Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PAA
Liczba odnalezionych rekordów: 12323Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku
1/12323
Autorzy: Leszek Gawor.
Tytuł: The anthropocentric sozology of Julian Aleksandrowicz

¬ródło: Problemy Ekorozwoju = Problems of Sustainable Development. - 2016, vol. 11, nr 1, s. 49-57, bibliogr., streszcz. pol., ang.
Uwagi: Tyt. ang.: Juliana Aleksandrowicza antropocentryczna sozologia
p-ISSN: 1895-6912
e-ISSN: 2080-1971
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: ENG
Polskie hasła przedmiotowe:
 • Aleksandrowicz Julian (1908-1988)
 • Ekologia
 • Ochrona ¶rodowiska

  Adres url:

  2/12323
  Autorzy: Marcin Subczak.
  Tytuł: "Dzień bez jutra" jako cecha filozoficznego sposobu życia w Platońskim "Fedonie"

  ¬ródło: Folia Philosophica. - 2015, T. 33, s. 269-284, bibliogr., streszcz. pol., ang., niem.
  p-ISSN: 1231-0913
  e-ISSN: 2353-9445
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Plato (427-347 p.n.e.)
 • Filozofia


  3/12323
  Autorzy: Stanisław Kawiorski.
  Tytuł: "Korespondent Krajowy i Zagraniczny" z roku 1793 : najstarsze czasopismo w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego

  ¬ródło: Podkarpackie Studia Biblioteczne. - 2015, nr 4, s. 74-90, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr. ; Tyt. ang.: "Korespondent Krajowy i Zagraniczny" of 1793: the oldest magazine in the collection of the Library of Rzeszow University
  e-ISSN: 2084-9338
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Czasopisma polskie - historia
 • Bibliotekarstwo - historia

  Adres url:

  4/12323
  Autorzy: Adam Orłowski.
  Tytuł: "Lichtarz ruski" - łemkowskie requiem

  ¬ródło: Maska. Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy. - 2015, T. 25, s. 31-41, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1898-5947
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Harasymowicz Jerzy (1933-1999) - twórczo¶ć

  Adres url:

  5/12323
  Autorzy: Robert Słabczyński.
  Tytuł: "Masakra" - wyraz modny współczesnej polszczyzny

  ¬ródło: Język Polski. - 2015, nr 3, s. 239-249
  p-ISSN: 0021-6941
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Język polski


  6/12323
  Autorzy: Agnieszka Myszka.
  Tytuł: "Mieszkała na ul. Polnej na Pobitnie, tuż obok Kopca Tatarskiego" - głos w sprawie wewnętrznych podziałów urbanonimów

  ¬ródło: Onomastica. - 2015, R. 59, s. 209-221, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: "She lived on the Polna street, in the Pobitno district, next to the Tatar Tumulus" - the word about internal divisions of urbanonyms
  p-ISSN: 0078-4648
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Onomastyka


  7/12323
  Autorzy: Tadeusz Pi±tek.
  Tytuł: "Netlandia" - wybrane aspekty funkcjonowania człowieka w społeczeństwie informacyjnym

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 94-96, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Społeczeństwo informacyjne


  8/12323
  Autorzy: Anna Wójtowicz-Dawid.
  Tytuł: "Spółka z ograniczon± odpowiedzialno¶ci± jako forma prowadzenia działalno¶ci przez klastry" : wybrane aspekty prawne

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Publicznego. - 2015, nr 1, s. 68-81, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1896-8996
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Klastry (ekon.) - Polska
 • Spółki z ograniczon± odpowiedzialno¶ci± - prawo - Polska

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • BZCz


  9/12323
  Autorzy: Adam Kubiak.
  Tytuł: "St±d do globalno¶ci" - "patologiczne" spojrzenie lokalne

  ¬ródło: Studies in Global Ethics and Global Education. - 2015, nr 3, s. 29-44, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang. "From Here to Globality" : a pathological local view
  p-ISSN: 2392-0890
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Polityka - filozofia
 • Patologia społeczna

  Adres url:
  DOI:

  10/12323
  Autorzy: Aleksander Marszałek.
  Tytuł: 10 lat Konkursu Twórczo¶ci Technicznej

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 1(11), s. 108-114, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technika
 • Konkursy - Polska - 21 w.

  Adres url:

  11/12323
  Autorzy: Tomasz Wesołowski, Dorora Czeszczewik, Grzegorz Hebda, Marta Maziarz, Cezary Mitrus, Patryk Rowiński.
  Tytuł: 40 years of breeding bird community dynamics in a primeval temperate forest (Bialowieza National Park, Poland)

  ¬ródło: Acta Ornithologica. - 2015, Vol. 50, iss. 1, s. 95-120
  p-ISSN: 0001-6454
  e-ISSN: 1734-8471
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 30.000
  DOI:

  12/12323
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski, Lothar Sieber, Marcin Kudłacz, Piotr Telesz.
  Tytuł: A way to mastery. Mastery in martial arts

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2015, vol. 15, no. 1, s. 16-22, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Droga do mistrzostwa. Mistrzostwo w sztukach walki
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz - teoria

  Adres url:
  DOI:

  13/12323
  Autorzy: Bożenna Karczmarek-Borowska, Ewelina Czaja, Kamila Golon.
  Tytuł: Aktywno¶ć fizyczna kobiet po mastektomii
  Tytuł: Physical activity in women after mastectomy

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 3, s. 223-231, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Mastektomia
 • Kobieta - zdrowotno¶ć

  Adres url:

  14/12323
  Autorzy: Maciej Bilek, Agnieszka Siembida, Kinga Stawarczyk, Ewa Cie¶lik.
  Tytuł: Aktywno¶ć przeciwrodnikowa soków drzewnych z terenu Podkarpacia

  ¬ródło: Żywno¶ć. Nauka. Technologia. Jako¶ć = Food. Science. Technology. Quality. - 2015, iss. 4 (101), s. 151-161, bibliogr., streszcz. pol.
  p-ISSN: 1425-6959
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Fenole
 • Żywno¶ć prozdrowotna
 • Soki

  Adres url:
  DOI:

  15/12323
  Autorzy: Łukasz Maciura, Konrad Wojciechowski.
  Tytuł: Algorytm segmentacji obrazów medycznych 3D przy wykorzystaniu operatorów morfologicznych oraz indeksacji metod± rozrostu

  ¬ródło: Przegl±d Elektrotechniczny. - 2015, R. 91, nr 5, s. 1-4, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0033-2097
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Tomografia komputerowa
 • Rezonans magnetyczny
 • Algorytmy - stosowanie

  Adres url:

  16/12323
  Autorzy: Andrzej Zapałowski.
  Tytuł: Amerykańska strategia i cele konfliktu na Ukrainie

  ¬ródło: Polityka Polska : wolny naród w silnym państwie. - 2015, nr 2, s. 37-41
  p-ISSN: 2449-6278
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stany Zjednoczone - polityka - Ukraina - 21 w.
 • Ukraina - polityka - 21 w.


  17/12323
  Autorzy: Krzysztof Przednowek, Bartosz Dziadek, Stanisław Cieszkowski, Artur Stopyra.
  Tytuł: An attempt to assess the selected hurdle step kinematic parameters using methods of computer vision

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 4, s. 162-170, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bieg przez płotki
 • Sport - fizjologia

  Adres url:

  18/12323
  Autorzy: Jarosław Herbert, Piotr Matłosz, Wojciech Czarny, Maciej ¦liż.
  Tytuł: An objective assessment of men's physical activity during Cooper Test based on the direct monitoring by accelerometer ActiGraphWGT3X

  ¬ródło: Central European Journal of Sport Sciences and Medicine. - 2015, Vol. 12, nr. 4, s. 99-108, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2300-9705
  e-ISSN: 2353-2807
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wydolno¶ć fizyczna - badanie
 • Mężczyzna - zdrowotno¶ć

  DOI:

  19/12323
  Autorzy: Waldemar Furmanek.
  Tytuł: Analfabetyzm cyfrowy wyzwaniem dla dydaktyki informatyki

  ¬ródło: Dydaktyka Informatyki. - 2015, T.10, s. 49-62, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2083-3156
  Liczba arkuszy: 0,65
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Społeczeństwo informacyjne
 • Wykluczenie cyfrowe - zapobieganie

  DOI:

  20/12323
  Autorzy: Zbigniew Gomółka.
  Tytuł: Analiza dokładno¶ci technologii pomiarowej dla skanerów ¶wiatła spójnego i strukturyzowanego

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 257-263, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technika


  21/12323
  Autorzy: Mariola Grzebyk, Agata Pier¶cieniak.
  Tytuł: Analiza instytucjonalna w urzędach gmin z Podkarpacia : metodyka oceny potencjalnej sprawno¶ci instytucjonalnej urzędu gminy

  ¬ródło: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2015, nr 9, s. 40-49, bibliogr., streszcz, pol., ang.
  p-ISSN: 0860-6846
  e-ISSN: 2083-8328
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d gminny - organizacja


  22/12323
  Autorzy: Jolanta Wojnar.
  Tytuł: Analiza porównawcza modelowania logitowego i liniowej funkcji dyskryminacyjnej w ocenie ryzyka upadło¶ci spółek giełdowych

  ¬ródło: Metody Ilo¶ciowe w Badaniach Ekonomicznych. - 2015, T. 16, nr 4, s. 201-210, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2082-792X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Spółki giełdowe - finanse

  Adres url:

  23/12323
  Autorzy: Ewa Puszczałowska-Lizis, Monika Niebieszczańska, Sławomir Jandzi¶, Marek Kiljański.
  Tytuł: Analiza potencjalnych czynników ryzyka syndromu wypalenia zawodowego u fizjoterapeutów
  Tytuł: The analysis of potential risks factors for professional burnout syndrome in physiotherapists

  ¬ródło: Fizjoterapia Polska = Polish Journal of Physiotherapy. - 2015, Vol. 15, nr 2, s. 68-80, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1642-0136
  e-ISSN: 2084-4328
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Fizjoterapeuci
 • Wypalenie zawodowe


  24/12323
  Autorzy: Beata Gierczak.
  Tytuł: Analiza strukturalna pasażerów PLL LOT a ogólna ocena cech i usług składaj±cych się na wizerunek firmy

  ¬ródło: Przegl±d Komunikacyjny. - 2015, R. 70, nr 2, s. 23-26, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: A structural analysis of LOT Polish Airlines passengers and the overall evaluation of features and services that make up the company image
  p-ISSN: 0033-2232
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Polskie Linie Lotnicze LOT
 • Transport powietrzny
 • Samoloty pasażerskie


  25/12323
  Autorzy: Andrzej Paszkiewicz, Robert Pękala.
  Tytuł: Analiza wydajno¶ci sieci konwergentnych za pomoc± programowego generatora ruchu

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 278-283, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technika


  26/12323
  Autorzy: Dawid Filip, Grzegorz Kucaba, Jadwiga Załucka, Dorota Ozga, Marek Wojtaszek.
  Tytuł: Analiza występowania zatruć u pacjentów leczonych w oddziale toksykologii w Rzeszowie w latach 2011-2013
  Tytuł: The analysis of poisonings treated at the Department of Toxicology in Rzeszów in 2011-2013

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 3, s. 244-254, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zatrucia
 • Toksykologia
 • Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - służba zdrowia

  Adres url:

  27/12323
  Autorzy: Jan Gawełko, Konrad Wilk.
  Tytuł: Analiza zmian w profilu wezwań Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie w latach 2010-2013
  Tytuł: Analysis of changes in the profile of calls to Emergency Medical Teams at Regional Ambulance Station in 2010-2013

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 2, s. 142-152, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ratownictwo medyczne
 • Rzeszów (woj. podkarpackie) - służba zdrowia

  Adres url:

  28/12323
  Autorzy: Agnieszka E. Stępień, Kinga Stawarczyk, Maciej Bilek, Katarzyna M. Kędziora.
  Tytuł: Analysis of selected chemical parameters in Piemontese wines

  ¬ródło: Roczniki Państwowego Zakładu Higieny. - 2015, vol. 66, iss. 3, s. 217-223, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 0035-7715
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wino - jako¶ć - badanie

  Adres url:

  29/12323
  Autorzy: M. Bolanowski, Bogusław Twaróg, R. Mlicki.
  Tytuł: Anomalies detection in computer networks with the use of SDN

  ¬ródło: Pomiary Automatyka Kontrola = Measurement Automation Monitoring. - 2015, Vol. 61, nr 9, s. 443-445
  p-ISSN: 0032-4140
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000

  30/12323
  Autorzy: Katarzyna Garwol.
  Tytuł: Anonimowo¶ć w cyfrowym ¶wiecie jako gra pozorów

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 4(14), s. 185-190, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Internet
 • Portal internetowy
 • Portal społeczno¶ciowy


  31/12323
  Autorzy: Tomasz Kolebuk, Daniel Madej, Rafał Pieni±żek, Maciej Bilek.
  Tytuł: Anthropogenic impact of urban settlements on inorganic anions content in selected watercourses in the Subcarpathian Region of Poland

  ¬ródło: Roczniki Państwowego Zakładu Higieny. - 2015, vol. 66, iss. 2, s. 179-184, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 0035-7715
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rzeki - ekologia
 • Woda - degradacja
 • Chlorki
 • Siarczany
 • Chromatografia jonowymienna - stosowanie

  Adres url:

  32/12323
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: Anthropology according to Tolkien's mythology

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2015, vol. 15, no. 2, s. 17-26, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Antropologia według mitologii Tolkiena
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Tolkien John Ronald Reuel - twórczo¶ć
 • Antropologia

  Adres url:
  DOI:

  33/12323
  Autorzy: Renata Trawka.
  Tytuł: Arengi i motywacje w dokumentach arcybiskupa halickiego Jakuba Strepy

  ¬ródło: Studia ¬ródłoznawcze. - 2015, R. 53, s. 55-69, streszcz. ang.
  p-ISSN: 0081-7147
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Historia
 • ¬ródłoznawstwo


  34/12323
  Autorzy: Tomasz Potocki, Anna Rogozińska.
  Tytuł: Art as an investment in Poland - the first 20 years after the collapse of the central planning economy

  ¬ródło: e-Finanse. - 2015, Vol. 11, nr 3, s. 28-42, bibliogr., streszcz. ang.
  e-ISSN: 1734-039X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sztuka - handel

  Adres url:

  35/12323
  Autorzy: Marcin Halicki, Tadeusz Kwater.
  Tytuł: Artificial neural network supporting the process of investing on the foreign stock exchanges

  ¬ródło: Metody Ilo¶ciowe w Badaniach Ekonomicznych. - 2015, Vol. 16, nr 1, s. 116-125, Bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2082-792X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000

  36/12323
  Autorzy: Alina Walenia.
  Tytuł: Aspekty etyczne systemów oceniania pracowników w instytucjach publicznych

  ¬ródło: Annales. Etyka w życiu gospodarczym. - 2015, vol. 18, nr 1, s. 49-59, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Ethical aspects of the appraisal systems in public institutions
  p-ISSN: 1899-2226
  e-ISSN: 2353-4869
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kadry - zarz±dzanie
 • Kadry - polityka
 • Oceny pracowników
 • Administracja publiczna

  Adres url:

  37/12323
  Autorzy: Arkadiusz Koszarny, Maria Majdan, Dorota Suszek, Magdalena Dryglewska, Jacek Tabarkiewicz.
  Tytuł: Autoantibodies against gliadin in rheumatoid arthritis and primary Sjögren's syndrome patients

  ¬ródło: Wiadomo¶ci Lekarskie. - 2015, T. 68, nr 3, s. 242-247, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. pol.: Autoprzeciwciała przeciwko gliadynie u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów oraz pierwotny zespół Sjögrena
  p-ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Celiakia
 • Zespół Sjögrena
 • Zapalenie stawów reumatoidalne

  Adres url:

  38/12323
  Autorzy: Małgorzata Dżugan, M. Lis, Joanna Hęclik, Hanna Lutnicka, Maria Droba, Jerzy W. Niedziółka.
  Tytuł: Badania in ovo nad embriotoksyczno¶ci± kadmu i poszukiwanie substancji ochronnych

  ¬ródło: Proceedings of ECOpole. - 2015, Vol. 9, nr 1, s. 209-216, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The in ovo study of cadmium embryotoxicity and the search for protectors
  p-ISSN: 1898-617X
  e-ISSN: 2084-4557
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kadm

  DOI:

  39/12323
  Autorzy: Jan Zwolak, Dominik Kozik, Bartosz Kruczek.
  Tytuł: Badania procesów zachodz±cych w sprzęgłach stosowanych w przekładniach zębatych power shift podczas sprzężenia ciernego

  ¬ródło: Tribologia. - 2015, nr 4, s. 221-229, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Investigations of processes occurring in a clutch used in a power shift during frictional engagement of gears
  p-ISSN: 0208-7774
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przekładnia zębata

  Adres url:

  40/12323
  Autorzy: Dariusz Sobczyński, Jacek Bartman.
  Tytuł: Badanie przekształtnika impulsowego DC/DC obniżaj±cego napięcie

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 251-256, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technika


  41/12323
  Autorzy: Aleksander Marszałek, Krzysztof Stec.
  Tytuł: Badanie wzmacniaczy mocy w kształtowaniu inżynierów kierunków wielodyscyplinarnych

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 2(12), s. 57-63, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Edukacja
 • Technika


  42/12323
  Autorzy: Anna Mazur-Rylska, Wojciech Czarny, Renata Grzywacz, Marta Niewczas.
  Tytuł: Balance and symmetry of load in lower limbs among male and female population at 10-12 years old category

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 3, s. 84-95, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Uczniowie - zdrowotno¶ć
 • Kończyny - anatomia


  43/12323
  Autorzy: Anna Mazur-Rylska, Wojciech Czarny, Renata Grzywacz, Marta Niewczas.
  Tytuł: Balance and symmetry of load in lower limbs among male and female population at school age category

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 3, s. 96-104, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kobieta - zdrowotno¶ć
 • Mężczyzna - zdrowotno¶ć
 • Kończyny - anatomia


  44/12323
  Autorzy: Ryszard Kata.
  Tytuł: Bankowa obsługa rolnictwa w kontek¶cie zmian modelu funkcjonowania bankowo¶ci spółdzielczej w Polsce

  ¬ródło: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - 2015, t. 17, z. 4, s. 123-130, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1508-3535
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Banki spółdzielcze
 • Rolnictwo


  45/12323
  Autorzy: Marlena Makiel-Hędrzak.
  Tytuł: Barwy natury

  ¬ródło: Fraza. - 2015, R. 24, nr 3, s. 287-290
  p-ISSN: 1230-4832
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sztuka


  46/12323
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Łukasz Szmyd.
  Tytuł: Beginnings of the tourism on South-east Lines of the Republic on the XIX/XX turning point c

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 2, s. 80-87, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka - Polska
 • Turystyka - historia

  Adres url:

  47/12323
  Autorzy: Paweł Fr±czek, Maciej Kaliski.
  Tytuł: Bezpieczeństwo energetyczne Danii

  ¬ródło: Rynek Energii. - 2015, nr 3, s. 42-47, bibliogr., streszcz. pol. ang.
  p-ISSN: 1425-5960
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bezpieczeństwo energetyczne państwa - Dania
 • Energia

  Adres url:

  48/12323
  Autorzy: Katarzyna Puchalska.
  Tytuł: Bezpo¶rednie inwestycje zagraniczne jako czynnik modernizacji polskiej gospodarki

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 41, s. 400-411, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. z. 41: Gospodarka Polski 1990-2014. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Inwestycje zagraniczne
 • Inwestycje zagraniczne - Polska
 • Polska - gospodarka

  Adres url:

  49/12323
  Autorzy: Bogusław Dec.
  Tytuł: Biblioteka Instytutu Teologiczno-Pastoralnego i Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie

  ¬ródło: Fides. Biuletyn Bibliotek Ko¶cielnych. - 2015, nr 2, s. 47-60, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The Library of the Theological and Pastoral Institute and the Higher Theological Seminary in Rzeszow
  p-ISSN: 1426-3777
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Biblioteki ko¶cielne - Polska - 21 w.


  50/12323
  Autorzy: Bogdan Stefanowicz, Marek Cierpiał-Wolan.
  Tytuł: Błędy przetwarzania danych

  ¬ródło: Wiadomo¶ci Statystyczne. - 2015, nr 9, s. 23-29, bibliogr., streszcz. pol.
  Uwagi: Tyt. ang.: Data processing errors
  p-ISSN: 0043-518X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dane statystyczne

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • BazEkon

  Adres url:

  51/12323
  Autorzy: Szymon Wieczorek.
  Tytuł: Bona stultitia : o znaczeniu paradoksów retorycznych w najstarszym żywocie ¶w. Wojciecha

  ¬ródło: Kwartalnik Historyczny. - 2015, R. 122, nr 3, s. 417-456, streszcz. ang.
  p-ISSN: 0023-5903
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wojciech (¶w. ; ca 956-997)


  52/12323
  Autorzy: Joanna Bielewicz, Jacek Kurzepa, Elżbieta Czekajska-Chehab, Piotr Kamieniak, Beata Daniluk, Halina Bartosik-Psujek.
  Tytuł: Can CRP affect the blood-brain barrier during acute ischemic stroke?

  ¬ródło: Polish Journal of Public Health. - 2015, t. 125, nr 2, s. 99-102, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0044-2011
  e-ISSN: 2083-4829
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Udar mózgu

  DOI:

  53/12323
  Autorzy: Sylwia Zielińska, Marcin Pieni±żek, Małgorzata Dżugan.
  Tytuł: Changes in activity of acid hydrolases in tissues of wild pheasants induced by heavy metals

  ¬ródło: Ecological Chemistry and Engineering. A. - 2015, vol. 22, nr 2, s. 93-101, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Zmiany aktywno¶ci kwa¶nych hydrolaz w tkankach dzikich bażantów wywołane przez metale ciężkie
  p-ISSN: 1898-6188
  e-ISSN: 2084-4530
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Metale ciężkie - wpływ na ¶rodowisko
 • Bażant

  DOI:

  54/12323
  Autorzy: Maria Romerowicz-Misielak, Dan A. Oren, Magdalena Sowa-Kućma, Anna Tabęcka-Łonczyńska, P. Gilun, Stanisława Stefańczyk-Krzymowska, Marek Koziorowski.
  Tytuł: Changes in melatonin synthesis parameters after carbon monoxide concentration increase in the cavernous sinus

  ¬ródło: Journal of Physiology and Pharmacology. - 2015, vol. 66, iss. 4, s. 505-514, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0867-5910
  e-ISSN: 1899-1505
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 2.720
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Melatonina

  Adres url:

  55/12323
  Autorzy: Maria Ziaja, Tomasz Wójcik.
  Tytuł: Changes in vascular flora of the Rzeszow reservoir after 20 years (SE Poland)

  ¬ródło: Polish Journal of Environmental Studies. - 2015, Vol. 24, nr 4, s. 15-24, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1230-1485
  e-ISSN: 2083-5906
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.600
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - flora

  Adres url:
  DOI:

  56/12323
  Autorzy: Jacek Gajewski, Gabriel Szajna.
  Tytuł: Characteristics of chess and fencing

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 4, s. 197-209, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Szachy
 • Szermierka

  Adres url:

  57/12323
  Autorzy: Wojciech Bochnowski, Andrzej Dziedzic, Stanisław Adamiak, Mykola Berchenko, Małgorzata Trzyna, Józef Cebulski.
  Tytuł: Characterization of oxide layers produced on the AISI 321 stainless steel after annealing

  ¬ródło: Archives of Metallurgy and Materials. - 2015, Vol. 60, iss. 3, s. 2327-2334, bibliogr., streszcz. ang. pol.
  Uwagi: Tyt. pol.: Charakterystyka warstw tlenkowych powstałych na stali nierdzewnej AISI 321 po wyżarzaniu
  p-ISSN: 1733-3490
  e-ISSN: 2300-1909
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 30.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stal - badanie
 • Obróbka cieplna

  Adres url:
  DOI:

  58/12323
  Autorzy: Małgorzata Marć, Barbara Zaj±c.
  Tytuł: Charakterystyka zaburzeń słuchu u osób starszych po 75 roku życia w powiecie stalowolskim

  ¬ródło: Gerontologia Polska. - 2015, nr 1, s. 33-39, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The characteristics of hearing disorders in the elderly after 75 years of age in the Stalowa Wola district
  p-ISSN: 1425-4956
  e-ISSN: 1734-4581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Słuch - zaburzenia
 • Ludzie starzy - zdrowotno¶ć

  Adres url:

  59/12323
  Autorzy: Jacek Gajewski, Gabriel Szajna.
  Tytuł: Chess and fencing - similarities and differences

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 3, s. 196-202, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Szachy
 • Szermierka


  60/12323
  Autorzy: Sebastian Stec, Piotr Kukla.
  Tytuł: Chorzy z trzepotaniem przedsionków

  ¬ródło: Medycyna Praktyczna. - 2015, nr 11, s. 77-85
  p-ISSN: 0867-499X
  e-ISSN: 1689-3247
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Serce - choroby


  61/12323
  Autorzy: Mirosław Twardowski.
  Tytuł: Chrze¶cijańska perspektywa rozwi±zywania kwestii społeczno-ekonomicznych w ¶wietle nauczania Jana Pawła II i założeń personalizmu G.M. Gronbachera

  ¬ródło: Annales. Etyka w życiu gospodarczym. - 2015, vol. 18, nr 2, s. 55-66, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The Christian perspective on solving economic issues in the light of John Paul II's teachings and economic personalism of G.M. Gronbacher
  p-ISSN: 1899-2226
  e-ISSN: 2353-4869
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - nauczanie
 • Etyka
 • Gronbacher Gregory M. A.

  Adres url:

  62/12323
  Autorzy: Wojciech Jańczyk, J.H.C. de Roo, Joachim Schweizer, Jerzy Socha, Piotr Socha.
  Tytuł: Coeliac disease not responding to a gluten-free diet in children : case studies and literature review

  ¬ródło: Development Period Medicine. - 2015, vol. 19, nr 2, s. 162-166, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł w jęz. pol.: Celiakia oporna na leczenie diet± bezglutenow±: opis przypadków oraz przegl±d literatury
  p-ISSN: 1428-345X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Celiakia

  Adres url:

  63/12323
  Autorzy: Barbara Lulek.
  Tytuł: Comparing selected levels of communication between fiancée, fiancé and spouses

  ¬ródło: Pedagogika Rodziny. - 2015, Vol. 5, nr 1, s. 137-155, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2082-8411
  Liczba arkuszy: 1,09
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  DOI:

  64/12323
  Autorzy: Czesław Puchalski, Anita Zapałowska, Marcin Bajcar, Grzegorz Zaguła.
  Tytuł: Comparison of energy efficiency and cost-effectiveness of biomass production in a newly established plantation of two varieties of topinambour (Helianthus Tuberosus L.)

  ¬ródło: Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa = Teka Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. - 2015, Vol. 15, nr 4, s. 111-116, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1641-7739
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Biomasa
 • Słonecznik - uprawa


  65/12323
  Autorzy: Edyta Łuszczki, Katarzyna Dereń, Grzegorz Sobek.
  Tytuł: Comparison of nutrition knowledge in patients with type 1 and type 2 diabetes

  ¬ródło: Journal of Pre-Clinical and Clinical Research. - 2015, nr 1, s. 23-26, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1898-2395
  e-ISSN: 1898-7516
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cukrzyca typu I
 • Cukrzyca typu II

  Adres url:

  66/12323
  Autorzy: Maria Ziaja, Tomasz Wójcik.
  Tytuł: Comparison of the educational offers of Bieszczadzki and Magurski National Parks

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 2, s. 5-14, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bieszczadzki Park Narodowy
 • Magurski Park Narodowy

  Adres url:

  67/12323
  Autorzy: Kazimierz Jaremczuk, Lidia Kaliszczak.
  Tytuł: Conditions for creativity in an organization

  ¬ródło: Journal of Positive Management. - 2015, Vol. 6, nr 1, s. 42-55, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-103X
  e-ISSN: 2392-1412
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorstwa małe i ¶rednie - zarz±dzanie

  Adres url:

  68/12323
  Autorzy: Maciej Bilek, Maria Rybakowa.
  Tytuł: Cukry dodane w napojach energetycznych a ryzyko nadwagi i otyło¶ci u młodzieży

  ¬ródło: Endokrynologia Pediatryczna. - 2015, T. 14, nr 1(50), s. 29-35, bibliogr., streszcz. pol. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Added sugars in energy drinks and the risk of overweight and obesity in adolescents
  p-ISSN: 1730-0282
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cukry - biochemia
 • Napoje bezalkoholowe
 • Otyło¶ć - pediatria
 • Młodzież - zdrowotno¶ć
 • Młodzież - żywienie

  Adres url:

  69/12323
  Autorzy: Anna Jacek, Katarzyna Ożóg.
  Tytuł: Cywilna ochrona praw pacjenta

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2015, z. 16, s. 41-59, streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang. Civil protection of patients
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawa pacjenta

  Adres url:

  70/12323
  Autorzy: Piotr Długosz.
  Tytuł: Czas wolny jako wskaĽnik stylów życia młodzieży pogranicza polsko-ukraińskiego

  ¬ródło: Przegl±d Wschodnioeuropejski = East European Review. - 2015, T. 6, nr 1, s. 81-94, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Leisure time as an indicator of the lifestyle of youth living near the Polish-Ukrainian border
  p-ISSN: 2081-1128
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Czas wolny od pracy - socjologia
 • Młodzież - socjologia
 • Polska a Ukraina - socjologia
 • Ukraina a Polska - socjologia

  Adres url:

  71/12323
  Autorzy: Agnieszka Guzik, Andrzej Kwolek.
  Tytuł: Często¶ć występowania i rozmieszczenie stwardnienia rozsianego w Polsce i na ¶wiecie
  Tytuł: The prevalence and distribution of Multiple Sclerosis in Poland and around the world

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 1, s. 55-62, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stwardnienie rozsiane

  Adres url:

  72/12323
  Autorzy: Małgorzata Leszczyńska.
  Tytuł: Człowiek i jego rozwój w ¶wietle koncepcji integruj±cych nauki ekonomiczne i społeczne

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 43, s. 35-48, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pomoc społeczna
 • Polityka społeczna
 • Społeczeństwo

  Adres url:
  DOI:

  73/12323
  Autorzy: Wojciech Furman.
  Tytuł: Czy można odróżnić działania public relations od stronniczego dziennikarstwa?

  ¬ródło: Zeszyty Prasoznawcze. - 2015, T. 58, nr 1, s. 176-190, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Can one distinguish public relations activities from biased journalism? ; Tyt. T. 58, nr 1: Mediatyzacja życia - zjawisko i konteksty / red. Michał Drożdż, Jerzy Smoleń
  p-ISSN: 0555-0025
  e-ISSN: 2299-6362
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Public relations
 • Dziennikarstwo

  Adres url:
  DOI:

  74/12323
  Autorzy: Jacek Bartman, Dariusz Sobczyński.
  Tytuł: Dane przestrzenne w relacyjnych bazach danych

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 244-250, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Społeczeństwo informacyjne
 • Informacja - technologia
 • Baza danych


  75/12323
  Autorzy: Tomasz Potocki, Krzysztof Opolski.
  Tytuł: Decyzje w obliczu "niepewnych ryzyk" - rola heurystyk i nurtu racjonalno¶ci adaptacyjnej

  ¬ródło: Finanse. - 2015, nr 1(8), s. 43-70, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Decisions under unknown risks - the role of heuristics and ecological rationality
  p-ISSN: 1899-4822
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000

  76/12323
  Autorzy: Grzegorz Ja¶kiewicz.
  Tytuł: Die DDR in einer Autobiographie. Zu Werner Heiduczeks Die Schatten meiner Toten

  ¬ródło: Tematy i Konteksty. - 2015, nr 5, s. 344-362, streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł nr 5: Proza nowa i najnowsza
  p-ISSN: 2299-8365
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: GER
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Heiduczek, Werner (1926- )

  Adres url:

  77/12323
  Autorzy: Maciej Bilek.
  Tytuł: Dietetyka - wybrane zagadnienia. Cz. 10, Żywienie i profilaktyka w chorobach jelita grubego

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2015, R. 18, nr 3, s. 50-55
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jelito grube - choroby
 • Jelito grube - nowotwory
 • Dietetyka

  Adres url:

  78/12323
  Autorzy: Maciej Bilek.
  Tytuł: Dietetyka - wybrane zagadnienia. Cz. 11, Żywienie w chorobie migrenowej

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2015, R. 18, nr 4, s. 49-51
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dietetyka
 • Migrena

  Adres url:

  79/12323
  Autorzy: Maciej Bilek.
  Tytuł: Dietetyka - wybrane zagadnienia. Cz. 8, Żywienie w chorobach nowotworowych

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2015, R. 18, nr 1, s. 40-46
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dietetyka
 • Nowotwory - dietetyka

  Adres url:

  80/12323
  Autorzy: Maciej Bilek.
  Tytuł: Dietetyka - wybrane zagadnienia. Cz. 9, Żywienie w chorobach układu kr±żenia

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2015, R. 18, nr 2, s. 39-43
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dietetyka
 • Układ kr±żenia - choroby

  Adres url:

  81/12323
  Autorzy: Sabina Grabowska.
  Tytuł: Direct democracy in Poland. Institution of people's initiative of putting forward a motion to hold a legislative referendum

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Konstytucyjnego. - 2015, nr 6, s. 65-80, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 2082-1212
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Demokracja bezpo¶rednia - Polska
 • Inicjatywa ludowa

  DOI:

  82/12323
  Autorzy: Bartosz Kruczek, Mateusz Drabczyk.
  Tytuł: Dobór parametrów i symulacja efektów nagniatania impulsowego

  ¬ródło: Mechanik. - 2015, nr 7, s. 435-442, streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Selection of parameters, and simulation of effects of impulse ball peening
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nagniatanie - technologia

  Adres url:
  DOI:

  83/12323
  Autorzy: Witold M. Nowak.
  Tytuł: Dobro i wzory osobowe

  ¬ródło: Studia Philosophica Wratislaviensia. - 2015, Vol. 10, nr 4, s. 65-76, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Good and personal patterns
  p-ISSN: 1895-8001
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dobro - filozofia
 • Wzór osobowy - filozofia


  84/12323
  Autorzy: Grzegorz Maroń.
  Tytuł: Dobro małoletnich jako uzasadnienie reglamentacji protestów antyaborcyjnych w ¶wietle orzecznictwa s±dów USA

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Publicznego. - 2015, nr 6, s. 70-83
  Uwagi: Tyt. nr-u jubileuszowego: O lepsz± organizację państwa i sprawiedliwo¶ć społeczn±
  p-ISSN: 1896-8996
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Aborcja - Stany Zjednoczone
 • Aborcja - prawo - Stany Zjednoczone


  85/12323
  Autorzy: Małgorzata Leszczyńska.
  Tytuł: Dochodowy wymiar nierówno¶ci regionalnych w Polsce

  ¬ródło: Turystyka i Rozwój Regionalny. - 2015, nr 3, s. 67-76, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2353-9178
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nierówno¶ci społeczne - Polska - 21 w.
 • Rozwój regionalny - Polska - 21 w.


  86/12323
  Autorzy: Aleksander Piecuch.
  Tytuł: Dok±d zmierza cyfrowa edukacja?

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 81-88, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Edukacja - rozwój
 • Społeczeństwo informacyjne - a szkolnictwo


  87/12323
  Autorzy: Teresa Mi¶, Tomasz Surmacz.
  Tytuł: Doradztwo publiczne w opinii przedsiębiorców prowadz±cych działalno¶ć gospodarcz± na obszarach wiejskich

  ¬ródło: Zagadnienia Doradztwa Rolniczego. - 2015, nr 2, s. 16-31, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Public advisory service in the opinions of self-employed entrepreneurs in rural areas
  p-ISSN: 1232-3578
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Działalno¶ć pozarolnicza na wsi
 • Wie¶ - gospodarka

  Adres url:

  88/12323
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: Droga sztuk walki a polityka

  ¬ródło: Kwartalnik Naukowy OAP UW "e-Politikon". - 2015, nr 13, s. 195-220, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Way of martial arts and politics
  p-ISSN: 2084-5294
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz

  Adres url:

  89/12323
  Autorzy: Krzysztof Krupa.
  Tytuł: Dydaktyczne obrazy dynamiczne w wykładach zogniskowanych na układach elektronicznych - model metodyczny

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 2(12), s. 70-74, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Elektronika


  90/12323
  Autorzy: Ewa Kubejko-Polańska, Jerzy Marcinko.
  Tytuł: Dylematy polityki inwestycyjnej w przestrzeni miasta : na przykładzie systemu transportu miejskiego w Krakowie

  ¬ródło: Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - 2015, nr 161, s. 427-435, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 161: Gospodarowanie przestrzeni± miast i regionów - uwarunkowania i kierunki / pod redakcj± Tadeusza Kudłacza, Piotra Lityńskiego
  p-ISSN: 0079-3507
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Komunikacja miejska - planowanie przestrzenne - Polska

  Adres url:

  91/12323
  Autorzy: Gaweł Żyła, Jacek Fal, Magdalena Gizowska, Adam Witek, Marian Cholewa.
  Tytuł: Dynamic viscosity of aluminium oxide-ethylene glycol (Al2O3-EG) nanofluids

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2015, Vol. 128, nr 2, s. 240-242, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Proceedings of the 11 International School on Theoretical Physics Symmetry and Structural Properties of Condensed Matter, Rzeszów 2014
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 83.10.Pp Particle dynamics
 • PACS: 83.50.Ax Steady shear flows, viscometric flow
 • PACS: 83.60.Fg Shear rate dependent viscosity
 • PACS: 83.60.Rs Shear rate-dependent structure
 • PACS: 83.80.Hj Suspensions, dispersions, pastes, slurries, colloids

  Adres url:
  DOI:

  92/12323
  Autorzy: Marta Nowak.
  Tytuł: Dynamika rozwoju cech morfologicznych głowy dzieci i młodzieży wiejskiej z województwa podkarpackiego

  ¬ródło: Przegl±d Pediatryczny. - 2015, T. 44, nr 3, s. 32-44, bibliogr. streszcz. pol.
  p-ISSN: 0137-723X
  e-ISSN: 2083-5752
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000

  93/12323
  Autorzy: Monika Tymczak, Teresa Pop, Bożenna Karczmarek-Borowska, Mariola Pitak, Jacek Kultys.
  Tytuł: Dynamika rozwoju morfofunkcjonalnego dziewcz±t w wieku 13-15 lat
  Tytuł: Dynamics of morphofunctional development of girls aged 13 to 15

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 1, s. 31-40, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Młodzież - rozwój fizyczny
 • Sprawno¶ć motoryczna - badania

  Adres url:

  94/12323
  Autorzy: Robert Piekarski, Leszek Szewczyk, Barbara Wilczyńska, Jacek Tabarkiewicz.
  Tytuł: Dynamika zachowania się limfocytów Th17 a markery kliniczne cukrzycy typu 1

  ¬ródło: Endokrynologia Pediatryczna. - 2015, T. 14, nr 1(50), s. 37-42, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The dynamics of Th17 cells and clinical markers of type 1 diabetes
  p-ISSN: 1730-0282
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cukrzyca typu I - pediatria
 • Limfocyty

  Adres url:

  95/12323
  Autorzy: Mieczysław Radochoński, Adam Perenc, Anna Radochońska.
  Tytuł: Dysfunkcja kory czołowo-oczodołowej a ryzyko wyst±pienia zaburzeń antyspołecznych
  Tytuł: Orbitofrontal cortex dysfunction and risk for antisocial behavior: An analytical review

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 1, s. 47-54, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zachowanie - zaburzenia

  Adres url:

  96/12323
  Autorzy: Beata Stępień-Załucka, Marta Niewczas.
  Tytuł: Dyskryminacja polskich zwi±zków sportów nieolimpijskich. Uwagi na tle art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy o sporcie

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Publicznego. - 2015, nr 6, s. 51-69
  Uwagi: Tyt. nr-u jubileuszowego: O lepsz± organizację państwa i sprawiedliwo¶ć społeczn±
  p-ISSN: 1896-8996
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sport - prawo


  97/12323
  Autorzy: Agata Ludera-Ruszel.
  Tytuł: Dyskryminacja ze względu na płeć w zakresie wynagrodzenia w ¶wietle unijnego i polskiego prawa pracy - uwagi na temat zasady równo¶ci wynagrodzeń

  ¬ródło: Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2015, nr 2, s. 24-30, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Gender pay discrimination in the Polish and EU labour law - the reflection about the principle of equal pay
  p-ISSN: 0032-6186
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo pracy
 • Płaca - prawo
 • Zatrudnienie - prawo
 • Prawo wspólnotowe europejskie


  98/12323
  Autorzy: Volodymyr Popovych, Mariusz Bester, Ireneusz Stefaniuk, Marian KuĽma.
  Tytuł: Dyson line and modified Dyson line in the EPR measurements

  ¬ródło: Nukleonika. - 2015, vol. 60, nr 3, cz. 1, s. 385-388, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0029-5922
  e-ISSN: 1508-5791
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  DOI:

  99/12323
  Autorzy: Maria Sarama.
  Tytuł: Dysproporcje w korzystaniu z rozwi±zań e-biznesowych przez małe i ¶rednie przedsiębiorstwa krajów UE-27

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - 2015, nr 117, s. 433-442, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Inequalities in e-business adoption by small and medium firms in EU-27 ; Tyt. nr.: Cyfryzacja i wirtualizacja gospodarki
  p-ISSN: 1896-382X
  e-ISSN: 1640-6818
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorstwa małe i ¶rednie

  Adres url:

  100/12323
  Autorzy: Krzysztof Żarna.
  Tytuł: Działalno¶ć polityczna Niemców karpackich w okresie dwudziestolecia międzywojennego

  ¬ródło: Przegl±d Narodowo¶ciowy = Review of Nationalities. - 2015, nr 4, s. 169-183, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Political activities of the Carpathian Germans in the interwar period
  p-ISSN: 2084-848X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Niemcy - polityka
 • Niemcy - historia


  101/12323
  Autorzy: Janusz Strzecha.
  Tytuł: Działania nauczycieli ¶rednich szkół plastycznych w celu uzyskania i doskonalenia swoich zawodowych kompetencji multimedialnych dla dalszego rozwoju zawodowego

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 4(14), s. 40-45, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nauczyciele - przydatno¶ć zawodowa
 • Multimedia


  102/12323
  Autorzy: Maria Grzybek, Wiesław Szopiński.
  Tytuł: Działania organów państwowych i administracji samorz±dowej w ocenie wła¶cicieli gospodarstw rolnych województwa podkarpackiego

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 42, s. 306-316, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Agrobiznes
 • Gospodarstwo rolne

  Adres url:

  103/12323
  Autorzy: Magdalena Wasylewicz.
  Tytuł: Działania przeciw wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży - edukacyjny aspekt zjawiska

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 4(14), s. 179-184, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Liczba arkuszy: 0,39
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wykluczenie cyfrowe
 • Internet a młodzież


  104/12323
  Autorzy: Elżbieta Feret, Paweł Majka.
  Tytuł: Działanie i finansowanie trzeciego sektora gospodarki w Polsce

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarz±dzania i Administracji. - 2015, z. 3, s. 49-71, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1641-9707
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gospodarka


  105/12323
  Autorzy: Paweł Kuca.
  Tytuł: Dziennikarze w kampaniach wyborczych i reklamie - jako przykłady procesów wpływaj±cych na postrzeganie zawodu dziennikarza

  ¬ródło: Naukowy Przegl±d Dziennikarski. - 2015, nr 1, s. 100-113, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2084-8064
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dziennikarze
 • Kampania wyborcza
 • Reklama

  Adres url:

  106/12323
  Autorzy: Bożena Maj-Tatsis.
  Tytuł: Edukacja matematyczna w kształceniu zawodowym i ustawicznym - wyzwania i potrzeby

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 1(11), s. 216-222, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kształcenie zawodowe
 • Kształcenie ustawiczne
 • Matematyka - nauczanie


  107/12323
  Autorzy: Bożena Dusza.
  Tytuł: Edukacja na odległo¶ć w opinii studentów (doniesienie z badań pilotażowych)

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 4(14), s. 100-104, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Liczba arkuszy: 0,24
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Edukacja
 • Studenci - badanie


  108/12323
  Autorzy: Heorhiy Cherevko.
  Tytuł: Efektywno¶ć funkcjonowania gospodarki żywno¶ciowej na Ukrainie

  ¬ródło: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - 2015, T. 17, z. 4, s. 70-74, bibliogr.
  Uwagi: Tyt. ang.: Efficiency of the agribusiness functioning in Ukraine
  p-ISSN: 1508-3535
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Żywno¶ć
 • Ukraina - gospodarka


  109/12323
  Autorzy: Michał Puchała, Józefa Krawczyk, Zofia Sokołowicz, Katarzyna Utnik-Bana¶.
  Tytuł: Effect of Breed and Production System on Physicochemical Characteristics of Meat From Multi-Purpose Hens

  ¬ródło: Annals of Animal Science. - 2015, vol. 15, nr 1, s. 247-261, bibliogr., streszcza. ang., pol.
  p-ISSN: 1642-3402
  e-ISSN: 2300-8733
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Mięso - badanie
 • Kura - biochemia

  Adres url:
  DOI:

  110/12323
  Autorzy: Józefa Krawczyk, Zofia Sokołowicz.
  Tytuł: Effect of chicken breed and storage conditions of eggs on their quality

  ¬ródło: Acta Scientiarum Polonorum. Zootechnica. - 2015, vol. 14, iss. 4, s. 109-118
  Uwagi: Tyt. pol.: Wpływ rasy kur i warunków przechowywania jaj na ich jako¶ć
  p-ISSN: 1644-0714
  e-ISSN: 2300-6145
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jajka - jako¶ć - badanie
 • Kura - hodowla

  Adres url:

  111/12323
  Autorzy: Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro.
  Tytuł: Effect of fertilization with nitrogen and seed inoculation with nitragina on seed quality of soya bean (Glycine max (L.) Merrill)

  ¬ródło: Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura. - 2015, Z. 14 (3), s. 51-59, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. pol.: Wpływ nawożenia azotem i szczepienia nitragin± na jako¶ć nasion soi zwyczajnej (Glycine max (L.) Merrill)
  p-ISSN: 1644-0625
  e-ISSN: 2300-8504
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Soja - nasiona i nasiennictwo
 • Soja - uprawa
 • Azot a ro¶liny

  Adres url:

  112/12323
  Autorzy: Aleksandra Truszczyńska, Agnieszka Jarmuziewicz, Justyna Drzał-Grabiec.
  Tytuł: Effect of participating in fitness classes on postural stability of young women

  ¬ródło: Biomedical Human Kinetics. - 2015, Vol. 7, s. 29-33, bibliogr., streszcz. ang.
  e-ISSN: 2080-2234
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Fitness
 • Postawa ciała
 • Kobieta - zdrowotno¶ć

  DOI:

  113/12323
  Autorzy: Jakub M. Łukasiewicz, Magdalena Aksamitowska-Kobos.
  Tytuł: Egzekucja alimentów na rzecz dziecka od zobowi±zanego przebywaj±cego na terenie Anglii oraz Walii na podstawie rozporz±dzenia Rady (WE) z 18.12.2008 r. - 4/2009 (cz. I)

  ¬ródło: Monitor Prawniczy. - 2015, nr 18, s. 972-977, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1230-6509
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Postępowanie cywilne
 • Alimenty - prawo wspólnotowe europejskie


  114/12323
  Autorzy: Jakub M. Łukasiewicz, Magdalena Aksamitowska-Kobos.
  Tytuł: Egzekucja alimentów na rzecz dziecka od zobowi±zanego przebywaj±cego na terenie Anglii oraz Walii na podstawie rozporz±dzenia Rady (WE) z 18.12.2008 r. - 4/2009 (cz. II)

  ¬ródło: Monitor Prawniczy. - 2015, nr 19, s. 1021-1027, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1230-6509
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Postępowanie cywilne
 • Alimenty - prawo wspólnotowe europejskie


  115/12323
  Autorzy: Krzysztof Bochenek.
  Tytuł: Ekologia w kontek¶cie filozofii chrze¶cijańskiej

  ¬ródło: Wschodni Rocznik Humanistyczny. - 2015, T. 11, s. 139-154, streszcz. ang., ros.
  Uwagi: Tytuł tomu : Ekologiczne postrzeganie ¶wiata
  p-ISSN: 1731-982X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ekologia - filozofia

  Adres url:

  116/12323
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: Ekspresyjny wymiar sztuk walki

  ¬ródło: Kultura Bezpieczeństwa. Nauka - Praktyka - Refleksje. - 2015, nr 17, s. 21-39, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2299-4033
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz

  Adres url:

  117/12323
  Autorzy: Dominik Szczepański.
  Tytuł: Electoral strategies of the Union of Freedom and the Democratic Party democraci.pl

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Konstytucyjnego. - 2015, nr 6, s. 201-214, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 2082-1212
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Unia Wolno¶ci
 • Partia Demokratyczna demokraci.pl
 • Partie polityczne - Polska

  DOI:

  118/12323
  Autorzy: Jacek Fal, Gaweł Żyła, Magdalena Gizowska, Adam Witek, Marian Cholewa.
  Tytuł: Electrical properties of aluminum oxide-ethylene glycol (Al2O3-EG) nanofluids

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2015, Vol. 128, nr 2, s. 153-155, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Proceedings of the 11 International School on Theoretical Physics Symmetry and Structural Properties of Condensed Matter, Rzeszów 2014
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 73.61.Jc Amorphous semiconductors; glasses
 • PACS: 72.15.Cz Electrical and thermal conduction in amorphous and liquid metals
 • PACS: 72.60.+g Mixed conductivity and conductivity transitions
 • PACS: 73.61.At Metal and metallic alloys

  Adres url:
  DOI:

  119/12323
  Autorzy: Anna Ko¶ciółek.
  Tytuł: Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe

  ¬ródło: Monitor Prawniczy. - 2015, nr 14, s. 747-753, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1230-6509
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Postępowanie wieczystoksięgowe


  120/12323
  Autorzy: Teresa Mitura.
  Tytuł: Environmental and cultural benefits as reinforcement of health tourism potential in Rymanów commune

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 3, s. 162-177, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka zdrowotna
 • Rymanów (woj. podkarpackie ; okręg) - turystyka


  121/12323
  Autorzy: Aneta Radziszewska, Bożenna Karczmarek-Borowska, Monika Gr±dalska-Lampart, Agata Filip.
  Tytuł: Epidemiologia, profilaktyka i czynniki ryzyka zachorowania na raka płuca

  ¬ródło: Polski Merkuriusz Lekarski. - 2014, Vol. 38, nr 224, s. 113-118, bibliogr., streszcz. pol.
  Uwagi: Tyt. ang.: Epidemiology, prevention and risk morbidity factors for lung cancer
  p-ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Płuca - nowotwory


  122/12323
  Autorzy: Anna Żaczek, Iwona Szwaja, Monika Skiba, Anna Brzostek, Czesław Puchalski, Karolina Lewandowska, Jarosław Dziadek.
  Tytuł: Epidemiological Analysis of Mycobacterium tuberculosis Strains Isolated from Patients of Small Communities Living in the South-East of Poland

  ¬ródło: Polish Journal of Microbiology. - 2015, Vol. 64, nr 3, s. 289-293, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1733-1331
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bakterie


  123/12323
  Autorzy: Bogdan Kwiatkowski, Tomasz Binkowski.
  Tytuł: Etapy projektowania wizualizacji 2D i 3D na przykładzie budynku jednorodzinnego

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 126-132, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Projektowanie - oprogramowanie
 • Grafika komputerowa


  124/12323
  Autorzy: Magdalena Cyrek.
  Tytuł: Evaluation of sectoral advancement of EU countries in the face of the alternative competitiveness - social cohesion

  ¬ródło: Ekonomia i Prawo. - 2014, vol. 13, no. 2, pp. 297-308, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1898-2255
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Unia Europejska - gospodarka
 • Unia Europejska - polityka
 • Ekonomia

  Adres url:
  DOI:

  125/12323
  Autorzy: Gustaw Wójcik, Jolanta Piskorz, Krzysztof Pisz, Renata Skalska-Izdebska, Włodzimierz Bulikowski, Magdalena Amarowicz.
  Tytuł: Ewaluacja efektów przeciwbólowych z wykorzystaniem hydroterapii u pacjentów z chorob± Raynaud'a : doniesienia wstępne

  ¬ródło: Acta Balneologica. - 2015, T. 57, nr 3, s. 240
  Uwagi: Tyt. ang.: Evaluation of the analgesic effect of hydrotherapy in patients with Raynaud's disease - preliminary report
  p-ISSN: 2082-1867
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wodolecznictwo
 • Tętnice - choroby


  126/12323
  Autorzy: Paweł Zięba, Barbara Piętka, Jerzy Łusakowski, Igor Tralle.
  Tytuł: Exciton binding energy and oscillator strength in a shallow quantum well in an external magnetic field

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2015, Vol. 128, nr 2, s. 237-239, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Proceedings of the 11 International School on Theoretical Physics Symmetry and Structural Properties of Condensed Matter, Rzeszów 2014
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 71.35.Ji Excitons in magnetic fields; magnetoexcitons
 • PACS: 75.75.-c Magnetic properties of nanostructures
 • PACS: 73.21.Fg Quantum wells
 • PACS: 62.20.-x Mechanical properties of solids

  Adres url:
  DOI:

  127/12323
  Autorzy: Anna Piotrowicz, Grzegorz Sobek, Edyta Łuszczki, Konrad Klekot, Artur Mazur.
  Tytuł: Exposure of children to food advertising on Polish television

  ¬ródło: Journal of Pre-Clinical and Clinical Research. - 2015, nr 1, s. 36-43, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1898-2395
  e-ISSN: 1898-7516
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dziecko - zdrowotno¶ć
 • Reklama telewizyjna

  Adres url:

  128/12323
  Autorzy: Waldemar Lib.
  Tytuł: Film dydaktyczny w technologii 3D

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 104-110, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Film edukacyjny


  129/12323
  Autorzy: Anna Nizioł.
  Tytuł: Film tourism as a new way to market a destination

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 4, s. 149-156, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Film - a turystyka

  Adres url:

  130/12323
  Autorzy: Andrzej L. Zachariasz.
  Tytuł: Filozofia po Husserlu i Heideggerze

  ¬ródło: Ruch Filozoficzny. - 2014, T. 71, nr 2, s. 29-42, bibliogr., streszcz. pol., ang
  Uwagi: Tyt. ang.: The philosophy after Husserl and Heidegger
  p-ISSN: 0035-9599
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Husserl Edmund (1859-1938)
 • Heidegger Martin (1889-1976)

  Adres url:

  131/12323
  Autorzy: Ryszard Kata, Alina Walenia.
  Tytuł: Financial exclusion of farmers and rural entrepreneurs

  ¬ródło: Journal of Agribusiness and Rural Development. - 2015, nr 2 (36), s. 225-235, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Wykluczenie finansowe rolników i przedsiębiorców wiejskich
  p-ISSN: 1899-5241
  e-ISSN: 1899-5272
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wykluczenie finansowe - Polska
 • Rolnictwo - finanse
 • Wie¶ - gospodarka - Polska - od 1989 r.

  Adres url:
  DOI:

  132/12323
  Autorzy: Jolanta Zawora, Paweł Zawora.
  Tytuł: Finansowanie działalno¶ci rozwojowej przez samorz±dy lokalne w Polsce

  ¬ródło: Turystyka i Rozwój Regionalny. - 2015, nr 3, s. 169-179, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2353-9178
  Liczba arkuszy: 0,5
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d terytorialny - finanse


  133/12323
  Autorzy: Adam Czudec.
  Tytuł: Finansowanie infrastruktury drogowej przez samorz±dy gmin i powiatów w kontek¶cie zasady subsydiarno¶ci

  ¬ródło: Finanse Komunalne. - 2015, R. 22, nr 11, s. 65-74, streszcz. pol.
  p-ISSN: 1232-0307
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d gminny - finanse
 • Planowanie przestrzenne


  134/12323
  Autorzy: Halina Bartosik-Psujek, Krzysztof Selmaj.
  Tytuł: Fingolimod w leczeniu stwardnienia rozsianego - aspekty praktyczne

  ¬ródło: Polski Przegl±d Neurologiczny. - 2015, t. 11, nr 1, s. 36-43, bibliogr., streszcz. pol.
  p-ISSN: 1734-5251
  e-ISSN: 1734-9745
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stwardnienie rozsiane - leczenie


  135/12323
  Autorzy: Krystyna Le¶niak-Moczuk.
  Tytuł: Folklor - folkloryzm - postfolkloryzm - e-folklor

  ¬ródło: Region Lubelski. - 2015, nr 10-12, s. 134-153, bibliogr.
  p-ISSN: 0860-1968
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Folklor


  136/12323
  Autorzy: Katarzyna Pustelny, Robert Czaja, Katarzyna Sochacka, Ewa Nowosad-Sergeant, Wojciech Bajorek, Paweł Ostrowski, Bartłomiej Czarnota.
  Tytuł: Forms of motor recreation, their significance and role for children and teenagers with intellectual disability, based on children behaviour from the Special Educational Facility in Leżajsk

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 4, s. 125-131, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rekreacja
 • Dziecko niepełnosprawne umysłowo
 • Młodzież niepełnosprawna umysłowo

  Adres url:

  137/12323
  Autorzy: Alicja Pyziak, Jarosław Herbert.
  Tytuł: Free time in the park of culture and recreation in the opinion of Rzeszów inhabitants

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 1, s. 10-16, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Czas wolny od pracy - socjologia
 • Rzeszów (woj. podkarpackie) - socjologia

  Adres url:

  138/12323
  Autorzy: Beata Lorens.
  Tytuł: Fundacja monasteru bazyliańskiego w Warszawie-Ujazdowie (1768-1784) : plany i realizacja

  ¬ródło: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. - 2015, R. 63, nr 1, s. 55-66, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The foundation of the Basilian monastery in Warsaw-Ujazdów (1768-1784) : the plans and their execution
  p-ISSN: 0023-5881
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ko¶ciół katolicki - 18 w.
 • Bazylianie - Polska - 18 w.


  139/12323
  Autorzy: Barbara Skoczyńska-Prokopowicz.
  Tytuł: Funkcjonowanie społeczne współczesnych seniorów - perspektywa aksjologiczna i wybrane regulacje prawne

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Politechniki ¦l±skiej. Organizacja i Zarz±dzanie. - 2015, z. 85, s. 469-484, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Social functioning of the elderly in the light of the values and legal regulations
  p-ISSN: 1641-3466
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ludzie starzy - socjologia
 • Polityka społeczna - Polska - 21 w.

  Adres url:

  140/12323
  Autorzy: Alicja Ungeheuer-Goł±b.
  Tytuł: Gdy tańczę, to mówię. Pro- i parataneczne komunikowanie się dziecka ze ¶wiatem

  ¬ródło: Glissando. Magazyn o muzyce współczesnej. - 2015, nr 27, s. 66-70
  p-ISSN: 1733-4098
  Liczba arkuszy: 0,63
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Taniec - socjologia


  141/12323
  Autorzy: Anna Hanus.
  Tytuł: Gdzie krzyżuj± się drogi w polonistycznym i germanistycznym rozumieniu stylu?

  ¬ródło: Stylistyka. - 2015, R. 24, s. 423-443, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Where do the stylistic paths cross - viewed from a Polish-German perspective ; Tyt. R. 24: Różnorodno¶ć kulturowa a styl - Cultural Variety and Style
  p-ISSN: 1230-2287
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stylistyka

  Adres url:

  142/12323
  Autorzy: Tetiana Mytskan, Monika Drozd.
  Tytuł: Gender peculiarities of display of aggression of preschoolers

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 3, s. 155-161, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Agresywno¶ć
 • Uczniowie - psychologia


  143/12323
  Autorzy: Janusz R. Mroczek.
  Tytuł: Geneza i istota zrównoważonego rozwoju

  ¬ródło: Aura. - 2015, nr 4, s. 4-7, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0137-3668
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ekorozwój

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • CEON


  144/12323
  Autorzy: Aneta M. Arkuszewska.
  Tytuł: Glosa do uchwały SN z 10.10.2013 r. III CZP 62/13. [Dot. kontroli postanowienia wydanego w wyniku rozpoznania skargi na orzeczenie referendarza s±dowego]

  ¬ródło: Iustitia. Pismo Stowarzyszenia Sędziów. - 2015, nr 1, s. 17-21, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1640-8365
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Referendarze s±dowi
 • Postępowanie s±dowe


  145/12323
  Autorzy: Paweł Janda.
  Tytuł: Glosa do uchwały SN z 14.05.2014 r. III CZP 18/14. [Dot. objęcia hipotek± czynszu najmu i dzierżawy w razie upadło¶ci]

  ¬ródło: Monitor Prawniczy. - 2015, nr 10, s. 539-542, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1230-6509
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Hipoteka - prawo
 • Upadło¶ć - prawo


  146/12323
  Autorzy: Monika Klejnowska.
  Tytuł: Glosa do wyroku SN z 14.10.2014 r. III KK 125/14. [Dot. obowi±zku okre¶lenia czasu trwania ¶rodka karnego w postaci nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym; uprawnienia prokuratora do złożenia kasacji na korzy¶ć oskarżonego mimo niezaskarżenia uprzednio wyroku s±du I instancji]

  ¬ródło: Orzecznictwo S±dów Polskich. - 2015, nr 7/8, poz. 77 k. (s. 1152-1160), streszcz. ang.
  p-ISSN: 0867-1850
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000

  147/12323
  Autorzy: Renata Wojnarowska, Jacek Polit, Daniel Broda, Mykhailo Gonchar, Eugeniusz M. Sheregii.
  Tytuł: Gold nanoparticles like a matrix for covalent immobilization of cholesterol oxidase - application for biosensing

  ¬ródło: Archives of Metallurgy and Materials. - 2015, Vol. 60, iss. 3, s. 2289-2296, bibliogr., streszcz. ang. pol.
  Uwagi: Tyt. pol.: Nanocz±stki złota jako matryca do immobilizacji oksydazy cholesterolu - zastosowanie w biosensorach
  p-ISSN: 1733-3490
  e-ISSN: 2300-1909
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 30.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Złoto - fizyka

  Adres url:
  DOI:

  148/12323
  Autorzy: Lesław Niemczyk.
  Tytuł: Gospodarka oparta na wiedzy a kierunek dalszego rozwoju rachunkowo¶ci : przyczynek do badań interdyscyplinarnych

  ¬ródło: e-mentor. - 2015, nr 2, s. 65-68, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1731-6758
  e-ISSN: 1731-7428
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gospodarka
 • Rachunkowo¶ć


  149/12323
  Autorzy: Bogumił Lewandowski, Sebastian Sternberg de - Stojałowski.
  Tytuł: Guzowaty przerost nosa zewnętrznego (Rhinophyma). Obserwacje własne
  Tytuł: Nodular hypertrophy of the external nose (Rhinophyma). Own observation

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 1, s. 63-69, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nos - choroby

  Adres url:

  150/12323
  Autorzy: Zbigniew ¦wiatłowski.
  Tytuł: Günter Grass. Wspomnienie

  ¬ródło: Fraza. - 2015, R. 24, nr 3, s. 245-249
  p-ISSN: 1230-4832
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Grass Günter (1927-2015)


  151/12323
  Recenzja pracy: Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej / red. Andrzej Bisztyga, Piotr Zientarski. - Warszawa, 2014
  Autorzy: Halina Zięba-Załucka.
  ¬ródło: Państwo i Prawo
  Opis fizyczny: 2015, R. 70, z. 9, s. 113-116
  p-ISSN: 0031-0980
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Senat RP


  152/12323
  Autorzy: Joanna Burzyńska, Monika Binkowska-Bury, Paweł Januszewicz.
  Tytuł: Health on the silver screen : implications for physicians

  ¬ródło: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej. - 2015, vol. 125, nr 7-8, s. 593-595, bibliogr.
  p-ISSN: 0032-3772
  e-ISSN: 1897-9483
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Medycyna

  Adres url:

  153/12323
  Autorzy: Bożena Cukrowska, Jerzy Socha.
  Tytuł: Hipolaktazja i nietolerancja laktozy - fakty i mity

  Uwagi: Tytuł w jęz. ang.: Hypolactasia and lactose intolerance - facts and myths
  p-ISSN: 2080-5438
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Laktoza


  154/12323
  Autorzy: Tomasz Wójcik.
  Tytuł: Historia badań botanicznych w regionie strzyżowskim

  ¬ródło: Strzyżowski Rocznik Muzealny. - 2015, T. 1, s. 221-236, bibliogr.
  p-ISSN: 2450-4165
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Strzyżowskie, Pogórze - flora
 • Botanika


  155/12323
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Łukasz Szmyd.
  Tytuł: Hostels, bunkers and ski-tourist stations on Huculszczyzna in her territorial part in a mountain range Gorganów

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 1, s. 130-153, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Bł±d w tytule w języku angielskim
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Huculszczyzna (Ukraina) - turystyka
 • Gorgany (Ukraina) - turystyka
 • Turystyka górska - Ukraina
 • Schroniska turystyczne - Ukraina

  Adres url:

  156/12323
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Łukasz Szmyd, Tetiana Mytskan.
  Tytuł: Hostels, bunkers and ski-tourist stations on Huculszczyzna in her territorial part in the Valley of Black Czermosz and in the range of mountains Czywczyńskich (Valleys of White and Black Czeremosz)

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 1, s. 89-102, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Bł±d w tytule w języku angielskim
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Huculszczyzna (Ukraina) - turystyka

  Adres url:

  157/12323
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Łukasz Szmyd.
  Tytuł: Hostels, bunkers and ski-tourist stations on HuculszczyĽnie in her territorial part in the Prutu valley and in a Czarnohory mountain range

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 1, s. 103-129, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Bł±d w tytule w języku angielskim
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Huculszczyzna (Ukraina) - turystyka
 • Czarnohora (Ukraina) - turystyka
 • Prut (dolina) - turystyka
 • Schroniska turystyczne - Ukraina
 • Turystyka górska - Ukraina

  Adres url:

  158/12323
  Autorzy: Małgorzata Kotańska, Ewelina Buziak-Chmielowiec, Anna D±browska, Magdalena Gladysz, Aneta Jakielaszek, Tomasz Wójcik.
  Tytuł: Human impact on the plant cover of four villages in SE Poland

  ¬ródło: Steciana. - 2015, vol. 19, iss. 2, s. 115-121, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1689-653X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Adres url:
  DOI:

  159/12323
  Autorzy: Jolanta Piskorz, Gustaw Wójcik, Dorota Nalepa, Renata Skalska-Izdebska, Włodzimierz Bulikowski.
  Tytuł: Hydroterapia jako metoda wspomagaj±ca leczenie bólu neuropatycznego w przebiegu cukrzycy - doniesienia wstępne

  ¬ródło: Acta Balneologica. - 2015, T. 57, nr 3, s. 223
  Uwagi: Tyt. ang.: Hydrotherapy as an adjunct in the treatment of neuropathic pain in the course of diabets - preliminary report
  p-ISSN: 2082-1867
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ból - zapobieganie i leczenie
 • Cukrzyca
 • Wodolecznictwo


  160/12323
  Autorzy: Aneta Bylak, Krzysztof Kukuła.
  Tytuł: Ichtiofauna Bieszczadzkiego Parku Narodowego : skład gatunkowy, struktura i zagrożenia

  ¬ródło: Roczniki Naukowe Polskiego Zwi±zku Wędkarskiego. - 2015, t. 28, s. 27-42, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Ichthyofauna of the Bieszczady National Park : species composition, structure and risk assessment
  p-ISSN: 0860-648X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bieszczadzki Park Narodowy
 • Ryby

  Adres url:
  DOI:

  161/12323
  Autorzy: Tadeusz Boruta.
  Tytuł: Ikonografia martyrologiczna i do¶wiadczenie mistyczne w malarstwie krakowskim drugiej połowy XX wieku
  Tytuł: Martyrological iconography and the mystic experience : Cracow painting of the second half of the 20th century

  ¬ródło: Sacrum et Decorum : materiały i studia z historii polskiej sztuki sakralnej. - 2015, R. 8, s. 106-127, streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tekst równol. pol., ang.
  p-ISSN: 1689-5010
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ikonografia


  162/12323
  Autorzy: Alina Owsiak, Magalena Marchel, Ewa Żyracka.
  Tytuł: Impact of pesticides used in the culture of the vine on the viability of the yeast Saccharomyces cerevisiae wine in chronological aging

  ¬ródło: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Science. - 2015, Vol. 4, special iss. 1 (Microbiology), s. 48-51, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1338-5178
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Drożdże
 • Pestycydy a rosliny uprawne

  DOI:

  163/12323
  Autorzy: Jolanta Pasterska.
  Tytuł: Implozja (nowej) prozy

  ¬ródło: Tematy i Konteksty. - 2015, nr 5, s. 11-17, streszcz. ang.
  Uwagi: Tytuł nr 5: Proza nowa i najnowsza
  p-ISSN: 2299-8365
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Proza polska

  Adres url:

  164/12323
  Autorzy: Alicja Kubik.
  Tytuł: Indywidualizacja w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej - mit czy rzeczywisto¶ć

  ¬ródło: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2015, T. 34, z. 2, s. 112-122, streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0137-6136
  e-ISSN: 2449-8327
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nauczanie pocz±tkowe - metody
 • Uczenie się - metody

  DOI:

  165/12323
  Autorzy: Magalena Marchel, Paulina Duma, Alina Owsiak.
  Tytuł: Influence of fungi of the genus Trichoderma on phytoavailability cadmium and physiological condition of maize (Zea mays)

  ¬ródło: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Science. - 2015, Vol. 4, special iss. 2 (Biotechnology), s. 79-82, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1338-5178
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kukurydza
 • Kadm - wpływ na ¶rodowisko

  DOI:

  166/12323
  Autorzy: Piotr KuĽniar, Wacław Jarecki, Józef Gorzelany, Natalia Matłok, Dorota Bobrecka-Jamro.
  Tytuł: Influence of sowing date and foliar fertilization of selected mechanical properties of seed of annual yellow lupine (Lupinus luteus L

  ¬ródło: Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa = Teka Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. - 2015, Vol. 15, nr 4, s. 79-84, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1641-7739
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Łubin żółty - uprawa


  167/12323
  Autorzy: Maciej Masłowski.
  Tytuł: Informatyzacja jako wyznacznik zintegrowanego rozwoju państwa

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 43, s. 253-266, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  DOI:

  168/12323
  Autorzy: Małgorzata Buczek-Kowalik, Paweł Łuka.
  Tytuł: Innowacje turystyczne w wybranych gminach uzdrowiskowych województwa podkarpackiego

  ¬ródło: Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu. - 2015, Nr 49, s. 135-146, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Tourist innovations in selected spa municipalities in the Podkarpackie province
  p-ISSN: 0239-4375
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Podkarpackie województwo - turystyka
 • Uzdrowiska

  Adres url:

  169/12323
  Autorzy: Katarzyna Szara.
  Tytuł: Innowacyjno¶ć i kreatywno¶ć jako determinanty rozwoju regionalnego

  ¬ródło: Turystyka i Rozwój Regionalny. - 2015, nr 3, s. 143-153, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2353-9178
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Innowacje - stosowanie - gospodarka - Polska - 21 w.
 • Rozwój regionalny - Polska - 21 w.


  170/12323
  Autorzy: Paweł Zawora.
  Tytuł: Instrumenty rozwoju lokalnego wykorzystywane w samorz±dach gminnych

  ¬ródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2015, nr 391, s. 302-310, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Means used by local governments to enhance local development ; Tyt. nr. 391 : Gospodarka lokalna w teorii i praktyce / red. Ryszard Brol, Andrzej Raszkowski, Andrzej Sztando
  p-ISSN: 1899-3192
  e-ISSN: 2392-0041
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rozwój gospodarczy
 • Samorz±d gminny - zarz±dzanie

  Adres url:
  DOI:

  171/12323
  Autorzy: Grzegorz Maroń.
  Tytuł: Instytucja przysięgi (¶lubowania) a poszanowanie wolno¶ci sumienia i religii

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Konstytucyjnego. - 2015, nr 4(26), s. 51-76, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-1212
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przysięga - prawo
 • Wolno¶ć - prawo

  Adres url:
  DOI:

  172/12323
  Autorzy: Anna Wójtowicz-Dawid.
  Tytuł: Instytucja wizji lokalnej w postępowaniu przetargowym : naruszenie prawa czy uprawnienie zamawiaj±cego

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Publicznego. - 2015, nr 4, s. 83-91, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1896-8996
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przetarg publiczny - prawo - Polska
 • Zamówienia publiczne - prawo - Polska

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • BZCz


  173/12323
  Autorzy: Dominik Szczepański.
  Tytuł: Instytucjonalizacja form rywalizacji politycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego w województwie podkarpackim w 2014 roku

  ¬ródło: Polityka i Społeczeństwo. - 2015, nr 1, s. 46-57, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1732-9639
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 r.

  Adres url:
  DOI:

  174/12323
  Autorzy: Magda Urbańska.
  Tytuł: Instytucjonalne i prawne instrumenty ł±czenia ról zawodowych i rodzinnych kobiet

  ¬ródło: Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne. - 2015, nr 11, s. 87-93, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2299-2367
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kobieta - praca
 • Kobieta - socjologia
 • Rodzina - socjologia

  Adres url:

  175/12323
  Autorzy: Tomasz Potocki.
  Tytuł: Instytucjonalne uwarunkowania i mechanizmy podnoszenia ¶wiadomo¶ci finansowej

  ¬ródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2015, nr 395, s. 274-285, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Institutional conditions and mechanisms which improve the level of financial capabilities ; Tyt. nr.: Finanse i rachunkowo¶ć na rzecz zrównoważonego rozwoju : odpowiedzialno¶ć, etyka, stabilno¶ć finansowa. Tom 1. Finanse / red. nauk. Grażyna Borys, Robert Kurek
  p-ISSN: 1899-3192
  e-ISSN: 2392-0041
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Finanse

  Adres url:
  DOI:

  176/12323
  Autorzy: Małgorzata Wosiek.
  Tytuł: Integrowanie rozwoju kapitału ludzkiego i kapitału społecznego jako wyzwanie polskiej gospodarki

  ¬ródło: Ekonomia XXI Wieku. - 2015, nr 1(5), s. 69-89, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2353-8929
  e-ISSN: 2449-9757
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
 • Gospodarka

  DOI:

  177/12323
  Autorzy: Tadeusz Kwater, Paweł Krutys, Marek Bolanowski.
  Tytuł: Interfejs graficzny do badań identyfikacji bramek logicznych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 333-338, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Grafika komputerowa
 • Sieci neuronowe


  178/12323
  Autorzy: Waldemar Furmanek.
  Tytuł: Internet Ľródłem nadmiarowo¶ci informacji

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 13-25, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Internet - stosowanie
 • Informacja - komputeryzacja


  179/12323
  Autorzy: Kajetan Słomka, Grzegorz Juras, Grzegorz Sobota, Mariusz Furmanek, Marian Rzepko, Mark L. Latash.
  Tytuł: Intra-personal and inter-personal kinetic synergies during jumping

  ¬ródło: Journal of Human Kinetics. - 2015, vol. 49, pp. 75-88, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1640-5544
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  DOI:

  180/12323
  Autorzy: Zbigniew W. Czerniakowski, Tomasz Olbrycht.
  Tytuł: Invasive species and their role in historic park sites
  Tytuł: Gatunki inwazyjne i ich rola w historycznych założeniach parkowych

  ¬ródło: Czasopismo Techniczne. Architektura. - 2015, R. 112, z. 5-A, s. 33-40, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tekst w jęz. pol. s. 38-40
  p-ISSN: 1897-6271
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ro¶liny - badanie
 • Parki i ogrody

  Adres url:

  181/12323
  Autorzy: Józef Gorzelany, Natalia Matłok.
  Tytuł: Investigation of mechanical properties of root vegetables on the example of carrot roots

  ¬ródło: Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa = Teka Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. - 2015, Vol. 15, nr 4, s. 35-40, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1641-7739
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Marchew - uprawa


  182/12323
  Autorzy: Marcin Halicki.
  Tytuł: Inwestycje - charakterystyka pojęcia i podstawy rachunku inwestycyjnego

  ¬ródło: Przegl±d Geopolityczny. - 2015, T. 12, s. 85-93
  p-ISSN: 2080-8836
  e-ISSN: 2392-067X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Inwestycje - ekonomika


  183/12323
  Autorzy: Sabina Galiniak, Grzegorz Bartosz, Izabela Sadowska-Bartosz.
  Tytuł: Is iron chelation important in preventing glycation of bovine serum albumin in vitro?

  ¬ródło: Cellular and Molecular Biology Letters. - 2015, Vol. 20, iss. 4, s. 562-570, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1425-8153
  e-ISSN: 1689-1392
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 1.593
  Punktacja MNiSW: 15.000
  DOI:

  184/12323
  Autorzy: Marta Kawa.
  Tytuł: Istota czynnika ludzkiego w organizacjach spółdzielczych

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 42, s. 409-418, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Spółdzielczo¶ć

  Adres url:

  185/12323
  Autorzy: Bogusław Dec.
  Tytuł: Jak powstawały ¶redniowieczne manuskrypty

  ¬ródło: Mówi± Wieki. - 2015, nr 6, s. 24-28
  p-ISSN: 1689-4189
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rękopisy - historia


  186/12323
  Autorzy: Paweł B±k.
  Tytuł: Jak tłumaczyć aforyzmy. My¶li nieuczesane Stanisława Jerzego Leca w przekładzie Karla Dedeciusa

  ¬ródło: Rocznik Karla Dedeciusa : Dedeciana - tłumaczenie - recepcja = Karl Dedecius-Jahrbuch : Dedeciana - Übersetzung - Rezeption. - 2015, T. 8, s. 49-60
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Aforyzmy niemieckie
 • Lec Stanisław Jerzy (1909-1966)
 • Dedeciusz Karl (1921-...)


  187/12323
  Autorzy: Jan Gawełko.
  Tytuł: Jakie s± perspektywy biopsji węzła chłonnego wartowniczego?
  Tytuł: What are the perspectives for sentinel lymph node biopsy?

  ¬ródło: Current Gynecologic Oncology. - 2015, Vol. 13, iss. 2, s. 106-112, bibliogr., streszcz. pol., ang., ros.
  p-ISSN: 2081-1632
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  DOI:

  188/12323
  Autorzy: Agnieszka Pawłowska.
  Tytuł: Jednostki samorz±du terytorialnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki - rodzaje, dynamika zmian ich liczby i tryb powoływania

  ¬ródło: Samorz±d Terytorialny. - 2015, nr 7-8, s. 165-175, bibliogr.
  p-ISSN: 0867-4973
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d terytorialny - Stany Zjednoczone


  189/12323
  Autorzy: Natalia Makowiecka, Jarosław Herbert, Patrycja Żegleń.
  Tytuł: Jewish trail in Leżajsk as a route accompanying to chasid trail (Podkarpackie province)

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 3, s. 63-70, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Żydzi - kultura
 • Szlaki turystyczne
 • Leżajsk (woj. podkarpackie ; okręg)


  190/12323
  Autorzy: Lothar Sieber, Renata Grzywacz.
  Tytuł: Jubilee of Shibu Kobudo in Poland 1995-2015

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2015, vol. 15, no. 4, pp. 13-25, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz - organizacje

  Adres url:
  DOI:

  191/12323
  Autorzy: Małgorzata Trybus, Dorota Kamuda.
  Tytuł: Kara aresztu wojskowego w polskim prawie karnym wojskowym XX wieku w ujęciu historycznym

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2015, z. 16, s. 163-171, streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang. Penalty by military arest in the Polish criminal military law in XX century (historical - legal observations)
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo wojskowe - Polska
 • Prawo karne

  Adres url:

  192/12323
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: Kata : formy techniczne w nauczaniu karate

  ¬ródło: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna. - 2015, T. 14, nr 2, s. 171-182, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Kata - technical forms in teaching karate
  p-ISSN: 1895-8680
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Karate - nauczanie i trening
 • Walka wręcz - nauczanie i trening

  DOI:

  193/12323
  Autorzy: Joanna Rusin.
  Tytuł: Kiemlicze pomogli. O Sienkiewiczowskich odniesieniach w prozie Karola Olgierda Borchardta

  ¬ródło: Tematy i Konteksty. - 2015, nr 5, s. 306-310, streszcz. ang.
  Uwagi: Tytuł nr 5: Proza nowa i najnowsza
  p-ISSN: 2299-8365
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Proza polska

  Adres url:

  194/12323
  Autorzy: Sławomir Dybka.
  Tytuł: Kierunki zmian preferencji konsumentów w odniesieniu do produktów i detalistów

  ¬ródło: Handel Wewnętrzny : rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing. - 2015, R. 61, nr 4, s. 200-210, bibliogr., streszcz. pol., ang., ros.
  p-ISSN: 0438-5403
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000

  195/12323
  Autorzy: Bogusław Dec.
  Tytuł: Kipu. Co wiemy o tzw. "pi¶mie węzełkowym"

  ¬ródło: Mówi± Wieki. - 2015, nr 11, s. 20-23
  p-ISSN: 1689-4189
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kipu
 • Pismo - historia


  196/12323
  Autorzy: Marlena Pieni±żek.
  Tytuł: Kobiece wzorce osobowe kreowane w młodzieżowych produkcjach filmowych z perspektywy edukacyjnej

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 139-146, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Edukacja medialna
 • Wzór osobowy


  197/12323
  Autorzy: Krystyna Le¶niak-Moczuk.
  Tytuł: Kobieto, kim jeste¶ we współczesnym ¶wiecie?

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 43, s. 62-83, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Feminizm
 • Kobieta - socjologia
 • Mężczyzna - socjologia

  Adres url:
  DOI:

  198/12323
  Autorzy: Viktoriya Serzhanova.
  Tytuł: Kompetencje Adwokata Ludu w Rumunii

  ¬ródło: Journal of Modern Science. - 2015, nr 3, s. 179-192, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. ang.: Competences of the People's Advocate in Romania
  p-ISSN: 1734-2031
  e-ISSN: 2391-789X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rumunia - polityka
 • Adwokaci - prawo

  Adres url:

  199/12323
  Autorzy: Agnieszka Długosz.
  Tytuł: Kompetencje komunikacyjne nauczyciela akademickiego

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 1(11), s. 223-229, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nauczyciele akademiccy
 • Nauczyciele - praca


  200/12323
  Autorzy: Teresa Pi±tek.
  Tytuł: Kompetencje ortograficzne uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej - uwarunkowania, stan aktualny, ćwiczenia usprawniaj±ce

  ¬ródło: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2015, T. 34, z. 2, s. 194-210, streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. T. 34, z. 2: Problemy edukacji wczesnoszkolnej : perspektywa teoretyczna i rozwi±zania praktyczne / red. nauk. Krzysztof Kruszko, Ilona Nowakowska-Buryła
  p-ISSN: 0137-6136
  e-ISSN: 2449-8327
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Język polski - pisownia - nauczanie pocz±tkowe

  Adres url:
  DOI:

  201/12323
  Autorzy: Grzegorz Pastuszko.
  Tytuł: Kompetencje Zgromadzenia Narodowego

  ¬ródło: Państwo i Prawo. - 2015, R. 70, z. 8, s. 18-36, streszcz. ang.
  p-ISSN: 0031-0980
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Parlament
 • Prawo


  202/12323
  Autorzy: Małgorzata Wosiek.
  Tytuł: Komplementarna rola kapitałów ludzkiego i społecznego w rozwoju gospodarczym regionów

  ¬ródło: Turystyka i Rozwój Regionalny. - 2015, nr 3, s. 155-168, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2353-9178
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kapitał społeczny - a rozwój regionalny
 • Rozwój regionalny - Polska - 21 w.
 • Siła robocza - a rozwój regionalny - Polska - 21 w.


  203/12323
  Autorzy: Krystian Tuczyński.
  Tytuł: Konstrukcja innowacyjnego systemu alarmowego stanowi±cego komponent inteligentnego domu

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 355-361, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technika


  204/12323
  Autorzy: Grzegorz Maroń.
  Tytuł: Konstytucyjna wolno¶ć słowa w orzecznictwie s±dów USA na przykładzie protestów antyaborcyjnych

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2015, z. 16, s. 87-117, streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang. Constitutional freedom of speech in the jurisprudence of U.S. courts on the example of anti-abortion protests
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Aborcja - prawo - Stany Zjednoczone

  Adres url:

  205/12323
  Autorzy: Roman Chorób.
  Tytuł: Koordynator klastra kluczowym elementem rozwoju innowacyjnych więzi integracyjnych

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - 2015, nr 117, s. 331-339, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Cluster coordinator as a main development element of innovative integration ties ; Tyt. nr.: Cyfryzacja i wirtualizacja gospodarki
  p-ISSN: 1896-382X
  e-ISSN: 1640-6818
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Klastry (ekon.)

  Adres url:

  206/12323
  Autorzy: Piotr Długosz.
  Tytuł: Korepetycje jako obrona klas ¶rednich przed deklasacj± społeczn± na przykładzie społeczno¶ci regionalnej Podkarpacia

  ¬ródło: Pedagogika Społeczna. - 2015, R. 14, nr 2(56), s. 111-129, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Private tutoring as the middle classes' defence against social degradation based on the example of the community of the Sub-Carpathian region
  p-ISSN: 1642-672X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Korepetycje - Polska
 • Podkarpackie, województwo - socjologia
 • Dostęp do o¶wiaty
 • Struktura społeczna - teoria
 • Nierówno¶ci społeczne - a szkolnictwo

  Adres url:

  207/12323
  Autorzy: Ryszard Kata.
  Tytuł: Kredyty hipoteczne w Polsce w kontek¶cie stabilno¶ci finansowej i makroekonomicznej

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne. - 2015, T. 22, s. 183-196, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tytuł tomu: Przedsiębiorstwa, banki i polityka regionalna w nowej perspektywie finansowej UE / red. nauk. Jacek Grzywacz i Sławomir Kowalski
  p-ISSN: 1644-888X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kredyt hipoteczny
 • Finanse - Polska

  Adres url:

  208/12323
  Autorzy: Izabela Winkler, Teresa Kamińska, Agnieszka Bojarska-Junak, Marek Gogacz, Tomasz Rechberger, Aneta Adamiak, Jacek Tabarkiewicz, Martyna Kandefer-Szerszeń.
  Tytuł: Krew pępowinowa jako Ľródło komórek nerwowych i macierzystych

  ¬ródło: Ginekologia Polska. - 2015, Vol. 86, nr 8, s. 603-610, bibliogr., streszcz. pol.
  Uwagi: Tyt. ang.: Umbilical cord blood as a source of nerve and stem cells
  p-ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Krew pępowinowa - biochemia

  DOI:

  209/12323
  Autorzy: Wioletta Zawitkowska.
  Tytuł: Królowa Zofia Holszańska i jej udział w przygotowaniach do zjazdu łuckiego w 1429 rok

  ¬ródło: Klio. - 2015, Vol. 33, nr 2, s. 33-49
  p-ISSN: 1643-8191
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zofia (królowa Polski ; 1405-1461)
 • Polska - 15 w.

  Adres url:
  DOI:

  210/12323
  Autorzy: Sławomir Zabraniak.
  Tytuł: Księża warmiacy w archidiecezji gnieĽnieńskiej w XVIII wieku (do 1763 r.)

  ¬ródło: Nasza Przeszło¶ć. - 2015, T. 123, s. 185-196, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Priests from Warmia in the archdiocese of Gniezno in the 18th century (until 1763)
  p-ISSN: 0137-3218
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Diecezje - katolicyzm
 • Gniezno (woj. wielkopolskie)


  211/12323
  Autorzy: Aleksander Piecuch.
  Tytuł: Kształcenie informatyczne w szkole ¶redniej - 30 lat póĽniej

  ¬ródło: Dydaktyka Informatyki. - 2015, T. 10, s. 63-71, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2083-3156
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  DOI:

  212/12323
  Autorzy: Ryszard Pęczkowski.
  Tytuł: Kształcenie w grupie zróżnicowanej wiekowo w edukacji wczesnoszkolnej - zarys koncepcji

  ¬ródło: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2015, T. 34, z. 2, s. 54-62, streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. T. 34, z. 2: Problemy edukacji wczesnoszkolnej : perspektywa teoretyczna i rozwi±zania praktyczne / red. nauk. Krzysztof Kruszko, Ilona Nowakowska-Buryła
  p-ISSN: 0137-6136
  e-ISSN: 2449-8327
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Klasy ł±czone

  Adres url:
  DOI:

  213/12323
  Autorzy: Paweł Fr±czek, Agnieszka Majka.
  Tytuł: Kultura energetyczna krajów Unii Europejskiej

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 43, s. 215-225, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Energetyka
 • Unia Europejska

  Adres url:
  DOI:

  214/12323
  Autorzy: Tadeusz Pi±tek.
  Tytuł: Kultura pracy - o¶wiata - umiejętno¶ci w dobie społeczeństwa informacyjnego

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 4(14), s. 85-90, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Społeczeństwo informacyjne
 • O¶wiata


  215/12323
  Autorzy: Anna Ko¶ciółek.
  Tytuł: Kurator procesowy dla dłużnika nieznanego miejsca pobytu

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2015, z. 16, s. 60-73, streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang. Representative for an absent debtor
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kuratorzy (prawo)
 • Dług państwowy - prawo - Polska

  Adres url:

  216/12323
  Autorzy: Tomasz Warchoł.
  Tytuł: Kurs e-learningowy : obróbka materiału wideo w programie Pinnacle Studio oparty na teorii kognitywnej procesu uczenia się

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 4(14), s. 169-175, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nauczanie na odległo¶ć


  217/12323
  Autorzy: Paweł Czarnota.
  Tytuł: Lecania cuprea and Micarea pycnidiophora (lichenized Ascomycota) new to Poland

  ¬ródło: Acta Societatis Botanicorum Poloniae. - 2015, vol. 84, nr 2, s. 303-307, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0001-6977
  e-ISSN: 2083-9480
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Porosty

  Adres url:
  DOI:

  218/12323
  Autorzy: Tomasz Koziełło.
  Tytuł: Liga Polskich Rodzin wobec wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku

  ¬ródło: Polityka i Społeczeństwo. - 2015, nr 1, s. 71-82, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1732-9639
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego

  Adres url:
  DOI:

  219/12323
  Autorzy: Aleksander Maci±g, Paweł Syska, Artur Oręziak, Andrzej Przybylski, Beata Broy, Piotr Kołsut, Dariusz Zaj±c, Maria Bilińska, Maciej Sterliński, Hanna Szwed.
  Tytuł: Long term temporary pacing with active fixation lead

  ¬ródło: Kardiologia Polska. - 2015, T. 73, nr 12, s. 1304-1309, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. pol.: Długoterminowa stymulacja czasowa elektrod± o aktywnej fiksacji
  p-ISSN: 0022-9032
  e-ISSN: 1897-4279
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Hemodynamika
 • Elektrody
 • Medycyna - urz±dzenia

  Adres url:
  DOI:

  220/12323
  Autorzy: Marta Bołtuć.
  Tytuł: Lost in translation : popular science genre as a mediation between American and Polish culture - the case study of National Geographic

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Politechniki ¦l±skiej. Organizacja i Zarz±dzanie. - 2015, z. 84, s. 9-26, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Zagubione w przekładzie : gatunek popularno-naukowy jako mediacja pomiędzy amerykańsk± a polsk± kultur± - studium National Geographic
  p-ISSN: 1641-3466
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • "National Geographic" (czasop.)
 • Przekłady

  Adres url:

  221/12323
  Autorzy: Monika Gr±dalska-Lampart, Bożenna Karczmarek-Borowska, Aneta Urszula Radziszewska.
  Tytuł: Lung cancer in Podkarpackie region in the years 2002-2011

  ¬ródło: Pneumonologia i Alergologia Polska. - 2015, Vol. 83, iss. 2, s. 109-119
  Uwagi: Tyt. w jęz. pol.: Rak płuca w województwie podkarpackim w latach 2002-2011
  p-ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Płuca - nowotwory
 • Podkarpackie województwo - zdrowotno¶ć

  Adres url:
  DOI:

  222/12323
  Autorzy: Mariola Hoszowska.
  Tytuł: Lwowski oddział Komisji do Badania Dziejów Wychowania i Szkolnictwa w Polsce (1920-1929)

  ¬ródło: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. - 2015, R. 60, nr 4, s. 7-34, bibliogr.
  Uwagi: Tyt. ang.: Lvov Division of the Board for Studies on History of Upbringing and Education in poland (1920-1929)
  p-ISSN: 0023-589
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Lwów (Ukraina) - organizacje


  223/12323
  Autorzy: Magdalena Gibała, Grzegorz Janowski, Grażyna Cisowska, Anna Juza, Mariusz Ksi±żek, Krzysztof Gutkowski.
  Tytuł: Łagodna symetryczna tłuszczakowato¶ć typu II u 52-letniej pacjentki - opis przypadku i przegl±d pi¶miennictwa
  Tytuł: Benign symmetrical lipomatosis type II in 52-year-old patient - a case report and review of literature

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 3, s. 318-325, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Otyło¶ć

  Adres url:

  224/12323
  Autorzy: Małgorzata Kotańska, Krystyna Towpasz, Tomasz Wójcik, Józef Mitka.
  Tytuł: Ł±ki w krajobrazie rolniczym Płaskowyżu Proszowickiego (Wyżyna Małopolska)
  Tytuł: Meadows in an agricultural landscape of the Proszowice Plateau (Małopolska Upland)

  ¬ródło: Ekologia i Technika. - 2015, vol. 23, nr 4, s. 183-192, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1230-462X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ł±ki i pastwiska


  225/12323
  Autorzy: Marian KuĽma, Wojciech Maziarz, Ireneusz Stefaniuk.
  Tytuł: Magnetic transformation in Ni-Mn-In Heusler alloy

  ¬ródło: Nukleonika. - 2015, vol. 60, nr 3, s. 435-438, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0029-5922
  e-ISSN: 1508-5791
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Adres url:
  DOI:

  226/12323
  Autorzy: Jacek Dziok, G. Murugusundaramoorthy, T. Janani.
  Tytuł: Majorization problems for classes of analytic functions

  ¬ródło: Journal of Mathematics and Applications. - 2015, Nr 38, s. 49-57, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1733-6775
  e-ISSN: 2300-9926
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Adres url:

  227/12323
  Autorzy: Damian S. Pyrkosz.
  Tytuł: Man and relationships in economy - the sustainable development perspective

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 43, s. 49-61, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ekonomia

  Adres url:
  DOI:

  228/12323
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski, Lothar Sieber.
  Tytuł: Martial arts (alternative) medicine - channels of transmission to Europe

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2015, vol. 15, no. 3, s. 8-21, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Medycyna (alternatywa) sztuk walki - kanały transmisji do Europy
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz
 • Medycyna

  Adres url:
  DOI:

  229/12323
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski, Jong-Hoon Yu, Krzysztof Warchoł, Pavol Bartik.
  Tytuł: Martial arts in psycho-physical culture

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2015, vol. 15, no. 4, pp. 33-38, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz

  Adres url:
  DOI:

  230/12323
  Autorzy: Ewa Swoboda.
  Tytuł: Matematyka dla uczniów szkół zawodowych - co to znaczy? : (podej¶cie teoretyczne)

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 1(11), s. 210-215, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Matematyka - nauczanie - metody
 • Szkolnictwo zawodowe


  231/12323
  Autorzy: Paweł Jakubczyk, Mirosław Łabuz, Tadeusz Lulek.
  Tytuł: Matrix representation of constants of motion for one-dimensional Heisenberg magnet

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2015, Vol. 128, nr 2, s. 176-178, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Proceedings of the 11 International School on Theoretical Physics Symmetry and Structural Properties of Condensed Matter, Rzeszów 2014
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 03.65.Aa Quantum systems with finite Hilbert space
 • PACS: 75.10.Jm Quantized spin models, including quantum spin frustration

  Adres url:
  DOI:

  232/12323
  Autorzy: Ewa A. Czyż, Anthony R. Dexter.
  Tytuł: Mechanical dispersion of clay from soil into water : readily-dispersed and spontaneously-dispersed clay

  ¬ródło: International Agrophysics. - 2015, vol. 29, nr 1, s. 31-37, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0236-8722
  e-ISSN: 2300-8725
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 25.000
  DOI:

  233/12323
  Autorzy: Bogusław Twaróg, Ewa Żesławska.
  Tytuł: Mechanizm predykcji liniowej w zadaniu biometrycznej identyfikacji mówcy

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 271-277, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technika


  234/12323
  Autorzy: Ryszard Pęczkowski.
  Tytuł: Media w szkole - i co dalej?

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 42-46, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • ¦rodki masowego przekazu - stosowanie - nauczanie


  235/12323
  Autorzy: Grzegorz Zaguła, Anna Fabisiak, Czesław Puchalski.
  Tytuł: Method of respiration rate measurement in the fruits

  ¬ródło: Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa = Teka Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. - 2015, Vol. 15, nr 4, s. 165-170, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1641-7739
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Owoce - badanie


  236/12323
  Autorzy: Milan Turek, Marek Kokinda, Pavel Ružbarský.
  Tytuł: Methodological fundamentals related to techniques of talent selection

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 1, s. 5-9, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sport - psychologia

  Adres url:

  237/12323
  Autorzy: Beata Kasprzyk.
  Tytuł: Metody determinuj±ce subiektywn± ocenę jako¶ci życia według modeli logitowych

  ¬ródło: Metody Ilo¶ciowe w Badaniach Ekonomicznych. - 2015, T. 16, nr 3, s. 151-161, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2082-792X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jako¶ć życia - badanie

  Adres url:

  238/12323
  Autorzy: Jerzy Kitowski.
  Tytuł: Metody dyskryminacyjne w badaniu sprawozdań finansowych

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2015, nr 74, t. 2, s. 103-116, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Discriminatory methods in the study of financial statements
  p-ISSN: 1733-2842
  e-ISSN: 2300-4460
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Finanse - sprawozdawczo¶ć

  DOI:

  239/12323
  Autorzy: Marek Bolanowski, Paweł Krutys.
  Tytuł: Metody i ¶rodki zarz±dzania infrastruktur± sieciow± w złożonym ¶rodowisku laboratoryjnym

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 238-243, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sieć komputerowa
 • Systemy informatyczne


  240/12323
  Autorzy: Lucyna Leniowska, Dominik Mazan.
  Tytuł: MFC sensors and actuators in active vibration control of the circular plate

  ¬ródło: Archives of Acoustics. - 2015, Vol. 40, No. 2, pp. 257-265, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0137-5075
  e-ISSN: 2300-262X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.565
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Adres url:
  DOI:

  241/12323
  Autorzy: Agnieszka Ćwirlej-Sozańska, Anna Wilmowska-Pietruszyńska.
  Tytuł: Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawno¶ci i Zdrowia - model biopsychospołeczny

  ¬ródło: Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - 2015, nr 8, s. 10-13, bibliogr.
  p-ISSN: 0137-7043
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Niepełnosprawno¶ć


  242/12323
  Autorzy: Krzysztof Krupa.
  Tytuł: Modele metodyczne stosowania dydaktycznych obrazów dynamicznych w wykładach ogniskuj±cych się na elementach elektronicznych

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 2(12), s. 64-69, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Elektronika


  243/12323
  Autorzy: Paweł Grycmann, Adam Maszczyk, Teresa Socha, Artur Goła¶, Michał Wilk, Tomasz Zaj±c, Krzysztof Przednowek.
  Tytuł: Modelling analysis and prediction of women javelin throw results in the years 1946-2013

  ¬ródło: Biology of Sport. - 2015, vol. 32, no. 4, pp. 345-350, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0860-021X
  e-ISSN: 2083-1862
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sport - modele matematyczne

  DOI:

  244/12323
  Autorzy: Grzegorz Górski, Jerzy Mizia, Krzysztof Kucab.
  Tytuł: Modified equation of motion approach for ferromagnetic systems

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2015, Vol. 127, nr 2, s. 207-209, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 71.10.Fd Lattice fermion models (Hubbard model, etc.)
 • PACS: 75.10.Lp Band and itinerant models
 • PACS: 75.30.Kz Magnetic phase boundaries

  Adres url:
  DOI:

  245/12323
  Autorzy: Piotr Rzetelski, Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka.
  Tytuł: Monitorowanie i farmakologiczne przerywanie bloku przewodnictwa nerwowo-mię¶niowego podczas znieczulenia u dzieci - wyniki ankiety przeprowadzonej w¶ród 99 anestezjologów

  ¬ródło: Anestezjologia i Ratownictwo. - 2015, R. 9, nr 1, s. 54-64, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Monitoring and pharmacologic reversal of the neuromuscular block in paediatric patients - survey of practice among 99 anaesthesiologists
  p-ISSN: 1898-0732
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Anestezjologia

  Adres url:

  246/12323
  Autorzy: Katarzyna Kozioł, Marek Koziorowski.
  Tytuł: Morphological defects of epididymal spermatozoa in male roe deer (Capreolus capreolus) during the reproductive season

  ¬ródło: Polish Journal of Veterinary Sciences. - 2015, Vol. 18, iss. 3, s. 565-572, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1505-1773
  e-ISSN: 2300-2557
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.604
  Punktacja MNiSW: 20.000

  247/12323
  Autorzy: Anna Wołpiuk-Ochocińska.
  Tytuł: Motywacje do pracy i zaangażowanie w ni± młodych pracowników na rynku pracy

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarz±dzania Ochron± Pracy. - 2015, nr 1(11), s. 72-84, bibliogr., streszcz. pol.
  Uwagi: Tyt. ang.: Motivation to work and work engagement of young emoployees at Polish work market
  p-ISSN: 1895-3794
  e-ISSN: 2300-0376
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Praca - socjologia


  248/12323
  Autorzy: Jolanta Zawora.
  Tytuł: Możliwo¶ci finansowania inwestycji gmin wiejskich w Polsce

  ¬ródło: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - 2015, R. 16, nr 6, s. 554-560, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1508-3535
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Budżety gminne
 • Inwestycje - finanse - Polska
 • Samorz±d gminny - inwestycje


  249/12323
  Autorzy: Ewa Baran.
  Tytuł: Możliwo¶ci rozwoju pogranicza polsko-słowackiego

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 43, s. 313-322, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Polska a Słowacja
 • Słowacja a Polska

  Adres url:
  DOI:

  250/12323
  Autorzy: Anna Bartosiewicz, Monika Binkowska-Bury, Paweł Januszewicz.
  Tytuł: Możliwo¶ć przepisywania recept przez pielęgniarki i położne - stan prawny w Polsce i ogólny przegl±d sytuacji na ¶wiecie
  Tytuł: Writing prescriptions by nurses and midwives - legal status in Poland and general review of the international situation

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 3, s. 290-305, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Recepty

  Adres url:

  251/12323
  Autorzy: Rafał Rak, Paweł Zięba.
  Tytuł: Multifractal flexibly detrended fluctuation analysis

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. B. - 2015, Vol. 46, nr 10, s. 1925-1938, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0587-4254
  e-ISSN: 1509-5770
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 05.45.Df Fractals
 • PACS: 05.45.Tp Time series analysis
 • PACS: 89.75.-k Complex systems

  Adres url:
  DOI:

  252/12323
  Autorzy: Tadeusz Zych.
  Tytuł: Najnowsze dzieje Tarnobrzega : stan badań i postulaty badawcze

  ¬ródło: Dzikoviana : rocznik Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega. - 2015, T. 1, s. 255-263, bibliogr.
  p-ISSN: 2449-6448
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Historiografia polska - 20-21 w.
 • Tarnobrzeg (woj. podkarpackie) - historia
 • Tarnobrzeg (woj. podkarpackie) - historiografia


  253/12323
  Autorzy: Dariusz Wojakowski.
  Tytuł: Naród ukraiński jako przedmiot powszechnego niezrozumienia

  ¬ródło: Kultura i społeczeństwo. - 2015, t. 59, nr 2, s. 63-83, bibliogr.
  Uwagi: Tyt. ang.: The Ukrainian nation as an object of general misunderstanding
  p-ISSN: 0023-5172
  e-ISSN: 2300-195X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Naród - teoria
 • Ukraina - ludno¶ć


  254/12323
  Autorzy: Attila Kántor, Miroslava Kacániová, Maciej Kluz.
  Tytuł: Natural microflora of wine grape berries

  ¬ródło: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Science. - 2015, Vol. 4, special iss. 1 (Microbiology), s. 32-36, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1338-5178
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Winoro¶l
 • Drożdże
 • Bakterie

  DOI:

  255/12323
  Autorzy: Krystyna Mihułka.
  Tytuł: Naturalna komunikacja na lekcji języka obcego - stan rzeczywisty czy niedo¶cigniony cel?

