Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PAA
Liczba odnalezionych rekordów: 12805Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku
1/12805
Autorzy: Grzegorz Maroń.
Tytuł: "Uchwały problemowe" organów stanowi±cych jednostek samorz±du terytorialnego na przykładzie uchwał dotycz±cych zagadnień bioetycznych

¬ródło: Samorz±d Terytorialny. - 2016, nr 1-2, s. 111-126, bibliogr.
p-ISSN: 0867-4973
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d terytorialny - prawo
 • Bioetyka


  2/12805
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski, Lothar Sieber.
  Tytuł: 40 years of Zendo karate Tao-Te-Tao and Idokan karate (1975-2015)

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2016, vol. 16, no. 1, s. 11-17, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: 40 lat Zendo karate Tao-te-tao i Idokan karate (1975-2015)
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz - historia
 • Budō
 • Karate

  Adres url:
  DOI:

  3/12805
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: A Christian and the martial arts path

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2016, vol. 16, no. 2, s. 1-7, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Chrze¶cijanin i droga sztuk walki
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz - etyka

  Adres url:
  DOI:

  4/12805
  Autorzy: Jan G. Bazan, Stanisława Bazan-Socha, Sylwia Buregwa-Czuma, Łukasz Dydo, Wojciech Rz±sa, Andrzej Skowron.
  Tytuł: A Classifier Based on a Decision Tree with Verifying Cuts

  ¬ródło: Fundamenta Informaticae. - 2016, vol. 143, no. 1-2, pp. 1-18, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0169-2968
  e-ISSN: 1875-8681
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 20.000
  DOI:

  5/12805
  Autorzy: Anna Nizioł.
  Tytuł: A proposal to improve the efficiency of managing and functioning of a tourist product as exemplified by a tourist trail

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 2, s. 56-60, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka - marketing
 • Marketing terytorialny

  Adres url:

  6/12805
  Autorzy: Michał Marciak.
  Tytuł: Adiabene and Hatra : Some Remarks on Hatra's Neighbor

  ¬ródło: Anabasis : studia classica et orientalia. - 2015, nr 6, s. 245-256, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2082-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Historia


  7/12805
  Autorzy: Jacek Tabarkiewicz.
  Tytuł: Advances in active and passive immunotherapy for Alzheimer's disease - a short review

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, R. 14, nr 1, s. 93-96, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. w j. pol.: Postępy w aktywnej i pasywnej immunoterapii w chorobie Alzheimera - krótki przegl±d pi¶miennictwa
  p-ISSN: 2450-6761
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Choroba Alzheimera - leczenie
 • Immunoterapia

  Adres url:
  DOI:

  8/12805
  Autorzy: Bożenna Karczmarek-Borowska, Monika Tobiasz, Agnieszka Bukała.
  Tytuł: Akceptacja choroby przez chorych na nowotwór płuca

  ¬ródło: Polski Merkuriusz Lekarski. - 2016, T. 40, nr 236, s. 89-93, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Acceptance of the disease in patients with lung cancer
  p-ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Płuca - nowotwory


  9/12805
  Recenzja pracy: Strefa euro : między sceptycyzmem a realizmem / [zespół aut.] Ryszard Kata, Magdalena Cyrek, Małgorzata Wosiek, Tomasz Potocki, Władysława Jastrzębska. - Warszawa, 2015
  Autorzy: Alina Walenia.
  ¬ródło: Finanse Komunalne
  Opis fizyczny: 2016, R. 23, nr 3, s. 75-76
  p-ISSN: 1232-0307
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL

  10/12805
  Autorzy: Mira Malczyńska-Biały.
  Tytuł: Alternatywne sposoby pozas±dowego rozstrzygania sporów konsumenckich w Polsce wobec digitalizacji rynku

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2016, z. 45, s. 88-95, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Social Inequalities and Economic Growth ; tyt. ang.: Alternative Manners of the Arbitration of Extrajudicial Disputes in Poland Towards Consumer Market Digitization
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Konsumenci (ekon.) - ochrona
 • S±downictwo polubowne

  Adres url:
  DOI:

  11/12805
  Autorzy: Bohdan Achremowicz, Jan Oszmiański, Czesław Puchalski.
  Tytuł: Antyoksydanty owoców i warzyw. Cz. 1. Funkcja i działanie

  ¬ródło: Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny = Fermentation, Fruits and Vegetable Industry. - 2016, T. 60, nr 3, s. 8-11, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 0137-2645
  e-ISSN: 2449-9552
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Owoce - badanie
 • Warzywa - badanie

  DOI:

  12/12805
  Autorzy: Bohdan Achremowicz, Jan Oszmiański, Czesław Puchalski.
  Tytuł: Antyoksydanty owoców i warzyw. Cz. 2. Antyoksydanty jabłek

  ¬ródło: Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny = Fermentation, Fruits and Vegetable Industry. - 2016, T. 60, nr 4, s. 23-25
  p-ISSN: 0137-2645
  e-ISSN: 2449-9552
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przeciwutleniacze
 • Jabłka
 • Fruktoza
 • Flawonoidy
 • Procyjanidy

  DOI:

  13/12805
  Autorzy: Agnieszka Ćwirlej-Sozańska, Anna Wilmowska-Pietruszyńska, Agnieszka Wi¶niowska, Agnieszka Guzik, Mariusz Drużbicki, Bernard Sozański.
  Tytuł: Assessment of mobility, body balance and risk of fractures in the elderly
  Tytuł: Ocena mobilno¶ci, równowagi ciała oraz ryzyka złamania u osób starszych

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, T. 14, nr 2, s. 134-147, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Poprzedni tyt. czas.: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie
  p-ISSN: 2450-6761
  e-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ludzie starzy - zdrowotno¶ć
 • Złamania ko¶ci
 • Zmysł równowagi - zaburzenia

  Adres url:
  DOI:

  14/12805
  Autorzy: Marian Rzepko, Sławomir Drozd, Wojciech Bajorek, Wojciech Czarny, Paweł Król, Piotr Kunysz, Joanna Wójtowicz.
  Tytuł: Asymptomatic stability and sexual dimorphism of students of the Rzeszów University

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 1, p. 32-47, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Narciarstwo - nauczanie i trening
 • Studenci - sport

  Adres url:

  15/12805
  Autorzy: Małgorzata Wojnicka-Stolarz, Anna G±szcz, Mariusz Ksi±żek, Dorota Gutkowska, Krzysztof Gutkowski.
  Tytuł: Asymptomatyczny guz neuroendokrynny okolicy krętniczo-k±tniczej u 59-letniego chorego - opis przypadku
  Tytuł: Asymptomatic neuroendocrine tumor of the ileocecal area in a 59 year-old patient - a case study

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, R. 14, nr 1, s. 97-104, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2450-6761
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gastroenterologia
 • Onkologia

  DOI:

  16/12805
  Autorzy: Tomasz Warchoł.
  Tytuł: Badanie możliwo¶ci edukacyjnych rozszerzonej rzeczywisto¶ci - sprawozdanie z badań

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 1(15), s. 124-129, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Research of possibilities educational augmented reality - research report
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Edukacja
 • Uczenie się

  DOI:

  17/12805
  Autorzy: Jakub Czopek.
  Tytuł: Bezpieczeństwo i ochrona prywatno¶ci młodzieży w Internecie w kontek¶cie edukacji medialnej

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika. - 2016, T. 12, s. 67-74, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The safety and protection of privacy of young people on the Internet in the context of media education
  p-ISSN: 1896-4591
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Internet - socjologia
 • Młodzież - socjologia
 • Edukacja medialna

  Adres url:

  18/12805
  Autorzy: Rafał Kapica, Patrycja Żegleń.
  Tytuł: Bicycle routes as an element of recreational infrastructure of Rzeszów

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 1, p. 17-25, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Drogi rowerowe - Polska
 • Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - turystyka

  Adres url:

  19/12805
  Autorzy: Wojciech Bajorek, Renata Grzywacz, Paweł Król, Gabriel Bobula, Anna Zwi±zek, Nurullah Emir Ekinci, Marian Rzepko.
  Tytuł: Characterization and causes of injuries in volleyball according to female volleyball players

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 1, p. 48-55, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Siatkówka (sport)


  20/12805
  Autorzy: Maciej Bilek, Jacek Namie¶nik.
  Tytuł: Chromatographic techniques in pharmaceutical analysis in Poland: history and the presence on the basis of papers published in selected Polish pharmaceutical journals in XX century

  ¬ródło: Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research. - 2016, Vol. 73, nr 3, s. 605-612, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0001-6837
  e-ISSN: 2353-5288
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Chromatografia

  Adres url:

  21/12805
  Autorzy: Jan G. Bazan, Marcin Szpyrka, Adam Szczur, Łukasz Dydo, Hubert Wojtowicz.
  Tytuł: Classifiers for Behavioral Patterns Identification Induced from Huge Temporal Data

  ¬ródło: Fundamenta Informaticae. - 2016, vol. 143, no. 1-2, pp. 19-34, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0169-2968
  e-ISSN: 1875-8681
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 20.000
  DOI:

  22/12805
  Autorzy: Adam Najdecki, Józef Tabor.
  Tytuł: Conditionally approximately convex functions

  ¬ródło: Demonstratio Mathematica. - 2016, vol. 49, no. 1, s. 11-17, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0420-1213
  e-ISSN: ]2391-4661
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Matematyka

  DOI:

  23/12805
  Autorzy: S.A. Bercha, K. E. Glukhov, L.Yu. Kharkhalis, Małgorzata Sznajder.
  Tytuł: Construction of the Adiabatic Potential of a Symmetric Molecule in the Vicinity of Charged Semiconductor Surface

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2016, Vol. 129, nr 1A, s. A120-122, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 71.20.-b Electron density of states and band structure of crystalline soli
 • PACS: 71.70.Ej Spin-orbit coupling, Zeeman and Stark splitting, Jahn-Teller effe
 • PACS: 61.50.Ah Theory of crystal structure, crystal symmetry; calculations and m
 • PACS: 02.20.-a Group theory

  Adres url:
  DOI:

  24/12805
  Autorzy: Tomasz Wójcik, Maria Janicka.
  Tytuł: Current state and changes in Molinion meadows from Kostrze environs in Kraków

  ¬ródło: Ecological Questions. - 2016, vol. 23, s. 15-27, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1644-7298
  e-ISSN: 2083-5469
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Molinion caeruleae
 • changes in meadow communities
 • succession
 • burning
 • abandonment
 • nature habitats
 • Sandomierz Basin

  DOI:

  25/12805
  Autorzy: Anna Golonka.
  Tytuł: Cyberlaundering i cyberterroryzm, czyli "stare" przestępstwa w "nowych" odsłonach. Czę¶ć I - Etiologia i etymologia procederów

  ¬ródło: Wojskowy Przegl±d Prawniczy. - 2016, nr 1, s. 5-21, streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Cyberlaundering and cyber-terrorism, that is, "old" crimes in "new" pageviews. Part I - Etiology and etymology of these phenomena
  p-ISSN: 0137-7272
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cyberterroryzm
 • Przestępstwo - prawo


  26/12805
  Autorzy: Dorota Ozga, Daniel Bielak, Marek Wojtaszek, Elżbieta Mach-Lichota, Edyta Niemczyk.
  Tytuł: Czy można kontrolować ból? Analiza czynników maj±cych wpływ na stopień kontroli odczuwania bólu u pacjenta - doniesienie wstępne
  Tytuł: Is it possible to control pain? The analysis of factors influencing the level of control over patient's pain experience - preliminary report

  ¬ródło: Ból. - 2016, T. 17, nr 2, s. 9-15, bibliogr., streszcz. pol. ang.
  p-ISSN: 1640-324X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ból - fizjologia

  DOI:

  27/12805
  Autorzy: Jacek Hendel, Tomasz ¦liwa, Andrzej Gonet, Rafał Łuczak, Łukasz Gałuszka, Joanna Kowalczyk.
  Tytuł: Demand for heat from rock mass and borehole heat exchangers for a ventilation system in case of the auditorium at the faculty of drilling, oil and gas at AGH UST in Krakow

  ¬ródło: AGH Drilling, Oil, Gas. - 2016, Vol. 33, no. 2, p. 223-235, bibliogr.
  p-ISSN: 2299-4157
  e-ISSN: 2300-7052
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ciepło - badanie

  Adres url:
  DOI:

  28/12805
  Autorzy: Mariusz D±browski, Alina Grondecka.
  Tytuł: Diabetes as a risk factor of hospitalization in the surgical ward due to cancer in the elderly and middle-aged population

  ¬ródło: Archives of Medical Science. - 2016, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1734-1922
  e-ISSN: 1896-9151
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cukrzyca
 • Chirurgia
 • Nowotwory

  DOI:

  29/12805
  Autorzy: Teresa Noga, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Urszula Kloc, Natalia Kochman-Kędziora, Mateusz Rybak, Łukasz Peszek, Anita Paj±czek.
  Tytuł: Diatom diversity and water quality of a suburban stream: a case study of the Rzeszów city in SE Poland

  ¬ródło: Biodiversity: Research and Conservation. - 2016, Vol. 41, iss. 1, s. 19-34, bibliogr., streszcz. ang.
  e-ISSN: 1897-2810
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Okrzemki
 • Rzeszów (woj. podkarpackie) - flora
 • Przyrwa (rzeka)

  Adres url:
  DOI:

  30/12805
  Autorzy: Maciej Bilek.
  Tytuł: Dietetyka - wybrane zagadnienia. Cz. 12, Nadwaga i otyło¶ć

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2016, R. 19, nr 1, s. 40-46
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dietetyka
 • Otyło¶ć

  Adres url:

  31/12805
  Autorzy: Maciej Bilek.
  Tytuł: Dietetyka - wybrane zagadnienia. Cz. 13, Żywienie w zatruciach pokarmowych, gor±czce i chorobach zakaĽnych

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2016, R. 19, nr 2, s. 38-42
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dietetyka
 • Zatrucie pokarmowe
 • Choroby zakaĽne

  Adres url:

  32/12805
  Autorzy: Maciej Bilek.
  Tytuł: Dietetyka - wybrane zagadnienia. Cz. 14, Dietoterapia i dietoprofilaktyka chorób układu kostnego

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2016, R. 19, nr 3, s. 42-46
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dietetyka
 • Ko¶ci - choroby

  Adres url:

  33/12805
  Autorzy: Tomasz Pałka, Wiesław Błach, Grzegorz Lech, Wanda Pilch, Anna Tyka, Dariusz Mucha, Łukasz Tota, Tadeusz Ambroży, Renata Skalska-Izdebska.
  Tytuł: Differences in the levels of physiological biochemical responses during physical exercise involving the lower and upper extremities in judo competitors

  ¬ródło: Journal of Combat Sports and Martial Arts. - 2016, vol. 7, nr 1, s. 7-15, streszcz. ang.
  p-ISSN: 2081-5735
  e-ISSN: 2084-4301
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz

  DOI:

  34/12805
  Autorzy: Tomasz Surmacz.
  Tytuł: Diversification of Expectations and Buying Behaviours of Internet Users in the Context of Brand Activities in Social Media

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2016, z. 45, s. 282-290, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Social Inequalities and Economic Growth ; tyt. pol.: Dywersyfikacja oczekiwań i zachowań zakupowych internautów w kontek¶cie aktywno¶ci marek w mediach społeczno¶ciowych
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Media społeczno¶ciowe
 • Konsumenci (ekon.) - badanie
 • Handel elektroniczny

  Adres url:
  DOI:

  35/12805
  Autorzy: Andrzej Bobiec, Lech Buchholz, MArcin Churski, Przemysław Chylarecki, Wiesław Fałtynowicz, Jerzy M. Gutowski, Bogdan Jaroszewicz, Dries P.J. Kujper, Anna Kujawa, Romuald Mikusek, Robert W. Masłajek, Sabina Nowak, Paweł Pawlaczyk, Tomasz Podgórski, Wiesaw Walankiewicz, Tomasz Wesołowski, Karol Zub.
  Tytuł: Dlaczego martwe ¶wierki s± potrzebne w Puszczy Białowieskiej?

  ¬ródło: Las Polski. - 2016, nr 7, s. 14-16
  p-ISSN: 0023-8538
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Białowieska Puszcza - flora


  36/12805
  Autorzy: Maria Kocór.
  Tytuł: Dlaczego współczesny nauczyciel jest słabo przygotowany i umotywowany do pracy wychowawczej w szkole?

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika. - 2016, T. 13, s. 185-194, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Why is contemporary teacher poorly prepared and motivated to educational work in school?
  p-ISSN: 1896-4591
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nauczyciele - przydatno¶ć zawodowa


  37/12805
  Autorzy: Agnieszka Niezgoda, Ewa Markiewicz, Beata Gierczak.
  Tytuł: Dywergencja zachowań konsumenckich na przykładzie rynku turystycznego

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2016, z. 45, s. 96-104, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Social Inequalities and Economic Growth ; Divergence in Consumer Behavior Based on the Tourism Market
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka - ekonomika
 • Konsumenci (ekon.) - badanie

  Adres url:
  DOI:

  38/12805
  Autorzy: Sławomir Jandzi¶, Stanisław Zaborniak.
  Tytuł: Działalno¶ć dr. Józefa Aleksiewicza na rzecz rozwoju ortopedii i rehabilitacji we Lwowie w latach 1912-1930
  Tytuł: Activity of Dr Józef Aleksiewicz, PhD, Towards the Development of Orthopedics and Rehabilitation in Lviv in the Years 1912-1930

  ¬ródło: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja. - 2016, Vol. 18, nr 2, s. 199-210, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1509-3492
  e-ISSN: 2084-4336
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Aleksiewicz Józef (1884-1957)
 • Lekarze - Polska - 20 w.

  DOI:

  39/12805
  Autorzy: Marek Zin, Janusz R. Mroczek.
  Tytuł: Dziczyzna - jako Ľródło zdrowej żywno¶ci. Cz. 1

  ¬ródło: Gospodarka Mięsna. - 2016, nr 3, s. 54-56
  p-ISSN: 0367-4916
  e-ISSN: 2449-9536
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000

  40/12805
  Autorzy: Marek Zin, Janusz R. Mroczek.
  Tytuł: Dziczyzna - jako Ľródło zdrowej żywno¶ci. Cz. 2

  ¬ródło: Gospodarka Mięsna. - 2016, nr 4, s. 50-53
  p-ISSN: 0367-4916
  e-ISSN: 2449-9536
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dziczyzna - towaroznawstwo


  41/12805
  Autorzy: Marta Wrońska.
  Tytuł: Edukacja mobilna seniorów - na przekór stereotypom

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika. - 2016, T. 13, s. 249-257, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Mobile education the erderly - against stereotypes
  p-ISSN: 1896-4591
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ludzie starzy - nauczanie
 • Edukacja medialna


  42/12805
  Autorzy: Anna ¦niegulska.
  Tytuł: Edukacja prorodzinna w kontek¶cie współczesnych przemian społecznych

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 2(16), s. 300-305, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Pro-family education in relation to contemporary social changes
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rodzina
 • edukacja prorodzinna
 • szkoła
 • przemiany społeczne

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • family
 • pro-family education
 • school
 • social changes

  Adres url:
  DOI:

  43/12805
  Autorzy: Wojciech Lichota.
  Tytuł: Efektywno¶ć finansowa specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

  ¬ródło: Gospodarka Narodowa. - 2016, nr 1, s. 99-130, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The financial effectiveness of Poland's special economic zones
  p-ISSN: 0867-0005
  e-ISSN: 2300-5238
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Specjalna strefa ekonomiczna - Polska

  Adres url:

  44/12805
  Autorzy: Krystian Tuczyński.
  Tytuł: Efektywno¶ć wykorzystywania elektronicznego systemu zarz±dzania szkoł± - sprawozdanie z badań

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 1(15), s. 44-50, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The effectiveness of the use of electronic school management - research report
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technologia informacyjna
 • Pedagogika - badania

  Adres url:
  DOI:

  45/12805
  Autorzy: Bartosz Kruczek.
  Tytuł: Elastooptyka a metoda elementów skończonych jako narzędzia do analizy naprężeń

  ¬ródło: Problemy Nauk Stosowanych = Problems of Applied Sciences. - 2016, T. 4, s. 85-94, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Photoelastic polariscopy and finite element method comparison
  p-ISSN: 2300-6110
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Naprężenia i odkształcenia
 • Elastooptyka


  46/12805
  Autorzy: L.Yu. Kharkhalis, K. E. Glukhov, Małgorzata Sznajder.
  Tytuł: Electron-Deformational Phase Transitions in a TlGaSe2 Layered Crystal

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2016, Vol. 129, nr 1A, s. A123-125, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 71.15.Mb Density functional theory, local density approximation, gradient
 • PACS: 71.20.Nr Semiconductor compounds
 • PACS: 71.38.-k Polarons and electron-phonon interactions

  Adres url:
  DOI:

  47/12805
  Autorzy: Piotr Gronkowski, Marcin Wesołowski, Agata Wójcik, Arkadiusz Niemiec.
  Tytuł: Emisja materii z powierzchni j±der kometarnych

  ¬ródło: Fizyka w Szkole. - 2016, nr 3, s. 24-29, bibliogr.
  p-ISSN: 0426-3383
  e-ISSN: 1689-1945
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Astronomia


  48/12805
  Autorzy: Lidia Perenc, Bożenna Karczmarek-Borowska, Monika Tymczak.
  Tytuł: Endurance training of the respiratory muscles - a literature research
  Tytuł: Trening wytrzymało¶ci mię¶ni oddechowych - przegl±d pi¶miennictwa

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, T. 14, nr 2, s. 193-208, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Poprzedni tyt. czas.: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie
  p-ISSN: 2450-6761
  e-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Mię¶nie - fizjologia
 • Układ oddechowy - fizjologia
 • Wysiłek fizyczny - badanie

  Adres url:
  DOI:

  49/12805
  Autorzy: Ewa A. Czyż, Anthony R. Dexter.
  Tytuł: Estimation of the density of the clay-organic complex in soil

  ¬ródło: International Agrophysics. - 2016, vol. 30, nr 1, s. 19-23, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0236-8722
  e-ISSN: 2300-8725
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gleba - badanie

  Adres url:
  DOI:

  50/12805
  Autorzy: Mariusz Drużbicki, Grzegorz Przysada, Agnieszka Guzik, Andrzej Kwolek, Sławomir Snela, Iwona Opalińska, Piotr Matłosz.
  Tytuł: Evaluation of incidence frequency and analysis of risk factors for the occurrence of back pain in a randomly-chosen group in the Podkarpackie Region of south-eastern Poland

  ¬ródło: Annals of Agricultural and Environmental Medicine. - 2016, Vol 23, No 2, p. 335-340, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1232-1966
  e-ISSN: 1898-2263
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ból - zapobieganie i leczenie
 • Kultura fizyczna - wpływ na zdrowie

  Adres url:
  DOI:

  51/12805
  Autorzy: Maciej Bilek, Kinga Stawarczyk, Piotr KuĽniar, Marcin Olszewski, Katarzyna M. Kędziora, Ewa Cie¶lik.
  Tytuł: Evaluation of the content of inorganic anions in tree saps

  ¬ródło: Journal of Elementology. - 2016, Vol. 21, nr 4, s. 1277-1288, bibliogr., streszcz., ang.
  p-ISSN: 1644-2296
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.719
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Soki - jako¶ć - badanie
 • Drzewa - biochemia
 • Żywno¶ć - badanie
 • Azotany - wpływ na zdrowie

  Adres url:
  DOI:

  52/12805
  Autorzy: Gustaw Wójcik, Jolanta Piskorz, Krzysztof Pisz, Renata Skalska-Izdebska, Włodzimierz Bulikowski.
  Tytuł: Ewaluacja efektów przeciwbólowych z wykorzystaniem hydroterapii u pacjentów z chorob± Raynaud'a : doniesienia wstępne

  ¬ródło: Acta Balneologica. - 2016, t. 58, nr 1, s. 44-49, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł w jęz. ang.: Evaluation of effects painkillers with the use of hydrotherapy in patients with Raynaud's disease - preliminary reports
  p-ISSN: 2082-1867
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ból
 • Ból - zapobieganie i leczenie
 • Fizykoterapia


  53/12805
  Autorzy: Waldemar Furmanek.
  Tytuł: Ewolucja problematyki badań Pana doktora Antoniego Zaj±ca (w dniu nadania Jego imienia Pracowni Dydaktyki Ogólnej)

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 2(16), s. 17-24, streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Evolution of problems of research of Ph.D Antoni Zaj±c (On the day to give his name of General Teaching Laboratory)
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • O¶wiata - historia

  Adres url:
  DOI:

  54/12805
  Autorzy: Justyna Wyszyńska, Justyna Podgórska-Bednarz, Artur Mazur.
  Tytuł: Excessive body mass and its correlation with hypertension : a review of the literature
  Tytuł: Nadmierna masa ciała i jej zwi±zek z nadci¶nieniem tętniczym - przegl±d pi¶miennictwa

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, T. 14, nr 2, s. 209-219, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Poprzedni tyt. czas.: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie
  p-ISSN: 2450-6761
  e-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ci¶nienie krwi wzmożone
 • Otyło¶ć

  Adres url:
  DOI:

  55/12805
  Autorzy: Tomasz Wójcik, Maria Ziaja.
  Tytuł: Flora ro¶lin naczyniowych wzgórza Kamieniec (Pogórze Dynowskie)

  ¬ródło: Chrońmy Przyrodę Ojczyst±. - 2016, T. 72, z. 1, s. 60-67, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Vascular plants of Kamieniec Hill (the Dynów Foothills)
  p-ISSN: 0009-6172
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ro¶liny naczyniowe
 • Pogórze Dynowskie - flora


  56/12805
  Autorzy: Michał Marciak.
  Tytuł: From Edom to Idumea : Analysis of Selected Passages from the Hexateuch

  ¬ródło: Anabasis : studia classica et orientalia. - 2015, nr 6, s. 35-49, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2082-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Historia


  57/12805
  Autorzy: Agnieszka Guzik, Andżelina Wolan-Nieroda, Katarzyna Walicka-Cupry¶.
  Tytuł: Gait in patients with stroke-related hemiparesis and methods of gait assessment
  Tytuł: Chód pacjentów z niedowładem połowiczym po udarze mózgu i metody jego oceny

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, T. 14, nr 2, s. 220-224, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Poprzedni tyt. czas.: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie
  p-ISSN: 2450-6761
  e-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Udar mózgu - rehabilitacja
 • Chód - badanie

  Adres url:
  DOI:

  58/12805
  Autorzy: Agnieszka Guzik, Mariusz Drużbicki, Andrzej Kwolek, Grzegorz Przysada, Agnieszka Brzozowska-Magoń.
  Tytuł: Gait velocity as a tool for evaluating the effects of gait training in patients with chronic stroke
  Tytuł: Prędko¶ć chodu jako narzędzie oceny efektów treningu chodu u pacjentów w okresie póĽnym po udarze mózgu

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, T. 14, nr 2, s. 183-192, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Poprzedni tyt. czas.: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie
  p-ISSN: 2450-6761
  e-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Udar mózgu - rehabilitacja

  Adres url:
  DOI:

  59/12805
  Autorzy: Maria Zadarko-Domaradzka.
  Tytuł: Health education of children and youth as a part of public health strategy the challenge for physical education teachers

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 2, s. 31-39, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Edukacja zdrowotna
 • Nauczyciele wychowania fizycznego - praca

  Adres url:

  60/12805
  Autorzy: Magdalena Życińska, Przemysław Życiński, Krzysztof Gutkowski.
  Tytuł: Hepatologia. 49-letnia kobieta z marsko¶ci± w±troby i upo¶ledzeniem czynno¶ci nerek

  ¬ródło: Medycyna Praktyczna. - 2016, nr 2, s. 88-81, bibliogr.
  p-ISSN: 0867-499X
  e-ISSN: 1689-3247
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • W±troba - choroby
 • Nerki - choroby


  61/12805
  Autorzy: Renata Stanisławczyk.
  Tytuł: Heterocykliczne aminy aromatyczne w produktach mięsnych

  ¬ródło: Gospodarka Mięsna. - 2016, nr 2, s. 36-39
  p-ISSN: 0367-4916
  e-ISSN: 2449-9536
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Mięso - badanie
 • Mięso - przetwórstwo
 • Mięso - technologia


  62/12805
  Autorzy: Wojciech Czarny, Iwona Pezdan-¦liż, Stanisław Zaborniak.
  Tytuł: Hiking hostels of the polish tourist association in the era of the partitions and the second republic in the Krakow-Czestochowa upland (1906-1939)

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 2, s. 109-118, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Polish lands
 • the Second Republic
 • tourism
 • Polish Tourist Association

  Adres url:

  63/12805
  Autorzy: Jolanta Zwolińska, Aneta Weres, Andrzej Kwolek.
  Tytuł: Influence of phototherapy on sensorimotor excitability of healthy muscle

  ¬ródło: Journal of Pre-Clinical and Clinical Research. - 2016, vol. 16, nr 1, s. 23-27, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1898-2395
  e-ISSN: 1898-7516
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  DOI:

  64/12805
  Autorzy: Maciej Kuchciak, Magdalena Kunysz-Rozborska, Patryk Niewczas-Czarny.
  Tytuł: Injuries in boxing, classification and first aid within 1950-1955

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 2, s. 61-66, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • sport
 • sport medicine
 • boxing
 • injuries in boxing

  Adres url:

  65/12805
  Autorzy: Bogusław Kotarba.
  Tytuł: Instytucjonalizacja opozycji politycznej we władzach gminy

  ¬ródło: Polityka i Społeczeństwo. - 2016, nr 1, s. 65-78, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tytuł w jęz. ang.: The institutionalization of the political opposition within local authorities
  p-ISSN: 1732-9639
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d gminny
 • Polityka - socjologia

  Adres url:
  DOI:

  66/12805
  Autorzy: Bogusław ¦lusarczyk, Katarzyna Szara.
  Tytuł: Kapitał kreatywny jako determinanta konkurencji na przykładzie przedsiębiorców i klasy kreatywnej

  ¬ródło: Marketing i Rynek. - 2016, nr 3 (CD), s. 926-936, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Creative capitals as a determinant of competition for example entrepreneurs and the creative class
  p-ISSN: 1231-7853
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorcy
 • Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa


  67/12805
  Autorzy: Tomasz Warzocha.
  Tytuł: Kompetencje komunikacyjne jako komponent kompetencji społecznych nauczycieli akademickich - założenia do badań

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 2(16), s. 70-75, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The communicative competence as a part of social skills by academics - research assumptions
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • nauczyciel akademicki
 • kompetencje
 • kompetencje społeczne
 • Q-test
 • komunikacja

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • academic teacher
 • skills
 • social skills
 • Q-test
 • communication

  Adres url:
  DOI:

  68/12805
  Autorzy: Anna Wójtowicz-Dawid.
  Tytuł: Kontrola zarz±dcza jako instytucja zarz±dzania ryzykiem w partnerstwie publiczno-prywatnym

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Publicznego. - 2016, nr 1, s. 82-89, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1896-8996
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo publiczne
 • Partnerstwo publiczno-prywatne - prawo


  69/12805
  Autorzy: Sławomir Zabraniak.
  Tytuł: Ks. Łukasz Próchniakowski (ok. 1680-ok. 1746)

  ¬ródło: Rocznik Powiatu Oleskiego. - 2016, nr 9, s. 124-135, bibliogr.
  p-ISSN: 1899-4210
  Liczba arkuszy: 0,9
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Parafia - katolicyzm - Polska - 17 w.
 • Proboszczowie - Polska - 17 w.
 • Wieluń (woj. łódzkie) - historia


  70/12805
  Autorzy: Adrian Uljasz.
  Tytuł: Ksi±dz Józef Nierostek (1901-1943). Patriotyczny duszpasterz, redaktor i publicysta z Cieszyna

  ¬ródło: Wieki Stare i Nowe. - 2016, T. 10, s. 98-118, bibiogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1899-1556
  e-ISSN: 2353-9739
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nierostek Józef (1901-1943)
 • Duchowieństwo katolickie - biografie - Polska - 20 w.


  71/12805
  Autorzy: Maria Zadarko-Domaradzka, Emilian Zadarko, Zbigniew Barabasz.
  Tytuł: Leisure-time physical activity as a component of university students' lifestyle in selected countries of the Carpathian Euroregion

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 1, p. 107-114, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Studenci - sport
 • Studenci - jako¶ć życia


  72/12805
  Autorzy: Agnieszka Wójcik.
  Tytuł: Leksykon drewnianej architektury sakralnej województwa podkarpackiego. "Cisza nasycona drewnem"

  ¬ródło: Topiarius : studia krajobrazowe. - 2016, R. 2, z. 1, s. 127-134, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2449-9595
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Budownictwo drewniane - zabytki - Polska


  73/12805
  Autorzy: Urszula Bielczyk, Paweł Czarnota, Martin Kukwa, Lucyna ¦liwa, Robert Ko¶cielniak, laura Betleja, Ryszard Kozik, Beata Krzewicka, Mariusz Hachułka, Edyta Adamska, MIchał Węgrzyn, Dominika Bielec, Adam Flakus, Beata Guzow-Krzemińska, Katarzyna Kolanko, Joanna Kozik, Grzegorz Le¶niański, Maja Lisowska, Magdalena Oset, Piotr Osyczka, Katarzyna Pietrzykowska-Urban, Anna Sadowska-De¶, Anieszka Słaby, Elzbieta Studzińska-Sroka, Karina Wilk, Piotr T. Zaniewski, Daria Zarabska-Bożejewicz.
  Tytuł: Lichens and lichenicolous fungi of Magurski National Park (Poland, Western Carpathians)

  ¬ródło: Polish Botanical Journal. - 2016, Vol. 51, iss. 1, s. 127-160, bibliogr., streszcz. ang
  p-ISSN: 1641-8190
  e-ISSN: 2084-4352
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Porosty - Polska
 • Grzyby pasożytnicze - Polska
 • ¦luzoro¶la - Polska
 • Beskid Niski - flora
 • Magurski Park Narodowy - flora

  Adres url:
  DOI:

  74/12805
  Autorzy: Georgij Cherevko, Volodymyr Kovalìv, Volodymyr Kolodìjchuk.
  Tytuł: Logistics as a factor of optimization the operations in food complex in Ukraine

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Logistyki. - 2016, nr 1 (1), s. 41-51, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Logistyka jako czynnik optymizacji funkcjonowania żywno¶ciowego kompleksu Ukrainy
  p-ISSN: 2450-8055
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Logistyka gospodarcza

  Adres url:

  75/12805
  Autorzy: Czesława Tr±ba, Krzysztof Rogut, Paweł Wolański.
  Tytuł: Magia ¶wi±t wielkanocnych
  ¬ródło: Aura
  Opis fizyczny: 2016, nr 3, s. 26-28, bibliogr.
  Uwagi: Tyt. ang.: The Magic of Easter
  p-ISSN: 0137-3668
  e-ISSN: 2449-9927
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wielkanoc - etnografia


  76/12805
  Autorzy: Ryszard Pęczkowski.
  Tytuł: Małe szkoły - duże problemy finansowe

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika. - 2016, T. 12, s. 13-19, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Small schools - big financial problems
  p-ISSN: 1896-4591
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Szkolnictwo - organizacja

  Adres url:

  77/12805
  Autorzy: Dorota Darmochwał-Kolarz, Monika Przegalińska-Kałamucka, Dariusz ¦liwa, Jan Oleszczuk.
  Tytuł: Management in pregnancy complicated with chronic hypertension
  Tytuł: Postępowanie w ci±ży powikłanej nadci¶nieniem przewlekłym

  ¬ródło: Ginekologia i położnictwo - medical project. - 2016, nr 1, s. 9-14, 54-59, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tekst równol. pol., ang.
  p-ISSN: 1896-3315
  e-ISSN: 1898-0759
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ci±ża - powikłania

  Adres url:

  78/12805
  Autorzy: Dariusz Bazaliński, Jacek Krzanowski, Maria Kózka, Andrzej Pluta.
  Tytuł: Martwicze uszkodzenie skóry i tkanki podskórnej przedramienia jako powikłanie założonej kaniuli dożylnej - opis przypadku

  ¬ródło: Leczenie Ran. - 2016, T. 13, nr 2, s. 65-70, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Necrotic damage of the skin and subcutaneous tissue of the forearm complicating founded intravenous cannula - a case report
  p-ISSN: 1733-4101
  e-ISSN: 1733-7607
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • dostęp dożylny
 • rana przedramienia
 • zaburzenia odporno¶ci

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • damage of forearm
 • immune disorders
 • intravenous access

  Adres url:
  DOI:

  79/12805
  Autorzy: Łukasz Augustyn, Anna Babula, Jolanta Joniec, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Edmund Hajduk, Janina Kaniuczak.
  Tytuł: Microbiological Indicators of the Quality of River Water, Used for Drinking Water Supply

  ¬ródło: Polish Journal of Environmental Studies. - 2016, vol. 25, no. 2, pp. 511-519, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1230-1485
  e-ISSN: 2083-5906
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Woda - jako¶ć - badanie

  Adres url:
  DOI:

  80/12805
  Autorzy: Maciej Bilek, Kinga Stawarczyk, Michał Gostkowski, Marcin Olszewski, Katarzyna M. Kędziora, Ewa Cie¶lik.
  Tytuł: Mineral content of tree sap from the Subcarpathian region

  ¬ródło: Journal of Elementology. - 2016, Vol. 21, 3, s. 669-679, bibliogr., streszcz., ang., pol.
  p-ISSN: 1644-2296
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.719
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • tree sap
 • minerals
 • intraspecies variability
 • interspecies variability
 • nutrition standards

  Adres url:
  DOI:

  81/12805
  Autorzy: Grzegorz Pawlikowski.
  Tytuł: Mniejszo¶ć rosyjska jako instrument polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej po 1991 roku. Wybrane aspekty

  ¬ródło: Przegl±d Geopolityczny. - 2016, T. 15, s. 123-134, bibliogr., streszcz. pol.
  p-ISSN: 2080-8836
  e-ISSN: 2392-067X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Mniejszo¶ci narodowe
 • Rosja - polityka

  Adres url:

  82/12805
  Autorzy: Michał Grabowski, Małgorzata Sznajder, J. A. Majewski.
  Tytuł: Morphology and Stability of the C/BN Interfaces : Ab Initio Studies

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2016, Vol. 129, nr 1A, s. A138-141, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 68.35.-p Solid surfaces and solid-solid interfaces
 • PACS: 68.35.Ct Interface structure and roughness
 • PACS: 68.65.Cd Superlattices

  Adres url:
  DOI:

  83/12805
  Autorzy: Beata Gierczak-Korzeniowska.
  Tytuł: Motywy i cele zastosowania benchmarkingu w transporcie lotniczym na przykładzie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A.

  ¬ródło: Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, vol. 4, nr 7, s. 77-90, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Motives and objectives of the application of benchmarking in air transport - LOT Polish Airlines S.A. case study
  p-ISSN: 2300-5254
  e-ISSN: 2449-9099
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Benchmarking
 • transport lotniczy
 • linie lotnicze
 • PLL LOT
 • metody zarz±dzania

  Adres url:
  DOI:

  84/12805
  Autorzy: Grzegorz Maroń.
  Tytuł: Mowa "antymuzułmańska" i "antyimigrancka" w ¶wietle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Publicznego. - 2016, nr 1, s. 9-28, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1896-8996
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Europejski Trybunał Praw Człowieka
 • Migracje
 • UchodĽcy - Unia Europejska


  85/12805
  Autorzy: Grzegorz Hajduk.
  Tytuł: Możliwo¶ci wykorzystania mediów społeczno¶ciowych w komunikacji marketingowej w kontek¶cie wzrostu ich popularno¶ci w¶ród młodych konsumentów

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2016, z. 45, s. 264-273, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Social Inequalities and Economic Growth ; tyt. ang.: Possibilities of Using Social Media in Marketing Communications in the Context of their Popularity Growth among Young Consumers
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Media społeczno¶ciowe
 • Konsumenci (ekon.) - badanie

  Adres url:
  DOI:

  86/12805
  Autorzy: Olena Kurylenko, Marta Semkiv, Justyna Ruchała, Orest Hryniv, Barbara Kshanovska, Charles Abbas, Kostyantyn Dmytruk, Andriy Sibirny.
  Tytuł: New approaches for improving the production of the 1st and 2nd generation ethanol by yeast

  ¬ródło: Acta Biochimica Polonica. - 2016, Vol. 63, no. 1, s. 31-38, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0001-527X
  e-ISSN: 1734-154X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Drożdże - biochemia

  Adres url:
  DOI:

  87/12805
  Autorzy: Waldemar Furmanek.
  Tytuł: Niedostatki podziału cyfrowego

  ¬ródło: Dydaktyka Informatyki. - 2016, nr 11, s. 20-29, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Shortage of digital divide
  p-ISSN: 2083-3156
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Społeczeństwo informacyjne
 • Wykluczenie społeczne

  Adres url:
  DOI:

  88/12805
  Autorzy: Wioletta Zawitkowska.
  Tytuł: Niewierno¶ć małżeńska królowej Zofii Holszańskiej w 1427 r. - prawda, pomówienie czy plotka polityczna? Próba rekonstrukcji wydarzeń na tle oskarżeń innych żon Jagiełły

  ¬ródło: Kwartalnik Historyczny. - 2016, R. 123, nr 1, s. 5-43, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0023-5903
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Władysław Jagiełło (król Polski ; ca 1351-1434)
 • Zofia Holszańska (królowa Polski ; ca 1405-1461)

  DOI:

  89/12805
  Autorzy: Waldemar Furmanek.
  Tytuł: Nowa stratyfikacja społeczna wskaĽnikiem przemian cywilizacyjnych

  ¬ródło: Dydaktyka Informatyki. - 2016, nr 11, s. 9-19, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: A new social stratification indicator of civilizational
  p-ISSN: 2083-3156
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Społeczeństwo informacyjne

  Adres url:
  DOI:

  90/12805
  Autorzy: Aleksander Piecuch.
  Tytuł: Nowe media - nowe problemy

  ¬ródło: Dydaktyka Informatyki. - 2016, nr 11, s. 109-116, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: New media - new problems
  p-ISSN: 2083-3156
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • ¦rodki masowego przekazu
 • Społeczeństwo informacyjne
 • Technologia informacyjna

  Adres url:
  DOI:

  91/12805
  Autorzy: Monika Binkowska-Bury, Anna Bartosiewicz, Małgorzata Marć, Paweł Januszewicz.
  Tytuł: Nowe ustawodawstwo dotycz±ce możliwo¶ci samodzielnego ordynowania leków i wystawiania recept przez pielęgniarki w Polsce : pogl±dy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

  ¬ródło: Medycyna Rodzinna. - 2016, nr 2, s. 47-54, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The new legislation concerning the possibility of ordaining self-medication and prescribing by nurses in Poland : the views of primary health care physicians
  p-ISSN: 1505-3768
  e-ISSN: 1731-2523
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Recepty
 • Medycyna - prawo


  92/12805
  Autorzy: Maria Ziaja, Tomasz Wójcik.
  Tytuł: Occurrence of the globeflower Trollius europaeus L. in "Ł±ki w Komborni" Natura 2000 site (Podkarpackie Province, SE Poland)

  ¬ródło: Ecological Questions. - 2016, vol. 23, s. 61-69, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1644-7298
  e-ISSN: 2083-5469
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Molinion caeruleae
 • plant communities
 • protect species
 • active protection
 • threats

  DOI:

  93/12805
  Autorzy: Dorota Ozga, Bogumił Lewandowski, Jerzy Wordliczek, Aleksandra Gutysz-Wojnicka, Renata Zaj±czkowska, Marek Wojtaszek, Małgorzata Migut.
  Tytuł: Ocena poziomu bólu u chorych po urazie szczękowo-twarzowym - doniesienie wstępne
  Tytuł: Pain level assessment in patients with maxillofacial injury - preliminary report

  ¬ródło: Ból. - 2016, T. 17, nr 1, s. 11-16, bibliogr., streszcz. pol. ang.
  p-ISSN: 1640-324X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ból
 • Szczęka - urazy
 • Twarz - urazy

  DOI:

  94/12805
  Autorzy: Joanna Majewska, Magdalena Szczepanik, Jarosław Jabłoński, Sławomir Snela, Agnieszka Jarmuziewicz, Katarzyna Bazarnik-Mucha, Daniel Szymczyk.
  Tytuł: Ocena stanu funkcjonalnego pacjentów przed- i 6 miesięcy po wymianie stawu kolanowego
  Tytuł: Functional assessment of patients before and 6 months after total knee replacement

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, R. 14, nr 1, s. 61-74, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2450-6761
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Staw kolanowy - sztuczny

  Adres url:
  DOI:

  95/12805
  Autorzy: Beata Sagan.
  Tytuł: Ochrona konsumenta w umowach zawieranych na odległo¶ć (zarys problemu)

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2016, z. 45, s. 80-87, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Social Inequalities and Economic Growth ; tyt. ang.: Consumer Protection in Contracts Concluded at a Distance. Outline of the Problem
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Konsumenci (ekon.) - prawo
 • Konsumenci (ekon.) - ochrona
 • Umowa - handel

  Adres url:
  DOI:

  96/12805
  Autorzy: Bohdan Achremowicz, Alicja Ceglińska, Monika Darmetko, Tadeusz Haber, Piotr Karpiński, Mieczysław Obiedziński, Małgorzata Truszkowski.
  Tytuł: Ogólna charakterystyka komosy ryżowej oraz możliwo¶ci jej wykorzystania w przetwórstwie żywno¶ci

  ¬ródło: Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. - 2016, T. 26, nr 1, s. 68-77, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. w j. ang.: General characteristics and technological applicability of Quinna seeds
  p-ISSN: 0867-793X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Komosa ryżowa


  97/12805
  Autorzy: Kazimierz Cyran.
  Tytuł: Online Food Distribution from the Perspective of Food Producers

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2016, z. 45, s. 357-365, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Social Inequalities and Economic Growth ; tyt. pol.: Dystrybucja żywno¶ci w Internecie z perspektywy producentów żywno¶ci
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Handel elektroniczny
 • Żywno¶ć - handel

  Adres url:
  DOI:

  98/12805
  Autorzy: Monika Binkowska-Bury, Anna Bartosiewicz, Małgorzata Marć, Paweł Januszewicz.
  Tytuł: Opinia pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej na temat ordynowania wybranych leków i wystawiania recept przez pielęgniarki

  ¬ródło: Hygeia Public Health. - 2016, Vol. 52, nr 2, s. 161-170, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Primary Health Care patients' opinions on prescribing selected medications by nurses
  p-ISSN: 1509-1945
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Recepta - prawo - Polska
 • Pielęgniarki i pielęgniarze - praca

  Adres url:

  99/12805
  Autorzy: Joanna Skręt-Magierło, Edyta Barna¶, Sławomir Januszek, Teresa Zmysło, Andrzej Skręt, Elżbieta Kra¶nianin, Natalija Henryk, Oksana Makarchuk, Iryna Basiuga, Omelyan Kwartsyany.
  Tytuł: Opinions and attitudes of parturients, midwives, and obstetricians about Caesarean section in the provinces of Podkarpackie, Poland, and Ivano-Frankivsk, Ukraine

  ¬ródło: Annals of Agricultural and Environmental Medicine. - 2016, Vol. 23, nr 1, s. 157-162, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1232-1966
  e-ISSN: 1898-2263
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cesarskie cięcie

  Adres url:

  100/12805
  Autorzy: Maciej Kuchciak, Magdalena Kunysz-Rozborska, Patryk Niewczas-Czarny.
  Tytuł: Organization of first aid help in sport competition in 1945-1955

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 2, s. 67-69, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Poland
 • medical structure 1945-1955
 • sport

  Adres url:

  101/12805
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Artur Płonka.
  Tytuł: Participation of Polish ski jumpers in 1st Winter Olympics in Chamonix in 1924

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 1, p. 100-105, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Skoki narciarskie - historia
 • Igrzyska olimpijskie - historia


  102/12805
  Autorzy: Marek Jan Olbrycht.
  Tytuł: Persia Beyond the Imperial Frontiers : the Nomads of the South Ural Region versus the Near East

  ¬ródło: Anabasis : studia classica et orientalia. - 2015, nr 6, s. 257-275, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2082-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Persja - historia


  103/12805
  Autorzy: Justyna Lenik.
  Tytuł: Physical Education in schools for various age groups, in Przemy¶l district

  ¬ródło: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna. - 2016, T. 15, nr 1, s. 93---103, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Physical Education in schools for various age groups, in Przemy¶l district
  p-ISSN: 1895-8680
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wychowanie fizyczne
 • Przemy¶l (woj. podkarpackie ; okręg) - szkolnictwo

  DOI:

  104/12805
  Autorzy: Krzysztof Warchoł.
  Tytuł: Physical education lesson in theory and practice - the original example of the detailed tasks realization in introduction, main part and final part of the lesson

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 2, s. 40-46, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wychowanie fizyczne i kultura fizyczna - metody

  Adres url:

  105/12805
  Autorzy: Tomasz Wójcik, Ryszard Ochyra.
  Tytuł: Pierwsze stanowisko mchu różyczkopr±tnika kanadyjskiego Rhodobryum ontariense na Pogórzu Karpackim

  ¬ródło: Chrońmy Przyrodę Ojczyst±. - 2016, t. 72, z. 2, s. 130-140, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł w jęz. ang.: The first locality of the Ontario rose moss Rhodobryum ontariense in the Carpathian Foothills
  p-ISSN: 0009-6172
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ro¶liny - badanie


  106/12805
  Autorzy: Sławomir Rębisz, Ilona Sikora, Katarzyna Smoleń-Rebisz.
  Tytuł: Poczucie samotno¶ci a poziom uzależnienia od internetu w¶ród adolescentów

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 1(15), s. 90-98, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Loneliness and Internet addiction among adolescents
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Internet a młodzież
 • Uzależnienie od komputera
 • Samotno¶ć a dziecko

  Adres url:
  DOI:

  107/12805
  Autorzy: Ryszard Kata.
  Tytuł: Polityka podatkowa gmin jako narzędzie stymulowania przedsiębiorczo¶ci lokalnej

  ¬ródło: Finanse Komunalne. - 2016, R. 23, nr 3, s. 27-40, streszcz. pol.
  p-ISSN: 1232-0307
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Podatek - polityka
 • Samorz±d gminny - finanse
 • Przedsiębiorczo¶ć (postawa)


  108/12805
  Autorzy: Wojciech Walat.
  Tytuł: Polski wkład do teorii podręcznika szkolnego - pamięci dra Antoniego Zaj±ca - entuzjasty stosowania nowoczesnych ¶rodków kształcenia w dydaktyce

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 2(16), s. 34-40, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Polish contribution to the theory of textbook - the memory of PhD Antoni Zaj±c - enthusiast use of modern means in education
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pedagogika
 • Podręczniki szkolne - tematyka

  Adres url:
  DOI:

  109/12805
  Autorzy: Czesława Tr±ba, Krzysztof Rogut.
  Tytuł: Polskie zwyczaje zwi±zane z Zielonymi ¦wi±tkami

  ¬ródło: Aura. - 2016, nr 5, s. 20-21
  p-ISSN: 0137-3668
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zesłanie Ducha ¦więtego - etnografia
 • Obyczaje - katolizyzm - Polska


  110/12805
  Autorzy: Katarzyna Garwol.
  Tytuł: Portale społeczno¶ciowe - szanse i zagrożenia dla młodego człowieka

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 2(16), s. 183-189, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Social media portals - possibilities and dangers for the young people
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Portal społeczno¶ciowy
 • student
 • zagrożenie
 • szansa

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • social network
 • student
 • hazardousness
 • chance

  Adres url:
  DOI:

  111/12805
  Autorzy: Viktoriya Serzhanova.
  Tytuł: Postępowanie przed Adwokatem Ludu w Rumunii

  ¬ródło: Journal of Modern Science. - 2016, t., s. 141-154, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. w j. ang.: Procedure before the Advocate of the People in Romania
  p-ISSN: 1734-2031
  e-ISSN: 2391-789X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rzecznik praw obywatelskich - Rumunia


  112/12805
  Autorzy: Przemysław Sołek, Aleksandra Maziarz, Marek Koziorowski.
  Tytuł: Potencjał bioterapeutyczny technologii RNAi

  ¬ródło: Kosmos. - 2016, T. 65, nr 1, s. 17-22, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Biotherapeutic potential of RNAi technology
  p-ISSN: 0023-4249
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Adres url:

  113/12805
  Autorzy: Tomasz Dudek.
  Tytuł: Potencjał rekreacyjny lasów podmiejskich Rzeszowa wobec zapotrzebowania na wypoczynek w lasach w¶ród mieszkańców województwa podkarpackiego

  ¬ródło: Sylwan. - 2016, R. 160, nr 2, s. 169-176, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang. Recreational potential of Rzeszów suburban forests versus the demand for spending time in forests among the residents of the Podkarpackie Province
  p-ISSN: 0039-7660
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Las - a turystyka - Polska
 • Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - turystyka


  114/12805
  Autorzy: Piotr Długosz.
  Tytuł: Private lessons as an instrument for middle class status struggle in post-socialist societies : Poland and Ukraine case studies

  ¬ródło: Economics and Sociology. - 2016, Vol. 9, no. 1, s. 173-191, bibliogr.
  p-ISSN: 2071-789X
  e-ISSN: 2306-3459
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Edukacja
 • Korepetycje - Polska
 • Polska a Ukraina - socjologia
 • Ukraina a Polska - socjologia

  Adres url:
  DOI:

  115/12805
  Autorzy: Monika Binkowska-Bury, Grażyna Iwanowicz-Palus, Wacław Kruk, Lidia Perenc, Artur Mazur, Rafał Filip, Paweł Januszewicz.
  Tytuł: Pro-health behaviours - a sense of coherence as the key to a healthy lifestyle in rural areas?

  ¬ródło: Annals of Agricultural and Environmental Medicine. - 2016, Vol. 23, nr 2, s. 345-349, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1232-1966
  e-ISSN: 1898-2263
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zachowania zdrowotne - badanie - Polska
 • Rolnicy - zdrowotno¶ć

  Adres url:
  DOI:

  116/12805
  Autorzy: Beata Kasprzyk.
  Tytuł: Proces emigracji i zamierzenia emigracyjne kapitału społecznego z Polski w ostatniej dekadzie

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2016, z. 46, s. 396-407, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Social Inequalities and Economic Growth ; tyt. ang.: The Emigration and the Intentions of Emigration Processes of Polish Social Capital in the Last Decade
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kapitał społeczny
 • Emigracja zarobkowa

  Adres url:
  DOI:

  117/12805
  Autorzy: Anna Jacek, Katarzyna Ożóg.
  Tytuł: Protection of patient rights by the Patient Rights Ombudsman

  ¬ródło: Review of Comparative Law. - 2016, Vol. 24, nr 1, s. 9-22, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0860-8156
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Ombudsman
 • patient
 • law
 • rights
 • activity

  Adres url:

  118/12805
  Autorzy: Dorota Lizak, Artur Budzowski, Mariola Seń, Wojciech Czarny.
  Tytuł: Przegl±d antropometrycznych mierników otłuszczenia ciała stosowanych w diagnozowaniu otyło¶ci

  ¬ródło: Hygeia Public Health. - 2016, Vol. 51, nr 2, s. 124-133, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Antropometric measures of body composition used in obesity diagnosis - an overview
  p-ISSN: 1509-1945
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Otyło¶ć

  Adres url:

  119/12805
  Autorzy: Justyna Kosydar-Bochenek, Bogumił Lewandowski, Dorota Ozga.
  Tytuł: Przegl±d narzędzi diagnostycznych i metod pomiaru zespołu stresu pourazowego (Posttraumatic Stress Disorder, PTSD) z możliwo¶ci± wykorzystania w¶ród ratowników medycznych

  ¬ródło: Pielęgniarstwo XXI wieku. - 2016, vol. 15, iss. 2, s. 45-49, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł w jęz. ang: Overview of diagnostic tools and Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) measurement methods with the possibility of use among paramedics
  e-ISSN: 2450-646X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • zespół stresu pourazowego
 • stres traumatyczny
 • ratownik medyczny
 • ustrukturyzowany wywiad
 • kwestionariusz do samooceny

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Posttraumatic Stress Disorder (PTSD)
 • traumatic stress
 • paramedics; structured interview
 • self-rating scales

  Adres url:
  DOI:

  120/12805
  Autorzy: Małgorzata Kotańska, Anna Kowalska, Anna Szlachta, Tomasz Wójcik.
  Tytuł: Przemiany ro¶linno¶ci ł±k z klasy Molinio-Arrhenatheretea po zaniechaniu użytkowania w rejonach Boguchwały i Tarnobrzega (Polska południowo-wschodnia)

  ¬ródło: Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. - 2016, Vol. 23, iss. 1, s. 83-99, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Vegetation changes of the meadows of the Molinio-Arrhenatheretea class after abandonment in the Boguchwała and Tarnobrzeg areas
  p-ISSN: 1640-629X
  e-ISSN: 2449-8890
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Boguchwała
 • Tarnobrzeg
 • ro¶linno¶ć ł±k
 • urbanizacja

  Adres url:

  121/12805
  Autorzy: Marta Żyłka, Zygmunt Szczerba, Wojciech Żyłka.
  Tytuł: Przykład wykorzystania komputerowych programów inżynierskich dla układów pneumatyki w kształceniu studentów

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 2(16), s. 146-151, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Example of using computer engineering programs for systems of the pneumatics in students education
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • układy pneumatyki
 • elementy napędowe
 • programy inżynierskie

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • pneumatic systems
 • driving elements
 • engineering programs

  Adres url:
  DOI:

  122/12805
  Autorzy: Zofia Sokołowicz, Józefa Krawczyk, Sylwester ¦wi±tkiewicz.
  Tytuł: Quality of poultry meat from native chicken breeds - a review

  ¬ródło: Annals of Animal Science. - 2016, Vol. 16, iss. 2, s. 347-268, bibliogr., strszcz. ang.
  e-ISSN: 2300-8733
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Mięso drobiowe - jako¶ć

  DOI:

  123/12805
  Autorzy: Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro, Aneta Jarecka.
  Tytuł: Reakcja pszenicy jarej na zróżnicowane nawożenie azotowe oraz dokarmianie dolistne

  ¬ródło: Acta Agrophysica. - 2016, Vol. 23, iss. 1, s. 39-50, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. w j. ang.: Reaction of spring wheat to differentiated nitrogen fertilization and foliar feeding
  p-ISSN: 1234-4125
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pszenica jara - uprawa
 • Pszenica jara - nawożenie
 • Nawozy azotowe - stosowanie


  124/12805
  Autorzy: Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro.
  Tytuł: Reakcja ro¶lin soi na szczepienie nasion nitragin± oraz nawożenie startowe azotem

  ¬ródło: Nauka Przyroda Technologie. - 2016, vol. 10, iss. 1, 12 (12 s.), bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1897-7820
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Azot - stosowanie - rolnictwo
 • Bakterie - stosowanie - rolnictwo
 • Soja - nasiona i nasiennictwo
 • Soja - nawożenie

  Adres url:
  DOI:

  125/12805
  Autorzy: Renata Tobiasz-Salach, Dorota Bobrecka-Jamro, Edyta Pyrek-Bajcar, Jan Buczek.
  Tytuł: Response of hulled and naked oat to foliar fertilization

  ¬ródło: Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura. - 2016, nr 15 (2), s. 77-88, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1644-0625
  e-ISSN: 2300-8504
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Owies

  Adres url:

  126/12805
  Autorzy: Edyta Barna¶, Małgorzata Kołpa, Dorota Wojciak, Bogumił Gawlik.
  Tytuł: Rodzaj znieczulenia stosowanego podczas cięcia cesarskiego w dwóch szpitalach województwa małopolskiego (Polska)
  Tytuł: Type of anesthesia used for caesarean delivery in two hospitals of the Małopolska Province (Poland)

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, R. 14, nr 1, s. 75-82, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2450-6761
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Znieczulanie - metody
 • Cesarskie cięcie

  Adres url:
  DOI:

  127/12805
  Autorzy: Anna Batiuk.
  Tytuł: Rodzina a architektura społecznego ¶wiata

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika. - 2016, T. 13, s. 69-77, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Family and an architecture of a social world
  p-ISSN: 1896-4591
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rodzina - wychowanie


  128/12805
  Autorzy: Łukasz Żyłka, Wojciech Żyłka.
  Tytuł: Rola chłodzenia w procesie szlifowania

  ¬ródło: Kwartalnik Naukowo-Techniczny Obróbka Metalu. - 2016, nr 2, s. 38-43, bibliogr.
  p-ISSN: 2081-7002
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Szlifowanie - technologia


  129/12805
  Autorzy: Natalia Iwaszczuk, Jadwiga Orłowska-Puzio, Ewa Kojder-Ogarek.
  Tytuł: Rola innowacyjnych narzędzi finansowych w zapewnieniu stabilnego rozwoju przedsiębiorstw

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2016, z. 46, s. 302-314, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Social Inequalities and Economic Growth ; tyt. ang.: Role of Innovative Financial Tools in Ensuring the Stable Development of Enterprises
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorstwo - organizacja
 • Przedsiębiorstwo - finanse
 • Innowacje - stosowanie

  Adres url:
  DOI:

  130/12805
  Autorzy: Czesława Tr±ba, Krzysztof Rogut.
  Tytuł: Ro¶liny dziko rosn±ce w diecie naszych przodków

  ¬ródło: Aura. - 2016, nr 1, s. 20-22, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0137-3668
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ro¶liny jadalne dzikie - kucharstwo i przetwórstwo

  DOI:

  131/12805
  Autorzy: Beata Pawłowska, Emilia Potembska, Maciej Zygo, Marcin Olajossy, Ewa Dziurzyńska.
  Tytuł: Rozpowszechnienie samouszkodzeń dokonywanych przez młodzież w wieku od 16 do 19 lat

  ¬ródło: Psychiatria Polska. - 2016, Vol. 50, iss. 1, s. 29-42, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Prevalence of self-injury performed by adolescents aged 16-19 years
  p-ISSN: 0033-2674
  e-ISSN: 2391-5854
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samookaleczenie - psychologia
 • Młodzież - psychologi

  Adres url:
  DOI:

  132/12805
  Autorzy: Lidia Perenc, Anna Radochońska, Joanna Błajda.
  Tytuł: Rozwój otłuszczenia ciała u dzieci i młodzieży z Rzeszowa oraz jego zmienno¶ć na przestrzeni 35 lat
  Tytuł: Development of body adiposity in children and adolescents from Rzeszow, and its variability over 35 years

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, R. 14, nr 1, s. 27-47, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2450-6761
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Otyło¶ć

  Adres url:
  DOI:

  133/12805
  Autorzy: Małgorzata Gajdek, Andrzej Kwiatkowski, Monika Binkowska-Bury.
  Tytuł: Rys historyczny rozwoju ratownictwa medycznego na RzeszowszczyĽnie w latach 1948-2015
  Tytuł: Historical Background of Medical Rescue Service Development in Rzeszów Region in Years 1948-2015

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, R. 14, nr 1, s. 105-115, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2450-6761
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ratownictwo medyczne - historia
 • Podkarpackie województwo - służba zdrowia

  Adres url:
  DOI:

  134/12805
  Autorzy: Piotr Patoczka, Reijt Jose.
  Tytuł: Rytm i symetria w sztuce Kerali

  ¬ródło: Topiarius : studia krajobrazowe. - 2016, R. 2, z. 1, s. 65-84, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2449-9595
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kerala (Indie) - kultura


  135/12805
  Autorzy: Bogumił Lewandowski, Robert Brodowski, Tomasz Ko¶ć, Małgorzata Migut, Joanna Wojnar.
  Tytuł: Rzadki przypadek martwicy ko¶ci szczęk u chorej leczonej bisfosfonianami z powodu osteoropozy

  ¬ródło: Przegl±d Lekarski. - 2016, T. 73, nr 1, s. 46-48, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Ko¶ci - nowotwory - chirurgia


  136/12805
  Autorzy: Katarzyna Wardak, Danuta Celińska-Cedro, Małgorzata Nagórska.
  Tytuł: Samodzielno¶ć i samokontrola młodzieży z nieswoistym zapaleniem jelit w zwi±zku z konieczno¶ci± zmiany gastroenterologa po osi±gnięciu pełnoletno¶ci
  Tytuł: Self-reliance and self-control in adolescents with Inflammatory Bowel Disease in connection with the necessity to change a gastroenterologist after reaching the age of maturity

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, R. 14, nr 1, s. 16-26, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2450-6761
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gastroenterologia

  Adres url:
  DOI:

  137/12805
  Autorzy: Maria Grzybek.
  Tytuł: Selected Aspects of the Behaviour of People who Buy Organic Food as Illustrated by the Opinions of Respondents from the Podkarpackie Voivodeship

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2016, z. 45, s. 131-139, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Social Inequalities and Economic Growth ; tyt. pol.: Wybrane aspekty zachowań nabywców żywno¶ci ekologicznej w opinii respondentów z województwa podkarpackiego
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Żywno¶ć ekologiczna
 • Konsumenci (ekon.) - badanie

  Adres url:
  DOI:

  138/12805
  Autorzy: Wojciech P. Rdzanek.
  Tytuł: Sound Radiation of a Pulsating Sphere in the Outlet of a Hard/Soft Semi-Spherical Cavity in a Flat Screen

  ¬ródło: Archives of Acoustics. - 2016, Vol. 41, No. 1, pp. 75-86, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0137-5075
  e-ISSN: 2300-262X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  DOI:

  139/12805
  Autorzy: Katarzyna Gernand, Halina Bartosik-Psujek.
  Tytuł: Strategia leczenia stwardnienia rozsianego

  ¬ródło: Neurologia po Dyplomie. - 2016, T.11, nr 2, 29-35, streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1734-8668
  e-ISSN: 2449-9641
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stwardnienie rozsiane - leczenie


  140/12805
  Autorzy: Małgorzata Cyran, Maciej Bilek.
  Tytuł: Suplementy diety - kolejny punkt widzenia

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2016, R. 19, nr 3, s. 34-41
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dietetyczne ¶rodki spożywcze

  Adres url:

  141/12805
  Autorzy: Anna Sołtysik.
  Tytuł: Sztuka w krajobrazie - Międzynawowe Akcje Artystyczne w Woli Sękowej. Uniwersytet Ludowy Rzemiosła

  ¬ródło: Topiarius : studia krajobrazowe. - 2016, R. 2, z. 1, s. 135-145, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. w j. ang.: Art in the landscape - International Artistic Actions in Wola Sękowa. Folk University of Artistic Handicraft
  p-ISSN: 2449-9595
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Architektura krajobrazu
 • Wola Sękowa (woj. podkarpackie) - sztuka - imprezy - 21 w


  142/12805
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Wojciech Bajorek, Paweł Król, Marian Rzepko.
  Tytuł: Technical and tactical evolution of volleyball in Poland before 1952

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 1, p. 92-99, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Siatkówka (sport) - historia
 • Siatkówka (sport) - nauczanie i trening


  143/12805
  Autorzy: Leszek Gawor.
  Tytuł: The anthropocentric sozology of Julian Aleksandrowicz

  ¬ródło: Problemy Ekorozwoju = Problems of Sustainable Development. - 2016, vol. 11, nr 1, s. 49-57, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Juliana Aleksandrowicza antropocentryczna sozologia
  p-ISSN: 1895-6912
  e-ISSN: 2080-1971
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Aleksandrowicz Julian (1908-1988)
 • Ekologia
 • Ochrona ¶rodowiska

  Adres url:

  144/12805
  Autorzy: Anna Piotrowicz, Edyta Łuszczki, Grzegorz Sobek, Justyna Wyszyńska, Justyna Podgórska-Bednarz, Artur Mazur.
  Tytuł: The caloric value of television food advertising targeted at Polish children
  Tytuł: Warto¶ć kaloryczna telewizyjnych reklam żywno¶ci skierowanych do dzieci w Polsce

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, R. 14, nr 1, s. 8-15, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2450-6761
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Otyło¶ć
 • Reklama a dziecko

  DOI:

  145/12805
  Autorzy: Paweł Pakla, Bogumił Lewandowski.
  Tytuł: The case of malignant peripheral nerve sheath tumor of the cheek

  ¬ródło: Polish Annals of Medicine. - 2016, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: In Press ; Available online 30 March 2016
  p-ISSN: 1230-8013
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Twarz - choroby

  DOI:

  146/12805
  Autorzy: Irena Momola, Janusz Zieliński, Renata Grzywacz, Marta Niewczas.
  Tytuł: The diversity of emotional tension and strength among sportsmen of martial arts and team-sport games

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 2, s. 22-30, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sportowcy - psychologia
 • Walka wręcz - psychologia
 • Gry sportowe - psychologia

  Adres url:

  147/12805
  Autorzy: Renata Grzywacz, Jan Krupa, Andrzej Mantaj.
  Tytuł: The impact of media on health behaviors

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 2, s. 80-88, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • lifestyle
 • pro health behaviors
 • mass media

  Adres url:

  148/12805
  Autorzy: Patrycja Żegleń.
  Tytuł: The importance of inbound tourism in France from the perspective of its residents with special focus on culture tourism

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 2, s. 70-79, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • foreign tourism
 • inbound tourism

  Adres url:

  149/12805
  Autorzy: Sławomir Dybka.
  Tytuł: The Importance of the Country of Origin of the Products in the Purchase Decisions under Globalisation and Digitalisation of Consumption

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2016, z. 45, s. 150-160, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Social Inequalities and Economic Growth ; tyt. pol.: Znaczenie kraju pochodzenia produktów w procesie decyzji zakupu w warunkach globalizacji i digitalizacji konsumpcji
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Konsumenci (ekon.) - badanie
 • Globalizacja - gospodarka

  Adres url:
  DOI:

  150/12805
  Autorzy: Anna Mika, Łukasz Oleksy, Renata Kielnar, Marta ¦wierczek.
  Tytuł: The influence of high- and low-heeled shoes on balance in young women

  ¬ródło: Acta of Bioengineering and Biomechanics. - 2016, Vol. 18, no. 3, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1509-409X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • heeled shoes
 • balance
 • stabilometric platform
 • proprioception

  Adres url:
  DOI:

  151/12805
  Autorzy: Małgorzata Pawlos, Agata Znamirowska, Katarzyna Szajnar, Dorota Kalicka.
  Tytuł: The influence of the dose of calcium bisglycinate on physicochemical properties, sensory analysis and texture profile of kefirs during 21 days of cold storage

  ¬ródło: Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria. - 2016, vol. 15, nr 1, s. 37-45, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1644-0730
  e-ISSN: 1898-9594
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kefir - technologia

  Adres url:
  DOI:

  152/12805
  Autorzy: Mateusz Mołoń, Renata Zadr±g-Tęcza.
  Tytuł: The links between hypertrophy, reproductive potential and longevity in the Saccharomyces cerevisiae yeast

  ¬ródło: Acta Biochimica Polonica. - 2016, vo. 63, iss. 2, s. 329-334, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0001-527X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Drożdże - biochemia

  Adres url:
  DOI:

  153/12805
  Autorzy: Marta Kawa.
  Tytuł: The Marketing Strategies of Modern Cooperative Enterprises (as Illustrated by Cooperative Banks)

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2016, z. 45, s. 195-203, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Social Inequalities and Economic Growth ; tyt. pol.: Strategie marketingowe współczesnych przedsiębiorstw spółdzielczych (na przykładzie banków spółdzielczych)
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Banki spółdzielcze
 • Przedsiębiorstwo - marketing

  Adres url:
  DOI:

  154/12805
  Autorzy: Krzysztof Warchoł.
  Tytuł: The methods in the process of physical education

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 2, s. 5-10, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wychowanie fizyczne i kultura fizyczna - nauczanie

  Adres url:

  155/12805
  Autorzy: Aneta Weres, Joanna Baran, Edyta Łuszczki, Katarzyna Dereń, Artur Mazur.
  Tytuł: The prevalence and risk factors of overweight and obesity in preschool children in the Subcarpatian region - a pilot study
  Tytuł: Często¶ć występowania i czynniki ryzyka nadwagi i otyło¶ci u dzieci w wieku przedszkolnym w województwie podkarpackim - badanie pilotażowe

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, T. 14, nr 2, s. 148-161, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Poprzedni tyt. czas.: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie
  p-ISSN: 2450-6761
  e-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Otyło¶ć - epidemiologia
 • Dziecko w wieku przedszkolnym - zdrowotno¶ć
 • Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - zdrowotno¶ć

  Adres url:
  DOI:

  156/12805
  Autorzy: Stanisław Cieszkowski, Karolina H. Przednowek, Lesław Lassota, Justyna Lenik.
  Tytuł: The proportions and body composition of children and adolescents aged 8-18 years engaged in sports training within the framework of Podkarpackie Province sports staff

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 1, p. 126-132, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dziecko - rozwój fizyczny
 • Młodzież - rozwój fizyczny
 • Postawa ciała - badanie


  157/12805
  Autorzy: Tomasz Hermaniuk.
  Tytuł: The Quality of Insurance Services Package in the Opinion of Direct Purchase Insurance Customers

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2016, z. 45, s. 466-474, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Social Inequalities and Economic Growth ; tyt. pol.: Jako¶ć oferty usług ubezpieczeniowych w opinii klientów korzystaj±cych z usług typu "direct"
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ubezpieczenia
 • Konsumenci (ekon.) - badanie

  Adres url:
  DOI:

  158/12805
  Autorzy: Piotr Cyrek.
  Tytuł: The Recognisability of the Fair Trade Idea in the Context of Universal Access to Information

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2016, z. 45, s. 497-505, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Social Inequalities and Economic Growth ; tyt. pol.: Rozpoznawalno¶ć idei sprawiedliwego handlu w kontek¶cie powszechnego dostępu do informacji
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Informacja gospodarcza
 • Handel - badanie
 • Konsumenci (ekon.) - badanie

  Adres url:
  DOI:

  159/12805
  Autorzy: Bogdan Wierzbiński.
  Tytuł: The Significance of Information and Communication Technologies in the Development of the Strategic Advantage of SMEs in South-Eastern Poland

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2016, z. 45, s. 224-236, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Social Inequalities and Economic Growth ; tyt. pol.: Znaczenie technologii informacyjnych w budowaniu przewagi strategicznej przedsiębiorstw MSP południowo-wschodniej Polski
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technologia informacyjna
 • Przedsiębiorstwa małe i ¶rednie - zarz±dzanie

  Adres url:
  DOI:

  160/12805
  Autorzy: Bartosz Piechowicz, Elżbieta Rębisz, Przemysław Grodzicki, Lech Zaręba, Maciej Balawejder, Marcin Pieni±żek, Kinga Stawarczyk, Iwona Piechowicz.
  Tytuł: The smell of Beer as a Factor Affecting the Emission of Carbon Dioxide by Arion Lusitanicus Auct. Non-Mabille

  ¬ródło: Annals of Animal Science. - 2016, vol. 16, nr 2, s. 463-476, bibliogr., streszcza. ang., pol.
  e-ISSN: 2300-8733
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 20.000
  DOI:

  161/12805
  Autorzy: Teresa Noga, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Łukasz Peszek, Anita Paj±czek, Natalia Kochman-Kędziora, Rafał Ligęzka.
  Tytuł: The use of diatoms to assess the water quality in the Wisłoka River in the town of Dębica and the surrounding area

  ¬ródło: Oceanological and Hydrobiological Studies. - 2016, Vol. 45, iss. 2, s. 191-201, bibliogr. streszcz. ang.
  p-ISSN: 1730-413X
  e-ISSN: 1897-3191
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Woda - jako¶c
 • Dębica (woj. podkarpackie)
 • Wisłoka - hydrobiologia

  DOI:

  162/12805
  Autorzy: Wiesława KuĽniar, Wiesław Szopiński.
  Tytuł: The Use of Social Media by Local Government Units to Communicate with Stakeholders

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2016, z. 45, s. 247-254, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Social Inequalities and Economic Growth ; tyt. pol.: Wykorzystanie mediów społeczno¶ciowych w procesie komunikacji jednostki samorz±du terytorialnego z interesariuszami
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Media społeczno¶ciowe
 • Samorz±d terytorialny - public relations - Polska
 • Samorz±d terytorialny - a ¶rodki masowego przekazu

  Adres url:
  DOI:

  163/12805
  Autorzy: Maciej Bilek, Marcin Olszewski, Michał Gostkowski, Ewa Cie¶lik.
  Tytuł: The usefulness of birch saps from the area of Podkarpacie to produce birch syrup

  ¬ródło: Biotechnology and Food Science. - 2016, Vol. 80, nr 1, s. 11-18, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2084-0136
  e-ISSN: 2299-6818
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Brzoza brodawkowata - chemia
 • Soki - jako¶ć - badanie

  Adres url:

  164/12805
  Autorzy: Patrycja Żegleń, Renata Grzywacz.
  Tytuł: Tourism as an economic phenomenon of XXI century - worldwide literature review

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 1, p. 26-31, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka - ekonomika

  Adres url:

  165/12805
  Autorzy: Teresa Mitura.
  Tytuł: Tourist appeal of Horyniec-Zdrój health resort according to its visitors and residents

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 1, p. 115-125, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Horyniec-Zdrój (woj. podkarpackie) - służba zdrowia
 • Uzdrowiska


  166/12805
  Autorzy: Wojciech Czarny, Iwona Pezdan-¦liż, Stanisław Zaborniak.
  Tytuł: Tourist shelters in Rożnowskie foothills before 1939

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 2, s. 104-108, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Poland
 • Rożnowskie foothills
 • tourism
 • tourist shelters

  Adres url:

  167/12805
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski, Renata Grzywacz.
  Tytuł: Tourist, ecological and recreational behaviours in leisure time - contribution to the sociology of leisure

  ¬ródło: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna. - 2016, T. 15, nr 1, s. 79-87, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1895-8680
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka
 • Odpoczynek
 • Czas wolny od pracy - organizacja

  DOI:

  168/12805
  Autorzy: Magdalena Wasylewicz.
  Tytuł: Transformacja sposobu komunikowania się pokolenia X, Y, Z - bilans zysków i strat

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika. - 2016, nr 13, s. 133-141, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1896-4591
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Komunikacja społeczna


  169/12805
  Autorzy: Krzysztof Krupa.
  Tytuł: Tre¶ci kształcenia z zakresu mechatroniki samochodowej w nauczaniu-uczeniu się studentów kierunku mechatronika

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 2(16), s. 134-139, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The content of education in the field of automotive mechatronics in the teaching-learning students of mechatronics
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Mechatronika
 • mechatronika samochodowa
 • tre¶ci kształcenia
 • sensory
 • aktuatory

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • mechatronics
 • automotive mechatronics
 • educational content
 • sensors
 • actuators

  Adres url:
  DOI:

  170/12805
  Autorzy: Maciej Bilek, Monika S±dej, Monika R±czy, Aneta Rębisz, Stanisław Sosnowski.
  Tytuł: Turbidity changes of birch tree sap after addition of commonly available chemicals

  ¬ródło: Biotechnology and Food Science. - 2016, Vol. 80, nr 2, s. 83-90, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2084-0136
  e-ISSN: 2299-6818
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Brzoza brodawkowata - chemia
 • Soki - jako¶ć - badanie

  Adres url:

  171/12805
  Autorzy: Renata Grzywacz, Patrycja Żegleń.
  Tytuł: Typology of tourists and their satisfaction level

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 1, p. 5-16, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka

  Adres url:

  172/12805
  Autorzy: Andrzej Bonusiak.
  Tytuł: Ukraińscy Polacy wobec konfliktu na Ukrainie (2013-2015)

  ¬ródło: Studia Migracyjne - Przegl±d Polonijny. - 2016, nr 1, s. 5-24, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Polish people in Ukraine and (vis a vis) the conflict in Ukraine (2013-2015)
  p-ISSN: 2081-4488
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Konflikt społeczny - Ukraina - 21 w.
 • Ukraina - polityka wewnętrzna - 21 w.

  Adres url:

  173/12805
  Autorzy: Jerzy Kulasa, Anna Nizioł.
  Tytuł: Umiejętno¶ć programowania jako element kształcenia studentów kierunków nieinformatycznych

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 3(17), s. 135-142, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Computer programming skills as a part of Students' education in non-IT degree course
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • umiejętno¶ć programowania
 • Edukacja
 • studenci

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • computer programming skills
 • education
 • students

  Adres url:
  DOI:

  174/12805
  Autorzy: Agnieszka Długosz.
  Tytuł: Use of the brainstorm method in the innovation laboratory (i-lab)

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 1(15), s. 51-55, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nauczanie - metody

  Adres url:
  DOI:

  175/12805
  Autorzy: Anna Nizioł.
  Tytuł: Visitors in the Podkarpackie Voivodeship - a comparative analysis of inbound tourist traffic

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 2, s. 47-55, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Podkarpackie województwo - turystyka

  Adres url:

  176/12805
  Autorzy: Ryszard Kata, Dariusz Zaj±c.
  Tytuł: Wielofunkcyjno¶ć rolnictwa na cennych przyrodniczo obszarach wiejskich o rozdrobnionej strukturze agrarnej

  ¬ródło: Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych. - 2016, nr 1, s. 15-31, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł w jęz. ang.: Multifunctionality of agriculture in naturally-valuable rural areas with fragmented agrarian structure
  p-ISSN: 2300-0902
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • indywidualne gospodarstwa rolne
 • wielofunkcyjno¶ć rolnictwa
 • cenne przyrodniczo obszary wiejskie
 • rozdrobniona struktura agrarna

  Adres url:

  177/12805
  Autorzy: Karolina Pycia, Grażyna Jaworska.
  Tytuł: Woda elektrolizowana - skuteczny i bezpieczny ¶rodek dezynfekcyjny w branży spożywczej

  ¬ródło: Laboratorium. - 2016, nr 3-4, s. 62-65, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Electrolyzed water - an effective and safe distinfectant in the food industry
  p-ISSN: 1643-7381
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dezynsekcja - metody


  178/12805
  Autorzy: Bożenna Karczmarek-Borowska, Anita Szarek, Kamila Golon.
  Tytuł: Wpływ aktywno¶ci fizycznej na występowanie chorób nowotworowych

  ¬ródło: Polski Merkuriusz Lekarski. - 2016, T. 40, nr 235, s. 15-20, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rak (med.) - zapobieganie
 • Wysiłek fizyczny - a rak (med.)


  179/12805
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: Wpływ chińskich sztuk walki na technikę szkoły Idokan Yoshin-ryu

  ¬ródło: Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - 2016, T. 52, s. 42-49, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0239-4375
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz - nauczanie i trening
 • Walka wręcz - Chiny


  180/12805
  Autorzy: Zofia Sokołowicz, Józefa Krawczyk, Magdalena Dykiel.
  Tytuł: Wpływ czasu przechowywania na jako¶ć i wła¶ciwo¶ci funkcjonalne jaj od kur objętych w Polsce programem ochrony

  ¬ródło: Żywno¶ć. Nauka. Technologia. Jako¶ć. - 2016, nr 2, s. 49-57, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2451-0769
  e-ISSN: 2451-0777
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jajka - jako¶ć - badanie

  Adres url:
  DOI:

  181/12805
  Autorzy: Mateusz Drabczyk, Bartosz Kruczek.
  Tytuł: Wpływ dodatku materiału nieprzetwarzalnego na wytrzymało¶ć na rozci±ganie folii LDPE

  ¬ródło: Problemy Nauk Stosowanych = Problems of Applied Sciences. - 2016, T. 4, s. 73-78, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Influence of unrecyclable material additive on LDPE foil tensile strength
  p-ISSN: 2300-6110
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wytrzymało¶ć materiałów


  182/12805
  Autorzy: Grażyna Jaworska, Karolina Pycia.
  Tytuł: Wpływ dodatku soli kuchennej na jako¶ć pieczywa

  ¬ródło: Cukiernictwo i Piekarstwo. - 2016, nr 1-2, s. 48-51
  p-ISSN: 2084-9362
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Piekarstwo


  183/12805
  Autorzy: Zofia Sokołowicz, Anna Augustyńska-Prejsnar.
  Tytuł: Wpływ marynowania na jako¶ć mię¶ni piersiowych kurcz±t brojlerów

  ¬ródło: Wiadomo¶ci Zootechniczne. - 2016, Vol. 56, nr 1, s. 45-52, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. w j. ang.: Effect of marination on the quality of breast muscles of broiler chickens
  p-ISSN: 1731-8068
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Mięso drobiowe - jako¶ć

  Adres url:

  184/12805
  Autorzy: Zofia Sokołowicz, Anna Augustyńska-Prejsnar.
  Tytuł: Wpływ marynowania na jako¶ć mię¶ni piersiowych kurcz±t brojlerów po obróbce termicznej

  ¬ródło: Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. - 2016, T. 26, nr 1, s. 22-26, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. w j. ang.: Influence of marinating on the quality of thermal treatment breast muscles
  p-ISSN: 0867-793X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Mięso drobiowe - jako¶ć

  Adres url:

  185/12805
  Autorzy: Rafał Wi¶niewski, Ireneusz Kapusta, Sabina Lachowicz.
  Tytuł: Wpływ operacji technologicznych na zawarto¶ć izoflawonów w soi zwyczajnej (Glycine max (L.) Merr.)

  ¬ródło: Towaroznawcze Problemy Jako¶ci = Polish Journal of Commodity Science. - 2016, nr 1(46), s. 68-75, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Impact of technological operations on isoflavones content in soybeans (Glycine Max (L.) Merr.)
  p-ISSN: 1733-747X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Soja - uprawa


  186/12805
  Autorzy: Krzysztof Kucharczyk, Czesław Puchalski.
  Tytuł: Wpływ temperatury fermentacji na zawarto¶ć siarczku dimetylu (dms) w piwie produkowanym w technologii wielkozbiornikowej

  ¬ródło: Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. - 2016, T. 26, nr 1, s. 36-39, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. w j. ang.: The influence of fermentation temperature on the content of dimethyl sulfide (DMS) in beer produced on an industrial scale
  p-ISSN: 0867-793X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Piwo - technologia


  187/12805
  Autorzy: Bogusław Dec.
  Tytuł: Współczesno¶ć bibliotek parafialnych Rzeszowa

  ¬ródło: Fides. Biuletyn Bibliotek Ko¶cielnych. - 2016, nr 2, s. 93-106, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Parish libraries in Rzeszów at present days
  p-ISSN: 1426-3777
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Biblioteki ko¶cielne - Polska - 21 w.
 • Rzeszów (woj. podkarpackie) - bibliotekarstwo


  188/12805
  Autorzy: Agata Barczewska-Dziobek.
  Tytuł: Współpraca jednostek samorz±du terytorialnego z organizacjami pozarz±dowymi : geneza rozwi±zań

  ¬ródło: Samorz±d Terytorialny. - 2016, nr 1-2, s. 48-62, bibliogr.
  p-ISSN: 0867-4973
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Instytucje nonprofit a samorz±d terytorialny - Polska
 • Samorz±d terytorialny a instytucje nonprofit - Polska


  189/12805
  Autorzy: Natalia Żurek, Maciej Bilek.
  Tytuł: Wszystkie dobrodziejstwa błonnika pokarmowego

  ¬ródło: Aptekarz Polski. - 2016, nr 120 (98e), s. 26-30
  p-ISSN: 1895-6041
  e-ISSN: 1899-8445
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Włókna pokarmowe - spożycie

  Adres url:

  190/12805
  Autorzy: Dagmara Kasica, Dorota Ozga, Elżbieta Mach-Lichota, Marek Wojtaszek, Justyna Kosydar-Bochenek.
  Tytuł: Wykorzystanie USG FAST w polskim Emergency Medical System (EMS) w opinii personelu medycznego - doniesienie wstępne

  ¬ródło: Anestezjologia i Ratownictwo. - 2016, R. 10, s. 150-159, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The use of FAST ultrasound in the Polish Emergency Medical System (EMS) in the opinion of the medical staff - preliminary report
  p-ISSN: 1898-0732
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • medycyna ratunkowa
 • Ultrasonografia
 • FAST
 • ratownik medyczny
 • pielęgniarka systemu

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • emergency medicine
 • ultrasonography
 • FAST
 • paramedics
 • EMS nurses


  191/12805
  Autorzy: Ewa Szpunar-Krok, Dorota Bobrecka-Jamro, Sabina Grochowska, Jan Buczek.
  Tytuł: Yield of the aboveground parts and tubers of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) depending on plant density

  ¬ródło: Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura. - 2016, Vol. 15, iss. 3, s., bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: w druku
  p-ISSN: 1644-0625
  e-ISSN: 2300-8504
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Topinambur - uprawa

  Adres url:

  192/12805
  Autorzy: Ewa Puszczałowska-Lizis, Marzena Kułaga.
  Tytuł: Zachowania zdrowotne uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kontek¶cie ich aktywno¶ci fizycznej

  ¬ródło: Problemy Higieny i Epidemiologii. - 2016, t. 97, nr. 1, s. 50-55, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. w jęz. ang.: Health behaviors of secondary school students in context of their physical activity
  p-ISSN: 1895-4316
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
 • Zachowania zdrowotne - badanie - Polska

  Adres url:

  193/12805
  Autorzy: Piotr Gronkowski, Marcin Wesołowski.
  Tytuł: Zaćmienia księżyca

  ¬ródło: Fizyka w Szkole. - 2016, nr 2, s. 42-44, bibliogr.
  p-ISSN: 0426-3383
  e-ISSN: 1689-1945
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Astronomia


  194/12805
  Autorzy: Aleksander Marszałek.
  Tytuł: Zainteresowania techniczne studentów kierunku edukacja techniczno-informatyczna

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 2(16), s. 108-113, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Technical interests of students course of study education in technology and computer science
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • zainteresowania
 • zainteresowania zawodowe
 • zainteresowania wyrażane
 • zainteresowania techniczne
 • dydaktyka szkoły wyższej

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • interests
 • vocational interests
 • technical interests
 • higher education

  Adres url:
  DOI:

  195/12805
  Autorzy: Karolina Pycia, Grażyna Jaworska.
  Tytuł: Zakwas czy drożdże?

  ¬ródło: Cukiernictwo i Piekarstwo. - 2016, nr 4, s. 40-42
  p-ISSN: 1643-9988
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Piekarstwo
 • Chleb - technologia


  196/12805
  Autorzy: Karolina Pycia, Grażyna Jaworska.
  Tytuł: Zarodki zbożowe jako cenny surowiec piekarski

  ¬ródło: Cukiernictwo i Piekarstwo. - 2016, nr 3, s. 56-61
  p-ISSN: 1643-9988
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zboże - uprawa


  197/12805
  Autorzy: Marek Wojtaszek, Elżbieta Mach-Lichota, Dorota Ozga, Beata Horeczy, Dawid Filip.
  Tytuł: Zatrucie beta-blokerami - opis przypadku

  ¬ródło: Anestezjologia i Ratownictwo. - 2016, R. 10, s. 269-275, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1898-0732
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zatrucia
 • Leki


  198/12805
  Autorzy: Renata Stanisławczyk.
  Tytuł: Zawarto¶ć ołowiu w tkankach zwierz±t

  ¬ródło: Gospodarka Mięsna. - 2016, nr 5, s. 30-36
  p-ISSN: 0367-4916
  e-ISSN: 2449-9536
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Mięso - jako¶ć
 • Ołów - wpływ na ¶rodowisko


  199/12805
  Autorzy: Jadwiga Stanek-Tarkowska, Teresa Noga, Natalia Kochman-Kędziora, Mateusz Rybak.
  Tytuł: Zbiorowiska okrzemek rozwijaj±ce się na glebie uprawnej w Podgórskiej Woli koło Tarnowa

  ¬ródło: Inżynieria Ekologiczna. - 2016, vol. 46, s. 128-134, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2081-139X
  e-ISSN: 2392-0629
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Okrzemki

  Adres url:
  DOI:

  200/12805
  Autorzy: Tomasz Wójcik, Anastazja Rogus, Agata Ćwik.
  Tytuł: Zbiorowiska ro¶linne lasu "¦w. Roch" w Rzeszowie (Pogórze Dynowskie)

  ¬ródło: Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. - 2016, Vol. 23, iss. 1, s. 121-137, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Plant communities in the "¦w. Roch" forest in Rzeszów (Dynowskie Foothills)
  p-ISSN: 1640-629X
  e-ISSN: 2449-8890
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pogórze Dynowskie - flora

  Adres url:

  201/12805
  Autorzy: Piotr Dziemidok, Mariusz D±browski, Marta Makara-Studzińska.
  Tytuł: Zwi±zek neuropatii cukrzycowej z występowaniem depresji w¶ród chorych na cukrzycę

  ¬ródło: Psychiatria Polska. - 2016, vol. 50, nr 2, s. 407-415, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Published ahead of print 20 June, 2015 ; Tyt. ang.: Relationship between diabetic neuropathy and occurrence of depression among diabetic patients
  p-ISSN: 0033-2674
  e-ISSN: 2391-5854
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Adres url:
  DOI:

  202/12805
  Autorzy: Bohdan Achremowicz.
  Tytuł: Żywno¶ć dla astronautów

  ¬ródło: Przemysł Spożywczy. - 2016, T. 70, nr 1, s. 30-32, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0033-250X
  e-ISSN: 2449-996X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000

  203/12805
  Autorzy: Bohdan Achremowicz, Agata Wawrzyniak.
  Tytuł: Żywno¶ć zmodyfikowana genetycznie - szanse i zagrożenia

  ¬ródło: Nauka. - 2016, nr 2, s. 171-179, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1231-8515
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Żywno¶ć transgeniczna

  Adres url:

  204/12805
  Autorzy: Adrian Uljasz.
  Tytuł: "Dzieci Warszawy" Marii Zarębińskiej-Broniewskiej : powie¶ć o Zagładzie

  ¬ródło: Guliwer : dwumiesięcznik o ksi±żce dla dziecka. - 2015, nr 2, s. 11-15, bibliogr.
  p-ISSN: 0867-7115
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zarębińska-Broniewska, Maria (1904-1947)
 • Powie¶ć dziecięca polska - historia - 1944-1956 r.


  205/12805
  Autorzy: Marcin Subczak.
  Tytuł: "Dzień bez jutra" jako cecha filozoficznego sposobu życia w Platońskim "Fedonie"

  ¬ródło: Folia Philosophica. - 2015, T. 33, s. 269-284, bibliogr., streszcz. pol., ang., niem.
  p-ISSN: 1231-0913
  e-ISSN: 2353-9445
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Plato (427-347 p.n.e.)
 • Filozofia


  206/12805
  Autorzy: Stanisław Kawiorski.
  Tytuł: "Korespondent Krajowy i Zagraniczny" z roku 1793 : najstarsze czasopismo w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego

  ¬ródło: Podkarpackie Studia Biblioteczne. - 2015, nr 4, s. 74-90, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr. ; Tyt. ang.: "Korespondent Krajowy i Zagraniczny" of 1793: the oldest magazine in the collection of the Library of Rzeszow University
  e-ISSN: 2084-9338
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Czasopisma polskie - historia
 • Bibliotekarstwo - historia

  Adres url:

  207/12805
  Autorzy: Adam Orłowski.
  Tytuł: "Lichtarz ruski" - łemkowskie requiem

  ¬ródło: Maska. Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy. - 2015, T. 25, s. 31-41, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1898-5947
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Harasymowicz Jerzy (1933-1999) - twórczo¶ć

  Adres url:

  208/12805
  Autorzy: Robert Słabczyński.
  Tytuł: "Masakra" - wyraz modny współczesnej polszczyzny

  ¬ródło: Język Polski. - 2015, nr 3, s. 239-249
  p-ISSN: 0021-6941
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Język polski


  209/12805
  Autorzy: Agnieszka Myszka.
  Tytuł: "Mieszkała na ul. Polnej na Pobitnie, tuż obok Kopca Tatarskiego" - głos w sprawie wewnętrznych podziałów urbanonimów

  ¬ródło: Onomastica. - 2015, R. 59, s. 209-221, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: "She lived on the Polna street, in the Pobitno district, next to the Tatar Tumulus" - the word about internal divisions of urbanonyms
  p-ISSN: 0078-4648
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Onomastyka


  210/12805
  Autorzy: Tadeusz Pi±tek.
  Tytuł: "Netlandia" - wybrane aspekty funkcjonowania człowieka w społeczeństwie informacyjnym

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 94-96, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Społeczeństwo informacyjne


  211/12805
  Autorzy: Joanna Golonka.
  Tytuł: "Poetische Valenz" in den Gedichten von Wisława Szymborska - ein Blick auf die polnisch-deutschen Kontraste

  ¬ródło: Germanistische Kontexte. - 2015, nr 1, s. 66-80, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2450-5447
  Liczba znaków: 34949
  Liczba arkuszy: 0,87
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: GER
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Szymborska Wisława (1923-2012) - twórczo¶ć


  212/12805
  Autorzy: Anna Wójtowicz-Dawid.
  Tytuł: "Spółka z ograniczon± odpowiedzialno¶ci± jako forma prowadzenia działalno¶ci przez klastry" : wybrane aspekty prawne

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Publicznego. - 2015, nr 1, s. 68-81, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1896-8996
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Klastry (ekon.) - Polska
 • Spółki z ograniczon± odpowiedzialno¶ci± - prawo - Polska

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • BZCz


  213/12805
  Autorzy: Adam Kubiak.
  Tytuł: "St±d do globalno¶ci" - "patologiczne" spojrzenie lokalne

  ¬ródło: Studies in Global Ethics and Global Education. - 2015, nr 3, s. 29-44, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang. "From Here to Globality" : a pathological local view
  p-ISSN: 2392-0890
  Liczba arkuszy: 0,5
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Polityka - filozofia
 • Patologia społeczna

  Adres url:
  DOI:

  214/12805
  Autorzy: Romana Kolarzowa.
  Tytuł: "Zamawianie" Realnego. Konstruowanie tożsamo¶ci fantazmatycznej "narodu politycznego"

  ¬ródło: Teksty Drugie. - 2015, nr 1, s. 84-93, bibliogr.
  p-ISSN: 0867-0633
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Naród - teoria
 • Polityka - teoria


  215/12805
  Autorzy: Aleksander Marszałek.
  Tytuł: 10 lat Konkursu Twórczo¶ci Technicznej

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 1(11), s. 108-114, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technika
 • Konkursy - Polska - 21 w.

  Adres url:

  216/12805
  Autorzy: Tomasz Wesołowski, Dorora Czeszczewik, Grzegorz Hebda, Marta Maziarz, Cezary Mitrus, Patryk Rowiński.
  Tytuł: 40 years of breeding bird community dynamics in a primeval temperate forest (Bialowieza National Park, Poland)

  ¬ródło: Acta Ornithologica. - 2015, Vol. 50, iss. 1, s. 95-120
  p-ISSN: 0001-6454
  e-ISSN: 1734-8471
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 30.000
  DOI:

  217/12805
  Autorzy: Paweł Dziekański, Bożena Sowa.
  Tytuł: A municipality development strategy and financial management, as a coordinator of changes in the local economy (selected issues)

  ¬ródło: Studia i Materialy "Miscellanea Oeconomicae. - 2015, R. 19, nr 2, s. 103-113, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 2081-2345
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d gminny - finanse
 • Gospodarka terenowa - finanse

  Adres url:

  218/12805
  Autorzy: Czesław Stępniak.
  Tytuł: A note on correlation coefficient between random events

  ¬ródło: Discussiones Mathematicae. Probability and Statistics. - 2015, vol. 35, nr 1-2, s. 57-60, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2084-0381
  e-ISSN: 1509-9423
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Matematyka

  DOI:

  219/12805
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski, Lothar Sieber, Marcin Kudłacz, Piotr Telesz.
  Tytuł: A way to mastery. Mastery in martial arts

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2015, vol. 15, no. 1, s. 16-22, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Droga do mistrzostwa. Mistrzostwo w sztukach walki
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz - teoria

  Adres url:
  DOI:

  220/12805
  Autorzy: Pavlo Skotnyy, Kazimierz W. Krupa, Stanisław Korzela, Wojciech Krupa.
  Tytuł: Absorpcja ¶rodków unijnych w wybranym NUTS 4 jako szansa wykorzystania elektronicznych narzędzi : (współfinansowanie rozwoju Mielca ¶rodkami UE oraz innowacyjne technologie IT)

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Ja¶le. - 2015, z. 12, s. 204-218, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Projects of EU funds in NUTS 4 as an opportunity for the use of electronic tools (use of selected EU funds in Mielec and innovative IT technologies)
  p-ISSN: 2081-2043
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Fundusze strukturalne UE - Polska
 • Mielec (woj. podkarpackie) - gospodarka
 • Technologia informacyjna


  221/12805
  Autorzy: Zofia Czapiga.
  Tytuł: Ad''ektivnaâ model' predloženij so značeniem èmocional'nogo sostoâniâ (na materiale russkogo i pol'skogo âzykov)

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Glottodydaktyka. - 2015, nr 7, s. 32-42, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-0506
  e-ISSN: 2084-4816
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: RUS
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przymiotnik rosyjski
 • Emocje

  Adres url:

  222/12805
  Autorzy: Bożenna Karczmarek-Borowska, Ewelina Czaja, Kamila Golon.
  Tytuł: Aktywno¶ć fizyczna kobiet po mastektomii
  Tytuł: Physical activity in women after mastectomy

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 3, s. 223-231, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Mastektomia
 • Kobieta - zdrowotno¶ć

  Adres url:

  223/12805
  Autorzy: Maciej Bilek, Agnieszka Siembida, Kinga Stawarczyk, Ewa Cie¶lik.
  Tytuł: Aktywno¶ć przeciwrodnikowa soków drzewnych z terenu Podkarpacia

  ¬ródło: Żywno¶ć. Nauka. Technologia. Jako¶ć = Food. Science. Technology. Quality. - 2015, iss. 4 (101), s. 151-161, bibliogr., streszcz. pol.
  p-ISSN: 1425-6959
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Fenole
 • Żywno¶ć prozdrowotna
 • Soki

  Adres url:
  DOI:

  224/12805
  Autorzy: Łukasz Maciura, Konrad Wojciechowski.
  Tytuł: Algorytm segmentacji obrazów medycznych 3D przy wykorzystaniu operatorów morfologicznych oraz indeksacji metod± rozrostu

  ¬ródło: Przegl±d Elektrotechniczny. - 2015, R. 91, nr 5, s. 1-4, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0033-2097
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Tomografia komputerowa
 • Rezonans magnetyczny
 • Algorytmy - stosowanie

  Adres url:

  225/12805
  Autorzy: Andrzej Zapałowski.
  Tytuł: Amerykańska strategia i cele konfliktu na Ukrainie

  ¬ródło: Polityka Polska : wolny naród w silnym państwie. - 2015, nr 2, s. 37-41
  p-ISSN: 2449-6278
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stany Zjednoczone - polityka - Ukraina - 21 w.
 • Ukraina - polityka - 21 w.


  226/12805
  Autorzy: Krzysztof Przednowek, Bartosz Dziadek, Stanisław Cieszkowski, Artur Stopyra.
  Tytuł: An attempt to assess the selected hurdle step kinematic parameters using methods of computer vision

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 4, s. 162-170, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bieg przez płotki
 • Sport - fizjologia

  Adres url:

  227/12805
  Autorzy: Jarosław Herbert, Piotr Matłosz, Wojciech Czarny, Maciej ¦liż.
  Tytuł: An objective assessment of men's physical activity during Cooper Test based on the direct monitoring by accelerometer ActiGraphWGT3X

  ¬ródło: Central European Journal of Sport Sciences and Medicine. - 2015, Vol. 12, nr. 4, s. 99-108, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2300-9705
  e-ISSN: 2353-2807
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wydolno¶ć fizyczna - badanie
 • Mężczyzna - zdrowotno¶ć

  DOI:

  228/12805
  Autorzy: Waldemar Furmanek.
  Tytuł: Analfabetyzm cyfrowy wyzwaniem dla dydaktyki informatyki

  ¬ródło: Dydaktyka Informatyki. - 2015, T.10, s. 49-62, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2083-3156
  Liczba arkuszy: 0,65
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Społeczeństwo informacyjne
 • Wykluczenie cyfrowe - zapobieganie

  DOI:

  229/12805
  Autorzy: Zbigniew Gomółka.
  Tytuł: Analiza dokładno¶ci technologii pomiarowej dla skanerów ¶wiatła spójnego i strukturyzowanego

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 257-263, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technika


  230/12805
  Autorzy: Justyna Koc-Jurczyk, Łukasz Jurczyk.
  Tytuł: Analiza efektywno¶ci usuwania zanieczyszczeń ze ¶cieków w oczyszczalni w Woli Dalszej k/Łańcuta

  ¬ródło: Polish Journal for Sustainable Development. - 2015, T. 19, s. 61-68, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Analysis of wastewater treatment in the Wola Dalsza WWTP ; dawne Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Oddział w Rzeszowie, ISSN 1997-2014
  p-ISSN: 2450-3746
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • ¦cieki - unieszkodliwianie
 • Wola Dalsza (woj. podkarpackie) - przemysł

  Adres url:
  DOI:

  231/12805
  Autorzy: Mariola Grzebyk, Agata Pier¶cieniak.
  Tytuł: Analiza instytucjonalna w urzędach gmin z Podkarpacia : metodyka oceny potencjalnej sprawno¶ci instytucjonalnej urzędu gminy

  ¬ródło: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2015, nr 9, s. 40-49, bibliogr., streszcz, pol., ang.
  p-ISSN: 0860-6846
  e-ISSN: 2083-8328
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d gminny - organizacja


  232/12805
  Autorzy: Renata Nesterowicz.
  Tytuł: Analiza jako narzędzie oceny wyników ekonomiczno-finansowych niezbędnych w ocenie i zarz±dzaniu przedsiębiorstwami

  ¬ródło: Zarz±dzanie. Teoria i Praktyka. - 2015, nr 3, S. 9-15, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. w j.ang.: Analysis as a tool to assess economic performance - necessary for assessing the financial in business management
  p-ISSN: 2081-1586
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorstwo - finanse
 • Przedsiębiorstwo - zarz±dzanie
 • Analiza finansowa


  233/12805
  Autorzy: Jolanta Wojnar.
  Tytuł: Analiza porównawcza modelowania logitowego i liniowej funkcji dyskryminacyjnej w ocenie ryzyka upadło¶ci spółek giełdowych

  ¬ródło: Metody Ilo¶ciowe w Badaniach Ekonomicznych. - 2015, T. 16, nr 4, s. 201-210, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2082-792X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Spółki giełdowe - finanse

  Adres url:

  234/12805
  Autorzy: Iwona Szwed.
  Tytuł: Analiza struktur illokucyjnych w polskim i niemieckim li¶cie handlowym jako metoda badawcza kontrastywnej lingwistyki tekstu?

  ¬ródło: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. - 2015, Z. 71, s. 311-323, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0032-3802
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Akty mowy - Niemcy
 • Akty mowy - Polska
 • Pragmatyka lingwistyczna
 • Korespondencja handlowa - stylistyka - Niemcy
 • Korespondencja handlowa - stylistyka - Polska


  235/12805
  Autorzy: Beata Gierczak.
  Tytuł: Analiza strukturalna pasażerów PLL LOT a ogólna ocena cech i usług składaj±cych się na wizerunek firmy

  ¬ródło: Przegl±d Komunikacyjny. - 2015, R. 70, nr 2, s. 23-26, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: A structural analysis of LOT Polish Airlines passengers and the overall evaluation of features and services that make up the company image
  p-ISSN: 0033-2232
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Polskie Linie Lotnicze LOT
 • Transport powietrzny
 • Samoloty pasażerskie


  236/12805
  Autorzy: Józef Gorzelany, Dagmara Migut, Natalia Matłok.
  Tytuł: Analiza wła¶ciwo¶ci mechanicznych ¶wieżych owoców wybranych odmian ogórków gruntowych i poddanych procesowi kiszenia

  ¬ródło: Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego. - 2015, Vol. 3/4, nr 15, s. 16-21, streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Analysis of the mechanical properties selected varieties of fresh cucumbers and cucumbers which have undergone ensiling process
  p-ISSN: 2084-9494
  e-ISSN: 2300-2018
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ogórek

  Adres url:

  237/12805
  Autorzy: Jolanta Zawora.
  Tytuł: Analiza wskaĽnikowa w procesie zarz±dzania finansami samorz±dowymi

  ¬ródło: Zarz±dzanie Finansami i Rachunkowo¶ć. - 2015, vol. 3, nr 4, s. 33-45, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The analysis of indicators in the process of financial management of the local government
  p-ISSN: 2300-9683
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Analiza finansowa
 • Finanse

  Adres url:

  238/12805
  Autorzy: Andrzej Paszkiewicz, Robert Pękala.
  Tytuł: Analiza wydajno¶ci sieci konwergentnych za pomoc± programowego generatora ruchu

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 278-283, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technika


  239/12805
  Autorzy: Dawid Filip, Grzegorz Kucaba, Jadwiga Załucka, Dorota Ozga, Marek Wojtaszek.
  Tytuł: Analiza występowania zatruć u pacjentów leczonych w oddziale toksykologii w Rzeszowie w latach 2011-2013
  Tytuł: The analysis of poisonings treated at the Department of Toxicology in Rzeszów in 2011-2013

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 3, s. 244-254, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zatrucia
 • Toksykologia
 • Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - służba zdrowia

  Adres url:
  DOI:

  240/12805
  Autorzy: Jan Gawełko, Konrad Wilk.
  Tytuł: Analiza zmian w profilu wezwań Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie w latach 2010-2013
  Tytuł: Analysis of changes in the profile of calls to Emergency Medical Teams at Regional Ambulance Station in 2010-2013

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 2, s. 142-152, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ratownictwo medyczne
 • Rzeszów (woj. podkarpackie) - służba zdrowia

  Adres url:

  241/12805
  Autorzy: Agnieszka Uberman.
  Tytuł: Analysing cognitive structures : the lexical frame of pain

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studia Anglica Resoviensia. - 2015, vol. 12, s. 61-70, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1643-0484
  e-ISSN: 1898-8709
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ból
 • Język angielski - semantyka

  Adres url:

  242/12805
  Autorzy: Agnieszka E. Stępień, Kinga Stawarczyk, Maciej Bilek, Katarzyna M. Kędziora.
  Tytuł: Analysis of selected chemical parameters in Piemontese wines

  ¬ródło: Roczniki Państwowego Zakładu Higieny. - 2015, vol. 66, iss. 3, s. 217-223, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 0035-7715
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wino - jako¶ć - badanie

  Adres url:

  243/12805
  Autorzy: Piotr Matłosz, Grzegorz Domino.
  Tytuł: Analysis of selected parameters of judoists' junior Polish representation fitness

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 4, s. 303-308, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sprawno¶ć motoryczna - badania
 • Judo

  Adres url:

  244/12805
  Recenzja pracy: Od integracji do inkluzji. O problemach integracji społecznej osób niepełnosprawnych / Iwona Banach. - Zielona Góra, 2014
  Autorzy: Andrzej Bryk.
  ¬ródło: Polityka i Bezpieczeństwo
  Opis fizyczny: 2015, nr 4, s. 183-186
  p-ISSN: 1732-9639
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Niepełnosprawni
 • Recenzje

  DOI:

  245/12805
  Autorzy: M. Bolanowski, Bogusław Twaróg, R. Mlicki.
  Tytuł: Anomalies detection in computer networks with the use of SDN

  ¬ródło: Pomiary Automatyka Kontrola = Measurement Automation Monitoring. - 2015, Vol. 61, nr 9, s. 443-445
  p-ISSN: 0032-4140
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000

  246/12805
  Autorzy: Katarzyna Garwol.
  Tytuł: Anonimowo¶ć w cyfrowym ¶wiecie jako gra pozorów

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 4(14), s. 185-190, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Internet
 • Portal internetowy
 • Portal społeczno¶ciowy


  247/12805
  Autorzy: Tomasz Kolebuk, Daniel Madej, Rafał Pieni±żek, Maciej Bilek.
  Tytuł: Anthropogenic impact of urban settlements on inorganic anions content in selected watercourses in the Subcarpathian Region of Poland

  ¬ródło: Roczniki Państwowego Zakładu Higieny. - 2015, vol. 66, iss. 2, s. 179-184, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 0035-7715
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rzeki - ekologia
 • Woda - degradacja
 • Chlorki
 • Siarczany
 • Chromatografia jonowymienna - stosowanie

  Adres url:

  248/12805
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: Anthropology according to Tolkien's mythology

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2015, vol. 15, no. 2, s. 17-26, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Antropologia według mitologii Tolkiena
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Tolkien John Ronald Reuel - twórczo¶ć
 • Antropologia

  Adres url:
  DOI:

  249/12805
  Autorzy: Artur Czapiga.
  Tytuł: Aprobata zapowiedziana w czę¶ci narracyjnej (na materiale języka polskiego, rosyjskiego i angielskiego)

  ¬ródło: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica. - 2015, Z. 11, s. 9-17, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Approval introduced in the narrative part (on the example of Polish, Russian and English)
  p-ISSN: 1731-8025
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Leksykografia
 • Językoznawstwo

  DOI:

  250/12805
  Autorzy: Renata Trawka.
  Tytuł: Arengi i motywacje w dokumentach arcybiskupa halickiego Jakuba Strepy

  ¬ródło: Studia ¬ródłoznawcze. - 2015, R. 53, s. 55-69, streszcz. ang.
  p-ISSN: 0081-7147
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jakub Strzemię (bł. ; ca 1340-1409)
 • Franciszkanie - Polska - 14-15 w.
 • Arengi - Polska
 • Biskupi - katolicyzm - Polska
 • Dokumenty - język - Polska - 14-15 w.


  251/12805
  Autorzy: Tomasz Potocki, Anna Rogozińska.
  Tytuł: Art as an investment in Poland - the first 20 years after the collapse of the central planning economy

  ¬ródło: e-Finanse. - 2015, Vol. 11, nr 3, s. 28-42, bibliogr., streszcz. ang.
  e-ISSN: 1734-039X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sztuka - handel

  Adres url:

  252/12805
  Autorzy: Marcin Halicki, Tadeusz Kwater.
  Tytuł: Artificial neural network supporting the process of investing on the foreign stock exchanges

  ¬ródło: Metody Ilo¶ciowe w Badaniach Ekonomicznych. - 2015, Vol. 16, nr 1, s. 116-125, Bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2082-792X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000

  253/12805
  Autorzy: Alina Walenia.
  Tytuł: Aspekty etyczne systemów oceniania pracowników w instytucjach publicznych

  ¬ródło: Annales. Etyka w życiu gospodarczym. - 2015, vol. 18, nr 1, s. 49-59, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Ethical aspects of the appraisal systems in public institutions
  p-ISSN: 1899-2226
  e-ISSN: 2353-4869
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kadry - zarz±dzanie
 • Kadry - polityka
 • Oceny pracowników
 • Administracja publiczna

  Adres url:

  254/12805
  Autorzy: Kazimierz W. Krupa.
  Tytuł: Aspekty przemian społeczno-gospodarczych i chmura komputerowa : (wybrane rezulataty wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych)

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Ja¶le. - 2015, z. 12, s. 219-227, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Aspects of socio-economic transformation and cloud computing (selected results of the use of modern information technology)
  p-ISSN: 2081-2043
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technologia informacyjna
 • Komputery - stosowanie


  255/12805
  Autorzy: Marcin Bajcar, Maria Czernicka, Bogdan Saletnik, Grzegorz Zaguła, Czesław Puchalski, Józef Gorzelany.
  Tytuł: Assessment of energy properties of plant biomas pellets

  ¬ródło: Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa = Teka Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. - 2015, Vol. 15, nr 4, s. 3-6, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. pol.: Ocena wła¶ciwo¶ci energetycznych brykietów z biomasy ro¶linnej
  p-ISSN: 1641-7739
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Biomasa


  256/12805
  Autorzy: Jakub Sokołowski, Joanna Skręt-Magierło, Tomasz Kluz, Edyta Barna¶, Marek Sobolewski, Renata Ra¶, Andrzej Skręt.
  Tytuł: Assessment of selected perioperative parameters in patients undergoing laparoscopic and abdominal supracervical hysterectomy

  ¬ródło: Przegl±d Menopauzalny. - 2015, vol. 14, nr 4, s. 243-246, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-8876
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Macica - nowotwory

  Adres url:
  DOI:

  257/12805
  Autorzy: Witold Kędzierski.
  Tytuł: Auto- i alloagresywne zachowania i postawy występuj±ce w¶ród więĽniów oraz sposoby zapobiegania im

  ¬ródło: Problemy Współczesnej Pedagogiki. - 2015, T. 1, nr 1, s. 41-55, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2450-8108
  Liczba arkuszy: 1,11
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Agresywno¶ć - socjologia
 • WięĽniowie - socjologia - Polska - od 1989 r.


  258/12805
  Autorzy: Arkadiusz Koszarny, Maria Majdan, Dorota Suszek, Magdalena Dryglewska, Jacek Tabarkiewicz.
  Tytuł: Autoantibodies against gliadin in rheumatoid arthritis and primary Sjögren's syndrome patients

  ¬ródło: Wiadomo¶ci Lekarskie. - 2015, T. 68, nr 3, s. 242-247, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. pol.: Autoprzeciwciała przeciwko gliadynie u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów oraz pierwotny zespół Sjögrena
  p-ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Celiakia
 • Zespół Sjögrena
 • Zapalenie stawów reumatoidalne

  Adres url:

  259/12805
  Autorzy: Małgorzata Dżugan, M. Lis, Joanna Hęclik, Hanna Lutnicka, Maria Droba, Jerzy W. Niedziółka.
  Tytuł: Badania in ovo nad embriotoksyczno¶ci± kadmu i poszukiwanie substancji ochronnych

  ¬ródło: Proceedings of ECOpole. - 2015, Vol. 9, nr 1, s. 209-216, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The in ovo study of cadmium embryotoxicity and the search for protectors
  p-ISSN: 1898-617X
  e-ISSN: 2084-4557
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kadm

  DOI:

  260/12805
  Autorzy: Jan Zwolak, Dominik Kozik, Bartosz Kruczek.
  Tytuł: Badania procesów zachodz±cych w sprzęgłach stosowanych w przekładniach zębatych power shift podczas sprzężenia ciernego

  ¬ródło: Tribologia. - 2015, nr 4, s. 221-229, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Investigations of processes occurring in a clutch used in a power shift during frictional engagement of gears
  p-ISSN: 0208-7774
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przekładnia zębata

  Adres url:

  261/12805
  Autorzy: Dariusz Sobczyński, Jacek Bartman.
  Tytuł: Badanie przekształtnika impulsowego DC/DC obniżaj±cego napięcie

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 251-256, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technika


  262/12805
  Autorzy: Aleksander Marszałek, Krzysztof Stec.
  Tytuł: Badanie wzmacniaczy mocy w kształtowaniu inżynierów kierunków wielodyscyplinarnych

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 2(12), s. 57-63, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Edukacja
 • Technika


  263/12805
  Autorzy: Anna Mazur-Rylska, Wojciech Czarny, Renata Grzywacz, Marta Niewczas.
  Tytuł: Balance and symmetry of load in lower limbs among male and female population at 10-12 years old category

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 3, s. 84-95, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Uczniowie - zdrowotno¶ć
 • Kończyny - anatomia

  Adres url:

  264/12805
  Autorzy: Anna Mazur-Rylska, Wojciech Czarny, Renata Grzywacz, Marta Niewczas.
  Tytuł: Balance and symmetry of load in lower limbs among male and female population at school age category

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 3, s. 96-104, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kobieta - zdrowotno¶ć
 • Mężczyzna - zdrowotno¶ć
 • Kończyny - anatomia

  Adres url:

  265/12805
  Autorzy: Ryszard Kata.
  Tytuł: Bankowa obsługa rolnictwa w kontek¶cie zmian modelu funkcjonowania bankowo¶ci spółdzielczej w Polsce

  ¬ródło: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - 2015, t. 17, z. 4, s. 123-130, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1508-3535
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Banki spółdzielcze
 • Rolnictwo


  266/12805
  Autorzy: Kazimierz Cyran.
  Tytuł: Bariery współpracy sfery biznesu z jednostkami naukowymi z perspektywy małych i ¶rednich przedsiębiorstw

  ¬ródło: Modern Management Review. - 2015, vol. 20, nr 22(3), s. 23-33, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Barriers of cooperation of business sphere with scientific units from the perspective of small and medium enterprises
  p-ISSN: 2353-0758
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorstwa małe i ¶rednie

  Adres url:
  DOI:

  267/12805
  Autorzy: Marlena Makiel-Hędrzak.
  Tytuł: Barwy natury

  ¬ródło: Fraza. - 2015, R. 24, nr 3, s. 287-290
  p-ISSN: 1230-4832
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sztuka


  268/12805
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Łukasz Szmyd.
  Tytuł: Beginnings of the tourism on South-east Lines of the Republic on the XIX/XX turning point c

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 2, s. 80-87, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka - Polska
 • Turystyka - historia

  Adres url:

  269/12805
  Autorzy: Paweł Fr±czek, Maciej Kaliski.
  Tytuł: Bezpieczeństwo energetyczne Danii

  ¬ródło: Rynek Energii. - 2015, nr 3, s. 42-47, bibliogr., streszcz. pol. ang.
  p-ISSN: 1425-5960
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bezpieczeństwo energetyczne państwa - Dania
 • Energia

  Adres url:

  270/12805
  Autorzy: Katarzyna Puchalska.
  Tytuł: Bezpo¶rednie inwestycje zagraniczne jako czynnik modernizacji polskiej gospodarki

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 41, s. 400-411, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. z. 41: Gospodarka Polski 1990-2014. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Inwestycje zagraniczne
 • Inwestycje zagraniczne - Polska
 • Polska - gospodarka

  Adres url:

  271/12805
  Autorzy: Bogusław Dec.
  Tytuł: Biblioteka Instytutu Teologiczno-Pastoralnego i Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie

  ¬ródło: Fides. Biuletyn Bibliotek Ko¶cielnych. - 2015, nr 2, s. 47-60, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The Library of the Theological and Pastoral Institute and the Higher Theological Seminary in Rzeszow
  p-ISSN: 1426-3777
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Biblioteki ko¶cielne - Polska - 21 w.
 • Rzeszów (woj. podkarpackie) - bibliotekarstwo


  272/12805
  Autorzy: Bogdan Stefanowicz, Marek Cierpiał-Wolan.
  Tytuł: Błędy przetwarzania danych

  ¬ródło: Wiadomo¶ci Statystyczne. - 2015, nr 9, s. 23-29, bibliogr., streszcz. pol.
  Uwagi: Tyt. ang.: Data processing errors
  p-ISSN: 0043-518X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dane statystyczne

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • BazEkon

  Adres url:

  273/12805
  Autorzy: Szymon Wieczorek.
  Tytuł: Bona stultitia : o znaczeniu paradoksów retorycznych w najstarszym żywocie ¶w. Wojciecha

  ¬ródło: Kwartalnik Historyczny. - 2015, R. 122, nr 3, s. 417-456, streszcz. ang.
  p-ISSN: 0023-5903
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wojciech (¶w. ; ca 956-997)


  274/12805
  Autorzy: Zbigniew ¦wiatłowski.
  Tytuł: Brecht - ein Frauenliebling?

  ¬ródło: Germanistische Kontexte. - 2015, nr 1, s. 173-187, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2450-5447
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: GER
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Brecht Bertolt (1898-1956)


  275/12805
  Autorzy: Tomasz Bochnak.
  Tytuł: Bruchstücke von zwei keltischen Hohlbuckelringen aus Pakoszówka, Kr. Sanok, im Südosten Polens

  ¬ródło: Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego O¶rodka Archeologicznego. - 2015, T. 36, s. 285-298, bibliogr., streszcz. ang., niem.
  Uwagi: Tyt. ang.: Fragments of two Celtic bronze shin guards from Pakoszówka, dist. Sanok, in south-east Poland ; Tyt. pol.: Ułamki dwóch br±zowych nagolenników celtyckich z Pakoszówki, gm. Sanok, w południowo-wschodniej Polsce
  p-ISSN: 0137-5725
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: GER
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Br±z - wyroby - archeologia - Polska
 • Broń ochronna - archeologia - Polska
 • Celtowie - kultura - zabytki - Polska
 • Pakoszówka (woj. podkarpackie) - archeologia

  DOI:

  276/12805
  Autorzy: Mateusz Rzucidło, Michał Błotnicki, Dorota Gutkowska, Krzysztof Gutkowski.
  Tytuł: Brunatna tkanka tłuszczowa imituj±ca zmianę rozrostow± krezki jelita cienkiego : opis przypadku i przegl±d pi¶miennictwa
  Tytuł: Brown adipose tissue pretending as focal lesion in mesentery of the small intestine : case report and a brief review of literature

  ¬ródło: Medical Review. - 2015, T. 13, z. 4, s. 413-419, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dawniej: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie / Medical Journal of the Rzeszow University and the National Medicines Institute, Warsaw
  p-ISSN: 2450-6761
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jelita - choroby

  Adres url:
  DOI:

  277/12805
  Autorzy: Joanna Bielewicz, Jacek Kurzepa, Elżbieta Czekajska-Chehab, Piotr Kamieniak, Beata Daniluk, Halina Bartosik-Psujek.
  Tytuł: Can CRP affect the blood-brain barrier during acute ischemic stroke?

  ¬ródło: Polish Journal of Public Health. - 2015, t. 125, nr 2, s. 99-102, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0044-2011
  e-ISSN: 2083-4829
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Udar mózgu

  DOI:

  278/12805
  Autorzy: Piotr Lebiedowicz, Antoni Szczurek.
  Tytuł: Central exclusive production of pion pairs in proton-(anti)proton collisions

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. B, Proceedings Supplement. - 2015, vol. 8, no. 4, s. 835-840, bibliogr., streszcz.ang.
  p-ISSN: 1899-2358
  e-ISSN: 2082-7865
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 12.40.Nn Regge theory, duality, absorptive/optical models
 • PACS: 13.60.Le Meson production
 • PACS: 14.40.Be Light mesons

  Adres url:
  DOI:

  279/12805
  Autorzy: Sylwia Zielińska, Marcin Pieni±żek, Małgorzata Dżugan.
  Tytuł: Changes in activity of acid hydrolases in tissues of wild pheasants induced by heavy metals

  ¬ródło: Ecological Chemistry and Engineering. A. - 2015, vol. 22, nr 2, s. 93-101, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Zmiany aktywno¶ci kwa¶nych hydrolaz w tkankach dzikich bażantów wywołane przez metale ciężkie
  p-ISSN: 1898-6188
  e-ISSN: 2084-4530
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Metale ciężkie - wpływ na ¶rodowisko
 • Bażant

  DOI:

  280/12805
  Autorzy: Maria Romerowicz-Misielak, Dan A. Oren, Magdalena Sowa-Kućma, Anna Tabęcka-Łonczyńska, P. Gilun, Stanisława Stefańczyk-Krzymowska, Marek Koziorowski.
  Tytuł: Changes in melatonin synthesis parameters after carbon monoxide concentration increase in the cavernous sinus

  ¬ródło: Journal of Physiology and Pharmacology. - 2015, vol. 66, iss. 4, s. 505-514, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0867-5910
  e-ISSN: 1899-1505
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 2.720
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Melatonina

  Adres url:

  281/12805
  Autorzy: Anna Fabisiak, Grzegorz Zaguła, Czesław Puchalski.
  Tytuł: Changes in physical and chemical parameters of apples, strawberries and tomatoes during their growth and ripening

  ¬ródło: Acta Agrophysica. - 2015, vol. 22, nr 4, s. 375 - 386, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1234-4125
  e-ISSN: 2300-6730
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Owoce - badanie


  282/12805
  Autorzy: Maria Ziaja, Tomasz Wójcik.
  Tytuł: Changes in vascular flora of the Rzeszow reservoir after 20 years (SE Poland)

  ¬ródło: Polish Journal of Environmental Studies. - 2015, Vol. 24, nr 4, s. 15-24, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1230-1485
  e-ISSN: 2083-5906
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.600
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - flora

  Adres url:
  DOI:

  283/12805
  Autorzy: Jacek Gajewski, Gabriel Szajna.
  Tytuł: Characteristics of chess and fencing

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 4, s. 197-209, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Szachy
 • Szermierka

  Adres url:

  284/12805
  Autorzy: Wojciech Bochnowski, Andrzej Dziedzic, Stanisław Adamiak, Mykola Berchenko, Małgorzata Trzyna, Józef Cebulski.
  Tytuł: Characterization of oxide layers produced on the AISI 321 stainless steel after annealing

  ¬ródło: Archives of Metallurgy and Materials. - 2015, Vol. 60, iss. 3, s. 2327-2334, bibliogr., streszcz. ang. pol.
  Uwagi: Tyt. pol.: Charakterystyka warstw tlenkowych powstałych na stali nierdzewnej AISI 321 po wyżarzaniu
  p-ISSN: 1733-3490
  e-ISSN: 2300-1909
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 30.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stal - badanie
 • Obróbka cieplna

  Adres url:
  DOI:

  285/12805
  Autorzy: Małgorzata Marć, Barbara Zaj±c.
  Tytuł: Charakterystyka zaburzeń słuchu u osób starszych po 75 roku życia w powiecie stalowolskim

  ¬ródło: Gerontologia Polska. - 2015, nr 1, s. 33-39, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The characteristics of hearing disorders in the elderly after 75 years of age in the Stalowa Wola district
  p-ISSN: 1425-4956
  e-ISSN: 1734-4581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Słuch - zaburzenia
 • Ludzie starzy - zdrowotno¶ć

  Adres url:

  286/12805
  Autorzy: Jacek Gajewski, Gabriel Szajna.
  Tytuł: Chess and fencing - similarities and differences

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 3, s. 196-202, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Szachy
 • Szermierka

  Adres url:

  287/12805
  Autorzy: Sebastian Stec, Piotr Kukla.
  Tytuł: Chorzy z trzepotaniem przedsionków

  ¬ródło: Medycyna Praktyczna. - 2015, nr 11, s. 77-85
  p-ISSN: 0867-499X
  e-ISSN: 1689-3247
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Serce - choroby


  288/12805
  Autorzy: Agnieszka-Magdalena Rygiel, Małgorzata Wojnicka-Stolarz, Katarzyna Niepokój, Grzegorz Oracz, Jerzy Bal, Katarzyna Wertheim-Tysarowska, Krzysztof Gutkowski.
  Tytuł: Chronic pancreatitis in a patient with the p.Asn34Ser homozygous SPINK1 mutation - own experience

  ¬ródło: Development Period Medicine = Medycyna Wieku Rozwojowego. - 2015, Vol. 19, iss. 3 cz.2, s. 347-350, bibliogr., streszcz. ang. pol.
  p-ISSN: 1428-345X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Trzustka - choroby

  Adres url:

  289/12805
  Autorzy: Mirosław Twardowski.
  Tytuł: Chrze¶cijańska perspektywa rozwi±zywania kwestii społeczno-ekonomicznych w ¶wietle nauczania Jana Pawła II i założeń personalizmu G.M. Gronbachera

  ¬ródło: Annales. Etyka w życiu gospodarczym. - 2015, vol. 18, nr 2, s. 55-66, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The Christian perspective on solving economic issues in the light of John Paul II's teachings and economic personalism of G.M. Gronbacher
  p-ISSN: 1899-2226
  e-ISSN: 2353-4869
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - nauczanie
 • Etyka
 • Gronbacher Gregory M. A.

  Adres url:

  290/12805
  Autorzy: Mateusz Szpyrka.
  Tytuł: Civitas Dei i civitas terrena kategori± mistyczn± zmagań dobra ze złem w my¶li ¶w. Augustyna

  ¬ródło: Humanistyka i Przyrodoznawstwo. - 2015, T. 21, s. 331-341, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1234-408
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Augustyn (¶w. ; 354-430). - De civitate Dei
 • Dobro - filozofia - historia
 • Filozofia chrze¶cijańska - historia - 4-5 w.
 • Państwo - filozofia - historia - 4-5 w.
 • Zło - filozofia - historia - 4-5 w.


  291/12805
  Autorzy: Michał Parczewski.
  Tytuł: Cmentarzysko i domniemane grodzisko wczesno¶redniowieczne w Walawie, pow. przemyski - próba weryfikacji

  ¬ródło: Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego O¶rodka Archeologicznego. - 2015, T. 36, s. 299-309, bibliogr., streszcz. pol.
  Uwagi: Tyt. ang.: A cemetery and a presumed Early Middle Ages fortified settlement in Walawa, dist. Przemy¶l - an attempt to verify ; tyt. niem.: Gräberfeld und angeblicher frühmittelalterlicher Burgwall in der Ortschaft Walawa, Kr. Przemy¶l - ein Verifikationsversuch
  p-ISSN: 0137-5725
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Grody - archeologia
 • Groby - archeologia
 • Podkarpackie województwo - archeologia

  DOI:

  292/12805
  Autorzy: Wojciech Jańczyk, J.H.C. de Roo, Joachim Schweizer, Jerzy Socha, Piotr Socha.
  Tytuł: Coeliac disease not responding to a gluten-free diet in children : case studies and literature review

  ¬ródło: Development Period Medicine. - 2015, vol. 19, nr 2, s. 162-166, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł w jęz. pol.: Celiakia oporna na leczenie diet± bezglutenow±: opis przypadków oraz przegl±d literatury
  p-ISSN: 1428-345X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Celiakia

  Adres url:

  293/12805
  Autorzy: Robert B±k, Milan Ďuriček.
  Tytuł: Cognitive and administrative barriers to the implementation of the extreme forms of physical activity in the educational system for students

  ¬ródło: Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports. - 2015, vol. 11, s. 135-143, bibliogr., streszcz. ang.
  e-ISSN: 2300-8822
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kultura fizyczna
 • Studenci - sport

  Adres url:

  294/12805
  Autorzy: Yurij Slyusarchuk, Colin F. Hales, Olga Slyusarchuk.
  Tytuł: Cognitive technologies in management

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 44, cz. 2, s. 252-259, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Technologie kognitywne w zarz±dzaniu
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zarz±dzanie

  Adres url:
  DOI:

  295/12805
  Autorzy: Katarzyna Szara.
  Tytuł: Collaboration as an element of building creative capital according to opinions expressed by employees of local government units in Podkarpacie

  ¬ródło: Zarz±dzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. - 2015, nr 4
  p-ISSN: 1896-0200
  e-ISSN: 2084-3968
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d terytorialny
 • Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa


  296/12805
  Autorzy: Tomasz Gosztyła.
  Tytuł: Communication between husband and wife bringing up children with autism

  ¬ródło: Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne. - 2015, nr 6, s. 85-98, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Komunikacja między mężem i żon± a wychowywanie dzieci z autyzmem
  e-ISSN: 2300-1739
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Autyzm dziecięcy
 • Małżeństwo

  Adres url:

  297/12805
  Autorzy: Barbara Lulek.
  Tytuł: Comparing selected levels of communication between fiancée, fiancé and spouses

  ¬ródło: Pedagogika Rodziny. - 2015, Vol. 5, nr 1, s. 137-155, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2082-8411
  Liczba arkuszy: 1,09
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  DOI:

  298/12805
  Autorzy: Czesław Puchalski, Anita Zapałowska, Marcin Bajcar, Grzegorz Zaguła.
  Tytuł: Comparison of energy efficiency and cost-effectiveness of biomass production in a newly established plantation of two varieties of topinambour (Helianthus Tuberosus L.)

  ¬ródło: Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa = Teka Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. - 2015, Vol. 15, nr 4, s. 111-116, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1641-7739
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Biomasa
 • Słonecznik - uprawa


  299/12805
  Autorzy: Edyta Łuszczki, Katarzyna Dereń, Grzegorz Sobek.
  Tytuł: Comparison of nutrition knowledge in patients with type 1 and type 2 diabetes

  ¬ródło: Journal of Pre-Clinical and Clinical Research. - 2015, nr 1, s. 23-26, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1898-2395
  e-ISSN: 1898-7516
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cukrzyca typu I
 • Cukrzyca typu II

  Adres url:

  300/12805
  Autorzy: Natalia Matłok, Piotr KuĽniar, Rafał Pieni±żek, Józef Gorzelany.
  Tytuł: Comparison of the content of monosaccharides and sucrose in fruit of selected grapevine varieties cultivated in an ecological and in a conventional farm in the Podkarpacie region

  ¬ródło: Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa. - 2015, Vol. 15, nr 1, s. 43-46, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 1641-7739
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Winoro¶l
 • Cukry - biochemia


  301/12805
  Autorzy: Maria Ziaja, Tomasz Wójcik.
  Tytuł: Comparison of the educational offers of Bieszczadzki and Magurski National Parks

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 2, s. 5-14, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bieszczadzki Park Narodowy
 • Magurski Park Narodowy

  Adres url:

  302/12805
  Autorzy: Kazimierz Jaremczuk, Lidia Kaliszczak.
  Tytuł: Conditions for creativity in an organization

  ¬ródło: Journal of Positive Management. - 2015, Vol. 6, nr 1, s. 42-55, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-103X
  e-ISSN: 2392-1412
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorstwa małe i ¶rednie - zarz±dzanie

  Adres url:

  303/12805
  Autorzy: Maciej Bilek, Maria Rybakowa.
  Tytuł: Cukry dodane w napojach energetycznych a ryzyko nadwagi i otyło¶ci u młodzieży

  ¬ródło: Endokrynologia Pediatryczna. - 2015, T. 14, nr 1(50), s. 29-35, bibliogr., streszcz. pol. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Added sugars in energy drinks and the risk of overweight and obesity in adolescents
  p-ISSN: 1730-0282
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cukry - biochemia
 • Napoje bezalkoholowe
 • Otyło¶ć - pediatria
 • Młodzież - zdrowotno¶ć
 • Młodzież - żywienie

  Adres url:
  DOI:

  304/12805
  Autorzy: Leszek Gardeła, Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska.
  Tytuł: Cult and ritual in Polish archaeology : past research and new perspectives

  ¬ródło: Analecta Archaeologica Ressoviensia. - 2015, Vol. 10, s. 9-21, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Kult i rytuał w archeologii polskiej : zarys dziejów badań i nowe perspektywy ; Tekst w jęz. pol. na str. 22-28
  p-ISSN: 2084-4409
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Archeologia - Polska
 • Słowianie - religia

  Adres url:

  305/12805
  Autorzy: Andrzej Rozwałka.
  Tytuł: Cylindryczna wieża na Wzgórzu Zamkowym w Lublinie w ¶wietle Ľródeł archeologicznych i architektonicznych

  ¬ródło: Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego O¶rodka Archeologicznego. - 2015, T. 36, s. 217-230, bibliogr., streszcz. ang., niem.
  Uwagi: Tyt. ang.: A cylindrical tower on the Castle Hill in Lublin in the light of archaeological and architectural sources ; Tyt. niem.: Zylindrischer Turm auf dem Schlossberg in Lublin im Lichte archäologischer und architektonischer Quellen
  p-ISSN: 0137-5725
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wieże - archeologia - Polska
 • Lublin (woj. lubelskie) - Wzgórze Zamkowe

  DOI:

  306/12805
  Autorzy: Anna Jacek, Katarzyna Ożóg.
  Tytuł: Cywilna ochrona praw pacjenta

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2015, z. 16, s. 41-59, streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang. Civil protection of patients
  p-ISSN: 1730-3508
  Liczba arkuszy: 1,0
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawa pacjenta

  Adres url:

  307/12805
  Autorzy: Piotr Długosz.
  Tytuł: Czas wolny jako wskaĽnik stylów życia młodzieży pogranicza polsko-ukraińskiego

  ¬ródło: Przegl±d Wschodnioeuropejski = East European Review. - 2015, T. 6, nr 1, s. 81-94, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Leisure time as an indicator of the lifestyle of youth living near the Polish-Ukrainian border
  p-ISSN: 2081-1128
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Czas wolny od pracy - socjologia
 • Młodzież - socjologia
 • Polska a Ukraina - socjologia
 • Ukraina a Polska - socjologia

  Adres url:

  308/12805
  Autorzy: Agnieszka Guzik, Andrzej Kwolek.
  Tytuł: Często¶ć występowania i rozmieszczenie stwardnienia rozsianego w Polsce i na ¶wiecie
  Tytuł: The prevalence and distribution of Multiple Sclerosis in Poland and around the world

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 1, s. 55-62, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stwardnienie rozsiane

  Adres url:

  309/12805
  Autorzy: Małgorzata Leszczyńska.
  Tytuł: Człowiek i jego rozwój w ¶wietle koncepcji integruj±cych nauki ekonomiczne i społeczne

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 43, s. 35-48, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pomoc społeczna
 • Polityka społeczna
 • Społeczeństwo

  Adres url:
  DOI:

  310/12805
  Autorzy: Andrzej Bobiec.
  Tytuł: Czy działaj± system ochrony przyrody w Polsce? Głos w dyskusji

  ¬ródło: Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. - 2015, Vol. 5-6, s. 17-27, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2082-8756
  e-ISSN: 2300-1100
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ochrona ¶rodowiska - Polska


  311/12805
  Autorzy: Monika Binkowska-Bury, Paweł Januszewicz.
  Tytuł: Czy mamy wpływ na zdrowie młodego pokolenia?

  ¬ródło: Standardy Medyczne. Pediatria. - 2015, T. 12, s. 112-116, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Do we have influence on the health young generation?
  p-ISSN: 2080-5438
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000

  312/12805
  Autorzy: Wojciech Furman.
  Tytuł: Czy można odróżnić działania public relations od stronniczego dziennikarstwa?

  ¬ródło: Zeszyty Prasoznawcze. - 2015, T. 58, nr 1, s. 176-190, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Can one distinguish public relations activities from biased journalism? ; Tyt. T. 58, nr 1: Mediatyzacja życia - zjawisko i konteksty / red. Michał Drożdż, Jerzy Smoleń
  p-ISSN: 0555-0025
  e-ISSN: 2299-6362
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Public relations
 • Dziennikarstwo

  Adres url:
  DOI:

  313/12805
  Autorzy: Edyta Barna¶, Ewa Barańska, Ewa Gawlik, Barbara Zych.
  Tytuł: Czynniki najbardziej wpływaj±ce na jako¶ć życia kobiet z nietrzymaniem moczu

  ¬ródło: Hygeia Public Health. - 2015, nr 4, s. 643-648, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1509-1945
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nietrzymanie moczu
 • Jako¶ć życia - badanie

  Adres url:

  314/12805
  Autorzy: Jacek Bartman, Dariusz Sobczyński.
  Tytuł: Dane przestrzenne w relacyjnych bazach danych

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 244-250, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Społeczeństwo informacyjne
 • Informacja - technologia
 • Baza danych


  315/12805
  Autorzy: Tomasz Potocki, Krzysztof Opolski.
  Tytuł: Decyzje w obliczu "niepewnych ryzyk" - rola heurystyk i nurtu racjonalno¶ci adaptacyjnej

  ¬ródło: Finanse. - 2015, nr 1(8), s. 43-70, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Decisions under unknown risks - the role of heuristics and ecological rationality
  p-ISSN: 1899-4822
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000

  316/12805
  Autorzy: Grzegorz Ja¶kiewicz.
  Tytuł: Die DDR in einer Autobiographie. Zu Werner Heiduczeks Die Schatten meiner Toten

  ¬ródło: Tematy i Konteksty. - 2015, nr 5, s. 344-362, streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł nr 5: Proza nowa i najnowsza
  p-ISSN: 2299-8365
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: GER
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Heiduczek, Werner (1926- )

  Adres url:

  317/12805
  Autorzy: Maciej Bilek.
  Tytuł: Dietetyka - wybrane zagadnienia. Cz. 10, Żywienie i profilaktyka w chorobach jelita grubego

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2015, R. 18, nr 3, s. 50-55
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jelito grube - choroby
 • Jelito grube - nowotwory
 • Dietetyka

  Adres url:

  318/12805
  Autorzy: Maciej Bilek.
  Tytuł: Dietetyka - wybrane zagadnienia. Cz. 11, Żywienie w chorobie migrenowej

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2015, R. 18, nr 4, s. 49-51
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dietetyka
 • Migrena

  Adres url:

  319/12805
  Autorzy: Maciej Bilek.
  Tytuł: Dietetyka - wybrane zagadnienia. Cz. 8, Żywienie w chorobach nowotworowych

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2015, R. 18, nr 1, s. 40-46
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dietetyka
 • Nowotwory - dietetyka

  Adres url:

  320/12805
  Autorzy: Maciej Bilek.
  Tytuł: Dietetyka - wybrane zagadnienia. Cz. 9, Żywienie w chorobach układu kr±żenia

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2015, R. 18, nr 2, s. 39-43
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dietetyka
 • Układ kr±żenia - choroby

  Adres url:

  321/12805
  Autorzy: Sabina Grabowska.
  Tytuł: Direct democracy in Poland. Institution of people's initiative of putting forward a motion to hold a legislative referendum

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Konstytucyjnego. - 2015, nr 6, s. 65-80, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 2082-1212
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Demokracja bezpo¶rednia - Polska
 • Inicjatywa ludowa

  DOI:

  322/12805
  Autorzy: Stanisław Domoradzki, Małgorzata Stawiska.
  Tytuł: Distinguished graduates in mathematics of Jagiellonian University in the interwar period. Part I: 1918-1925

  ¬ródło: Czasopismo Techniczne. Nauki Podstawowe. - 2015, z. 2, s. 99-115, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0011-4561
  e-ISSN: 2353-737X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Matematyka - biografie

  Adres url:
  DOI:

  323/12805
  Autorzy: Stanisław Domoradzki, Małgorzata Stawiska.
  Tytuł: Distinguished graduates in mathematics of Jagiellonian University in the interwar period. Part II: 1926-1939

  ¬ródło: Czasopismo Techniczne. Nauki Podstawowe. - 2015, z. 2, s. 117-141, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0011-4561
  e-ISSN: 2353-737X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Matematyka - biografie

  Adres url:
  DOI:

  324/12805
  Autorzy: Krzysztof Piróg.
  Tytuł: Dobór go¶ci do wieczornych programów publicystycznych w Telewizji Polskiej jako próba wywierania wpływu na zachowania wyborcze

  ¬ródło: Przestrzeń Społeczna = Social Space. - 2015, nr 2, s. 163-195, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2084-7696
  e-ISSN: 2084-1558
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Telewizyjne programy informacyjne
 • Wybory - socjologia


  325/12805
  Autorzy: Bartosz Kruczek, Mateusz Drabczyk.
  Tytuł: Dobór parametrów i symulacja efektów nagniatania impulsowego

  ¬ródło: Mechanik. - 2015, nr 7, s. 435-442, streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Selection of parameters, and simulation of effects of impulse ball peening
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nagniatanie - technologia

  Adres url:
  DOI:

  326/12805
  Autorzy: Witold M. Nowak.
  Tytuł: Dobro i wzory osobowe

  ¬ródło: Studia Philosophica Wratislaviensia. - 2015, Vol. 10, nr 4, s. 65-76, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Good and personal patterns
  p-ISSN: 1895-8001
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dobro - filozofia
 • Wzór osobowy - filozofia


  327/12805
  Autorzy: Grzegorz Maroń.
  Tytuł: Dobro małoletnich jako uzasadnienie reglamentacji protestów antyaborcyjnych w ¶wietle orzecznictwa s±dów USA

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Publicznego. - 2015, nr 6, s. 70-83
  Uwagi: Tyt. nr-u jubileuszowego: O lepsz± organizację państwa i sprawiedliwo¶ć społeczn±
  p-ISSN: 1896-8996
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Aborcja - Stany Zjednoczone
 • Aborcja - prawo - Stany Zjednoczone


  328/12805
  Autorzy: Małgorzata Leszczyńska.
  Tytuł: Dochodowy wymiar nierówno¶ci regionalnych w Polsce

  ¬ródło: Turystyka i Rozwój Regionalny. - 2015, nr 3, s. 67-76, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2353-9178
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nierówno¶ci społeczne - Polska - 21 w.
 • Rozwój regionalny - Polska - 21 w.


  329/12805
  Autorzy: Aleksander Piecuch.
  Tytuł: Dok±d zmierza cyfrowa edukacja?

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 81-88, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Edukacja - rozwój
 • Społeczeństwo informacyjne - a szkolnictwo


  330/12805
  Autorzy: Teresa Mi¶, Tomasz Surmacz.
  Tytuł: Doradztwo publiczne w opinii przedsiębiorców prowadz±cych działalno¶ć gospodarcz± na obszarach wiejskich

  ¬ródło: Zagadnienia Doradztwa Rolniczego. - 2015, nr 2, s. 16-31, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Public advisory service in the opinions of self-employed entrepreneurs in rural areas
  p-ISSN: 1232-3578
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Działalno¶ć pozarolnicza na wsi
 • Wie¶ - gospodarka

  Adres url:

  331/12805
  Autorzy: Mariola Kłusek-Gawenda, Antoni Szczurek.
  Tytuł: Double scattering production of two ρ0 mesons in UPC

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. B, Proceedings Supplement. - 2015, vol. 8, no. 4, s. 971-976, bibliogr., streszcz.ang.
  p-ISSN: 1899-2358
  e-ISSN: 2082-7865
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 25.75.Dw Particle and resonance production
 • PACS: 13.25.-k Hadronic decays of mesons

  Adres url:
  DOI:

  332/12805
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: Droga sztuk walki a polityka

  ¬ródło: Kwartalnik Naukowy OAP UW "e-Politikon". - 2015, nr 13, s. 195-220, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Way of martial arts and politics
  p-ISSN: 2084-5294
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz

  Adres url:

  333/12805
  Autorzy: Michał Organ.
  Tytuł: Dubbing versus voice-over : culture-bound jokes & references in the English-Italian-Polish translation of humour in adult animated sitcoms

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studia Anglica Resoviensia. - 2015, vol. 12, s. 50-60, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1643-0484
  e-ISSN: 1898-8709
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dubbing
 • Przekłady audiowizualne
 • Film - język

  Adres url:

  334/12805
  Autorzy: Magdalena Stanek, Przemysław Życiński, Mariusz Ksi±żek, Krzysztof Gutkowski.
  Tytuł: Duży mię¶niak gładkokomórkowy żoł±dka imituj±cy guz stromalny u 53-letniej pacjentki : opis przypadku i przegl±d pi¶miennictwa
  Tytuł: Large gastric leiomyoma mimicking gastrointestinal stromal tumor in 53-year-old patient : a case report and review of literature

  ¬ródło: Medical Review. - 2015, T. 13, z. 4, s. 406-412, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dawniej: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie / Medical Journal of the Rzeszow University and the National Medicines Institute, Warsaw
  p-ISSN: 2450-6761
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Żoł±dek - choroby
 • Nowotwory

  Adres url:
  DOI:

  335/12805
  Autorzy: Marek Antas, Jakub M. Łukasiewicz.
  Tytuł: Dwugłos w sprawie pojęcia ¶wiadczenia w polskim prawie cywilnym - wymogi ¶wiadczenia

  ¬ródło: Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. - 2015, nr 15.4, s. 7-28, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: A dialogue concerning the notion of service in Polish civil law : requirements for service
  p-ISSN: 1643-8183
  e-ISSN: 2353-8139
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo cywilne


  336/12805
  Autorzy: Marek Antas, Jakub M. Łukasiewicz.
  Tytuł: Dwugłos w sprawie pojęcia ¶wiadczenia w polskim prawie cywilnym - wymogi ¦wiadczenia

  ¬ródło: Zeszyty Prawnicze. - 2015, nr 15.4, s. 7-25, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: A dialogue concerning the notion of service in Polish civil law: requirements for service
  p-ISSN: 1643-8183
  e-ISSN: 2353-8139
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • ¦wiadczenia - prawo - Polska


  337/12805
  Autorzy: Krzysztof Krupa.
  Tytuł: Dydaktyczne obrazy dynamiczne w wykładach zogniskowanych na układach elektronicznych - model metodyczny

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 2(12), s. 70-74, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Elektronika


  338/12805
  Autorzy: Ewa Kubejko-Polańska, Jerzy Marcinko.
  Tytuł: Dylematy polityki inwestycyjnej w przestrzeni miasta : na przykładzie systemu transportu miejskiego w Krakowie

  ¬ródło: Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - 2015, nr 161, s. 427-435, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 161: Gospodarowanie przestrzeni± miast i regionów - uwarunkowania i kierunki / pod redakcj± Tadeusza Kudłacza, Piotra Lityńskiego
  p-ISSN: 0079-3507
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Komunikacja miejska - planowanie przestrzenne - Polska

  Adres url:

  339/12805
  Autorzy: Gaweł Żyła, Jacek Fal, Magdalena Gizowska, Adam Witek, Marian Cholewa.
  Tytuł: Dynamic viscosity of aluminium oxide-ethylene glycol (Al2O3-EG) nanofluids

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2015, Vol. 128, nr 2, s. 240-242, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Proceedings of the 11 International School on Theoretical Physics Symmetry and Structural Properties of Condensed Matter, Rzeszów 2014
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 83.10.Pp Particle dynamics
 • PACS: 83.50.Ax Steady shear flows, viscometric flow
 • PACS: 83.60.Fg Shear rate dependent viscosity
 • PACS: 83.60.Rs Shear rate-dependent structure
 • PACS: 83.80.Hj Suspensions, dispersions, pastes, slurries, colloids

  Adres url:
  DOI:

  340/12805
  Autorzy: Marta Nowak.
  Tytuł: Dynamika rozwoju cech morfologicznych głowy dzieci i młodzieży wiejskiej z województwa podkarpackiego

  ¬ródło: Przegl±d Pediatryczny. - 2015, T. 44, nr 3, s. 32-44, bibliogr. streszcz. pol.
  p-ISSN: 0137-723X
  e-ISSN: 2083-5752
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000

  341/12805
  Autorzy: Monika Tymczak, Teresa Pop, Bożenna Karczmarek-Borowska, Mariola Pitak, Jacek Kultys.
  Tytuł: Dynamika rozwoju morfofunkcjonalnego dziewcz±t w wieku 13-15 lat
  Tytuł: Dynamics of morphofunctional development of girls aged 13 to 15

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 1, s. 31-40, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Młodzież - rozwój fizyczny
 • Sprawno¶ć motoryczna - badania

  Adres url:

  342/12805
  Autorzy: Robert Piekarski, Leszek Szewczyk, Barbara Wilczyńska, Jacek Tabarkiewicz.
  Tytuł: Dynamika zachowania się limfocytów Th17 a markery kliniczne cukrzycy typu 1

  ¬ródło: Endokrynologia Pediatryczna. - 2015, T. 14, nr 1(50), s. 37-42, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The dynamics of Th17 cells and clinical markers of type 1 diabetes
  p-ISSN: 1730-0282
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cukrzyca typu I - pediatria
 • Limfocyty

  Adres url:

  343/12805
  Autorzy: Mieczysław Radochoński, Adam Perenc, Anna Radochońska.
  Tytuł: Dysfunkcja kory czołowo-oczodołowej a ryzyko wyst±pienia zaburzeń antyspołecznych
  Tytuł: Orbitofrontal cortex dysfunction and risk for antisocial behavior: An analytical review

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 1, s. 47-54, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zachowanie - zaburzenia

  Adres url:

  344/12805
  Autorzy: Beata Stępień-Załucka, Marta Niewczas.
  Tytuł: Dyskryminacja polskich zwi±zków sportów nieolimpijskich. Uwagi na tle art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy o sporcie

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Publicznego. - 2015, nr 6, s. 51-69
  Uwagi: Tyt. nr-u jubileuszowego: O lepsz± organizację państwa i sprawiedliwo¶ć społeczn±
  p-ISSN: 1896-8996
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sport - prawo


  345/12805
  Autorzy: Agata Ludera-Ruszel.
  Tytuł: Dyskryminacja ze względu na płeć w zakresie wynagrodzenia w ¶wietle unijnego i polskiego prawa pracy - uwagi na temat zasady równo¶ci wynagrodzeń

  ¬ródło: Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2015, nr 2, s. 24-30, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Gender pay discrimination in the Polish and EU labour law - the reflection about the principle of equal pay
  p-ISSN: 0032-6186
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo pracy
 • Płaca - prawo
 • Zatrudnienie - prawo
 • Prawo wspólnotowe europejskie


  346/12805
  Autorzy: Volodymyr Popovych, Mariusz Bester, Ireneusz Stefaniuk, Marian KuĽma.
  Tytuł: Dyson line and modified Dyson line in the EPR measurements

  ¬ródło: Nukleonika. - 2015, vol. 60, nr 3, cz. 1, s. 385-388, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0029-5922
  e-ISSN: 1508-5791
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  DOI:

  347/12805
  Autorzy: Maria Sarama.
  Tytuł: Dysproporcje w korzystaniu z rozwi±zań e-biznesowych przez małe i ¶rednie przedsiębiorstwa krajów UE-27

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - 2015, nr 117, s. 433-442, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Inequalities in e-business adoption by small and medium firms in EU-27 ; Tyt. nr.: Cyfryzacja i wirtualizacja gospodarki
  p-ISSN: 1896-382X
  e-ISSN: 1640-6818
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorstwa małe i ¶rednie

  Adres url:

  348/12805
  Autorzy: Mariola Hoszowska.
  Tytuł: Działalno¶ć Macierzy Polskiej we Lwowie w latach 1882-1894

  ¬ródło: Galicja. Studia i materiały. - 2015, t. 1, s. 134-152
  Uwagi: Tytuł w jęz. ang.: Activity of Macierz Polska publishing foundation in Lvov in years 1882-1894
  p-ISSN: 2450-5854
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL

  349/12805
  Autorzy: Krzysztof Żarna.
  Tytuł: Działalno¶ć polityczna Niemców karpackich w okresie dwudziestolecia międzywojennego

  ¬ródło: Przegl±d Narodowo¶ciowy = Review of Nationalities. - 2015, nr 4, s. 169-183, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Political activities of the Carpathian Germans in the interwar period
  p-ISSN: 2084-848X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Niemcy - polityka
 • Niemcy - historia


  350/12805
  Autorzy: Janusz Strzecha.
  Tytuł: Działania nauczycieli ¶rednich szkół plastycznych w celu uzyskania i doskonalenia swoich zawodowych kompetencji multimedialnych dla dalszego rozwoju zawodowego

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 4(14), s. 40-45, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nauczyciele - przydatno¶ć zawodowa
 • Multimedia


  351/12805
  Autorzy: Maria Grzybek, Wiesław Szopiński.
  Tytuł: Działania organów państwowych i administracji samorz±dowej w ocenie wła¶cicieli gospodarstw rolnych województwa podkarpackiego

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 42, s. 306-316, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Agrobiznes
 • Gospodarstwo rolne

  Adres url:

  352/12805
  Autorzy: Agata Ludera-Ruszel.
  Tytuł: Działania pozytywne jako instrument realizacji zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu

  ¬ródło: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G (Ius). - 2015, Vol. 62, nr 2, s. 130-142, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0458-4317
  e-ISSN: 2449-8505
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo pracy
 • Równo¶ć (prawo)

  DOI:

  353/12805
  Autorzy: Magdalena Wasylewicz.
  Tytuł: Działania przeciw wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży - edukacyjny aspekt zjawiska

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 4(14), s. 179-184, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Liczba arkuszy: 0,39
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wykluczenie cyfrowe
 • Internet a młodzież


  354/12805
  Autorzy: Elżbieta Feret, Paweł Majka.
  Tytuł: Działanie i finansowanie trzeciego sektora gospodarki w Polsce

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarz±dzania i Administracji. - 2015, z. 3, s. 49-71, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1641-9707
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gospodarka


  355/12805
  Autorzy: Antoni Krauz, Antoni Olak.
  Tytuł: Dzieci żołnierze - żywe tarcze bez imienia i godno¶ci

  ¬ródło: Kultura Bezpieczeństwa. Nauka - Praktyka - Refleksje. - 2015, nr 20, s. 275-296, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Children soldiers, human shields without the name and dignity
  e-ISSN: 2299-4033
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Godno¶ć ludzka

  Adres url:

  356/12805
  Autorzy: Paweł Kuca.
  Tytuł: Dziennikarze w kampaniach wyborczych i reklamie - jako przykłady procesów wpływaj±cych na postrzeganie zawodu dziennikarza

  ¬ródło: Naukowy Przegl±d Dziennikarski. - 2015, nr 1, s. 100-113, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2084-8064
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dziennikarze
 • Kampania wyborcza
 • Reklama

  Adres url:

  357/12805
  Autorzy: Michał Dzik.
  Tytuł: Early medieval stone barrows in the area between the Bug and the Upper Narew Rivers

  ¬ródło: Archaeologia Polona. - 2010, t. 48, s. 121-137, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. numeru 48: Archaeology of the slavs. Marek Dulinicz in memoriam ; wyd. 2015
  p-ISSN: 0066-5924
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kurhany
 • Archeologia - badania


  358/12805
  Autorzy: Marek Wojtaszek, Elżbieta Mach-Lichota, Dorota Ozga, Beata Horeczy, Kazimierz Widenka.
  Tytuł: ECMO jako czę¶ć nowoczesnej intensywnej terapii u pacjentów z niewydolno¶ci± oddechow±

  ¬ródło: Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece. - 2015, nr 4, s. 181-184, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: ECMO as a part of modern intensive therapy for patients with respiratory failure
  p-ISSN: 2391-7970
  e-ISSN: 2450-1204
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Intensywna terapia
 • Niewydolno¶ć oddechowa
 • Ratownictwo medyczne

  Adres url:
  DOI:

  359/12805
  Autorzy: Joanna Kostecka, Agnieszka Piersiak, Renata Pawlak.
  Tytuł: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju - projekt KOS ("Kumplem Osoba Starsza")

  ¬ródło: Polish Journal for Sustainable Development. - 2015, z. 19, s. 69-74, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2450-3746
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Adres url:
  DOI:

  360/12805
  Autorzy: Bożena Maj-Tatsis.
  Tytuł: Edukacja matematyczna w kształceniu zawodowym i ustawicznym - wyzwania i potrzeby

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 1(11), s. 216-222, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kształcenie zawodowe
 • Kształcenie ustawiczne
 • Matematyka - nauczanie


  361/12805
  Autorzy: Bożena Dusza.
  Tytuł: Edukacja na odległo¶ć w opinii studentów (doniesienie z badań pilotażowych)

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 4(14), s. 100-104, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Liczba arkuszy: 0,24
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Edukacja
 • Studenci - badanie


  362/12805
  Autorzy: Heorhiy Cherevko.
  Tytuł: Efektywno¶ć funkcjonowania gospodarki żywno¶ciowej na Ukrainie

  ¬ródło: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - 2015, T. 17, z. 4, s. 70-74, bibliogr.
  Uwagi: Tyt. ang.: Efficiency of the agribusiness functioning in Ukraine
  p-ISSN: 1508-3535
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Żywno¶ć
 • Ukraina - gospodarka


  363/12805
  Autorzy: Michał Puchała, Józefa Krawczyk, Zofia Sokołowicz, Katarzyna Utnik-Bana¶.
  Tytuł: Effect of Breed and Production System on Physicochemical Characteristics of Meat From Multi-Purpose Hens

  ¬ródło: Annals of Animal Science. - 2015, vol. 15, nr 1, s. 247-261, bibliogr., streszcza. ang., pol.
  p-ISSN: 1642-3402
  e-ISSN: 2300-8733
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Mięso - badanie
 • Kura - biochemia

  Adres url:
  DOI:

  364/12805
  Autorzy: Józefa Krawczyk, Zofia Sokołowicz.
  Tytuł: Effect of chicken breed and storage conditions of eggs on their quality

  ¬ródło: Acta Scientiarum Polonorum. Zootechnica. - 2015, vol. 14, iss. 4, s. 109-118
  Uwagi: Tyt. pol.: Wpływ rasy kur i warunków przechowywania jaj na ich jako¶ć
  p-ISSN: 1644-0714
  e-ISSN: 2300-6145
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jajka - jako¶ć - badanie
 • Kura - hodowla

  Adres url:

  365/12805
  Autorzy: Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro.
  Tytuł: Effect of fertilization with nitrogen and seed inoculation with nitragina on seed quality of soya bean (Glycine max (L.) Merrill)

  ¬ródło: Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura. - 2015, Z. 14 (3), s. 51-59, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. pol.: Wpływ nawożenia azotem i szczepienia nitragin± na jako¶ć nasion soi zwyczajnej (Glycine max (L.) Merrill)
  p-ISSN: 1644-0625
  e-ISSN: 2300-8504
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Soja - nasiona i nasiennictwo
 • Soja - uprawa
 • Azot a ro¶liny

  Adres url:

  366/12805
  Autorzy: Aleksandra Truszczyńska, Agnieszka Jarmuziewicz, Justyna Drzał-Grabiec.
  Tytuł: Effect of participating in fitness classes on postural stability of young women

  ¬ródło: Biomedical Human Kinetics. - 2015, Vol. 7, s. 29-33, bibliogr., streszcz. ang.
  e-ISSN: 2080-2234
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Fitness
 • Postawa ciała
 • Kobieta - zdrowotno¶ć

  DOI:

  367/12805
  Autorzy: Anna Fabisiak, Czesław Puchalski, Grzegorz Zaguła, Marcin Bajcar, Bogdan Saletnik, Maria Czernicka, Joanna Kotula.
  Tytuł: Effect of selected drying methods on physico-chemical and bioactive constituents in the leaves of basil

  ¬ródło: Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa = Teka Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. - 2015, Vol. 15, nr 4, s. 45-52, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Metoda refraktometryczna oznaczania ekstraktu ogólnego w przetworach owocowych i warzywnych
  p-ISSN: 1641-7739
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Owoce - przetwórstwo
 • Warzywa - przetwórstwo
 • Owoce - badanie
 • Warzywa - badanie


  368/12805
  Autorzy: Jakub M. Łukasiewicz, Magdalena Aksamitowska-Kobos.
  Tytuł: Egzekucja alimentów na rzecz dziecka od zobowi±zanego przebywaj±cego na terenie Anglii oraz Walii na podstawie rozporz±dzenia Rady (WE) z 18.12.2008 r. - 4/2009 (cz. I)

  ¬ródło: Monitor Prawniczy. - 2015, nr 18, s. 972-977, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1230-6509
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Postępowanie cywilne
 • Alimenty - prawo wspólnotowe europejskie


  369/12805
  Autorzy: Jakub M. Łukasiewicz, Magdalena Aksamitowska-Kobos.
  Tytuł: Egzekucja alimentów na rzecz dziecka od zobowi±zanego przebywaj±cego na terenie Anglii oraz Walii na podstawie rozporz±dzenia Rady (WE) z 18.12.2008 r. - 4/2009 (cz. II)

  ¬ródło: Monitor Prawniczy. - 2015, nr 19, s. 1021-1027, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1230-6509
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Postępowanie cywilne
 • Alimenty - prawo wspólnotowe europejskie


  370/12805
  Autorzy: Krzysztof Bochenek.
  Tytuł: Ekologia w kontek¶cie filozofii chrze¶cijańskiej

  ¬ródło: Wschodni Rocznik Humanistyczny. - 2015, T. 11, s. 139-154, streszcz. ang., ros.
  Uwagi: Tytuł tomu : Ekologiczne postrzeganie ¶wiata
  p-ISSN: 1731-982X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ekologia - filozofia

  Adres url:

  371/12805
  Autorzy: Leszek Gawor, Jacek Lejman.
  Tytuł: Ekologiczne postrzeganie ¶wiata : [wstęp]

  ¬ródło: Wschodni Rocznik Humanistyczny. - 2015, T. 11, s. 7-10, bibliogr.
  Uwagi: Tytuł tomu : Ekologiczne postrzeganie ¶wiata
  p-ISSN: 1731-982X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ekologia - filozofia


  372/12805
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: Ekspresyjny wymiar sztuk walki

  ¬ródło: Kultura Bezpieczeństwa. Nauka - Praktyka - Refleksje. - 2015, nr 17, s. 21-39, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2299-4033
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz

  Adres url:

  373/12805
  Autorzy: Dominik Szczepański.
  Tytuł: Electoral strategies of the Union of Freedom and the Democratic Party democraci.pl

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Konstytucyjnego. - 2015, nr 6, s. 201-214, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 2082-1212
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Unia Wolno¶ci
 • Partia Demokratyczna demokraci.pl
 • Partie polityczne - Polska

  DOI:

  374/12805
  Autorzy: Jacek Fal, Gaweł Żyła, Magdalena Gizowska, Adam Witek, Marian Cholewa.
  Tytuł: Electrical properties of aluminum oxide-ethylene glycol (Al2O3-EG) nanofluids

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2015, Vol. 128, nr 2, s. 153-155, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Proceedings of the 11 International School on Theoretical Physics Symmetry and Structural Properties of Condensed Matter, Rzeszów 2014
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 73.61.Jc Amorphous semiconductors; glasses
 • PACS: 72.15.Cz Electrical and thermal conduction in amorphous and liquid metals
 • PACS: 72.60.+g Mixed conductivity and conductivity transitions
 • PACS: 73.61.At Metal and metallic alloys

  Adres url:
  DOI:

  375/12805
  Autorzy: Anna Ko¶ciółek.
  Tytuł: Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe

  ¬ródło: Monitor Prawniczy. - 2015, nr 14, s. 747-753, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1230-6509
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Postępowanie wieczystoksięgowe


  376/12805
  Autorzy: Ireneusz Stefaniuk, Iwona Rogalska.
  Tytuł: EMR study and superposition model analysis of Cr3+ and Fe3+ impurity ions in mullite powders used in aerospace industry

  ¬ródło: Nukleonika. - 2015, vol. 60, nr 3, s. 399-403, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0029-5922
  e-ISSN: 1508-5791
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Elektrony

  DOI:

  377/12805
  Autorzy: Krzysztof Kasprzak, Joanna Kostecka.
  Tytuł: Encyklika kryzysu i nadziei

  ¬ródło: Polish Journal for Sustainable Development. - 2015, T. 19, s. 49-60, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Encyclical of crisis and hope ; dawne Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Oddział w Rzeszowie, ISSN 1997-2014
  p-ISSN: 2450-3746
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ekorozwój
 • Przyroda - filozofia
 • Franciszek (papież ; 1936- ). - Laudato si
 • Ekologia - katolicyzm
 • Encykliki - 21 w.

  Adres url:

  378/12805
  Autorzy: Teresa Mitura.
  Tytuł: Environmental and cultural benefits as reinforcement of health tourism potential in Rymanów commune

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 3, s. 162-177, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka zdrowotna
 • Rymanów (woj. podkarpackie ; okręg) - turystyka

  Adres url:

  379/12805
  Autorzy: Aneta Radziszewska, Bożenna Karczmarek-Borowska, Monika Gr±dalska-Lampart, Agata Filip.
  Tytuł: Epidemiologia, profilaktyka i czynniki ryzyka zachorowania na raka płuca

  ¬ródło: Polski Merkuriusz Lekarski. - 2014, Vol. 38, nr 224, s. 113-118, bibliogr., streszcz. pol.
  Uwagi: Tyt. ang.: Epidemiology, prevention and risk morbidity factors for lung cancer
  p-ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Płuca - nowotwory


  380/12805
  Autorzy: Anna Żaczek, Iwona Szwaja, Monika Skiba, Anna Brzostek, Czesław Puchalski, Karolina Lewandowska, Jarosław Dziadek.
  Tytuł: Epidemiological Analysis of Mycobacterium tuberculosis Strains Isolated from Patients of Small Communities Living in the South-East of Poland

  ¬ródło: Polish Journal of Microbiology. - 2015, Vol. 64, nr 3, s. 289-293, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1733-1331
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bakterie


  381/12805
  Autorzy: Beata Guzowska.
  Tytuł: Estetyzacja : nowa matryca kultury

  ¬ródło: Człowiek i Społeczeństwo. - 2015, T. 39, s. 57-67, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. T. 39: Nauki humanistyczne w defensywie czy w ofensywie? / redakcja naukowa Zbigniew Drozdowicz, Sławomir Sztajer
  p-ISSN: 0239-3271
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Estetyka
 • Kultura - socjologia - 21 w.


  382/12805
  Autorzy: Bogdan Kwiatkowski, Tomasz Binkowski.
  Tytuł: Etapy projektowania wizualizacji 2D i 3D na przykładzie budynku jednorodzinnego

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 126-132, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Projektowanie - oprogramowanie
 • Grafika komputerowa


  383/12805
  Autorzy: Natalia Matłok, Józef Gorzelany, Dagmara Migut.
  Tytuł: Evaluation of chemical properties and calorific value of root vegetables on the example of carrot roots

  ¬ródło: Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa = Teka Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. - 2015, Vol. 15, nr 4, s. 113-118, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. pol.: Ocena wła¶ciwo¶ci chemicznych i warto¶ci kalorycznej warzyw korzeniowych na przykładzie korzeni marchwi
  p-ISSN: 1641-7739
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000

  384/12805
  Autorzy: Magdalena Cyrek.
  Tytuł: Evaluation of sectoral advancement of EU countries in the face of the alternative competitiveness - social cohesion

  ¬ródło: Ekonomia i Prawo. - 2014, vol. 13, no. 2, pp. 297-308, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1898-2255
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Unia Europejska - gospodarka
 • Unia Europejska - polityka
 • Ekonomia

  Adres url:
  DOI:

  385/12805
  Autorzy: Ryszard Hall.
  Tytuł: Ewolucja systemu certyfikacji ECDL - wpływ zmian w procedurze oceny egzaminów na jako¶ć systemu certyfikacji

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 44, cz.1, s. 192-204, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • ECDL

  Adres url:
  DOI:

  386/12805
  Autorzy: Paweł Zięba, Barbara Piętka, Jerzy Łusakowski, Igor Tralle.
  Tytuł: Exciton binding energy and oscillator strength in a shallow quantum well in an external magnetic field

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2015, Vol. 128, nr 2, s. 237-239, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Proceedings of the 11 International School on Theoretical Physics Symmetry and Structural Properties of Condensed Matter, Rzeszów 2014
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 71.35.Ji Excitons in magnetic fields; magnetoexcitons
 • PACS: 75.75.-c Magnetic properties of nanostructures
 • PACS: 73.21.Fg Quantum wells
 • PACS: 62.20.-x Mechanical properties of solids

  Adres url:
  DOI:

  387/12805
  Autorzy: Antoni Szczurek.
  Tytuł: Exploring double-parton scattering effects for jets with large rapidity separation and in four-jet production at the LHC

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. B, Proceedings Supplement. - 2015, vol. 8, no. 4, s. 915-921, bibliogr., streszcz.ang.
  p-ISSN: 1899-2358
  e-ISSN: 2082-7865
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 11.80.La Multiple scattering
 • PACS: 13.87.Ce Production
 • PACS: 14.65.Dw Charmed quarks
 • PACS: 14.70.Fm W bosons

  Adres url:
  DOI:

  388/12805
  Autorzy: Anna Piotrowicz, Grzegorz Sobek, Edyta Łuszczki, Konrad Klekot, Artur Mazur.
  Tytuł: Exposure of children to food advertising on Polish television

  ¬ródło: Journal of Pre-Clinical and Clinical Research. - 2015, Vol. 9, nr 1, s. 36-43, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1898-2395
  e-ISSN: 1898-7516
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dziecko - zdrowotno¶ć
 • Reklama telewizyjna

  Adres url:

  389/12805
  Autorzy: Leszek Gardeła.
  Tytuł: Face Down : The Phenomenon of Prone Burial in Early Medieval Poland

  ¬ródło: Analecta Archaeologica Ressoviensia. - 2015, T. 10, s. 99-135, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Odwróceni. Fenomen pochówków na brzuchu w Polsce wczesno-¶redniowiecznej ; Tekst w jęz. pol. na str. 123-135
  p-ISSN: 2084-4409
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Groby - archeologia
 • Archeologia - badania


  390/12805
  Autorzy: Joanna Kostecka, Kevin R. Butt.
  Tytuł: Field and laboratory studies of the earthworm Dendrobaena alpina

  ¬ródło: Journal of Ecological Engineering. - 2015, vol. 16, iss. 5, pp. 213-217, bibliogr., streszcz. ang.
  e-ISSN: 2299-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dżdżownice - badanie

  DOI:

  391/12805
  Autorzy: Waldemar Lib.
  Tytuł: Film dydaktyczny w technologii 3D

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 104-110, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Film edukacyjny


  392/12805
  Autorzy: Anna Nizioł.
  Tytuł: Film tourism as a new way to market a destination

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 4, s. 149-156, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Film - a turystyka

  Adres url:

  393/12805
  Autorzy: Andrzej L. Zachariasz.
  Tytuł: Filozofia po Husserlu i Heideggerze

  ¬ródło: Ruch Filozoficzny. - 2014, T. 71, nr 2, s. 29-42, bibliogr., streszcz. pol., ang
  Uwagi: Tyt. ang.: The philosophy after Husserl and Heidegger
  p-ISSN: 0035-9599
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Husserl Edmund (1859-1938)
 • Heidegger Martin (1889-1976)

  Adres url:

  394/12805
  Autorzy: Ryszard Wójtowicz.
  Tytuł: Filozofia prawa : przedmiot, funkcje i znaczenie społeczno-kulturowe

  ¬ródło: Człowiek i Społeczeństwo. - 2015, T. 39, s. 155-164, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0239-3271
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo - filozofia

  Adres url:

  395/12805
  Autorzy: Ryszard Kata, Alina Walenia.
  Tytuł: Financial exclusion of farmers and rural entrepreneurs

  ¬ródło: Journal of Agribusiness and Rural Development. - 2015, nr 2 (36), s. 225-235, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Wykluczenie finansowe rolników i przedsiębiorców wiejskich
  p-ISSN: 1899-5241
  e-ISSN: 1899-5272
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wykluczenie finansowe - Polska
 • Rolnictwo - finanse
 • Wie¶ - gospodarka - Polska - od 1989 r.

  Adres url:
  DOI:

  396/12805
  Autorzy: Ryszard Kata, Alina Walenia, Damian S. Pyrkosz.
  Tytuł: Financial exclusion of the rural population in Poland

  ¬ródło: Journal of Agribusiness and Rural Development. - 2015, nr 4 (38), s. 705-715, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Wykluczenie finansowe ludno¶ci wiejskiej w Polsce
  p-ISSN: 1899-5241
  e-ISSN: 1899-5272
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wykluczenie finansowe - Polska
 • Wie¶ - ludno¶ć - socjologia

  Adres url:
  DOI:

  397/12805
  Autorzy: Jolanta Zawora, Paweł Zawora.
  Tytuł: Finansowanie działalno¶ci rozwojowej przez samorz±dy lokalne w Polsce

  ¬ródło: Turystyka i Rozwój Regionalny. - 2015, nr 3, s. 169-179, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2353-9178
  Liczba arkuszy: 0,5
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d terytorialny - finanse


  398/12805
  Autorzy: Adam Czudec.
  Tytuł: Finansowanie infrastruktury drogowej przez samorz±dy gmin i powiatów w kontek¶cie zasady subsydiarno¶ci

  ¬ródło: Finanse Komunalne. - 2015, R. 22, nr 11, s. 65-74, streszcz. pol.
  p-ISSN: 1232-0307
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d gminny - finanse
 • Planowanie przestrzenne


  399/12805
  Autorzy: Halina Bartosik-Psujek, Krzysztof Selmaj.
  Tytuł: Fingolimod w leczeniu stwardnienia rozsianego - aspekty praktyczne

  ¬ródło: Polski Przegl±d Neurologiczny. - 2015, t. 11, nr 1, s. 36-43, bibliogr., streszcz. pol.
  p-ISSN: 1734-5251
  e-ISSN: 1734-9745
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stwardnienie rozsiane - leczenie


  400/12805
  Autorzy: Andrzej Pelisiak, Zbigniew Maj, Łukasz Bajda.
  Tytuł: First sites of Corded Ware culture from the high part of the Bieszczady Mountains (south east Poland)

  ¬ródło: Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego O¶rodka Archeologicznego. - 2015, T. 36, s. 19-24, bibliogr., streszcz. pol.
  Uwagi: Tyt. pol.: Pierwsze stanowiska kultury ceramiki sznurowej z wysokiej czę¶ci Bieszczad (Polska południowo-wschodnia)
  p-ISSN: 0137-5725
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kultura ceramiki sznurowej
 • Neolit - Polska
 • Bieszczady - archeologia

  DOI:

  401/12805
  Autorzy: Małgorzata Puc, Tomasz Wolski, Irene Câmara Camacho, Dorota Myszkowska, Idalia Kasprzyk, Łukasz Grewling, Małgorzata Nowak, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska-Weryszko, Kazimiera Chłopek, Katarzyna D±browska-Zapart, Barbara Majkowska-Wojciechowska, Zofia Balwierz, Małgorzata Malkiewicz, Agnieszka Grinn-Gofroń, Alina Stacewicz, Aleksandra Kruczek, Katarzyna Borycka.
  Tytuł: Fluctuation of birch (Betula L.) pollen seasons in Poland

  ¬ródło: Acta Agrobotanica. - 2015, vol. 68, nr 4, s. 303-313, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0065-0951
  e-ISSN: 2300-357X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pyłki

  Adres url:

  402/12805
  Autorzy: Krystyna Le¶niak-Moczuk.
  Tytuł: Folklor - folkloryzm - postfolkloryzm - e-folklor

  ¬ródło: Region Lubelski. - 2015, nr 10-12, s. 134-153, bibliogr.
  p-ISSN: 0860-1968
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Folklor


  403/12805
  Autorzy: Ewa Nidecka.
  Tytuł: Folklor we wczesnej twórczo¶ci fortepianowej Witolda Lutosławskiego

  ¬ródło: Studia Artystyczne. - 2015, nr 3, s. 109-114, bibliogr., streszcz. ang., słow.
  Uwagi: Tyt. ang.: Folklore in the early piano compositions by Witold Lutosławski
  p-ISSN: 2391-9965
  e-ISSN: 2449-6847
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Lutosławski Witold (1913-1994)
 • Muzyka fortepianowa


  404/12805
  Autorzy: Katarzyna Pustelny, Robert Czaja, Katarzyna Sochacka, Ewa Nowosad-Sergeant, Wojciech Bajorek, Paweł Ostrowski, Bartłomiej Czarnota.
  Tytuł: Forms of motor recreation, their significance and role for children and teenagers with intellectual disability, based on children behaviour from the Special Educational Facility in Leżajsk

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 4, s. 125-131, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rekreacja
 • Dziecko niepełnosprawne umysłowo
 • Młodzież niepełnosprawna umysłowo

  Adres url:

  405/12805
  Autorzy: Alicja Pyziak, Jarosław Herbert.
  Tytuł: Free time in the park of culture and recreation in the opinion of Rzeszów inhabitants

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 1, s. 10-16, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Czas wolny od pracy - socjologia
 • Rzeszów (woj. podkarpackie) - socjologia

  Adres url:

  406/12805
  Autorzy: Beata Lorens.
  Tytuł: Fundacja monasteru bazyliańskiego w Warszawie-Ujazdowie (1768-1784) : plany i realizacja

  ¬ródło: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. - 2015, R. 63, nr 1, s. 55-66, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The foundation of the Basilian monastery in Warsaw-Ujazdów (1768-1784) : the plans and their execution
  p-ISSN: 0023-5881
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ko¶ciół katolicki - 18 w.
 • Bazylianie - Polska - 18 w.


  407/12805
  Autorzy: Zbigniew Rykiel.
  Tytuł: Funkcje społeczne i dynamika etykiety akademickiej

  ¬ródło: Przestrzeń Społeczna = Social Space. - 2015, nr 2, s. 127-162, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2084-7696
  e-ISSN: 2084-1558
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kapitał społeczny


  408/12805
  Autorzy: Grzegorz Pastuszko.
  Tytuł: Funkcjonowanie mechanizmu władzy państwowej w okresie wykonywania zastępstwa Prezydenta RP (uwagi na tle naczelnych zasad ustrojowych)

  ¬ródło: Przegl±d Sejmowy. - 2015, R. 23, nr 5, s. 29-40, streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Functioning of the Mechanism of State Authority in the Period of Substitution of the President of the Republic of Poland (Some Remarks on the Main Principles of the System of Government)
  p-ISSN: 1230-5502
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prezydentura (urz±d) - prawo

  Adres url:

  409/12805
  Autorzy: Barbara Skoczyńska-Prokopowicz.
  Tytuł: Funkcjonowanie społeczne współczesnych seniorów - perspektywa aksjologiczna i wybrane regulacje prawne

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Politechniki ¦l±skiej. Organizacja i Zarz±dzanie. - 2015, z. 85, s. 469-484, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Social functioning of the elderly in the light of the values and legal regulations
  p-ISSN: 1641-3466
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ludzie starzy - socjologia
 • Polityka społeczna - Polska - 21 w.

  Adres url:

  410/12805
  Autorzy: Alicja Ungeheuer-Goł±b.
  Tytuł: Gdy tańczę, to mówię. Pro- i parataneczne komunikowanie się dziecka ze ¶wiatem

  ¬ródło: Glissando. Magazyn o muzyce współczesnej. - 2015, nr 27, s. 66-70
  p-ISSN: 1733-4098
  Liczba arkuszy: 0,63
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Taniec - socjologia


  411/12805
  Autorzy: Anna Hanus.
  Tytuł: Gdzie krzyżuj± się drogi w polonistycznym i germanistycznym rozumieniu stylu?

  ¬ródło: Stylistyka. - 2015, R. 24, s. 423-443, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Where do the stylistic paths cross - viewed from a Polish-German perspective ; Tyt. R. 24: Różnorodno¶ć kulturowa a styl - Cultural Variety and Style
  p-ISSN: 1230-2287
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stylistyka

  Adres url:

  412/12805
  Autorzy: Tetiana Mytskan, Monika Drozd.
  Tytuł: Gender peculiarities of display of aggression of preschoolers

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 3, s. 155-161, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Agresywno¶ć
 • Uczniowie - psychologia

  Adres url:

  413/12805
  Autorzy: Janusz R. Mroczek.
  Tytuł: Geneza i istota zrównoważonego rozwoju

  ¬ródło: Aura. - 2015, nr 4, s. 4-7, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0137-3668
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ekorozwój

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • CEON


  414/12805
  Autorzy: Mariola Wierzbicka.
  Tytuł: Gleich-, Nach- und Vorzeitigkeitsrelationen in den als-Temporalsatzgefügen im Deutschen

  ¬ródło: Germanistische Kontexte. - 2015, nr 1, s. 106-121, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2450-5447
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: GER
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Język niemiecki


  415/12805
  Autorzy: Aneta M. Arkuszewska.
  Tytuł: Glosa do uchwały SN z 10.10.2013 r. III CZP 62/13. [Dot. kontroli postanowienia wydanego w wyniku rozpoznania skargi na orzeczenie referendarza s±dowego]

  ¬ródło: Iustitia. Pismo Stowarzyszenia Sędziów. - 2015, nr 1, s. 17-21, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1640-8365
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Referendarze s±dowi
 • Postępowanie s±dowe


  416/12805
  Autorzy: Paweł Janda.
  Tytuł: Glosa do uchwały SN z 14.05.2014 r. III CZP 18/14. [Dot. objęcia hipotek± czynszu najmu i dzierżawy w razie upadło¶ci]

  ¬ródło: Monitor Prawniczy. - 2015, nr 10, s. 539-542, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1230-6509
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Hipoteka - prawo
 • Upadło¶ć - prawo


  417/12805
  Autorzy: Monika Klejnowska.
  Tytuł: Glosa do wyroku SN z 14.10.2014 r. III KK 125/14. [Dot. obowi±zku okre¶lenia czasu trwania ¶rodka karnego w postaci nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym; uprawnienia prokuratora do złożenia kasacji na korzy¶ć oskarżonego mimo niezaskarżenia uprzednio wyroku s±du I instancji]

  ¬ródło: Orzecznictwo S±dów Polskich. - 2015, nr 7/8, poz. 77 k. (s. 1152-1160), streszcz. ang.
  p-ISSN: 0867-1850
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000

  418/12805
  Autorzy: Renata Wojnarowska, Jacek Polit, Daniel Broda, Mykhailo Gonchar, Eugeniusz M. Sheregii.
  Tytuł: Gold nanoparticles like a matrix for covalent immobilization of cholesterol oxidase - application for biosensing

  ¬ródło: Archives of Metallurgy and Materials. - 2015, Vol. 60, iss. 3, s. 2289-2296, bibliogr., streszcz. ang. pol.
  Uwagi: Tyt. pol.: Nanocz±stki złota jako matryca do immobilizacji oksydazy cholesterolu - zastosowanie w biosensorach
  p-ISSN: 1733-3490
  e-ISSN: 2300-1909
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 30.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Złoto - fizyka

  Adres url:
  DOI:

  419/12805
  Autorzy: Lesław Niemczyk.
  Tytuł: Gospodarka oparta na wiedzy a kierunek dalszego rozwoju rachunkowo¶ci : przyczynek do badań interdyscyplinarnych

  ¬ródło: e-mentor. - 2015, nr 2, s. 65-68, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1731-6758
  e-ISSN: 1731-7428
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gospodarka
 • Rachunkowo¶ć


  420/12805
  Autorzy: Dorota Myszkowska, Katarzyna Piotrowicz, Monika Ziemianin, Kazimiera Chłopek, Katarzyna D±browska-Zapart, Idalia Kasprzyk, Łukasz Grewling, Barbara Majkowska-Wojciechowska, Małgorzata Malkiewicz, Małgorzata Nowak, Krystyna Piotrowska-Weryszko, Małgorzata Puc, Elżbieta Weryszko-Chmielewska.
  Tytuł: Grass pollen seasons in Poland against a background of the meteorological conditions

  ¬ródło: Acta Agrobotanica. - 2015, vol. 68, nr 4, s. 357-365, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0065-0951
  e-ISSN: 2300-357X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pyłki

  Adres url:
  DOI:

  421/12805
  Autorzy: Bogumił Lewandowski, Sebastian Sternberg de - Stojałowski.
  Tytuł: Guzowaty przerost nosa zewnętrznego (Rhinophyma). Obserwacje własne
  Tytuł: Nodular hypertrophy of the external nose (Rhinophyma). Own observation

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 1, s. 63-69, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nos - choroby

  Adres url:

  422/12805
  Autorzy: Zbigniew ¦wiatłowski.
  Tytuł: Günter Grass. Wspomnienie

  ¬ródło: Fraza. - 2015, R. 24, nr 3, s. 245-249
  p-ISSN: 1230-4832
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Grass Günter (1927-2015)


  423/12805
  Recenzja pracy: Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej / red. Andrzej Bisztyga, Piotr Zientarski. - Warszawa, 2014
  Autorzy: Halina Zięba-Załucka.
  ¬ródło: Państwo i Prawo
  Opis fizyczny: 2015, R. 70, z. 9, s. 113-116
  p-ISSN: 0031-0980
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Senat RP


  424/12805
  Autorzy: Joanna Burzyńska, Monika Binkowska-Bury, Paweł Januszewicz.
  Tytuł: Health on the silver screen : implications for physicians

  ¬ródło: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej. - 2015, vol. 125, nr 7-8, s. 593-595, bibliogr.
  p-ISSN: 0032-3772
  e-ISSN: 1897-9483
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Medycyna

  Adres url:

  425/12805
  Autorzy: Bożenna Karczmarek-Borowska, Agata Sałek-Zań.
  Tytuł: Hepatotoxicity of molecular targeted therapy

  ¬ródło: Contemporary Oncology. - 2015, vol. 19, nr 2, s. 87-92, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1428-2526
  e-ISSN: 1897-4309
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nowotwory - leczenie
 • W±troba - badanie

  Adres url:
  DOI:

  426/12805
  Autorzy: Michał Podrazik.
  Tytuł: Hermokrates i Tissafernes : studium wzajemnych relacji

  ¬ródło: Nowy Filomata. - 2015, R. 19, nr 1, s. 42-56
  p-ISSN: 1428-6327
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Hermokrates (?-407 p.n.e.)
 • Tissafernes
 • Politycy - Grecja - 5 w. p.n.e.
 • Politycy - Persja
 • Wojna 431-404 r. p.n.e. peloponeska
 • Grecja - a Persja
 • Persja - a Grecja
 • Syrakuzy (Włochy) - 5 w. p.n.e.


  427/12805
  Autorzy: Bożena Cukrowska, Jerzy Socha.
  Tytuł: Hipolaktazja i nietolerancja laktozy - fakty i mity

  ¬ródło: Standardy Medyczne. Pediatria. - 2015, nr 6, s. 1019-1026
  Uwagi: Tytuł w jęz. ang.: Hypolactasia and lactose intolerance - facts and myths
  p-ISSN: 2080-5438
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Laktoza


  428/12805
  Autorzy: Tomasz Wójcik.
  Tytuł: Historia badań botanicznych w regionie strzyżowskim

  ¬ródło: Strzyżowski Rocznik Muzealny. - 2015, T. 1, s. 221-236, bibliogr.
  p-ISSN: 2450-4165
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Strzyżowskie, Pogórze - flora
 • Botanika


  429/12805
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Łukasz Szmyd.
  Tytuł: Hostels, bunkers and ski-tourist stations on Huculszczyzna in her territorial part in a mountain range Gorganów

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 1, s. 130-153, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Bł±d w tytule w języku angielskim
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Huculszczyzna (Ukraina) - turystyka
 • Gorgany (Ukraina) - turystyka
 • Turystyka górska - Ukraina
 • Schroniska turystyczne - Ukraina

  Adres url:

  430/12805
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Łukasz Szmyd, Tetiana Mytskan.
  Tytuł: Hostels, bunkers and ski-tourist stations on Huculszczyzna in her territorial part in the Valley of Black Czermosz and in the range of mountains Czywczyńskich (Valleys of White and Black Czeremosz)

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 1, s. 89-102, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Bł±d w tytule w języku angielskim
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Huculszczyzna (Ukraina) - turystyka

  Adres url:

  431/12805
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Łukasz Szmyd.
  Tytuł: Hostels, bunkers and ski-tourist stations on HuculszczyĽnie in her territorial part in the Prutu valley and in a Czarnohory mountain range

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 1, s. 103-129, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Bł±d w tytule w języku angielskim
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Huculszczyzna (Ukraina) - turystyka
 • Czarnohora (Ukraina) - turystyka
 • Prut (dolina) - turystyka
 • Schroniska turystyczne - Ukraina
 • Turystyka górska - Ukraina

  Adres url:

  432/12805
  Autorzy: Małgorzata Kotańska, Ewelina Buziak-Chmielowiec, Anna D±browska, Magdalena Gladysz, Aneta Jakielaszek, Tomasz Wójcik.
  Tytuł: Human impact on the plant cover of four villages in SE Poland

  ¬ródło: Steciana. - 2015, vol. 19, iss. 2, s. 115-121, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1689-653X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Adres url:
  DOI:

  433/12805
  Autorzy: Jolanta Piskorz, Gustaw Wójcik, Dorota Nalepa, Renata Skalska-Izdebska, Włodzimierz Bulikowski.
  Tytuł: Hydroterapia jako metoda wspomagaj±ca leczenie bólu neuropatycznego w przebiegu cukrzycy - doniesienia wstępne

  ¬ródło: Acta Balneologica. - 2015, T. 57, nr 3, s. 223
  Uwagi: Tyt. ang.: Hydrotherapy as an adjunct in the treatment of neuropathic pain in the course of diabets - preliminary report
  p-ISSN: 2082-1867
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ból - zapobieganie i leczenie
 • Cukrzyca
 • Wodolecznictwo


  434/12805
  Autorzy: Aneta Bylak, Krzysztof Kukuła.
  Tytuł: Ichtiofauna Bieszczadzkiego Parku Narodowego : skład gatunkowy, struktura i zagrożenia

  ¬ródło: Roczniki Naukowe Polskiego Zwi±zku Wędkarskiego. - 2015, t. 28, s. 27-42, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Ichthyofauna of the Bieszczady National Park : species composition, structure and risk assessment
  p-ISSN: 0860-648X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bieszczadzki Park Narodowy
 • Ryby

  Adres url:
  DOI:

  435/12805
  Autorzy: Tadeusz Boruta.
  Tytuł: Ikonografia martyrologiczna i do¶wiadczenie mistyczne w malarstwie krakowskim drugiej połowy XX wieku
  Tytuł: Martyrological iconography and the mystic experience : Cracow painting of the second half of the 20th century

  ¬ródło: Sacrum et Decorum : materiały i studia z historii polskiej sztuki sakralnej. - 2015, R. 8, s. 106-127, streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tekst równol. pol., ang.
  p-ISSN: 1689-5010
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ikonografia


  436/12805
  Autorzy: Alina Owsiak, Magalena Marchel, Ewa Żyracka.
  Tytuł: Impact of pesticides used in the culture of the vine on the viability of the yeast Saccharomyces cerevisiae wine in chronological aging

  ¬ródło: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Science. - 2015, Vol. 4, special iss. 1 (Microbiology), s. 48-51, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1338-5178
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Drożdże
 • Pestycydy a rosliny uprawne

  DOI:

  437/12805
  Autorzy: Jolanta Pasterska.
  Tytuł: Implozja (nowej) prozy

  ¬ródło: Tematy i Konteksty. - 2015, nr 5, s. 11-17, streszcz. ang.
  Uwagi: Tytuł nr 5: Proza nowa i najnowsza
  p-ISSN: 2299-8365
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Proza polska

  Adres url:

  438/12805
  Autorzy: Alicja Kubik.
  Tytuł: Indywidualizacja w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej - mit czy rzeczywisto¶ć

  ¬ródło: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2015, T. 34, z. 2, s. 112-122, streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0137-6136
  e-ISSN: 2449-8327
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nauczanie pocz±tkowe - metody
 • Uczenie się - metody

  DOI:

  439/12805
  Autorzy: Magalena Marchel, Paulina Duma, Alina Owsiak.
  Tytuł: Influence of fungi of the genus Trichoderma on phytoavailability cadmium and physiological condition of maize (Zea mays)

  ¬ródło: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Science. - 2015, Vol. 4, special iss. 2 (Biotechnology), s. 79-82, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1338-5178
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kukurydza
 • Kadm - wpływ na ¶rodowisko

  DOI:

  440/12805
  Autorzy: Edmund Hajduk, Stanisław Wła¶niewski, Ewa Szpunar-Krok.
  Tytuł: Influence of legume crops on content of organic carbon in sandy soil

  ¬ródło: Soil Science Annual. - 2015, vol. 66, nr 2, s. 52-56, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. pol.: Wpływ uprawy ro¶lin motylkowatych na kształtowanie zawarto¶ci węgla organicznego w glebie piaszczystej
  p-ISSN: 0080-3642
  e-ISSN: 2300-4975
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Węgiel (chem.)
 • Gleba - badanie

  Adres url:
  DOI:

  441/12805
  Autorzy: Piotr KuĽniar, Wacław Jarecki, Józef Gorzelany, Natalia Matłok, Dorota Bobrecka-Jamro.
  Tytuł: Influence of sowing date and foliar fertilization of selected mechanical properties of seed of annual yellow lupine (Lupinus luteus L)

  ¬ródło: Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa = Teka Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. - 2015, Vol. 15, nr 4, s. 97-102, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1641-7739
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Łubin żółty - uprawa


  442/12805
  Autorzy: Marcin Bajcar, Grzegorz Zaguła, Bogdan Saletnik, Czesław Puchalski.
  Tytuł: Influence of temperature during torrefaction process on the quality of torrefied products obtained from rapeseed straw and common osier

  ¬ródło: Teka Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. - 2015, vol. 15, no. 4, pp. 7-12, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1641-7739
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000

  443/12805
  Autorzy: Roman Chorób, Elżbieta Chorób.
  Tytuł: Informacja, wiedza i zaufanie w kreowaniu ekspansji innowacyjnych struktur integracyjnych w dobie społeczeństwa cyfrowego

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 44, cz.1, s. 42-53, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Społeczeństwo informacyjne
 • Informacja
 • Wiedza

  Adres url:
  DOI:

  444/12805
  Autorzy: Maciej Masłowski.
  Tytuł: Informatyzacja jako wyznacznik zintegrowanego rozwoju państwa

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 43, s. 253-266, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Adres url:
  DOI:

  445/12805
  Autorzy: Małgorzata Buczek-Kowalik, Paweł Łuka.
  Tytuł: Innowacje turystyczne w wybranych gminach uzdrowiskowych województwa podkarpackiego

  ¬ródło: Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu. - 2015, Nr 49, s. 135-146, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Tourist innovations in selected spa municipalities in the Podkarpackie province
  p-ISSN: 0239-4375
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Podkarpackie województwo - turystyka
 • Uzdrowiska

  Adres url:

  446/12805
  Autorzy: Katarzyna Szara.
  Tytuł: Innowacyjno¶ć i kreatywno¶ć jako determinanty rozwoju regionalnego

  ¬ródło: Turystyka i Rozwój Regionalny. - 2015, nr 3, s. 143-153, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2353-9178
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Innowacje - stosowanie - gospodarka - Polska - 21 w.
 • Rozwój regionalny - Polska - 21 w.


  447/12805
  Autorzy: Kazimierz W. Krupa, Pavlo Skotnyy, Wojciech Krupa.
  Tytuł: Innowacyjno¶ć lewarowym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego wybranego regionu NUTS 2 : (wstępna ocena realizacji kreatywnych programów w województwie podkarpackim)

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Ja¶le. - 2015, z. 12, s. 228-239, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Innovation leverage factor in socio-economic development in the NUTS 2 (preliminary evaluation of the implementation of creative programs in the region Podkarpacki)
  p-ISSN: 2081-2043
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Innowacje - stosowanie - gospodarka
 • Podkarpackie województwo - gospodarka


  448/12805
  Autorzy: Paweł Zawora.
  Tytuł: Instrumenty rozwoju lokalnego wykorzystywane w samorz±dach gminnych

  ¬ródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2015, nr 391, s. 302-310, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Means used by local governments to enhance local development ; Tyt. nr. 391 : Gospodarka lokalna w teorii i praktyce / red. Ryszard Brol, Andrzej Raszkowski, Andrzej Sztando
  p-ISSN: 1899-3192
  e-ISSN: 2392-0041
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rozwój gospodarczy
 • Samorz±d gminny - zarz±dzanie

  Adres url:
  DOI:

  449/12805
  Autorzy: Grzegorz Maroń.
  Tytuł: Instytucja przysięgi (¶lubowania) a poszanowanie wolno¶ci sumienia i religii

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Konstytucyjnego. - 2015, nr 4(26), s. 51-76, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-1212
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przysięga - prawo
 • Wolno¶ć - prawo

  Adres url:
  DOI: