Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PAA
Liczba odnalezionych rekordów: 13196Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku
1/13196
Autorzy: Paweł Więch, Monika Binkowska-Bury, Bartosz Korczowski.
Tytuł: Body composition as an indicator of the nutritional status in children with newly diagnosed ulcerative colitis and Crohn's disease - a prospective study

¬ródło: Przegl±d Gastroenterologiczny. - 2017, vol. 12, nr. 1, bibliogr. streszcz. ang.
p-ISSN: 1895-5770
e-ISSN: 1897-4317
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: ENG
Angielskie hasła przedmiotowe:
 • inflammatory bowel disease
 • nutritional status
 • body composition
 • children

  Adres url:
  DOI:

  2/13196
  Autorzy: Magdalena Wasylewicz.
  Tytuł: "Komunikowanie o sobie" w internecie w dobie dominacji ikonosfery

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 3(17), s. 172-177, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: "Communicating about yourself" on the Internet in the era of the dominance of the iconosphere
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • komunikacja
 • ikonosfera
 • Internet
 • osobowo¶ć narcystyczna

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • communication
 • iconosphere
 • narcissistic personality

  Adres url:

  3/13196
  Autorzy: Grzegorz Maroń.
  Tytuł: "Uchwały problemowe" organów stanowi±cych jednostek samorz±du terytorialnego na przykładzie uchwał dotycz±cych zagadnień bioetycznych

  ¬ródło: Samorz±d Terytorialny. - 2016, nr 1-2, s. 111-126, bibliogr.
  p-ISSN: 0867-4973
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d terytorialny - prawo
 • Bioetyka


  4/13196
  Autorzy: Jan Pisuliński.
  Tytuł: "Ukraiński Mazarini"? - Roman Smal-Stocki i Polacy

  ¬ródło: Nowy Prometeusz. - 2016, nr 9, s. 79-93, bibliogr.
  p-ISSN: 2081-206X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Roman Smal-Stocki


  5/13196
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski, Lothar Sieber.
  Tytuł: 40 years of Zendo karate Tao-Te-Tao and Idokan karate (1975-2015)

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2016, vol. 16, no. 1, s. 11-17, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: 40 lat Zendo karate Tao-te-tao i Idokan karate (1975-2015)
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz - historia
 • Budō
 • Karate

  Adres url:
  DOI:

  6/13196
  Autorzy: Katija Dolina, Marija Jug-Dujakovic, Łukasz Łuczaj, Ivana Vitasovic-Kosic.
  Tytuł: A century of changes in wild food plant use in coastal Croatia: the example of Krk and Poljica

  ¬ródło: Acta Societatis Botanicorum Poloniae. - 2016, Vol.85, iss. 3, Article Number. 3508, bibliogr., streszcz. ang
  p-ISSN: 0001-6977
  e-ISSN: 2083-9480
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 1.213
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • ethnobotany
 • wild vegetables
 • wild edible plants
 • Dalmatia
 • Kvarner
 • Mediterranean diet

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • WoS

  DOI:

  7/13196
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: A Christian and the martial arts path

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2016, vol. 16, no. 2, s. 1-7, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Chrze¶cijanin i droga sztuk walki
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz - etyka

  Adres url:
  DOI:

  8/13196
  Autorzy: Jan G. Bazan, Stanisława Bazan-Socha, Sylwia Buregwa-Czuma, Łukasz Dydo, Wojciech Rz±sa, Andrzej Skowron.
  Tytuł: A Classifier Based on a Decision Tree with Verifying Cuts

  ¬ródło: Fundamenta Informaticae. - 2016, vol. 143, no. 1-2, pp. 1-18, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0169-2968
  e-ISSN: 1875-8681
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 20.000
  DOI:

  9/13196
  Autorzy: Maciej Balawejder, Radosław Józefczyk, Piotr Antosik, Marcin Pieni±żek.
  Tytuł: A method for remediation of soil contaminated with simazine

  ¬ródło: Archives of Environmental Protection. - 2016, vol. 42, no. 3, pp. 41-46, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-4772
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • simazine
 • soil
 • ozone
 • remediation

  DOI:

  10/13196
  Autorzy: Anna Nizioł.
  Tytuł: A proposal to improve the efficiency of managing and functioning of a tourist product as exemplified by a tourist trail

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 2, s. 56-60, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka - marketing
 • Marketing terytorialny

  Adres url:

  11/13196
  Autorzy: Rafał Kołodziej, Paweł Ostrowski.
  Tytuł: Activities of physical education and sport department, branch of the Maria Curie-Sklodowska University in Rzeszow in the years 1969-2001

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 4, p. 201-207, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • sport
 • physical education
 • history


  12/13196
  Autorzy: Michał Marciak.
  Tytuł: Adiabene and Hatra : Some Remarks on Hatra's Neighbor

  ¬ródło: Anabasis : studia classica et orientalia. - 2015, nr 6, s. 245-256, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2082-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Historia


  13/13196
  Autorzy: Jacek Tabarkiewicz.
  Tytuł: Advances in active and passive immunotherapy for Alzheimer's disease - a short review

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, R. 14, nr 1, s. 93-96, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. w j. pol.: Postępy w aktywnej i pasywnej immunoterapii w chorobie Alzheimera - krótki przegl±d pi¶miennictwa
  p-ISSN: 2450-6761
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Choroba Alzheimera - leczenie
 • Immunoterapia

  Adres url:
  DOI:

  14/13196
  Autorzy: Bożenna Karczmarek-Borowska, Monika Tobiasz, Agnieszka Bukała.
  Tytuł: Akceptacja choroby przez chorych na nowotwór płuca

  ¬ródło: Polski Merkuriusz Lekarski. - 2016, T. 40, nr 236, s. 89-93, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Acceptance of the disease in patients with lung cancer
  p-ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Płuca - nowotwory


  15/13196
  Autorzy: Katarzyna Dereń, Edyta Łuszczki, Grzegorz Sobek, Ewelina Polak, Artur Mazur.
  Tytuł: Aktualna Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywno¶ci Fizycznej w profilaktyce chorób cywilizacyjnych w¶ród dzieci i młodzieży

  ¬ródło: Standardy Medyczne. Pediatria. - 2016, T. 13, nr 6, s. 808-818, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The current Healthy Eating Pyramid and Physical Activity in the prevention of lifestyle diseases among children and adolescents
  p-ISSN: 2080-5438
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • piramida żywienia
 • aktywno¶ć fizyczna
 • żywienie
 • dzieci
 • młodzież

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • food pyramid
 • physical activity
 • ntrition
 • children
 • adolescents


  16/13196
  Autorzy: Krzysztof Oklejewicz, Mateusz Wolanin, Olga ¦wider, Paweł Marciniuk, Jolanta Marciniuk, Bohumil Trávníček.
  Tytuł: Aktualny stan wiedzy o występowaniu gatunków z rodzaju Taraxacum w Bieszczadach

  ¬ródło: Roczniki Bieszczadzkie. - 2016, t. 24, s. 281-285, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The current state of knowledge on the occurrence of species of the genus Taraxacum in the Bieszczady Mts
  p-ISSN: 1233-1910
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Carpathian Mts
 • dandelions
 • distribution

  Adres url:

  17/13196
  Autorzy: Bogusław Droba, Maria Droba, Larisa Sibirnaja.
  Tytuł: Aktywno¶ć kwa¶nych glikozydaz w mleczku pszczelim pozyskiwanym z mateczników na różnych etapach rozwoju larwy

  ¬ródło: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. - 2016, nr 584, s. 13-21, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0084-5477
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • mleczko pszczele
 • larwy matek
 • kwa¶ne glikozydazy

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • royal jelly
 • larvae from queen bee's cells
 • acid glycosidases

  Adres url:

  18/13196
  Autorzy: Teresa Pop, Ewelina Czenczek-Lewandowska, Bogumił Lewandowski, Justyna Leszczak, Justyna Podgórska-Bednarz, Joanna Baran.
  Tytuł: Aktywno¶ć zawodowa osób w okresie 10 lat od operacji endoprotezoplastyki stawu biodrowego
  Tytuł: Occupational Activity in Patients 10 Years after Hip Replacement Surgery

  ¬ródło: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja. - 2016, vol. 18, nr. 4, s. 327-336, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1509-3492
  e-ISSN: 2084-4336
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • endoprotezoplastyka
 • aktywno¶ć zawodowa
 • Staw biodrowy

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • hip replacement
 • employment status
 • public health

  Adres url:
  DOI:

  19/13196
  Autorzy: Dorota Szumna.
  Tytuł: Aktywny uczeń na I etapie edukacyjnym - od idei do codziennych wyborów zawodowych

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 3(17), s. 54-61, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The active student at the first educational stage - from ideas to daily professional choices
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • edukacja wczesnoszkolna
 • sposoby aktywizowania uczenia się

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • early primary education
 • learning activation
 • means of activating

  Adres url:
  DOI:

  20/13196
  Autorzy: Barbara Sobek.
  Tytuł: Alienation of the Jensen, Cauchy and d'Alembert Equations

  ¬ródło: Annales Mathematicae Silesianae. - 2016, vol. 30, iss. 1, s. 181-191, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0860-2107
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • alienation
 • exponential Cauchy equation
 • Jensen equation
 • d'Alembert equation

  Adres url:
  DOI:

  21/13196
  Recenzja pracy: Strefa euro : między sceptycyzmem a realizmem / [zespół aut.] Ryszard Kata, Magdalena Cyrek, Małgorzata Wosiek, Tomasz Potocki, Władysława Jastrzębska. - Warszawa, 2015
  Autorzy: Alina Walenia.
  ¬ródło: Finanse Komunalne
  Opis fizyczny: 2016, R. 23, nr 3, s. 75-76
  p-ISSN: 1232-0307
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL

  22/13196
  Autorzy: Mira Malczyńska-Biały.
  Tytuł: Alternatywne sposoby pozas±dowego rozstrzygania sporów konsumenckich w Polsce wobec digitalizacji rynku

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2016, z. 45, s. 88-95, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Alternative Manners of the Arbitration of Extrajudicial Disputes in Poland Towards Consumer Market Digitization
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Konsumenci (ekon.) - ochrona
 • S±downictwo polubowne

  Adres url:
  DOI:

  23/13196
  Autorzy: Dawid Filip, Arkadiusz Górski, Marek Wojtaszek, Dorota Ozga.
  Tytuł: Analiza funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie w 2012 roku

  ¬ródło: Anestezjologia i Ratownictwo. - 2016, R. 10, s. 150-157, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Analysis of Medical Emergency Teams' actions in operating area of Ambulance Service in Rzeszow in 2012
  p-ISSN: 1898-0732
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • zespół ratownictwa medycznego
 • województwo podkarpackie
 • czas dotarcia ZRM
 • Ratownictwo medyczne

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Medical Emergency Team
 • podkarpackie region
 • MET's arrival time
 • Emergency Medical Services


  24/13196
  Autorzy: Łukasz Furman, Witold Furman.
  Tytuł: Analiza rozwoju gospodarczego w ¶wietle wybranych wpływów podatkowych w latach 2011-2015 na terenie województwa podkarpackiego

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - 2016, t. 31, nr 3, s. 13-34, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: An analysis of economic development in the light of selected tax revenues in the years 2011-2015 in Podkarpackie Voivodeship
  p-ISSN: 1506-2635
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Podatek
 • Rozwój gospodarczy
 • województwo podkarpackie

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • tax
 • economic development
 • Podkarpackie Voivodeship


  25/13196
  Autorzy: Agnieszka Guzik, Mariusz Drużbicki, Grzegorz Przysada, Andrzej Kwolek, Agnieszka Brzozowska-Magoń, Andżelina Wolan-Nieroda.
  Tytuł: Analysis of consistency between temporospatial gait parameters and gait assessment with the use of Wisconsin Gait Scale in post-stroke patients

  ¬ródło: Neurologia i Neurochirurgia Polska. - 2016, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: In press - Available online 18 November 2016
  p-ISSN: 0028-3843
  e-ISSN: 1897-4260
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • gait
 • stroke
 • Wisconsin Gait Scale
 • 3-dimensional gait analysis

  DOI:

  26/13196
  Autorzy: Bohdan Achremowicz, Jan Oszmiański, Czesław Puchalski.
  Tytuł: Antyoksydanty owoców i warzyw. Cz. 1. Funkcja i działanie

  ¬ródło: Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny = Fermentation, Fruits and Vegetable Industry. - 2016, T. 60, nr 3, s. 8-11, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 0137-2645
  e-ISSN: 2449-9552
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Owoce - badanie
 • Warzywa - badanie

  DOI:

  27/13196
  Autorzy: Bohdan Achremowicz, Jan Oszmiański, Czesław Puchalski.
  Tytuł: Antyoksydanty owoców i warzyw. Cz. 2. Antyoksydanty jabłek

  ¬ródło: Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny = Fermentation, Fruits and Vegetable Industry. - 2016, T. 60, nr 4, s. 23-25
  p-ISSN: 0137-2645
  e-ISSN: 2449-9552
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przeciwutleniacze
 • Jabłka
 • Fruktoza
 • Flawonoidy
 • Procyjanidy

  DOI:

  28/13196
  Autorzy: Katarzyna Walicka-Cupry¶, Agnieszka Ćwirlej-Sozańska, Agnieszka Brzozowska-Magoń, Anna Łyczko.
  Tytuł: Aqua gymnastics and functional efficiency of women after 60 - pilot study
  Tytuł: Gimnastyka w wodzie a sprawno¶ć funkcjonalna kobiet po 60. roku życia - badania pilotażowe

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, R. 14, nr 3, s. 278-286, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dawniej: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie / Medical Journal of the Rzeszow University and the National Medicines Institute, Warsaw
  p-ISSN: 2450-6761
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • gimnastyka w wodzie
 • sprawno¶ć fizyczna
 • test sprawo¶ci funkcjonalnej Fullertona

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • aqua gymnastic
 • physical activity
 • Fullerton Functional Fitness

  Adres url:
  DOI:

  29/13196
  Autorzy: Anna Szaflarska-Popławska, Anetta Soroczyńska-Wrzyszcz, Ewa Barg, Jan Józefczuk, Bartosz Korczowski, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk, Sabina Więcek, Bożena Cukrowska.
  Tytuł: Assessment of coeliac disease prevalence in patients with Down syndrome in Poland - a multi-centre study

  ¬ródło: Przegl±d Gastroenterologiczny. - 2016, vol. 11, nr 1, s. 41-46, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1895-5770
  e-ISSN: 1897-4317
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • coeliac disease
 • Down syndrome
 • prevalence
 • epidemiological study

  Adres url:
  DOI:

  30/13196
  Autorzy: Monika Szychta, Anna Wiernicka, Maciej D±dalski, Piotr Landowski, Beata Klincewicz, Katarzyna Karolewska-Bochenek, Grażyna Czaja-Bulsa, Elżbieta Jarocka-Cyrta, Bartosz Korczowski, Małgorzata Sładek, Jarosław Kierku¶.
  Tytuł: Assessment of induction therapy with infliximab in children with moderate to severe ulcerative colitis : a multi-center study

  ¬ródło: Medycyna Wieku Rozwojowego. - 2016, nr 3, s. 205-211, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. w jęz. pol.: Ocena terapii biologicznej infliksymabem u dzieci ze ¶redniociężk± i ciężk± postaci± wrzodziej±cego zapalenia jelita grubego: badanie wieloo¶rodkowe
  p-ISSN: 1428-345X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • wrzodziej±ce zapalenie jelita grubego
 • dzieci

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • infliximab
 • ulcerative colitis
 • children

  Adres url:

  31/13196
  Autorzy: Agnieszka Ćwirlej-Sozańska, Anna Wilmowska-Pietruszyńska, Agnieszka Wi¶niowska, Agnieszka Guzik, Mariusz Drużbicki, Bernard Sozański.
  Tytuł: Assessment of mobility, body balance and risk of fractures in the elderly
  Tytuł: Ocena mobilno¶ci, równowagi ciała oraz ryzyka złamania u osób starszych

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, T. 14, nr 2, s. 134-147, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Poprzedni tyt. czas.: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie
  p-ISSN: 2450-6761
  e-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ludzie starzy - zdrowotno¶ć
 • Złamania ko¶ci
 • Zmysł równowagi - zaburzenia

  Adres url:
  DOI:

  32/13196
  Autorzy: Bogumił Lewandowski, Robert Brodowski, Wojciech Stopyra, Marek Muster, Andrzej Włodyka, Małgorzata Migut, Michał Leja, Krystyna WoĽniak, Grzegorz Kucaba.
  Tytuł: Assessment of paramedics' knowledge and skills on dealing with dental injuries
  Tytuł: Ocena wiedzy i umiejętno¶ci ratowników medycznych na temat postępowania w urazach zębów

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, R. 14, nr 3, s. 287-299, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dawniej: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie / Medical Journal of the Rzeszow University and the National Medicines Institute, Warsaw
  p-ISSN: 2450-6761
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • urazy zębów
 • pierwsza pomoc
 • wiedza ratowników medycznych

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • dental injuries
 • first aid
 • paramedics' knowledge

  Adres url:
  DOI:

  33/13196
  Autorzy: Marian Rzepko, Sławomir Drozd, Wojciech Bajorek, Wojciech Czarny, Paweł Król, Piotr Kunysz, Joanna Wójtowicz.
  Tytuł: Asymptomatic stability and sexual dimorphism of students of the Rzeszów University

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 1, p. 32-47, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Narciarstwo - nauczanie i trening
 • Studenci - sport

  Adres url:

  34/13196
  Autorzy: Małgorzata Wojnicka-Stolarz, Anna G±szcz, Mariusz Ksi±żek, Dorota Gutkowska, Krzysztof Gutkowski.
  Tytuł: Asymptomatyczny guz neuroendokrynny okolicy krętniczo-k±tniczej u 59-letniego chorego - opis przypadku
  Tytuł: Asymptomatic neuroendocrine tumor of the ileocecal area in a 59 year-old patient - a case study

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, R. 14, nr 1, s. 97-104, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2450-6761
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gastroenterologia
 • Onkologia

  DOI:

  35/13196
  Autorzy: Bożena Tuziak.
  Tytuł: Autorytet władz gminnych jako element kapitału społecznego a nierówno¶ci w rozwoju na poziomie lokalnym

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - 2016, z. 48, s. 347-359, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The Authority of the Municipal Authorities as Component of Social Capital in Context of Inequalities in Development at the Local Level
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Autorytet
 • władze gminne
 • Kapitał społeczny
 • rozwój
 • nierówno¶ci

  Adres url:
  DOI:

  36/13196
  Autorzy: Maciej Bilek, Joanna Pytko, Stanisław Sosnowski.
  Tytuł: Badania trwało¶ci soków drzewnych brzozowych

  ¬ródło: Polish Journal for Sustainable Development. - 2016, T. 20, s. 7-14, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Shelf life of birch tree sap
  p-ISSN: 2450-3746
  e-ISSN: 2451-2672
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • brzoza brodawkowata
 • soki drzewne
 • trwało¶ć żywno¶ci
 • bezpieczeństwo zdrowotne żywno¶ci

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • silver birch
 • tree saps
 • shelf life
 • food safety

  Adres url:
  DOI:

  37/13196
  Autorzy: Tomasz Warchoł.
  Tytuł: Badanie możliwo¶ci edukacyjnych rozszerzonej rzeczywisto¶ci - sprawozdanie z badań

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 1(15), s. 124-129, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Research of possibilities educational augmented reality - research report
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Edukacja
 • Uczenie się

  DOI:

  38/13196
  Autorzy: Aleksander Marszałek.
  Tytuł: Badanie układów komutacyjnych w kształceniu inżynierów informatyki

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 3(17), s. 107-112, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Testing of switching circuits in education of computer science engineers
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • edukacja informatyczna
 • układy komutacyjne
 • multiplekser
 • demultiplekser
 • techniczne ¶rodki kształcenia

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • computer science education
 • switching circuit
 • multiplexer
 • demultiplexer
 • teaching aids

  Adres url:
  DOI:

  39/13196
  Autorzy: Bartosz Piechowicz, Renata Watrakiewicz, Elżbieta Rębisz, Lech Zaręba, Maciej Balawejder, Marcin Pieni±żek, Aneta Zwolak, Przemysław Grodzicki, Stanisław Sadło.
  Tytuł: Beer as attractant for Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1885 (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae)

  ¬ródło: Folia Malacologica. - 2016, vol. 24, iss. 3, pp. 193-200, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1506-7629
  e-ISSN: 2300-7125
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Arion vulgaris
 • beer
 • attractant
 • pest
 • trap

  Adres url:
  DOI:

  40/13196
  Autorzy: Renata Ra¶, Mariusz Ksi±żek, Edyta Barna¶, Joanna Skręt-Magierło, Wojciech K±ziołka, Ludmiła Fudali, Justyna Filipowska, Andrzej Skręt.
  Tytuł: Benign metastasizing leiomyoma in triple location: lungs, parametria and appendix

  ¬ródło: Menopause Review. - 2016, Vol. 15, iss. 2, s. 117-121, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-8876
  e-ISSN: 2299-0038
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • benign metastasizing leiomyoma
 • triple location
 • etiology

  DOI:

  41/13196
  Autorzy: Jakub Czopek.
  Tytuł: Bezpieczeństwo i ochrona prywatno¶ci młodzieży w Internecie w kontek¶cie edukacji medialnej

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika. - 2016, T. 12, s. 67-74, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The safety and protection of privacy of young people on the Internet in the context of media education
  p-ISSN: 1896-4591
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Internet - socjologia
 • Młodzież - socjologia
 • Edukacja medialna

  Adres url:

  42/13196
  Autorzy: Ewa Puszczałowska-Lizis, Iwona Zwiercan.
  Tytuł: Bezpo¶rednia i odległa ocena skuteczno¶ci terapii uzdrowiskowej osób z dyskopati± lędĽwiow±

  ¬ródło: Postępy Rehabilitacji = Advances in Rehabilitation. - 2016, Vol. 30, iss. 1, s. 33-40, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Direct and remote evaluation of effectiveness of health resort therapy on people with discopathy of the lumbar spine
  p-ISSN: 0860-6161
  e-ISSN: 1734-4948
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • kręgosłup lędĽwiowy
 • Ból
 • skala NRS
 • ograniczenia funkcjonalne
 • kwestionariusz RMDQ

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • lumbar spine
 • pain
 • NRS scale
 • functional disability
 • RMDQ questionnaire

  Adres url:
  DOI:

  43/13196
  Autorzy: Agnieszka Łaba-Hornecka.
  Tytuł: Biblioterapia i jej wpływ na zachowania komunikacyjne dzieci z autyzmem

  ¬ródło: Niepełnosprawno¶ć. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej. - 2016, nr 23, s. 212-223, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Bibliotherapy and its impact on communication behaviours of children with autism
  p-ISSN: 2080-9476
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Autyzm
 • zachowania komunikacyjne
 • Biblioterapia
 • bajki
 • biblioterapeutyczny program


  44/13196
  Autorzy: Rafał Kapica, Patrycja Żegleń.
  Tytuł: Bicycle routes as an element of recreational infrastructure of Rzeszów

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 1, p. 17-25, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Drogi rowerowe - Polska
 • Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - turystyka

  Adres url:

  45/13196
  Autorzy: Wiesław Mendyka, Maciej Kuchciak, Patryk Niewczas-Czarny, Krzysztof Aftaruk.
  Tytuł: Bio-regeneration, hygiene nutrition and health selfcontrol in Poland (1944-1955), part III

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 4, p. 224-230, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • II Polish Republic
 • history
 • sport medicine
 • bio-regeneration
 • nutrition hygiene
 • health self-control


  46/13196
  Autorzy: Krzysztof Buczek, Małgorzata Buczek-Kowalik.
  Tytuł: Boundaries of coexistence of cultures (Polish, Jewish, Ruthenian) as part of the development of cultural tourism on the example of the borderland commune of Ja¶liska

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 4, p. 110-122, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • border area
 • Ja¶liska
 • cultural diversity
 • border
 • cultural tourism


  47/13196
  Autorzy: Bożena Dusza.
  Tytuł: Budowanie kapitału społecznego młodzieży w kontek¶cie szkolnej i wirtualnej "kultury nieufno¶ci"

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 3(17), s. 285-290, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Building a social capital of young people in the context of school and virtual "culture of mistrust"
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • szkoła
 • uczeń
 • media
 • kultura nieufno¶ci

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • social capital
 • school
 • student (pupil)
 • media
 • culture of mistrust

  Adres url:
  DOI:

  48/13196
  Autorzy: Niketa Kataria, Małgorzata Nagórska, Artur Mazur, Grzegorz Telega.
  Tytuł: Burn injury epidemiology, treatment, and prevention approaches in Milwaukee and Rzeszów : a comparative study

  ¬ródło: Pediatria Polska. - 2016, Vol. 91, nr 6, s. 559-565, bibliogr.
  p-ISSN: 0031-3939
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • pediatrics
 • burn injuries
 • burn prevention
 • burns

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • Scopus

  DOI:

  49/13196
  Autorzy: Kazimierz W. Krupa.
  Tytuł: Centra innowacji Uniwersytetu Otago

  ¬ródło: Ekonomiczne Problemy Usług. - 2016, nr 123, s. 79-89, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Poprzedni tytuł: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług ; Tyt. ang.: Innovation centers at the University of Otago ; Tyt. nr 123: Obszary gospodarki elektronicznej
  p-ISSN: 1896-382X
  e-ISSN: 2353-2866
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Innowacje
 • IP
 • Zarz±dzanie

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • innovation
 • IP
 • management

  Adres url:
  DOI:

  50/13196
  Autorzy: Małgorzata Zaborniak-Sobczak.
  Tytuł: Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego : od teorii do praktyki edukacyjnej. Wybrane problemy

  ¬ródło: Niepełnosprawno¶ć. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej. - 2016, nr 23, s. 116-132, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Central auditory processing disorder from theory to educational practice. Selected problems
  p-ISSN: 2080-9476
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego
 • praktyka edukacyjna


  51/13196
  Autorzy: Justyna Glińska-WlaĽ.
  Tytuł: Championships of the Polish Uniformed Services in MMA in years 2013 - 2015

  ¬ródło: Physical Activity Review. - 2016, vol. 4, pp. 163-171, bibliogr., streszcz. ang.
  e-ISSN: 2300-5076
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • mixed martial arts
 • uniformed services
 • Polish Championships

  Adres url:
  DOI:

  52/13196
  Autorzy: Maria Romerowicz-Misielak, Anna Tabęcka-Łonczyńska, Katarzyna Kozioł, P. Gilun, S. Stefańczyk-Krzymowska, W. Och, Marek Koziorowski.
  Tytuł: Changes in gonadotropin-releasing hormone and gonadotropinreleasing hormone receptor gene expression after an increase in carbon monoxide concentration in the cavernous sinus of male wild boar and pig crossbreed

  ¬ródło: Journal of Physiology and Pharmacology. - 2016, Vol. 67, iss. 3, s. 431-442, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0867-5910
  e-ISSN: 1899-1505
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 2.804
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • carbon monoxide
 • gonadotropin-releasing hormone
 • gonadotropin-releasing hormone receptor
 • light
 • luteinizing hormone
 • seasonal breeding

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • WoS
 • Scopus


  53/13196
  Autorzy: Ewelina Czenczek-Lewandowska, Łukasz Przygoda, Izabela Szklarska-Witek, Anna Bejster, Ludwika Sadowska.
  Tytuł: Changes in motor development in infants participating in rehabilitation based on Vojta method
  Tytuł: Zmiany w rozwoju motorycznym niemowl±t rehabilitowanych metod± Vojty

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, R. 14, nr 3, s. 266-277, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dawniej: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie / Medical Journal of the Rzeszow University and the National Medicines Institute, Warsaw
  p-ISSN: 2450-6761
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • rozwój niemowl±t
 • dziecko ryzyka
 • rehabilitacja

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • infant development
 • infant at risk
 • rehabilitation

  Adres url:
  DOI:

  54/13196
  Autorzy: Wojciech Bajorek, Renata Grzywacz, Paweł Król, Gabriel Bobula, Anna Zwi±zek, Nurullah Emir Ekinci, Marian Rzepko.
  Tytuł: Characterization and causes of injuries in volleyball according to female volleyball players

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 1, p. 48-55, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Siatkówka (sport)


  55/13196
  Autorzy: Maciej Bilek, Jacek Namie¶nik.
  Tytuł: Chromatographic techniques in pharmaceutical analysis in Poland: history and the presence on the basis of papers published in selected Polish pharmaceutical journals in XX century

  ¬ródło: Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research. - 2016, Vol. 73, nr 3, s. 605-612, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0001-6837
  e-ISSN: 2353-5288
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Chromatografia

  Adres url:

  56/13196
  Autorzy: Bartosz Piechowicz, Przemysław Grodzicki, Kinga Stawarczyk, Iwona Piechowicz, Michał Stawarczyk, Aneta Zwolak.
  Tytuł: Circadian and seasonal changes in honeybee (Apis Mellifera) worker susceptibility to pyrethroids

  ¬ródło: Polish Journal of Environmental Studies. - 2016, Vol. 25, nr 3, s. 1177-1185, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1230-1485
  e-ISSN: 2083-5906
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.790
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • pyrethroids
 • insecticides
 • honeybee
 • biological rhythms
 • Apis mellifera

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • WoS

  Adres url:
  DOI:

  57/13196
  Autorzy: Paweł Lenik, Agnieszka Połaniecka, Tomasz Wilczewski.
  Tytuł: Classification and registration of training loads in basketball, using data obtained from 12 day training camp

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 2, s. 124-132, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • training loads
 • basketball
 • training practice


  58/13196
  Autorzy: Jan G. Bazan, Marcin Szpyrka, Adam Szczur, Łukasz Dydo, Hubert Wojtowicz.
  Tytuł: Classifiers for Behavioral Patterns Identification Induced from Huge Temporal Data

  ¬ródło: Fundamenta Informaticae. - 2016, vol. 143, no. 1-2, pp. 19-34, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0169-2968
  e-ISSN: 1875-8681
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 20.000
  DOI:

  59/13196
  Autorzy: Robert Czaja, Danuta Fus, Ewa Nowosad-Sergeant, Aneta Przepióra, Renata Grzywacz.
  Tytuł: Comparative characteristics of selected somatic cell construction among students of the University of Rzeszow and Higher Pedagogical School in Rzeszow

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 4, p. 100-104, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • somatic
 • folds-fatty
 • anthropometric parameters


  60/13196
  Autorzy: Urszula Bentkowska, Krzysztof Balicki.
  Tytuł: Comparison of algorithms for decision making problems and preservation of α-properties of fuzzy relations in aggregation process

  ¬ródło: Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems. - 2016, Vol. 10, no. 2, s. 25-39, bibliogr., streszcz. ang.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • decision making algorithms
 • fuzzy relations
 • properties of fuzzy relations
 • aggregation functions

  Adres url:
  DOI:

  61/13196
  Autorzy: Krzysztof Pancerz, Aneta Derkacz, Olga Mich, Jerzy Gomula.
  Tytuł: Computer-aided analysis of data from evaluation sheets of subject with autism spectrum disorders

  ¬ródło: Bio-Algorithms and Med-Systems. - 2016, vol. 12, nr 3, s. 109-116, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1895-9091
  e-ISSN: 1896-530X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • autism spectrum disorders
 • classification rules
 • classification trees
 • preprocessing

  DOI:

  62/13196
  Autorzy: Adam Najdecki, Józef Tabor.
  Tytuł: Conditionally approximately convex functions

  ¬ródło: Demonstratio Mathematica. - 2016, vol. 49, no. 1, s. 11-17, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0420-1213
  e-ISSN: ]2391-4661
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Matematyka

  DOI:

  63/13196
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: Congress EWTO in Hockenheim 2016 : trip to this event for studies of martial arts

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 2, s. 119-123, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • martial arts
 • EWTO
 • Keith
 • Kernspecht
 • martial arts tourism


  64/13196
  Autorzy: S.A. Bercha, K. E. Glukhov, L.Yu. Kharkhalis, Małgorzata Sznajder.
  Tytuł: Construction of the Adiabatic Potential of a Symmetric Molecule in the Vicinity of Charged Semiconductor Surface

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2016, Vol. 129, nr 1A, s. A120-122, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 71.20.-b Electron density of states and band structure of crystalline soli
 • PACS: 71.70.Ej Spin-orbit coupling, Zeeman and Stark splitting, Jahn-Teller effe
 • PACS: 61.50.Ah Theory of crystal structure, crystal symmetry; calculations and m
 • PACS: 02.20.-a Group theory

  Adres url:
  DOI:

  65/13196
  Autorzy: Mira Malczyńska-Biały.
  Tytuł: Consumer safety in European Union cross-border trade : selected aspects

  ¬ródło: Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - 2016, R. 20, nr 4, s. 115-121, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2081-2345
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • bezpieczeństwo konsumentów
 • Unia Europejska
 • handel transgraniczny

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • consumer safety
 • European Union
 • cross-border trade


  66/13196
  Autorzy: Paweł Czarnota.
  Tytuł: Contribution to the knowledge of some poorly known lichens in Poland IV. Bacidia fuscoviridis and Bacidina brandii

  ¬ródło: Acta Mycologica. - 2016, vol. 51, no. 1, 7 s., bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0001-625X
  e-ISSN: 2353-074X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • lichenized fungi
 • rare lichens
 • world distribution
 • Carpathians
 • Gorce range
 • Pieniny Mts

  DOI:

  67/13196
  Autorzy: Alina Walenia.
  Tytuł: Control mechanisms in the process of preventing corruption in public administration offices on the example of entities in the Podkarpackie Province

  ¬ródło: Annales. Etyka w życiu gospodarczym. - 2016, vol. 19, nr 4, s. 155-165, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1899-2226
  e-ISSN: 2353-4869
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • control
 • corruption
 • public administration

  Adres url:
  DOI:

  68/13196
  Autorzy: Damian S. Pyrkosz.
  Tytuł: Cooperation, culture and shared values - Poland and its neighbourhood

  ¬ródło: Optimum. Studia Ekonomiczne. - 2016, nr 6, s. 47-57, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1506-7637
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • cooperation
 • competition
 • culture
 • shared values
 • relationships
 • market economy

  DOI:

  69/13196
  Autorzy: Tomasz Wójcik, Maria Janicka.
  Tytuł: Current state and changes in Molinion meadows from Kostrze environs in Kraków

  ¬ródło: Ecological Questions. - 2016, vol. 23, s. 15-27, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1644-7298
  e-ISSN: 2083-5469
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Molinion caeruleae
 • changes in meadow communities
 • succession
 • burning
 • abandonment
 • nature habitats
 • Sandomierz Basin

  DOI:

  70/13196
  Autorzy: Anna Golonka.
  Tytuł: Cyberlaundering i cyberterroryzm, czyli "stare" przestępstwa w "nowych" odsłonach. Czę¶ć I - Etiologia i etymologia procederów

  ¬ródło: Wojskowy Przegl±d Prawniczy. - 2016, nr 1, s. 5-21, streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Cyberlaundering and cyber-terrorism, that is, "old" crimes in "new" pageviews. Part I - Etiology and etymology of these phenomena
  p-ISSN: 0137-7272
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cyberterroryzm
 • Przestępstwo - prawo


  71/13196
  Autorzy: Michał Podrazik.
  Tytuł: Cyrus the Younger, Greek Envoys, and the so-called Treaty of Boiotios (409-408 BC)

  ¬ródło: Anabasis : studia classica et orientalia. - 2015, nr 6, s. 78-93, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2082-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Cyrus the Younger
 • Athenians
 • Lakedaimonians
 • Boiotios
 • Greek envoys
 • Persia


  72/13196
  Autorzy: Piotr Długosz.
  Tytuł: Czy istnieje człowiek pogranicza? Społeczny portret młodzieży na pograniczach w Europie ¦rodkowo-Wschodniej

  ¬ródło: Pogranicze. Studia Społeczne. - 2016, t. 27, cz. 2, s. 61-83, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. T. 27, cz. 2: Procesy transkulturowe na pograniczach ; Tyt. ang.: Is there a man of the borderland? Social portrait of youth in the borderland in Central-East Europe
  p-ISSN: 1230-2392
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • pogranicze
 • aspiracje młodzieży
 • postawa wobec s±siadów

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • borderlands
 • youth
 • borderland effect
 • life aspirations
 • attitude toward neighbors
 • survey

  Adres url:
  DOI:

  73/13196
  Autorzy: Dorota Ozga, Daniel Bielak, Marek Wojtaszek, Elżbieta Mach-Lichota, Edyta Niemczyk.
  Tytuł: Czy można kontrolować ból? Analiza czynników maj±cych wpływ na stopień kontroli odczuwania bólu u pacjenta - doniesienie wstępne
  Tytuł: Is it possible to control pain? The analysis of factors influencing the level of control over patient's pain experience - preliminary report

  ¬ródło: Ból. - 2016, T. 17, nr 2, s. 9-15, bibliogr., streszcz. pol. ang.
  p-ISSN: 1640-324X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ból - fizjologia

  DOI:

  74/13196
  Autorzy: Iwona Kania, Maciej Wojtoń, Katarzyna Kopeć, Wiesław Krzemiński, Wiktoria Jordan.
  Tytuł: Dane dotycz±ce rodzaju Dicranomyia Stephens, 1829 (Diptera: Limoniidae) w eocenie

  ¬ródło: Bursztynisko. - 2016, nr 39, s. 25-29, bibliogr.
  Uwagi: Tyt. ang.: Data on the genus Dicranomyia Stephens, 1829 (Diptera: Limoniidae) in the Eocene
  p-ISSN: 1644-0927
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Owady
 • Bursztyn
 • Eocen


  75/13196
  Autorzy: Iwona Kania, Wiktoria Jordan, Katarzyna Kopeć, Wiesław Krzemiński, Maciej Wojtoń.
  Tytuł: Dane dotycz±ce rodzaju Helius Lepeletier et Serville, 1828 (Diptera: Limoniidae)

  ¬ródło: Bursztynisko. - 2016, nr 39, s. 21-25, bibliogr.
  Uwagi: Tyt. ang.: Data on the genus Helius Lepeletier et Serville, 1828 (Diptera: Limoniidae)
  p-ISSN: 1644-0927
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Owady


  76/13196
  Autorzy: Piotr Cyrek.
  Tytuł: Deklaracje i zachowania przedsiębiorców handlu detalicznego w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników

  ¬ródło: Marketing i Zarz±dzanie. - 2016, nr 3, s. 393-405, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Poprzedni tytuł: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarz±dzania, Finansów i Marketingu ; Tyt. ang.: Declarations and behaviour of retailers concerning improving qualifications of employees ; Tyt. nr.: Marketing przyszło¶ci. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument i przedsiębiorstwo w kontek¶cie zmian w otoczeniu - handel i usługi
  p-ISSN: 2450-775X
  e-ISSN: 2353-2874
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Handel detaliczny
 • personel handlowy
 • kwalifikacje pracowników

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • retail trade
 • trade personnel
 • qualifications employees

  Adres url:
  DOI:

  77/13196
  Autorzy: Jacek Hendel, Tomasz ¦liwa, Andrzej Gonet, Rafał Łuczak, Łukasz Gałuszka, Joanna Kowalczyk.
  Tytuł: Demand for heat from rock mass and borehole heat exchangers for a ventilation system in case of the auditorium at the faculty of drilling, oil and gas at AGH UST in Krakow

  ¬ródło: AGH Drilling, Oil, Gas. - 2016, Vol. 33, no. 2, p. 223-235, bibliogr.
  p-ISSN: 2299-4157
  e-ISSN: 2300-7052
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ciepło - badanie

  Adres url:
  DOI:

  78/13196
  Autorzy: Edyta Szymańska, Sylwia Szymańska, Michał Szczepański, Piotr Landowski, Grażyna Czaja-Bulsa, Elżbieta Jarocka-Cyrta, Bartosz Korczowski, Elżbieta Krzesiek, Jarosław Kierku¶.
  Tytuł: Demographic characteristics of children with early clinical manifestation of inflammatory bowel disease

  ¬ródło: Przegl±d Gastroenterologiczny. - 2016, vol. 11, nr 1, s. 14-17, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1895-5770
  e-ISSN: 1897-4317
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • inflammatory bowel disease
 • early onset
 • children

  Adres url:
  DOI:

  79/13196
  Autorzy: Zbigniew Chodkowski.
  Tytuł: Determinanty planów zawodowych w opinii studentów Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

  ¬ródło: Społeczeństwo i Edukacja : międzynarodowe studia humanistyczne. - 2016, nr 21, s. 335-345, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Determinants of career plans in the opinion of students of the Faculty of Education, University of Rzeszow
  p-ISSN: 1898-0171
  e-ISSN: 2450-0356
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: SLO
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Edukacja
 • praca
 • kwalifikacja
 • kompetencje
 • do¶wiadczenie
 • praktyka

  Adres url:

  80/13196
  Autorzy: Mariusz D±browski, Alina Grondecka.
  Tytuł: Diabetes as a risk factor of hospitalization in the surgical ward due to cancer in the elderly and middle-aged population

  ¬ródło: Archives of Medical Science. - 2016, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1734-1922
  e-ISSN: 1896-9151
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cukrzyca
 • Chirurgia
 • Nowotwory

  DOI:

  81/13196
  Autorzy: Teresa Noga, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Urszula Kloc, Natalia Kochman-Kędziora, Mateusz Rybak, Łukasz Peszek, Anita Paj±czek.
  Tytuł: Diatom diversity and water quality of a suburban stream: a case study of the Rzeszów city in SE Poland

  ¬ródło: Biodiversity: Research and Conservation. - 2016, Vol. 41, iss. 1, s. 19-34, bibliogr., streszcz. ang.
  e-ISSN: 1897-2810
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Okrzemki
 • Rzeszów (woj. podkarpackie) - flora
 • Przyrwa (rzeka)

  Adres url:
  DOI:

  82/13196
  Autorzy: Maciej Bilek.
  Tytuł: Dietetyka - wybrane zagadnienia. Cz. 12, Nadwaga i otyło¶ć

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2016, R. 19, nr 1, s. 40-46
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dietetyka
 • Otyło¶ć

  Adres url:

  83/13196
  Autorzy: Maciej Bilek.
  Tytuł: Dietetyka - wybrane zagadnienia. Cz. 13, Żywienie w zatruciach pokarmowych, gor±czce i chorobach zakaĽnych

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2016, R. 19, nr 2, s. 38-42
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dietetyka
 • Zatrucie pokarmowe
 • Choroby zakaĽne

  Adres url:

  84/13196
  Autorzy: Maciej Bilek.
  Tytuł: Dietetyka - wybrane zagadnienia. Cz. 14, Dietoterapia i dietoprofilaktyka chorób układu kostnego

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2016, R. 19, nr 3, s. 42-46
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dietetyka
 • Ko¶ci - choroby

  Adres url:

  85/13196
  Autorzy: Maciej Bilek.
  Tytuł: Dietetyka - wybrane zagadnienia. Cz. 15, Postępowanie dietetyczne w kamicy nerkowej

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2016, R. 19, nr 4, s. 46-50
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dietetyka
 • kamica nerkowa

  Adres url:

  86/13196
  Autorzy: Magdalena Szałaj, Maciej Bilek.
  Tytuł: Diety stosowane w sanatorium a rola farmaceuty w opiece nad pacjentem

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2016, R. 19, nr 4, s. 51-55
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dieta
 • sanatoria
 • Farmaceuci
 • pacjenci

  Adres url:

  87/13196
  Autorzy: Tomasz Pałka, Wiesław Błach, Grzegorz Lech, Wanda Pilch, Anna Tyka, Dariusz Mucha, Łukasz Tota, Tadeusz Ambroży, Renata Skalska-Izdebska.
  Tytuł: Differences in the levels of physiological biochemical responses during physical exercise involving the lower and upper extremities in judo competitors

  ¬ródło: Journal of Combat Sports and Martial Arts. - 2016, vol. 7, nr 1, s. 7-15, streszcz. ang.
  p-ISSN: 2081-5735
  e-ISSN: 2084-4301
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz

  DOI:

  88/13196
  Autorzy: Tomasz Surmacz.
  Tytuł: Diversification of Expectations and Buying Behaviours of Internet Users in the Context of Brand Activities in Social Media

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2016, z. 45, s. 282-290, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Dywersyfikacja oczekiwań i zachowań zakupowych internautów w kontek¶cie aktywno¶ci marek w mediach społeczno¶ciowych
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Media społeczno¶ciowe
 • Konsumenci (ekon.) - badanie
 • Handel elektroniczny

  Adres url:
  DOI:

  89/13196
  Autorzy: Teresa Noga, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Mateusz Rybak, Natalia Kochman-Kędziora, Łukasz Peszek, Anita Paj±czek.
  Tytuł: Diversity of diatoms in the natural, mid-forest Terebowiec stream - Bieszczady National Park

  ¬ródło: Journal of Ecological Engineering. - 2016, vol. 17, iss. 4, s. 232-247, bibliogr., streszcz. ang.
  e-ISSN: 2299-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • diatom indices
 • SPI
 • GDI
 • TDI
 • ecology
 • taxonomy

  Adres url:
  DOI:

  90/13196
  Autorzy: Andrzej Bobiec, Lech Buchholz, MArcin Churski, Przemysław Chylarecki, Wiesław Fałtynowicz, Jerzy M. Gutowski, Bogdan Jaroszewicz, Dries P.J. Kujper, Anna Kujawa, Romuald Mikusek, Robert W. Masłajek, Sabina Nowak, Paweł Pawlaczyk, Tomasz Podgórski, Wiesaw Walankiewicz, Tomasz Wesołowski, Karol Zub.
  Tytuł: Dlaczego martwe ¶wierki s± potrzebne w Puszczy Białowieskiej?

  ¬ródło: Las Polski. - 2016, nr 7, s. 14-16
  p-ISSN: 0023-8538
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Białowieska Puszcza - flora


  91/13196
  Autorzy: Maria Kocór.
  Tytuł: Dlaczego współczesny nauczyciel jest słabo przygotowany i umotywowany do pracy wychowawczej w szkole?

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika. - 2016, T. 13, s. 185-194, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Why is contemporary teacher poorly prepared and motivated to educational work in school?
  p-ISSN: 1896-4591
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nauczyciele - przydatno¶ć zawodowa


  92/13196
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: Droga do ostatecznej prawdy. Nowe rozumienie filozofii Kyokushin

  ¬ródło: Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - 2016, T. 54, s. 3-13, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The way of truth. Towards the philosophy of self-creation
  p-ISSN: 0239-4375
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Antropologia
 • filozofia sztuk walki
 • twórca
 • wojownik prawdy

  Adres url:

  93/13196
  Autorzy: Ewa Puszczałowska-Lizis, Przemysław Bujas, Jarosław Omorczyk, Leszek Nosiadek.
  Tytuł: Dymorfizm płciowy cech morfologicznych stóp kobiet i mężczyzn po 60 roku życia

  ¬ródło: Fizjoterapia Polska = Polish Journal of Physiotherapy. - 2016, Vol. 16, nr 3, s. 88-94, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Sexual dimorphism in foot morphology in women and men over 60
  p-ISSN: 1642-0136
  e-ISSN: 2084-4328
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Starzenie się
 • Stopa
 • wysklepienie podłużne
 • wysklepienie poprzeczne
 • ustawienie palucha
 • ustawienie V palca

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • ageing
 • foot
 • longitudinal arch
 • transverse arch
 • arrangement of the hallux
 • arrangement of the fifth toe


  94/13196
  Autorzy: Agnieszka Niezgoda, Ewa Markiewicz, Beata Gierczak.
  Tytuł: Dywergencja zachowań konsumenckich na przykładzie rynku turystycznego

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2016, z. 45, s. 96-104, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Divergence in Consumer Behavior Based on the Tourism Market
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka - ekonomika
 • Konsumenci (ekon.) - badanie

  Adres url:
  DOI:

  95/13196
  Autorzy: Agnieszka Mirkiewicz.
  Tytuł: Działacze Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Przeworsku (1893-1939)

  ¬ródło: Przegl±d Sokoli. - 2016, nr 29/30, s. 3-6, bibliogr.
  p-ISSN: 1505-3083
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Towarzystwo Gimanstyczne "Sokół"
 • Przeworsk
 • Wychowanie fizyczne


  96/13196
  Autorzy: Sławomir Jandzi¶, Stanisław Zaborniak.
  Tytuł: Działalno¶ć dr. Józefa Aleksiewicza na rzecz rozwoju ortopedii i rehabilitacji we Lwowie w latach 1912-1930
  Tytuł: Activity of Dr Józef Aleksiewicz, PhD, Towards the Development of Orthopedics and Rehabilitation in Lviv in the Years 1912-1930

  ¬ródło: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja. - 2016, Vol. 18, nr 2, s. 199-210, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1509-3492
  e-ISSN: 2084-4336
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Aleksiewicz Józef (1884-1957)
 • Lekarze - Polska - 20 w.

  DOI:

  97/13196
  Autorzy: Sławomir Jandzi¶, Stanisław Zaborniak.
  Tytuł: Działalno¶ć dra Józefa Aleksiewicza na rzecz rozwoju ortopedii i rehabilitacji w Iwoniczu Zdroju (1921-1957)
  Tytuł: Dr. Józef Aleksiewicz activity in support of the development of orthopedics and rehabilitation in Iwonicz-Zdrój (1921-1957)

  ¬ródło: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja. - 2016, Vol. 18, nr 4, s. 393-401, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1509-3492
  e-ISSN: 2084-4336
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • historia medycyny
 • medycyna fizykalna
 • Ortopedia
 • rehabilitacja

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • history of medicine
 • physical medicine
 • orthopedics
 • rehabilitation


  98/13196
  Autorzy: Jolanta Zawora.
  Tytuł: Działalno¶ć gminy w Niemczech i Polsce - uwarunkowania prawne, organizacyjne i finansowe

  ¬ródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2016, nr 439, s. 393-404, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Activities of municipalities in Germany and Poland - legall, organizational and financial factors
  p-ISSN: 1899-3192
  e-ISSN: 2392-0041
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • struktura samorz±du terytorialnego
 • gmina
 • gospodarka finansowa

  DOI:

  99/13196
  Autorzy: Jolanta Zawora.
  Tytuł: Działalno¶ć gminy w Niemczech i Polsce - uwarunkowania prawne, organizacyjne i finansowe

  ¬ródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2016, nr 439, s. 393-404, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Activities of municipalities in Germany and Poland - legal, organizational and financial factors
  p-ISSN: 1899-3192
  e-ISSN: 2392-0041
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • struktura samorz±du terytorialnego
 • gmina
 • gospodarka finansowa

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • structure of local government
 • municipality
 • financial economy

  Adres url:
  DOI:

  100/13196
  Autorzy: Marek Zin, Janusz R. Mroczek.
  Tytuł: Dziczyzna - jako Ľródło zdrowej żywno¶ci. Cz. 1

  ¬ródło: Gospodarka Mięsna. - 2016, nr 3, s. 54-56
  p-ISSN: 0367-4916
  e-ISSN: 2449-9536
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000

  101/13196
  Autorzy: Marek Zin, Janusz R. Mroczek.
  Tytuł: Dziczyzna - jako Ľródło zdrowej żywno¶ci. Cz. 2

  ¬ródło: Gospodarka Mięsna. - 2016, nr 4, s. 50-53
  p-ISSN: 0367-4916
  e-ISSN: 2449-9536
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dziczyzna - towaroznawstwo


  102/13196
  Autorzy: Beata Szluz.
  Tytuł: Education of social workers in Poland and Slovakia

  ¬ródło: Seminare. Poszukiwania naukowe. - 2016, t. 37, nr 4, s. 115-127, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Edukacja pracowników socjalnych w Polsce i w Słowacji
  p-ISSN: 1232-8766
  e-ISSN: 2450-1328
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • praca socjalna
 • pracownik socjalny
 • Edukacja
 • Republika Słowacka
 • Polska

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • social work
 • social worker
 • education
 • the Slovak Republic
 • the Republic of Poland

  Adres url:
  DOI:

  103/13196
  Autorzy: Marta Wrońska.
  Tytuł: Edukacja mobilna seniorów - na przekór stereotypom

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika. - 2016, T. 13, s. 249-257, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Mobile education the erderly - against stereotypes
  p-ISSN: 1896-4591
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ludzie starzy - nauczanie
 • Edukacja medialna


  104/13196
  Autorzy: Anna ¦niegulska.
  Tytuł: Edukacja prorodzinna w kontek¶cie współczesnych przemian społecznych

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 2(16), s. 300-305, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Pro-family education in relation to contemporary social changes
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rodzina
 • edukacja prorodzinna
 • szkoła
 • przemiany społeczne

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • family
 • pro-family education
 • school
 • social changes

  Adres url:
  DOI:

  105/13196
  Autorzy: Wojciech Lichota.
  Tytuł: Efektywno¶ć finansowa specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

  ¬ródło: Gospodarka Narodowa. - 2016, nr 1, s. 99-130, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The financial effectiveness of Poland's special economic zones
  p-ISSN: 0867-0005
  e-ISSN: 2300-5238
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Specjalna strefa ekonomiczna - Polska

  Adres url:

  106/13196
  Autorzy: Krystian Tuczyński.
  Tytuł: Efektywno¶ć wykorzystywania elektronicznego systemu zarz±dzania szkoł± - sprawozdanie z badań

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 1(15), s. 44-50, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The effectiveness of the use of electronic school management - research report
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technologia informacyjna
 • Pedagogika - badania

  Adres url:
  DOI:

  107/13196
  Autorzy: Wojciech Bajorek, Maciej Brożyna.
  Tytuł: Effect of environmental conditions on the level of cardiorespiratory fitness

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 4, p. 231-236, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • cardiorespiratory
 • fitness
 • environment


  108/13196
  Autorzy: Wacław Jarecki, Jan Buczek, Dorota Bobrecka-Jamro.
  Tytuł: Effect of foliar fertilization on the chlorophyll content in leaves and the chemical composition of faba bean seeds (Vicia faba L. (Partim))

  ¬ródło: Journal of Elementology. - 2016, Vol. 21, nr 4, s. 1305-1313, bibliogr., streszcz., ang.
  p-ISSN: 1644-2296
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • traditional cultivar
 • self-completing cultivar
 • SPAD index
 • macroelements
 • microelements

  Adres url:
  DOI:

  109/13196
  Autorzy: Jan G±sior, Stanisław Wła¶niewski, Inesa Drozd, Halyna Kreczkiwska, Małgorzata Nazarkiewicz.
  Tytuł: Effect of Organic Additives on Vegetation of Plants Grown in Landfill Soil after Ozokerite Processing

  ¬ródło: Polish Journal of Environmental Studies. - 2016, Vol. 25, nr 6, s. 2373-2385, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1230-1485
  e-ISSN: 2083-5906
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • plant growth phase
 • chlorophyll content
 • fresh weight yield
 • efficiency of additives

  Adres url:
  DOI:

  110/13196
  Autorzy: Teresa Noga, Mateusz Rybak, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Anita Paj±czek, Natalia Kochman-Kędziora, Łukasz Peszek.
  Tytuł: Ekspansja okrzemki Didymosphenia geminata (Lyngbye) M. Schmidt w potokach bieszczadzkich

  ¬ródło: Roczniki Bieszczadzkie. - 2016, t. 24, s. 305-311, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1233-1910
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Didymosphenia geminata
 • Wołosaty stream and tributaries

  Adres url:

  111/13196
  Autorzy: Bartosz Kruczek.
  Tytuł: Elastooptyka a metoda elementów skończonych jako narzędzia do analizy naprężeń

  ¬ródło: Problemy Nauk Stosowanych = Problems of Applied Sciences. - 2016, T. 4, s. 85-94, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Photoelastic polariscopy and finite element method comparison
  p-ISSN: 2300-6110
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Naprężenia i odkształcenia
 • Elastooptyka


  112/13196
  Autorzy: L.Yu. Kharkhalis, K. E. Glukhov, Małgorzata Sznajder.
  Tytuł: Electron-Deformational Phase Transitions in a TlGaSe2 Layered Crystal

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2016, Vol. 129, nr 1A, s. A123-125, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 71.15.Mb Density functional theory, local density approximation, gradient
 • PACS: 71.20.Nr Semiconductor compounds
 • PACS: 71.38.-k Polarons and electron-phonon interactions

  Adres url:
  DOI:

  113/13196
  Autorzy: Piotr Gronkowski, Marcin Wesołowski, Agata Wójcik, Arkadiusz Niemiec.
  Tytuł: Emisja materii z powierzchni j±der kometarnych

  ¬ródło: Fizyka w Szkole z Astronomi±. - 2016, nr 3, s. 24-29, bibliogr.
  p-ISSN: 0426-3383
  e-ISSN: 1689-1945
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • emisja materii
 • Komety


  114/13196
  Autorzy: Stanisław Pieczarkowski, Marek Woynarowski, Piotr Landowski, Robert Wilk, Adam Daukszewicz, Ewa Toporowska-Kowalska, Piotr Albrecht, Iwona Igny¶, Elżbieta Czkwianianc, Elżbieta Jarocka-Cyrta, Bartosz Korczowski.
  Tytuł: Endoscopic therapy of oesophageal strictures in children - a multicentre study

  ¬ródło: Przegl±d Gastroenterologiczny. - 2016, vol. 11, nr 3, s. 194-199, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1895-5770
  e-ISSN: 1897-4317
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • children
 • oesophageal stenosis
 • dilatation

  Adres url:
  DOI:

  115/13196
  Autorzy: Lidia Perenc, Bożenna Karczmarek-Borowska, Monika Tymczak.
  Tytuł: Endurance training of the respiratory muscles - a literature research
  Tytuł: Trening wytrzymało¶ci mię¶ni oddechowych - przegl±d pi¶miennictwa

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, T. 14, nr 2, s. 193-208, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Poprzedni tyt. czas.: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie
  p-ISSN: 2450-6761
  e-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Mię¶nie - fizjologia
 • Układ oddechowy - fizjologia
 • Wysiłek fizyczny - badanie

  Adres url:
  DOI:

  116/13196
  Autorzy: Marta Nowacka.
  Tytuł: English Spelling Among the Top Priorities in Pronunciation Teaching : Polglish Local Versus Global(ised) Errors in the Production and Perception of Words Commonly Mispronounced

  ¬ródło: Research in Language. - 2016, vol. 14, iss. 2, p. 123-148, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1731-7533
  e-ISSN: 2083-4616
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • words commonly mispronounced
 • spelling-induced mispronunciations
 • local and global pronunciation errors
 • Polglish
 • letter-to-sound correspondence

  DOI:

  117/13196
  Autorzy: Ewa A. Czyż, Anthony R. Dexter.
  Tytuł: Estimation of the density of the clay-organic complex in soil

  ¬ródło: International Agrophysics. - 2016, vol. 30, nr 1, s. 19-23, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0236-8722
  e-ISSN: 2300-8725
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gleba - badanie

  Adres url:
  DOI:

  118/13196
  Autorzy: Agata Pier¶cieniak, Mariola Grzebyk.
  Tytuł: Etyka i zapobieganie korupcji w administracji lokalnej

  ¬ródło: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2016, nr 6, s. 22-30, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Ethics and corruption prevention in local administration
  p-ISSN: 0860-6846
  e-ISSN: 2083-8328
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • administracja lokalna
 • Etyka zawodowa
 • przeciwdziałanie korupcji
 • analiza instytucjonalna
 • wyniki badań

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • local administration
 • professional ethics
 • corruption fighting
 • institutional analysis
 • research results


  119/13196
  Autorzy: Robert Czaja, Danuta Fus, Ewa Nowosad-Sergeant, Agnieszka Przyszlak.
  Tytuł: Evaluation indicators by weight-growth of men and women at the age of 21, studying at the faculty of physical education, University of Rzeszow

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 4, p. 105-109, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • somatic index
 • indicator
 • body weight


  120/13196
  Autorzy: Mariusz Drużbicki, Grzegorz Przysada, Agnieszka Guzik, Andrzej Kwolek, Sławomir Snela, Iwona Opalińska, Piotr Matłosz.
  Tytuł: Evaluation of incidence frequency and analysis of risk factors for the occurrence of back pain in a randomly-chosen group in the Podkarpackie Region of south-eastern Poland

  ¬ródło: Annals of Agricultural and Environmental Medicine. - 2016, Vol 23, No 2, p. 335-340, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1232-1966
  e-ISSN: 1898-2263
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.895
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ból - zapobieganie i leczenie
 • Kultura fizyczna - wpływ na zdrowie

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • back pain
 • epidemiology
 • type of work
 • physical activity
 • living environment

  Adres url:
  DOI:

  121/13196
  Autorzy: Maciej Bilek, Kinga Stawarczyk, Piotr KuĽniar, Marcin Olszewski, Katarzyna M. Kędziora, Ewa Cie¶lik.
  Tytuł: Evaluation of the content of inorganic anions in tree saps

  ¬ródło: Journal of Elementology. - 2016, Vol. 21, nr 4, s. 1277-1288, bibliogr., streszcz., ang.
  p-ISSN: 1644-2296
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.719
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Soki - jako¶ć - badanie
 • Drzewa - biochemia
 • Żywno¶ć - badanie
 • Azotany - wpływ na zdrowie

  Adres url:
  DOI:

  122/13196
  Autorzy: Joanna Skręt-Magierło, Renata Ra¶, Edyta Barna¶, Andrzej Skręt.
  Tytuł: Evaluation of the hospital environment for women with endometrial cancer

  ¬ródło: Annals of Agricultural and Environmental Medicine. - 2016, Vol. 23, nr 3, s. 511-516, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1232-1966
  e-ISSN: 1898-2263
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.895
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • endometrial cancer
 • hospital environment
 • patient satisfaction

  DOI:

  123/13196
  Autorzy: Gustaw Wójcik, Jolanta Piskorz, Krzysztof Pisz, Renata Skalska-Izdebska, Włodzimierz Bulikowski.
  Tytuł: Ewaluacja efektów przeciwbólowych z wykorzystaniem hydroterapii u pacjentów z chorob± Raynaud'a : doniesienia wstępne

  ¬ródło: Acta Balneologica. - 2016, t. 58, nr 1, s. 44-49, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł w jęz. ang.: Evaluation of effects painkillers with the use of hydrotherapy in patients with Raynaud's disease - preliminary reports
  p-ISSN: 2082-1867
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ból
 • Ból - zapobieganie i leczenie
 • Fizykoterapia


  124/13196
  Autorzy: Waldemar Furmanek.
  Tytuł: Ewolucja problematyki badań Pana doktora Antoniego Zaj±ca (w dniu nadania Jego imienia Pracowni Dydaktyki Ogólnej)

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 2(16), s. 17-24, streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Evolution of problems of research of Ph.D Antoni Zaj±c (On the day to give his name of General Teaching Laboratory)
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • O¶wiata - historia

  Adres url:
  DOI:

  125/13196
  Autorzy: Justyna Wyszyńska, Justyna Podgórska-Bednarz, Artur Mazur.
  Tytuł: Excessive body mass and its correlation with hypertension : a review of the literature
  Tytuł: Nadmierna masa ciała i jej zwi±zek z nadci¶nieniem tętniczym - przegl±d pi¶miennictwa

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, T. 14, nr 2, s. 209-219, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Poprzedni tyt. czas.: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie
  p-ISSN: 2450-6761
  e-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ci¶nienie krwi wzmożone
 • Otyło¶ć

  Adres url:
  DOI:

  126/13196
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: Fencing in self-defence

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 4, p. 62-65, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • martial arts
 • hoplology
 • historical weapons
 • self-defence


  127/13196
  Autorzy: Ryszard Wójtowicz.
  Tytuł: Filozofia i naród. O istocie romantyzmu Józefa W. Gołuchowskiego

  ¬ródło: Galicja. Studia i materiały. - 2016, nr 2, s. 27-34, streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł w jęz. ang.: Philosophy and nation. On the essence of the romanticism Józef. W. Gołuchowski
  p-ISSN: 2450-5854
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • duch narodu
 • Filozofia
 • Religia
 • Romantyzm

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • spirit of nation
 • philosophy
 • religion
 • romanticism

  Adres url:

  128/13196
  Autorzy: Damian S. Pyrkosz.
  Tytuł: Financialization of values - an institutional anatomy of the financial crisis

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - 2016, z. 47, s. 137-147, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Finansjalizacja warto¶ci - analiza instytucjonalna kryzysu finansowego
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • warto¶ci
 • instytucje
 • zmiana
 • kryzys
 • Gospodarka

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • values
 • institutions
 • change
 • crisis
 • economy

  Adres url:
  DOI:

  129/13196
  Autorzy: Łukasz Furman.
  Tytuł: Finansowe instrumenty pochodne jako narzędzie optymalizacji podatkowej

  ¬ródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2016, nr 445, s. 48-59, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Derivative financial instruments as a tool for tax optimization
  p-ISSN: 1899-3192
  e-ISSN: 2392-0041
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Podatek
 • optymalizacja podatkowa
 • programy motywacyjne
 • pochodne instrumenty finansowe

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • tax
 • tax optimization
 • incentive programs
 • in-derivative financial instruments

  DOI:

  130/13196
  Autorzy: Tomasz Wójcik, Maria Ziaja.
  Tytuł: Flora ro¶lin naczyniowych wzgórza Kamieniec (Pogórze Dynowskie)

  ¬ródło: Chrońmy Przyrodę Ojczyst±. - 2016, T. 72, z. 1, s. 60-67, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Vascular plants of Kamieniec Hill (the Dynów Foothills)
  p-ISSN: 0009-6172
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ro¶liny naczyniowe
 • Pogórze Dynowskie - flora


  131/13196
  Autorzy: Anna Kołomycew.
  Tytuł: Formy współpracy jednostek terytorialnych. Od instytucjonalizacji do współpracy sieciowej

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Publicznego. - 2016, nr 9, s. 31-42, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Forms of cooperation between territorial units. From institutionalization to network-based cooperation
  p-ISSN: 1896-8996
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • governance
 • co-government
 • network governance
 • public sector
 • public policy
 • territorial units
 • cooperation


  132/13196
  Autorzy: Karolina Pycia, Grażyna Jaworska.
  Tytuł: Fortyfikacja żywno¶ci w niezbędne składniki odżywcze

  ¬ródło: Laboratorium. - 2016, nr 11-12, s. 43-47, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Food fortification with essential nutrients
  p-ISSN: 1643-7381
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • wzbogacanie żywno¶ci
 • składniki mineralne
 • Witaminy
 • substancje bioaktywne

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • food fortification
 • minerals
 • vitamins
 • bioactive substances


  133/13196
  Autorzy: Michał Marciak.
  Tytuł: From Edom to Idumea : Analysis of Selected Passages from the Hexateuch

  ¬ródło: Anabasis : studia classica et orientalia. - 2015, nr 6, s. 35-49, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2082-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Historia


  134/13196
  Autorzy: Ewa Puszczałowska-Lizis, Iwona Zwiercan.
  Tytuł: Functional efficiency in persons with lumbar spine discopathy after treatment at a health resort

  ¬ródło: Rehabilitacja Medyczna. - 2016, vol. 20, nr 3, s. 31-37, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. w jęz. pol.: Sprawno¶ć funkcjonalna osób z dyskopati± lędĽwiow± po usprawnianiu w warunkach uzdrowiskowych
  p-ISSN: 1427-9622
  e-ISSN: 1896-3250
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • kręgosłup lędĽwiowy
 • Ból
 • kwestionariusz Oswestry

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • lumbar spine
 • pain
 • Oswestry Disability Index

  DOI:

  135/13196
  Autorzy: Ryszard Kata.
  Tytuł: Fundusze Unii Europejskiej jako instrument stymulowania spójno¶ci społeczno-gospodarczej regionów Polski Wschodniej

  ¬ródło: Finanse Komunalne. - 2016, R. 23, nr 10, s. 5-16, streszcz. pol.
  p-ISSN: 1232-0307
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • fundusze europejskie
 • spójno¶ć społeczno-gospodarcza
 • Polska Wschodnia