  ¬ródło: Języki Obce w Szkole. - 2015, nr 2, s. 82-89, bibliogr.
  p-ISSN: 0446-7965
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Języki - nauczanie

  Adres url:

  256/12323
  Autorzy: Anna Koziorowska, Lena Majchrowicz.
  Tytuł: Nauczanie na kierunku biotechnologia umiejętno¶ci pracy w laboratorium na przykładzie badań przeżywalno¶ci komórek w hodowli in vitro

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 2(12), s. 75-79, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Biotechnologia


  257/12323
  Autorzy: Andrzej Maciejczak.
  Tytuł: Nawigacja w chirurgii mózgu i kręgosłupa

  ¬ródło: Przegl±d Lekarski. - 2015, t. 72, nr 8, s. 423-427, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tytuł w jęz. ang.: Frameless image-guided brain and spine surgery
  p-ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Mózg - chirurgia
 • Kręgosłup - leczenie
 • Chirurgia

  Adres url:

  258/12323
  Autorzy: Jakub Bartak.
  Tytuł: Neokolonializm czy konwergencja?

  ¬ródło: Nowy Obywatel. - 2015, nr 17, s. 73-78, bibliogr.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ekonomia


  259/12323
  Autorzy: Mirosław Twardowski.
  Tytuł: Neowitalistyczna koncepcja życia Piotra Lenartowicza

  ¬ródło: Studia z Historii Filozofii. - 2015, vol. 6, nr 2, s. 83-100, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Piotr Lenartowicz's neovitalistic concept of life
  p-ISSN: 2083-1978
  e-ISSN: 2391-775X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Lenartowicz Piotr (1934-2012)

  Adres url:
  DOI:

  260/12323
  Autorzy: Tomasz Wójcik, K. Pi±tek.
  Tytuł: New locality of Gentiana cruciata L. in the Strzyzowskie Foothills (Western Carpathians)

  ¬ródło: Steciana. - 2015, vol. 19, iss. 2, s. 67-73, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1689-653X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Goryczkowate

  Adres url:
  DOI:

  261/12323
  Autorzy: Dorota Mihułka, Krystyna Mihułka.
  Tytuł: Niepowodzenia komunikacyjne w perspektywie interkulturowej - implikacje glottodydaktyczne

  ¬ródło: Linguodidactica. - 2015, t. 19, s. 141-156, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1731-6332
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Komunikacja międzykulturowa

  Adres url:

  262/12323
  Autorzy: Piotr Długosz.
  Tytuł: Nierówno¶ci edukacyjne w Europie ¦rodkowo-Wschodniej na przykładzie Polski i Ukrainy

  ¬ródło: TeraĽniejszo¶ć - Człowiek - Edukacja. - 2015, T. 18, nr 1, s. 107-122, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Educational inequalities in East-Central Europe illustrated with the example of Poland and Ukraine
  p-ISSN: 1505-8808
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dostęp do o¶wiaty - Polska
 • Dostęp do o¶wiaty - Ukraina
 • Nierówno¶ci społeczne - a szkolnictwo

  Adres url:

  263/12323
  Autorzy: Małgorzata Wosiek.
  Tytuł: Niespójno¶ci w rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce - spojrzenie przez pryzmat koncepcji kapitału intelektualnego. Czę¶ć II: Kapitał ludzki a kapitał strukturalny rozwoju

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 42, s. 327-339, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kapitał społeczny
 • Gospodarka

  Adres url:

  264/12323
  Autorzy: Małgorzata Wosiek.
  Tytuł: Niespójno¶ci w rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce - spojrzenie przez pryzmat koncepcji kapitału intelektualnego. Czę¶ć 1 : kapitał ludzki a kapitał społeczny

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 41, s. 340-353, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. z. 41: Gospodarka Polski 1990-2014. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Polska - gospodarka
 • Kapitał społeczny

  Adres url:

  265/12323
  Autorzy: Zbigniew Rykiel.
  Tytuł: Normy i dylematy semiperyferii
  Tytuł: Norms and dilemmans of semi-peripheries

  ¬ródło: Przestrzeń Społeczna = Social Space. - 2015, nr 9, s. 7-19
  Uwagi: Tekst w jęz. ang. s. 20-31
  p-ISSN: 2084-7696
  e-ISSN: 2084-1558
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Burawoy Michael (1947-...)
 • Socjologia

  Adres url:

  266/12323
  Autorzy: Adrian Uljasz.
  Tytuł: Notatki Juliana Aleksandra Bałaszewicza o repertuarze teatralnym w Warszawie w latach 1862-1864 jako Ľródło do badań nad dziejami teatru polskiego

  ¬ródło: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. - 2015, R. 60, s. 127-143, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The notes of Julian Aleksander Bałaszewicz on the theatre repertoire in Warsaw in the years 1862-1864 as a source for the study of the history of Polish theatre
  p-ISSN: 0079-3140
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Teatr - historia - 19-20 w.


  267/12323
  Autorzy: Jarosław Bury, Krzysztof Mazur, Tomasz Olbrycht.
  Tytuł: Nowe dane o rzadko spotykanych motylach z rodziny zawisakowatych (Lepidoptera: Sphingidae) z południowo-wschodniej Polski

  ¬ródło: Wiadomo¶ci Entomologiczne. - 2015, vol. 34, nr 3, s. 74-76
  Uwagi: Tyt. ang.: New data on rare hawkmoths (Lepidoptera: Sphingidae) from south-eastern part of Poland
  p-ISSN: 0138-0737
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Motyle - geografia


  268/12323
  Autorzy: Monika Binkowska-Bury, Izabela Sałacińska, Paweł Więch, Paweł Januszewicz.
  Tytuł: Nowe narkotyki syntetyczne ("dopalacze") - analiza trendu używania przez młodzież akademick± : badanie prospektywne

  ¬ródło: Standardy Medyczne. Profilaktyka Zdrowotna. - 2015, t. 1, nr 2, s. 138-146, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł w jęz. ang.: New narcotic substances (designer drugs) - trend analysis of using in academic youth. A prospective study
  p-ISSN: 2450-001
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Narkotyki
 • Studenci - badanie


  269/12323
  Autorzy: Maria Ziaja, Witold Ziaja.
  Tytuł: Nowe stanowisko Viola stagnina (Violaceae) w południowo-wschodniej Polsce

  ¬ródło: Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. - 2015, Vol. 22, no. 2, s. 377-381, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1640-629X
  e-ISSN: 2449-8890
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ro¶liny chronione - Polska


  270/12323
  Autorzy: Wojciech Żyłka, Marta Żyłka.
  Tytuł: Nowoczesne systemy wspomagaj±ce pracę inżyniera

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 4(14), s. 34-39, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technika


  271/12323
  Autorzy: Ewa Nowosad-Sergeant, Robert Czaja, Danuta Fus.
  Tytuł: Nutrition research among 13-16 year-old teenagers - assessment of their diet and knowledge on proper nutrition principles

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 4, s. 171-175, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Młodzież - żywienie

  Adres url:

  272/12323
  Autorzy: Adrian Uljasz.
  Tytuł: O edukację muzyczn± w bibliotekach

  ¬ródło: Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 9, s. 41-42
  p-ISSN: 0032-4752
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bibliotekarstwo - Polska - 21 w.
 • Zbiory muzyczne - Polska


  273/12323
  Autorzy: Grzegorz Pastuszko.
  Tytuł: O potrzebie uchwalenia nowego regulaminu Zgromadzenia Narodowego

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Konstytucyjnego. - 2015, nr 4, s. 10-21, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-1212
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Parlament
 • Prawo

  Adres url:
  DOI:

  274/12323
  Autorzy: Leszek Gawor.
  Tytuł: Oblicza polskiej sozologii : Walery Goetel i Julian Aleksandrowicz

  ¬ródło: Wschodni Rocznik Humanistyczny. - 2015, T. 11, s. 203-216, streszcz. ang., ros.
  Uwagi: Tytuł tomu : Ekologiczne postrzeganie ¶wiata
  p-ISSN: 1731-982X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Goetel Walery (1889-1972)
 • Aleksandrowicz Julian (1908-1988)

  Adres url:

  275/12323
  Autorzy: Krystyna Mihułka.
  Tytuł: Obraz Niemców w wybranych programach polskich kabaretów

  ¬ródło: Studia Niemcoznawcze. - 2015, t. 55, s. 167-180, streszcz. niem., ang.
  Uwagi: Tyt. niem.: Das Bild der Deutschen in den ausgewählten Programmen der polnischen Kabaretts ; Tyt. ang.: The image of the Germans in selected programs of Polish cabarets
  p-ISSN: 0208-4597
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Niemcy a Polska
 • Niemcy - socjologia
 • Kabaret polski


  276/12323
  Autorzy: Anna Ożóg, Jolanta Wojnar.
  Tytuł: Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie analizy wskaĽnikowej i modeli analizy dyskryminacyjnej

  ¬ródło: Przedsiębiorstwo & Finanse. - 2015, nr 4 (11), s. 91-103, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2084-1361
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorstwo - finanse

  Adres url:

  277/12323
  Autorzy: Agnieszka Ćwirlej-Sozańska, Anna Wilmowska-Pietruszyńska, Agnieszka Guzik, Agnieszka Wi¶niowska, Mariusz Drużbicki.
  Tytuł: Ocena przydatno¶ci wybranych skal i metod stosowanych w ocenie równowagi i sprawno¶ci fizycznej seniorów - badanie pilotażowe
  Tytuł: Evaluation of the usefulness of selected scales and methods used in the assessment of balance and physical fitness in seniors - a pilot study

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 1, s. 8-18, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ludzie starzy - rehabilitacja
 • Ludzie starzy - zdrowotno¶ć

  Adres url:

  278/12323
  Autorzy: Justyna Wyszyńska, Justyna Drzał-Grabiec, Justyna Podgórska-Bednarz, Teresa Pop, Sławomir Snela.
  Tytuł: Ocena równowagi kobiet po 60 roku życia

  ¬ródło: Postępy Rehabilitacji = Advances in Rehabilitation. - 2015, Vol. 29, iss. 1, s. 31-37, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. ang.: Assessment of Balance women over 60 years of age
  p-ISSN: 0860-6161
  e-ISSN: 1734-4948
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Adres url:

  279/12323
  Autorzy: Agnieszka Ćwirlej-Sozańska.
  Tytuł: Ocena wpływu systematycznej aktywno¶ci fizycznej na sprawno¶ć fizyczn± oraz gęsto¶ć ko¶ci u kobiet w wieku 50-60 lat
  Tytuł: Assessment of influence of a regular physical activity on physical condition and bone density in women aged 50-60

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 2, s. 116-127, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sprawno¶ć motoryczna - badania
 • Kobieta - zdrowotno¶ć

  Adres url:

  280/12323
  Autorzy: Jan Buczek, Dorota Bobrecka-Jamro.
  Tytuł: Ocena wskaĽników jako¶ciowych ziarna pszenicy populacyjnej i mieszańcowej w zależno¶ci od technologii produkcji

  ¬ródło: Acta Agrophysica. - 2015, vol. 22, nr 3, s. 247-259, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Assessment of qualitative parameters of population and hybrid wheat grain depending on the production technology
  p-ISSN: 1234-4125
  e-ISSN: 2300-6730
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pszenica - uprawa

  Adres url:

  281/12323
  Autorzy: Katarzyna Szara.
  Tytuł: Ocena wykorzystania funduszy unijnych w gminach Podkarpacia

  ¬ródło: Przedsiębiorczo¶ć i Zarz±dzanie. - 2015, T. 16, z. 4 cz. 1, s. 203-217, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. zeszytu: Strategia jednostki samorz±du terytorialnego w ¶wietle wyzwań XXI wieku / red. Bartłomiej Stopczyński, Michał Turniak
  p-ISSN: 1733-2486
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Fundusze strukturalne UE - Polska
 • Podkarpackie województwo - strategia rozwoju


  282/12323
  Autorzy: Sabina Lachowicz, Waldemar Sroka, Rafał Wi¶niewski.
  Tytuł: Ocena zawarto¶ci dwutlenku siarki w czerwonych i białych winach regionu południowo-wschodniej Polski

  ¬ródło: Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne. - 2015, nr 26, t. 3, s. 51-60, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1895-4421
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wino - wpływ na zdrowie
 • Wino - jako¶ć - badanie


  283/12323
  Autorzy: Anna Jacek, Katarzyna Ożóg.
  Tytuł: Ochrona administracyjna praw pacjenta
  Tytuł: Administrative protection of patients' rights

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 3, s. 306-317, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawa pacjenta

  Adres url:

  284/12323
  Autorzy: Józefa Krawczyk, Zofia Sokołowicz.
  Tytuł: Ochrona bioróżnorodno¶ci kur w uwarunkowaniach mechanizmów wsparcia rolnictwa przez Unię Europejsk±

  ¬ródło: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - 2015, t. 17, z. 1, s. 118-122, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Conservation of chicken biodiversity in the context of the support mechanisms for agriculture by the European Union
  p-ISSN: 1508-3535
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Różnorodno¶ć gatunkowa
 • Kura - hodowla

  Adres url:

  285/12323
  Autorzy: Grażyna Ryba.
  Tytuł: Od intymnej refleksji po ekspresywn± kontestację. Anna Praxmayer, Zofia Mitał, Zofia Kulik - polskie artystki-stypendystki we Włoszech

  ¬ródło: Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. - 2015, nr 1, s. 48-60, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: From intimate reflection to expressive contestation. Anna Praxmayer, Zofia Mital, Zofia Kulik. Polish artists-scholarship holders in Italy
  p-ISSN: 1896-4133
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Adres url:

  286/12323
  Autorzy: Waldemar Furmanek.
  Tytuł: Od rozpoznania problematyki do badań naukowych

  ¬ródło: Dydaktyka Informatyki. - 2015, T. 10, s. 7-10, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2083-3156
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  DOI:

  287/12323
  Autorzy: Bohdan Achremowicz, Alicja Ceglińska, Tadeusz Haber, Jan Hołownia, Katarzyna Just, Mieczysław Obiedziński.
  Tytuł: Ogólna charakterystyka i technologiczne wykorzystanie nasion szarłatu. Cz. I : ogólna charakterystyka szarłatu

  ¬ródło: Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. - 2015, nr 1, s. 118-125, bibliogr.
  Uwagi: Tyt. w jęz. ang.: General characteristics and technological applicability of amaranthus seeds. Part I: General characteristics of amaranthus
  p-ISSN: 0867-793X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nasiona

  Adres url:

  288/12323
  Autorzy: Janusz Pasterski.
  Tytuł: Oko Innego w powie¶ci Niskie Ł±ki Piotra Siemiona

  ¬ródło: Tematy i Konteksty. - 2015, nr 5, s. 60-66, streszcz. ang.
  Uwagi: Tytuł nr 5: Proza nowa i najnowsza
  p-ISSN: 2299-8365
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Proza polska - 21 w.

  Adres url:

  289/12323
  Autorzy: Jacek Dziok, Janusz Sokół, Jan Stankiewicz.
  Tytuł: On a class of meromorphic functions defined by the convolution

  ¬ródło: Journal of Mathematics and Applications. - 2015, Nr 38, s. 59-70, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1733-6775
  e-ISSN: 2300-9926
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Adres url:

  290/12323
  Autorzy: Jacek Dziok.
  Tytuł: On Janowski harmonic functions

  ¬ródło: Journal of Applied Analysis. - 2015, Vol. 21, iss. 2, s. 99-107, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1425-6908
  e-ISSN: 1869-6082
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • MSC: 30C45 Special classes of univalent and multivalent functions
 • MSC: 30C50 Coefficient problems for univalent and multivalent functions
 • MSC: 30C55 General theory of univalent and multivalent functions

  DOI:

  291/12323
  Autorzy: Muhammad Arif, Jacek Dziok, Mohamed Raza.
  Tytuł: On some variations of Janowski functions

  ¬ródło: Bulletin de la Societe des Sciences et des Letters de ŁódĽ. Serie: Recherches sur les Deformations. - 2015, Vol. 65, nr 2, s. 61-69, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0459-6854
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000

  292/12323
  Autorzy: Agnieszka Grz±¶ko.
  Tytuł: On the semantic history of selected terms of endearment

  ¬ródło: LingBaW - Linguistics Beyond and Within. - 2015, vol. 1, s. 104-118, bibliogr., streszcz. ang
  e-ISSN: 2450-5188
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Semantyka


  293/12323
  Autorzy: Radosław Grabowski.
  Tytuł: Only the flexible and rigid? The problem of differentiation of procedures for amending the constitution of modern European states

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Konstytucyjnego. - 2015, nr 6, s. 247-, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 2082-1212
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Europa - konstytucje

  DOI:

  294/12323
  Autorzy: Piotr Cyrek.
  Tytuł: Opakowanie jako Ľródło informacji o produktach żywno¶ciowych

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarz±dzania, Finansów i Marketingu. - 2015, nr 39, s. 9-21, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1509-0507
  e-ISSN: 2353-2874
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Opakowania

  Adres url:
  DOI:

  295/12323
  Autorzy: Alina Szewc-Rogalska.
  Tytuł: Oportunizm podmiotów i instytucji jako stymulator ryzyka systemowego

  ¬ródło: Nauki o Finansach. - 2015, nr 1(22), s. 91-100, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Opportunism of entities and institutions as a systemic risk stimulator
  p-ISSN: 2080-5993
  e-ISSN: 2449-9811
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ryzyko finansowe
 • Instytucje finansowe
 • Pokusa nadużycia
 • Etyka biznesu

  Adres url:
  DOI:

  296/12323
  Autorzy: Justyna Koc-Jurczyk, Łukasz Jurczyk.
  Tytuł: Optymalizacja warunków procesu pogłębionego utleniania odcieków składowiskowych odczynnikiem Fentona

  ¬ródło: Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony ¦rodowiska. - 2015, vol. 17, iss. 3, s. 1-8, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Optimization of advanced oxidation process of the municipal landfill leachate by Fenton's reagent
  p-ISSN: 1733-4381
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Odpady - badanie

  Adres url:

  297/12323
  Autorzy: Małgorzata Janusz, Aneta Rejman.
  Tytuł: Organisational structures of academic sport in Rzeszow Province in the years 1955-1989

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 4, s. 242-249, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - sport

  Adres url:

  298/12323
  Autorzy: Beata Obłoza, Grzegorz Raba, Magdalena Fudali-Walczak.
  Tytuł: Organizacja i finansowanie opieki nad dzieckiem przedwcze¶nie urodzonym
  Tytuł: Organisation and financing of preterm baby care system

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 3, s. 279-289, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wcze¶niak
 • Służba zdrowia - organizacja

  Adres url:

  299/12323
  Autorzy: Magdalena Kołodziej, Agnieszka Wi¶niowska.
  Tytuł: Osteoporoza w mukowiscydozie

  ¬ródło: Postępy Rehabilitacji = Advances in Rehabilitation. - 2015, Vol. 29, iss. 1, s. 39-44, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. ang.: Osteoporosis in cystic fibrosis
  p-ISSN: 0860-6161
  e-ISSN: 1734-4948
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Osteoporoza
 • Mukowiscydoza

  Adres url:
  DOI:

  300/12323
  Autorzy: Dariusz Bazaliński, Grzegorz Guzik, Beata Barańska.
  Tytuł: Owrzodzenie Marjolina w przebiegu nieskutecznie leczonej odleżyny okolicy krętarzowej uda prawego : opis przypadku

  ¬ródło: Leczenie Ran. - 2015, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang. Marjolin's ulcer in the course of unsuccessfully treated decubitus of the trochanteric region of the right thigh - a case report
  p-ISSN: 1733-4101
  e-ISSN: 1733-7607
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rany - leczenie
 • Odleżyna - zapobieganie


  301/12323
  Autorzy: Monika Binkowska-Bury, Izabela Sałacińska, Paweł Więch, Paweł Januszewicz.
  Tytuł: Palenie tytoniu w¶ród studentów pierwszego roku rzeszowskich uczelni

  ¬ródło: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. - 2015, T. 21, nr 1, s. 101-106, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Tobacco smoking among first year students of Rzeszow universities
  p-ISSN: 2083-4543
  e-ISSN: 2084-4905
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Palenie tytoniu - wpływ na zdrowie
 • Studenci - zdrowotno¶ć

  Adres url:

  302/12323
  Autorzy: Czesława Tr±ba.
  Tytuł: Palma wielkanocna w wierzeniach polskiego ludu

  ¬ródło: Aura. - 2015, nr 4, s. 24-26, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0137-3668
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Religia - etnografia
 • Regionalizm

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • CEON

  DOI:

  303/12323
  Autorzy: Waldemar Furmanek.
  Tytuł: Pedagogika wobec wyzwań współczesno¶ci

  ¬ródło: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Paedagogia-Psychologia. - 2013, T. 26, nr 1-2, s. 11-34, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Pedagogy in view of challenges of the present ; Date accessed: 29 Jul. 2015
  p-ISSN: 0867-2040
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  DOI:

  304/12323
  Autorzy: A. Paszkiewicz, P. Więch, Zbigniew Gomółka.
  Tytuł: Performance of a router based on NetFPGA-1Gb/s cards

  ¬ródło: Pomiary Automatyka Kontrola = Measurement Automation Monitoring. - 2015, Vol. 61, nr 9, s. 446-449
  p-ISSN: 0032-4140
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000

  305/12323
  Autorzy: Piotr Kara¶, Maciej Kara¶.
  Tytuł: Perspektywa rozwoju infrastruktury sieciowej w szkole

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 4(14), s. 153-156, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Informatyka
 • Edukacja


  306/12323
  Autorzy: Andrea Palanska, Ján Junger, Pavol Čech.
  Tytuł: Physical activitity and body composition of preschool children

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 3, s. 29-34, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Otyło¶ć
 • Uczniowie - kultura fizyczna
 • Dziecko - kultura fizyczna
 • Dziecko - zdrowotno¶ć


  307/12323
  Autorzy: Adam Szewczyk, Janina Kaniuczak, Edmund Hajduk, Renata Knap.
  Tytuł: Physical and chemical properties of selected soils from the surroundings of the Magura National Park (southern Poland)

  ¬ródło: Soil Science Annual. - 2015, vol. 16, nr 1, s. 36-44, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Wła¶ciwo¶ci fizykochemiczne i chemiczne wybranych gleb z otoczenia Magurskiego Parku Narodowego
  p-ISSN: 0080-3642
  e-ISSN: 2300-4975
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gleba - badanie
 • Magurski Park Narodowy

  Adres url:
  DOI:

  308/12323
  Autorzy: Jacek Kulpiński, Aneta Rejman, Małgorzata Janusz.
  Tytuł: Physical culture management in Bielsko-Biała Province between 1975 and 1998

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 2, s. 60-69, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bielsko-Biała (woj. ¶l±skie) - kultura fizyczna

  Adres url:

  309/12323
  Autorzy: Antoni Seredyński, Ewa Polak.
  Tytuł: Physical fitness of girls practising acrobatic and trampoline gymnastics compared to that of girls practising other sports in the subcarpathian province team
  Tytuł: Sprawno¶ć fizyczna dziewcz±t trenuj±cych akrobatykę sportow± i skoki na trampolinie na tle zawodniczek innych dyscyplin kadry województwa podkarpackiego

  ¬ródło: Polish Journal of Sport and Tourism. - 2015, vol. 22, nr 3, s. 158-171, bibliogr., streszcz. ang., pol
  p-ISSN: 1899-1998
  e-ISSN: 2082-8799
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Akrobatyka
 • Sprawno¶ć motoryczna - badania
 • Dziewczęta - rozwój fizyczny


  310/12323
  Autorzy: Małgorzata Gajdek, Anna Jacek, Anna Wróbel.
  Tytuł: Pielęgniarka w systemie państwowego ratownictwa medycznego

  ¬ródło: Pielęgniarstwo XXI wieku. - 2015, nr 2 (51), s. 77-83
  p-ISSN: 1730-1912
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000

  311/12323
  Autorzy: Marta Kostka, Łukasz Łuczaj.
  Tytuł: Pierwsze stanowisko Helleborus purpurascens (Ranunculaceae) w Beskidzie Niskim

  ¬ródło: Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. - 2015, Vol. 22, no. 1, s. 116-118, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1640-629X
  e-ISSN: 2449-8890
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Beskid Niski - flora


  312/12323
  Autorzy: Tomasz Olbrycht, Barbara Ćwikowska.
  Tytuł: Pierwsze stwierdzenie ¶wierszcza polnego Gryllus campestris Linnaeus, 1758 (Orthoptera, Gryllidae) w Bieszczadzkim Parku Narodowym

  ¬ródło: Roczniki Bieszczadzkie. - 2015, T. 23, s. 387-391, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The first record of Gryllus campestris Linnaeus, 1758 (Orthoptera, Gryllidae) in the Bieszczady National Park
  p-ISSN: 1233-1910
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bieszczadzki Park Narodowy - fauna
 • ¦wierszczowate

  Adres url:

  313/12323
  Autorzy: Grzegorz Tro¶ciński.
  Tytuł: Pie¶ń o Krzyżu i jej nieznany póĽno¶redniowieczny przekaz. Z zagadnień polskojęzycznego zasobu literackich pozdrowień Krzyża

  ¬ródło: Pamiętnik Literacki. - 2015, R. 106, nr 1, s. 23-44
  Uwagi: Tyt. ang.: The Hymn of the Cross and Its Unknown Late Medieval Source. On the Problems of Polish Reservoir of Literary Regards of the Cross
  p-ISSN: 0031-0514
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Krzyże - w literaturze polskiej


  314/12323
  Autorzy: Anna Bilska-Kos.
  Tytuł: Plazmodesmy - czyli o elementach międzykomórkowej sieci komunikacyjnej u ro¶lin

  ¬ródło: Kosmos. - 2015, T. 64, nr 3, s. 431-443, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Plasmodesmata - elements of communication network in plants
  p-ISSN: 0023-4249
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ro¶liny - badanie

  Adres url:

  315/12323
  Autorzy: Andrzej Olejko.
  Tytuł: Pocztowa linia lotnicza Wiedeń-Kraków-Kijów-Wiedeń w ¶wietle archiwaliów Österreichisches Staatsarchiv-Kriegsarchiv Wien

  ¬ródło: Rocznik Przemyski. Historia Wojskowo¶ci. - 2015, T. 51, z. 1, s. 179-204, streszcz. ang.
  Uwagi: W spisie tre¶ci błędny tytuł artykułu
  p-ISSN: 2449-7355
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Lotnictwo wojskowe
 • Poczta - historia - Polska


  316/12323
  Autorzy: Paweł Grata.
  Tytuł: Podatki po¶rednie w Drugiej Rzeczypospolitej

  ¬ródło: Studia Historica Gedanensia. - 2015, T. 6, s. 135-163, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. T. 6: Z podatkiem przez wieki / pod redakcj± Anny Łysiak-Ł±tkowskiej, Tomasza Rembalskiego
  p-ISSN: 2081-3309
  e-ISSN: 2391-6001
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Podatek - historia
 • Podatek - Polska


  317/12323
  Autorzy: Barbara Lulek, Tadeusz Lulek, Mirosław Łabuz, Jan Milewski.
  Tytuł: Point group interpretation of galois symmetry of bethe ansatz solutions of magnetic pentagonal ring

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2015, Vol. 127, nr 2, s. 336-338, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Proceedings of the European Conference Physics of Magnetism 2014 (PM'14) Poznań, Poland, June 23-27, 2014
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 75.10.Jm Quantized spin models, including quantum spin frustration
 • PACS: 03.65.Fd Algebraic methods (see also 02.20.-a Group theory)
 • PACS: 03.67.Lx Quantum computation architectures and implementations

  Adres url:
  DOI:

  318/12323
  Autorzy: Dorota Kamuda, Małgorzata Trybus.
  Tytuł: Pojęcie podmiotu zbiorowego - zagadnienia wybrane

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki, Zarz±dzania i Administracji w Warszawie. - 2015, nr 2(31), s. 98-109, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Concept of a collective entity - selected issues
  p-ISSN: 1641-9707
  e-ISSN: 2449-9838
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Odpowiedzialno¶ć karna

  Adres url:

  319/12323
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Łukasz Szmyd, Andrea Palanska.
  Tytuł: Poland - Czechoslovakian tourist convention 1925-1939

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 3, s. 215-224, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka - zjazdy i konferencje
 • Turystyka - historia


  320/12323
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski, Łukasz R. Cynarski.
  Tytuł: Polish coins depicting martial arts and the art of war

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2015, vol. 15, no. 1, s. 1-10, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Monety polskie o tematyce sztuk walki i sztuki wojennej
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Monety - historia

  Adres url:
  DOI:

  321/12323
  Autorzy: Alina Walenia.
  Tytuł: Polityka konkurencyjno¶ci regionów polski, a rozwój metropolii

  ¬ródło: Gospodarka i Finanse. - 2015, z. 6, s. 87-100, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The competitiveness of polish regions and the development of metropolis ; Tyt. z. 6: Współczesne wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski i Europy
  p-ISSN: 2084-7904
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Regiony (adm.) - konkurencyjno¶ć
 • Metropolie (urban.) - zarz±dzanie

  Adres url:

  322/12323
  Autorzy: Paweł Grata.
  Tytuł: Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej wobec cyklu życia

  ¬ródło: Problemy Polityki Społecznej : studia i dyskusje. - 2015, nr 1, s. 45-62, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1640-1808
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Polityka społeczna - Polska - 1918-1939 r.


  323/12323
  Autorzy: Ewelina Rabiej.
  Tytuł: Polityka Unii Europejskiej wobec personelu medycznego - narzędzie zrównoważonego rozwoju społecznego?

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 43, s. 151-162, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Unia Europejska
 • Służba zdrowia

  Adres url:
  DOI:

  324/12323
  Autorzy: Adam Paweł Kuczyński, Bohdan Achremowicz, Czesław Puchalski.
  Tytuł: Porównanie lepko¶ci pozornej kleików otrzymanych z błyskawicznych płatków zbożowych

  ¬ródło: Żywno¶ć. Nauka. Technologia. Jako¶ć = Food. Science. Technology. Quality. - 2015, iss. 6 (103), s. 105-119, bibliogr., streszcz. pol.
  p-ISSN: 1425-6959
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zboże


  325/12323
  Autorzy: Wiesława KuĽniar.
  Tytuł: Postawy lokalnej społeczno¶ci wobec rozwoju turystyki wiejskiej i ich konsekwencje dla obszaru recepcji

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 42, s. 296-305, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Agroturystyka
 • Społeczno¶ci lokalne

  Adres url:

  326/12323
  Autorzy: Krystyna Mihułka.
  Tytuł: Postawy w procesie nabywania języka obcego

  ¬ródło: Studia Niemcoznawcze. - 2015, T. 56, s. 397-412, streszcz. niem., ang.
  p-ISSN: 0208-4597
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Języki - nauczanie - metody


  327/12323
  Autorzy: Emilia Stanek, Aleksandra Truszczyńska, Justyna Drzał-Grabiec, Adam Tarnowski.
  Tytuł: Postural balance assessment in children aged 7 to 9 years, as related to body weight, height, and physical activity

  ¬ródło: Biomedical Human Kinetics. - 2015, Vol. 7, iss. 1, s. 135-141, bibliogr., streszcz. ang.
  e-ISSN: 2080-2234
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Postawa ciała - badanie

  Adres url:
  DOI:

  328/12323
  Autorzy: Dorota Lizak, Wojciech Czarny.
  Tytuł: Poziom aktywno¶ci fizycznej realizowanej przez osoby dorosłe z regionu tarnowskiego - badania wstępne

  ¬ródło: Problemy Higieny i Epidemiologii. - 2015, vol. 96, nr 1, s. 279-285, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1895-4316
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sprawno¶ć motoryczna
 • Wychowanie fizyczne

  Adres url:

  329/12323
  Autorzy: Jacek Romanowski, Jarosław Omorczyk, Przemysław Bujas, Ewa Puszczałowska-Lizis.
  Tytuł: Poziom sprawno¶ci fizycznej studentek i studentów PWST w Krakowie na tle grup porównawczych

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. - 2015, nr 7, s. 61-73
  p-ISSN: 1899-8488
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego (Kraków)
 • Sprawno¶ć motoryczna - badanie
 • Studenci - rozwój fizyczny
 • Aktorstwo - szkolnictwo wyższe - Polska
 • Kraków (woj. małopolskie) - szkolnictwo wyższe - 21 w.


  330/12323
  Autorzy: Viktoriya Serzhanova.
  Tytuł: Pozycja ustrojowa Adwokata Ludu w Rumunii

  ¬ródło: Journal of Modern Science. - 2015, nr 2, s. 313-324, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. ang.: Constitutional position of the People's Advocate in Romania
  p-ISSN: 1734-2031
  e-ISSN: 2391-789X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rumunia - polityka
 • Adwokaci - prawo

  Adres url:

  331/12323
  Autorzy: Grzegorz Maroń.
  Tytuł: Prawne standardy debaty aborcyjnej w ¶wietle orzecznictwa strasburskiego

  ¬ródło: Forum Prawnicze. - 2015, nr 3, s. 47-65, bibliogr.
  p-ISSN: 2081-688X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Aborcja - prawo wspólnotowe europejskie
 • Europejski Trybunał Praw Człowieka

  Adres url:

  332/12323
  Autorzy: Sławomir Rębisz, Ilona Sikora.
  Tytuł: Preferowane cechy nauczyciela akademickiego kierunku pedagogika w opinii studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego i Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu

  ¬ródło: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Paedagogia-Psychologia. - 2013, T. 26, nr 1-2, s. 183-194, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Preferred features of the academic lecturer of the Faculty of Education in the opinion of students from the University of Rzeszów and the Palacký University in Olomouc ; Date accessed: 29 Jul. 2015
  p-ISSN: 0867-2040
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nauczyciele akademiccy
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ołomuniec (Czechy) - szkolnictwo wyższe

  Adres url:
  DOI:

  333/12323
  Autorzy: Arkadiusz Koszarny, Maria Majdan, Magdalena Dryglewska, Jacek Tabarkiewicz.
  Tytuł: Prevalence of selected organ-specific autoantibodies in rheumatoid arthritis and primary Sjögren's syndrome patients

  ¬ródło: Reumatologia. - 2015, Vol. 53, nr 2, s. 61-68, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0034-6233
  e-ISSN: 2084-9834
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  DOI:

  334/12323
  Autorzy: Beata Szluz.
  Tytuł: Problem bezdomno¶ci w Norwegii - skala zjawiska, uwarunkowania, przeciwdziałanie

  ¬ródło: Seminare. Poszukiwania naukowe. - 2015, t. 36, nr 3, s. 107-115, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The problem of homelessness in Norway. Scale of the phenomenon, causes, prevention
  p-ISSN: 1232-8766
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Norwegia
 • Bezdomno¶ć
 • Pomoc społeczna

  Adres url:

  335/12323
  Autorzy: Maria Bosak.
  Tytuł: Problem mobbingu w orzecznictwie s±dów polskich z perspektywy dziesięciolecia obowi±zywania art. 943 k.p.

  ¬ródło: Studia Iuridica Lublinensia. - 2015, T. 24, nr 3, s. 121-129, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Mobbing issue carried out from the perspective of decade of rule the article 943 of the Polish labour code
  p-ISSN: 1731-6375
  Liczba arkuszy: 0,53
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prze¶ladowanie w miejscu pracy - prawo

  Adres url:
  DOI:

  336/12323
  Autorzy: Beata Kasprzyk.
  Tytuł: Problem pomiaru w ekonomii dobrobytu : pogl±dy historyczne i współczesne

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 41, s. 287-293, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. z. 41: Gospodarka Polski 1990-2014. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ekonomia
 • Jako¶ć życia

  Adres url:

  337/12323
  Autorzy: P. Kalenyuk, G. Kuduk, I. V. Kohut, Z. M. Nytrebych.
  Tytuł: Problem with integral condition for evolution equation

  ¬ródło: Journal of Mathematics and Applications. - 2015, Nr 38, s. 71-76, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1733-6775
  e-ISSN: 2300-9926
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  DOI:

  338/12323
  Autorzy: Katarzyna Błaszczuk.
  Tytuł: Problemy zdrowia psychicznego w wieku geriatrycznym

  ¬ródło: W :Health problems of older people and associated caring aspects=Zdrowotne i opiekuńcze problemy osób starszych / pod redakcj± Dariusza Nowakowskiego, Krzysztofa Borysławskiego, Małgorzaty Synowiec-Piłat, Barbary Kwiatkowskiej
  Adres wydawniczy: Wrocław : DN Publisher, 2015

  Opis fizyczny: S. 41-53, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Seria: (Monographs of Physical Anthropology ; Vol. 3 ; 2391-8446)
  Uwagi: Tyt. ang.: Problems related to mental health in geriatric age
  Liczba arkuszy: 0,97
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ludzie starzy - zdrowotno¶ć

  Adres url:

  339/12323
  Autorzy: Ryszard Kata.
  Tytuł: Procesy integracji i konsolidacji spółdzielczego sektora bankowego w Polsce

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywno¶ciowej. - 2015, nr 110, s. 19-32, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Processes of integration and consolidation of the cooperative banking sector in Poland
  p-ISSN: 2081-6979
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Banki - Polska
 • Spółdzielczo¶ć

  Adres url:

  340/12323
  Autorzy: Stanisław Uliasz.
  Tytuł: Profesor Józef Nowakowski (1926-2014)

  ¬ródło: Strzyżowski Rocznik Muzealny. - 2015, T. 1, s. 286-306
  p-ISSN: 2450-4165
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nowakowski, Józef (1926-2014 )


  341/12323
  Autorzy: Krystian Tuczyński.
  Tytuł: Projekt i realizacja zautomatyzowanej stacji meteorologicznej

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 349-354, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technika


  342/12323
  Autorzy: Mateusz Michnowicz.
  Tytuł: Projekt interaktywnego lustra wraz z modułem wykrywania twarzy

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 345-348, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technika


  343/12323
  Autorzy: Bożenna Karczmarek-Borowska, Aneta Radziszewska.
  Tytuł: Prostate cancer incidence in Podkarpackie province in 2002-2011

  ¬ródło: Przegl±d Epidemiologiczny. - 2015, vol. 69, nr 1, s. 65-72, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0033-2100
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stercz - nowotwory

  Adres url:

  344/12323
  Autorzy: Leszek Gawor.
  Tytuł: Próba typologii my¶li katastroficznej

  ¬ródło: Kultura i Warto¶ci. - 2015, nr 13, s. 9-26, bibliogr., streszcz. pol., ang., niem.
  Uwagi: Tyt. ang.: An attempt at a typology of catastrophic thought ; Tyt. niem.: Der Versuch einer Typologie des katastrophistischen Gedankens
  p-ISSN: 2299-7806
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Adres url:

  345/12323
  Autorzy: Grzegorz ¦lusarz, Lidia Kaliszczak.
  Tytuł: Przedsiębiorczo¶ć lokalna i jej uwarunkowania

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - 2015, t. 61, nr 4, s. 57-72, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Local entrepreneurship and its determinants ; Tyt. nr.: Mikro- i makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Sławomir Jankiewicz
  p-ISSN: 1426-9724
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorstwa małe i ¶rednie
 • Samorz±d terytorialny
 • Przedsiębiorczo¶ć (postawa)

  Adres url:

  346/12323
  Autorzy: Agnieszka Majka.
  Tytuł: Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia ludno¶ci w Polsce w ujęciu dynamicznym

  ¬ródło: Wiadomo¶ci Statystyczne. - 2015, nr 5, s. 27-41, bibliogr., streszcz. ang., ros.
  p-ISSN: 0043-518X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jako¶ć życia - badanie

  Adres url:

  347/12323
  Autorzy: Marta Wrońska.
  Tytuł: Przestrzeń medialna atrakcyjnym pozaszkolnym ¶rodowiskiem funkcjonowania adolescentów

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 65-72, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • ¦rodki masowego przekazu a młodzież
 • Technologia informacyjna


  348/12323
  Autorzy: Beata Gierczak.
  Tytuł: Przyczyny niepowodzeń działań benchmarkingowych w transporcie lotniczym

  ¬ródło: Organizacja i Zarz±dzanie : kwartalnik naukowy. - 2015, nr 1, s. 59-76, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Causes of failure of benchmarking activities in air transport
  p-ISSN: 1899-6116
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Polskie Linie Lotnicze LOT
 • Benchmarking - Polska
 • Transport pasażerski - zarz±dzanie - Polska
 • Transport powietrzny - zarz±dzanie - Polska

  Adres url:

  349/12323
  Autorzy: Agata Pier¶cieniak, Mariola Grzebyk.
  Tytuł: Przygotowanie instytucjonalne urzędów gmin z Podkarpacia do realizacji strategii w latach 2014-2020

  ¬ródło: Przedsiębiorczo¶ć i Zarz±dzanie. - 2015, T. 16, z. 4 cz. 1, s. 301-314, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. zeszytu: Strategia jednostki samorz±du terytorialnego w ¶wietle wyzwań XXI wieku / red. Bartłomiej Stopczyński, Michał Turniak
  p-ISSN: 1733-2486
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d gminny - organizacja
 • Podkarpackie województwo - samorz±d


  350/12323
  Autorzy: Dorota Szumna.
  Tytuł: Przygotowanie nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem TI

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 4(14), s. 11-17, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nauczanie pocz±tkowe


  351/12323
  Autorzy: Grzegorz Maroń.
  Tytuł: Przysięga i ¶lubowanie ¶wiadka w anglosaskim porz±dku prawnym

  ¬ródło: Przegl±d S±dowy. - 2015, nr 11-12, s. 150-168
  p-ISSN: 0867-7255
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przysięga - prawo
 • ¦wiadkowie - prawo


  352/12323
  Autorzy: Mariusz Bester, Ireneusz Stefaniuk, Marian KuĽma.
  Tytuł: Quasi-two-dimensional ferromagnetism in Cr2Te3 and Cr5Te8 crystals

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2015, Vol. 127, nr 2, s. 433-435, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 76.50.+g Ferromagnetic, antiferromagnetic, and ferrimagnetic resonances
 • PACS: 75.50.Cc Other ferromagnetic metals and alloys

  Adres url:
  DOI:

  353/12323
  Autorzy: Jan Gawełko, Konrad Wilk.
  Tytuł: Rak piersi u mężczyzn w regionie Polski południowo-wschodniej w latach 1963-2011

  ¬ródło: Nowotwory = Journal of Oncology. - 2015, T. 65, nr 2, s. 103-110, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000

  354/12323
  Autorzy: Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro, Aneta Jarecka.
  Tytuł: Reakcja łubinu w±skolistnego (Lupinus angustifolius L.) na dawkę startow± azotu

  ¬ródło: Polish Journal of Agronomy. - 2015, z. 21, s. 28-33, bibliogr. streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The effect of starter nitrogen application on narrow-leaved lupine (Lupinus angustifolius L.)
  p-ISSN: 2081-2787
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Łubin w±skolistny - uprawa
 • Azot a ro¶liny
 • Plony - badanie

  Adres url:

  355/12323
  Autorzy: Jan Buczek, Dorota Bobrecka-Jamro.
  Tytuł: Reakcja pszenicy populacyjnej i mieszańcowej na zróżnicowan± ilo¶ć wysiewu

  ¬ródło: Fragmenta Agronomica. - 2014, Vol. 33, nr 3, s. 7-16, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Response of population and hybrid wheat to diverse sowing rate
  p-ISSN: 0860-4088
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pszenica - uprawa
 • Pszenica - plony - do¶wiadczalnictwo

  Adres url:

  356/12323
  Autorzy: Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro.
  Tytuł: Reakcja ro¶lin bobiku na dawkę startow± azotu oraz dokarmianie dolistne

  ¬ródło: Fragmenta Agronomica. - 2014, Vol. 33, nr 3, s. 44-53, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Reaction of field bean to initial dose of nitrogen and foliar feeding
  p-ISSN: 0860-4088
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bobik - uprawa
 • Azot a ro¶liny
 • Dokarmianie dolistne

  Adres url:

  357/12323
  Autorzy: Wojciech Walat.
  Tytuł: Reakcja uczniów, nauczycieli i rodziców na zjawisko cyberprzemocy

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 4(14), s. 191-196, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cyberprzemoc


  358/12323
  Autorzy: Maria Zadarko-Domaradzka.
  Tytuł: Realizacja edukacji zdrowotnej w podkarpackich szkołach po reformie programowej w opinii nauczycieli wychowania fizycznego

  ¬ródło: Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu. - 2015, Nr 48, s. 119-126, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The implementation of health education in Subcarpathian schools after the introduction of the new core curriculum as viewed by PE teachers
  p-ISSN: 0239-4375
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wychowanie fizyczne i kultura fizyczna - nauczanie
 • Edukacja zdrowotna

  Adres url:

  359/12323
  Autorzy: Waldemar Furmanek.
  Tytuł: Refleksje jubilata

  ¬ródło: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 3, s. 219-231
  Uwagi: Tyt. ang.: A time for own reflections
  p-ISSN: 1507-6563
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Furmanek Waldemar (1945-...)


  360/12323
  Autorzy: Jolanta Zawora.
  Tytuł: Regionalne zróżnicowanie sytuacji finansowej gmin w Polsce

  ¬ródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2015, nr 392, s. 164-172, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Local differences in the financial situation of municipalities in Poland ; Tyt. nr. 392 : Gospodarka regionalna w teorii i praktyce / red. Elżbieta Sobczak, Dariusz Głuszczuk, Marek Obrębalski
  p-ISSN: 1899-3192
  e-ISSN: 2392-0041
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d gminny - finanse

  Adres url:
  DOI:

  361/12323
  Autorzy: Joanna Grzegorczyk, Anna Wilmowska-Pietruszyńska.
  Tytuł: Rehabilitacja i zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce
  Tytuł: Rehabilitation and employment of persons with disabilities in Poland

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 3, s. 255-269, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Niepełnosprawni - rehabilitacja
 • Niepełnosprawni - praca

  Adres url:

  362/12323
  Autorzy: Agata Gajdek.
  Tytuł: Rekonstrukcja ogrodu kwiatowego w Kromieryżu (Czechy - kulturowe, edukacyjne i turystyczne znaczenie ogrodów zabytkowych

  ¬ródło: Topiarius : studia krajobrazowe. - 2015, t. 1, s. 11-23, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2449-9595
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Parki i ogrody
 • Architektura krajobrazu


  363/12323
  Autorzy: Jarosław Herbert, Wojciech Czarny.
  Tytuł: Rekreacyjno-turystyczne formy aktywno¶ci w systemie wychowania fi zycznego
  Tytuł: Recreational and tourist forms of activity in the physical education system

  ¬ródło: Turystyka i Rekreacja (Warszawa). - 2015, nr 1, s. 103-110, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tekst w jęz. ang. s. 111-118
  p-ISSN: 1895-3700
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Adres url:

  364/12323
  Autorzy: Wiesława KuĽniar, Marta Kawa.
  Tytuł: Relacje jednostek samorz±du terytorialnego z mieszkańcami w kontek¶cie koncepcji współtworzenia warto¶ci

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarz±dzania, Finansów i Marketingu. - 2015, nr 40, s. 279-287, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Local governments' relations with inhabitants in the context of a value co-creation concept
  p-ISSN: 1509-0507
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d terytorialny

  Adres url:
  DOI:

  365/12323
  Autorzy: Katarzyna Jabłońska-Sudoł, Andrzej Maciejczak.
  Tytuł: Relationship between the spino-pelvic parameters and the slip grade in isthmic spondylolisthesis

  ¬ródło: Neurologia i Neurochirurgia Polska. - 2015, Vol. 49, iss. 6, s. 381-388, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0028-3843
  e-ISSN: 1897-4260
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  DOI:

  366/12323
  Autorzy: Dariusz Sobczyński, Wiesława Malska, Anna Koziorowska.
  Tytuł: Research of the impact of selected equipment used in laboratory at the Institute of Applied Biotechnology and Basic Science for the supply line

  ¬ródło: Przegl±d Elektrotechniczny. - 2015, R. 91, nr 1, s. 73-76, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Badanie oddziaływania na linię zasilaj±c± wybranych urz±dzeń laboratoryjnych stosowanych w Instytucie Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego
  p-ISSN: 0033-2097
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Uniwersytet Rzeszowski - Instytut Biotechnologii i Nauk Podstawowych
 • Laboratoria

  Adres url:
  DOI:

  367/12323
  Autorzy: Sylwia Wierzbińska-Karakuła, Monika Binkowska-Bury, Joanna Burzyńska, Paweł Januszewicz.
  Tytuł: Respektowanie oczekiwań i praw pacjentów w podkarpackich jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej jako element jako¶ci usług zdrowotnych
  Tytuł: Respecting the rights and patient expectations as a part of the quality of health services in the Podkarpacie primary health care units

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 1, s. 19-30, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawa pacjenta
 • Służba zdrowia - organizacja
 • Podkarpackie województwo - służba zdrowia

  Adres url:

  368/12323
  Autorzy: Dorota Bobrecka-Jamro, Aneta Jarecka, Wacław Jarecki.
  Tytuł: Response of some spring wheat cultivars to diverse mineral NPK fertilization

  ¬ródło: Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura. - 2015, Z. 13 (2), s. 3-13, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Reakcja kilku odmian pszenicy jarej na zróżnicowane nawożenie mineralne NPK
  p-ISSN: 1644-0625
  e-ISSN: 2300-8504
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pszenica jara - uprawa

  Adres url:

  369/12323
  Autorzy: Grzegorz Maroń.
  Tytuł: Responsywno¶ć porz±dku prawnego wobec tożsamo¶ci religijnej obywateli jako czynnik sprzyjaj±cy jego społecznej legitymizacji

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Publicznego. - 2015, nr 7-8, s. 209-220, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1896-8996
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Religia a prawo
 • Prawo - teoria


  370/12323
  Autorzy: Zbigniew Gomółka, E. Żesławska, Bogusław Twaróg, M. Bolanowski.
  Tytuł: Restitution of 3D scenery with coherent and structured light scanner technologies

  ¬ródło: Pomiary Automatyka Kontrola = Measurement Automation Monitoring. - 2015, Vol. 61, nr 9, s. 430-433
  p-ISSN: 0032-4140
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000

  371/12323
  Autorzy: Agnieszka Sikorska, Jakub Baran, Ewa Pilichowska-Paszkiet, Małgorzata Sikora-Fr±c, Tomasz Kryński, Roman Piotrowski, Sebastian Stec, Beata Zaborska, Piotr Kułakowski.
  Tytuł: Risk of left atrial appendage thrombus in patients scheduled for ablation for atrial fibrillation : beyond the CHA2DS2VASc score

  ¬ródło: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej = = = Polish Archives of Internal Medicine. - 2015, vol. 125, nr 12, s. 921-928, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0032-3772
  e-ISSN: 1897-9483
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Serce - choroby

  Adres url:

  372/12323
  Autorzy: Krzysztof Oklejewicz, Marian Szewczyk, Mateusz Wolanin.
  Tytuł: Rodzaj Crataegus w Bieszczadach

  ¬ródło: Roczniki Bieszczadzkie. - 2015, T. 23, s. 55-70, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The genus Crataegus in the Bieszczady Mts
  p-ISSN: 1233-1910
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bieszczady - flora
 • Głóg - systematyka - Polska
 • Róża (bot.) - systematyka - Polska

  Adres url:

  373/12323
  Autorzy: Maria Grzybek, Wiesław Szopiński.
  Tytuł: Rodzaje i wpływ działań marketingowych kreuj±cych lojalno¶ć klientów firmy telekomunikacyjnej

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarz±dzania, Finansów i Marketingu. - 2015, nr 38, s. 243-251, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Types and impact of marketing activities creating customer loyalty of a telecommunication company
  p-ISSN: 1509-0507
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Telekomunikacja

  Adres url:
  DOI:

  374/12323
  Autorzy: Magdalena Wo¶.
  Tytuł: Rol' sovremennoj rossijskoj pesni v formirovanii lingvokommunikativnoj kompetencii studentov, izučaûŝih russkij âzyk kak inostrannyj : (tema: "Čelovek - družba, lûbov'")

  ¬ródło: Studia Rossica Posnaniensia. - 2015, T. 40, nr 2, s. 201-207
  Uwagi: Tyt. ang.: The role of contemporary Russian songs in forming linguistic and communicative competence in students who learn Russian as a foreign language : (the topic: "Man - friendship and love")
  p-ISSN: 0081-6884
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: RUS
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Język rosyjski - nauczanie
 • Piosenka rosyjska - od 1991 r.
 • Studenci - nauczanie


  375/12323
  Autorzy: Teresa Mi¶.
  Tytuł: Rola kapitału społecznego w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 42, s. 282-295, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kapitał społeczny

  Adres url:

  376/12323
  Autorzy: Jerzy Kitowski.
  Tytuł: Rola kryterium rentowno¶ci w dyskryminacyjnych metodach oceny zagrożenia upadło¶ci przedsiębiorstwa

  ¬ródło: Zarz±dzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2015, Vol. 13, nr 3, cz. 1, s. 223-239, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The role of the profitability criterion in discriminatory methods assessing the bankruptcy threat for a company
  p-ISSN: 2084-5189
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Upadło¶ć
 • Rentowno¶ć
 • Przedsiębiorstwo - ekonomika

  Adres url:

  377/12323
  Autorzy: Agnieszka Łaba-Hornecka.
  Tytuł: Rola pełnosprawnych rówie¶ników w życiu dzieci z autyzmem : (przegl±d niektórych programów interwencji rówie¶niczej)

  ¬ródło: Niepełnosprawno¶ć. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej. - 2015, nr 18, s. 81-91, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The role of typically developing peers in the lives of children with autism (overview of some of the peer intervention programs) ; Tyt. nr 18: Potencjał wsparcia / Wpływ własny i innych na przeżywanie życia
  p-ISSN: 2080-9476
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Autyzm
 • Dziecko autystyczne


  378/12323
  Autorzy: Agata Dulska-Jeż.
  Tytuł: Ro¶liny obcego pochodzenia w obszarach le¶nych Kotliny Sandomierskiej

  ¬ródło: Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne. - 2015, nr 26, t. 2, s. 319-326, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1895-4421
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ro¶liny - badanie


  379/12323
  Autorzy: Krzysztof Oklejewicz, Łukasz Łuczaj.
  Tytuł: Ro¶liny ¶więcone w ko¶ciołach w dniu Matki Boskiej Zielnej na południowych przedmie¶ciach Rzeszowa ze szczególnym uwzględnieniem dysfanii Schradera (Dysphania schraderiana (Schult.) Mosyakin & Clemants)

  ¬ródło: Etnobiologia Polska. - 2015, vol. 5, s. 15-26, bibliogr.
  Uwagi: Tyt. ang.: Plants blessed in churches on Assumption Day in the southern suburbs of Rzeszów with special reference to Dysphania schraderiana (Schult.) Mosyakin & Clemants
  p-ISSN: 2083-6228
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ro¶liny ł±kowe
 • Ro¶liny - etnografia
 • Matka Boska

  Adres url:

  380/12323
  Autorzy: Rafał Rak, Ewa Rak.
  Tytuł: Route to chaos in generalized logistic map

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2015, Vol. 127, nr 3A, s. A113-A117, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 05.40.-a Fluctuation phenomena, random processes, noise, and Brownian moti
 • PACS: 05.45.Pq Numerical simulations of chaotic systems
 • PACS: 05.45.Gg Control of chaos, applications of chaos

  Adres url:
  DOI:

  381/12323
  Autorzy: Miłosz A. Mazur, Tomasz Olbrycht, Andrzej Melke.
  Tytuł: Rozmieszczenie Acallocrates colonnellii (Coleoptera: Curculionidae) w Polsce

  ¬ródło: Chrońmy Przyrodę Ojczyst±. - 2015, T. 71, nr 2, s. 149-152, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Distribution of Acallocrates colonnellii (Coleoptera: Curculionidae) in Poland
  p-ISSN: 0009-6172
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Chrz±szcze - geografia

  Adres url:

  382/12323
  Autorzy: Agata Pier¶cieniak, Mariola Grzebyk.
  Tytuł: Rozwi±zania administracyjne w urzędzie gminy

  ¬ródło: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2015, nr 5, s. 58-67, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Administrative rules in the municipal office
  p-ISSN: 0860-6846
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d gminny - organizacja


  383/12323
  Autorzy: Jan Gawełko.
  Tytuł: Rozwój onkologii na Podkarpaciu: czę¶ć II - do 1999 roku

  ¬ródło: Nowotwory = Journal of Oncology. - 2015, T. 65, nr 2, s. 151-156, bibliogr., streszcz. pol.
  p-ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000

  384/12323
  Autorzy: Agata Ludera-Ruszel.
  Tytuł: Rozwój polskiego prawa pracy w następstwie integracji z Uni± Europejsk±

  ¬ródło: Przegl±d Zachodni. - 2015, nr 1, s. 225-235
  Uwagi: Tyt. ang.: The development of Polish labor law following the integration with the European Union
  p-ISSN: 0033-2437
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo pracy
 • Integracja europejska


  385/12323
  Autorzy: Paulina Wacławek, Justyna Drzał-Grabiec, Aleksandra Truszczyńska.
  Tytuł: Rozwój stóp dzieci w wieku przedszkolnym

  ¬ródło: Postępy Rehabilitacji = Advances in Rehabilitation. - 2015, Vol. 29, iss. 1, s. 13-20, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. ang.: The development of children's feet in preschool age
  p-ISSN: 0860-6161
  e-ISSN: 1734-4948
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stopa - badanie
 • Dziecko - zdrowotno¶ć

  Adres url:

  386/12323
  Autorzy: Tomasz Potocki.
  Tytuł: Rozwój systemu finansowego i jego wpływ na redukcję ubóstwa - rola inkluzji finansowej i ¶wiadomo¶ci finansowej

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 42, s. 117-139, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Finanse

  Adres url:

  387/12323
  Autorzy: Maciej Bilek, Jacek Namie¶nik.
  Tytuł: Rozwój technik chromatograficznych : zastosowanie w polskich laboratoriach zajmuj±cych się analiz± farmaceutyczn±

  ¬ródło: Analityka. - 2015, R. 16, nr 4, s. 61-63
  p-ISSN: 1509-4650
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Chromatografia
 • Elektroforeza

  Adres url:

  388/12323
  Autorzy: Jakub Bartak.
  Tytuł: Rozwój w warunkach integracji gospodarczej w perspektywie ekonomii innego kanonu

  ¬ródło: Turystyka i Rozwój Regionalny. - 2015, nr 3, s. 7-18, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2353-9178
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ekonomia


  389/12323
  Autorzy: Joanna Lewicka.
  Tytuł: Rozwój zawodowy bibliotekarzy dzięki uczestnictwu w programie Erasmus. Z do¶wiadczeń własnych oraz pracowników Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego

  ¬ródło: Podkarpackie Studia Biblioteczne. - 2015, nr 4, s. 53-73, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr. ; Tyt. ang.: Professional development of librarians thanks to participation in Erasmus program. By own experience as well as the one reported by the staff of the Library of Rzeszow University
  e-ISSN: 2084-9338
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bibliotekarze - szkolenie
 • Erasmus (program)

  Adres url:

  390/12323
  Autorzy: Magdalena Kunysz-Rozborska, Joanna Piech, Łukasz Godek.
  Tytuł: Rugby as a sport discipline in Poland

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 4, s. 210-216, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rugby

  Adres url:

  391/12323
  Autorzy: Magdalena Fudali-Walczak, Grzegorz Raba, Beata Obłoza.
  Tytuł: Saliva pH testing in predicting dental caries in children aged 7-10 years
  Tytuł: Badanie pH ¶liny w predykcji ryzyka choroby próchnicowej u dzieci w wieku 7-10 lat

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 2, s. 90-94, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • ¦lina - badanie
 • Próchnica zębów - pediatria

  Adres url:

  392/12323
  Autorzy: Stanisław Nabywaniec.
  Tytuł: Sanguis martyrum semen christianorum - episkop Teodor Romža i O. Petr Orest

  ¬ródło: Studia Leopoliensia. - 2015, T. 8, s. 307-316, bibliogr., streszcz. pol.
  p-ISSN: 2353-6632
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: RUS
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Biskupi - katolicyzm

  Adres url:

  393/12323
  Autorzy: Tadeusz Boruta.
  Tytuł: S±d oka a kryteria naukowo¶ci w sztuce

  ¬ródło: Wiadomo¶ci ASP. - 2015, nr 70, s. 22-29, bibliogr.
  p-ISSN: 1505-0661
  Liczba arkuszy: 0,25
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sztuka

  Adres url:

  394/12323
  Autorzy: Jacek Chudziak, Marcin Halicki, S. Wójcik.
  Tytuł: Scale invariance of principle of equivalent utility under cumulative prospect theory

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2015, Vol. 127, nr 3-A, s. 433-435, bibliogr.
  Uwagi: Proceedings of the 7th Symposium FENS, Lublin, May 14-17, 2014
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.530
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 89.65.Gh Economics; econophysics, financial markets

  Adres url:
  DOI:

  395/12323
  Autorzy: Przemysław Pawelec, Jan Słopecki, Lothar Sieber, Paweł Rut.
  Tytuł: Scientific and martial arts' tourism. The case study of the 3rd IMACSSS International Conference and Congress

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2015, vol. 15, no. 1, s. 46-56, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. pol.: Turystyka naukowa i sztuk walki. Studium przypadku III Międzynarodowej Konferencji i Kongresu IMACSSS
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz - zjazdy i konferencje
 • Turystyka - zjazdy i konferencje

  Adres url:
  DOI:

  396/12323
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski, Krzysztof Kubala.
  Tytuł: Scientific travel to Brno : the next step toward institutionalisation of martial arts research groups

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 4, s. 290-295, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz

  Adres url:

  397/12323
  Autorzy: Magdalena Cyrek.
  Tytuł: Sektorowe uwarunkowania reakcji na impulsy kryzysowe w krajach Unii Europejskiej

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 43, s. 197-214, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gospodarka
 • Ekonomia

  Adres url:
  DOI:

  398/12323
  Autorzy: Sylwester Czopek.
  Tytuł: Settlement and funerary microstructures in the studies on prehistoric societies. The case of Tarnobrzeg Lusatian Culture

  ¬ródło: Sprawozdania Archeologiczne. - 2015, T. 67, s. 77-100, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0081-3834
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kultura łużycka


  399/12323
  Autorzy: Katarzyna Bieńkowska, Małgorzata Zaborniak-Sobczak.
  Tytuł: Significance of rehabilitation camps in hearing and speech therapy of hearing-impaired children

  ¬ródło: The New Educational Review. - 2015, Vol. 29, nr 1, 179-189, bibliogr. streszcz. ang.
  p-ISSN: 1732-6729
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dziecko niedosłysz±ce


  400/12323
  Autorzy: Monika Klejnowska.
  Tytuł: Skarga karna w ¶wietle nowelizacji kodeksu postępowania karnego

  ¬ródło: Prokuratura i Prawo. - 2015, nr 1/2, s. 112-136, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1233-2577
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Postępowanie karne
 • Skarga (prawo)

  Adres url:

  401/12323
  Autorzy: Janusz Pasterski.
  Tytuł: Skupienie i obraz

  ¬ródło: Fraza. - 2015, R. 24, nr 3, s. 30-31
  p-ISSN: 1230-4832
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Poezja


  402/12323
  Autorzy: Aneta Weres, Jolanta Zwolińska, Andrzej Kwolek, Piotr Szpunar.
  Tytuł: Skuteczno¶ć fototerapii i masażu klasycznego w ograniczeniu objawów zmęczenia mię¶nia po treningu fizycznym
  Tytuł: The effectiveness of phototherapy and classic massage in reducing the symptoms of muscle fatigue after physical training

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 2, s. 104-115, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Masaż
 • Fototerapia
 • Trening sportowy

  Adres url:

  403/12323
  Autorzy: Magdalena Karas-Trzeciak, Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka.
  Tytuł: Skuteczno¶ć i bezpieczeństwo analgezji pooperacyjnej ci±głym wlewem zewn±trzoponowym 0,2% ropiwakainy z sufentanylem lub fentanylem u niemowl±t i małych dzieci

  ¬ródło: Anestezjologia i Ratownictwo. - 2015, R. 9, nr 1, s. 381-392, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Efficacy and safety of 0.2% ropivacaine with sufentanil or fentanyl administered as a continuous epidural infusion for postoperative pain relief in infants and toddlers
  p-ISSN: 1898-0732
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dziecko - zdrowotno¶ć
 • Znieczulanie


  404/12323
  Autorzy: Zbigniew Rykiel.
  Tytuł: Skutki Rydzyny po 30 latach

  ¬ródło: Przestrzeń Społeczna = Social Space. - 2015, nr 9, s. 189-192
  p-ISSN: 2084-7696
  e-ISSN: 2084-1558
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Konferencje - organizacja

  Adres url:

  405/12323
  Autorzy: Magdalena Żardecka-Nowak.
  Tytuł: Słuszno¶ć zasad zamiast koncepcji dobra czy słuszno¶ć zasad jako koncepcja dobra - nierozstrzygnięty spór we współczesnej filozofii polityki

  ¬ródło: Studia Philosophica Wratislaviensia. - 2015, vol. 10, fasc. 4, s. 99-113, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1895-8001
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Polityka - filozofia


  406/12323
  Autorzy: Krzysztof Szemela.
  Tytuł: Sound radiation from a surface source located at the bottom of the wedge region

  ¬ródło: Archives of Acoustics. - 2015, Vol. 40, No. 2, pp. 223-234, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0137-5075
  e-ISSN: 2300-262X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.565
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Adres url:
  DOI:

  407/12323
  Autorzy: Jerzy Michalczuk, Monika Michalczuk.
  Tytuł: Spadek liczebno¶ci dzięcioła białoszyjego Dendrocopos syriacus w krajobrazie rolniczym południowo-wschodniej Polski w latach 2004-2012

  ¬ródło: Ornis Polonica. - 2015, nr 2, s. 67-75, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Decline of the Syrian Woodpecker population in rural landscape in SE Poland in 2004-2012
  p-ISSN: 2081-9706
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dzięcioł białoszyi
 • Dzięcioł syryjski (dendrocopos syriacus)


  408/12323
  Autorzy: Grzegorz Hajduk.
  Tytuł: Specyfika komunikacji marketingowej powi±zań kooperacyjnych na przykładzie klastrów

  ¬ródło: Logistyka. - 2015, s. 1479-1486, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The specificity of marketing communication of business clusters
  p-ISSN: 1231-5478
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Klastry (ekon.)
 • Marketing

  Adres url:

  409/12323
  Autorzy: Przemysław Maj.
  Tytuł: Specyfika podkarpackiego okręgu nr 9 w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku

  ¬ródło: Polityka i Społeczeństwo. - 2015, nr 1, s. 58-70, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1732-9639
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 r.

  Adres url:
  DOI:

  410/12323
  Autorzy: Artur Ostromęcki, Dariusz Zaj±c, Andrzej Mantaj.
  Tytuł: Społeczno-ekonomiczne korzy¶ci z prowadzonej przez rolników pozarolniczej działalno¶ci gospodarczej

  ¬ródło: Zagadnienia Ekonomiki Rolnej. - 2015, T. 343, nr 2, s. 40-60, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Socio-economic benefits from non-agricultural economic activity conducted by farmers
  p-ISSN: 0044-1600
  e-ISSN: 2392-3458
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Adres url:
  DOI:

  411/12323
  Autorzy: Krzysztof Kubala.
  Tytuł: Sports and academic jubilee of dr hab. prof. UR Wojciech J. Cynarski

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 4, s. 282-289, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cynarski Wojciech J. (1965-...)

  Adres url:

  412/12323
  Autorzy: Zdzisław Budzyński.
  Tytuł: Spór o Karmel. Komentarz faktograficzny

  ¬ródło: Rocznik Przemyski. Literatura i Język. - 2015, T. 51, z. 2, s. 128-145
  p-ISSN: 0137-4168
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przemy¶l (woj. podkarpackie) - historia
 • Przemy¶l (woj. podkarpackie) - Ko¶ciół oo. Karmelitów


  413/12323
  Autorzy: Anna Barwińska-Małajowicz.
  Tytuł: Sprzeczno¶ci w rozwoju kapitału ludzkiego na przełomie XX i XXI wieku w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 41, s. 354-367, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. z. 41: Gospodarka Polski 1990-2014. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Siła robocza
 • Rynek pracy
 • Emigracja zarobkowa
 • Absolwenci szkół wyższych - praca

  Adres url:

  414/12323
  Autorzy: Maria Kossakowska-Maras.
  Tytuł: Sredstva formirovaniâ sociokul'turnoj kompetencii studentov-rusistov v ramkah zanâtij po praktikumu russkogo âzyka

  ¬ródło: Studia Rossica Posnaniensia. - 2015, T. 40, nr 1, s. 265-274
  Uwagi: Tyt. ang.: Various means of developing sociocultural competence by BA students of Russian studies (within the framework of integrated skills in Russian classes)
  p-ISSN: 0081-6884
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: RUS
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Język rosyjski - nauczanie - metody
 • Studenci - nauczanie


  415/12323
  Autorzy: Anna Sołtysik.
  Tytuł: Stanisław Niemczyk - (od)twórca architektury

  ¬ródło: Topiarius : studia krajobrazowe. - 2015, t. 1, s. 49-59, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2449-9595
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Architektura


  416/12323
  Autorzy: Piotr Patoczka.
  Tytuł: Stara i nowa drewniana zagroda w Rzeszowie

  ¬ródło: Topiarius : studia krajobrazowe. - 2015, t. 1, s. 35-48, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2449-9595
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Architektura a budownictwo
 • Budownictwo drewniane


  417/12323
  Autorzy: Janusz Mi±so.
  Tytuł: Starcie paradygmatów technologii informacyjnych i komunikacji interpersonalnej bezpo¶redniej wyzwaniem dla człowieczeństwa, społeczeństwa i edukacji

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 47-54, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technologia informacyjna
 • Komunikacja interpersonalna


  418/12323
  Autorzy: Paweł Lenik, Agnieszka Połaniecka.
  Tytuł: State of Polish training team in basketball in 1975-1989

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 1, s. 52-58, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Adres url:

  419/12323
  Autorzy: Małgorzata Stec.
  Tytuł: Statystyczna ocena realizacji Strategii Europa 2020 w krajach Unii Europejskiej

  ¬ródło: Przegl±d Statystyczny. - 2015, T. 62, z. 2, s. 233-251, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0033-2372
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Statystyka


  420/12323
  Autorzy: Natalia Iwaszczuk, Jadwiga Orłowska-Puzio.
  Tytuł: Strategie opcyjne jednym ze sposobów na bezpieczne operacje zagraniczne

  ¬ródło: Przedsiębiorczo¶ć i Zarz±dzanie. - 2015, T. 16, z. 8, cz. 3, s. 369-382, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Option Strategies as a Way to Secure Foreign OperationTyt. nr.: Zarz±dzanie ryzykiem w gospodarce / red. Konrad Raczkowski, Sylwia Wojciechowska-Filipek
  p-ISSN: 1733-2486
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ryzyko - gospodarka

  Adres url:

  421/12323
  Autorzy: Wiesława Walc.
  Tytuł: Studentki pedagogiki o prawach dziecka

  ¬ródło: Kwartalnik Edukacyjny. - 2015, nr 3, s. 37-48, bibliogr.
  p-ISSN: 1230-7556
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawa dziecka - teoria
 • Uniwersytet Rzeszowski - Instytut Pedagogiki
 • Studenci - badanie


  422/12323
  Autorzy: Lothar Sieber, Wojciech J. Cynarski, Tetiana Mytskan.
  Tytuł: Study trip to Munich. Casus of scientific and martial arts tourism

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2015, vol. 15, no. 4, pp. 49-57, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz

  DOI:

  423/12323
  Autorzy: Iwona Szwed.
  Tytuł: Styl internetowych ofert pracy w ujęciu kontrastywnym polsko-niemieckim

  ¬ródło: Stylistyka. - 2015, R. 24, s. 403-421, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. ang.: Polish-German contrastive study of online job advertisement style ; Tyt. R. 24: Różnorodno¶ć kulturowa a styl - Cultural Variety and Style
  p-ISSN: 1230-2287
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Internet a zatrudnienie
 • Praca - strony WWW - Polska

  Adres url:

  424/12323
  Autorzy: Iwona Kania.
  Tytuł: Subfamily Limoniinae SPEISER, 1909 (Diptera, Limoniidae) from Baltic amber (Eocene) : the genus Trichoneura LOEW, 1850

  ¬ródło: Acta Zoologica Cracoviensia. - 2015, Vol. 58, nr 1, s. 1-19, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2299-6060
  e-ISSN: 2300-0163
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bursztyn
 • Muchówki

  DOI:

  425/12323
  Autorzy: Anna Rudyk.
  Tytuł: Subiekt semantyczny w zdaniach typu "Emu hočetsâ spat'" w porównaniu z językiem polskim

  ¬ródło: Studia Rossica Posnaniensia. - 2015, T. 40, nr 2, s. 139-146
  Uwagi: Tyt. ang.: Semantic subject in sentences such as "Emu hočetsâ spat'" and in their Polish counterparts
  p-ISSN: 0081-6884
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Język rosyjski - semantyka
 • Zdanie rosyjskie a zdanie polskie
 • Zdanie polskie a zdanie rosyjskie
 • Językoznawstwo porównawcze


  426/12323
  Autorzy: Tomasz Surmacz.
  Tytuł: Supply chain relationships in the context of innovative processes

  ¬ródło: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - 2015, t. 49, nr 3, s. 161-168, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0459-9586
  e-ISSN: 2449-8513
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Innowacje

  DOI:

  427/12323
  Autorzy: Krystyna Mihułka.
  Tytuł: Sylwetka absolwenta filologii germańskiej o specjalno¶ći nauczycielskiej a rzeczywisty stan przygotowania kandydatów do zawodu nauczyciela

  ¬ródło: Neofilolog. - 2015, nr 44/2, s. 193-207, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 44/2: Kształcenie nauczycieli języków obcych / pod red. Ewy Andrzejewskiej
  p-ISSN: 1429-2173
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Filologia germańska - szkolnictwo wyższe - Polska
 • Nauczyciele - zawód

  Adres url:

  428/12323
  Autorzy: Damian Bykowski, Dariusz Bober.
  Tytuł: System geolokalizacji i upamiętnienia miejsc pochówku

  ¬ródło: Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie ¦rodowiska. - 2015, nr 3, s. 19-26, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The web application for geolocalisation and commemoration a burial place
  p-ISSN: 2083-0157
  e-ISSN: 2391-6761
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Multimedia - stosowanie
 • Groby

  Adres url:
  DOI:

  429/12323
  Autorzy: Rafał Czupryk.
  Tytuł: Szkoła katolicka we współczesnej kulturze

  ¬ródło: Pedagogika Katolicka. - 2015, nr 16, s. 60-67, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1898-3685
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Szkolnictwo - katolicyzm - Polska - od 1989 r.

  Adres url:

  430/12323
  Autorzy: Marcin Halicki, Tadeusz Kwater.
  Tytuł: Sztuczna sieć neuronowa wspomagaj±ca proces decyzji inwestowania w akcje na giełdzie w ujęciu kwartalnym na przykładzie hipotetycznych danych

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 219-224, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Giełda - teoria
 • Akcje (ekon.) - badanie
 • Sieci neuronowe - stosowanie


  431/12323
  Autorzy: Katarzyna M. Cwynar.
  Tytuł: ¦rodki masowego przekazu w kulturze współczesnej - informacja i o¶wiecenie czy manipulacja?

