Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PAA
Liczba odnalezionych rekordów: 12430Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku
1/12430
Autorzy: Grzegorz Maroń.
Tytuł: "Uchwały problemowe" organów stanowi±cych jednostek samorz±du terytorialnego na przykładzie uchwał dotycz±cych zagadnień bioetycznych

¬ródło: Samorz±d Terytorialny. - 2016, nr 1-2, s. 111-126, bibliogr.
p-ISSN: 0867-4973
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d terytorialny - prawo
 • Bioetyka


  2/12430
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski, Lothar Sieber.
  Tytuł: 40 years of Zendo karate Tao-Te-Tao and Idokan karate (1975-2015)

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2016, vol. 16, no. 1, s. 11-17, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: 40 lat Zendo karate Tao-te-tao i Idokan karate (1975-2015)
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz - historia
 • Budō
 • Karate

  Adres url:
  DOI:

  3/12430
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: A Christian and the martial arts path

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2016, vol. 16, no. 2, s. 1-7, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Chrze¶cijanin i droga sztuk walki
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz - etyka

  Adres url:
  DOI:

  4/12430
  Autorzy: Maciej Bilek.
  Tytuł: Dietetyka - wybrane zagadnienia. Cz. 12, Nadwaga i otyło¶ć

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2016, R. 19, nr 1, s. 40-46
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dietetyka
 • Otyło¶ć

  Adres url:

  5/12430
  Autorzy: Magdalena Życińska, Przemysław Życiński, Krzysztof Gutkowski.
  Tytuł: Hepatologia. 49-letnia kobieta z marsko¶ci± w±troby i upo¶ledzeniem czynno¶ci nerek

  ¬ródło: Medycyna Praktyczna. - 2016, nr 2, s. 88-81, bibliogr.
  p-ISSN: 0867-499X
  e-ISSN: 1689-3247
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • W±troba - choroby
 • Nerki - choroby


  6/12430
  Autorzy: Grzegorz Maroń.
  Tytuł: Mowa "antymuzułmańska" i "antyimigrancka" w ¶wietle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Publicznego. - 2016, nr 1, s. 9-28, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1896-8996
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Europejski Trybunał Praw Człowieka
 • Migracje
 • UchodĽcy - Unia Europejska


  7/12430
  Autorzy: Przemysław Sołek, Aleksandra Maziarz, Marek Koziorowski.
  Tytuł: Potencjał bioterapeutyczny technologii RNAi

  ¬ródło: Kosmos. - 2016, T. 65, nr 1, s. 17-22, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Biotherapeutic potential of RNAi technology
  p-ISSN: 0023-4249
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Adres url:

  8/12430
  Autorzy: Tomasz Dudek.
  Tytuł: Potencjał rekreacyjny lasów podmiejskich Rzeszowa wobec zapotrzebowania na wypoczynek w lasach w¶ród mieszkańców województwa podkarpackiego

  ¬ródło: Sylwan. - 2016, R. 160, nr 2, s. 169-176, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang. Recreational potential of Rzeszów suburban forests versus the demand for spending time in forests among the residents of the Podkarpackie Province
  p-ISSN: 0039-7660
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Las - a turystyka - Polska
 • Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - turystyka


  9/12430
  Autorzy: Piotr Długosz.
  Tytuł: Private lessons as an instrument for middle class status struggle in post-socialist societies : Poland and Ukraine case studies

  ¬ródło: Economics and Sociology. - 2016, Vol. 9, no. 1, s. 173-191, bibliogr.
  p-ISSN: 2071-789X
  e-ISSN: 2306-3459
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Edukacja
 • Korepetycje - Polska
 • Polska a Ukraina - socjologia
 • Ukraina a Polska - socjologia

  Adres url:
  DOI:

  10/12430
  Autorzy: Leszek Gawor.
  Tytuł: The anthropocentric sozology of Julian Aleksandrowicz

  ¬ródło: Problemy Ekorozwoju = Problems of Sustainable Development. - 2016, vol. 11, nr 1, s. 49-57, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Juliana Aleksandrowicza antropocentryczna sozologia
  p-ISSN: 1895-6912
  e-ISSN: 2080-1971
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Aleksandrowicz Julian (1908-1988)
 • Ekologia
 • Ochrona ¶rodowiska

  Adres url:

  11/12430
  Autorzy: Paweł Pakla, Bogumił Lewandowski.
  Tytuł: The case of malignant peripheral nerve sheath tumor of the cheek

  ¬ródło: Polish Annals of Medicine. - 2016, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: In Press ; Available online 30 March 2016
  p-ISSN: 1230-8013
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Twarz - choroby

  DOI:

  12/12430
  Autorzy: Bożenna Karczmarek-Borowska, Anita Szarek, Kamila Golon.
  Tytuł: Wpływ aktywno¶ci fizycznej na występowanie chorób nowotworowych

  ¬ródło: Polski Merkuriusz Lekarski. - 2016, T. 40, nr 235, s. 15-20, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rak (med.) - zapobieganie
 • Wysiłek fizyczny - a rak (med.)


  13/12430
  Autorzy: Agata Barczewska-Dziobek.
  Tytuł: Współpraca jednostek samorz±du terytorialnego z organizacjami pozarz±dowymi : geneza rozwi±zań

  ¬ródło: Samorz±d Terytorialny. - 2016, nr 1-2, s. 48-62, bibliogr.
  p-ISSN: 0867-4973
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Instytucje nonprofit a samorz±d terytorialny - Polska
 • Samorz±d terytorialny a instytucje nonprofit - Polska


  14/12430
  Autorzy: Jadwiga Stanek-Tarkowska, Teresa Noga, Natalia Kochman-Kędziora, Mateusz Rybak.
  Tytuł: Zbiorowiska okrzemek rozwijaj±ce się na glebie uprawnej w Podgórskiej Woli koło Tarnowa

  ¬ródło: Inżynieria Ekologiczna. - 2016, vol. 46, s. 128-134, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2081-139X
  e-ISSN: 2392-0629
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Okrzemki

  Adres url:
  DOI:

  15/12430
  Autorzy: Marcin Subczak.
  Tytuł: "Dzień bez jutra" jako cecha filozoficznego sposobu życia w Platońskim "Fedonie"

  ¬ródło: Folia Philosophica. - 2015, T. 33, s. 269-284, bibliogr., streszcz. pol., ang., niem.
  p-ISSN: 1231-0913
  e-ISSN: 2353-9445
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Plato (427-347 p.n.e.)
 • Filozofia


  16/12430
  Autorzy: Stanisław Kawiorski.
  Tytuł: "Korespondent Krajowy i Zagraniczny" z roku 1793 : najstarsze czasopismo w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego

  ¬ródło: Podkarpackie Studia Biblioteczne. - 2015, nr 4, s. 74-90, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr. ; Tyt. ang.: "Korespondent Krajowy i Zagraniczny" of 1793: the oldest magazine in the collection of the Library of Rzeszow University
  e-ISSN: 2084-9338
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Czasopisma polskie - historia
 • Bibliotekarstwo - historia

  Adres url:

  17/12430
  Autorzy: Adam Orłowski.
  Tytuł: "Lichtarz ruski" - łemkowskie requiem

  ¬ródło: Maska. Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy. - 2015, T. 25, s. 31-41, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1898-5947
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Harasymowicz Jerzy (1933-1999) - twórczo¶ć

  Adres url:

  18/12430
  Autorzy: Robert Słabczyński.
  Tytuł: "Masakra" - wyraz modny współczesnej polszczyzny

  ¬ródło: Język Polski. - 2015, nr 3, s. 239-249
  p-ISSN: 0021-6941
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Język polski


  19/12430
  Autorzy: Agnieszka Myszka.
  Tytuł: "Mieszkała na ul. Polnej na Pobitnie, tuż obok Kopca Tatarskiego" - głos w sprawie wewnętrznych podziałów urbanonimów

  ¬ródło: Onomastica. - 2015, R. 59, s. 209-221, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: "She lived on the Polna street, in the Pobitno district, next to the Tatar Tumulus" - the word about internal divisions of urbanonyms
  p-ISSN: 0078-4648
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Onomastyka


  20/12430
  Autorzy: Tadeusz Pi±tek.
  Tytuł: "Netlandia" - wybrane aspekty funkcjonowania człowieka w społeczeństwie informacyjnym

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 94-96, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Społeczeństwo informacyjne


  21/12430
  Autorzy: Anna Wójtowicz-Dawid.
  Tytuł: "Spółka z ograniczon± odpowiedzialno¶ci± jako forma prowadzenia działalno¶ci przez klastry" : wybrane aspekty prawne

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Publicznego. - 2015, nr 1, s. 68-81, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1896-8996
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Klastry (ekon.) - Polska
 • Spółki z ograniczon± odpowiedzialno¶ci± - prawo - Polska

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • BZCz


  22/12430
  Autorzy: Adam Kubiak.
  Tytuł: "St±d do globalno¶ci" - "patologiczne" spojrzenie lokalne

  ¬ródło: Studies in Global Ethics and Global Education. - 2015, nr 3, s. 29-44, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang. "From Here to Globality" : a pathological local view
  p-ISSN: 2392-0890
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Polityka - filozofia
 • Patologia społeczna

  Adres url:
  DOI:

  23/12430
  Autorzy: Aleksander Marszałek.
  Tytuł: 10 lat Konkursu Twórczo¶ci Technicznej

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 1(11), s. 108-114, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technika
 • Konkursy - Polska - 21 w.

  Adres url:

  24/12430
  Autorzy: Tomasz Wesołowski, Dorora Czeszczewik, Grzegorz Hebda, Marta Maziarz, Cezary Mitrus, Patryk Rowiński.
  Tytuł: 40 years of breeding bird community dynamics in a primeval temperate forest (Bialowieza National Park, Poland)

  ¬ródło: Acta Ornithologica. - 2015, Vol. 50, iss. 1, s. 95-120
  p-ISSN: 0001-6454
  e-ISSN: 1734-8471
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 30.000
  DOI:

  25/12430
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski, Lothar Sieber, Marcin Kudłacz, Piotr Telesz.
  Tytuł: A way to mastery. Mastery in martial arts

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2015, vol. 15, no. 1, s. 16-22, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Droga do mistrzostwa. Mistrzostwo w sztukach walki
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz - teoria

  Adres url:
  DOI:

  26/12430
  Autorzy: Bożenna Karczmarek-Borowska, Ewelina Czaja, Kamila Golon.
  Tytuł: Aktywno¶ć fizyczna kobiet po mastektomii
  Tytuł: Physical activity in women after mastectomy

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 3, s. 223-231, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Mastektomia
 • Kobieta - zdrowotno¶ć

  Adres url:

  27/12430
  Autorzy: Maciej Bilek, Agnieszka Siembida, Kinga Stawarczyk, Ewa Cie¶lik.
  Tytuł: Aktywno¶ć przeciwrodnikowa soków drzewnych z terenu Podkarpacia

  ¬ródło: Żywno¶ć. Nauka. Technologia. Jako¶ć = Food. Science. Technology. Quality. - 2015, iss. 4 (101), s. 151-161, bibliogr., streszcz. pol.
  p-ISSN: 1425-6959
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Fenole
 • Żywno¶ć prozdrowotna
 • Soki

  Adres url:
  DOI:

  28/12430
  Autorzy: Łukasz Maciura, Konrad Wojciechowski.
  Tytuł: Algorytm segmentacji obrazów medycznych 3D przy wykorzystaniu operatorów morfologicznych oraz indeksacji metod± rozrostu

  ¬ródło: Przegl±d Elektrotechniczny. - 2015, R. 91, nr 5, s. 1-4, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0033-2097
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Tomografia komputerowa
 • Rezonans magnetyczny
 • Algorytmy - stosowanie

  Adres url:

  29/12430
  Autorzy: Andrzej Zapałowski.
  Tytuł: Amerykańska strategia i cele konfliktu na Ukrainie

  ¬ródło: Polityka Polska : wolny naród w silnym państwie. - 2015, nr 2, s. 37-41
  p-ISSN: 2449-6278
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stany Zjednoczone - polityka - Ukraina - 21 w.
 • Ukraina - polityka - 21 w.


  30/12430
  Autorzy: Krzysztof Przednowek, Bartosz Dziadek, Stanisław Cieszkowski, Artur Stopyra.
  Tytuł: An attempt to assess the selected hurdle step kinematic parameters using methods of computer vision

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 4, s. 162-170, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bieg przez płotki
 • Sport - fizjologia

  Adres url:

  31/12430
  Autorzy: Jarosław Herbert, Piotr Matłosz, Wojciech Czarny, Maciej ¦liż.
  Tytuł: An objective assessment of men's physical activity during Cooper Test based on the direct monitoring by accelerometer ActiGraphWGT3X

  ¬ródło: Central European Journal of Sport Sciences and Medicine. - 2015, Vol. 12, nr. 4, s. 99-108, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2300-9705
  e-ISSN: 2353-2807
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wydolno¶ć fizyczna - badanie
 • Mężczyzna - zdrowotno¶ć

  DOI:

  32/12430
  Autorzy: Waldemar Furmanek.
  Tytuł: Analfabetyzm cyfrowy wyzwaniem dla dydaktyki informatyki

  ¬ródło: Dydaktyka Informatyki. - 2015, T.10, s. 49-62, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2083-3156
  Liczba arkuszy: 0,65
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Społeczeństwo informacyjne
 • Wykluczenie cyfrowe - zapobieganie

  DOI:

  33/12430
  Autorzy: Zbigniew Gomółka.
  Tytuł: Analiza dokładno¶ci technologii pomiarowej dla skanerów ¶wiatła spójnego i strukturyzowanego

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 257-263, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technika


  34/12430
  Autorzy: Mariola Grzebyk, Agata Pier¶cieniak.
  Tytuł: Analiza instytucjonalna w urzędach gmin z Podkarpacia : metodyka oceny potencjalnej sprawno¶ci instytucjonalnej urzędu gminy

  ¬ródło: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2015, nr 9, s. 40-49, bibliogr., streszcz, pol., ang.
  p-ISSN: 0860-6846
  e-ISSN: 2083-8328
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d gminny - organizacja


  35/12430
  Autorzy: Jolanta Wojnar.
  Tytuł: Analiza porównawcza modelowania logitowego i liniowej funkcji dyskryminacyjnej w ocenie ryzyka upadło¶ci spółek giełdowych

  ¬ródło: Metody Ilo¶ciowe w Badaniach Ekonomicznych. - 2015, T. 16, nr 4, s. 201-210, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2082-792X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Spółki giełdowe - finanse

  Adres url:

  36/12430
  Autorzy: Beata Gierczak.
  Tytuł: Analiza strukturalna pasażerów PLL LOT a ogólna ocena cech i usług składaj±cych się na wizerunek firmy

  ¬ródło: Przegl±d Komunikacyjny. - 2015, R. 70, nr 2, s. 23-26, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: A structural analysis of LOT Polish Airlines passengers and the overall evaluation of features and services that make up the company image
  p-ISSN: 0033-2232
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Polskie Linie Lotnicze LOT
 • Transport powietrzny
 • Samoloty pasażerskie


  37/12430
  Autorzy: Józef Gorzelany, Dagmara Migut, Natalia Matłok.
  Tytuł: Analiza wła¶ciwo¶ci mechanicznych ¶wieżych owoców wybranych odmian ogórków gruntowych i poddanych procesowi kiszenia

  ¬ródło: Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego. - 2015, Vol. 3/4, nr 15, s. 16-21, streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Analysis of the mechanical properties selected varieties of fresh cucumbers and cucumbers which have undergone ensiling process
  p-ISSN: 2084-9494
  e-ISSN: 2300-2018
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ogórek

  Adres url:

  38/12430
  Autorzy: Jolanta Zawora.
  Tytuł: Analiza wskaĽnikowa w procesie zarz±dzania finansami samorz±dowymi

  ¬ródło: Zarz±dzanie Finansami i Rachunkowo¶ć. - 2015, vol. 3, nr 4, s. 33-45, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The analysis of indicators in the process of financial management of the local government
  p-ISSN: 2300-9683
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Analiza finansowa
 • Finanse

  Adres url:

  39/12430
  Autorzy: Andrzej Paszkiewicz, Robert Pękala.
  Tytuł: Analiza wydajno¶ci sieci konwergentnych za pomoc± programowego generatora ruchu

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 278-283, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technika


  40/12430
  Autorzy: Dawid Filip, Grzegorz Kucaba, Jadwiga Załucka, Dorota Ozga, Marek Wojtaszek.
  Tytuł: Analiza występowania zatruć u pacjentów leczonych w oddziale toksykologii w Rzeszowie w latach 2011-2013
  Tytuł: The analysis of poisonings treated at the Department of Toxicology in Rzeszów in 2011-2013

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 3, s. 244-254, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zatrucia
 • Toksykologia
 • Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - służba zdrowia

  Adres url:
  DOI:

  41/12430
  Autorzy: Jan Gawełko, Konrad Wilk.
  Tytuł: Analiza zmian w profilu wezwań Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie w latach 2010-2013
  Tytuł: Analysis of changes in the profile of calls to Emergency Medical Teams at Regional Ambulance Station in 2010-2013

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 2, s. 142-152, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ratownictwo medyczne
 • Rzeszów (woj. podkarpackie) - służba zdrowia

  Adres url:

  42/12430
  Autorzy: Agnieszka Uberman.
  Tytuł: Analysing cognitive structures : the lexical frame of pain

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studia Anglica Resoviensia. - 2015, vol. 12, s. 61-70, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1643-0484
  e-ISSN: 1898-8709
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ból
 • Język angielski - semantyka

  Adres url:

  43/12430
  Autorzy: Agnieszka E. Stępień, Kinga Stawarczyk, Maciej Bilek, Katarzyna M. Kędziora.
  Tytuł: Analysis of selected chemical parameters in Piemontese wines

  ¬ródło: Roczniki Państwowego Zakładu Higieny. - 2015, vol. 66, iss. 3, s. 217-223, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 0035-7715
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wino - jako¶ć - badanie

  Adres url:

  44/12430
  Autorzy: M. Bolanowski, Bogusław Twaróg, R. Mlicki.
  Tytuł: Anomalies detection in computer networks with the use of SDN

  ¬ródło: Pomiary Automatyka Kontrola = Measurement Automation Monitoring. - 2015, Vol. 61, nr 9, s. 443-445
  p-ISSN: 0032-4140
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000

  45/12430
  Autorzy: Katarzyna Garwol.
  Tytuł: Anonimowo¶ć w cyfrowym ¶wiecie jako gra pozorów

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 4(14), s. 185-190, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Internet
 • Portal internetowy
 • Portal społeczno¶ciowy


  46/12430
  Autorzy: Tomasz Kolebuk, Daniel Madej, Rafał Pieni±żek, Maciej Bilek.
  Tytuł: Anthropogenic impact of urban settlements on inorganic anions content in selected watercourses in the Subcarpathian Region of Poland

  ¬ródło: Roczniki Państwowego Zakładu Higieny. - 2015, vol. 66, iss. 2, s. 179-184, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 0035-7715
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rzeki - ekologia
 • Woda - degradacja
 • Chlorki
 • Siarczany
 • Chromatografia jonowymienna - stosowanie

  Adres url:

  47/12430
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: Anthropology according to Tolkien's mythology

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2015, vol. 15, no. 2, s. 17-26, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Antropologia według mitologii Tolkiena
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Tolkien John Ronald Reuel - twórczo¶ć
 • Antropologia

  Adres url:
  DOI:

  48/12430
  Autorzy: Renata Trawka.
  Tytuł: Arengi i motywacje w dokumentach arcybiskupa halickiego Jakuba Strepy

  ¬ródło: Studia ¬ródłoznawcze. - 2015, R. 53, s. 55-69, streszcz. ang.
  p-ISSN: 0081-7147
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Historia
 • ¬ródłoznawstwo


  49/12430
  Autorzy: Tomasz Potocki, Anna Rogozińska.
  Tytuł: Art as an investment in Poland - the first 20 years after the collapse of the central planning economy

  ¬ródło: e-Finanse. - 2015, Vol. 11, nr 3, s. 28-42, bibliogr., streszcz. ang.
  e-ISSN: 1734-039X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sztuka - handel

  Adres url:

  50/12430
  Autorzy: Marcin Halicki, Tadeusz Kwater.
  Tytuł: Artificial neural network supporting the process of investing on the foreign stock exchanges

  ¬ródło: Metody Ilo¶ciowe w Badaniach Ekonomicznych. - 2015, Vol. 16, nr 1, s. 116-125, Bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2082-792X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000

  51/12430
  Autorzy: Alina Walenia.
  Tytuł: Aspekty etyczne systemów oceniania pracowników w instytucjach publicznych

  ¬ródło: Annales. Etyka w życiu gospodarczym. - 2015, vol. 18, nr 1, s. 49-59, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Ethical aspects of the appraisal systems in public institutions
  p-ISSN: 1899-2226
  e-ISSN: 2353-4869
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kadry - zarz±dzanie
 • Kadry - polityka
 • Oceny pracowników
 • Administracja publiczna

  Adres url:

  52/12430
  Autorzy: Jakub Sokołowski, Joanna Skręt-Magierło, Tomasz Kluz, Edyta Barna¶, Marek Sobolewski, Renata Ra¶, Andrzej Skręt.
  Tytuł: Assessment of selected perioperative parameters in patients undergoing laparoscopic and abdominal supracervical hysterectomy

  ¬ródło: Przegl±d Menopauzalny. - 2015, nr 4, s. 243-246, bibliogr.
  p-ISSN: 1643-8876
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Macica - nowotwory

  Adres url:
  DOI:

  53/12430
  Autorzy: Arkadiusz Koszarny, Maria Majdan, Dorota Suszek, Magdalena Dryglewska, Jacek Tabarkiewicz.
  Tytuł: Autoantibodies against gliadin in rheumatoid arthritis and primary Sjögren's syndrome patients

  ¬ródło: Wiadomo¶ci Lekarskie. - 2015, T. 68, nr 3, s. 242-247, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. pol.: Autoprzeciwciała przeciwko gliadynie u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów oraz pierwotny zespół Sjögrena
  p-ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Celiakia
 • Zespół Sjögrena
 • Zapalenie stawów reumatoidalne

  Adres url:

  54/12430
  Autorzy: Małgorzata Dżugan, M. Lis, Joanna Hęclik, Hanna Lutnicka, Maria Droba, Jerzy W. Niedziółka.
  Tytuł: Badania in ovo nad embriotoksyczno¶ci± kadmu i poszukiwanie substancji ochronnych

  ¬ródło: Proceedings of ECOpole. - 2015, Vol. 9, nr 1, s. 209-216, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The in ovo study of cadmium embryotoxicity and the search for protectors
  p-ISSN: 1898-617X
  e-ISSN: 2084-4557
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kadm

  DOI:

  55/12430
  Autorzy: Jan Zwolak, Dominik Kozik, Bartosz Kruczek.
  Tytuł: Badania procesów zachodz±cych w sprzęgłach stosowanych w przekładniach zębatych power shift podczas sprzężenia ciernego

  ¬ródło: Tribologia. - 2015, nr 4, s. 221-229, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Investigations of processes occurring in a clutch used in a power shift during frictional engagement of gears
  p-ISSN: 0208-7774
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przekładnia zębata

  Adres url:

  56/12430
  Autorzy: Dariusz Sobczyński, Jacek Bartman.
  Tytuł: Badanie przekształtnika impulsowego DC/DC obniżaj±cego napięcie

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 251-256, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technika


  57/12430
  Autorzy: Aleksander Marszałek, Krzysztof Stec.
  Tytuł: Badanie wzmacniaczy mocy w kształtowaniu inżynierów kierunków wielodyscyplinarnych

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 2(12), s. 57-63, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Edukacja
 • Technika


  58/12430
  Autorzy: Anna Mazur-Rylska, Wojciech Czarny, Renata Grzywacz, Marta Niewczas.
  Tytuł: Balance and symmetry of load in lower limbs among male and female population at 10-12 years old category

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 3, s. 84-95, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Uczniowie - zdrowotno¶ć
 • Kończyny - anatomia

  Adres url:

  59/12430
  Autorzy: Anna Mazur-Rylska, Wojciech Czarny, Renata Grzywacz, Marta Niewczas.
  Tytuł: Balance and symmetry of load in lower limbs among male and female population at school age category

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 3, s. 96-104, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kobieta - zdrowotno¶ć
 • Mężczyzna - zdrowotno¶ć
 • Kończyny - anatomia

  Adres url:

  60/12430
  Autorzy: Ryszard Kata.
  Tytuł: Bankowa obsługa rolnictwa w kontek¶cie zmian modelu funkcjonowania bankowo¶ci spółdzielczej w Polsce

  ¬ródło: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - 2015, t. 17, z. 4, s. 123-130, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1508-3535
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Banki spółdzielcze
 • Rolnictwo


  61/12430
  Autorzy: Marlena Makiel-Hędrzak.
  Tytuł: Barwy natury

  ¬ródło: Fraza. - 2015, R. 24, nr 3, s. 287-290
  p-ISSN: 1230-4832
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sztuka


  62/12430
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Łukasz Szmyd.
  Tytuł: Beginnings of the tourism on South-east Lines of the Republic on the XIX/XX turning point c

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 2, s. 80-87, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka - Polska
 • Turystyka - historia

  Adres url:

  63/12430
  Autorzy: Paweł Fr±czek, Maciej Kaliski.
  Tytuł: Bezpieczeństwo energetyczne Danii

  ¬ródło: Rynek Energii. - 2015, nr 3, s. 42-47, bibliogr., streszcz. pol. ang.
  p-ISSN: 1425-5960
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bezpieczeństwo energetyczne państwa - Dania
 • Energia

  Adres url:

  64/12430
  Autorzy: Katarzyna Puchalska.
  Tytuł: Bezpo¶rednie inwestycje zagraniczne jako czynnik modernizacji polskiej gospodarki

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 41, s. 400-411, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. z. 41: Gospodarka Polski 1990-2014. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Inwestycje zagraniczne
 • Inwestycje zagraniczne - Polska
 • Polska - gospodarka

  Adres url:

  65/12430
  Autorzy: Bogusław Dec.
  Tytuł: Biblioteka Instytutu Teologiczno-Pastoralnego i Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie

  ¬ródło: Fides. Biuletyn Bibliotek Ko¶cielnych. - 2015, nr 2, s. 47-60, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The Library of the Theological and Pastoral Institute and the Higher Theological Seminary in Rzeszow
  p-ISSN: 1426-3777
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Biblioteki ko¶cielne - Polska - 21 w.


  66/12430
  Autorzy: Bogdan Stefanowicz, Marek Cierpiał-Wolan.
  Tytuł: Błędy przetwarzania danych

  ¬ródło: Wiadomo¶ci Statystyczne. - 2015, nr 9, s. 23-29, bibliogr., streszcz. pol.
  Uwagi: Tyt. ang.: Data processing errors
  p-ISSN: 0043-518X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dane statystyczne

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • BazEkon

  Adres url:

  67/12430
  Autorzy: Szymon Wieczorek.
  Tytuł: Bona stultitia : o znaczeniu paradoksów retorycznych w najstarszym żywocie ¶w. Wojciecha

  ¬ródło: Kwartalnik Historyczny. - 2015, R. 122, nr 3, s. 417-456, streszcz. ang.
  p-ISSN: 0023-5903
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wojciech (¶w. ; ca 956-997)


  68/12430
  Autorzy: Mateusz Rzucidło, Michał Błotnicki, Dorota Gutkowska, Krzysztof Gutkowski.
  Tytuł: Brunatna tkanka tłuszczowa imituj±ca zmianę rozrostow± krezki jelita cienkiego : opis przypadku i przegl±d pi¶miennictwa
  Tytuł: Brown adipose tissue pretending as focal lesion in mesentery of the small intestine : case report and a brief review of literature

  ¬ródło: Medical Review. - 2015, T. 13, z. 4, s. 413-419, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dawniej: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie / Medical Journal of the Rzeszow University and the National Medicines Institute, Warsaw
  p-ISSN: 2450-6761
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jelita - choroby

  Adres url:
  DOI:

  69/12430
  Autorzy: Joanna Bielewicz, Jacek Kurzepa, Elżbieta Czekajska-Chehab, Piotr Kamieniak, Beata Daniluk, Halina Bartosik-Psujek.
  Tytuł: Can CRP affect the blood-brain barrier during acute ischemic stroke?

  ¬ródło: Polish Journal of Public Health. - 2015, t. 125, nr 2, s. 99-102, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0044-2011
  e-ISSN: 2083-4829
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Udar mózgu

  DOI:

  70/12430
  Autorzy: Sylwia Zielińska, Marcin Pieni±żek, Małgorzata Dżugan.
  Tytuł: Changes in activity of acid hydrolases in tissues of wild pheasants induced by heavy metals

  ¬ródło: Ecological Chemistry and Engineering. A. - 2015, vol. 22, nr 2, s. 93-101, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Zmiany aktywno¶ci kwa¶nych hydrolaz w tkankach dzikich bażantów wywołane przez metale ciężkie
  p-ISSN: 1898-6188
  e-ISSN: 2084-4530
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Metale ciężkie - wpływ na ¶rodowisko
 • Bażant

  DOI:

  71/12430
  Autorzy: Maria Romerowicz-Misielak, Dan A. Oren, Magdalena Sowa-Kućma, Anna Tabęcka-Łonczyńska, P. Gilun, Stanisława Stefańczyk-Krzymowska, Marek Koziorowski.
  Tytuł: Changes in melatonin synthesis parameters after carbon monoxide concentration increase in the cavernous sinus

  ¬ródło: Journal of Physiology and Pharmacology. - 2015, vol. 66, iss. 4, s. 505-514, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0867-5910
  e-ISSN: 1899-1505
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 2.720
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Melatonina

  Adres url:

  72/12430
  Autorzy: Maria Ziaja, Tomasz Wójcik.
  Tytuł: Changes in vascular flora of the Rzeszow reservoir after 20 years (SE Poland)

  ¬ródło: Polish Journal of Environmental Studies. - 2015, Vol. 24, nr 4, s. 15-24, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1230-1485
  e-ISSN: 2083-5906
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.600
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - flora

  Adres url:
  DOI:

  73/12430
  Autorzy: Jacek Gajewski, Gabriel Szajna.
  Tytuł: Characteristics of chess and fencing

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 4, s. 197-209, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Szachy
 • Szermierka

  Adres url:

  74/12430
  Autorzy: Wojciech Bochnowski, Andrzej Dziedzic, Stanisław Adamiak, Mykola Berchenko, Małgorzata Trzyna, Józef Cebulski.
  Tytuł: Characterization of oxide layers produced on the AISI 321 stainless steel after annealing

  ¬ródło: Archives of Metallurgy and Materials. - 2015, Vol. 60, iss. 3, s. 2327-2334, bibliogr., streszcz. ang. pol.
  Uwagi: Tyt. pol.: Charakterystyka warstw tlenkowych powstałych na stali nierdzewnej AISI 321 po wyżarzaniu
  p-ISSN: 1733-3490
  e-ISSN: 2300-1909
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 30.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stal - badanie
 • Obróbka cieplna

  Adres url:
  DOI:

  75/12430
  Autorzy: Małgorzata Marć, Barbara Zaj±c.
  Tytuł: Charakterystyka zaburzeń słuchu u osób starszych po 75 roku życia w powiecie stalowolskim

  ¬ródło: Gerontologia Polska. - 2015, nr 1, s. 33-39, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The characteristics of hearing disorders in the elderly after 75 years of age in the Stalowa Wola district
  p-ISSN: 1425-4956
  e-ISSN: 1734-4581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Słuch - zaburzenia
 • Ludzie starzy - zdrowotno¶ć

  Adres url:

  76/12430
  Autorzy: Jacek Gajewski, Gabriel Szajna.
  Tytuł: Chess and fencing - similarities and differences

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 3, s. 196-202, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Szachy
 • Szermierka

  Adres url:

  77/12430
  Autorzy: Sebastian Stec, Piotr Kukla.
  Tytuł: Chorzy z trzepotaniem przedsionków

  ¬ródło: Medycyna Praktyczna. - 2015, nr 11, s. 77-85
  p-ISSN: 0867-499X
  e-ISSN: 1689-3247
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Serce - choroby


  78/12430
  Autorzy: Agnieszka-Magdalena Rygiel, Małgorzata Wojnicka-Stolarz, Katarzyna Niepokój, Grzegorz Oracz, Jerzy Bal, Katarzyna Wertheim-Tysarowska, Krzysztof Gutkowski.
  Tytuł: Chronic pancreatitis in a patient with the p.Asn34Ser homozygous SPINK1 mutation - own experience

  ¬ródło: Development Period Medicine = Medycyna Wieku Rozwojowego. - 2015, Vol. 19, iss. 3 cz.2, s. 347-350, bibliogr., streszcz. ang. pol.
  p-ISSN: 1428-345X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Trzustka - choroby

  Adres url:

  79/12430
  Autorzy: Mirosław Twardowski.
  Tytuł: Chrze¶cijańska perspektywa rozwi±zywania kwestii społeczno-ekonomicznych w ¶wietle nauczania Jana Pawła II i założeń personalizmu G.M. Gronbachera

  ¬ródło: Annales. Etyka w życiu gospodarczym. - 2015, vol. 18, nr 2, s. 55-66, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The Christian perspective on solving economic issues in the light of John Paul II's teachings and economic personalism of G.M. Gronbacher
  p-ISSN: 1899-2226
  e-ISSN: 2353-4869
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - nauczanie
 • Etyka
 • Gronbacher Gregory M. A.

  Adres url:

  80/12430
  Autorzy: Wojciech Jańczyk, J.H.C. de Roo, Joachim Schweizer, Jerzy Socha, Piotr Socha.
  Tytuł: Coeliac disease not responding to a gluten-free diet in children : case studies and literature review

  ¬ródło: Development Period Medicine. - 2015, vol. 19, nr 2, s. 162-166, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł w jęz. pol.: Celiakia oporna na leczenie diet± bezglutenow±: opis przypadków oraz przegl±d literatury
  p-ISSN: 1428-345X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Celiakia

  Adres url:

  81/12430
  Autorzy: Robert B±k, Milan Ďuriček.
  Tytuł: Cognitive and administrative barriers to the implementation of the extreme forms of physical activity in the educational system for students

  ¬ródło: Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports. - 2015, vol. 11, s. 135-143, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-8698
  e-ISSN: 2300-8822
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kultura fizyczna
 • Studenci - sport

  Adres url:

  82/12430
  Autorzy: Katarzyna Szara.
  Tytuł: Collaboration as an element of building creative capital according to opinions expressed by employees of local government units in Podkarpacie

  ¬ródło: Zarz±dzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. - 2015, nr 4
  p-ISSN: 1896-0200
  e-ISSN: 2084-3968
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d terytorialny
 • Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa


  83/12430
  Autorzy: Barbara Lulek.
  Tytuł: Comparing selected levels of communication between fiancée, fiancé and spouses

  ¬ródło: Pedagogika Rodziny. - 2015, Vol. 5, nr 1, s. 137-155, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2082-8411
  Liczba arkuszy: 1,09
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  DOI:

  84/12430
  Autorzy: Czesław Puchalski, Anita Zapałowska, Marcin Bajcar, Grzegorz Zaguła.
  Tytuł: Comparison of energy efficiency and cost-effectiveness of biomass production in a newly established plantation of two varieties of topinambour (Helianthus Tuberosus L.)

  ¬ródło: Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa = Teka Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. - 2015, Vol. 15, nr 4, s. 111-116, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1641-7739
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Biomasa
 • Słonecznik - uprawa


  85/12430
  Autorzy: Edyta Łuszczki, Katarzyna Dereń, Grzegorz Sobek.
  Tytuł: Comparison of nutrition knowledge in patients with type 1 and type 2 diabetes

  ¬ródło: Journal of Pre-Clinical and Clinical Research. - 2015, nr 1, s. 23-26, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1898-2395
  e-ISSN: 1898-7516
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cukrzyca typu I
 • Cukrzyca typu II

  Adres url:

  86/12430
  Autorzy: Maria Ziaja, Tomasz Wójcik.
  Tytuł: Comparison of the educational offers of Bieszczadzki and Magurski National Parks

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 2, s. 5-14, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bieszczadzki Park Narodowy
 • Magurski Park Narodowy

  Adres url:

  87/12430
  Autorzy: Kazimierz Jaremczuk, Lidia Kaliszczak.
  Tytuł: Conditions for creativity in an organization

  ¬ródło: Journal of Positive Management. - 2015, Vol. 6, nr 1, s. 42-55, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-103X
  e-ISSN: 2392-1412
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorstwa małe i ¶rednie - zarz±dzanie

  Adres url:

  88/12430
  Autorzy: Maciej Bilek, Maria Rybakowa.
  Tytuł: Cukry dodane w napojach energetycznych a ryzyko nadwagi i otyło¶ci u młodzieży

  ¬ródło: Endokrynologia Pediatryczna. - 2015, T. 14, nr 1(50), s. 29-35, bibliogr., streszcz. pol. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Added sugars in energy drinks and the risk of overweight and obesity in adolescents
  p-ISSN: 1730-0282
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cukry - biochemia
 • Napoje bezalkoholowe
 • Otyło¶ć - pediatria
 • Młodzież - zdrowotno¶ć
 • Młodzież - żywienie

  Adres url:
  DOI:

  89/12430
  Autorzy: Anna Jacek, Katarzyna Ożóg.
  Tytuł: Cywilna ochrona praw pacjenta

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2015, z. 16, s. 41-59, streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang. Civil protection of patients
  p-ISSN: 1730-3508
  Liczba arkuszy: 1,0
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawa pacjenta

  Adres url:

  90/12430
  Autorzy: Piotr Długosz.
  Tytuł: Czas wolny jako wskaĽnik stylów życia młodzieży pogranicza polsko-ukraińskiego

  ¬ródło: Przegl±d Wschodnioeuropejski = East European Review. - 2015, T. 6, nr 1, s. 81-94, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Leisure time as an indicator of the lifestyle of youth living near the Polish-Ukrainian border
  p-ISSN: 2081-1128
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Czas wolny od pracy - socjologia
 • Młodzież - socjologia
 • Polska a Ukraina - socjologia
 • Ukraina a Polska - socjologia

  Adres url:

  91/12430
  Autorzy: Agnieszka Guzik, Andrzej Kwolek.
  Tytuł: Często¶ć występowania i rozmieszczenie stwardnienia rozsianego w Polsce i na ¶wiecie
  Tytuł: The prevalence and distribution of Multiple Sclerosis in Poland and around the world

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 1, s. 55-62, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stwardnienie rozsiane

  Adres url:

  92/12430
  Autorzy: Małgorzata Leszczyńska.
  Tytuł: Człowiek i jego rozwój w ¶wietle koncepcji integruj±cych nauki ekonomiczne i społeczne

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 43, s. 35-48, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pomoc społeczna
 • Polityka społeczna
 • Społeczeństwo

  Adres url:
  DOI:

  93/12430
  Autorzy: Monika Binkowska-Bury, Paweł Januszewicz.
  Tytuł: Czy mamy wpływ na zdrowie młodego pokolenia?

  ¬ródło: Standardy Medyczne. Pediatria. - 2015, T. 12, s. 112-116, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Do we have influence on the health young generation?
  p-ISSN: 2080-5438
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000

  94/12430
  Autorzy: Wojciech Furman.
  Tytuł: Czy można odróżnić działania public relations od stronniczego dziennikarstwa?

  ¬ródło: Zeszyty Prasoznawcze. - 2015, T. 58, nr 1, s. 176-190, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Can one distinguish public relations activities from biased journalism? ; Tyt. T. 58, nr 1: Mediatyzacja życia - zjawisko i konteksty / red. Michał Drożdż, Jerzy Smoleń
  p-ISSN: 0555-0025
  e-ISSN: 2299-6362
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Public relations
 • Dziennikarstwo

  Adres url:
  DOI:

  95/12430
  Autorzy: Jacek Bartman, Dariusz Sobczyński.
  Tytuł: Dane przestrzenne w relacyjnych bazach danych

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 244-250, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Społeczeństwo informacyjne
 • Informacja - technologia
 • Baza danych


  96/12430
  Autorzy: Tomasz Potocki, Krzysztof Opolski.
  Tytuł: Decyzje w obliczu "niepewnych ryzyk" - rola heurystyk i nurtu racjonalno¶ci adaptacyjnej

  ¬ródło: Finanse. - 2015, nr 1(8), s. 43-70, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Decisions under unknown risks - the role of heuristics and ecological rationality
  p-ISSN: 1899-4822
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000

  97/12430
  Autorzy: Grzegorz Ja¶kiewicz.
  Tytuł: Die DDR in einer Autobiographie. Zu Werner Heiduczeks Die Schatten meiner Toten

  ¬ródło: Tematy i Konteksty. - 2015, nr 5, s. 344-362, streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł nr 5: Proza nowa i najnowsza
  p-ISSN: 2299-8365
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: GER
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Heiduczek, Werner (1926- )

  Adres url:

  98/12430
  Autorzy: Maciej Bilek.
  Tytuł: Dietetyka - wybrane zagadnienia. Cz. 10, Żywienie i profilaktyka w chorobach jelita grubego

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2015, R. 18, nr 3, s. 50-55
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jelito grube - choroby
 • Jelito grube - nowotwory
 • Dietetyka

  Adres url:

  99/12430
  Autorzy: Maciej Bilek.
  Tytuł: Dietetyka - wybrane zagadnienia. Cz. 11, Żywienie w chorobie migrenowej

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2015, R. 18, nr 4, s. 49-51
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dietetyka
 • Migrena

  Adres url:

  100/12430
  Autorzy: Maciej Bilek.
  Tytuł: Dietetyka - wybrane zagadnienia. Cz. 8, Żywienie w chorobach nowotworowych

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2015, R. 18, nr 1, s. 40-46
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dietetyka
 • Nowotwory - dietetyka

  Adres url:

  101/12430
  Autorzy: Maciej Bilek.
  Tytuł: Dietetyka - wybrane zagadnienia. Cz. 9, Żywienie w chorobach układu kr±żenia

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2015, R. 18, nr 2, s. 39-43
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dietetyka
 • Układ kr±żenia - choroby

  Adres url:

  102/12430
  Autorzy: Sabina Grabowska.
  Tytuł: Direct democracy in Poland. Institution of people's initiative of putting forward a motion to hold a legislative referendum

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Konstytucyjnego. - 2015, nr 6, s. 65-80, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 2082-1212
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Demokracja bezpo¶rednia - Polska
 • Inicjatywa ludowa

  DOI:

  103/12430
  Autorzy: Bartosz Kruczek, Mateusz Drabczyk.
  Tytuł: Dobór parametrów i symulacja efektów nagniatania impulsowego

  ¬ródło: Mechanik. - 2015, nr 7, s. 435-442, streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Selection of parameters, and simulation of effects of impulse ball peening
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nagniatanie - technologia

  Adres url:
  DOI:

  104/12430
  Autorzy: Witold M. Nowak.
  Tytuł: Dobro i wzory osobowe

  ¬ródło: Studia Philosophica Wratislaviensia. - 2015, Vol. 10, nr 4, s. 65-76, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Good and personal patterns
  p-ISSN: 1895-8001
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dobro - filozofia
 • Wzór osobowy - filozofia


  105/12430
  Autorzy: Grzegorz Maroń.
  Tytuł: Dobro małoletnich jako uzasadnienie reglamentacji protestów antyaborcyjnych w ¶wietle orzecznictwa s±dów USA

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Publicznego. - 2015, nr 6, s. 70-83
  Uwagi: Tyt. nr-u jubileuszowego: O lepsz± organizację państwa i sprawiedliwo¶ć społeczn±
  p-ISSN: 1896-8996
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Aborcja - Stany Zjednoczone
 • Aborcja - prawo - Stany Zjednoczone


  106/12430
  Autorzy: Małgorzata Leszczyńska.
  Tytuł: Dochodowy wymiar nierówno¶ci regionalnych w Polsce

  ¬ródło: Turystyka i Rozwój Regionalny. - 2015, nr 3, s. 67-76, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2353-9178
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nierówno¶ci społeczne - Polska - 21 w.
 • Rozwój regionalny - Polska - 21 w.


  107/12430
  Autorzy: Aleksander Piecuch.
  Tytuł: Dok±d zmierza cyfrowa edukacja?

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 81-88, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Edukacja - rozwój
 • Społeczeństwo informacyjne - a szkolnictwo


  108/12430
  Autorzy: Teresa Mi¶, Tomasz Surmacz.
  Tytuł: Doradztwo publiczne w opinii przedsiębiorców prowadz±cych działalno¶ć gospodarcz± na obszarach wiejskich

  ¬ródło: Zagadnienia Doradztwa Rolniczego. - 2015, nr 2, s. 16-31, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Public advisory service in the opinions of self-employed entrepreneurs in rural areas
  p-ISSN: 1232-3578
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Działalno¶ć pozarolnicza na wsi
 • Wie¶ - gospodarka

  Adres url:

  109/12430
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: Droga sztuk walki a polityka

  ¬ródło: Kwartalnik Naukowy OAP UW "e-Politikon". - 2015, nr 13, s. 195-220, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Way of martial arts and politics
  p-ISSN: 2084-5294
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz

  Adres url:

  110/12430
  Autorzy: Michał Organ.
  Tytuł: Dubbing versus voice-over : culture-bound jokes & references in the English-Italian-Polish translation of humour in adult animated sitcoms

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studia Anglica Resoviensia. - 2015, vol. 12, s. 50-60, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1643-0484
  e-ISSN: 1898-8709
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dubbing
 • Przekłady audiowizualne
 • Film - język

  Adres url:

  111/12430
  Autorzy: Magdalena Stanek, Przemysław Życiński, Mariusz Ksi±żek, Krzysztof Gutkowski.
  Tytuł: Duży mię¶niak gładkokomórkowy żoł±dka imituj±cy guz stromalny u 53-letniej pacjentki : opis przypadku i przegl±d pi¶miennictwa
  Tytuł: Large gastric leiomyoma mimicking gastrointestinal stromal tumor in 53-year-old patient : a case report and review of literature

  ¬ródło: Medical Review. - 2015, T. 13, z. 4, s. 406-412, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dawniej: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie / Medical Journal of the Rzeszow University and the National Medicines Institute, Warsaw
  p-ISSN: 2450-6761
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Żoł±dek - choroby
 • Nowotwory

  Adres url:
  DOI:

  112/12430
  Autorzy: Marek Antas, Jakub M. Łukasiewicz.
  Tytuł: Dwugłos w sprawie pojęcia ¶wiadczenia w polskim prawie cywilnym - wymogi ¶wiadczenia

  ¬ródło: Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. - 2015, nr 15.4, s. 7-28, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: A dialogue concerning the notion of service in Polish civil law : requirements for service
  p-ISSN: 1643-8183
  e-ISSN: 2353-8139
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo cywilne


  113/12430
  Autorzy: Marek Antas, Jakub M. Łukasiewicz.
  Tytuł: Dwugłos w sprawie pojęcia ¶wiadczenia w polskim prawie cywilnym - wymogi ¦wiadczenia

  ¬ródło: Zeszyty Prawnicze. - 2015, nr 15.4, s. 7-25, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: A dialogue concerning the notion of service in Polish civil law: requirements for service
  p-ISSN: 1643-8183
  e-ISSN: 2353-8139
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • ¦wiadczenia - prawo - Polska


  114/12430
  Autorzy: Krzysztof Krupa.
  Tytuł: Dydaktyczne obrazy dynamiczne w wykładach zogniskowanych na układach elektronicznych - model metodyczny

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 2(12), s. 70-74, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Elektronika


  115/12430
  Autorzy: Ewa Kubejko-Polańska, Jerzy Marcinko.
  Tytuł: Dylematy polityki inwestycyjnej w przestrzeni miasta : na przykładzie systemu transportu miejskiego w Krakowie

  ¬ródło: Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - 2015, nr 161, s. 427-435, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 161: Gospodarowanie przestrzeni± miast i regionów - uwarunkowania i kierunki / pod redakcj± Tadeusza Kudłacza, Piotra Lityńskiego
  p-ISSN: 0079-3507
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Komunikacja miejska - planowanie przestrzenne - Polska

  Adres url:

  116/12430
  Autorzy: Gaweł Żyła, Jacek Fal, Magdalena Gizowska, Adam Witek, Marian Cholewa.
  Tytuł: Dynamic viscosity of aluminium oxide-ethylene glycol (Al2O3-EG) nanofluids

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2015, Vol. 128, nr 2, s. 240-242, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Proceedings of the 11 International School on Theoretical Physics Symmetry and Structural Properties of Condensed Matter, Rzeszów 2014
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 83.10.Pp Particle dynamics
 • PACS: 83.50.Ax Steady shear flows, viscometric flow
 • PACS: 83.60.Fg Shear rate dependent viscosity
 • PACS: 83.60.Rs Shear rate-dependent structure
 • PACS: 83.80.Hj Suspensions, dispersions, pastes, slurries, colloids

  Adres url:
  DOI:

  117/12430
  Autorzy: Marta Nowak.
  Tytuł: Dynamika rozwoju cech morfologicznych głowy dzieci i młodzieży wiejskiej z województwa podkarpackiego

  ¬ródło: Przegl±d Pediatryczny. - 2015, T. 44, nr 3, s. 32-44, bibliogr. streszcz. pol.
  p-ISSN: 0137-723X
  e-ISSN: 2083-5752
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000

  118/12430
  Autorzy: Monika Tymczak, Teresa Pop, Bożenna Karczmarek-Borowska, Mariola Pitak, Jacek Kultys.
  Tytuł: Dynamika rozwoju morfofunkcjonalnego dziewcz±t w wieku 13-15 lat
  Tytuł: Dynamics of morphofunctional development of girls aged 13 to 15

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 1, s. 31-40, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Młodzież - rozwój fizyczny
 • Sprawno¶ć motoryczna - badania

  Adres url:

  119/12430
  Autorzy: Robert Piekarski, Leszek Szewczyk, Barbara Wilczyńska, Jacek Tabarkiewicz.
  Tytuł: Dynamika zachowania się limfocytów Th17 a markery kliniczne cukrzycy typu 1

  ¬ródło: Endokrynologia Pediatryczna. - 2015, T. 14, nr 1(50), s. 37-42, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The dynamics of Th17 cells and clinical markers of type 1 diabetes
  p-ISSN: 1730-0282
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cukrzyca typu I - pediatria
 • Limfocyty

  Adres url:

  120/12430
  Autorzy: Mieczysław Radochoński, Adam Perenc, Anna Radochońska.
  Tytuł: Dysfunkcja kory czołowo-oczodołowej a ryzyko wyst±pienia zaburzeń antyspołecznych
  Tytuł: Orbitofrontal cortex dysfunction and risk for antisocial behavior: An analytical review

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 1, s. 47-54, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zachowanie - zaburzenia

  Adres url:

  121/12430
  Autorzy: Beata Stępień-Załucka, Marta Niewczas.
  Tytuł: Dyskryminacja polskich zwi±zków sportów nieolimpijskich. Uwagi na tle art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy o sporcie

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Publicznego. - 2015, nr 6, s. 51-69
  Uwagi: Tyt. nr-u jubileuszowego: O lepsz± organizację państwa i sprawiedliwo¶ć społeczn±
  p-ISSN: 1896-8996
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sport - prawo


  122/12430
  Autorzy: Agata Ludera-Ruszel.
  Tytuł: Dyskryminacja ze względu na płeć w zakresie wynagrodzenia w ¶wietle unijnego i polskiego prawa pracy - uwagi na temat zasady równo¶ci wynagrodzeń

  ¬ródło: Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2015, nr 2, s. 24-30, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Gender pay discrimination in the Polish and EU labour law - the reflection about the principle of equal pay
  p-ISSN: 0032-6186
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo pracy
 • Płaca - prawo
 • Zatrudnienie - prawo
 • Prawo wspólnotowe europejskie


  123/12430
  Autorzy: Volodymyr Popovych, Mariusz Bester, Ireneusz Stefaniuk, Marian KuĽma.
  Tytuł: Dyson line and modified Dyson line in the EPR measurements

  ¬ródło: Nukleonika. - 2015, vol. 60, nr 3, cz. 1, s. 385-388, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0029-5922
  e-ISSN: 1508-5791
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  DOI:

  124/12430
  Autorzy: Maria Sarama.
  Tytuł: Dysproporcje w korzystaniu z rozwi±zań e-biznesowych przez małe i ¶rednie przedsiębiorstwa krajów UE-27