  136/13196
  Autorzy: Agnieszka Guzik, Andżelina Wolan-Nieroda, Katarzyna Walicka-Cupry¶.
  Tytuł: Gait in patients with stroke-related hemiparesis and methods of gait assessment
  Tytuł: Chód pacjentów z niedowładem połowiczym po udarze mózgu i metody jego oceny

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, T. 14, nr 2, s. 220-224, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Poprzedni tyt. czas.: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie
  p-ISSN: 2450-6761
  e-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Udar mózgu - rehabilitacja
 • Chód - badanie

  Adres url:
  DOI:

  137/13196
  Autorzy: Agnieszka Guzik, Mariusz Drużbicki, Andrzej Kwolek, Grzegorz Przysada, Agnieszka Brzozowska-Magoń.
  Tytuł: Gait velocity as a tool for evaluating the effects of gait training in patients with chronic stroke
  Tytuł: Prędko¶ć chodu jako narzędzie oceny efektów treningu chodu u pacjentów w okresie póĽnym po udarze mózgu

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, T. 14, nr 2, s. 183-192, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Poprzedni tyt. czas.: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie
  p-ISSN: 2450-6761
  e-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Udar mózgu - rehabilitacja

  Adres url:
  DOI:

  138/13196
  Autorzy: Szczepan Kozak.
  Tytuł: Galicyjskie akta notarialne w zasobie Archiwum Państwowego w Przemy¶lu na tle archiwów południowo-wschodniej Polski

  ¬ródło: Rocznik Historyczno-Archiwalny. - 2016, T. 24 (2013-2014), s. 143-156, bibliogr.
  p-ISSN: 1232-7263
  Liczba arkuszy: 1,0
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • akta notarialne
 • Galicja
 • Archiwum Państwowe w Przemy¶lu


  139/13196
  Autorzy: Sławomir Jandzi¶, Ewa Puszczałowska-Lizis.
  Tytuł: Genesis and stages of formation of the Polish Society for Rehabilitation of the Disabled
  Tytuł: Geneza i etapy powstania Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, R. 14, nr 3, s. 331-339, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dawniej: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie / Medical Journal of the Rzeszow University and the National Medicines Institute, Warsaw
  p-ISSN: 2450-6761
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • historia medycyny
 • Niepełnosprawno¶ć
 • rehabilitacja

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • history of medicine
 • disability
 • rehabilitation

  Adres url:
  DOI:

  140/13196
  Autorzy: Natalia Iwaszczuk, Bartosz Łamasz, Jadwiga Orłowska-Puzio.
  Tytuł: Globalizacja a nierówno¶ci w rozwoju wybranych krajów

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - 2016, z. 47, s. 161-174, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Globalization and inequality in the development of selected countries
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Globalizacja
 • nierówno¶ci ekonomiczno-społeczne
 • PKB per capita
 • współczynnik Giniego

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • globalization
 • economic and social inequality
 • GDP per capita
 • Gini index

  Adres url:
  DOI:

  141/13196
  Autorzy: Krystyna Le¶niak-Moczuk.
  Tytuł: Globalne oblicze wolno¶ci gospodarczej i integracji społecznej

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - 2016, z. 47, s. 70-81, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The global true colours of economic freedom and social integration
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Globalizacja
 • rola państwa w gospodarce
 • Rynek pracy
 • Nierówno¶ci społeczne

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • globalization
 • role of the state in the economy
 • labor market
 • social inequality

  Adres url:
  DOI:

  142/13196
  Autorzy: Anna Katarzyna Mazurek-Kusiak, Beata Prokup.
  Tytuł: Goths Village in Masłomęcz as an example of crossborder tourist product

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 3, pp. 103-110, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • thematic village
 • service quality
 • Masłomęcz
 • tourism

  Adres url:

  143/13196
  Autorzy: Anna Bartosiewicz, Monika Binkowska-Bury, Małgorzata Marć, Paweł Januszewicz.
  Tytuł: Gotowo¶ć pielęgniarek do ordynowania leków i wypisywania recept

  ¬ródło: Problemy Pielęgniarstwa. - 2016, T. 24, nr. 2, s. 91-97, bibliogr., streszcz. pol. ang.
  p-ISSN: 1233-9989
  e-ISSN: 2299-8284
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • recepta
 • Leki
 • pielęgniarka
 • podstawowa opieka zdrowotna

  DOI:

  144/13196
  Autorzy: Agnieszka Pawłowska.
  Tytuł: Governance jako podej¶cie teoretyczne - kilka kwestii spornych

  ¬ródło: Polityka i Społeczeństwo. - 2016, nr 3, s. 5-17, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Governance as a theoretical approach - some contentious issues
  p-ISSN: 1732-9639
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • governance
 • theory
 • notion
 • definition

  DOI:

  145/13196
  Autorzy: Maria Zadarko-Domaradzka.
  Tytuł: Health education of children and youth as a part of public health strategy the challenge for physical education teachers

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 2, s. 31-39, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Edukacja zdrowotna
 • Nauczyciele wychowania fizycznego - praca

  Adres url:

  146/13196
  Autorzy: Maria Zadarko-Domaradzka, Edyta Nizioł-Babiarz, Justyna Glińska-WlaĽ, Emilian Zadarko.
  Tytuł: Health-promoting social campaigns as seen by the students of the school from the Podkarpacie region

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 4, p. 93-99, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • health
 • health promotion
 • social marketing


  147/13196
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski, Renata Grzywacz, Krzysztof Kubala, Magdalena Kunysz-Rozborska, Adam Podolski, Przemysław Pawelec.
  Tytuł: HEPA Promotion in the Environment of Academic Scientists - Preliminary Research

  ¬ródło: Physical Culture and Sport. Studies and Research. - 2016, vol. 72, iss. 1, pp. 17-22, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2081-2221
  e-ISSN: 1899-4849
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • health
 • health promotion
 • prevention

  Adres url:
  DOI:

  148/13196
  Autorzy: Magdalena Życińska, Przemysław Życiński, Krzysztof Gutkowski.
  Tytuł: Hepatologia. 49-letnia kobieta z marsko¶ci± w±troby i upo¶ledzeniem czynno¶ci nerek

  ¬ródło: Medycyna Praktyczna. - 2016, nr 2, s. 88-81, bibliogr.
  p-ISSN: 0867-499X
  e-ISSN: 1689-3247
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • W±troba - choroby
 • Nerki - choroby


  149/13196
  Autorzy: Renata Stanisławczyk.
  Tytuł: Heterocykliczne aminy aromatyczne w produktach mięsnych

  ¬ródło: Gospodarka Mięsna. - 2016, nr 2, s. 36-39
  p-ISSN: 0367-4916
  e-ISSN: 2449-9536
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Mięso - badanie
 • Mięso - przetwórstwo
 • Mięso - technologia


  150/13196
  Autorzy: Anna Hartman-Ksycińska, Jolanta Kluz-Zawadzka, Bogumił Lewandowski.
  Tytuł: High altitude illness
  Tytuł: Choroba wysoko¶ciowa

  ¬ródło: Przegl±d Epidemiologiczny. - 2016, vol. 70, nr 3, s. 490-499, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tekst równol. ang., pol.
  p-ISSN: 0033-2100
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • choroba wysoko¶ciowa
 • ostra choroba wysoko¶ciowa
 • wysoko¶ciowy obrzęk płuc
 • wysoko¶ciowy obrzęk mózgu
 • aklimatyzacja
 • hipoksja hiperbaryczna
 • czynnik indukowany hipoksj±

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • high altitude illness
 • acute mountain sickness
 • high-altitude cerecral oedema
 • high-altitude pulmonary oedema


  151/13196
  Autorzy: Wojciech Czarny, Iwona Pezdan-¦liż, Stanisław Zaborniak.
  Tytuł: Hiking hostels of the polish tourist association in the era of the partitions and the second republic in the Krakow-Czestochowa upland (1906-1939)

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 2, s. 109-118, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Polish lands
 • the Second Republic
 • tourism
 • Polish Tourist Association

  Adres url:

  152/13196
  Autorzy: Monika Bugno-Poniewierska, Beata Staroń, Leszek Potocki, Artur Gurgul, Maciej Wnuk.
  Tytuł: Identification of unbalanced aberrations in the genome of equine sarcoid cells using CGH technique

  ¬ródło: Annals of Animal Science. - 2016, Vol. 16, iss. 1, s. 79-85, bibliogr., streszcz. ang
  e-ISSN: 2300-8733
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.599
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • horse
 • sarcoid
 • comparative genomic hybridization

  DOI:

  153/13196
  Autorzy: Bogdan Saletnik, Marcin Bajcar, Grzegorz Zaguła, Maria Czernicka, Czesław Puchalski.
  Tytuł: Impact of the biomass pyrolysis parameters on the quality of biocarbon obtained from rape straw, rye straw and willow chips

  ¬ródło: Econtechmod. International Quarterly Journal on Economics, New Technologies and Modelling Processes. - 2016, Vol. 5, nr 2, s. 129-134, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2084-5715
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • biomass
 • straw
 • willow straw
 • pyrolysis
 • biocarbon
 • macroelements


  154/13196
  Autorzy: Aleksandra Janas, Tadeusz Zych.
  Tytuł: Imprezy i wydarzenia w Muzeum Historycznym m. Tarnobrzega w roku 2015 - kalendarium

  ¬ródło: Dzikoviana : rocznik Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega. - 2016, T. 2, s. 215-231, bibliogr.
  p-ISSN: 2449-6448
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Muzeum Historyczna Miasta Tarnobrzega


  155/13196
  Autorzy: Barbara Iwańczak, Józef Ryżko, Piotr Jankowski, Małgorzata Sładek, Agata Wasilewska, Mariusz Szczepanik, Edyta Sienkiewicz, Anna Szaflarska-Popławska, Sabina Więcek, Jarosław Kwiecień, Bartosz Korczowski, Jolanta Ma¶lana.
  Tytuł: Induction and Maintenance Infliximab Therapy for the Treatment of Crohn's Disease with Perianal Fistulas in Children: Retrospective, Multicenter Study

  ¬ródło: Advances in Clinical and Experimental Medicine. - 2016, vol. 25, nr 3, s. 523-530, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1899-5276
  e-ISSN: 2451-2680
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Crohn's disease
 • perianal fistulas
 • infliximab

  Adres url:
  DOI:

  156/13196
  Autorzy: Piotr Potera, Ireneusz Stefaniuk.
  Tytuł: Influence of Annealing and Irradiation by Heavy Ions on Optical Absorption of Doped Lithium Niobate Crystals

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2016, Vol. 130, nr 3, s. 800-804, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 81.40.Gh Other heat and thermomechanical treatments
 • PACS: 61.80.-x Physical radiation effects, radiation damage
 • PACS: 78.20.-e Optical properties of bulk materials and thin films

  Adres url:
  DOI:

  157/13196
  Autorzy: Jolanta Zwolińska, Aneta Weres, Andrzej Kwolek.
  Tytuł: Influence of phototherapy on sensorimotor excitability of healthy muscle

  ¬ródło: Journal of Pre-Clinical and Clinical Research. - 2016, vol. 16, nr 1, s. 23-27, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1898-2395
  e-ISSN: 1898-7516
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  DOI:

  158/13196
  Autorzy: Maciej Kuchciak, Magdalena Kunysz-Rozborska, Patryk Niewczas-Czarny.
  Tytuł: Injuries in boxing, classification and first aid within 1950-1955

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 2, s. 61-66, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • sport
 • sport medicine
 • boxing
 • injuries in boxing

  Adres url:

  159/13196
  Autorzy: Marek Cierpiał-Wolan.
  Tytuł: Innovation as a factor of economic development of border areas

  ¬ródło: Transborder Economics. International Journal on Transborder Economics, Politics and Statistics. - 2016, Vol. 1, nr 1, s. 97-108, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2451-3229
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • innovation
 • transborder areas
 • investment outlays


  160/13196
  Autorzy: Agnieszka Majka, Dorota Jankowska.
  Tytuł: Innowacyjno¶ć gospodarki a poziom życia mieszkańców w ujęciu regionalnym

  ¬ródło: Studia i Prace WNEiZ US. - 2016, nr 45/2, s. 317-328, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. w jęz. ang.: Economic innovation and the standard of living in regional perspective
  p-ISSN: 2450-7733
  e-ISSN: 2300-4096
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • innowacyjno¶ć
 • poziom życia
 • region
 • Analiza

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • innovativeness
 • standard of living
 • region
 • analysis

  Adres url:
  DOI:

  161/13196
  Autorzy: Bogusław Kotarba.
  Tytuł: Instytucjonalizacja opozycji politycznej we władzach gminy

  ¬ródło: Polityka i Społeczeństwo. - 2016, nr 1, s. 65-78, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tytuł w jęz. ang.: The institutionalization of the political opposition within local authorities
  p-ISSN: 1732-9639
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d gminny
 • Polityka - socjologia

  Adres url:
  DOI:

  162/13196
  Autorzy: Zbigniew Suraj, Agnieszka Lasek, Piotr Lasek.
  Tytuł: Inverted Fuzzy Implications in Approximate Reasoning

  ¬ródło: Fundamenta Informaticae. - 2016, vol. 143, no. 1-2, pp. 151-171, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0169-2968
  e-ISSN: 1875-8681
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • computer circuits
 • fuzzy logic
 • inverse problems

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • WoS
 • Scopus

  DOI:

  163/13196
  Autorzy: Grzegorz Górski.
  Tytuł: Irreducible Green Functions Method Applied to Nanoscopic Systems

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2016, Vol. 130, nr 2, s. 551-553, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Proceedings of the XVII National Conference on Superconductivity, Karpacz 2015
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 73.63.Kv Quantum dots
 • PACS: 73.23.Hk Coulomb blockade; single-electron tunneling
 • PACS: 74.45.+c Andreev reflection (superconductivity)

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • WoS
 • Scopus

  DOI:

  164/13196
  Autorzy: Bohdan Achremowicz.
  Tytuł: Jak wyżywić ludno¶ć ¶wiata do 2050 roku?

  ¬ródło: Przemysł Spożywczy. - 2016, T. 70, nr 6, s. 2-7, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0033-250X
  e-ISSN: 2449-996X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • indywidualna dieta
 • mięso z hodowli tkankowych
 • algi
 • Owady
 • drukarka 3D

  DOI:

  165/13196
  Autorzy: Aneta Bylak, Ewa Kukuła.
  Tytuł: Jętka Cloëon dipterum (Linnaeus, 1761) w Bieszczadzkim Parku Narodowym

  ¬ródło: Roczniki Bieszczadzkie. - 2016, t. 24, s. 299-303, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Mayfly Cloëon dipterum (Linnaeus, 1761) in the Bieszczady National Park
  p-ISSN: 1233-1910
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Ephemeroptera
 • aquatic invertebrates
 • mountain stream
 • beaver ponds
 • Central Europe

  Adres url:

  166/13196
  Autorzy: Maciej Bilek, Piotr KuĽniar, Ewa Cie¶lik.
  Tytuł: Kadm w pitnym soku brzozowym z terenu rolniczego

  ¬ródło: Medycyna ¦rodowiskowa = Environmental Medicine. - 2016, Vol. 19, no. 3, p. 31-35, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Cadmium content in the drinking birch sap collected from the agriculture area
  p-ISSN: 1505-7054
  e-ISSN: 2084-6312
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • sok brzozowy
 • Kadm
 • skażenie ¶rodowiska
 • bezpieczeństwo żywno¶ci

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • birch tree sap
 • cadmium
 • environmental pollution
 • food safety

  Adres url:
  DOI:

  167/13196
  Autorzy: Sławomir Dybka.
  Tytuł: Kapitał intelektualny a warto¶ć rynkowa przedsiębiorstwa

  ¬ródło: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 2016, nr 276, s. 210-222, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Intellectual capital and the market value of enterprises
  p-ISSN: 2083-8611
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorstwo
 • Warto¶ć
 • kapitał intelektualny
 • kapitał ludzki

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • enterprise
 • value
 • intellectual capital
 • human capital

  Adres url:

  168/13196
  Autorzy: Bogusław ¦lusarczyk, Katarzyna Szara.
  Tytuł: Kapitał kreatywny jako determinanta konkurencji na przykładzie przedsiębiorców i klasy kreatywnej

  ¬ródło: Marketing i Rynek. - 2016, nr 3 (CD), s. 926-936, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Creative capitals as a determinant of competition for example entrepreneurs and the creative class
  p-ISSN: 1231-7853
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorcy
 • Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa


  169/13196
  Autorzy: Małgorzata Wosiek.
  Tytuł: Kapitał społeczny w kontek¶cie nierówno¶ci ekonomicznych - wybrane aspekty teoretyczne

  ¬ródło: Optimum. Studia Ekonomiczne. - 2016, nr 2, s. 39-54, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Social capital and economic inequality : selected theoretical aspects
  p-ISSN: 1506-7637
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kapitał społeczny
 • nierówno¶ci dochodowe
 • zaufanie

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • social capital
 • income inequality
 • generalised trust

  Adres url:
  DOI:

  170/13196
  Autorzy: Łukasz Furman.
  Tytuł: Kierunki modyfikacji istniej±cych rozwi±zań w systemie poboru podatków

  ¬ródło: Przegl±d Prawno-Ekonomiczny. - 2016, nr 36, s. 250-264, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Directions of modification of existing solutions in the tax system
  p-ISSN: 1898-2166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • tax
 • tax system
 • tak authorities consumption tax
 • modification of taxes


  171/13196
  Autorzy: Artur Mordka.
  Tytuł: Klemensa Hankiewicza idea filozofii narodowej i słowiańskiej

  ¬ródło: Galicja. Studia i materiały. - 2016, nr 2, s. 101-112, streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł w jęz. ang.: Klemens Hankiewicz' Idea of National and Slavic Philosophy
  p-ISSN: 2450-5854
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Klemens Hankiewicz
 • filozofia słowiańska
 • naród

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • slavonic philosophy
 • nation

  Adres url:
  DOI:

  172/13196
  Autorzy: Piotr Cyrek.
  Tytuł: Kluczowe cechy pracowników w rozwoju przedsiębiorstw handlowych

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywno¶ciowej. - 2016, nr 113, s. 105-116, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The key features of employees infl uencing the development of trade enterprises
  p-ISSN: 2081-6979
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Handel detaliczny
 • pracownicy
 • kluczowe cechy pracowników
 • polityka personalna

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • retail trade
 • employees
 • key features of employees
 • personnel policy

  Adres url:

  173/13196
  Autorzy: Tomasz Warzocha.
  Tytuł: Kompetencje komunikacyjne jako komponent kompetencji społecznych nauczycieli akademickich - założenia do badań

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 3(17), s. 70-75, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The communicative competence as a part of social skills by academics - research assumptions
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • nauczyciel akademicki
 • kompetencje
 • kompetencje społeczne
 • Q-test
 • komunikacja

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • academic teacher
 • skills
 • social skills
 • communication

  Adres url:

  174/13196
  Autorzy: Małgorzata Wosiek.
  Tytuł: Komplementarna rola kapitału ludzkiego oraz społecznego w inteligentnym rozwoju gospodarczym

  ¬ródło: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 2016, nr 276, s. 58-71, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The complementary role of human and social capital in intelligent economic development
  p-ISSN: 2083-8611
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • kapitał ludzki
 • Kapitał społeczny
 • aktywno¶ć innowacyjna przedsiębiorstw

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • human capital
 • social capital
 • the innovative activities of enterprises

  Adres url:

  175/13196
  Autorzy: Małgorzata Marć.
  Tytuł: Komunikacja pielęgniarki z pacjentem : uwarunkowania zawodowe

  ¬ródło: Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie. - 2016, nr 1, s. 33-36
  p-ISSN: 2391-9515
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • pielęgniarki
 • pacjenci


  176/13196
  Autorzy: Krzysztof Krupa.
  Tytuł: Koncepcje innowacyjnych pomocy dydaktycznych Pracowni Mechatroniki Samochodowej i ich zastosowanie w kształceniu studentów kierunku mechatronika

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 3(17), s. 76-81, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The concepts of innovative teaching aids Mechatronics Laboratory of Automobile and their application in the education of students of mechatronics
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Mechatronika
 • mechatronika samochodowa
 • pracownia mechatroniki samochodowej
 • innowacyjne ¶rodki dydaktyczne

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • mechatronics
 • automotive mechatronics
 • automotive mechatronics lab
 • innovative teaching aids

  Adres url:
  DOI:

  177/13196
  Autorzy: Dominik Borawski.
  Tytuł: Konformizm - recepta na bezpieczne dopasowanie czy droga prowadz±ca do poczucia osamotnienia

  ¬ródło: Fides et Ratio. - 2016, nr 1(25), s. 166-181, bibliogr.
  p-ISSN: 2082-7067
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • konformizm
 • Samotno¶ć

  Adres url:

  178/13196
  Autorzy: Wiesława KuĽniar, Marta Kawa, Piotr KuĽniar.
  Tytuł: Konsumenci wobec bezpiecznych rozwi±zań w zakresie produkcji żywno¶ci

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa ¦wiatowego. - 2016, T. 16, z. 3, s. 243-250, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Consumers towards safe solutions for food production
  p-ISSN: 2081-6960
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • ekologizacja konsumpcji
 • produkty tradycyjne
 • przetwarzanie i utrwalanie żywno¶ci

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • greening of consumption
 • traditional products
 • food processing and preservation

  Adres url:

  179/13196
  Autorzy: Anna Wójtowicz-Dawid.
  Tytuł: Kontrola zarz±dcza jako instytucja zarz±dzania ryzykiem w partnerstwie publiczno-prywatnym

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Publicznego. - 2016, nr 1, s. 82-89, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1896-8996
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo publiczne
 • Partnerstwo publiczno-prywatne - prawo


  180/13196
  Autorzy: Tadeusz Zych.
  Tytuł: Korespondencja Artura Tarnowskiego i Jana Nowaka-Jeziorańskiego dotyczaca dzikowskich miniatur

  ¬ródło: Dzikoviana : rocznik Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega. - 2016, T. 2, s. 45-76, bibliogr.
  p-ISSN: 2449-6448
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Artur Tarnowski
 • Jan Nowak-Jeziorański
 • korespondencja
 • Dzików


  181/13196
  Autorzy: Sławomir Zabraniak.
  Tytuł: Ks. Łukasz Próchniakowski (ok. 1680-ok. 1746)

  ¬ródło: Rocznik Powiatu Oleskiego. - 2016, nr 9, s. 124-135, bibliogr.
  p-ISSN: 1899-4210
  Liczba arkuszy: 0,9
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Parafia - katolicyzm - Polska - 17 w.
 • Proboszczowie - Polska - 17 w.
 • Wieluń (woj. łódzkie) - historia


  182/13196
  Autorzy: Adrian Uljasz.
  Tytuł: Ksi±dz Józef Nierostek (1901-1943). Patriotyczny duszpasterz, redaktor i publicysta z Cieszyna

  ¬ródło: Wieki Stare i Nowe. - 2016, T. 10, s. 98-118, bibiogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1899-1556
  e-ISSN: 2353-9739
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nierostek Józef (1901-1943)
 • Duchowieństwo katolickie - biografie - Polska - 20 w.


