Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PAA
Liczba odnalezionych rekordów: 10324Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku
1/10324
Autorzy: Łukasz Jurczyk, Justyna Koc-Jurczyk.
Tytuł: Changes in the approach to waste disposal and generation of the leachate

¬ródło: Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony ¦rodowiska = Archives od Waste Management and Environmental Protection. - 2014, vol. 16, iss. 1, s. 31-40
Uwagi: Tyt. pol.: Zmiany podej¶cia do składowania odpadów a generowanie odcieków składowiskowych
p-ISSN: 1733-4381
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: ENG
Polskie hasła przedmiotowe:
 • Odpady - gospodarka - Polska

  Adres url:

  2/10324
  Autorzy: Monika Homa, Rostyslav Hryniv.
  Tytuł: Comparison and oscillation theorems for singular Sturm-Liouville operators

  ¬ródło: Opuscula Mathematica. - 2014, Vol. 34, nr 1, s. 97-113
  p-ISSN: 1232-9274
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • MSC: 34B24 Sturm-Liouville theory (See also 34Lxx)
 • MSC: 34A36 Discontinuous equations
 • MSC: 34B09 Boundary value problems with an indefinite weigh
 • MSC: 34L40 Particular operators (Dirac, one-dimensional Schrödinger, etc.)

  Adres url:
  Adres url:
  DOI:

  3/10324
  Autorzy: Władysław Piotr WlaĽlak.
  Tytuł: Ksi±dz Stefan Mizera (1924-2002). Dyrektor archiwum archidiecezjalnego i kustosz muzeum archidiecezjalnego w Częstochowie

  ¬ródło: Archiva Ecclesiastica : biuletyn Stowarzyszenia Archiwistów Ko¶cielnych. - 2014, R. 7, Nr 7, s. 45-48
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Archiwistyka
 • Mizera Stefan (1924-2002)
 • Archiwa ko¶cielne - zbiory


  4/10324
  Autorzy: Ewa Baran, Jadwiga Pawłowska-Mielech.
  Tytuł: Poprawa spójno¶ci regionu Polski Wschodniej w warunkach integracji europejskiej

  ¬ródło: Studia Ekonomiczne (Katowice). - 2014, nr 166, s. 128-138, bibliogr., tab.
  Uwagi: Tyt. nr. 166 : Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu / red. nauk. Andrzej Barteczek, Andrzej R±czaszek
  p-ISSN: 2083-8611
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Polska - gospodarka
 • Integracja europejska - gospodarka

  Adres url:

  5/10324
  Autorzy: Aleksandra Truszczyńska, Kazimierz R±pała, Elżbieta Gmitrzykowska, Zbigniew Trzaskoma, Justyna Drzał-Grabiec.
  Tytuł: Postural stability disorders in patients with osteoarthritis of the hip

  ¬ródło: Acta of Bioengineering and Biomechanics. - 2014, vol. 16, nr 1, s. 45-50
  p-ISSN: 1509-409X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Staw biodrowy - choroby

  Adres url:

  6/10324
  Autorzy: Justyna Drzał-Grabiec, Sławomir Snela, Justyna Rykała, Justyna Podgórska, Aleksandra Truszczyńska.
  Tytuł: The influence of elongation exercises on the anterior-posterior spine curvatures

  ¬ródło: Biomedical Human Kinetics. - 2014, Vol. 6, iss. 1, p. 1-4, abstr., bibliogr.
  p-ISSN: 2080-2234
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kręgosłup - leczenie
 • Postawa ciała - korekcja

  Adres url:

  7/10324
  Autorzy: Anna Koziorowska, Jacek Bartman.
  Tytuł: The influence of reactive power compensation on the content of higher harmonics in the voltage and current waveforms 

  ¬ródło: Przegl±d Elektrotechniczny. - 2014, R. 90, nr 1, s. 136-140
  p-ISSN: 0033-2097
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pr±dy stałe - urz±dzenia

  Adres url:

  8/10324
  Autorzy: Joanna Kostecka, Justyna Koc-Jurczyk, Katarzyna Brudzisz.
  Tytuł: Waste management in Poland and European Union

  ¬ródło: Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony ¦rodowiska = Archives od Waste Management and Environmental Protection. - 2014, vol. 16, iss. 1, s. 1-10
  Uwagi: Tyt. pol.: Gospodarka odpadami w Polsce i Unii Europejskiej w ostatnich latach
  p-ISSN: 1733-4381
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Odpady - gospodarka - Polska
 • Odpady - gospodarka - kraje Unii Europejskiej

  Adres url:

  9/10324
  Autorzy: Sławomir Zabraniak.
  Tytuł: Wykorzystanie archiwów parafialnych pod k±tem informacji o zakonnikach. Zarys problematyki na przykładzie przebadanych zasobów

  ¬ródło: Archiva Ecclesiastica : biuletyn Stowarzyszenia Archiwistów Ko¶cielnych. - 2014, R. 7, Nr 7, s. 49-63
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Archiwistyka
 • Archiwa ko¶cielne - zbiory


  10/10324
  Autorzy: Elżbieta Rokosz-Piejko.
  Tytuł: "I", "we" or "they"? Special features of DVD editions and the question of authorship in film and television adaptations

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studia Anglica Resoviensia. - 2013, vol. 10, s. 126-137
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1643-0484
  e-ISSN: 1898-8709
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zaimek angielski
 • Semantyka lingwistyczna

  Adres url:

  11/10324
  Autorzy: Zbigniew Suraj.
  Tytuł: A new class of fuzzy Petri nets for knowledge representation and reasoning

  ¬ródło: Fundamenta Informaticae. - 2013, Vol. 128, nr 1-2, s. 193-207
  p-ISSN: 0169-2968
  e-ISSN: 1875-8681
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sieci Petriego

  DOI:

  12/10324
  Autorzy: Katarzyna Kopeć, Iwona Kania.
  Tytuł: A new species of Cheilotrichia Rossi, 1848 (Diptera: Limoniidae) from Bitterfeld Amber

  ¬ródło: Annales Zoologici. - 2013, Vol. 63, no. 4, p. 537-540
  p-ISSN: 1734-1833
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bursztyn

  Adres url:
  DOI:

  13/10324
  Autorzy: Iwona Kania, Agnieszka Penar, Wiesław Krzemiński.
  Tytuł: A new species of Dicranomyia Stephens. 1829 from Balti amber (Diptera: Limoniidae)

  ¬ródło: Annales Zoologici. - 2013, Vol. 63, no. 1, p. 143-148
  p-ISSN: 1734-1833
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Muchówki - paleontologia
 • Eocen - fauna


  14/10324
  Autorzy: Lothar Sieber, Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: A new stage in the history of the Idokan organization

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2013, Vol. 13, no. 1-4, s. 69-82, abstr., streszcz., bibliogr.
  Uwagi: W wersji elektr.: Vol. 13, no. 3, s. 59-71
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz - organizacje

  Adres url:

  15/10324
  Autorzy: Agnieszka Stępień, Mykhailo V. Gonchar.
  Tytuł: A simple method for the determination of the cholesterol esterase activity

  ¬ródło: Acta Biochimica Polonica. - 2013, Vol. 60, iss. 3, s. 401-403
  p-ISSN: 0001-527X
  e-ISSN: 1734-154X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cholesterol

  Adres url:

  16/10324
  Autorzy: Jarosław Herbert, Wojciech Czarny.
  Tytuł: Accelerometer wgt3x addition to studies of physical activity

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2013, vol. 3, no. 3, s. 167-172
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Index Copernicus: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kultura fizyczna

  Adres url:

  17/10324
  Autorzy: Dawid Pieczonka, Wojciech P. Rdzanek, Witold J. Rdzanek.
  Tytuł: Acoustic impedance of an annular piston wobbling in a flat screen around a semi-infinite circular cylinder

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2013, Vol. 123, iss. 6, 1078-1084
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Adres url:

  18/10324
  Autorzy: Andrzej Kwolek, Małgorzata Majka-Sibiga, Krystyna Malinga.
  Tytuł: Agregacja płytek krwi u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu, usprawnianych ruchowo
  Tytuł: Platelet aggregation in ischemic stroke patients undergoing kinesitherapy

  ¬ródło: Polish Journal of Rehabilitation Research. - 2013, nr 1, s. 44-50
  p-ISSN: 2299-534X
  e-ISSN: 2299-5358
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Udar mózgu - rehabilitacja


  19/10324
  Autorzy: Malwina Pawlik, Bożenna Karczmarek-Borowska.
  Tytuł: Akceptacja choroby nowotworowej u kobiet po mastektomii
  Tytuł: Acceptance of cancer in women after mastectomy

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2013, T. 11, nr 2, s. 203-211
  Uwagi: Tekst równol.: pol. ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Mastektomia
 • Nowotwory - psychologia


  20/10324
  Autorzy: Marcin Łukasiewicz, Stanisław Kowalski, Magdalena Kulig, Halina Gambu¶, Bohdan Achremowicz.
  Tytuł: Aktywno¶ć antyutleniaj±ca wodnych roztworów kwercetyny zawieraj±cych β-cyklodekstrynę

  ¬ródło: Acta Agrophysica. - 2013, vol. 20, nr 3, s. 423-435
  Uwagi: Tyt. ang.: Antioxidant activity of quercetin water solutions containing β-cyclodextrin
  p-ISSN: 1234-4125
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przeciwutleniacze

  Adres url:

  21/10324
  Autorzy: Józef Gorzelany, Natalia Matłok.
  Tytuł: Analiza energetyczna biomasy odpadowej z produkcji drzewek owocowych na terenie województwa podkarpackiego

  ¬ródło: Inżynieria Rolnicza. - 2013, R. 17, nr 3, s. 77-83
  p-ISSN: 1429-7264
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Biomasa
 • Drzewa owocowe
 • Podkarpackie województwo - rolnictwo

  Adres url:

  22/10324
  Autorzy: Monika Gr±dalska-Lampart, Bożenna Karczmarek-Borowska, Aleksandra Stryjkowska.
  Tytuł: Analiza epidemiologiczna zachorowalno¶ci i umieralno¶ci na raka piersi z uwzględnieniem skryningu w województwie podkarpackim w latach 1999-2010
  Tytuł: Epidemiological analysis of morbidity and mortality from breast cancer including screening in Podkarpackie voivodeship in years 1999-2010

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2013, T. 11, nr 1, s. 106-118
  Uwagi: Tekst równol.: pol. ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sutki - nowotwory - epidemiologia
 • Podkarpackie województwo


  23/10324
  Autorzy: Marcin Niemczyk.
  Tytuł: Analiza opinii studentów o dydaktyce przedmiotu jako przykład wykorzystania metody statystycznej w metodologii historii doktryn polityczno-prawnych

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2013, z. 12, s. 97-117
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo - nauczanie
 • Prawo - historia
 • Polityka - historia


  24/10324
  Autorzy: Patryk Ciszek, Paulina Duma.
  Tytuł: Analiza stosowania suplementów diety i ¶wiadomo¶ci zagrożeń wynikaj±cych z ich pobrania w¶ród studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

  ¬ródło: Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - 2013, T. 46, nr 3, s. 404-412
  Uwagi: Tyt. ang.: The analysis of the usage of dietery supplements and the awareness of threats restulting from their uptake among students of the University of Rzeszow
  p-ISSN: 0365-9445
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dietetyczne ¶rodki spożywcze
 • Studenci - żywienie - Polska

  Adres url:

  25/10324
  Autorzy: Jan Zwolak, Stanisław J. Skrzypek, Janusz Krawczyk.
  Tytuł: Analiza wła¶ciwo¶ci warstwy wierzchniej noży kutrów misowych do rozdrabniania mięsa w aspekcie zużywania ubytkowego

  ¬ródło: Inżynieria Rolnicza. - 2013, R. 17, nr 1, s. 295-303
  p-ISSN: 1429-7264
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Materiałoznawstwo

  Adres url:

  26/10324
  Autorzy: Maciej Bilek, Michał Stawarczyk, Agnieszka Stępień, Marcin Pieni±żek.
  Tytuł: Analiza wybranych parametrów jako¶ciowych i zdrowotnych win wytrawnych

  ¬ródło: Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - 2013, R. 46, nr 4, s. 440-448
  p-ISSN: 0365-9445
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wino - jako¶ć - badanie
 • Chromatografia jonowymienna - stosowanie
 • Chromatografia cieczowa - stosowanie
 • Żywno¶ć - jako¶ć

  Adres url:

  27/10324
  Autorzy: Maciej Bilek, Kinga Stawarczyk, Agnieszka Stępień.
  Tytuł: Analiza zawarto¶ci kofeiny w naparach kakao z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej

  ¬ródło: Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - 2013, R. 46, nr 4, s. 449-454, bibliogr., tab., wykr.
  p-ISSN: 0365-9445
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kofeina - biochemia
 • Kakao - wpływ na zdrowie
 • Chromatografia cieczowa - stosowanie

  Adres url:

  28/10324
  Autorzy: Ewa Konieczna.
  Tytuł: Analogy in word formation

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studia Anglica Resoviensia. - 2013, vol. 10, s. 15-25
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1643-0484
  e-ISSN: 1898-8709
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Słowotwórstwo

  Adres url:

  29/10324
  Autorzy: Arkadiusz Szterk, Ireneusz Stefaniuk, Bogumił Cieniek, Marian KuĽma.
  Tytuł: Antioxidant properties of wines produced in the Podkarpacie region

  ¬ródło: Nukleonika. - 2013, Vol. 58, iss. 3, s. 447-450
  p-ISSN: 0029-5922
  e-ISSN: 1508-5791
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Adres url:

  30/10324
  Autorzy: Teresa Noga, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Natalia Kochman, Łukasz Peszek, Anita Paj±czek, Karolina WoĽniak.
  Tytuł: Application of diatoms to assess the quality of the waters of the Baryczka stream, left-side tributary of the river San

  ¬ródło: Journal of Ecological Engineering. - 2013, Vol. 14, nr 2, s. 8-23
  p-ISSN: 2081-139X
  e-ISSN: 2299-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wody ¶ródl±dowe - badanie
 • Okrzemki - badanie
 • Baryczka - ¶rodowisko

  Adres url:

  31/10324
  Autorzy: Ewelina Czenczek, Bogumił Lewandowski, Ewa Szeliga.
  Tytuł: Application of drainage devices in rehabilitation of patients suffering from cystic fibrosis

  ¬ródło: Zdrowie Publiczne = Polish Journal of Public Health. - 2013, Vol. 123, nr 2, s. 190-193
  Uwagi: Tyt. w jęz. pol.: Urz±dzenia drenażowe wykorzystywane w rehabilitacji pacjentów chorych na mukowiscydozę
  p-ISSN: 0044-2011
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Mukowiscydoza

  Adres url:

  32/10324
  Autorzy: Anna Żaczek, Anna Brzostek, Alina Górna, Anna Sajduda, Arkadiusz Wojtasik, Jarosław Dziadek.
  Tytuł: Application of FLiP method for differentiation of Mycobacterium tuberculosis strains in comparison to commonly used methods, spoligotyping and MIRU-VNTR typing

  ¬ródło: Polish Journal of Microbiology. - 2013, Vol. 62, nr 1, s. 73-75
  p-ISSN: 1733-1331
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pr±tki gruĽlicy - badanie


  33/10324
  Autorzy: Janusz Pasterski.
  Tytuł: Artysta wielokrotnie

  ¬ródło: Fraza. - 2013, nr 3 (81), s. 218-219
  p-ISSN: 1230-4832
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pałczyńska Natalia


  34/10324
  Autorzy: Anna Jacek, Katarzyna Szwed, Katarzyna Ożóg, Sławomir Porada.
  Tytuł: Aspekty ochrony danych osobowych pacjentów w ¶wietle obowi±zuj±cych regulacji prawnych w Polsce oraz Unii Europejskiej

  ¬ródło: Hygeia Public Health. - 2013, T. 48, nr 1, s. 46-50
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dane osobowe - ochrona
 • Prawa pacjenta
 • Unia Europejska - prawo

  Adres url:

  35/10324
  Autorzy: Mariusz Drużbicki, Jolanta Zwolińska, Grzegorz Przysada, Monika Maj.
  Tytuł: Assessment of hand mobility in patients with rheumatoid arthritis using a computer measurement station

  ¬ródło: Reumatologia. - 2013, Vol. 51, nr 2, s. 133-138
  Uwagi: Tyt. pol.: Ocena sprawno¶ci ruchowej ręki chorych na reumatoidalne zapalenie stawów z wykorzystaniem komputerowego stanowiska pomiarowego
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ręka - rehabilitacja


  36/10324
  Autorzy: Dorota Jesionek-Kupnicka, Małgorzata Szybka, Piotr Potemski, Dominika Kulczycka-Wojdala, Dariusz Jaskólski, Michał Bieńkowski, Wiesław Skowroński, Wielisław Papierz, Radzisław Kordek, Izabela Zawlik.
  Tytuł: Association of loss of heterozygosity with shorter survival in primary glioblastoma patients

  ¬ródło: Polish Journal of Pathology. - 2013, Vol. 64, nr 4, s. 268-275
  p-ISSN: 1233-9687
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  DOI:

  37/10324
  Autorzy: Anna Hanus.
  Tytuł: Auf der Spur des Dialogischen? : eine Analyse ausgewählter Erzählungen von Thomas Bernhard

  ¬ródło: Colloquia Germanica Stetinensia. - 2013, nr 21, s. 215-225
  p-ISSN: 0867-5791
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: GER
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bernhard Thomas (1931-1989) - twórczo¶ć


  38/10324
  Autorzy: Aneta Pasierbek-Kohutek, Krzysztof Gutkowski, Anna Barczyk, Marek Hartleb, Piotr Paleń.
  Tytuł: Autoimmunologiczne zapalenie trzustki jako układowa, długotrwała i potencjalnie ¶miertelna choroba

  ¬ródło: Przegl±d Gastroenterologiczny. - 2013, Vol. 8, nr 1, s. 71-76
  p-ISSN: 1895-5770
  e-ISSN: 1897-4317
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 15.000
  DOI:

  39/10324
  Autorzy: Agnieszka Pawłowska.
  Tytuł: Autonomia samorz±du terytorialnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki - zagadnienia konstytucyjne

  ¬ródło: Przegl±d Sejmowy. - 2013, nr 5, s. 103-120
  p-ISSN: 1230-5502
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stany Zjednoczone
 • Samorz±d terytorialny

  Adres url:

  40/10324
  Autorzy: Paweł Szura.
  Tytuł: Awaryjno¶ć sprzętu komputerowego w gospodarstwach domowych w województwie podkarpackim

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2013, Z. 32, s. 420-437
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Komputery - użytkowanie
 • Podkarpackie województwo - socjologia

  Adres url:

  41/10324
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski, Lothar Sieber, Milan Duricek, Marian Rzepko, Paweł Król.
  Tytuł: Barriers to the development of Far Eastern martial arts in selected areas of Central Europe

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2013, Vol. 13, no. 1-4, s. 110-116, abstr., streszcz., bibliogr.
  Uwagi: W wersji elektr. Vol. 13, no. 1, s. 10-16
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz - Daleki Wschód

  Adres url:

  42/10324
  Autorzy: Paweł Król, Waldemar Nadolski.
  Tytuł: Beginnings of the luge in Lvov before the I world war

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2013, vol. 3, no. 3, s. 150-158
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Index Copernicus: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Saneczkarstwo
 • Lwów (Ukraina) - sport - historia

  Adres url:

  43/10324
  Autorzy: Mirosław Twardowski.
  Tytuł: Benedykta XVI wizja relacji ewolucja-stworzenie - regres czy kontynuacja?

  ¬ródło: Resovia Sacra. - 2011/2013, R. 18-20, s. 285-298
  p-ISSN: 1234-8880
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Benedykt XVI (papież ; 1927-...) - nauczanie


  44/10324
  Autorzy: Beata Szluz.
  Tytuł: Bezdomna kobieta jako matka

  ¬ródło: Seminare. - 2013, T. 34, s. 205-218
  p-ISSN: 1232-8766
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kobieta - socjologia
 • Bezdomno¶ć

  Adres url:

  45/10324
  Autorzy: Ian Upchurch.
  Tytuł: British culture heroes: myths or reality?

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studia Anglica Resoviensia. - 2013, vol. 10, s. 138-151
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1643-0484
  e-ISSN: 1898-8709
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wielka Brytania - kultura

  Adres url:

  46/10324
  Autorzy: Teresa Mi¶.
  Tytuł: Budowanie kapitału społecznego na obszarach wiejskich w Polsce przez instytucje szczebla regionalnego

  ¬ródło: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - 2013, T. 15, nr 1, s. 153-158
  p-ISSN: 1508-3535
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kapitał społeczny
 • Wie¶ - ludno¶ć - Polska - od 1989 r.


  47/10324
  Autorzy: Jan Wolski.
  Tytuł: Cała rado¶ć jednego egzemplarza

  ¬ródło: Fraza. - 2013, nr 1-2, s. 85-86
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Niewiadomski Andrzej (1965-...)


  48/10324
  Autorzy: Mariusz D±browski.
  Tytuł: Cele leczenia pacjenta z cukrzyc± - jak bardzo agresywnie do nich d±żyć

  ¬ródło: Medycyna po Dyplomie. - 2013, R. 22, nr 3, s. 20-28
  p-ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cukrzyca


  49/10324
  Autorzy: Stanisław Cieszkowski, Bartosz Dziadek.
  Tytuł: Changes in somatic structure and physical fitness of police officers

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2013, vol. 3, no. 4, s. 159-163
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Policja - badanie
 • Sprawno¶ć motoryczna
 • Postawa ciała - badanie

  Adres url:

  50/10324
  Autorzy: Joanna Mitrus, Cezary Mitrus, Robert Rutkowski, Magdalena Sikora, Ewa Suchecka.
  Tytuł: Characterisation of cross-amplified microsatellite markers in the Red-Breasted Flycatcher Ficedula Parva

  ¬ródło: Annales Zoologici. - 2013, Vol. 63, no. 4, p. 517-523
  p-ISSN: 1734-1833
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Muchówki


  51/10324
  Autorzy: Jacek Dziok.
  Tytuł: Characterizations of analytic functions associated with functions of bounded variation

  ¬ródło: Annales Polonici Mathematici. - 2013, Vol. 109, iss. 2, s. 199-207
  p-ISSN: 0066-2216
  e-ISSN: 1730-6272
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Funkcje analityczne


  52/10324
  Autorzy: Elżbieta Ura.
  Tytuł: Charakter prawny stosunku służbowego policjanta

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarz±dzania i Administracji w Warszawie. - 2013, nr 2, s. 277-283
  p-ISSN: 1641-9707
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Policja - praca
 • Policja - prawo


  53/10324
  Autorzy: Karolina Syrek-Kaplita, Bożenna Karczmarek-Borowska, Agata Sałek, Ludmiła Fudali.
  Tytuł: Chłoniak zło¶liwy czy choroba Kikuchi-Fujimoto - opis przypadku
  Tytuł: Malignant lymphoma or Kikuchi-Fujimoto disease - case report

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2013, T. 11, nr 2, s. 257-263
  Uwagi: Tekst równol.: pol. ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000

  54/10324
  Autorzy: Marta Musz-Kawecka, Marcin Hawro, Krzysztof Golec.
  Tytuł: Choroba zwi±zana z Clostridium difficile u pacjentów hospitalizowanych w Centrum Medycznym w Łańcucie - badanie retrospektywne
  Tytuł: Clostridium difficile - associated disease (CDAD) in patients hospitalized at the Medical Centre in Łańcut - a retrospective study

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2013, T. 11, nr 3, s. 342-355
  Uwagi: Tekst równol.: pol. ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bakterie Gram-dodatnie
 • Jelita - zapalenie


  55/10324
  Autorzy: Waldemar Haręza, Krzysztof Warchoł.
  Tytuł: Christian view of sport

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2013, vol. 3, no. 1, s. 17-26
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Index Copernicus: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Chrze¶cijaństwo
 • Sport

  Adres url:

  56/10324
  Autorzy: Lech Buchholz, Łukasz Kuberski, Radosław Michalski, Andrzej Melke, Tomasz Olbrycht.
  Tytuł: Chrz±szcze (Coleoptera) z zał±cznika II Dyrektywy Siedliskowej na obszarze projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i w jego okolicach

  ¬ródło: Roczniki Bieszczadzkie. - 2013, T. 21, s. 297-317
  Uwagi: Tyt. ang.: Beetles (Coleoptera) from the Annex II of Habitat Directive occurring in the area of the planned Turnicki National Park (SE Poland) and its surroundings
  p-ISSN: 1233-1910
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Chrz±szcze - geografia
 • Parki narodowe - Polska

  Adres url:

  57/10324
  Autorzy: Bartosz Piechowicz, Przemysław Grodzicki, Michał Stawarczyk, Kinga Stawarczyk.
  Tytuł: Circadian and seasonal changes in honeybee (Apis mellifera) worker susceptibility to diazinon, teflubenzuron, pirimicarb, and indoxacarb

  ¬ródło: Polish Journal of Environmental Studies. - 2013, Vol. 22, nr 5, s. 1457-1463
  p-ISSN: 1230-1485
  e-ISSN: 2083-5906
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pszczoły
 • Rytm biologiczny
 • Pestycydy - wpływ na ¶rodowisko

  Adres url:

  58/10324
  Autorzy: Piotr Potera, T. Łukasiewicz, Aleksander Piecuch.
  Tytuł: Color centers in Ca4GdO(BO3)3 single crystals irradiated by gamma quanta

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2013, Vol. 124, iss. 1, s. 122-124
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Adres url:

  59/10324
  Autorzy: Ireneusz Stefaniuk, Czesław Rudowicz.
  Tytuł: Computer program superposition model-Monte Carlo (SPM-MC) and its applications in EMR studies of transition ions at low symmetry sites Fe3+ doped YAP crystals

  ¬ródło: Nukleonika. - 2013, Vol. 58, iss. 3, s. 397-400
  p-ISSN: 0029-5922
  e-ISSN: 1508-5791
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Adres url:

  60/10324
  Autorzy: Małgorzata Buczek-Kowalik, Teresa Mitura.
  Tytuł: Cross-border cultural tourist routes in podkarpackie voivodeship

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2013, vol. 3, no. 1, s. 104-113
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Index Copernicus: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka kulturowa
 • Podkarpackie województwo - turystyka

  Adres url:

  61/10324
  Autorzy: Piotr Tutka, Tomasz Mróz, Jerzy Bednarski, Andrzej Styk, Jaromir Ognik, Jerzy Mosiewicz, Jarogniew Łuszczki.
  Tytuł: Cytisine inhibits the anticonvulsant activity of phenytoin and lamotrigine in mice

  ¬ródło: Pharmacological Reports. - 2013, vol. 65, no. 1, s. 195-200
  p-ISSN: 1734-1140
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Myszy - do¶wiadczalnictwo

  Adres url:

  62/10324
  Autorzy: Maciej Gitling.
  Tytuł: Człowiek i jego praca

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2013, Z. 33, s. 211-221
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Praca - socjologia

  Adres url:

  63/10324
  Autorzy: Ryszard Kata.
  Tytuł: Czynniki behawioralne i demograficzne wpływaj±ce na korzystanie przez rolników z kredytów inwestycyjnych

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywno¶ciowej. - 2013, nr 103, s. 53-65
  p-ISSN: 2081-6979
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rolnictwo - ekonomika
 • Kredyt inwestycyjny

  Adres url:

  64/10324
  Autorzy: Maria Sarama.
  Tytuł: Czynniki determinuj±ce korzystanie z e-administracji przez mieszkańców Polski i województwa podkarpackiego

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - 2013, nr 105, s. 169-178
  Uwagi: Tyt. nr.: Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
  p-ISSN: 1640-6818
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Administracja elektroniczna
 • Podkarpackie województwo - administracja

  Adres url:

  65/10324
  Autorzy: Anna Golonka.
  Tytuł: Czyny zabronione a czyny nieuczciwej konkurencji

  ¬ródło: Prokuratura i Prawo. - 2013, nr 1, s. 124-138
  p-ISSN: 1233-2577
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Konkurencja - prawo


  66/10324
  Autorzy: Halina Zięba-Załucka.
  Tytuł: Demokracja w samorz±dach (uwagi na marginesie niezrealizowanego projektu projektu ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w funkcjonowaniu samorz±du)

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Publicznego. - 2013, nr 3, s. 69-78
  p-ISSN: 1896-8996
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d lokalny


  67/10324
  Autorzy: Renata Zadr±g-Tęcza, Mateusz Mołoń, Jan Mamczur, Tomasz Biliński.
  Tytuł: Dependence of the yeast Saccharomyces cerevisiae post-reproductive lifespan on the reproductive potential

  ¬ródło: Acta Biochimica Polonica. - 2013, vol. 60, nr 1, s. 111-115
  p-ISSN: 0001-527X
  e-ISSN: 1734-154X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Drożdże - biochemia
 • Stres oksydacyjny

  Adres url:

  68/10324
  Autorzy: Małgorzata Stec.
  Tytuł: Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2013, Z. 34, s. 95-106
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rozwój społeczny - Polska
 • Rozwój gospodarczy - Polska

  Adres url:

  69/10324
  Autorzy: Krzysztof Gutkowski, Marek Hartleb.
  Tytuł: Diagnostyka zwiększonej aktywno¶ci aminotransferaz

  ¬ródło: Medycyna po Dyplomie. - 2013, nr 6, s. 12-19
  p-ISSN: 1231-1812
  e-ISSN: 1689-4332
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000

  70/10324
  Autorzy: Izabela Sadowska-Bartosz, Aleksandra P±czka, Mateusz Moloń, Grzegorz Bartosz.
  Tytuł: Dimethyl sulfoxide induces oxidative stress in the yeast Saccharomyces cerevisiae

  ¬ródło: FEMS Yeast Research. - 2013, Vol. 13, iss. 8, s. 820-830
  p-ISSN: 1567-1356
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Drożdże - biochemia
 • Stres oksydacyjny

  DOI:

  71/10324
  Autorzy: Anatol Panasiuk, Robert Flisiak, Iwona Mozer-Lisewska, Agnieszka Adamek, Małgorzata Tyczyno, Waldemar Halota, Małgorzata Pawłowska, Janusz Stańczak, Hanna Berak, Marta Wawrzynowicz-Syczewska, Anna Boroń-Kaczmarska, Tadeusz Wojciech Łapiński, Anna Grzeszczuk, Anna Piekarska, Krzysztof Tomasiewicz, Maciej Jabłkowski, Wiesław Kryczka, Dororta Zarębska-Michaluk, Piotr Stępień, Aleksander Michał Garlicki, Joanna Kozłowska, Alicja Wiercińska-Drapało, Ewelina Zasik, Waldemar Mazur, Bożena Dobracka, Witold Dobracki, Krzysztof Simon, Józef Ryżko, Joanna Pawłowska, Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, Danuta Januszkiewicz-Lewandowska, Leszek Szenborn, Izabela Zaleska, Maria Rokitka, Elżbieta Strawińska, Katarzyna Balinowska, Tomasz Smiatacz, Piotr Stalke, Katarzyna Sikorska, Anna Lakomy, Maciej Zdrojewski, Anna Lachowicz.
  Tytuł: Distribution of HCV genotypes in Poland

  ¬ródło: Przegl±d Epidemiologiczny. - 2013, nr 1, s. 11-16, 99-103
  p-ISSN: 0033-2100
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG

  72/10324
  Autorzy: Anna Mazur-Rylska, Wojciech Czarny, Marta Niewczas.
  Tytuł: Distribution of mean velocity values of the center of gravity (cog) as a resultant motion in the frontal and sagittal plane within quadrilateral support in healthy and mildly mentally disabled children participating in 10-week equestrian training

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2013, vol. 3, no. 4, s. 23-32
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Index Copernicus: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Hipoterapia
 • Postawa ciała - badanie
 • Jazda konna

  Adres url:

  73/10324
  Autorzy: Jolanta Marciniuk, Paweł Marciniuk, Krzysztof Oklejewicz, Mateusz Wolanin.
  Tytuł: Distribution of Taraxacum sect. Palustria species in the Polish Carpathians

  ¬ródło: Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica. - (2013), Vol. 55, supl. 1, s. 55
  p-ISSN: 0001-5296
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Mniszek lekarski - geografia


  74/10324
  Autorzy: Anna Mazur-Rylska, Wojciech Czarny.
  Tytuł: Distribution of the rotation force of gravity position cop in sagittal plane in the group of healthy children and mentally disabled with slight participating in 10-weeks class equestrian

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2013, vol. 3, no. 3, s. 96-104
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Index Copernicus: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Hipoterapia
 • Jazda konna

  Adres url:

  75/10324
  Autorzy: Janusz R. Mroczek.
  Tytuł: Dobrostan zwierz±t jako element retardacji przekształcania zasobów w produkcji zwierzęcej

  ¬ródło: Inżynieria Ekologiczna. - 2013, Nr 34, s. 181-188
  p-ISSN: 2081-139X
  e-ISSN: 2299-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dobrostan zwierz±t
 • Zootechnika

  Adres url:

  76/10324
  Autorzy: Aneta Bylak, Krzysztof Kukuła.
  Tytuł: Doniesienie o występowaniu krasnorostu Hildenbrandia rivularis (Liebm.) J. Ag. w Bieszczadzkim Parku Narodowym

  ¬ródło: Roczniki Bieszczadzkie. - 2013, T. 21, s. 360-362
  Uwagi: Tyt. ang.: Report on the occurrence of the red alga Hildenbrandia rivularis (Liebm.) J. Ag. in the Bieszczady National Park
  p-ISSN: 1233-1910
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bieszczadzki Park Narodowy - flora
 • Krasnorosty - Polska

  Adres url:

  77/10324
  Autorzy: Paweł Fr±czek.
  Tytuł: Do¶wiadczenia Finlandii w modernizacji sektora energii

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2013, z. 31, s. 280-289
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Finlandia - gospodarka
 • Energetyka - gospodarka

  Adres url:

  78/10324
  Autorzy: Magdalena Cyrek.
  Tytuł: Dysproporcje w rozwoju usług wiedzochłonnych zaawansowanych technologicznie barier± konwergencji gospodarek Unii Europejskiej

  ¬ródło: Studia Ekonomiczne (Katowice). - 2013, nr 139, s. 174-184, rys., tab., summ.
  Uwagi: Tyt. ang.: Disparities in Development of Knowledge-Intensive High-Technology Services as a Barrier for Convergence between EU EconomiesTyt. nr. 139 : Współczesne problemy ekonomiczne. Polityka państwa a proces globalizacji / red. Grażyna Wolska
  p-ISSN: 2083-8611
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gospodarka oparta na wiedzy
 • Rozwój społeczny
 • Rozwój gospodarczy

  Adres url:

  79/10324
  Autorzy: Sławomir Wilk.
  Tytuł: E-usługi publiczne oraz stopień korzystania z e-administracji w województwie podkarpackim

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2013, Z. 32, s. 482-492
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Podkarpackie województwo - socjologia
 • Społeczeństwo informacyjne
 • Usługi elektroniczne

  Adres url:

  80/10324
  Autorzy: Grzegorz Grzybek.
  Tytuł: Edytorial
  Tytuł: Editorial

  ¬ródło: Horyzonty Wychowania. - 2013, Vol. 12, No. 23, s. 7-10
  Uwagi: Tekst w jęz. ang. s. 11-13
  p-ISSN: 1643-9171
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Etyka
 • Samotno¶ć

  Adres url:
  Adres url:

  81/10324
  Autorzy: Piotr Długosz.
  Tytuł: Efekt odwrócenia - przypadek polskiego systemu edukacji

  ¬ródło: TeraĽniejszo¶ć - Człowiek - Edukacja. - 2013, nr 3, s. 89-110
  p-ISSN: 1505-8808
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • O¶wiata - polityka - Polska


  82/10324
  Autorzy: Józefa Krawczyk, Zofia Sokołowicz, Sylwester ¦wi±tkiewicz, Ewa Sosin-Bzducha.
  Tytuł: Effect of outdoor access and increased amounts of local feed materials in the diets of hens covered by the gene-pool protection programme for farm animals in Poland on quality of eggs during peak egg production

  ¬ródło: Annals of Animal Science. - 2013, vol. 13, nr 2, s. 327-339
  Uwagi: Tyt. pol.: Wpływ dostępu do wybiegu i zwiększonego udziału krajowych komponentów paszowych w żywieniu rodów kur objętych programem ochrony na jako¶ć jaj w szczycie nie¶no¶ci
  p-ISSN: 1642-3402
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kura - hodowla
 • Jajka - jako¶ć - badanie

  Adres url:
  DOI:

  83/10324
  Autorzy: Bartosz Piechowicz, Przemysław Grodzicki.
  Tytuł: Effect of temperature on toxicity of selected insecticides to forest beetle Anoplotrupes stercorosus

  ¬ródło: Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology. - 2013, vol. 17, nr 1-2, s. 103-108
  Uwagi: Tyt. pol.: Interakcja temperatury z wybranymi insektycydami chrz±szcza le¶nego Anoplotrupes stercorosus
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Chrz±szcze
 • Insektycydy


  84/10324
  Autorzy: Dorota Bobrecka-Jamro, Grażyna Kruczek, Michał Romaniak, Wacław Jarecki, Jan Buczek.
  Tytuł: Effect of the dose and method of top-dressing with nitrogen on the yield and quality of winter wheat grain

  ¬ródło: Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura. - 2013, Z. 12(4), s. 19-30
  Uwagi: Tyt. pol.: Wpływ dawki i sposobu pogłównego nawożenia azotem na plon i jako¶ć ziarna pszenicy ozimej
  p-ISSN: 1644-0625
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pszenica ozima - uprawa
 • Nawozy azotowe - stosowanie

  Adres url:

  85/10324
  Autorzy: Ewa Puszczałowska-Lizis, Iwona Zwiercan.
  Tytuł: Effectiveness assessment of complex procedures applied in health resort treatment of discopathy in lumbar spine
  Tytuł: Ocena skuteczno¶ci kompleksowego postępowania w leczeniu uzdrowiskowym choroby dyskopatycznej lędĽwiowego odcinka kręgosłupa

  ¬ródło: The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research. - 2013, T. 33, nr 3, s. 69-79
  p-ISSN: 1897-2276
  Liczba znaków: Word count / Liczba słów : 2536/2068
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dyskopatia
 • Kręgosłup - choroby
 • Kręgosłup - rehabilitacja

  Adres url:

  86/10324
  Autorzy: Sławomir Solecki.
  Tytuł: Ekonomia społeczna i jej wrogowie

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2013, Z. 13, s. 179-187
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ekonomia społeczna - Polska - 21 w.
 • Ekonomia społeczna


  87/10324
  Autorzy: Piotr KuĽniar, Józef Gorzelany.
  Tytuł: Energy of bean pod opening and strength properties of selected elements of their structure

  ¬ródło: Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa. - 2013, vol. 13, nr 2, s. 53-58
  p-ISSN: 1641-7739
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Fasola - uprawa
 • Fasola - nasiona i nasiennictwo

  Adres url:

  88/10324
  Autorzy: Ireneusz Stefaniuk, Iwona Rogalska, Piotr Potera, Dagmara Wróbel.
  Tytuł: EPR measurements of ceramic cores used in the aircraft industry

  ¬ródło: Nukleonika. - 2013, Vol. 58, iss. 3, s. 391-395
  p-ISSN: 0029-5922
  e-ISSN: 1508-5791
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Adres url:

  89/10324
  Autorzy: Bogumił Cieniek, Ireneusz Stefaniuk, Ihor Virt.
  Tytuł: EPR study of ZnO:Co thin films grown by the PLD method

  ¬ródło: Nukleonika. - 2013, Vol. 58, iss. 3, s. 359-363
  p-ISSN: 0029-5922
  e-ISSN: 1508-5791
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Adres url:

  90/10324
  Autorzy: Justyna Ciechanowska.
  Tytuł: Etyczne granice reklamy politycznej

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2013, z. 12, s. 23-34
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Reklama - socjologia
 • Reklama - badania
 • Reklama - prawo


  91/10324
  Autorzy: Wiesława Malska, Anna Koziorowska, Dariusz Sobczyński.
  Tytuł: Evaluation of the Impact of Specialized Biotechnological Laboratory Equipment in the Context of Higher Harmonics Generation

  ¬ródło: Przegl±d Elektrotechniczny. - 2013, R. 89, nr 10, s. 277-280
  p-ISSN: 0033-2097
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pr±dy stałe - pomiary

  Adres url:

  92/10324
  Autorzy: Wojciech Walat.
  Tytuł: Ewolucja ksi±żki szkolnej (podręcznika) - od wersji drukowanej do elektronicznej

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2013, nr 4, cz. 2, s. 168-178
  Uwagi: Tyt. nr. 4, cz. 2 : Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Podręczniki multimedialne
 • Podręczniki szkolne


  93/10324
  Autorzy: Piotr Lebiedowicz, Antoni Szczurek.
  Tytuł: Exclusive diffractive photon bremsstrahlung at the LHC

  ¬ródło: Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology. - 2013, vol. 87, iss. 11, art. no. 114013 (10 p.)
  p-ISSN: 1550-7998
  e-ISSN: 1550-2368
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 13.60.Le Meson production
 • PACS: 12.40.Nn Regge theory, duality, absorptive/optical models
 • PACS: 13.85.-t Hadron-induced high- and super-high-energy interactions
 • PACS: 14.40.Be Light mesons

  DOI:

  94/10324
  Autorzy: Adam Czudec.
  Tytuł: Finanse jednostek samorz±du terytorialnego na Podkarpaciu w 2012 r.

  ¬ródło: Budżet Samorz±du Terytorialnego. - 2013, z. 20, s. 67-100
  p-ISSN: 1640-6214
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d terytorialny - finanse
 • Podkarpackie województwo - finanse


  95/10324
  Autorzy: Piotr Br±giel, Czesława Tr±ba.
  Tytuł: Flora ł±k Zakładu Do¶wiadczalnego Instytutu Zootechniki w Odrzechowej objętych programem rolno¶rodowiskowym

  ¬ródło: Woda - ¦rodowisko - Obszary Wiejskie. - 2013, t. 13, z. 1, s. 15-30
  p-ISSN: 1642-8145
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ł±ki i pastwiska - flora

  Adres url:

  96/10324
  Autorzy: Idalia Kasprzyk, Aneta Sulborska, Małgorzata Nowak, Agata Szymańska, Joanna Kaczmarek, Weronika Haratym, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Małgorzata Jędryczka.
  Tytuł: Fluctuation range of the concentration of airborne Alternaria conidiospores sampled at different geographical locations in Poland (2010-2011)

  ¬ródło: Acta Agrobotanica. - 2013, Vol. 66, nr 1, s. 65-76
  p-ISSN: 0065-0951
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pyłki - badanie
 • Powietrze - mikrobiologia

  Adres url:
  DOI:

  97/10324
  Autorzy: Maciej Bilek, Kinga Stawarczyk, Janina Kaniuczak.
  Tytuł: Fluorki w wybranych herbatach ekspresowych

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2013, nr 16, s. 7-12
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Fluorki
 • Herbata

  Adres url:

  98/10324
  Autorzy: Agnieszka Kawalec.
  Tytuł: Galicja w badaniach ks. Franciszka Siarczyńskiego

  ¬ródło: Archiva Ecclesiastica : biuletyn Stowarzyszenia Archiwistów Ko¶cielnych. - 2013, R. 6, Nr 6, s. 29-49
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Galicja - historia
 • Siarczyński Franciszek (1758-1829)


  99/10324
  Autorzy: Tadeusz Półchłopek.
  Tytuł: Galicyjski ateusz. Profetyzm, mistycyzm i romantyzm w twórczo¶ci Aleksandra (Leszka) Dunina-Borkowskiego

  ¬ródło: Hybris : internetowy magazyn filozoficzny. - 2013, nr 20, s. 136-155
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1689-4286
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dunin-Borkowski Leszek (1811-1896)

  Adres url:

  100/10324
  Autorzy: Małgorzata Klisowska.
  Tytuł: Gdy odpowiedĽ tajemnic±. Esej symptonalny na phonos i logos, brzmienie i sens (cz.2)

  ¬ródło: Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie. - 2012/2103, nr (41-43)/(44-47), s. 183-187
  p-ISSN: 1643-790X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Żakiewicz Zbigniew (1933-2010)
 • Rybowicz Jan (1949-1990)


  101/10324
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: General reflections about the philosophy of martial arts

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2013, Vol. 13, no. 1-4, s. 11-16
  Uwagi: W wersji elektr.: Vol. 13, no. 3, s. 1-6
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz - filozofia

  Adres url:

  102/10324
  Autorzy: Jacek Dziok.
  Tytuł: Generalized problem of starlikeness for products of close-to-star functions

  ¬ródło: Annales Polonici Mathematici. - 2013, vol. 107, nr 2, s. 109-121
  p-ISSN: 0066-2216
  e-ISSN: 1730-6272
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • MSC: 30C45 Special classes of univalent and multivalent functions
 • MSC: 30C50 Coefficient problems for univalent and multivalent functions
 • MSC: 30C55 General theory of univalent and multivalent functions

  DOI:

  103/10324
  Autorzy: Radosław Grabowski.
  Tytuł: Glosa do postanowienia Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych S±du Najwyższego z dnia 9 listopada 2011 r., III SW 169/11

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Konstytucyjnego. - 2013, nr 2(14), s. 243-250
  p-ISSN: 2082-1212
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • S±downictwo - prawo

  Adres url:

  104/10324
  Autorzy: Anna Golonka.
  Tytuł: Glosa do wyroku SA we Wrocławiu z 13.06.2012 r. II AKa 161/12. [Dot. zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary sprawcy, który w czasie popełnienia przestępstwa miał w znacznym stopniu ograniczon± poczytalno¶ć]

  ¬ródło: Wojskowy Przegl±d Prawniczy. - 2013, nr 2, s. 129-134
  p-ISSN: 0137-7272
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Poczytalno¶ć ograniczona
 • Złagodzenie nadzwyczajne kary
 • Kara pozbawienia wolno¶ci

  Adres url:

  105/10324
  Autorzy: Monika Klejnowska.
  Tytuł: Glosa do wyroku SN z 15.01.2013 r. II KK 6/13. [Dot. rozstrzygnięć zapadłych w tzw. trybie konsensualnym w wyniku dobrowolnego poddania się karze]

  ¬ródło: Orzecznictwo S±dów Polskich. - 2013, nr 12, poz. 126 k.
  p-ISSN: 0867-1850
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dobrowolne poddanie się karze


  106/10324
  Autorzy: Mariusz D±browski.
  Tytuł: Glycated hemoglobin, diabetes treatment and cancer risk in type 2 diabetes. A case-control study

  ¬ródło: Annals of Agricultural and Environmental Medicine. - 2013, vol. 20, nr 1, s. 116-121
  p-ISSN: 1232-1966
  e-ISSN: 1898-2263
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 2.311
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cukrzyca typu II
 • Otyło¶ć

  Adres url:

  107/10324
  Autorzy: Ewelina Bytnar.
  Tytuł: Gromadzenie druków zwartych w bibliotece akademickiej - na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego

  ¬ródło: Podkarpackie Studia Biblioteczne. - 2013, Nr 2, s. 22-32
  Uwagi: Dok. elektr.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bibliotekarstwo

  Adres url:

  108/10324
  Autorzy: Małgorzata Wojnicka-Stolarz, Anna Juza, Robert Staroń, Bogumił Lewandowski, Krzysztof Gutkowski.
  Tytuł: Hepatoblastoma of early childhood as an indicator of Gardner's syndrome
  Tytuł: Zło¶liwy guz w±troby wieku dziecięcego jako wyznacznik syndromu Gardnera

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2013, T. 11, nr 3, s. 418-423
  Uwagi: Tekst równol.: pol. ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • W±troba - nowotwory
 • Jelito grube - nowotwory


  109/10324
  Autorzy: Andrzej Bobiec.
  Tytuł: Historia i dynamika drzewostanów gr±dowych Białowieskiego Parku Narodowego

  ¬ródło: Wiadomo¶ci Botaniczne. - 2013, Vol. 57, nr 3/4, s. 17-39
  p-ISSN: 0043-5090
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Białowieska Puszcza - flora
 • D±b - ekologia


  110/10324
  Autorzy: Stanisław Zaborniak.
  Tytuł: Historia polskiej lekkiej atletyki

  ¬ródło: Lekkoatleta. - 2013, nr 4, s. 8-10
  p-ISSN: 1234-5423
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Lekkoatletyka - historia


  111/10324
  Autorzy: Dagmara S±decka, Małgorzata Janusz, Aneta Rejman.
  Tytuł: History of general Zaruski sailing yacht

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2013, vol. 3, no. 4, s. 202-222
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Żeglarstwo - biografie
 • Zaruski Mariusz (1867-1941)

  Adres url:

  112/10324
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: Humanities in the study of Budo – problems and methodology

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2013, Vol. 13, no. 1-4, s.33-38, abstr., streszcz., bibliogr.
  Uwagi: W wersji elektr.: Vol. 13, no. 4, s. 1-6
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz - antropologia społeczna

  Adres url:

  113/10324
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Paweł Król, Henryk Rożek.
  Tytuł: I Archery World Championships in Lvov in 1931

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2013, vol. 3, no. 2, s. 45-64
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Index Copernicus: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Łucznictwo - historia
 • Lwów (Ukraina) - sport - historia

  Adres url:

  114/10324
  Autorzy: Tadeusz Boruta.
  Tytuł: Ikonografia religijna artystek aktywnych w Ruchu Kultury Niezależnej
  Tytuł: The religious iconography of temale astists in the Indedendent Cuture Movement

  ¬ródło: Sacrum et Decorum : materiały i studia z historii polskiej sztuki sakralnej. - 2013, R. 6, s. 74-89
  Uwagi: Tekst równol. pol., ang.
  p-ISSN: 1689-5010
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sztuka sakralna


  115/10324
  Autorzy: Barbara Fura.
  Tytuł: Improving ISO 14001 environmental management systems

  ¬ródło: Polish Journal of Environmental Studies. - 2013, Vol. 22, nr 6, s. 1711-1721
  p-ISSN: 1230-1485
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Normy ISO 14001
 • Ochrona ¶rodowiska - zarz±dzanie - normalizacja

  Adres url:

  116/10324
  Autorzy: Małgorzata Nagórska, Özlem Karabulutlu, Katarzyna Warchoł, Monika Binkowska-Bury.
  Tytuł: Infekcje HPV - wiedza studentów pielęgniarstwa na przykładzie Polski i Turcji
  Tytuł: HPV infections - knowledge among nursing students from Poland and Turkey

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2013, T. 11, nr 1, s. 86-94
  Uwagi: Tekst równol.: pol. ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wirus brodawczaka ludzkiego


  117/10324
  Autorzy: Jadwiga Topczewska, Wanda Krupa.
  Tytuł: Influence of horse breed and housing system on the level of selected elements in horse's hair

  ¬ródło: Journal of Elementology. - 2013, vol. 18, no. 2, s. 287-295
  Uwagi: Tyt. pol.: Poziom wybranych pierwiastków w sier¶ci koni z uwzględnieniem rasy i systemu utrzymania
  p-ISSN: 1644-2296
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Koń - hodowla

  Adres url:
  DOI:

  118/10324
  Autorzy: Oleg Gretskyy, Bogdan Mytskan.
  Tytuł: Influence of motivational training on the level of young swimmers' physical fitness and intrinsic motivation for attending swimming lessons

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2013, vol. 3, no. 4, s. 286-289
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pływanie - nauczanie i trening

  Adres url:

  119/10324
  Autorzy: Ewa A. Czyż, Anthony R. Dexter.
  Tytuł: Influence of soil type on the wilting of plants

  ¬ródło: International Agrophysics. - 2013, vol. 27, iss. 4, p. 385-390
  p-ISSN: 0236-8722
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gleba - badanie
 • Ro¶liny - uprawa

  Adres url:
  DOI:

  120/10324
  Autorzy: Roman Chorób.
  Tytuł: Instytucjonalne determinanty rozwoju innowacyjnych powi±zań integracyjnych

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - 2013, nr 104, s. 169-177
  Uwagi: Tyt. nr. 104 : Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
  p-ISSN: 1640-6818
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Innowacje
 • Instytucjonalizm

  Adres url:

  121/10324
  Autorzy: Bartosz Piechowicz.
  Tytuł: Interakcja temperatury z wybranymi insektycydami u m±cznika młynarka (Tenebrio monitor L.)