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - 2015, nr 117, s. 433-442, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Inequalities in e-business adoption by small and medium firms in EU-27 ; Tyt. nr.: Cyfryzacja i wirtualizacja gospodarki
  p-ISSN: 1896-382X
  e-ISSN: 1640-6818
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorstwa małe i ¶rednie

  Adres url:

  125/12430
  Autorzy: Krzysztof Żarna.
  Tytuł: Działalno¶ć polityczna Niemców karpackich w okresie dwudziestolecia międzywojennego

  ¬ródło: Przegl±d Narodowo¶ciowy = Review of Nationalities. - 2015, nr 4, s. 169-183, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Political activities of the Carpathian Germans in the interwar period
  p-ISSN: 2084-848X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Niemcy - polityka
 • Niemcy - historia


  126/12430
  Autorzy: Janusz Strzecha.
  Tytuł: Działania nauczycieli ¶rednich szkół plastycznych w celu uzyskania i doskonalenia swoich zawodowych kompetencji multimedialnych dla dalszego rozwoju zawodowego

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 4(14), s. 40-45, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nauczyciele - przydatno¶ć zawodowa
 • Multimedia


  127/12430
  Autorzy: Maria Grzybek, Wiesław Szopiński.
  Tytuł: Działania organów państwowych i administracji samorz±dowej w ocenie wła¶cicieli gospodarstw rolnych województwa podkarpackiego

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 42, s. 306-316, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Agrobiznes
 • Gospodarstwo rolne

  Adres url:

  128/12430
  Autorzy: Magdalena Wasylewicz.
  Tytuł: Działania przeciw wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży - edukacyjny aspekt zjawiska

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 4(14), s. 179-184, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Liczba arkuszy: 0,39
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wykluczenie cyfrowe
 • Internet a młodzież


  129/12430
  Autorzy: Elżbieta Feret, Paweł Majka.
  Tytuł: Działanie i finansowanie trzeciego sektora gospodarki w Polsce

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarz±dzania i Administracji. - 2015, z. 3, s. 49-71, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1641-9707
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gospodarka


  130/12430
  Autorzy: Paweł Kuca.
  Tytuł: Dziennikarze w kampaniach wyborczych i reklamie - jako przykłady procesów wpływaj±cych na postrzeganie zawodu dziennikarza

  ¬ródło: Naukowy Przegl±d Dziennikarski. - 2015, nr 1, s. 100-113, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2084-8064
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dziennikarze
 • Kampania wyborcza
 • Reklama

  Adres url:

  131/12430
  Autorzy: Bożena Maj-Tatsis.
  Tytuł: Edukacja matematyczna w kształceniu zawodowym i ustawicznym - wyzwania i potrzeby

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 1(11), s. 216-222, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kształcenie zawodowe
 • Kształcenie ustawiczne
 • Matematyka - nauczanie


  132/12430
  Autorzy: Bożena Dusza.
  Tytuł: Edukacja na odległo¶ć w opinii studentów (doniesienie z badań pilotażowych)

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 4(14), s. 100-104, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Liczba arkuszy: 0,24
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Edukacja
 • Studenci - badanie


  133/12430
  Autorzy: Heorhiy Cherevko.
  Tytuł: Efektywno¶ć funkcjonowania gospodarki żywno¶ciowej na Ukrainie

  ¬ródło: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - 2015, T. 17, z. 4, s. 70-74, bibliogr.
  Uwagi: Tyt. ang.: Efficiency of the agribusiness functioning in Ukraine
  p-ISSN: 1508-3535
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Żywno¶ć
 • Ukraina - gospodarka


  134/12430
  Autorzy: Michał Puchała, Józefa Krawczyk, Zofia Sokołowicz, Katarzyna Utnik-Bana¶.
  Tytuł: Effect of Breed and Production System on Physicochemical Characteristics of Meat From Multi-Purpose Hens

  ¬ródło: Annals of Animal Science. - 2015, vol. 15, nr 1, s. 247-261, bibliogr., streszcza. ang., pol.
  p-ISSN: 1642-3402
  e-ISSN: 2300-8733
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Mięso - badanie
 • Kura - biochemia

  Adres url:
  DOI:

  135/12430
  Autorzy: Józefa Krawczyk, Zofia Sokołowicz.
  Tytuł: Effect of chicken breed and storage conditions of eggs on their quality

  ¬ródło: Acta Scientiarum Polonorum. Zootechnica. - 2015, vol. 14, iss. 4, s. 109-118
  Uwagi: Tyt. pol.: Wpływ rasy kur i warunków przechowywania jaj na ich jako¶ć
  p-ISSN: 1644-0714
  e-ISSN: 2300-6145
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jajka - jako¶ć - badanie
 • Kura - hodowla

  Adres url:

  136/12430
  Autorzy: Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro.
  Tytuł: Effect of fertilization with nitrogen and seed inoculation with nitragina on seed quality of soya bean (Glycine max (L.) Merrill)

  ¬ródło: Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura. - 2015, Z. 14 (3), s. 51-59, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. pol.: Wpływ nawożenia azotem i szczepienia nitragin± na jako¶ć nasion soi zwyczajnej (Glycine max (L.) Merrill)
  p-ISSN: 1644-0625
  e-ISSN: 2300-8504
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Soja - nasiona i nasiennictwo
 • Soja - uprawa
 • Azot a ro¶liny

  Adres url:

  137/12430
  Autorzy: Aleksandra Truszczyńska, Agnieszka Jarmuziewicz, Justyna Drzał-Grabiec.
  Tytuł: Effect of participating in fitness classes on postural stability of young women

  ¬ródło: Biomedical Human Kinetics. - 2015, Vol. 7, s. 29-33, bibliogr., streszcz. ang.
  e-ISSN: 2080-2234
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Fitness
 • Postawa ciała
 • Kobieta - zdrowotno¶ć

  DOI:

  138/12430
  Autorzy: Jakub M. Łukasiewicz, Magdalena Aksamitowska-Kobos.
  Tytuł: Egzekucja alimentów na rzecz dziecka od zobowi±zanego przebywaj±cego na terenie Anglii oraz Walii na podstawie rozporz±dzenia Rady (WE) z 18.12.2008 r. - 4/2009 (cz. I)

  ¬ródło: Monitor Prawniczy. - 2015, nr 18, s. 972-977, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1230-6509
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Postępowanie cywilne
 • Alimenty - prawo wspólnotowe europejskie


  139/12430
  Autorzy: Jakub M. Łukasiewicz, Magdalena Aksamitowska-Kobos.
  Tytuł: Egzekucja alimentów na rzecz dziecka od zobowi±zanego przebywaj±cego na terenie Anglii oraz Walii na podstawie rozporz±dzenia Rady (WE) z 18.12.2008 r. - 4/2009 (cz. II)

  ¬ródło: Monitor Prawniczy. - 2015, nr 19, s. 1021-1027, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1230-6509
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Postępowanie cywilne
 • Alimenty - prawo wspólnotowe europejskie


  140/12430
  Autorzy: Krzysztof Bochenek.
  Tytuł: Ekologia w kontek¶cie filozofii chrze¶cijańskiej

  ¬ródło: Wschodni Rocznik Humanistyczny. - 2015, T. 11, s. 139-154, streszcz. ang., ros.
  Uwagi: Tytuł tomu : Ekologiczne postrzeganie ¶wiata
  p-ISSN: 1731-982X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ekologia - filozofia

  Adres url:

  141/12430
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: Ekspresyjny wymiar sztuk walki

  ¬ródło: Kultura Bezpieczeństwa. Nauka - Praktyka - Refleksje. - 2015, nr 17, s. 21-39, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2299-4033
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz

  Adres url:

  142/12430
  Autorzy: Dominik Szczepański.
  Tytuł: Electoral strategies of the Union of Freedom and the Democratic Party democraci.pl

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Konstytucyjnego. - 2015, nr 6, s. 201-214, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 2082-1212
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Unia Wolno¶ci
 • Partia Demokratyczna demokraci.pl
 • Partie polityczne - Polska

  DOI:

  143/12430
  Autorzy: Jacek Fal, Gaweł Żyła, Magdalena Gizowska, Adam Witek, Marian Cholewa.
  Tytuł: Electrical properties of aluminum oxide-ethylene glycol (Al2O3-EG) nanofluids

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2015, Vol. 128, nr 2, s. 153-155, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Proceedings of the 11 International School on Theoretical Physics Symmetry and Structural Properties of Condensed Matter, Rzeszów 2014
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 73.61.Jc Amorphous semiconductors; glasses
 • PACS: 72.15.Cz Electrical and thermal conduction in amorphous and liquid metals
 • PACS: 72.60.+g Mixed conductivity and conductivity transitions
 • PACS: 73.61.At Metal and metallic alloys

  Adres url:
  DOI:

  144/12430
  Autorzy: Anna Ko¶ciółek.
  Tytuł: Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe

  ¬ródło: Monitor Prawniczy. - 2015, nr 14, s. 747-753, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1230-6509
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Postępowanie wieczystoksięgowe


  145/12430
  Autorzy: Ireneusz Stefaniuk, Iwona Rogalska.
  Tytuł: EMR study and superposition model analysis of Cr3+ and Fe3+ impurity ions in mullite powders used in aerospace industry

  ¬ródło: Nukleonika. - 2015, vol. 60, nr 3, s. 399-403, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0029-5922
  e-ISSN: 1508-5791
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Elektrony

  DOI:

  146/12430
  Autorzy: Teresa Mitura.
  Tytuł: Environmental and cultural benefits as reinforcement of health tourism potential in Rymanów commune

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 3, s. 162-177, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka zdrowotna
 • Rymanów (woj. podkarpackie ; okręg) - turystyka

  Adres url:

  147/12430
  Autorzy: Aneta Radziszewska, Bożenna Karczmarek-Borowska, Monika Gr±dalska-Lampart, Agata Filip.
  Tytuł: Epidemiologia, profilaktyka i czynniki ryzyka zachorowania na raka płuca

  ¬ródło: Polski Merkuriusz Lekarski. - 2014, Vol. 38, nr 224, s. 113-118, bibliogr., streszcz. pol.
  Uwagi: Tyt. ang.: Epidemiology, prevention and risk morbidity factors for lung cancer
  p-ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Płuca - nowotwory


  148/12430
  Autorzy: Anna Żaczek, Iwona Szwaja, Monika Skiba, Anna Brzostek, Czesław Puchalski, Karolina Lewandowska, Jarosław Dziadek.
  Tytuł: Epidemiological Analysis of Mycobacterium tuberculosis Strains Isolated from Patients of Small Communities Living in the South-East of Poland

  ¬ródło: Polish Journal of Microbiology. - 2015, Vol. 64, nr 3, s. 289-293, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1733-1331
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bakterie


  149/12430
  Autorzy: Beata Guzowska.
  Tytuł: Estetyzacja : nowa matryca kultury

  ¬ródło: Człowiek i Społeczeństwo. - 2015, T. 39, s. 57-67, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0239-3271
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Estetyka
 • Kultura - socjologia - 21 w.


  150/12430
  Autorzy: Bogdan Kwiatkowski, Tomasz Binkowski.
  Tytuł: Etapy projektowania wizualizacji 2D i 3D na przykładzie budynku jednorodzinnego

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 126-132, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Projektowanie - oprogramowanie
 • Grafika komputerowa


  151/12430
  Autorzy: Magdalena Cyrek.
  Tytuł: Evaluation of sectoral advancement of EU countries in the face of the alternative competitiveness - social cohesion

  ¬ródło: Ekonomia i Prawo. - 2014, vol. 13, no. 2, pp. 297-308, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1898-2255
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Unia Europejska - gospodarka
 • Unia Europejska - polityka
 • Ekonomia

  Adres url:
  DOI:

  152/12430
  Autorzy: Gustaw Wójcik, Jolanta Piskorz, Krzysztof Pisz, Renata Skalska-Izdebska, Włodzimierz Bulikowski, Magdalena Amarowicz.
  Tytuł: Ewaluacja efektów przeciwbólowych z wykorzystaniem hydroterapii u pacjentów z chorob± Raynaud'a : doniesienia wstępne

  ¬ródło: Acta Balneologica. - 2015, T. 57, nr 3, s. 240
  Uwagi: Tyt. ang.: Evaluation of the analgesic effect of hydrotherapy in patients with Raynaud's disease - preliminary report
  p-ISSN: 2082-1867
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wodolecznictwo
 • Tętnice - choroby


  153/12430
  Autorzy: Paweł Zięba, Barbara Piętka, Jerzy Łusakowski, Igor Tralle.
  Tytuł: Exciton binding energy and oscillator strength in a shallow quantum well in an external magnetic field

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2015, Vol. 128, nr 2, s. 237-239, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Proceedings of the 11 International School on Theoretical Physics Symmetry and Structural Properties of Condensed Matter, Rzeszów 2014
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 71.35.Ji Excitons in magnetic fields; magnetoexcitons
 • PACS: 75.75.-c Magnetic properties of nanostructures
 • PACS: 73.21.Fg Quantum wells
 • PACS: 62.20.-x Mechanical properties of solids

  Adres url:
  DOI:

  154/12430
  Autorzy: Anna Piotrowicz, Grzegorz Sobek, Edyta Łuszczki, Konrad Klekot, Artur Mazur.
  Tytuł: Exposure of children to food advertising on Polish television

  ¬ródło: Journal of Pre-Clinical and Clinical Research. - 2015, Vol. 9, nr 1, s. 36-43, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1898-2395
  e-ISSN: 1898-7516
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dziecko - zdrowotno¶ć
 • Reklama telewizyjna

  Adres url:

  155/12430
  Autorzy: Waldemar Lib.
  Tytuł: Film dydaktyczny w technologii 3D

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 104-110, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Film edukacyjny


  156/12430
  Autorzy: Anna Nizioł.
  Tytuł: Film tourism as a new way to market a destination

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 4, s. 149-156, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Film - a turystyka

  Adres url:

  157/12430
  Autorzy: Andrzej L. Zachariasz.
  Tytuł: Filozofia po Husserlu i Heideggerze

  ¬ródło: Ruch Filozoficzny. - 2014, T. 71, nr 2, s. 29-42, bibliogr., streszcz. pol., ang
  Uwagi: Tyt. ang.: The philosophy after Husserl and Heidegger
  p-ISSN: 0035-9599
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Husserl Edmund (1859-1938)
 • Heidegger Martin (1889-1976)

  Adres url:

  158/12430
  Autorzy: Ryszard Wójtowicz.
  Tytuł: Filozofia prawa : przedmiot, funkcje i znaczenie społeczno-kulturowe

  ¬ródło: Człowiek i Społeczeństwo. - 2015, T. 39, s. 155-164, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0239-3271
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo - filozofia


  159/12430
  Autorzy: Ryszard Kata, Alina Walenia.
  Tytuł: Financial exclusion of farmers and rural entrepreneurs

  ¬ródło: Journal of Agribusiness and Rural Development. - 2015, nr 2 (36), s. 225-235, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Wykluczenie finansowe rolników i przedsiębiorców wiejskich
  p-ISSN: 1899-5241
  e-ISSN: 1899-5272
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wykluczenie finansowe - Polska
 • Rolnictwo - finanse
 • Wie¶ - gospodarka - Polska - od 1989 r.

  Adres url:
  DOI:

  160/12430
  Autorzy: Jolanta Zawora, Paweł Zawora.
  Tytuł: Finansowanie działalno¶ci rozwojowej przez samorz±dy lokalne w Polsce

  ¬ródło: Turystyka i Rozwój Regionalny. - 2015, nr 3, s. 169-179, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2353-9178
  Liczba arkuszy: 0,5
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d terytorialny - finanse


  161/12430
  Autorzy: Adam Czudec.
  Tytuł: Finansowanie infrastruktury drogowej przez samorz±dy gmin i powiatów w kontek¶cie zasady subsydiarno¶ci

  ¬ródło: Finanse Komunalne. - 2015, R. 22, nr 11, s. 65-74, streszcz. pol.
  p-ISSN: 1232-0307
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d gminny - finanse
 • Planowanie przestrzenne


  162/12430
  Autorzy: Halina Bartosik-Psujek, Krzysztof Selmaj.
  Tytuł: Fingolimod w leczeniu stwardnienia rozsianego - aspekty praktyczne

  ¬ródło: Polski Przegl±d Neurologiczny. - 2015, t. 11, nr 1, s. 36-43, bibliogr., streszcz. pol.
  p-ISSN: 1734-5251
  e-ISSN: 1734-9745
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stwardnienie rozsiane - leczenie


  163/12430
  Autorzy: Krystyna Le¶niak-Moczuk.
  Tytuł: Folklor - folkloryzm - postfolkloryzm - e-folklor

  ¬ródło: Region Lubelski. - 2015, nr 10-12, s. 134-153, bibliogr.
  p-ISSN: 0860-1968
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Folklor


  164/12430
  Autorzy: Katarzyna Pustelny, Robert Czaja, Katarzyna Sochacka, Ewa Nowosad-Sergeant, Wojciech Bajorek, Paweł Ostrowski, Bartłomiej Czarnota.
  Tytuł: Forms of motor recreation, their significance and role for children and teenagers with intellectual disability, based on children behaviour from the Special Educational Facility in Leżajsk

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 4, s. 125-131, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rekreacja
 • Dziecko niepełnosprawne umysłowo
 • Młodzież niepełnosprawna umysłowo

  Adres url:

  165/12430
  Autorzy: Alicja Pyziak, Jarosław Herbert.
  Tytuł: Free time in the park of culture and recreation in the opinion of Rzeszów inhabitants

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 1, s. 10-16, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Czas wolny od pracy - socjologia
 • Rzeszów (woj. podkarpackie) - socjologia

  Adres url:

  166/12430
  Autorzy: Beata Lorens.
  Tytuł: Fundacja monasteru bazyliańskiego w Warszawie-Ujazdowie (1768-1784) : plany i realizacja

  ¬ródło: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. - 2015, R. 63, nr 1, s. 55-66, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The foundation of the Basilian monastery in Warsaw-Ujazdów (1768-1784) : the plans and their execution
  p-ISSN: 0023-5881
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ko¶ciół katolicki - 18 w.
 • Bazylianie - Polska - 18 w.


  167/12430
  Autorzy: Grzegorz Pastuszko.
  Tytuł: Funkcjonowanie mechanizmu władzy państwowej w okresie wykonywania zastępstwa Prezydenta RP (uwagi na tle naczelnych zasad ustrojowych)

  ¬ródło: Przegl±d Sejmowy. - 2015, R. 23, nr 5, s. 29-40, streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Functioning of the Mechanism of State Authority in the Period of Substitution of the President of the Republic of Poland (Some Remarks on the Main Principles of the System of Government)
  p-ISSN: 1230-5502
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prezydentura (urz±d) - prawo

  Adres url:

  168/12430
  Autorzy: Barbara Skoczyńska-Prokopowicz.
  Tytuł: Funkcjonowanie społeczne współczesnych seniorów - perspektywa aksjologiczna i wybrane regulacje prawne

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Politechniki ¦l±skiej. Organizacja i Zarz±dzanie. - 2015, z. 85, s. 469-484, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Social functioning of the elderly in the light of the values and legal regulations
  p-ISSN: 1641-3466
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ludzie starzy - socjologia
 • Polityka społeczna - Polska - 21 w.

  Adres url:

  169/12430
  Autorzy: Alicja Ungeheuer-Goł±b.
  Tytuł: Gdy tańczę, to mówię. Pro- i parataneczne komunikowanie się dziecka ze ¶wiatem

  ¬ródło: Glissando. Magazyn o muzyce współczesnej. - 2015, nr 27, s. 66-70
  p-ISSN: 1733-4098
  Liczba arkuszy: 0,63
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Taniec - socjologia


  170/12430
  Autorzy: Anna Hanus.
  Tytuł: Gdzie krzyżuj± się drogi w polonistycznym i germanistycznym rozumieniu stylu?

  ¬ródło: Stylistyka. - 2015, R. 24, s. 423-443, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Where do the stylistic paths cross - viewed from a Polish-German perspective ; Tyt. R. 24: Różnorodno¶ć kulturowa a styl - Cultural Variety and Style
  p-ISSN: 1230-2287
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stylistyka

  Adres url:

  171/12430
  Autorzy: Tetiana Mytskan, Monika Drozd.
  Tytuł: Gender peculiarities of display of aggression of preschoolers

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 3, s. 155-161, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Agresywno¶ć
 • Uczniowie - psychologia

  Adres url:

  172/12430
  Autorzy: Janusz R. Mroczek.
  Tytuł: Geneza i istota zrównoważonego rozwoju

  ¬ródło: Aura. - 2015, nr 4, s. 4-7, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0137-3668
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ekorozwój

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • CEON


  173/12430
  Autorzy: Aneta M. Arkuszewska.
  Tytuł: Glosa do uchwały SN z 10.10.2013 r. III CZP 62/13. [Dot. kontroli postanowienia wydanego w wyniku rozpoznania skargi na orzeczenie referendarza s±dowego]

  ¬ródło: Iustitia. Pismo Stowarzyszenia Sędziów. - 2015, nr 1, s. 17-21, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1640-8365
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Referendarze s±dowi
 • Postępowanie s±dowe


  174/12430
  Autorzy: Paweł Janda.
  Tytuł: Glosa do uchwały SN z 14.05.2014 r. III CZP 18/14. [Dot. objęcia hipotek± czynszu najmu i dzierżawy w razie upadło¶ci]

  ¬ródło: Monitor Prawniczy. - 2015, nr 10, s. 539-542, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1230-6509
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Hipoteka - prawo
 • Upadło¶ć - prawo


  175/12430
  Autorzy: Monika Klejnowska.
  Tytuł: Glosa do wyroku SN z 14.10.2014 r. III KK 125/14. [Dot. obowi±zku okre¶lenia czasu trwania ¶rodka karnego w postaci nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym; uprawnienia prokuratora do złożenia kasacji na korzy¶ć oskarżonego mimo niezaskarżenia uprzednio wyroku s±du I instancji]

  ¬ródło: Orzecznictwo S±dów Polskich. - 2015, nr 7/8, poz. 77 k. (s. 1152-1160), streszcz. ang.
  p-ISSN: 0867-1850
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000

  176/12430
  Autorzy: Renata Wojnarowska, Jacek Polit, Daniel Broda, Mykhailo Gonchar, Eugeniusz M. Sheregii.
  Tytuł: Gold nanoparticles like a matrix for covalent immobilization of cholesterol oxidase - application for biosensing

  ¬ródło: Archives of Metallurgy and Materials. - 2015, Vol. 60, iss. 3, s. 2289-2296, bibliogr., streszcz. ang. pol.
  Uwagi: Tyt. pol.: Nanocz±stki złota jako matryca do immobilizacji oksydazy cholesterolu - zastosowanie w biosensorach
  p-ISSN: 1733-3490
  e-ISSN: 2300-1909
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 30.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Złoto - fizyka

  Adres url:
  DOI:

  177/12430
  Autorzy: Lesław Niemczyk.
  Tytuł: Gospodarka oparta na wiedzy a kierunek dalszego rozwoju rachunkowo¶ci : przyczynek do badań interdyscyplinarnych

  ¬ródło: e-mentor. - 2015, nr 2, s. 65-68, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1731-6758
  e-ISSN: 1731-7428
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gospodarka
 • Rachunkowo¶ć


  178/12430
  Autorzy: Bogumił Lewandowski, Sebastian Sternberg de - Stojałowski.
  Tytuł: Guzowaty przerost nosa zewnętrznego (Rhinophyma). Obserwacje własne
  Tytuł: Nodular hypertrophy of the external nose (Rhinophyma). Own observation

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 1, s. 63-69, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nos - choroby

  Adres url:

  179/12430
  Autorzy: Zbigniew ¦wiatłowski.
  Tytuł: Günter Grass. Wspomnienie

  ¬ródło: Fraza. - 2015, R. 24, nr 3, s. 245-249
  p-ISSN: 1230-4832
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Grass Günter (1927-2015)


  180/12430
  Recenzja pracy: Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej / red. Andrzej Bisztyga, Piotr Zientarski. - Warszawa, 2014
  Autorzy: Halina Zięba-Załucka.
  ¬ródło: Państwo i Prawo
  Opis fizyczny: 2015, R. 70, z. 9, s. 113-116
  p-ISSN: 0031-0980
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Senat RP


  181/12430
  Autorzy: Joanna Burzyńska, Monika Binkowska-Bury, Paweł Januszewicz.
  Tytuł: Health on the silver screen : implications for physicians

  ¬ródło: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej. - 2015, vol. 125, nr 7-8, s. 593-595, bibliogr.
  p-ISSN: 0032-3772
  e-ISSN: 1897-9483
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Medycyna

  Adres url:

  182/12430
  Autorzy: Michał Podrazik.
  Tytuł: Hermokrates i Tissafernes : studium wzajemnych relacji

  ¬ródło: Nowy Filomata. - 2015, R. 19, nr 1, s. 42-56
  p-ISSN: 1428-6327
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Hermokrates (?-407 p.n.e.)
 • Tissafernes
 • Politycy - Grecja - 5 w. p.n.e.
 • Politycy - Persja
 • Wojna 431-404 r. p.n.e. peloponeska
 • Grecja - a Persja
 • Persja - a Grecja
 • Syrakuzy (Włochy) - 5 w. p.n.e.


  183/12430
  Autorzy: Bożena Cukrowska, Jerzy Socha.
  Tytuł: Hipolaktazja i nietolerancja laktozy - fakty i mity

  ¬ródło: Standardy Medyczne. Pediatria. - 2015, nr 6, s. 1019-1026
  Uwagi: Tytuł w jęz. ang.: Hypolactasia and lactose intolerance - facts and myths
  p-ISSN: 2080-5438
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Laktoza


  184/12430
  Autorzy: Tomasz Wójcik.
  Tytuł: Historia badań botanicznych w regionie strzyżowskim

  ¬ródło: Strzyżowski Rocznik Muzealny. - 2015, T. 1, s. 221-236, bibliogr.
  p-ISSN: 2450-4165
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Strzyżowskie, Pogórze - flora
 • Botanika


  185/12430
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Łukasz Szmyd.
  Tytuł: Hostels, bunkers and ski-tourist stations on Huculszczyzna in her territorial part in a mountain range Gorganów

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 1, s. 130-153, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Bł±d w tytule w języku angielskim
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Huculszczyzna (Ukraina) - turystyka
 • Gorgany (Ukraina) - turystyka
 • Turystyka górska - Ukraina
 • Schroniska turystyczne - Ukraina

  Adres url:

  186/12430
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Łukasz Szmyd, Tetiana Mytskan.
  Tytuł: Hostels, bunkers and ski-tourist stations on Huculszczyzna in her territorial part in the Valley of Black Czermosz and in the range of mountains Czywczyńskich (Valleys of White and Black Czeremosz)

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 1, s. 89-102, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Bł±d w tytule w języku angielskim
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Huculszczyzna (Ukraina) - turystyka

  Adres url:

  187/12430
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Łukasz Szmyd.
  Tytuł: Hostels, bunkers and ski-tourist stations on HuculszczyĽnie in her territorial part in the Prutu valley and in a Czarnohory mountain range

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 1, s. 103-129, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Bł±d w tytule w języku angielskim
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Huculszczyzna (Ukraina) - turystyka
 • Czarnohora (Ukraina) - turystyka
 • Prut (dolina) - turystyka
 • Schroniska turystyczne - Ukraina
 • Turystyka górska - Ukraina

  Adres url:

  188/12430
  Autorzy: Małgorzata Kotańska, Ewelina Buziak-Chmielowiec, Anna D±browska, Magdalena Gladysz, Aneta Jakielaszek, Tomasz Wójcik.
  Tytuł: Human impact on the plant cover of four villages in SE Poland

  ¬ródło: Steciana. - 2015, vol. 19, iss. 2, s. 115-121, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1689-653X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Adres url:
  DOI:

  189/12430
  Autorzy: Jolanta Piskorz, Gustaw Wójcik, Dorota Nalepa, Renata Skalska-Izdebska, Włodzimierz Bulikowski.
  Tytuł: Hydroterapia jako metoda wspomagaj±ca leczenie bólu neuropatycznego w przebiegu cukrzycy - doniesienia wstępne

  ¬ródło: Acta Balneologica. - 2015, T. 57, nr 3, s. 223
  Uwagi: Tyt. ang.: Hydrotherapy as an adjunct in the treatment of neuropathic pain in the course of diabets - preliminary report
  p-ISSN: 2082-1867
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ból - zapobieganie i leczenie
 • Cukrzyca
 • Wodolecznictwo


  190/12430
  Autorzy: Aneta Bylak, Krzysztof Kukuła.
  Tytuł: Ichtiofauna Bieszczadzkiego Parku Narodowego : skład gatunkowy, struktura i zagrożenia

  ¬ródło: Roczniki Naukowe Polskiego Zwi±zku Wędkarskiego. - 2015, t. 28, s. 27-42, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Ichthyofauna of the Bieszczady National Park : species composition, structure and risk assessment
  p-ISSN: 0860-648X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bieszczadzki Park Narodowy
 • Ryby

  Adres url:
  DOI:

  191/12430
  Autorzy: Tadeusz Boruta.
  Tytuł: Ikonografia martyrologiczna i do¶wiadczenie mistyczne w malarstwie krakowskim drugiej połowy XX wieku
  Tytuł: Martyrological iconography and the mystic experience : Cracow painting of the second half of the 20th century

  ¬ródło: Sacrum et Decorum : materiały i studia z historii polskiej sztuki sakralnej. - 2015, R. 8, s. 106-127, streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tekst równol. pol., ang.
  p-ISSN: 1689-5010
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ikonografia


  192/12430
  Autorzy: Alina Owsiak, Magalena Marchel, Ewa Żyracka.
  Tytuł: Impact of pesticides used in the culture of the vine on the viability of the yeast Saccharomyces cerevisiae wine in chronological aging

  ¬ródło: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Science. - 2015, Vol. 4, special iss. 1 (Microbiology), s. 48-51, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1338-5178
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Drożdże
 • Pestycydy a rosliny uprawne

  DOI:

  193/12430
  Autorzy: Jolanta Pasterska.
  Tytuł: Implozja (nowej) prozy

  ¬ródło: Tematy i Konteksty. - 2015, nr 5, s. 11-17, streszcz. ang.
  Uwagi: Tytuł nr 5: Proza nowa i najnowsza
  p-ISSN: 2299-8365
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Proza polska

  Adres url:

  194/12430
  Autorzy: Alicja Kubik.
  Tytuł: Indywidualizacja w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej - mit czy rzeczywisto¶ć

  ¬ródło: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2015, T. 34, z. 2, s. 112-122, streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0137-6136
  e-ISSN: 2449-8327
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nauczanie pocz±tkowe - metody
 • Uczenie się - metody

  DOI:

  195/12430
  Autorzy: Magalena Marchel, Paulina Duma, Alina Owsiak.
  Tytuł: Influence of fungi of the genus Trichoderma on phytoavailability cadmium and physiological condition of maize (Zea mays)

  ¬ródło: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Science. - 2015, Vol. 4, special iss. 2 (Biotechnology), s. 79-82, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1338-5178
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kukurydza
 • Kadm - wpływ na ¶rodowisko

  DOI:

  196/12430
  Autorzy: Piotr KuĽniar, Wacław Jarecki, Józef Gorzelany, Natalia Matłok, Dorota Bobrecka-Jamro.
  Tytuł: Influence of sowing date and foliar fertilization of selected mechanical properties of seed of annual yellow lupine (Lupinus luteus L

  ¬ródło: Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa = Teka Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. - 2015, Vol. 15, nr 4, s. 97-102, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1641-7739
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Łubin żółty - uprawa


  197/12430
  Autorzy: Maciej Masłowski.
  Tytuł: Informatyzacja jako wyznacznik zintegrowanego rozwoju państwa

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 43, s. 253-266, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  DOI:

  198/12430
  Autorzy: Małgorzata Buczek-Kowalik, Paweł Łuka.
  Tytuł: Innowacje turystyczne w wybranych gminach uzdrowiskowych województwa podkarpackiego

  ¬ródło: Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu. - 2015, Nr 49, s. 135-146, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Tourist innovations in selected spa municipalities in the Podkarpackie province
  p-ISSN: 0239-4375
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Podkarpackie województwo - turystyka
 • Uzdrowiska

  Adres url:

  199/12430
  Autorzy: Katarzyna Szara.
  Tytuł: Innowacyjno¶ć i kreatywno¶ć jako determinanty rozwoju regionalnego

  ¬ródło: Turystyka i Rozwój Regionalny. - 2015, nr 3, s. 143-153, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2353-9178
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Innowacje - stosowanie - gospodarka - Polska - 21 w.
 • Rozwój regionalny - Polska - 21 w.


  200/12430
  Autorzy: Paweł Zawora.
  Tytuł: Instrumenty rozwoju lokalnego wykorzystywane w samorz±dach gminnych

  ¬ródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2015, nr 391, s. 302-310, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Means used by local governments to enhance local development ; Tyt. nr. 391 : Gospodarka lokalna w teorii i praktyce / red. Ryszard Brol, Andrzej Raszkowski, Andrzej Sztando
  p-ISSN: 1899-3192
  e-ISSN: 2392-0041
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rozwój gospodarczy
 • Samorz±d gminny - zarz±dzanie

  Adres url:
  DOI:

  201/12430
  Autorzy: Grzegorz Maroń.
  Tytuł: Instytucja przysięgi (¶lubowania) a poszanowanie wolno¶ci sumienia i religii

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Konstytucyjnego. - 2015, nr 4(26), s. 51-76, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-1212
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przysięga - prawo
 • Wolno¶ć - prawo

  Adres url:
  DOI:

  202/12430
  Autorzy: Anna Wójtowicz-Dawid.
  Tytuł: Instytucja wizji lokalnej w postępowaniu przetargowym : naruszenie prawa czy uprawnienie zamawiaj±cego

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Publicznego. - 2015, nr 4, s. 83-91, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1896-8996
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przetarg publiczny - prawo - Polska
 • Zamówienia publiczne - prawo - Polska

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • BZCz


  203/12430
  Autorzy: Dominik Szczepański.
  Tytuł: Instytucjonalizacja form rywalizacji politycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego w województwie podkarpackim w 2014 roku

  ¬ródło: Polityka i Społeczeństwo. - 2015, nr 1, s. 46-57, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1732-9639
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 r.

  Adres url:
  DOI:

  204/12430
  Autorzy: Magda Urbańska.
  Tytuł: Instytucjonalne i prawne instrumenty ł±czenia ról zawodowych i rodzinnych kobiet

  ¬ródło: Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne. - 2015, nr 11, s. 87-93, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2299-2367
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kobieta - praca
 • Kobieta - socjologia
 • Rodzina - socjologia

  Adres url:

  205/12430
  Autorzy: Tomasz Potocki.
  Tytuł: Instytucjonalne uwarunkowania i mechanizmy podnoszenia ¶wiadomo¶ci finansowej

  ¬ródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2015, nr 395, s. 274-285, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Institutional conditions and mechanisms which improve the level of financial capabilities ; Tyt. nr.: Finanse i rachunkowo¶ć na rzecz zrównoważonego rozwoju : odpowiedzialno¶ć, etyka, stabilno¶ć finansowa. Tom 1. Finanse / red. nauk. Grażyna Borys, Robert Kurek
  p-ISSN: 1899-3192
  e-ISSN: 2392-0041
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Finanse

  Adres url:
  DOI:

  206/12430
  Autorzy: Małgorzata Wosiek.
  Tytuł: Integrowanie rozwoju kapitału ludzkiego i kapitału społecznego jako wyzwanie polskiej gospodarki

  ¬ródło: Ekonomia XXI Wieku. - 2015, nr 1(5), s. 69-89, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2353-8929
  e-ISSN: 2449-9757
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
 • Gospodarka

  DOI:

  207/12430
  Autorzy: Tadeusz Kwater, Paweł Krutys, Marek Bolanowski.
  Tytuł: Interfejs graficzny do badań identyfikacji bramek logicznych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 333-338, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Grafika komputerowa
 • Sieci neuronowe


  208/12430
  Autorzy: Waldemar Furmanek.
  Tytuł: Internet Ľródłem nadmiarowo¶ci informacji

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 13-25, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Internet - stosowanie
 • Informacja - komputeryzacja


  209/12430
  Autorzy: Kajetan Słomka, Grzegorz Juras, Grzegorz Sobota, Mariusz Furmanek, Marian Rzepko, Mark L. Latash.
  Tytuł: Intra-personal and inter-personal kinetic synergies during jumping

  ¬ródło: Journal of Human Kinetics. - 2015, vol. 49, pp. 75-88, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1640-5544
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  DOI:

  210/12430
  Autorzy: Zbigniew W. Czerniakowski, Tomasz Olbrycht.
  Tytuł: Invasive species and their role in historic park sites
  Tytuł: Gatunki inwazyjne i ich rola w historycznych założeniach parkowych

  ¬ródło: Czasopismo Techniczne. Architektura. - 2015, R. 112, z. 5-A, s. 33-40, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tekst w jęz. pol. s. 38-40
  p-ISSN: 1897-6271
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ro¶liny - badanie
 • Parki i ogrody

  Adres url:

  211/12430
  Autorzy: Józef Gorzelany, Natalia Matłok.
  Tytuł: Investigation of mechanical properties of root vegetables on the example of carrot roots

  ¬ródło: Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa = Teka Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. - 2015, Vol. 15, nr 4, s. 35-40, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1641-7739
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Marchew - uprawa


  212/12430
  Autorzy: Marcin Halicki.
  Tytuł: Inwestycje - charakterystyka pojęcia i podstawy rachunku inwestycyjnego

  ¬ródło: Przegl±d Geopolityczny. - 2015, T. 12, s. 85-93
  p-ISSN: 2080-8836
  e-ISSN: 2392-067X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Inwestycje - ekonomika


  213/12430
  Autorzy: Sabina Galiniak, Grzegorz Bartosz, Izabela Sadowska-Bartosz.
  Tytuł: Is iron chelation important in preventing glycation of bovine serum albumin in vitro?

  ¬ródło: Cellular and Molecular Biology Letters. - 2015, Vol. 20, iss. 4, s. 562-570, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1425-8153
  e-ISSN: 1689-1392
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 1.593
  Punktacja MNiSW: 15.000
  DOI:

  214/12430
  Autorzy: Marta Kawa.
  Tytuł: Istota czynnika ludzkiego w organizacjach spółdzielczych

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 42, s. 409-418, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Spółdzielczo¶ć

  Adres url:

  215/12430
  Autorzy: Bogusław Dec.
  Tytuł: Jak powstawały ¶redniowieczne manuskrypty

  ¬ródło: Mówi± Wieki. - 2015, nr 6, s. 24-28
  p-ISSN: 1689-4189
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rękopisy - historia


  216/12430
  Autorzy: Paweł B±k.
  Tytuł: Jak tłumaczyć aforyzmy. My¶li nieuczesane Stanisława Jerzego Leca w przekładzie Karla Dedeciusa

  ¬ródło: Rocznik Karla Dedeciusa : Dedeciana - tłumaczenie - recepcja = Karl Dedecius-Jahrbuch : Dedeciana - Übersetzung - Rezeption. - 2015, T. 8, s. 49-60
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Aforyzmy niemieckie
 • Lec Stanisław Jerzy (1909-1966)
 • Dedeciusz Karl (1921-...)


  217/12430
  Autorzy: Jan Gawełko.
  Tytuł: Jakie s± perspektywy biopsji węzła chłonnego wartowniczego?
  Tytuł: What are the perspectives for sentinel lymph node biopsy?

  ¬ródło: Current Gynecologic Oncology. - 2015, Vol. 13, iss. 2, s. 106-112, bibliogr., streszcz. pol., ang., ros.
  p-ISSN: 2081-1632
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  DOI:

  218/12430
  Autorzy: Beata Gierczak.
  Tytuł: Jako¶ć usług turystycznych w transporcie lotniczym w opinii pasażerów PLL LOT

  ¬ródło: Folia Turistica. - 2015, nr 35, s. 45-64, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The quality of tourist services in air transport in the opinion of LOT passengers
  p-ISSN: 0867-3888
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka - usługi
 • Transport powietrzny
 • Polskie Linie Lotnicze LOT

  Adres url:

  219/12430
  Autorzy: Agnieszka Bejer, Justyna Ziemba.
  Tytuł: Jako¶ć życia chorych na stwardnienie rozsiane a stopień niesprawno¶ci ruchowej - doniesienie wstępne

  ¬ródło: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. - 2015, t. 21, nr 4, s. 402-407, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2083-4543
  e-ISSN: 2084-4905
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Adres url:
  DOI:

  220/12430
  Autorzy: Agnieszka Pawłowska.
  Tytuł: Jednostki samorz±du terytorialnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki - rodzaje, dynamika zmian ich liczby i tryb powoływania

  ¬ródło: Samorz±d Terytorialny. - 2015, nr 7-8, s. 165-175, bibliogr.
  p-ISSN: 0867-4973
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d terytorialny - Stany Zjednoczone


  221/12430
  Autorzy: Anna Dziama.
  Tytuł: Jewish religious identity in Chaim Potok's novels

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studia Anglica Resoviensia. - 2015, vol. 12, s. 146-153, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1643-0484
  e-ISSN: 1898-8709
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Religijno¶ć
 • Żydzi - literatura

  Adres url:

  222/12430
  Autorzy: Natalia Makowiecka, Jarosław Herbert, Patrycja Żegleń.
  Tytuł: Jewish trail in Leżajsk as a route accompanying to chasid trail (Podkarpackie province)

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 3, s. 63-70, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Żydzi - kultura
 • Szlaki turystyczne
 • Leżajsk (woj. podkarpackie ; okręg)

  Adres url:

  223/12430
  Autorzy: Waldemar Lib.
  Tytuł: Język jako kreator kultury - rola szkoły w rozwoju języka technicznego i kultury technicznej

  ¬ródło: Kwartalnik Edukacyjny. - 2015, nr 4, s. 18-29, bibliogr.
  p-ISSN: 1230-7556
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Język - kultura
 • Technika - język
 • Technika - nauczanie


  224/12430
  Autorzy: Lothar Sieber, Renata Grzywacz.
  Tytuł: Jubilee of Shibu Kobudo in Poland 1995-2015

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2015, vol. 15, no. 4, pp. 13-25, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz - organizacje

  Adres url:
  DOI:

  225/12430
  Autorzy: Małgorzata Trybus, Dorota Kamuda.
  Tytuł: Kara aresztu wojskowego w polskim prawie karnym wojskowym XX wieku

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2015, z. 17, s. 139-153, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo karne wojskowe


  226/12430
  Autorzy: Małgorzata Trybus, Dorota Kamuda.
  Tytuł: Kara aresztu wojskowego w polskim prawie karnym wojskowym XX wieku w ujęciu historycznym

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2015, z. 16, s. 163-171, streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang. Penalty by military arest in the Polish criminal military law in XX century (historical - legal observations)
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo wojskowe - Polska
 • Prawo karne

  Adres url:

  227/12430
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: Kata : formy techniczne w nauczaniu karate

  ¬ródło: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna. - 2015, T. 14, nr 2, s. 171-182, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Kata - technical forms in teaching karate
  p-ISSN: 1895-8680
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Karate - nauczanie i trening
 • Walka wręcz - nauczanie i trening

  DOI:

  228/12430
  Autorzy: Wojciech Kosior.
  Tytuł: Kategorie wieku w prawie rzymskim okresu królewskiego

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2015, z. 17, s. 9-26, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo rzymskie


  229/12430
  Autorzy: Joanna Rusin.
  Tytuł: Kiemlicze pomogli. O Sienkiewiczowskich odniesieniach w prozie Karola Olgierda Borchardta

  ¬ródło: Tematy i Konteksty. - 2015, nr 5, s. 306-310, streszcz. ang.
  Uwagi: Tytuł nr 5: Proza nowa i najnowsza
  p-ISSN: 2299-8365
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Proza polska

  Adres url:

  230/12430
  Autorzy: Sławomir Dybka.
  Tytuł: Kierunki zmian preferencji konsumentów w odniesieniu do produktów i detalistów

  ¬ródło: Handel Wewnętrzny : rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing. - 2015, R. 61, nr 4, s. 200-210, bibliogr., streszcz. pol., ang., ros.
  p-ISSN: 0438-5403
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000

  231/12430
  Autorzy: Kazimierz Ożóg.
  Tytuł: Kilka uwag o warto¶ci języka

  ¬ródło: Kwartalnik Edukacyjny. - 2015, nr 2, s. 3-13, bibliogr.
  p-ISSN: 1230-7556
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Język - teoria

  Adres url:

  232/12430
  Autorzy: Jacek W±sik, Wojciech Czarny, Eligiusz Małolepszy, Teresa Drozdek-Małolepsza.
  Tytuł: Kinematics of taekwon-do front kick

  ¬ródło: Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports. - 2015, vol. 11, s. 2328, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-8698
  e-ISSN: 2300-8822
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz

  Adres url:

  233/12430
  Autorzy: Bogusław Dec.
  Tytuł: Kipu. Co wiemy o tzw. "pi¶mie węzełkowym"

  ¬ródło: Mówi± Wieki. - 2015, nr 11, s. 20-23
  p-ISSN: 1689-4189
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kipu
 • Pismo - historia


  234/12430
  Autorzy: Marlena Pieni±żek.
  Tytuł: Kobiece wzorce osobowe kreowane w młodzieżowych produkcjach filmowych z perspektywy edukacyjnej

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 139-146, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Edukacja medialna
 • Wzór osobowy


  235/12430
  Autorzy: Krystyna Le¶niak-Moczuk.
  Tytuł: Kobieto, kim jeste¶ we współczesnym ¶wiecie?

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 43, s. 62-83, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Feminizm
 • Kobieta - socjologia
 • Mężczyzna - socjologia

  Adres url:
  DOI:

  236/12430
  Autorzy: Viktoriya Serzhanova.
  Tytuł: Kompetencje Adwokata Ludu w Rumunii

  ¬ródło: Journal of Modern Science. - 2015, nr 3, s. 179-192, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. ang.: Competences of the People's Advocate in Romania
  p-ISSN: 1734-2031
  e-ISSN: 2391-789X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rumunia - polityka
 • Adwokaci - prawo

  Adres url:

  237/12430
  Autorzy: Agnieszka Długosz.
  Tytuł: Kompetencje komunikacyjne nauczyciela akademickiego

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 1(11), s. 223-229, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nauczyciele akademiccy
 • Nauczyciele - praca


  238/12430
  Autorzy: Teresa Pi±tek.
  Tytuł: Kompetencje ortograficzne uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej - uwarunkowania, stan aktualny, ćwiczenia usprawniaj±ce

  ¬ródło: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2015, T. 34, z. 2, s. 194-210, streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. T. 34, z. 2: Problemy edukacji wczesnoszkolnej : perspektywa teoretyczna i rozwi±zania praktyczne / red. nauk. Krzysztof Kruszko, Ilona Nowakowska-Buryła
  p-ISSN: 0137-6136
  e-ISSN: 2449-8327
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Język polski - pisownia - nauczanie pocz±tkowe

  Adres url:
  DOI:

  239/12430
  Autorzy: Tomasz Warzocha.
  Tytuł: Kompetencje społeczne studentów edukacji techniczno-informatycznej w kontek¶cie Polskich i Europejskich Ram Kwalifikacji

  ¬ródło: Kwartalnik Edukacyjny. - 2015, nr 4, s. 30-37, bibliogr.
  p-ISSN: 1230-7556
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technika - nauczanie
 • Informatyka - nauczanie


  240/12430
  Autorzy: Grzegorz Pastuszko.
  Tytuł: Kompetencje Zgromadzenia Narodowego

  ¬ródło: Państwo i Prawo. - 2015, R. 70, z. 8, s. 18-36, streszcz. ang.
  p-ISSN: 0031-0980
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Parlament
 • Prawo


  241/12430
  Autorzy: Małgorzata Wosiek.
  Tytuł: Komplementarna rola kapitałów ludzkiego i społecznego w rozwoju gospodarczym regionów

  ¬ródło: Turystyka i Rozwój Regionalny. - 2015, nr 3, s. 155-168, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2353-9178
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kapitał społeczny - a rozwój regionalny
 • Rozwój regionalny - Polska - 21 w.
 • Siła robocza - a rozwój regionalny - Polska - 21 w.


  242/12430
  Autorzy: Krystian Tuczyński.
  Tytuł: Konstrukcja innowacyjnego systemu alarmowego stanowi±cego komponent inteligentnego domu

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 355-361, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technika


  243/12430
  Autorzy: Grzegorz Maroń.
  Tytuł: Konstytucyjna wolno¶ć słowa w orzecznictwie s±dów USA na przykładzie protestów antyaborcyjnych

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2015, z. 16, s. 87-117, streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang. Constitutional freedom of speech in the jurisprudence of U.S. courts on the example of anti-abortion protests
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Aborcja - prawo - Stany Zjednoczone

  Adres url:

  244/12430
  Autorzy: Roman Chorób.
  Tytuł: Koordynator klastra kluczowym elementem rozwoju innowacyjnych więzi integracyjnych

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - 2015, nr 117, s. 331-339, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Cluster coordinator as a main development element of innovative integration ties ; Tyt. nr.: Cyfryzacja i wirtualizacja gospodarki
  p-ISSN: 1896-382X
  e-ISSN: 1640-6818
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Klastry (ekon.)

  Adres url:

  245/12430
  Autorzy: Piotr Długosz.
  Tytuł: Korepetycje jako obrona klas ¶rednich przed deklasacj± społeczn± na przykładzie społeczno¶ci regionalnej Podkarpacia

  ¬ródło: Pedagogika Społeczna. - 2015, R. 14, nr 2(56), s. 111-129, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Private tutoring as the middle classes' defence against social degradation based on the example of the community of the Sub-Carpathian region
  p-ISSN: 1642-672X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Korepetycje - Polska
 • Podkarpackie, województwo - socjologia
 • Dostęp do o¶wiaty
 • Struktura społeczna - teoria
 • Nierówno¶ci społeczne - a szkolnictwo

  Adres url:

  246/12430
  Autorzy: Ryszard Kata.
  Tytuł: Kredyty hipoteczne w Polsce w kontek¶cie stabilno¶ci finansowej i makroekonomicznej

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne. - 2015, T. 22, s. 183-196, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tytuł tomu: Przedsiębiorstwa, banki i polityka regionalna w nowej perspektywie finansowej UE / red. nauk. Jacek Grzywacz i Sławomir Kowalski
  p-ISSN: 1644-888X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kredyt hipoteczny
 • Finanse - Polska

  Adres url:

  247/12430
  Autorzy: Izabela Winkler, Teresa Kamińska, Agnieszka Bojarska-Junak, Marek Gogacz, Tomasz Rechberger, Aneta Adamiak, Jacek Tabarkiewicz, Martyna Kandefer-Szerszeń.
  Tytuł: Krew pępowinowa jako Ľródło komórek nerwowych i macierzystych

  ¬ródło: Ginekologia Polska. - 2015, Vol. 86, nr 8, s. 603-610, bibliogr., streszcz. pol.
  Uwagi: Tyt. ang.: Umbilical cord blood as a source of nerve and stem cells
  p-ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Krew pępowinowa - biochemia

  DOI:

  248/12430
  Autorzy: Wioletta Zawitkowska.
  Tytuł: Królowa Zofia Holszańska i jej udział w przygotowaniach do zjazdu łuckiego w 1429 rok

  ¬ródło: Klio. - 2015, Vol. 33, nr 2, s. 33-49
  p-ISSN: 1643-8191
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zofia (królowa Polski ; 1405-1461)
 • Polska - 15 w.

  Adres url:
  DOI:

  249/12430
  Autorzy: Grzegorz Maroń.
  Tytuł: Krytyka homoseksualizmu (homoseksualistów) w ¶wietle orzecznicta s±dów kanadyjskich

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2015, z. 17, s. 48-78, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kanada - prawo
 • S±downictwo
 • Homoseksualizm - prawo

  Adres url:

  250/12430
  Autorzy: Sławomir Zabraniak.
  Tytuł: Księża warmiacy w archidiecezji gnieĽnieńskiej w XVIII wieku (do 1763 r.)