  183/13196
  Autorzy: Magdalena Żardecka-Nowak.
  Tytuł: Księgozbiory rado¶ci, czyli o sztuce pisania, czytania i kompletowania bibliotek

  ¬ródło: Logos i Ethos. - 2016, nr spec. 1, s. 13-28, bibliogr.
  p-ISSN: 0867-8308
  e-ISSN: 2391-6834
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • pisanie
 • rado¶ć
 • zbieranie

  Adres url:
  DOI:

  184/13196
  Autorzy: Karolina Cynk.
  Tytuł: Kształt ¶wiadomo¶ci ekologicznej u studentów z Europy ¦rodkowo-Wschodniej

  ¬ródło: ¦wiat i Słowo. - 2016, nr 1, s. 159-176, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1731-3317
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ekologia
 • Ochrona ¶rodowiska
 • ¶wiadomo¶ć ekologiczna
 • badania socjologiczne


  185/13196
  Autorzy: Agnieszka Wróbel-Chmiel.
  Tytuł: Kształtowanie i wzmacnianie postaw rodzicielskich skazanych ojców w kontek¶cie procesu readaptacji społecznej

  ¬ródło: Pedagogia Ojcostwa. - 2016, nr 1, s. 115-130, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Shaping and strengthening parental attitudes convicted of fathers in the context of social readaptation
  p-ISSN: 2082-3487
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kara pozbawienia wolno¶ci
 • Dziecko
 • ojciec
 • Rodzina
 • postawy rodzicielskie
 • readaptacja społeczna

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • imprisonment
 • children
 • father
 • family
 • parental attitudes
 • social readaptation

  Adres url:

  186/13196
  Autorzy: Damian S. Pyrkosz.
  Tytuł: Kultura i rynek - relacja konfliktu czy symbiozy?

  ¬ródło: Roczniki Kulturoznawcze. - 2016, T. 7, nr 3, s. 119-132, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Culture and market - a relationship of conflict or symbiosis?
  p-ISSN: 2082-8578
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kultura
 • Gospodarka
 • warto¶ci
 • relacje
 • rozwój
 • Społeczeństwo
 • Globalizacja

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • culture
 • economy
 • values
 • relationships
 • development
 • society
 • globalization

  Adres url:
  DOI:

  187/13196
  Autorzy: Georgij Cherevko.
  Tytuł: Land relations and market of land in Ukraine - economical and ecological problems

  ¬ródło: International Journal of New Economics and Social Sciences. - 2016, nr 1, cz. 1, s. 20-26, bibliogr., streszcz. ang., pol., ukr.
  Uwagi: Tyt. pol.: Ekonomiczne i ekologiczne determinanty agrobiznesu oraz rynek ziemi w Ukrainie
  p-ISSN: 2450-2146
  e-ISSN: 2451-1064
  Liczba arkuszy: 0,5
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • determinanty agrobiznesu
 • rynek ziemi
 • interwencjonizm państwowy
 • Agrobiznes
 • efektywno¶ć

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • land relations
 • market of land
 • governmental regulation
 • peasantry interests
 • efficiency

  Adres url:

  188/13196
  Autorzy: Bartosz Wróblewski.
  Tytuł: Legalizm monarchiczny jako istotny czynnik stabilizacji politycznej w ¶wiecie arabskim

  ¬ródło: Polityka i Społeczeństwo. - 2016, nr 2, s. 5-14, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Monarchical legalism as a significant factor of political stability in the Arab world
  p-ISSN: 1732-9639
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Arabs
 • nation
 • sovereignty
 • monarchy
 • legalism

  DOI:

  189/13196
  Autorzy: Maria Zadarko-Domaradzka, Emilian Zadarko, Zbigniew Barabasz.
  Tytuł: Leisure-time physical activity as a component of university students' lifestyle in selected countries of the Carpathian Euroregion

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 1, p. 107-114, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Studenci - sport
 • Studenci - jako¶ć życia


  190/13196
  Autorzy: Agnieszka Wójcik.
  Tytuł: Leksykon drewnianej architektury sakralnej województwa podkarpackiego. "Cisza nasycona drewnem"

  ¬ródło: Topiarius : studia krajobrazowe. - 2016, R. 2, z. 1, s. 127-134, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2449-9595
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Budownictwo drewniane - zabytki - Polska


  191/13196
  Autorzy: Wojciech Bajorek, Joanna Piech.
  Tytuł: Level of Vo2 max capacity volleyball players

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 4, p. 144-148, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • volleyball
 • oxygen uptake
 • beep test


  192/13196
  Autorzy: Urszula Bielczyk, Paweł Czarnota, Martin Kukwa, Lucyna ¦liwa, Robert Ko¶cielniak, laura Betleja, Ryszard Kozik, Beata Krzewicka, Mariusz Hachułka, Edyta Adamska, MIchał Węgrzyn, Dominika Bielec, Adam Flakus, Beata Guzow-Krzemińska, Katarzyna Kolanko, Joanna Kozik, Grzegorz Le¶niański, Maja Lisowska, Magdalena Oset, Piotr Osyczka, Katarzyna Pietrzykowska-Urban, Anna Sadowska-De¶, Anieszka Słaby, Elzbieta Studzińska-Sroka, Karina Wilk, Piotr T. Zaniewski, Daria Zarabska-Bożejewicz.
  Tytuł: Lichens and lichenicolous fungi of Magurski National Park (Poland, Western Carpathians)

  ¬ródło: Polish Botanical Journal. - 2016, Vol. 51, iss. 1, s. 127-160, bibliogr., streszcz. ang
  p-ISSN: 1641-8190
  e-ISSN: 2084-4352
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Porosty - Polska
 • Grzyby pasożytnicze - Polska
 • ¦luzoro¶la - Polska
 • Beskid Niski - flora
 • Magurski Park Narodowy - flora

  Adres url:
  DOI:

  193/13196
  Autorzy: Mariola Hoszowska.
  Tytuł: Listy Kazimierza Twardowskiego do Ludwika Finkla

  ¬ródło: Galicja. Studia i materiały. - 2016, nr 2, s. 299-346, streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł w jęz. ang.: Kazimierz Twardowski's letters to Ludwik Finkel
  p-ISSN: 2450-5854
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Uniwersytet Lwowski
 • Kazimierz Twardowski
 • Ludwik Finkel

  Adres url:
  DOI:

  194/13196
  Autorzy: Grzegorz Tro¶ciński.
  Tytuł: Listy Kazimierza Wyki i Stanisława Pigonia do księdza Jana Wi¶niewskiego w sprawie autografów Adama Mickiewicza i Cypriana Kamila Norwida

  ¬ródło: Tematy i Konteksty. - 2016, nr 6, s. 465-474, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tytuł nr 6: Staropolskie i o¶wieceniowe pi¶miennictwo religijne. Swojsko¶ć i uniwersalizm
  p-ISSN: 2299-8365
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jan Wi¶niewski
 • Stanisław Pigoń
 • Kazimierz Wyka
 • Adam Mickiewicz
 • Cyprian Kamil Norwid
 • listy
 • autografy
 • Pan Tadeusz
 • Emancypacja kobiet

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Jan Wi¶niewski
 • Stanisław Pigoń
 • Kazimierz Wyka
 • Adam Mickiewicz
 • Cyprian Kamil Norwid
 • letters
 • autographs
 • Pan Tadeusz
 • Emancypacja kobiet

  Adres url:

  195/13196
  Autorzy: Adrian Uljasz.
  Tytuł: Listy ludzi pióra zwi±zanych z Lublinem i Lubelszczyzn± do profesora Feliksa Araszkiewicza (czę¶ć 2)

  ¬ródło: Toruńskie Studia Bibliologiczne. - 2016, vol. 9, nr 1, s. 23-38, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Letters of writers connected with Lublin and the Lublin Region written to Professor Feliks Araszkiewicz (part 2)
  p-ISSN: 2080-1807
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Feliks Araszkiewicz
 • Franciszka Arnsztajnowa
 • Maria Bechczyc-Rudnicka
 • Anna Kamieńska
 • Zygmunt Klukowski
 • Józef Nikodem Kłosowski
 • Jerzy Krzysztoń
 • Ewa Szelburg-Zarembina

  Adres url:
  DOI:

  196/13196
  Autorzy: Andrew Schumann, Krzysztof Pancerz.
  Tytuł: Logics for Physarum Chips

  ¬ródło: Studia Humana. - 2016, vol. 5, nr 1, s. 16-30, bibliogr., streszcz. ang.
  e-ISSN: 2299-0518
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Physarum polycephalum
 • unconventional computing
 • modern Voronoi diagram
 • p-adic valued logic
 • Petri nets

  DOI:

  197/13196
  Autorzy: Georgij Cherevko, Volodymyr Kovalìv, Volodymyr Kolodìjchuk.
  Tytuł: Logistics as a factor of optimization the operations in food complex in Ukraine

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Logistyki. - 2016, nr 1 (1), s. 41-51, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Logistyka jako czynnik optymizacji funkcjonowania żywno¶ciowego kompleksu Ukrainy
  p-ISSN: 2450-8055
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Logistyka gospodarcza

  Adres url:

  198/13196
  Autorzy: Andrzej Nowakowski.
  Tytuł: Losy gniazda sokolego w Kalwarii Zebrzydowskiej

  ¬ródło: Przegl±d Sokoli. - 2016, nr 29/30, s. 7-8
  p-ISSN: 1505-3083
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Towarzystwo Gimanstyczne "Sokół"
 • Kalwaria Zebrzydowska
 • Wychowanie fizyczne


  199/13196
  Autorzy: Karolina Puchała-Ladzińska.
  Tytuł: Machine translation : a threat or an opportunity for human translators?

  ¬ródło: Studia Anglica Resoviensia. - 2016, Vol. 13, s. 89-98, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1898-8709
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • machine translation (MT)
 • Natural Language Processing (NLP)
 • hypothesis of strong artificial intelligence

  DOI:

  200/13196
  Autorzy: Czesława Tr±ba, Krzysztof Rogut, Paweł Wolański.
  Tytuł: Magia ¶wi±t wielkanocnych
  ¬ródło: Aura
  Opis fizyczny: 2016, nr 3, s. 26-28, bibliogr.
  Uwagi: Tyt. ang.: The Magic of Easter
  p-ISSN: 0137-3668
  e-ISSN: 2449-9927
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wielkanoc - etnografia


  201/13196
  Autorzy: Maciej Bilek.
  Tytuł: Makrobiotyka - sztuka "wielkiego życia"

  ¬ródło: Recipe. - 2016, nr 2, s. 48-51
  p-ISSN: 2080-7694
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dietetyka


  202/13196
  Autorzy: Ryszard Pęczkowski.
  Tytuł: Małe szkoły - duże problemy finansowe

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika. - 2016, T. 12, s. 13-19, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Small schools - big financial problems
  p-ISSN: 1896-4591
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Szkolnictwo - organizacja

  Adres url:

  203/13196
  Autorzy: Paweł Boryszewski, Ewa Jarosz, Monika Młynarska, Małgorzata Przybysz-Zaremba, Krystyna Slany, Beata Szluz, Piotr Szukalski, Małgorzata Szyszka, Mariola Bieńko, Anna Kwak.
  Tytuł: Małżeństwo, rodzina, ponowoczesno¶ć : dyskusja redakcyjna "Societas/Communitas"

  ¬ródło: Societas / Communitas. - 2016, nr 1 (21), s. 15-36
  Uwagi: Tyt. nr.: Małżeństwo i rodzina w ponowoczesno¶ci ; oprac. dyskusji Mariola Bieńko, Anna Kwak
  p-ISSN: 1895-6890
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Małżeństwo
 • Rodzina
 • ponowoczesno¶ć


  204/13196
  Autorzy: Dorota Darmochwał-Kolarz, Monika Przegalińska-Kałamucka, Dariusz ¦liwa, Jan Oleszczuk.
  Tytuł: Management in pregnancy complicated with chronic hypertension
  Tytuł: Postępowanie w ci±ży powikłanej nadci¶nieniem przewlekłym

  ¬ródło: Ginekologia i położnictwo - medical project. - 2016, nr 1, s. 9-14, 54-59, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tekst równol. pol., ang.
  p-ISSN: 1896-3315
  e-ISSN: 1898-0759
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ci±ża - powikłania

  Adres url:

  205/13196
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski, Jan Słopecki.
  Tytuł: Martial arts in area of mass culture - chosen examples of presence

  ¬ródło: Journal of Combat Sports and Martial Arts. - 2016, vol. 7, no. 1, pp. 1-5, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2081-5735
  e-ISSN: 2084-4301
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • martial arts
 • combat sports
 • MMA
 • mass culture
 • media

  Adres url:
  DOI:

  206/13196
  Autorzy: Dariusz Bazaliński, Jacek Krzanowski, Maria Kózka, Andrzej Pluta.
  Tytuł: Martwicze uszkodzenie skóry i tkanki podskórnej przedramienia jako powikłanie założonej kaniuli dożylnej - opis przypadku

  ¬ródło: Leczenie Ran. - 2016, T. 13, nr 2, s. 65-70, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Necrotic damage of the skin and subcutaneous tissue of the forearm complicating founded intravenous cannula - a case report
  p-ISSN: 1733-4101
  e-ISSN: 1733-7607
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • dostęp dożylny
 • rana przedramienia
 • zaburzenia odporno¶ci

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • damage of forearm
 • immune disorders
 • intravenous access

  Adres url:
  DOI:

  207/13196
  Autorzy: Christoph Augustynowicz, Natalia Bieńkałowicz, Agnieszka Kawalec, Natalia Kolb, Szczepan Kozak, Iryna Orlevycz, Paweł Sierżęga.
  Tytuł: Materiały do bibliografii Galicji za rok 2011

  ¬ródło: Galicja. Studia i materiały. - 2016, nr 2, s. 379-411
  Uwagi: Tytuł w jęz. ang.: Materials for bibliography of Galicia in year 2011
  p-ISSN: 2450-5854
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • bibliografia Galicji

  Adres url:
  DOI:

  208/13196
  Autorzy: Andrzej Kochanowicz, Kazimierz Kochanowicz, Bartłomiej Niespodziński, Jan Mieszkowski, Piotr Aschenbrenner, Grzegorz Bielec, Mirosława Szark-Eckardt.
  Tytuł: Maximal power of the lower limbs of youth gymnasts and biomechanical indicators of the forward handspring vault versus the sports result

  ¬ródło: Journal of Human Kinetics. - 2016, vol. 53, pp. 33-40, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1640-5544
  e-ISSN: 1899-7562
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • countermovement jump
 • kinematic analysis
 • gymnastics
 • sports competition
 • coaching

  Adres url:
  DOI:

  209/13196
  Autorzy: Agata Pier¶cieniak.
  Tytuł: Metodologiczne wyzwania wobec badania współpracy organizacji

  ¬ródło: Organizacja i Kierowanie. - 2016, nr 1, s. 25-36, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Methodological challenges of organisation collaboration research
  p-ISSN: 0137-5466
  e-ISSN: 2300-2530
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • współpraca
 • organizacja
 • Prakseologia
 • równowaga

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • cooperation
 • organisation
 • praxeology
 • balance

  Adres url:

  210/13196
  Autorzy: Tomasz Potocki, Krzysztof Opolski.
  Tytuł: Metody podnoszenia ¶wiadomo¶ci finansowej w¶ród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

  ¬ródło: Studia Prawno-Ekonomiczne. - 2016, nr 98, s. 255-274, bibliogr., streszcz., pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Methods of financial capabilities development among low-income population
  p-ISSN: 0081-6841
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • ¶wiadomo¶ć finansowa
 • reguły decyzyjne (heurystyki)
 • edukacja finansowa
 • socjalizacja ekonomiczna
 • finanse osobiste
 • decyzje finansowe
 • zachowanie finansowe
 • hierarchia potrzeb finansowych

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • financial capabilities
 • decision rules (heuristics)
 • financial education
 • economic socialization
 • personal finance
 • financial decisions
 • financial behavior
 • financial needs pyramid

  Adres url:

  211/13196
  Autorzy: Łukasz Augustyn, Anna Babula, Jolanta Joniec, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Edmund Hajduk, Janina Kaniuczak.
  Tytuł: Microbiological Indicators of the Quality of River Water, Used for Drinking Water Supply

  ¬ródło: Polish Journal of Environmental Studies. - 2016, vol. 25, no. 2, pp. 511-519, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1230-1485
  e-ISSN: 2083-5906
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.790
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Woda - jako¶ć - badanie

  Adres url:
  DOI:

  212/13196
  Autorzy: Grzegorz Zaguła, Anna Fabisiak, Marcin Bajcar, Maria Czernicka, Bogdan Saletnik, Czesław Puchalski.
  Tytuł: Mineral components analysis of selected dried herbs

  ¬ródło: Econtechmod. International Quarterly Journal on Economics, New Technologies and Modelling Processes. - 2016, Vol. 5, nr 2, s. 121-124, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2084-5715
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • physical parameters
 • basil and oregano herbs
 • caloric value
 • minerals
 • ICP-OEP


  213/13196
  Autorzy: Maciej Bilek, Kinga Stawarczyk, Michał Gostkowski, Marcin Olszewski, Katarzyna M. Kędziora, Ewa Cie¶lik.
  Tytuł: Mineral content of tree sap from the Subcarpathian region

  ¬ródło: Journal of Elementology. - 2016, Vol. 21, 3, s. 669-679, bibliogr., streszcz., ang., pol.
  p-ISSN: 1644-2296
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.719
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • tree sap
 • minerals
 • intraspecies variability
 • interspecies variability
 • nutrition standards

  Adres url:
  DOI:

  214/13196
  Autorzy: Grzegorz Pawlikowski.
  Tytuł: Mniejszo¶ć rosyjska jako instrument polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej po 1991 roku. Wybrane aspekty

  ¬ródło: Przegl±d Geopolityczny. - 2016, T. 15, s. 123-134, bibliogr., streszcz. pol.
  p-ISSN: 2080-8836
  e-ISSN: 2392-067X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Mniejszo¶ci narodowe
 • Rosja - polityka

  Adres url:

  215/13196
  Autorzy: Grażyna Jaworska, Karolina Pycia.
  Tytuł: Moda na "bio" : produkcja ekologiczna w piekarstwie

  ¬ródło: Cukiernictwo i Piekarstwo. - 2016, nr 11, s. 30-32
  p-ISSN: 2450-8403
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Piekarstwo
 • Żywno¶ć ekologiczna


  216/13196
  Autorzy: Andrzej Dzierwa, Rafał Reizer.
  Tytuł: Modelling of changes in surface topography in dry sliding conditions

  ¬ródło: Tribologia. - 2016, nr 3, s. 61-70, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Modelowanie zmian struktury geometrycznej powierzchni w warunkach tarcia suchego
  p-ISSN: 0208-7774
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • struktura geometryczna powierzchni
 • modelowanie
 • zużycie
 • siła tarcia

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • surface topography
 • modelling
 • wear
 • friction force

  Adres url:

  217/13196
  Autorzy: Beata Prokup, Anna Katarzyna Mazurek-Kusiak.
  Tytuł: Modern promotional tools used in the development of agritourism in the Bieszczady

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 3, pp. 152-158, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • agritourism
 • promotions
 • tourism
 • Bieszczady

  Adres url:

  218/13196
  Autorzy: Karolina Pycia, Grażyna Jaworska, Adam Paweł Kuczyński.
  Tytuł: Modyfikowana lub kontrolowana atmosfera w przechowalnictwie żywno¶ci

  ¬ródło: Laboratorium. - 2016, nr 9-10, s. 42-48, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Modified of controlled atmosphere of stored food
  p-ISSN: 1643-7381
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • modyfikowana atmosfera
 • kontrolowana atmosfera
 • Żywno¶ć


  219/13196
  Autorzy: Michał Grabowski, Małgorzata Sznajder, J. A. Majewski.
  Tytuł: Morphology and Stability of the C/BN Interfaces : Ab Initio Studies

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2016, Vol. 129, nr 1A, s. A138-141, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 68.35.-p Solid surfaces and solid-solid interfaces
 • PACS: 68.35.Ct Interface structure and roughness
 • PACS: 68.65.Cd Superlattices

  Adres url:
  DOI:

  220/13196
  Autorzy: Małgorzata Sznajder, N. Hrushka, J. A. Majewski.
  Tytuł: Morphology and Stability of the Diamond/BN (001) and (111) Interfaces Based on Ab Initio Studies

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2016, Vol. 130, nr 5, s. 1220-1223, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 68.35.-p Solid surfaces and solid-solid interfaces
 • PACS: 68.35.Ct Interface structure and roughness
 • PACS: 68.65.Cd Superlattices

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • WoS
 • Scopus

  Adres url:
  DOI:

  221/13196
  Autorzy: Beata Gierczak-Korzeniowska.
  Tytuł: Motywy i cele zastosowania benchmarkingu w transporcie lotniczym na przykładzie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A.