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2013, nr 16, s. 67-74
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • M±cznik młynarek

  Adres url:

  122/10324
  Autorzy: Antoni Krauz.
  Tytuł: Internet narzędziem groĽnej broni cyfrowej dla infrastruktury krytycznej w globalnym ¶wiecie wiedzy

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2013, nr 4, cz. 1, s. 388-399
  Uwagi: Tyt. nr. 4, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Internet - stosowanie - nauczanie
 • Internet - stosowanie - nauka


  123/10324
  Autorzy: Karol Görnen, Janusz Zieliński, Adam Jurczak.
  Tytuł: Interpersonal functioning in individuals who practise extreme sports and those who prefer hazardous behaviour

  ¬ródło: Journal of Health Sciences. - 2013, vol. 3, no. 13, s. 178-189
  p-ISSN: 2300-665X
  e-ISSN: 1429-9623
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sporty ekstremalne
 • Kibice - socjologia

  Adres url:

  124/10324
  Autorzy: Grażyna Ryba.
  Tytuł: Interpretacja motywu rajskiego drzewa poznania w twórczo¶ci Janiny Karczewskiej-Koniecznej i Janiny Stefanowicz-Schmidt
  Tytuł: The motif of the Tree of the Knowledge of Good and Evil in the work of Janina Karczewska-Konieczna and Janina Stefanowicz-Schmidt

  ¬ródło: Sacrum et Decorum : materiały i studia z historii polskiej sztuki sakralnej. - 2013, R. 6, s. 132-155
  Uwagi: Tekst równol. pol., ang.
  p-ISSN: 1689-5010
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Karczewska-Konieczna Janina (1934- )
 • Stefanowicz-Schmidt Janina (1930-)
 • RzeĽba polska


  125/10324
  Autorzy: Barbara Fura, Colin F. Hales.
  Tytuł: Investigating opinions on ICT use in higher education

  ¬ródło: Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics. - 2013, nr 2 (28), s. 37-55
  p-ISSN: 1507-3858
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Komputery - stosowanie - nauczanie
 • Gospodarka elektroniczna
 • Systemy informacyjne - stosowanie


  126/10324
  Autorzy: Beata Lorens.
  Tytuł: Inwentarz biblioteki bazyliańskiej archimandrii w Uniowie z 1789 r.

  ¬ródło: Hereditas Monasteriorum. - 2013, Vol. 2, s. 253-269
  p-ISSN: 2299-5609
  e-ISSN: 2299-9078
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bazylianie - Polska - 18-19 w.
 • Uniów (Ukraina) - religia - historia
 • Biblioteki klasztorne
 • Inwentarze biblioteczne

  Adres url:

  127/10324
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Paweł Król.
  Tytuł: Iwan Boberski - memoriam pro in 140 years from birth - of the patriot, the ideologist, teacher, methodologist and the organiser of the ukrainian physical culture

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2013, vol. 3, no. 2, s. 83-109
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Index Copernicus: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ukraina - kultura fizyczna
 • Ukraina - historia

  Adres url:

  128/10324
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski, Krzysztof Kubala.
  Tytuł: JAB and IMACSSS Conference - Tsukuba 2013. On scientific event, budo studies and cultural tourism

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2013, Vol. 13, no. 1-4, s. 154-163, abstr., streszcz., bibliogr.
  Uwagi: W wersji elektr.: Vol. 13, no. 4, s. 24-34
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz - zjazdy i konferencje

  Adres url:

  129/10324
  Autorzy: Krzysztof Gutkowski.
  Tytuł: Jak opanować refluks

  ¬ródło: Medical Tribune. Wydanie polskie. - 2013, nr 7, s. 22-23
  p-ISSN: 1895-5754
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000

  130/10324
  Autorzy: Adrian Uljasz.
  Tytuł: Jan Ło¶ (1860 – 1928). W 85. rocznicę ¶mierci krakowskiego językoznawcy

  ¬ródło: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. - 2013, R. 58, s. 199-209
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ło¶ Jan (1860-1928)
 • Językoznawcy - biografie - Polska - 18-19 w.


  131/10324
  Autorzy: Wojciech Broszkiewicz.
  Tytuł: Kapitał kulturowy członków peryferyjnego regionu w kształtuj±cym się społeczeństwie informacyjnym. Na przykładzie wyników badań uczniów gimnazjów podkarpackich

  ¬ródło: Konteksty Społeczne. - 2013, T. 1, nr 2, s. 37-56
  p-ISSN: 2300-6277
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kapitał społeczny
 • Społeczeństwo informacyjne
 • Podkarpackie województwo - szkolnictwo i o¶wiata - socjologia
 • Uczniowie - socjologia

  Adres url:

  132/10324
  Autorzy: Paweł B±k.
  Tytuł: Karl Dedecius und die Mythen der Übersetzung

  ¬ródło: Rocznik Karla Dedeciusa : Dedeciana - tłumaczenie - recepcja = Karl Dedecius-Jahrbuch : Dedeciana - Übersetzung - Rezeption. - 2013, T. 6, s. 85-101
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: GER
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dedeciusz Karl (1921-...)


  133/10324
  Autorzy: Władysław Piotr WlaĽlak.
  Tytuł: Katalog zdigitalizowanych ksi±g dziekańskich Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie

  ¬ródło: Rocznik Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej. - 2013, T. 5, s. 9-33
  p-ISSN: 2083-3644
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Genealogia


  134/10324
  Autorzy: Władysław Piotr WlaĽlak.
  Tytuł: Katalog zdigitalizowanych ksi±g konsystorskich Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie

  ¬ródło: Rocznik Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej. - 2013, T. 5, s. 35-60
  p-ISSN: 2083-3644
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Genealogia


  135/10324
  Autorzy: Władysław Piotr WlaĽlak.
  Tytuł: Katalog zdigitalizowanych ksi±g parafialnych Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie

  ¬ródło: Rocznik Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej. - 2013, T. 5, s. 61-73
  p-ISSN: 2083-3644
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Księgi parafialne
 • Genealogia


  136/10324
  Autorzy: Renata ¦wirgoń-Skok.
  Tytuł: Kategorie wieku w prawie rzymskim

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2013, z. 12, s. 144-154
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo rzymskie


  137/10324
  Autorzy: Jakub M. Łukasiewicz.
  Tytuł: Kilka słów o stosunkach rodzinno-prawnych podstawowych, zaleznych i oderwanych

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2013, z. 12, s. 45-56
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo rodzinne


  138/10324
  Autorzy: Beata Kasprzyk.
  Tytuł: Klasyfikacja krajów UE-27 w zakresie poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w 2011 roku

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2013, Z. 35, s. 237-251
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Społeczeństwo informacyjne

  Adres url:

  139/10324
  Autorzy: Grzegorz Dolata.
  Tytuł: Kolekcje archiwalne poetów emigracyjnych w Pracowni Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego

  ¬ródło: Podkarpackie Studia Biblioteczne. - 2013, Nr 2, s. 45-48
  Uwagi: Dok. elektr.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bibliotekarstwo


  140/10324
  Autorzy: Waldemar Lib.
  Tytuł: Kompetencja komunikacyjna uczniów kończ±cych szkołę podstawowo± a rozumienie pojęć informatycznych - wyniki badań własnych

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2013, nr 4, cz. 2, s. 179-191
  Uwagi: Tyt. nr. 4, cz. 2 : Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Komunikacja werbalna - szkolnictwo
 • Informatyka - nauczanie


  141/10324
  Autorzy: Janusz Mi±so.
  Tytuł: Komunikacja interpersonalna i wzmacnianie logosfery jako priorytety dydaktyczno-katechetyczne Wyższego Seminarium Duchownego w perspektywie presji społeczeństwa informacyjnego, medialnego, sieciowego

  ¬ródło: Resovia Sacra. - 2011/2013, R. 18-20, s. 227-239
  p-ISSN: 1234-8880
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Komunikacja interpersonalna
 • Społeczeństwo informacyjne
 • Wyższe Seminarium Duchowne (Rzeszów)
 • Szkolnictwo teologiczne - katolicyzm


  142/10324
  Autorzy: Janusz Mi±so.
  Tytuł: Komunikacja interpersonalna : pomiędzy samotno¶ci± a kreatywno¶ci±

  ¬ródło: Horyzonty Wychowania. - 2013, Vol. 12, No. 23, s. 77-91
  p-ISSN: 1643-9171
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samotno¶ć
 • Komunikacja interpersonalna

  Adres url:

  143/10324
  Autorzy: Agata Pier¶cieniak.
  Tytuł: Komunikacja w organizacji jako wielowymiarowy proces o cechach komunikacji społecznej

  ¬ródło: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 2013, nr 282, s. 211-222
  p-ISSN: 0208-6018
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Komunikacja społeczna
 • Przedsiębiorstwo - organizacja


  144/10324
  Autorzy: Stanisław Kawiorski.
  Tytuł: Koncepcja podwójnego kodowania Allana Paivio w procesie percepcji czytanego tekstu

  ¬ródło: Podkarpackie Studia Biblioteczne. - 2013, Nr 2, s. 33-39
  Uwagi: Dok. elektr.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bibliotekarstwo

  Adres url:

  145/10324
  Autorzy: Tomasz Koziełło.
  Tytuł: Konferencja naukowa: Instytucjonalne gwarancje zasady pluralizmu politycznego w Polsce na tle standardów europejskich, Nałęczów, 14-16 czerwca 2013 r. : (sprawozdanie)

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Konstytucyjnego. - 2013, nr 4(16), s. 265-270
  p-ISSN: 2082-1212
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo - zjazdy i konferencje


  146/10324
  Autorzy: Maciej Rachwał, Justyna Drzał-Grabiec, Katarzyna Walicka-Cupry¶, Aleksandra Truszczyńska.
  Tytuł: Kontrola równowagi statycznej kobiet po amputacji piersi : wpływ narz±du wzroku na jako¶ć odpowiedzi układu równowagi

  ¬ródło: Postępy Rehabilitacji = Advances in Rehabilitation. - 2013, T. 27, nr 3, s. 13-20
  p-ISSN: 0860-6161
  e-ISSN: 1734-4948
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zmysł równowagi
 • Mastektomia


  147/10324
  Autorzy: Tomasz Olbrycht, Anna Szewkienicz.
  Tytuł: Kózkowate (Coleoptera, Cerambycidae) nowe dla Bieszczadów i Beskidu Niskiego

  ¬ródło: Roczniki Bieszczadzkie. - 2013, T. 21, s. 373-378
  Uwagi: Tyt. ang.: Longhorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae) new from the Bieszczady and Beskid Niski Mts
  p-ISSN: 1233-1910
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kózkowate
 • Bieszczady - fauna

  Adres url:

  148/10324
  Autorzy: Stanisław Nabywaniec.
  Tytuł: Księgi metrykalne w warsztacie historyka, na przykładzie metrykaliów parafii Dydnia

  ¬ródło: Archiva Ecclesiastica : biuletyn Stowarzyszenia Archiwistów Ko¶cielnych. - 2013, R. 6, Nr 6, s. 77-119
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Archiwistyka
 • Dydnia (woj. podkarpackie)


  149/10324
  Autorzy: Konrad Kędzierski.
  Tytuł: Kształtowanie się struktur i organów w Policji w Polsce

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarz±dzania i Administracji w Warszawie. - 2013, nr 1, s. 86-102
  p-ISSN: 1641-9707
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Policja - organizacja


  150/10324
  Autorzy: Anna Bejster, Ludwika Sadowska.
  Tytuł: Kształtowanie się więzi między matk± a dzieckiem z uszkodzeniem o¶rodkowego układu nerwowego na podstawie wstępnych obserwacji
  Tytuł: Creating the bonds between a mother and a child whose central nervous system has been damaged

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2013, T. 11, nr 3, s. 327-341
  Uwagi: Tekst równol.: pol. ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • O¶rodkowy układ nerwowy - choroby
 • Dziecko - rozwój psychofizyczny


  151/10324
  Autorzy: Stanisław Zaborniak.
  Tytuł: Lekkoatletyka w Polsce w latach 1944-1968

  ¬ródło: Lekkoatleta. - 2013, nr 3, s. 10-11
  p-ISSN: 1234-5423
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Lekkoatletyka - historia


  152/10324
  Autorzy: Piotr Matłosz, Grzegorz Domino.
  Tytuł: Level of physical activity in various age groups and the occurrence of respiratory diseases

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2013, vol. 3, no. 4, s. 184-196
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kultura fizyczna - wpływ na zdrowie
 • Układ oddechowy - choroby

  Adres url:

  153/10324
  Autorzy: Agnieszka Mirkiewicz.
  Tytuł: Liquidation of the Polish Gymnastic Association "Sokół" in Rzeszów after the II World War

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2013, vol. 3, no. 1, s. 114-126
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Index Copernicus: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"

  Adres url:

  154/10324
  Autorzy: Beáta Balogová, Martin Lačný.
  Tytuł: Loneliness, creativity and a sense of human life in the 3rd millennium

  ¬ródło: Horyzonty Wychowania. - 2013, Vol. 12, No. 23, s. 17-35
  p-ISSN: 1643-9171
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samotno¶ć
 • Sens życia
 • Stres

  Adres url:

  155/10324
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Paweł Król, Artur Płonka.
  Tytuł: Lvov - rzeszów sports contacts (1903-1939)

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2013, vol. 3, no. 1, s. 59-81
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Index Copernicus: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - sport
 • Lwów (Ukraina) - sport - historia

  Adres url:

  156/10324
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Paweł Król, Artur Płonka.
  Tytuł: Lvov beginnings of rugby in Poland (1903-1922)

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2013, vol. 3, no. 1, s. 27-40
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Index Copernicus: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rugby
 • Lwów (Ukraina) - sport - historia

  Adres url:

  157/10324
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Paweł Król, Artur Płonka.
  Tytuł: Lvov beginnings of winter sports (1900-1914)

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2013, vol. 3, no. 1, s. 41-58
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Index Copernicus: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sporty zimowe
 • Lwów (Ukraina) - sport - historia

  Adres url:

  158/10324
  Autorzy: Anna Mazurkiewicz.
  Tytuł: Makroekonomiczne uwarunkowania zarz±dzania talentami

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2013, z. 31, s. 219-229
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Makroekonomia
 • Gospodarka
 • Zarz±dzanie jako¶ci±


  159/10324
  Autorzy: Anna G±sior-Niemiec.
  Tytuł: Marka regionu na przykładzie województwa lubelskiego

  ¬ródło: Polityka i Społeczeństwo. - 2013, nr 1, s. 78-88
  p-ISSN: 1732-9639
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Marketing terytorialny
 • Lubeskie województwo


  160/10324
  Autorzy: Howard Z. Zeng, Wojciech J. Cynarski, Lisheng Xie.
  Tytuł: Martial arts students' motivation and health related behaviours in Changshu

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2013, Vol. 13, no. 1-4, s.127-139, abstr., streszcz., bibliogr.
  Uwagi: W wersji elekr.: Vol. 13, no. 3, s. 72-84
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Studenci - socjologia - Chiny
 • Studenci - zdrowotno¶ć - Chiny

  Adres url:

  161/10324
  Autorzy: Mateusz Wolanin.
  Tytuł: Materiały florystyczne z Dębowca (Polesie Zachodnie)

  ¬ródło: Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. - 2013, Vol. 20, no. 2, s. 388-390
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ro¶liny naczyniowe
 • Polesie Zachodnie - flora


  162/10324
  Autorzy: Mateusz Wolanin, Magdalena Nykiel.
  Tytuł: Materiały florystyczne z doliny Lubaczówki (Płaskowyż Tarnogrodzki, SE Polska)

  ¬ródło: Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. - 2013, Vol. 20, no. 1, s. 131-133
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ro¶liny naczyniowe
 • Tarnogród (woj. lubelskie ; okręg)


  163/10324
  Autorzy: Mateusz Wolanin, Magdalena Nykiel.
  Tytuł: Materiały florystyczne z Horyńca-Zdroju i Radruża (Płaskowyż Tarnogrodzki, SE Polska)

  ¬ródło: Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. - 2013, Vol. 20, no. 1, s. 31-39
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ro¶liny naczyniowe
 • Tarnogród (woj. lubelskie ; okręg)


  164/10324
  Autorzy: Magdalena Rabizo-Birek.
  Tytuł: Meteor : wspomnienie o Mariuszu Kargulu

  ¬ródło: Fraza. - 2013, nr 4 (82), s. 64-68
  p-ISSN: 1230-4832
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kargul Mariusz (1976-2013)


  165/10324
  Autorzy: Jerzy Kitowski.
  Tytuł: Metody dyskryminacyjne jako instrument oceny ryzyka upadło¶ci przedsiębiorstwa

  ¬ródło: Zarz±dzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2013, nr 4, t. 3, s. 197-213
  Uwagi: Tyt. ang.: Discriminatory methods as a tool for assessment of bankruptcy risk
  p-ISSN: 2084-5189
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Upadło¶ć
 • Przedsiębiorstwo - finanse

  Adres url:

  166/10324
  Autorzy: Janusz Pasterski.
  Tytuł: Miejsce i droga

  ¬ródło: Fraza. - 2013, nr 4 (82), s. 85-86
  p-ISSN: 1230-4832
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kargul Mariusz (1976-2013)


  167/10324
  Autorzy: Adam Czudec, Ryszard Kata.
  Tytuł: Miejsce rolnictwa w gospodarce regionów - wzajemne relacje i ich znaczenie ekonomiczne

  ¬ródło: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - 2013, T. 15, nr 2, s. 58-63
  p-ISSN: 1508-3535
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rolnictwo


  168/10324
  Autorzy: Zofia Bilut-Homplewicz.
  Tytuł: Między wieloznaczno¶ci± a uprecyzyjnieniem pojęcia "dyskurs". Miejsce tekstu w germanistycznych ujęciach dyskursu

  ¬ródło: Stylistyka. - 2013, R. 22, s. 27-46
  p-ISSN: 1230-2287
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Język niemiecki


  169/10324
  Autorzy: Anna Wilmowska-Pietruszyńska, Dionizy Bilski.
  Tytuł: Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawno¶ci i Zdrowia

  ¬ródło: Niepełnosprawno¶ć : zagadnienia, problemy, rozwi±zania = Disability : issues, problems, solutions. - 2013, nr 2, s. 5-20
  Uwagi: Tyt. ang.: International Classification of Functioning, Disability and Health
  p-ISSN: 2084-7734
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Niepełnosprawni - opieka społeczna

  Adres url:

  170/10324
  Autorzy: Justyna Koc-Jurczyk.
  Tytuł: Mikrobiologiczne usuwanie metali ciężkich ze ¶cieków

  ¬ródło: Inżynieria Ekologiczna. - 2013, nr 34, s. 166-172
  p-ISSN: 2081-139X
  e-ISSN: 2299-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Metale ciężkie - wpływ na ¶rodowisko
 • ¦cieki

  Adres url:

  171/10324
  Autorzy: Paweł Czarnota, Emil Hernik.
  Tytuł: Mniaecia jungermanniae and Puttea margaritella (lichenized Ascomycota) found in Poland

  ¬ródło: Acta Societatis Botanicorum Poloniae. - 2013, Vol. 82, nr 2, s. 175-179
  p-ISSN: 0001-6977
  e-ISSN: 2083-9480
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Porosty
 • W±trobowce
 • Tatry - flora
 • Gorczański Park Narodowy - flora
 • Symbioza


  172/10324
  Autorzy: Tadeusz Kwater, Bogusław Twaróg, Robert Pękala, Karol Bartnik.
  Tytuł: Modelowanie komputerowe układów prostowniczych jedno- i trójfazowych z obci±żeniem RL

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2013, nr 4, cz. 2, s. 351-357
  Uwagi: Tyt. nr. 4, cz. 2 : Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Równania różniczkowe
 • Symulacja - stosowanie
 • Diody - stosowanie
 • Komputery - stosowanie


  173/10324
  Autorzy: Beata Kasprzyk.
  Tytuł: Modelowanie subiektywnych ocen materialnego poziomu życia

  ¬ródło: Wiadomo¶ci Statystyczne. - 2013, nr 2, s. 15-32
  p-ISSN: 0043-518X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jako¶ć życia
 • Budżety rodzinne

  Adres url:

  174/10324
  Autorzy: Patrycja Bobula, Monika Ra¶, Barbara Pierzga, Gabriel Bobula.
  Tytuł: Modern sports as alternative for passive recreation

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2013, vol. 3, no. 2, s. 155-171
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Index Copernicus: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sport
 • Rekreacja


  175/10324
  Autorzy: Jerzy Maternicki.
  Tytuł: Monografie historyków : nowe spostrzeżenia i uwagi

  ¬ródło: Sensus Historiae. - 2013, vol. 12, nr 3, s. 109-128
  p-ISSN: 2082-0860
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wydawnictwa naukowe - badanie

  Adres url:

  176/10324
  Autorzy: Kazimierz Witkowski, Wojciech J. Cynarski, Wojciech Błażejewski.
  Tytuł: Motivations and determinants underlying the practice of martial arts and combat sports

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2013, Vol. 13, no. 1-4, s. 117-126, abstr., streszcz., bibliogr.
  Uwagi: W wersji elektr.: Vol. 13, no. 1, s. 17-26
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz
 • Podkarpackie województwo - kultura fizyczna

  Adres url:

  177/10324
  Autorzy: Anna Mazurkiewicz.
  Tytuł: Motywowanie pracowników utalentowanych jako czynnik sukcesu w okresie kryzysu gospodarczego

  ¬ródło: Zarz±dzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2013, nr 4, t. 2, s. 247-261
  Uwagi: Tyt. ang.: Motivating talented employees as a success factor in crisis time
  p-ISSN: 2084-5189
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Motywacja pracy
 • Kryzys gospodarczy

  Adres url:

  178/10324
  Autorzy: Ryszard Hall.
  Tytuł: MS Office, jako ¶rodowisko budowy aplikacji "ADA" do analizy i raportowania wyników badań kwestionariuszowych

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2013, Z. 32, s. 73-96
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Systemy informatyczne - stosowanie
 • Informatyka - stosowanie


  179/10324
  Autorzy: Aneta Bylak, Krzysztof Kukuła.
  Tytuł: Najwyżej położone stanowisko głowacza białopłetwego Cottus gobio L. w Karpatach polskich

  ¬ródło: Roczniki Bieszczadzkie. - 2013, T. 21, s. 369-372
  Uwagi: Tyt. ang.: The highest station of miller's-thumb Cottus gobio L. in the Polish Carpathians
  p-ISSN: 1233-1910
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Głowacz białopłetwy
 • Karpaty - fauna

  Adres url:

  180/10324
  Autorzy: Katarzyna Garwol.
  Tytuł: Negatywny wpływ technologii teleinformatycznych na studentów informatyki rzeszowskich uczelni

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2013, nr 4, cz. 2, s. 73-78
  Uwagi: Tyt. nr. 4, cz. 2 : Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technologia informacyjna
 • Komputery - użytkowanie
 • Młodzież szkolna - zdrowotno¶ć


  181/10324
  Autorzy: Tomasz Baran.
  Tytuł: New faunistic and host records of Lepidoptera from Poland, with Stigmella naturnella (KLIMESCH, 1936) reported for the first time

  ¬ródło: Polish Journal of Entomology. - 2013, Vol. 82, nr 1, s. 25-33
  p-ISSN: 0032-3780
  e-ISSN: 2299-9884
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Motyle - Polska

  Adres url:
  DOI:

  182/10324
  Autorzy: Iwona Kania, André Nel.
  Tytuł: New fossil Tipulidae from the volcano-sedimentary Latest Oligocene of Bes-Konak (Turkey)

  ¬ródło: Polish Journal of Entomology. - 2013, Vol. 82, nr 4, s. 327-338
  p-ISSN: 0032-3780
  e-ISSN: 2299-9884
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Muchówki - paleontologia
 • Oligocen - fauna

  Adres url:

  183/10324
  Autorzy: Krzysztof Oklejewicz, Bohumil Trávníček, Mateusz Wolanin.
  Tytuł: New localities of Rubus clusii (Rosaceae) seriously expanding it range towards the East

  ¬ródło: Dendrobiology. - 2013, vol. 70, s. 93-98
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jeżyna - geografia

  Adres url:

  184/10324
  Autorzy: Waldemar Furmanek.
  Tytuł: Niektóre pedagogiczne konsekwencje nadmiarowo¶ci informacji

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2013, nr 4, cz. 2, s. 15-28
  Uwagi: Tyt. nr. 4, cz. 2 : Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Informacja - udostępnianie
 • Informacja - technologia


  185/10324
  Autorzy: Karolina Konieczna, Andrzej Melke, Tomasz Olbrycht.
  Tytuł: Nieużytkowana plantacja wierzby wiciowej (Salix viminalis)   jako rezerwuar epigeicznych biegaczowatych (Col., Carabidae)  i kusakowatych (Col., Staphylinidae)

  ¬ródło: Progress in Plant Protection = Postępy w Ochronie Ro¶lin. - 2013, Vol. 53, iss. 2, s.  319-326
  Uwagi: Tyt. ang.: Unexploited willow's plantation (Salix viminalis) as a reservoir of epigeic ground beetles (Col., Carabidae) and rove beetles (Col., Staphylinidae) 
  p-ISSN: 1427-4337
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wierzba wiciowa

  Adres url:

  186/10324
  Autorzy: Janusz Pasterski.
  Tytuł: Notatnik otwarty : W przestrzeni słowa

  ¬ródło: Fraza. - 2013, nr 1-2, s. 238-239
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • M¶cisz Ryszard (1962-...)