  ¬ródło: Nasza Przeszło¶ć. - 2015, T. 123, s. 185-196, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Priests from Warmia in the archdiocese of Gniezno in the 18th century (until 1763)
  p-ISSN: 0137-3218
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Diecezje - katolicyzm
 • Gniezno (woj. wielkopolskie)


  251/12430
  Autorzy: Aleksander Piecuch.
  Tytuł: Kształcenie informatyczne w szkole ¶redniej - 30 lat póĽniej

  ¬ródło: Dydaktyka Informatyki. - 2015, T. 10, s. 63-71, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2083-3156
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  DOI:

  252/12430
  Autorzy: Ryszard Pęczkowski.
  Tytuł: Kształcenie w grupie zróżnicowanej wiekowo w edukacji wczesnoszkolnej - zarys koncepcji

  ¬ródło: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2015, T. 34, z. 2, s. 54-62, streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. T. 34, z. 2: Problemy edukacji wczesnoszkolnej : perspektywa teoretyczna i rozwi±zania praktyczne / red. nauk. Krzysztof Kruszko, Ilona Nowakowska-Buryła
  p-ISSN: 0137-6136
  e-ISSN: 2449-8327
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Klasy ł±czone

  Adres url:
  DOI:

  253/12430
  Autorzy: Paweł Fr±czek, Agnieszka Majka.
  Tytuł: Kultura energetyczna krajów Unii Europejskiej

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 43, s. 215-225, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Energetyka
 • Unia Europejska

  Adres url:
  DOI:

  254/12430
  Autorzy: Tadeusz Pi±tek.
  Tytuł: Kultura pracy - o¶wiata - umiejętno¶ci w dobie społeczeństwa informacyjnego

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 4(14), s. 85-90, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Społeczeństwo informacyjne
 • O¶wiata


  255/12430
  Autorzy: Anna Ko¶ciółek.
  Tytuł: Kurator procesowy dla dłużnika nieznanego miejsca pobytu

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2015, z. 16, s. 60-73, streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang. Representative for an absent debtor
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kuratorzy (prawo)
 • Dług państwowy - prawo - Polska

  Adres url:

  256/12430
  Autorzy: Tomasz Warchoł.
  Tytuł: Kurs e-learningowy : obróbka materiału wideo w programie Pinnacle Studio oparty na teorii kognitywnej procesu uczenia się

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 4(14), s. 169-175, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nauczanie na odległo¶ć


  257/12430
  Autorzy: Paweł Czarnota.
  Tytuł: Lecania cuprea and Micarea pycnidiophora (lichenized Ascomycota) new to Poland

  ¬ródło: Acta Societatis Botanicorum Poloniae. - 2015, vol. 84, nr 2, s. 303-307, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0001-6977
  e-ISSN: 2083-9480
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Porosty

  Adres url:
  DOI:

  258/12430
  Autorzy: Tomasz Koziełło.
  Tytuł: Liga Polskich Rodzin wobec wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku

  ¬ródło: Polityka i Społeczeństwo. - 2015, nr 1, s. 71-82, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1732-9639
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego

  Adres url:
  DOI:

  259/12430
  Autorzy: Adrian Uljasz.
  Tytuł: Listy ludzi pióra zwi±zanych z Lublinem i Lubelszczyzn± do profesora Feliksa Araszkiewicza (czę¶ć I)

  ¬ródło: Toruńskie Studia Bibliologiczne. - 2015, vol. 8, nr 2, s. 75-94, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Letters of writers connected with Lublin and the Lublin Region written to Professor Feliks Araszkiewicz (part 1)
  p-ISSN: 2080-1807
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Araszkiewicz Feliks (1895-1966)
 • Lublin (woj. lubelskie ; okręg) - historia
 • Listy polskie

  Adres url:
  DOI:

  260/12430
  Autorzy: Aleksander Maci±g, Paweł Syska, Artur Oręziak, Andrzej Przybylski, Beata Broy, Piotr Kołsut, Dariusz Zaj±c, Maria Bilińska, Maciej Sterliński, Hanna Szwed.
  Tytuł: Long term temporary pacing with active fixation lead

  ¬ródło: Kardiologia Polska. - 2015, T. 73, nr 12, s. 1304-1309, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. pol.: Długoterminowa stymulacja czasowa elektrod± o aktywnej fiksacji
  p-ISSN: 0022-9032
  e-ISSN: 1897-4279
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Hemodynamika
 • Elektrody
 • Medycyna - urz±dzenia

  Adres url:
  DOI:

  261/12430
  Autorzy: Marta Bołtuć.
  Tytuł: Lost in translation : popular science genre as a mediation between American and Polish culture - the case study of National Geographic

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Politechniki ¦l±skiej. Organizacja i Zarz±dzanie. - 2015, z. 84, s. 9-26, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Zagubione w przekładzie : gatunek popularno-naukowy jako mediacja pomiędzy amerykańsk± a polsk± kultur± - studium National Geographic
  p-ISSN: 1641-3466
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • "National Geographic" (czasop.)
 • Przekłady

  Adres url:

  262/12430
  Autorzy: Monika Gr±dalska-Lampart, Bożenna Karczmarek-Borowska, Aneta Urszula Radziszewska.
  Tytuł: Lung cancer in Podkarpackie region in the years 2002-2011

  ¬ródło: Pneumonologia i Alergologia Polska. - 2015, Vol. 83, iss. 2, s. 109-119
  Uwagi: Tyt. w jęz. pol.: Rak płuca w województwie podkarpackim w latach 2002-2011
  p-ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Płuca - nowotwory
 • Podkarpackie województwo - zdrowotno¶ć

  Adres url:
  DOI:

  263/12430
  Autorzy: Mariola Hoszowska.
  Tytuł: Lwowski oddział Komisji do Badania Dziejów Wychowania i Szkolnictwa w Polsce (1920-1929)

  ¬ródło: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. - 2015, R. 60, nr 4, s. 7-34, bibliogr.
  Uwagi: Tyt. ang.: Lvov Division of the Board for Studies on History of Upbringing and Education in poland (1920-1929)
  p-ISSN: 0023-589
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Lwów (Ukraina) - organizacje


  264/12430
  Autorzy: Magdalena Gibała, Grzegorz Janowski, Grażyna Cisowska, Anna Juza, Mariusz Ksi±żek, Krzysztof Gutkowski.
  Tytuł: Łagodna symetryczna tłuszczakowato¶ć typu II u 52-letniej pacjentki - opis przypadku i przegl±d pi¶miennictwa
  Tytuł: Benign symmetrical lipomatosis type II in 52-year-old patient - a case report and review of literature

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 3, s. 318-325, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Otyło¶ć

  Adres url:

  265/12430
  Autorzy: Małgorzata Kotańska, Krystyna Towpasz, Tomasz Wójcik, Józef Mitka.
  Tytuł: Ł±ki w krajobrazie rolniczym Płaskowyżu Proszowickiego (Wyżyna Małopolska)
  Tytuł: Meadows in an agricultural landscape of the Proszowice Plateau (Małopolska Upland)

  ¬ródło: Ekologia i Technika. - 2015, vol. 23, nr 4, s. 183-192, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1230-462X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ł±ki i pastwiska


  266/12430
  Autorzy: Marian KuĽma, Wojciech Maziarz, Ireneusz Stefaniuk.
  Tytuł: Magnetic transformation in Ni-Mn-In Heusler alloy

  ¬ródło: Nukleonika. - 2015, vol. 60, nr 3, s. 435-438, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0029-5922
  e-ISSN: 1508-5791
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Adres url:
  DOI:

  267/12430
  Autorzy: Jacek Dziok, G. Murugusundaramoorthy, T. Janani.
  Tytuł: Majorization problems for classes of analytic functions

  ¬ródło: Journal of Mathematics and Applications. - 2015, Nr 38, s. 49-57, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1733-6775
  e-ISSN: 2300-9926
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Adres url:

  268/12430
  Autorzy: Damian S. Pyrkosz.
  Tytuł: Man and relationships in economy - the sustainable development perspective

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 43, s. 49-61, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ekonomia

  Adres url:
  DOI:

  269/12430
  Autorzy: Tomasz Gosztyła.
  Tytuł: Marriage satisfaction of parents of children with autism : introductory exploration of the problem among Polish married couples rearing children with autism

  ¬ródło: Fides et Ratio. - 2015, nr 4(24), s. 228-247, bibliogr.
  p-ISSN: 2082-7067
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rodzina a dziecko niepełnosprawne
 • Rodzina - wychowanie
 • Dziecko autystyczne

  Adres url:

  270/12430
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski, Lothar Sieber.
  Tytuł: Martial arts (alternative) medicine - channels of transmission to Europe

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2015, vol. 15, no. 3, s. 8-21, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Medycyna (alternatywa) sztuk walki - kanały transmisji do Europy
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz
 • Medycyna

  Adres url:
  DOI:

  271/12430
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski, Jong-Hoon Yu, Krzysztof Warchoł, Pavol Bartik.
  Tytuł: Martial arts in psycho-physical culture

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2015, vol. 15, no. 4, pp. 33-38, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz

  Adres url:
  DOI:

  272/12430
  Autorzy: Ewa Swoboda.
  Tytuł: Matematyka dla uczniów szkół zawodowych - co to znaczy? : (podej¶cie teoretyczne)

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 1(11), s. 210-215, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Matematyka - nauczanie - metody
 • Szkolnictwo zawodowe


  273/12430
  Autorzy: Paweł Jakubczyk, Mirosław Łabuz, Tadeusz Lulek.
  Tytuł: Matrix representation of constants of motion for one-dimensional Heisenberg magnet

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2015, Vol. 128, nr 2, s. 176-178, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Proceedings of the 11 International School on Theoretical Physics Symmetry and Structural Properties of Condensed Matter, Rzeszów 2014
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 03.65.Aa Quantum systems with finite Hilbert space
 • PACS: 75.10.Jm Quantized spin models, including quantum spin frustration

  Adres url:
  DOI:

  274/12430
  Autorzy: Ewa A. Czyż, Anthony R. Dexter.
  Tytuł: Mechanical dispersion of clay from soil into water : readily-dispersed and spontaneously-dispersed clay

  ¬ródło: International Agrophysics. - 2015, vol. 29, nr 1, s. 31-37, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0236-8722
  e-ISSN: 2300-8725
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 25.000
  DOI:

  275/12430
  Autorzy: Bogusław Twaróg, Ewa Żesławska.
  Tytuł: Mechanizm predykcji liniowej w zadaniu biometrycznej identyfikacji mówcy

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 271-277, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technika


  276/12430
  Autorzy: Ryszard Pęczkowski.
  Tytuł: Media w szkole - i co dalej?

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 42-46, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • ¦rodki masowego przekazu - stosowanie - nauczanie


  277/12430
  Autorzy: Grzegorz Zaguła, Anna Fabisiak, Czesław Puchalski.
  Tytuł: Method of respiration rate measurement in the fruits

  ¬ródło: Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa = Teka Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. - 2015, Vol. 15, nr 4, s. 165-170, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1641-7739
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Owoce - badanie


  278/12430
  Autorzy: Milan Turek, Marek Kokinda, Pavel Ružbarský.
  Tytuł: Methodological fundamentals related to techniques of talent selection

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 1, s. 5-9, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sport - psychologia

  Adres url:

  279/12430
  Autorzy: Beata Kasprzyk.
  Tytuł: Metody determinuj±ce subiektywn± ocenę jako¶ci życia według modeli logitowych

  ¬ródło: Metody Ilo¶ciowe w Badaniach Ekonomicznych. - 2015, T. 16, nr 3, s. 151-161, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2082-792X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jako¶ć życia - badanie

  Adres url:

  280/12430
  Autorzy: Jerzy Kitowski.
  Tytuł: Metody dyskryminacyjne w badaniu sprawozdań finansowych

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2015, nr 74, t. 2, s. 103-116, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Discriminatory methods in the study of financial statements
  p-ISSN: 1733-2842
  e-ISSN: 2300-4460
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Finanse - sprawozdawczo¶ć

  DOI:

  281/12430
  Autorzy: Marek Bolanowski, Paweł Krutys.
  Tytuł: Metody i ¶rodki zarz±dzania infrastruktur± sieciow± w złożonym ¶rodowisku laboratoryjnym

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 238-243, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sieć komputerowa
 • Systemy informatyczne


  282/12430
  Autorzy: Lucyna Leniowska, Dominik Mazan.
  Tytuł: MFC sensors and actuators in active vibration control of the circular plate

  ¬ródło: Archives of Acoustics. - 2015, Vol. 40, No. 2, pp. 257-265, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0137-5075
  e-ISSN: 2300-262X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.565
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Adres url:
  DOI:

  283/12430
  Autorzy: Agnieszka Ćwirlej-Sozańska, Anna Wilmowska-Pietruszyńska.
  Tytuł: Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawno¶ci i Zdrowia - model biopsychospołeczny

  ¬ródło: Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - 2015, nr 8, s. 10-13, bibliogr.
  p-ISSN: 0137-7043
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Niepełnosprawno¶ć


  284/12430
  Autorzy: Krzysztof Krupa.
  Tytuł: Modele metodyczne stosowania dydaktycznych obrazów dynamicznych w wykładach ogniskuj±cych się na elementach elektronicznych

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 2(12), s. 64-69, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Elektronika


  285/12430
  Autorzy: Paweł Grycmann, Adam Maszczyk, Teresa Socha, Artur Goła¶, Michał Wilk, Tomasz Zaj±c, Krzysztof Przednowek.
  Tytuł: Modelling analysis and prediction of women javelin throw results in the years 1946-2013

  ¬ródło: Biology of Sport. - 2015, vol. 32, no. 4, pp. 345-350, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0860-021X
  e-ISSN: 2083-1862
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sport - modele matematyczne

  DOI:

  286/12430
  Autorzy: Grzegorz Górski, Jerzy Mizia, Krzysztof Kucab.
  Tytuł: Modified equation of motion approach for ferromagnetic systems

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2015, Vol. 127, nr 2, s. 207-209, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 71.10.Fd Lattice fermion models (Hubbard model, etc.)
 • PACS: 75.10.Lp Band and itinerant models
 • PACS: 75.30.Kz Magnetic phase boundaries

  Adres url:
  DOI:

  287/12430
  Autorzy: Piotr Rzetelski, Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka.
  Tytuł: Monitorowanie i farmakologiczne przerywanie bloku przewodnictwa nerwowo-mię¶niowego podczas znieczulenia u dzieci - wyniki ankiety przeprowadzonej w¶ród 99 anestezjologów

  ¬ródło: Anestezjologia i Ratownictwo. - 2015, R. 9, nr 1, s. 54-64, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Monitoring and pharmacologic reversal of the neuromuscular block in paediatric patients - survey of practice among 99 anaesthesiologists
  p-ISSN: 1898-0732
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Anestezjologia

  Adres url:

  288/12430
  Autorzy: Katarzyna Kozioł, Marek Koziorowski.
  Tytuł: Morphological defects of epididymal spermatozoa in male roe deer (Capreolus capreolus) during the reproductive season

  ¬ródło: Polish Journal of Veterinary Sciences. - 2015, Vol. 18, iss. 3, s. 565-572, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1505-1773
  e-ISSN: 2300-2557
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.604
  Punktacja MNiSW: 20.000

  289/12430
  Autorzy: Anna Wołpiuk-Ochocińska.
  Tytuł: Motywacje do pracy i zaangażowanie w ni± młodych pracowników na rynku pracy

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarz±dzania Ochron± Pracy. - 2015, nr 1(11), s. 72-84, bibliogr., streszcz. pol.
  Uwagi: Tyt. ang.: Motivation to work and work engagement of young emoployees at Polish work market
  p-ISSN: 1895-3794
  e-ISSN: 2300-0376
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Praca - socjologia


  290/12430
  Autorzy: Jolanta Zawora.
  Tytuł: Możliwo¶ci finansowania inwestycji gmin wiejskich w Polsce

  ¬ródło: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - 2015, R. 16, nr 6, s. 554-560, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1508-3535
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Budżety gminne
 • Inwestycje - finanse - Polska
 • Samorz±d gminny - inwestycje


  291/12430
  Autorzy: Ewa Baran.
  Tytuł: Możliwo¶ci rozwoju pogranicza polsko-słowackiego

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 43, s. 313-322, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Polska a Słowacja
 • Słowacja a Polska

  Adres url:
  DOI:

  292/12430
  Autorzy: Anna Bartosiewicz, Monika Binkowska-Bury, Paweł Januszewicz.
  Tytuł: Możliwo¶ć przepisywania recept przez pielęgniarki i położne - stan prawny w Polsce i ogólny przegl±d sytuacji na ¶wiecie
  Tytuł: Writing prescriptions by nurses and midwives - legal status in Poland and general review of the international situation

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 3, s. 290-305, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Recepty

  Adres url:

  293/12430
  Autorzy: Rafał Rak, Paweł Zięba.
  Tytuł: Multifractal flexibly detrended fluctuation analysis

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. B. - 2015, Vol. 46, nr 10, s. 1925-1938, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0587-4254
  e-ISSN: 1509-5770
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 05.45.Df Fractals
 • PACS: 05.45.Tp Time series analysis
 • PACS: 89.75.-k Complex systems

  Adres url:
  DOI:

  294/12430
  Autorzy: Tadeusz Zych.
  Tytuł: Najnowsze dzieje Tarnobrzega : stan badań i postulaty badawcze

  ¬ródło: Dzikoviana : rocznik Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega. - 2015, T. 1, s. 255-263, bibliogr.
  p-ISSN: 2449-6448
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Historiografia polska - 20-21 w.
 • Tarnobrzeg (woj. podkarpackie) - historia
 • Tarnobrzeg (woj. podkarpackie) - historiografia


  295/12430
  Autorzy: Dariusz Wojakowski.
  Tytuł: Naród ukraiński jako przedmiot powszechnego niezrozumienia

  ¬ródło: Kultura i społeczeństwo. - 2015, t. 59, nr 2, s. 63-83, bibliogr.
  Uwagi: Tyt. ang.: The Ukrainian nation as an object of general misunderstanding
  p-ISSN: 0023-5172
  e-ISSN: 2300-195X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Naród - teoria
 • Ukraina - ludno¶ć


  296/12430
  Autorzy: Attila Kántor, Miroslava Kacániová, Maciej Kluz.
  Tytuł: Natural microflora of wine grape berries

  ¬ródło: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Science. - 2015, Vol. 4, special iss. 1 (Microbiology), s. 32-36, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1338-5178
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Winoro¶l
 • Drożdże
 • Bakterie

  DOI:

  297/12430
  Autorzy: Krystyna Mihułka.
  Tytuł: Naturalna komunikacja na lekcji języka obcego - stan rzeczywisty czy niedo¶cigniony cel?

  ¬ródło: Języki Obce w Szkole. - 2015, nr 2, s. 82-89, bibliogr.
  p-ISSN: 0446-7965
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Języki - nauczanie

  Adres url:

  298/12430
  Autorzy: Anna Koziorowska, Lena Majchrowicz.
  Tytuł: Nauczanie na kierunku biotechnologia umiejętno¶ci pracy w laboratorium na przykładzie badań przeżywalno¶ci komórek w hodowli in vitro

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 2(12), s. 75-79, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Biotechnologia


  299/12430
  Autorzy: Maria Kocór.
  Tytuł: Nauczyciel jako sprawca i ofiara kryzysu o¶wiatowego w Polsce

  ¬ródło: Nowa Szkoła. - 2015, R. 71, nr 8, s. 15-29
  p-ISSN: 0029-537X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kształcenie - reforma - Polska - od 1989 r.
 • Nauczyciele - praca - efektywno¶ć


  300/12430
  Autorzy: Andrzej Maciejczak.
  Tytuł: Nawigacja w chirurgii mózgu i kręgosłupa

  ¬ródło: Przegl±d Lekarski. - 2015, t. 72, nr 8, s. 423-427, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tytuł w jęz. ang.: Frameless image-guided brain and spine surgery
  p-ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Mózg - chirurgia
 • Kręgosłup - leczenie
 • Chirurgia

  Adres url:

  301/12430
  Autorzy: Jakub Bartak.
  Tytuł: Neokolonializm czy konwergencja?

  ¬ródło: Nowy Obywatel. - 2015, nr 17, s. 73-78, bibliogr.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ekonomia


  302/12430
  Autorzy: Mirosław Twardowski.
  Tytuł: Neowitalistyczna koncepcja życia Piotra Lenartowicza

  ¬ródło: Studia z Historii Filozofii. - 2015, vol. 6, nr 2, s. 83-100, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Piotr Lenartowicz's neovitalistic concept of life
  p-ISSN: 2083-1978
  e-ISSN: 2391-775X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Lenartowicz Piotr (1934-2012)

  Adres url:
  DOI:

  303/12430
  Autorzy: Tomasz Wójcik, K. Pi±tek.
  Tytuł: New locality of Gentiana cruciata L. in the Strzyzowskie Foothills (Western Carpathians)

  ¬ródło: Steciana. - 2015, vol. 19, iss. 2, s. 67-73, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1689-653X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Goryczkowate

  Adres url:
  DOI:

  304/12430
  Autorzy: Dorota Mihułka, Krystyna Mihułka.
  Tytuł: Niepowodzenia komunikacyjne w perspektywie interkulturowej - implikacje glottodydaktyczne

  ¬ródło: Linguodidactica. - 2015, t. 19, s. 141-156, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1731-6332
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Komunikacja międzykulturowa

  Adres url:

  305/12430
  Autorzy: Piotr Długosz.
  Tytuł: Nierówno¶ci edukacyjne w Europie ¦rodkowo-Wschodniej na przykładzie Polski i Ukrainy

  ¬ródło: TeraĽniejszo¶ć - Człowiek - Edukacja. - 2015, T. 18, nr 1, s. 107-122, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Educational inequalities in East-Central Europe illustrated with the example of Poland and Ukraine
  p-ISSN: 1505-8808
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dostęp do o¶wiaty - Polska
 • Dostęp do o¶wiaty - Ukraina
 • Nierówno¶ci społeczne - a szkolnictwo

  Adres url:

  306/12430
  Autorzy: Małgorzata Wosiek.
  Tytuł: Niespójno¶ci w rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce - spojrzenie przez pryzmat koncepcji kapitału intelektualnego. Czę¶ć II: Kapitał ludzki a kapitał strukturalny rozwoju

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 42, s. 327-339, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kapitał społeczny
 • Gospodarka

  Adres url:

  307/12430
  Autorzy: Małgorzata Wosiek.
  Tytuł: Niespójno¶ci w rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce - spojrzenie przez pryzmat koncepcji kapitału intelektualnego. Czę¶ć 1 : kapitał ludzki a kapitał społeczny

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 41, s. 340-353, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. z. 41: Gospodarka Polski 1990-2014. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Polska - gospodarka
 • Kapitał społeczny

  Adres url:

  308/12430
  Autorzy: Anna F±fara, Monika Binkowska-Bury, Paweł Januszewicz.
  Tytuł: Nocna opieka pielęgniarska - przegl±d wybranych problemów pielęgniarek i pacjentów

  ¬ródło: Problemy Pielęgniarstwa. - 2015, T. 23, nr 4, s. 520-526, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Night care nursing - the overview of selected problems of nurses and patients
  p-ISSN: 1233-9989
  e-ISSN: 2299-8284
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Opieka pielęgniarska
 • Pielęgniarki i pielęgniarze - praca

  Adres url:
  DOI:

  309/12430
  Autorzy: Zbigniew Rykiel.
  Tytuł: Normy i dylematy semiperyferii
  Tytuł: Norms and dilemmans of semi-peripheries

  ¬ródło: Przestrzeń Społeczna = Social Space. - 2015, nr 9, s. 7-19
  Uwagi: Tekst w jęz. ang. s. 20-31
  p-ISSN: 2084-7696
  e-ISSN: 2084-1558
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Burawoy Michael (1947-...)
 • Socjologia

  Adres url:

  310/12430
  Autorzy: Adrian Uljasz.
  Tytuł: Notatki Juliana Aleksandra Bałaszewicza o repertuarze teatralnym w Warszawie w latach 1862-1864 jako Ľródło do badań nad dziejami teatru polskiego

  ¬ródło: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. - 2015, R. 60, s. 127-143, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The notes of Julian Aleksander Bałaszewicz on the theatre repertoire in Warsaw in the years 1862-1864 as a source for the study of the history of Polish theatre
  p-ISSN: 0079-3140
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Teatr - historia - 19-20 w.