  ¬ródło: Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, vol. 4, nr 7, s. 77-90, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Motives and objectives of the application of benchmarking in air transport - LOT Polish Airlines S.A. case study
  p-ISSN: 2300-5254
  e-ISSN: 2449-9099
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Benchmarking
 • transport lotniczy
 • linie lotnicze
 • PLL LOT
 • metody zarz±dzania

  Adres url:
  DOI:

  222/13196
  Autorzy: Bogumiła Grzebyk.
  Tytuł: Motywy i Ľródła finansowania pozarolniczej działalno¶ci gospodarczej na obszarach przyrodniczo cennych i poza nimi

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - 2016, z. 48, s. 312-324, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Motives and Sources of Financing Non-Agricultural Business Activity in Areas of Natural Value and Beyond Them
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • obszary prawnie chronione
 • pozarolnicza działalno¶ć gospodarcza
 • przedsiębiorca
 • motywy podjęcia działalno¶ci gospodarczej

  Adres url:
  DOI:

  223/13196
  Autorzy: Grzegorz Maroń.
  Tytuł: Mowa "antymuzułmańska" i "antyimigrancka" w ¶wietle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Publicznego. - 2016, nr 1, s. 9-28, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1896-8996
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Europejski Trybunał Praw Człowieka
 • Migracje
 • UchodĽcy - Unia Europejska


  224/13196
  Autorzy: Grzegorz Hajduk.
  Tytuł: Możliwo¶ci wykorzystania mediów społeczno¶ciowych w komunikacji marketingowej w kontek¶cie wzrostu ich popularno¶ci w¶ród młodych konsumentów

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2016, z. 45, s. 264-273, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Possibilities of Using Social Media in Marketing Communications in the Context of their Popularity Growth among Young Consumers
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Media społeczno¶ciowe
 • Konsumenci (ekon.) - badanie

  Adres url:
  DOI:

  225/13196
  Autorzy: Maciej Bilek, Joanna Pytko, Małgorzata Dżugan, Stanisław Sosnowski.
  Tytuł: Możliwo¶ć wydłużenia trwało¶ci soku brzozowego poprzez sporz±dzenie napoju o polepszonych walorach smakowych i prozdrowotnych

  ¬ródło: Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. - 2016, t.71, nr 4, s. 5-19, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The possibility of shelf life extension of birch tree sap by creating a beverage with improved taste and health-promoting properties
  p-ISSN: 2083-5809
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • sok brzozowy
 • trwało¶ć
 • dodatki konserwuj±ce
 • miód
 • kwas cytrynowy

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • birch sap
 • shelf life
 • food preservatives
 • honey
 • citric acid

  Adres url:

  226/13196
  Autorzy: Aneta Bylak.
  Tytuł: Muchówki z rodziny Dixidae w małych dopływach górnego Sanu i Wołosatki

  ¬ródło: Roczniki Bieszczadzkie. - 2016, t. 24, s. 215-220, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Meniscus midges (Dixidae) in small tributaries of the upper San and Wołosatka rivers
  p-ISSN: 1233-1910
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Diptera
 • Culicoidea
 • aquatic invertebrates
 • mountain streams
 • Central Europe

  Adres url:

  227/13196
  Autorzy: Radosław Gil, Tomasz Olbrycht.
  Tytuł: Nadobnica alpejska Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) (Coleoptera, Cerambycidae) w Bieszczadach - stan aktualny i perspektywy zachowania gatunku

  ¬ródło: Roczniki Bieszczadzkie. - 2016, t. 24, s. 173-186, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1233-1910
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Rosalia alpina
 • Cerambycidae
 • Eastern Carpathians

  Adres url:

  228/13196
  Autorzy: Tadeusz Zych.
  Tytuł: Narodziny historycznego mitu na na przykładzie wrze¶nia 1939 roku

  ¬ródło: Studia z Dziejów Wojskowo¶ci. - 2016, T. 5, s. 13-21, bibliogr., streszcz. ros.
  p-ISSN: 2299-3916
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • wrzesień 1939 roku
 • mit


  229/13196
  Autorzy: Olena Kurylenko, Marta Semkiv, Justyna Ruchała, Orest Hryniv, Barbara Kshanovska, Charles Abbas, Kostyantyn Dmytruk, Andriy Sibirny.
  Tytuł: New approaches for improving the production of the 1st and 2nd generation ethanol by yeast

  ¬ródło: Acta Biochimica Polonica. - 2016, Vol. 63, no. 1, s. 31-38, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0001-527X
  e-ISSN: 1734-154X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Drożdże - biochemia

  Adres url:
  DOI:

  230/13196
  Autorzy: Martin S. Kochmański.
  Tytuł: New solution to the two-dimensional Lenz-Ising-Onsager problem

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. B. - 2016, Vol. 47, nr 8, s. 2079-2093, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0587-4254
  e-ISSN: 1509-5770
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • physical properties
 • physics
 • external magnetic field
 • initial problem
 • Jordan-Wigner transform
 • Onsager

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • WoS
 • Scopus

  Adres url:
  DOI:

  231/13196
  Autorzy: Waldemar Furmanek.
  Tytuł: Niedostatki podziału cyfrowego

  ¬ródło: Dydaktyka Informatyki. - 2016, nr 11, s. 20-29, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Shortage of digital divide
  p-ISSN: 2083-3156
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Społeczeństwo informacyjne
 • Wykluczenie społeczne

  Adres url:
  DOI:

  232/13196
  Autorzy: Wioletta Zawitkowska.
  Tytuł: Niewierno¶ć małżeńska królowej Zofii Holszańskiej w 1427 r. - prawda, pomówienie czy plotka polityczna? Próba rekonstrukcji wydarzeń na tle oskarżeń innych żon Jagiełły

  ¬ródło: Kwartalnik Historyczny. - 2016, R. 123, nr 1, s. 5-43, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0023-5903
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Władysław Jagiełło (król Polski ; ca 1351-1434)
 • Zofia Holszańska (królowa Polski ; ca 1405-1461)

  DOI:

  233/13196
  Autorzy: Małgorzata Jamro, Mateusz Marek Wi¶niowski, Andrzej Curzytek, Wiesław Guz, Agnieszka Kostkiewicz.
  Tytuł: Niewydolno¶ć serca jako manifestacja izolowanego niescalonego mię¶nia prawej i lewej komory

  ¬ródło: Folia Cardiologica. - 2016, T. 11, nr 4, s. 334-337, bibliogr., streszcz. pol.
  Uwagi: Tyt. ang.: Heart failure as a manifestation of left and right ventricular non-compaction
  p-ISSN: 2353-7752
  e-ISSN: 2353-7760
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • rozpoznanie
 • niescalony mięsień komór
 • Rezonans magnetyczny
 • niewydolno¶ć serca

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • Scopus

  Adres url:
  DOI:

  234/13196
  Autorzy: Waldemar Furmanek.
  Tytuł: Nowa stratyfikacja społeczna wskaĽnikiem przemian cywilizacyjnych

  ¬ródło: Dydaktyka Informatyki. - 2016, nr 11, s. 9-19, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: A new social stratification indicator of civilizational
  p-ISSN: 2083-3156
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Społeczeństwo informacyjne

  Adres url:
  DOI:

  235/13196
  Autorzy: Aleksander Piecuch.
  Tytuł: Nowe media - nowe problemy

  ¬ródło: Dydaktyka Informatyki. - 2016, nr 11, s. 109-116, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: New media - new problems
  p-ISSN: 2083-3156
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • ¦rodki masowego przekazu
 • Społeczeństwo informacyjne
 • Technologia informacyjna

  Adres url:
  DOI:

  236/13196
  Autorzy: Monika Binkowska-Bury, Anna Bartosiewicz, Małgorzata Marć, Paweł Januszewicz.
  Tytuł: Nowe ustawodawstwo dotycz±ce możliwo¶ci samodzielnego ordynowania leków i wystawiania recept przez pielęgniarki w Polsce : pogl±dy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

  ¬ródło: Medycyna Rodzinna. - 2016, nr 2, s. 47-54, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The new legislation concerning the possibility of ordaining self-medication and prescribing by nurses in Poland : the views of primary health care physicians
  p-ISSN: 1505-3768
  e-ISSN: 1731-2523
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Recepty
 • Medycyna - prawo


  237/13196
  Autorzy: Alicja Ungeheuer-Goł±b.
  Tytuł: O niedziecięcych wierszach dziecięcych (z tęsknoty za liryk± dziecięc±)

  ¬ródło: Guliwer. - 2016, nr 1, s. 22-28, bibliogr.
  p-ISSN: 0867-7115
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • wiersze dla dzieci
 • Poezja polska


  238/13196
  Autorzy: Wojciech Żeglicki.
  Tytuł: Obróbka przetłoczno-¶cierna stopu aluminium 2017A

  ¬ródło: Problemy Nauk Stosowanych = Problems of Applied Sciences. - 2016, T. 5, s. 115-122, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Abrasive flow machining aluminium alloy 2017A
  p-ISSN: 2300-6110
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • obróbka przetłoczno-¶cierna
 • AFM

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • abrasive flow machining
 • AFM


  239/13196
  Autorzy: Bożena Sowa, Paweł Dziekański.
  Tytuł: Obrót bezgotówkowy ¶rodkami pieniężnymi

  ¬ródło: Miscellanea Oeconomicae. - 2016, R. 20, nr 1, s. 297-310, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Cashless payment transaction of cash
  p-ISSN: 2081-2345
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pieni±dz
 • obrót bezgotówkowy

  Adres url:

  240/13196
  Autorzy: Maria Ziaja, Tomasz Wójcik.
  Tytuł: Occurrence of the globeflower Trollius europaeus L. in "Ł±ki w Komborni" Natura 2000 site (Podkarpackie Province, SE Poland)

  ¬ródło: Ecological Questions. - 2016, vol. 23, s. 61-69, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1644-7298
  e-ISSN: 2083-5469
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Molinion caeruleae
 • plant communities
 • protect species
 • active protection
 • threats

  DOI:

  241/13196
  Autorzy: Aleksandra Gutysz-Wojnicka, Dorota Ozga, Dariusz Onichimowski, Ewa Mayzner-Zawadzka.
  Tytuł: Ocena bólu za pomoc± polskiej wersji Behawioralnej Skali Oceny Bólu (BPS) u pacjentów w sedacji, wentylowanych mechanicznie

  ¬ródło: Ból. - 2016, T. 17, nr 3, s. 27-35, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Pain assessment using a Polish version of the Behavioral Pain Assessment Scale in sedated and mechanically ventillated patients
  p-ISSN: 1640-324X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • adaptacja narzędzia badawczego
 • ocena bólu
 • skala behawioralna
 • oddział intensywnej terapii
 • pacjent dorosły

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • validation studies
 • pain measurement
 • behavioral rating scale
 • intensive care units
 • adult patients

  DOI:

  242/13196
  Autorzy: Dorota Ozga, Bogumił Lewandowski, Jerzy Wordliczek, Aleksandra Gutysz-Wojnicka, Renata Zaj±czkowska, Marek Wojtaszek, Małgorzata Migut.
  Tytuł: Ocena poziomu bólu u chorych po urazie szczękowo-twarzowym - doniesienie wstępne
  Tytuł: Pain level assessment in patients with maxillofacial injury - preliminary report

  ¬ródło: Ból. - 2016, T. 17, nr 1, s. 11-16, bibliogr., streszcz. pol. ang.
  p-ISSN: 1640-324X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ból
 • Szczęka - urazy
 • Twarz - urazy

  DOI:

  243/13196
  Autorzy: Joanna Majewska, Magdalena Szczepanik, Jarosław Jabłoński, Sławomir Snela, Agnieszka Jarmuziewicz, Katarzyna Bazarnik-Mucha, Daniel Szymczyk.
  Tytuł: Ocena stanu funkcjonalnego pacjentów przed- i 6 miesięcy po wymianie stawu kolanowego
  Tytuł: Functional assessment of patients before and 6 months after total knee replacement

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, R. 14, nr 1, s. 61-74, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2450-6761
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Staw kolanowy - sztuczny

  Adres url:
  DOI:

  244/13196
  Autorzy: Natalia Milewska, Grzegorz Przysada, Lidia Perenc, Agnieszka Wi¶niowska.
  Tytuł: Ocena wiedzy studentek Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na temat izolowanych wad cewy nerwowej
  Tytuł: Assessment of knowledge of female students from the Medical Department of the University of Rzeszow regarding isolated neural tube defects

  ¬ródło: Postępy Rehabilitacji = Advances in Rehabilitation. - 2016, Vol. 30, iss. 2, s. 39-47, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0860-6161
  e-ISSN: 1734-4948
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • kobiety
 • Kwas foliowy
 • wady cewy nerwowej
 • profilaktyka

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • females
 • folic acid
 • neural tbe defects
 • prevention

  Adres url:
  DOI:

  245/13196
  Autorzy: Mirosław Krzy¶ko, Agnieszka Majka, Waldemar Wołyński.
  Tytuł: Ocena zróżnicowania poziomu życia mieszkańców województw w latach 2003-2013 za pomoc± składowych głównych dla wielowymiarowych danych funkcjonalnych oraz analizy skupień

  ¬ródło: Przegl±d Statystyczny. - 2016, R. 63, z. 1, s. 81-97, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. w jęz. ang.: Estimation of diversity of living standards in Polish voivodships in 2003-2013 using principal components for multidimensional functional data and cluster analysis
  p-ISSN: 0033-2372
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • wielowymiarowe dane funkcjonalne
 • funkcjonalna analiza danych
 • analiza składowych głównych

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • multivariate functional data
 • functional data analysis
 • principal components analysis

  Adres url:

  246/13196
  Autorzy: Beata Sagan.
  Tytuł: Ochrona konsumenta w umowach zawieranych na odległo¶ć (zarys problemu)

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2016, z. 45, s. 80-87, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Consumer Protection in Contracts Concluded at a Distance. Outline of the Problem
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Konsumenci (ekon.) - prawo
 • Konsumenci (ekon.) - ochrona
 • Umowa - handel

  Adres url:
  DOI:

  247/13196
  Autorzy: Marek Gosztyła, Tomasz Gosztyła.
  Tytuł: Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego Koszyc w opiniach studentów
  Tytuł: Protection of architectural monuments and the cultural heritage of Kosice in students' opinions

  ¬ródło: Wiadomo¶ci Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation. - 2016, nr 46, s. 46-55, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tekst równol. pol., ang.
  p-ISSN: 0860-2395
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • zabytki
 • dziedzictwo kulturowe
 • ochrona
 • opinia społeczna
 • Koszyce

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • monuments
 • cultural heritage
 • protection
 • public opinion
 • Kosice

  DOI:

  248/13196
  Autorzy: Bohdan Achremowicz, Alicja Ceglińska, Monika Darmetko, Tadeusz Haber, Piotr Karpiński, Mieczysław Obiedziński, Małgorzata Truszkowski.
  Tytuł: Ogólna charakterystyka komosy ryżowej oraz możliwo¶ci jej wykorzystania w przetwórstwie żywno¶ci

  ¬ródło: Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. - 2016, T. 26, nr 1, s. 68-77, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. w j. ang.: General characteristics and technological applicability of Quinna seeds
  p-ISSN: 0867-793X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Komosa ryżowa
 • nasiona komosy
 • produkty z nasion komosy
 • wykorzystanie technologiczne
 • ro¶liny alternatywne
 • pseudo-zboża

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • quinoa
 • quinoa seeds
 • quinoa products
 • technological applications of quinoa
 • alternative plents
 • pseudocereals

  Adres url:

  249/13196
  Autorzy: Kazimierz Cyran.
  Tytuł: Ograniczenia wdrażania działań innowacyjnych w sektorze małych i ¶rednich przedsiębiorstw

  ¬ródło: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 2016, nr 276, s. 197-209, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Limitations of the innovative activities implementation in small and medium enterprises
  p-ISSN: 2083-8611
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Innowacje
 • małe i ¶rednie przedsiębiorstwa
 • bariery rozwoju

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • innovation
 • small and medium-sized enterprises
 • limitations of the development

  Adres url:

  250/13196
  Autorzy: Maria Czernicka, Grzegorz Zaguła, Marcin Bajcar, Bogdan Saletnik, Czesław Puchalski.
  Tytuł: Okre¶lenie warto¶ci zdrowotnej suszu i naparów wysokogatunkowych herbat czarnych pochodz±cych z różnych rejonów upraw

  ¬ródło: Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - 2016, R. 49, nr 2, s. 183-193, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Determination of health value of dried tea leaf and tea infusions of high quality black tea from different crop regions
  p-ISSN: 0365-9445
  e-ISSN: 2353-9054
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • herbata czarna
 • Kofeina
 • HPLC
 • ICP-OES
 • składniki mineralne

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • black tea
 • caffeine
 • HPLC
 • ICP-OEP
 • micronutriens

  Adres url:

  251/13196
  Autorzy: Joanna Rusin.
  Tytuł: Okulary Traugutta. Z dziejów przedmiotu i motywu literackiego

  ¬ródło: Tematy i Konteksty. - 2016, nr 6, s. 442-452, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tytuł nr 6: Staropolskie i o¶wieceniowe pi¶miennictwo religijne. Swojsko¶ć i uniwersalizm
  p-ISSN: 2299-8365
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Traugutt
 • powstanie styczniowe
 • okulary
 • legenda
 • powie¶ć historyczna

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Traugutt
 • January uprising
 • glasses
 • legend
 • historical novel

  Adres url:

  252/13196
  Autorzy: Wojciech Czarny, Iwona Pezdan-¦liż, Stanisław Zaborniak.
  Tytuł: On the beginnings of the travel movement in Podhale (1251-1911)

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 3, p. 85-92, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Poland
 • Podhale
 • tourism
 • tourist shelters
 • hostels


  253/13196
  Autorzy: Jacek Chudziak, Marcin Halicki.
  Tytuł: On the Foster-Hart measure of riskiness under the cumulative prospect theory

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2016, Vol. 129, nr 5, s. 950-954, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000

  254/13196
  Autorzy: Kazimierz Cyran.
  Tytuł: Online Food Distribution from the Perspective of Food Producers

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2016, z. 45, s. 357-365, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Dystrybucja żywno¶ci w Internecie z perspektywy producentów żywno¶ci
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Handel elektroniczny
 • Żywno¶ć - handel

  Adres url:
  DOI:

  255/13196
  Autorzy: Monika Binkowska-Bury, Anna Bartosiewicz, Małgorzata Marć, Paweł Januszewicz.
  Tytuł: Opinia pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej na temat ordynowania wybranych leków i wystawiania recept przez pielęgniarki

  ¬ródło: Hygeia Public Health. - 2016, Vol. 52, nr 2, s. 161-170, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Primary Health Care patients' opinions on prescribing selected medications by nurses
  p-ISSN: 1509-1945
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Recepta - prawo - Polska
 • Pielęgniarki i pielęgniarze - praca

  Adres url:

  256/13196
  Autorzy: Joanna Skręt-Magierło, Edyta Barna¶, Sławomir Januszek, Teresa Zmysło, Andrzej Skręt, Elżbieta Kra¶nianin, Natalija Henryk, Oksana Makarchuk, Iryna Basiuga, Omelyan Kwartsyany.
  Tytuł: Opinions and attitudes of parturients, midwives, and obstetricians about Caesarean section in the provinces of Podkarpackie, Poland, and Ivano-Frankivsk, Ukraine

  ¬ródło: Annals of Agricultural and Environmental Medicine. - 2016, Vol. 23, nr 1, s. 157-162, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1232-1966
  e-ISSN: 1898-2263
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.895
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cesarskie cięcie

  Adres url:

  257/13196
  Autorzy: Maciej Kuchciak, Magdalena Kunysz-Rozborska, Patryk Niewczas-Czarny.
  Tytuł: Organization of first aid help in sport competition in 1945-1955

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 2, s. 67-69, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Poland
 • medical structure 1945-1955
 • sport

  Adres url:

  258/13196
  Autorzy: Ewa Baran, Ewa Kubejko-Polańska.
  Tytuł: O¶rodki miejskie czynnikiem rozwoju obszarów problemowych regionu Polski Wschodniej

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - 2016, z. 48, s. 325-335, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Urban Centers as a Factor in the Development of Problematic Areas in the Region of Eastern Poland
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • o¶rodki miejskie
 • obszary problemowe
 • region Polski Wschodniej
 • potencjał demograficzny
 • przedsiębiorczo¶ć

  Adres url:
  DOI:

  259/13196
  Autorzy: Grzegorz Hajduk.
  Tytuł: Outsourcing marketingu : zalety i wady korzystania z usług agencji i innych zewnętrznych specjalistów od marketingu

  ¬ródło: Newsline Magazine. - 2016, nr 1, s. 31-36
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Outsourcing
 • Marketing


  260/13196
  Autorzy: Grzegorz Hebda, Tomasz Olbrycht.
  Tytuł: Oxycarenus lavaterae (FABRICIUS, 1787) (Hemiptera: Heteroptera: Oxycarenidae) - gatunek nowy dla fauny Polski

  ¬ródło: Wiadomo¶ci Entomologiczne. - 2016, vol. 35, nr 3, s. 133-136, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0138-0737
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Hemiptera
 • Heteroptera
 • Oxycarenidae
 • Oxycarenus lavaterae
 • first country record
 • Platanus acerifolia

  Adres url:

  261/13196
  Autorzy: Bogumił Lewandowski, Michał Leja, Robert Brodowski, Iwona Gawron, Paweł Pakla.
  Tytuł: Papilloma inversum - report of two cases
  Tytuł: Brodawczak odwrócony - opis dwóch przypadków

  ¬ródło: Journal of Stomatology. - 2016, vol. 69, no. 3, pp. 366-373, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0011-4553
  e-ISSN: 2299-551X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • brodawczak odwrócony
 • brodawczak Schneideriana
 • łagodny guz zatok szczękowych

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • inverted papilloma
 • Schneiderian papilloma
 • benign tumour of the maxillary sinuses

  DOI:

  262/13196
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Artur Płonka.
  Tytuł: Participation of Polish ski jumpers in 1st Winter Olympics in Chamonix in 1924

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 1, p. 100-105, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Skoki narciarskie - historia
 • Igrzyska olimpijskie - historia


  263/13196
  Autorzy: Adrian Uljasz.
  Tytuł: Patriotyczny prolog Zdzisława Kleszczyńskiego dla teatrów warszawskich na 3 maja 1916 r.