  187/10324
  Autorzy: Krzysztof Oklejewicz, Agnieszka Cencora, Mateusz Wolanin, Jolanta Marciniuk, Paweł Marciniuk, Marcin Scelina.
  Tytuł: Nowe i rzadkie gatunki we florze Bieszczadów

  ¬ródło: Roczniki Bieszczadzkie. - 2013, T. 21, s. 74-80
  p-ISSN: 1233-1910
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bieszczady - flora

  Adres url:

  188/10324
  Autorzy: Anna G±sior-Niemiec, Anna Kołomycew.
  Tytuł: Nowe modele rz±dzenia - wyzwania dla Polski Wschodniej. Ograniczenia sieciowych i partnerskich podej¶ć do zarz±dzania rozwojem lokalnym (na przykładzie województwa podkarpackiego)

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Ekonomia. - 2013, vol. 6, nr 1, s. 51-74
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d terytorialny - zarz±dzanie
 • Rozwój regionalny

  Adres url:

  189/10324
  Autorzy: Bohdan Achremowicz.
  Tytuł: Nowe produkty dla starszych konsumentów

  ¬ródło: Przemysł Spożywczy. - 2013, T. 67, nr 11, s. 2-4
  p-ISSN: 0033-250X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ludzie starzy - zdrowotno¶ć
 • Żywno¶ć - badanie


  190/10324
  Autorzy: Mateusz Wolanin, Krzysztof Oklejewicz.
  Tytuł: Nowe stanowisko Coeloglossum viride var. viride w Bieszczadach Zachodnich (SE Polska)

  ¬ródło: Roczniki Bieszczadzkie. - 2013, T. 21, s. 356-359
  Uwagi: Tyt. ang.: New locality of Coeloglossum viride var. viride in the Western Bieszczady Mts. (SE Poland)
  p-ISSN: 1233-1910
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bieszczady - flora
 • Storczykowate

  Adres url:

  191/10324
  Autorzy: Andrzej Kwolek, Justyna Podgórska, Justyna Rykała.
  Tytuł: Nowe trendy w rehabilitacji osób ze stwardnieniem rozsianym

  ¬ródło: Postępy Rehabilitacji = Advances in Rehabilitation. - 2013, T. 27, nr 2, s. 45-52
  p-ISSN: 0860-6161
  e-ISSN: 1734-4948
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stwardnienie rozsiane - rehabilitacja


  192/10324
  Autorzy: Małgorzata Gajewska, Grzegorz Panek.
  Tytuł: Nowotwory zło¶liwe macicy u kobiet leczonych z powodu mię¶niaków metoda embolizacji tętnic macicznych-opis trzech przypadków

  ¬ródło: Ginekologia Polska. - 2013, Vol. 84, Iss. 3, s. 229-233
  Uwagi: Tyt. ang.: Malignant neoplasms of the uterus in women treated with uterine artery embolization for presumed leiomyoma-description of three cases
  p-ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Macica - nowotwory

  Adres url:

  193/10324
  Autorzy: Grzegorz Maroń.
  Tytuł: Nowy Empiryzm Prawny jako możliwe Ľródło inspiracji dla Stowarzyszenia Badań nad ¬ródłami i Funkcjami Prawa

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Publicznego. - 2013, nr 1, s. 72-91
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Empiryzm
 • Prawo - teoria


  194/10324
  Autorzy: Grzegorz Maroń.
  Tytuł: Nurty feministycznej jurysprudencji

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2013, z. 12, s. 71-96
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Feminizm
 • Prawo - teoria


  195/10324
  Autorzy: Kazimierz Ożóg.
  Tytuł: O niektórych mechanizmach retorycznych w tekstach populizmu politycznego

  ¬ródło: Poradnik Językowy. - 2013, nr 6, s. 35-43
  p-ISSN: 0551-5343
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Polityka - język - Polska
 • Retoryka


  196/10324
  Autorzy: Michał Gabriel WoĽniak.
  Tytuł: O potrzebie nowej ekonomii w kontek¶cie ksi±żki "Dok±d zmierza ¶wiat. Ekonomia polityczna przyszło¶ci" Grzegorza W. Kołodki, Prószyński i s-ka, Warszawa 2013, ss. 447

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2013, z. 31, s. 436-443
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ekonomia - teoria


  197/10324
  Autorzy: Adrian Uljasz.
  Tytuł: O wrażliwo¶ć społeczn± i tolerancję. Warto¶ci wychowawcze w twórczo¶ci Haliny Górskiej

  ¬ródło: Przegl±d Nauk Historycznych. - 2012, R. 12, nr 1, s. 215-239
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Górska Halina (1898-1942)
 • Literatura dla dzieci i młodzieży


  198/10324
  Autorzy: Mariusz Palak.
  Tytuł: O współczesnych dojazdach do pracy

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2013, Z. 13, s. 161-168
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Praca - socjologia


  199/10324
  Autorzy: Robert Pękala, Tadeusz Kwater, Bogdan Kwiatkowski.
  Tytuł: Obliczanie pól sprzężonych w materiale ferromagnetycznym

  ¬ródło: Przegl±d Elektrotechniczny. - 2013, R. 89, nr 12, s. 49-51
  p-ISSN: 0033-2097
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pole elektromagnetyczne
 • Równania różniczkowe


  200/10324
  Autorzy: Jakub Czopek.
  Tytuł: Obraz ¶wiata w programach informacyjnych

  ¬ródło: Naukowy Przegl±d Dziennikarski. - 2013, nr 2, s. 117-130
  p-ISSN: 2084-8064
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Telewizyjne programy informacyjne

  Adres url:

  201/10324
  Autorzy: Wojciech Furman.
  Tytuł: Obserwator, uczestnik czy specjalista public relations? : "Super Nowo¶ci" przeciwko prezydentowi Rzeszowa jesieni± 2010 roku

  ¬ródło: Studia Medioznawcze. - 2013, nr 1, s. 65-78
  p-ISSN: 1641-0920
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dziennikarze - praca
 • Dziennikarze - socjologia


  202/10324
  Autorzy: Romana Wróbel, Anna Kremska, Bernadeta Kołodziej, Edyta Barna¶.
  Tytuł: Ocena czesto¶ci występowania objawów nietrzymania moczu w populacji kobiet po 40. roku zycia
  Tytuł: The frequency of urinary incontinence among Polish women after 40 years old

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2013, T. 11, nr 1, s. 40-49
  Uwagi: Tekst równol.: pol. ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nietrzymanie moczu


  203/10324
  Autorzy: Filip Georgiew, Andrzej Maciejczak, Aldona Kania, Elżbieta Gancarz.
  Tytuł: Ocena przydatno¶ci krzywej i/t do diagnostyki zespołu kanału nadgarstka

  ¬ródło: Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Inżynieria Biomedyczna. - 2013, Vol. 19, nr 1, s. 40-48
  p-ISSN: 1234-5563
  e-ISSN: 1898-8741
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nadgarstek - rehabilitacja

  Adres url:

  204/10324
  Autorzy: Mariusz Drużbicki, Grzegorz Przysada, Justyna Rykała, Justyna Podgórska, Agnieszka Guzik, Krzysztof Kołodziej.
  Tytuł: Ocena przydatno¶ci wybranych skal i metod stosowanych w ocenie chodu i równowagi osób po udarze mózgu
  Tytuł: Evaluation of the effectiveness of selected scales and methods used in the assessment of gait and balance after a cerebral stroke

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2013, T. 11, nr 1, s. 21-31
  Uwagi: Tekst równol.: pol. ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Udar mózgu - rehabilitacja
 • Chód - badanie


  205/10324
  Autorzy: Janusz R. Mroczek, Joanna Kostecka, Maria Korczyńska.
  Tytuł: Ocena roli programu rolno¶rodowiskowego w postrzeganiu przez rolników wybranych aspektów problematyki ¶rodowiskowej

  ¬ródło: Inżynieria Ekologiczna. - 2013, nr 34, s. 189-197
  p-ISSN: 2081-139X
  e-ISSN: 2299-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rolnictwo ekologiczne

  Adres url:

  206/10324
  Autorzy: Agnieszka Ćwirlej-Sozańska.
  Tytuł: Ocena ryzyka złamań osteoporotycznych
  Tytuł: Evaluation of osteoporosis fracture risk

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie = Medical Journal of the Rzeszow University and the National Medicines Institute, Warsaw. - 2013, T. 11, z. 4, s. 515-524, streszcz., abstr., bibliogr.
  Uwagi: tekst równol. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Osteoporoza
 • Złamania ko¶ci


  207/10324
  Autorzy: Justyna Kosydar-Bochenek, Marta Malinowska-Cie¶lik, Bogumił Lewandowski, Dorota Ozga, Krystyna WoĽniak.
  Tytuł: Ocena skuteczno¶ci Programu Profilaktyki Chorób Układu Kr±żenia realizowanego na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego w zakresie zmiany zachowań zdrowotnych uczestników
  Tytuł: Evaluation of the Cardiovascular Iseases Prevention Program on changing health behaviors implemented in the local community of Ropczyce and Sędziszów district in Poland

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie = Medical Journal of the Rzeszow University and the National Medicines Institute, Warsaw. - 2013, T. 11, z. 4, s. 486-500, streszcz., abstr., bibliogr.
  Uwagi: tekst równol. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Układ kr±żenia - choroby - zapobiegane
 • Podkarpackie województwo - służba zdrowia


  208/10324
  Autorzy: Krzysztof Tereszkiewicz, Piotr Molenda, Kazimierz Pokrywka.
  Tytuł: Ocena stopnia wykrwawienia ubojowego tuczników rasy polskiej białej zwisłouchej i wielkiej białej polskiej

  ¬ródło: Problemy Higieny i Epidemiologii. - 2013, vol. 94, nr 4, s. 831-834
  Uwagi: Tyt. ang.: Assessment of slaughter exsanguination rate of Polish Landrace and Polish Large White fatteners
  p-ISSN: 1895-4316
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Mięso - jako¶ć

  Adres url:

  209/10324
  Autorzy: Marian Gil, Patryk Ciszek, Elżbieta Głodek.
  Tytuł: Ocena stosowania suplementów diety oraz stopnia wiedzy na temat suplementacji w¶ród licealistów z Dębicy

  ¬ródło: Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - 2013, T. 46, nr 2, s. 194-199
  Uwagi: Tyt. ang.: Evaluation of the dietary supplements usage and knowledge on supplementation among secondary school students from Dębica
  p-ISSN: 0365-9445
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dietetyczne ¶rodki spożywcze

  Adres url:

  210/10324
  Autorzy: Jolanta Zawora.
  Tytuł: Ocena sytuacji finansowej gmin wiejskich w Polsce

  ¬ródło: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - 2013, T. 15, nr 5, s. 388-393
  p-ISSN: 1508-3535
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Budżety gminne


  211/10324
  Autorzy: Wioletta Baran, Klaudia Kornacka, Stanisław Szela.
  Tytuł: Ocena wiedzy kobiet z Podkarpacia na temat profilaktyki raka szyjki macicy
  Tytuł: Assessment of the knowledge of women from Podkarpacka regarding cervical cancer prevention

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2013, T. 11, nr 3, s. 311-318
  Uwagi: Tekst równol.: pol. ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Szyjka macicy - nowotwory - zapobieganie i leczenie
 • Podkarpackie województwo - zdrowotno¶ć


  212/10324
  Autorzy: Elżbieta Domka-Jopek, Andrzej Kwolek, Andrzej Jopek.
  Tytuł: Ocena wydolno¶ci fizycznej u osób przechodz±cych ambulatoryjn± rehabilitację kardiologiczn± z zastosowaniem metody obiektywnej i subiektywnej
  Tytuł: The evaluation of physicalefficiency with patients in cardiological rehabilitation on an outpatient basis performed with an obiective and subjective manner

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie = Medical Journal of the Rzeszow University and the National Medicines Institute, Warsaw. - 2013, T. 11, z. 4, s. 448-460, streszcz., abstr., bibliogr.
  Uwagi: tekst równol. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Serce - choroby - rehabilitacja


  213/10324
  Autorzy: Justyna Rykała, Sławomir Snela, Justyna Drzał-Grabiec, Justyna Podgórska, Joanna Nowicka, Waldemar Kosiba.
  Tytuł: Ocena wysklepienia podłużnego i poprzecznego stóp w warunkach odci±żenia i obci±żenia mas± własn± u dzieci w wieku 7-10 lat
  Tytuł: =
  Tytuł: Evaluation parameters of longitudinal and transverse arches of the feet in both non-weight bearing and weight-bearing conditions in children aged from 7 to 10

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2013, T. 11, nr 2, s. 183-193
  Uwagi: Tekst równol.: pol. ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stopa - anatomia
 • Stopa - badanie


  214/10324
  Autorzy: Maciej Bilek, Maciej Strzemski, Rafał Pieni±żek, Janina Kaniuczak.
  Tytuł: Ocena zawarto¶ci anionów nieorganicznych w meteorytach metod± chromatografii jonowej

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2013, nr 16, s. 13-18
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Meteory i meteoryty
 • Chromatografia

  Adres url:

  215/10324
  Autorzy: Mariusz Załucki.
  Tytuł: Ochrona nazwy zespołu muzycznego

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własno¶ci Intelektualnej. - 2013, nr 2, s. 37-63
  p-ISSN: 1689-7080
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Firma (nazwa) - prawo


  216/10324
  Autorzy: Anna Golonka.
  Tytuł: Ochrona obrotu gospodarczego przed przestępstwem prania pieniędzy w ¶wietle przeprowadzonych zmian - rozważania na gruncie zbiegu art. 35 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i art. 299 k.k.

  ¬ródło: Wojskowy Przegl±d Prawniczy. - 2013, nr 1, s. 72-89
  p-ISSN: 0137-7272
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo finansowe
 • Pranie pieniędzy - prawo

  Adres url:

  217/10324
  Autorzy: Stanisław Kryński.
  Tytuł: Od "Złotej Hramoty" do "Złotego Rogu" Wernyhory

  ¬ródło: Akcent. - 2013, R. 34, nr 1, s. 108-116
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Powstanie 1863 r. styczniowe - literatura


  218/10324
  Autorzy: Elżbieta Ejankowska.
  Tytuł: Odrębno¶ci sytuacji maj±tkowej filiae familias w ¶wietle ius civile okresu póĽnej republiki i pryncypatu

  ¬ródło: Studia Prawno-Ekonomiczne. - 2013, nr 88, s. 35-48
  Uwagi: Tyt. ang.: Differences in property related status of filiae familias in the light of ius civile during the late Republic and the Principate
  p-ISSN: 0081-6841
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo rzymskie
 • Prawo cywilne


  219/10324
  Autorzy: Olga Natalia Novak, Maciej Brożyna, Wojciech Czarny.
  Tytuł: Offshore cruising as a form of recreation for people with disabilities

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2013, vol. 3, no. 4, s. 169-179
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Niepełnosprawni - sport

  Adres url:

  220/10324
  Autorzy: Edyta Więcławska.
  Tytuł: On various degrees of stability of multi-word combinations in the Polish legal language

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studia Anglica Resoviensia. - 2013, vol. 10, s. 73-85
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1643-0484
  e-ISSN: 1898-8709
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Słowotwórstwo
 • Język polski - gramatyka

  Adres url:

  221/10324
  Autorzy: Rafał Maciuła, Antoni Szczurek.
  Tytuł: Open charm production at the LHC: kt-factorization approach

  ¬ródło: Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology. - 2013, vol. 87, iss. 9, art. no. 094022 (23 p.)
  p-ISSN: 1550-7998
  e-ISSN: 1550-2368
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 13.87.Ce Production
 • PACS: 14.65.Dw Charmed quarks

  DOI:

  222/10324
  Autorzy: Ewa Baran.
  Tytuł: O¶rodki wzrostu w regionie Polski Wschodniej

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2013, Z. 34, s. 124-133
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rozwój gospodarczy - Polska
 • Rozwój społeczny - Polska

  Adres url:

  223/10324
  Autorzy: Agnieszka Mirkiewicz.
  Tytuł: Outline of the history of the Gymnastic Society "Falcon" in Borysław in 1899-1914

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2013, vol. 3, no. 4, s. 5-22
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Index Copernicus: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Towarzystwo Gimanstyczne "Sokół" - historia

  Adres url:

  224/10324
  Autorzy: Karolina Konieczna, Barbara Krupa.
  Tytuł: Owady, jako model w rozumieniu pojęcia "¶wiadczenia ekosystemowe"

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2013, nr 16, s. 45-52
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Owady
 • ¦rodowisko człowieka

  Adres url:

  225/10324
  Autorzy: Marcin Siwek, Magdalena Sowa-Kućma, Dominika Dudek, Krzysztof Styczeń, Bernadeta Szewczyk, Katrzyna Kotarska, Paulina Misztak, Agnieszka Pilc, Małgorzata Wolak, Gabriel Nowak.
  Tytuł: Oxidative stress markers in affective disorders

  ¬ródło: Pharmacological Reports. - 2013, vol. 65, no. 6, s. 1558-1571
  p-ISSN: 1734-1140
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stres oksydacyjny


  226/10324
  Autorzy: Anna Kołomycew, Agnieszka Pawłowska.
  Tytuł: Partnerstwa międzysektorowe w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie Lokalnych Grup Działania w województwie podkarpackim

  ¬ródło: Studia Regionalne i Lokalne. - 2013, iss. 2(52), s. 62-80
  p-ISSN: 1509-4995
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Partnerstwo lokalne
 • Sektor publiczny
 • Przedsiębiorstwa małe i ¶rednie


  227/10324
  Autorzy: Rafał Wilk, Janusz Zieliński.
  Tytuł: Passion and determination of the disabled succeeding in sports

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2013, vol. 3, no. 4, s. 164-168
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Niepełnosprawni - sport

  Adres url:

  228/10324
  Autorzy: Lesław H. Haber, Katarzyna Garwol.
  Tytuł: Pathologies connected with the work of IT specialist in the organizational system of the company

  ¬ródło: Management. - 2013, vol. 17, nr 2, s. 104-116
  p-ISSN: 1429-9321
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Społeczeństwo informacyjne
 • Internet

  Adres url:
  DOI:

  229/10324
  Autorzy: Jacek Chudziak, Sebastian Wójcik.
  Tytuł: Periodic solutions in multivariate invariance arguments

  ¬ródło: Opuscula Mathematica. - 2013, Vol. 33, nr 3, s. 455-465
  p-ISSN: 1232-9274
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • MSC: 39B22 Equations for real functions
 • MSC: 91B16 Utility theory

  Adres url:
  Adres url:
  DOI:

  230/10324
  Autorzy: Sylwester Makarski, Piotr Cyrek.
  Tytuł: Perspektywy rozwoju marketingu

  ¬ródło: Handel Wewnętrzny. - 2013, nr 1, s. 64-73
  Uwagi: Nauka i dydaktyka wobec wyzwań praktyki (czę¶ć III)
  p-ISSN: 0438-5403
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Marketing - zarz±dzanie


  231/10324
  Autorzy: Mirosław Twardowski.
  Tytuł: Phenomenon of life in the eyes of a chemist: Addy Pross

  ¬ródło: Chemik. Nauka, Technika, Rynek. - 2013, Vol. 67, nr 12, s. 1163–1172
  p-ISSN: 0009-2886
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG

  232/10324
  Autorzy: Dimka Nestorova, Emilian Zadarko, Zbigniew Barabasz, Emilia Karaslavova.
  Tytuł: Physical education and sport and its help in the preventing medicine. Monitoring of students' physical efficiency as a health promotion

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2013, vol. 3, no. 3, s. 59-67
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Index Copernicus: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kultura fizyczna
 • Wychowanie fizyczne i kultura fizyczna
 • Sport

  Adres url:

  233/10324
  Autorzy: Ewa Puszczałowska-Lizis.
  Tytuł: Piłka siatkowa - na siedz±co

  ¬ródło: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 9, s. 30-32
  p-ISSN: 0860-8075
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Siatkówka (sport) - nauczanie i trening
 • Niepełnosprawni - kultura fizyczna


  234/10324
  Autorzy: Paweł Król, Waldemar Nadolski.
  Tytuł: Pocz±tki saneczkarstwa w Galicji (1900–1914)

  ¬ródło: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna. - 2013, T. 12, nr 2, s. 27-44
  Uwagi: ISBN tomu 978-83-7455-376-6
  p-ISSN: 1505-4241
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Saneczkarstwo
 • Galicja - historia

  Adres url:

  235/10324
  Autorzy: Wojciech Walat.
  Tytuł: Podstawy teorii i praktyki podręcznika szkolnego

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2013, nr 4, cz. 1, s. 54-65
  Uwagi: Tyt. nr. 4, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Podręczniki szkolne - projekty
 • Nauczanie - metody
 • Nauczanie - teoria


  236/10324
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Paweł Król.
  Tytuł: Pogranicze mniejszo¶ci narodowych: niemieckiej, ukraińskiej i żydowskiej w kulturze fizycznej w Polsce przed 1939 r.

  ¬ródło: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna. - 2013, T. 12, nr 1, s. 41-57
  Uwagi: ISBN tomu 978-83-7455-338-4
  p-ISSN: 1505-4241
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Mniejszo¶ci narodowe - Polska - 19-20 w.
 • Kultura fizyczna - Polska - 19-20 w.

  Adres url:

  237/10324
  Autorzy: Leszek Leszczyński, Grzegorz Maroń.
  Tytuł: Pojęcie i tre¶ć zasad prawa oraz generalnych klauzul odsyłaj±cych. Uwagi porównawcze

  ¬ródło: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius. - 2013, Vol. 60, z. 1, s. 81-91
  p-ISSN: 0458-4317
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo - teoria

  Adres url:

  238/10324
  Autorzy: Jacek Kra¶.
  Tytuł: Poland in the presence of eu legal regulations in the field of tourism

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2013, vol. 3, no. 3, s. 43-52
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Index Copernicus: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka - prawo

  Adres url:

  239/10324
  Autorzy: Karolina Przednowek.
  Tytuł: Polish association of athletics national team members at the european athletics championships in the period from 1934 to 1990

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2013, vol. 3, no. 1, s. 127-146
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Index Copernicus: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Lekkoatletyka - historia
 • Lekkoatletyka - organizacje - historia

  Adres url:

  240/10324
  Autorzy: Małgorzata Leszczyńska.
  Tytuł: Polityka fiskalna państwa a dochody polskich gospodarstw domowych

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2013, z. 31, s. 156-166
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gospodarstwo domowe - finanse
 • Gospodarka


  241/10324
  Autorzy: Paweł Kuca, Rafał Polak.
  Tytuł: Polityka informacyjna starostw powiatowych województwa poskarpackiego : wyniki badań

  ¬ródło: Polityka i Społeczeństwo. - 2013, nr 1, s. 118-129
  p-ISSN: 1732-9639
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d terytorialny - a ¶rodki masowego przekazu
 • Samorz±d terytorialny - informacja


  242/10324
  Autorzy: Anna Golonka.
  Tytuł: Polskie rozwi±zania prawne w zakresie przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu

  ¬ródło: Prokuratura i Prawo. - 2013, nr 3, s. 95-110
  p-ISSN: 1233-2577
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Terroryzm - finanse
 • Prawo finansowe

  Adres url:

  243/10324
  Autorzy: Monika Bugno-Poniewierska, Przemysław Sołek, Leszek Potocki, Klaudia Pawlina, Maciej Wnuk, Grażyna Jeżewska-Witkowska, Ewa Słota.
  Tytuł: Polymorphism of cytogenetic markers in wild and farm red fox (Vulpes vulpes) populations

  ¬ródło: Folia Biologica. - 2013, Vol. 61, nr 3-4, s. 155-163
  p-ISSN: 0015-5497
  e-ISSN: 1734-9168
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Lis - genetyka

  Adres url:

  244/10324
  Autorzy: Joanna Janowska-Augustyn.
  Tytuł: Pomiędzy : próba autokomentarza

  ¬ródło: Fraza. - 2013, nr 3 (81), s. 294-296
  p-ISSN: 1230-4832
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL

  245/10324
  Autorzy: Paweł B±k.
  Tytuł: Poprawno¶ć polityczna a problem ekwiwalencji polskich i niemieckich żeńskich nazw osobowych

  ¬ródło: Lingwistyka Stosowana : przegl±d = Applied Linguistics : review = Angewandte Linguistik : Studien. - 2013, nr 8, s. 27-41
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nazwy osobowe niemieckie
 • Nazwy osobowe polskie

  Adres url:

  246/10324
  Autorzy: Katarzyna Walicka-Cupry¶, Justyna Drzał-Grabiec, Mirosław Mrozkowiak.
  Tytuł: Porównanie parametrów krzywizn kręgosłupa w płaszczyĽnie strzałkowej mierzonych metod± fotogrametryczn± i metod± inklinometryczn±
  Tytuł: Comparison of Parameters of Spinal Curves in the Sagittal Plane Measured by Photogrammetry and Inclinometry

  ¬ródło: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja. - 2013, Vol. 15, nr 5, s. 429-437
  p-ISSN: 1509-3492
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kręgosłup - badanie
 • Postawa ciała - badanie


  247/10324
  Autorzy: Filip Georgiew, Andrzej Maciejczak, Jakub Florek.
  Tytuł: Porównanie pobudliwo¶ci nerwowo-mię¶niowej przed i po zabiegu odbarczenia nerwu po¶rodkowego na poziomie nadgarstka
  Tytuł: Comparing the outcome of nervous-muscular agitation before and after carpal tunnel release

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie = Medical Journal of the Rzeszow University and the National Medicines Institute, Warsaw. - 2013, T. 11, z. 4, s. 461-473, streszcz., abstr., bibliogr.
  Uwagi: tekst równol. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nadgarstek - choroby


  248/10324
  Autorzy: Andrzej Garbarz.
  Tytuł: Posługa sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie

  ¬ródło: Resovia Sacra. - 2011/2013, R. 18-20, s. 369-390
  p-ISSN: 1234-8880
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wyższe Seminarium Duchowne (Rzeszów)
 • Franciszkanki Rodziny Maryi
 • Zakony żeńskie - katolicyzm


  249/10324
  Autorzy: Barbara Fura, Colin F. Hales.
  Tytuł: Postawy studentów wobec wprowadzenia nauczania opartego na technologiach informacyjno-komunikacyjnych

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2013, Z. 32, s. 7-25
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technologia informacyjna
 • Studenci - nauka


  250/10324
  Autorzy: Małgorzata My¶liwiec, Mieczysław Walczak, Ewa Małecka-Tendera, Anna Dobrzańska, Barbara Cybulska, Krzysztof J. Filipiak, Artur Mazur, Przemysława Jarosz-Chobot, Agnieszka Szadkowska, Andrzej Rynkiewicz, Alicja Chybicka, Piotr Socha, Agnieszka Brandt, Jolanta Kubalska, Jolanta Bautembach-Minkowska, Janusz Limon, Tomasz Zdrojewski, Maciej Banach.
  Tytuł: Postępowanie w rodzinnej hipercholesterolemii u dzieci i młodzieży. Stanowisko Forum Ekspertów Lipidowych

  ¬ródło: Kardiologia Polska. - 2013, Vol. 71, iss.10, s. 1099-1105
  p-ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Hipercholesterolemia

  DOI:

  251/10324
  Autorzy: Piotr Cyrek.
  Tytuł: Postrzeganie oferty sklepów dyskontowych przez klientów handlu detalicznego