  311/12430
  Autorzy: Jarosław Bury, Krzysztof Mazur, Tomasz Olbrycht.
  Tytuł: Nowe dane o rzadko spotykanych motylach z rodziny zawisakowatych (Lepidoptera: Sphingidae) z południowo-wschodniej Polski

  ¬ródło: Wiadomo¶ci Entomologiczne. - 2015, vol. 34, nr 3, s. 74-76
  Uwagi: Tyt. ang.: New data on rare hawkmoths (Lepidoptera: Sphingidae) from south-eastern part of Poland
  p-ISSN: 0138-0737
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Motyle - geografia


  312/12430
  Autorzy: Monika Binkowska-Bury, Izabela Sałacińska, Paweł Więch, Paweł Januszewicz.
  Tytuł: Nowe narkotyki syntetyczne ("dopalacze") - analiza trendu używania przez młodzież akademick± : badanie prospektywne

  ¬ródło: Standardy Medyczne. Profilaktyka Zdrowotna. - 2015, t. 1, nr 2, s. 138-146, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł w jęz. ang.: New narcotic substances (designer drugs) - trend analysis of using in academic youth. A prospective study
  p-ISSN: 2450-001
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Narkotyki
 • Studenci - badanie


  313/12430
  Autorzy: Magdalena Noga, Halina Bartosik-Psujek.
  Tytuł: Nowe perspektywy leczenia wtórnie postępuj±cej postaci stwardnienia rozsianego

  ¬ródło: Aktualno¶ci Neurologiczne. - 2015, vol. 15, no. 3, p. 130-134, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1641-9227
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stwardnienie rozsiane - leczenie

  DOI:

  314/12430
  Autorzy: Maria Ziaja, Witold Ziaja.
  Tytuł: Nowe stanowisko Viola stagnina (Violaceae) w południowo-wschodniej Polsce

  ¬ródło: Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. - 2015, Vol. 22, no. 2, s. 377-381, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1640-629X
  e-ISSN: 2449-8890
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ro¶liny chronione - Polska


  315/12430
  Autorzy: Wojciech Żyłka, Marta Żyłka.
  Tytuł: Nowoczesne systemy wspomagaj±ce pracę inżyniera

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 4(14), s. 34-39, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technika


  316/12430
  Autorzy: Ewa Nowosad-Sergeant, Robert Czaja, Danuta Fus.
  Tytuł: Nutrition research among 13-16 year-old teenagers - assessment of their diet and knowledge on proper nutrition principles

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 4, s. 171-175, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Młodzież - żywienie

  Adres url:

  317/12430
  Autorzy: Adrian Uljasz.
  Tytuł: O edukację muzyczn± w bibliotekach

  ¬ródło: Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 9, s. 41-42
  p-ISSN: 0032-4752
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bibliotekarstwo - Polska - 21 w.
 • Zbiory muzyczne - Polska


  318/12430
  Autorzy: Jolanta Kononowicz-Kur.
  Tytuł: O nazvaniâh maliny v russkom i pol'skom âzykah

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Glottodydaktyka. - 2015, nr 7, s. 43-55, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-0506
  e-ISSN: 2084-4816
  Liczba arkuszy: 0,78
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: RUS
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Botanika - terminologia
 • Język rosyjski - słownictwo
 • Język polski - słownictwo

  Adres url:

  319/12430
  Autorzy: Grzegorz Pastuszko.
  Tytuł: O potrzebie uchwalenia nowego regulaminu Zgromadzenia Narodowego

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Konstytucyjnego. - 2015, nr 4, s. 10-21, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-1212
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Parlament
 • Prawo

  Adres url:
  DOI:

  320/12430
  Autorzy: Aneta Kowalczyk.
  Tytuł: Obiektywne kryteria ustalania wysoko¶ci wynagrodzenia a układy zbiorowe pracy

  ¬ródło: Zeszyty Prawnicze. - 2015, nr 15.4, s. 67-86, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Objective riteria for the determination of pay, and collective labour agreements
  p-ISSN: 1643-8183
  e-ISSN: 2353-8139
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Płaca - planowanie
 • Umowy zbiorowe - prawo


  321/12430
  Autorzy: Leszek Gawor.
  Tytuł: Oblicza polskiej sozologii : Walery Goetel i Julian Aleksandrowicz

  ¬ródło: Wschodni Rocznik Humanistyczny. - 2015, T. 11, s. 203-216, streszcz. ang., ros.
  Uwagi: Tytuł tomu : Ekologiczne postrzeganie ¶wiata
  p-ISSN: 1731-982X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Goetel Walery (1889-1972)
 • Aleksandrowicz Julian (1908-1988)

  Adres url:

  322/12430
  Autorzy: Krystyna Mihułka.
  Tytuł: Obraz Niemców w wybranych programach polskich kabaretów

  ¬ródło: Studia Niemcoznawcze. - 2015, t. 55, s. 167-180, streszcz. niem., ang.
  Uwagi: Tyt. niem.: Das Bild der Deutschen in den ausgewählten Programmen der polnischen Kabaretts ; Tyt. ang.: The image of the Germans in selected programs of Polish cabarets
  p-ISSN: 0208-4597
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Niemcy a Polska
 • Niemcy - socjologia
 • Kabaret polski


  323/12430
  Autorzy: Anna Ożóg, Jolanta Wojnar.
  Tytuł: Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie analizy wskaĽnikowej i modeli analizy dyskryminacyjnej

  ¬ródło: Przedsiębiorstwo & Finanse. - 2015, nr 4 (11), s. 91-103, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2084-1361
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorstwo - finanse

  Adres url:

  324/12430
  Autorzy: Agnieszka Ćwirlej-Sozańska, Anna Wilmowska-Pietruszyńska, Agnieszka Guzik, Agnieszka Wi¶niowska, Mariusz Drużbicki.
  Tytuł: Ocena przydatno¶ci wybranych skal i metod stosowanych w ocenie równowagi i sprawno¶ci fizycznej seniorów - badanie pilotażowe
  Tytuł: Evaluation of the usefulness of selected scales and methods used in the assessment of balance and physical fitness in seniors - a pilot study

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 1, s. 8-18, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ludzie starzy - rehabilitacja
 • Ludzie starzy - zdrowotno¶ć

  Adres url:

  325/12430
  Autorzy: Justyna Wyszyńska, Justyna Drzał-Grabiec, Justyna Podgórska-Bednarz, Teresa Pop, Sławomir Snela.
  Tytuł: Ocena równowagi kobiet po 60 roku życia

  ¬ródło: Postępy Rehabilitacji = Advances in Rehabilitation. - 2015, Vol. 29, iss. 1, s. 31-37, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. ang.: Assessment of Balance women over 60 years of age
  p-ISSN: 0860-6161
  e-ISSN: 1734-4948
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Adres url:

  326/12430
  Autorzy: Agnieszka Ćwirlej-Sozańska.
  Tytuł: Ocena wpływu systematycznej aktywno¶ci fizycznej na sprawno¶ć fizyczn± oraz gęsto¶ć ko¶ci u kobiet w wieku 50-60 lat
  Tytuł: Assessment of influence of a regular physical activity on physical condition and bone density in women aged 50-60

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 2, s. 116-127, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sprawno¶ć motoryczna - badania
 • Kobieta - zdrowotno¶ć

  Adres url:

  327/12430
  Autorzy: Jan Buczek, Dorota Bobrecka-Jamro.
  Tytuł: Ocena wskaĽników jako¶ciowych ziarna pszenicy populacyjnej i mieszańcowej w zależno¶ci od technologii produkcji

  ¬ródło: Acta Agrophysica. - 2015, vol. 22, nr 3, s. 247-259, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Assessment of qualitative parameters of population and hybrid wheat grain depending on the production technology
  p-ISSN: 1234-4125
  e-ISSN: 2300-6730
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pszenica - uprawa

  Adres url:

  328/12430
  Autorzy: Katarzyna Szara.
  Tytuł: Ocena wykorzystania funduszy unijnych w gminach Podkarpacia

  ¬ródło: Przedsiębiorczo¶ć i Zarz±dzanie. - 2015, T. 16, z. 4 cz. 1, s. 203-217, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. zeszytu: Strategia jednostki samorz±du terytorialnego w ¶wietle wyzwań XXI wieku / red. Bartłomiej Stopczyński, Michał Turniak
  p-ISSN: 1733-2486
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Fundusze strukturalne UE - Polska
 • Podkarpackie województwo - strategia rozwoju


  329/12430
  Autorzy: Sabina Lachowicz, Waldemar Sroka, Rafał Wi¶niewski.
  Tytuł: Ocena zawarto¶ci dwutlenku siarki w czerwonych i białych winach regionu południowo-wschodniej Polski

  ¬ródło: Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne. - 2015, nr 26, t. 3, s. 51-60, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1895-4421
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wino - wpływ na zdrowie
 • Wino - jako¶ć - badanie


  330/12430
  Autorzy: Anna Jacek, Katarzyna Ożóg.
  Tytuł: Ochrona administracyjna praw pacjenta
  Tytuł: Administrative protection of patients' rights

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 3, s. 306-317, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawa pacjenta

  Adres url:

  331/12430
  Autorzy: Józefa Krawczyk, Zofia Sokołowicz.
  Tytuł: Ochrona bioróżnorodno¶ci kur w uwarunkowaniach mechanizmów wsparcia rolnictwa przez Unię Europejsk±

  ¬ródło: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - 2015, t. 17, z. 1, s. 118-122, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Conservation of chicken biodiversity in the context of the support mechanisms for agriculture by the European Union
  p-ISSN: 1508-3535
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Różnorodno¶ć gatunkowa
 • Kura - hodowla

  Adres url:

  332/12430
  Autorzy: Grażyna Ryba.
  Tytuł: Od intymnej refleksji po ekspresywn± kontestację. Anna Praxmayer, Zofia Mitał, Zofia Kulik - polskie artystki-stypendystki we Włoszech

  ¬ródło: Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. - 2015, nr 1, s. 48-60, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: From intimate reflection to expressive contestation. Anna Praxmayer, Zofia Mital, Zofia Kulik. Polish artists-scholarship holders in Italy
  p-ISSN: 1896-4133
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Adres url:

  333/12430
  Autorzy: Waldemar Furmanek.
  Tytuł: Od rozpoznania problematyki do badań naukowych

  ¬ródło: Dydaktyka Informatyki. - 2015, T. 10, s. 7-10, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2083-3156
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  DOI:

  334/12430
  Autorzy: Artur Czapiga.
  Tytuł: Odnoslovnye markery odobreniâ v russkom, pol'skom i anglijskom âzykah

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Glottodydaktyka. - 2015, nr 7, s. 23-31, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-0506
  e-ISSN: 2084-4816
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: RUS
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Język rosyjski a język angielski
 • Język rosyjski a język polski

  Adres url:

  335/12430
  Autorzy: Bohdan Achremowicz, Alicja Ceglińska, Tadeusz Haber, Jan Hołownia, Katarzyna Just, Mieczysław Obiedziński.
  Tytuł: Ogólna charakterystyka i technologiczne wykorzystanie nasion szarłatu. Cz. I : ogólna charakterystyka szarłatu

  ¬ródło: Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. - 2015, nr 1, s. 118-125, bibliogr.
  Uwagi: Tyt. w jęz. ang.: General characteristics and technological applicability of amaranthus seeds. Part I: General characteristics of amaranthus
  p-ISSN: 0867-793X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nasiona

  Adres url:

  336/12430
  Autorzy: Janusz Pasterski.
  Tytuł: Oko Innego w powie¶ci Niskie Ł±ki Piotra Siemiona

  ¬ródło: Tematy i Konteksty. - 2015, nr 5, s. 60-66, streszcz. ang.
  Uwagi: Tytuł nr 5: Proza nowa i najnowsza
  p-ISSN: 2299-8365
  Liczba znaków: 18646
  Liczba arkuszy: 0,46
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Proza polska - 21 w.

  Adres url:

  337/12430
  Autorzy: Jacek Dziok, Janusz Sokół, Jan Stankiewicz.
  Tytuł: On a class of meromorphic functions defined by the convolution

  ¬ródło: Journal of Mathematics and Applications. - 2015, Nr 38, s. 59-70, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1733-6775
  e-ISSN: 2300-9926
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Adres url:

  338/12430
  Autorzy: Jacek Dziok.
  Tytuł: On Janowski harmonic functions

  ¬ródło: Journal of Applied Analysis. - 2015, Vol. 21, iss. 2, s. 99-107, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1425-6908
  e-ISSN: 1869-6082
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • MSC: 30C45 Special classes of univalent and multivalent functions
 • MSC: 30C50 Coefficient problems for univalent and multivalent functions
 • MSC: 30C55 General theory of univalent and multivalent functions

  DOI:

  339/12430
  Autorzy: Muhammad Arif, Jacek Dziok, Mohamed Raza.
  Tytuł: On some variations of Janowski functions

  ¬ródło: Bulletin de la Societe des Sciences et des Letters de ŁódĽ. Serie: Recherches sur les Deformations. - 2015, Vol. 65, nr 2, s. 61-69, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0459-6854
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000

  340/12430
  Autorzy: Agnieszka Grz±¶ko.
  Tytuł: On the semantic history of selected terms of endearment

  ¬ródło: LingBaW - Linguistics Beyond and Within. - 2015, vol. 1, s. 104-118, bibliogr., streszcz. ang
  e-ISSN: 2450-5188
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Semantyka


  341/12430
  Autorzy: Radosław Grabowski.
  Tytuł: Only the flexible and rigid? The problem of differentiation of procedures for amending the constitution of modern European states

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Konstytucyjnego. - 2015, nr 6, s. 247-, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 2082-1212
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Europa - konstytucje

  DOI:

  342/12430
  Autorzy: Piotr Cyrek.
  Tytuł: Opakowanie jako Ľródło informacji o produktach żywno¶ciowych

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarz±dzania, Finansów i Marketingu. - 2015, nr 39, s. 9-21, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1509-0507
  e-ISSN: 2353-2874
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Opakowania

  Adres url:
  DOI:

  343/12430
  Autorzy: Alina Szewc-Rogalska.
  Tytuł: Oportunizm podmiotów i instytucji jako stymulator ryzyka systemowego

  ¬ródło: Nauki o Finansach. - 2015, nr 1(22), s. 91-100, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Opportunism of entities and institutions as a systemic risk stimulator
  p-ISSN: 2080-5993
  e-ISSN: 2449-9811
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ryzyko finansowe
 • Instytucje finansowe
 • Pokusa nadużycia
 • Etyka biznesu

  Adres url:
  DOI:

  344/12430
  Autorzy: Justyna Koc-Jurczyk, Łukasz Jurczyk.
  Tytuł: Optymalizacja warunków procesu pogłębionego utleniania odcieków składowiskowych odczynnikiem Fentona

  ¬ródło: Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony ¦rodowiska. - 2015, vol. 17, iss. 3, s. 1-8, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Optimization of advanced oxidation process of the municipal landfill leachate by Fenton's reagent
  p-ISSN: 1733-4381
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Odpady - badanie

  Adres url:

  345/12430
  Autorzy: Małgorzata Janusz, Aneta Rejman.
  Tytuł: Organisational structures of academic sport in Rzeszow Province in the years 1955-1989

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 4, s. 242-249, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - sport

  Adres url:

  346/12430
  Autorzy: Beata Obłoza, Grzegorz Raba, Magdalena Fudali-Walczak.
  Tytuł: Organizacja i finansowanie opieki nad dzieckiem przedwcze¶nie urodzonym
  Tytuł: Organisation and financing of preterm baby care system

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 3, s. 279-289, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wcze¶niak
 • Służba zdrowia - organizacja

  Adres url:

  347/12430
  Autorzy: Viktoriya Serzhanova.
  Tytuł: Organizacja instytucji Adwokata Ludu w Rumunii

  ¬ródło: Journal of Modern Science. - 2015, t. 4, 27, s. 147-164, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1734-2031
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo

  Adres url:
  DOI:

  348/12430
  Autorzy: Magdalena Kołodziej, Agnieszka Wi¶niowska.
  Tytuł: Osteoporoza w mukowiscydozie

  ¬ródło: Postępy Rehabilitacji = Advances in Rehabilitation. - 2015, Vol. 29, iss. 1, s. 39-44, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. ang.: Osteoporosis in cystic fibrosis
  p-ISSN: 0860-6161
  e-ISSN: 1734-4948
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Osteoporoza
 • Mukowiscydoza

  Adres url:
  DOI:

  349/12430
  Autorzy: Dariusz Bazaliński, Grzegorz Guzik, Beata Barańska.
  Tytuł: Owrzodzenie Marjolina w przebiegu nieskutecznie leczonej odleżyny okolicy krętarzowej uda prawego : opis przypadku

  ¬ródło: Leczenie Ran. - 2015, T. 12, nr 4, s. 155-158, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Marjolin's ulcer in the course of unsuccessfully treated decubitus of the trochanteric region of the right thigh - a case report
  p-ISSN: 1733-4101
  e-ISSN: 1733-7607
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rany - leczenie
 • Odleżyna - zapobieganie

  Adres url:

  350/12430
  Autorzy: Monika Binkowska-Bury, Izabela Sałacińska, Paweł Więch, Paweł Januszewicz.
  Tytuł: Palenie tytoniu w¶ród studentów pierwszego roku rzeszowskich uczelni

  ¬ródło: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. - 2015, T. 21, nr 1, s. 101-106, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Tobacco smoking among first year students of Rzeszow universities
  p-ISSN: 2083-4543
  e-ISSN: 2084-4905
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Palenie tytoniu - wpływ na zdrowie
 • Studenci - zdrowotno¶ć

  Adres url:
  DOI:

  351/12430
  Autorzy: Czesława Tr±ba.
  Tytuł: Palma wielkanocna w wierzeniach polskiego ludu

  ¬ródło: Aura. - 2015, nr 4, s. 24-26, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0137-3668
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Religia - etnografia
 • Regionalizm

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • CEON

  DOI:

  352/12430
  Autorzy: Maciej Bilek, Katarzyna Małek, Stanisław Sosnowski.
  Tytuł: Parametry fizykochemiczne wody pitnej ze studni kopanych z terenu Podkarpacia

  ¬ródło: Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - 2015, R. 48, nr 4, s. 640-646, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0365-9445
  e-ISSN: 2353-9054
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Woda - jako¶ć - badanie
 • Azotany - wpływ na zdrowie

  Adres url:

  353/12430
  Autorzy: Waldemar Furmanek.
  Tytuł: Pedagogika wobec wyzwań współczesno¶ci

  ¬ródło: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Paedagogia-Psychologia. - 2013, T. 26, nr 1-2, s. 11-34, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Pedagogy in view of challenges of the present ; Date accessed: 29 Jul. 2015
  p-ISSN: 0867-2040
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  DOI:

  354/12430
  Autorzy: A. Paszkiewicz, P. Więch, Zbigniew Gomółka.
  Tytuł: Performance of a router based on NetFPGA-1Gb/s cards

  ¬ródło: Pomiary Automatyka Kontrola = Measurement Automation Monitoring. - 2015, Vol. 61, nr 9, s. 446-449
  p-ISSN: 0032-4140
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000

  355/12430
  Autorzy: Piotr Kara¶, Maciej Kara¶.
  Tytuł: Perspektywa rozwoju infrastruktury sieciowej w szkole

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 4(14), s. 153-156, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Informatyka
 • Edukacja


  356/12430
  Autorzy: Andrea Palanska, Ján Junger, Pavol Čech.
  Tytuł: Physical activitity and body composition of preschool children

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 3, s. 29-34, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Otyło¶ć
 • Uczniowie - kultura fizyczna
 • Dziecko - kultura fizyczna
 • Dziecko - zdrowotno¶ć

  Adres url:

  357/12430
  Autorzy: Adam Szewczyk, Janina Kaniuczak, Edmund Hajduk, Renata Knap.
  Tytuł: Physical and chemical properties of selected soils from the surroundings of the Magura National Park (southern Poland)

  ¬ródło: Soil Science Annual. - 2015, vol. 66, nr 1, s. 36-44, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Wła¶ciwo¶ci fizykochemiczne i chemiczne wybranych gleb z otoczenia Magurskiego Parku Narodowego
  p-ISSN: 0080-3642
  e-ISSN: 2300-4975
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gleba - badanie
 • Magurski Park Narodowy

  Adres url:
  DOI:

  358/12430
  Autorzy: Jacek Kulpiński, Aneta Rejman, Małgorzata Janusz.
  Tytuł: Physical culture management in Bielsko-Biała Province between 1975 and 1998

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 2, s. 60-69, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bielsko-Biała (woj. ¶l±skie) - kultura fizyczna

  Adres url:

  359/12430
  Autorzy: Antoni Seredyński, Ewa Polak.
  Tytuł: Physical fitness of girls practising acrobatic and trampoline gymnastics compared to that of girls practising other sports in the subcarpathian province team
  Tytuł: Sprawno¶ć fizyczna dziewcz±t trenuj±cych akrobatykę sportow± i skoki na trampolinie na tle zawodniczek innych dyscyplin kadry województwa podkarpackiego

  ¬ródło: Polish Journal of Sport and Tourism. - 2015, vol. 22, nr 3, s. 158-171, bibliogr., streszcz. ang., pol
  p-ISSN: 1899-1998
  e-ISSN: 2082-8799
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Akrobatyka
 • Sprawno¶ć motoryczna - badania
 • Dziewczęta - rozwój fizyczny


  360/12430
  Autorzy: Małgorzata Gajdek, Anna Jacek, Anna Wróbel.
  Tytuł: Pielęgniarka w systemie państwowego ratownictwa medycznego

  ¬ródło: Pielęgniarstwo XXI wieku. - 2015, nr 2 (51), s. 77-83
  p-ISSN: 1730-1912
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000

  361/12430
  Autorzy: Marta Kostka, Łukasz Łuczaj.
  Tytuł: Pierwsze stanowisko Helleborus purpurascens (Ranunculaceae) w Beskidzie Niskim

  ¬ródło: Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. - 2015, Vol. 22, no. 1, s. 116-118, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1640-629X
  e-ISSN: 2449-8890
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Beskid Niski - flora


  362/12430
  Autorzy: Tomasz Olbrycht, Barbara Ćwikowska.
  Tytuł: Pierwsze stwierdzenie ¶wierszcza polnego Gryllus campestris Linnaeus, 1758 (Orthoptera, Gryllidae) w Bieszczadzkim Parku Narodowym

  ¬ródło: Roczniki Bieszczadzkie. - 2015, T. 23, s. 387-391, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The first record of Gryllus campestris Linnaeus, 1758 (Orthoptera, Gryllidae) in the Bieszczady National Park
  p-ISSN: 1233-1910
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bieszczadzki Park Narodowy - fauna
 • ¦wierszczowate

  Adres url:

  363/12430
  Autorzy: Grzegorz Tro¶ciński.
  Tytuł: Pie¶ń o Krzyżu i jej nieznany póĽno¶redniowieczny przekaz. Z zagadnień polskojęzycznego zasobu literackich pozdrowień Krzyża

  ¬ródło: Pamiętnik Literacki. - 2015, R. 106, nr 1, s. 23-44
  Uwagi: Tyt. ang.: The Hymn of the Cross and Its Unknown Late Medieval Source. On the Problems of Polish Reservoir of Literary Regards of the Cross
  p-ISSN: 0031-0514
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Krzyże - w literaturze polskiej


  364/12430
  Autorzy: Anna Bilska-Kos.
  Tytuł: Plazmodesmy - czyli o elementach międzykomórkowej sieci komunikacyjnej u ro¶lin

  ¬ródło: Kosmos. - 2015, T. 64, nr 3, s. 431-443, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Plasmodesmata - elements of communication network in plants
  p-ISSN: 0023-4249
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ro¶liny - badanie

  Adres url:

  365/12430
  Autorzy: Andrzej Olejko.
  Tytuł: Pocztowa linia lotnicza Wiedeń-Kraków-Kijów-Wiedeń w ¶wietle archiwaliów Österreichisches Staatsarchiv-Kriegsarchiv Wien

  ¬ródło: Rocznik Przemyski. Historia Wojskowo¶ci. - 2015, T. 51, z. 1, s. 179-204, streszcz. ang.
  Uwagi: W spisie tre¶ci błędny tytuł artykułu
  p-ISSN: 2449-7355
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Lotnictwo wojskowe
 • Poczta - historia - Polska


  366/12430
  Autorzy: Paweł Grata.
  Tytuł: Podatki po¶rednie w Drugiej Rzeczypospolitej

  ¬ródło: Studia Historica Gedanensia. - 2015, T. 6, s. 135-163, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. T. 6: Z podatkiem przez wieki / pod redakcj± Anny Łysiak-Ł±tkowskiej, Tomasza Rembalskiego
  p-ISSN: 2081-3309
  e-ISSN: 2391-6001
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Podatek - historia
 • Podatek - Polska


  367/12430
  Autorzy: Barbara Lulek, Tadeusz Lulek, Mirosław Łabuz, Jan Milewski.
  Tytuł: Point group interpretation of galois symmetry of bethe ansatz solutions of magnetic pentagonal ring

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2015, Vol. 127, nr 2, s. 336-338, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Proceedings of the European Conference Physics of Magnetism 2014 (PM'14) Poznań, Poland, June 23-27, 2014
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 75.10.Jm Quantized spin models, including quantum spin frustration
 • PACS: 03.65.Fd Algebraic methods (see also 02.20.-a Group theory)
 • PACS: 03.67.Lx Quantum computation architectures and implementations

  Adres url:
  DOI:

  368/12430
  Autorzy: Dorota Kamuda, Małgorzata Trybus.
  Tytuł: Pojęcie podmiotu zbiorowego - zagadnienia wybrane

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki, Zarz±dzania i Administracji w Warszawie. - 2015, nr 2(31), s. 98-109, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Concept of a collective entity - selected issues
  p-ISSN: 1641-9707
  e-ISSN: 2449-9838
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Odpowiedzialno¶ć karna

  Adres url:

  369/12430
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Łukasz Szmyd, Andrea Palanska.
  Tytuł: Poland - Czechoslovakian tourist convention 1925-1939

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 3, s. 215-224, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka - zjazdy i konferencje
 • Turystyka - historia

  Adres url:

  370/12430
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski, Łukasz R. Cynarski.
  Tytuł: Polish coins depicting martial arts and the art of war

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2015, vol. 15, no. 1, s. 1-10, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Monety polskie o tematyce sztuk walki i sztuki wojennej
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Monety - historia

  Adres url:
  DOI:

  371/12430
  Autorzy: Alina Walenia.
  Tytuł: Polityka konkurencyjno¶ci regionów polski, a rozwój metropolii

  ¬ródło: Gospodarka i Finanse. - 2015, z. 6, s. 87-100, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The competitiveness of polish regions and the development of metropolis ; Tyt. z. 6: Współczesne wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski i Europy
  p-ISSN: 2084-7904
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Regiony (adm.) - konkurencyjno¶ć
 • Metropolie (urban.) - zarz±dzanie

  Adres url:

  372/12430
  Autorzy: Paweł Grata.
  Tytuł: Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej wobec cyklu życia

  ¬ródło: Problemy Polityki Społecznej : studia i dyskusje. - 2015, nr 1, s. 45-62, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1640-1808
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Polityka społeczna - Polska - 1918-1939 r.


  373/12430
  Autorzy: Ewelina Rabiej.
  Tytuł: Polityka Unii Europejskiej wobec personelu medycznego - narzędzie zrównoważonego rozwoju społecznego?

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 43, s. 151-162, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Unia Europejska
 • Służba zdrowia

  Adres url:
  DOI:

  374/12430
  Autorzy: Adam Paweł Kuczyński, Bohdan Achremowicz, Czesław Puchalski.
  Tytuł: Porównanie lepko¶ci pozornej kleików otrzymanych z błyskawicznych płatków zbożowych

  ¬ródło: Żywno¶ć. Nauka. Technologia. Jako¶ć = Food. Science. Technology. Quality. - 2015, iss. 6 (103), s. 75-86, bibliogr., streszcz. pol.
  p-ISSN: 1425-6959
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zboże

  DOI:

  375/12430
  Autorzy: Anna Lipińska, Magdalena Lipińska-Stańczyk, Paweł Macek, Renata Szczepaniak, Sławomir Jandzi¶, Zbigniew ¦liwiński.
  Tytuł: Possible applications of dynamic taping in women after the removal of lymph nodes because of breast cancer

  ¬ródło: Fizjoterapia Polska. - 2015, nr 4, s. 16-31, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1642-0136
  e-ISSN: 2084-4328
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sutki - nowotwory

  Adres url:

  376/12430
  Autorzy: Wiesława KuĽniar.
  Tytuł: Postawy lokalnej społeczno¶ci wobec rozwoju turystyki wiejskiej i ich konsekwencje dla obszaru recepcji

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 42, s. 296-305, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Agroturystyka
 • Społeczno¶ci lokalne

  Adres url:

  377/12430
  Autorzy: Krystyna Mihułka.
  Tytuł: Postawy w procesie nabywania języka obcego

  ¬ródło: Studia Niemcoznawcze. - 2015, T. 56, s. 397-412, streszcz. niem., ang.
  p-ISSN: 0208-4597
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Języki - nauczanie - metody


  378/12430
  Autorzy: Emilia Stanek, Aleksandra Truszczyńska, Justyna Drzał-Grabiec, Adam Tarnowski.
  Tytuł: Postural balance assessment in children aged 7 to 9 years, as related to body weight, height, and physical activity

  ¬ródło: Biomedical Human Kinetics. - 2015, Vol. 7, iss. 1, s. 135-141, bibliogr., streszcz. ang.
  e-ISSN: 2080-2234
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Postawa ciała - badanie

  Adres url:
  DOI:

  379/12430
  Autorzy: Aleksandra Truszczyńska, Justyna Drzał-Grabiec, Sławomir Snela, Maciej Rachwał.
  Tytuł: Postural stability of children undergoing training in karate

  ¬ródło: Archives of Budo. - 2015, Vol. 11, s. 53-60, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-8698
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Karate - nauczanie i trening
 • Postawa ciała

  Adres url:

  380/12430
  Autorzy: Władysław Piotr WlaĽlak.
  Tytuł: Powstanie i działalno¶ć Stowarzyszenia Archiwistów Ko¶cielnych w Polsce

  ¬ródło: Archiva Ecclesiastica : biuletyn Stowarzyszenia Archiwistów Ko¶cielnych. - 2015, R. 8, Nr 8, s. 111-127
  p-ISSN: 1895-7358
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Archiwa ko¶cielne


  381/12430
  Autorzy: Dorota Lizak, Wojciech Czarny.
  Tytuł: Poziom aktywno¶ci fizycznej realizowanej przez osoby dorosłe z regionu tarnowskiego - badania wstępne

  ¬ródło: Problemy Higieny i Epidemiologii. - 2015, vol. 96, nr 1, s. 279-285, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1895-4316
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sprawno¶ć motoryczna
 • Wychowanie fizyczne

  Adres url:

  382/12430
  Autorzy: Jacek Romanowski, Jarosław Omorczyk, Przemysław Bujas, Ewa Puszczałowska-Lizis.
  Tytuł: Poziom sprawno¶ci fizycznej studentek i studentów PWST w Krakowie na tle grup porównawczych

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. - 2015, nr 7, s. 61-73
  p-ISSN: 1899-8488
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego (Kraków)
 • Sprawno¶ć motoryczna - badanie
 • Studenci - rozwój fizyczny
 • Aktorstwo - szkolnictwo wyższe - Polska
 • Kraków (woj. małopolskie) - szkolnictwo wyższe - 21 w.


  383/12430
  Autorzy: Viktoriya Serzhanova.
  Tytuł: Pozycja ustrojowa Adwokata Ludu w Rumunii

  ¬ródło: Journal of Modern Science. - 2015, nr 2, s. 313-324, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. ang.: Constitutional position of the People's Advocate in Romania
  p-ISSN: 1734-2031
  e-ISSN: 2391-789X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rumunia - polityka
 • Adwokaci - prawo

  Adres url:

  384/12430
  Autorzy: Ewa Leniart.
  Tytuł: Prawne aspekty digitalizacji zasobów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji ¦cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

  ¬ródło: Archiva Ecclesiastica : biuletyn Stowarzyszenia Archiwistów Ko¶cielnych. - 2015, R. 8, Nr 8, s. 13-26
  p-ISSN: 1895-7358
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Instytut Pamięci Narodowej - prawo
 • Digitalizacja


  385/12430
  Autorzy: Grzegorz Maroń.
  Tytuł: Prawne standardy debaty aborcyjnej w ¶wietle orzecznictwa strasburskiego

  ¬ródło: Forum Prawnicze. - 2015, nr 3, s. 47-65, bibliogr.
  p-ISSN: 2081-688X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Aborcja - prawo wspólnotowe europejskie
 • Europejski Trybunał Praw Człowieka

  Adres url:

  386/12430
  Autorzy: Sławomir Rębisz, Ilona Sikora.
  Tytuł: Preferowane cechy nauczyciela akademickiego kierunku pedagogika w opinii studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego i Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu

  ¬ródło: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Paedagogia-Psychologia. - 2013, T. 26, nr 1-2, s. 183-194, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Preferred features of the academic lecturer of the Faculty of Education in the opinion of students from the University of Rzeszów and the Palacký University in Olomouc ; Date accessed: 29 Jul. 2015
  p-ISSN: 0867-2040
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nauczyciele akademiccy
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ołomuniec (Czechy) - szkolnictwo wyższe

  Adres url:
  DOI:

  387/12430
  Autorzy: Andrzej Łukasik, Magdalena Marzec, Jarosław Jastrzębski.
  Tytuł: Prekultura - kultura u zwierz±t

  ¬ródło: Fides et Ratio. - 2015, nr 4(24), s. 145-156, bibliogr.
  p-ISSN: 2082-7067
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zwierzęta
 • Kultura

  Adres url:

  388/12430
  Autorzy: Arkadiusz Koszarny, Maria Majdan, Magdalena Dryglewska, Jacek Tabarkiewicz.
  Tytuł: Prevalence of selected organ-specific autoantibodies in rheumatoid arthritis and primary Sjögren's syndrome patients

  ¬ródło: Reumatologia. - 2015, Vol. 53, nr 2, s. 61-68, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0034-6233
  e-ISSN: 2084-9834
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  DOI:

  389/12430
  Autorzy: Beata Szluz.
  Tytuł: Problem bezdomno¶ci w Norwegii - skala zjawiska, uwarunkowania, przeciwdziałanie

  ¬ródło: Seminare. Poszukiwania naukowe. - 2015, t. 36, nr 3, s. 107-115, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The problem of homelessness in Norway. Scale of the phenomenon, causes, prevention
  p-ISSN: 1232-8766
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Norwegia
 • Bezdomno¶ć
 • Pomoc społeczna

  Adres url:

  390/12430
  Autorzy: Maria Bosak.
  Tytuł: Problem mobbingu w orzecznictwie s±dów polskich z perspektywy dziesięciolecia obowi±zywania art. 943 k.p.

  ¬ródło: Studia Iuridica Lublinensia. - 2015, T. 24, nr 3, s. 121-129, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Mobbing issue carried out from the perspective of decade of rule the article 943 of the Polish labour code
  p-ISSN: 1731-6375
  Liczba arkuszy: 0,53
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prze¶ladowanie w miejscu pracy - prawo

  Adres url:
  DOI:

  391/12430
  Autorzy: Beata Kasprzyk.
  Tytuł: Problem pomiaru w ekonomii dobrobytu : pogl±dy historyczne i współczesne

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 41, s. 287-293, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. z. 41: Gospodarka Polski 1990-2014. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ekonomia
 • Jako¶ć życia

  Adres url:

  392/12430
  Autorzy: P. Kalenyuk, G. Kuduk, I. V. Kohut, Z. M. Nytrebych.
  Tytuł: Problem with integral condition for evolution equation

  ¬ródło: Journal of Mathematics and Applications. - 2015, Nr 38, s. 71-76, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1733-6775
  e-ISSN: 2300-9926
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  DOI:

  393/12430
  Autorzy: Barbara Zych, Edyta Barna¶, Katarzyna Sosnowska, Małgorzata Mazur-Magoła, Ewa Dmoch-Gajzlerska.
  Tytuł: Problemy psychospołeczne rodziców dzieci niepełnosprawnych i preferowane style radzenia sobie z nimi

  ¬ródło: Niepełnosprawno¶ć i Rehabilitacja. - 2015, R. 15, nr 4, s. 96-115, streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1642-1981
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dziecko niepełnosprawne
 • Dziecko niepełnosprawne - wychowanie


  394/12430
  Autorzy: Katarzyna Błaszczuk.
  Tytuł: Problemy zdrowia psychicznego w wieku geriatrycznym

  ¬ródło: W :Health problems of older people and associated caring aspects=Zdrowotne i opiekuńcze problemy osób starszych / pod redakcj± Dariusza Nowakowskiego, Krzysztofa Borysławskiego, Małgorzaty Synowiec-Piłat, Barbary Kwiatkowskiej
  Adres wydawniczy: Wrocław : DN Publisher, 2015

  Opis fizyczny: S. 41-53, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Seria: (Monographs of Physical Anthropology ; Vol. 3 ; 2391-8446)
  Uwagi: Tyt. ang.: Problems related to mental health in geriatric age
  Liczba arkuszy: 0,97
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ludzie starzy - zdrowotno¶ć

  Adres url:

  395/12430
  Autorzy: Ryszard Kata.
  Tytuł: Procesy integracji i konsolidacji spółdzielczego sektora bankowego w Polsce

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywno¶ciowej. - 2015, nr 110, s. 19-32, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Processes of integration and consolidation of the cooperative banking sector in Poland
  p-ISSN: 2081-6979
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Banki - Polska
 • Spółdzielczo¶ć

  Adres url:

  396/12430
  Autorzy: Stanisław Uliasz.
  Tytuł: Profesor Józef Nowakowski (1926-2014)

  ¬ródło: Strzyżowski Rocznik Muzealny. - 2015, T. 1, s. 286-306
  p-ISSN: 2450-4165
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nowakowski, Józef (1926-2014 )


  397/12430
  Autorzy: Dariusz Bazaliński, Anna F±fara, Paulina Z±bek, Maria Kózka.
  Tytuł: Profilaktyka i leczenie odleżyn w praktyce personelu pielęgniarskiego oddziałów neurologicznych w odniesieniu do wytycznych Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran : doniesienie wstępne

  ¬ródło: Leczenie Ran. - 2015, T. 12, nr 4, s. 179-186, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Prevention and treatment of decubitus ulcers in the practice of ne urology nurses in relation to the recommendations issued by the Polish Wound Management Association. Preliminary report
  p-ISSN: 1733-4101
  e-ISSN: 1733-7607
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Odleżyna - zapobieganie
 • Neurologia

  Adres url:

  398/12430
  Autorzy: Krystian Tuczyński.
  Tytuł: Projekt i realizacja zautomatyzowanej stacji meteorologicznej

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 349-354, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technika


  399/12430
  Autorzy: Mateusz Michnowicz.
  Tytuł: Projekt interaktywnego lustra wraz z modułem wykrywania twarzy

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 345-348, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technika


  400/12430
  Autorzy: Lidia Perenc, Mieczysław Radochoński, Anna Radochońska.
  Tytuł: Prosocial competencies among adolescent siblings of the physically disabled

  ¬ródło: Current Issues in Personality Psychology. - 2015, vol. 3, nr 4, s. 195-202, bibliogr.
  p-ISSN: 2353-4192
  e-ISSN: 2353-561X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Niepełnosprawni - socjologia

  Adres url:
  DOI:

  401/12430
  Autorzy: Bożenna Karczmarek-Borowska, Aneta Radziszewska.
  Tytuł: Prostate cancer incidence in Podkarpackie province in 2002-2011

  ¬ródło: Przegl±d Epidemiologiczny. - 2015, vol. 69, nr 1, s. 65-72, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0033-2100
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stercz - nowotwory

  Adres url:

  402/12430
  Autorzy: Leszek Gawor.
  Tytuł: Próba typologii my¶li katastroficznej

  ¬ródło: Kultura i Warto¶ci. - 2015, nr 13, s. 9-26, bibliogr., streszcz. pol., ang., niem.
  Uwagi: Tyt. ang.: An attempt at a typology of catastrophic thought ; Tyt. niem.: Der Versuch einer Typologie des katastrophistischen Gedankens
  p-ISSN: 2299-7806
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Adres url:

  403/12430
  Autorzy: Grzegorz ¦lusarz, Lidia Kaliszczak.
  Tytuł: Przedsiębiorczo¶ć lokalna i jej uwarunkowania

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - 2015, t. 61, nr 4, s. 57-72, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Local entrepreneurship and its determinants ; Tyt. nr.: Mikro- i makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Sławomir Jankiewicz
  p-ISSN: 1426-9724
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorstwa małe i ¶rednie
 • Samorz±d terytorialny
 • Przedsiębiorczo¶ć (postawa)

  Adres url:

  404/12430
  Autorzy: Agnieszka Majka.
  Tytuł: Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia ludno¶ci w Polsce w ujęciu dynamicznym

  ¬ródło: Wiadomo¶ci Statystyczne. - 2015, nr 5, s. 27-41, bibliogr., streszcz. ang., ros.
  p-ISSN: 0043-518X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jako¶ć życia - badanie

  Adres url:

  405/12430
  Autorzy: Marta Wrońska.
  Tytuł: Przestrzeń medialna atrakcyjnym pozaszkolnym ¶rodowiskiem funkcjonowania adolescentów

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 65-72, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • ¦rodki masowego przekazu a młodzież
 • Technologia informacyjna


  406/12430
  Autorzy: Beata Gierczak.
  Tytuł: Przyczyny niepowodzeń działań benchmarkingowych w transporcie lotniczym

  ¬ródło: Organizacja i Zarz±dzanie : kwartalnik naukowy. - 2015, nr 1, s. 59-76, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Causes of failure of benchmarking activities in air transport
  p-ISSN: 1899-6116
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Polskie Linie Lotnicze LOT
 • Benchmarking - Polska
 • Transport pasażerski - zarz±dzanie - Polska
 • Transport powietrzny - zarz±dzanie - Polska

  Adres url:

  407/12430
  Autorzy: Agata Pier¶cieniak, Mariola Grzebyk.
  Tytuł: Przygotowanie instytucjonalne urzędów gmin z Podkarpacia do realizacji strategii w latach 2014-2020

  ¬ródło: Przedsiębiorczo¶ć i Zarz±dzanie. - 2015, T. 16, z. 4 cz. 1, s. 301-314, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. zeszytu: Strategia jednostki samorz±du terytorialnego w ¶wietle wyzwań XXI wieku / red. Bartłomiej Stopczyński, Michał Turniak
  p-ISSN: 1733-2486
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d gminny - organizacja
 • Podkarpackie województwo - samorz±d


  408/12430
  Autorzy: Dorota Szumna.
  Tytuł: Przygotowanie nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem TI

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 4(14), s. 11-17, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nauczanie pocz±tkowe


  409/12430
  Autorzy: Grzegorz Maroń.
  Tytuł: Przysięga i ¶lubowanie ¶wiadka w anglosaskim porz±dku prawnym

  ¬ródło: Przegl±d S±dowy. - 2015, nr 11-12, s. 150-168
  p-ISSN: 0867-7255
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przysięga - prawo
 • ¦wiadkowie - prawo


  410/12430
  Autorzy: Mariusz Bester, Ireneusz Stefaniuk, Marian KuĽma.
  Tytuł: Quasi-two-dimensional ferromagnetism in Cr2Te3 and Cr5Te8 crystals

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2015, Vol. 127, nr 2, s. 433-435, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 76.50.+g Ferromagnetic, antiferromagnetic, and ferrimagnetic resonances
 • PACS: 75.50.Cc Other ferromagnetic metals and alloys

  Adres url:
  DOI:

  411/12430
  Autorzy: Jan Gawełko, Konrad Wilk.
  Tytuł: Rak piersi u mężczyzn w regionie Polski południowo-wschodniej w latach 1963-2011

  ¬ródło: Nowotwory = Journal of Oncology. - 2015, T. 65, nr 2, s. 103-110, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000

  412/12430
  Autorzy: Ewa DĽwierzyńska.
  Tytuł: Razvitie tvorčeskoj aktivnosti učaŝihsâ v processe ovladeniâ inoâzyčnoj kommunikativnoj kompetenciej

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Glottodydaktyka. - 2015, nr 7, s. 96-103, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-0506
  e-ISSN: 2084-4816
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: RUS
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Języki - nauczanie
 • Komunikacja społeczna - szkolnictwo


  413/12430
  Autorzy: Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro, Aneta Jarecka.
  Tytuł: Reakcja łubinu w±skolistnego (Lupinus angustifolius L.) na dawkę startow± azotu

  ¬ródło: Polish Journal of Agronomy. - 2015, z. 21, s. 28-33, bibliogr. streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The effect of starter nitrogen application on narrow-leaved lupine (Lupinus angustifolius L.)
  p-ISSN: 2081-2787
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Łubin w±skolistny - uprawa
 • Azot a ro¶liny
 • Plony - badanie

  Adres url:

  414/12430
  Autorzy: Jan Buczek, Dorota Bobrecka-Jamro.
  Tytuł: Reakcja pszenicy populacyjnej i mieszańcowej na zróżnicowan± ilo¶ć wysiewu

  ¬ródło: Fragmenta Agronomica. - 2014, Vol. 33, nr 3, s. 7-16, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Response of population and hybrid wheat to diverse sowing rate
  p-ISSN: 0860-4088
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pszenica - uprawa
 • Pszenica - plony - do¶wiadczalnictwo

  Adres url:

  415/12430
  Autorzy: Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro.
  Tytuł: Reakcja ro¶lin bobiku na dawkę startow± azotu oraz dokarmianie dolistne

  ¬ródło: Fragmenta Agronomica. - 2014, Vol. 33, nr 3, s. 44-53, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Reaction of field bean to initial dose of nitrogen and foliar feeding
  p-ISSN: 0860-4088
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bobik - uprawa
 • Azot a ro¶liny
 • Dokarmianie dolistne

  Adres url:

  416/12430
  Autorzy: Wojciech Walat.
  Tytuł: Reakcja uczniów, nauczycieli i rodziców na zjawisko cyberprzemocy

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 4(14), s. 191-196, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cyberprzemoc


  417/12430
  Autorzy: Maria Zadarko-Domaradzka.
  Tytuł: Realizacja edukacji zdrowotnej w podkarpackich szkołach po reformie programowej w opinii nauczycieli wychowania fizycznego

  ¬ródło: Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu. - 2015, Nr 48, s. 119-126, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The implementation of health education in Subcarpathian schools after the introduction of the new core curriculum as viewed by PE teachers
  p-ISSN: 0239-4375
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wychowanie fizyczne i kultura fizyczna - nauczanie
 • Edukacja zdrowotna

  Adres url:

  418/12430
  Autorzy: Aneta Arkuszewska.
  Tytuł: Referendarz s±dowy nie jest uprawniony do rozpoznawania skarg na czynno¶ci komornika (art. 767 k.p.c.). Glosa do uchwały S±du Najwyższego z 26 czerwca 2014 r. III CZP 30/14 (Lex Polonica nr 8532895)

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2015, z. 17, s. 157-165, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo


  419/12430
  Autorzy: Waldemar Furmanek.
  Tytuł: Refleksje jubilata

  ¬ródło: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 3, s. 219-231
  Uwagi: Tyt. ang.: A time for own reflections
  p-ISSN: 1507-6563
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Furmanek Waldemar (1945-...)


  420/12430
  Autorzy: Jolanta Zawora.
  Tytuł: Regionalne zróżnicowanie sytuacji finansowej gmin w Polsce

  ¬ródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2015, nr 392, s. 164-172, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Local differences in the financial situation of municipalities in Poland ; Tyt. nr. 392 : Gospodarka regionalna w teorii i praktyce / red. Elżbieta Sobczak, Dariusz Głuszczuk, Marek Obrębalski
  p-ISSN: 1899-3192
  e-ISSN: 2392-0041
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d gminny - finanse

  Adres url:
  DOI:

  421/12430
  Autorzy: Joanna Grzegorczyk, Anna Wilmowska-Pietruszyńska.
  Tytuł: Rehabilitacja i zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce
  Tytuł: Rehabilitation and employment of persons with disabilities in Poland

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 3, s. 255-269, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Niepełnosprawni - rehabilitacja
 • Niepełnosprawni - praca

  Adres url:

  422/12430
  Autorzy: Agata Gajdek.
  Tytuł: Rekonstrukcja ogrodu kwiatowego w Kromieryżu (Czechy - kulturowe, edukacyjne i turystyczne znaczenie ogrodów zabytkowych

  ¬ródło: Topiarius : studia krajobrazowe. - 2015, t. 1, s. 11-23, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2449-9595
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Parki i ogrody
 • Architektura krajobrazu


  423/12430
  Autorzy: Jarosław Herbert, Wojciech Czarny.
  Tytuł: Rekreacyjno-turystyczne formy aktywno¶ci w systemie wychowania fi zycznego
  Tytuł: Recreational and tourist forms of activity in the physical education system

  ¬ródło: Turystyka i Rekreacja (Warszawa). - 2015, nr 1, s. 103-110, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tekst w jęz. ang. s. 111-118
  p-ISSN: 1895-3700
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Adres url:

  424/12430
  Autorzy: Wiesława KuĽniar, Marta Kawa.
  Tytuł: Relacje jednostek samorz±du terytorialnego z mieszkańcami w kontek¶cie koncepcji współtworzenia warto¶ci

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarz±dzania, Finansów i Marketingu. - 2015, nr 40, s. 279-287, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Local governments' relations with inhabitants in the context of a value co-creation concept
  p-ISSN: 1509-0507
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d terytorialny

  Adres url:
  DOI:

  425/12430
  Autorzy: Katarzyna Jabłońska-Sudoł, Andrzej Maciejczak.
  Tytuł: Relationship between the spino-pelvic parameters and the slip grade in isthmic spondylolisthesis

  ¬ródło: Neurologia i Neurochirurgia Polska. - 2015, Vol. 49, iss. 6, s. 381-388, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0028-3843
  e-ISSN: 1897-4260
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  DOI:

  426/12430
  Autorzy: Dariusz Sobczyński, Wiesława Malska, Anna Koziorowska.
  Tytuł: Research of the impact of selected equipment used in laboratory at the Institute of Applied Biotechnology and Basic Science for the supply line

  ¬ródło: Przegl±d Elektrotechniczny. - 2015, R. 91, nr 1, s. 73-76, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Badanie oddziaływania na linię zasilaj±c± wybranych urz±dzeń laboratoryjnych stosowanych w Instytucie Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego
  p-ISSN: 0033-2097
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Uniwersytet Rzeszowski - Instytut Biotechnologii i Nauk Podstawowych
 • Laboratoria

  Adres url:
  DOI:

  427/12430
  Autorzy: Sylwia Wierzbińska-Karakuła, Monika Binkowska-Bury, Joanna Burzyńska, Paweł Januszewicz.
  Tytuł: Respektowanie oczekiwań i praw pacjentów w podkarpackich jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej jako element jako¶ci usług zdrowotnych
  Tytuł: Respecting the rights and patient expectations as a part of the quality of health services in the Podkarpacie primary health care units

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 1, s. 19-30, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawa pacjenta
 • Służba zdrowia - organizacja
 • Podkarpackie województwo - służba zdrowia

  Adres url:

  428/12430
  Autorzy: Dorota Bobrecka-Jamro, Aneta Jarecka, Wacław Jarecki.
  Tytuł: Response of some spring wheat cultivars to diverse mineral NPK fertilization

  ¬ródło: Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura. - 2015, Z. 13 (2), s. 3-13, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Reakcja kilku odmian pszenicy jarej na zróżnicowane nawożenie mineralne NPK
  p-ISSN: 1644-0625
  e-ISSN: 2300-8504
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pszenica jara - uprawa

  Adres url:

  429/12430
  Autorzy: Grzegorz Maroń.
  Tytuł: Responsywno¶ć porz±dku prawnego wobec tożsamo¶ci religijnej obywateli jako czynnik sprzyjaj±cy jego społecznej legitymizacji

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Publicznego. - 2015, nr 7-8, s. 209-220, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1896-8996
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Religia a prawo
 • Prawo - teoria


  430/12430
  Autorzy: Zbigniew Gomółka, E. Żesławska, Bogusław Twaróg, M. Bolanowski.
  Tytuł: Restitution of 3D scenery with coherent and structured light scanner technologies

  ¬ródło: Pomiary Automatyka Kontrola = Measurement Automation Monitoring. - 2015, Vol. 61, nr 9, s. 430-433
  p-ISSN: 0032-4140
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000

  431/12430
  Autorzy: Agnieszka Sikorska, Jakub Baran, Ewa Pilichowska-Paszkiet, Małgorzata Sikora-Fr±c, Tomasz Kryński, Roman Piotrowski, Sebastian Stec, Beata Zaborska, Piotr Kułakowski.
  Tytuł: Risk of left atrial appendage thrombus in patients scheduled for ablation for atrial fibrillation : beyond the CHA2DS2VASc score

  ¬ródło: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej = = = Polish Archives of Internal Medicine. - 2015, vol. 125, nr 12, s. 921-928, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0032-3772
  e-ISSN: 1897-9483
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Serce - choroby

  Adres url:

  432/12430
  Autorzy: Krzysztof Oklejewicz, Marian Szewczyk, Mateusz Wolanin.
  Tytuł: Rodzaj Crataegus w Bieszczadach

  ¬ródło: Roczniki Bieszczadzkie. - 2015, T. 23, s. 55-70, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The genus Crataegus in the Bieszczady Mts
  p-ISSN: 1233-1910
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bieszczady - flora
 • Głóg - systematyka - Polska
 • Róża (bot.) - systematyka - Polska

  Adres url:

  433/12430
  Autorzy: Maria Grzybek, Wiesław Szopiński.
  Tytuł: Rodzaje i wpływ działań marketingowych kreuj±cych lojalno¶ć klientów firmy telekomunikacyjnej

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarz±dzania, Finansów i Marketingu. - 2015, nr 38, s. 243-251, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Types and impact of marketing activities creating customer loyalty of a telecommunication company
  p-ISSN: 1509-0507
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Telekomunikacja

  Adres url:
  DOI:

  434/12430
  Autorzy: Magdalena Wo¶.
  Tytuł: Rol' sovremennoj rossijskoj pesni v formirovanii lingvokommunikativnoj kompetencii studentov, izučaûŝih russkij âzyk kak inostrannyj : (tema: "Čelovek - družba, lûbov'")

  ¬ródło: Studia Rossica Posnaniensia. - 2015, T. 40, nr 2, s. 201-207
  Uwagi: Tyt. ang.: The role of contemporary Russian songs in forming linguistic and communicative competence in students who learn Russian as a foreign language : (the topic: "Man - friendship and love")
  p-ISSN: 0081-6884
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: RUS
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Język rosyjski - nauczanie
 • Piosenka rosyjska - od 1991 r.
 • Studenci - nauczanie