  ¬ródło: Przegl±d Politologiczny. - 2015, nr 2, s. 117-130, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Mass media in contemporary culture - information and enlightenment or manipulation?
  p-ISSN: 1426-8876
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • ¦rodki masowego przekazu a kultura

  Adres url:
  DOI:

  432/12323
  Autorzy: Adrian Uljasz.
  Tytuł: Tadeusz Semadeni (1902-1944). Polski sportowiec, działacz i dziennikarz sportowy, bojownik antyhitlerowskiego ruchu oporu

  ¬ródło: Przegl±d Nauk Historycznych. - 2015, nr 1, s. 59-78, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1644-857X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Semadeni Tadeusz (1902-1944)


  433/12323
  Autorzy: Waldemar Furmanek.
  Tytuł: Technologiczny radar CISCO 2014

  ¬ródło: Dydaktyka Informatyki. - 2015, T. 10, s. 15-19, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2083-3156
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  DOI:

  434/12323
  Autorzy: Joanna Burzyńska, Monika Binkowska-Bury, Paweł Januszewicz.
  Tytuł: Television as a source of information on health and illness - review of benefits and problems

  ¬ródło: Progress in Health Sciences. - 2015, Vol. 5, no. 2, s. 174-184, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-1617
  e-ISSN: 2083-6260
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • ¦rodki masowego przekazu
 • Telewizja

  Adres url:

  435/12323
  Autorzy: Gabriel Szajna.
  Tytuł: Teoretycy i praktycy szermierki w Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół" w Galicji

  ¬ródło: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna. - 2015, T. 14, nr 2, s. 27-44, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Profiles of fencing pioneers in the Sokół Gimnastic Association their teaching and organizational activity
  p-ISSN: 1895-8680
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Szermierka - biografie
 • Towarzystwo Gimanstyczne "Sokół" - historia

  DOI:

  436/12323
  Autorzy: Agnieszka łaba.
  Tytuł: Terapeutyczne wykorzystanie klocków LEGO w pracy z dziećmi z autyzmem : (z badań nad inicjowaniem i podtrzymywaniem interakcji społecznych)

  ¬ródło: Niepełnosprawno¶ć i Rehabilitacja. - 2015, R. 15, nr 2, s. 105-120, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1642-1981
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Autyzm dziecięcy
 • Dziecko autystyczne
 • Dziecko chore - rehabilitacja


  437/12323
  Autorzy: Zbigniew Rykiel.
  Tytuł: Territorial identity in sociology and human geography

  ¬ródło: W :Territories and identities in Central, Eastern and Southeastern Europe / sci. ed Valentin Mihaylov
  Adres wydawniczy: Częstochowa : Instytut Geopolityki, 2014

  Opis fizyczny: S. 67-82, bibliogr.
  ISBN: 978-83-61294-05-4
  Liczba arkuszy: 0,5
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Socjologia


  438/12323
  Autorzy: Waldemar Lib.
  Tytuł: Test badaj±cy terminologię techniczn± Technika wokół nas - propozycja narzędzia badań

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 1(11), s. 38-44, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technika - nauczanie
 • Technika - terminologia


  439/12323
  Autorzy: Rafał Kołodziej, Paweł Ostrowski.
  Tytuł: The activity of Academic Sports Association Club branch of University of Maria Skłodowska-Curie in Rzeszów in years 1969-2001

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 4, s. 296-302, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rzeszów (woj. podkarpackie) - sport
 • Kluby sportowe - historia

  Adres url:

  440/12323
  Autorzy: Małgorzata Janusz, Dagmara S±decka.
  Tytuł: The activity of Regional Yachting Associations on Rzeszów region 1966-1998

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 4, s. 263-274, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Żeglarstwo - historia
 • Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - sport

  Adres url:

  441/12323
  Autorzy: Małgorzata Janusz, Dagmara S±decka, Katarzyna Sochacka, Maciej ¦liż.
  Tytuł: The activity performed by Podkarpackie Voivodeship's branch of the Foundation for Active Rehabilitation FAR's

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 4, s. 275-281, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rehabilitacja (med.) - organizacje

  Adres url:

  442/12323
  Autorzy: Agnieszka Mirkiewicz.
  Tytuł: The aspects concerning social activity of the inhabitants of Przeworsk as illustrated by the case of the Gymnastic Society "Sokół" (1893-1939)

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 4, s. 250-262, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Towarzystwo Gimanstyczne "Sokół" - historia
 • Przeworsk (woj. podkarpackie) - sport

  Adres url:

  443/12323
  Autorzy: Agnieszka Huzarska, Maciej Huzarski.
  Tytuł: The beginnings of tourism and escorted tours in the Rzeszów Region related to the activities of the Polish Gymnastic Society "Sokół" in Rzeszów

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 4, s. 182-187, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Towarzystwo Gimanstyczne "Sokół" - historia
 • Rzeszów (woj. podkarpackie) - sport
 • Rzeszów (woj. podkarpackie) - turystyka

  Adres url:

  444/12323
  Autorzy: Agnieszka Huzarska, Maciej Huzarski.
  Tytuł: The beginnings of tourism in schools the Rzeszów Region until 1939

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 4, s. 188-196, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rzeszów (woj. podkarpackie) - turystyka
 • Turystyka - historia

  Adres url:

  445/12323
  Autorzy: Jarosław Herbert.
  Tytuł: The development of business tourism in selected hotel in Rzeszów

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 4, s. 226-236, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rzeszów (woj. podkarpackie) - hotelarstwo
 • Rzeszów (woj. podkarpackie) - turystyka

  Adres url:

  446/12323
  Autorzy: Jadwiga Stanek-Tarkowska, Teresa Noga, Natalia Kochman-Kędziora, Łukasz Peszek, Anita Paj±czek, Edyta Kozak.
  Tytuł: The diversity of diatom assemblages developed on fallow soil in Pogórska Wola near Tarnów (southern Poland)

  ¬ródło: Acta Agrobotanica. - 2015, Vol. 68, z. 1, s. 33-42, bibliogr. streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. pol.: Różnorodno¶ć zbiorowisk okrzemek rozwijaj±cych się na odłogowanej glebie w Pogórskiej Woli koło Tarnowa
  p-ISSN: 0065-0951
  e-ISSN: 2300-357X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Okrzemki - badanie
 • Gleba - badanie

  Adres url:
  DOI:

  447/12323
  Autorzy: Łukasz Peszek, Teresa Noga, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Anita Paj±czek, Natalia Kochman-Kędziora, Marcin Pieni±żek.
  Tytuł: The effect of anthropogenic change in the structure of diatoms and water quality of the Żołynianka and Jagielnia streams

  ¬ródło: Journal of Ecological Engineering. - 2015, Vol. 16, nr 2, s. 31-53, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2081-139X
  e-ISSN: 2299-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Okrzemki - biologia

  Adres url:
  DOI:

  448/12323
  Autorzy: Justyna Koc-Jurczyk, Łukasz Jurczyk.
  Tytuł: The efficiency of landfill leachate treatment using the fenton's reagent

  ¬ródło: Journal of Ecological Engineering. - 2015, Vol. 16, nr 3, s. 70-76, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2081-139X
  e-ISSN: 2299-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  DOI:

  449/12323
  Autorzy: Joanna Piech, Magdalena Kunysz-Rozborska.
  Tytuł: The establishment and activity of Gymnastic Society "Sokół" in Mielec in the years 1893-1914

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 4, s. 237-241, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Towarzystwo Gimanstyczne "Sokół" - historia

  Adres url:

  450/12323
  Autorzy: Paweł Fr±czek.
  Tytuł: The Modernization of the Energy Sector in Denmark

  ¬ródło: Archives of Mining Sciences. - 2015, Vol. 60, nr 1, s. 387-401, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Modernizacja sektora energii w Danii
  p-ISSN: 0860-7001
  e-ISSN: 1689-0469
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Energetyka - polityka - Dania

  Adres url:
  DOI:

  451/12323
  Autorzy: Agnieszka Przyszlak.
  Tytuł: The morphology of the feet of young basketball players against non-training population

  ¬ródło: Archives of Physiotherapy and Global Researches. - 2015, vol. 19, nr 3, s. 65-75, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2353-4389
  e-ISSN: 2353-7183
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Koszykówka
 • Stopa - anatomia

  DOI:

  452/12323
  Autorzy: Sławomir Jandzi¶, Andżelika Ple¶niak, Stanisław Zaborniak, Marek Kiljański.
  Tytuł: The original naturopathy treatment method practiced by doctor Apollinary Tarnawski in Kosovo during the period 1893-1939

  ¬ródło: Fizjoterapia Polska = Polish Journal of Physiotherapy. - 2015, Vol. 15, nr 1, s. 74-80, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Oryginalna metoda przyrodolecznicza doktora Apolinarego Tarnawskiego stosowana w Zakładzie w Kosowie w latach 1893-1939
  p-ISSN: 1642-0136
  e-ISSN: 2084-4328
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Tarnawski Apolinary (1851-1943)
 • Kosów (Ukraina)
 • Uzdrowiska - historia

  Adres url:

  453/12323
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Iwona Tabaczek-Bejster.
  Tytuł: The outline of sailing tourism tradition in Poland (1918-1939)

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 2, s. 70-79, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Żeglarstwo - historia
 • Turystyka - historia

  Adres url:

  454/12323
  Autorzy: Dorota Kopeć, Karolina H. Przednowek, Anna Walaszczyk.
  Tytuł: The participation of children in dance classes in the opinion of their parents

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 4, s. 176-181, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Taniec - nauczanie
 • Taniec - socjologia
 • Rodzice a dziecko

  Adres url:

  455/12323
  Autorzy: Leszek Gardeła.
  Tytuł: The Pre-Christian Religions of the North project and its archaeological sources database

  ¬ródło: Fasciculi Archaeologiae Historicae. - 2015, T. 28, s. 1-9, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Projekt Pre-Christian Religions of the North i jego archeologiczna baza danych
  p-ISSN: 0860-0007
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Archeologia - badania


  456/12323
  Autorzy: Kazimierz Pokrywka, Krzysztof Tereszkiewicz, Piotr Molenda.
  Tytuł: The quality of boar ejaculates collected at different times of the day

  ¬ródło: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio EE, Zootechnica. - 2015, Vol. 33, nr 1, s. 27-34, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Jako¶ć ejakulatów knurów pobieranych w różnych porach dnia
  p-ISSN: 0239-4243
  e-ISSN: 2083-7399
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Knur - genetyka

  Adres url:

  457/12323
  Autorzy: Agnieszka Huzarska.
  Tytuł: The reconstruction of the Volhynian Massacre and the Monument of Karol ¦wierczewski in Jabłonki as examples of controversial tourist attractions in the podkarpackie Voivodeship

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 4, s. 217-225, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Podkarpackie województwo - turystyka

  Adres url:

  458/12323
  Autorzy: Zbigniew Barabasz, Maria Zadarko-Domaradzka, Beata Penar-Zadarko, Edyta Nizioł-Babiarz, Emilian Zadarko.
  Tytuł: The relation between subjective health-assessment and cardiorespiratory fitness in adolescents

  ¬ródło: Progress in Health Sciences. - 2015, Vol. 5, no. 1, s. 150-155, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-1617
  e-ISSN: 2083-6260
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Młodzież - zdrowotno¶ć
 • Młodzież - rozwój fizyczny

  Adres url:

  459/12323
  Autorzy: Jacek Tabarkiewicz, Katarzyna Pogoda, Agnieszka Karczmarczyk, Piotr Pozarowski, Krzysztof Giannopoulos.
  Tytuł: The Role of IL-17 and Th17 Lymphocytes in Autoimmune Diseases

  ¬ródło: Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis. - 2015, Vol. 63, iss. 6, p. 435-449
  p-ISSN: 0004-069X
  e-ISSN: 1661-4917
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Choroby autoimmunizacyjne

  DOI:

  460/12323
  Autorzy: Marcin Wołoszyn, Elżbieta M. Nosek, Janusz Stępiński, Alicja Rafalska-Łasocha, Wiesław Łasocha, Elżbieta Bielańska.
  Tytuł: The seals from Czermno (Cherven towns, Eastern Poland) - chemical analysis and metallurgical examination

  ¬ródło: Archeologia Polski. - 2015, t. 60, s. 123-152, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. pol.: Pieczęcie z Czermna (Grody Czerwieńskie, Polska Wschodnia) - rezultaty analiz chemicznych i metalurgicznych
  p-ISSN: 0003-8180
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Archeologia - metody
 • Pieczęcie


  461/12323
  Autorzy: Iwona Kania.
  Tytuł: The Taxonomy of Selected Genera of the Subfamily Limoniinae (Diptera: Limoniidae) from Baltic Amber (Eocene), with Notes on Their Phylogeny

  ¬ródło: Annales Zoologici. - 2015, Vol. 65, no. 1, p. 71-100, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0003-4541
  e-ISSN: 1734-1833
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Owady - paleontologia
 • Muchówki - paleontologia
 • Bursztyn
 • Bałtyk - paleontologia
 • Eocen - fauna


  462/12323
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Iwona Tabaczek-Bejster.
  Tytuł: The traditions of sailing tourism in the world and Poland before 1918

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 1, s. 59-64, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka wodna

  Adres url:

  463/12323
  Autorzy: Agnieszka łaba.
  Tytuł: The use of comic strip conversations in shaping social behaviour of children with autism in the context of play

  ¬ródło: The New Educational Review. - 2015, Vol. 39, nr 1, 201-211, bibliogr. streszcz. ang.
  p-ISSN: 1732-6729
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dziecko autystyczne
 • Dziecko chore - rehabilitacja
 • Dziecko chore - nauczanie

  Adres url:

  464/12323
  Autorzy: Zbigniew Gomółka, E. Żesławska, Bogusław Twaróg, A. Paszkiewicz.
  Tytuł: The use of the Circular Hough Transform for counting coins

  ¬ródło: Pomiary Automatyka Kontrola = Measurement Automation Monitoring. - 2015, Vol. 61, nr 9, s. 434-437
  p-ISSN: 0032-4140
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000

  465/12323
  Autorzy: Stanisław Cieszkowski, Krzysztof Przednowek.
  Tytuł: The variability of track and field throwing events results achieved by men - olympic finalists from 1968 to 2012

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 3, s. 209-214, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Igrzyska olimpijskie
 • Lekkoatletyka - historia


  466/12323
  Autorzy: Marta Stępień-Słodkowska, Krzysztof Ficek, Mariusz Kaczmarczyk, Agnieszka Maciejewska-Karłowska, Marek Sawczuk, Agata Leońska-Duniec, Miłosz Stępiński, Paweł Ziętek, Paweł Król, Monika Chudecka, Paweł Cięszczyk.
  Tytuł: The variants within the COL5A1 gene are associated with reduced risk of anterior cruciate ligament injury in skiers

  ¬ródło: Journal of Human Kinetics. - 2015, vol. 45, S. 103-111, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1640-5544
  e-ISSN: 1899-7562
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Genetyka
 • Kolano - urazy
 • Więzadła stawu kolanowego - urazy

  DOI:

  467/12323
  Autorzy: Sebastian Stec, Karol Deutsch, Agnieszka Zienciuk-Krajka.
  Tytuł: The world's largest family with familial atrio-ventricular nodal reentry tachycardia

  ¬ródło: Kardiologia Polska. - 2015, T. 73, nr 12, s. 1339
  Uwagi: Tyt. pol.: Rodzinny napadowy częstoskurcz węzłowy - obserwacja wielopokoleniowej rodziny
  p-ISSN: 0022-9032
  e-ISSN: 1897-4279
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000

  468/12323
  Autorzy: Wojciech P. Rdzanek.
  Tytuł: Total acoustic power of two concentric clamped circular plates vibrating in a fluid

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2015, Vol. 128, Iss. 1A, pp. A-41-A-45, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.530
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Adres url:
  DOI:

  469/12323
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Iwona Tabaczek-Bejster.
  Tytuł: Tourism and recreation on inland water routes in the Second Polish Republic

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 3, s. 178-187, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka wodna
 • Turystyka - Polska - 1918-1939 r.


  470/12323
  Autorzy: Patrycja Żegleń.
  Tytuł: Tourism as a factor of regional economy development in Beskid Niski and its influence on social and natural environment

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 1, s. 17-22, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Beskid Niski - turystyka

  Adres url:

  471/12323
  Autorzy: Radoslav Klamár, Jana Kolesárova.
  Tytuł: Tourism development and its regionalization in the Prešov self-governing region

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 1, s. 65-79, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Preszów (Słowacja) - turystyka

  Adres url:

  472/12323
  Autorzy: Jacek Kra¶.
  Tytuł: Tourist guides and tour leaders in the light of new legal regulations

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 3, s. 19-28, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przewodniki turystyczne
 • Turystyka - usługi


  473/12323
  Autorzy: Marek Cierpiał-Wolan.
  Tytuł: Toward coherence statistical systems of transboarders areas - case study on internal and external borders of European Union

  ¬ródło: Studia i Materialy "Miscellanea Oeconomicae". - 2015, nr 4, s. 25-36
  Uwagi: Na okładce nr 4, tom I
  p-ISSN: 2081-2345
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Regiony przygraniczne - Unia Europejska


  474/12323
  Autorzy: Piotr Patoczka.
  Tytuł: Tradycyjna wie¶ w krajobrazie podkarpackim

  ¬ródło: Roczniki Bieszczadzkie. - 2015, T. 23, s. 349-366, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Traditional village in Subcarpathian landscape
  p-ISSN: 1233-1910
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Podkarpackie województwo - rolnictwo
 • Wie¶ - gospodarka

  Adres url:

  475/12323
  Autorzy: Krystyna Barłóg.
  Tytuł: Trajektoria w analizach cierpienia osób z nagł± utrat± sprawno¶ci

  ¬ródło: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Paedagogia-Psychologia. - 2015, T. 28, nr 1, s. 83-98, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Trajectory in the analyses of the suffering of people with a sudden loss of ability
  p-ISSN: 0867-2040
  e-ISSN: 2449-8521
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cierpienie
 • Sprawno¶ć motoryczna

  Adres url:
  DOI:

  476/12323
  Autorzy: Anna Barwińska-Małajowicz.
  Tytuł: Tranzycyjny kapitał kariery absolwentów szkół wyższych w Polsce - wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 42, s. 378-398, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Praca - badanie
 • Absolwenci szkół wyższych - praca

  Adres url:

  477/12323
  Autorzy: Edyta Łuszczki, Katarzyna Dereń, Joanna Baran, Aneta Weres, Artur Mazur.
  Tytuł: Trend sekularny występowania nadwagi i otyło¶ci w¶ród dzieci w przedszkolach regionu rzeszowskiego

  ¬ródło: Endokrynologia Pediatryczna. - 2015, t. 14, nr 4, s. 29-34, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 1730-0282
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Otyło¶ć
 • Dziecko - zdrowotno¶ć
 • Otyło¶ć - pediatria

  Adres url:
  DOI:

  478/12323
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: Trip and scientific internship in Brno. A contribution to the sociology of tourism - martial arts tourism and scientific tourism

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 1, s. 45-51, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz - szkolenie
 • Walka wręcz - teoria - Europa
 • Turystyka - socjologia

  Adres url:

  479/12323
  Autorzy: Jadwiga Topczewska.
  Tytuł: Turystyka konna szans± na rozwój obszarów wiejskich Podkarpacia - studium przypadku

  ¬ródło: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - 2015, t. 17, z. 4, s. 325-329, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1508-3535
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka konna

  Adres url:

  480/12323
  Autorzy: Rafał Szubert, Marta Przydział.
  Tytuł: Turystyka w działalno¶ci Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w latach 1946-1976

  ¬ródło: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna. - 2015, T. 14, nr 2, s. 111-121, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Tourism in the Activities of the Association of Rural Sports Teams in 1946-1976 years
  p-ISSN: 1895-8680
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka

  DOI:

  481/12323
  Autorzy: Maciej Dębiec, Martin Posselt, Thomas Saile.
  Tytuł: Tyrawa Solna. Salz, Siedlungen und eine Magnetometerprospektion an der Tyrawka in den Salzbergen der Beskiden

  ¬ródło: Sprawozdania Archeologiczne. - 2015, T. 67, s. 189-198, bibliogr.
  p-ISSN: 0081-3834
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: GER
  Punktacja MNiSW: 15.000

  482/12323
  Autorzy: Julita Torba, Beata Gumienny.
  Tytuł: Ucieczka w ¶wiat fantazji

  ¬ródło: Społeczeństwo dla Wszystkich. - 2015, nr 1(53)
  p-ISSN: 1506-9877
  Liczba arkuszy: 0,16
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dziecko chore - rehabilitacja


  483/12323
  Autorzy: Bożena Dusza.
  Tytuł: Uczeń przeciętny - jaki jest?

  ¬ródło: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2015, T. 34, z. 2, s. 211-223, bibliogr. streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. T. 34, z. 2: Problemy edukacji wczesnoszkolnej : perspektywa teoretyczna i rozwi±zania praktyczne / red. nauk. Krzysztof Kruszko, Ilona Nowakowska-Buryła
  p-ISSN: 0137-6136
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Uczniowie - socjologia
 • Edukacja
 • Wychowanie

  Adres url:
  DOI:

  484/12323
  Autorzy: Janusz Ryszard Mroczek.
  Tytuł: Uff jak gor±co - czyli kilka zdań o stresie cieplnym ¶wiń

  ¬ródło: Trzoda Chlewna. - 2015, R. 53, nr 6, s. 40-42
  p-ISSN: 0137-6764
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • ¦winia


  485/12323
  Autorzy: Igor Tralle, Paweł Zięba.
  Tytuł: Undulator-like radiation and N2 effects in semiconductor microstructures with grating

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2015, Vol. 128, nr 2, s. 228-230, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Proceedings of the 11 International School on Theoretical Physics Symmetry and Structural Properties of Condensed Matter, Rzeszów 2014
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 41.60.-m Radiation by moving charges
 • PACS: 42.50.Gy Effects of atomic coherence on propagation, absorption, and ampli
 • PACS: 73.61.Ey III-V semiconductors
 • PACS: 73.40.Kp III-V semiconductor-to-semiconductor contacts, p-n junctions, and
 • PACS: 73.50.Fq High-field and nonlinear effects

  Adres url:
  DOI:

  486/12323
  Autorzy: Emilia Potembska, Beata Pawłowska, Aneta Perzyńska-Starkiewicz, Ewa Dziurzyńska, Jacek Gajewski.
  Tytuł: Use of social networking sites by the youth in the context of personality and family variables

  ¬ródło: Current Problems of Psychiatry. - 2015, vol. 16, no. 3, pp. 144-152, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł w jęz. ang.: Korzystanie z portali społeczno¶ciowych przez młodzież w kontek¶cie zmiennych osobowo¶ciowych i rodzinnych
  p-ISSN: 2081-3910
  e-ISSN: 2353-8627
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Internet a młodzież
 • Portal społeczno¶ciowy

  Adres url:

  487/12323
  Autorzy: Joanna Staryszak, Iwona Kucharska-Mi±sik, Magdalena Osuchowska, Wiesław Guz, Witold Błaż.
  Tytuł: Usefulness of ultrasound examinations in the diagnostics of necrotizing enterocolitis

  ¬ródło: Polish Journal of Radiology. - 2015, Vol. 80, s. 1-9, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1733-134X
  e-ISSN: 1899-0967
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ultrasonografia
 • Jelita - zapalenie
 • Jelita - choroby

  Adres url:
  DOI:

  488/12323
  Autorzy: Paweł Fr±czek.
  Tytuł: Uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Niemiec

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 41, s. 492-501, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. z. 41: Gospodarka Polski 1990-2014. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bezpieczeństwo energetyczne państwa

  Adres url:

  489/12323
  Autorzy: Przemysław Maj.
  Tytuł: Uwarunkowania frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego na Podkarpaciu (okreg nr 9) w 2014 roku

  ¬ródło: Przegl±d Politologiczny. - 2015, nr 1, s. 21-34, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Determinants of voter turnout in the elections to the European Parliament in the Subcarpathian District No. 9 in 2014
  p-ISSN: 1426-8876
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 r.

  Adres url:
  DOI:

  490/12323
  Autorzy: Paweł Fr±czek.
  Tytuł: Uwarunkowania restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Niemczech - wnioski dla Polski

  ¬ródło: Przegl±d Organizacji. - 2015, nr 5, s. 24-30, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0137-7221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Węgiel kamienny
 • Górnictwo - reforma
 • Niemcy a Polska

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • BazEkon


  491/12323
  Autorzy: Katarzyna Szara.
  Tytuł: Uwarunkowania rozwoju w ¶wietle koncepcji "3 T"

  ¬ródło: Optimum. Studia Ekonomiczne. - 2015, nr 1, s. 178-187, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Development factors in "3 T" concept
  p-ISSN: 1506-7637
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rozwój gospodarczy

  Adres url:
  DOI:

  492/12323
  Autorzy: Jolanta Zawora.
  Tytuł: Uwarunkowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej wynikaj±ce z sytuacji finansowej jednostek samorz±du terytorialnego

  ¬ródło: Finanse Komunalne. - 2015, R. 22, [nr] 1/2, s. 43-54, streszcz. ang.
  Uwagi: Materiały z konferencji "Efektywne zagospodarowanie ¶rodków finansowych przez jednostki samorz±du terytorialnego w nowej perspektywie unijnej - aktualne wyzwania", Serock, 29-30 wrze¶nia 2014
  p-ISSN: 1232-0307
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Budżety terenowe - Polska - 21 w.
 • Programy UE - Polska
 • Samorz±d terytorialny - programy i fundusze wspólnotowe - Polska

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • BZCz


  493/12323
  Autorzy: Krzysztof Oklejewicz, Joanna Lidwin, Jolanta Marciniuk, Paweł Marciniuk, Matylda Wróbel, Anastazja Rogus, Agata Stadnicka-Futoma.
  Tytuł: Uzupełnienie do flory Dołów Jasielsko-Sanockich. Czę¶ć II

  ¬ródło: Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. - 2015, Vol. 22, no. 1, s. 113-116, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1640-629X
  e-ISSN: 2449-8890
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jasielsko-Sanockie, Doły - flora


  494/12323
  Autorzy: Maria Ziaja, Tomasz Wójcik.
  Tytuł: Vascular flora of the Natura 2000 area "Laki nad Wojkowka" PLH 180051 (Dynowskie Foothills)

  ¬ródło: Steciana. - 2015, vol. 19, iss. 2, s. 105-114, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1689-653X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • NATURA 2000

  Adres url:
  DOI:

  495/12323
  Autorzy: S. Sivasubramanian, S. Siwakumar, Stanisława Kanas, Seong A Kim.
  Tytuł: Verification of Brannan and Clunie's conjecture for certain subclasses of bi-univalent functions

  ¬ródło: Annales Polonici Mathematici. - 2015, Vol. 113, s. 295-304, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0066-2216
  e-ISSN: 1730-6272
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.437
  DOI:

  496/12323
  Autorzy: Aleksander Piecuch