  ¬ródło: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. - 2016, R. 61, s. 147-159, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Zdzisław Kleszczyński's patriotic prologue for the Warsaw theatres for the 3rd of May 1916
  p-ISSN: 0079-3140
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zdzisław Kleszczyński
 • Teatr
 • obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja


  264/13196
  Autorzy: Marek Jan Olbrycht.
  Tytuł: Persia Beyond the Imperial Frontiers : the Nomads of the South Ural Region versus the Near East

  ¬ródło: Anabasis : studia classica et orientalia. - 2015, nr 6, s. 257-275, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2082-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Persja - historia


  265/13196
  Autorzy: Wojciech Bajorek, Maciej Brożyna, Katarzyna Szeremeta.
  Tytuł: Physical activity of older adults from the University of the Third Age

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 4, p. 237-241, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • physical activity
 • ageing
 • the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ)
 • the University of the Third Age


  266/13196
  Autorzy: Justyna Lenik.
  Tytuł: Physical Education in schools for various age groups, in Przemy¶l district

  ¬ródło: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna. - 2016, T. 15, nr 1, s. 93---103, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Physical Education in schools for various age groups, in Przemy¶l district
  p-ISSN: 1895-8680
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wychowanie fizyczne
 • Przemy¶l (woj. podkarpackie ; okręg) - szkolnictwo

  DOI:

  267/13196
  Autorzy: Krzysztof Warchoł.
  Tytuł: Physical education lesson in theory and practice - the original example of the detailed tasks realization in introduction, main part and final part of the lesson

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 2, s. 40-46, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wychowanie fizyczne i kultura fizyczna - metody

  Adres url:

  268/13196
  Autorzy: Karolina Pycia, Grażyna Jaworska.
  Tytuł: Pieczywo bezglutenowe jako żywno¶ć funkcjonalna

  ¬ródło: Cukiernictwo i Piekarstwo. - 2016, nr 5, s. 40-43
  p-ISSN: 2450-8403
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • pieczywo bezglutenowe
 • żywno¶ć funkcjonalna


  269/13196
  Autorzy: Grażyna Jaworska, Karolina Pycia.
  Tytuł: Pieczywo niskiej jako¶ci? Wady pieczywa - cz. I

  ¬ródło: Cukiernictwo i Piekarstwo. - 2016, nr 12, s. 14-17
  p-ISSN: 2450-8403
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL

  270/13196
  Autorzy: Tomasz Wójcik, Ryszard Ochyra.
  Tytuł: Pierwsze stanowisko mchu różyczkopr±tnika kanadyjskiego Rhodobryum ontariense na Pogórzu Karpackim

  ¬ródło: Chrońmy Przyrodę Ojczyst±. - 2016, t. 72, z. 2, s. 130-140, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł w jęz. ang.: The first locality of the Ontario rose moss Rhodobryum ontariense in the Carpathian Foothills
  p-ISSN: 0009-6172
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ro¶liny - badanie


  271/13196
  Autorzy: Aneta Bylak.
  Tytuł: Pierwsze stwierdzenie o¶liczki Asellus aquaticus (L.) w Bieszczadzkim Parku Narodowym

  ¬ródło: Roczniki Bieszczadzkie. - 2016, t. 24, s. 239-248, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: First record of the Asellus aquaticus (L.) in the Bieszczady National Park
  p-ISSN: 1233-1910
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Isopoda
 • beaver pond
 • macrozoobenthos
 • Bieszczady Mts.
 • Eastern Carpathians

  Adres url:

  272/13196
  Autorzy: Karolina Pycia.
  Tytuł: Pizza - hit włoskiej kuchni

  ¬ródło: Cukiernictwo i Piekarstwo. - 2016, nr 7-8, s. 46-49
  p-ISSN: 2450-8403
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • pizza
 • kuchnia włoska


  273/13196
  Autorzy: Bohdan Achremowicz, Tadeusz Haber, Joanna Kaszuba, Czesław Puchalski, Rafał Wi¶niewski.
  Tytuł: Płatki zbożowe - ocena porównawcza. Cz. 1, Porównanie składu chemicznego i mineralnego

  ¬ródło: Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. - 2016, T. 26, nr 2, s. 97-102, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Cereals flakes - comparative study. Part 1, Comparison of chemical and mineral composition
  p-ISSN: 0867-793X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • płatki zbożowe
 • płatki owsiane
 • skład chemiczny
 • skład mineralny
 • ocena porównawcza

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • cereal flakes
 • oatmeal
 • chemical and mineral composition
 • comparative study

  Adres url:

  274/13196
  Autorzy: Kazimierz Maci±g.
  Tytuł: Po zagładzie Rzeczypospolitej

  ¬ródło: Tematy i Konteksty. - 2016, nr 6, s. 488-493, streszcz. ang.
  Uwagi: Tytuł nr 6: Staropolskie i o¶wieceniowe pi¶miennictwo religijne. Swojsko¶ć i uniwersalizm
  p-ISSN: 2299-8365
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • rozbiory
 • Piotr Żbikowski
 • prasa polska
 • "Gazeta Krakowska"
 • "Gazeta Poznańska"
 • "Kurier Litewski"
 • Napoleon

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • partitions
 • Piotr Żbikowski
 • Polish press
 • "Gazeta Krakowska"
 • "Gazeta Poznańska"
 • "Kurier Litewski"
 • Napoleon

  Adres url:

  275/13196
  Autorzy: Sławomir Rębisz, Ilona Sikora, Katarzyna Smoleń-Rebisz.
  Tytuł: Poczucie samotno¶ci a poziom uzależnienia od internetu w¶ród adolescentów

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 1(15), s. 90-98, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Loneliness and Internet addiction among adolescents
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Internet a młodzież
 • Uzależnienie od komputera
 • Samotno¶ć a dziecko

  Adres url:
  DOI:

  276/13196
  Autorzy: Hubert Kotarski.
  Tytuł: Podobni czy różni? Pozycja społeczna i tożsamo¶ć społeczna młodzieży Europy ¦rodkowo-Wschodniej

  ¬ródło: Pogranicze. Studia Społeczne. - 2016, t. 27, cz. 1, s. 185-197, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1230-2392
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • tożsamo¶ć społeczna
 • młodzież
 • Europa ¦rodkowo-Wschodnia

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • cukltural capital
 • social capital
 • Central and Eastern Europe
 • youth
 • identity

  Adres url:
  DOI:

  277/13196
  Autorzy: Ryszard Kata.
  Tytuł: Polityka podatkowa gmin jako narzędzie stymulowania przedsiębiorczo¶ci lokalnej

  ¬ródło: Finanse Komunalne. - 2016, R. 23, nr 3, s. 27-40, streszcz. pol.
  p-ISSN: 1232-0307
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Podatek - polityka
 • Samorz±d gminny - finanse
 • Przedsiębiorczo¶ć (postawa)


  278/13196
  Autorzy: Dorota Ozga, Danuta Dyk.
  Tytuł: Polska Skala Satysfakcji ze Znieczulenia - nowe narzędzie badawcze w opiece anestezjologicznej

  ¬ródło: Anestezjologia i Ratownictwo. - 2016, R. 10, nr 3, s. 317-320, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Polish Satisfaction with Anaesthesia Scale - a new tool in anaesthesiological care
  p-ISSN: 1898-0732
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • satysfakcja ze znieczulenia
 • walidacja narzędzia badawczego
 • skala Iowa Satisfaction with Anesthesia Scale (ISAS)

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • satisfaction with anaesthesia
 • study tool validation
 • Iowa Satisfaction with Anesthesia Scale (ISAS)

  Adres url:

  279/13196
  Autorzy: Wojciech Walat.
  Tytuł: Polski wkład do teorii podręcznika szkolnego - pamięci dra Antoniego Zaj±ca - entuzjasty stosowania nowoczesnych ¶rodków kształcenia w dydaktyce

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 2(16), s. 34-40, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Polish contribution to the theory of textbook - the memory of PhD Antoni Zaj±c - enthusiast use of modern means in education
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pedagogika
 • Podręczniki szkolne - tematyka

  Adres url:
  DOI:

  280/13196
  Autorzy: Czesława Tr±ba, Krzysztof Rogut.
  Tytuł: Polskie zwyczaje zwi±zane z Zielonymi ¦wi±tkami

  ¬ródło: Aura. - 2016, nr 5, s. 20-21
  p-ISSN: 0137-3668
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zesłanie Ducha ¦więtego - etnografia
 • Obyczaje - katolizyzm - Polska


  281/13196
  Autorzy: Teresa Mi¶.
  Tytuł: Pomoc dla młodych rolników z funduszy UE i ich wykorzystanie na przykładzie Podkarpacia

  ¬ródło: Zagadnienia Doradztwa Rolniczego. - 2016, nr 2, s. 26-37, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The aid for young farmers of the EU funds and their utilization on the example Podkarpacie
  p-ISSN: 1232-3578
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • młodzi rolnicy
 • program rozwoju obszarów wiejskich
 • Inwestycje
 • zwiększenie konkurencyjno¶ci

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • young farmers
 • rural development programme
 • investments
 • raising of competitiveness

  Adres url:

  282/13196
  Autorzy: Bohdan Achremowicz, Adam Paweł Kuczyński, Czesław Puchalski, Rafał Wi¶niewski, Joanna Kaszuba.
  Tytuł: Porówanie jako¶ci płatków owsianych z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej

  ¬ródło: Nauka Przyroda Technologie. - 2016, vol. 10, iss. 3, 1-12 (12 s.), bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Comparison of quality of oat flakes from organic and conventional production
  p-ISSN: 1897-7820
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • płatki owsiane
 • błonnik
 • Metale ciężkie
 • barwa

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • oat flakes
 • fiber
 • heavy metals
 • colour

  DOI:

  283/13196
  Autorzy: Marek Zin, Janusz R. Mroczek.
  Tytuł: Porównanie dokładno¶ci pomiarów zawarto¶ci tłuszczu w mięsie wieprzowym dokonanych różnymi analizatorami

  ¬ródło: Gospodarka Mięsna. - 2016, nr 8, s. 52-57
  p-ISSN: 0367-4916
  e-ISSN: 2449-9536
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • pomiar zawarto¶ci tłuszczu
 • mięso wieprzowe


  284/13196
  Autorzy: Paulina Duma, Barbara Barud, Elżbieta Głodek, Mariusz Rudy, Magalena Marchel, Marian Gil.
  Tytuł: Porównanie wybranych wyróżników jako¶ci mięsa kurcz±t brojlerów i indyków

  ¬ródło: Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. - 2016, t.71, nr 2, s. 58-67, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Comparison of selected quality attributes of meat broiler chickens and turkeys
  p-ISSN: 2083-5809
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • kurczęta brojlery
 • indyki
 • mię¶nie piersiowe
 • jako¶ć mięsa

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • broiler chicken
 • turkey
 • breast muscles
 • meat quality

  Adres url:

  285/13196
  Autorzy: Katarzyna Garwol.
  Tytuł: Portale społeczno¶ciowe - szanse i zagrożenia dla młodego człowieka

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 2(16), s. 183-189, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Social media portals - possibilities and dangers for the young people
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Portal społeczno¶ciowy
 • student
 • zagrożenie
 • szansa

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • social network
 • student
 • hazardousness
 • chance

  Adres url:
  DOI:

  286/13196
  Autorzy: Jacek Chudziak, Małgorzata Chudziak, Barbara Sobek.
  Tytuł: Positive Homogeneity of the Principle of Equivalent Utility

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2016, Vol. 129, nr 5, s. 941-944, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Proceedings of the 8th Polish Symposium of Physics in Economy and Social Sciences FENS, Rzeszów, November 4-6, 2015
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 89.65.Gh Economics; econophysics, financial markets

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • WoS
 • Scopus

  Adres url:
  DOI:

  287/13196
  Autorzy: Viktoriya Serzhanova.
  Tytuł: Postępowanie przed Adwokatem Ludu w Rumunii

  ¬ródło: Journal of Modern Science. - 2016, t., s. 141-154, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. w j. ang.: Procedure before the Advocate of the People in Romania
  p-ISSN: 1734-2031
  e-ISSN: 2391-789X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rzecznik praw obywatelskich - Rumunia


  288/13196
  Autorzy: Ewa Puszczałowska-Lizis, Przemysław Bujas, Jarosław Omorczyk.
  Tytuł: Postural stability in women in the eighth and ninth decades of life

  ¬ródło: Acta of Bioengineering and Biomechanics. - 2016, Vol. 18, no. 3, s. 115-121, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1509-409X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • postural stability
 • stabilography
 • ageing

  Adres url:
  DOI:

  289/13196
  Autorzy: Przemysław Sołek, Aleksandra Maziarz, Marek Koziorowski.
  Tytuł: Potencjał bioterapeutyczny technologii RNAi

  ¬ródło: Kosmos. - 2016, T. 65, nr 1, s. 17-22, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Biotherapeutic potential of RNAi technology
  p-ISSN: 0023-4249
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Adres url:

  290/13196
  Autorzy: Tomasz Dudek.
  Tytuł: Potencjał rekreacyjny lasów podmiejskich Rzeszowa wobec zapotrzebowania na wypoczynek w lasach w¶ród mieszkańców województwa podkarpackiego

  ¬ródło: Sylwan. - 2016, R. 160, nr 2, s. 169-176, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang. Recreational potential of Rzeszów suburban forests versus the demand for spending time in forests among the residents of the Podkarpackie Province
  p-ISSN: 0039-7660
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Las - a turystyka - Polska
 • Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - turystyka


  291/13196
  Autorzy: Jacek Kra¶.
  Tytuł: Powers and activities of the Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK) in the tourism sector

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 4, p. 123-131, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • tourism
 • control


  292/13196
  Autorzy: Roman Magry¶.
  Tytuł: Powiedziane i przemilczane. Rzecz o katolicyzmie Ignacego Krasickiego na podstawie jego twórczo¶ci literackiej

  ¬ródło: Tematy i Konteksty. - 2016, nr 6, s. 330-346, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tytuł nr 6: Staropolskie i o¶wieceniowe pi¶miennictwo religijne. Swojsko¶ć i uniwersalizm
  p-ISSN: 2299-8365
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ignacy Krasicki
 • cywilizacja
 • deizm
 • dyskurs
 • Etyka
 • grzech
 • Katolicyzm
 • Kultura
 • model
 • modernizm
 • moralno¶ć
 • polityka
 • Prawo
 • Religia
 • umysł

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Ignacy Krasicki
 • civilisation
 • deism
 • discourse
 • ethics
 • sin
 • Catholicism
 • culture
 • model
 • modernism
 • morality
 • politics
 • law
 • religion
 • mind

  Adres url:

  293/13196
  Autorzy: Renata Stanisławczyk.
  Tytuł: Poziom akumulacji arsenu i rtęci w tkankach zwierz±t

  ¬ródło: Gospodarka Mięsna. - 2016, nr 9, s. 34-37
  p-ISSN: 0367-4916
  e-ISSN: 2449-9536
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • bezpieczeństwo żywno¶ci
 • arsen
 • Rtęć
 • jako¶ć mięsa


  294/13196
  Autorzy: Tomasz Potocki.
  Tytuł: Poziom wiedzy finansowej w¶ród mieszkańców terenów peryferyjnych, zagrożonych ubóstwem

  ¬ródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2016, nr 437, s. 360-372, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The level of financial literacy among population of rural regions threatened by poverty
  p-ISSN: 1899-3192
  e-ISSN: 2392-0041
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • wiedza finansowa
 • ¶wiadomo¶ć finansowa
 • Ubóstwo
 • finanse gospodarstw domowych
 • edukacja finansowa
 • decyzje finansowe

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • financial literacy
 • financial capability
 • poverty
 • household finance
 • financial education
 • financial decisions

  Adres url:
  DOI:

  295/13196
  Autorzy: Anna Pieni±żek, Anna Mrówka, Paweł Zych, Edyta Barna¶.
  Tytuł: Poziom wiedzy personelu medycznego Pogotowia Ratunkowego na temat zasad postępowania w porodzie prowadzonym w warunkach przedszpitalnych

  ¬ródło: Położna. Nauka i Praktyka. - 2016, nr 2, s. 8-12, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1898-6862
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • poród przedszpitalny
 • ratownik medyczny


  296/13196
  Autorzy: Beata Szluz.
  Tytuł: Praca socjalna w starzej±cym się społeczeństwie

  ¬ródło: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Paedagogia-Psychologia. - 2016, T. 29, nr 1, s. 105-113, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Social work in an aging society
  p-ISSN: 0867-2040
  e-ISSN: 2449-8521
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • proces starzenia się społeczeństwa
 • osoby starsze
 • Społeczeństwo
 • praca socjalna

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • population aging
 • older adults
 • society
 • social work

  Adres url:
  DOI:

  297/13196
  Autorzy: S. Bwanakare, Marek Cierpiał-Wolan, A. Mantaj.
  Tytuł: Predicting gross domestic product components through Tsallis entropy econometrics

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2016, Vol. 129, nr 5, s. 993-996, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ekonometria
 • ekonomia matematyczna
 • entorpia
 • Modele matematyczne
 • produkt globalny

  Adres url:
  DOI:

  298/13196
  Autorzy: Piotr Matłosz, Maria Zadarko-Domaradzka, Grzegorz Domino, Emilian Zadarko, Kamila Bialik, Małgorzata Gosztyła, Paulina Smycz, Aleksandra Ujma.
  Tytuł: Prefered health behaviours in students of higher education institutions in Rzeszów

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 4, p. 149-157, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • health
 • behaviours
 • students
 • youth


  299/13196
  Autorzy: Maria Grzybek, Wiesław Szopiński.
  Tytuł: Preferencje konsumentów z województwa podkarpackiego podczas zakupu spożywczych produktów ekologicznych

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa ¦wiatowego. - 2016, T. 16, z. 2, s. 106-113, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Buying preferences of consumers from Podkarpackie Province regarding organic food products
  p-ISSN: 2081-6960
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • ekologiczne produkty spożywcze
 • konsumenci
 • preferencje

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • organic food
 • consumers preferences

  Adres url:

  300/13196
  Autorzy: Ewa Wielosz, Maria Majdan, Arkadiusz Koszarny, Magdalena Dryglewska, Jacek Tabarkiewicz.
  Tytuł: Presence of organ-specific antibodies in patients with systemic sclerosis

  ¬ródło: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej. - 2016, vol. 126, nr 11, s. 862-869, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. pol.: Obecno¶ć przeciwciał swoistych narz±dowo u chorych na twardzinę układow±
  p-ISSN: 0032-3772
  e-ISSN: 1897-9483
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 30.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • autoimmunologiczne choroby tarczycy
 • przeciwciała przeciwtarczycowe
 • twardzina układowa

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • antithyroid antibodies
 • autoimmune thyroid disease
 • systemic sclerosis

  Adres url:
  DOI:

  301/13196
  Autorzy: Piotr Długosz.
  Tytuł: Private lessons as an instrument for middle class status struggle in post-socialist societies : Poland and Ukraine case studies

  ¬ródło: Economics and Sociology. - 2016, Vol. 9, no. 1, s. 173-191, bibliogr.
  p-ISSN: 2071-789X
  e-ISSN: 2306-3459
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Edukacja
 • Korepetycje - Polska
 • Polska a Ukraina - socjologia
 • Ukraina a Polska - socjologia

  Adres url:
  DOI:

  302/13196
  Autorzy: Monika Binkowska-Bury, Grażyna Iwanowicz-Palus, Wacław Kruk, Lidia Perenc, Artur Mazur, Rafał Filip, Paweł Januszewicz.
  Tytuł: Pro-health behaviours - a sense of coherence as the key to a healthy lifestyle in rural areas?

  ¬ródło: Annals of Agricultural and Environmental Medicine. - 2016, Vol. 23, nr 2, s. 345-349, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1232-1966
  e-ISSN: 1898-2263
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.895
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zachowania zdrowotne - badanie - Polska
 • Rolnicy - zdrowotno¶ć

  Adres url:
  DOI:

  303/13196
  Autorzy: Barbara Gugała, Beata Penar-Zadarko, Dorota Gutkowska, Danuta Pięciak-Kotlarz.
  Tytuł: Problemy i ograniczenia ekonomiczne rodziców dzieci z mózgowym porażeniem zwi±zane z opiek± i procesem rehabilitacji

  ¬ródło: Standardy Medyczne. Pediatria. - 2016, T. 13, nr 5, s. 732-743, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Concerns and economic limitations of parents of a child with cerebral palsy regarding caring and rehabilitation process
  p-ISSN: 2080-5438
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • opiekunowie
 • Mózgowe porażenie dziecięce
 • rehabilitacja
 • status ekonomiczny

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • caregiver
 • cerebral palsy
 • rehabilitation
 • economic status


  304/13196
  Autorzy: Bogusław Kotarba.
  Tytuł: Problemy współdziałania organów polskich gmin

  ¬ródło: ¦rodkowoeuropejskie Studia Polityczne. - 2016, nr 1, s. 209-229, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Problem of cooperation between bodies of Polish municipalities
  p-ISSN: 1731-7517
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d terytorialny
 • organy gminy
 • rada gminy
 • wójt gminy
 • modele relacji organów gminy

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • local government
 • municipal authorities
 • the municipal council
 • commune head
 • models of relations among commune authorities

  Adres url:
  DOI:

  305/13196
  Autorzy: Beata Kasprzyk.
  Tytuł: Proces emigracji i zamierzenia emigracyjne kapitału społecznego z Polski w ostatniej dekadzie

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2016, z. 46, s. 396-407, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The Emigration and the Intentions of Emigration Processes of Polish Social Capital in the Last Decade
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kapitał społeczny
 • Emigracja zarobkowa

  Adres url:
  DOI:

  306/13196
  Autorzy: Anna Jacek, Katarzyna Ożóg.
  Tytuł: Professional liability in selected medical professions

  ¬ródło: Review of Comparative Law. - 2016, Vol. 25, nr 2, s. 73-89, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0860-8156
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • law
 • patient
 • liability
 • medical profession


  307/13196
  Autorzy: Mirosław Moroz, Barbara Fura.
  Tytuł: Prognozowanie poziomu nasycenia e-biznesu w Polsce pod względem liczby przedsiębiorstw w sektorze

  ¬ródło: e-mentor. - 2016, nr 3 (65), s. 72-77, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1731-6758
  e-ISSN: 1731-7428
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • biznes internetowy

  Adres url:
  DOI:

  308/13196
  Autorzy: Anna Jacek, Katarzyna Ożóg.
  Tytuł: Protection of patient rights by the Patient Rights Ombudsman

  ¬ródło: Review of Comparative Law. - 2016, Vol. 24, nr 1, s. 9-22, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0860-8156
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Ombudsman
 • patient
 • law
 • rights
 • activity

  Adres url:

  309/13196
  Autorzy: Bohdan Achremowicz, Joanna Kaszuba, Adam Paweł Kuczyński.
  Tytuł: Prozdrowotne działanie produktów spożywczych z całych ziaren

  ¬ródło: Przegl±d Zbożowo-Młynarski - Gazeta Młynarska. - 2016, nr 6, s. 46-49, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The content of nickel (Ni) in grain products
  p-ISSN: 0033-2461
  e-ISSN: 2449-9943
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • produkty całoziarnowe
 • zagrożenia chorobowe
 • Otyło¶ć
 • zalecenia dietetyczne

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • whole grains products
 • the threat of disease
 • obesity
 • dietary recommendations


  310/13196
  Autorzy: Dorota Lizak, Artur Budzowski, Mariola Seń, Wojciech Czarny.
  Tytuł: Przegl±d antropometrycznych mierników otłuszczenia ciała stosowanych w diagnozowaniu otyło¶ci

  ¬ródło: Hygeia Public Health. - 2016, Vol. 51, nr 2, s. 124-133, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Antropometric measures of body composition used in obesity diagnosis - an overview
  p-ISSN: 1509-1945
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Otyło¶ć

  Adres url:

  311/13196
  Autorzy: Justyna Kosydar-Bochenek, Bogumił Lewandowski, Dorota Ozga, Krystyna WoĽniak.
  Tytuł: Przegl±d narzędzi diagnostycznych i metod pomiaru zespołu stresu pourazowego (Posttraumatic Stress Disorder, PTSD) z możliwo¶ci± wykorzystania w¶ród ratowników medycznych

  ¬ródło: Pielęgniarstwo XXI wieku. - 2016, vol. 15, iss. 2, s. 45-49, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł w jęz. ang: Overview of diagnostic tools and Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) measurement methods with the possibility of use among paramedics
  e-ISSN: 2450-646X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • zespół stresu pourazowego
 • stres traumatyczny
 • ratownik medyczny
 • ustrukturyzowany wywiad
 • kwestionariusz do samooceny

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Posttraumatic Stress Disorder (PTSD)
 • traumatic stress
 • paramedics; structured interview
 • self-rating scales