  435/12430
  Autorzy: Teresa Mi¶.
  Tytuł: Rola kapitału społecznego w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 42, s. 282-295, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kapitał społeczny

  Adres url:

  436/12430
  Autorzy: Jerzy Kitowski.
  Tytuł: Rola kryterium rentowno¶ci w dyskryminacyjnych metodach oceny zagrożenia upadło¶ci przedsiębiorstwa

  ¬ródło: Zarz±dzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2015, Vol. 13, nr 3, cz. 1, s. 223-239, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The role of the profitability criterion in discriminatory methods assessing the bankruptcy threat for a company
  p-ISSN: 2084-5189
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Upadło¶ć
 • Rentowno¶ć
 • Przedsiębiorstwo - ekonomika

  Adres url:

  437/12430
  Autorzy: Agnieszka Łaba-Hornecka.
  Tytuł: Rola pełnosprawnych rówie¶ników w życiu dzieci z autyzmem : (przegl±d niektórych programów interwencji rówie¶niczej)

  ¬ródło: Niepełnosprawno¶ć. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej. - 2015, nr 18, s. 81-91, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The role of typically developing peers in the lives of children with autism (overview of some of the peer intervention programs) ; Tyt. nr 18: Potencjał wsparcia / Wpływ własny i innych na przeżywanie życia
  p-ISSN: 2080-9476
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Autyzm
 • Dziecko autystyczne


  438/12430
  Autorzy: Lidia Perenc, Anna Radochońska, Małgorzata Zaborniak-Sobczak.
  Tytuł: Role of selected self-monitoring techniques in treatment of overweight and obesity in adolescents
  Tytuł: Rola wybranych technik samokontroli w terapii nadwagi i otyło¶ci u młodzieży

  ¬ródło: Medical Review. - 2015, T. 13, z. 4, s. 387-393, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dawniej: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie / Medical Journal of the Rzeszow University and the National Medicines Institute, Warsaw
  p-ISSN: 2450-6761
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Adres url:
  DOI:

  439/12430
  Autorzy: Agata Dulska-Jeż.
  Tytuł: Ro¶liny obcego pochodzenia w obszarach le¶nych Kotliny Sandomierskiej

  ¬ródło: Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne. - 2015, nr 26, t. 2, s. 319-326, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1895-4421
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ro¶liny - badanie


  440/12430
  Autorzy: Krzysztof Oklejewicz, Łukasz Łuczaj.
  Tytuł: Ro¶liny ¶więcone w ko¶ciołach w dniu Matki Boskiej Zielnej na południowych przedmie¶ciach Rzeszowa ze szczególnym uwzględnieniem dysfanii Schradera (Dysphania schraderiana (Schult.) Mosyakin & Clemants)

  ¬ródło: Etnobiologia Polska. - 2015, vol. 5, s. 15-26, bibliogr.
  Uwagi: Tyt. ang.: Plants blessed in churches on Assumption Day in the southern suburbs of Rzeszów with special reference to Dysphania schraderiana (Schult.) Mosyakin & Clemants
  p-ISSN: 2083-6228
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ro¶liny ł±kowe
 • Ro¶liny - etnografia
 • Matka Boska

  Adres url:

  441/12430
  Autorzy: Rafał Rak, Ewa Rak.
  Tytuł: Route to chaos in generalized logistic map

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2015, Vol. 127, nr 3A, s. A113-A117, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 05.40.-a Fluctuation phenomena, random processes, noise, and Brownian moti
 • PACS: 05.45.Pq Numerical simulations of chaotic systems
 • PACS: 05.45.Gg Control of chaos, applications of chaos

  Adres url:
  DOI:

  442/12430
  Autorzy: Jakub M. Łukasiewicz.
  Tytuł: Rozgraniczenie i podział nieruchomo¶ci - zarys problematyki

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2015, z. 17, s. 27-47, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nieruchomo¶ci - prawo

  Adres url:

  443/12430
  Autorzy: Miłosz A. Mazur, Tomasz Olbrycht, Andrzej Melke.
  Tytuł: Rozmieszczenie Acallocrates colonnellii (Coleoptera: Curculionidae) w Polsce

  ¬ródło: Chrońmy Przyrodę Ojczyst±. - 2015, T. 71, nr 2, s. 149-152, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Distribution of Acallocrates colonnellii (Coleoptera: Curculionidae) in Poland
  p-ISSN: 0009-6172
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Chrz±szcze - geografia

  Adres url:

  444/12430
  Autorzy: Tomasz Warchoł.
  Tytuł: Rozszerzona rzeczywisto¶ć jako nowoczesne techniczno-informatyczne narzędzie dydaktyczne

  ¬ródło: Kwartalnik Edukacyjny. - 2015, nr 4, s. 50-57, bibliogr.
  p-ISSN: 1230-7556
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technika - nauczanie
 • Informatyka - nauczanie


  445/12430
  Autorzy: Agata Pier¶cieniak, Mariola Grzebyk.
  Tytuł: Rozwi±zania administracyjne w urzędzie gminy

  ¬ródło: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2015, nr 5, s. 58-67, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Administrative rules in the municipal office
  p-ISSN: 0860-6846
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d gminny - organizacja


  446/12430
  Autorzy: Rafał Kaczorowski, Barbara Murjas, Halina Bartosik-Psujek.
  Tytuł: Rozwój i nowe perspektywy leczenia udaru mózgu w Polsce
  Tytuł: The development and new perspectives of stroke treatment in Poland

  ¬ródło: Medical Review. - 2015, T. 13, z. 4, s. 376-386, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dawniej: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie / Medical Journal of the Rzeszow University and the National Medicines Institute, Warsaw
  p-ISSN: 2450-6761
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Udar mózgu - rehabilitacja

  Adres url:
  DOI:

  447/12430
  Autorzy: Jan Gawełko.
  Tytuł: Rozwój onkologii na Podkarpaciu: czę¶ć II - do 1999 roku

  ¬ródło: Nowotwory = Journal of Oncology. - 2015, T. 65, nr 2, s. 151-156, bibliogr., streszcz. pol.
  p-ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000

  448/12430
  Autorzy: Agata Ludera-Ruszel.
  Tytuł: Rozwój polskiego prawa pracy w następstwie integracji z Uni± Europejsk±

  ¬ródło: Przegl±d Zachodni. - 2015, nr 1, s. 225-235
  Uwagi: Tyt. ang.: The development of Polish labor law following the integration with the European Union
  p-ISSN: 0033-2437
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo pracy
 • Integracja europejska


  449/12430
  Autorzy: Paulina Wacławek, Justyna Drzał-Grabiec, Aleksandra Truszczyńska.
  Tytuł: Rozwój stóp dzieci w wieku przedszkolnym

  ¬ródło: Postępy Rehabilitacji = Advances in Rehabilitation. - 2015, Vol. 29, iss. 1, s. 13-20, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. ang.: The development of children's feet in preschool age
  p-ISSN: 0860-6161
  e-ISSN: 1734-4948
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stopa - badanie
 • Dziecko - zdrowotno¶ć

  Adres url:

  450/12430
  Autorzy: Tomasz Potocki.
  Tytuł: Rozwój systemu finansowego i jego wpływ na redukcję ubóstwa - rola inkluzji finansowej i ¶wiadomo¶ci finansowej

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 42, s. 117-139, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Finanse

  Adres url:

  451/12430
  Autorzy: Maciej Bilek, Jacek Namie¶nik.
  Tytuł: Rozwój technik chromatograficznych : zastosowanie w polskich laboratoriach zajmuj±cych się analiz± farmaceutyczn±

  ¬ródło: Analityka. - 2015, R. 16, nr 4, s. 61-63
  p-ISSN: 1509-4650
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Chromatografia
 • Elektroforeza

  Adres url:

  452/12430
  Autorzy: Jakub Bartak.
  Tytuł: Rozwój w warunkach integracji gospodarczej w perspektywie ekonomii innego kanonu

  ¬ródło: Turystyka i Rozwój Regionalny. - 2015, nr 3, s. 7-18, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2353-9178
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ekonomia


  453/12430
  Autorzy: Joanna Lewicka.
  Tytuł: Rozwój zawodowy bibliotekarzy dzięki uczestnictwu w programie Erasmus. Z do¶wiadczeń własnych oraz pracowników Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego

  ¬ródło: Podkarpackie Studia Biblioteczne. - 2015, nr 4, s. 53-73, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr. ; Tyt. ang.: Professional development of librarians thanks to participation in Erasmus program. By own experience as well as the one reported by the staff of the Library of Rzeszow University
  e-ISSN: 2084-9338
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bibliotekarze - szkolenie
 • Erasmus (program)

  Adres url:

  454/12430
  Autorzy: Lidia Perenc.
  Tytuł: Różnorodno¶ć genotypowa i fenotypowa w zespole pier¶cieniowego chromosomu 21
  Tytuł: Genotypic and phenotypic variability in the ring chromosome 21 syndrome

  ¬ródło: Medical Review. - 2015, T. 13, z. 4, s. 394-405 bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dawniej: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie / Medical Journal of the Rzeszow University and the National Medicines Institute, Warsaw
  p-ISSN: 2450-6761
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Chromosomy - badanie

  Adres url:
  DOI:

  455/12430
  Autorzy: Magdalena Kunysz-Rozborska, Joanna Piech, Łukasz Godek.
  Tytuł: Rugby as a sport discipline in Poland

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 4, s. 210-216, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rugby

  Adres url:

  456/12430
  Autorzy: Anna Rudyk.
  Tytuł: Russkie perevodnye èkvivalenty polskogo performativnogo glagola proszę

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Glottodydaktyka. - 2015, nr 7, s. 56-64, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-0506
  e-ISSN: 2084-4816
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: RUS
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Adres url:

  457/12430
  Autorzy: Magdalena Fudali-Walczak, Grzegorz Raba, Beata Obłoza.
  Tytuł: Saliva pH testing in predicting dental caries in children aged 7-10 years
  Tytuł: Badanie pH ¶liny w predykcji ryzyka choroby próchnicowej u dzieci w wieku 7-10 lat

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 2, s. 90-94, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • ¦lina - badanie
 • Próchnica zębów - pediatria

  Adres url:

  458/12430
  Autorzy: Stanisław Nabywaniec.
  Tytuł: Sanguis martyrum semen christianorum - episkop Teodor Romža i O. Petr Orest

  ¬ródło: Studia Leopoliensia. - 2015, T. 8, s. 307-316, bibliogr., streszcz. pol.
  p-ISSN: 2353-6632
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: RUS
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Biskupi - katolicyzm

  Adres url:

  459/12430
  Autorzy: Tadeusz Boruta.
  Tytuł: S±d oka a kryteria naukowo¶ci w sztuce

  ¬ródło: Wiadomo¶ci ASP. - 2015, nr 70, s. 22-29, bibliogr.
  p-ISSN: 1505-0661
  Liczba arkuszy: 0,25
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sztuka

  Adres url:

  460/12430
  Autorzy: Jacek Chudziak, Marcin Halicki, S. Wójcik.
  Tytuł: Scale invariance of principle of equivalent utility under cumulative prospect theory

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2015, Vol. 127, nr 3-A, s. 433-435, bibliogr.
  Uwagi: Proceedings of the 7th Symposium FENS, Lublin, May 14-17, 2014
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.530
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 89.65.Gh Economics; econophysics, financial markets

  Adres url:
  DOI:

  461/12430
  Autorzy: Przemysław Pawelec, Jan Słopecki, Lothar Sieber, Paweł Rut.
  Tytuł: Scientific and martial arts' tourism. The case study of the 3rd IMACSSS International Conference and Congress

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2015, vol. 15, no. 1, s. 46-56, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. pol.: Turystyka naukowa i sztuk walki. Studium przypadku III Międzynarodowej Konferencji i Kongresu IMACSSS
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz - zjazdy i konferencje
 • Turystyka - zjazdy i konferencje

  Adres url:
  DOI:

  462/12430
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski, Krzysztof Kubala.
  Tytuł: Scientific travel to Brno : the next step toward institutionalisation of martial arts research groups

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 4, s. 290-295, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz

  Adres url:

  463/12430
  Autorzy: Magdalena Cyrek.
  Tytuł: Sektorowe uwarunkowania reakcji na impulsy kryzysowe w krajach Unii Europejskiej

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 43, s. 197-214, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gospodarka
 • Ekonomia

  Adres url:
  DOI:

  464/12430
  Autorzy: Dorota Chudyk.
  Tytuł: Semantika i struktura sravnitel'nyh konstrukcij tipa mâgkij kak... (na materiale russkogo i pol'skogo âzykov)

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Glottodydaktyka. - 2015, nr 7, s. 9-22, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-0506
  e-ISSN: 2084-4816
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: RUS
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Semantyka lingwistyczna
 • Porównanie (lit.)

  Adres url:

  465/12430
  Autorzy: Sylwester Czopek.
  Tytuł: Settlement and funerary microstructures in the studies on prehistoric societies. The case of Tarnobrzeg Lusatian Culture

  ¬ródło: Sprawozdania Archeologiczne. - 2015, T. 67, s. 77-100, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0081-3834
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kultura łużycka


  466/12430
  Autorzy: Katarzyna Bieńkowska, Małgorzata Zaborniak-Sobczak.
  Tytuł: Significance of rehabilitation camps in hearing and speech therapy of hearing-impaired children

  ¬ródło: The New Educational Review. - 2015, Vol. 29, nr 1, 179-189, bibliogr. streszcz. ang.
  p-ISSN: 1732-6729
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dziecko niedosłysz±ce


  467/12430
  Autorzy: Monika Klejnowska.
  Tytuł: Skarga karna w ¶wietle nowelizacji kodeksu postępowania karnego

  ¬ródło: Prokuratura i Prawo. - 2015, nr 1/2, s. 112-136, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1233-2577
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Postępowanie karne
 • Skarga (prawo)

  Adres url:

  468/12430
  Autorzy: Janusz Pasterski.
  Tytuł: Skupienie i obraz

  ¬ródło: Fraza. - 2015, R. 24, nr 3, s. 30-31
  p-ISSN: 1230-4832
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Poezja


  469/12430
  Autorzy: Jolanta Zwolińska, Andrzej Kwolek, Monika G±sior.
  Tytuł: Skuteczno¶ć czynników fizykalnych wykorzystywanych w leczeniu osób ze stwardnieniem rozsianym. Przegl±d pi¶miennictwa

  ¬ródło: Postępy Rehabilitacji = Advances in Rehabilitation. - 2015, Vol. 29, iss. 3, s. 35-42, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 0860-6161
  e-ISSN: 1734-4948
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stwardnienie rozsiane - rehabilitacja


  470/12430
  Autorzy: Aneta Weres, Jolanta Zwolińska, Andrzej Kwolek, Piotr Szpunar.
  Tytuł: Skuteczno¶ć fototerapii i masażu klasycznego w ograniczeniu objawów zmęczenia mię¶nia po treningu fizycznym
  Tytuł: The effectiveness of phototherapy and classic massage in reducing the symptoms of muscle fatigue after physical training

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 2, s. 104-115, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Masaż
 • Fototerapia
 • Trening sportowy

  Adres url:

  471/12430
  Autorzy: Magdalena Karas-Trzeciak, Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka.
  Tytuł: Skuteczno¶ć i bezpieczeństwo analgezji pooperacyjnej ci±głym wlewem zewn±trzoponowym 0,2% ropiwakainy z sufentanylem lub fentanylem u niemowl±t i małych dzieci

  ¬ródło: Anestezjologia i Ratownictwo. - 2015, R. 9, nr 1, s. 381-392, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Efficacy and safety of 0.2% ropivacaine with sufentanil or fentanyl administered as a continuous epidural infusion for postoperative pain relief in infants and toddlers
  p-ISSN: 1898-0732
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dziecko - zdrowotno¶ć
 • Znieczulanie


  472/12430
  Autorzy: Zbigniew Rykiel.
  Tytuł: Skutki Rydzyny po 30 latach

  ¬ródło: Przestrzeń Społeczna = Social Space. - 2015, nr 9, s. 189-192
  p-ISSN: 2084-7696
  e-ISSN: 2084-1558
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Konferencje - organizacja

  Adres url:

  473/12430
  Autorzy: Magdalena Żardecka-Nowak.
  Tytuł: Słuszno¶ć zasad zamiast koncepcji dobra czy słuszno¶ć zasad jako koncepcja dobra - nierozstrzygnięty spór we współczesnej filozofii polityki

  ¬ródło: Studia Philosophica Wratislaviensia. - 2015, vol. 10, fasc. 4, s. 99-113, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1895-8001
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Polityka - filozofia


  474/12430
  Autorzy: Krzysztof Szemela.
  Tytuł: Sound radiation from a surface source located at the bottom of the wedge region

  ¬ródło: Archives of Acoustics. - 2015, Vol. 40, No. 2, pp. 223-234, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0137-5075
  e-ISSN: 2300-262X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.565
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Adres url:
  DOI:

  475/12430
  Autorzy: Jerzy Michalczuk, Monika Michalczuk.
  Tytuł: Spadek liczebno¶ci dzięcioła białoszyjego Dendrocopos syriacus w krajobrazie rolniczym południowo-wschodniej Polski w latach 2004-2012

  ¬ródło: Ornis Polonica. - 2015, nr 2, s. 67-75, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Decline of the Syrian Woodpecker population in rural landscape in SE Poland in 2004-2012
  p-ISSN: 2081-9706
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dzięcioł białoszyi
 • Dzięcioł syryjski (dendrocopos syriacus)


  476/12430
  Autorzy: Grzegorz Hajduk.
  Tytuł: Specyfika komunikacji marketingowej powi±zań kooperacyjnych na przykładzie klastrów

  ¬ródło: Logistyka. - 2015, s. 1479-1486, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The specificity of marketing communication of business clusters
  p-ISSN: 1231-5478
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Klastry (ekon.)
 • Marketing

  Adres url:

  477/12430
  Autorzy: Przemysław Maj.
  Tytuł: Specyfika podkarpackiego okręgu nr 9 w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku

  ¬ródło: Polityka i Społeczeństwo. - 2015, nr 1, s. 58-70, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1732-9639
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 r.

  Adres url:
  DOI:

  478/12430
  Autorzy: Kazimierz Cyran, Sławomir Dybka.
  Tytuł: Społeczna odpowiedzialno¶ć biznesu jako czynnik ograniczaj±cy rozwój przedsiębiorstwa

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. - 2015, nr 14, s. 7-18, streszcz. ang.
  p-ISSN: 2081-3430
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorstwo - Polska - 21 w.
 • Społeczna odpowiedzialno¶ć biznesu - Polska
 • Podkarpackie, województwo - gospodarka


  479/12430
  Autorzy: Artur Ostromęcki, Dariusz Zaj±c, Andrzej Mantaj.
  Tytuł: Społeczno-ekonomiczne korzy¶ci z prowadzonej przez rolników pozarolniczej działalno¶ci gospodarczej

  ¬ródło: Zagadnienia Ekonomiki Rolnej. - 2015, T. 343, nr 2, s. 40-60, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Socio-economic benefits from non-agricultural economic activity conducted by farmers
  p-ISSN: 0044-1600
  e-ISSN: 2392-3458
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Adres url:
  DOI:

  480/12430
  Autorzy: Krzysztof Kubala.
  Tytuł: Sports and academic jubilee of dr hab. prof. UR Wojciech J. Cynarski

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 4, s. 282-289, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cynarski Wojciech J. (1965-...)

  Adres url:

  481/12430
  Autorzy: Zdzisław Budzyński.
  Tytuł: Spór o Karmel. Komentarz faktograficzny

  ¬ródło: Rocznik Przemyski. Literatura i Język. - 2015, T. 51, z. 2, s. 128-145
  p-ISSN: 0137-4168
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przemy¶l (woj. podkarpackie) - historia
 • Przemy¶l (woj. podkarpackie) - Ko¶ciół oo. Karmelitów


  482/12430
  Autorzy: Anna Barwińska-Małajowicz.
  Tytuł: Sprzeczno¶ci w rozwoju kapitału ludzkiego na przełomie XX i XXI wieku w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 41, s. 354-367, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. z. 41: Gospodarka Polski 1990-2014. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Siła robocza
 • Rynek pracy
 • Emigracja zarobkowa
 • Absolwenci szkół wyższych - praca

  Adres url:

  483/12430
  Autorzy: Maria Kossakowska-Maras.
  Tytuł: Sredstva formirovaniâ sociokul'turnoj kompetencii studentov-rusistov v ramkah zanâtij po praktikumu russkogo âzyka

  ¬ródło: Studia Rossica Posnaniensia. - 2015, T. 40, nr 1, s. 265-274
  Uwagi: Tyt. ang.: Various means of developing sociocultural competence by BA students of Russian studies (within the framework of integrated skills in Russian classes)
  p-ISSN: 0081-6884
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: RUS
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Język rosyjski - nauczanie - metody
 • Studenci - nauczanie


  484/12430
  Autorzy: Piotr Potera, Ya. A. Zhydachevskii, T. Łukasiewicz.
  Tytuł: Stable Color Centers Induced in Pure and Neodymium Doped Ca0.28Ba0.72Nb2O6 Crystals by Gamma Irradiation

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2015, Vol. 127, nr 3, s. 753-755, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 61.72.jn Color centers

  DOI:

  485/12430
  Autorzy: Władysław Piotr WlaĽlak.
  Tytuł: Stan zdigitalizowania Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie

  ¬ródło: Archiva Ecclesiastica : biuletyn Stowarzyszenia Archiwistów Ko¶cielnych. - 2015, R. 8, Nr 8, s. 55-62
  p-ISSN: 1895-7358
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Archiwa ko¶cielne - zbiory
 • Archiwum Archidiecezjalne (Częstochowa) - zbiory
 • Digitalizacja


  486/12430
  Autorzy: Anna Sołtysik.
  Tytuł: Stanisław Niemczyk - (od)twórca architektury

  ¬ródło: Topiarius : studia krajobrazowe. - 2015, t. 1, s. 49-59, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2449-9595
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Architektura


  487/12430
  Autorzy: Rafał Łukasiewicz.
  Tytuł: Stany Zjednoczone jako kolebka nowoczesnego prawa adopcyjnego

  ¬ródło: Zeszyty Prawnicze. - 2015, nr 15.4, s. 87-100, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The United States of America, birthplace of modern adoption law
  p-ISSN: 1643-8183
  e-ISSN: 2353-8139
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Adopcja - prawo
 • Adopcja - Stany Zjednoczone


  488/12430
  Autorzy: Piotr Patoczka.
  Tytuł: Stara i nowa drewniana zagroda w Rzeszowie

  ¬ródło: Topiarius : studia krajobrazowe. - 2015, t. 1, s. 35-48, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2449-9595
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Architektura a budownictwo
 • Budownictwo drewniane


  489/12430
  Autorzy: Janusz Mi±so.
  Tytuł: Starcie paradygmatów technologii informacyjnych i komunikacji interpersonalnej bezpo¶redniej wyzwaniem dla człowieczeństwa, społeczeństwa i edukacji

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 47-54, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technologia informacyjna
 • Komunikacja interpersonalna


  490/12430
  Autorzy: Paweł Lenik, Agnieszka Połaniecka.
  Tytuł: State of Polish training team in basketball in 1975-1989

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 1, s. 52-58, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Adres url:

  491/12430
  Autorzy: Małgorzata Stec.
  Tytuł: Statystyczna ocena realizacji Strategii Europa 2020 w krajach Unii Europejskiej

  ¬ródło: Przegl±d Statystyczny. - 2015, T. 62, z. 2, s. 233-251, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0033-2372
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Statystyka


  492/12430
  Autorzy: Natalia Iwaszczuk, Jadwiga Orłowska-Puzio.
  Tytuł: Strategie opcyjne jednym ze sposobów na bezpieczne operacje zagraniczne

  ¬ródło: Przedsiębiorczo¶ć i Zarz±dzanie. - 2015, T. 16, z. 8, cz. 3, s. 369-382, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Option Strategies as a Way to Secure Foreign OperationTyt. nr.: Zarz±dzanie ryzykiem w gospodarce / red. Konrad Raczkowski, Sylwia Wojciechowska-Filipek
  p-ISSN: 1733-2486
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ryzyko - gospodarka

  Adres url:

  493/12430
  Autorzy: Wiesława Walc.
  Tytuł: Studentki pedagogiki o prawach dziecka

  ¬ródło: Kwartalnik Edukacyjny. - 2015, nr 3, s. 37-48, bibliogr.
  p-ISSN: 1230-7556
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawa dziecka - teoria
 • Uniwersytet Rzeszowski - Instytut Pedagogiki
 • Studenci - badanie

  Adres url:

  494/12430
  Autorzy: Lothar Sieber, Wojciech J. Cynarski, Tetiana Mytskan.
  Tytuł: Study trip to Munich. Casus of scientific and martial arts tourism

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2015, vol. 15, no. 4, pp. 49-57, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz

  DOI:

  495/12430
  Autorzy: Iwona Szwed.
  Tytuł: Styl internetowych ofert pracy w ujęciu kontrastywnym polsko-niemieckim

  ¬ródło: Stylistyka. - 2015, R. 24, s. 403-421, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. ang.: Polish-German contrastive study of online job advertisement style ; Tyt. R. 24: Różnorodno¶ć kulturowa a styl - Cultural Variety and Style
  p-ISSN: 1230-2287
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Internet a zatrudnienie
 • Praca - strony WWW - Polska

  Adres url:

  496/12430
  Autorzy: Iwona Kania.
  Tytuł: Subfamily Limoniinae SPEISER, 1909 (Diptera, Limoniidae) from Baltic amber (Eocene) : the genus Trichoneura LOEW, 1850

  ¬ródło: Acta Zoologica Cracoviensia. - 2015, Vol. 58, nr 1, s. 1-19, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2299-6060
  e-ISSN: 2300-0163
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bursztyn
 • Muchówki

  DOI:

  497/12430
  Autorzy: Anna Rudyk.
  Tytuł: Subiekt semantyczny w zdaniach typu "Emu hočetsâ spat'" w porównaniu z językiem polskim

  ¬ródło: Studia Rossica Posnaniensia. - 2015, T. 40, nr 2, s. 139-146
  Uwagi: Tyt. ang.: Semantic subject in sentences such as "Emu hočetsâ spat'" and in their Polish counterparts
  p-ISSN: 0081-6884
  Typ publikacji: PAA