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarz±dzania, Finansów i Marketingu. - 2013, nr 31 (776), s. 295-310
  Uwagi: Tyt. nr. 15 : Marketing przyszło¶ci. Trendy. Strategie. Instrumenty : wybrane aspekty marketingu w handlu i usługach
  p-ISSN: 1640-6818 ; 1509-0507
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Handel detaliczny - Polska
 • Konsumenci (ekon.) - badanie


  252/10324
  Autorzy: Marta Przydział, Iwona Pazan-¦liż, Robert Krasowski.
  Tytuł: Postulated and real function of the "field trips" in health promotion

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2013, vol. 3, no. 1, s. 82-103
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Index Copernicus: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Promocja zdrowia
 • Kultura fizyczna

  Adres url:

  253/10324
  Autorzy: Maria Siuta-Górecka.
  Tytuł: Poszukiwanie prawdy o kondycji ludzkiej : o twórczo¶ci Krzysztofa WoĽniaka

  ¬ródło: Fraza. - 2013, nr 4 (82), s. 246-248
  p-ISSN: 1230-4832
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • WoĽniak Krzysztof (1961-2012)


  254/10324
  Autorzy: Maciej Balawejder, Piotr Antos, Stanisław Sadło.
  Tytuł: Potential of ozone utilization for reduction of pesticide residue in food of plant origin : a rewiev

  ¬ródło: Roczniki Państwowego Zakładu Higieny. - 2013, vol. 64, iss. 1, s. 13-18
  p-ISSN: 0035-7715
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pestycydy - wpływ na ¶rodowisko
 • Ozon - stosowanie


  255/10324
  Autorzy: Bogdan Wierzbiński.
  Tytuł: Pozarolnicza przedsiębiorczo¶ć determinant± konkurencyjno¶ci przedsiębiorstw usługowych z terenów wiejskich południowo-wschodniej Polski

  ¬ródło: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - 2013, T. 15, nr 3, s. 378-383
  p-ISSN: 1508-3535
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorstwa małe i ¶rednie - konkurencyjno¶ć
 • Podkarpackie województwo - konkurencyjno¶ć


  256/10324
  Autorzy: Bożenna Karczmarek-Borowska, Aleksandra Stryjkowska, Monika Gr±dalska-Lampart, Monika Grybel.
  Tytuł: Poziom wiedzy kobiet z terenów wiejskich na temat raka piersi
  Tytuł: Knowledge of breast cancer among women living in rural areas

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2013, T. 11, nr 3, s. 298-310
  Uwagi: Tekst równol.: pol. ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sutki - nowotwory - zapobieganie i leczenie
 • Wie¶ - zdrowotno¶ć


  257/10324
  Autorzy: Anna Jacek, Karolina Borowska, Sławomir Porada, Emilia Rozwadowska.
  Tytuł: Prawa pacjenta z zaburzeniami psychicznymi

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie. - 2013, nr 2 (40), s. 219-231
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Choroby psychiczne
 • Prawa pacjenta

  Adres url:

  258/10324
  Autorzy: Ewa Bonusiak.
  Tytuł: Prawo do dobrej administracji jako kategoria prawna

  ¬ródło: Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka. - 2013, nr 1, s. 82-98
  p-ISSN: 1896-0049
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Administracja - prawo


  259/10324
  Autorzy: Elżbieta Dynia.
  Tytuł: Prawo Unii Europejskiej a prawo krajowe - aspekty teoretyczne

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2013, Z. 13, s. 47-55, summ.
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie


  260/10324
  Autorzy: Zbigniew Gomółka, Bogusław Twaróg, Paweł Krutys.
  Tytuł: Prediction mechanism for the face tracking algorithm

  ¬ródło: Przegl±d Elektrotechniczny. - 2013, R. 89, nr 7, s. 202-205
  Uwagi: Tyt. pol.: Algorytm ¶ledzenia twarzy z wykorzystaniem mechanizmu predykcji
  p-ISSN: 0033-2097
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Algorytmy - stosowanie

  Adres url:

  261/10324
  Autorzy: Krzysztof Przednowek, Krzysztof Wiktorowicz.
  Tytuł: Prediction of the result in race walking using regularized regression models

  ¬ródło: Journal of Theoretical and Applied Computer Science. - 2013, vol. 7, no. 2, p. 45-58
  p-ISSN: 2299-2634
  e-ISSN: 2300-5653
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Trening sportowy

  Adres url:

  262/10324
  Autorzy: Sylwester Czopek.
  Tytuł: Prehistoric cultures of warriors or warriors of prehistoric cultures?

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2013, Vol. 13, no. 1-4, s. 48-58
  Uwagi: W wersji elektr.: Vol. 13, no. 3, s. 48-47
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz - historia

  Adres url:

  263/10324
  Autorzy: Piotr Antos, Anna Kurdziel, Stanisław Sadło, Maciej Balawejder.
  Tytuł: Preliminary study on the use of ozonation for the degradation of dithiocarbamate residues in the fruit drying process : mancozeb residue in blackcurrant is the example used

  ¬ródło: Journal of Plant Protection Research. - 2013, vol. 53, iss. 1, s. 48-52
  p-ISSN: 1427-4345
  e-ISSN: 1899-007X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ozon - stosowanie
 • Owoce - kucharstwo i przetwórstwo

  Adres url:

  264/10324
  Autorzy: Marcin Halicki.
  Tytuł: Prezentacja koncepcji biznesowej "stowarzyszeń do poszczególnych czynno¶ci handlowych na wspólny rachunek" w kontek¶cie współczesnych uwarunkowań w Polsce

  ¬ródło: Zarz±dzanie i Finanse. - 2013, nr 1/t. 4, s. 171-184
  Uwagi: Tyt. ang.: Presentation of the business concept of "associations to particular business activities on a joint account" in the context of contemporary conditions in Poland
  p-ISSN: 2084-5189
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Klastry (ekon.)

  Adres url:

  265/10324
  Autorzy: Mariola Hoszowska.
  Tytuł: Problem opracowywania monografii historyków - głos w dyskusji

  ¬ródło: Sensus Historiae. - 2013, vol. 12, nr 3, s. 173-174
  p-ISSN: 2082-0860
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Finkel Ludwik (1858-1930)
 • Wydawnictwa naukowe - badanie

  Adres url:

  266/10324
  Autorzy: Anna Golonka.
  Tytuł: Problematyka zgody na leczenie wyrażonej przez osobę z tzw. zaburzeniami psychicznymi

  ¬ródło: Wojskowy Przegl±d Prawniczy. - 2013, nr 2, s. 106-122
  p-ISSN: 0137-7272
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Psychiatria - prawo
 • Zgoda na ¶wiadczenia zdrowotne

  Adres url:

  267/10324
  Autorzy: Grzegorz Raba.
  Tytuł: Problemy diagnostyczne w przebiegu leczenia podwójnej macicy - opis przypadku
  Tytuł: Problemy diagnostyczne w przebiegu leczenia podwójnej macicy - opis przypadku

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2013, T. 11, nr 2, s. 252-256
  Uwagi: Tekst równol.: pol. ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Macica
 • Endometrioza


  268/10324
  Autorzy: Lidia Brodowski.
  Tytuł: Problemy konstytucyjne państw członkowskich Unii Europejskiej w zwi±zku z Europejskim Nakazem Aresztowania

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2013, Z. 13, s. 17-33, summ.
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Europejski Nakaz Aresztowania


  269/10324
  Autorzy: Renata Tobiasz-Salach, Ewelina Janowska-Mi±sik, Dorota Bobrecka-Jamro.
  Tytuł: Produkcja zbóż w województwie podkarpackim w latach 2002-2011

  ¬ródło: Fragmenta Agronomica. - 2013, Vol. 30, nr 2, s. 153-161
  Uwagi: Tyt. ang.: The cereal production in Podkarpackie province in 2002-2011 years
  p-ISSN: 0860-4088
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zboże - uprawa
 • Podkarpackie województwo - rolnictwo

  Adres url:

  270/10324
  Autorzy: Grażyna Gajdek.
  Tytuł: Produkt regionalny i tradycyjny Podkarpacia we współczesnej gospodarce Polski

  ¬ródło: Gospodarka i Finanse. - 2013, z. 3, s. 45-54
  Uwagi: Tyt. z. 3: Ekonomiczne aspekty zarz±dzania jako¶ci±
  p-ISSN: 2084-7904
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Podkarpackie województwo - gospodarka
 • Produkt regionalny


  271/10324
  Autorzy: Jadwiga Topczewska, Wanda Krupa.
  Tytuł: Program ochrony zasobów genetycznych koni jako czynnik stymuluj±cy rozwój gospodarstw rolnych na Podkarpaciu

  ¬ródło: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - 2013, T. 15, nr 1, s. 210-213
  p-ISSN: 1508-3535
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Koń - genetyka
 • Koń - hodowla
 • Podkarpackie województwo - rolnictwo


  272/10324
  Autorzy: Oksana Weretiuk.
  Tytuł: Próba okre¶lenia i uporz±dkowania znaczeń zwi±zanych z geopoetyk±

  ¬ródło: Porównania. - 2013, nr 12, s. 25-42
  p-ISSN: 1733-165X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Poezja - teoria

  Adres url:

  273/10324
  Autorzy: Jolanta Wojnar.
  Tytuł: Przestrzenno-czasowe zróżnicowanie stopnia wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2013, Z. 32, s. 493-503
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technologia informacyjna
 • Telekomunikacja
 • Przedsiębiorstwa małe i ¶rednie - zarz±dzanie


  274/10324
  Autorzy: Magdalena Cyrek.
  Tytuł: Przestrzenny wymiar nierówno¶ci w zakresie konsumpcji

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2013, z. 31, s. 128-145
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nierówno¶ci społeczne


  275/10324
  Autorzy: Sławomir Zabraniak.
  Tytuł: Przygotowanie do kapłaństwa w archidiecezji gnieĽnieńskiej po soborze trydenckim (1577-1660)

  ¬ródło: Nasza Przeszło¶ć. - 2013, T. 119, s. 67-88
  p-ISSN: 0137-3218
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kapłaństwo
 • Sobór Trydencki - (1545-1563)


  276/10324
  Autorzy: Zbigniew Chmielewski, Paweł Kuca.
  Tytuł: Przyjęcie przez Polskę umowy ACTA w opinii studentów - wyniki badań

  ¬ródło: Studia Medioznawcze. - 2013, nr 1, s. 113-128
  p-ISSN: 1641-0920
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Porozumienie ACTA
 • Studenci - socjologia - Polska


  277/10324
  Autorzy: Bogumił Lewandowski, Wojciech Niedziela, Sebastian Sternberg de - Stojałowski, Joanna Wojnar, Krzysztof Martiszek.
  Tytuł: Przykry zapach z ust (halitosis) - problem nie tylko stomatologiczny

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2013, T. 11, nr 2, s. 219-225
  Uwagi: Tekst równol.: pol. ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Halitoza
 • Jama ustna - choroby
 • Jama ustna - higiena


  278/10324
  Autorzy: Romuald Krajewski.
  Tytuł: Przypadkowo rozpoznawane nowotwory mózgu

  ¬ródło: Neurologia po Dyplomie. - 2013, nr 1, s. 28-33
  p-ISSN: 1734-8668
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Mózg - nowotwory


  279/10324
  Autorzy: Renata ¦wirgoń-Skok.
  Tytuł: Przywileje spadkowe w rozwoju historycznym rzymskiego prawa prywatnego

  ¬ródło: Ius et Administratio. - 2013, nr 1, s. 94-105
  p-ISSN: 1732-7318
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Spadek - prawo rzymskie


  280/10324
  Autorzy: Jakub M. Łukasiewicz.
  Tytuł: Pytanie o zasadno¶ć causa wspólnoty życiowej przy czynno¶ciach przysparzaj±cych pomiędzy konkubentami

  ¬ródło: Studia Prawnicze. - 2013, nr 1, s. 113-130
  p-ISSN: 0039-3312
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Konkubinat - prawo


  281/10324
  Autorzy: Mariola Kłusek-Gawenda, Antoni Szczurek.
  Tytuł: Π+- and Π00 pair production in photon-photon scattering and ultraperipheral ultrarelativistic heavy-ion collisions

  ¬ródło: Physical Review C. - 2013, vol. 87, art. no. 054908
  p-ISSN: 0556-2813
  e-ISSN: 1089-490X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Neutrony

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 25.75.Dw Particle and resonance production
 • PACS: 24.30.-v Resonance reactions

  DOI:

  282/10324
  Autorzy: Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro, Michał Noworól.
  Tytuł: Reakcja rzepaku ozimego na zróżnicowan± ilo¶ć wysiewu nasion w rejonie podkarpackim

  ¬ródło: Ro¶liny Oleiste = Oilseed Crops. - 2013, T. 34, z. 1, s. 65-74
  p-ISSN: 1233-8273
  e-ISSN: 2084-5057
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rzepak ozimy - uprawa

  Adres url:

  283/10324
  Autorzy: Justyna Podgórska, Wacław Kruk, Izabela Cichocka.
  Tytuł: Reasons for delays in treatment of patients suffering from malignant cancers in Podkarpackie voivodeship

  ¬ródło: Zdrowie Publiczne = Polish Journal of Public Health. - 2013, Vol. 123, nr 2, s. 116-121
  Uwagi: Tyt. w jęz. pol.: Przyczyny opóĽnień leczenia chorych na nowotwory zło¶liwe w województwie podkarpackim
  p-ISSN: 0044-2011
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nowotwory - leczenie
 • Podkarpackie województwo - zdrowotno¶ć

  Adres url:

  284/10324
  Autorzy: Małgorzata Wosiek.
  Tytuł: Regionalne zróżnicowanie sytuacji finansowej gmin w warunkach dysproporcji rozwojowych w Polsce

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2013, Z. 34, s. 144-158
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Budżety gminne
 • Samorz±d gminny

  Adres url:

  285/10324
  Autorzy: Dorota Grabek-Lejko, Vladimir A. Sibirny, Andriy Sibirny.
  Tytuł: Regulacja ekspresji genów w komórkach drożdży metylotroficznych

  ¬ródło: Postępy Biochemii. - 2013, T. 59, nr 1, s. 95-106
  p-ISSN: 0032-5422
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Drożdże - biochemia


  286/10324
  Autorzy: Andrzej Habior, Marek Hartleb, Piotr Milkiewicz, Krzysztof Gutkowski, Halina Cichoż-Lach, Tomasz Mach, Irena Ciećko-Michalska, Małgorzata Ferenc, Tomasz Bobiński, Joanna Raszeja-Wyszomirska, Andrzej Prystupa, Włodzimierz Zych, Ewa Wunsch, Michał Wasilewicz.
  Tytuł: Rekomendacje Sekcji Hepatologicznej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii dotycz±ce cholestatycznych chorób w±troby — adaptacja wytycznych europejskich

  ¬ródło: Gastroenterologia Kliniczna - Postępy i Standardy. - 2013, T.5, nr 1, s. 5-39
  p-ISSN: 2081-1020
  e-ISSN: 2081-5115
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 1.000

  287/10324
  Autorzy: Agata Ludera-Ruszel.
  Tytuł: Reprezentacja spółki kapitałowej przy zawarciu umowy o pracę z członkiem zarz±du i skutki naruszenia zasad reprezentacji

  ¬ródło: Monitor Prawa Pracy. - 2013, nr 4, s. 179-183
  p-ISSN: 1731-8165
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Umowa o pracę
 • Prawo pracy


  288/10324
  Autorzy: Małgorzata Zaborniak-Sobczak.
  Tytuł: Responsibility in the hierarchy of values of the Polish youth with hearing impairment

  ¬ródło: The New Educational Review. - 2013, Vol. 33, no. 3, s. 87-98
  p-ISSN: 1732-6729
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Słuch - zaburzenia
 • Młodzież - wychowanie


  289/10324
  Autorzy: Joanna Kostecka.
  Tytuł: Retardacja tempa życia i przekształcania zasobów przyrody - wybrane implikacje obywatelskie

  ¬ródło: Inżynieria Ekologiczna. - 2013, nr 34, s. 38-52
  p-ISSN: 2081-139X
  e-ISSN: 2299-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ekorozwój

  Adres url:

  290/10324
  Autorzy: Krzysztof Kukuła, Aneta Bylak.
  Tytuł: Rodzima populacja babki łysej Neogobius gymnotrachelus w Polsce?

  ¬ródło: Chrońmy Przyrodę Ojczyst±. - 2013, T. 69, nr 1, s. 61-65
  Uwagi: Tyt. ang.: The native populaton of racer goby Neogobius gymnotrachelus in Poland?
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ryby - ekologia

  Adres url:

  291/10324
  Autorzy: Bartosz Wróblewski.
  Tytuł: Rola armii wobec kryzysu politycznego w Jordanii na podstawie korespondencji Johna Bagota Glubba z generałem Geraldem Templerem w styczniu i lutym 1956 r.

  ¬ródło: Dzieje Najnowsze. - 2013, nr 1, s. 135-147
  p-ISSN: 0419-8824
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jordania - polityka
 • Jordania - historia


  292/10324
  Autorzy: Zbigniew Suraj, Krzysztof Pancerz.
  Tytuł: ROSECON: a computer tool for synthesis and verification of concurrent systems specified by information systems

  ¬ródło: Fundamenta Informaticae. - 2013, Vol. 126, nr 4, s. 335-351
  p-ISSN: 0169-2968
  e-ISSN: 1875-8681
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  DOI:

  293/10324
  Autorzy: Marta Pisarek, Dominika Szczepanik, Marta Gargała.
  Tytuł: Ro¶linno¶ć ozdobna cmentarzy gminy Pruchnik na Podkarpaciu

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2013, nr 16, s. 75-80
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cmentarze

  Adres url:

  294/10324
  Autorzy: Marta Gargała, Marta Pisarek.
  Tytuł: Ro¶linno¶ć towarzysz±ca małej architekturze sakralnej w Husowie na Podkarpaciu

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2013, nr 16, s. 25-30
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Husów (woj. podkarpackie) - flora
 • Kapliczki i krzyże przydrożne - Polska

  Adres url:

  295/10324
  Autorzy: Łukasz Łuczaj.
  Tytuł: Ro¶liny ¶więcone w bukietach w dniu Matki Boskiej Zielnej w cerkwiach prawosławnych na przedpolu Puszczy Białowieskiej

  ¬ródło: Etnobiologia Polska. - 2013, vol. 3, s. 55-62
  Uwagi: Tyt. ang.: Plants in bouquets blessed on Assumption Day in Orthodox churches in the vicinity of the Białowieża Forest
  p-ISSN: 2083-6228
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ro¶liny - etnografia
 • Wniebowzięcie Marii
 • Obyczaje ludowe - Polska
 • ¦więta - etnografia - Polska
 • Białowieża (woj. podlaskie) - flora

  Adres url:

  296/10324
  Autorzy: Tomasz Durak, Magdalena Żywiec, Bernadetta Ortyl.
  Tytuł: Rozprzestrzenianie się zaro¶li drzewiastych w piętrze połonin Bieszczad Zachodnich

  ¬ródło: Sylwan. - 2013, Vol. 153, iss. 2, s. 130-138
  Uwagi: Tyt. w j. ang.: Expansion of brushwood in the subalpine zone of the Western Bieszczady Mts.
  p-ISSN: 0039-7660
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bieszczady - flora


  297/10324
  Autorzy: Jadwiga Skrzypek-Faluszczak.
  Tytuł: Rozumne widzenie Dobra jako jego mistyczne do¶wiadczenie

  ¬ródło: Hybris : internetowy magazyn filozoficzny. - 2013, nr 20, s. 60-82
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1689-4286
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dobro - filozofia

  Adres url:

  298/10324
  Autorzy: Agnieszka Długosz.
  Tytuł: Rozwijanie twórczej aktywno¶ci uczniów na lekcjach techniki

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2013, nr 4, cz. 1, s. 71-76
  Uwagi: Tyt. nr. 4, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technika - nauczanie - metody


  299/10324
  Autorzy: Sławomir Jandzi¶, Teresa Pop, Mariusz Drużbicki, Grzegorz Przysada.
  Tytuł: Rozwój rehabilitacji w o¶rodku rzeszowskim
  Tytuł: Development of the rehabilitation at the Rzeszów centre

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie = Medical Journal of the Rzeszow University and the National Medicines Institute, Warsaw. - 2013, T. 11, z. 4, s. 547-555, streszcz., abstr., bibliogr.
  Uwagi: tekst równol. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rehabilitacja (med.) - historia
 • Rzeszów (woj. podkarpackie) - służba zdrowia


  300/10324
  Autorzy: Lidia Perenc.
  Tytuł: Różnorodno¶ć czynników etiologicznych w patogenezie udarów mózgu u dzieci
  Tytuł: Heterogeneity of etiological factors in pathogenesis of cerebral strokes in children

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2013, T. 11, nr 3, s. 389-409
  Uwagi: Tekst równol.: pol. ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Udar mózgu - pediatria


  301/10324
  Autorzy: Krzysztof Malicki.
  Tytuł: Rzeszowscy studenci i ich pierwsza aktywno¶ć zawodowa

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2013, Z. 13, s. 109-117
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rzeszów (woj. podkarpackie) - szkolnictwo wyższe
 • Absolwenci szkół wyższych - praca


  302/10324
  Autorzy: Jolanta Zawora.
  Tytuł: Samodzielno¶ć finansowa samorz±dów gminnych w warunkach spowolnienia gospodarczego

  ¬ródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2013, nr 306, s. 523-533
  Uwagi: Tyt. nr. 306 : Finanse publiczne / red. nauk. Jerzy Sokołowski, Arkadiusz Żabiński
  p-ISSN: 1899-3192
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d terytorialny - finanse


  303/10324
  Autorzy: Elżbieta Kra¶nianin, Marian Semczuk, Andrzej Skręt, Andrzej Semczuk.
  Tytuł: Satysfakcja z opieki okołoporodowej pacjentek rodz±cych w Polsce/Rzeszów i w Republice Federalnej Niemiec/Gross-Gerau

  ¬ródło: Ginekologia Polska. - 2013, Vol. 84, nr 1, s. 17-23
  Uwagi: Tyt. ang.: Level of satisfaction in patients giving birth in Poland/Rzeszów and in the Federal Republic of Germany/Gross-Gerau
  p-ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.411
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Położnictwo - metody

  Adres url:

  304/10324
  Autorzy: Colin F. Hales.
  Tytuł: Second-level Digital Divide (DD2) : an investigation into online users' skills

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2013, Z. 35, s. 182-195
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wykluczenie cyfrowe

  Adres url:

  305/10324
  Autorzy: Joanna Kostecka.
  Tytuł: Self-evaluation on the way to retardation of pace life and resources transformation

  ¬ródło: Problemy Ekorozwoju. - 2013, vol. 8, nr 2, s. 93-102
  Uwagi: Tyt. pol.: Samoocena na drodze retardacji tempa życia i przekształcania zasobów
  p-ISSN: 1895-6912
  e-ISSN: 2080-1971
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ekorozwój

  Adres url:

  306/10324
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: Seminar in Hockenheim and reflections about evolution of martial arts

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2013, vol. 3, no. 3, s. 92-95
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Index Copernicus: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz - zjazdy i konferencje

  Adres url:

  307/10324
  Autorzy: Krzysztof Gutkowski, Marek Hartleb, Teresa Kacperek-Hartleb, Joanna Musialik, Grzegorz Boryczka, Maciej Kajor.
  Tytuł: Serum levels of IL-17 and its activators in chronic hepatitis C patients

  ¬ródło: Central European Journal of Immunology. - 2013, Vol. 38, nr 1, s. 76-79
  p-ISSN: 1426-3912
  e-ISSN: 1644-4124
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000

  308/10324
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Paweł Król.
  Tytuł: Skoki narciarskie w Polsce (1907–1939)

  ¬ródło: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna. - 2013, T. 12, nr 2, s. 45-61
  Uwagi: ISBN tomu 978-83-7455-376-6
  p-ISSN: 1505-4241
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Skoki narciarskie - 1900-1939

  Adres url:

  309/10324
  Autorzy: Jan Buczek, Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro.
  Tytuł: Skuteczno¶ć metod regulacji zachwaszczenia w pszenicy jarej

  ¬ródło: Progress in Plant Protection = Postępy w Ochronie Ro¶lin. - 2013, Vol. 53, iss. 2, s. 265-270
  Uwagi: Tyt. ang.: Efficacy of weed control methods in spring wheat
  p-ISSN: 1427-4337
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pszenica jara - uprawa
 • Chwasty - zwalczanie

  Adres url:

  310/10324
  Autorzy: Agnieszka Orzechowska.
  Tytuł: Służebno¶ć przesyłu - wybrane zagadnienia

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2013, z. 12, s. 118-133
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo cywilne
 • Nieruchomo¶ci - prawo


  311/10324
  Autorzy: Ewa Polak, Magdalena Tokarczyk.
  Tytuł: Social environment and the level of chosen motor skills amongst teenagers aged between 14 to 16 from the area of the Malopolska voivodeship

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2013, vol. 3, no. 2, s. 201-218
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Index Copernicus: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Młodzież - rozwój fizyczny
 • Małopolska - kultura fizyczna

  Adres url:

  312/10324
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: Social stratification in Japanese and some other martial arts : a comparison and discussion of changes

  ¬ródło: Physical Culture and Sport. Studies and Research. - 2013, vol. 59, iss. 1, s. 49-59
  p-ISSN: 2081-2221
  e-ISSN: 1899-4849
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz - socjologia

  DOI:

  313/10324
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Łukasz Szmyd, Sławomir Jandzi¶, Paweł Król.
  Tytuł: Spa tourism in Poland in the II half of the 19th century

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2013, vol. 3, no. 3, s. 105-132
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Index Copernicus: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka - Polska

  Adres url:

  314/10324
  Autorzy: Ryszard Kata.
  Tytuł: Społeczna odpowiedzialno¶ć banków spółdzielczych w Polsce

  ¬ródło: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - 2013, T. 15, nr 2, s. 144-151
  p-ISSN: 1508-3535
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Banki spółdzielcze


  315/10324
  Autorzy: Mieczysław Jan Król.
  Tytuł: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2013, Z. 32, s. 123-134
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Społeczeństwo informacyjne


  316/10324
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Paweł Król, Henryk Rożek.
  Tytuł: Sports contacts of football teams of the KS "Resovia" in the Lvov Circuit League in years 1930-1939

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2013, vol. 3, no. 2, s. 5-44
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Index Copernicus: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Resovia Rzeszów
 • Lwów (Ukraina) - sport - historia
 • Piłka nożna - historia

  Adres url:

  317/10324
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Paweł Król, Sławomir Jandzi¶.
  Tytuł: Sports-medical care in Lvov before 1939

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2013, vol. 3, no. 2, s. 139-154
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Index Copernicus: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Lwów (Ukraina) - historia
 • Lwów (Ukraina) - sport - historia

  Adres url:

  318/10324
  Autorzy: Jerzy Kitowski.
  Tytuł: Sposoby ujmowania kryterium uwarunkowań działalno¶ci w metodach oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2013, Nr 59, s. 155-166.
  Uwagi: Tyt. nr: Zarz±dzanie Finansami : mierzenie wyników przedsiębiorstw i ocena efektywno¶ci inwestycji / red. nauk. D. Zarzecki
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorstwo - finanse


  319/10324
  Autorzy: Maria Zadarko-Domaradzka, Emilian Zadarko, Zbigniew Barabasz, Marek Sobolewski.
  Tytuł: Spożywanie alkoholu jako zachowanie ryzykowne dla zdrowia w¶ród młodzieży akademickiej studiuj±cej na Podkarpaciu

  ¬ródło: Przegl±d Lekarski. - 2013, Vol. 70, nr 8, s. 546-550
  Uwagi: Tyt. ang.: Alcohol use and health risk behaviours among academic students in Podkarpackie
  p-ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Alkoholizm - socjologia
 • Młodzież - zdrowotno¶ć


  320/10324
  Autorzy: Małgorzata Leszczyńska.
  Tytuł: Spójno¶ć społeczno-ekonomiczna a regionalne zróżnicowanie gospodarstw domowych w Polsce w ¶wietle wybranych wskaĽników społecznych

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2013, Z. 34, s. 134-143
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gospodarstwo domowe - finanse
 • Rozwój społeczny - Polska

  Adres url:

  321/10324
  Autorzy: Elżbieta Miezin.
  Tytuł: Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego do bibliotek w Petersburgu, Tallinie i Rydze

  ¬ródło: Podkarpackie Studia Biblioteczne. - 2013, Nr 2, s. 49-53
  Uwagi: Dok. elektr.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bibliotekarstwo

  Adres url:

  322/10324
  Autorzy: Krzysztof Kukuła, Aneta Bylak.
  Tytuł: Stan populacji lipienia europejskiego Thymallus thymallus L. na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego

  ¬ródło: Roczniki Bieszczadzkie. - 2013, T. 21, s. 287-296
  Uwagi: Tyt. ang.: Grayling Thymallus thymallus L. population condition in the Bieszczady National Park
  p-ISSN: 1233-1910
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bieszczadzki Park Narodowy - flora

  Adres url:

  323/10324
  Autorzy: Katarzyna Szwed.
  Tytuł: Stanowisko autonomii nordyckich wobec integracji europejskiej

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2013, z. 12, s. 134-143
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Integracja europejska - polityka


  324/10324
  Autorzy: Robert Białogłowski, Krystian Tuczyński, Tomasz Warchoł, Damian Kardy¶.
  Tytuł: Stanowisko do badania czujników temperaturowych

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2013, nr 4, cz. 2, s. 398-405
  Uwagi: Tyt. nr. 4, cz. 2 : Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Czujniki
 • Termoelektryczno¶ć
 • Elektronika


  325/10324
  Autorzy: Mateusz Wolanin.
  Tytuł: Stanowisko Rubus chaerophylloides (Rosaceae) w południowo-wschodniej Polsce

  ¬ródło: Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. - 2013, Vol. 20, no. 1, s. 140-142
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jeżyna - geografia - Polska
 • Przemy¶l (woj. podkarpackie) - flora


  326/10324
  Autorzy: Konrad Wilk, Christoph Sowada, Wacław Kruk.
  Tytuł: Starzenie się społeczeństwa polskiego a wydatki NFZ na opiekę długoterminow± w latach 2004-2010 - zróżnicowanie regionalne
  Tytuł: Ageing of Polish society and NFZ expenses on long-term care from 2004 to 2010 - regional differentation

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2013, T. 11, nr 3, s. 279-287
  Uwagi: Tekst równol.: pol. ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Społeczeństwo - socjologia


  327/10324
  Autorzy: Maria Bosak.
  Tytuł: Status prawny dzieci wykonuj±cych pracę

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2013, z. 12, s. 11-22
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo pracy
 • Praca młodocianych - Polska


  328/10324
  Autorzy: K. Kłos, Zofia Sokołowicz, H. Bielińska.
  Tytuł: Sterowanie nie¶no¶ci± jako czynnik poprawiaj±cy efektywno¶ć chowu gęsi na obszarach przyrodniczo cennych

  ¬ródło: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - 2013, T. 15, nr 1, s. 91-96
  p-ISSN: 1508-3535
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gę¶ domowa - hodowla
 • Rolnictwo ekologiczne


  329/10324
  Autorzy: Rafał Rak, Stanisław Drożdż, Jarosław Kwapień, Paweł O¶więcimka.
  Tytuł: Stock returns versus trading volume : is the correspondence more general?

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. B. - 2013, Vol. 44, nr 10, s. 2035-2050
  p-ISSN: 0587-4254
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 89.20.-a Interdisciplinary applications of physics
 • PACS: 89.65.Gh Economics; econophysics, financial markets, business and manageme
 • PACS: 89.75.-k Complex systems

  DOI:

  330/10324
  Autorzy: Tomasz Potocki, Tomasz ¦wist.
  Tytuł: Stopa bezrobocia a poziom szczę¶cia w obliczu ¶wiatowego kryzysu finansowego

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2013, z. 31, s. 359-371
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bezrobocie
 • Szczę¶cie
 • Kryzys gospodarczy


  331/10324
  Autorzy: Elżbieta Głodek, Marian Gil.
  Tytuł: Stopień realizacji norm żywieniowych u kobiet o różnej warto¶ci wskaĽnika wagowo-wzrostowego

  ¬ródło: Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - 2013, T. 46, nr 2, s. 171-177
  Uwagi: Tyt. ang.: The degree of realization of nutrition standards in women with different levels Body Mass Index
  p-ISSN: 0365-9445
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kobieta - zdrowotno¶ć
 • Kobieta - antropologia - Polska

  Adres url:

  332/10324
  Autorzy: Małgorzata Sznajder, J. A. Majewski.
  Tytuł: Structure and charge compensation of heteropolar SiC/GaN interfaces

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2013, vol. 124, nr 5, s. 772-774
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 68.35.-p Solid surfaces and solid-solid interfaces: Structure and energeti
 • PACS: 68.35.Ct Interface structure and roughness
 • PACS: 68.47.Fg Semiconductor surfaces
 • PACS: 68.65.-k Low-dimensional, mesoscopic, nanoscale and other related systems:

  Adres url:
  DOI:

  333/10324
  Autorzy: Ewa Dziurzyńska-Białek, Anna Solińska, Wiesław Guz, Witold Krupski, Agnieszka Grudzińska-Raczek, Agnieszka Kostkiewicz, Iwona Kucharska-Mi±sik, Joanna Stopa, Monika Zaj±c-Mnich.
  Tytuł: Stwardnienie guzowate - charakterystyka radiologiczno-kliniczna chorych leczonych w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie

  ¬ródło: Pediatria Polska. - 2013, vol. 88, iss. 5, p. 426-433
  Uwagi: Tyt. ang.: Tuberous sclerosis complex - Radiological and clinical characteristic of patients treated in Provincial Hospital No. 2 in Rzeszów
  p-ISSN: 0031-3939
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  DOI:

  334/10324
  Autorzy: Teresa Pop.
  Tytuł: Subluxation of the shoulder joint in stroke patients and the influence of selected factors on the incidence of instability
  Tytuł: Podwichnięcie w stawie ramiennym u chorych po udarze mózgu i wpływ wybranych czynników na często¶ć występowania niestabilno¶ci

  ¬ródło: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja. - 2013, Vol. 15, nr 3, s. 259-267
  p-ISSN: 1509-3492
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Udar mózgu - rehabilitacja
 • Staw barkowy - rehabilitacja


  335/10324
  Autorzy: Tadeusz Kwater, Bogdan Kwiatkowski, Paweł Krutys, Ewa Żesławska.
  Tytuł: Symulacje komputerowe modelu matematycznego zanieczyszczonej biochemicznie wody z uwzględnieniem zjawiska dyfuzji

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2013, nr 4, cz. 2, s. 345-350
  Uwagi: Tyt. nr. 4, cz. 2 : Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Symulacja - stosowanie
 • Komputery - stosowanie
 • Dyfuzja


  336/10324
  Autorzy: Małgorzata Baran, Justyna Stecko.
  Tytuł: Symulacyjny model gospodarki - przypadek przedsiębiorstwa Fotosystem

  ¬ródło: Humanities and Social Sciences. - 2013, vol. 18, nr 2, p. 29-40
  p-ISSN: 1234-3684
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gospodarka
 • Przedsiębiorstwo - organizacja

  Adres url:

  337/10324
  Autorzy: Małgorzata Baran, Justyna Stecko.
  Tytuł: Symulacyjny model gospodarki materiałowej - przypadek przedsiębiorstwa Fotosystem

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Ekonomia i Nauki Humanistyczne. - 2013, Z. 18, nr 2, s. 29-40
  p-ISSN: 1234-3684
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorstwo - zarz±dzanie
 • Symulacja - stosowanie


  338/10324
  Autorzy: Bohdan Achrem-Achremowicz.
  Tytuł: Syndrom czerwonego wina - mity czy rzeczywisto¶ć?

  ¬ródło: Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny. - 2013, T. 57, nr 7-8, s. 30, 32, 34
  p-ISSN: 0137-2645
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wino - wpływ na zdrowie


  339/10324
  Autorzy: Tadeusz Kwater, Robert Pękala, Bogusław Twaróg.
  Tytuł: Synteza estymatorów dla obiektów o strukturze szeregowej

  ¬ródło: Pomiary, Automatyka, Kontrola. - 2013, Vol. 59, nr 10, s. 1064-1066, abstr., bibliogr.
  p-ISSN: 0032-4140
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Równania różniczkowe - stosowanie

  Adres url:

  340/10324
  Autorzy: Bogusław Twaróg, Zbigniew Gomółka, Ewa Żesławska, Paweł Krutys.
  Tytuł: System nadzoruj±cy i steruj±cy przebieg procesu technologicznego

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2013, nr 4, cz. 2, s. 424-430
  Uwagi: Tyt. nr. 4, cz. 2 : Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Programy komputerowe - stosowanie
 • Java - język programowania


  341/10324
  Autorzy: Piotr Długosz.
  Tytuł: Sytuacja absolwentów studiów wyższych na rynku pracy a jako¶ć wykształcenia

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2013, Z. 13, s. 43-54
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Absolwenci szkół wyższych - praca


  342/10324
  Autorzy: Janusz Halik.
  Tytuł: Sytuacja absolwentów szkół wyższych na rynku pracy w opiniach pracodawców oraz przedstawicieli ¶rodowisk naukowych i akademickich

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2013, Z. 13, s. 69-97
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Absolwenci szkół wyższych - praca


  343/10324
  Autorzy: Magdalena Pokrzywa.
  Tytuł: Sytuacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynku pracy

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2013, Z. 13, s. 118-127
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wykluczenie społeczne
 • Praca - badanie
 • Rynek pracy


  344/10324
  Autorzy: Janusz Mi±so.
  Tytuł: Szkoła w przestrzeni nowych mediów, nowego człowieka i nowego społeczeństwa

  ¬ródło: Roczniki Pedagogiczne. - 2013, nr 2, s. 53-74
  p-ISSN: 2080-850X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Szkolnictwo - socjologia
 • Internet - socjologia
 • Telefonia komórkowa - socjologia
 • Komunikacja społeczna

  Adres url:

  345/10324
  Autorzy: Aneta M. Arkuszewska.
  Tytuł: ¦rodki zaskarżania czynno¶ci procesowych referendarza s±dowego w s±dowym postępowaniu administracyjnym. Praktyka

  ¬ródło: Monitor Prawniczy. - 2013, nr 14, s. 777-782
  p-ISSN: 1230-6509
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Referendarze s±dowi
 • Postępowanie administracyjne - prawo


  346/10324
  Autorzy: Anna Para, Andrzej Para.
  Tytuł: ¦wiadomo¶ć skażenia otoczenia człowieka radonem

  ¬ródło: Przegl±d Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie ¦rodowiska. - 2013, Vol. 22, nr 1, s. 88-97
  p-ISSN: 1732-9353
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • ¦rodowisko człowieka - zanieczyszczenie
 • Radon - wpływ na zdrowie

  Adres url:

  347/10324
  Autorzy: Aleksander Piecuch.
  Tytuł: ¦wiaty równoległe

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2013, nr 4, cz. 2, s. 38-45
  Uwagi: Tyt. nr. 4, cz. 2 : Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Informacja - udostępnianie
 • Internet - stosowanie


  348/10324
  Autorzy: Kazimierz W. Krupa, Wojciech Krupa, Pavlo Skotnyy, Matylda Bojar.
  Tytuł: TBEM, HCVA i kapitał intelektualny

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - 2013, nr 105, s. 213-219
  Uwagi: Tyt. nr.: Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
  p-ISSN: 1640-6818
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa

  Adres url:

  349/10324
  Autorzy: Joanna Golonka.
  Tytuł: Tekst jako kondensat. Interpretacja wyrażeń skondensowanych jako działanie odbiorcy

  ¬ródło: Orbis Linguarum. - 2013, Vol. 38, s. 627-637
  p-ISSN: 1426-7241
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL

  350/10324
  Autorzy: Paweł Januszewicz, Aleksander Szmajke, Martin Krauze.
  Tytuł: Telemedycyna - czy telefon może zast±pić lekarza?

  ¬ródło: Pediatria Polska. - 2013, vol. 88, nr 5, s. 389-391
  Uwagi: Tyt. ang.: Telemedicine - will smartphones replace doctors?
  p-ISSN: 0031-3939
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  DOI:

  351/10324
  Autorzy: Bartosz Piechowicz, Kinga Stawarczyk, Michał Stawarczyk, Iwona Piechowicz.
  Tytuł: Temperatura jako istotny składnik ¶rodowiska pracy - wybrane aspekty

  ¬ródło: Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - 2013, nr 7, s. 8-11
  Uwagi: Tyt. ang.: Temperature as an important factor in the work environment - selected aspects
  p-ISSN: 0137-7043
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Praca - badanie
 • Temperatura - wpływ na zdrowie


  352/10324
  Autorzy: Barbara Zych, Małgorzata Sztanke, Bożena Kulesza-Brończyk, Bogumił Lewandowski, Krzysztof Sztanke, Kazimierz Pasternak.
  Tytuł: The analysis of selected microelements in neonatal umbilical cord blood

  ¬ródło: Journal of Elementology. - 2013, Vol. 18, iss. 3, s. 495-506
  p-ISSN: 1644-2296
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Krew pępowinowa
 • Mikroelementy
 • Noworodek

  Adres url:
  DOI:

  353/10324
  Autorzy: Justyna Koc-Jurczyk.
  Tytuł: The assessment of functioning municipal waste landfill in Paszczyna near Rzeszów

  ¬ródło: Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony ¦rodowiska. - 2013, Vol. 15, nr 2, s. 51-58
  Uwagi: Tyt. pol.: Ocena działalno¶ci składowiska odpadów komunalnych w Paszczynie (woj. Podkarpackie)
  p-ISSN: 1733-4381
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Odpady - gospodarka - Polska
 • ¦mieci - gospodarka

  Adres url:

  354/10324
  Autorzy: Jarosław Herbert, Patrycja Żegleń.
  Tytuł: The assessment of tourist and recreational infrastructure influence on after school physical, tourist and recreational activity of youths from colleges in Radomy¶l Wielki and Rzeszów

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2013, vol. 3, no. 4, s. 272-279
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rzeszów (woj. podkarpackie) - turystyka
 • Rekreacja

  Adres url:

  355/10324
  Autorzy: Władysław Piotr WlaĽlak.
  Tytuł: The Catholic Church in Poland in the Years 1944-1950

  ¬ródło: Ius et Administratio. - 2013, nr 1, s. 94-105
  p-ISSN: 1732-7318
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ko¶ciół katolicki - Polska
 • Ko¶ciół katolicki - historia


  356/10324
  Autorzy: Joanna Wojnar, Bogumił Lewandowski, Mateusz Dymek, Dorota Ozga, Małgorzata Migut.
  Tytuł: The circumstances of diagnosis of occult haemophilia B in a patient with severe maxillofacial injuries

  ¬ródło: Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences. - 2013, Vol. 26, no. 1, p. 99-101
  p-ISSN: 0867-0609
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Twarz - anatomia
 • Hemofilia

  Adres url:

  357/10324
  Autorzy: Beata Kasprzyk, Aleksander Kasprzyk.
  Tytuł: The comparison and evaluation of income inequality for the EU-27 and Polish regions

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2013, Z. 34, s. 45-53
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nierówno¶ci społeczne
 • Regionalizacja gospodarcza
 • Dochód

  Adres url:

  358/10324
  Autorzy: Renata Grzywacz.
  Tytuł: The concept of active aging - lifestyle of generation 50 + - leisure and its organization

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2013, vol. 3, no. 3, s. 133-141
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Index Copernicus: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ludzie starzy - kultura fizyczna
 • Czas wolny od pracy

  Adres url:

  359/10324
  Autorzy: Paweł Lenik.
  Tytuł: The development of polish national school youth games in the years 1973-1999 outline of problematic aspects

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2013, vol. 3, no. 2, s. 172-186
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Index Copernicus: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sport
 • Gry sportowe
 • Młodzież - kultura fizyczna

  Adres url:

  360/10324
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: The historic conference of the JAB-Tokyo 2012 : opinion about the scientific event and reflections on tourism of martial arts

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2013, Vol. 13, no. 1-4, s.147-153, abstr., streszcz., bibliogr.
  Uwagi: W wersji elektr.: Vol. 13, no. 1, s. 27-33
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz - zjazdy i konferencje

  Adres url:

  361/10324
  Autorzy: Anna Koziorowska, Dariusz Sobczyński, Wiesława Malska.
  Tytuł: The influence of selected biomedical research equipment in the aspect of higher harmonics generating

  ¬ródło: Przegl±d Elektrotechniczny. - 2013, R. 89, nr 11, s. 268-271
  p-ISSN: 0033-2097
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pr±dy stałe - pomiary

  Adres url:

  362/10324
  Autorzy: Grzegorz P±czka, Joanna Kostecka.
  Tytuł: The influence of vermicompost from kitchen waste on the yield-enhancing characteristics of peas Pisum sativum L. Var. Saccharatum Ser. Bajka variety

  ¬ródło: Journal of Ecological Engineering. - 2013, Vol. 14, nr 2, s. 49-53
  p-ISSN: 2081-139X
  e-ISSN: 2299-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Biohumus
 • Groch - uprawa
 • ¦mieci - gospodarka

  Adres url:

  363/10324
  Autorzy: Małgorzata Baran.
  Tytuł: The Modeling Process of the Materials Management System in a Manufacturing Company Based on the System Dynamics Method

  ¬ródło: Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation. - 2013, Vol. 9, iss. 2, s. 79-96
  Uwagi: Tyt. vol. 9, iss. 2: System theories and practice / ed. by Małgorzata Baran, Kazimierz ¦liwa
  p-ISSN: 2299-7075
  e-ISSN: 2299-7326
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zarz±dzanie
 • Symulacja - stosowanie

  Adres url:

  364/10324
  Autorzy: Lenka Tlučáková, Viera Bebčáková, Ján Junger.
  Tytuł: The movement inactivity of grammar school' students and their body mass index

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2013, vol. 3, no. 4, s. 124-127
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Postawa ciała - badanie
 • Młodzież szkolna - rozwój fizyczny

  Adres url:

  365/10324
  Autorzy: Waldemar Haręza, Krzysztof Warchoł.
  Tytuł: The need of education through sport from the Biblical point of view

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2013, vol. 3, no. 1, s. 5-16
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Index Copernicus: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Biblia
 • Sport
 • Wychowanie fizyczne i kultura fizyczna

  Adres url:

  366/10324
  Autorzy: Renata Stanisławczyk, Mariusz Rudy, Bernadetta ¦wi±tek.
  Tytuł: The occurrence of aflatoxins in selected spices and dried fruits

  ¬ródło: Nauka Przyroda Technologie. - 2013, T. 7, z. 1, nr art. 16
  Uwagi: Tyt. w j. pol.: Występowanie aflatoksyn w wybranych przyprawach i owocach suszonych
  e-ISSN: 1897-7820
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Adres url:

  367/10324
  Autorzy: Piotr KuĽniar.
  Tytuł: The simplified method of determining internal volume of bean pods

  ¬ródło: Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa. - 2013, vol. 13, nr 2, s. 49-52
  p-ISSN: 1641-7739
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Fasola - uprawa

  Adres url:

  368/10324
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: The training of a warrior following the teaching of the classical japanese and korean schools of martial arts (C14-C19th)
  Tytuł: Wyszkolenie wojownika w nauczaniu klasycznych szkół sztuk walki. Szkoły japońskie i koreańskie (XIV-XIX w)

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2013, Vol. 13, no. 1-4, s. 59-68, abstr., streszcz., bibliogr.
  Uwagi: W wersji elektr.: vol. 13, no. 2, s. 1-10Art. w j. pol. tylko w wersji elektr.: vol. 13, no. 2, s. 11-19
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz - Daleki Wschód

  Adres url:
  Adres url:

  369/10324
  Autorzy: Monika Bugno-Poniewierska, Leszek Potocki, Beata Bł±dek, Klaudia Pawlina, Maciej Wnuk, Mariusz Pietras, Ewa Słota.
  Tytuł: The use of primed in situ synthesis (PRINS) to analyze nucleolar organizer regions (NORs) and telomeric DNA sequences in the domestic chicken genome

  ¬ródło: Folia Biologica. - 2013, Vol. 61, nr 3-4, s. 149-153
  p-ISSN: 0015-5497
  e-ISSN: 1734-9168
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Chromosomy - zoologia
 • Telomery
 • Kura - genetyka

  Adres url:

  370/10324
  Autorzy: Agnieszka Podolak-Machowska, Joanna Kostecka, Tadeusz Librowski, Barbara Płytycz.
  Tytuł: The use of selected anaesthetic drugs in search of a method for improving earthworms' welfare

  ¬ródło: Journal of Ecological Engineering. - 2013, Vol. 14, nr 3, s. 83-88
  p-ISSN: 2081-139X
  e-ISSN: 2299-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zwierzęta do¶wiadczalne
 • Dżdżownice - stosowanie
 • Dżdżownice - badanie

  Adres url:

  371/10324
  Autorzy: Anna Jacek, Klaudia Kędzior, Sławomir Porada.
  Tytuł: The waiting list as an instrument, rationalizing access to health care benefits

  ¬ródło: Zdrowie Publiczne = Polish Journal of Public Health. - 2013, Vol. 123, nr 2, s. 112-115
  Uwagi: Tyt. w jęz. ang.: Lista oczekuj±cych jako instrument racjonalizuj±cy dostęp do ¶wiadczeń opieki zdrowotnej
  p-ISSN: 0044-2011
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Opieka zdrowotna

  Adres url:

  372/10324
  Autorzy: Sylwester Czopek, Jarosław Kusiak, Katarzyna Trybała-Zawi¶lak.
  Tytuł: Thermoluminescent dating of the Late Bronze and Early Iron Age pottery on sites in Kłyżów and Jarosław (SE Poland)

  ¬ródło: Geochronometria. - 2013, vol. 40, iss. 2, s. 113-125
  p-ISSN: 1733-8387
  e-ISSN: 1897-1695
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Epoka br±zu
 • Epoka żelaza
 • Ceramika - archeologia

  DOI:

  373/10324
  Autorzy: Anna Sołtysik.
  Tytuł: Tradycja i współczesno¶ć w architekturze obszarów wiejskich Norwegii i Rosji Północnej

  ¬ródło: Przestrzeń i Forma. - 2013, nr 19, s. 229-340
  Uwagi: Tyt. ang.: Tradition and the present in architecture of rural areas in Norway and Northern Russia
  p-ISSN: 1895-3247
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Adres url:

  374/10324
  Autorzy: Krzysztof Tereszkiewicz, Piotr Molenda, Kazimierz Pokrywka, Bartosz Bukała, Dariusz Kusz.
  Tytuł: Transport drobiu rzeĽnego

  ¬ródło: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe. - 2013, R. 14, nr 3, s. 1555-1564
  Uwagi: Tyt. ang.: Transport of slaughter poultry
  p-ISSN: 1509-5878
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zwierzęta - transport

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • BazTech

  Adres url:

  375/10324
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski, Elżbieta Cynarska.
  Tytuł: Travel to the Polish borderlands. : martial arts training and meetings on the way

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2013, Vol. 13, no. 1-4, s. 164-167, abstr., streszcz., bibliogr.
  Uwagi: W wersji elektr.: Vol. 13, no. 1, s. 34-37
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka

  Adres url:

  376/10324
  Autorzy: Janusz Lubas.
  Tytuł: Tribological properties of sliding pairs with surface layer containing boron under mixed friction conditions

  ¬ródło: Journal of KONES Powertrain and Transport. - 2013, Vol. 20, no. 1, p. 185-192
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Trybologia
 • Bor
 • Tarcie - badanie

  Adres url:

  377/10324
  Autorzy: Wojciech Rusek, Teresa Pop, Joanna Glista, Dorota Szczygielska.
  Tytuł: Trzy filary leczenia zachowawczego skolioz : opis przypadku

  ¬ródło: Postępy Rehabilitacji = Advances in Rehabilitation. - 2013, T. 27, nr 2, s. 29-36
  p-ISSN: 0860-6161
  e-ISSN: 1734-4948
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Skolioza


  378/10324
  Autorzy: Lidia Perenc.
  Tytuł: Udary niedokrwienne mózgu u dzieci - przegl±d pi¶miennictwa
  Tytuł: Ischemic strokes in children- review of the related literature

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2013, T. 11, nr 2, s. 236-251
  Uwagi: Tekst równol.: pol. ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Udar mózgu - pediatria


  379/10324
  Autorzy: Barbara Gugała.
  Tytuł: Udział pielęgniarek w minimalizowaniu skutków długotrwałego unieruchomienia w opinii pacjentów

  ¬ródło: Niepełnosprawno¶ć i Rehabilitacja. - 2013, nr 2, s. 53-59
  p-ISSN: 1642-1981
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000

  380/10324
  Autorzy: Adam Kulczycki.
  Tytuł: Ukraina po Juszczence

  ¬ródło: Rzeszowskie Studia Socjologiczne. - 2013, nr 2, s. 212-244
  p-ISSN: 2299-6044
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ukraina - polityka - od 2001 r.


  381/10324
  Autorzy: Dorota Habrat, Paweł Majka.
  Tytuł: Upoważnienie inspektora kontroli skarbowej do ujawnienia informacji stanowi±cych tajemnicę skarbow±

  ¬ródło: Przegl±d Podatkowy. - 2013, nr 8, s. 36-43
  p-ISSN: 0867-7514
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kontrola skarbowa


  382/10324
  Autorzy: Sabina Grabowska.
  Tytuł: Uprawnienia parlamentu Serbii w zakresie odpowiedzialno¶ci konstytucyjnej prezydenta

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Konstytucyjnego. - 2013, nr 4(16), s. 151-164
  p-ISSN: 2082-1212
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Serbia - polityka
 • Serbia - ustrój - od 1991 r.


  383/10324
  Autorzy: Krystian Nowak.
  Tytuł: Uprawnienia prezydenta RP w zakresie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi w okresie obowi±zywania Konstytucji z dnia 17 marca 1921 r.

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Konstytucyjnego. - 2013, nr 4(16), s. 185-220
  p-ISSN: 2082-1212
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Konstytucja
 • Prezydentura (urz±d) - prawo - Polska
 • Wojsko - historia


  384/10324
  Autorzy: Monika Klejnowska.
  Tytuł: Uproszczenia w uzasadnianiu decyzji procesowych w sprawach karnych

  ¬ródło: Prokuratura i Prawo. - 2013, nr 3, s. 5-35
  p-ISSN: 1233-2577
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo karne procesowe


  385/10324
  Autorzy: Teresa Noga, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Łukasz Peszek, Anita Paj±czek, Sylwia Kowalska.
  Tytuł: Use of diatoms to asses water quality of anthropogenically modified Matysówka stream

  ¬ródło: Journal of Ecological Engineering. - 2013, Vol. 14, nr 2, 1-11
  p-ISSN: 2081-139X
  e-ISSN: 2299-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wody ¶ródl±dowe - badanie
 • Okrzemki - badanie

  Adres url:

  386/10324
  Autorzy: Mariusz Załucki.
  Tytuł: Ustanowienie fundacji w testamencie

  ¬ródło: Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. - 2013, T. 7, s. 131-143
  p-ISSN: 1895-9911
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Testament - prawo

  Adres url:

  387/10324
  Autorzy: Jacek Chudziak.
  Tytuł: Utility functions invariant with respect to some classes of shifts

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2013, Vol. 123, no. 3, s. 508-512
  Uwagi: Proceedings of the 6th Polish Symposium of Physics in Economy and Social Sciences (FENS2012), Gdańsk, Poland
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 89.65.Gh Economics; econophysics, financial markets

  Adres url:

  388/10324
  Autorzy: Jacek Chudziak.
  Tytuł: Utility functions invariant with respect to some classes of transformations

  ¬ródło: Control and Cybernetics. - 2013, Vol. 42, iss. 2, s. 347-363
  p-ISSN: 0324-8569
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG

  389/10324
  Autorzy: Michał Gabriel WoĽniak.
  Tytuł: Uwagi na marginesie lektury monografii Stanisława Szydło pt. "Problemy stabilizacji polskiej gospodarki w okresie rynkowych reform", wydawnictwo AGH w Krakowie, Kraków 2013

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2013, Z. 32, s. 605-614
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Polska - gospodarka
 • Rynek - badanie


  390/10324
  Autorzy: Paweł Fr±czek.
  Tytuł: Uwarunkowania polityki energetycznej Norwegii

  ¬ródło: Polityka Energetyczna. - 2013, T. 16, z. 3, s. 129-141
  p-ISSN: 1429-6675
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Norwegia - gospodarka
 • Energia elektryczna

  Adres url:

  391/10324
  Autorzy: Agnieszka Ozimek, Maciej Bilek.
  Tytuł: Uwarunkowania potrzeby przetwarzania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i odpadów tłuszczowych

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2013, nr 16, s. 53-58
  Uwagi: Dok. elektr.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Odpady - technologia
 • Kompost

  Adres url:

  392/10324
  Autorzy: Małgorzata Wosiek.
  Tytuł: Uwarunkowania rozwoju regionów peryferyjnych w Polsce w czasach kryzysu finansów publicznych : wnioski dla spójno¶ci społeczno-ekonomicznej

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2013, z. 31, s. 318-333
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nierówno¶ci społeczne
 • Gospodarka
 • Rozwój regionalny
 • Rozwój gospodarczy


  393/10324
  Autorzy: Maciej Kaliski, Paweł Fr±czek.
  Tytuł: Uwarunkowania wzrostu znaczenia gazu ziemnego w Danii

  ¬ródło: Rynek Energii. - 2013, Vol. 106, iss.3, s. 101-107
  p-ISSN: 1425-5960
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gaz ziemny - gospodarka - Dania


  394/10324
  Autorzy: Wojciech Furman.
  Tytuł: Uzasadnienie decyzji jako narzędzie marketingu politycznego poza okresem kampanii wyborczej : analiza zawarto¶ci trzech tygodników lokalnych

  ¬ródło: Polityka i Społeczeństwo. - 2013, nr 1, s. 89-101
  p-ISSN: 1732-9639
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Marketing polityczny
 • Publicystyka polska - tematyka


  395/10324
  Autorzy: Justyna Lenik, Stanisław Cieszkowski, Krzysztof Przednowek.
  Tytuł: Variability of results in sprinting and middle-distance running achieved by Olympic games finalists from 1968 to 2012

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2013, vol. 3, no. 3, s. 159-166
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Index Copernicus: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Igrzyska olimpijskie
 • Biegi

  Adres url:

  396/10324
  Autorzy: Anna Frankiewicz, Radosław Grabowski.
  Tytuł: VI Seminarium Badaczy Prawa Konstytucyjnego nt.: Polska i Europa w czasie przemian. Współczesne przeobrażenia prawa konstytucyjnego, Wrocław-Borowa, 12-14 wrze¶nia 2012 r.

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Konstytucyjnego. - 2013, nr 1(13), s. 229-237
  p-ISSN: 2082-1212
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo konstytucyjne


  397/10324
  Autorzy: Leszek Gawor.
  Tytuł: Walery Goetel and the idea of sozology

  ¬ródło: Problemy Ekorozwoju. - 2013, vol. 8, nr 1, s. 83-89
  Uwagi: Tyt. pol.: Walery Goetel i idea sozologii
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Goetel Walery (1889-1972)
 • Ekologia - filozofia
 • Degradacja ¶rodowiska
 • Sozologia

  Adres url:

  398/10324
  Autorzy: Witold Jedynak.
  Tytuł: Warto¶ć ludzkiej pracy w społecznej nauce Ko¶cioła katolickiego

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2013, Z. 13, s. 188-196
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Praca - teologia
 • Praca - socjologia
 • Ko¶ciół katolicki


  399/10324
  Autorzy: Roman Chorób.
  Tytuł: Wiedza jako determinanta rozwoju innowacyjnych form powi±zań integracyjnych

  ¬ródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2013, nr 298, s. 11-18
  Uwagi: Tyt. nr. 298 : Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce - modele i do¶wiadczenia / red. Mieczysław Moszkowicz, Robert Kamiński, Marek W±sowicz
  p-ISSN: 1899-3192
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wiedza
 • Innowacje - stosowanie - gospodarka


  400/10324
  Autorzy: Bernadeta Kołodziej, Edyta Barna¶, Romana Wróbel, Anna Kremska.
  Tytuł: Wiedza położnych dotycz±ca zakażeń szpitalnych w aspekcie zakładania i pielęgnacji wkłuć obwodowych

  ¬ródło: Pielęgniarstwo XXI wieku. - 2013, nr 2, s. 17-21, streszcz., abstr., bibliogr.
  p-ISSN: 1730-1912
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zakażenia szpitalne
 • Położne - praca


  401/10324
  Autorzy: Adam Czudec.
  Tytuł: Wielofunkcyjno¶ć rolnictwa górskiego i podgórskiego (na przykładzie Bieszczadów i Beskidu Niskiego)

  ¬ródło: Polish Journal of Agronomy. - 2013, z. 13, s. 3-9
  p-ISSN: 2081-2787
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rolnictwo
 • Bieszczady - rolnictwo
 • Beskid Niski - rolnictwo

  Adres url:

  402/10324
  Autorzy: Małgorzata Stec.
  Tytuł: Wielowymiarowa analiza porównawcza zrównoważonego rozwoju krajów Unii Europejskiej

  ¬ródło: Wiadomo¶ci Statystyczne. - 2013, nr 3, s. 64-81
  p-ISSN: 0043-518X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ekorozwój
 • Rozwój gospodarczy
 • Kraje Unii Europejskiej - gospodarka

  Adres url:

  403/10324
  Autorzy: Łukasz Łuczaj, Norma Fressel, Stjepan Perković.
  Tytuł: Wild food plants used in the villages of the Lake Vrana Nature Park (northern Dalmatia, Croatia)

  ¬ródło: Acta Societatis Botanicorum Poloniae. - 2013, vol. 82, nr 4, s. 275-281
  p-ISSN: 0001-6977
  e-ISSN: 2083-9480
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ro¶liny - etnografia

  Adres url:
  DOI:

  404/10324
  Autorzy: Jarosław Kinal.
  Tytuł: Wirtualny wolontariat oraz dziennikarstwo uczestnicz±ce jako elementy Web 2.0

  ¬ródło: Rzeszowskie Studia Socjologiczne. - 2013, nr 2, s. 187-198
  p-ISSN: 2299-6044
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Internet - socjologia


  405/10324
  Autorzy: Justyna Rykała, Justyna Drzał-Grabiec, Justyna Podgórska, Sławomir Snela.
  Tytuł: Wpływ asymetrii łopatek na stabilno¶ć posturaln± dzieci

  ¬ródło: Postępy Rehabilitacji = Advances in Rehabilitation. - 2013, T. 27, nr 3, s. 27-32
  p-ISSN: 0860-6161
  e-ISSN: 1734-4948
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Postawa ciała


  406/10324
  Autorzy: Tadeusz Półchłopek.
  Tytuł: Wpływ cenzury na recepcję twórczo¶ci literackiej Leszka Dunina Borkowskiego

  ¬ródło: Toruńskie Studia Bibliologiczne. - 2013, nr 2, s. 99-119
  Uwagi: Tyt. ang.: Impact of censorship on reception of Leszek Dunin Borkowski's literary creation
  p-ISSN: 2080-1807
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dunin-Borkowski Leszek (1811-1896)
 • Cenzura
 • Literatura - recepcja

  Adres url:

  407/10324
  Autorzy: Bartosz Piechowicz.
  Tytuł: Wpływ chemicznych ¶rodków ochrony ro¶lin na zdrowie dzieci

  ¬ródło: Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - 2013, nr 12, s. 22-24
  p-ISSN: 0137-7043
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pestycydy - wpływ na zdrowie
 • Dziecko - zdrowotno¶ć


  408/10324
  Autorzy: Maria Grzybek, Wiesław Szopiński.
  Tytuł: Wpływ jednostek samorz±du terytorialnego na funkcjonowanie indywidualnych gospodarstw rolnych w opinii ich wła¶cicieli

  ¬ródło: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - 2013, T. 15, nr 4, s. 128-132
  p-ISSN: 1508-3535
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d terytorialny
 • Gospodarstwo rolne


  409/10324
  Autorzy: Jan Zwolak, Marek Szel±g.
  Tytuł: Wpływ kształtu krawędzi tn±cych noży na rozkład temperatury w objęto¶ci farszu mięsnego

  ¬ródło: Inżynieria Rolnicza. - 2013, R. 17, nr 1, s. 305-310
  p-ISSN: 1429-7264
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Materiałoznawstwo

  Adres url:

  410/10324
  Autorzy: Roman Chorób.
  Tytuł: Wpływ marki produktu na kształtowanie warto¶ci klastra rolno-spożywczego

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2013, Z. 35, s. 78-87
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Klastry (ekon.)
 • Przemysł rolno-spożywczy
 • Znaki towarowe - marketing

  Adres url:

  411/10324
  Autorzy: Grzegorz Przysada, Mariusz Drużbicki, Natalia Łyszczak.
  Tytuł: Wpływ masy ciała na powstawanie wad stóp u studentów piatego roku fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego
  Tytuł: The influence of body mass on the formation of foot defects at fifth year physiotherapy students Rzeszow University

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2013, T. 11, nr 3, s. 319-326
  Uwagi: Tekst równol.: pol. ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stopa - badanie
 • Stopa - choroby
 • Otyło¶ć


  412/10324
  Autorzy: Wacław Jarecki, Jan Buczek, Dorota Bobrecka-Jamro.
  Tytuł: Wpływ nawożenia azotem na wielko¶ć plonu ziarna pszenicy twardej (Triticum durum Desf.)

  ¬ródło: Fragmenta Agronomica. - 2013, Vol. 30, nr 2, s. 68-75
  p-ISSN: 0860-4088
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pszenica - uprawa
 • Nawozy azotowe - stosowanie

  Adres url:

  413/10324
  Autorzy: Agata Ludera-Ruszel.
  Tytuł: Wpływ niewła¶ciwej reprezentacji pracodawcy na skuteczno¶ć czynno¶ci w sprawach z zakresu prawa pracy

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2013, z. 12, s. 35-44
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo pracy
 • Pracodawcy - prawo


  414/10324
  Autorzy: Wojciech Górecki, Joanna Kostecka.
  Tytuł: Wpływ odpadu farby "eko" na dżdżownice

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2013, nr 16, s. 31-36
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dżdżownice - badanie

  Adres url:

  415/10324
  Autorzy: Jacek Bartman.
  Tytuł: Wpływ opisu danych na efektywno¶c uczenia oraz pracy sztucznej sieci neuronowej na przykładzie identyfikacji białek

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2013, nr 4, cz. 2, s. 358-365
  Uwagi: Tyt. nr. 4, cz. 2 : Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sieci neuronowe - stosowanie


  416/10324
  Autorzy: Jan Buczek, Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro.
  Tytuł: Wpływ przedplonów i dawek herbicydów na plon oraz zachwaszczenie pszenicy ozimej

  ¬ródło: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E, Agricultura. - 2013, Vol. 68, nr 2, s. 24-32
  p-ISSN: 0365-1118
  e-ISSN: 2083-7410
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pszenica ozima - uprawa
 • Przedplon
 • Chwasty - zwalczanie

  Adres url:

  417/10324
  Autorzy: Jan Buczek, Dorota Bobrecka-Jamro.
  Tytuł: Wpływ przedplonów i dawek herbicydów na warto¶ć użytkow± ziarna pszenicy ozimej

  ¬ródło: Acta Agrophysica. - 2013, vol. 20, nr 3, s. 365-374
  p-ISSN: 1234-4125
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pszenica ozima - uprawa
 • Przedplon
 • Chwasty - zwalczanie

  Adres url:

  418/10324
  Autorzy: Anna Jacek, Małgorzata Gajdek, Jolanta Czekierda-Stamenkovic.
  Tytuł: Współpraca Wojewody i Narodowego Funduszu Zdrowia w aspekcie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w województwie Podkarpackim

  ¬ródło: Ostry Dyżur. - 2013, T. 6, nr 4, s. 153-156
  p-ISSN: 1898-3316
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Ratownictwo medyczne
 • Podkarpackie województwo - służba zdrowia


  419/10324
  Autorzy: Teresa Noga, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Anita Paj±czek, Łukasz Peszek, Natalia Kochman, Edyta Kozak, Łukasz Kędziora, Piotr W±sacz.
  Tytuł: Wstępne rozpoznanie okrzemek Bacillariophyceae Jeziorek Duszatyńskich (Bieszczady Zachodnie)

  ¬ródło: Roczniki Bieszczadzkie. - 2013, T. 21, s. 127-146
  Uwagi: Tyt. ang.: Preliminary recognition of diatoms Bacillariophyceae of the Duszatyńskie Lakes (Western Bieszczady Mts.)
  p-ISSN: 1233-1910
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Okrzemki - badanie
 • Bieszczady

  Adres url:

  420/10324
  Autorzy: Maciej Kijowski.
  Tytuł: Wybrana bibliografia dorobku naukowego dr. Jacka Dziobka-Romańskiego (ze szczególnym uwzględnieniem publikacji z zakresu prawa wyznaniowego)

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Wyznaniowego. - 2013, t. 5, s. 340-342
  p-ISSN: 2080-3788
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dziobek-Romański Jacek (1963-2012)
 • Prawo wyznaniowe


  421/10324
  Autorzy: Robert Pękala, Bogdan Kwiatkowski, Zbigniew Gomółka.
  Tytuł: Wybrane aspekty zastosowania technik symulacji i wirtualizacji

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2013, nr 4, cz. 2, s. 335-342
  Uwagi: Tyt. nr. 4, cz. 2 : Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Symulacja - stosowanie
 • Komputery - stosowanie - nauczanie


  422/10324
  Autorzy: Roman Chorób.
  Tytuł: Wybrane uwarunkowania ekonomiczne rozwoju innowacyjnych struktur integracyjnych w agrobiznesie

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa ¦wiatowego. - 2013, T. 13, z. 3, s. 36-45
  Uwagi: Tyt. ang.: Chosen economic conditions for development of innovative integration structures in agribusiness
  p-ISSN: 2081-6960
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Klastry (ekon.)
 • Agrobiznes
 • Innowacje


  423/10324
  Autorzy: Konrad Drozd.
  Tytuł: Wybrane zagadnienia wykorzystania ICT w podkarpackich przedsiębiorstwach na tle Polski

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2013, Z. 32, s. 26-36
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Podkarpackie województwo - gospodarka
 • Systemy informatyczne - stosowanie


  424/10324
  Autorzy: Mariusz Załucki.
  Tytuł: Wydziedziczenie czę¶ciowe

  ¬ródło: Monitor Prawniczy. - 2013, nr 14, s. 756-757
  p-ISSN: 1230-6509
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wydziedziczenie - prawo


  425/10324
  Autorzy: Janina Kaniuczak, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Łukasz Augustyn, Małgorzata Szostek, Renata Knap, Adam Szewczyk.
  Tytuł: Wykorzystanie i ochrona zasobów powierzchni gruntów w województwie podkarpackim

  ¬ródło: Inżynieria Ekologiczna. - 2013, Nr 34, s. 149-157
  p-ISSN: 2081-139X
  e-ISSN: 2299-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gleba - ekologia
 • Podkarpackie województwo - ¶rodowisko

  Adres url:

  426/10324
  Autorzy: J. Krawczyk, Zofia Sokołowicz.
  Tytuł: Wykorzystanie kur nie¶nych objętych programem ochrony w rozwoju obszarów przyrodniczo cennych

  ¬ródło: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - 2013, T. 15, nr 1, s. 115-120
  p-ISSN: 1508-3535
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kura - hodowla
 • Rolnictwo ekologiczne


  427/10324
  Autorzy: Bogdan Ludwiczak.
  Tytuł: Wykorzystanie modelu Millera-Orra w zarz±dzaniu płynno¶ci± banku

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia. - 2013, nr 62 (766), s. 631-638
  Uwagi: Tyt. nr 62 : Zarz±dzanie finansami : finanse publiczne, instrumenty rynku finansowego / [red. nauk. Dariusz Zarzecki]
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Banki - finanse
 • Zarz±dzanie ryzykiem
 • Płynno¶ć finansowa

  Adres url:

  428/10324
  Autorzy: Aneta Arkuszewska.
  Tytuł: Wył±czenie referendarza s±dowego na jego ż±danie lub na wniosek strony (referendarius suspectus)

  ¬ródło: Ius et Administratio. - 2013, nr 1, s. 1-12
  p-ISSN: 1732-7318
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Referendarze s±dowi


  429/10324
  Autorzy: Marlena Makiel-Hędrzak, Wiesław Grzegorczyk.
  Tytuł: WyobraĽnia i pamięć (czwarta edycja Nagrody im. Jerzego Panka)

  ¬ródło: Fraza. - 2013, nr 1-2, s. 280-284
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Uniwersytet Rzeszowski - Wydział Sztuki
 • Uniwersytet Rzeszowski - prace dyplomowe
 • Studenci - twórczo¶ć


  430/10324
  Autorzy: Iwona Ro¶ciszewska-Żukowska, Andrzej Kwolek, Wacław Kruk, Izabela Cichocka.
  Tytuł: Występowanie leukoarazjozy u pacjentów z udarem mózgu hospitalizowanych w oddziale udarowym
  Tytuł: Leukoaraiosis in stroke patients hospitalized in stroke unit

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2013, T. 11, nr 3, s. 288-297
  Uwagi: Tekst równol.: pol. ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Udar mózgu


  431/10324
  Autorzy: Małgorzata Klisowska.
  Tytuł: Wzajemno¶ć ; Tęsknię

  ¬ródło: Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie. - 2012/2103, nr (41-43)/(44-47), s. 389
  Uwagi: [wiersze]
  p-ISSN: 1643-790X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Poezja polska - 21 w.


  432/10324
  Autorzy: Magdalena Rabizo-Birek.
  Tytuł: Wzniosła prostota

  ¬ródło: Fraza. - 2013, nr 3 (81), s. 297-299
  p-ISSN: 1230-4832
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Janowska-Augustyn Joanna


  433/10324
  Autorzy: Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro, Michał Noworól.
  Tytuł: Yield of winter oilseed rape cultivars depending on intensity of cultivation practices

  ¬ródło: Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura. - 2013, Z. 11 (1), s. 25-34
  Uwagi: Tyt. pol.: Plonowanie odmian rzepaku ozimego w zależno¶ci od intensywno¶ci agrotechniki
  p-ISSN: 1644-0625
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rzepak ozimy - uprawa

  Adres url:

  434/10324
  Autorzy: Sławomir Zabraniak.
  Tytuł: Z dziejów parafii Pławno

  ¬ródło: Zeszyty Radomszczańskie. - 2013, T. 7, s. 151-165
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pławno (woj. ¶l±skie)
 • Parafia - katolicyzm


  435/10324
  Autorzy: Anna Kremska, Romana Wróbel, Bernadeta Kołodziej, Edyta Barna¶.
  Tytuł: Zachowania seksualne kobiet w ci±ży
  Tytuł: Sexual behaviour of women in pregnacy

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2013, T. 11, nr 1, s. 75-85
  Uwagi: Tekst równol.: pol. ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ci±ża
 • Seksuologia


  436/10324
  Autorzy: Piotr Gronkowski, Marcin Wesołowski.
  Tytuł: Zadania z astronomii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych : podsumowanie

  ¬ródło: Fizyka w Szkole. - 2013, nr 4, s. 43-48
  p-ISSN: 0426-3383
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Astronomia - nauczanie


  437/10324
  Autorzy: Jolanta Zawora.
  Tytuł: Zadłużenie i wynik operacyjny gmin w ¶wietle uwarunkowań prawnych i samorz±dowych wydatków inwestycyjnych

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywno¶ciowej. - 2013, nr 103, s. 41-51
  p-ISSN: 2081-6979
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d gminny - finanse
 • Inwestycje - ekonomika
 • Kredyt inwestycyjny

  Adres url:

  438/10324
  Autorzy: Katarzyna Puchalska.
  Tytuł: Zagraniczne przepływy kapitału w warunkach kryzysu finansów publicznych : sytuacja Polski

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2013, z. 31, s. 258-267
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Finanse publiczne
 • Inwestycje zagraniczne - Polska


  439/10324
  Autorzy: Maria Grzybek, Marta Kawa.
  Tytuł: Zakres i znaczenie działalno¶ci organizacji pozarz±dowych oraz ich ocena przez mieszkańców obszarów wiejskich województwa podkarpackiego

  ¬ródło: Journal of Agribusiness and Rural Development. - 2013, nr 1 (27), s. 85-94
  p-ISSN: 1899-5241
  e-ISSN: 1899-5272
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Instytucje nonprofit
 • Podkarpackie województwo - gospodarka
 • Wie¶ - gospodarka

  Adres url:

  440/10324
  Autorzy: Piotr Cyrek.
  Tytuł: Zakres współpracy przedsiębiorstw handlu detalicznego żywno¶ci± a ich sytuacja ekonomiczna

  ¬ródło: Oeconomia Copernicana. - 2013, nr 1, s. 131-145
  Uwagi: Tyt. ang.: Scale and scope of cooperation between food retailers and their economic condition
  p-ISSN: 2083-1277
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Handel detaliczny
 • Żywno¶ć - handel

  Adres url:

  441/10324
  Autorzy: Sławomir Zabraniak.
  Tytuł: Zarys dziejów parafii Żytniów do końca XVIII w.

  ¬ródło: Rocznik Powiatu Oleskiego. - 2013, nr 6, s. 129-142
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Olesno (woj. opolskie ; okręg) - historia
 • Parafia - katolicyzm


  442/10324
  Autorzy: Alina Walenia.
  Tytuł: Zarz±dzanie ryzykiem w sektorze samorz±dowych finansów publicznych

  ¬ródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2013, nr 306, s. 454-465
  Uwagi: Tyt. nr. 306 : Finanse publiczne / red. nauk. Jerzy Sokołowski, Arkadiusz Żabiński
  p-ISSN: 1899-3192
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zarz±dzanie ryzykiem
 • Finanse publiczne


  443/10324
  Autorzy: Anna Mazurkiewicz.
  Tytuł: Zarz±dzanie talentami w uzyskaniu przewagi strategicznej

  ¬ródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2013, nr 277, s. 285-294
  Uwagi: Tyt. nr. 277 : Zmiana warunkiem sukcesu : współczesne uwarunkowania i metody wspomagania procesu zarz±dzania zmianami / red. nauk. Jan Skalik, Joanna Kacała
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zarz±dzanie strategiczne
 • Kadry - polityka


  444/10324
  Autorzy: Łukasz Jurczyk, Grzegorz P±czka.
  Tytuł: Zasady C&R w opinii wędkuj±cych w wodach regionu podkarpackiego

  ¬ródło: Inżynieria Ekologiczna. - 2013, Nr 34, s. 129-139
  p-ISSN: 2081-139X
  e-ISSN: 2299-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wędkarstwo

  Adres url:

  445/10324
  Autorzy: Radosław Grabowski.
  Tytuł: Zasady zmiany Konstytucji Królestwa Belgii w ¶wietle postanowień przej¶ciowych z 2012 r.

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Konstytucyjnego. - 2013, nr 4(16), s. 41-50
  p-ISSN: 2082-1212
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Belgia - ustrój - od 1989 r.


  446/10324
  Autorzy: Janina Kaniuczak, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Renata Knap, Bernadeta Alvarez, Anita Paj±czek.
  Tytuł: Zasoby i struktura użytkowania powierzchni ziemi i gleb w województwie podkarpackim

  ¬ródło: Inżynieria Ekologiczna. - 2013, Nr 34, s. 140-148
  p-ISSN: 2081-139X
  e-ISSN: 2299-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Podkarpackie województwo - rolnictwo
 • Gleba

  Adres url:

  447/10324
  Autorzy: Andrzej Kwolek, Justyna Podgórska, Justyna Rykała, Justyna Leszczak.
  Tytuł: Zastosowanie biofeedbacku w rehabilitacji neurologicznej
  Tytuł: Use of biofeedback in neurological rehabilitation

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2013, T. 11, nr 3, s. 379-388
  Uwagi: Tekst równol.: pol. ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Neurologia
 • System biofeedback
 • Rehabilitacja (med.) - metody


  448/10324
  Autorzy: Bogdan Kwiatkowski, Robert Pękala, Zbigniew Gomółka.
  Tytuł: Zastosowanie metod numerycznych do opisu rozkładu pola elektromagnetycznego w wył±cznikowych komorach próżniowych

  ¬ródło: Przegl±d Elektrotechniczny. - 2013, R. 89, nr 8, s. 191-194
  Uwagi: Tyt. ang.: Mathematical model describing the influence of power-driven streams emerging in the spaces between contacts on the disintegration of electromagnetic field
  p-ISSN: 0033-2097
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pole elektromagnetyczne
 • Modele matematyczne


  449/10324
  Autorzy: Anna Koziorowska, Maria Romerowicz-Misielak.
  Tytuł: Zastosowanie transferu energii rezonansu fluorescencji (FRET) w ilo¶ciowej metodzie oznaczania ekspresji genów na przykładzie sondy TaqMan

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2013, nr 4, cz. 2, s. 372-377
  Uwagi: Tyt. nr. 4, cz. 2 : Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Biologia molekularna
 • Technika PCR - stosowanie
 • Inżynieria biomedyczna


  450/10324
  Autorzy: Magdalena Cyrek.
  Tytuł: Zatrudnienie w sektorze usług jako czynnik minimalizacji zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionach Unii Europejskiej

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2013, nr 57, s. 77-89
  Uwagi: Tyt. numeru: Miejsce Polski w gospodarce ¶wiatowej
  p-ISSN: 1733-2842
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ubóstwo - zapobieganie i zwalczanie
 • Wykluczenie społeczne - zapobieganie i zwalczanie
 • Unia Europejska - gospodarka

  Adres url:

  451/10324
  Autorzy: Janusz Strzecha.
  Tytuł: Zawodowe kompetencje nauczycieli fotografii i filmu ¶rednich szkół plastycznych a przemiany w technologiach fotograficznych i filmowych

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2013, nr 4, cz. 1, s. 501-506
  Uwagi: Tyt. nr. 4, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nauczyciele - zawód
 • Fotografia - nauczanie
 • Film - nauczanie - szkoły ¶rednie


  452/10324
  Autorzy: Michał Gabriel WoĽniak.
  Tytuł: Zewnętrzne uwarunkowania modernizacji polskiej gospodarki a spójno¶ć społeczno-ekonomiczna

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2013, Z. 30, s. 71-89
  Uwagi: Tyt. z.: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójno¶ci społeczno-ekonomicznej
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gospodarka - socjologia
 • Gospodarka - polityka


  453/10324
  Autorzy: Jan Wolski.
  Tytuł: Zimowy plener malarski w Sołonce

  ¬ródło: Fraza. - 2013, nr 3 (81), s. 336-337
  p-ISSN: 1230-4832
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL

  454/10324
  Autorzy: Marcin Siwek, Bernadeta Szewczyk, Dominika Dudek, Krzysztof Styczeń, Magdalena Sowa-Kućma, Katarzyna Młyniec, Agata Siwek, Leszek Witkowski, Bartłomiej Pochwat, Gabriel Nowak.
  Tytuł: Zinc as a marker of affective disorders

  ¬ródło: Pharmacological Reports. - 2013, vol. 65, no. 6, s. 1512-1518
  p-ISSN: 1734-1140
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cynk - biochemia


  455/10324
  Autorzy: Janusz R. Mroczek.
  Tytuł: Zioła - prozdrowotne dodatki paszowe w żywieniu drobiu

  ¬ródło: Polskie Drobiarstwo. - 2013, T.21, nr 7, s. 14-17
  p-ISSN: 1231-0387
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Drób - hodowla
 • Pasza
 • Ro¶liny lekarskie


  456/10324
  Autorzy: Grzegorz Zaguła, Czesław Puchalski.
  Tytuł: Zmiany glukozowo-fruktozowe w jabłkach poddanych oddziaływaniu stałych i wolnozmiennych pól magnetycznych

  ¬ródło: Żywno¶ć. Nauka. Technologia. Jako¶ć = Food. Science. Technology. Quality. - 2013, Vol. 20, iss. 2, s. 162-172
  Uwagi: Tyt. ang.: Changes in glucose and fructose in apples exposed to constant and slowly changing magnetic fields
  p-ISSN: 1425-6959
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Owoce - technologia

  Adres url:

  457/10324
  Autorzy: Justyna Drzał-Grabiec, Justyna Podgórska, Justyna Rykała, Katarzyna Walicka-Cupry¶, Aleksandra Truszczyńska.
  Tytuł: Zmiany w ukształtowaniu stóp u osób starszych

  ¬ródło: Postępy Rehabilitacji = Advances in Rehabilitation. - 2013, T. 27, nr 4, s. 13-19
  p-ISSN: 0860-6161
  e-ISSN: 1734-4948
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stopa - anatomia
 • Ludzie starzy - zdrowotno¶ć


  458/10324
  Autorzy: Renata Stanisławczyk.
  Tytuł: Zmiany wła¶ciwo¶ci sensorycznych mięsa końskiego w czasie chłodniczego przechowywania w zależno¶ci od wieku koni

  ¬ródło: Chłodnictwo. - 2013, R. 48, nr 7, s. 34-37
  Uwagi: Tyt. ang.: The changes in the sensory properties of horse meat during the cold storage depending on the age of the horses
  p-ISSN: 0009-4919
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Mięso - kucharstwo i przetwórstwo
 • Konina - przetwórstwo - technologia


  459/10324
  Autorzy: Grzegorz P±czka, Anna Mazur-P±czka, Joanna Kostecka.
  Tytuł: Znajomo¶ć pojęcia ¶wiadczenia ekosystemów ze szczególnym uwzględnieniem roli dżdżownic

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2013, nr 16, s. 59-66
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • ¦rodowisko człowieka
 • Dżdżownice - badanie

  Adres url:

  460/10324
  Autorzy: Maria Sarama.
  Tytuł: Zróżnicowanie zakresu korzystania z wybranych e-usług przez mieszkańców województwa podkarpackiego

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2013, Z. 32, s. 351-366
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Podkarpackie województwo - socjologia
 • Internet - stosowanie
 • Usługi elektroniczne


  461/10324
  Autorzy: Czesława Tr±ba, Krzysztof Rogut.
  Tytuł: Zróżnicowanie zbiorowisk muraw psammofilnych w południowo-wschodniej Polsce

  ¬ródło: Woda - ¦rodowisko - Obszary Wiejskie. - 2013, t. 13, z. 1, s. 143-169
  p-ISSN: 1642-8145
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ro¶liny psammofilne - ekologia - Polska

  Adres url:

  462/10324
  Autorzy: Andrzej Feret.
  Tytuł: Zu Wiedergabemöglichkeiten von polnischen Adjektiv-Substantiv-Kollokationen im Deutschen

  ¬ródło: Studia Niemcoznawcze. - 2012, T. 51, s. 507-522
  p-ISSN: 0208-4597
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: GER

  463/10324
  Autorzy: Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro.
  Tytuł: Zużycie ¶rodków do produkcji rolniczej w Polsce w kontek¶cie retardacji przemian rolniczej przestrzeni produkcyjnej

  ¬ródło: Inżynieria Ekologiczna. - 2013, nr 34, s. 121-128
  p-ISSN: 2081-139X
  e-ISSN: 2299-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rolnictwo ekologiczne
 • Nawozy
 • Pestycydy

  Adres url:

  464/10324
  Autorzy: Zofia Węgrzyn.
  Tytuł: ¬ródła nierówno¶ci społecznych i ich oddziaływanie na rynek pracy w ¶wietle prac Zygmunta Baumana

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2013, Z. 13, s. 197-211
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nierówno¶ci społeczne
 • Bauman Zygmunt (1925-...)


  465/10324
  Autorzy: Michał Podrazik.
  Tytuł: Życie w ramach wiejskiego beockiego οικοζ na bazie "Prac i dni" Hezjoda

  ¬ródło: Zeszyty Historyczne Semper Fidelis. - 2013, nr 1, s. 9-22
  p-ISSN: 1689-9709
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Grecja - historia


  466/10324
  Autorzy: Czesław Paweł Kłak.
  Tytuł: "Osoba podejrzana" oraz "potencjalnie podejrzana" w polskim procesie karnym a zasada nemo se ipsum accusare tenetur

  ¬ródło: Ius Novum. - 2012, nr 4, s. 56-77
  p-ISSN: 1897-5577
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Proces karny


  467/10324
  Autorzy: Czesław Paweł Kłak.
  Tytuł: "Pełno¶ć", "jasno¶ć", i "niesprzeczno¶ć" jako kryteria oceny dowodu z opinii biegłego w polskim procesie karnym (art. 201 k.p.k.)

  ¬ródło: Studia Prawnicze KUL. - 2012, nr 4, s. 45-47
  p-ISSN: 1897-7146
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Proces karny
 • Dowód s±dowy - prawo


  468/10324
  Autorzy: Grzegorz Adam Ziętala.
  Tytuł: "Vostok-delo tonkoe" ili o krylatyh vyraženiâh v delovom obŝenii

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Glottodydaktyka. - 2012, nr 4, s. 131-145
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: RUS
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Komunikacja językowa
 • Język biznesu

  Adres url:

  469/10324
  Autorzy: Anna Mureńko.
  Tytuł: A generalization of Bernstein-Doetsch theorem

  ¬ródło: Demonstratio Mathematica. - 2012, Vol. 45, nr. 1, s. 35-38
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Adres url:

  470/10324
  Autorzy: Sławomir Kozioł.
  Tytuł: A vision of postmodern world yet to come : representations of technology in Vernon Vinge's Rainbows End

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studia Anglica Resoviensia. - 2012, vol. 9, s. 71-91
  Uwagi: Dok. elektr.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Vinge Vernor (1944-...)
 • Społeczeństwo - teoria

  Adres url:

  471/10324
  Autorzy: Krzysztof Szemela, Wojciech P. Rdzanek, Witold Rdzanek.
  Tytuł: Acoustic power radiated by a system of two vibrating circular membranes located at the boundary of three-wall corner spatial region

  ¬ródło: Archives of Acoustics. - 2012, Vol. 37, no. 4, p. 463-473
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Drgania
 • Akustyka

  Adres url:
  DOI:

  472/10324
  Autorzy: Wiesław Szopiński.
  Tytuł: Administracja lokalna w rozwoju gospodarstw rolnych : na przykładzie gminy Pilzno

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2012, z. 29, s. 174-182
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rolnictwo - polityka
 • Samorz±d terytorialny


  473/10324
  Autorzy: Paulina Ura.
  Tytuł: Administrative and subjectivity units

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarz±dzania i Administracji w Warszawie. - 2012, nr 2, s. 141-151
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Administracja - prawo


  474/10324
  Autorzy: Marcin Grygiel.
  Tytuł: Affirmation expressed by clitic constructions in selected Slavic languages

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Glottodydaktyka. - 2012, nr 4, s. 36-43
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Języki słowiańskie

  Adres url:

  475/10324
  Autorzy: Beata Borowiak-Sobkowiak, Ewa Wilkaniec, Roma Durak.
  Tytuł: Afidofauna (Hemiptera: Aphidoidea) drzew i krzewów zieleni miejskiej Poznania. Czę¶ć 2: Ogród Zoologiczny. Nowe Zoo

  ¬ródło: Wiadomo¶ci Entomologiczne. - 2012, vol. 31, nr 4, s. 221-229
  Uwagi: Tyt. ang.: The aphid fauna (Hemiptera: Aphidoidea) of trees and shrubs of Poznań greenery. Part 2: Zoological Garden. New Zoo
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Parki i ogrody

  Adres url:

  476/10324
  Autorzy: Beata Borowiak-Sobkowiak, Ewa Wilkaniec, Roma Durak.
  Tytuł: Afidofauna drzew i krzewów zieleni miejskiej Poznania. Czę¶ć 1: Ogród Zoologiczny. Stare Zoo

  ¬ródło: Wiadomo¶ci Entomologiczne. - 2012, vol. 31, nr 3, s. 141-152
  Uwagi: Tyt. ang.: The aphid fauna of trees and shrubs of Poznań greenery. Part 1: Zoological Garden. Old Zoo
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Parki i ogrody

  Adres url:

  477/10324
  Autorzy: Aleksandra Nowak, Jacek Adrian, Andrzej Wieczorek, Monika Sławek, Marian Rzepko, Paweł Król.
  Tytuł: Aktywno¶ć fizyczna na przykładzie studentek Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - 2012, nr 98 (725), s. 141-154
  Uwagi: Tytuł nr.: Przedsiębiorczo¶ć szans± rozwoju regionu, Tom 2. Kształtowanie przedsiębiorczo¶ci
  p-ISSN: 1896-382X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Studenci - kultura fizyczna


  478/10324
  Autorzy: Stanisław Wła¶niewski, Edmund Hajduk.
  Tytuł: Akumulacja kadmu w glebach i wybranych warzywach uprawianych w ogrodach działkowych Rzeszowa

  ¬ródło: Roczniki Gleboznawcze. - 2012, vol. 63, nr 1, s. 55-60
  Uwagi: Tyt. ang.: The accumulation of cadmium in soils and selected vegetables cultivated in the allotment gardens of Rzeszow
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kadm - wpływ na ¶rodowisko
 • Ogródki działkowe i przydomowe

  Adres url:
  DOI:

  479/10324
  Autorzy: Maciej Kaczmarski, Jolanta Wasilewska, Elżbieta Jarocka-Cyrta, Beata Cudowska, Elżbieta Żur, Elzbieta Matuszewska, Anna Stańczyk-Przyłuska, Krzysztof Zeman, Barbara Kamer, Elżbieta Korotkiewicz-Kaczmarska, Grażyna Czaja-Bulsa, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak, Barbara Kamińska, Maria Korzon, Elżbieta Maciorkowska, Anna Obuchowicz, Jerzy Socha, Jarosław Walkowiak, Krystyna W±sowska-Królikowska, Halina Wo¶, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk, Ewa Toporowska-Kowalska, Krzysztof Fyderek, Inga Adamska, Jarosław Kwiecień, Janina Jastrzębska-Piotrowska.
  Tytuł: Alergia pokarmowa u dzieci i młodzieży. Polskie stanowisko. [Cz. 1]

  ¬ródło: Standardy Medyczne. Pediatria. - 2012, nr 1, s. 9-28
  Uwagi: Tyt. ang.: Food allergy in children and adolescents. Polish statement. P. 1. Definition, epidemiology, clinical symptoms
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Alergia pokarmowa
 • Pediatria


  480/10324
  Autorzy: Maciej Kaczmarski, Jolanta Wasilewska, Elżbieta Jarocka-Cyrta, Beata Cudowska, Elżbieta Żur, Elzbieta Matuszewska, Anna Stańczyk-Przyłuska, Krzysztof Zeman, Barbara Kamer, Elżbieta Korotkiewicz-Kaczmarska, Grażyna Czaja-Bulsa, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak, Barbara Kamińska, Maria Korzon, Elżbieta Maciorkowska, Anna Obuchowicz, Jerzy Socha, Jarosław Walkowiak, Krystyna W±sowska-Królikowska, Halina Wo¶, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk, Ewa Toporowska-Kowalska, Krzysztof Fyderek, Inga Adamska, Jarosław Kwiecień, Janina Jastrzębska-Piotrowska.
  Tytuł: Alergia pokarmowa u dzieci i młodzieży. Polskie stanowisko. [Cz. 2]

  ¬ródło: Standardy Medyczne. Pediatria. - 2012, nr 1, s. 31-56
  Uwagi: Tyt. ang.: Food allergy in children and adolescents. Polish statement. P. 2. Diagnostics and treatment
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Alergia pokarmowa
 • Pediatria


  481/10324
  Autorzy: Paweł Łuka, Małgorzata Skrzęta.
  Tytuł: An analysis of the dynamics of change in the number of tourists who used polish hotel services in the years 2002-2009

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2012, vol. 2, no. 1, s. 59-68
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka - statystyka
 • Dane statystyczne

  Adres url:

  482/10324
  Autorzy: Anna Barwińska-Małajowicz.
  Tytuł: Analiza porównawcza oczekiwań pracodawców wobec absolwentów szkół wyższych w Polsce i Niemczech

  ¬ródło: Studia Ekonomiczne (Katowice). - 2012, nr 122, s. 49-62
  Uwagi: Tyt. nr. 122 : Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane podmioty i procesy gospodarki ¶wiatowej / red. nauk. Tadeusz Sporek
  p-ISSN: 2083-8611
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pracodawcy
 • Absolwenci szkół wyższych - Polska
 • Absolwenci szkół wyższych - Niemcy

  Adres url:

  483/10324
  Autorzy: Małgorzata Stec.
  Tytuł: Analiza porównawcza rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa podkarpackiego

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2012, Z. 25, s. 181-190
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Podkarpackie województwo - gospodarka
 • Gospodarka terenowa

  Adres url:

  484/10324
  Autorzy: Artur Czapiga.
  Tytuł: Analiza pragmatyczna wypowiedzeń zawieraj±cych leksemy aprobować, odobrât' to approve

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Glottodydaktyka. - 2012, nr 4, s. 20-27
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Język rosyjski - gramatyka
 • Język rosyjski - słownictwo
 • Język rosyjski - semantyka

  Adres url:

  485/10324
  Autorzy: Jan Buczek, Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro.
  Tytuł: Analiza zachwaszczenia i plonowania zbóż jarych uprawianych w mieszance po przedplonach zbożowych

  ¬ródło: Progress in Plant Protection = Postępy w Ochronie Ro¶lin. - 2012, vol. 52, iss. 1, s. 57-61
  Uwagi: Tyt. ang.: The yield and weed infestation of spring cereals cultivated in the mixture after cereals forecrops
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedplon a plony
 • Zboże jare - uprawa

  Adres url:

  486/10324
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: Antropologia sztuk walk : spojrzenie filozoficzne

  ¬ródło: Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu. - 2012, Nr 36, s. 90-103
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz - filozofia

  Adres url:

  487/10324
  Autorzy: Andrzej Rozwałka.
  Tytuł: Archaeology in a town, a town in archaeology. Selected issues of archaeological research of historical towns
  Tytuł: Archeologia w mie¶cie, miasto w archeologii. Wybrane zagadnienia badań archeologicznych w miastach historycznych

  ¬ródło: Analecta Archaeologica Ressoviensia. - 2012, T. 7, s. 13-19
  Uwagi: Tekst w jęz. pol. na str. 20-24
  p-ISSN: 2084-4409
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Miasta - archeologia

  Adres url:

  488/10324
  Autorzy: Marek Stanisz, Zenon Ożóg.
  Tytuł: Archiwum polonisty : niefotogeniczne bogactwo

  ¬ródło: Tematy i Konteksty. - 2012, nr 2, s. 7-11
  Uwagi: Tyt. nr. 2 : Z archiwum polonisty
  e-ISSN: 2299-8365
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Uniwersytet Rzeszowski - Instytut Filologii Polskiej
 • Język polski - słownictwo

  Adres url:

  489/10324
  Autorzy: Anna Jacek, Sławomir Porada.
  Tytuł: Aspekty prawne wykonywania zawodu fizjoterapeuty w Polsce

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie = Medical Journal of the Rzeszow University and the National Medicines Institute, Warsaw. - 2012, T. 10, z. 1, s. 124-128
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Fizjoterapeuci

  Adres url:

  490/10324
  Autorzy: Wiesław Guz, Agnieszka Kostkiewicz, Joanna Stopa.
  Tytuł: Aspekty radiologiczno-kliniczne i odrębno¶ci udarów mózgu u dzieci
  Tytuł: Radiological and clinical aspects and differences of childhood stroke

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie = Medical Journal of the Rzeszow University and the National Medicines Institute, Warsaw. - 2012, T. 10, z. 2, s. 179-192
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Udar mózgu
 • Radiologia
 • Pediatria

  Adres url:

  491/10324
  Autorzy: Wanda Krupa, Jadwiga Topczewska.
  Tytuł: Assessment of the degree of preparation of Hucul horses for trials of performance

  ¬ródło: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio EE, Zootechnica. - 2012, vol. 30, nr 2, s. 23-33
  p-ISSN: 0037-6853
  e-ISSN: 2083-7399
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Koń huculski - hodowla

  Adres url:

  492/10324
  Autorzy: Karolina Przednowek, Dorota Kopeć, Bernadetta Wojtuń-Sikora.
  Tytuł: Assessment of the impact of music and motor exercises on the level of the sense of rhythm and the auditory-motor coordination in physical education students

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2012, vol. 2, no. 4, s. 14-21
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Studenci - kultura fizyczna
 • Muzyka - nauczanie
 • Rytmika

  Adres url:

  493/10324
  Autorzy: Krzysztof Nycz.
  Tytuł: Aus Fehlern lernen : Neues aus dem Irrgarten translatorischer Fehlleistungen

  ¬ródło: Studia Niemcoznawcze. - 2012, T. 49, s. 679-692
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: GER
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przekłady - błedy


  494/10324
  Autorzy: Magdalena Żardecka-Nowak.
  Tytuł: Autentyczno¶ć zawiedzionych nadziei, czyli o wygasaniu pewnego moralnego ideału w ponowoczesnym społeczeństwie masowym

  ¬ródło: Logos i Ethos. - 2012, T. 32, nr 1, s. 81-104
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kultura masowa
 • Społeczeństwo


  495/10324
  Autorzy: Małgorzata Dziedzic.
  Tytuł: Autentyczny akt komunikacji w nauczaniu języka obcego dzięki wybranym usługom internetowym

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Glottodydaktyka. - 2012, nr 4, s. 83-91
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Komunikacja językowa
 • Internet - stosowanie
 • Języki - nauczanie

  Adres url:

  496/10324
  Autorzy: Krzysztof Gutkowski, Marek Hartleb.
  Tytuł: Autoimmunologiczne zapalenie w±troby i zespoły nakładania

  ¬ródło: Terapia. - 2012, nr 6, s. 59-64
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • W±troba - choroby


  497/10324
  Autorzy: Krzysztof Gutkowski.
  Tytuł: Autoimmunologiczne zapalenie w±troby : standardy diagnostyczne i zasady leczenia

  ¬ródło: Medycyna po Dyplomie. - 2012, Zeszyt edukacyjny nr 1 (8), s. 4 -9
  Uwagi: Tyt. zeszytu: Postępy w gastroenterologii / pod red. Marka Hartleba
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • W±troba - choroby


  498/10324
  Autorzy: Jan Zwolak.
  Tytuł: Badania charakterystyki przekładni zębatej typu power shift obci±żonej mas± bezwładno¶ciow±

  ¬ródło: Tribologia : tarcie, zużycie, smarowanie. - 2012, nr 2, s. 107-108
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przekładnia zębata


  499/10324
  Autorzy: Marek Grzywa, Artur Mazur, Julian Skrzypiec.
  Tytuł: Badania przesiewowe dotycz±ce zaburzeń metabolizmu węglowodanów u mieszkańców domu pomocy społecznej w Rzeszowie

  ¬ródło: Endokrynologia Polska. - 2012, T. 63, nr 6, s. 483-486
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Odżywianie - badanie
 • Cukrzyca
 • Dom Pomocy Społecznej (Rzeszów)


  500/10324
  Autorzy: Justyna Drzał-Grabiec, Sławomir Snela, Beata Szczepanowska-Wołowiec, Karol Bibrowicz.
  Tytuł: Badanie zależno¶ci pomiędzy wybranymi parametrami charakteryzuj±cymi postawę ciała oraz mas± i wysoko¶ci± ciała a miejscem zamieszkania
  Tytuł: Examining the relationship between selected parameters describing the body posture and mass and the height of the body and the place of living

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie = Medical Journal of the Rzeszow University and the National Medicines Institute, Warsaw. - 2012, T. 10, z. 4, s. 410-417
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Postawa ciała - badanie


  501/10324
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: Bangkok and Muay Thai. The next episode of the martial arts tourism

  ¬ródło: Idō - Ruch dla Kultury. - 2012, T. 12, nr 1-4, s. 143-156
  Uwagi: Tyt. pol.: Bangkok i Muay Thai. Następny epizod turystyki sztuk walki
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz - kultura
 • Turystyka - socjologia


  502/10324
  Autorzy: Piotr Długosz.
  Tytuł: Bariery rozwoju mikroprzedsiębiorczo¶ci na Podkarpaciu : raport z badań jako¶ciowych

  ¬ródło: Rzeszowskie Studia Socjologiczne. - 2012, nr 1, s. 133-150
  p-ISSN: 2299-6044
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorstwa małe i ¶rednie
 • Podkarpackie województwo - gospodarka


  503/10324
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Paweł Król.
  Tytuł: Beginnings of Lvov skiing before 1914

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2012, vol. 2, no. 4, s. 8-13
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Narciarstwo - historia
 • Lwów (Ukraina) - sport - historia

  Adres url:

  504/10324
  Autorzy: Barbara Niedziela.
  Tytuł: Behind closed doors : the "forbidden door" metaphor in selected works of Edgar Allan Poe and Stephen King

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studia Anglica Resoviensia. - 2012, vol. 9, s. 107-123
  Uwagi: Dok. elektr.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Poe Edgar Allan (1809-1849)
 • King Stephen (1947-...)

  Adres url:

  505/1032