  Adres url:
  DOI:

  312/13196
  Autorzy: Małgorzata Kotańska, Anna Kowalska, Anna Szlachta, Tomasz Wójcik.
  Tytuł: Przemiany ro¶linno¶ci ł±k z klasy Molinio-Arrhenatheretea po zaniechaniu użytkowania w rejonach Boguchwały i Tarnobrzega (Polska południowo-wschodnia)

  ¬ródło: Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. - 2016, Vol. 23, iss. 1, s. 83-99, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Vegetation changes of the meadows of the Molinio-Arrhenatheretea class after abandonment in the Boguchwała and Tarnobrzeg areas
  p-ISSN: 1640-629X
  e-ISSN: 2449-8890
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Boguchwała
 • Tarnobrzeg
 • ro¶linno¶ć ł±k
 • urbanizacja

  Adres url:

  313/13196
  Autorzy: Marta Żyłka, Zygmunt Szczerba, Wojciech Żyłka.
  Tytuł: Przykład wykorzystania komputerowych programów inżynierskich dla układów pneumatyki w kształceniu studentów

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 2(16), s. 146-151, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Example of using computer engineering programs for systems of the pneumatics in students education
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • układy pneumatyki
 • elementy napędowe
 • programy inżynierskie

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • pneumatic systems
 • driving elements
 • engineering programs

  Adres url:
  DOI:

  314/13196
  Autorzy: Barbara Skoczyńska-Prokopowicz.
  Tytuł: Public administration management - nowy model zarz±dzania i aktywizacji społecznej

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Politechniki ¦l±skiej. Organizacja i Zarz±dzanie. - 2016, z. 95, s. 441-452, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Public administration management - a new model of management and social activation
  p-ISSN: 1641-3466
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • transformacja
 • wzrost ekonomiczny
 • potrzeby społeczne
 • Administracja publiczna
 • stosunki państwo-obywatel

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • transformations
 • economic growth
 • social needs
 • public administration
 • state-citizen relationship


  315/13196
  Autorzy: Agnieszka Pawłowska, Anna Kołomycew.
  Tytuł: Public management in the polycentric environment - a (not)new research perspective

  ¬ródło: International Journal of Contemporary Management. - 2016, nr 15(2), s. 7-28, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. pol.: Zarz±dzanie publiczne w ¶rodowisku policentrycznym - (nie)nowa perspektywa badawcza
  p-ISSN: 2449-8920
  e-ISSN: 2449-8939
  Liczba arkuszy: 1,2
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • policentryzm
 • multi-level governance
 • teoria
 • miejskie obszary funkcjonalne
 • Polska

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • polycentrism
 • multi-level governance
 • theory
 • functional urban areas
 • Poland

  Adres url:
  DOI:

  316/13196
  Autorzy: Zofia Sokołowicz, Józefa Krawczyk, Sylwester ¦wi±tkiewicz.
  Tytuł: Quality of poultry meat from native chicken breeds - a review

  ¬ródło: Annals of Animal Science. - 2016, Vol. 16, iss. 2, s. 347-268, bibliogr., strszcz. ang.
  e-ISSN: 2300-8733
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.599
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Mięso drobiowe - jako¶ć

  DOI:

  317/13196
  Autorzy: Barbara Lulek.
  Tytuł: Rada rodziców - pomiędzy formaln± a nieformaln± edukacj± dziecka

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 3(17), s. 22-31, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Parent Council - formal and informal education of pupils
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • szkoła
 • Rada rodziców
 • edukacja formalna
 • edukacja nieformalna

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • family
 • child
 • school
 • parent council
 • education

  Adres url:
  DOI:

  318/13196
  Autorzy: Kazimierz Ożóg.
  Tytuł: Rado¶ć czytania

  ¬ródło: Kwartalnik Edukacyjny. - 2016, nr 85, s.3-8, bibliogr.
  p-ISSN: 1230-7556
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Czytelnictwo


  319/13196
  Autorzy: Witold M. Nowak.
  Tytuł: Rado¶ć zbierania. Filozoficzne aspekty kolekcjonerstwa

  ¬ródło: Logos i Ethos. - 2016, nr spec. 1, s. 29-40, bibliogr.
  p-ISSN: 0867-8308
  e-ISSN: 2391-6834
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • kolekcjonerstwo

  Adres url:
  DOI:

  320/13196
  Autorzy: Georgij Cherevko.
  Tytuł: Rapeseed growing for energy purposes in Ukraine

  ¬ródło: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - 2016, T. 18, z. 3, s. 29-34, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Produkcja rzepaku na cele bioenergetyczne na Ukrainie
  p-ISSN: 1508-3535
  e-ISSN: 2450-7296
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • rzepak
 • biodiesel
 • bioenergetyka
 • biogospodarka
 • efektywno¶ć
 • przedsiębiorstwa rolnicze
 • przetwórstwo

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • rapeseed
 • biodiesel
 • bioenergy
 • bioeconomy
 • efficiency
 • agricultural enterprises
 • processing

  Adres url:

  321/13196
  Autorzy: Magdalena Czarnik, Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro.
  Tytuł: Reakcja ozimych odmian lnianki siewnej (Camelina sativa (L.) Crantz) na zróżnicowane nawożenie azotem

  ¬ródło: Acta Agrophysica. - 2016, Vol. 23, iss. 4, s. 545-556, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Response of winter varieties of camelina (Camelina sativa (L.) Crantz) to varied ni-trogen fertilization
  p-ISSN: 1234-4125
  e-ISSN: 2300-6730
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Camelina sativa L.
 • Azot
 • SPAD
 • LAI
 • MTA
 • struktura plonu
 • plon
 • skład chemiczny

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Camelina sativa L.
 • nitrogen
 • SPAD
 • LAI
 • MTA
 • yield component
 • yield
 • chemical composition

  Adres url:

  322/13196
  Autorzy: Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro, Aneta Jarecka.
  Tytuł: Reakcja pszenicy jarej na zróżnicowane nawożenie azotowe oraz dokarmianie dolistne

  ¬ródło: Acta Agrophysica. - 2016, Vol. 23, iss. 1, s. 39-50, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. w j. ang.: Reaction of spring wheat to differentiated nitrogen fertilization and foliar feeding
  p-ISSN: 1234-4125
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pszenica jara - uprawa
 • Pszenica jara - nawożenie
 • Nawozy azotowe - stosowanie


  323/13196
  Autorzy: Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro.
  Tytuł: Reakcja ro¶lin soi na szczepienie nasion nitragin± oraz nawożenie startowe azotem

  ¬ródło: Nauka Przyroda Technologie. - 2016, vol. 10, iss. 1, 12 (12 s.), bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1897-7820
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Azot - stosowanie - rolnictwo
 • Bakterie - stosowanie - rolnictwo
 • Soja - nasiona i nasiennictwo
 • Soja - nawożenie

  Adres url:
  DOI:

  324/13196
  Autorzy: Aneta Bylak, M. Wójcik.
  Tytuł: Reakcje bezkręgowców bentosowych na akumulację drobnoziarnistego osadu w potoku górskim

  ¬ródło: Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus. - 2016, Vol. 15, nr 1, s. 35-47, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. ang.: Benthic macroinvertebrate communities respose on the fine sediment accumulation in mountain stream
  p-ISSN: 1644-0765
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Karpaty
 • gospodarka le¶na
 • drogi le¶ne
 • erozja gleby
 • jako¶ć siedliska
 • makrozoobentos

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Carpathians
 • forestry
 • forest roads
 • soil erosion
 • quality of habitat
 • macrozoobenthos

  Adres url:

  325/13196
  Autorzy: Krystian Tuczyński.
  Tytuł: Realizacja informatycznego systemu zarz±dzania szkoł± na podstawie analizy wyników badań

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 3(17), s. 128-134, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Implementation system management school based on the analysis of the results of research
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • e-dziennik
 • elektroniczny system zarz±dzania szkoł±
 • badania pedagogiczne
 • nowoczesne technologie

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • e-journal
 • system management school
 • pedagogical research
 • modern technology

  Adres url:
  DOI:

  326/13196
  Autorzy: Tomasz Dudek.
  Tytuł: Recreational potential of forests as an indicator of leisure related services provided by forest ecosystem

  ¬ródło: Ekonomia i ¦rodowisko. - 2016, nr 4(59), s. 154-164, bibliogr., streszcz. pol.
  Uwagi: Tyt. w jęz. pol.: Potencjał rekreacyjny lasów jako wskaĽnik ¶wiadczenia usług wypoczynkowych ekosystemu le¶nego
  p-ISSN: 0867-8898
  e-ISSN: 2300-6420
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rekreacja
 • lasy
 • wypoczynek

  Adres url:

  327/13196
  Autorzy: Eliza Frejtag-Mika, Katarzyna Sieradzka.
  Tytuł: Reformy strukturalne jako antidotum na nierówno¶ci społeczne

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - 2016, z. 48, s. 22-33, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Structural Reforms as Antidotes against Social Inequalities
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Liberalizm
 • egalitaryzm
 • elitaryzm
 • dystrybucja

  Adres url:
  DOI:

  328/13196
  Autorzy: Anna Wołpiuk-Ochocińska, Małgorzata Marmola.
  Tytuł: Relacje rodzinne a zadowolenie z życia u młodzieży na różnych etapach edukacji

  ¬ródło: Fides et Ratio. - 2016, nr 1(25), s. 149-165, bibliogr.
  p-ISSN: 2082-7067
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • relacje rodzinne
 • zadowolenie z życia
 • młodzież

  Adres url:

  329/13196
  Autorzy: Paweł Więch, Dariusz Bazaliński, Izabela Sałacińska, Monika Binkowska-Bury.
  Tytuł: Relationship of selected sociodemographic factors and body composition in an open population of Rzeszów inhabitants participating in a health promoting event

  ¬ródło: Polish Journal of Public Health = Zdrowie Publiczne. - 2016, t. 126, nr 2, s. 68-71, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0044-2011
  e-ISSN: 2083-4829
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • sociodemographic factors
 • body composition
 • bioelectrical impedance
 • adults

  DOI:

  330/13196
  Autorzy: Renata Tobiasz-Salach, Dorota Bobrecka-Jamro, Edyta Pyrek-Bajcar, Jan Buczek.
  Tytuł: Response of hulled and naked oat to foliar fertilization

  ¬ródło: Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura. - 2016, nr 15 (2), s. 77-88, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1644-0625
  e-ISSN: 2300-8504
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Owies

  Adres url:

  331/13196
  Autorzy: Grzegorz Tro¶ciński.
  Tytuł: Rękopi¶mienne wierszowane litteraria od ¶redniowiecza do końca XVIII wieku w zbiorach benedyktynek sandomierskich. Czę¶ć druga: winszuj±ce kolędy klasztorne dla ksieni Marianny Siemianowskiej

  ¬ródło: Tematy i Konteksty. - 2016, nr 6, s. 385-406, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tytuł nr 6: Staropolskie i o¶wieceniowe pi¶miennictwo religijne. Swojsko¶ć i uniwersalizm
  p-ISSN: 2299-8365
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • benedyktynki
 • benedyktynki sandomierskie
 • Marianna Siemianowska
 • kolęda
 • kolęda życz±ca
 • kolęda klasztorna
 • pi¶miennictwo zakonne
 • folklor zakonny
 • Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Benedictines
 • Benedictines of Sandomierz
 • Marianna Siemianowska
 • carol
 • congratulatory carol
 • convent carol
 • convent and writings
 • convent folklore
 • Diocesan Library in Sandomierz

  Adres url:

  332/13196
  Autorzy: Edyta Barna¶, Małgorzata Kołpa, Dorota Wojciak, Bogumił Gawlik.
  Tytuł: Rodzaj znieczulenia stosowanego podczas cięcia cesarskiego w dwóch szpitalach województwa małopolskiego (Polska)
  Tytuł: Type of anesthesia used for caesarean delivery in two hospitals of the Małopolska Province (Poland)

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, R. 14, nr 1, s. 75-82, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2450-6761
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Znieczulanie - metody
 • Cesarskie cięcie

  Adres url:
  DOI:

  333/13196
  Autorzy: Gustaw Wójcik, Renata Skalska-Izdebska, Ewa ¦liwińska, Anna Szulc.
  Tytuł: Rodzaje urazów i często¶ć ich występowania w siatkówce wyczynowej kobiet

  ¬ródło: Journal of Education, Health and Sport. - 2016, Vol. 6, no. 12, p. 98-108, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Types of injuries and frequency of occurrence in women's volleyball
  e-ISSN: 2391-8306
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • uraz sportowy
 • piłka siatkowa
 • zwichnięcia
 • skręcenia

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • sport injury
 • volleyball
 • dislocations
 • torsion joint

  Adres url:
  DOI:

  334/13196
  Autorzy: Anna Batiuk.
  Tytuł: Rodzina a architektura społecznego ¶wiata

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika. - 2016, T. 13, s. 69-77, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Family and an architecture of a social world
  p-ISSN: 1896-4591
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rodzina - wychowanie


  335/13196
  Autorzy: Łukasz Żyłka, Wojciech Żyłka.
  Tytuł: Rola chłodzenia w procesie szlifowania

  ¬ródło: Kwartalnik Naukowo-Techniczny Obróbka Metalu. - 2016, nr 2, s. 38-43, bibliogr.
  p-ISSN: 2081-7002
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Szlifowanie - technologia


  336/13196
  Autorzy: Teresa Mi¶.
  Tytuł: Rola funduszy i programów UE w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich

  ¬ródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2016, nr 439, s. 241-252, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The role of EU funds and programs in mulifunctional rural areas development
  p-ISSN: 1899-3192
  e-ISSN: 2392-0041
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • obszary wiejskie
 • fundusze UE
 • wielofunkcyjny rozwój

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • rural areas
 • EU funds
 • mulifunctional development

  Adres url:
  DOI:

  337/13196
  Autorzy: Natalia Iwaszczuk, Jadwiga Orłowska-Puzio, Ewa Kojder-Ogarek.
  Tytuł: Rola innowacyjnych narzędzi finansowych w zapewnieniu stabilnego rozwoju przedsiębiorstw

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2016, z. 46, s. 302-314, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Role of Innovative Financial Tools in Ensuring the Stable Development of Enterprises
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorstwo - organizacja
 • Przedsiębiorstwo - finanse
 • Innowacje - stosowanie

  Adres url:
  DOI:

  338/13196
  Autorzy: Jerzy Kitowski.
  Tytuł: Rola kryterium płynno¶ci finansowej w dyskryminacyjnych metodach oceny zagrożenia upadło¶ci± przedsiębiorstwa

  ¬ródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2016, nr 440, s. 268-277, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The role of the liquidity criterion in discriminatory methods for assessing the bankruptcy risk for a company ; Tyt. nr. 440 : Rachunkowo¶ć a controlling
  p-ISSN: 1899-3192
  e-ISSN: 2392-0041
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • płynno¶ć
 • metody dyskryminacyjne
 • sytuacja finansowa

  DOI:

  339/13196
  Autorzy: Czesława Tr±ba, Krzysztof Rogut.
  Tytuł: Ro¶liny dziko rosn±ce w diecie naszych przodków

  ¬ródło: Aura. - 2016, nr 1, s. 20-22, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0137-3668
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ro¶liny jadalne dzikie - kucharstwo i przetwórstwo

  DOI:

  340/13196
  Autorzy: Beata Pawłowska, Emilia Potembska, Maciej Zygo, Marcin Olajossy, Ewa Dziurzyńska.
  Tytuł: Rozpowszechnienie samouszkodzeń dokonywanych przez młodzież w wieku od 16 do 19 lat

  ¬ródło: Psychiatria Polska. - 2016, Vol. 50, iss. 1, s. 29-42, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Prevalence of self-injury performed by adolescents aged 16-19 years
  p-ISSN: 0033-2674
  e-ISSN: 2391-5854
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samookaleczenie - psychologia
 • Młodzież - psychologi

  Adres url:
  DOI:

  341/13196
  Autorzy: Tomasz Olbrycht, Radosław Gil, Marcin Kadej, Dariusz Tarnawski, Mattias C. Larsson, Andrzej Melke.
  Tytuł: Rozsiedlenie tęgosza rdzawego Elater ferrugineus Linnaeus, 1758 (Coleoptera, Elateridae) na Podkarpaciu i jego pierwsze stwierdzenie w Bieszczadach

  ¬ródło: Roczniki Bieszczadzkie. - 2016, t. 24, s. 187-197, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1233-1910
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Elateridae
 • Elater ferrugineus
 • Sub Carpathian region
 • Bieszczady Mts

  Adres url:

  342/13196
  Autorzy: Lidia Perenc, Anna Radochońska, Joanna Błajda.
  Tytuł: Rozwój otłuszczenia ciała u dzieci i młodzieży z Rzeszowa oraz jego zmienno¶ć na przestrzeni 35 lat
  Tytuł: Development of body adiposity in children and adolescents from Rzeszow, and its variability over 35 years

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, R. 14, nr 1, s. 27-47, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2450-6761
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Otyło¶ć

  Adres url:
  DOI:

  343/13196
  Autorzy: Paweł Wolański, Czesława Tr±ba, Krzysztof Rogut.
  Tytuł: Różnorodno¶ć florystyczna oraz walory krajobrazowe muraw kserotermicznych na Pogórzu Przemyskim

  ¬ródło: Przestrzeń i Forma. - 2016, nr 26, s. 331-346, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. w jęz. ang.: Floristic diversity and landscape values of xerothermic grassland communities in the Przemy¶l Foothills
  p-ISSN: 1895-3247
  e-ISSN: 2391-7725
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • murawy kserotermiczne
 • różnorodno¶ć florystyczna

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • floristic diversity
 • xerothermic grassland

  Adres url:
  DOI:

  344/13196
  Autorzy: Bartosz Dziadek, Janusz Iskra, Krzysztof Przednowek.
  Tytuł: Running preparation and the final decathlon score in terms of sports career development

  ¬ródło: Physical Activity Review. - 2016, vol. 4, s. 115-123, bibliogr., streszcz. ang.
  e-ISSN: 2300-5076
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • decathlon
 • sports career
 • athletics

  Adres url:
  DOI:

  345/13196
  Autorzy: Małgorzata Gajdek, Andrzej Kwiatkowski, Monika Binkowska-Bury.
  Tytuł: Rys historyczny rozwoju ratownictwa medycznego na RzeszowszczyĽnie w latach 1948-2015
  Tytuł: Historical Background of Medical Rescue Service Development in Rzeszów Region in Years 1948-2015

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, R. 14, nr 1, s. 105-115, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2450-6761
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ratownictwo medyczne - historia
 • Podkarpackie województwo - służba zdrowia

  Adres url:
  DOI:

  346/13196
  Autorzy: Piotr Patoczka, Reijt Jose.
  Tytuł: Rytm i symetria w sztuce Kerali

  ¬ródło: Topiarius : studia krajobrazowe. - 2016, R. 2, z. 1, s. 65-84, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2449-9595
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kerala (Indie) - kultura


  347/13196
  Autorzy: Natalia Żurek, Maciej Bilek.
  Tytuł: Ryzyko zdrowotne zwi±zane ze spożywaniem wody pitnej ze studni kopanych na przykładzie gminy Chmielnik

  ¬ródło: Medycyna ¦rodowiskowa = Environmental Medicine. - 2016, Vol. 19, no. 4, p. 12-18, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Health risks associated with the consumption of dug well drinking water on the example of the Chmielnik municipality
  p-ISSN: 1505-7054
  e-ISSN: 2084-6312
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • studnie kopane
 • woda pitna
 • bezpieczeństwo zdrowotne żywno¶ci

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • dug wells
 • drinking water
 • food safety

  Adres url:
  DOI:

  348/13196
  Autorzy: Bogumił Lewandowski, Robert Brodowski, Tomasz Ko¶ć, Małgorzata Migut, Joanna Wojnar.
  Tytuł: Rzadki przypadek martwicy ko¶ci szczęk u chorej leczonej bisfosfonianami z powodu osteoropozy

  ¬ródło: Przegl±d Lekarski. - 2016, T. 73, nr 1, s. 46-48, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Ko¶ci - nowotwory - chirurgia

  Adres url:

  349/13196
  Autorzy: Marta Wrońska.
  Tytuł: Rzeczywisto¶ć generowana przez media - od technicznych ¶rodków kształcenia do pedagogiki medialnej

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 2(16), s. 25-33, streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Media generated reality - from technical means of educating to media pedagogy
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • techniczne ¶rodki kształcenia
 • ¶rodki dydaktyczne
 • media edukacyjne
 • Pedagogika medialna

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • technical means of educating
 • didactic means
 • educational media
 • media pedagogy

  Adres url:
  DOI:

  350/13196
  Autorzy: Katarzyna Wardak, Danuta Celińska-Cedro, Małgorzata Nagórska.
  Tytuł: Samodzielno¶ć i samokontrola młodzieży z nieswoistym zapaleniem jelit w zwi±zku z konieczno¶ci± zmiany gastroenterologa po osi±gnięciu pełnoletno¶ci
  Tytuł: Self-reliance and self-control in adolescents with Inflammatory Bowel Disease in connection with the necessity to change a gastroenterologist after reaching the age of maturity

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, R. 14, nr 1, s. 16-26, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2450-6761
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gastroenterologia

  Adres url:
  DOI:

  351/13196
  Autorzy: Magdalena Cyrek.
  Tytuł: Sektorowe aspekty nierównomierno¶ci wytwórczych w państwach Unii Europejskiej

  ¬ródło: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 2016, nr 276, s. 186-196, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Sectoral aspects of disparities in production between European Union countries
  p-ISSN: 2083-8611
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • zróżnicowanie
 • konwergencja
 • branże

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • differentation
 • convergence
 • branches

  Adres url:

  352/13196
  Autorzy: Katarzyna Wardak, Danuta Celińska-Cedro, Małgorzata Nagórska.
  Tytuł: Selected aspects of teenagers' lives with diagnosed inflammatory bowel disease in the opinion of patients and their parents : a comparative analysis

  ¬ródło: Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue. - 2016, nr 3, S. 49-55, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. pol.: Wybrane aspekty życia nastolatków z rozpoznanym nieswoistym zapaleniem jelit w opinii chorych i ich rodziców: analiza porównawcza
  p-ISSN: 2299-9140
  e-ISSN: 2391-4408
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • nastolatek przewlekle chory
 • nieswoiste zapalenie jelit

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • chronically ill patient
 • IBDinflammatory bowel disease


  353/13196
  Autorzy: Maria Grzybek.
  Tytuł: Selected Aspects of the Behaviour of People who Buy Organic Food as Illustrated by the Opinions of Respondents from the Podkarpackie Voivodeship

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2016, z. 45, s. 131-139, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Wybrane aspekty zachowań nabywców żywno¶ci ekologicznej w opinii respondentów z województwa podkarpackiego
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG