Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PAA
Liczba odnalezionych rekordów: 10859Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku
1/10859
Autorzy: Krystyna Mihułka.
Tytuł: "Nie lubię Niemców, bo nie" - o autorefleksji w postrzeganiu innych

¬ródło: Neofilolog. - 2014, nr 42/1, s. 63-76
p-ISSN: 1429-2173
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cudzoziemcy - socjologia
 • Postawy - socjologia


  2/10859
  Autorzy: Bogumił Lewandowski, Paweł Pakla, Wojciech Wołek, Mariusz Jednakiewicz, Jakub Nicpoń.
  Tytuł: A fatal case of descending necrotizing mediastinitis as a complication of odontogenic infection : a case report

  ¬ródło: Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska. - 2014, Vol. 11, nr 3, s. 324-328, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 1731-5530
  e-ISSN: 1897-4252
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  DOI:

  3/10859
  Autorzy: Justyna Lenik.
  Tytuł: Activities of Polish Gymnastic Society "Sokół" in the field of athletics in Galicia within the period from 1894 to 1919

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 1, s. 146-157
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Towarzystwo Gimanstyczne "Sokół" - historia
 • Lekkoatletyka - historia
 • Galicja - 19-20 w.

  Adres url:

  4/10859
  Autorzy: Anna Solińska, Ewa Dziurzyńska-Białek, Wiesław Guz, Antoni Samojedny, Monika Mierzwa-¦cisłowicz.
  Tytuł: Acute posttraumatic thoracic aortic changes in computed tomography imaging

  ¬ródło: Polish Journal of Radiology. - 2014, Vol. 79, suppl. 1, s. S28-S32
  p-ISSN: 1733-134X
  e-ISSN: 1899-0967
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Tomografia komputerowa
 • Choroby dziecięce

  Adres url:
  DOI:

  5/10859
  Autorzy: Agnieszka Ćwirlej-Sozańska.
  Tytuł: Aktywno¶ć fizyczna a stan zdrowia osób starszych
  Tytuł: Physical activity and health status of the elderly

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 2, s. 173-181, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ludzie starzy - zdrowotno¶ć


  6/10859
  Autorzy: Lesław Niemczyk.
  Tytuł: Analiza finansowa przedsiębiorstwa bazuj±cego na wiedzy

  ¬ródło: Gospodarka Narodowa. - 2014, nr 4, s. 143-164, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Financial analysis of the knowledge­-based enterprise
  p-ISSN: 0867-0005
  e-ISSN: 2300-5238
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Analiza finansowa
 • Przedsiębiorstwo - finanse
 • Gospodarka oparta na wiedzy

  Adres url:

  7/10859
  Autorzy: Jacek Bartman, Anna Koziorowska.
  Tytuł: Analiza oddziaływania odbiorników na jako¶ć energii - możliwo¶ci badawcze PTIwIE

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 573-580, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Energia


  8/10859
  Autorzy: Tomasz ¦piewak.
  Tytuł: Analiza struktury oraz instrumentów alokacji okresowych nadwyżek ¶rodków pieniężnych przedsiębiorstw w ¶wietle przemian gospodarczych w Polsce

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, Z. 39, s. 330-343, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorstwo - finanse


  9/10859
  Autorzy: Grzegorz Przysada, Dorota Smerecka, Justyna Rykała, Justyna Podgórska-Bednarz, Justyna Leszczak, Aleksandra Wilczek-Banc.
  Tytuł: Analiza tolerancji wysiłku oraz ocena zmęczenia u pacjentów po pomostowaniu tętnic wieńcowych poddanych rehabilitacji kardiologicznej
  Tytuł: Analysis of exercise tolerance and fatigue evaluation in patients after coronary artery bypass grafting undergoing cardiac rehabilitation

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 2, s. 141-151, Bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Serce - choroby
 • Rehabilitacja (med.)


  10/10859
  Autorzy: Justyna Drzał-Grabiec, Ewa Puszczałowska-Lizis.
  Tytuł: Analiza wybranych parametrów postawy ciała zawodników uprawiaj±cych skoki do wody
  Tytuł: Analysis of selected parameters of body posture in novice divers

  ¬ródło: Medycyna Sportowa. - 2014, Vol. 30, nr 2, s. 103-111
  p-ISSN: 1232-406X
  e-ISSN: 2084-431X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Postawa ciała - badanie
 • Skoki do wody - nauczanie i trening

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • PBL

  Adres url:

  11/10859
  Autorzy: Stanisław Cieszkowski.
  Tytuł: Analysis of Olympic final competitions results in women's athletic jumping events in the years from 1968 to 2012

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 2, s. 117-122, bibliogr., tab., wykr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Lekkoatletyka - historia
 • Skok w dal - nauczanie i trening

  Adres url:

  12/10859
  Autorzy: Łukasz Mroczyński-Szmaj.
  Tytuł: Arbiter i arbitraż - na przestrzeni dziejów. Historia polskiego s±downictwa polubownego do 1989 r.

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2014, z. 14, s. 129-144, streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • S±downictwo polubowne

  Adres url:

  13/10859
  Autorzy: Aneta Rejman, Małgorzata Janusz.
  Tytuł: Arising and the activity of "Sokół" in Rymanów (1907-1949)

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 1, s. 192-208
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Towarzystwo Gimanstyczne "Sokół" - historia
 • Rymanów (woj. podkarpackie)

  Adres url:

  14/10859
  Autorzy: Krzysztof Warchoł, Karolina Przednowek.
  Tytuł: Assessment of the level of physical fitness and physical development of girls aged 13-15 years, students of gymnasium

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 1, s. 128-135
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dziewczęta - rozwój fizyczny
 • Młodzież szkolna - rozwój fizyczny
 • Młodzież szkolna - kultura fizyczna

  Adres url:

  15/10859
  Autorzy: Piotr Gronkowski, Marcin Wesołowski.
  Tytuł: Astronomia sferyczna w przykładach, cz. I

  ¬ródło: Fizyka w Szkole. - 2014, nr 4, s. 11-15
  p-ISSN: 0426-3383
  e-ISSN: 1689-1945
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Astronomia - nauczanie

  Adres url:

  16/10859
  Autorzy: Krzysztof Warchoł, Maria Zadarko-Domaradzka, Karolina H. Przednowek.
  Tytuł: Attitudes of physical education teachers to the profession in the light of empirical studies

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 2, s. 183-189, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wychowanie fizyczne i kultura fizyczna - nauczanie
 • Nauczyciele wychowania fizycznego - praca

  Adres url:

  17/10859
  Autorzy: Anna Mazur-P±czka, Grzegorz P±czka, Joanna Kostecka.
  Tytuł: Badania nad faun± glebow± w Polsce - dżdżownice

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 18, s. 95-96, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dżdżownice - badanie

  Adres url:

  18/10859
  Autorzy: Anna Pasternakiewicz, Maciej Bilek, Kinga Stawarczyk.
  Tytuł: Badania zawarto¶ci wybranych anionów nieorganicznych w wodach mineralnych i Ľródlanych - pod k±tem bezpieczeństwa zdrowotnego wody

  ¬ródło: Problemy Higieny i Epidemiologii. - 2014, Vol. 95, nr 3, s. 788-793, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1895-4316
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wody mineralne
 • Azotany - wpływ na ¶rodowisko

  Adres url:

  19/10859
  Autorzy: Aleksander Marszałek, Tomasz Ma¶.
  Tytuł: Badanie układów polaryzacji tranzystora w kształceniu inżynierów edukacji techniczno-informatycznej

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 623-629, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Elektronika - nauczanie
 • Technika - nauczanie
 • Informatyka - nauczanie


  20/10859
  Autorzy: Paweł Grata.
  Tytuł: Bank Krajowy : osobliwo¶ci bankowo¶ci galicyjskiej

  ¬ródło: Mówi± Wieki. - 2014, nr 1, s. 66-68
  p-ISSN: 1689-4189
  e-ISSN: 1689-4197
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Banki - historia


  21/10859
  Autorzy: Robert Krasowski, Waldemar Nadolski, Paweł Król.
  Tytuł: Beginnings of the Jewish skiing in Poland (1919-1939)
  Tytuł: Pocz±tki narciarstwa w ¶rodowisku żydowskim w Polsce (1919-1939)

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 2, s. 214-237, streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Żydzi - sport - historia
 • Narciarstwo - Polska - 1918-1939 r.

  Adres url:

  22/10859
  Autorzy: Antoni Krauz.
  Tytuł: Bioterroryzm narzędziem groĽnej broni CBRN dla infrastruktury krytycznej w globalnym ¶wiecie techniki

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 294-302, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bioterroryzm - zwalczanie
 • Terroryzm - zapobieganie i zwalczanie


  23/10859
  Autorzy: Monika Różycka-Kosmalska, Krzysztof Kaczmarek, Sebastian Stec, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Burza elektryczna - ocena kliniczna i postępowanie na oddziale intensywnej terapii kardiologicznej

  ¬ródło: Folia Cardiologica Excerpta. - 2014, T. 9, nr 3, s. 254-262
  p-ISSN: 2353-7752
  e-ISSN: 2353-7760
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kardiologia


  24/10859
  Autorzy: Andrzej Maciejczak, Katarzyna Jabłońska, Danuta Baczek, Piotr Barna¶, Marcin Czternastek, Piotr Dudziak, Filip Georgiew, Barbara Jagiełło-Bajer, Bogdan Litwora, Piotr Ma¶lanka, Robert Konior, Janusz Orzech.
  Tytuł: Changes in spino-pelvic alignment after surgical treatment of isthmic spondylolisthesis

  ¬ródło: Neurologia i Neurochirurgia Polska. - 2014, Vol. 48, iss. 1, s. 21-29, bibliogr., streszcz.
  p-ISSN: 0028-3843
  e-ISSN: 1897-4260
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kręgozmyk
 • Kręgosłup - leczenie

  DOI:

  25/10859
  Autorzy: Marek Wojtaszek, Grzegorz Sta¶kiewicz, Kamil Torres, Krzysztof Jakubowski, Oliver Rácz, Elżbieta Cipora.
  Tytuł: Changes of procalcitonin level in multiple trauma patients

  ¬ródło: Anestezjologia Intensywna Terapia = Anaesthesiology Intensive Therapy. - 2014, T. 46, nr 2, s. 78-82, bibliogr., abstr.
  p-ISSN: 1731-2531
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Urazy - zapobieganie i leczenie
 • Prokalcytonina

  Adres url:
  DOI:

  26/10859
  Autorzy: Monika Wisz, Katarzyna Łukaszewska-Stanik, Wiesław Guz, Antoni Samojedny, Stanisław Wisz, Wojciech Stanik.
  Tytuł: Characteristics and distinctiveness of multiple sclerosis in children in magnetic resonance imaging

  ¬ródło: Polish Journal of Radiology. - 2014, Vol. 79, suppl. 1, s. S10-S15
  p-ISSN: 1733-134X
  e-ISSN: 1899-0967
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rezonans magnetyczny
 • Pediatria
 • Stwardnienie rozsiane

  Adres url:
  DOI:

  27/10859
  Autorzy: Stanisław Sagan, Viktoriya Serzhanova, Dominika Wapińska.
  Tytuł: Charakterystyka aktów ustrojowych autonomii nordyckich

  ¬ródło: Studia Iuridica Lublinensia. - 2014, T. 22, s. 121-133
  p-ISSN: 1731-6375
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Skandynawia - polityka
 • Prawo - teoria


  28/10859
  Autorzy: Justyna Leszczak, Justyna Drzał-Grabiec, Justyna Rykała, Justyna Podgórska-Bednarz, Maciej Rachwał.
  Tytuł: Charakterystyka wybranych parametrów antropometrycznych stopy prawej i lewej w warunkach odci±żenia i obci±żenia mas± własn±
  Tytuł: Characteristics of chosen lower limb anthropometric parameters in non-weight bearing and in weight-bearing conditions in school children

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 1, s. 55-61, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stopa - badanie

  Adres url:

  29/10859
  Autorzy: Rafał Maciuła, A. Hameren van, Antoni Szczurek.
  Tytuł: Charm meson production and double parton interactions at the LHC

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. B. - 2014, Vol. 45, nr 7, s. 1493-1504
  Uwagi: Antoni Szczurek - UR druga afiliacja
  p-ISSN: 0587-4254
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 13.87.Ce Production
 • PACS: 14.65.Dw Charmed quarks

  Adres url:

  30/10859
  Autorzy: Waldemar Furmanek, Waldemar Lib.
  Tytuł: Chatterbot - wirtualny doradca : istota technologii, możliwo¶ci zastosowań edukacyjnych

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 2, s. 231-237, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 2 : Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technologia informacyjna
 • Multimedia - stosowanie


  31/10859
  Autorzy: Mariusz Partyka, Tadeusz Markowski, Jacek Paj±k, Krzysztof Gutkowski.
  Tytuł: Choroba Kikuchi – Fujimoto, jako rzadka przyczyna limfadenopatii szyjnej u 44-letniego pacjenta – opis przypadku i przegl±d pi¶miennictwa
  Tytuł: Kikuchi-Fujimoto disease as a rare cause of cervical lymphadenopathy in 44 years old patient – a case report and review of literature

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 3, s. 302-308, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Węzły chłonne - choroby

  Adres url:

  32/10859
  Autorzy: Iwona Tabaczek-Bejster, Otylia Jędrzejczak.
  Tytuł: Chosen issues from the history of water polo all around the world (until year 1939)
  Tytuł: Wybrane zagadnienia z dziejów piłki wodnej na ¶wiecie (do 1939 r.)

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 2, s. 81-90
  Uwagi: Tekst w jęz. pol. s. 91-99
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Piłka wodna - historia

  Adres url:

  33/10859
  Autorzy: Aleksandra Gutysz-Wojnicka, Dorota Ozga, I. Kacprzyk, M. Zalewska.
  Tytuł: Chronic pain coping strategies

  ¬ródło: Przedsiębiorczo¶ć i Zarz±dzanie. - 2014, T. 15, z. 12, cz. 1, s. 29-42
  p-ISSN: 1733-2486
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ból - zapobieganie i leczenie


  34/10859
  Autorzy: Alina Owsiak.
  Tytuł: Chronologiczne starzenie się drożdży bez aktywnej dysmutazy ponadtlenkowej w długoterminowych hodowlach stacjonarnych

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 17, s. 69-76, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Drożdże - biochemia
 • Żywno¶ć - badanie

  Adres url:

  35/10859
  Autorzy: Bartosz Piechowicz, Przemysław Grodzicki.
  Tytuł: Circadian changes in susceptibility of various species of Gryllidae to insecticides, depending on time in intoxication and size of tested group

  ¬ródło: Polish Journal of Environmental Studies. - 2014, Vol. 23, nr 5, s. 1861-1866, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1230-1485
  e-ISSN: 2083-5906
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.600
  Adres url:

  36/10859
  Autorzy: Monika Zaj±c-Mnich, Zbigniew Wi±cek, Marta Bańdur, Wiesław Guz.
  Tytuł: Clear-cell sarcoma of the kidney in a child - case report

  ¬ródło: Polish Journal of Radiology. - 2014, Vol. 79, suppl. 1, s. S65-S67
  p-ISSN: 1733-134X
  e-ISSN: 1899-0967
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Diagnostyka obrazowa
 • Pediatria
 • Nerki - choroby

  Adres url:
  DOI:

  37/10859
  Autorzy: Monika Homa, Rostyslav Hryniv.
  Tytuł: Comparison and oscillation theorems for singular Sturm-Liouville operators

  ¬ródło: Opuscula Mathematica. - 2014, Vol. 34, nr 1, s. 97-113
  p-ISSN: 1232-9274
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • MSC: 34B24 Sturm-Liouville theory (See also 34Lxx)
 • MSC: 34A36 Discontinuous equations
 • MSC: 34B09 Boundary value problems with an indefinite weigh
 • MSC: 34L40 Particular operators (Dirac, one-dimensional Schrödinger, etc.)

  Adres url:
  Adres url:
  DOI:

  38/10859
  Autorzy: Beata Belina-Tomkiewicz, Mirosław Drozd, Wiesław Guz, Antoni Samojedny, Małgorzata Rałowska, Krzysztof Kosydar.
  Tytuł: Computed tomography in the Emergency Department

  ¬ródło: Polish Journal of Radiology. - 2014, Vol. 79, suppl. 1, s. S23-S27
  p-ISSN: 1733-134X
  e-ISSN: 1899-0967
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Tomografia komputerowa
 • Diagnostyka obrazowa

  Adres url:
  DOI:

  39/10859
  Autorzy: Mariusz Rudy, Katarzyna Róg, Marian Gil, Elżbieta Głodek.
  Tytuł: Consumption of fish and fish products depending on the sex of consumers from podkarpackie province

  ¬ródło: Nauka Przyroda Technologie. - 2014, T. 8, z. 4, nr art. 52
  Uwagi: Tyt. pol.: Spożycie ryb i przetworów rybnych w zależno¶ci od płci konsumentów z województwa podkarpackiego
  p-ISSN: 1897-7820
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ryby - kucharstwo i przetwórstwo
 • Podkarpackie województwo

  Adres url:

  40/10859
  Autorzy: Jacek Kra¶.
  Tytuł: Control powers of the Voivodship Marshal in the tourism sector

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 2, s. 142-151, bibliogr. streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka - marketing
 • Podkarpackie województwo - turystyka
 • Marszałek województwa

  Adres url:

  41/10859
  Autorzy: Kazimierz Jaremczuk, Anna Mazurkiewicz, Anna Molter.
  Tytuł: Cultural determinants of attitudes toward career

  ¬ródło: Management. - 2014, vol. 18, nr 1, s. 301-313
  e-ISSN: 1429-9321
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kariera
 • Kultura organizacyjna

  Adres url:
  DOI:

  42/10859
  Autorzy: Marian Gil, Elżbieta Głodek.
  Tytuł: Często¶ć spożycia wybranych Ľródeł tłuszczu w¶ród studentek Uniwersytetu Rzeszowskiego w zależno¶ci od wskaĽnika BMI

  ¬ródło: Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - 2014, R. 47, nr 1, s. 10-17
  p-ISSN: 0365-9445
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Tłuszcze jadalne - badanie
 • Studenci - fizjologia

  Adres url:

  43/10859
  Autorzy: Magdalena Cyrek.
  Tytuł: Czynniki międzywojewódzkiego zróżnicowania udziału zatrudnienia w sektorze usług

  ¬ródło: Oeconomia Copernicana. - 2014, nr 1, s. 117-133
  Uwagi: Tyt. ang.: Factors of interregional differences in a share of service sector in employment
  p-ISSN: 2083-1277
  e-ISSN: 2353-1827
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Usługi - ekonomika
 • Zatrudnienie

  Adres url:
  DOI:

  44/10859
  Autorzy: Janusz Darocha, Jarosław Homa, Daniel Dudek, Wiesław Guz, Antoni Samojedny.
  Tytuł: Diagnostic imaging of cerebral cavernous angioma - case report and review of the literature

  ¬ródło: Polish Journal of Radiology. - 2014, Vol. 79, suppl. 1, s. S61-S64
  p-ISSN: 1733-134X
  e-ISSN: 1899-0967
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Naczyniaki wczesnodziecięce

  Adres url:
  DOI:

  45/10859
  Autorzy: Agnieszka Kostkiewicz, Wiesław Guz, Andrzej Gołofit, Magdalena Freygant, Krzysztof Terpin, Antoni Samojedny.
  Tytuł: Diagnostic imaging, its role and limitations in the diagnosis of arrhythmogenic right ventricular dysplasia/cardiomyopathy

  ¬ródło: Polish Journal of Radiology. - 2014, Vol. 79, suppl. 1, s. S39-S44
  p-ISSN: 1733-134X
  e-ISSN: 1899-0967
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Diagnostyka obrazowa

  Adres url:
  DOI:

  46/10859
  Autorzy: Teresa Noga, Natalia Kochman, Łukasz Peszek, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Anita Paj±czek.
  Tytuł: Diatoms (Bacillariophyceae) in rivers and streams and on cultivated soils of the Podkarpacie region in the years 2007-2011

  ¬ródło: Journal of Ecological Engineering. - 2014, vol. 15, nr 1, s. 6-25, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2299-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Okrzemki - badanie
 • Podkarpackie województwo
 • Ekologia

  Adres url:
  DOI:

  47/10859
  Autorzy: Kazimierz Cyran.
  Tytuł: Dochód jako czynnik różnicuj±cy zachowania konsumentów na rynku żywno¶ci (na przykładzie mieszkańców województwa podkarpackiego)

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 38, s. 365-376, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. zeszytu: W kierunku zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Konsumenci (ekon.) - badanie
 • Podkarpackie województwo - socjologia

  Adres url:

  48/10859
  Autorzy: Elżbieta Borowiec-Domka, Edyta Barna¶.
  Tytuł: Dostępno¶ć do badań cytologicznych i mammograficznych w województwie podkarpackim w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka szyjki macicy i raka piersi
  Tytuł: Availability of Pap Tests and Mammography in the Podkarpacie Province Provided Within the Framework of Population-Based Breast and Cervical Cancer Screening

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 3, s. 232-237, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sutki - nowotwory - diagnostyka
 • Szyjka macicy - nowotwory - diagnostyka

  Adres url:

  49/10859
  Autorzy: Krzysztof Krupa.
  Tytuł: Dydaktyczne obrazy dynamiczne w kształtowaniu rozumienia parametrów elementów i układów elektronicznych

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 536-541, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Elektronika - nauczanie


  50/10859
  Autorzy: Krystyna Mihułka.
  Tytuł: Dylematy współczesnej glottodydaktyki : język - kultura, interlingwalizm - interkulturowo¶ć

  ¬ródło: Języki Obce w Szkole. - 2014, nr 3, s. 78-87
  p-ISSN: 0446-7965
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Języki - nauczanie

  Adres url:

  51/10859
  Autorzy: Agnieszka Jarmuziewicz, Sławomir Snela, Arkadiusz Bielecki, Joanna Dudek, Katarzyna Bazarnik-Mucha.
  Tytuł: Dynamics of the increase in strength and girth of quadriceps muscle after the reconstruction of anterior cruciate ligament

  ¬ródło: Polish Orthopedics and Traumatology. - 2014, vol. 79, s. 71-76, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0009-479X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Więzadła stawu kolanowego - urazy
 • Kolano - mechanika

  Adres url:

  52/10859
  Autorzy: Mariola Garczyńska, Joanna Kostecka.
  Tytuł: Dynamika muchówek ziemiórkowatych (Sciaridae) na odpadach organicznych w skrzynce ekologicznej w laboratorium

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 17, s. 31-36, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ziemiórki - biologia
 • Odpady organiczne
 • Dżdżownice - hodowla

  Adres url:

  53/10859
  Autorzy: Łukasz Maciura.
  Tytuł: Dyskretyzacja z nadzorem tablic danych przy użyciu wielordzeniowego procesora karty graficznej (GPU)

  ¬ródło: Przegl±d Elektrotechniczny. - 2014, R. 90, nr 5, s. 114-117
  Uwagi: Tyt. ang.: Supervised discretization of data arrays using multicore GPU
  p-ISSN: 0033-2097
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bioinformatyka

  Adres url:
  DOI:

  54/10859
  Autorzy: Mieczysław Janowski.
  Tytuł: Dyskusyjna równo¶ć w wyborach do organów stanowi±cych jednostek samorz±du terytorialnego

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2014, z. 14, s. 189-195, streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d terytorialny
 • Wybory samorz±dowe

  Adres url:

  55/10859
  Autorzy: Piotr Cyrek.
  Tytuł: Dysproporcje w poziomie oferty handlowej w województwie podkarpackim : kliencka ocena relacji cenowo-jako¶ciowych w sklepach detalicznych

  ¬ródło: Handel Wewnętrzny. - 2013, nr 5, s. 80-91
  p-ISSN: 0438-5403
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Handel detaliczny
 • Podkarpackie województwo - gospodarka

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • BazEkon


  56/10859
  Autorzy: Piotr Cyrek.
  Tytuł: Dysproporcje w poziomie oferty handlowej w województwie podkarpackim. Czę¶ć II. Ocena zakresu asortymentowego placówek handlu detalicznego

  ¬ródło: Handel Wewnętrzny. - 2014, nr 1, s. 48-59
  p-ISSN: 0438-5403
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Handel detaliczny
 • Podkarpackie województwo - gospodarka


  57/10859
  Autorzy: Katarzyna Kłosowska-Lasek.
  Tytuł: Działania informacyjno-edukacyjne powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów

  ¬ródło: Samorz±d Terytorialny. - 2014, nr 3, s. 43-56, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0867-4973
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d terytorialny
 • Miejski Rzecznik Konsumentów


  58/10859
  Autorzy: Aleksander Piecuch.
  Tytuł: Edukacja coraz bardziej mobilna

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 2, s. 32-41, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 2 : Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Edukacja - rozwój
 • Technologia informacyjna


  59/10859
  Autorzy: Waldemar Furmanek.
  Tytuł: Edukacja zawodowa a przemiany cywilizacyjne

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 157-167, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Edukacja
 • Zawód
 • Praca - socjologia
 • Społeczeństwo informacyjne


  60/10859
  Autorzy: Maria Zadarko-Domaradzka, Piotr Matłosz, Krzysztof Warchoł.
  Tytuł: Edukacja zdrowotna w szkolnej praktyce procesu wychowania fizycznego

  ¬ródło: Problemy Higieny i Epidemiologii. - 2014, Vol. 95, nr 3, s. 673-678, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1895-4316
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Edukacja zdrowotna
 • Nauczyciele wychowania fizycznego
 • Wychowanie fizyczne i kultura fizyczna - nauczanie

  Adres url:

  61/10859
  Autorzy: Wojciech Czarny, Wojciech Bajorek, Paweł Król, Marian Rzepko, Gabriel Bobula, Paulina Hałoń.
  Tytuł: Effect of strength on serving effectiveness in volleyball

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 1, s. 31-37
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Siatkówka (sport) - nauczanie i trening

  Adres url:

  62/10859
  Autorzy: Dorota Bobrecka-Jamro, Wacław Jarecki.
  Tytuł: Effect of the sowing date on the size and quality of the seed yield of the yellow lupine (Lupinus luteus L.)

  ¬ródło: Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura. - 2014, Z. 13 (2), s. 13-22
  Uwagi: Tyt. pol.: Wpływ terminu siewu na wielko¶ć i jako¶ć plonu nasion łubinu żółtego (Lupinus luteus L.)
  p-ISSN: 1644-0625
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Łubin żółty - uprawa

  Adres url:

  63/10859
  Autorzy: Ireneusz Stefaniuk, Iwona Rogalska, Andrzej Suchocki, Marek Berkowski, Bogumił Cieniek, Piotr Potera.
  Tytuł: Electron paramagnetic resonance studies of manganese and cobalt ions in YAlO3 crystals

  ¬ródło: Optica Applicata. - 2014, vol. 44, no. 1, s. 113-121
  p-ISSN: 0078-5466
  e-ISSN: 1899-7015
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Fizyka

  Adres url:
  DOI:

  64/10859
  Autorzy: Paweł Fr±czek.
  Tytuł: Energetyka j±drowa a modernizacja sektora energii w Polsce

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 37, s. 344-354, Bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Energia j±drowa


  65/10859
  Autorzy: Paweł Krutys, Tadeusz Kwater, Ewa Żesławska, Robert Pękala.
  Tytuł: Estymacja stanu z nieci±głymi pomiarami dla modelu matematycznego opisanego równaniami różniczkowymi typu hiperbolicznego

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 605-610, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Modele matematyczne
 • Równania różniczkowe - stosowanie


  66/10859
  Autorzy: Justyna Drzał-Grabiec, Aleksandra Truszczyńska.
  Tytuł: Evaluation of selected postural parameters in children who practice kyokushin karate

  ¬ródło: Biomedical Human Kinetics. - 2014, Vol. 6, iss. 1, s. 69-73, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2080-2234
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Postawa ciała
 • Dziecko - kultura fizyczna
 • Karate

  Adres url:
  DOI:

  67/10859
  Autorzy: Teresa Noga, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Anita Paj±czek, Łukasz Peszek, Natalia Kochman.
  Tytuł: Expansion of didymosphenia geminata (Lyngbe) M. Schmidt (Bacillariophyceae) in running Waters in S-E Poland : new records in the Podkarpacie Region

  ¬ródło: Journal of Ecological Engineering. - 2014, vol. 15, nr 2, s. 31-39, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2299-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ekologia

  Adres url:
  DOI:

  68/10859
  Autorzy: Jerzy Michalczuk.
  Tytuł: Expansion of the syrian woodpecker Dendrocopos syriacus in Europe and Western Asia

  ¬ródło: Ornis Polonica. - 2014, vol. 55, z. 3, s. 149-161, bibliogr., streszcz. ang., pol
  Uwagi: Tyt. pol.: Ekspansja dzięcioła białoszyjego Dendrocopossyriacus w Europie i Azji Zachodniej
  p-ISSN: 2081-9706
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dzięcioł białoszyi

  Adres url:

  69/10859
  Autorzy: Anna Jacek.
  Tytuł: Extrajudicial ways of compensating for medical damage in Poland

  ¬ródło: Progress in Health Sciences. - 2014, Vol. 4, no. 1, s. 200-210
  p-ISSN: 2083-1617
  e-ISSN: 2083-6260
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Medycyna - błędy
 • Medycyna - prawo

  Adres url:

  70/10859
  Autorzy: Dorota Owsianik, Karolina Statek.
  Tytuł: Farmakoterapia otyło¶ci – więcej zagrożeń niż korzy¶ci
  Tytuł: Pharmacotherapy of obesity – more risks than benefits

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 3, s. 275-288, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Otyło¶ć - leczenie

  Adres url:

  71/10859
  Autorzy: Grzegorz Maroń.
  Tytuł: Feministyczna jurysprudencja jako współczesna szkoła prawnicza

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2014, z. 14, s. 87-111, streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Feminizm
 • Prawo - teoria

  Adres url:

  72/10859
  Autorzy: Łukasz Godek, Jarosław Herbert, Maciej ¦liż.
  Tytuł: Fitness as a healthy lifestyle among inhabitants from Rzeszow

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 1, s. 79-89
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Fitness

  Adres url:

  73/10859
  Autorzy: Monika Klejnowska.
  Tytuł: Glosa do postanowienia S±du Najwyższego z 5 VI 2012 r. IV KK 22/12, OSNKW 2012, z. 11, poz. 115

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2014, z. 14, s. 199-211, streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Adres url:

  74/10859
  Autorzy: Joanna Kostecka, Justyna Koc-Jurczyk, Katarzyna Brudzisz.
  Tytuł: Gospodarka odpadami w Polsce i Unii Europejskiej w ostatnich latach

  ¬ródło: Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony ¦rodowiska = Archives od Waste Management and Environmental Protection. - 2014, vol. 16, iss. 1, s. 1-10
  Uwagi: Tyt. ang.: Waste management in Poland and European Union
  p-ISSN: 1733-4381
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Odpady - gospodarka - Polska
 • Odpady - gospodarka - kraje Unii Europejskiej

  Adres url:

  75/10859
  Autorzy: Jadwiga Lechowska, Marta Pisarek, Magdalena Wilk.
  Tytuł: Gospodarowanie odpadami organicznymi pochodz±cymi z produkcji zwierzęcej na terenie gminy Głogów Małopolski

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 17, s. 55-60, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Odpady organiczne
 • Odpady - technologia
 • Głogów Małopolski (woj. podkarpackie) - gospodarka

  Adres url:

  76/10859
  Autorzy: Łukasz Łuczaj, Piotr Köhler.
  Tytuł: Grzyby w ankiecie Józefa Rostafińskiego (1850-1928) ogłoszonej w 1883 r.

  ¬ródło: Etnobiologia Polska. - 2014, vol. 4, s. 7-54
  Uwagi: Tyt. ang.: Mushrooms in Józef Rostafiński's (1850-1928) questionnaire from 1883
  p-ISSN: 2083-6228
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ro¶liny - etnografia
 • Rostafiński Józef (1850-1928)

  Adres url:

  77/10859
  Autorzy: Bożena Sowa.
  Tytuł: Harmonizacja podatku akcyzowego jako istotny czynnik integracji gospodarczej

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 37, s. 454-477, Bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Akcyza - prawo


  78/10859
  Autorzy: Zbigniew W. Czerniakowski, Tomasz Olbrycht.
  Tytuł: Historic Rzeszów parks as a mainstay of precious invertebrates

  ¬ródło: Czasopismo Techniczne. Architektura. - 2014, R. 111, z. 6-A, s. 149-156, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Zabytkowe parki Rzeszowa jako ostoja cennych bezkręgowców
  p-ISSN: 1897-6271
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Parki i ogrody
 • Rzeszów (woj. podkarpackie) - flora i fauna
 • Bezkręgowce

  Adres url:

  79/10859
  Autorzy: Agnieszka Podolak-Machowska, Joanna Kostecka.
  Tytuł: Hodowla rozwielitek (Daphnia Sp.) w laboratorium

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 17, s. 83-90, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rozwielitka - badanie

  Adres url:

  80/10859
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: IASI - meeting place for people and ideas study of the scientific trip

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 2, s. 191-196, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka - socjologia
 • Turystyka - konferencje

  Adres url:

  81/10859
  Autorzy: Robert Krasowski, Waldemar Nadolski, Paweł Król.
  Tytuł: Ice-skating in Lviv in 1869-1899

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 2, s. 238-249, streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Lwów (Ukraina) - sport - historia
 • Łyżwiarstwo figurowe - 19 w.

  Adres url:

  82/10859
  Autorzy: Wojciech Kozioł.
  Tytuł: Identyfikacja czynników ekonomicznych oddziałuj±cych na dynamikę populacji ludzkiej

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 38, s. 240-252, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. zeszytu: W kierunku zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kapitał społeczny
 • Dochody indywidualne
 • Rynek pracy
 • Siła robocza

  Adres url:

  83/10859
  Autorzy: Eugeniusz Moczuk, Karol Bajda, Natalia Zdeb.
  Tytuł: Ile bezrobotnego jest w bezrobotnym? Prawno-socjologiczna analiza pojęcia bezrobotnego w przepisach polskiego prawa

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2014, z. 14, s. 112-128, streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bezrobocie - socjologia
 • Bezrobocie - prawo

  Adres url:

  84/10859
  Autorzy: Dorota Ozga, Marek Wojtaszek, Aleksandra Gutysz-Wojnicka, Mariusz Bester, Elżbieta Mach-Lichota.
  Tytuł: Illness acceptance of patients from the pain treatment clinic

  ¬ródło: Przedsiębiorczo¶ć i Zarz±dzanie. - 2014, T. 15, z. 12, cz. 2, s. 19-29
  p-ISSN: 1733-2486
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ból - zapobieganie i leczenie


  85/10859
  Autorzy: Stanisław Wła¶niewski, Janina Kaniuczak, Edmund Hajduk, Małgorzata Nazarkiewicz.
  Tytuł: Influence of liming and mineral fertilization on the copper content in grain of spring barley (Hordeum vulgare L.) and winter wheat (Triticum aestivum L.) cultivated on loessial soil

  ¬ródło: Journal of Elementology. - 2014, vol. 19, nr 3, s. 821-832, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Wpływ wapnowania i nawożenia mineralnego na zawarto¶ć miedzi w ziarnie jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.) i pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.) uprawianych na glebie lessowej
  p-ISSN: 1644-2296
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jęczmień jary - nawożenie
 • Pszenica ozima - nawożenie

  Adres url:
  DOI:

  86/10859
  Autorzy: Mariusz D±browski.
  Tytuł: Inhibitor DPP-4 jako terapia dodana w niewyrównanej cukrzycy typu 2 leczonej wielokrotnymi wstrzyknięciami insuliny

  ¬ródło: Diabetologia Kliniczna. - 2014, T. 3, nr 3, s. 125-130
  p-ISSN: 2084-4441
  e-ISSN: 2299-2529
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cukrzyca typu II


  87/10859
  Autorzy: Grzegorz Pastuszko.
  Tytuł: Instytucja konstruktywnego wotum nieufno¶ci w systemach ustrojowych państw europejskich - analiza prawno-porównawcza

  ¬ródło: Przegl±d Sejmowy. - 2014, nr 3, s. 29-42
  p-ISSN: 1230-5502
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo parlamentarne
 • Prawo państwowe
 • Państwo - ustrój

  Adres url:

  88/10859
  Autorzy: Grzegorz Maroń.
  Tytuł: Instytucja ¶lubowania wójta w polskim porz±dku prawnym

  ¬ródło: Samorz±d Terytorialny. - 2014, nr 7-8, s. 129-140
  p-ISSN: 0867-4973
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wójt
 • Samorz±d gminny


  89/10859
  Autorzy: Damian S. Pyrkosz.
  Tytuł: Integrating culture into (Sustainable) development - values, implications and dilemmas

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 38, s. 57-73, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. zeszytu: W kierunku zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kultura a gospodarka
 • Rozwój społeczny
 • Rozwój gospodarczy

  Adres url:

  90/10859
  Autorzy: Mirosław Dymon.
  Tytuł: Intensywno¶ć przeżywania stresu wykonawczego a poziom interpretacji utworów muzycznych

  ¬ródło: Studia Muzyczno-Edukacyjne. - 2013, Vol. 1, nr 1, s. 49-66, bibliogr., streszcz. pol. ang.
  p-ISSN: 2353-7671
  e-ISSN: 2353-768X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL

  91/10859
  Autorzy: Aleksandra Grenda, Agata Leońska-Duniec, Mariusz Kaczmarczyk, Krzysztof Ficek, Paweł Król, Paweł Cięszczyk, Piotr Żmijewski.
  Tytuł: Interaction between ACE I/D and ACTN3 R557X polymorphisms in Polish competitive swimmers

  ¬ródło: Journal of Human Kinetics. - 2014, vol. 42, p. 127-136 
  p-ISSN: 1640-5544
  e-ISSN: 1899-7562
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pływanie

  Adres url:
  DOI:

  92/10859
  Autorzy: Joanna Skręt-Magierło, Edyta Barna¶, Barbara Sęk-Kłębukowska, Jakub Nicpoń, Grzegorz Kloc.
  Tytuł: Intracranial hematoma as the cause of headache after subarachnoid anesthesia for cesarean section-a case report

  ¬ródło: Ginekologia Polska. - 2014, Vol. 85, iss. 1, s. 58-61, bibliogr., abstr.
  p-ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Znieczulanie - powikłania
 • Krwiak


  93/10859
  Autorzy: Tadeusz Kwater, Ewa Żesławska, Paweł Krutys.
  Tytuł: Jako¶ć estymacji stanu z ci±głymi pomiarami dla modelu zanieczyszczonej rzeki

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 611-616, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Modele matematyczne
 • Równania różniczkowe


  94/10859
  Autorzy: Aleksander Piecuch.
  Tytuł: Jako¶ć kształcenia a cyfrowa edukacja

  ¬ródło: Dydaktyka Informatyki. - 2014, nr 9, s. 91-103, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2083-3156
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technologia informacyjna
 • Edukacja


  95/10859
  Autorzy: Bożenna Karczmarek-Borowska, Maria Pelc, Ewa Rabiej, Monika Gr±dalska-Lampart.
  Tytuł: Jako¶ć życia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca poddanych chemioterapii
  Tytuł: The quality of life of non-small cell lung cancer patients treated with chemotherapy

  ¬ródło: Pneumonologia i Alergologia Polska. - 2014, Vol. 82, iss. 4, s. 349-357, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Płuca - nowotwory
 • Chemioterapia
 • Jako¶ć życia

  DOI:

  96/10859
  Autorzy: Rolandas Petkrvičius, Joanna Typek, Maciej Bilek.
  Tytuł: Jan Kazimierz Muszyński (1884-1957) prekursorem badań etnobotanicznych na Litwie

  ¬ródło: Etnobiologia Polska. - 2014, vol. 4, s. 55-82, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Jan Kazimierz Muszyński (1884-1957): a pioneer of ethnobotanical studies in Lithuania
  p-ISSN: 2083-6228
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Muszyński Jan Kazimierz (1884-1957)
 • Botanika - biografie

  Adres url:

  97/10859
  Autorzy: Katarzyna Garwol.
  Tytuł: Język Internetu i SMS-a zagrożeniem dla stylistyki języka polskiego

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 2, s. 322-327, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 2 : Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Internet - język


  98/10859
  Autorzy: Waldemar Lib.
  Tytuł: Kompetencje komunikacyjne uczniów kończ±cych szkołę podstawow± w zakresie pojęć technicznych

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 69-80, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technika - nauczanie
 • Technika - terminologia
 • Młodzież szkolna - wychowanie


  99/10859
  Autorzy: Małgorzata Zaborniak-Sobczak, Katarzyna Walicka-Cupry¶, Agnieszka Ćwirlej-Sozańska, Justyna Drzał-Grabiec, Aleksandra Truszczyńska.
  Tytuł: Kompetencje społeczne fizjoterapeutów : wyniki badań pilotażowych

  ¬ródło: Postępy Rehabilitacji = Advances in Rehabilitation. - 2014, T. 28, nr 2, s. 5-12, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. w jęz. ang.: Social competence of physiotherapists : preliminary report
  p-ISSN: 0860-6161
  e-ISSN: 1734-4948
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Fizjoterapeuci


  100/10859
  Autorzy: Łukasz Maciura, Piotr Lasek, Anna Iwanicka-Maciura.
  Tytuł: Koncepcja systemu telemedycznego z komunikacj± głosow± służ±cego do przypominania i zdalnej kontroli zażywania leków przez pacjentów geriatrycznych i psychiatrycznych

  ¬ródło: Przegl±d Elektrotechniczny. - 2014, R. 90, nr 5, s. 118-121, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The concept of telemedicine system with voice communication used to remind and remote control of medication for geriatric and psychiatric patients
  p-ISSN: 0033-2097
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Systemy informatyczne - stosowanie
 • Telemedycyna
 • Geriatria
 • Psychiatria

  Adres url:
  DOI:

  101/10859
  Autorzy: Piotr Gronkowski, Marcin Wesołowski.
  Tytuł: Kosmiczne fontanny

  ¬ródło: Urania-Postępy Astronomii. - 2014, T. 85, nr 1, s. 24-27
  p-ISSN: 1689-6009
  e-ISSN: 1689-0140
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Komety
 • Układ słoneczny

  Adres url:

  102/10859
  Autorzy: Tomasz Olbrycht.
  Tytuł: Kózkowate (Coleoptera, Cerambycidae) obszaru Natura 2000 "Patria nad Odrzechow±"

  ¬ródło: Roczniki Bieszczadzkie. - 2014, T. 22, s. 321-327, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) in Natura 2000 site, "Patria nad Odrzechow±"
  p-ISSN: 1233-1910
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kózkowate
 • NATURA 2000

  Adres url:

  103/10859
  Autorzy: Katarzyna Szara.
  Tytuł: Kreatywno¶ć a innowacyjno¶ć w działalno¶ci podkarpackich przedsiębiorców

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarz±dzania. - 2014, t. 24, nr 1, s. 201-210, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Creativity and innovation in business activity
  p-ISSN: 1506-2635
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorczo¶ć (postawa)
 • Innowacje

  Adres url:

  104/10859
  Autorzy: Władysław Piotr WlaĽlak.
  Tytuł: Ksi±dz Stefan Mizera (1924-2002). Dyrektor archiwum archidiecezjalnego i kustosz muzeum archidiecezjalnego w Częstochowie

  ¬ródło: Archiva Ecclesiastica : biuletyn Stowarzyszenia Archiwistów Ko¶cielnych. - 2014, R. 7, Nr 7, s. 45-48
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Archiwistyka
 • Mizera Stefan (1924-2002)
 • Archiwa ko¶cielne - zbiory


  105/10859
  Autorzy: Paweł Fr±czek.
  Tytuł: Kultura energetyczna krajów nordyckich

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, Z. 39, s. 443-451, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Energetyka - gospodarka


  106/10859
  Autorzy: Agata Nijander-Dudzińska.
  Tytuł: Kultura polityczna elit w miastach partnerskich pogranicza Polski, Słowacji, Węgier i Ukrainy. Koncepcja badań

  ¬ródło: Politeja. - 2014, nr 27, s. 327-346
  p-ISSN: 1733-6716
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Polityka - socjologia


  107/10859
  Autorzy: Barbara Iwańczak, Józef Ryżko, Jarosław Kierku¶, Piotr Jankowski, Małgorzata Sładek, Agata Wasilewska, Piotr Landowski, Mariusz Szczepanik, Elżbieta Krzesiek, Edyta Sienkiewicz, Anna Szaflarska-Popławska, Sabina Więcek, Jarosław Kwiecień, Magdalena Kacperska, Bartosz Korczowski, Jolanta Ma¶lana.
  Tytuł: Leczenie biologiczne nieswoistych zapaleń jelit u dzieci w latach 2004-2013 w Polsce

  ¬ródło: Polski Merkuriusz Lekarski. - 2014, Vol. 36, nr 215, s. 311-315, bibliogr., streszcz. pol.
  Uwagi: Tyt. ang.: Biological treatment of inflammatory bowel diseases in children in the years 2004-2013 in Poland
  p-ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Choroba Le¶niowskiego-Crohna - pediatria


  108/10859
  Autorzy: Emilian Zadarko, Zbigniew Barabasz, Edyta Nizioł-Babiarz, Maria Zadarko-Domaradzka, Monika Barabasz, Marek Sobolewski, Andrea Palanska, Józef Bergier, Jan Junger.
  Tytuł: Leisure time physical activity of young women from the Carpathian Euroregion in relation to the Body Mass Index

  ¬ródło: Annals of Agricultural and Environmental Medicine. - 2014, Vol 21, No 3, p. 622-626, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1232-1966
  e-ISSN: 1898-2263
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kobieta - kultura fizyczna
 • Kobieta - zdrowotno¶ć
 • Czas wolny od pracy

  Adres url:
  DOI:

  109/10859
  Autorzy: Maciej Machaczka.
  Tytuł: Limfohistiocytoza hemofagocytarna jako możliwa, choć mało znana, przyczyna uporczywej gor±czki u chorych na nowotwory

  ¬ródło: Opieka onkologiczna. - 2014, T. 1, s. 16-21
  Uwagi: Tyt. w jęz. ang.: Hemophagocytic lymphohistiocytosis as possible but hardly known cause of the prolonged fever in cancer patients
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nowotwory


  110/10859
  Autorzy: Janusz Czaban, Ewa A. Czyż, Grzegorz Siebielec, Jacek NiedĽwiecki.
  Tytuł: Long-lasting effects of bentonite on properties of a sandy soil deprived of the humus layer

  ¬ródło: International Agrophysics. - 2014, vol. 28, nr 3, s. 279-289
  p-ISSN: 0236-8722
  e-ISSN: 2300-8725
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gleba - badanie

  Adres url:
  DOI:

  111/10859
  Autorzy: Jerzy Rut.
  Tytuł: Meeting the Saint

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 1, s. 115-121, abstr., bibliogr., fot.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)

  Adres url:

  112/10859
  Autorzy: Maciej Balawejder, Piotr Antos, Radosław Józefczyk, Marcin Pieni±żek.
  Tytuł: Metoda remediacji ozonem gleb skażonych pestycydami

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 18, s. 19-20, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ozon - stosowanie
 • Gleba - chemia
 • Gleba - ochrona
 • Pestycydy - wpływ na ¶rodowisko

  Adres url:

  113/10859
  Autorzy: Jerzy Kitowski.
  Tytuł: Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw budowlanych

  ¬ródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2013, nr 326, s. 104-114
  Uwagi: Tyt. nr. 326 : Zarz±dzanie finansami firm - teoria i praktyka / red. Adam Kopiński, Agnieszka Bem
  p-ISSN: 1899-3192
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorstwo - finanse
 • Budownictwo - finanse


  114/10859
  Autorzy: Katarzyna Puchalska.
  Tytuł: Miejsce przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w gospodarce polskiej

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 38, s. 317-330, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. zeszytu: W kierunku zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kapitał obcy przedsiębiorstwa - Polska

  Adres url:

  115/10859
  Autorzy: Sabina Grabowska.
  Tytuł: Międzynarodowa konferencja naukowa La creación jurisprudencial del Derecho a la Salud (Ewolucja prawa do ochrony zdrowia) w ramach II spotkania The Constitutional Law Journal Network (¦wiatowej Sieci Czasopism Prawa Konstytucyjnego), Meksyk, 28–29 listopada 2013 r. : (sprawozdanie)

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Konstytucyjnego. - 2014, nr 1(17), s. 283-288
  p-ISSN: 2082-1212
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo - zjazdy i konferencje
 • Zdrowie publiczne - prawo


  116/10859
  Autorzy: Magdalena Cyrek.
  Tytuł: Międzywojewódzkie dysproporcje wytwarzania warto¶ci dodanej w branżach usługowych

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, Z. 39, s. 383-393, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nierówno¶ci społeczne
 • Gospodarka


  117/10859
  Autorzy: Stanisław Nabywaniec.
  Tytuł: Misyjne drogi Ko¶ciołów wschodnich

  ¬ródło: Ko¶ciół w Polsce. Dzieje i Kultura. - 2014, T. 13, s. 209-224
  p-ISSN: 2080-1238
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ko¶ciół katolicki - historia


  118/10859
  Autorzy: Wincenty Kulpa, Lech Zaręba.
  Tytuł: Modele AMA wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego w banku

  ¬ródło: Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. - 2014, nr 2, s. 50-61
  p-ISSN: 2299-4033
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ryzyko bankowe - badanie - metody

  Adres url:

  119/10859
  Autorzy: Jakub Bartak.
  Tytuł: Motywacyjne aspekty nierówno¶ci dochodowych

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, Z. 39, s. 96-109, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nierówno¶ci społeczne


  120/10859
  Autorzy: Daniel Dudek, Anna Orłowska, Jarosław Homa, Janusz Darocha, Wiesław Guz, Antoni Samojedny.
  Tytuł: Moyamoya disease and moyamoya syndrome in children - case reports and a literature review

  ¬ródło: Polish Journal of Radiology. - 2014, Vol. 79, suppl. 1, s. S56-S60
  p-ISSN: 1733-134X
  e-ISSN: 1899-0967
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pediatria
 • Choroby dziecięce

  Adres url:
  DOI:

  121/10859
  Autorzy: Beata Kasprzyk.
  Tytuł: Nierówno¶ci ekonomiczne : ich postrzeganie i skala akceptacji społecznej

  ¬ródło: Studia Ekonomiczne. Zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 2014, nr 180, cz. 2, s. 110-120, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Economic inequalities - their perception and scale social acceptanceTyt. nr. 180 : Dokonania współczesnej my¶li ekonomicznej: racjonalno¶ć - efektywno¶ć - etyka. Cz. 2, Podej¶cie praktyczne
  p-ISSN: 2083-8611
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nierówno¶ci społeczne

  Adres url:

  122/10859
  Autorzy: Grzegorz Sobek, Artur Mazur.
  Tytuł: Niski poziom witaminy D u dzieci i młodzieży jako czynnik sprzyjaj±cy rozwojowi cukrzycy typu 2
  Tytuł: Vitamin D deficiency as a risk factor of type 2 diabetes in children and adolescents

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 3, s. 289-293, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cukrzyca typu II
 • Witaminy - stosowanie

  Adres url:

  123/10859
  Autorzy: Paweł Czarnota, Emil Hernik.
  Tytuł: Notes on two lichenicolous Epigloea species from Central Europe

  ¬ródło: Acta Societatis Botanicorum Poloniae. - 2013, vol. 82, nr 4, s. 321-324, bibliogr. streszcz. ang.
  p-ISSN: 0001-6977
  e-ISSN: 2083-9480
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 1.195
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Porosty

  Adres url:
  DOI:

  124/10859
  Autorzy: Antoni Krauz.
  Tytuł: Nowe wydanie terroryzmu z wykorzystaniem broni CBRN we współczesnej cywilizacji ¶mierci

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 285-293, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Terroryzm - zapobieganie i zwalczanie
 • Bioterroryzm - zwalczanie


  125/10859
  Autorzy: Waldemar Furmanek.
  Tytuł: Nowoczesne technologie w o¶wiacie i edukacji

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 2, s. 15-26, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 2 : Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technologia informacyjna
 • Edukacja - rozwój


  126/10859
  Autorzy: Anna Rybak, Piotr Socha, Anna Stolarczyk, Bożena Cukrowska, Łukasz Obrycki, Aldona Wierzbicka, Beata Oralewska, Anna Szaflarska-Popławska, Barbara Iwańczak, Elżbieta Jarocka-Cyrta, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk, Wojciech Cichy, Grażyna Czaja-Bulsa, Jerzy Socha.
  Tytuł: Obraz kliniczny celiakii u dzieci w Polsce

  ¬ródło: Standardy Medyczne. Pediatria. - 2014, nr 2, s. 297-304, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Clinical evaluation of coeliac disease in Polish children
  p-ISSN: 2080-5438
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Celiakia - pediatria
 • Dziecko - zdrowotno¶ć

  Adres url:

  127/10859
  Autorzy: Wojciech Walat.
  Tytuł: Obraz nauczyciela klas 1-3 szkoły w opiniach nauczycieli i studentek pedagogiki

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 51-62, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nauczyciele - praca
 • Nauczyciele a młodzież szkolna


  128/10859
  Autorzy: Renata Szczepanik, Grażyna Brzuszkiewicz-KuĽmicka, Marek Szczepkowski, Teresa Pop, Zbigniew ¦liwiński.
  Tytuł: Ocena aktywno¶ci ruchowej i sprawno¶ci fizycznej kobiet po 65 roku życia, ze zdiagnozowan± osteoporoz± : doniesienia wstępne
  Tytuł: Evaluation of the motor activity and physical fitness of women over 65 years of age diagnosed with osteoporosis : preliminary reports

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 1, s. 62-73, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Osteoporoza
 • Kobieta - kultura fizyczna
 • Ludzie starzy - kultura fizyczna

  Adres url:

  129/10859
  Autorzy: Elżbieta Głodek, Marian Gil.
  Tytuł: Ocena często¶ci spożycia wybranych Ľródeł błonnika pokarmowego w¶ród studentek Uniwersytetu Rzeszowskiego

  ¬ródło: Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - 2014, R. 47, nr 1, s. 18-24
  p-ISSN: 0365-9445
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Włókna pokarmowe - spożycie
 • Studenci - zdrowotno¶ć

  Adres url:

  130/10859
  Autorzy: Ewa Lenart-Domka, Anna ¦wierad.
  Tytuł: Ocena czynników ryzyka występowania bólów okolicy lędĽwiowo-krzyżowej u nastolatków w wieku 11-14 lat

  ¬ródło: Postępy Rehabilitacji = Advances in Rehabilitation. - 2014, T. 28, nr 2, s. 23-31, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. w jęz. ang.: The assessment of risk factors of low back pain in adolescents between 11-14 years old
  p-ISSN: 0860-6161
  e-ISSN: 1734-4948
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kręgosłup
 • Ból - zapobieganie i leczenie
 • Młodzież - zdrowotno¶ć


  131/10859
  Autorzy: Jolanta Zawora.
  Tytuł: Ocena możliwo¶ci finansowania działalno¶ci rozwojowej gmin województwa podkarpackiego na tle kraju

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, Z. 39, s. 432-442, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d gminny - finanse


  132/10859
  Autorzy: Justyna Rykała, Justyna Drzał-Grabiec, Justyna Podgórska-Bednarz, Sławomir Snela.
  Tytuł: Ocena parametrów stabilogramu kobiet po 60 roku życia, w warunkach wył±czenia kontroli wzrokowej
  Tytuł: Assessment of parameters of stabilogram of women over 60 years of age without visual control

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 1, s. 47-54, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Postawa ciała - badanie
 • Ludzie starzy

  Adres url:

  133/10859
  Autorzy: Karolina Wejnarska, Jarosław Kierku¶, Elwira Kołodziejczyk, Józef Ryżko, Grzegorz Oracz.
  Tytuł: Ocena przebiegu klinicznego przewlekłego zapalenia trzustki u dzieci ze współwystępowaniem mutacji w genach SPINK1 i CFTR

  ¬ródło: Postępy Nauk Medycznych. - 2014, vol. 27, nr 3, s. 140-144, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The clinical course of chronic pancreatitis in children with the coincidence of mutations in the CFTR and SPINK1 genes
  p-ISSN: 0860-6196
  e-ISSN: 1731-2469
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zapalenie trzustki
 • Pediatria

  Adres url:

  134/10859
  Autorzy: Waldemar Kosiba, Justyna Drzał-Grabiec, Sławomir Snela.
  Tytuł: Ocena regulacji równowagi u pacjentów z nadci¶nieniem tętniczym
  Tytuł: Evaluation of the balance regulation in patients with arterial hypertension

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 2, s. 162-172, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ci¶nienie krwi wzmożone


  135/10859
  Autorzy: Agnieszka Wi¶niowska, Katarzyna Zajkiewicz.
  Tytuł: Ocena równowagi i koordynacji ruchowej dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów
  Tytuł: Assessment of balance and motor coordination in children with juvenile idiopathic arthritis

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 1, s. 25-36, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stawy (anat.) - zapalenie - pediatria
 • Sprawno¶ć motoryczna

  Adres url:

  136/10859
  Autorzy: Dorota Ozga, Aleksandra Gutysz-Wojnicka, Marek Wojtaszek, Bogumił Lewandowski.
  Tytuł: Ocena satysfakcji z opieki pielęgniarskiej w grupie pacjentów ze schorzeniami układu nerwowego w oparciu o Skalę Zadowolenia z Pielęgnacji Newcastle
  Tytuł: Assessment of satisfaction with nursing in a group of patients with disorders of the nervous system based on the Newcastle Satisfaction with Nursing Scale (NSNS)

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 3, s. 224-231, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Opieka pielęgniarska
 • Układ nerwowy - choroby

  Adres url:

  137/10859
  Autorzy: Jolanta Wojnar.
  Tytuł: Ocena skuteczno¶ci modeli analizy dyskryminacyjnej do prognozowania zagrożenia finansowego spółek giełdowych

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarz±dzania. - 2014, t. 24, nr 1, s. 219-231, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Evaluation of the effectiveness of models for discrimination analysis to predict financial risk of listed companies
  p-ISSN: 1506-2635
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorstwa małe i ¶rednie - finanse
 • Spółki - ekonomika

  Adres url:

  138/10859
  Autorzy: Jolanta Zwolińska, Aneta Weres, Andrzej Kwolek, Witold Furgał.
  Tytuł: Ocena skuteczno¶ci na¶wietlań nisko (LLLT) - i wysokoenergetycznym (HILT) promieniowaniem laserowym na zmniejszanie objawów zmęczenia mię¶nia : analiza porównawcza

  ¬ródło: Medycyna Sportowa = Polish Journal of Sports Medicine. - 2014, Vol. 30, nr 3, s. 157-167, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1232-406X
  e-ISSN: 2084-431X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Laseroterapia

  DOI:

  139/10859
  Autorzy: Małgorzata Leszczyńska.
  Tytuł: Ocena społecznego zrównoważenia rozwoju w Polsce według kryterium dynamiki dochodów gospodarstw domowych

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 37, s. 410-420, Bibliogr., streszcz pol., ang.
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gospodarstwo domowe - finanse


  140/10859
  Autorzy: Anna Stolarczyk, Małgorzata Matuszczyk, Anna Rybak, Piotr Socha, Beata Oralewska, Anna Szaflarska-Popławska, Elżbieta Jarocka-Cyrta, Barbara Iwańczak, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk, Wojciech Cichy, Grażyna Czaja-Bulsa, Jerzy Socha.
  Tytuł: Ocena sposobu żywienia dzieci z celiaki± - czy dieta może być czynnikiem ryzyka miażdżycy?

  ¬ródło: Standardy Medyczne. Pediatria. - 2014, nr 3, s. 428-438, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Dietary assessment of children with coeliac disease - is diet a risk factor of atherosclerosis?
  p-ISSN: 2080-5438
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Celiakia - pediatria
 • Dziecko - żywienie


  141/10859
  Autorzy: Natalia Matłok, Józef Gorzelany, Maciej Bilek, Rafał Pieni±żek, Piotr KuĽniar, Janina Kaniuczak.
  Tytuł: Ocena zawarto¶ci fruktozy, glukozy i sacharozy w wybranych odmianach cebuli uprawianych w trzech gospodarstwach hodowlano-nasiennych

  ¬ródło: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. - 2014, Z. 576, s. 79-87
  p-ISSN: 0084-5477
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cebula - biologia
 • Chromatografia cieczowa - stosowanie
 • Glukoza - wpływ na zdrowie


  142/10859
  Autorzy: Ewa A. Czyż.
  Tytuł: Ocena zmian stabilno¶ci gleby w warunkach monokultury i uprawy kukurydzy (Zea Mays L.) w zmianowaniu

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 18, s. 25-26, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.Ewa A. Czyż - UR druga afiliacja
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kukurydza - uprawa
 • Gleba - użytkowanie

  Adres url:

  143/10859
  Autorzy: Aneta Kowalczyk.
  Tytuł: Ochrona wynagrodzenia za pracę. Prawo rzymskie a współczesne regulacje prawa pracy

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2014, z. 14, s. 66-77, streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo rzymskie
 • Prawo pracy
 • Płaca - prawo

  Adres url:

  144/10859
  Autorzy: Anna Mazurkiewicz, Marta Moczulska.
  Tytuł: Oczekiwania młodych osób wobec aktywno¶ci zawodowej : (w ¶wietle wyników badań empirycznych)

  ¬ródło: Zarz±dzanie Zasobami Ludzkimi. - 2014, nr 5, s. 57-68, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1641-0874
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rynek pracy - Polska - 21 w.
 • Młodzież - praca

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • BazEkon


  145/10859
  Autorzy: Marcin Subczak.
  Tytuł: Od "tragicznego" do "terapeutycznego" wymiaru filozoficznego etosu : koncepcja filozofii w "De consolatione" Boecjusza

  ¬ródło: Logos i Ethos. - 2014, [nr] 1, s. 111-128, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0867-8308
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Boethius Anicius Manlius Torquatus Severinus (ca 480-524)
 • Filozofia - historia - Rzym

  Adres url:

  146/10859
  Autorzy: Ewa A. Czyż.
  Tytuł: Oddziaływanie systemów produkcji na zawarto¶ć substancji organicznej i zagęszczanie gleby

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 18, s. 27-28, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.Ewa A. Czyż - UR druga afiliacja
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gleba - badanie

  Adres url:

  147/10859
  Autorzy: Ewa A. Czyż, Anna M. Gajda, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Janina Kaniuczak.
  Tytuł: Oddziaływanie uprawy wybranych ro¶lin energetycznych i trawy na ¶rodowisko glebowe

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 18, s. 37-38, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.Ewa A. Czyż - UR druga afiliacja
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ro¶liny energetyczne - uprawa
 • Trawy - uprawa
 • Gleba - użytkowanie
 • Gleba - badanie

  Adres url:

  148/10859
  Autorzy: Anna Barwińska-Małajowicz, Katarzyna Puchalska.
  Tytuł: Odrabianie dystansu rozwojowego w województwie Podkarpackim w kontek¶cie bezpo¶rednich inwestycji zagranicznych i rynku pracy

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 37, s. 421-434, Bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Podkarpackie województwo - geografia
 • Rozwój regionalny - Polska


  149/10859
  Autorzy: Sabina Lachowicz, Maciej Bilek, Natalia Matłok, Maciej Balawejder.
  Tytuł: Okre¶lenie jako¶ci cukru na podstawie zawarto¶ci monosacharydów

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 17, s. 49-54, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cukier
 • Burak cukrowy - uprawa
 • Trzcina pospolita - stosowanie
 • Chromatografia cieczowa - stosowanie

  Adres url:

  150/10859
  Autorzy: Krzysztof Przednowek, Janusz Iskra, Anna Walaszczyk.
  Tytuł: Optimization of training loads developing strength in 400-metres hurdles

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 1, s. 122-127
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bieg przez płotki

  Adres url:

  151/10859
  Autorzy: Bogdan Kwiatkowski, Robert Pękala, Bogusław Twaróg, Zbigniew Gomółka, Mateusz Michnowicz.
  Tytuł: Organizacyjne aplikacje mobilne jako Ľródło informacji

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 2, s. 348-353, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 2 : Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Systemy operacyjne mobilne
 • Aplikacje mobilne


  152/10859
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Wojciech Bajorek.
  Tytuł: Origins of volleyball in the world, Poland and the city of Rzeszow (1920-1939)

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 1, s. 46-57
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Siatkówka (sport) - historia

  Adres url:

  153/10859
  Autorzy: Joanna Uliasz.
  Tytuł: Oryginalne rozwi±zania systemów rz±dów na przykładzie Sułtanatu Omanu

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Konstytucyjnego. - 2014, nr 3(19), s. 95-112
  p-ISSN: 2082-1212
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Oman - polityka wewnętrzna


  154/10859
  Autorzy: Alicja Kawka, Bohdan Achremowicz.
  Tytuł: Owies - ro¶lina XXI wieku. Wykorzystanie żywieniowe i przemysłowe

  ¬ródło: Nauka Przyroda Technologie. - 2014, T. 8, z. 3, s. 1-12, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Oat - XXI century plant. Nutrition and industrial use
  e-ISSN: 1897-7820
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Owies - uprawa

  Adres url:

  155/10859
  Autorzy: Maciej Bilek, Natalia Matłok, Rafał Pieni±żek, Janina Kaniuczak.
  Tytuł: Oznaczenie zawarto¶ci cukrów prostych i sacharozy w sokach i nektarach owocowych pochodz±cych z rynku ukraińskiego

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 17, s. 15-21, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cukry - biochemia
 • Soki - jako¶ć - badanie
 • Ukraina a Polska - handel

  Adres url:

  156/10859
  Recenzja pracy: Mesjański "logos" Europy. Mariana Zdziechowskiego i Stanisława Brzozowskiego dyskursy o kulturze Zachodu / Artur Żywiołek. - Częstochowa, 2012
  Autorzy: Janusz Pasterski.
  Tytuł: O dyskursach kulturowych Mariana Zdziechowskiego i Stanisława Brzozowskiego
  ¬ródło: Konteksty Kultury
  Opis fizyczny: 2014, T. 11, nr 2, s. 190-196
  p-ISSN: 2083-7658
  e-ISSN: 2353-1991
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zdziechowski Marian (1861-1938)
 • Brzozowski Stanisław (1878-1911)

  Adres url:

  157/10859
  Autorzy: Magdalena Cyrek.
  Tytuł: Participation of labour in economic results of the service sector branches - comparisons of Podkarpacie and other Polish regions

  ¬ródło: Service Management. - 2014, vol. 13, nr 2, s. 15-27
  p-ISSN: 1898-0511
  e-ISSN: 2353-2858
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Usługi - ekonomika
 • Praca - ekonomika

  Adres url:

  158/10859
  Autorzy: Ewa Polak, Maciej Huzarski.
  Tytuł: Participation of members of Polish Gymnastic Society "Sokol" in Rzeszow in Polish and international sokol slets until 1939

  ¬ródło: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna. - 2014, T. 13, nr 1, s. 13-28
  Uwagi: Tyt. pol.: Udział członków Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Rzeszowie w zlotach sokolstwa polskiego i zlotach wszechsokolich do 1939 roku
  p-ISSN: 1505-4241
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Towarzystwo Gimanstyczne "Sokół" - historia

  Adres url:

  159/10859
  Autorzy: Ewa Polak, Maciej Huzarski.
  Tytuł: Participation of the members of the Polish Gymnastic Society "Sokol" in Rzeszow in the district and regional Sokol Slets until 1939

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 1, s. 174-191
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Towarzystwo Gimanstyczne "Sokół" - historia
 • Rzeszów - sport - 1918-1939 r.

  Adres url:

  160/10859
  Autorzy: Antoni Szczurek.
  Tytuł: Peripheral, ultrarelativistic production of particles in heavy ion collisions

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. B. - 2014, Vol. 45, nr 7, s. 1597-1617
  Uwagi: Antoni Szczurek - UR druga afiliacja
  p-ISSN: 0587-4254
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 25.75.Dw Particle and resonance production
 • PACS: 13.25.-k Hadronic decays of mesons

  Adres url:

  161/10859
  Autorzy: Krzysztof Kucab, Grzegorz Górski, Jerzy Mizia.
  Tytuł: Phase separation near half-filling point in superconducting compounds

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2014, Vol. 126, no. 4A, s. A104-A106, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 71.10.Fd Lattice fermion models
 • PACS: 74.20.-z Theories and models of superconducting state
 • PACS: 75.10.Lp Band and itinerant models

  Adres url:
  DOI:

  162/10859
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski, Marcin Obodyński, Zbigniew Barabasz, Emilian Zadarko.
  Tytuł: Physical culture of students in times of system transformation after 1989 in medical colleges and universities in Poland

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 2, s. 130-141, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Transformacja systemu społeczno-gospodarczego - socjologia
 • Kultura fizyczna
 • Studenci - kultura fizyczna

  Adres url:

  163/10859
  Autorzy: Waldemar Lib, Wojciech Walat.
  Tytuł: Pi±ty wymiar w edukacji pożarniczej

  ¬ródło: Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza = Safety & Fire Technique. - 2014, vol. 33, iss. 1, s. 107-116
  Uwagi: Tyt. ang.: Fifth dimension of fire educationTyt. ros.: Pátoe izmerenie v protivopožarnom obučenii
  p-ISSN: 1895-8443
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technologia informacyjna
 • Nauczanie na odległo¶ć

  Adres url:
  DOI:

  164/10859
  Autorzy: Jan Gawełko.
  Tytuł: Pocz±tki onkologii na Podkarpaciu

  ¬ródło: Nowotwory. - 2014, T. 64, nr 4, s. 353-354
  p-ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  DOI:

  165/10859
  Autorzy: Piotr Gronkowski, Marcin Wesołowski.
  Tytuł: Podstawy astronomii sferycznej

  ¬ródło: Fizyka w Szkole. - 2014, nr 1, s. 10-16
  p-ISSN: 0426-3383
  e-ISSN: 1689-1945
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Astronomia - nauczanie

  Adres url:

  166/10859
  Autorzy: Bogusław Twaróg, Zbigniew Gomółka, Bogdan Kwiatkowski.
  Tytuł: Pomiary termowizyjne w systemach diagnostycznych

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 598-604, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Termografia i termowizja - stosowanie


  167/10859
  Autorzy: Ewa Baran, Jadwiga Pawłowska-Mielech.
  Tytuł: Poprawa spójno¶ci regionu Polski Wschodniej w warunkach integracji europejskiej

  ¬ródło: Studia Ekonomiczne. Zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 2014, nr 166, s. 128-138, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. numeru: Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu / red. nauk. Andrzej Barteczek, Andrzej R±czaszek
  p-ISSN: 2083-8611
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rozwój regionalny
 • Polityka strukturalna UE
 • Polityka regionalna UE

  Adres url:

  168/10859
  Autorzy: Dorota Bobrecka-Jamro, Michał Romaniak, Wacław Jarecki, Jan Buczek.
  Tytuł: Postęp biologiczny i jego znaczenie w produkcji rzepaku w Polsce i województwie podkarpackim

  ¬ródło: Ro¶liny Oleiste = Oilseed Crops. - 2014, t. 34, z. 1, s. 37-45, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Biological progress and its significance for the production of oilseed rape in Poland and Podkarpackie voivodship
  p-ISSN: 1233-8273
  e-ISSN: 2084-5057
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rzepak - uprawa
 • Podkarpackie województwo - rolnictwo

  Adres url:

  169/10859
  Autorzy: Aleksandra Truszczyńska, Kazimierz R±pała, Elżbieta Gmitrzykowska, Zbigniew Trzaskoma, Justyna Drzał-Grabiec.
  Tytuł: Postural stability disorders in patients with osteoarthritis of the hip

  ¬ródło: Acta of Bioengineering and Biomechanics. - 2014, vol. 16, nr 1, s. 45-50
  p-ISSN: 1509-409X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Staw biodrowy - choroby

  Adres url:

  170/10859
  Autorzy: Paweł Grata.
  Tytuł: Potęga spółdzielców. Bankowo¶ć polska zaboru pruskiego

  ¬ródło: Mówi± Wieki. - 2014, nr 2, s. 66-73
  p-ISSN: 1689-4189
  e-ISSN: 1689-4197
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Spółdzielczo¶ć
 • Banki spółdzielcze

  Adres url:

  171/10859
  Autorzy: Wojciech Walat.
  Tytuł: Pozytywne i negatywne zmiany w funkcjonowaniu szkoły wyższej pod wpływem e-learningu

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 2, s. 290-300, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 2 : Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nauczanie na odległo¶ć


  172/10859
  Autorzy: Tadeusz Pi±tek.
  Tytuł: Prakseologiczno-ergonomiczny aspekt wykorzystania technologii informacyjnych w rozwijaniu kultury pracy na przykładzie metody "Temat_Projekt2" (TP2)

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 2, s. 391-398, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 2 : Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technologia informacyjna
 • Praca - etyka


  173/10859
  Autorzy: Sabina Grabowska.
  Tytuł: Prezydent w parlamentarnym systemie rz±dów Republiki Bułgarii : geneza - pozycja ustrojowa - odpowiedzialno¶ć konstytucyjna

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Konstytucyjnego. - 2014, nr 2(18), s. 119-130, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2082-1212
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Odpowiedzialno¶ć konstytucyjna - Bułgaria
 • Parlamentaryzm - Bułgaria
 • Prezydentura (urz±d) - prawo - Bułgaria
 • Bułgaria - konstytucja 1991 r.
 • Bułgaria - ustrój


  174/10859
  Autorzy: Anna Koziorowska, Maria Romerowicz-Misielak.
  Tytuł: Problemowa metoda nauczania jako forma zajęć na kierunku biotechnologia

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 476-480, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL

  175/10859
  Autorzy: Małgorzata Leszczyńska.
  Tytuł: Procesy rozwojowe w Polsce w ¶wietle przemian dochodów w instytucjonalnym sektorze gospodarstw domowych

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 38, s. 169-179, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. zeszytu: W kierunku zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gospodarstwo domowe - finanse
 • Dochód

  Adres url:

  176/10859
  Autorzy: Halina Zięba-Załucka.
  Tytuł: Prokuratura a Rada Ministrów (na marginesie oceny sprawozdania prokuratora generalnego przez prezesa Rady Ministrów)

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Konstytucyjnego. - 2014, nr 3(19), s. 193-210
  p-ISSN: 2082-1212
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prokuratura
 • Rz±d (organ państw.)


  177/10859
  Autorzy: Anna Ko¶ciółek.
  Tytuł: Protokół z posiedzenia jawnego w postępowaniu cywilnym

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2014, z. 14, s. 53-65, streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Postępowanie cywilne

  Adres url:

  178/10859
  Autorzy: Ewa Lenart-Domka.
  Tytuł: Przebieg rehabilitacji pacjentki z zespołem Rasmussena – opis przypadku
  Tytuł: Rehabilitation process of the patient with Rasmussen encephalitis – case description

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 3, s. 294-301, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Mózg - zapalenie

  Adres url:

  179/10859
  Autorzy: Ewelina Rabiej.
  Tytuł: Przekształcenia własno¶ciowe w sektorze ochrony zdrowia – szansa czy zagrożenie dla województwa podkarpackiego?

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 38, s. 211-223, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. zeszytu: W kierunku zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Służba zdrowia - organizacja
 • Podkarpackie województwo - służba zdrowia

  Adres url:

  180/10859
  Autorzy: Agnieszka Majka.
  Tytuł: Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia ludno¶ci województwa podkarpackiego

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, Z. 39, s. 408-418, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nierówno¶ci społeczne
 • Podkarpackie województwo - ludno¶ć


  181/10859
  Autorzy: Agnieszka Grudzińska-Raczek, Wiesław Guz, Antoni Samojedny, Anna Solińska, Ewa Dziurzyńska-Białek.
  Tytuł: Pulmonary arteriovenous malformation - does anyone still remember about this abnormality?

  ¬ródło: Polish Journal of Radiology. - 2014, Vol. 79, suppl. 1, s. S50-S55
  p-ISSN: 1733-134X
  e-ISSN: 1899-0967
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  DOI:

  182/10859
  Autorzy: Bożenna Karczmarek-Borowska, Kamila Golon.
  Tytuł: Rak piersi w ci±ży
  Tytuł: Breast cancer in pregnancy

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 2, s. 182-189, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sutki - nowotwory
 • Ci±ża


  183/10859
  Autorzy: Izabela Sadowska-Bartosz, Sabina Galiniak, Grzegorz Bartosz.
  Tytuł: Reakcja Fentona : z mroków historii

  ¬ródło: Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych. - 2014, T. 63, nr 3, s. 309-314, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0023-4249
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Reakcja Fentona

  Adres url:

  184/10859
  Autorzy: Wacław Jarecki, Jan Buczek, Dorota Bobrecka-Jamro.
  Tytuł: Reakcja pszenicy jarej odmiany Kandela na zróżnicowan± intensywno¶ć uprawy

  ¬ródło: Fragmenta Agronomica. - 2014, Vol. 31, nr 3, s. 58-68, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Reaction of spring wheat cultivar Kandela to diversified intensity of cultivation
  p-ISSN: 0860-4088
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pszenica jara - uprawa
 • Plony - badanie

  Adres url:

  185/10859
  Autorzy: Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro, Michał Noworól.
  Tytuł: Reakcja rzepaku ozimego na zróżnicowan± ilo¶ć wysiewu nasion w rejonie podkarpackim

  ¬ródło: Ro¶liny Oleiste = Oilseed Crops. - 2014, t. 34, z. 1, s. 65-74
  Uwagi: Tyt. ang.: Reaction of winter rapeseed to varied number of sown seeds in Podkarpacie area
  p-ISSN: 1233-8273
  e-ISSN: 2084-5057
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rzepak - uprawa
 • Podkarpackie województwo - rolnictwo

  Adres url:

  186/10859
  Autorzy: Michał Gabriel WoĽniak.
  Tytuł: Refleksje na marginesie wyboru tekstów Tadeusza Kowalika pt. "O lepszy ład społeczno-ekonomiczny", opublikowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 38, s. 5-15, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. zeszytu: W kierunku zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Polityka społeczna

  Adres url:

  187/10859
  Autorzy: Tomasz Potocki, Bogdan Wierzbiński.
  Tytuł: Reputation perception in small to medium-sized enterprises

  ¬ródło: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2014, nr 1, s. 11-29
  p-ISSN: 0860-6846
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorstwa małe i ¶rednie


  188/10859
  Autorzy: Krzysztof Oklejewicz, Maciej Kozak, Mateusz Wolanin.
  Tytuł: Rodzaj Alchemilla w Beskidzie Niskim

  ¬ródło: Roczniki Bieszczadzkie. - 2014, T. 22, s. 221-240, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The genus Alchemilla in the Beskid Niski Mts.
  p-ISSN: 1233-1910
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Beskid Niski
 • Karpaty - fauna

  Adres url:

  189/10859
  Autorzy: Tomasz Potocki, Bogdan Wierzbiński.
  Tytuł: Rola badań po¶więconych szczę¶ciu w teorii ekonomii dobrobytu

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 37, s. 43-66, Bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Szczę¶cie
 • Ekonomia


  190/10859
  Autorzy: Janusz Mi±so.
  Tytuł: Rola mediów w kształtowaniu kultury regionalnej w perspektywie społeczeństwa informacyjnego, medialnego, sieciowego

  ¬ródło: Perspektywy Edukacyjno-Społeczne. - 2014, nr 1, s. 16-20, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  e-ISSN: 2353-8031
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • ¦rodki masowego przekazu
 • Społeczeństwo informacyjne

  Adres url:

  191/10859
  Autorzy: Agata Ludera-Ruszel.
  Tytuł: Rozważania na temat dopuszczalno¶ci zatrudnienia na podstawie umowy o pracę członków zarz±du jednoosobowych spółek kapitałowych

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2014, z. 14, s. 78-86, streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo pracy
 • Spółki kapitałowe - prawo
 • Umowa o pracę

  Adres url:

  192/10859
  Autorzy: Magdalena Nykiel, Mateusz Wolanin, Krzysztof Oklejewicz.
  Tytuł: Rubus divaricatus (Rosaceae) na Płaskowyżu Kolbuszowskim - nowa wschodnia granica zasięgu

  ¬ródło: Acta Botanica Silesiaca. - 2014, Vol. 10, s. 199-206, abstr., bibliogr., fot., rys.
  p-ISSN: 1895-5738
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jeżyna - geografia
 • Kolbuszowa (woj. podkarpackie ; okręg) - flora

  Adres url:

  193/10859
  Autorzy: Agata Ludera-Ruszel.
  Tytuł: Ruchomy czas pracy – szansa czy zagrożenie dla pracowników

  ¬ródło: Monitor Prawa Pracy. - 2014, nr 1, s. 17-20
  p-ISSN: 1731-8165
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Czas pracy - prawo
 • Prawo pracy


  194/10859
  Autorzy: Ewa Puszczałowska-Lizis.
  Tytuł: Rugby na wózkach - w stronę aktywizacji niepełnosprawnych

  ¬ródło: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2014, nr 6, s. 31-34
  p-ISSN: 0860-8075
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rugby
 • Niepełnosprawni - sport


  195/10859
  Autorzy: Jerzy Kulasa, Anna Nizioł.
  Tytuł: SaaS jako element chmury obliczeniowej w pracy studenta

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 2, s. 252-258, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 2 : Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technologia informacyjna


  196/10859
  Autorzy: Aneta Rejman, Małgorzata Janusz.
  Tytuł: School staff of physical education in Rzeszow province in 1944-1989

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 2, s. 174-181, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wychowanie fizyczne - Polska - od 1944 r.
 • Rzeszów (woj. podkarpackie) - kultura fizyczna - 1944-1989 r.

  Adres url:

  197/10859
  Autorzy: Magdalena Cyrek.
  Tytuł: Sektorowe charakterystyki państw UE wobec alternatywy konkurencyjno¶ć - spójno¶ć społeczna

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 37, s. 104-122, Bibliogr., streszcz. pol, ang.
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ekonomia


  198/10859
  Autorzy: Iwona Duda, Agata Rzeszutko-Polak.
  Tytuł: Selected tourist attractions of Roztocze region

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 2, s. 208-213, streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Roztocze - turystyka

  Adres url:

  199/10859
  Autorzy: Grzegorz Raba, Kamil Szczupak, Piotr Baran.
  Tytuł: Skojarzone leczenie ci±ży szyjkowej z zastosowaniem metotrexatu oraz prostaglandyn – opis przypadku
  Tytuł: Combined treatment of cervical pregnancy with methotrexate and prostaglandins. A case report

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 3, s. 309-312, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ci±ża - powikłania

  Adres url:

  200/10859
  Autorzy: Maciej Bilek, Maciej Strzemski, Joanna Typek, Kamila Rokicka, Ewelina Rydzik.
  Tytuł: Soja owłosiona - ro¶lina pokarmowa, przemysłowa i lecznicza

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 17, s. 7-14, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Soja - do¶wiadczalnictwo
 • Ro¶liny lekarskie
 • Ro¶liny transgeniczne

  Adres url:

  201/10859
  Autorzy: Sławomir Dybka.
  Tytuł: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania skuteczno¶ci komunikacji marketingowej w handlu detalicznym

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 38, s. 377-390, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. zeszytu: W kierunku zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Handel detaliczny - Polska
 • Marketing - badania

  Adres url:

  202/10859
  Autorzy: Marta Kawa.
  Tytuł: Spółdzielnie jako podmioty ekonomii społecznej wpływaj±ce na rozwój

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, Z. 39, s. 344-354, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Spółdzielczo¶ć


  203/10859
  Autorzy: Renata Nesterowicz.
  Tytuł: Sprawozdawczo¶ć finansowa i jej rola w ocenie wyników działalno¶ci przedsiębiorstw

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, Z. 39, s. 320-329, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorstwo - finanse


  204/10859
  Autorzy: Małgorzata Wosiek.
  Tytuł: Stan i perspektywy rozwoju kapitału intelektualnego w Polsce

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 37, s. 276-295, Bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kapitał społeczny
 • Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa


  205/10859
  Autorzy: Ewa A. Czyż, Anthony Dexter, Artur Łopatka, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Magdalena Łysiak.
  Tytuł: Stan i podatno¶ć na zagęszczenie gleb użytków rolnych w Polsce

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 18, s. 35-36, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.Ewa A. Czyż - UR druga afiliacja
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gleba - użytkowanie

  Adres url:

  206/10859
  Autorzy: Janusz Kukulski, Robert Białogłowski.
  Tytuł: Stanowisko do badania czujników optoelektronicznych

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 636-641, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Elektronika - nauczanie
 • Optoelektronika


  207/10859
  Autorzy: Krystian Tuczyński, Robert Białogłowski.
  Tytuł: Stanowisko do badania czujników ultradĽwiękowych

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 630-635, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Elektronika - nauczanie
 • Bezpieczeństwo


  208/10859
  Autorzy: Anna Wróbel, Anna Jacek, Małgorzata Gajdek.
  Tytuł: Stosowanie klauzuli sumienia w zawodach lekarza, pielęgniarki i położnej w ¶wietle obowi±zuj±cych przepisów prawa

  ¬ródło: Pielęgniarstwo XXI wieku. - 2014, nr 1(46), s. 19-21
  Uwagi: Tyt. ang.: Conscience clause in professions of a doctor, a nurse and a midwife in the light of new legal regulations
  p-ISSN: 1730-1912
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sumienie
 • Etyka lekarska
 • Medycyna - prawo
 • Pielęgniarki i pielęgniarze - etyka


  209/10859
  Autorzy: Beata Szluz.
  Tytuł: Streetworking jako nowa forma interwencji i pracy z osobami wykluczonymi społecznie

  ¬ródło: Seminare. - 2014, T. 35, nr 2, s. 101-111, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Streetworking as a new form of intervention and work with the socially excluded
  p-ISSN: 1232-8766
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Praca społeczna
 • Streetworking

  Adres url:

  210/10859
  Autorzy: Iwona Tabaczek-Bejster, Brygida Sakowska-Kamińska.
  Tytuł: Studies and drafts from the beginning of diving in the world and Polish lands
  Tytuł: Studia i szkice z pocz±tków skoków do wody na ¶wiecie i ziemiach polskich

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 2, s. 65-72, bibliogr.
  Uwagi: Tekst w jęz. pol. s. 73-80
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nurkowanie - historia

  Adres url:

  211/10859
  Autorzy: Maciej Bilek, Natalia Matłok, Janina Kaniuczak, Józef Gorzelany.
  Tytuł: Sugar and inorganic anions content in mineral and spring water-based beverages

  ¬ródło: Roczniki Państwowego Zakładu Higieny. - 2014, vol. 65, iss. 3, s. 193-197, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 0035-7715
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Napoje
 • Wody mineralne - mikrobiologia
 • Węglowodany - biochemia
 • Żywno¶ć - jako¶ć

  Adres url:

  212/10859
  Autorzy: Małgorzata Baran, Justyna Stecko.
  Tytuł: Symulacyjny model produkcja-zbyt w konwencji metody dynamiki systemów : przypadek przedsiębiorstwa Fotosystem

  ¬ródło: Modern Management Review. - 2014, vol. 19, nr 1, s. 7-24, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The simulation model of production and distribution in the convention of the system dynamics method : a case of the Fotosystem enterprise
  p-ISSN: 2300-6366
  e-ISSN: 2353-0758
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Produkcja - ekonomika
 • Symulacja - stosowanie

  Adres url:
  DOI:

  213/10859
  Autorzy: Małgorzata Rałowska, Krzysztof Kosydar, Wiesław Guz, Antoni Samojedny, Mirosław Drozd, Beata Belina-Tomkiewicz, Andrzej Górecki.
  Tytuł: Synovial chondromatosis - diagnostic pitfalls

  ¬ródło: Polish Journal of Radiology. - 2014, Vol. 79, suppl. 1, s. S72-S75
  p-ISSN: 1733-134X
  e-ISSN: 1899-0967
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Choroby dziecięce
 • Rezonans magnetyczny
 • Diagnostyka

  Adres url:
  DOI:

  214/10859
  Autorzy: Anatoliy Tkach, Tadeusz Pliszka.
  Tytuł: Sytuacja demograficzna Polski implikacj± dla zintegrowanego rozwoju

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 37, s. 239-257, Bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Demografia


  215/10859
  Autorzy: Maria Jeznach, Marek Cierpiał-Wolan.
  Tytuł: Szybkie szacunki kwartalnego PKB a jako¶ć i wiarygodno¶ć danych

  ¬ródło: Wiadomo¶ci Statystyczne. - 2014, nr 2, s. 1-16
  p-ISSN: 0043-518X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Produkt globalny - Polska
 • Prognozy - metody
 • Statystyka gospodarcza

  Adres url:

  216/10859
  Autorzy: Artur Mazur, Katarzyna Klimek, Grzegorz Telega, Rafał Filip, Ewa Małecka-Tendera.
  Tytuł: Ten-year secular trend of overweight and obesity in school children in south-eastern Poland

  ¬ródło: Annals of Agricultural and Environmental Medicine. - 2014, Vol. 21, No. 3, p. 634-638, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1232-1966
  e-ISSN: 1898-2263
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Otyło¶ć - pediatria
 • Dziecko - zdrowotno¶ć

  Adres url:
  DOI:

  217/10859
  Autorzy: Małgorzata Wosiek.
  Tytuł: Tendencje rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce przez pryzmat międzynarodowych porównań

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 38, s. 253-266, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. zeszytu: W kierunku zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kapitał społeczny
 • Siła robocza

  Adres url:

  218/10859
  Autorzy: Dorota Jarzębicka, Joanna Sieczkowska, Józef Ryżko, Grzegorz Oracz.
  Tytuł: Terapia biofeedback w leczeniu czynno¶ciowego zaparcia stolca

  ¬ródło: Standardy Medyczne. Pediatria. - 2014, nr 3, s. 396-401, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Biofeedback therapy in the treatment of functional constipation
  p-ISSN: 2080-5438
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zaparcia - leczenie
 • Dziecko - zdrowotno¶ć


  219/10859
  Autorzy: Agnieszka Wegner, Maciej D±dalski, Józef Ryżko, Jarosław Kierku¶.
  Tytuł: Terapia w chorobie Le¶niowskiego-Crohna u dziecka. Opis przypadku

  ¬ródło: Postępy Nauk Medycznych. - 2014, vol. 27, nr 3, s. 172-177, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Methods of treatment in child with Crohn’s disease. Case report
  p-ISSN: 0860-6196
  e-ISSN: 1731-2469
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Choroba Le¶niowskiego-Crohna - pediatria

  Adres url:

  220/10859
  Autorzy: Renata Grzywacz, Patrycja Żegleń.
  Tytuł: The effectiveness of education to participate in the physical culture through tourism on the example of Piwniczna Zdroj inhabitants

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 1, s. 100-105
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka - socjologia
 • Kultura fizyczna - wpływ na zdrowie

  Adres url:

  221/10859
  Autorzy: Ireneusz Stefaniuk, Dagmara Wróbel, Andrzej Skręt, Joanna Skręt-Magierło, Tomasz Góra, Piotr Szczerba.
  Tytuł: The Electron Paramagnetic Resonance in the study of tissue specimens

  ¬ródło: Current Topics in Biophysics. - 2014, Vol. 37, p. 23-28
  p-ISSN: 2084-1892
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rezonans paramagnetyczny elektronowy - stosowanie

  Adres url:
  DOI:

  222/10859
  Autorzy: Justyna Drzał-Grabiec, Sławomir Snela, Justyna Rykała, Justyna Podgórska, Aleksandra Truszczyńska.
  Tytuł: The influence of elongation exercises on the anterior-posterior spine curvatures

  ¬ródło: Biomedical Human Kinetics. - 2014, Vol. 6, iss. 1, p. 1-4, abstr., bibliogr.
  p-ISSN: 2080-2234
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kręgosłup - leczenie
 • Postawa ciała - korekcja

  Adres url:

  223/10859
  Autorzy: Teresa Pop, Bożenna Karczmarek-Borowska, Monika Tymczak, Ireneusz Hałas, Joanna Bana¶.
  Tytuł: The influence of Kinesiology Taping on the reduction of lymphoedema among women after mastectomy - preliminary study

  ¬ródło: Contemporary Oncology. - 2014, vol. 18, nr 2, s. 124-129
  p-ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Mastektomia

  Adres url:
  DOI:

  224/10859
  Autorzy: Anna Koziorowska, Jacek Bartman.
  Tytuł: The influence of reactive power compensation on the content of higher harmonics in the voltage and current waveforms 

  ¬ródło: Przegl±d Elektrotechniczny. - 2014, R. 90, nr 1, s. 136-140
  Uwagi: Tyt. w jęz. pol.: Wpływ kompensacji mocy biernej na zawarto¶ć harmonicznych na przykładzie urz±dzeń kopalnianych
  p-ISSN: 0033-2097
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pr±dy stałe - urz±dzenia

  Adres url:
  DOI:

  225/10859
  Autorzy: Stanisław Cieszkowski.
  Tytuł: The level of coordination motor abilities of Podkarpackie district sports teams members in martial sports, shooting and archery

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 2, s. 197-202, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Podkarpackie województwo - sport
 • Walka wręcz - nauczanie i trening
 • Strzelectwo sportowe - nauczanie i trening
 • Łucznictwo - nauczanie i trening


  226/10859
  Autorzy: Wojciech P. Rdzanek, Witold J. Rdzanek, Krzysztof Szemela.
  Tytuł: The low frequency approximation of the sound radiation power of two vibrating circular pistons embedded in two different rigid planes of a three-wall corner

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2014, Vol. 125, nr 4 A, s. A135-A143, bibliogr., abstr.
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Adres url:
  DOI:

  227/10859
  Autorzy: Teresa Noga, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Łukasz Peszek, Anita Paj±czek, Natalia Kochman.
  Tytuł: The new localities of rare species Neidium hercynicum Mayer on the peatland areas of southern and south-eastern Poland

  ¬ródło: Journal of Ecological Engineering. - 2014, Vol. 15, iss. 3, s. 64-69, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2081-139X
  e-ISSN: 2299-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Okrzemki - badanie
 • Roztoczański Park Narodowy - flora
 • Orawsko-Nowotarska, Kotlina
 • Torfowisko - ekologia

  Adres url:
  DOI:

  228/10859
  Autorzy: Bożenna Karczmarek-Borowska, Maria Pelc, Ewa Rabiej, Monika Gr±dalska-Lampart.
  Tytuł: The quality of life of non-small cell lung cancer patients treated with chemotherapy

  ¬ródło: Pneumonologia i Alergologia Polska. - 2014, T. 82, nr 4, s. 349-357
  Uwagi: Tyt. pol.: Jako¶ć życia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca poddanych chemioterapii
  p-ISSN: 0867-7077
  e-ISSN: 2299-8292
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Płuca - nowotwory
 • Chemioterapia

  Adres url:

  229/10859
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Iwona Tabaczek-Bejster, Otylia Jędrzejczak.
  Tytuł: The studies and the outline of the beginning of swimming in Poland
  Tytuł: Studia i szkice z pocz±tków pływania na ziemiach polskich (do 1914 r.)

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 2, s. 100-107
  Uwagi: Tekst w jęz. pol. s. 108-116
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pływanie - historia

  Adres url:

  230/10859
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Monika Drozd, Wojciech Czarny, Sławomir Drozd, Klementyna Polak, Jacek Trojnar.
  Tytuł: The training experience impact on concentration and relaxation level in archers according to the eeg biofeedback equipment diagnosis

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 2, s. 159-173, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • System biofeedback
 • Łucznictwo - historia

  Adres url:

  231/10859
  Autorzy: Piotr Potera.
  Tytuł: Time decay of stable absorption of gamma irradiated LNO, LNO:Cu and YAP:Ce crystals

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2014, Vol. 126, no 3., s. 774-776, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 78.40.-q Absorption and reflection spectra: visible and ultraviolet
 • PACS: 61.72.jn Color centers
 • PACS: 61.80.-x Physical radiation effects, radiation damage

  Adres url:
  DOI:

  232/10859
  Autorzy: Dorota Owsianik, Elżbieta Mach-Lichota, Marek Wojtaszek.
  Tytuł: Toksyczne uszkodzenie w±troby u pacjenta zatrutego paracetamolem i nadużywajacego alkohol etylowy : opis przypadku
  Tytuł: Toxic liver failure in paracetamol poisoned patient abusing ethyl alcohol : case study

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 1, s. 97-106, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • W±troba - choroby
 • Alkohol - wpływ na zdrowie
 • Paracetamol - wpływ na zdrowie

  Adres url:

  233/10859
  Autorzy: Jerzy Rut.
  Tytuł: Tourism and cultural potential - valorization of the Brzozowski district

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 2, s. 16-23
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Brzozów (woj. podkarpackie)
 • Turystyka

  Adres url:

  234/10859
  Autorzy: Jarosław Herbert, Patrycja Żegleń, Łukasz Godek.
  Tytuł: Tourist and recreational activity of youths on the base of students from secondary schools in Ostrowiec ¦więtokrzyski

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 1, s. 106-114
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Młodzież - turystyka

  Adres url:

  235/10859
  Autorzy: Dorota Jesionek-Kupnicka, Małgorzata Szybka, Beata Małachowska, Wojciech Fendler, Piotr Potemski, Sylwester Piaskowski, Dariusz Jaskólski, Wielisław Papierz, Wiesław Skowroński, Waldemar Och, Radzisław Kordek, Izabela Zawlik.
  Tytuł: TP53 Promoter Methylation in Primary Glioblastoma: Relationship with TP53 mRNA and Protein Expression and Mutation Status

  ¬ródło: DNA and Cell Biology. - 2014, vol. 33, iss. 4, s. 217-226, bibliogr., abstr.
  p-ISSN: 1044-5498
  e-ISSN: 1044-5498
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  DOI:

  236/10859
  Autorzy: Izabela Sadowska-Bartosz, Mirosław Soszyński, Stanislaw Ulaszewski, Young Ko, Grzegorz Bartosz.
  Tytuł: Transport of 3-bromopyruvate across the human erythrocyte membrane

  ¬ródło: Cellular and Molecular Biology Letters. - 2014, Vol. 19, iss. 2, s. 201-214, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1425-8153
  e-ISSN: 1689-1392
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Komórka (biol.) - biochemia

  DOI:

  237/10859
  Autorzy: Krzysztof Krupa.
  Tytuł: Tre¶ci nauczania-uczenia się elektroniki w kształceniu ogólnym, zawodowym i w szkole wyższej

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 147-153, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Elektronika - nauczanie
 • Kształcenie zawodowe


  238/10859
  Autorzy: Agnieszka Huzarska.
  Tytuł: Trip activity of the Galician Gimnastic Societies "Sokol" (in Lviv and Cracow) before the world war i as an example of cultural tourism

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 1, s. 158-173
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Towarzystwo Gimanstyczne "Sokół" - historia
 • Galicja - historia
 • Turystyka kulturowa

  Adres url:

  239/10859
  Autorzy: Agnieszka Długosz.
  Tytuł: Trudno¶ci nauczycieli zwi±zane z rozwijaniem twórczo¶ci uczniów we współczesnej szkole

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 109-115, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nauczyciele - zawód


  240/10859
  Autorzy: Grzegorz Maroń.
  Tytuł: Uchwały okoliczno¶ciowe Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w polskim porz±dku prawnym

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Publicznego. - 2014, nr 3, s. 34-49, streszcz.
  p-ISSN: 1896-8996
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sejm - prawo
 • Prawodawstwo - Polska


  241/10859
  Autorzy: Grzegorz Maroń.
  Tytuł: Uchwały okoliczno¶ciowe Senatu w polskim porz±dku prawnym

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Konstytucyjnego. - 2014, nr 3(19), s. 253-273
  p-ISSN: 2082-1212
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Senat RP - prawo


  242/10859
  Autorzy: Iwona Duda, Agata Rzeszutko-Polak.
  Tytuł: Ukrainian biosphere reserve "Roztocze" and its values

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 2, s. 203-207, streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Roztocze Wschodnie - ¶rodowisko
 • Roztocze Wschodnie - turystyka

  Adres url:

  243/10859
  Autorzy: Grzegorz Raba.
  Tytuł: Unilateral recanalisation of hypogastric artery after ligation for postpartum haemorrhage treatment

  ¬ródło: Wideochirurgia i Inne Techniki Małoinwazyjne = Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques. - 2014, Vol. 9, nr 2, s. 289-291, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1895-4588
  e-ISSN: 2299-0054
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  DOI:

  244/10859
  Autorzy: Jakub Bartak.
  Tytuł: Uwarunkowania redukcji nierówno¶ci dochodowych w Polsce

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 37, s. 220-238, Bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nierówno¶ci społeczne


  245/10859
  Autorzy: Waldemar Furmanek.
  Tytuł: Uzależnienie od komputera i Internetu (technologii internetowych)

  ¬ródło: Dydaktyka Informatyki. - 2014, nr 9, s. 49-71, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2083-3156
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technologia informacyjna
 • Internet - psychologia
 • Internet - socjologia

  Adres url:

  246/10859
  Autorzy: Renata Knap, Janina Kaniuczak, Edmund Hajduk, Małgorzata Szostek, Adam Szewczyk.
  Tytuł: Uziarnienie zawarto¶ci węgla organicznego i zakwaszenie wybranych gruntów po kopalni siarki "Jeziórko"

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 18, s. 73-74, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gleba - badanie
 • Wyrobiska górnicze
 • Siarka - wpływ na ¶rodowisko

  Adres url:

  247/10859
  Autorzy: Mateusz Wolanin, Magdalena Nykiel, Krzysztof Oklejewicz, Angelika Żyła, Paweł Marciniuk, Bohumil Trávníček.
  Tytuł: Uzupełnienia do flory Płaskowyżu Kolbuszowskiego (SE Polska). Czę¶ć III

  ¬ródło: Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. - 2014, Vol. 21, no. 1, s. 113-121
  p-ISSN: 1233-0132
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kolbuszowa (woj. podkarpackie ; okręg) - flora


  248/10859
  Autorzy: Stanisław Cieszkowski, Justyna Lenik, Krzysztof Przednowek.
  Tytuł: Variability of men's athletic jumping results based on the example of Olympic Games over the period of 1968-2012

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 1, s. 5-11
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Igrzyska olimpijskie - od 1945 r.
 • Lekkoatletyka - zawody - od 1945 r.

  Adres url:

  249/10859
  Autorzy: Joanna Golonka.
  Tytuł: Walencja stosowana w dydaktyce i w analizie tekstu

  ¬ródło: Lingwistyka Stosowana. - 2014, nr 9, s. 79-92, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Valency applied to didactics and to text analysis
  p-ISSN: 2080-4814
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Język niemiecki - gramatyka
 • Językoznawstwo

  Adres url:

  250/10859
  Autorzy: Ewa A. Czyż, Hanna Dębowska.
  Tytuł: Warto¶ć indeksu zazielenienia li¶ci (SPAD) i plonowanie grochu siewnego w zależno¶ci od zawarto¶ci substancji organicznej w glebie

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 18, s. 29-30, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.Ewa A. Czyż - UR druga afiliacja
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Groch - uprawa
 • Gleba - badanie
 • Gleba - użytkowanie

  Adres url:

  251/10859
  Autorzy: Adam Szewczyk, Janina Kaniuczak, Edmund Hajduk, Renata Knap.
  Tytuł: Wła¶ciwo¶ci chemiczne wybranych gleb z otoczenia Magurskiego Parku Narodowego

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 18, s. 125-126, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Magurski Park Narodowy
 • Gleba - badanie
 • Gleba - chemia

  Adres url:

  252/10859
  Autorzy: Adam Szewczyk, Janina Kaniuczak, Edmund Hajduk, Renata Knap.
  Tytuł: Wła¶ciwo¶ci fizykochemiczne wybranych gleb z otoczenia Magurskiego Parku Narodowego

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 18, s. 123-124, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Magurski Park Narodowy
 • Gleba - badanie
 • Gleba - fizyka
 • Gleba - chemia

  Adres url:

  253/10859
  Autorzy: Bartłomiej Halat, Dorota Brudz, Katarzyna Milewicz, Teresa Pop, Zbigniew ¦liwiński.
  Tytuł: Wpływ ćwiczeń ogólnousprawniaj±cych na równowagę i chód osób w podeszłym wieku, przebywaj±cych na oddziale ZOL w Legnicy
  Tytuł: The influence of general fitness training on balance and gait of the eldery staying in the Chronic Medical Care Ward in Legnica

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 1, s. 84-96, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Adres url:

  254/10859
  Autorzy: Stanisław Wła¶niewski.
  Tytuł: Wpływ nawożenia popiołem lotnym na rozmieszczenie pierwiastków ¶ladowych w ro¶linach

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 18, s. 141-142, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Popiół lotny - stosowanie - rolnictwo
 • Ro¶liny - uprawa

  Adres url:

  255/10859
  Autorzy: Stanisław Wła¶niewski, Edmund Hajduk.
  Tytuł: Wpływ nawożenia popiołem lotnym na zasolenie gleby i zawarto¶ć sodu i potasu w ro¶linach

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 18, s. 143-144, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Popiół lotny - stosowanie - rolnictwo
 • Ro¶liny - uprawa
 • Ro¶liny - badanie

  Adres url:

  256/10859
  Autorzy: Mariusz Rudy, Aleksandra Roch, Renata Stanisławczyk, Paulina Duma.
  Tytuł: Wpływ rasy bydła na wybrane cechy jako¶ciowe cielęciny przechowywanej w warunkach chłodniczych

  ¬ródło: Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. - 2014, T. 10, nr 1, s. 45-53
  p-ISSN: 1733-7305
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bydło - genetyka
 • Mięso - jako¶ć
 • Mięso - kucharstwo i przetwórstwo

  Adres url:

  257/10859
  Autorzy: Maria Bosak, Paweł Majka.
  Tytuł: Wpływ regulacji prawa finansów publicznych na stosunek pracy w ¶wietle przemian zachodz±cych nak rajowym rynku pracy

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 37, s. 478-491, Bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rynek pracy - Polska


  258/10859
  Autorzy: Ewelina Czenczek-Lewandowska, Grzegorz Przysada, Karolina Brotoń, Justyna Leszczak, Justyna Rykała, Justyna Podgórska-Bednarz.
  Tytuł: Wpływ rehabilitacji na stan funkcjonalny oraz dolegliwo¶ci bólowe pacjentów z zespołem przeci±żeniowym kręgosłupa
  Tytuł: The influence of rehabilitation on the functional status and pain in patients with spinal overload syndrome

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 3, s. 243-252, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kręgosłup - rehabilitacja
 • Ból - zapobieganie i leczenie

  Adres url:

  259/10859
  Autorzy: Jan Buczek, Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro.
  Tytuł: Wpływ sposobów pielęgnacji na zachwaszczenie łanu pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) i zwyczajnej (T. aestivum L.)

  ¬ródło: Progress in Plant Protection = Postępy w Ochronie Ro¶lin. - 2014, Vol. 54, nr 3, s. 355-362
  Uwagi: Tyt. ang.: Effect of weed control methods on weed infestation of durum wheat (Triticum durum Desf.) and common wheat (T. aestivum L.) crops
  p-ISSN: 1427-4337
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pszenica - uprawa

  Adres url:
  DOI:

  260/10859
  Autorzy: Ewa A. Czyż, Jadwiga Stanek-Tarkowska.
  Tytuł: Wpływ uprawy uproszczonej na zawarto¶ć materii organicznej, wilgotno¶ć i stabilno¶ć gleby piaskowej oraz plonowanie pszenicy ozimej uprawianej w monokulturze

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 18, s. 33-34, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.Ewa A. Czyż - UR druga afiliacja
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pszenica ozima - uprawa
 • Pszenica ozima - plony
 • Pszenica ozima - nawożenie
 • Gleba - użytkowanie
 • Gleba - badanie

  Adres url:

  261/10859
  Autorzy: Aleksandra Truszczyńska, Olaf Truszczyński, Justyna Drzał-Grabiec, Agnieszka Wi¶niowska, Łukasz Szurlej, Magdalena Ma¶lanka, Adam Tarnowski.
  Tytuł: Wpływ współzawodnictwa sportowego na dynamikę zmian parametrów oddechowo-kr±żeniowych u kierowców i pilotów rajdowych
  Tytuł: The impact of competition on the dynamics of changes in the respiratory and cardiovascular parameters of rally drivers and pilots

  ¬ródło: Medycyna Sportowa. - 2014, Vol. 30, nr 2, s. 123-130
  p-ISSN: 1232-406X
  e-ISSN: 2084-431X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sport - zawody
 • Kierowcy wy¶cigowi
 • Sport samochodowy
 • Wydolno¶ć fizyczna - badanie
 • Układ oddechowy
 • Układ kr±żenia

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • PBL

  Adres url:

  262/10859
  Autorzy: Justyna Zawadzka, Agnieszka Bejer, Andrzej Kwolek.
  Tytuł: Wpływ wybranych czynników społeczno-demograficznych na jako¶ć życia pacjentów po udarze mózgu : doniesienie wstępne
  Tytuł: The influence of chosen socio-demographiccfactors on life quality of the stroke patients : introductory research

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 1, s. 37-45, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Udar mózgu
 • Jako¶ć życia

  Adres url:

  263/10859
  Autorzy: Elżbieta Ura.
  Tytuł: Wpływ wyników wyborów samorz±dowych na status prawny pracowników samorz±dowych zatrudnionych w urzędach jednostek samorz±du terytorialnego

  ¬ródło: Samorz±d Terytorialny. - 2014, nr 7-8, s. 69-76
  p-ISSN: 0867-4973
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wybory samorz±dowe - prawo
 • Samorz±d terytorialny - prawo
 • Pracownicy samorz±dowi - prawo - Polska


  264/10859
  Autorzy: Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro.
  Tytuł: Wpływ zróżnicowanej ilo¶ci wysiewu nasion na rozwój i plonowanie łubinu w±skolistnego (Lupinus angustifolius L.)

  ¬ródło: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E, Agricultura. - 2014, Vol. 69, nr 2, s. 11-21, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Influence of various sowing rates on the development and yield of narrow-leafed lupine (Lupinus angustifolius L.)
  p-ISSN: 0365-1118
  e-ISSN: 2083-7410
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Łubin w±skolistny - uprawa
 • Plony - badanie

  Adres url:

  265/10859
  Autorzy: Ewa Puszczałowska-Lizis.
  Tytuł: WskaĽnik smukło¶ci a wysklepienie podłużne stóp studentów

  ¬ródło: Hygeia Public Health. - 2014, Vol. 49, nr 1, s. 98-102, bibliogr.
  Uwagi: Tyt. ang.: Index of slenderness vs. longitudinal arch of students' feet
  p-ISSN: 1509-1945
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stopa - badanie

  Adres url:

  266/10859
  Autorzy: Małgorzata Zaborniak-Sobczak, Katarzyna Bieńkowska.
  Tytuł: Wsparcie społeczne i jego zwi±zek z kształtowaniem się postaw rodzicielskich wobec dzieci z wad± słuchu

  ¬ródło: Niepełnosprawno¶ć. - 2014, Nr 13, s. 139-152, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. w jęz. ang.: Social support and its relation to shaping parental attiudes towards children with hearing impairment ; Tyt. numeru: Niepełnosprawno¶ć w przestrzeni współczesnej rodziny
  p-ISSN: 2080-9476
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dziecko głuche


  267/10859
  Autorzy: Marek Cierpiał-Wolan, Grażyna Marciniak, Włodzimierz Okrasa.
  Tytuł: Współczesne problemy statystyki - teoria i praktyka w perspektywie globalnej. 59 ¦wiatowy Kongres Statystyki, Hongkong 2013

  ¬ródło: Wiadomo¶ci Statystyczne. - 2014, nr 4, s. 42-55
  Uwagi: Tyt. ang.: Contemporary problems of statistics - theory and practice in a global perspective. 59th World Congress of Statistics, Hong Kong 2013
  p-ISSN: 0043-518X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Statystyka

  Adres url:

  268/10859
  Autorzy: Waldemar Furmanek.
  Tytuł: Wybrane technologie informacyjne dla edukacji - zarys problematyki

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 2, s. 113-126, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 2 : Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technologia informacyjna
 • Edukacja


  269/10859
  Autorzy: Wojciech Kosior.
  Tytuł: Wybrane zagadnienia prawa energetycznego w ¶wietle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2014, z. 14, s. 33-52, streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Trybunał Konstytucyjny - orzecznictwo
 • Energetyka - prawo - Polska

  Adres url:

  270/10859
  Autorzy: Sławomir Zabraniak.
  Tytuł: Wykorzystanie archiwów parafialnych pod k±tem informacji o zakonnikach. Zarys problematyki na przykładzie przebadanych zasobów

  ¬ródło: Archiva Ecclesiastica : biuletyn Stowarzyszenia Archiwistów Ko¶cielnych. - 2014, R. 7, Nr 7, s. 49-63
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Archiwistyka
 • Archiwa ko¶cielne - zbiory


  271/10859
  Autorzy: Agnieszka Długosz.
  Tytuł: Wykorzystanie laboratorium innowacji w rozwijaniu twórczego my¶lenia uczniów

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 116-121, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • My¶lenie twórcze - nauczanie


  272/10859
  Autorzy: Bogdan Ludwiczak.
  Tytuł: Wykorzystanie metody DEA w przestrzenno-czasowej analizie efektywno¶ci inwestycji

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, Z. 39, s. 419-431, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ekonomia - modele matematyczne
 • Przedsiębiorstwo - zarz±dzanie


  273/10859
  Autorzy: Tomasz Warzocha.
  Tytuł: Wykorzystanie nowych technologii informacyjnych przez nauczycieli akademickich w procesie edukacyjnym - wyniki badań

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 86-94, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technologia informacyjna
 • Nauczyciele akademiccy


  274/10859
  Autorzy: Jacek Bartman, Konrad Bajda.
  Tytuł: Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania wyników meczów piłkarskich

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 2, s. 425-431, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 2 : Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sieci neuronowe - stosowanie


  275/10859
  Autorzy: Joanna Kostecka, Grzegorz P±czka, Mariola Garczyńska, Agnieszka Podolak-Machowska, Cezary Dunin-Mugler, Renata Szura.
  Tytuł: Wykorzystanie wermikompostowania do zagospodarowania odpadów organicznych w gospodarstwach domowych

  ¬ródło: Inżynieria i Ochrona ¦rodowiska. - 2014, t. 17, nr 1, s. 21-30
  Uwagi: Tyt. ang.: Some remarks on utilization of kitchen organic waste by vermicomposting
  p-ISSN: 1505-3695
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Odpady organiczne

  Adres url:

  276/10859
  Autorzy: Maria Ziaja, Tomasz Wójcik.
  Tytuł: Występowanie Leersia oryzoides (Poaceae) w zbiorowiskach szuwarowych Zalewu Rzeszowskiego

  ¬ródło: Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. - 2014, Vol. 21, no. 1, s. 123-132
  p-ISSN: 1233-0132
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Podkarpackie województwo - flora
 • Podkarpackie województwo - ¶rodowisko


  277/10859
  Autorzy: Tomasz Olbrycht, Andrzej Melke, Radosław Michalski, Łukasz Kuberski.
  Tytuł: Występowanie zgniotka cynobrowego Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) (Coleoptera, Cucujidae) w Bieszczadach i Beskidzie Niskim

  ¬ródło: Roczniki Bieszczadzkie. - 2014, T. 22, s. 311-320, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The occurrence of Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) (Coleoptera, Cucujidae) in the Bieszczady Mts and the Beskid Niski Mts
  p-ISSN: 1233-1910
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Adres url:

  278/10859
  Autorzy: Magdalena Rabizo-Birek.
  Tytuł: Z dziejów sporu o piękno - "Oda do urny greckiej" Johna Keatsa i jej polscy czytelnicy

  ¬ródło: Przegl±d Humanistyczny. - 2014, nr 2, s. 7-17
  p-ISSN: 0033-2194
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Keats John (1795-1821) - twórczo¶ć


  279/10859
  Autorzy: Waldemar Furmanek.
  Tytuł: Zagrożenia wynikaj±ce z rozwoju technologii informacyjnych

  ¬ródło: Dydaktyka Informatyki. - 2014, nr 9, s. 20-48, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2083-3156
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technologia informacyjna

  Adres url:

  280/10859
  Autorzy: Dorota Bobrecka-Jamro, Ewelina Janowska-Mi±sik.
  Tytuł: Zanieczyszczenia gazowe ¶rodowiska pochodz±ce z rolnictwa i strategie ich ograniczania

  ¬ródło: Fragmenta Agronomica. - 2014, Vol. 31, nr 3, s. 30-40, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Gaseous environmental pollution from agriculture and strategies of their limitation
  p-ISSN: 0860-4088
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Amoniak
 • Biogaz
 • Metan
 • Pestycydy

  Adres url:

  281/10859
  Autorzy: Lesław Niemczyk.
  Tytuł: Zarz±dzanie wiedz± 2.0 - rachunkowo¶ć finansowa kapitału intelektualnego jako baza informacyjna zarz±dzania kapitałem intelektualnym

  ¬ródło: e-mentor. - 2014, nr 1, s. 50-53, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1731-6758
  e-ISSN: 1731-7428
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zarz±dzanie wiedz±
 • Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
 • Rachunkowo¶ć

  Adres url:

  282/10859
  Autorzy: Radosław Grabowski.
  Tytuł: Zasady zmiany Konstytucji V Republiki Francuskiej

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Konstytucyjnego. - 2014, nr 2(18), s. 131-142
  p-ISSN: 2082-1212
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo państwowe - Francja
 • Francja - konstytucja 1958 r.


  283/10859
  Autorzy: Władysław Tabasz, Alina Walenia.
  Tytuł: Zasoby finansowe a działalno¶ć innowacyjna jednostek samorz±du terytorialnego w warunkach funkcjonowania we wspólnocie europejskiej

  ¬ródło: Gospodarka i Finanse. - 2014, z. 5, s. 73-88
  Uwagi: Tyt. z. 3: Wpływ Unii Europejskiej na rozwój społeczno-gospodarczy Polski i jej regionów - Dekada do¶wiadczeń
  p-ISSN: 2084-7904
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d terytorialny - finanse
 • Innowacje

  Adres url:

  284/10859
  Autorzy: Maciej Bilek, Natalia Matłok, Józef Gorzelany, Janina Kaniuczak.
  Tytuł: Zastosowanie metody HPLC-ELSD i HPIC-CD do oceny składu chemicznego owoców pomidora szklarniowego

  ¬ródło: Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - 2014, T. 47, nr 2, s. 172-179, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0365-9445
  e-ISSN: 2353-9054
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pomidory - jako¶ć
 • Chromatografia cieczowa - stosowanie

  Adres url:

  285/10859
  Autorzy: Renata Knap, Janina Kaniuczak, Edmund Hajduk, Adam Szewczyk.
  Tytuł: Zawarto¶ć azotu ogólnego i przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu w w ybranych gruntach po kopalni "Jeziórko"

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 18, s. 75-76, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wyrobiska górnicze
 • Gleba - badanie
 • Pierwiastki chemiczne - wpływ na ¶rodowisko

  Adres url:

  286/10859
  Autorzy: Edmund Hajduk, Stanisław Wła¶niewski, Anna Wołoszyn, Monika Czuchryta.
  Tytuł: Zawarto¶ć cynku w glebie i li¶ciach ro¶lin drzewiastych ogrodów działkowych Rzeszowa

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 18, s. 53-54, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cynk - biochemia
 • Metale ciężkie - wpływ na ¶rodowisko
 • Gleba - badanie

  Adres url:

  287/10859
  Autorzy: Maciej Bilek, Kinga Stawarczyk, Anna Pasternakiewicz.
  Tytuł: Zawarto¶ć glukozy, fruktozy i sacharozy w wybranych napojach typu soft drink

  ¬ródło: Problemy Higieny i Epidemiologii. - 2014, vol. 95, nr 2, s. 438-444, bibliogr.
  Uwagi: Tyt. ang.: Content of glucose, fructose and sucrose in selected soft drinks
  p-ISSN: 1895-4316
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Napoje bezalkoholowe
 • Cukry - biochemia

  Adres url:

  288/10859
  Autorzy: Stanisław Wła¶niewski, Tomasz Kiełbasa.
  Tytuł: Zawarto¶ć metali ciężkich w glebach położonych wzdłuż drogi nr 977 na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 18, s. 145-146, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy
 • Gleba - badanie
 • Metale ciężkie - wpływ na ¶rodowisko

  Adres url:

  289/10859
  Autorzy: Małgorzata Szostek, Janina Kaniuczak.
  Tytuł: Zawarto¶ć ogólnych i rozpuszczalnych form niklu i kobaltu w odłogowanej glebie pyłowej po agromelioracji osadami ¶ciekowymi

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 18, s. 129-130, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gleba - badanie
 • Pierwiastki chemiczne - wpływ na ¶rodowisko
 • Osady ¶ciekowe

  Adres url:

  290/10859
  Autorzy: Małgorzata Nazarkiewicz, Wioleta Dworniczak.
  Tytuł: Zawarto¶ć rozpuszczalnych form kadmu i ołowiu w glebach pyłowych powiatu biłgorajskiego i ich pobieranie przez li¶cie tytoniu

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 18, s. 97-98, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Tytoń - uprawa
 • Gleba - badanie
 • Kadm - wpływ na ¶rodowisko
 • Ołów - wpływ na ¶rodowisko

  Adres url:

  291/10859
  Autorzy: Małgorzata Nazarkiewicz, Marcela Klein.
  Tytuł: Zawarto¶ć rozpuszczalnych form wybranych metali ciężkich w glebach ł±kowych w gminie Wi¶niowa

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 18, s. 103-104, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Metale ciężkie - wpływ na ¶rodowisko
 • Ł±ki i pastwiska - chemia

  Adres url:

  292/10859
  Autorzy: Edmund Hajduk, Stanisław Wła¶niewski, Ewa Szpunar-Krok.
  Tytuł: Zawarto¶ć węgla organicznego w glebie piaszczystej oi uprawie ro¶lin motylkowych

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 18, s. 51-52, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Motylkowe - uprawa
 • Gleba - badanie
 • Gleba - użytkowanie

  Adres url:

  293/10859
  Autorzy: Edmund Hajduk, Jan G±sior, Małgorzata Szostek, Marcin Pieni±żek.
  Tytuł: Zawarto¶ć wybranych metali ciężkich w glebach z okolic byłych zakładów lamp wyładowczych olam-Rzeszów" w Pogwizdowie

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 18, s. 49-50, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gleba - badanie
 • Metale ciężkie - wpływ na ¶rodowisko

  Adres url:

  294/10859
  Autorzy: Małgorzata Nazarkiewicz, Anna Janik.
  Tytuł: Zawarto¶ć wybranych mikroelementów i kadmu w glebach i ro¶linno¶ci ł±kowej w gminie Wi¶niowa

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 18, s. 101-102, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gleba - badanie
 • Ro¶liny ł±kowe
 • Kadm - wpływ na ¶rodowisko

  Adres url:

  295/10859
  Autorzy: Antoni Olak, Antoni Krauz.
  Tytuł: Zjawisko terroryzmu we współczesnym ¶wiecie

  ¬ródło: Kultura Bezpieczeństwa. Nauka - Praktyka - Refleksje. - 2014, nr 15, s. 188-202
  p-ISSN: 2299-4033
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Terroryzm - zapobieganie i zwalczanie

  Adres url:
  Adres url:

  296/10859
  Autorzy: Tadeusz Pi±tek, Marta Izabela Żyłka.
  Tytuł: Zmiany i przemiany w systemie kształcenia nauczycieli techniki - 50 lat kształcenia nauczycieli techniki w Rzeszowie

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 38-44, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technika - nauczanie
 • Technika - historia
 • Nauczyciele techniki


  297/10859
  Autorzy: Ewa A. Czyż, Hanna Dębowska.
  Tytuł: Zmiany indeksu zazielenienia li¶ci (SPAD) i plonowania jęczmienia jarego w zależno¶ci od zawarto¶ci substancji organicznej w glebie

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 18, s. 31-32, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.Ewa A. Czyż - UR druga afiliacja
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jęczmień jary - uprawa
 • Gleba - badanie
 • Gleba - użytkowanie

  Adres url:

  298/10859
  Autorzy: Łukasz Jurczyk, Justyna Koc-Jurczyk.
  Tytuł: Zmiany podej¶cia do składowania odpadów a generowanie odcieków składowiskowych

  ¬ródło: Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony ¦rodowiska = Archives od Waste Management and Environmental Protection. - 2014, vol. 16, iss. 1, s. 31-40
  Uwagi: Tyt. ang.: Changes in the approach to waste disposal and generation of the leachate
  p-ISSN: 1733-4381
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Odpady - gospodarka - Polska

  Adres url:

  299/10859
  Autorzy: Roman Chorób.
  Tytuł: Znaczenie badań marketingowych w rozwoju innowacyjnych struktur integracyjnych w agrobiznesie w kontek¶cie GOW

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarz±dzania. - 2014, t. 24, nr 1, s. 37-45, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The importance of marketing research in the development of innovative integration structures in the context of the knowledgebased economy
  p-ISSN: 1506-2635
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Marketing
 • Innowacje
 • Gospodarka oparta na wiedzy

  Adres url:

  300/10859
  Autorzy: Jerzy Socha.
  Tytuł: Znaczenie białka w żywieniu niemowl±t

  ¬ródło: Standardy Medyczne. Pediatria. - 2014, nr 3, s. 359-364, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The role of protein in infant nutrition
  p-ISSN: 2080-5438
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Białko - wpływ na zdrowie
 • Niemowlę - żywienie


  301/10859
  Autorzy: Marta Kawa, Maria Grzybek.
  Tytuł: Znaczenie spółdzielni telekomunikacyjnej w rozwoju ¶rodowisk wiejskich woj. podkarpackiego na przykładzie Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Ł±ce

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 38, s. 391-400, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. zeszytu: W kierunku zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Telekomunikacja
 • Wie¶ - gospodarka
 • Wie¶ - socjologia
 • Podkarpackie województwo - gospodarka
 • Podkarpackie województwo - socjologia

  Adres url:

  302/10859
  Autorzy: Mieczysław Jan Król, Colin F. Hales, Maria Sarama.
  Tytuł: Zróżnicowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w woj. podkarpackim

  ¬ródło: Wiadomo¶ci Statystyczne. - 2014, nr 5, s. 48-66, bibliogr., streszcz. pol., ang., ros.
  p-ISSN: 0043-518X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Społeczeństwo informacyjne
 • Podkarpackie województwo

  Adres url:

  303/10859
  Autorzy: Jakub Nicpoń, Bożenna Karczmarek-Borowska, Maria Pelc, Krzysztof Freygant.
  Tytuł: Żylne cewniki centralne a powikłania
  Tytuł: Central venous catheters and complications

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 1, s. 97-106, bibliogr., streszcz. pol. ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Naczynia krwiono¶ne - cewnikowanie - powikłania

  Adres url:

  304/10859
  Autorzy: Janusz Polaczek.
  Tytuł: "Bohater najpierwszy po¶ród bohatery, sukmany i kosy po¶ród skrzydeł husarskich i szyszaków". Ko¶ciuszko i jego insurekcja w cyklach ikonograficznych z historii Polski doby klasycyzmu i romantyzmu

  ¬ródło: Limes : studia i materiały z dziejów Europy ¦rodkowo-Wschodniej. - 2013, nr 6, s. 39-80, Streszcz. ang.
  p-ISSN: 1689-5002
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ikonografia
 • Powstanie 1794 r. ko¶ciuszkowskie - ikonografia


  305/10859
  Autorzy: Elżbieta Rokosz-Piejko.
  Tytuł: "I", "we" or "they"? Special features of DVD editions and the question of authorship in film and television adaptations

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studia Anglica Resoviensia. - 2013, vol. 10, s. 126-137
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1643-0484
  e-ISSN: 1898-8709
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zaimek angielski
 • Semantyka lingwistyczna

  Adres url:

  306/10859
  Autorzy: Elżbieta Mazur.
  Tytuł: "Zwrot kulturowy" w szkolnej metodyce. Kochankowie z ulicy Kamiennej Agnieszki Osieckiej - próba interpretacji

  ¬ródło: Kwartalnik Edukacyjny. - 2013, nr 4, s. 63-72
  p-ISSN: 1230-7556
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Język polski - nauczanie
 • Poezja polska - historia - nauczanie


  307/10859
  Autorzy: Marek Paduch.
  Tytuł: A concept of star in the linguistic perception of Polish teenagers

  ¬ródło: Słowo. Studia językoznawcze. - 2013, Nr 4, s. 141-154, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2082-6931
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Językoznawstwo
 • Młodzież - język - Polska


  308/10859
  Autorzy: Jan G. Bazan, Sylwia Buregwa-Czuma, Andrzej W. Jankowski.
  Tytuł: A domain knowledge as a tool for improving classifiers

  ¬ródło: Fundamenta Informaticae. - 2013, Vol. 127, iss. 1-4, s. 495-511, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0169-2968
  e-ISSN: 1875-8681
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.479
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Adres url:
  DOI:

  309/10859
  Autorzy: Zbigniew Suraj.
  Tytuł: A new class of fuzzy Petri nets for knowledge representation and reasoning

  ¬ródło: Fundamenta Informaticae. - 2013, Vol. 128, nr 1-2, s. 193-207, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0169-2968
  e-ISSN: 1875-8681
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.479
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sieci Petriego

  DOI:

  310/10859
  Autorzy: Katarzyna Kopeć, Iwona Kania.
  Tytuł: A new species of Cheilotrichia Rossi, 1848 (Diptera: Limoniidae) from Bitterfeld Amber

  ¬ródło: Annales Zoologici. - 2013, Vol. 63, no. 4, p. 537-540, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0003-4541
  e-ISSN: 1734-1833
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.978
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bursztyn

  DOI:

  311/10859
  Autorzy: Iwona Kania, Agnieszka Penar, Wiesław Krzemiński.
  Tytuł: A new species of Dicranomyia Stephens. 1829 from Balti amber (Diptera: Limoniidae)

  ¬ródło: Annales Zoologici. - 2013, Vol. 63, no. 1, p. 143-148
  p-ISSN: 1734-1833
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Muchówki - paleontologia
 • Eocen - fauna


  312/10859
  Autorzy: Lothar Sieber, Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: A new stage in the history of the Idokan organization

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2013, Vol. 13, no. 1-4, s. 69-82, abstr., streszcz., bibliogr.
  Uwagi: W wersji elektr.: Vol. 13, no. 3, s. 59-71
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz - organizacje

  Adres url:

  313/10859
  Autorzy: Krzysztof Pancerz, Zbigniew Suraj.
  Tytuł: A rough set approach to information systems decomposition

  ¬ródło: Fundamenta Informaticae. - 2013, Vol. 127, iss. 1-4, s. 257-272, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0169-2968
  e-ISSN: 1875-8681
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.479
  Punktacja MNiSW: 15.000
  DOI:

  314/10859
  Autorzy: Agnieszka Stępień, Mykhailo V. Gonchar.
  Tytuł: A simple method for the determination of the cholesterol esterase activity

  ¬ródło: Acta Biochimica Polonica. - 2013, Vol. 60, iss. 3, s. 401-403, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0001-527X
  e-ISSN: 1734-154X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 1.389
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cholesterol

  Adres url:

  315/10859
  Autorzy: Anna Barwińska-Małajowicz.
  Tytuł: Absolwenci szkół wyższych w kontek¶cie (nie)dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb pracodawców. Analiza porównawcza na przykładzie wybranych regionów w Polsce i Niemczech

  ¬ródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2013, nr 315, s. 43-53
  Uwagi: Tyt. nr. 315 : Integracja i kryzys na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym ¶wiecie. T.1 / red. Jan Rymarczyk, Małgorzata Domiter, Wawrzyniec Michalczyk
  p-ISSN: 1899-3192
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Absolwenci szkół ¶rednich - praca
 • Absolwenci szkół wyższych - Polska
 • Absolwenci szkół wyższych - Niemcy
 • Pracodawcy


  316/10859
  Autorzy: Jarosław Herbert, Wojciech Czarny.
  Tytuł: Accelerometer wgt3x addition to studies of physical activity

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2013, vol. 3, no. 3, s. 167-172
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Index Copernicus: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kultura fizyczna

  Adres url:

  317/10859
  Autorzy: Dawid Pieczonka, Wojciech P. Rdzanek, Witold J. Rdzanek.
  Tytuł: Acoustic impedance of an annular piston wobbling in a flat screen around a semi-infinite circular cylinder

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2013, Vol. 123, iss. 6, 1078-1084, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.604
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 43.20.Rz Steady-state radiation from sources, impedance, radiation pattern
 • PACS: 43.20.Bi Mathematical theory of wave propagation
 • PACS: 43.20.El Reflection, refraction, diffraction of acoustic waves
 • PACS: 43.20.Fn Scattering of acoustic waves

  Adres url:
  DOI:

  318/10859
  Autorzy: Andrzej L. Zachariasz.
  Tytuł: Adama Schaffa socjalizm chrze¶cijański

  ¬ródło: Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich. - 2013, Nr 13, s. 183-204
  Uwagi: Tyt. ros.: Hristianskij socializm Adama Šaffa
  p-ISSN: 1642-1248
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Schaff Adam (1913-2006)
 • Socjalizm (ideologia i ruch społ.)

  Adres url:

  319/10859
  Autorzy: Andrzej Kwolek, Małgorzata Majka-Sibiga, Krystyna Malinga.
  Tytuł: Agregacja płytek krwi u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu, usprawnianych ruchowo
  Tytuł: Platelet aggregation in ischemic stroke patients undergoing kinesitherapy

  ¬ródło: Polish Journal of Rehabilitation Research. - 2013, nr 1, s. 44-50
  p-ISSN: 2299-534X
  e-ISSN: 2299-5358
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Udar mózgu - rehabilitacja


  320/10859
  Autorzy: Malwina Pawlik, Bożenna Karczmarek-Borowska.
  Tytuł: Akceptacja choroby nowotworowej u kobiet po mastektomii
  Tytuł: Acceptance of cancer in women after mastectomy

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2013, T. 11, nr 2, s. 203-211
  Uwagi: Tekst równol.: pol. ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Mastektomia
 • Nowotwory - psychologia

  Adres url:

  321/10859
  Autorzy: Marcin Łukasiewicz, Stanisław Kowalski, Magdalena Kulig, Halina Gambu¶, Bohdan Achremowicz.
  Tytuł: Aktywno¶ć antyutleniaj±ca wodnych roztworów kwercetyny zawieraj±cych β-cyklodekstrynę

  ¬ródło: Acta Agrophysica. - 2013, vol. 20, nr 3, s. 423-435
  Uwagi: Tyt. ang.: Antioxidant activity of quercetin water solutions containing β-cyclodextrin
  p-ISSN: 1234-4125
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przeciwutleniacze

  Adres url:

  322/10859
  Autorzy: Piotr Gronkowski.
  Tytuł: Aktywno¶ć komet - wybrane zagadnienia. Cz. 1

  ¬ródło: Fizyka w Szkole. - 2013, nr 2, s. 11-18, bibliogr.
  p-ISSN: 0426-3383
  e-ISSN: 1689-1945
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Komety
 • Astronomia


  323/10859
  Autorzy: Piotr Gronkowski.
  Tytuł: Aktywno¶ć komet - wybrane zagadnienia. Cz. 2

  ¬ródło: Fizyka w Szkole. - 2013, nr 3, s. 14-16, bibliogr.
  p-ISSN: 0426-3383
  e-ISSN: 1689-1945
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Komety
 • Astronomia


  324/10859
  Autorzy: Colin F. Hales, Barbara Fura.
  Tytuł: An examination of students' attitudes and preparedness for the introduction of ICT-enabled learning at university

  ¬ródło: Annals of Computer Science and Information Systems. - 2013, vol. 1, s. 99-104
  e-ISSN: 2300-5963
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nauczanie na odległo¶ć

  Adres url:

  325/10859
  Autorzy: Wojciech Kwolek, Grzegorz Przysada, Justyna Leszczak, Justyna Rykała, Justyna Podgórska-Bednarz.
  Tytuł: Analiza efektów rehabilitacji pacjentów w dziennym oddziale rehabilitacji kardiologicznej : doniesienie wstępne

  ¬ródło: Zamojskie Studia i Materiały. Fizjoterapia. - 2013, T.15, nr 1, s. 119-128, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2300-7184
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Serce - choroby - rehabilitacja


  326/10859
  Autorzy: Józef Gorzelany, Natalia Matłok.
  Tytuł: Analiza energetyczna biomasy odpadowej z produkcji drzewek owocowych na terenie województwa podkarpackiego

  ¬ródło: Inżynieria Rolnicza. - 2013, R. 17, nr 3, s. 77-83
  p-ISSN: 1429-7264
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Biomasa
 • Drzewa owocowe
 • Podkarpackie województwo - rolnictwo

  Adres url:

  327/10859
  Autorzy: Monika Gr±dalska-Lampart, Bożenna Karczmarek-Borowska, Aleksandra Stryjkowska.
  Tytuł: Analiza epidemiologiczna zachorowalno¶ci i umieralno¶ci na raka piersi z uwzględnieniem skryningu w województwie podkarpackim w latach 1999-2010
  Tytuł: Epidemiological analysis of morbidity and mortality from breast cancer including screening in Podkarpackie voivodeship in years 1999-2010

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2013, T. 11, nr 1, s. 106-118
  Uwagi: Tekst równol.: pol. ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sutki - nowotwory - epidemiologia
 • Podkarpackie województwo

  Adres url:

  328/10859
  Autorzy: Marcin Niemczyk.
  Tytuł: Analiza opinii studentów o dydaktyce przedmiotu jako przykład wykorzystania metody statystycznej w metodologii historii doktryn polityczno-prawnych

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2013, z. 12, s. 97-117
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo - nauczanie
 • Prawo - historia
 • Polityka - historia


  329/10859
  Autorzy: Patryk Ciszek, Paulina Duma.
  Tytuł: Analiza stosowania suplementów diety i ¶wiadomo¶ci zagrożeń wynikaj±cych z ich pobrania w¶ród studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

  ¬ródło: Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - 2013, T. 46, nr 3, s. 404-412
  Uwagi: Tyt. ang.: The analysis of the usage of dietery supplements and the awareness of threats restulting from their uptake among students of the University of Rzeszow
  p-ISSN: 0365-9445
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dietetyczne ¶rodki spożywcze
 • Studenci - żywienie - Polska

  Adres url:

  330/10859
  Autorzy: Jan Zwolak, Stanisław J. Skrzypek, Janusz Krawczyk.
  Tytuł: Analiza wła¶ciwo¶ci warstwy wierzchniej noży kutrów misowych do rozdrabniania mięsa w aspekcie zużywania ubytkowego

  ¬ródło: Inżynieria Rolnicza. - 2013, R. 17, nr 1, s. 295-303
  p-ISSN: 1429-7264
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Materiałoznawstwo

  Adres url:

  331/10859
  Autorzy: Maciej Bilek, Michał Stawarczyk, Agnieszka Stępień, Marcin Pieni±żek.
  Tytuł: Analiza wybranych parametrów jako¶ciowych i zdrowotnych win wytrawnych

  ¬ródło: Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - 2013, R. 46, nr 4, s. 440-448
  p-ISSN: 0365-9445
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wino - jako¶ć - badanie
 • Chromatografia jonowymienna - stosowanie
 • Chromatografia cieczowa - stosowanie
 • Żywno¶ć - jako¶ć

  Adres url:

  332/10859
  Autorzy: Paweł Szura.
  Tytuł: Analiza wyposażenia gospodarstw domowych w powiatach ziemskich Podkarpacia w sprzęt ICT

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2013, z. 36, s. 7-22, Bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gospodarstwo domowe
 • Podkarpackie województwo - jako¶ć życia


  333/10859
  Autorzy: Maciej Bilek, Kinga Stawarczyk, Agnieszka Stępień.
  Tytuł: Analiza zawarto¶ci kofeiny w naparach kakao z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej

  ¬ródło: Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - 2013, R. 46, nr 4, s. 449-454, bibliogr., tab., wykr.
  p-ISSN: 0365-9445
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kofeina - biochemia
 • Kakao - wpływ na zdrowie
 • Chromatografia cieczowa - stosowanie

  Adres url:

  334/10859
  Autorzy: Ewa Konieczna.
  Tytuł: Analogy in word formation

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studia Anglica Resoviensia. - 2013, vol. 10, s. 15-25
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1643-0484
  e-ISSN: 1898-8709
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Słowotwórstwo

  Adres url:

  335/10859
  Autorzy: Józef Gorzelany, Natalia Matłok, Piotr KuĽniar, Grzegorz Zaguła.
  Tytuł: Analysis of the selected mechanical properties of the root parsley

  ¬ródło: Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa. - 2013, vol. 13, nr 1, s. 53-56, bibliogr., streszcz. w jęz. ang., pol.
  p-ISSN: 1641-7739
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pietruszka - biochemia

  Adres url:

  336/10859
  Autorzy: Arkadiusz Szterk, Ireneusz Stefaniuk, Bogumił Cieniek, Marian KuĽma.
  Tytuł: Antioxidant properties of wines produced in the Podkarpacie region

  ¬ródło: Nukleonika. - 2013, Vol. 58, iss. 3, s. 447-450, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0029-5922
  e-ISSN: 1508-5791
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.357
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Adres url:

  337/10859
  Autorzy: Waldemar Furmanek.
  Tytuł: Antropoinfosfera współczesnego człowieka

  ¬ródło: Dydaktyka Informatyki. - 2013, nr 8, s. 49-73, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr 8: Informatyka wspomagaj±ca całożyciowe uczenie się / [red. nacz. Aleksander Piecuch ; red. tematyczny Waldemar Furmanek]
  p-ISSN: 2083-3156
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Internet - stosowanie - nauczanie
 • Technologia informacyjna


  338/10859
  Autorzy: Grażyna Żurkowska.
  Tytuł: Apologia rozumu praktycznego

  ¬ródło: Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich. - 2013, Nr 13, s. 243-248
  Uwagi: Tyt. ros.: Apologiâ praktičeskogo razuma
  p-ISSN: 1642-1248
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Idee
 • Filozofia

  Adres url:

  339/10859
  Autorzy: Teresa Noga, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Natalia Kochman, Łukasz Peszek, Anita Paj±czek, Karolina WoĽniak.
  Tytuł: Application of diatoms to assess the quality of the waters of the Baryczka stream, left-side tributary of the river San

  ¬ródło: Journal of Ecological Engineering. - 2013, Vol. 14, nr 2, s. 8-23
  p-ISSN: 2081-139X
  e-ISSN: 2299-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wody ¶ródl±dowe - badanie
 • Okrzemki - badanie
 • Baryczka - ¶rodowisko

  Adres url:

  340/10859
  Autorzy: Ewelina Czenczek, Bogumił Lewandowski, Ewa Szeliga.
  Tytuł: Application of drainage devices in rehabilitation of patients suffering from cystic fibrosis

  ¬ródło: Zdrowie Publiczne = Polish Journal of Public Health. - 2013, Vol. 123, nr 2, s. 190-193
  Uwagi: Tyt. w jęz. pol.: Urz±dzenia drenażowe wykorzystywane w rehabilitacji pacjentów chorych na mukowiscydozę
  p-ISSN: 0044-2011
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Mukowiscydoza

  Adres url:

  341/10859
  Autorzy: Anna Żaczek, Anna Brzostek, Alina Górna, Anna Sajduda, Arkadiusz Wojtasik, Jarosław Dziadek.
  Tytuł: Application of FLiP method for differentiation of Mycobacterium tuberculosis strains in comparison to commonly used methods, spoligotyping and MIRU-VNTR typing

  ¬ródło: Polish Journal of Microbiology. - 2013, Vol. 62, nr 1, s. 73-75, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1733-1331
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.871
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pr±tki gruĽlicy - badanie


  342/10859
  Autorzy: Beata Kasprzyk, Jolanta Wojnar.
  Tytuł: Application of logistic regression in the subjective assessment of the quality of life of Poles

  ¬ródło: Metody Ilo¶ciowe w Badaniach Ekonomicznych. - 2013, Vol. 14, nr 1, s. 212-221, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2082-792X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jako¶ć produktu - badanie - metody
 • Gospodarstwo domowe


  343/10859
  Autorzy: Janusz Pasterski.
  Tytuł: Artysta wielokrotnie

  ¬ródło: Fraza. - 2013, nr 3 (81), s. 218-219
  p-ISSN: 1230-4832
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pałczyńska Natalia


  344/10859
  Autorzy: Anna Jacek, Katarzyna Szwed, Katarzyna Ożóg, Sławomir Porada.
  Tytuł: Aspekty ochrony danych osobowych pacjentów w ¶wietle obowi±zuj±cych regulacji prawnych w Polsce oraz Unii Europejskiej

  ¬ródło: Hygeia Public Health. - 2013, T. 48, nr 1, s. 46-50
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dane osobowe - ochrona
 • Prawa pacjenta
 • Unia Europejska - prawo

  Adres url:

  345/10859
  Autorzy: Piotr Długosz.
  Tytuł: Aspiracje zawodowe polskiej i ukraińskiej młodzieży - podobieństwa i różnice

  ¬ródło: Humanities and Social Sciences. - 2013, Vol. 18, nr 3, s. 19-30, streszcz., abstr., bibliogr.
  p-ISSN: 2300-5327
  e-ISSN: 2300-9918
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Aspiracje - socjologia
 • Młodzież - socjologia - Polska
 • Młodzież - socjologia - Ukraina

  Adres url:

  346/10859
  Autorzy: Mariusz Drużbicki, Jolanta Zwolińska, Grzegorz Przysada, Monika Maj.
  Tytuł: Assessment of hand mobility in patients with rheumatoid arthritis using a computer measurement station

  ¬ródło: Reumatologia. - 2013, Vol. 51, nr 2, s. 133-138
  Uwagi: Tyt. pol.: Ocena sprawno¶ci ruchowej ręki chorych na reumatoidalne zapalenie stawów z wykorzystaniem komputerowego stanowiska pomiarowego
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ręka - rehabilitacja


  347/10859
  Autorzy: Dorota Jesionek-Kupnicka, Małgorzata Szybka, Piotr Potemski, Dominika Kulczycka-Wojdala, Dariusz Jaskólski, Michał Bieńkowski, Wiesław Skowroński, Wielisław Papierz, Radzisław Kordek, Izabela Zawlik.
  Tytuł: Association of loss of heterozygosity with shorter survival in primary glioblastoma patients

  ¬ródło: Polish Journal of Pathology. - 2013, Vol. 64, nr 4, s. 268-275, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1233-9687
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.832
  Punktacja MNiSW: 15.000
  DOI:

  348/10859
  Autorzy: Monika Bal-Bocheńska, Wojciech K±dziołka, Joanna K±dziołka.
  Tytuł: Attempt to assess the physical fitness of elderly patients eligible for resection of lung parenchyma using the Fullerton test

  ¬ródło: Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska. - 2013, Vol. 10, nr 4, s. 435-440, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Monika Bal-Bocheńska - UR druga afiliacja
  p-ISSN: 1731-5530
  e-ISSN: 1897-4252
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rehabilitacja (med.)

  Adres url:
  DOI:

  349/10859
  Autorzy: Anna Hanus.
  Tytuł: Auf der Spur des Dialogischen? : eine Analyse ausgewählter Erzählungen von Thomas Bernhard

  ¬ródło: Colloquia Germanica Stetinensia. - 2013, nr 21, s. 215-225
  p-ISSN: 0867-5791
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: GER
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bernhard Thomas (1931-1989) - twórczo¶ć


  350/10859
  Autorzy: Aneta Pasierbek-Kohutek, Krzysztof Gutkowski, Anna Barczyk, Marek Hartleb, Piotr Paleń.
  Tytuł: Autoimmunologiczne zapalenie trzustki jako układowa, długotrwała i potencjalnie ¶miertelna choroba

  ¬ródło: Przegl±d Gastroenterologiczny. - 2013, Vol. 8, nr 1, s. 71-76
  p-ISSN: 1895-5770
  e-ISSN: 1897-4317
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 15.000
  DOI:

  351/10859
  Autorzy: Agnieszka Pawłowska.
  Tytuł: Autonomia samorz±du terytorialnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki - zagadnienia konstytucyjne

  ¬ródło: Przegl±d Sejmowy. - 2013, nr 5, s. 103-120
  p-ISSN: 1230-5502
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stany Zjednoczone
 • Samorz±d terytorialny

  Adres url:

  352/10859
  Autorzy: Paweł Szura.
  Tytuł: Awaryjno¶ć sprzętu komputerowego w gospodarstwach domowych w województwie podkarpackim

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2013, Z. 32, s. 420-437
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Komputery - użytkowanie
 • Podkarpackie województwo - socjologia

  Adres url:

  353/10859
  Autorzy: Ryszard Kata.
  Tytuł: Bankowo¶ć relacyjna a dostęp rolników do usług finansowych

  ¬ródło: Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - 2013, nr 6, s. 243-263, streszcz. ang., bibliogr.
  p-ISSN: 1899-9573
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gospodarstwo rolne - finanse
 • Kredyt

  Adres url:

  354/10859
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski, Lothar Sieber, Milan Duricek, Marian Rzepko, Paweł Król.
  Tytuł: Barriers to the development of Far Eastern martial arts in selected areas of Central Europe

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2013, Vol. 13, no. 1-4, s. 110-116, abstr., streszcz., bibliogr.
  Uwagi: W wersji elektr. Vol. 13, no. 1, s. 10-16
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz - Daleki Wschód

  Adres url:

  355/10859
  Autorzy: Paweł Król, Waldemar Nadolski.
  Tytuł: Beginnings of the luge in Lvov before the I world war

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2013, vol. 3, no. 3, s. 150-158
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Index Copernicus: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Saneczkarstwo
 • Lwów (Ukraina) - sport - historia

  Adres url:

  356/10859
  Autorzy: Mirosław Twardowski.
  Tytuł: Benedykta XVI wizja relacji ewolucja-stworzenie - regres czy kontynuacja?

  ¬ródło: Resovia Sacra. - 2011/2013, R. 18-20, s. 285-298
  p-ISSN: 1234-8880
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Benedykt XVI (papież ; 1927-...) - nauczanie


  357/10859
  Autorzy: Ewa Stachowska, Zbigniew Stachowski.
  Tytuł: Between religiosity and new spirituality, or a postmodern religious and cultural mainstream

  ¬ródło: Anglojęzyczny Suplement Przegl±du Religioznawczego. - 2013, no. 1, s. 87-95
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Duchowo¶ć chrze¶cijańska
 • Religijno¶ć - chrze¶cijaństwo

  Adres url:

  358/10859
  Autorzy: Beata Szluz.
  Tytuł: Bezdomna kobieta jako matka

  ¬ródło: Seminare. - 2013, T. 34, s. 205-218
  p-ISSN: 1232-8766
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kobieta - socjologia
 • Bezdomno¶ć

  Adres url:

  359/10859
  Autorzy: Eugeniusz Moczuk.
  Tytuł: Bezpieczeństwo jako kategoria analizy socjologicznej

  ¬ródło: Ius et Administratio. - 2013, nr 3, s. 75-96
  Uwagi: Tyt. ang.: Security as a Category for Sociological Analysis
  p-ISSN: 1732-7318
  e-ISSN: 2300-4797
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bezpieczeństwo

  Adres url:

  360/10859
  Autorzy: Marlena Lorek, Leszek Pawlikowicz, Krzysztof Surowiec.
  Tytuł: Bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne : teoria i praktyka na przykładzie wybranych zagadnień w Drugiej Rzeczpospolitej (1918-1939)

  ¬ródło: Humanities and Social Sciences. - 2013, Vol. 18, nr 3, s. 87-102
  p-ISSN: 2300-5327
  e-ISSN: 2300-9918
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bezpieczeństwo narodowe - Polska - 1918-1939 r.

  Adres url:

  361/10859
  Autorzy: Alicja Jakubowska-Ożóg.
  Tytuł: Biografia pisarza zaangażowanego

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka. - 2013, Z. 8, s. 54-63, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-0514
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Łobodowski Józef (1909-1988)
 • Biografie
 • Pisarze polscy - 20 w.


  362/10859
  Autorzy: Paweł Grata.
  Tytuł: Blaski i cienie modernizacji gospodarczej Rzeszowa po II wojnie ¶wiatowej (1944-1989)

  ¬ródło: Limes : studia i materiały z dziejów Europy ¦rodkowo-Wschodniej. - 2013, nr 6, s. 207-222, Streszcz. ang.
  p-ISSN: 1689-5002
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rzeszów (woj. podkarpackie) - 1944-1989 r.
 • Rzeszów (woj. podkarpackie) - gospodarka


  363/10859
  Autorzy: Elżbieta Kozłowska.
  Tytuł: Bohater dziecięcy w lekturze szkolnej : (na wybranych przykładach)

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka. - 2013, Z. 8, s. 42-52, Streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-0514
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dziecko - w literaturze
 • Lektura szkolna - Polska
 • Powie¶ć młodzieżowa - tematyka - 19-20 w.


  364/10859
  Autorzy: Ian Upchurch.
  Tytuł: British culture heroes: myths or reality?

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studia Anglica Resoviensia. - 2013, vol. 10, s. 138-151
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1643-0484
  e-ISSN: 1898-8709
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wielka Brytania - kultura

  Adres url:

  365/10859
  Autorzy: Teresa Mi¶.
  Tytuł: Budowanie kapitału społecznego na obszarach wiejskich w Polsce przez instytucje szczebla regionalnego

  ¬ródło: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - 2013, T. 15, nr 1, s. 153-158
  p-ISSN: 1508-3535
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kapitał społeczny
 • Wie¶ - ludno¶ć - Polska - od 1989 r.


  366/10859
  Autorzy: Jan Wolski.
  Tytuł: Cała rado¶ć jednego egzemplarza

  ¬ródło: Fraza. - 2013, nr 1-2, s. 85-86
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Niewiadomski Andrzej (1965-...)


  367/10859
  Autorzy: P. Gilun, S. Stefańczyk-Krzymowska, Maria Romerowicz-Misielak, Anna Tabęcka-Łonczyńska, F. Przekop, Marek Koziorowski.
  Tytuł: Carbon monoxide-mediated humoral pathway for the transmission of light signal to the hypothalamus

  ¬ródło: Journal of Physiology and Pharmacology. - 2013, Vol. 64, iss. 6, s. 761-772, bibliogr., streszcz. ang
  p-ISSN: 0867-5910
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 2.720
  Punktacja MNiSW: 20.000

  368/10859
  Autorzy: Mariusz D±browski.
  Tytuł: Cele leczenia pacjenta z cukrzyc± - jak bardzo agresywnie do nich d±żyć

  ¬ródło: Medycyna po Dyplomie. - 2013, R. 22, nr 3, s. 20-28
  p-ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cukrzyca


  369/10859
  Autorzy: Stanisław Cieszkowski, Bartosz Dziadek.
  Tytuł: Changes in somatic structure and physical fitness of police officers

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2013, vol. 3, no. 4, s. 159-163
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Policja - badanie
 • Sprawno¶ć motoryczna
 • Postawa ciała - badanie

  Adres url:

  370/10859
  Autorzy: Joanna Mitrus, Cezary Mitrus, Robert Rutkowski, Magdalena Sikora, Ewa Suchecka.
  Tytuł: Characterisation of cross-amplified microsatellite markers in the Red-Breasted Flycatcher Ficedula Parva

  ¬ródło: Annales Zoologici. - 2013, Vol. 63, no. 4, p. 517-523, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0003-4541
  e-ISSN: 1734-1833
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.978
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Muchówki

  DOI:

  371/10859
  Autorzy: Jacek Dziok.
  Tytuł: Characterizations of analytic functions associated with functions of bounded variation

  ¬ródło: Annales Polonici Mathematici. - 2013, Vol. 109, iss. 2, s. 199-207, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0066-2216
  e-ISSN: 1730-6272
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.437
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Funkcje analityczne

  DOI:

  372/10859
  Autorzy: Maria Bosak, Paweł Majka.
  Tytuł: Charakter prawny pracowniczych ¶wiadczeń nieodpłatnych w ¶wietle regulacji prawa pracy oraz prawa podatkowego

  ¬ródło: Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - 2013, s. 345-355
  p-ISSN: 1734-4867
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo pracy
 • Podatek - prawo


  373/10859
  Autorzy: Elżbieta Ura.
  Tytuł: Charakter prawny stosunku służbowego policjanta

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarz±dzania i Administracji w Warszawie. - 2013, nr 2, s. 277-283
  p-ISSN: 1641-9707
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Policja - praca
 • Policja - prawo


  374/10859
  Autorzy: Karolina Syrek-Kaplita, Bożenna Karczmarek-Borowska, Agata Sałek, Ludmiła Fudali.
  Tytuł: Chłoniak zło¶liwy czy choroba Kikuchi-Fujimoto - opis przypadku
  Tytuł: Malignant lymphoma or Kikuchi-Fujimoto disease - case report

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2013, T. 11, nr 2, s. 257-263
  Uwagi: Tekst równol.: pol. ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Adres url:

  375/10859
  Autorzy: Marta Musz-Kawecka, Marcin Hawro, Krzysztof Golec.
  Tytuł: Choroba zwi±zana z Clostridium difficile u pacjentów hospitalizowanych w Centrum Medycznym w Łańcucie - badanie retrospektywne
  Tytuł: Clostridium difficile - associated disease (CDAD) in patients hospitalized at the Medical Centre in Łańcut - a retrospective study

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2013, T. 11, nr 3, s. 342-355
  Uwagi: Tekst równol.: pol. ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bakterie Gram-dodatnie
 • Jelita - zapalenie

  Adres url:

  376/10859
  Autorzy: Waldemar Haręza, Krzysztof Warchoł.
  Tytuł: Christian view of sport

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2013, vol. 3, no. 1, s. 17-26
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Index Copernicus: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Chrze¶cijaństwo
 • Sport

  Adres url:

  377/10859
  Autorzy: Lech Buchholz, Łukasz Kuberski, Radosław Michalski, Andrzej Melke, Tomasz Olbrycht.
  Tytuł: Chrz±szcze (Coleoptera) z zał±cznika II Dyrektywy Siedliskowej na obszarze projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i w jego okolicach

  ¬ródło: Roczniki Bieszczadzkie. - 2013, T. 21, s. 297-317
  Uwagi: Tyt. ang.: Beetles (Coleoptera) from the Annex II of Habitat Directive occurring in the area of the planned Turnicki National Park (SE Poland) and its surroundings
  p-ISSN: 1233-1910
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Chrz±szcze - geografia
 • Parki narodowe - Polska

  Adres url:

  378/10859
  Autorzy: Marek Stanisz.
  Tytuł: Ciało i duch w pismach Andrzeja Towiańskiego

  ¬ródło: Colloquia Litteraria. - 2013, [nr] 2, s. 7-27, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1896-3455
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Towiański Andrzej (1799-1878)
 • Towianizm - historia
 • Antropologia filozoficzna - historia - Polska - 19 w.


  379/10859
  Autorzy: Bartosz Piechowicz, Przemysław Grodzicki, Michał Stawarczyk, Kinga Stawarczyk.
  Tytuł: Circadian and seasonal changes in honeybee (Apis mellifera) worker susceptibility to diazinon, teflubenzuron, pirimicarb, and indoxacarb

  ¬ródło: Polish Journal of Environmental Studies. - 2013, Vol. 22, nr 5, s. 1457-1463, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1230-1485
  e-ISSN: 2083-5906
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.600
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pszczoły
 • Rytm biologiczny
 • Pestycydy - wpływ na ¶rodowisko

  Adres url:

  380/10859
  Autorzy: Piotr Potera, T. Łukasiewicz, Aleksander Piecuch.
  Tytuł: Color centers in Ca4GdO(BO3)3 single crystals irradiated by gamma quanta

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2013, Vol. 124, iss. 1, s. 122-124, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.604
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Adres url:

  381/10859
  Autorzy: Elżbieta WoĽnicka, Anna KuĽniar, Dorota Nowak, Elżbieta Nykiel, Maria Kopacz, Jolanta Gruszecka, Krzysztof Golec.
  Tytuł: Comparative study on the antibacterial activity of some flavonoids and their sulfonic derivatives

  ¬ródło: Acta Poloniae Pharmaceutica. - 2013, vol. 70, iss. 3, s. 567-571, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0001-6837
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.693
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Flawony
 • Bakterie
 • Antybiotyki


  382/10859
  Autorzy: Ireneusz Stefaniuk, Czesław Rudowicz.
  Tytuł: Computer program superposition model-Monte Carlo (SPM-MC) and its applications in EMR studies of transition ions at low symmetry sites Fe3+ doped YAP crystals

  ¬ródło: Nukleonika. - 2013, Vol. 58, iss. 3, s. 397-400, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0029-5922
  e-ISSN: 1508-5791
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.357
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Adres url:

  383/10859
  Autorzy: Małgorzata Buczek-Kowalik, Teresa Mitura.
  Tytuł: Cross-border cultural tourist routes in podkarpackie voivodeship

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2013, vol. 3, no. 1, s. 104-113
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Index Copernicus: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka kulturowa
 • Podkarpackie województwo - turystyka

  Adres url:

  384/10859
  Autorzy: Piotr Tutka, Tomasz Mróz, Jerzy Bednarski, Andrzej Styk, Jaromir Ognik, Jerzy Mosiewicz, Jarogniew Łuszczki.
  Tytuł: Cytisine inhibits the anticonvulsant activity of phenytoin and lamotrigine in mice

  ¬ródło: Pharmacological Reports. - 2013, vol. 65, no. 1, s. 195-200, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1734-1140
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 2.165
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Myszy - do¶wiadczalnictwo

  Adres url:

  385/10859
  Autorzy: Wojciech Łysiak.
  Tytuł: Czas i przestrzeń w dawnym folklorze Pomorza Zachodniego

  ¬ródło: Limes : studia i materiały z dziejów Europy ¦rodkowo-Wschodniej. - 2013, nr 6, s. 7-20, Streszcz ang.
  p-ISSN: 1689-5002
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Folklor
 • Czas


  386/10859
  Autorzy: Maciej Gitling.
  Tytuł: Człowiek i jego praca

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2013, Z. 33, s. 211-221
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Praca - socjologia

  Adres url:

  387/10859
  Autorzy: Andrzej L. Zachariasz.
  Tytuł: Człowiek i nieskończono¶ć

  ¬ródło: Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich. - 2013, Nr 13, s. 277-288
  Uwagi: Tyt. ros.: Čelovek i beskonečnost'
  p-ISSN: 1642-1248
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Filozofia

  Adres url:

  388/10859
  Autorzy: Ryszard Kata.
  Tytuł: Czynniki behawioralne i demograficzne wpływaj±ce na korzystanie przez rolników z kredytów inwestycyjnych

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywno¶ciowej. - 2013, nr 103, s. 53-65
  p-ISSN: 2081-6979
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rolnictwo - ekonomika
 • Kredyt inwestycyjny

  Adres url:

  389/10859
  Autorzy: Maria Sarama.
  Tytuł: Czynniki determinuj±ce korzystanie z e-administracji przez mieszkańców Polski i województwa podkarpackiego

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - 2013, nr 105, s. 169-178
  Uwagi: Tyt. nr.: Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
  p-ISSN: 1640-6818
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Administracja elektroniczna
 • Podkarpackie województwo - administracja

  Adres url:

  390/10859
  Autorzy: Roman Chorób.
  Tytuł: Czynniki warunkuj±ce rozwój i funkcjonowanie innowacyjnych struktur integracyjnych w agrobiznesie

  ¬ródło: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - 2013, T. 15, nr 6, s. 45-49, bibliogr.
  p-ISSN: 1508-3535
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Agrobiznes
 • Innowacje


  391/10859
  Autorzy: Anna Golonka.
  Tytuł: Czyny zabronione a czyny nieuczciwej konkurencji

  ¬ródło: Prokuratura i Prawo. - 2013, nr 1, s. 124-138
  p-ISSN: 1233-2577
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Konkurencja - prawo


  392/10859
  Autorzy: Jolanta Zawora, Paweł Zawora.
  Tytuł: Deficyt i zadłużenie samorz±dów gminnych w ¶wietle ograniczeń ustawowych

  ¬ródło: Przedsiębiorstwo i Region. - 2013, nr 5, s. 131-139, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. numeru: Budowanie strategii wzrostu warto¶ci przedsiębiorstw i regionów
  p-ISSN: 2080-458X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Budżety gminne - prawo
 • Deficyt budżetowy - prawo - Polska
 • Dług państwowy - prawo - Polska


  393/10859
  Autorzy: Grażyna Żurkowska.
  Tytuł: Demokracja radykalna

  ¬ródło: Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich. - 2013, Nr 13, s. 51-64, streszcz. ros., ang.
  Uwagi: Tyt. ros.: Radikal'naâ demokratiâ
  p-ISSN: 1642-1248
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Demokracja - filozofia

  Adres url:

  394/10859
  Autorzy: Halina Zięba-Załucka.
  Tytuł: Demokracja w samorz±dach (uwagi na marginesie niezrealizowanego projektu projektu ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w funkcjonowaniu samorz±du)

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Publicznego. - 2013, nr 3, s. 69-78
  p-ISSN: 1896-8996
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d lokalny


  395/10859
  Autorzy: Renata Zadr±g-Tęcza, Mateusz Mołoń, Jan Mamczur, Tomasz Biliński.
  Tytuł: Dependence of the yeast Saccharomyces cerevisiae post-reproductive lifespan on the reproductive potential

  ¬ródło: Acta Biochimica Polonica. - 2013, vol. 60, nr 1, s. 111-115, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0001-527X
  e-ISSN: 1734-154X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 1.389
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Drożdże - biochemia
 • Stres oksydacyjny

  Adres url:

  396/10859
  Autorzy: Małgorzata Stec.
  Tytuł: Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2013, Z. 34, s. 95-106
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rozwój społeczny - Polska
 • Rozwój gospodarczy - Polska

  Adres url:

  397/10859
  Autorzy: Magdalena Cyrek.
  Tytuł: Determinanty zatrudnienia w usługach tradycyjnych i nowoczesnych – analiza regionalna

  ¬ródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2013, nr 305, s. 83-94
  Uwagi: Tyt. nr. 305 : Ekonomia / red. Magdalena Rękas, Jerzy Sokołowski
  p-ISSN: 1899-3192
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zatrudnienie
 • Usługi


  398/10859
  Autorzy: Krzysztof Gutkowski, Marek Hartleb.
  Tytuł: Diagnostyka zwiększonej aktywno¶ci aminotransferaz

  ¬ródło: Medycyna po Dyplomie. - 2013, nr 6, s. 12-19
  p-ISSN: 1231-1812
  e-ISSN: 1689-4332
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000

  399/10859
  Autorzy: Izabela Sadowska-Bartosz, Aleksandra P±czka, Mateusz Mołoń, Grzegorz Bartosz.
  Tytuł: Dimethyl sulfoxide induces oxidative stress in the yeast Saccharomyces cerevisiae

  ¬ródło: FEMS Yeast Research. - 2013, Vol. 13, iss. 8, s. 820-830, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1567-1356
  e-ISSN: 1567-1364
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 2.436
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Drożdże - biochemia
 • Stres oksydacyjny

  DOI:

  400/10859
  Autorzy: Krzysztof Oklejewicz, Eugeniusz Chwastek, Marian Szewczyk, Andrzej Bobiec, Józef Mitka.
  Tytuł: Distribution of Crataegus (Rosaceae) in S-E Poland along a gradient of anthropogenic influence

  ¬ródło: Polish Journal of Ecology. - 2013, Vol. 61, iss. 4, s. 683-691, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1505-2249
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.554
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Głóg - Polska

  Adres url:

  401/10859
  Autorzy: Anatol Panasiuk, Robert Flisiak, Iwona Mozer-Lisewska, Agnieszka Adamek, Małgorzata Tyczyno, Waldemar Halota, Małgorzata Pawłowska, Janusz Stańczak, Hanna Berak, Marta Wawrzynowicz-Syczewska, Anna Boroń-Kaczmarska, Tadeusz Wojciech Łapiński, Anna Grzeszczuk, Anna Piekarska, Krzysztof Tomasiewicz, Maciej Jabłkowski, Wiesław Kryczka, Dororta Zarębska-Michaluk, Piotr Stępień, Aleksander Michał Garlicki, Joanna Kozłowska, Alicja Wiercińska-Drapało, Ewelina Zasik, Waldemar Mazur, Bożena Dobracka, Witold Dobracki, Krzysztof Simon, Józef Ryżko, Joanna Pawłowska, Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, Danuta Januszkiewicz-Lewandowska, Leszek Szenborn, Izabela Zaleska, Maria Rokitka, Elżbieta Strawińska, Katarzyna Balinowska, Tomasz Smiatacz, Piotr Stalke, Katarzyna Sikorska, Anna Lakomy, Maciej Zdrojewski, Anna Lachowicz.
  Tytuł: Distribution of HCV genotypes in Poland

  ¬ródło: Przegl±d Epidemiologiczny. - 2013, nr 1, s. 11-16, 99-103
  p-ISSN: 0033-2100
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.5

  402/10859
  Autorzy: Anna Mazur-Rylska, Wojciech Czarny, Marta Niewczas.
  Tytuł: Distribution of mean velocity values of the center of gravity (cog) as a resultant motion in the frontal and sagittal plane within quadrilateral support in healthy and mildly mentally disabled children participating in 10-week equestrian training

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2013, vol. 3, no. 4, s. 23-32
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Index Copernicus: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Hipoterapia
 • Postawa ciała - badanie
 • Jazda konna

  Adres url:

  403/10859
  Autorzy: Anna Mazur-Rylska, Wojciech Czarny.
  Tytuł: Distribution of the rotation force of gravity position cop in sagittal plane in the group of healthy children and mentally disabled with slight participating in 10-weeks class equestrian

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2013, vol. 3, no. 3, s. 96-104
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Index Copernicus: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Hipoterapia
 • Jazda konna

  Adres url:

  404/10859
  Autorzy: Sławomir Zabraniak.
  Tytuł: Do stóp Maryi. Wieluńskie pielgrzymowanie

  ¬ródło: Rocznik Wieluński. - 20113, t. 13, s. 21-32
  p-ISSN: 1642-0349
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Matka Boska
 • Pielgrzymki - katolicyzm
 • Wieluń (woj. łódzkie) - historia


  405/10859
  Autorzy: Janusz R. Mroczek.
  Tytuł: Dobrostan zwierz±t jako element retardacji przekształcania zasobów w produkcji zwierzęcej

  ¬ródło: Inżynieria Ekologiczna. - 2013, Nr 34, s. 181-188
  p-ISSN: 2081-139X
  e-ISSN: 2299-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dobrostan zwierz±t
 • Zootechnika

  Adres url:

  406/10859
  Autorzy: Aneta Bylak, Krzysztof Kukuła.
  Tytuł: Doniesienie o występowaniu krasnorostu Hildenbrandia rivularis (Liebm.) J. Ag. w Bieszczadzkim Parku Narodowym

  ¬ródło: Roczniki Bieszczadzkie. - 2013, T. 21, s. 360-362
  Uwagi: Tyt. ang.: Report on the occurrence of the red alga Hildenbrandia rivularis (Liebm.) J. Ag. in the Bieszczady National Park
  p-ISSN: 1233-1910
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bieszczadzki Park Narodowy - flora
 • Krasnorosty - Polska

  Adres url:

  407/10859
  Autorzy: Paweł Fr±czek.
  Tytuł: Do¶wiadczenia Finlandii w modernizacji sektora energii

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2013, z. 31, s. 280-289
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Finlandia - gospodarka
 • Energetyka - gospodarka

  Adres url:

  408/10859
  Autorzy: Katarzyna M. Cwynar.
  Tytuł: Dyktatura proletariatu jako negacja socjalizmu

  ¬ródło: Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich. - 2013, Nr 13, s. 65-81
  Uwagi: Tyt. ros.: Diktatura proletariata kak otricanie socializma
  p-ISSN: 1642-1248
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Socjalizm (ideologia i ruch społ.)

  Adres url:

  409/10859
  Autorzy: Piotr Cyrek.
  Tytuł: Dysproporcje w ocenach poziomu zaopatrzenia podkarpackich firm handlu detalicznego żywno¶ci±

  ¬ródło: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zarz±dzanie. - 2013, Z. 413, s. 217-228
  Uwagi: Tyt. ang.: Disparities in assesment of level of provision in food retailing enterprises from Podkarpacie
  p-ISSN: 1689-8966
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Handel detaliczny
 • Podkarpackie województwo - gospodarka

  Adres url:
  DOI:

  410/10859
  Autorzy: Magdalena Cyrek.
  Tytuł: Dysproporcje w rozwoju usług wiedzochłonnych zaawansowanych technologicznie barier± konwergencji gospodarek Unii Europejskiej

  ¬ródło: Studia Ekonomiczne (Katowice). - 2013, nr 139, s. 174-184, rys., tab., summ.
  Uwagi: Tyt. ang.: Disparities in Development of Knowledge-Intensive High-Technology Services as a Barrier for Convergence between EU EconomiesTyt. nr. 139 : Współczesne problemy ekonomiczne. Polityka państwa a proces globalizacji / red. Grażyna Wolska
  p-ISSN: 2083-8611
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gospodarka oparta na wiedzy
 • Rozwój społeczny
 • Rozwój gospodarczy

  Adres url:

  411/10859
  Autorzy: Sławomir Wilk.
  Tytuł: E-usługi publiczne oraz stopień korzystania z e-administracji w województwie podkarpackim

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2013, Z. 32, s. 482-492
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Podkarpackie województwo - socjologia
 • Społeczeństwo informacyjne
 • Usługi elektroniczne

  Adres url:

  412/10859
  Autorzy: Dorota Karkut.
  Tytuł: Edukacja człowieka, Polaka i obywatela wobec tradycji Komisji Edukacji Narodowej

  ¬ródło: Konspekt. - 2013, nr 4, s. 51-54
  p-ISSN: 1509-6726
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wychowanie obywatelskie
 • Wychowanie patriotyczne


  413/10859
  Autorzy: Grzegorz Grzybek.
  Tytuł: Edytorial
  Tytuł: Editorial

  ¬ródło: Horyzonty Wychowania. - 2013, Vol. 12, No. 23, s. 7-10
  Uwagi: Tekst w jęz. ang. s. 11-13
  p-ISSN: 1643-9171
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Etyka
 • Samotno¶ć

  Adres url:
  Adres url:

  414/10859
  Autorzy: Piotr Długosz.
  Tytuł: Efekt odwrócenia - przypadek polskiego systemu edukacji

  ¬ródło: TeraĽniejszo¶ć - Człowiek - Edukacja. - 2013, nr 3, s. 89-110
  p-ISSN: 1505-8808
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • O¶wiata - polityka - Polska


  415/10859
  Autorzy: Paweł Fr±czek, Anna Mazurkiewicz.
  Tytuł: Efekt spill-over a modernizacja krajowego sektora energii

  ¬ródło: Przedsiębiorstwo i Region. - 2013, nr 5, s. 120-130, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. numeru: Budowanie strategii wzrostu warto¶ci przedsiębiorstw i regionów
  p-ISSN: 2080-458X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Elektroenergetyka - polityka - Polska


  416/10859
  Autorzy: Wacław Jarecki, Jan Buczek, Dorota Bobrecka-Jamro.
  Tytuł: Efektywno¶ć ochrony insektycydowej rzepaku ozimego acetamiprydem

  ¬ródło: Fragmenta Agronomica. - 2014, Vol. 31, nr 1, s. 18-24
  Uwagi: Tyt. ang.: Efficiency of insecticide protection of winter oilseed rape with acetamiprid
  p-ISSN: 0860-4088
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rzepak ozimy - uprawa

  Adres url:

  417/10859
  Autorzy: Józefa Krawczyk, Zofia Sokołowicz, Sylwester ¦wi±tkiewicz, Ewa Sosin-Bzducha.
  Tytuł: Effect of outdoor access and increased amounts of local feed materials in the diets of hens covered by the gene-pool protection programme for farm animals in Poland on quality of eggs during peak egg production

  ¬ródło: Annals of Animal Science. - 2013, vol. 13, nr 2, s. 327-339, bibliogr., streszcza. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. pol.: Wpływ dostępu do wybiegu i zwiększonego udziału krajowych komponentów paszowych w żywieniu rodów kur objętych programem ochrony na jako¶ć jaj w szczycie nie¶no¶ci
  p-ISSN: 1642-3402
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.419
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kura - hodowla
 • Jajka - jako¶ć - badanie

  Adres url:
  DOI:

  418/10859
  Autorzy: Bartosz Piechowicz, Przemysław Grodzicki.
  Tytuł: Effect of temperature on toxicity of selected insecticides to forest beetle Anoplotrupes stercorosus

  ¬ródło: Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology. - 2013, vol. 17, nr 1-2, s. 103-108
  Uwagi: Tyt. pol.: Interakcja temperatury z wybranymi insektycydami chrz±szcza le¶nego Anoplotrupes stercorosus
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Chrz±szcze
 • Insektycydy


  419/10859
  Autorzy: Dorota Bobrecka-Jamro, Grażyna Kruczek, Michał Romaniak, Wacław Jarecki, Jan Buczek.
  Tytuł: Effect of the dose and method of top-dressing with nitrogen on the yield and quality of winter wheat grain

  ¬ródło: Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura. - 2013, Z. 12(4), s. 19-30
  Uwagi: Tyt. pol.: Wpływ dawki i sposobu pogłównego nawożenia azotem na plon i jako¶ć ziarna pszenicy ozimej
  p-ISSN: 1644-0625
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pszenica ozima - uprawa
 • Nawozy azotowe - stosowanie

  Adres url:

  420/10859
  Autorzy: Ewa Puszczałowska-Lizis, Iwona Zwiercan.
  Tytuł: Effectiveness assessment of complex procedures applied in health resort treatment of discopathy in lumbar spine
  Tytuł: Ocena skuteczno¶ci kompleksowego postępowania w leczeniu uzdrowiskowym choroby dyskopatycznej lędĽwiowego odcinka kręgosłupa

  ¬ródło: The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research. - 2013, T. 33, nr 3, s. 69-79
  p-ISSN: 1897-2276
  Liczba znaków: Word count / Liczba słów : 2536/2068
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dyskopatia
 • Kręgosłup - choroby
 • Kręgosłup - rehabilitacja

  Adres url:

  421/10859
  Autorzy: Małgorzata Buczek-Kowalik, Teresa Mitura, Radoslav Klamár.
  Tytuł: Ekomuzea - nowy produkt turystyczny na przykładzie ekomuzeum Hołe

  ¬ródło: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia. - 2013, Vol. 68, z. 1, s. 57-68, bibliogr., streszcz. w jęz. ang.
  p-ISSN: 0137-1983
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Agroturystyka
 • Turystyka krajoznawcza

  Adres url:

  422/10859
  Autorzy: Sławomir Solecki.
  Tytuł: Ekonomia społeczna i jej wrogowie

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2013, Z. 13, s. 179-187
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ekonomia społeczna - Polska - 21 w.
 • Ekonomia społeczna


  423/10859
  Autorzy: Anna Kołomycew.
  Tytuł: Ekonomia społeczna jako instrument aktywizacji zawodowej młodzieży. Analiza rozwi±zań systemowych

  ¬ródło: Wrocławskie Studia Politologiczne. - 2013, nr 15, s. 203-212
  p-ISSN: 1643-0328
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ekonomia społeczna
 • Poradnictwo zawodowe
 • Młodzież - praca


  424/10859
  Autorzy: Izabela Pasternak.
  Tytuł: Elimelech z Leżajska

  ¬ródło: Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich. - 2013, Nr 13, s. 363-375
  Uwagi: Tyt. ros.: Elimeleh iz Liženska
  p-ISSN: 1642-1248
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Elimelech z Leżajska (1717-1787)

  Adres url:

  425/10859
  Autorzy: Krystyna Barłóg.
  Tytuł: Empatia w pomocowych oddziaływaniach wobec osób oczekuj±cych pomocy i wsparcia

  ¬ródło: Niepełnosprawno¶ć. - 2013, Nr 12, s. 89-18, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tytuł numeru: Pogranicza niepełnosprawno¶ci
  p-ISSN: 2080-9476
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Empatia
 • Komunikacja interpersonalna
 • Niepełnosprawni - psychologia
 • Wsparcie społeczne


  426/10859
  Autorzy: Grzegorz Oracz, Jan Pertkiewicz, Jarosław Kierku¶, Maciej D±dalski, Jerzy Socha, Józef Ryżko.
  Tytuł: Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW) u dzieci z przewlekłym zapaleniem trzustki

  ¬ródło: Przegl±d Pediatryczny. - 2013, Vol. 43, Supl. 1, s. 49
  Uwagi: XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, 20-22 czerwca 2013, Kraków
  p-ISSN: 0137-723X
  e-ISSN: 2083-5752
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Endoskopia
 • Trzustka - choroby
 • Pediatria


  427/10859
  Autorzy: Piotr KuĽniar, Józef Gorzelany.
  Tytuł: Energy of bean pod opening and strength properties of selected elements of their structure

  ¬ródło: Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa. - 2013, vol. 13, nr 2, s. 53-58
  p-ISSN: 1641-7739
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Fasola - uprawa
 • Fasola - nasiona i nasiennictwo

  Adres url:

  428/10859
  Autorzy: Ireneusz Stefaniuk, Iwona Rogalska, Piotr Potera, Dagmara Wróbel.
  Tytuł: EPR measurements of ceramic cores used in the aircraft industry

  ¬ródło: Nukleonika. - 2013, Vol. 58, iss. 3, s. 391-395, bibliogr., streszcza. ang.
  p-ISSN: 0029-5922
  e-ISSN: 1508-5791
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 15.000
  Punktacja MNiSW: 0.357
  Adres url:

  429/10859
  Autorzy: Bogumił Cieniek, Ireneusz Stefaniuk, Ihor Virt.
  Tytuł: EPR study of ZnO:Co thin films grown by the PLD method

  ¬ródło: Nukleonika. - 2013, Vol. 58, iss. 3, s. 359-363
  p-ISSN: 0029-5922
  e-ISSN: 1508-5791
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.357
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Adres url:

  430/10859
  Autorzy: Tadeusz Kwater, Bogusław Twaróg, Paweł Krutys.
  Tytuł: Estymacja stanu filtrem z adaptacyjnym mechanizmem doboru współczynników wzmocnienia

  ¬ródło: Przegl±d Elektrotechniczny. - 2013, R. 89, nr 12, s. 29-32
  p-ISSN: 0033-2097
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Równania różniczkowe - stosowanie


  431/10859
  Autorzy: Justyna Ciechanowska.
  Tytuł: Etyczne granice reklamy politycznej

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2013, z. 12, s. 23-34
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Reklama - socjologia
 • Reklama - badania
 • Reklama - prawo


  432/10859
  Autorzy: Wiesława Malska, Anna Koziorowska, Dariusz Sobczyński.
  Tytuł: Evaluation of the impact of specialized biotechnological laboratory equipment in the context of higher harmonics generation

  ¬ródło: Przegl±d Elektrotechniczny. - 2013, R. 89, nr 10, s. 277-280
  p-ISSN: 0033-2097
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pr±dy stałe - pomiary

  Adres url:

  433/10859
  Autorzy: Wojciech Walat.
  Tytuł: Ewolucja ksi±żki szkolnej (podręcznika) - od wersji drukowanej do elektronicznej

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2013, nr 4, cz. 2, s. 168-178
  Uwagi: Tyt. nr. 4, cz. 2 : Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Podręczniki multimedialne
 • Podręczniki szkolne


  434/10859
  Autorzy: Piotr Lebiedowicz, Antoni Szczurek.
  Tytuł: Exclusive diffractive photon bremsstrahlung at the LHC

  ¬ródło: Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology. - 2013, vol. 87, iss. 11, art. no. 114013 (10 p.), bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Antoni Szczurek - UR druga afiliacja
  p-ISSN: 1550-7998
  e-ISSN: 1550-2368
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 4.864
  Punktacja MNiSW: 35.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 13.60.Le Meson production
 • PACS: 12.40.Nn Regge theory, duality, absorptive/optical models
 • PACS: 13.85.-t Hadron-induced high- and super-high-energy interactions
 • PACS: 14.40.Be Light mesons

  DOI:

  435/10859
  Autorzy: Adam Czudec.
  Tytuł: Finanse jednostek samorz±du terytorialnego na Podkarpaciu w 2012 r.

  ¬ródło: Budżet Samorz±du Terytorialnego. - 2013, z. 20, s. 67-100
  p-ISSN: 1640-6214
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d terytorialny - finanse
 • Podkarpackie województwo - finanse


  436/10859
  Autorzy: Piotr Br±giel, Czesława Tr±ba.
  Tytuł: Flora ł±k Zakładu Do¶wiadczalnego Instytutu Zootechniki w Odrzechowej objętych programem rolno¶rodowiskowym

  ¬ródło: Woda - ¦rodowisko - Obszary Wiejskie. - 2013, t. 13, z. 1, s. 15-30
  p-ISSN: 1642-8145
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ł±ki i pastwiska - flora

  Adres url:

  437/10859
  Autorzy: Idalia Kasprzyk, Aneta Sulborska, Małgorzata Nowak, Agata Szymańska, Joanna Kaczmarek, Weronika Haratym, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Małgorzata Jędryczka.
  Tytuł: Fluctuation range of the concentration of airborne Alternaria conidiospores sampled at different geographical locations in Poland (2010-2011)

  ¬ródło: Acta Agrobotanica. - 2013, Vol. 66, nr 1, s. 65-76
  p-ISSN: 0065-0951
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pyłki - badanie
 • Powietrze - mikrobiologia

  Adres url:
  DOI:

  438/10859
  Autorzy: Maciej Bilek, Kinga Stawarczyk, Janina Kaniuczak.
  Tytuł: Fluorki w wybranych herbatach ekspresowych

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2013, nr 16, s. 7-12
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Fluorki
 • Herbata

  Adres url:

  439/10859
  Autorzy: Ewelina Rabiej.
  Tytuł: Formy organizacyjne podmiotów leczniczych : uwarunkowania prawne i ekonomiczne

  ¬ródło: Przedsiębiorstwo i Region. - 2013, nr 5, s. 100-108, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. numeru: Budowanie strategii wzrostu warto¶ci przedsiębiorstw i regionów
  p-ISSN: 2080-458X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Służba zdrowia - organizacja
 • Służba zdrowia - prawo


  440/10859
  Autorzy: Agnieszka Pawłowska, Anna G±sior-Niemiec, Anna Kołomycew.
  Tytuł: Funkcjonowanie partnerstw międzysektorowych w opinii ich członków : przykład lokalnych grup działania województwa podkarpackiego

  ¬ródło: Polityka i Społeczeństwo. - 2013, nr 2 (11), s. 71-87, abstr., bibliogr.
  p-ISSN: 1732-9639
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Partnerstwo lokalne - Polska
 • Rozwój regionalny - Polska - 21 w.
 • Wie¶ - gospodarka - Polska - 21 w.
 • Podkarpackie województwo - gospodarka


  441/10859
  Autorzy: Agnieszka Kawalec.
  Tytuł: Galicja w badaniach ks. Franciszka Siarczyńskiego

  ¬ródło: Archiva Ecclesiastica : biuletyn Stowarzyszenia Archiwistów Ko¶cielnych. - 2013, R. 6, Nr 6, s. 29-49
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Galicja - historia
 • Siarczyński Franciszek (1758-1829)


  442/10859
  Autorzy: Tadeusz Półchłopek.
  Tytuł: Galicyjski ateusz. Profetyzm, mistycyzm i romantyzm w twórczo¶ci Aleksandra (Leszka) Dunina-Borkowskiego

  ¬ródło: Hybris : internetowy magazyn filozoficzny. - 2013, nr 20, s. 136-155
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1689-4286
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dunin-Borkowski Leszek (1811-1896)

  Adres url:

  443/10859
  Autorzy: Józef Ryżko.
  Tytuł: Gastroenterologia pediatryczna - pytania i odpowiedzi

  ¬ródło: Gastroenterologia Praktyczna. - 2013, nr 1, s. 75-76, bibliogr.
  p-ISSN: 2080-9956
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gastroenterologia


  444/10859
  Autorzy: Małgorzata Klisowska.
  Tytuł: Gdy odpowiedĽ tajemnic±. Esej symptonalny na phonos i logos, brzmienie i sens (cz.2)

  ¬ródło: Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie. - 2012/2103, nr (41-43)/(44-47), s. 183-187
  p-ISSN: 1643-790X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Żakiewicz Zbigniew (1933-2010)
 • Rybowicz Jan (1949-1990)


  445/10859
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: General reflections about the philosophy of martial arts

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2013, Vol. 13, no. 1-4, s. 11-16
  Uwagi: W wersji elektr.: Vol. 13, no. 3, s. 1-6
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz - filozofia

  Adres url:

  446/10859
  Autorzy: Jacek Dziok.
  Tytuł: Generalized problem of starlikeness for products of close-to-star functions

  ¬ródło: Annales Polonici Mathematici. - 2013, vol. 107, nr 2, s. 109-121, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0066-2216
  e-ISSN: 1730-6272
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.437
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • MSC: 30C45 Special classes of univalent and multivalent functions
 • MSC: 30C50 Coefficient problems for univalent and multivalent functions
 • MSC: 30C55 General theory of univalent and multivalent functions

  DOI:

  447/10859
  Autorzy: Grażyna Gajdek.
  Tytuł: Genetyczne modyfikacje jako czynnik zagrożeń i szans we współczesnym ¶wiecie

  ¬ródło: Geopolityka.net. - 2013
  Uwagi: Dok. elektr.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Żywno¶ć transgeniczna

  Adres url:

  448/10859
  Autorzy: Radosław Grabowski.
  Tytuł: Glosa do postanowienia Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych S±du Najwyższego z dnia 9 listopada 2011 r., III SW 169/11

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Konstytucyjnego. - 2013, nr 2(14), s. 243-250
  p-ISSN: 2082-1212
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • S±downictwo - prawo

  Adres url:

  449/10859
  Autorzy: Maria Bosak, Paweł Majka.
  Tytuł: Glosa do wyroku NSA z 24.10.2012 r. II FSK 469/11. [Dot. zaliczenia wydatków na organizację spotkań biznesowych do kosztów uzyskania przychodu]

  ¬ródło: Gdańskie Studia Prawnicze. Przegl±d Orzecznictwa. - 2013, nr 2, s. 45-53, streszcz.
  p-ISSN: 1734-5677
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Podatek - prawo


  450/10859
  Autorzy: Anna Golonka.
  Tytuł: Glosa do wyroku SA we Wrocławiu z 13.06.2012 r. II AKa 161/12. [Dot. zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary sprawcy, który w czasie popełnienia przestępstwa miał w znacznym stopniu ograniczon± poczytalno¶ć]

  ¬ródło: Wojskowy Przegl±d Prawniczy. - 2013, nr 2, s. 129-134
  p-ISSN: 0137-7272
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Poczytalno¶ć ograniczona
 • Złagodzenie nadzwyczajne kary
 • Kara pozbawienia wolno¶ci

  Adres url:

  451/10859
  Autorzy: Monika Klejnowska.
  Tytuł: Glosa do wyroku SN z 15.01.2013 r. II KK 6/13. [Dot. rozstrzygnięć zapadłych w tzw. trybie konsensualnym w wyniku dobrowolnego poddania się karze]

  ¬ródło: Orzecznictwo S±dów Polskich. - 2013, nr 12, poz. 126 k.
  p-ISSN: 0867-1850
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dobrowolne poddanie się karze


  452/10859
  Autorzy: Paweł Majka.
  Tytuł: Glosa do wyroku WSA w Rzeszowie z 14.02.2011 r. I SA/Rz 826/10. [Dot. zależno¶ci solidarno¶ci obowi±zku podatkowego i stawki podatku od nieruchomo¶ci]

  ¬ródło: Przegl±d Orzecznictwa Podatkowego. - 2013, nr 1, s. 22-26
  p-ISSN: 1230-5065
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Podatek - prawo
 • Podatek od nieruchomo¶ci - prawo


  453/10859
  Autorzy: Mariusz D±browski.
  Tytuł: Glycated hemoglobin, diabetes treatment and cancer risk in type 2 diabetes. A case-control study

  ¬ródło: Annals of Agricultural and Environmental Medicine. - 2013, vol. 20, nr 1, s. 116-121, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1232-1966
  e-ISSN: 1898-2263
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cukrzyca typu II
 • Otyło¶ć

  Adres url:

  454/10859
  Autorzy: Ewelina Bytnar.
  Tytuł: Gromadzenie druków zwartych w bibliotece akademickiej - na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego

  ¬ródło: Podkarpackie Studia Biblioteczne. - 2013, Nr 2, s. 22-32
  Uwagi: Dok. elektr.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bibliotekarstwo

  Adres url:

  455/10859
  Autorzy: Małgorzata Wojnicka-Stolarz, Anna Juza, Robert Staroń, Bogumił Lewandowski, Krzysztof Gutkowski.
  Tytuł: Hepatoblastoma of early childhood as an indicator of Gardner's syndrome
  Tytuł: Zło¶liwy guz w±troby wieku dziecięcego jako wyznacznik syndromu Gardnera

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2013, T. 11, nr 3, s. 418-423
  Uwagi: Tekst równol.: pol. ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • W±troba - nowotwory
 • Jelito grube - nowotwory

  Adres url:

  456/10859
  Autorzy: Marcin Niemczyk.
  Tytuł: Historia doktryn polityczno-prawnych jako przedmiot wykładany na studiach prawniczych. Analiza wyników badań opinii studentów pierwszego roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

  ¬ródło: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius. - 2013, Vol. 60, z. 2, s. 191-210
  p-ISSN: 0458-4317
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Polityka - historia
 • Prawo - historia

  Adres url:

  457/10859
  Autorzy: Andrzej Bobiec.
  Tytuł: Historia i dynamika drzewostanów gr±dowych Białowieskiego Parku Narodowego

  ¬ródło: Wiadomo¶ci Botaniczne. - 2013, Vol. 57, nr 3/4, s. 17-39
  p-ISSN: 0043-5090
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Białowieska Puszcza - flora
 • D±b - ekologia


  458/10859
  Autorzy: Stanisław Zaborniak.
  Tytuł: Historia polskiej lekkiej atletyki

  ¬ródło: Lekkoatleta. - 2013, nr 4, s. 8-10
  p-ISSN: 1234-5423
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Lekkoatletyka - historia


  459/10859
  Autorzy: Dagmara S±decka, Małgorzata Janusz, Aneta Rejman.
  Tytuł: History of general Zaruski sailing yacht

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2013, vol. 3, no. 4, s. 202-222
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Żeglarstwo - biografie
 • Zaruski Mariusz (1867-1941)

  Adres url:

  460/10859
  Autorzy: Stanisław Sagan, Viktoriya Serzhanova, Dominika Wapińska.
  Tytuł: Historyczne akty ustrojowe i obowi±zuj±ca konstytucja Norwegii

  ¬ródło: Studia Prawnicze KUL. - 2013, nr 2, s. 59-69, streszcz. pol., ang., ros.
  p-ISSN: 1897-7146
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Norwegia - ustrój
 • Norwegia - konstytucja 1814 r.


  461/10859
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: Humanities in the study of Budo – problems and methodology

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2013, Vol. 13, no. 1-4, s.33-38, abstr., streszcz., bibliogr.
  Uwagi: W wersji elektr.: Vol. 13, no. 4, s. 1-6
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz - antropologia społeczna

  Adres url:

  462/10859
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Paweł Król, Henryk Rożek.
  Tytuł: I Archery World Championships in Lvov in 1931

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2013, vol. 3, no. 2, s. 45-64
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Index Copernicus: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Łucznictwo - historia
 • Lwów (Ukraina) - sport - historia

  Adres url:

  463/10859
  Autorzy: Tadeusz Boruta.
  Tytuł: Ikonografia religijna artystek aktywnych w Ruchu Kultury Niezależnej
  Tytuł: The religious iconography of temale astists in the Indedendent Cuture Movement

  ¬ródło: Sacrum et Decorum : materiały i studia z historii polskiej sztuki sakralnej. - 2013, R. 6, s. 74-89
  Uwagi: Tekst równol. pol., ang.
  p-ISSN: 1689-5010
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sztuka sakralna


  464/10859
  Autorzy: Barbara Fura.
  Tytuł: Improving ISO 14001 environmental management systems

  ¬ródło: Polish Journal of Environmental Studies. - 2013, Vol. 22, nr 6, s. 1711-1721, bibliogr., streszcz. ang
  p-ISSN: 1230-1485
  e-ISSN: 2083-5906
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.600
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Normy ISO 14001
 • Ochrona ¶rodowiska - zarz±dzanie - normalizacja

  Adres url:

  465/10859
  Autorzy: Małgorzata Nagórska, Özlem Karabulutlu, Katarzyna Wardak, Monika Binkowska-Bury.
  Tytuł: Infekcje HPV - wiedza studentów pielęgniarstwa na przykładzie Polski i Turcji
  Tytuł: HPV infections - knowledge among nursing students from Poland and Turkey

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2013, T. 11, nr 1, s. 86-94
  Uwagi: Tekst równol.: pol. ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wirus brodawczaka ludzkiego

  Adres url:

  466/10859
  Autorzy: Jadwiga Topczewska, Wanda Krupa.
  Tytuł: Influence of horse breed and housing system on the level of selected elements in horse's hair

  ¬ródło: Journal of Elementology. - 2013, Vol. 18, no. 2, s. 287-295, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. pol.: Poziom wybranych pierwiastków w sier¶ci koni z uwzględnieniem rasy i systemu utrzymania
  p-ISSN: 1644-2296
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.643
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Koń - hodowla

  Adres url:
  DOI:

  467/10859
  Autorzy: Oleg Gretskyy, Bogdan Mytskan.
  Tytuł: Influence of motivational training on the level of young swimmers' physical fitness and intrinsic motivation for attending swimming lessons

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2013, vol. 3, no. 4, s. 286-289
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pływanie - nauczanie i trening

  Adres url:

  468/10859
  Autorzy: Ewa A. Czyż, Anthony R. Dexter.
  Tytuł: Influence of soil type on the wilting of plants

  ¬ródło: International Agrophysics. - 2013, vol. 27, iss. 4, p. 385-390, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Ewa A. Czyż - UR druga afiliacja
  p-ISSN: 0236-8722
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 1.142
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gleba - badanie
 • Ro¶liny - uprawa

  Adres url:
  DOI:

  469/10859
  Autorzy: Martin Mizla.
  Tytuł: Innovation paradoxes and SMEs

  ¬ródło: Przedsiębiorstwo i Region. - 2013, nr 5, s. 109-119, bibliogr., stereszcz. pol.
  Uwagi: Tyt. numeru: Budowanie strategii wzrostu warto¶ci przedsiębiorstw i regionów
  p-ISSN: 2080-458X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Innowacje - stosowanie - gospodarka
 • Przedsiębiorstwa małe i ¶rednie - zarz±dzanie


  470/10859
  Autorzy: Roman Chorób.
  Tytuł: Instytucjonalne determinanty rozwoju innowacyjnych powi±zań integracyjnych

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - 2013, nr 104, s. 169-177
  Uwagi: Tyt. nr. 104 : Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
  p-ISSN: 1640-6818
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Innowacje