Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PAA
Liczba odnalezionych rekordów: 11674Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku
1/11674
Autorzy: Adam Orłowski.
Tytuł: "Lichtarz ruski" - łemkowskie requiem

¬ródło: Maska. Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy. - 2015, T. 25, s. 31-41, bibliogr., streszcz. ang.
p-ISSN: 1898-5947
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Polskie hasła przedmiotowe:
 • Harasymowicz Jerzy (1933-1999) - twórczo¶ć

  Adres url:

  2/11674
  Autorzy: Łukasz Maciura, Konrad Wojciechowski.
  Tytuł: Algorytm segmentacji obrazów medycznych 3D przy wykorzystaniu operatorów morfologicznych oraz indeksacji metod± rozrostu

  ¬ródło: Przegl±d Elektrotechniczny. - 2015, R. 91, nr 5, s. 1-4, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0033-2097
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Tomografia komputerowa
 • Rezonans magnetyczny
 • Algorytmy - stosowanie

  Adres url:

  3/11674
  Autorzy: Ewa Puszczałowska-Lizis, Monika Niebieszczańska, Sławomir Jandzi¶, Marek Kiljański.
  Tytuł: Analiza potencjalnych czynników ryzyka syndromu wypalenia zawodowego u fizjoterapeutów
  Tytuł: The analysis of potential risks factors for professional burnout syndrome in physiotherapists

  ¬ródło: Fizjoterapia Polska = Polish Journal of Physiotherapy. - 2015, Vol. 15, nr 2, s. 68-80, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1642-0136
  e-ISSN: 2084-4328
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Fizjoterapeuci
 • Wypalenie zawodowe


  4/11674
  Autorzy: Jacek Romanowski, Jarosław Omorczyk, Przemysław Bujas, Ewa Puszczałowska-Lizis.
  Tytuł: Analiza poziomu sprawno¶ci fizycznej studentek i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. - 2015, T. 7, s. 61-73
  p-ISSN: 1899-8488
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL

  5/11674
  Autorzy: Beata Gierczak.
  Tytuł: Analiza strukturalna pasażerów PLL LOT a ogólna ocena cech i usług składaj±cych się na wizerunek firmy

  ¬ródło: Przegl±d Komunikacyjny. - 2015, nr 2, s. 23-26, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: A structural analysis of LOT Polish Airlines passengers and the overall evaluation of features and services that make up the company image
  p-ISSN: 0033-2232
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Polskie Linie Lotnicze LOT
 • Transport powietrzny
 • Samoloty pasażerskie


  6/11674
  Autorzy: Tomasz Kolebuk, Daniel Madej, Rafał Pieni±żek, Maciej Bilek.
  Tytuł: Anthropogenic impact of urban settlements on inorganic anions content in selected watercourses in the Subcarpathian Region of Poland

  ¬ródło: Roczniki Państwowego Zakładu Higieny. - 2015, vol. 66, iss. 2, s. 179-184, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 0035-7715
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rzeki - ekologia
 • Woda - degradacja
 • Chlorki
 • Siarczany
 • Chromatografia jonowymienna - stosowanie

  Adres url:

  7/11674
  Autorzy: Alina Walenia.
  Tytuł: Aspekty etyczne systemów oceniania pracowników w instytucjach publicznych

  ¬ródło: Annales. Etyka w życiu gospodarczym. - 2015, vol. 18, nr 1, s. 49-59, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Ethical aspects of the appraisal systems in public institutions
  p-ISSN: 1899-2226
  e-ISSN: 2353-4869
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kadry - zarz±dzanie
 • Kadry - polityka
 • Oceny pracowników
 • Administracja publiczna

  Adres url:

  8/11674
  Autorzy: Katarzyna Puchalska.
  Tytuł: Bezpo¶rednie inwestycje zagraniczne jako czynnik modernizacji polskiej gospodarki

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 41, s. 400-411, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. z. 41: Gospodarka Polski 1990-2014. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Inwestycje zagraniczne
 • Inwestycje zagraniczne - Polska
 • Polska - gospodarka

  Adres url:

  9/11674
  Autorzy: Maria Ziaja, Tomasz Wójcik.
  Tytuł: Changes in vascular flora of the Rzeszow reservoir after 20 years (SE Poland)

  ¬ródło: Polish Journal of Environmental Studies. - 2015, Vol. 24, nr 4, s. 15-24, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1230-1485
  e-ISSN: 2083-5906
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.600
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - flora

  Adres url:
  DOI:

  10/11674
  Autorzy: Mirosław Twardowski.
  Tytuł: Chrze¶cijańska perspektywa rozwi±zywania kwestii społeczno-ekonomicznych w ¶wietle nauczania Jana Pawła II i założeń personalizmu G.M. Gronbachera

  ¬ródło: Annales. Etyka w życiu gospodarczym. - 2015, vol. 18, nr 2, s. 55-66, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The Christian perspective on solving economic issues in the light of John Paul II's teachings and economic personalism of G.M. Gronbacher
  p-ISSN: 1899-2226
  e-ISSN: 2353-4869
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - nauczanie
 • Etyka
 • Gronbacher Gregory M. A.

  Adres url:

  11/11674
  Autorzy: Maciej Bilek, Maria Rybakowa.
  Tytuł: Cukry dodane w napojach energetycznych a ryzyko nadwagi i otyło¶ci u młodzieży

  ¬ródło: Endokrynologia Pediatryczna. - 2015, T. 14, nr 1(50), s. 29-35, bibliogr., streszcz. pol. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Added sugars in energy drinks and the risk of overweight and obesity in adolescents
  p-ISSN: 1730-0282
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cukry - biochemia
 • Napoje bezalkoholowe
 • Otyło¶ć - pediatria
 • Młodzież - zdrowotno¶ć
 • Młodzież - żywienie

  Adres url:

  12/11674
  Autorzy: Piotr Długosz.
  Tytuł: Czas wolny jako wskaĽnik stylów życia młodzieży pogranicza polsko-ukraińskiego

  ¬ródło: Przegl±d Wschodnioeuropejski = East European Review. - 2015, T. 6, nr 1, s. 81-97, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Leisure time as an indicator of the lifestyle of youth living near the Polish-Ukrainian border
  p-ISSN: 2081-1128
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Czas wolny od pracy - socjologia
 • Młodzież - socjologia
 • Polska a Ukraina - socjologia
 • Ukraina a Polska - socjologia

  Adres url:

  13/11674
  Autorzy: Agnieszka Guzik, Andrzej Kwolek.
  Tytuł: Często¶ć występowania i rozmieszczenie stwardnienia rozsianego w Polsce i na ¶wiecie
  Tytuł: The prevalence and distribution of Multiple Sclerosis in Poland and around the world

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 1, s. 55-62, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stwardnienie rozsiane

  Adres url:

  14/11674
  Autorzy: Maciej Bilek.
  Tytuł: Dietetyka - wybrane zagadnienia. Cz. 8, Żywienie w chorobach nowotworowych

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2015, R. 18, nr 1, s. 40-46
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dieta
 • Nowotwory - dietetyka

  Adres url:

  15/11674
  Autorzy: Maciej Bilek.
  Tytuł: Dietetyka - wybrane zagadnienia. Cz. 9, Żywienie w chorobach układu kr±żenia

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2015, R. 18, nr 2, s. 39-43
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dieta
 • Układ kr±żenia - choroby

  Adres url:

  16/11674
  Autorzy: Grzegorz Maroń.
  Tytuł: Dobro małoletnich jako uzasadnienie reglamentacji protestów antyaborcyjnych w ¶wietle orzecznictwa s±dów USA

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Publicznego. - 2015, nr 6, s. 70-83
  p-ISSN: 1896-8996
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Aborcja - Stany Zjednoczone
 • Aborcja - prawo - Stany Zjednoczone


  17/11674
  Autorzy: Teresa Mi¶, Tomasz Surmacz.
  Tytuł: Doradztwo publiczne w opinii przedsiębiorców prowadz±cych działalno¶ć gospodarcz± na obszarach wiejskich

  ¬ródło: Zagadnienia Doradztwa Rolniczego. - 2015, nr 2, s. 16-31, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Public advisory service in the opinions of self-employed entrepreneurs in rural areas
  p-ISSN: 1232-3578
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Działalno¶ć pozarolnicza na wsi
 • Wie¶ - gospodarka

  Adres url:

  18/11674
  Autorzy: Monika Tymczak, Teresa Pop, Bożenna Karczmarek-Borowska, Mariola Pitak, Jacek Kultys.
  Tytuł: Dynamika rozwoju morfofunkcjonalnego dziewcz±t w wieku 13-15 lat
  Tytuł: Dynamics of morphofunctional development of girls aged 13 to 15

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 1, s. 31-40, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Młodzież - rozwój fizyczny
 • Sprawno¶ć motoryczna - badania

  Adres url:

  19/11674
  Autorzy: Mieczysław Radochoński, Adam Perenc, Anna Radochońska.
  Tytuł: Dysfunkcja kory czołowo-oczodołowej a ryzyko wyst±pienia zaburzeń antyspołecznych
  Tytuł: Orbitofrontal cortex dysfunction and risk for antisocial behavior: An analytical review

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 1, s. 47-54, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zachowanie - zaburzenia

  Adres url:

  20/11674
  Autorzy: Agata Ludera-Ruszel.
  Tytuł: Dyskryminacja ze względu na płeć w zakresie wynagrodzenia w ¶wietle unijnego i polskiego prawa pracy - uwagi na temat zasady równo¶ci wynagrodzeń

  ¬ródło: Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2015, nr 2, s. 24-30, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Gender pay discrimination in the Polish and EU labour law - the reflection about the principle of equal pay
  p-ISSN: 0032-6186
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo pracy
 • Płaca - prawo
 • Zatrudnienie - prawo
 • Prawo wspólnotowe europejskie


  21/11674
  Autorzy: Aleksandra Truszczyńska, Agnieszka Jarmuziewicz, Justyna Drzał-Grabiec.
  Tytuł: Effect of participating in fitness classes on postural stability of young women

  ¬ródło: Biomedical Human Kinetics. - 2015, Vol. 7, s. 29-33, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2080-2234
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Fitness
 • Postawa ciała
 • Kobieta - zdrowotno¶ć

  DOI:

  22/11674
  Autorzy: Aneta Radziszewska, Bożenna Karczmarek-Borowska, Monika Gr±dalska-Lampart, Agata Filip.
  Tytuł: Epidemiologia, profilaktyka i czynniki ryzyka zachorowania na raka płuca

  ¬ródło: Polski Merkuriusz Lekarski. - 2014, Vol. 38, nr 224, s. 113-118, bibliogr., streszcz. pol.
  Uwagi: Tyt. ang.: Epidemiology, prevention and risk morbidity factors for lung cancer
  p-ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Płuca - nowotwory


  23/11674
  Autorzy: Janusz R. Mroczek.
  Tytuł: Geneza i istota zrównoważonego rozwoju

  ¬ródło: Aura. - 2015, nr 4, s. 4-7, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0137-3668
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ekorozwój

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • CEON


  24/11674
  Autorzy: Lesław Niemczyk.
  Tytuł: Gospodarka oparta na wiedzy a kierunek dalszego rozwoju rachunkowo¶ci : przyczynek do badań interdyscyplinarnych

  ¬ródło: e-mentor. - 2015, nr 2, s. 65-68, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1731-6758
  e-ISSN: 1731-7428
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL

  25/11674
  Autorzy: Bogumił Lewandowski, Sebastian Sternberg de - Stojałowski.
  Tytuł: Guzowaty przerost nosa zewnętrznego (Rhinophyma). Obserwacje własne
  Tytuł: Nodular hypertrophy of the external nose (Rhinophyma). Own observation

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 1, s. 63-69, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nos - choroby

  Adres url:

  26/11674
  Autorzy: Alina Owsiak, Magalena Marchel, Ewa Żyracka.
  Tytuł: Impact of pesticides used in the culture of the vine on the viability of the yeast Saccharomyces cerevisiae wine in chronological aging

  ¬ródło: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Science. - 2015, Vol. 4, special iss. 1 (Microbiology), s. 48-51, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1338-5178
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Drożdże
 • Pestycydy a rosliny uprawne

  DOI:

  27/11674
  Autorzy: Magalena Marchel, Paulina Duma, Alina Owsiak.
  Tytuł: Influence of fungi of the genus Trichoderma on phytoavailability cadmium and physiological condition of maize (Zea mays)

  ¬ródło: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Science. - 2015, Vol. 4, special iss. 2 (Biotechnology), s. 79-82, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1338-5178
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kukurydza
 • Kadm - wpływ na ¶rodowisko

  DOI:

  28/11674
  Autorzy: Marcin Halicki.
  Tytuł: Inwestycje - charakterystyka pojęcia i podstawy rachunku inwestycyjnego

  ¬ródło: Przegl±d Geopolityczny. - 2015, T. 12, s. 85-93
  p-ISSN: 2080-8836
  e-ISSN: 2392-067X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL

  29/11674
  Autorzy: Paweł B±k.
  Tytuł: Jak tłumaczyć aforyzmy. My¶li nieuczesane Stanisława Jerzego Leca w przekładzie Karla Dedeciusa

  ¬ródło: Rocznik Karla Dedeciusa : Dedeciana - tłumaczenie - recepcja = Karl Dedecius-Jahrbuch : Dedeciana - Übersetzung - Rezeption. - 2015, T. 8, s. 49-60
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Aforyzmy niemieckie
 • Lec Stanisław Jerzy (1909-1966)
 • Dedeciusz Karl (1921-...)


  30/11674
  Autorzy: Monika Gr±dalska-Lampart, Bożenna Karczmarek-Borowska, Aneta Urszula Radziszewska.
  Tytuł: Lung cancer in Podkarpackie region in the years 2002-2011

  ¬ródło: Pneumonologia i Alergologia Polska. - 2015, Vol. 83, iss. 2, s. 109-119
  Uwagi: Tyt. w jęz. pol.: Rak płuca w województwie podkarpackim w latach 2002-2011
  p-ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Płuca - nowotwory
 • Podkarpackie województwo - zdrowotno¶ć

  Adres url:
  DOI:

  31/11674
  Autorzy: Jacek Dziok, G. Murugusundaramoorthy, T. Janani.
  Tytuł: Majorization problems for classes of analytic functions

  ¬ródło: Journal of Mathematics and Applications. - 2015, Nr 38, s. 49-57, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1733-6775
  e-ISSN: 2300-9926
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Adres url:

  32/11674
  Autorzy: Paweł Fr±czek.
  Tytuł: Modernizacja sektora energii w Danii

  ¬ródło: Archives of Mining Sciences. - 2015, Vol. 60, no. 1, s. 387-401, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The modernization of the energy sector in Denmark
  p-ISSN: 0860-7001
  e-ISSN: 1689-0469
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.608
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Energetyka - polityka - Dania

  Adres url:

  33/11674
  Autorzy: Piotr Rzetelski, Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka.
  Tytuł: Monitorowanie i farmakologiczne przerywanie bloku przewodnictwa nerwowo-mię¶niowego podczas znieczulenia u dzieci - wyniki ankiety przeprowadzonej w¶ród 99 anestezjologów

  ¬ródło: Anestezjologia i Ratownictwo. - 2015, R. 9, nr 1, s. 54-64, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Monitoring and pharmacologic reversal of the neuromuscular block in paediatric patients - survey of practice among 99 anaesthesiologists
  p-ISSN: 1898-0732
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Anestezjologia

  Adres url:

  34/11674
  Autorzy: Attila Kántor, Miroslava Kacániová, Maciej Kluz.
  Tytuł: Natural microflora of wine grape berries

  ¬ródło: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Science. - 2015, Vol. 4, special iss. 1 (Microbiology), s. 32-36, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1338-5178
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Winoro¶l
 • Drożdże
 • Bakterie

  DOI:

  35/11674
  Autorzy: Piotr Długosz.
  Tytuł: Nierówno¶ci edukacyjne w Europie ¦rodkowo-Wschodniej na przykładzie Polski i Ukrainy

  ¬ródło: TeraĽniejszo¶ć - Człowiek - Edukacja. - 2015, T. 18, nr 1, s. 107-122, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Educational inequalities in East-Central Europe illustrated with the example of Poland and Ukraine
  p-ISSN: 1505-8808
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dostęp do o¶wiaty - Polska
 • Dostęp do o¶wiaty - Ukraina
 • Nierówno¶ci społeczne - a szkolnictwo

  Adres url:

  36/11674
  Autorzy: Małgorzata Wosiek.
  Tytuł: Niespójno¶ci w rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce - spojrzenie przez pryzmat koncepcji kapitału intelektualnego. Czę¶ć 1 : kapitał ludzki a kapitał społeczny

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 41, s. 340-353, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. z. 41: Gospodarka Polski 1990-2014. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Polska - gospodarka
 • Kapitał społeczny

  Adres url:

  37/11674
  Autorzy: Agnieszka Ćwirlej-Sozańska, Anna Wilmowska-Pietruszyńska, Agnieszka Guzik, Agnieszka Wi¶niowska, Mariusz Drużbicki.
  Tytuł: Ocena przydatno¶ci wybranych skal i metod stosowanych w ocenie równowagi i sprawno¶ci fizycznej seniorów - badanie pilotażowe
  Tytuł: Evaluation of the usefulness of selected scales and methods used in the assessment of balance and physical fitness in seniors - a pilot study

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 1, s. 8-18, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ludzie starzy - rehabilitacja
 • Ludzie starzy - zdrowotno¶ć

  Adres url:

  38/11674
  Autorzy: Justyna Wyszyńska, Justyna Drzał-Grabiec, Justyna Podgórska-Bednarz, Teresa Pop, Sławomir Snela.
  Tytuł: Ocena równowagi kobiet po 60 roku życia

  ¬ródło: Postępy Rehabilitacji = Advances in Rehabilitation. - 2015, Vol. 29, iss. 1, s. 31-37, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. ang.: Assessment of Balance women over 60 years of age
  p-ISSN: 0860-6161
  e-ISSN: 1734-4948
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Adres url:

  39/11674
  Autorzy: Jan Buczek, Dorota Bobrecka-Jamro.
  Tytuł: Ocena wskaĽników jako¶ciowych ziarna pszenicy populacyjnej i mieszańcowej w zależno¶ci od technologii produkcji

  ¬ródło: Acta Agrophysica. - 2015, vol. 22, nr 3, s. 247-259, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Assessment of qualitative parameters of population and hybrid wheat grain depending on the production technology
  p-ISSN: 1234-4125
  e-ISSN: 2300-6730
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pszenica - uprawa

  Adres url:

  40/11674
  Autorzy: Jacek Dziok, Janusz Sokół, Jan Stankiewicz.
  Tytuł: On a class of meromorphic functions defined by the convolution

  ¬ródło: Journal of Mathematics and Applications. - 2015, Nr 38, s. 59-70, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1733-6775
  e-ISSN: 2300-9926
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Adres url:

  41/11674
  Autorzy: Sławomir Jandzi¶, Andżelika Ple¶niak, Stanisław Zaborniak, Marek Kiljański.
  Tytuł: Oryginalna metoda przyrodolecznicza doktora Apolinarego Tarnawskiego stosowana w Zakładzie w Kosowie w latach 1893-1939
  Tytuł: The original naturopathy treatment method practiced by doctor Apollinary Tarnawski in Kosovo during the period 1893-1939

  ¬ródło: Fizjoterapia Polska = Polish Journal of Physiotherapy. - 2015, Vol. 15, nr 1, s. 74-80, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1642-0136
  e-ISSN: 2084-4328
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Tarnawski Apolinary (1851-1943)
 • Kosów (Ukraina) - budownictwo - 19-20 w.

  Adres url:

  42/11674
  Autorzy: Monika Binkowska-Bury, Izabela Sałacińska, Paweł Więch, Paweł Januszewicz.
  Tytuł: Palenie tytoniu w¶ród studentów pierwszego roku rzeszowskich uczelni

  ¬ródło: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. - 2015, T. 21, nr 1, s. 101-106, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Tobacco smoking among first year students of Rzeszow universities
  p-ISSN: 2083-4543
  e-ISSN: 2084-4905
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Palenie tytoniu - wpływ na zdrowie
 • Studenci - zdrowotno¶ć

  Adres url:

  43/11674
  Autorzy: Czesława Tr±ba.
  Tytuł: Palma wielkanocna w wierzeniach polskiego ludu

  ¬ródło: Aura. - 2015, nr 4, s. 24-26, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0137-3668
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Religia - etnografia
 • Regionalizm

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • CEON


  44/11674
  Autorzy: Waldemar Furmanek.
  Tytuł: Pedagogika wobec wyzwań współczesno¶ci

  ¬ródło: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Paedagogia-Psychologia. - 2013, T. 26, nr 1-2, s. 11-34, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Pedagogy in view of challenges of the present ; Date accessed: 29 Jul. 2015
  Nr odbitki: 10.17951/j.2013.26.1-2.11
  p-ISSN: 0867-2040
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000

  45/11674
  Autorzy: Grzegorz Tro¶ciński.
  Tytuł: Pie¶ń o Krzyżu i jej nieznany póĽno¶redniowieczny przekaz. Z zagadnień polskojęzycznego zasobu literackich pozdrowień Krzyża

  ¬ródło: Pamiętnik Literacki. - 2015, R. 106, nr 1, s. 23-44
  Uwagi: Tyt. ang.: The Hymn of the Cross and Its Unknown Late Medieval Source. On the Problems of Polish Reservoir of Literary Regards of the Cross
  p-ISSN: 0031-0514
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Krzyże - w literaturze polskiej


  46/11674
  Autorzy: Sławomir Rębisz, Ilona Sikora.
  Tytuł: Preferowane cechy nauczyciela akademickiego kierunku pedagogika w opinii studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego i Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu

  ¬ródło: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Paedagogia-Psychologia. - 2013, T. 26, nr 1-2, s. 183-194, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Preferred features of the academic lecturer of the Faculty of Education in the opinion of students from the University of Rzeszów and the Palacký University in Olomouc ; Date accessed: 29 Jul. 2015
  p-ISSN: 0867-2040
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nauczyciele akademiccy
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ołomuniec (Czechy) - szkolnictwo wyższe

  Adres url:
  DOI:

  47/11674
  Autorzy: Beata Kasprzyk.
  Tytuł: Problem pomiaru w ekonomii dobrobytu : pogl±dy historyczne i współczesne

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 41, s. 287-293, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. z. 41: Gospodarka Polski 1990-2014. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ekonomia
 • Jako¶ć życia

  Adres url:

  48/11674
  Autorzy: Bożenna Karczmarek-Borowska, Aneta Radziszewska.
  Tytuł: Prostate cancer incidence in Podkarpackie province in 2002-2011

  ¬ródło: Przegl±d Epidemiologiczny. - 2015, vol. 69, nr 1, s. 65-72, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0033-2100
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stercz - nowotwory

  Adres url:

  49/11674
  Autorzy: Leszek Gawor.
  Tytuł: Próba typologii my¶li katastroficznej

  ¬ródło: Kultura i Warto¶ci. - 2015, nr 13, s. 9-26, bibliogr., streszcz. pol., ang., niem.
  Uwagi: Tyt. ang.: An attempt at a typology of catastrophic thought ; Tyt. niem.: Der Versuch einer Typologie des katastrophistischen Gedankens
  p-ISSN: 2299-7806
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Adres url:

  50/11674
  Autorzy: Grzegorz ¦lusarz, Lidia Kaliszczak.
  Tytuł: Przedsiębiorczo¶ć lokalna i jej uwarunkowania

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - 2015, t. 61, nr 4, s. 57-72, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Local entrepreneurship and its determinants
  p-ISSN: 1426-9724
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorstwa małe i ¶rednie
 • Samorz±d terytorialny
 • Przedsiębiorczo¶ć (postawa)

  Adres url:

  51/11674
  Autorzy: Jan Gawełko, Konrad Wilk.
  Tytuł: Rak piersi u mężczyzn w regionie Polski południowo-wschodniej w latach 1963-2011

  ¬ródło: Nowotwory = Journal of Oncology. - 2015, T. 65, nr 2, s. 103-110, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000

  52/11674
  Autorzy: Maria Zadarko-Domaradzka.
  Tytuł: Realizacja edukacji zdrowotnej w podkarpackich szkołach po reformie programowej w opinii nauczycieli wychowania fizycznego

  ¬ródło: Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu. - 2015, Nr 48, s. 119-126, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The implementation of health education in Subcarpathian schools after the introduction of the new core curriculum as viewed by PE teachers
  p-ISSN: 0239-4375
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wychowanie fizyczne i kultura fizyczna - nauczanie
 • Edukacja zdrowotna

  Adres url:

  53/11674
  Autorzy: Dariusz Sobczyński, Wiesława Malska, Anna Koziorowska.
  Tytuł: Research of the impact of selected equipment used in laboratory at the Institute of Applied Biotechnology and Basic Science for the supply line

  ¬ródło: Przegl±d Elektrotechniczny. - 2015, R. 91, nr 1, s. 73-76, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Badanie oddziaływania na linię zasilaj±c± wybranych urz±dzeń laboratoryjnych stosowanych w Instytucie Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego
  p-ISSN: 0033-2097
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Uniwersytet Rzeszowski - Instytut Biotechnologii i Nauk Podstawowych
 • Laboratoria

  Adres url:
  DOI:

  54/11674
  Autorzy: Sylwia Wierzbińska-Karakuła, Monika Binkowska-Bury, Joanna Burzyńska, Paweł Januszewicz.
  Tytuł: Respektowanie oczekiwań i praw pacjentów w podkarpackich jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej jako element jako¶ci usług zdrowotnych
  Tytuł: Respecting the rights and patient expectations as a part of the quality of health services in the Podkarpacie primary health care units

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 1, s. 19-30, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawa pacjenta
 • Służba zdrowia - organizacja
 • Podkarpackie województwo - służba zdrowia

  Adres url:

  55/11674
  Autorzy: Miłosz A. Mazur, Tomasz Olbrycht, Andrzej Melke.
  Tytuł: Rozmieszczenie Acallocrates colonnellii (Coleoptera: Curculionidae) w Polsce

  ¬ródło: Chrońmy Przyrodę Ojczyst±. - 2015, T. 71, nr 2, s. 149-152, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Distribution of Acallocrates colonnellii (Coleoptera: Curculionidae) in Poland
  p-ISSN: 0009-6172
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Chrz±szcze - geografia

  Adres url:

  56/11674
  Autorzy: Jan Gawełko.
  Tytuł: Rozwój onkologii na Podkarpaciu: czę¶ć II - do 1999 roku

  ¬ródło: Nowotwory = Journal of Oncology. - 2015, T. 65, nr 2, s. 151-156, bibliogr., streszcz. pol.
  p-ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000

  57/11674
  Autorzy: Agata Ludera-Ruszel.
  Tytuł: Rozwój polskiego prawa pracy w następstwie integracji z Uni± Europejsk±

  ¬ródło: Przegl±d Zachodni. - 2015, nr 1, s. 225-235
  Uwagi: Tyt. ang.: The development of Polish labor law following the integration with the European Union
  p-ISSN: 0033-2437
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo pracy
 • Integracja europejska


  58/11674
  Autorzy: Paulina Wacławek, Justyna Drzał-Grabiec, Aleksandra Truszczyńska.
  Tytuł: Rozwój stóp dzieci w wieku przedszkolnym

  ¬ródło: Postępy Rehabilitacji = Advances in Rehabilitation. - 2015, Vol. 29, iss. 1, s. 13-20, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. ang.: The development of children's feet in preschool age
  p-ISSN: 0860-6161
  e-ISSN: 1734-4948
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stopa - badanie
 • Dziecko - zdrowotno¶ć

  Adres url:

  59/11674
  Autorzy: Katarzyna Bieńkowska, Małgorzata Zaborniak-Sobczak.
  Tytuł: Significance of rehabilitation camps in hearing and speech therapy of hearing-impaired

  ¬ródło: The New Educational Review. - 2015, Vol. 29, nr 1, 179-190, bibliogr. streszcz. ang.
  p-ISSN: 1732-6729
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dziecko niedosłysz±ce


  60/11674
  Autorzy: Magdalena Karas-Trzeciak, Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka.
  Tytuł: Skuteczno¶ć i bezpieczeństwo analgezji pooperacyjnej ci±głym wlewem zewn±trzoponowym 0,2% ropiwakainy z sufentanylem lub fentanylem u niemowl±t i małych dzieci

  ¬ródło: Anestezjologia i Ratownictwo. - 2015, R. 9, nr 1, s. 381-392, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Efficacy and safety of 0.2% ropivacaine with sufentanil or fentanyl administered as a continuous epidural infusion for postoperative pain relief in infants and toddlers
  p-ISSN: 1898-0732
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dziecko - zdrowotno¶ć
 • Znieczulanie


  61/11674
  Autorzy: Artur Ostromęcki, Dariusz Zaj±c, Andrzej Mantaj.
  Tytuł: Społeczno-ekonomiczne korzy¶ci z prowadzonej przez rolników pozarolniczej działalno¶ci gospodarczej

  ¬ródło: Zagadnienia Ekonomiki Rolnej. - 2015, T. 343, nr 2, s. 40-60, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0044-1600
  e-ISSN: 2392-3458
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  DOI:

  62/11674
  Autorzy: Anna Barwińska-Małajowicz.
  Tytuł: Sprzeczno¶ci w rozwoju kapitału ludzkiego na przełomie XX i XXI wieku w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 41, s. 354-367, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. z. 41: Gospodarka Polski 1990-2014. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Siła robocza
 • Rynek pracy
 • Emigracja zarobkowa
 • Absolwenci szkół wyższych - praca

  Adres url:

  63/11674
  Autorzy: Jadwiga Stanek-Tarkowska, Teresa Noga, Natalia Kochman-Kędziora, Łukasz Peszek, Anita Paj±czek, Edyta Kozak.
  Tytuł: The diversity of diatom assemblages developed on fallow soil in Pogórska Wola near Tarnów (southern Poland)

  ¬ródło: Acta Agrobotanica. - 2015, Vol. 68, z. 1, s. 33-42, bibliogr. streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. pol.: Różnorodno¶ć zbiorowisk okrzemek rozwijaj±cych się na odłogowanej glebie w Pogórskiej Woli koło Tarnowa
  p-ISSN: 0065-0951
  e-ISSN: 2300-357X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Okrzemki - badanie
 • Gleba - badanie

  Adres url:

  64/11674
  Autorzy: Łukasz Peszek, Teresa Noga, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Anita Paj±czek, Natalia Kochman-Kędziora, Marcin Pieni±żek.
  Tytuł: The effect of anthropogenic change in the structure of diatoms and water quality of the Żołynianka and Jagielnia streams

  ¬ródło: Journal of Ecological Engineering. - 2015, Vol. 16, nr 2, s. 31-53, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2081-139X
  e-ISSN: 2299-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Okrzemki - biologia

  Adres url:
  DOI:

  65/11674
  Autorzy: Zbigniew Barabasz, Maria Zadarko-Domaradzka, Beata Penar-Zadarko, Edyta Nizioł-Babiarz, Emilian Zadarko.
  Tytuł: The relation between subjective health-assessment and cardiorespiratory fitness in adolescents

  ¬ródło: Progress in Health Sciences. - 2015, Vol. 5, no. 1, s. 150-155, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-1617
  e-ISSN: 2083-6260
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Młodzież - zdrowotno¶ć
 • Młodzież - rozwój fizyczny

  Adres url:

  66/11674
  Autorzy: Iwona Kania.
  Tytuł: The Taxonomy of Selected Genera of the Subfamily Limoniinae (Diptera: Limoniidae) from Baltic Amber (Eocene), with Notes on Their Phylogeny

  ¬ródło: Annales Zoologici. - 2015, Vol. 65, no. 1, p. 71-100, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0003-4541
  e-ISSN: 1734-1833
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Owady - paleontologia
 • Muchówki - paleontologia
 • Bursztyn
 • Bałtyk - paleontologia
 • Eocen - fauna


  67/11674
  Autorzy: Paweł Fr±czek.
  Tytuł: Uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Niemiec

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 41, s. 492-501, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. z. 41: Gospodarka Polski 1990-2014. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bezpieczeństwo energetyczne państwa

  Adres url:

  68/11674
  Autorzy: Katarzyna Szara.
  Tytuł: Uwarunkowania rozwoju w ¶wietle koncepcji "3 T"

  ¬ródło: Optimum. Studia Ekonomiczne. - 2015, nr 1, s. 178-187, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Development factors in "3 T" concept
  p-ISSN: 1506-7637
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rozwój gospodarczy

  Adres url:
  DOI:

  69/11674
  Autorzy: S. Sivasubramanian, S. Siwakumar, Stanisława Kanas, Seong A Kim.
  Tytuł: Verification of Brannan and Clunie's conjecture for certain subclasses of bi-univalent functions

  ¬ródło: Annales Polonici Mathematici. - 2015, Vol. 113, s. 295-304, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0066-2216
  e-ISSN: 1730-6272
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.437
  DOI:

  70/11674
  Autorzy: Maciej Kochman, Gabriela Domańska, Julian Skrzypiec.
  Tytuł: Wpływ o¶wietlenia lampami jarzeniowymi na równowagę ciała
  Tytuł: Effect of fluorescent lighting on body balance

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 1, s. 41-46, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zmysł równowagi - badanie
 • Postawa ciała - badanie

  Adres url:

  71/11674
  Autorzy: Tomasz Durak.
  Tytuł: Wpływ warstwy drzew na różnorodno¶ć ro¶linno¶ci zielnej w zbliżonych do naturalnych wielogatunkowych lasach Puszczy Sandomierskiej

  ¬ródło: Sylwan. - 2015, R. 159, nr 1, s. 45-52, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Influence of tree layer on the diversity of the herbaceous vegetation in the semi-natural mixed Sandomierz Forest
  p-ISSN: 0039-7660
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sandomierska Puszcza - flora


  72/11674
  Autorzy: Edyta Barna¶, Agnieszka Borowiec, Małgorzata Kołpa.
  Tytuł: Wybrane elementy zdrowia seksualnego młodzieży studiuj±cej i osób dorosłych

  ¬ródło: Problemy Higieny i Epidemiologii. - 2015, Vol. 96, nr 1, s. 187-192, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1895-4316
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Antykoncepcja
 • Seksuologia
 • Życie seksualne
 • Młodzież - seksualno¶ć
 • Młodzież - socjologia

  Adres url:

  73/11674
  Autorzy: Teresa Noga, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Anita Paj±czek, Łukasz Peszek, Natalia Kochman-Kędziora, Ewa Irlik.
  Tytuł: Wykorzystanie okrzemek (Bacillariophyta) do oceny jako¶ci wód rzeki Białej Tarnowskiej

  ¬ródło: Inżynieria Ekologiczna. - 2015, vol. 42, s. 17-27
  p-ISSN: 2081-139X
  e-ISSN: 2299-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Okrzemki
 • Woda - jako¶ć - badanie

  Adres url:
  DOI:

  74/11674
  Autorzy: Paweł Majka.
  Tytuł: Wył±czenie samorz±dowych organów podatkowych oraz ich pracowników - uwagi de lege lata oraz de lege ferenda

  ¬ródło: Prawo Budżetowe Państwa i Samorz±du. - 2015, vol. 2, nr 3, s. 37-50, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The exclusion of local tax authorities and their employee - de lege lata and de lege ferenda remarks
  p-ISSN: 2300-9853
  e-ISSN: 2353-7086
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Podatek - prawo
 • Samorz±dowe kolegia odwoławcze

  Adres url:
  DOI:

  75/11674
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski, Joanna Chała.
  Tytuł: Zamki i turnieje : turystyka pasjonatów kultury militarnej Europy

  ¬ródło: Turystyka Kulturowa. - 2015, nr 6, s. 21-35, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Castles and tournaments : tourism of military culture enthusiasts in Europe
  e-ISSN: 1689-4642
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Adres url:

  76/11674
  Autorzy: Maciej Bilek, Kinga Stawarczyk, Łukasz Łuczaj, Ewa Cie¶lik.
  Tytuł: Zawarto¶ć wybranych składników mineralnych i anionów nieorganicznych w sokach drzewnych z terenu Podkarpacia

  ¬ródło: Żywno¶ć. Nauka. Technologia. Jako¶ć = Food. Science. Technology. Quality. - 2015, iss. 3 (100), s. 138-147, bibliogr., streszcz. pol.
  p-ISSN: 1425-6959
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Drzewa - biochemia
 • Mikroelementy

  Adres url:
  DOI:

  77/11674
  Autorzy: Małgorzata Leszczyńska.
  Tytuł: Zróżnicowanie efektów rozwojowych w Polsce z perspektywy zmian relacji dochodów gospodarstw domowych

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 41, s. 307-318, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. z. 41: Gospodarka Polski 1990-2014. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gospodarstwo domowe - finanse

  Adres url:

  78/11674
  Autorzy: Anna Golonka.
  Tytuł: "Bat na pijanych kierowców", czyli o założeniach projektu ustawy o zmianie kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw

  ¬ródło: Wojskowy Przegl±d Prawniczy. - 2014, nr 4, s. 77-99, streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0137-7272
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo karne - projekty - Polska
 • Komunikacja drogowa - prawo - Polska

  Adres url:

  79/11674
  Autorzy: Krystyna Mihułka.
  Tytuł: "Nie lubię Niemców, bo nie" - o autorefleksji w postrzeganiu innych

  ¬ródło: Neofilolog. - 2014, nr 42/1, s. 63-76
  Uwagi: Tyt. nr. 42/1: Refleksja w uczeniu się języków obcych / pod red. Małgorzaty Jedynak
  p-ISSN: 1429-2173
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cudzoziemcy - socjologia
 • Postawy - socjologia

  Adres url:

  80/11674
  Autorzy: Jolanta Kowal.
  Tytuł: "Niewygodna dla władzy" twórczo¶ć poetycka Antoniego Goreckiego

  ¬ródło: Toruńskie Studia Bibliologiczne. - 2014, nr 1, s. 9-30, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2080-1807
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gorecki Antoni (1787-1861)
 • Cenzura - Polska - 19 w.
 • Cenzura - Rosja - 19 w.
 • Poezja polska - historia - 19 w.

  Adres url:

  81/11674
  Autorzy: Elżbieta Mazur.
  Tytuł: "Składam słowa/ dĽwigam swój czas" : kilka uwag do dyskursu o ocaleniu w poezji Tadeusza Różewicza (na lekcjach języka polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych)

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka. - 2014, Z. 9, s. 35-46, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-0484
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Różewicz Tadeusz (1921-2014) - twórczo¶ć
 • Poezja polska - 20-21 w.

  Adres url:

  82/11674
  Autorzy: Jolanta Kowal.
  Tytuł: "Talent (nie)wyższy nad mierno¶ć" : kilka uwag o zjawisku wierszomanii na Litwie w latach 1815-1830

  ¬ródło: Prace Polonistyczne. - 2014, Ser. 69, s. 9-20, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0079-4791
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dziennik Wileński (czasop.)
 • Zdolno¶ci
 • Litwa - kultura - 19 w.
 • Czasopisma literackie litewskie
 • Poezja - historia - 19 w.


  83/11674
  Autorzy: Marta Tabaczyńska, Jarosław Herbert.
  Tytuł: "The twins" bicycle city game, and quest : "Trail of Rzeszów national memory places" as new forms of cycle tourism as well as physical activity promotion among inhabitants of Rzeszów

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 226-233, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka - organizacja
 • Turystyka - wpływ na zdrowie
 • Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - turystyka

  Adres url:

  84/11674
  Autorzy: Marek Nalepa.
  Tytuł: "Trzeba wci±ż gdzie¶ jechać, wyruszać, przemierzać..." : Andrzej Stasiuk i jego niekończ±ca się opowie¶ć

  ¬ródło: Fraza. - 2014, Nr 4, s. 44-56, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1230-4832
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stasiuk Andrzej (1960-...)


  85/11674
  Autorzy: Bogumił Lewandowski, Paweł Pakla, Wojciech Wołek, Mariusz Jednakiewicz, Jakub Nicpoń.
  Tytuł: A fatal case of descending necrotizing mediastinitis as a complication of odontogenic infection : a case report

  ¬ródło: Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska. - 2014, Vol. 11, nr 3, s. 324-328, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 1731-5530
  e-ISSN: 1897-4252
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  DOI:

  86/11674
  Autorzy: Jacek Kęsik, Dariusz Bober.
  Tytuł: A method of controlling the electrical energy consumption consistent with the model of power modes

  ¬ródło: Przegl±d Elektrotechniczny. - 2014, R. 90, nr 3, s. 231-234, biliogr., streszcz. ang., pol.,
  Uwagi: Tyt. w jęz. pol.: Metoda sterowania zużyciem energii elektrycznej uwzględniaj±ca zróżnicowane tryby zasilania
  p-ISSN: 0033-2097
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  DOI:

  87/11674
  Autorzy: Bartosz Dziadek, Krzysztof Przednowek, Stanisław Cieszkowski.
  Tytuł: A time series analysis of the best results of sprint running in Poland between 2003-2013

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 5-10, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Biegi

  Adres url:

  88/11674
  Autorzy: Daniel Szymczyk, Mariusz Drużbicki, Magdalena Szczepanik, Katarzyna Bazarnik-Mucha, Marian Rzepko.
  Tytuł: Ability of maintaining balance in amateur boxers from "Walter" boxing club

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 131-139, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Boks
 • Rzeszów (woj. podkarpackie) - kultura fizyczna

  Adres url:

  89/11674
  Autorzy: Grzegorz Wisz, M. Barwiński, Piotr Sagan, Marian KuĽma.
  Tytuł: Ablacja polikryształów CR2TE3 z wykorzystaniem lasera ND3+:YAG

  ¬ródło: Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie ¦rodowiska. - 2014, nr 3, s. 27-30, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2083-0157
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Lasery - stosowanie

  DOI:

  90/11674
  Autorzy: Zbigniew Suraj, Piotr Grochowalski.
  Tytuł: About new version of RSDS system

  ¬ródło: Fundamenta Informaticae. - 2014, Vol. 135, iss. 4, s. 503-519, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0169-2968
  e-ISSN: 1875-8681
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.717
  Punktacja MNiSW: 15.000
  DOI:

  91/11674
  Autorzy: Justyna Lenik.
  Tytuł: Achievements of athletes from Podkarpackie voivodeship in national competitions (1989-2004)
  Tytuł: Osi±gnięcia lekkoatletów z Podkarpacia w zawodach ogólnopolskich (1989-2004)

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 3, s. 177-188, bibliogr.
  Uwagi: Tekst w jęz. pol. na s. 189-200
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sportowcy - socjologia
 • Podkarpackie województwo - sport

  Adres url:

  92/11674
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Łukasz Szmyd.
  Tytuł: Activities of national structures of the Second Polish Republic on the field of the organization of the tourism and the recreation of school children and teenagers in 1919-1939 years

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 140-153, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka - Polska - 1918-1939
 • Turystyka - organizacja

  Adres url:

  93/11674
  Autorzy: Justyna Lenik.
  Tytuł: Activities of Polish Gymnastic Society "Sokół" in the field of athletics in Galicia within the period from 1894 to 1919
  Tytuł: Działalno¶ć Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w zakresie lekkoatletyki na terenie Galicji w latach 1894-1919

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 1, s. 146-151
  Uwagi: Tekst w jęz. pol. na s. 151-157
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Towarzystwo Gimanstyczne "Sokół" - historia
 • Lekkoatletyka - historia
 • Galicja - 19-20 w.

  Adres url:

  94/11674
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Łukasz Szmyd.
  Tytuł: Activity of the Students' Tourist Club - first in Poland of academic sports club (1906-1914)
  Tytuł: Działalno¶ć Akademickiego Klubu Turystycznego - pierwszego w Polsce akademickiego klubu sportowego (1906-1914)

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 26-35, bibliogr.
  Uwagi: Tyt. w jęz. pol. na s. 36-45
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka - organizacje
 • Młodzież - sport

  Adres url:

  95/11674
  Autorzy: Anna Solińska, Ewa Dziurzyńska-Białek, Wiesław Guz, Antoni Samojedny, Monika Mierzwa-¦cisłowicz.
  Tytuł: Acute posttraumatic thoracic aortic changes in computed tomography imaging

  ¬ródło: Polish Journal of Radiology. - 2014, Vol. 79, suppl. 1, s. S28-S32
  p-ISSN: 1733-134X
  e-ISSN: 1899-0967
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Tomografia komputerowa
 • Choroby dziecięce

  Adres url:
  DOI:

  96/11674
  Autorzy: Agata Pier¶cieniak.
  Tytuł: Adaptive Management - rola wiedzy i współpracy w kreowaniu procesu zarz±dzania

  ¬ródło: Marketing i Rynek. - 2014, nr 5, s. 516-521, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1231-7853
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zarz±dzanie wiedz±

  Adres url:

  97/11674
  Autorzy: Dorota Ozga, Marek Wojtaszek, Aleksandra Gutysz-Wojnicka, Mariusz Bester, Elżbieta Mach-Lichota.
  Tytuł: Akceptacja choroby przez pacjentów leczonych w poradni leczenia bólu

  ¬ródło: Przedsiębiorczo¶ć i Zarz±dzanie. - 2014, T. 15, z. 12, cz. 2, s. 19-29, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Illness acceptance of patients from the pain treatment clinicTyt. T. 15, z. 12, cz 2: Organizacja i zarz±dzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie- czę¶ć II / red. Elżbieta Majchrzak-Kłokocka, Andrzej WoĽniak
  p-ISSN: 1733-2486
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ból - zapobieganie i leczenie

  Adres url:

  98/11674
  Autorzy: Dominik Szczepański.
  Tytuł: Akcja Wyborcza Solidarno¶ć i Ruch Społeczny AWS w Rzeszowie

  ¬ródło: Polityka i Społeczeństwo. - 2014, nr 3(12), s. 5-18, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1732-9639
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Partie polityczne - Polska
 • Akcja Wyborcza Solidarno¶ć


  99/11674
  Autorzy: Małgorzata Grzesik-Kulesza.
  Tytuł: Akty prawne z moc± ustawy w polskim prawie konstytucyjnym w latach 1921-1947

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2014, z. 15, s. 32-49, streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1643-0484 ; 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo - historia
 • Prawo konstytucyjne


  100/11674
  Autorzy: Stanisław Sagan, Viktoriya Serzhanova.
  Tytuł: Akty ustrojowe i konstytucje Islandii

  ¬ródło: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2014, T. 31, s. 419-434, streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. T. 31: Studia ustrojoznawcze : księga jubileuszowa profesora Andrzeja Pułło / pod red. Andrzeja Szmyta
  p-ISSN: 1734-5669
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Islandia - konstytucje
 • Islandia - ustrój

  Adres url:

  101/11674
  Autorzy: Agnieszka Ćwirlej-Sozańska.
  Tytuł: Aktywno¶ć fizyczna a stan zdrowia osób starszych
  Tytuł: Physical activity and health status of the elderly

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 2, s. 173-181, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ludzie starzy - zdrowotno¶ć

  Adres url:

  102/11674
  Autorzy: Karol Görnen, Adam Jurczak, Janusz Zieliński, Ewelina Wilk, Wojciech Duma.
  Tytuł: Aktywno¶ć fizyczna młodzieży w czasie wolnym na tle wybranych uwarunkowań

  ¬ródło: Journal of Health Sciences. - 2014, vol. 4, no. 13, s. 266-284
  Uwagi: Tyt. ang.: Physical activity of youth in their leisure time on the selected background
  p-ISSN: 2300-665X
  e-ISSN: 1429-9623
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sprawno¶ć motoryczna
 • Kultura fizyczna
 • Młodzież - rozwój fizyczny

  Adres url:
  DOI:

  103/11674
  Autorzy: Szczepan Kozak.
  Tytuł: Aktywno¶ć gospodarcza kobiet w Galicji w ¶wietle "Skorowidza przemysłowo-handlowego" z 1912 r. Zarys problematyki

  ¬ródło: Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku. - 2014, t. 12, s. 81-95, streszcz. ang.
  p-ISSN: 2080-8313
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Galicja - gospodarka
 • Galicja - socjologia
 • Kobieta - historia

  Adres url:

  104/11674
  Autorzy: Andrzej Bonusiak.
  Tytuł: Aktywno¶ć polityczna Polaków na Litwie i Ukrainie na przełomie XX i XXI wieku : studium przypadków

  ¬ródło: Polityka i Społeczeństwo. - 2014, nr 1(12), s. 57-71, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1732-9639
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Polacy za granic± - Ukraina
 • Polacy za granic± - Litwa


  105/11674
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski, Joanna Skowron.
  Tytuł: An analysis of the conceptual language used for the general theory of martial arts - Japanese, Polish and English terminology

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2014, Vol. 14, nr 1-4, s. 136-153, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. w j. pol.: Analiza języka pojęciowego dla ogólnej teorii sztuk walki - pojęcie japońskie, polskie i angielskie ; W wersji elektr. Vol. 14, nr. 3, s. 49-66
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz - słownictwo

  DOI:

  106/11674
  Autorzy: Dariusz Bober, Jacek Kęsik, Kamil Żyła.
  Tytuł: An overview of mobile solutions and applications for navigating visually impaire people

  ¬ródło: Logistyka. - 2014, nr 6, 2055-2061, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: pełny tekst na CD 3
  p-ISSN: 1231-5478
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000

  107/11674
  Autorzy: Małgorzata Gajewska, Mirosław Wielgo¶, Grzegorz Panek, Janina Marczewska.
  Tytuł: Analiza często¶ci występowania proapoptycznych białek p53 i p21 w nabłonkowych guzach jajnika

  ¬ródło: Ginekologia Polska. - 2014, nr 2, s. 111-116, bibliogr.
  Uwagi: Tytuł ang.: Incidence of proapoptotic proteins p53 and p21 in epithelial ovarian tumors
  p-ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jajnik - nowotwory

  Adres url:

  108/11674
  Autorzy: Justyna Leszczak, Andrzej Kwolek, Justyna Podgórska-Bednarz, Justyna Rykała, Anna Siewierska.
  Tytuł: Analiza czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u osób poddawanych rehabilitacji

  ¬ródło: Zamojskie Studia i Materiały. Fizjoterapia. - 2014, T. 16, z. 1, s. 35-44
  p-ISSN: 2300-7184
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Serce - choroby - rehabilitacja


  109/11674
  Autorzy: Lesław Niemczyk.
  Tytuł: Analiza finansowa przedsiębiorstwa bazuj±cego na wiedzy

  ¬ródło: Gospodarka Narodowa. - 2014, nr 4, s. 143-164, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Financial analysis of the knowledge-based enterprise
  p-ISSN: 0867-0005
  e-ISSN: 2300-5238
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Analiza finansowa
 • Przedsiębiorstwo - finanse
 • Gospodarka oparta na wiedzy

  Adres url:

  110/11674
  Autorzy: Jacek Bartman, Anna Koziorowska.
  Tytuł: Analiza oddziaływania odbiorników na jako¶ć energii - możliwo¶ci badawcze PTIwIE

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 573-580, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Energia


  111/11674
  Autorzy: Jan Zwolak.
  Tytuł: Analiza olejowego układu przepływowego i jako¶ci smarowania tarcz sprzęgłowych w przekładniach zębatych power Shift

  ¬ródło: Tribologia. - 2014, nr 4, s. 161-169, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Analysis of the oil flow and lubrication quality on the power Shift of disc clutch gearboxes
  p-ISSN: 0208-7774
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przekładnia zębata
 • Smarowanie

  Adres url:

  112/11674
  Autorzy: Artur Czapiga.
  Tytuł: Analiza pragmatyczna leksemu "wła¶nie" i jego odpowiedników w języku rosyjskim i angielskim

  ¬ródło: Studia Wschodniosłowiańskie. - 2014, t. 17, s. 151-164, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Polish lexeme wła¶nie and its Russian and English equivalents : a pragmatic survey
  p-ISSN: 1642-557X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Język polski
 • Język angielski
 • Język rosyjski
 • Semantyka lingwistyczna

  Adres url:

  113/11674
  Autorzy: Tomasz ¦piewak.
  Tytuł: Analiza struktury oraz instrumentów alokacji okresowych nadwyżek ¶rodków pieniężnych przedsiębiorstw w ¶wietle przemian gospodarczych w Polsce

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, Z. 39, s. 330-343, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. z. 39: W kierunku zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorstwo - finanse

  Adres url:

  114/11674
  Autorzy: Grzegorz Przysada, Dorota Smerecka, Justyna Rykała, Justyna Podgórska-Bednarz, Justyna Leszczak, Aleksandra Wilczek-Banc.
  Tytuł: Analiza tolerancji wysiłku oraz ocena zmęczenia u pacjentów po pomostowaniu tętnic wieńcowych poddanych rehabilitacji kardiologicznej
  Tytuł: Analysis of exercise tolerance and fatigue evaluation in patients after coronary artery bypass grafting undergoing cardiac rehabilitation

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 2, s. 141-151, Bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Serce - choroby
 • Rehabilitacja (med.)

  Adres url:

  115/11674
  Autorzy: Justyna Drzał-Grabiec, Ewa Puszczałowska-Lizis.
  Tytuł: Analiza wybranych parametrów postawy ciała zawodników uprawiaj±cych skoki do wody
  Tytuł: Analysis of selected parameters of body posture in novice divers

  ¬ródło: Medycyna Sportowa = Polish Journal of Sports Medicine. - 2014, Vol. 30, nr 2, s. 103-111
  p-ISSN: 1232-406X
  e-ISSN: 2084-431X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Postawa ciała - badanie
 • Skoki do wody - nauczanie i trening

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • PBL

  Adres url:

  116/11674
  Autorzy: Monika Binkowska-Bury, Paweł Więch, Izabela Sałacińska, Paweł Januszewicz.
  Tytuł: Analiza zmian w zachowaniach ryzykownych w grupie młodzieży akademickiej w Polsce południowo-wschodniej. Długookresowe badania prospektywne

  ¬ródło: Przegl±d Lekarski. - 2014, nr 11, s. 605-608, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Analysis of changes of risky behaviors among students from south-eastern Poland
  p-ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Studenci - badanie
 • Zachowanie - psychologia
 • Zachowanie - zaburzenia


  117/11674
  Autorzy: Stanisław Cieszkowski.
  Tytuł: Analysis of Olympic final competitions results in women's athletic jumping events in the years from 1968 to 2012

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 2, s. 117-122, bibliogr., tab., wykr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Lekkoatletyka - historia
 • Skok w dal - nauczanie i trening

  Adres url:

  118/11674
  Autorzy: Lech Lichołai, Marta Gargała, Marta Pisarek.
  Tytuł: Analysis of wayside shrines in selected areas of the Podkarpacki region
  Tytuł: Analiza obiektów małej architektury sakralnej w wybranych miejscowo¶ciach woj. Podkarpackiego

  ¬ródło: Architektura Krajobrazu. - 2014, nr 3, s. 15-17, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. nr. 3: Zieleń osiedlowa
  p-ISSN: 1641-5159
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Architektura sakralna
 • Podkarpackie województwo - folklor

  Adres url:

  119/11674
  Autorzy: Sławomir Jandzi¶.
  Tytuł: Antoni Marian Gabryszewski as a pioneer of orthopaedics and rehabilitation in Poland

  ¬ródło: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja. - 2014, Vol. 16, nr 5, s. 545-453, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1509-3492
  e-ISSN: 2084-4336
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ortopedia
 • Gabryszewski Antoni Marian (1864-1917)
 • Lekarze - biografie

  DOI:

  120/11674
  Autorzy: Ewa Żyracka.
  Tytuł: Antyoksydanty i toksyczne działanie kadmu na komórki drożdży Saccharomyces cerevisiae

  ¬ródło: Proceedings of ECOpole. - 2014, Vol. 8, nr 1, s. 331-338, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. w j. ang.: Antioxidants and toxic action of cadmium in yeast cells Saccharomyces cerevisiae
  p-ISSN: 1898-617X
  e-ISSN: 2084-4557
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przeciwutleniacze
 • Kadm - wpływ na ¶rodowisko
 • Drożdże

  DOI:

  121/11674
  Autorzy: Marcin Halicki, Tadeusz Kwater.
  Tytuł: Application of artificial neural network supporting 18 the process of portfolio management in terms of time investment 19 on the Warsaw Stock Exchange

  ¬ródło: Metody Ilo¶ciowe w Badaniach Ekonomicznych. - 2014, vol. 15, nr 2, s. 307-316, bibliogr., streszcz ang.
  p-ISSN: 2082-792X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sztuczna inteligencja

  Adres url:

  122/11674
  Autorzy: Łukasz Mroczyński-Szmaj.
  Tytuł: Arbiter i arbitraż - na przestrzeni dziejów. Historia polskiego s±downictwa polubownego do 1989 r.

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2014, z. 14, s. 129-144, streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • S±downictwo polubowne

  Adres url:

  123/11674
  Autorzy: Aneta Rejman, Małgorzata Janusz.
  Tytuł: Arising and the activity of "Sokół" in Rymanów (1907-1949)
  Tytuł: Powstanie i działalno¶ć gniazda "Sokoła" w Rymanowie (1907-1949)

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 1, s. 192-200
  Uwagi: Tekst w jęz. pol. na s. 201-208
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Towarzystwo Gimanstyczne "Sokół" - historia
 • Rymanów (woj. podkarpackie)

  Adres url:

  124/11674
  Autorzy: Justyna Podgórska-Bednarz, Justyna Wyszyńska, Mariusz Drużbicki, Grzegorz Przysada, Ewelina Czenczek-Lewandowska, Justyna Leszczak, Joanna Baran.
  Tytuł: Assessment of conformity and repeatability of chosen scales used for evaluation of gait after brain stroke
  Tytuł: Ocena zgodno¶ci i powtarzalno¶ci wybranych skal stosowanych w ocenie chodu po udarze mózgu

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T.12, nr 4, s. 326-333, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Chód - badanie
 • Udar mózgu - rehabilitacja

  Adres url:

  125/11674
  Autorzy: Dorota Ozga, Aleksandra Gutysz-Wojnicka, Marek Wojtaszek, Bogumił Lewandowski.
  Tytuł: Assessment of satisfaction with nursing in a group of patients with disorders of the nervous system based on the Newcastle Satisfaction with Nursing Scale (NSNS)
  Tytuł: Ocena satysfakcji z opieki pielęgniarskiej w grupie pacjentów ze schorzeniami układu nerwowego w oparciu o Skalę Zadowolenia z Pielęgnacji Newcastle

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 3, s. 224-231, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Opieka pielęgniarska
 • Układ nerwowy - choroby

  Adres url:

  126/11674
  Autorzy: Kamil Dudek, Mariusz Drużbicki, Grzegorz Przysada, Darian ¦piewak.
  Tytuł: Assessment of standing balance in patients after ankle fractures

  ¬ródło: Acta of Bioengineering and Biomechanics. - 2014, vol. 16, nr 4, s. 59-65, bibliogr.
  p-ISSN: 1509-409X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Staw skokowo-goleniowy - urazy

  Adres url:

  127/11674
  Autorzy: Krzysztof Warchoł, Karolina Przednowek.
  Tytuł: Assessment of the level of physical fitness and physical development of girls aged 13-15 years, students of gymnasium

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 1, s. 128-135
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dziewczęta - rozwój fizyczny
 • Młodzież szkolna - rozwój fizyczny
 • Młodzież szkolna - kultura fizyczna

  Adres url:

  128/11674
  Autorzy: Józef Gorzelany, Natalia Matłok, Dagmara Migut.
  Tytuł: Assessment of the mechanical properties of fresh soil- grown cucumber fruits

  ¬ródło: Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa. - 2014, Vol. 14, nr 4, s. 15-18, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 1641-7739
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ogórek - uprawa
 • Ogórek - jako¶ć


  129/11674
  Autorzy: Barbara Skoczyńska-Prokopowicz.
  Tytuł: Assisting the family : new innovative for social support for family

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe - Politechnika ¦l±ska. Organizacja i Zarz±dzanie. - 2014, z. 75, s. 149-156, streszcz. pol.
  Uwagi: Tyt. pol.: Asystent rodziny - innowacje dla wsparcia społecznego rodziny
  p-ISSN: 1641-3466
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Opieka społeczna - Polska - od 1980 r.


  130/11674
  Autorzy: Piotr Gronkowski, Marcin Wesołowski.
  Tytuł: Astronomia sferyczna w przykładach. Cz. 1

  ¬ródło: Fizyka w Szkole. - 2014, nr 4, s. 11-15
  p-ISSN: 0426-3383
  e-ISSN: 1689-1945
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Astronomia - nauczanie


  131/11674
  Autorzy: Piotr Gronkowski, Marcin Wesołowski.
  Tytuł: Astronomia sferyczna w przykładach. Cz. 2

  ¬ródło: Fizyka w Szkole. - 2014, nr 5, s. 16-18
  p-ISSN: 0426-3383
  e-ISSN: 1689-1945
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Astronomia - nauczanie


  132/11674
  Autorzy: Krzysztof Warchoł, Maria Zadarko-Domaradzka, Karolina H. Przednowek.
  Tytuł: Attitudes of physical education teachers to the profession in the light of empirical studies

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 2, s. 183-189, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wychowanie fizyczne i kultura fizyczna - nauczanie
 • Nauczyciele wychowania fizycznego - praca

  Adres url:

  133/11674
  Autorzy: Agata Pier¶cieniak, Sylwia Kos.
  Tytuł: Audyt technologiczny jako metoda oceny innowacyjno¶ci w MSP

  ¬ródło: Przegl±d Organizacji. - 2014, nr 4, s. 16-21, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0137-7221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kontrola gospodarcza - Polska
 • Innowacje - zarz±dzanie


  134/11674
  Autorzy: Grzegorz Oracz, Bożena Cukrowska, Jarosław Kierku¶, Józef Ryżko.
  Tytuł: Autoimmune markers in children with chronic pancreatitis

  ¬ródło: Przegl±d Gastroenterologiczny. - 2014, vol. 9, nr 3, s. 142-146, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1895-5770
  e-ISSN: 1895-4317
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zapalenie trzustki
 • Pediatria

  Adres url:
  DOI:

  135/11674
  Autorzy: Sylwester Czopek, Andrzej Pelisiak.
  Tytuł: Autostrady i co dalej?

  ¬ródło: Raport. - 2014, T. 9, s. 423-434
  p-ISSN: 2300-0511
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.500
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Archeologia


  136/11674
  Autorzy: Maciej Bilek, Maria Rybakowa.
  Tytuł: Azotany (III) i (V) w wodzie pitnej studni kopanych i wierconych z terenu Podkarpacia jako czynniki ryzyka methemoglobinemii

  ¬ródło: Przegl±d Lekarski. - 2014, Vol. 71, nr 10, s. 520-522
  p-ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Woda - jako¶ć - badanie
 • Chromatografia jonowymienna - stosowanie
 • Azotany - wpływ na zdrowie

  Adres url:

  137/11674
  Autorzy: Anna Mazur-P±czka, Grzegorz P±czka, Joanna Kostecka.
  Tytuł: Badania nad faun± glebow± w Polsce - dżdżownice

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 18, s. 95-96, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dżdżownice - badanie

  Adres url:

  138/11674
  Autorzy: Anna Pasternakiewicz, Maciej Bilek, Kinga Stawarczyk.
  Tytuł: Badania zawarto¶ci wybranych anionów nieorganicznych w wodach mineralnych i Ľródlanych - pod k±tem bezpieczeństwa zdrowotnego wody

  ¬ródło: Problemy Higieny i Epidemiologii. - 2014, Vol. 95, nr 3, s. 788-793, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1895-4316
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wody mineralne
 • Azotany - wpływ na ¶rodowisko

  Adres url:

  139/11674
  Autorzy: Aleksander Marszałek, Tomasz Ma¶.
  Tytuł: Badanie układów polaryzacji tranzystora w kształceniu inżynierów edukacji techniczno-informatycznej

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 623-629, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Elektronika - nauczanie
 • Technika - nauczanie
 • Informatyka - nauczanie


  140/11674
  Autorzy: Józef Gorzelany, Natalia Matłok.
  Tytuł: Badanie wybranych wła¶ciwo¶ci mechanicznych i chemicznych korzeni buraków cukrowych

  ¬ródło: Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego. - 2014, Vol. 3/4, nr 11, s. 11-14, streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The study of selected mechanical and chemical properties of sugar beet roots
  p-ISSN: 2084-9494
  e-ISSN: 2300-2018
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Burak cukrowy - chemia
 • Burak cukrowy - uprawa

  Adres url:

  141/11674
  Autorzy: Paweł Grata.
  Tytuł: Bank Krajowy : osobliwo¶ci bankowo¶ci galicyjskiej

  ¬ródło: Mówi± Wieki. - 2014, nr 1, s. 66-68
  p-ISSN: 1689-4189
  e-ISSN: 1689-4197
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Banki - historia


  142/11674
  Autorzy: Agnieszka Lis-Czapiga.
  Tytuł: Barwy w liryce Fiodora Glinki

  ¬ródło: Studia Językoznawcze. - 2014, T. 13, s. 115-125, streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. tomu: "Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny"
  p-ISSN: 1730-4180
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Poezja rosyjska
 • Barwy - słownictwo - Rosja

  Adres url:

  143/11674
  Autorzy: Bartosz Piechowicz, Przemysław Grodzicki, Iwona Piechowicz, Kinga Stawarczyk.
  Tytuł: Beer as olfactory attractant in the fight against harmful slugs Arion lusitanicus mabille 1868

  ¬ródło: Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology = Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Metrologia. - 2014, vol. 19, nr 1-2, s. 119-125, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Piwo jako atraktant w zwalczaniu szkodliwego ¶limaka z gatunku Arion lusitanicus mabile 1868
  p-ISSN: 1640-9019
  e-ISSN: 2084-4506
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • ¦linik luzytański

  Adres url:
  DOI:

  144/11674
  Autorzy: Robert Krasowski, Waldemar Nadolski, Paweł Król.
  Tytuł: Beginnings of the Jewish skiing in Poland (1919-1939)
  Tytuł: Pocz±tki narciarstwa w ¶rodowisku żydowskim w Polsce (1919-1939)

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 2, s. 214-225, streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. w jęz. pol. na s. 226-237
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Żydzi - sport - historia
 • Narciarstwo - Polska - 1918-1939 r.

  Adres url:

  145/11674
  Autorzy: Monika Cioch, Tadeusz Tuszyński.
  Tytuł: Biologiczne metody odkwaszania win gronowych

  ¬ródło: Nauki Inżynierskie i Technologie. - 2014, nr 1 (12), s. 9-23, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-5985
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  DOI:

  146/11674
  Autorzy: Antoni Krauz.
  Tytuł: Bioterroryzm narzędziem groĽnej broni CBRN dla infrastruktury krytycznej w globalnym ¶wiecie techniki

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 294-302, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bioterroryzm - zwalczanie
 • Terroryzm - zapobieganie i zwalczanie


  147/11674
  Autorzy: Agnieszka Uberman.
  Tytuł: Black revisited - colour lexicon

  ¬ródło: Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Językoznawstwo. - 2014, s. 219-236, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2081-903X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Barwy - słownictwo


  148/11674
  Autorzy: Stanisława Bazan-Socha, Joanna Żuk, Hanna Plutecka, Bogdan Jakieła, Ewa Mlicka-Kowalczyk, Bartosz Krzyżanowski, Cezary Marcinkiewicz, Lech Zaręba, Jan G. Bazan, Jacek Musiał.
  Tytuł: Blocking of Α1Β1 and Α2Β1 adhesion molecules inhibits eosinophil migration through human lung microvascular endothelial cell monolayer

  ¬ródło: Postępy Higieny i Medycyny Do¶wiadczalnej. - 2014, vol. 68, s. 1444-1451
  Uwagi: Tyt. pol.: Blokowanie molekuł adhezyjnych Α1 Β1 i Α2 Β1 hamuje migrację eozynofilów przez warstwę ludzkich komórek mikrowaskularnych pochodzenia płucnego
  p-ISSN: 0032-5449
  e-ISSN: 1732-2693
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.573
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Komórka (biol.) - biochemia

  Adres url:

  149/11674
  Autorzy: Katarzyna Buczek.
  Tytuł: Blog-tehnologiâ kak interesnoe i poleznoe sredstvo v processe usvaivaniâ inostrannogo âzyka

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Glottodydaktyka. - 2014, nr 6, s. 85-95, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-0484
  e-ISSN: 2084-4816
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: RUS
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Języki - nauczanie - metody
 • Blogi

  Adres url:

  150/11674
  Autorzy: Justyna Drzał-Grabiec, Aleksandra Truszczyńska.
  Tytuł: Body posture in young women involved in regular aerobic exercise

  ¬ródło: Human Movement. - 2014, Vol. 15, no. 4, s. 195-198, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1732-3991
  e-ISSN: 1899-1955
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Postawa ciała
 • Kobieta - zdrowotno¶ć
 • Aerobik - wpływ na zdrowie

  DOI:

  151/11674
  Autorzy: Anna Bajda-Wesołowska, Tomasz Bochnak, Monika Hozer.
  Tytuł: Bogaty grób kobiecy z wczesnej epoki żelaza odkryty w miejscowo¶ci Zabłotce, pow. jarosławski, stan. 27

  ¬ródło: Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego O¶rodka Archeologicznego. - 2014, T. 35, s. 105-125, bibliogr., streszcz. ang., niem.
  p-ISSN: 0137-5725
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Epoka żelaza
 • Zabłotce (woj. podkarpackie) - archeologia

  Adres url:

  152/11674
  Autorzy: Grzegorz Maroń.
  Tytuł: Bóg w polskim porz±dku prawnym

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Wyznaniowego. - 2014, t. 6, s. 57-76
  p-ISSN: 2080-3788
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bóg - filozofia
 • Prawo - etyka


  153/11674
  Autorzy: Monika Różycka-Kosmalska, Krzysztof Kaczmarek, Sebastian Stec, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Burza elektryczna - ocena kliniczna i postępowanie na oddziale intensywnej terapii kardiologicznej

  ¬ródło: Folia Cardiologica. - 2014, T. 9, nr 3, s. 254-262, bibliogr., streszcz. pol.
  Uwagi: Tyt. ang.: Electrical storm - clinical assessment and management in the intensive care unit
  p-ISSN: 2353-7752
  e-ISSN: 2353-7760
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kardiologia

  Adres url:

  154/11674
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Iwona Tabaczek-Bejster.
  Tytuł: Canoe tourism in Poland (1919-1939)

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 200-210, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka - Polska - 1918-1939

  Adres url:

  155/11674
  Autorzy: Rafał Kapica, Dagmara S±decka.
  Tytuł: Causes of accidents in the mountains - analysis of the activity of the Bieszczady group of the mountain rescue service (GOPR)

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 19-25, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ratownictwo górskie
 • Bieszczady - turystyka

  Adres url:

  156/11674
  Autorzy: Tadeusz Krzymowski, Stanisława Stefańczyk-Krzymowska, Jolanta Muszak, Przemysław Gilun, Marek Koziorowski.
  Tytuł: Cavernous sinus and its mysterious physiological functions : facts and hypotheses

  ¬ródło: Acta Biologica Cracoviensia s. Zoologia. - 2013/2015, no. 55-56, s. 7-15, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0001-530X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000

  157/11674
  Autorzy: Andrzej Maciejczak, Katarzyna Jabłońska, Danuta Baczek, Piotr Barna¶, Marcin Czternastek, Piotr Dudziak, Filip Georgiew, Barbara Jagiełło-Bajer, Bogdan Litwora, Piotr Ma¶lanka, Robert Konior, Janusz Orzech.
  Tytuł: Changes in spino-pelvic alignment after surgical treatment of isthmic spondylolisthesis

  ¬ródło: Neurologia i Neurochirurgia Polska. - 2014, Vol. 48, iss. 1, s. 21-29, bibliogr., streszcz.
  p-ISSN: 0028-3843
  e-ISSN: 1897-4260
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kręgozmyk
 • Kręgosłup - leczenie

  DOI:

  158/11674
  Autorzy: Marek Wojtaszek, Grzegorz Sta¶kiewicz, Kamil Torres, Krzysztof Jakubowski, Oliver Rácz, Elżbieta Cipora.
  Tytuł: Changes of procalcitonin level in multiple trauma patients

  ¬ródło: Anestezjologia Intensywna Terapia = Anaesthesiology Intensive Therapy. - 2014, T. 46, nr 2, s. 78-82, bibliogr., abstr.
  p-ISSN: 1731-2531
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Urazy - zapobieganie i leczenie
 • Prokalcytonina

  Adres url:
  DOI:

  159/11674
  Autorzy: Grzegorz Domino, Paweł ¦wi±tkowski, Piotr Matłosz.
  Tytuł: Characteristics and analysis of determinants for two-handed forehand in tennis

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 253-263, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Tenis - nauczanie i trening

  Adres url:

  160/11674
  Autorzy: Monika Wisz, Katarzyna Łukaszewska-Stanik, Wiesław Guz, Antoni Samojedny, Stanisław Wisz, Wojciech Stanik.
  Tytuł: Characteristics and distinctiveness of multiple sclerosis in children in magnetic resonance imaging

  ¬ródło: Polish Journal of Radiology. - 2014, Vol. 79, suppl. 1, s. S10-S15
  p-ISSN: 1733-134X
  e-ISSN: 1899-0967
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rezonans magnetyczny
 • Pediatria
 • Stwardnienie rozsiane

  Adres url:
  DOI:

  161/11674
  Autorzy: Stanisław Sagan, Viktoriya Serzhanova, Dominika Wapińska.
  Tytuł: Charakterystyka aktów ustrojowych autonomii nordyckich

  ¬ródło: Studia Iuridica Lublinensia. - 2014, T. 22, s. 121-133
  p-ISSN: 1731-6375
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Skandynawia - polityka
 • Prawo - teoria


  162/11674
  Autorzy: Justyna Leszczak, Justyna Drzał-Grabiec, Justyna Rykała, Justyna Podgórska-Bednarz, Maciej Rachwał.
  Tytuł: Charakterystyka wybranych parametrów antropometrycznych stopy prawej i lewej w warunkach odci±żenia i obci±żenia mas± własn±
  Tytuł: Characteristics of chosen lower limb anthropometric parameters in non-weight bearing and in weight-bearing conditions in school children

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 1, s. 55-61, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stopa - badanie

  Adres url:

  163/11674
  Autorzy: Aleksandra Truszczyńska, Justyna Drzał-Grabiec, Kazimierz R±pała, Adam Tarnowski, Krystyna Górniak, Jerzy Białecki.
  Tytuł: Charakterystyka wybranych parametrów postawy ciała u pacjentów z chorob± zwyrodnieniow± stawów biodrowych
  Tytuł: Characteristics of selected parameters of body posture in patients with hip osteoarthritis

  ¬ródło: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja. - 2014, Vol. 16, nr 3, s. 351-360, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1509-3492
  e-ISSN: 2084-4336
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Staw biodrowy
 • Postawa ciała
 • Kręgosłup

  Adres url:
  DOI:

  164/11674
  Autorzy: Rafał Maciuła, A. Hameren van, Antoni Szczurek.
  Tytuł: Charm meson production and double parton interactions at the LHC

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. B. - 2014, Vol. 45, nr 7, s. 1493-1504
  p-ISSN: 0587-4254
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.850
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 13.87.Ce Production
 • PACS: 14.65.Dw Charmed quarks

  Adres url:

  165/11674
  Autorzy: Waldemar Furmanek, Waldemar Lib.
  Tytuł: Chatterbot - wirtualny doradca : istota technologii, możliwo¶ci zastosowań edukacyjnych

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 2, s. 231-237, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 2 : Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technologia informacyjna
 • Multimedia - stosowanie


  166/11674
  Autorzy: Mariusz Partyka, Tadeusz Markowski, Jacek Paj±k, Krzysztof Gutkowski.
  Tytuł: Choroba Kikuchi-Fujimoto, jako rzadka przyczyna limfadenopatii szyjnej u 44-letniego pacjenta - opis przypadku i przegl±d pi¶miennictwa
  Tytuł: Kikuchi-Fujimoto disease as a rare cause of cervical lymphadenopathy in 44 years old patient - a case report and review of literature

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 3, s. 302-308, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Węzły chłonne - choroby

  Adres url:

  167/11674
  Autorzy: Piotr Kukla, Sebastian Stec, Marek Jastrzębski.
  Tytuł: Chorzy z arytmi± komorow± bez towarzysz±cej choroby strukturalnej serca

  ¬ródło: Medycyna Praktyczna. - 2014, nr 9, s. 34-38
  p-ISSN: 0867-499X
  e-ISSN: 1689-3247
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Serce - choroby


  168/11674
  Autorzy: Iwona Tabaczek-Bejster, Otylia Jędrzejczak.
  Tytuł: Chosen issues from the history of water polo all around the world (until year 1939)
  Tytuł: Wybrane zagadnienia z dziejów piłki wodnej na ¶wiecie (do 1939 r.)

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 2, s. 81-90
  Uwagi: Tekst w jęz. pol. s. 91-99
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Piłka wodna - historia

  Adres url:

  169/11674
  Autorzy: Aleksandra Gutysz-Wojnicka, Dorota Ozga, I. Kacprzyk, M. Zalewska.
  Tytuł: Chronic pain coping strategies

  ¬ródło: Przedsiębiorczo¶ć i Zarz±dzanie. - 2014, T. 15, z. 12, cz. 1, s. 29-42, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. T. 15, z. 12, cz. 1: Organizacja i zarz±dzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie - czę¶ć I / red. Elżbieta Majchrzak-Kłokocka, Andrzej WoĽniak
  p-ISSN: 1733-2486
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ból - zapobieganie i leczenie


  170/11674
  Autorzy: Sylwester Czopek.
  Tytuł: Chronologia i podziały kulturowe póĽnej epoki br±zu i wczesnej epoki żelaza na ziemiach polskich w ujeciu Józefa Kostrzewskiego - próba oceny z "perspektywy południowej"

  ¬ródło: Fontes Archaeologici Posnanienses. - 2014, Vol. 50, nr 1, s. 69-78, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0071-6863
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Epoka br±zu - Polska
 • Epoka żelaza - Polska
 • Kostrzewski Józef (1885-1969)


  171/11674
  Autorzy: Alina Owsiak.
  Tytuł: Chronologiczne starzenie się drożdży bez aktywnej dysmutazy ponadtlenkowej w długoterminowych hodowlach stacjonarnych

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 17, s. 69-76, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Drożdże - biochemia
 • Żywno¶ć - badanie

  Adres url:

  172/11674
  Autorzy: Marta Gargała, Czesława Tr±ba.
  Tytuł: Chwasty segetalne we współczesnym krajobrazie otwartym gminy Markowa
  Tytuł: Segetal weeds in contemporary open landscapes in the municipality of Markowa

  ¬ródło: Architektura Krajobrazu. - 2014, nr 1, s. 74-85, bibliogr.
  Uwagi: Tyt. nr. 1: Rekreacja w zieleni
  p-ISSN: 1641-5159
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Chwasty
 • Markowa (woj. podkarpackie)

  Adres url:

  173/11674
  Autorzy: Bartosz Piechowicz, Przemysław Grodzicki.
  Tytuł: Circadian changes in susceptibility of various species of Gryllidae to insecticides, depending on time in intoxication and size of tested group

  ¬ródło: Polish Journal of Environmental Studies. - 2014, Vol. 23, nr 5, s. 1861-1866, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1230-1485
  e-ISSN: 2083-5906
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.871
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Adres url:

  174/11674
  Autorzy: Monika Zaj±c-Mnich, Zbigniew Wi±cek, Marta Bańdur, Wiesław Guz.
  Tytuł: Clear-cell sarcoma of the kidney in a child - case report

  ¬ródło: Polish Journal of Radiology. - 2014, Vol. 79, suppl. 1, s. S65-S67
  p-ISSN: 1733-134X
  e-ISSN: 1899-0967
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Diagnostyka obrazowa
 • Pediatria
 • Nerki - choroby

  Adres url:
  DOI:

  175/11674
  Autorzy: Dorota Osuchowska.
  Tytuł: Collocation in dictionaries consulted by users of English at the advanced level

  ¬ródło: Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Językoznawstwo. - 2014, s. 181-191, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2081-903X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Język angielski


  176/11674
  Autorzy: Janusz Romanek, Grzegorz Sta¶kiewicz, Ryszard Maciejewski, Marek Wojtaszek, Marcin Chlebu¶, R. Sztembis.
  Tytuł: Common origin of left anterior descending artery and right coronary artery from right aortic sinus : presentation of rare variant

  ¬ródło: Folia Morphologica. - 2014, T. 73, nr 2, s. 234-237
  p-ISSN: 0015-5659
  e-ISSN: 1644-3284
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.336
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Tętnica główna


  177/11674
  Autorzy: Monika Homa, Rostyslav Hryniv.
  Tytuł: Comparison and oscillation theorems for singular Sturm-Liouville operators

  ¬ródło: Opuscula Mathematica. - 2014, Vol. 34, nr 1, s. 97-113
  p-ISSN: 1232-9274
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • MSC: 34B24 Sturm-Liouville theory (See also 34Lxx)
 • MSC: 34A36 Discontinuous equations
 • MSC: 34B09 Boundary value problems with an indefinite weigh
 • MSC: 34L40 Particular operators (Dirac, one-dimensional Schrödinger, etc.)

  Adres url:
  Adres url:
  DOI:

  178/11674
  Autorzy: Cezary Ku¶nierz, Wojciech J. Cynarski, Artur Litwiniuk.
  Tytuł: Comparison of aggressiveness levels in combat sports and martial arts male athletes to non-practising peers

  ¬ródło: Archives of Budo. - 2014, Vol. 10, s. 253-260, bibliogr., streszcz. ang.
  e-ISSN: 1643-8698
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz

  Adres url:

  179/11674
  Autorzy: Beata Belina-Tomkiewicz, Mirosław Drozd, Wiesław Guz, Antoni Samojedny, Małgorzata Rałowska, Krzysztof Kosydar.
  Tytuł: Computed tomography in the Emergency Department

  ¬ródło: Polish Journal of Radiology. - 2014, Vol. 79, suppl. 1, s. S23-S27
  p-ISSN: 1733-134X
  e-ISSN: 1899-0967
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Tomografia komputerowa
 • Diagnostyka obrazowa

  Adres url:
  DOI:

  180/11674
  Autorzy: Mariusz Rudy, Katarzyna Róg, Marian Gil, Elżbieta Głodek.
  Tytuł: Consumption of fish and fish products depending on the sex of consumers from podkarpackie province

  ¬ródło: Nauka Przyroda Technologie. - 2014, T. 8, z. 4, nr art. 52, bibliogr. streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Spożycie ryb i przetworów rybnych w zależno¶ci od płci konsumentów z województwa podkarpackiego
  p-ISSN: 1897-7820
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ryby - kucharstwo i przetwórstwo
 • Podkarpackie województwo

  Adres url:

  181/11674
  Autorzy: Jacek Kra¶.
  Tytuł: Control powers of the Voivodship Marshal in the tourism sector

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 2, s. 142-151, bibliogr. streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka - marketing
 • Podkarpackie województwo - turystyka
 • Marszałek województwa

  Adres url:

  182/11674
  Autorzy: Małgorzata Gajewska, Mirosław Wielgo¶, Grzegorz Panek.
  Tytuł: Critical analysis of cases of endometrial carcinoma of the uterine corpus incidentally diagnosed after incomplete surgery for other indications. Three case reports and a review of the literature

  ¬ródło: Przegl±d Menopauzalny. - 2014, nr 5, s. 305-309, bibliogr.
  p-ISSN: 1643-8876
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Macica - nowotwory

  Adres url:

  183/11674
  Autorzy: Katarzyna Jakubek-Kipa, Lucyna Lisowicz, Tomasz Klupa, Artur Mazur.
  Tytuł: Cukrzyca typu HNF1A MODY u 14-letniej dziewczynki z otyło¶ci±

  ¬ródło: Pediatria Polska. - 2014, Vol. 89, nr 6, s. 449-452, bibliogr.
  Uwagi: Tyt. ang.: Diabetes mellitus type HNF1A MODY in 14-year-old obese girl
  p-ISSN: 0031-3939
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cukrzyca

  DOI:

  184/11674
  Autorzy: Kazimierz Jaremczuk, Anna Mazurkiewicz, Anna Molter.
  Tytuł: Cultural determinants of attitudes toward career

  ¬ródło: Management. - 2014, vol. 18, nr 1, s. 301-313
  e-ISSN: 1429-9321
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kariera
 • Kultura organizacyjna

  Adres url:
  DOI:

  185/11674
  Autorzy: Beáta Balogová.
  Tytuł: Current state of knowledge in sociotherapy and Adler's therapy

  ¬ródło: Charity, Philanthropy and Social Work : quarterly of the Bronisław Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jarosław. - 2014, Nr 4, s. 7-, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2353-4605
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Praca społeczna


  186/11674
  Autorzy: Grzegorz Dolata.
  Tytuł: Cyfrowe archiwum profesora Kazimierza Brauna w Pracowni Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego

  ¬ródło: Podkarpackie Studia Biblioteczne. - 2014, nr 3, s. 55-57
  Uwagi: Dok. elektr.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Uniwersytet Rzeszowski - Biblioteka
 • Braun Kazimierz (1936-... ) - twórczo¶ć

  Adres url:

  187/11674
  Autorzy: Marian Gil, Elżbieta Głodek.
  Tytuł: Często¶ć spożycia wybranych Ľródeł tłuszczu w¶ród studentek Uniwersytetu Rzeszowskiego w zależno¶ci od wskaĽnika BMI

  ¬ródło: Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - 2014, R. 47, nr 1, s. 10-17, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0365-9445
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Tłuszcze jadalne - badanie
 • Studenci - fizjologia

  Adres url:

  188/11674
  Autorzy: Agnieszka Guzik, Katarzyna Bazarnik-Mucha, Andżelina Wolan-Nieroda.
  Tytuł: Często¶ć występowania i czynniki ryzyka urazów na lekcjach wychowania fizycznego u uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa podkarpackiego
  Tytuł: The frequency of occurrence and risk factors for injuries to primary and junior high schools students from the Podkarpackie Province during Physical Education classes

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 4, s. 355-364, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Urazy - sport
 • Wychowanie fizyczne i kultura fizyczna

  Adres url:

  189/11674
  Autorzy: Joanna Kostecka.
  Tytuł: Czuło¶ć ; Krysi ; Westchnienie trzecie ; Uwikłani w życie

  ¬ródło: Fraza. - 2014, nr 3, s. 134-135
  p-ISSN: 1230-4832
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Poezja polska - 21 w.


  190/11674
  Autorzy: Dorota Komorowska, Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka.
  Tytuł: Czy dodatkowe monitorowanie parametrów oddechowych jest potrzebne podczas znieczulania małych dzieci nowoczesnym aparatem do znieczulenia?

  ¬ródło: Anestezjologia i Ratownictwo. - 2014, R. 8, nr 3, s. 299-309, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Is any additional monitoring of respiratory parameters necessary when anaesthetizing young children with a modern anaesthesia machine?
  p-ISSN: 1898-0732
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pediatria
 • Anestezjologia
 • Znieczulanie - metody
 • Dziecko

  Adres url:

  191/11674
  Autorzy: Andrzej Zapałowski.
  Tytuł: Czy Polska powinna być regionalnym mocarstwem?

  ¬ródło: Przegl±d Geopolityczny. - 2014, T. 8, s. 259-272, streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-8836
  e-ISSN: 2392-067X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Polska - polityka


  192/11674
  Autorzy: Mirosław Twardowski.
  Tytuł: Czy zasadne jest stosowanie ''antropologicznej" koncepcji "rasy"?

  ¬ródło: Tarnowskie Studia Teologiczne. - 2014, T. 33, nr 1, s. 25-37, bibliogr., streszcz. pol., ang
  p-ISSN: 0239-4472
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  DOI:

  193/11674
  Autorzy: Marta Kawa, Anna Augustyńska-Prejsnar.
  Tytuł: Czynniki decyduj±ce o wyborze produktów tradycyjnych i regionalnych w opinii mieszkańców Podkarpacia

  ¬ródło: Journal of Agribusiness and Rural Development. - 2014, nr 3 (33), s. 51-59, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Factors influencing purchasing decisions for traditional and regional products among residents of the Podkarpacie voivodeship
  p-ISSN: 1899-5241
  e-ISSN: 1899-5272
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Produkt regionalny
 • Podkarpackie województwo
 • Konsumenci (ekon.) - badanie

  Adres url:

  194/11674
  Autorzy: Anna Augustyńska-Prejsnar, Zofia Sokołowicz.
  Tytuł: Czynniki kształtuj±ce jako¶ć sensoryczn± mięsa kurcz±t brojlerów

  ¬ródło: Wiadomo¶ci Zootechniczne. - 2014, R. 52, z. 2, s. 108-116, bibliogr., streszcza. ang.
  p-ISSN: 1731-8068
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000

  195/11674
  Autorzy: Magdalena Cyrek.
  Tytuł: Czynniki międzywojewódzkiego zróżnicowania udziału zatrudnienia w sektorze usług

  ¬ródło: Oeconomia Copernicana. - 2014, nr 1, s. 117-133
  Uwagi: Tyt. ang.: Factors of interregional differences in a share of service sector in employment
  p-ISSN: 2083-1277
  e-ISSN: 2353-1827
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Usługi - ekonomika
 • Zatrudnienie

  Adres url:
  DOI:

  196/11674
  Autorzy: Agata Pier¶cieniak.
  Tytuł: Czynniki sukcesu struktur współpracy nauki z praktyk±

  ¬ródło: Przedsiębiorczo¶ć i Zarz±dzanie. - 2014, T. 15, z. 10, cz. 2, s. 119-128, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The success factors of collaborative structures between science and practiceTyt. nr.: Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczo¶ci / red. Łukasz Sułkowski, Marian Walczak, Łukasz Prysiński
  p-ISSN: 1733-2486
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Adres url:

  197/11674
  Autorzy: Michał Parczewski.
  Tytuł: Daleko od przełomu

  ¬ródło: Slavia Antiqua. - 2014, T. 55, s. 237-253
  p-ISSN: 0080-9993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000

  198/11674
  Autorzy: Dorota Kopeć, Bernadetta Wojtuń-Sikora, Karolina H. Przednowek.
  Tytuł: Dance as a kind of physical activity of children and adolescents

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 3, s. 117-122, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Taniec
 • Dziecko - kultura fizyczna
 • Młodzież - kultura fizyczna

  Adres url:

  199/11674
  Autorzy: Piotr Cyrek.
  Tytuł: Decyzje rekrutacyjne w kreowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego

  ¬ródło: Marketing i Rynek. - 2014, nr 8, s. 823-829, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1231-7853
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kadry - polityka
 • Przedsiębiorstwa małe i ¶rednie - konkurencyjno¶ć
 • Handel detaliczny

  Adres url:

  200/11674
  Autorzy: Agnieszka Czech-Rogoyska.
  Tytuł: Denglische Werbesprache - eine Umfrage zum Verstehen von Anglizismen in der deutschen Sprache

  ¬ródło: Modern Management Review. - 2014, vol. 19, nr 3, s. 21-30, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Denglisch in the language of advertising - the survey on the degree of understanding of the anglicisms in german ; Tyt. pol.: Denglisch w języku reklam - ankieta badaj±ca stopień zrozumienia anglicyzmów w języku niemieckim
  p-ISSN: 2300-6366
  e-ISSN: 2353-0758
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: GER
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Język angielski a język niemiecki - słownictwo
 • Język niemiecki - wyrazy obce
 • Reklama - badania

  Adres url:
  DOI:

  201/11674
  Autorzy: Dorota Lizak, Wojciech Czarny.
  Tytuł: Determinants of physical activity in adult population vs. existing recommendations

  ¬ródło: Antropomotoryka. - 2014, Vol. 24, nr 65, s. 47-58, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1731-0652
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Społeczeństwo - kultura fizyczna

  Adres url:
  DOI:

  202/11674
  Autorzy: Paweł Lenik.
  Tytuł: Development directions of basketball in Poland in years 1945-1989
  Tytuł: Kierunki rozwoju koszykówki w Polsce w latach 1941989

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 3, s. 159-167, bibliogr.
  Uwagi: Tyt. w jęz. pol. na s. 168-176
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Koszykówka - historia

  Adres url:

  203/11674
  Autorzy: Artur Płonka, Paweł Król.
  Tytuł: Development of ski jumping technique before 1945
  Tytuł: Rozwój techniki skoków narciarskich przed 1945 r.

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 3, s. 209-215, bibliogr.
  Uwagi: Tyt. w jęz. pol. na s. 216-222
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Skoki narciarskie - nauczanie i trening
 • Skoki narciarskie - technika

  Adres url:

  204/11674
  Autorzy: Janusz Darocha, Jarosław Homa, Daniel Dudek, Wiesław Guz, Antoni Samojedny.
  Tytuł: Diagnostic imaging of cerebral cavernous angioma - case report and review of the literature

  ¬ródło: Polish Journal of Radiology. - 2014, Vol. 79, suppl. 1, s. S61-S64
  p-ISSN: 1733-134X
  e-ISSN: 1899-0967
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Naczyniaki wczesnodziecięce

  Adres url:
  DOI:

  205/11674
  Autorzy: Agnieszka Kostkiewicz, Wiesław Guz, Andrzej Gołofit, Magdalena Freygant, Krzysztof Terpin, Antoni Samojedny.
  Tytuł: Diagnostic imaging, its role and limitations in the diagnosis of arrhythmogenic right ventricular dysplasia/cardiomyopathy

  ¬ródło: Polish Journal of Radiology. - 2014, Vol. 79, suppl. 1, s. S39-S44
  p-ISSN: 1733-134X
  e-ISSN: 1899-0967
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Diagnostyka obrazowa

  Adres url:
  DOI:

  206/11674
  Autorzy: Piotr Cyrek.
  Tytuł: Diagnoza zasobów ludzkich i perspektywy zatrudnienia w przedsiębiorstwach handlu detalicznego

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarz±dzania, Finansów i Marketingu. - 2014, nr 34, s. 259-271, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1509-0507
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Handel detaliczny
 • Zatrudnienie
 • Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
 • Kadry - zarz±dzanie

  Adres url:

  207/11674
  Autorzy: Teresa Noga, Natalia Kochman, Łukasz Peszek, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Anita Paj±czek.
  Tytuł: Diatoms (Bacillariophyceae) in rivers and streams and on cultivated soils of the Podkarpacie region in the years 2007-2011

  ¬ródło: Journal of Ecological Engineering. - 2014, vol. 15, nr 1, s. 6-25, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2299-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Okrzemki - badanie
 • Podkarpackie województwo
 • Ekologia

  Adres url:
  DOI:

  208/11674
  Autorzy: Maciej Bilek.
  Tytuł: Dietetyka - wybrane zagadnienia. Cz. 4, Dieta podstawowa, ubogoenergetyczna i bogatoresztkowa

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2014, R. 17, nr 1, s. 33-36
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dieta

  Adres url:

  209/11674
  Autorzy: Maciej Bilek.
  Tytuł: Dietetyka - wybrane zagadnienia. Cz. 5, Diety niskotłuszczowa, niskowęglowodanowa, nisko- i wysokobiałkowa

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2014, R. 17, nr 2, s. 37-43
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dieta

  Adres url:

  210/11674
  Autorzy: Maciej Bilek.
  Tytuł: Dietetyka - wybrane zagadnienia. Cz. 6, Diety z modyfikacjami konsystencji i składników mineralnych

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2014, R. 17, nr 3, s. 36-42
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dieta

  Adres url:

  211/11674
  Autorzy: Maciej Bilek.
  Tytuł: Dietetyka - wybrane zagadnienia. Cz. 7, Dieta lekkostrawna

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2014, R. 17, nr 4, s. 40-45
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dieta

  Adres url:

  212/11674
  Autorzy: Maria Kurowska, Piotr Przybylski, Daria Przybylska, Wojciech Przybylski, Jacek Tabarkiewicz.
  Tytuł: Differences in the frequency of overweight and obesity measured by means of body adiposity index (BAI) or body fat percentage (BF p.c.) in 18-year-old students from southeastern Poland

  ¬ródło: Hygeia Public Health. - 2013, nr 3, s. 308-314
  Uwagi: Tyt. pol.: Różnice w często¶ci rozpoznawania nadwagi i otyło¶ci przy zastosowaniu wskaĽnika otłuszczenia ciała (BAI) oraz odsetka tkanki tłuszczowej (BF proc.) u 18-letnich uczniów z południowo-wschodniej Polski
  p-ISSN: 1509-1945
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Otyło¶ć
 • Młodzież - zdrowotno¶ć

  Adres url:

  213/11674
  Autorzy: Anna Mazur-Rylska, Wojciech Czarny, Marta Niewczas.
  Tytuł: Distribution of changes in the center of pressure position in the frontal plane in healthy children and in children with mild mental disability participating in 10-week equestrian classes

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 217-225, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dziecko - zdrowotno¶ć
 • Jazda konna
 • Hipoterapia
 • Dziecko upo¶ledzone - rozwój psychofizyczny

  Adres url:

  214/11674
  Autorzy: Alicja Markuszewska-Kuczyńska, Cecilia Bjorkvall, Fryderyk Lorenz, Grazina Kleinotiene, Monika Klimkowska, Maciej Machaczka.
  Tytuł: Długotrwała pancytopenia po chemioterapii jako objaw demaskuj±cy chorobę Gauchera u pacjentki z rakiem płuca

  ¬ródło: Acta Haematologica Polonica. - 2014, nr 3, s. 294-300, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Long-lasting pancytopenia after chemotherapy as a disclosing symptom of Gaucher disease in a patient with lung cancer
  p-ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Chemioterapia
 • Płuca - nowotwory
 • Choroba Gauchera


  215/11674
  Autorzy: Kazimierz Cyran.
  Tytuł: Dochód jako czynnik różnicuj±cy zachowania konsumentów na rynku żywno¶ci (na przykładzie mieszkańców województwa podkarpackiego)

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 38, s. 365-376, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. z. 38: W kierunku zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Konsumenci (ekon.) - badanie
 • Podkarpackie województwo - socjologia

  Adres url:

  216/11674
  Autorzy: Barbara Skoczyńska-Prokopowicz.
  Tytuł: Dom Pomocy Społecznej "LE¦NIÓWKA" w Turzy, jako wzorcowa placówka realizuj±ca założenia polityki społecznej wobec osób starszych

  ¬ródło: Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka. - 2014, nr 4, s. 74-92, bibliogr.
  Uwagi: Tyt. ang.: Social Assistance Institution "LE¦NIÓWKA" in Turza, as a model institution realising assumptions of social policy towards older people
  p-ISSN: 1896-0049
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Polityka społeczna
 • Ludzie starzy
 • Domy pomocy społecznej

  Adres url:

  217/11674
  Autorzy: Elżbieta Borowiec-Domka, Edyta Barna¶.
  Tytuł: Dostępno¶ć do badań cytologicznych i mammograficznych w województwie podkarpackim w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka szyjki macicy i raka piersi
  Tytuł: Availability of Pap Tests and Mammography in the Podkarpacie Province Provided Within the Framework of Population-Based Breast and Cervical Cancer Screening

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 3, s. 232-237, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sutki - nowotwory - diagnostyka
 • Szyjka macicy - nowotwory - diagnostyka

  Adres url:

  218/11674
  Autorzy: Grażyna Ryba.
  Tytuł: Droga krzyżowa. Przestrzeń sakralna i sakralizacja przestrzeni we współczesnych realizacjach rzeĽbiarskich
  Tytuł: Stations of the Cross. The sacred space and space sacralisation in the context of modern sculptural achievements

  ¬ródło: Sacrum et Decorum : materiały i studia z historii polskiej sztuki sakralnej. - 2014, R. 7, s. 36-62
  Uwagi: Tekst równol. pol., ang.
  p-ISSN: 1689-5010
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sztuka sakralna
 • RzeĽba polska


  219/11674
  Autorzy: Tomasz Potocki, Krzysztof Opolski.
  Tytuł: Dualizm decyzyjny w podejmowaniu ryzykownych decyzji

  ¬ródło: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2014, nr 10, s. 3-18, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0860-6846
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorstwo - zarz±dzanie
 • Ryzyko - zarz±dzanie


  220/11674
  Autorzy: Krzysztof Krupa.
  Tytuł: Dydaktyczne obrazy dynamiczne w kształtowaniu rozumienia parametrów elementów i układów elektronicznych

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 536-541, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Elektronika - nauczanie


  221/11674
  Autorzy: Krystyna Mihułka.
  Tytuł: Dylematy współczesnej glottodydaktyki : język - kultura, interlingwalizm - interkulturowo¶ć

  ¬ródło: Języki Obce w Szkole. - 2014, nr 3, s. 78-87
  p-ISSN: 0446-7965
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Języki - nauczanie

  Adres url:

  222/11674
  Autorzy: Agnieszka Jarmuziewicz, Sławomir Snela, Arkadiusz Bielecki, Joanna Dudek, Katarzyna Bazarnik-Mucha.
  Tytuł: Dynamics of the increase in strength and girth of quadriceps muscle after the reconstruction of anterior cruciate ligament

  ¬ródło: Polish Orthopedics and Traumatology. - 2014, vol. 79, s. 71-76, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0009-479X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Więzadła stawu kolanowego - urazy
 • Kolano - mechanika

  Adres url:

  223/11674
  Autorzy: Mariola Garczyńska, Joanna Kostecka.
  Tytuł: Dynamika muchówek ziemiórkowatych (Sciaridae) na odpadach organicznych w skrzynce ekologicznej w laboratorium

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 17, s. 31-36, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ziemiórki - biologia
 • Odpady organiczne
 • Dżdżownice - hodowla

  Adres url:

  224/11674
  Autorzy: Radosław Grabowski.
  Tytuł: Dysfunkcjonalno¶ć stosowanej klasyfikacji konstytucji ze względu na tryb ich zmiany na przykładzie współczesnych państw europejskich

  ¬ródło: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2014, T. 31, s. 567-580, streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. T. 31: Studia ustrojoznawcze : księga jubileuszowa profesora Andrzeja Pułło / pod red. Andrzeja Szmyta
  p-ISSN: 1734-5669
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Konstytucja
 • Europa - konstytucje

  Adres url:

  225/11674
  Autorzy: Łukasz Maciura.
  Tytuł: Dyskretyzacja z nadzorem tablic danych przy użyciu wielordzeniowego procesora karty graficznej (GPU)

  ¬ródło: Przegl±d Elektrotechniczny. - 2014, R. 90, nr 5, s. 114-117
  Uwagi: Tyt. ang.: Supervised discretization of data arrays using multicore GPU
  p-ISSN: 0033-2097
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bioinformatyka

  Adres url:
  DOI:

  226/11674
  Autorzy: Agata Ludera-Ruszel.
  Tytuł: Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawno¶ć w zakresie dostępu do zatrudnienia

  ¬ródło: Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2014, nr 8, s. 21-26
  p-ISSN: 0032-6186
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dyskryminacja
 • Niepełnosprawni - praca


  227/11674
  Autorzy: Mieczysław Janowski.
  Tytuł: Dyskusyjna równo¶ć w wyborach do organów stanowi±cych jednostek samorz±du terytorialnego

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2014, z. 14, s. 189-195, streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d terytorialny
 • Wybory samorz±dowe

  Adres url:

  228/11674
  Autorzy: Piotr Cyrek.
  Tytuł: Dysproporcje w poziomie oferty handlowej w województwie podkarpackim. Cz. 2, Ocena zakresu asortymentowego placówek handlu detalicznego

  ¬ródło: Handel Wewnętrzny. - 2014, nr 1, s. 48-59
  p-ISSN: 0438-5403
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Handel detaliczny
 • Podkarpackie województwo - gospodarka

  Adres url:

  229/11674
  Autorzy: Piotr Cyrek.
  Tytuł: Dysproporcje w poziomie oferty handlowej w województwie podkarpackim. Cz. 3, Ocena personelu sprzedażowego podmiotów detalicznych

  ¬ródło: Handel Wewnętrzny. - 2014, nr 3, s. 80-92, bibliogr., streszcz. pol., ang., rus.
  p-ISSN: 0438-5403
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Handel detaliczny
 • Podkarpackie województwo - gospodarka

  Adres url:

  230/11674
  Autorzy: Kazimierz Cyran, Sławomir Dybka.
  Tytuł: Dystrybucja produktów na tle pozostałych obszarów wykorzystania Internetu w przedsiębiorstwach sektora żywno¶ciowego (np. woj. podkarpackiego)

  ¬ródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2014, nr 347, s. 75-85, bibliogr.
  Uwagi: Tyt. nr. 347 : Ekonomia / red. Jerzy Sokołowski, Magdalena Rękas, Grażyna Węgrzyn
  p-ISSN: 1899-3192
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Internet - stosowanie - gospodarka
 • Przedsiębiorstwo - komputeryzacja


  231/11674
  Autorzy: Dariusz Opaliński.
  Tytuł: Dyszlem i pod par±, czyli o galicyjskim pocztowo-kolejowym rozkładzie jazdy w 1867 r.

  ¬ródło: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. - 2014, nr 4
  p-ISSN: 0023-5881
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Galicja - historia
 • Kolejnictwo - historia
 • Poczta


  232/11674
  Autorzy: Ryszard Kata.
  Tytuł: Działalno¶ć banków w sferze obsługi finansowej agrobiznesu w Polsce

  ¬ródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2014, nr 360, s. 82-90, bibliogr.
  Uwagi: Tyt. nr. 360 : Agrobiznes 2014. Problemy ekonomiczne i społeczne / red. Anna Olszańska, Joanna Szymańska
  p-ISSN: 1899-3192
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Banki - finanse
 • Agrobiznes - zarz±dzanie


  233/11674
  Autorzy: Katarzyna Kłosowska-Lasek.
  Tytuł: Działania informacyjno-edukacyjne powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów

  ¬ródło: Samorz±d Terytorialny. - 2014, nr 3, s. 43-56, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0867-4973
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d terytorialny
 • Miejski Rzecznik Konsumentów


  234/11674
  Autorzy: Katarzyna Szafarz, Wojciech Tarała, Artur Mazur.
  Tytuł: Dziecko w izbie przyjęć zatrute rozpuszczalnikiem organicznym

  ¬ródło: Pediatria Po Dyplomie. - 2014, nr 5, s. 59-64
  p-ISSN: 1508-0110
  e-ISSN: 2449-965X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dziecko - zdrowotno¶ć
 • Zatrucia chemikaliami


  235/11674
  Autorzy: Joanna Zakrzewska-Koperska, Paweł Derejko, Franciszek Walczak, Piotr Urbanek, Robert Bodalski, Michał Orczykowski, Łukasz Kalińczuk, Zbigniew Jedynak, Ilona Michałowska, Artur Oręziak, Maria Bilińska, Andrzej Przybylski, Łukasz Szumowski.
  Tytuł: Early stage of left atrium remodelling predicts better outcome in long-term follow-up of atrial fibrillation ablation

  ¬ródło: Kardiologia Polska. - 2014, nr 10, s. 925-933, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł pol.: Wczesny etap przebudowy lewego przedsionka jako czynnik prognostyczny skuteczno¶ci ablacji migotania przedsionków w obserwacji odległej
  p-ISSN: 0022-9032
  e-ISSN: 1897-4279
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kardiologia

  Adres url:

  236/11674
  Autorzy: Teresa Noga, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Anita Paj±czek, Natalia Kochman, Łukasz Peszek.
  Tytuł: Ecological assessment of the San river water quality on the area of the san valley landscape park

  ¬ródło: Journal of Ecological Engineering. - 2014, Vol. 15, nr 4, s. 12-22, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2081-139X
  e-ISSN: 2299-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ekologia
 • Okrzemki - badanie

  Adres url:
  DOI:

  237/11674
  Autorzy: Aleksander Piecuch.
  Tytuł: Edukacja coraz bardziej mobilna

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 2, s. 32-41, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 2 : Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Edukacja - rozwój
 • Technologia informacyjna


  238/11674
  Autorzy: Tadeusz Półchłopek.
  Tytuł: Edukacja czytelnicza i medialna w pracy nauczyciela

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka. - 2014, Z. 9, s. 119-130, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-0484
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Edukacja medialna
 • Język polski - nauczanie
 • Czytelnictwo


  239/11674
  Autorzy: Waldemar Furmanek.
  Tytuł: Edukacja zawodowa a przemiany cywilizacyjne

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 157-167, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Edukacja
 • Zawód
 • Praca - socjologia
 • Społeczeństwo informacyjne


  240/11674
  Autorzy: Maria Zadarko-Domaradzka, Piotr Matłosz, Krzysztof Warchoł.
  Tytuł: Edukacja zdrowotna w szkolnej praktyce procesu wychowania fizycznego

  ¬ródło: Problemy Higieny i Epidemiologii. - 2014, Vol. 95, nr 3, s. 673-678, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1895-4316
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Edukacja zdrowotna
 • Nauczyciele wychowania fizycznego
 • Wychowanie fizyczne i kultura fizyczna - nauczanie

  Adres url:

  241/11674
  Autorzy: Wacław Jarecki, Jan Buczek, Dorota Bobrecka-Jamro.
  Tytuł: Efektywno¶ć ochrony insektycydowej rzepaku ozimego acetamiprydem

  ¬ródło: Fragmenta Agronomica. - 2014, Vol. 31, nr 1, s. 18-24, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Efficiency of insecticide protection of winter oilseed rape with acetamiprid
  p-ISSN: 0860-4088
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rzepak ozimy - uprawa

  Adres url:

  242/11674
  Autorzy: Bogdan Ludwiczak.
  Tytuł: Efektywno¶ć wydatków powiatów wschodniego regionu Polski w latach 2008-2012

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, Z. 40, s. 125-136, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. z. 40: Efektywno¶ć i skuteczno¶ć gospodarowania finansami jednostek samorz±du terytorialnego w kontek¶cie stabilno¶ci finansowej
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d terytorialny - finanse
 • Polska Wschodnia - finanse

  Adres url:

  243/11674
  Autorzy: Edmund Hajduk, Janina Kaniuczak, Stanisław Wła¶niewski, Małgorzata Nazarkiewicz.
  Tytuł: Effect of liming and mineral fertilization on copper content in potato tubers (Solanum tuberosum L.) and green matter of fodder sunflower (Helianthus annuus L.) cultivated on loessial soil

  ¬ródło: Journal of Elementology. - 2014, vol. 19, nr 2, s. 423-432, bibliogr., streszcz., ang., pol.
  Uwagi: Tyt. pol.: Wpływ wapnowania i nawożenia mineralnego na zawarto¶ć miedzi w bulwach ziemniaka (Solanum tuberosum L.) i zielonej masie słonecznika pastewnego (Helianthus annuus L.) uprawianych na glebie lessowej
  p-ISSN: 1644-2296
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.690
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jęczmień jary - nawożenie
 • Pszenica ozima - nawożenie

  Adres url:
  DOI:

  244/11674
  Autorzy: Wojciech Czarny, Wojciech Bajorek, Paweł Król, Marian Rzepko, Gabriel Bobula, Paulina Hałoń.
  Tytuł: Effect of strength on serving effectiveness in volleyball

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 1, s. 31-37
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Siatkówka (sport) - nauczanie i trening

  Adres url:

  245/11674
  Autorzy: Dorota Bobrecka-Jamro, Wacław Jarecki.
  Tytuł: Effect of the sowing date on the size and quality of the seed yield of the yellow lupine (Lupinus luteus L.)

  ¬ródło: Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura. - 2014, Z. 13 (2), s. 13-22
  Uwagi: Tyt. pol.: Wpływ terminu siewu na wielko¶ć i jako¶ć plonu nasion łubinu żółtego (Lupinus luteus L.)
  p-ISSN: 1644-0625
  e-ISSN: 2300-8504
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Łubin żółty - uprawa

  Adres url:

  246/11674
  Autorzy: Agnieszka Podolak-Machowska, Joanna Kostecka, Tadeusz Librowski, Michał Santocki, Janusz Bigaj, Barbara Płytycz.
  Tytuł: Effects of anesthetic compounds on responses of earthworms to electrostimulation

  ¬ródło: Folia Biologica. - 2014, Vol. 62, iss. 2, s. 155-162, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0015-5497
  e-ISSN: 1734-9168
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.882
  Punktacja MNiSW: 15.000
  DOI:

  247/11674
  Autorzy: Adam Czudec.
  Tytuł: Ekonomiczne, ¶rodowiskowe i społeczne funkcje drobnych gospodarstw rolnych

  ¬ródło: Wie¶ i Rolnictwo. - 2014, nr 2, s. 123-143, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The economic, environmental and social functions of small farms
  p-ISSN: 0137-1673
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gospodarstwo rolne - ekonomika
 • Gospodarstwo rolne - socjologia

  Adres url:

  248/11674
  Autorzy: Roman Chorób.
  Tytuł: Ekspansja innowacyjnych struktur integracyjnych w kontek¶cie kreatywno¶ci i konkurencyjno¶ci

  ¬ródło: Przedsiębiorczo¶ć i Zarz±dzanie. - 2014, T. 15, z. 10, cz. 2, s. 9-18, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The expansion of innovative integration structures in the context of creativity and competitiveness;Tyt. nr.: Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczo¶ci / red. Łukasz Sułkowski, Marian Walczak, Łukasz Prysiński
  p-ISSN: 1733-2486
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Innowacje
 • Konkurencja

  Adres url:

  249/11674
  Autorzy: Ireneusz Stefaniuk, Iwona Rogalska, Andrzej Suchocki, Marek Berkowski, Bogumił Cieniek, Piotr Potera.
  Tytuł: Electron paramagnetic resonance studies of manganese and cobalt ions in YAlO3 crystals

  ¬ródło: Optica Applicata. - 2014, vol. 44, no. 1, s. 113-121, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0078-5466
  e-ISSN: 1899-7015
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.461
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Fizyka

  Adres url:
  DOI:

  250/11674
  Autorzy: Jolanta Kluz-Zawadzka, Anna Hartman-Ksycińska, Bogumił Lewandowski.
  Tytuł: Emergent management of scorpion sting
  Tytuł: Postępowanie ratownicze po ukłuciu skorpiona

  ¬ródło: Przegl±d Epidemiologiczny. - 2014, vol. 68, nr 4, s. 685-688, 771-774, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tekst w j. ang. s.: 685-68 ; w j. pol. s. 771-774
  p-ISSN: 0033-2100
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Uk±szenie przez skorpiona
 • Ratownictwo medyczne

  Adres url:

  251/11674
  Autorzy: Paweł Fr±czek.
  Tytuł: Energetyka j±drowa a modernizacja sektora energii w Polsce

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 37, s. 344-354, Bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. z. 37: Gospodarka Polski 1990-2013. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Energia j±drowa

  Adres url:

  252/11674
  Autorzy: T. Z±bek, E. Semik, Maciej Wnuk, A. Fornal, Artur Gurgul, Monika Bugno-Poniewierska.
  Tytuł: Epigenetic structure and the role of polymorphism in the shaping of DNA methylation patterns of equine OAS1 locus

  ¬ródło: Journal of Applied Genetics. - 2015, Vol. 56, iss. 2, s. 231-238, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Published online: 7 September 2014
  p-ISSN: 1234-1983
  e-ISSN: 2190-3883
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 1.477
  Punktacja MNiSW: 20.000
  DOI:

  253/11674
  Autorzy: Paweł Krutys, Tadeusz Kwater, Ewa Żesławska, Robert Pękala.
  Tytuł: Estymacja stanu z nieci±głymi pomiarami dla modelu matematycznego opisanego równaniami różniczkowymi typu hiperbolicznego

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 605-610, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Modele matematyczne
 • Równania różniczkowe - stosowanie


  254/11674
  Autorzy: Witold Jedynak.
  Tytuł: Ethical problems of the sociologists profession : Polish perspective

  ¬ródło: Economics & Sociology. - 2014, Vol. 7, No. 4, s. 104-112, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2071-789X
  e-ISSN: 2306-3459
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Socjolodzy - etyka

  Adres url:
  DOI:

  255/11674
  Autorzy: Oksana Weretiuk.
  Tytuł: European identity and national identity in the prose of the Polish-Ukrainian borderland named Galicia

  ¬ródło: Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Literatura i Kultura. - 2014, s. 107-119, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2081-9048
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Galicja - literatura polska


  256/11674
  Autorzy: Dominik Szczepański.
  Tytuł: European Parliament elections in Poland in 2014

  ¬ródło: Political Preferences. - 2014, nr 9, s. 97-110, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-327X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Parlament Europejski
 • Integracja europejska
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 r.

  Adres url:

  257/11674
  Autorzy: Justyna Drzał-Grabiec, Aleksandra Truszczyńska.
  Tytuł: Evaluation of selected postural parameters in children who practice kyokushin karate

  ¬ródło: Biomedical Human Kinetics. - 2014, Vol. 6, iss. 1, s. 69-73, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2080-2234
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Postawa ciała
 • Dziecko - kultura fizyczna
 • Karate

  Adres url:
  DOI:

  258/11674
  Autorzy: Sławomir Drozd, Paweł Król, Michał Sarna, Kamil Król, Bartłomiej Czarnota, Marian Rzepko.
  Tytuł: Evaluation of the ability to keep the balance in ski training of students of the Rzeszów university

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 234-242, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Narciarstwo - nauczanie i trening
 • Studenci - kultura fizyczna

  Adres url:

  259/11674
  Autorzy: Katarzyna Borycka, Idalia Kasprzyk.
  Tytuł: Evaluation of the effect of weather on concentrations of airborne Artemisia pollen using circular statistic.

  ¬ródło: Acta Agrobotanica. - 2014, Vol. 67, z. 1, s. 3-13, bibliogr. streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 0065-0951
  e-ISSN: 2300-357X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pyłki - badanie
 • Bylica pospolita


  260/11674
  Autorzy: Artur Płonka, Paweł Król.
  Tytuł: Evolution of the technique in ski jumps in 1945-1992
  Tytuł: Ewolucja techniki skoków narciarskich w latach 1945-1992

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 3, s. 201-204, bibliogr.
  Uwagi: Tyt. w jęz. pol. na s. 205-208
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Skoki narciarskie - nauczanie i trening
 • Skoki narciarskie - technika

  Adres url:

  261/11674
  Autorzy: Tomasz Koziełło.
  Tytuł: Ewolucja politycznej relewancji Ligi Polskich Rodzin (2001-2010)

  ¬ródło: Polityka i Społeczeństwo. - 2014, nr 3(12), s. 45-57, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1732-9639
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Partie polityczne - Polska
 • Partie polityczne - socjologia


  262/11674
  Autorzy: Teresa Noga, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Anita Paj±czek, Łukasz Peszek, Natalia Kochman.
  Tytuł: Expansion of didymosphenia geminata (Lyngbe) M. Schmidt (Bacillariophyceae) in running Waters in S-E Poland : new records in the Podkarpacie Region

  ¬ródło: Journal of Ecological Engineering. - 2014, vol. 15, nr 2, s. 31-39, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2299-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ekologia

  Adres url:
  DOI:

  263/11674
  Autorzy: Jerzy Michalczuk.
  Tytuł: Expansion of the syrian woodpecker Dendrocopos syriacus in Europe and Western Asia

  ¬ródło: Ornis Polonica. - 2014, vol. 55, z. 3, s. 149-161, bibliogr., streszcz. ang., pol
  Uwagi: Tyt. pol.: Ekspansja dzięcioła białoszyjego Dendrocopossyriacus w Europie i Azji Zachodniej
  p-ISSN: 2081-9706
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dzięcioł białoszyi

  Adres url:

  264/11674
  Autorzy: Anna Jacek.
  Tytuł: Extrajudicial ways of compensating for medical damage in Poland

  ¬ródło: Progress in Health Sciences. - 2014, Vol. 4, no. 1, s. 200-210
  p-ISSN: 2083-1617
  e-ISSN: 2083-6260
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Medycyna - błędy
 • Medycyna - prawo

  Adres url:

  265/11674
  Autorzy: Natalia Gryń.
  Tytuł: Fala brytyjskiej muzyki punkowej w latach 1976-1978 w ¶wietle założeń młodzieżowych ruchów kontestacyjnych

  ¬ródło: Zeszyty Historyczne Semper Fidelis. - 2014, nr 1 (7), s. 92-108
  p-ISSN: 1689-9709
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Punk rock - historia - Wielka Brytania


  266/11674
  Autorzy: Dorota Owsianik, Karolina Statek.
  Tytuł: Farmakoterapia otyło¶ci - więcej zagrożeń niż korzy¶ci
  Tytuł: Pharmacotherapy of obesity - more risks than benefits

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 3, s. 275-288, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Otyło¶ć - leczenie

  Adres url:

  267/11674
  Autorzy: Grzegorz Maroń.
  Tytuł: Feministyczna jurysprudencja jako współczesna szkoła prawnicza

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2014, z. 14, s. 87-111, streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Feminizm
 • Prawo - teoria

  Adres url:

  268/11674
  Autorzy: Łukasz Godek, Jarosław Herbert, Maciej ¦liż.
  Tytuł: Fitness as a healthy lifestyle among inhabitants from Rzeszow

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 1, s. 79-89
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Fitness

  Adres url:

  269/11674
  Autorzy: Justyna Zych, Anna Szczęch, Jarosław Herbert.
  Tytuł: Forms of spending free time by eldery in city of Rzeszów

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 3, s. 151-158, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ludzie starzy - kultura fizyczna
 • Czas wolny od pracy

  Adres url:

  270/11674
  Autorzy: Sylwester Makarski.
  Tytuł: Formy i sposoby komunikacji rynkowej (na przykładzie Podkarpackiego Centrum Hurtowego "Agrohurt S.A.")

  ¬ródło: Marketing i Rynek. - 2014, nr 4 (CD), s. 290-297, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1231-7853
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rynek - badanie
 • Podkarpackie województwo - handel

  Adres url:

  271/11674
  Autorzy: Monika Bugno-Poniewierska, Bartosz Słota, Klaudia Pawlina, Leszek Potocki, Artur Gurgul, Ewa Słota, Jolanta Klukowska-Rötzler.
  Tytuł: Gene mapping as a method for verifying sequence localization based on interspecific chromosome painting (ZOO-FISH)

  ¬ródło: Folia Biologica (Kraków). - 2014, Vol. 62, no. 1, s. 17-21, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0015-5497
  e-ISSN: 1734-9168
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.882
  Punktacja MNiSW: 15.000
  DOI:

  272/11674
  Autorzy: Łukasz Jurczyk.
  Tytuł: Genotoksyczno¶ć odcieków ze składowiska odpadów komunalnych w Kozodrzy wobec celomocytów E. fetida in vitro

  ¬ródło: Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony ¦rodowiska = Archives od Waste Management and Environmental Protection. - 2014, vol. 16, iss. 3, s. 33-40, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Genotoxicity of leachates from municipal landfill in Kozodrza (Poland) against E. fetida celomocytes in vitro
  p-ISSN: 1733-4381
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Odpady - gospodarka - Polska


  273/11674
  Autorzy: Elżbieta Rokosz-Piejko.
  Tytuł: George Eliot's Middlemarch (1994) as an example of the British classic television serial of the 1990s

  ¬ródło: Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Literatura i Kultura. - 2014, s. 95-106, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2081-9048
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Eliot George (1819-1880)


  274/11674
  Autorzy: Sławomir Jandzi¶, Ewa Puszczałowska-Lizis, Marek Kiljański.
  Tytuł: Gimnastyka lecznicza w działalno¶ci zakładów gimnastycznych na ziemiach polskich przed 1914 r.
  Tytuł: Healing gymnastics in activity of gymnastic units on Polish land before 1914

  ¬ródło: Fizjoterapia Polska = Polish Journal of Physiotherapy. - 2014, vol. 14, nr 1, s. 74-84, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1642-0136
  e-ISSN: 2084-4328
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gimnastyka lecznicza
 • Rehabilitacja (med.) - historia


  275/11674
  Autorzy: Monika Klejnowska.
  Tytuł: Glosa do postanowienia S±du Najwyższego z 5 VI 2012 r. IV KK 22/12, OSNKW 2012, z. 11, poz. 115

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2014, z. 14, s. 199-211, streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Adres url:

  276/11674
  Autorzy: Anna Golonka.
  Tytuł: Glosa do postanowienia SN z 5.06.2013 r. III KK 443/2012. [Dot. odpowiedzialno¶ci za przestępstwo popełnione przez sprawcę znajduj±cego się w stanie nietrzeĽwo¶ci lub odurzenia]

  ¬ródło: Wojskowy Przegl±d Prawniczy. - 2014, nr 2, s. 85-95, streszcz. ang.
  p-ISSN: 0137-7272
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Alkoholizm a przestępczo¶ć
 • Narkomania a przestępczo¶ć


  277/11674
  Autorzy: Katarzyna Korzyńska, Kazimiera Konefał.
  Tytuł: Głowica do kr±żkowania z samoposuwem powierzchni walcowych zewnętrznych

  ¬ródło: Mechanik. - 2014, R. 87, Nr 11 CD, s. 145-155, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: XII Konferencja Naukowa "Technologia obróbki przez nagniatanie" Sopot, 17-18 czerwca 2014r.
  p-ISSN: 0025-6552
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL

  278/11674
  Autorzy: Anna Żarska.
  Tytuł: Gnev i ego vyraženie na rodnom i inostrannom âzykah (na materiale vyskazyvanij pol'skih i russkih studentov)

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Glottodydaktyka. - 2014, nr 6, s. 173-178, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-0484
  e-ISSN: 2084-4816
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: RUS
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Uczucia - język
 • Gniew - język
 • Język rosyjski - słownictwo
 • Język polski - słownictwo

  Adres url:

  279/11674
  Autorzy: Joanna Kostecka, Justyna Koc-Jurczyk, Katarzyna Brudzisz.
  Tytuł: Gospodarka odpadami w Polsce i Unii Europejskiej w ostatnich latach

  ¬ródło: Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony ¦rodowiska = Archives od Waste Management and Environmental Protection. - 2014, vol. 16, iss. 1, s. 1-10, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Waste management in Poland and European Union
  p-ISSN: 1733-4381
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Odpady - gospodarka - Polska
 • Odpady - gospodarka - kraje Unii Europejskiej

  Adres url:

  280/11674
  Autorzy: Jadwiga Lechowska, Marta Pisarek, Magdalena Wilk.
  Tytuł: Gospodarowanie odpadami organicznymi pochodz±cymi z produkcji zwierzęcej na terenie gminy Głogów Małopolski

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 17, s. 55-60, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Odpady organiczne
 • Odpady - technologia
 • Głogów Małopolski (woj. podkarpackie) - gospodarka

  Adres url:

  281/11674
  Autorzy: Ewa Stompor-Chrzan, Marta Pisarek, Marta Gargała, Aleksandra W±sowicz-Duch.
  Tytuł: Grass Lawns and Ornamental Grasses in the Urban Greenery of the City of Rzeszów
  Tytuł: Powierzchnie trawiaste i trawy ozdobne w zieleni miejskiej Rzeszowa

  ¬ródło: Architektura Krajobrazu. - 2014, nr 3, s. 18-27, bibliogr., streszc.ang., pol.
  Uwagi: Tyt. nr. 3: Zieleń osiedlowa
  p-ISSN: 1641-5159
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rzeszów (woj. podkarpackie) - flora i fauna

  Adres url:

  282/11674
  Autorzy: Łukasz Łuczaj, Piotr Köhler.
  Tytuł: Grzyby w ankiecie Józefa Rostafińskiego (1850-1928) ogłoszonej w 1883 r.

  ¬ródło: Etnobiologia Polska. - 2014, vol. 4, s. 7-54
  Uwagi: Tyt. ang.: Mushrooms in Józef Rostafiński's (1850-1928) questionnaire from 1883
  p-ISSN: 2083-6228
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ro¶liny - etnografia
 • Rostafiński Józef (1850-1928)

  Adres url:

  283/11674
  Autorzy: Bożena Sowa.
  Tytuł: Harmonizacja podatku akcyzowego jako istotny czynnik integracji gospodarczej

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 37, s. 454-477, Bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. z. 37: Gospodarka Polski 1990-2013. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Akcyza - prawo

  Adres url:

  284/11674
  Autorzy: Agata Rzeszutko-Polak, Joanna Piech.
  Tytuł: Health tourism in the activities of naturopathy centers and sanatoriums in Krasnobrod and Horyniec-Zdroj up to 2004

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 188-193, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka - wpływ na zdrowie
 • Leczenie - metody niekonwencjonalne
 • Sanatoria - Polska
 • Horyniec-Zdrój (woj. podkarpackie) - służba zdrowia
 • Krasnobród (woj. lubelskie)

  Adres url:

  285/11674
  Autorzy: Bożenna Karczmarek-Borowska, Małgorzata Drzymała, Kamila Golon.
  Tytuł: Hepatotoksyczno¶ć paracetamolu u chorej leczonej kapecytabin± z powodu raka piersi

  ¬ródło: Polski Merkuriusz Lekarski. - 2014, Vol. 36, nr 215, s. 348-351, bibliogr., streszcz. pol.
  Uwagi: Tyt. ang.: Hepatotoxicity of acetaminophen in a patient treated with capecitabine due to breast cancer
  p-ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sutki - nowotwory - zapobieganie i leczenie
 • Paracetamol - wpływ na zdrowie


  286/11674
  Autorzy: Bożenna Karczmarek-Borowska, Agata Sałek-Zań.
  Tytuł: Hepatotoxicity of molecular targeted therapy

  ¬ródło: Contemporary Oncology. - 2015, vol. 19, nr 2, s. 87-92, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Online publish date: 2014-08-29
  p-ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nowotwory - leczenie
 • W±troba - badanie

  Adres url:
  DOI:

  287/11674
  Autorzy: Bożenna Karczmarek-Borowska, Kinga Zielińska, Agnieszka Bukała.
  Tytuł: Hiponatremia w przebiegu drobnokomórkowego raka płuca - opis przypadku

  ¬ródło: Polski Merkuriusz Lekarski. - 2014, Vol. 37, nr 217, s. 49-52, bibliogr., streszcz. pol.
  Uwagi: Tyt. ang.: Hyponatremia in the course of small cell lung cancer - a case report
  p-ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Płuca - nowotwory
 • Płuca - choroby - leczenie


  288/11674
  Autorzy: Zbigniew W. Czerniakowski, Tomasz Olbrycht.
  Tytuł: Historic Rzeszów parks as a mainstay of precious invertebrates

  ¬ródło: Czasopismo Techniczne. Architektura. - 2014, R. 111, z. 6-A, s. 149-156, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Zabytkowe parki Rzeszowa jako ostoja cennych bezkręgowców
  p-ISSN: 1897-6271
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Parki i ogrody
 • Rzeszów (woj. podkarpackie) - flora i fauna
 • Bezkręgowce

  Adres url:

  289/11674
  Autorzy: Małgorzata Janusz, Dagmara S±decka, Aneta Rejman.
  Tytuł: History of the s/y Rzeszowiak yacht (2000-2012)

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 179-187, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Żeglarstwo - historia

  Adres url:

  290/11674
  Autorzy: Ewa Cwanek-Florek.
  Tytuł: Hodonimy Wiednia - typologia semantyczna nazw ulic stolicy Austrii

  ¬ródło: Studia Niemcoznawcze. - 2014, t. 54, s. 531-546, streszcz. niem., ang.
  p-ISSN: 0208-4597
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nazwy miejscowe niemieckie - Austria
 • Semantyka lingwistyczna
 • Ulice - onomastyka - Austria
 • Wiedeń (Austria) - onomastyka


  291/11674
  Autorzy: Agnieszka Podolak-Machowska, Joanna Kostecka.
  Tytuł: Hodowla rozwielitek (Daphnia Sp.) w laboratorium

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 17, s. 83-90, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rozwielitka - badanie

  Adres url:

  292/11674
  Autorzy: Zbigniew Rykiel.
  Tytuł: Humanistyka i semiperyferializacja

  ¬ródło: Przestrzeń Społeczna = Social Space. - 2014, nr 7, s. 7-28
  p-ISSN: 2084-7696
  e-ISSN: 2084-1558
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Humanizm (postawa) - filozofia

  Adres url:

  293/11674
  Autorzy: Zbigniew Rykiel.
  Tytuł: Humanities vs semi-peripherialisation

  ¬ródło: Przestrzeń Społeczna = Social Space. - 2014, nr 7, s. 29-50
  p-ISSN: 2084-7696
  e-ISSN: 2084-1558
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Adres url:

  294/11674
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: IASI - meeting place for people and ideas study of the scientific trip

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 2, s. 191-196, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka - socjologia
 • Turystyka - konferencje

  Adres url:

  295/11674
  Autorzy: Robert Krasowski, Waldemar Nadolski, Paweł Król.
  Tytuł: Ice-skating in Lviv in 1869-1899

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 2, s. 238-249, streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Lwów (Ukraina) - sport - historia
 • Łyżwiarstwo figurowe - 19 w.

  Adres url:

  296/11674
  Autorzy: Wojciech Kozioł.
  Tytuł: Identyfikacja czynników ekonomicznych oddziałuj±cych na dynamikę populacji ludzkiej

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 38, s. 240-252, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. zeszytu: W kierunku zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kapitał społeczny
 • Dochody indywidualne
 • Rynek pracy
 • Siła robocza

  Adres url:

  297/11674
  Autorzy: Grażyna Ryba.
  Tytuł: Ikonografia tarnowskich drzwi Bronisława Chromego w kontek¶cie ideologicznych sporów wokół martyrologii wojennej

  ¬ródło: Tarnowskie Studia Teologiczne. - 2014, T. 33, nr 1, s. 65-80, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0239-4472
  e-ISSN: 2391-6826
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Chromy Bolesław
 • Tarnów (woj. małopolskie) - ko¶ciół ¶w. Maksymiliana

  DOI:

  298/11674
  Autorzy: Eugeniusz Moczuk, Karol Bajda, Natalia Zdeb.
  Tytuł: Ile bezrobotnego jest w bezrobotnym? Prawno-socjologiczna analiza pojęcia bezrobotnego w przepisach polskiego prawa

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2014, z. 14, s. 112-128, streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bezrobocie - socjologia
 • Bezrobocie - prawo

  Adres url:

  299/11674
  Autorzy: Anna Dziama, Magdalena Rejman-Zientek.
  Tytuł: Implementation of CLIL at the university level : the case of logistics course

  ¬ródło: Humanities and Social Sciences. - 2014, Vol. 19, nr 2, s. 45-52, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Wprowadzenie kształcenia językowo-przedmiotowego w uczelniach wyższych na przykładzie kursu z logistyki
  p-ISSN: 2300-5327
  e-ISSN: 2300-9918
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Języki - nauczanie - szkoły wyższe

  Adres url:
  DOI:

  300/11674
  Autorzy: Marian Rzepko, Sławomir Drozd, Paweł Król, Wojciech Bajorek, Wojciech Czarny, Wiesław Błach, Antonio Francisco Almeida Cardoso.
  Tytuł: Importance of visualization to postural stability in amateur boxers

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2014, Vol. 14, no. 1-4, s. 195-200, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. w j. pol.: Znaczenie wizualizacji w stabilno¶ci postawy osób trenuj±cych boks amatorski ; W wersji elektr. Vol. 14, no. 2, s. 23-28
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Postawa ciała
 • Boks

  DOI:

  301/11674
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski, Wiesław Wajs, Antonio Vences Brito.
  Tytuł: Improving the movements of basic karate techniques with the use of motion capture and mathematical modeling. The concept of a research project

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2014, Vol. 14, no. 1-4, s. 80-94, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. w j. pol.: Poprawa ruchów podstawowych technik karate z pomoc± rejestrowania ruchu i modelowania matematycznego. Koncepcja projektu badawczego ; W wersji elektr. Vol. 14, no. 1, s. 39-53
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Karate
 • Biomechanika


  302/11674
  Autorzy: Małgorzata Jędryczka, Idalia Kasprzyk, Marek Korbas, Ewa Jajor, Joanna Kaczmarek.
  Tytuł: Infestation of Polish agricultural soils by Plasmodiophora brassicae along the Polish-Ukrainian border

  ¬ródło: Journal of Plant Protection Research. - 2014, T. 54, nr 3, s. 238-241, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1427-4345
  e-ISSN: 1899-007X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  DOI:

  303/11674
  Autorzy: Stanisław Wła¶niewski, Janina Kaniuczak, Edmund Hajduk, Małgorzata Nazarkiewicz.
  Tytuł: Influence of liming and mineral fertilization on the copper content in grain of spring barley (Hordeum vulgare L.) and winter wheat (Triticum aestivum L.) cultivated on loessial soil

  ¬ródło: Journal of Elementology. - 2014, vol. 19, nr 3, s. 821-832, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Wpływ wapnowania i nawożenia mineralnego na zawarto¶ć miedzi w ziarnie jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.) i pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.) uprawianych na glebie lessowej
  p-ISSN: 1644-2296
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.690
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jęczmień jary - nawożenie
 • Pszenica ozima - nawożenie

  Adres url:
  DOI:

  304/11674
  Autorzy: Mariusz D±browski.
  Tytuł: Inhibitor DPP-4 jako terapia dodana w niewyrównanej cukrzycy typu 2 leczonej wielokrotnymi wstrzyknięciami insuliny

  ¬ródło: Diabetologia Kliniczna. - 2014, T. 3, nr 3, s. 125-130
  p-ISSN: 2084-4441
  e-ISSN: 2299-2529
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cukrzyca typu II


  305/11674
  Autorzy: Beata Szluz.
  Tytuł: Innovative approaches, forms and methods of modern social work

  ¬ródło: Społeczeństwo i Rodzina. - 2014, T. 39, nr 2, s. 52-62
  Uwagi: Tyt. pol.: Innowacyjne podej¶cia, formy i metody we współczesnej pracy socjalnej
  p-ISSN: 1734-6614
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Opieka społeczna - metody

  Adres url:

  306/11674
  Autorzy: Kazimierz W. Krupa, Pavlo Skotnyy, Wojciech Krupa.
  Tytuł: Innowacyjno¶ć Unii Europejskiej i technopolie : (wstępna charakterystyka metody wykorzystanej w raporcie Innovation Union Scoreboard)

  ¬ródło: Zarz±dzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2014, Vol. 12, nr 3, cz. 1, s. 195-209, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Innovation European Union and Technopoles - preliminary characterization of the method used in the report innovation union scoreboard (Summary)
  p-ISSN: 2084-5189
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Innowacje - stosowanie
 • Unia Europejska

  Adres url:

  307/11674
  Autorzy: Grzegorz Pastuszko.
  Tytuł: Instytucja konstruktywnego wotum nieufno¶ci w systemach ustrojowych państw europejskich - analiza prawno-porównawcza

  ¬ródło: Przegl±d Sejmowy. - 2014, nr 3, s. 29-42
  p-ISSN: 1230-5502
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo parlamentarne
 • Prawo państwowe
 • Państwo - ustrój

  Adres url:

  308/11674
  Autorzy: Grzegorz Maroń.
  Tytuł: Instytucja Marszałka Seniora Sejmu w polskim porz±dku prawnym

  ¬ródło: Polityka i Społeczeństwo. - 2014, nr 2(12), s. 5-24, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1732-9639
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Marszałek sejmu
 • Prawo parlamentarne - Polska


  309/11674
  Autorzy: Grzegorz Maroń.
  Tytuł: Instytucja Marszałka Seniora Senatu w polskim porz±dku prawnym

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2014, z. 15, s. 119-134, streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1643-0484 ; 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Senat RP - prawo
 • Marszałek senatu

  Adres url:

  310/11674
  Autorzy: Grzegorz Maroń.
  Tytuł: Instytucja ¶lubowania radnego jednostki samorz±du terytorialnego w polskim porz±dku prawnym

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Publicznego. - 2014, nr 11, s. 64-80
  p-ISSN: 1896-8996
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d terytorialny - prawo
 • Przysięga - prawo
 • Radni - prawo


  311/11674
  Autorzy: Grzegorz Maroń.
  Tytuł: Instytucja ¶lubowania wójta w polskim porz±dku prawnym

  ¬ródło: Samorz±d Terytorialny. - 2014, nr 7-8, s. 129-140
  p-ISSN: 0867-4973
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wójt - prawo
 • Przysięga - prawo


  312/11674
  Autorzy: Agnieszka Pawłowska, Anna Kołomycew.
  Tytuł: Instytucjonalizacja partnerstw sektorowych w województwie podkarpackim

  ¬ródło: Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne. - 2014, Vol. 43, s. 192-211
  p-ISSN: 1505-2192
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Partnerstwo lokalne
 • Podkarpackie województwo - rolnictwo

  Adres url:

  313/11674
  Autorzy: Damian S. Pyrkosz.
  Tytuł: Integrating culture into (Sustainable) development - values, implications and dilemmas

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 38, s. 57-73, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. z. 38: W kierunku zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kultura a gospodarka
 • Rozwój społeczny
 • Rozwój gospodarczy

  Adres url:

  314/11674
  Autorzy: Mirosław Dymon.
  Tytuł: Intensywno¶ć przeżywania stresu wykonawczego a poziom interpretacji utworów muzycznych

  ¬ródło: Studia Muzyczno-Edukacyjne. - 2013, Vol. 1, nr 1, s. 49-66, bibliogr., streszcz. pol. ang.
  p-ISSN: 2353-7671
  e-ISSN: 2353-768X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL

  315/11674
  Autorzy: Aleksandra Grenda, Agata Leońska-Duniec, Mariusz Kaczmarczyk, Krzysztof Ficek, Paweł Król, Paweł Cięszczyk, Piotr Żmijewski.
  Tytuł: Interaction between ACE I/D and ACTN3 R557X polymorphisms in Polish competitive swimmers

  ¬ródło: Journal of Human Kinetics. - 2014, vol. 42, p. 127-136 
  p-ISSN: 1640-5544
  e-ISSN: 1899-7562
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.698
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pływanie

  Adres url:
  DOI:

  316/11674
  Autorzy: Agnieszka Fus, Łukasz Kopacz, Zdzisław Wawrzyniak.
  Tytuł: Interkulturelle Merkmale von Fernsehnachrichten

  ¬ródło: Germanica Wratislaviensia. - 2014, nr 139, s. 153-164
  p-ISSN: 0435-5865
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: GER
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Telewizyjne programy informacyjne
 • Edukacja międzykulturowa


  317/11674
  Autorzy: Adrian Uljasz.
  Tytuł: Internet jako pomoc w pracy z niepełnosprawnym odbiorc± usług bibliotecznych

  ¬ródło: Poradnik Bibliotekarza. - 2014, nr 4, s. 37-38
  p-ISSN: 0032-4752
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Internet - stosowanie
 • Niepełnosprawni - socjologia


  318/11674
  Autorzy: Joanna Skręt-Magierło, Edyta Barna¶, Barbara Sęk-Kłębukowska, Jakub Nicpoń, Grzegorz Kloc.
  Tytuł: Intracranial hematoma as the cause of headache after subarachnoid anesthesia for cesarean section-a case report

  ¬ródło: Ginekologia Polska. - 2014, Vol. 85, iss. 1, s. 58-61, bibliogr., abstr.
  p-ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.601
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Znieczulanie - powikłania
 • Krwiak


  319/11674
  Autorzy: Tadeusz Kwater, Ewa Żesławska, Paweł Krutys.
  Tytuł: Jako¶ć estymacji stanu z ci±głymi pomiarami dla modelu zanieczyszczonej rzeki

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 611-616, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Modele matematyczne
 • Równania różniczkowe


  320/11674
  Autorzy: Aleksander Piecuch.
  Tytuł: Jako¶ć kształcenia a cyfrowa edukacja

  ¬ródło: Dydaktyka Informatyki. - 2014, nr 9, s. 91-103, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2083-3156
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technologia informacyjna
 • Edukacja


  321/11674
  Autorzy: Bożenna Karczmarek-Borowska, Maria Pelc, Ewa Rabiej, Monika Gr±dalska-Lampart.
  Tytuł: Jako¶ć życia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca poddanych chemioterapii
  Tytuł: The quality of life of non-small cell lung cancer patients treated with chemotherapy

  ¬ródło: Pneumonologia i Alergologia Polska. - 2014, Vol. 82, iss. 4, s. 349-357, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Płuca - nowotwory
 • Chemioterapia
 • Jako¶ć życia

  DOI:

  322/11674
  Autorzy: Aneta Florczak, Jolanta Zwolińska, Andrzej Kwolek, Mariusz Drużbicki.
  Tytuł: Jako¶ć życia osób z przewlekł± obturacyjn± chorob± płuc

  ¬ródło: Zamojskie Studia i Materiały. Fizjoterapia. - 2014, T. 16, z. 1
  p-ISSN: 2300-7184
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Płuca - choroby - rehabilitacja


  323/11674
  Autorzy: Rolandas Petkrvičius, Joanna Typek, Maciej Bilek.
  Tytuł: Jan Kazimierz Muszyński (1884-1957) prekursorem badań etnobotanicznych na Litwie

  ¬ródło: Etnobiologia Polska. - 2014, vol. 4, s. 55-82, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Jan Kazimierz Muszyński (1884-1957): a pioneer of ethnobotanical studies in Lithuania
  p-ISSN: 2083-6228
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Muszyński Jan Kazimierz (1884-1957)
 • Botanika - biografie

  Adres url:

  324/11674
  Autorzy: Alicja Jakubowska-Ożóg.
  Tytuł: Janusz Szuber - poeta Podkarpacia

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka. - 2014, Z. 9, s. 47-55, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-0484
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Szuber Janusz (1947-...)
 • Poezja polska - 20-21 w.


  325/11674
  Autorzy: Waldemar Nadolski, Robert Krasowski, Iwona Pezdan-¦liż, Marta Przydział.
  Tytuł: Jewish accommodations of summer and winter tourism in the interwar period

  ¬ródło: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna. - 2014, T. 13, nr 2, s. 45-54, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1505-4241
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka

  Adres url:
  DOI:

  326/11674
  Autorzy: Anna Dziama.
  Tytuł: Jewish identity expressed in Yiddish : The history of New York Jews

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studia Anglica Resoviensia. - 2014, vol. 11, s. 138-145, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1643-0484
  e-ISSN: 1898-8709
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Żydzi - Stany Zjednoczone
 • Żydzi - emigracja - Stany Zjednoczone
 • Język jidysz

  Adres url:

  327/11674
  Autorzy: Katarzyna Garwol.
  Tytuł: Język Internetu i SMS-a zagrożeniem dla stylistyki języka polskiego

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 2, s. 322-327, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 2 : Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Internet - język


  328/11674
  Autorzy: Jolanta Kononowicz-Kur.
  Tytuł: Kalina v slavânskoj kul'ture i nomenklature

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Glottodydaktyka. - 2014, nr 6, s. 51-59, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-0484
  e-ISSN: 2084-4816
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: RUS
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Słowianie - kultura
 • Język rosyjski

  Adres url:

  329/11674
  Autorzy: Marta Gargała, Lech Lichołai, Marta Pisarek.
  Tytuł: Kierunki przekształceń rynków małych miast Podkarpacia wynikaj±ce z nowych trendów gospodarowania przestrzeni±

  ¬ródło: Problemy Ekologii Krajobrazu. - 2014, Vol. 36, s. 59-70
  p-ISSN: 1899-3850
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Miasta - inwestycje
 • Zagospodarowanie przestrzenne


  330/11674
  Autorzy: Rafał Łukasiewicz.
  Tytuł: Kilka uwag na temat procedury przysposobienia zagranicznego

  ¬ródło: Roczniki Nauk Prawnych. - 2014, t. 24, nr 4, s. 89-108
  p-ISSN: 1507-7896
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Adopcja - prawo


  331/11674
  Autorzy: Grzegorz A. Kleparski.
  Tytuł: Kilka uwag o języku specjalnej troski : historyczny kosmopolityzm i współczesny ekspansjonizm języka angielskiego

  ¬ródło: Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Językoznawstwo. - 2014, s. 5-13, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2081-903X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Język angielski
 • Językoznawstwo


  332/11674
  Autorzy: Stanisław Cieszkowski.
  Tytuł: Kinetics of development of selected motor capacity of children aged 8-18 years covered sports training personnel within the Podkarpackie province

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 3, s. 24-29, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dziecko - kultura fizyczna
 • Młodzież - kultura fizyczna
 • Podkarpackie województwo - kultura fizyczna

  Adres url:

  333/11674
  Autorzy: Anna Wójtowicz-Dawid.
  Tytuł: Kntrola zarz±dcza w kontek¶cie zmiany prawa, osi±gania okre¶lonego celu oraz efektywno¶ci zmian

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Publicznego. - 2014, nr 7-8, s. 162-170
  p-ISSN: 1896-8996
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Audyt wewnętrzny


  334/11674
  Autorzy: Agnieszka Bojarska-Junak, Jacek Tabarkiewicz, Jacek Roliński.
  Tytuł: Komórki NKT : powstawanie, mechanizmy i efekty działania

  ¬ródło: Postępy Higieny i Medycyny Do¶wiadczalnej. - 2013, vol. 67, s. 65-78, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: NKT cells: their development, mechanisms and effects of action
  e-ISSN: 1732-2693
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.633
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Limfocyty T

  Adres url:

  335/11674
  Autorzy: Waldemar Lib.
  Tytuł: Kompetencje komunikacyjne uczniów kończ±cych szkołę podstawow± w zakresie pojęć technicznych

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 69-80, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technika - nauczanie
 • Technika - terminologia
 • Młodzież szkolna - wychowanie


  336/11674
  Autorzy: Małgorzata Zaborniak-Sobczak, Katarzyna Walicka-Cupry¶, Agnieszka Ćwirlej-Sozańska, Justyna Drzał-Grabiec, Aleksandra Truszczyńska.
  Tytuł: Kompetencje społeczne fizjoterapeutów : wyniki badań pilotażowych

  ¬ródło: Postępy Rehabilitacji = Advances in Rehabilitation. - 2014, T. 28, nr 2, s. 5-12, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. w jęz. ang.: Social competence of physiotherapists : preliminary report
  p-ISSN: 0860-6161
  e-ISSN: 1734-4948
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Fizjoterapeuci


  337/11674
  Autorzy: Barbara Lulek.
  Tytuł: Komunikacja w małżeństwie i narzeczeństwie : ujęcie porównawcze

  ¬ródło: Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. - 2014, T. 64, s. 153-168, Bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0079-3418
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Komunikacja interpersonalna
 • Małżeństwo

  Adres url:

  338/11674
  Autorzy: Łukasz Maciura, Piotr Lasek, Anna Iwanicka-Maciura.
  Tytuł: Koncepcja systemu telemedycznego z komunikacj± głosow± służ±cego do przypominania i zdalnej kontroli zażywania leków przez pacjentów geriatrycznych i psychiatrycznych

  ¬ródło: Przegl±d Elektrotechniczny. - 2014, R. 90, nr 5, s. 118-121, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The concept of telemedicine system with voice communication used to remind and remote control of medication for geriatric and psychiatric patients
  p-ISSN: 0033-2097
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Systemy informatyczne - stosowanie
 • Telemedycyna
 • Geriatria
 • Psychiatria

  Adres url:
  DOI:

  339/11674
  Autorzy: Alina Szewc-Rogalska.
  Tytuł: Koniunkturalne i sektorowe uwarunkowania kreacji warto¶ci dla akcjonariuszy

  ¬ródło: Nauki o Finansach. - 2014, nr 1(18), s. 75-86, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-5993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kryzys finansowy
 • Akcjonariusze

  Adres url:
  DOI:

  340/11674
  Autorzy: Halina Zięba-Załucka.
  Tytuł: Konstytucyjne aspekty bezpieczeństwa

  ¬ródło: Studia Iuridica Lublinensia. - 2014, T. 22, s. 411-428, streszcz. ang.
  Uwagi: Księga jubileuszowa dedykowana Ewie Gdulewicz
  p-ISSN: 1731-6375
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bezpieczeństwo publiczne - prawo


  341/11674
  Autorzy: Piotr Gronkowski, Marcin Wesołowski.
  Tytuł: Kosmiczne fontanny

  ¬ródło: Urania-Postępy Astronomii. - 2014, T. 85, nr 1, s. 24-27
  p-ISSN: 1689-6009
  e-ISSN: 1689-0140
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Komety
 • Układ słoneczny

  Adres url:

  342/11674
  Autorzy: Łukasz Furman.
  Tytuł: Koszty funkcjonowania administracji skarbowej na przykładzie Polski

  ¬ródło: Zarz±dzanie i Finanse. - 2014, vol. 12, nr 3/t. 2, s. 75-91, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Operating costs of the tax administration on the example of Poland
  p-ISSN: 2084-5189
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Podatek
 • Administracja

  Adres url:

  343/11674
  Autorzy: Małgorzata Dziedzic.
  Tytuł: Koučing v obučenii studentov-rusistov

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Glottodydaktyka. - 2014, nr 6, s. 113-118, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-0484
  e-ISSN: 2084-4816
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: RUS
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Mentoring
 • Zarz±dzanie

  Adres url:

  344/11674
  Autorzy: Tomasz Olbrycht.
  Tytuł: Kózkowate (Coleoptera, Cerambycidae) obszaru Natura 2000 "Patria nad Odrzechow±"

  ¬ródło: Roczniki Bieszczadzkie. - 2014, T. 22, s. 321-327, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) in Natura 2000 site, "Patria nad Odrzechow±"
  p-ISSN: 1233-1910
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kózkowate
 • NATURA 2000

  Adres url:

  345/11674
  Autorzy: Katarzyna Szara.
  Tytuł: Kreatywno¶ć a innowacyjno¶ć w działalno¶ci podkarpackich przedsiębiorców

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarz±dzania. - 2014, t. 24, nr 1, s. 201-210, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Creativity and innovation in business activity
  p-ISSN: 1506-2635
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorczo¶ć (postawa)
 • Innowacje

  Adres url:

  346/11674
  Autorzy: Tomasz Surmacz.
  Tytuł: Kreowanie zielonych łańcuchów dostaw : proponowany model integracji

  ¬ródło: Logistyka. - 2014, nr 5, s. 2099-2104
  Uwagi: Tyt. ang.: Creating green supply chains : proposal of an integration framework
  p-ISSN: 1231-5478
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ochrona ¶rodowiska - zarz±dzanie


  347/11674
  Autorzy: Jerzy Kitowski.
  Tytuł: Kryterium oceny czynników subiektywnych w bankowych metodach weryfikacji zdolno¶ci kredytowej przedsiębiorstwa

  ¬ródło: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2014, nr 66, s. 345-360, bibliogr., streszcz. pol.
  p-ISSN: 1733-2842
  e-ISSN: 2300-4460
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorstwo - finanse
 • Kredyt inwestycyjny
 • Banki - finanse

  Adres url:

  348/11674
  Autorzy: Władysław Piotr WlaĽlak.
  Tytuł: Ksi±dz Stefan Mizera (1924-2002). Dyrektor archiwum archidiecezjalnego i kustosz muzeum archidiecezjalnego w Częstochowie

  ¬ródło: Archiva Ecclesiastica : biuletyn Stowarzyszenia Archiwistów Ko¶cielnych. - 2014, R. 7, Nr 7, s. 45-48
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Archiwistyka
 • Mizera Stefan (1924-2002)
 • Archiwa ko¶cielne - zbiory


  349/11674
  Autorzy: Paweł Fr±czek.
  Tytuł: Kultura energetyczna krajów nordyckich

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, Z. 39, s. 443-451, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. z. 39: W kierunku zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Energetyka - gospodarka

  Adres url:

  350/11674
  Autorzy: Agata Nijander-Dudzińska.
  Tytuł: Kultura polityczna elit w miastach partnerskich pogranicza Polski, Słowacji, Węgier i Ukrainy. Koncepcja badań

  ¬ródło: Politeja. - 2014, nr 27, s. 327-346
  p-ISSN: 1733-6716
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Polityka - socjologia


  351/11674
  Autorzy: Barbara Iwańczak, Józef Ryżko, Jarosław Kierku¶, Piotr Jankowski, Małgorzata Sładek, Agata Wasilewska, Piotr Landowski, Mariusz Szczepanik, Elżbieta Krzesiek, Edyta Sienkiewicz, Anna Szaflarska-Popławska, Sabina Więcek, Jarosław Kwiecień, Magdalena Kacperska, Bartosz Korczowski, Jolanta Ma¶lana.
  Tytuł: Leczenie biologiczne nieswoistych zapaleń jelit u dzieci w latach 2004-2013 w Polsce

  ¬ródło: Polski Merkuriusz Lekarski. - 2014, Vol. 36, nr 215, s. 311-315, bibliogr., streszcz. pol.
  Uwagi: Tyt. ang.: Biological treatment of inflammatory bowel diseases in children in the years 2004-2013 in Poland
  p-ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Choroba Le¶niowskiego-Crohna - pediatria


  352/11674
  Autorzy: Maciej Rysz, Janusz Jaworowski, Romuald Krajewski, Joanna Barańska.
  Tytuł: Leiomyosarcoma of the external ear - Case report

  ¬ródło: Otolaryngologia Polska. - 2014, nr 1, s. 42-45, bibliogr.
  Uwagi: Tyt. pol.: Mięsak gładkokomórkowy ucha - opis przypadku
  p-ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Mięsaki
 • Ucho - choroby


  353/11674
  Autorzy: Emilian Zadarko, Zbigniew Barabasz, Edyta Nizioł-Babiarz, Maria Zadarko-Domaradzka, Monika Barabasz, Marek Sobolewski, Andrea Palanska, Józef Bergier, Jan Junger.
  Tytuł: Leisure time physical activity of young women from the Carpathian Euroregion in relation to the Body Mass Index

  ¬ródło: Annals of Agricultural and Environmental Medicine. - 2014, Vol 21, No 3, p. 622-626, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1232-1966
  e-ISSN: 1898-2263
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kobieta - kultura fizyczna
 • Kobieta - zdrowotno¶ć
 • Czas wolny od pracy

  Adres url:
  DOI:

  354/11674
  Autorzy: Artur Czapiga.
  Tytuł: Leksemy, vyražaûŝie podtverždenie mneniâ cobesednika (na primere naturalnie, jasne, konečno, estestvenno; naturally, of course, sure, certainly)

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Glottodydaktyka. - 2014, nr 6, s. 19-27, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-0484
  e-ISSN: 2084-4816
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: RUS
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Język rosyjski a język angielski
 • Język rosyjski a język polski
 • Język polski a język angielski
 • Język polski a język rosyjski
 • Język angielski a język polski
 • Język angielski a język rosyjski
 • Semantyka lingwistyczna

  Adres url:

  355/11674
  Autorzy: Dariusz Bazaliński, Izabela Sałacińska, Paweł Więch, Maria Kózka.
  Tytuł: Life Satisfaction and Self-efficacy in Patients with Stoma

  ¬ródło: Progress in Health Sciences. - 2014, Vol. 4, no. 2, s. 22-30
  p-ISSN: 2083-1617
  e-ISSN: 2083-6260
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jako¶ć życia a choroby

  Adres url:

  356/11674
  Autorzy: Maciej Machaczka.
  Tytuł: Limfohistiocytoza hemofagocytarna jako możliwa, choć mało znana, przyczyna uporczywej gor±czki u chorych na nowotwory

  ¬ródło: Opieka onkologiczna. - 2014, T. 1, s. 16-21
  Uwagi: Tyt. ang.: Hemophagocytic lymphohistiocytosis as possible but hardly known cause of the prolonged fever in cancer patients
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nowotwory


  357/11674
  Autorzy: Edyta Więcławska.
  Tytuł: Linguistic insights into legal terminology

  ¬ródło: Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Językoznawstwo. - 2014, s. 237-249, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2081-903X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo - terminologia


  358/11674
  Autorzy: Patrycja Austin.
  Tytuł: Listening between the lines in Vikram Seth's A Suitable Boy and An Equal Music

  ¬ródło: Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Literatura i Kultura. - 2014, s. 9-19, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2081-9048
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG

  359/11674
  Autorzy: Łukasz Łuczaj, Tomasz Kosiek, Kinga Stawarczyk, Klaudyna Hebda, Marcin Kotowski.
  Tytuł: Li¶cie używane do zawijania goł±bków przez Ukraińców w rumuńskim Maramuresz : notatka etnobotaniczna

  ¬ródło: Etnobiologia Polska. - 2014, vol. 4, s. 83-87, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Leaves used to make sarma rolls in the Ukrainian villages of Maramureş (Romania) : an ethnobotanical note
  p-ISSN: 2083-6228
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000

  360/11674
  Autorzy: Anna Tabęcka-Łonczyńska, Przemysław Gilun, Stanisława Stefańczyk-Krzymowska, Marek Koziorowski.
  Tytuł: Local transfer of testosterone and aromatase activity in the spermatic cord in wild boar/pig hybrids in short-daylight and long-daylight periods

  ¬ródło: Reproductive Biology. - 2014, Vol. 14, iss. 4, s. 282-288, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1642-431X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 1.524
  Punktacja MNiSW: 15.000
  DOI:

  361/11674
  Autorzy: Janusz Czaban, Ewa A. Czyż, Grzegorz Siebielec, Jacek NiedĽwiecki.
  Tytuł: Long-lasting effects of bentonite on properties of a sandy soil deprived of the humus layer

  ¬ródło: International Agrophysics. - 2014, vol. 28, nr 3, s. 279-289, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0236-8722
  e-ISSN: 2300-8725
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 1.117
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gleba - badanie

  Adres url:
  DOI:

  362/11674
  Autorzy: Danuta Hejda.
  Tytuł: Ludzie i miejsca w twórczo¶ci Janusza Szubera

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka. - 2014, Z. 9, s. 56-65, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-0484
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Szuber Janusz (1947-...)
 • Poezja polska - 20-21 w.


  363/11674
  Autorzy: Miłosz A. Mazur, Tomasz Olbrycht, Anna Szewkienicz.
  Tytuł: Magdalis (Odontomagdalis) caucasica (Tournier, 1872) (Coleoptera: Curculionidae) - a first record in Poland and summary data on the occurrence in Europe

  ¬ródło: Baltic Journal of Coleopterology. - 2014, Vol. 15, nr 1, s. 53-58, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1407-8619
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000

  364/11674
  Autorzy: Justyna Filipowska, Tomasz Łoziński.
  Tytuł: Magnetic Resonance-Guided High-Intensity Focused Ultrasound (MR-HIFU) in treatment of symptomatic uterine myomas

  ¬ródło: Polish Journal of Radiology. - 2014, Vol. 79, s. 439-443
  p-ISSN: 1733-134X
  e-ISSN: 1899-0967
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rezonans magnetyczny
 • Macica - choroby

  Adres url:
  DOI:

  365/11674
  Autorzy: Beata Gierczak.
  Tytuł: Managament methods and concepts for building competitive advantage in hospitality companies
  Tytuł: Metody i koncepcje zarz±dzania w procesie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw hotelarskich

  ¬ródło: Polish Journal of Sport and Tourism. - 2014, vol. 21, no. 3, pp. 178-189, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tekst równoległy w języku polskim
  p-ISSN: 1899-1998
  e-ISSN: 2082-8799
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Hotelarstwo
 • Zarz±dzanie

  Adres url:

  366/11674
  Autorzy: Henryk Pietrzak.
  Tytuł: Management of on-air time in the context of programs required from public service broadcasting

  ¬ródło: Zarz±dzanie Mediami. - 2014, T. 2, nr 3, s. 129-139, bibliogr., streszcz. ang
  e-ISSN: 2354-0214
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  DOI:

  367/11674
  Autorzy: Adrian Uljasz.
  Tytuł: Maria Zarębińska-Broniewska (1904-1947). Autorka, pisarka, więzień O¶więcimia

  ¬ródło: Przegl±d Nauk Historycznych. - 2014, nr 1, s. 101-125, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1644-857X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zarębińska-Broniewska Maria (1904-1947)


  368/11674
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski, Lothar Sieber, Gabriel Szajna.
  Tytuł: Martial arts in physical culture

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2014, Vol. 14, no. 1-4, s. 101-108, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. w j. pol.: Sztuki walki w kulturze fizyzcnej ; W wersji elektr. Vol. 14, no. 4, s. 31-38
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz

  DOI:

  369/11674
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski, Zdenko Reguli.
  Tytuł: Martial arts science institutionalisation : specialized scientific periodicals

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2014, Vol. 14, no. 1-4, s. 127-135, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. w j. pol.: Instytucjonalizacja obszaru martial arts science : wyspecjalizowane periodyki naukowe ; W wersji elektr. Vol. 14, no. 1, s. 54-62
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Czasopisma naukowe - badanie
 • Walka wręcz


  370/11674
  Autorzy: Marlena Makiel-Hędrzak.
  Tytuł: Materia i obraz. O rzeĽbie Agnieszki Jankowskiej

  ¬ródło: Fraza. - 2014, nr 3, s. 278-281
  p-ISSN: 1230-4832
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jankowska Agnieszka (1968-...)


  371/11674
  Autorzy: Karolina Konieczna, Zbigniew W. Czerniakowski, Tomasz Olbrycht.
  Tytuł: Materiały do poznania zgrupowań chrz±szczy omarlicowatych (Col., Silphidae) w uprawach ziemniaka i biocenozach le¶nych wybranych regionów Polski południowo-wschodniej

  ¬ródło: Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne. - 2014, nr 22, t.1, s. 173-184, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1895-4421
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Omarlicowate
 • Ziemniaki - uprawa
 • Las


  372/11674
  Autorzy: Mateusz Wolanin.
  Tytuł: Materiały florystyczne z Dębowca (Polesie Zachodnie)

  ¬ródło: Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. - 2013, Vol. 20, no. 2, s. 388-390
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ro¶liny naczyniowe
 • Polesie Zachodnie - flora


  373/11674
  Autorzy: Konrad Leniowski, Ewa Węgrzyn, Ziemowit Kosiński.
  Tytuł: Mates exhibit similar brightness of carotenoid red caps in Middle Spotted Woodpeckers Dendrocopos medius

  ¬ródło: Acta Ornithologica. - 2014, Vol. 49, nr 2, s. 267-272, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0001-6454
  e-ISSN: 1734-8471
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.745
  Punktacja MNiSW: 35.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dzięcioł ¶redni

  DOI:

  374/11674
  Autorzy: Jerzy Rut.
  Tytuł: Meeting the Saint

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 1, s. 115-121, abstr., bibliogr., fot.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)

  Adres url:

  375/11674
  Autorzy: Anna Rudyk.
  Tytuł: Mesto èkspressivnyh adresativov v strukture voprositel'nogo predloženiâ

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Glottodydaktyka. - 2014, nr 6, s. 70-76, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-0484
  e-ISSN: 2084-4816
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: RUS
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przekłady rosyjskie
 • Przekłady angielskie
 • Grochola Katarzyna (1957-...)

  Adres url:

  376/11674
  Autorzy: Maciej Balawejder, Ewa Szpyrka, Piotr Antos, Radosław Józefczyk, Bartosz Piechowicz, Stanisław Sadło.
  Tytuł: Method for reduction of pesticide residue levels in raspberry and blackcurrant based on utilization of ozone

  ¬ródło: Ochrona ¦rodowiska i Zasobów Naturalnych. - 2014, Vol. 25, no 4, s. 1-15, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 1230-7831
  e-ISSN: 2353-8589
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pestycydy
 • Malina
 • Porzeczka
 • Ozon - stosowanie

  Adres url:
  DOI:

  377/11674
  Autorzy: Maciej Balawejder, Piotr Antos, Radosław Józefczyk, Marcin Pieni±żek, Wojciech Pi±tkowski.
  Tytuł: Metoda remediacji gleby skażonej DDT i ocena stopnia skuteczno¶ci procesu z wykorzystaniem organizmów testowych

  ¬ródło: Inżynieria i Aparatura Chemiczna. - 2014, T. 53, nr 4, s. 219-220, bibliogr.
  p-ISSN: 0368-0827
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000

  378/11674
  Autorzy: Maciej Balawejder, Piotr Antos, Radosław Józefczyk, Marcin Pieni±żek.
  Tytuł: Metoda remediacji ozonem gleb skażonych pestycydami

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 18, s. 19-20, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ozon - stosowanie
 • Gleba - chemia
 • Gleba - ochrona
 • Pestycydy - wpływ na ¶rodowisko

  Adres url:

  379/11674
  Autorzy: Jerzy Kitowski.
  Tytuł: Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw budowlanych

  ¬ródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2013, nr 326, s. 104-114
  Uwagi: Tyt. nr. 326 : Zarz±dzanie finansami firm - teoria i praktyka / red. Adam Kopiński, Agnieszka Bem
  p-ISSN: 1899-3192
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorstwo - finanse
 • Budownictwo - finanse


  380/11674
  Recenzja pracy: Jewish Identity and Politics between the Maccabees and Bar Kokhba : Groups, Normativity and Rituals / Benedikt Eckhardt. - Leiden ; Boston, 2012
  Autorzy: Michał Marciak.
  ¬ródło: Anabasis : studia classica et orientalia
  Opis fizyczny: 2014, nr 5, s. 213-216
  p-ISSN: 2082-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Żydzi - historia
 • Żydzi - kultura


  381/11674
  Autorzy: Edmund Hajduk, Janina Kaniuczak.
  Tytuł: Microelements in soils and in leaves of selected tree species in an industrial urban area

  ¬ródło: Journal of Elementology. - 2014, Vol. 19, iss. 4, s. 1001-1019, bibliogr., streszcz. ang
  p-ISSN: 1644-2296
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.690
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Mikroelementy - badanie
 • Degradacja ¶rodowiska

  DOI:

  382/11674
  Autorzy: Katarzyna Puchalska.
  Tytuł: Miejsce przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w gospodarce polskiej

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 38, s. 317-330, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. z. 38: W kierunku zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kapitał obcy przedsiębiorstwa - Polska

  Adres url:

  383/11674
  Autorzy: Sabina Grabowska.
  Tytuł: Międzynarodowa konferencja naukowa La creación jurisprudencial del Derecho a la Salud (Ewolucja prawa do ochrony zdrowia) w ramach II spotkania The Constitutional Law Journal Network (¦wiatowej Sieci Czasopism Prawa Konstytucyjnego), Meksyk, 28-29 listopada 2013 r. : (sprawozdanie)

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Konstytucyjnego. - 2014, nr 1(17), s. 283-288
  p-ISSN: 2082-1212
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo - zjazdy i konferencje
 • Zdrowie publiczne - prawo


  384/11674
  Autorzy: Magdalena Cyrek.
  Tytuł: Międzywojewódzkie dysproporcje wytwarzania warto¶ci dodanej w branżach usługowych

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, Z. 39, s. 383-393, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. z. 39: W kierunku zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nierówno¶ci społeczne
 • Gospodarka

  Adres url:

  385/11674
  Autorzy: Stanisław Nabywaniec.
  Tytuł: Misyjne drogi Ko¶ciołów wschodnich

  ¬ródło: Ko¶ciół w Polsce. Dzieje i Kultura. - 2014, T. 13, s. 209-224
  p-ISSN: 2080-1238
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ko¶ciół katolicki - historia


  386/11674
  Autorzy: Wojciech Broszkiewicz.
  Tytuł: Młodzi o młodo¶ci - definiowanie młodo¶ci i cech osobowo¶ciowych młodzieży w kontek¶cie współczesnych wyzwań

  ¬ródło: Rocznik Lubuski. - 2014, T. 40, cz. 2a, s. 73-93, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The youth about youth - defining youth and personality traits of young people in the context of contemporary challengesTyt. T. 40, cz. 2: Tyt. T. 40, cz. 2a: Młodzież w czasach kryzysu ekonomicznego : między edukacj± i prac± / pod red. Marii Zielińskiej
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Młodzież - socjologia

  Adres url:

  387/11674
  Autorzy: Piotr Długosz.
  Tytuł: Młodzież wiejska pogranicza polsko--ukraińskiego : potencjał czy bariera modernizacji?

  ¬ródło: Wie¶ i Rolnictwo. - 2014, nr 2, s. 123-143, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Young people living in the rural areas near the Polish-Ukrainian border : a modernisation potential or barrier?
  p-ISSN: 0137-1673
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Regiony przygraniczne - Polska
 • Regiony przygraniczne - Ukraina
 • Młodzież wiejska - socjologia
 • Aspiracje - socjologia
 • Edukacja medialna

  Adres url:

  388/11674
  Autorzy: Wincenty Kulpa, Lech Zaręba.
  Tytuł: Modele AMA wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego w banku

  ¬ródło: Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. - 2014, nr 2, s. 50-61
  p-ISSN: 2299-4033
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ryzyko bankowe - badanie - metody

  Adres url:

  389/11674
  Autorzy: Krzysztof Warchoł.
  Tytuł: Modern programmes for fostering physical activity of children and the youth on the example of Podkarpackie voivodeship

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 126-130, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dziecko - kultura fizyczna
 • Dziecko - zdrowotno¶ć
 • Młodzież - kultura fizyczna
 • Młodzież - zdrowotno¶ć
 • Podkarpackie województwo - kultura fizyczna

  Adres url:

  390/11674
  Autorzy: Magdalena Wo¶.
  Tytuł: Monolingual vs. bilingual - dictionaries in foreign language teaching and learning

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Glottodydaktyka. - 2014, nr 6, s. 168-172, streszcz. pol.
  p-ISSN: 1643-0484
  e-ISSN: 2084-4816
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Słowniki wielojęzyczne
 • Języki - nauczanie

  Adres url:

  391/11674
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: Moral values, and the people of the noble way of martial arts

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2014, Vol. 14, no. 1-4, s. 11-20, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. w j. pol.: Warto¶ci moralne ludzi szlachtnej drogi sztuk walki ; W wersji elektr. Vol. 14, no. 1, s. 1-10
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz - etyka


  392/11674
  Autorzy: Ewa Konieczna.
  Tytuł: Morphological humour in the short stories of Stanisław Lem

  ¬ródło: Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Językoznawstwo. - 2014, s. 155-166, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2081-903X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Lem Stanisław (1921-2006)


  393/11674
  Autorzy: Jakub Bartak.
  Tytuł: Motywacyjne aspekty nierówno¶ci dochodowych

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, Z. 39, s. 96-109, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. z. 39: W kierunku zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nierówno¶ci społeczne

  Adres url:

  394/11674
  Autorzy: Daniel Dudek, Anna Orłowska, Jarosław Homa, Janusz Darocha, Wiesław Guz, Antoni Samojedny.
  Tytuł: Moyamoya disease and moyamoya syndrome in children - case reports and a literature review

  ¬ródło: Polish Journal of Radiology. - 2014, Vol. 79, suppl. 1, s. S56-S60
  p-ISSN: 1733-134X
  e-ISSN: 1899-0967
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pediatria
 • Choroby dziecięce

  Adres url:
  DOI:

  395/11674
  Autorzy: Maksymilian Olbrycht, Maciej Balawejder, Kinga Matuła, Wojciech Piatkowski, Dorota Antos.
  Tytuł: Multistage cross-current and countercurrent flow crystallization for separation of racemic 2-methylbutanoic acid

  ¬ródło: Industrial & Engineering Chemistry Research. - 2014, Vol. 53, iss. 41, s. 15990-15999, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: 10.1021/ie501703w
  p-ISSN: 0888-5885
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 2.587
  Punktacja MNiSW: 35.000

  396/11674
  Autorzy: Aleksandra Janas, Tadeusz Zych.
  Tytuł: Muzeum Historyczne m. Tarnobrzega w roku 2014 : kalendarium

  ¬ródło: Dzikoviana : rocznik Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega. - 2014, T. 1, s. 244-254
  p-ISSN: 2449-6448
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega
 • Muzea historyczne - Polska - od 1989 r.
 • Tarnobrzeg (woj. podkarpackie) - muzealnictwo
 • Kalendarium


  397/11674
  Autorzy: Tadeusz Zych.
  Tytuł: Najnowsze dzieje Tarnobrzega : stan badań i postulaty badawcze

  ¬ródło: Dzikoviana : rocznik Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega. - 2014, T. 1, s. 255-263
  p-ISSN: 2449-6448
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Historiografia polska - 20-21 w.
 • Tarnobrzeg (woj. podkarpackie) - historia
 • Tarnobrzeg (woj. podkarpackie) - historiografia


  398/11674
  Autorzy: Michał Marciak.
  Tytuł: Natounisarokerta on the Kapros. New numismatic evidence from the British Museum

  ¬ródło: Anabasis : studia classica et orientalia. - 2014, nr 4, s. 160-178, bibliogr.
  p-ISSN: 2082-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Numizmatyka


  399/11674
  Autorzy: Dorota Szumna, Mariusz Kalandyk.
  Tytuł: Nauczanie jako tworzenie warunków do aktywnego uczenia się. Cz. 1

  ¬ródło: Kwartalnik Edukacyjny. - 2014, nr 2, s. 3-13
  p-ISSN: 1230-7556
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nauczanie - teoria


  400/11674
  Autorzy: Dorota Szumna, Mariusz Kalandyk.
  Tytuł: Nauczanie jako tworzenie warunków do aktywnego uczenia się. Cz. 2

  ¬ródło: Kwartalnik Edukacyjny. - 2014, nr 3, s. 3-14
  p-ISSN: 1230-7556
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000

  401/11674
  Autorzy: Teresa Noga, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Łukasz Peszek, Anita Paj±czek, Natalia Kochman, Robert Zubel.
  Tytuł: New localities of rare species Kobayasiella okadae (Skvortzov) Lange-Bert. and K. tintinnus Buczkó, Wojtal & Jahn in Europe : morphological and ecological characteristics

  ¬ródło: Oceanological and Hydrobiological Studies. - 2014, Vol. 43, iss. 4, s. 374-380
  p-ISSN: 1730-413X
  e-ISSN: 1897-3191
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.670
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Roztoczański Park Narodowy
 • Okrzemki

  Adres url:

  402/11674
  Autorzy: Beata Kasprzyk.
  Tytuł: Nierówno¶ci ekonomiczne : ich postrzeganie i skala akceptacji społecznej

  ¬ródło: Studia Ekonomiczne. Zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 2014, nr 180, cz. 2, s. 110-120, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Economic inequalities - their perception and scale social acceptanceTyt. nr. 180 : Dokonania współczesnej my¶li ekonomicznej: racjonalno¶ć - efektywno¶ć - etyka. Cz. 2, Podej¶cie praktyczne
  p-ISSN: 2083-8611
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nierówno¶ci społeczne

  Adres url:

  403/11674
  Autorzy: Włodzimierz Okrasa, Marek Cierpiał-Wolan.
  Tytuł: Nierówno¶ci przestrzenne rozwoju lokalnego : wzory zróżnicowań dobrostanu na przykładzie województwa podkarpackiego i mazowieckiego

  ¬ródło: Optimum. Studia Ekonomiczne. - 2014, nr 3, s. 118-139, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Spatial inequalities of local development : patterns of wellbeing disparities (case of podkarpackie and mazowieckie voivodship)
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rozwój gospodarczy
 • Rozwój lokalny - Polska - 21 w.

  Adres url:

  404/11674
  Autorzy: Grzegorz Sobek, Artur Mazur.
  Tytuł: Niski poziom witaminy D u dzieci i młodzieży jako czynnik sprzyjaj±cy rozwojowi cukrzycy typu 2
  Tytuł: Vitamin D deficiency as a risk factor of type 2 diabetes in children and adolescents

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 3, s. 289-293, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cukrzyca typu II
 • Witaminy - stosowanie

  Adres url:

  405/11674
  Autorzy: Barbara Januszkiewicz.
  Tytuł: Normy prawne funkcjonowania języka polskiego na Ukrainie

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka. - 2014, Z. 9, s. 145-152, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-0484
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Język polski - nauczanie - Ukraina


  406/11674
  Autorzy: Paweł Czarnota, Emil Hernik.
  Tytuł: Notes on two lichenicolous Epigloea species from Central Europe

  ¬ródło: Acta Societatis Botanicorum Poloniae. - 2013, vol. 82, nr 4, s. 321-324, bibliogr. streszcz. ang.
  p-ISSN: 0001-6977
  e-ISSN: 2083-9480
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 1.195
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Porosty

  Adres url:
  DOI:

  407/11674
  Autorzy: Waldemar Furmanek.
  Tytuł: Nowa praca nauczyciela wyznacznikiem koniecznych zmian w systemie ich kształcenia, dokształcania i doskonalenia

  ¬ródło: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2014, nr 4, s. 642-651, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Publikacja na CD
  p-ISSN: 1507-6563
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000

  408/11674
  Autorzy: Agnieszka Reszczyńska.
  Tytuł: Nowe materiały do poznania włókiennictwa kultury przeworskiej z obszaru południowo-wschodniej Polski

  ¬ródło: Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego O¶rodka Archeologicznego. - 2014, T. 35, s. 127-139, bibliogr., streszcz. ang., niem.
  p-ISSN: 0137-5725
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kultura przeworska

  Adres url:

  409/11674
  Autorzy: Maria Ziaja, Tomasz Wójcik.
  Tytuł: Nowe stanowisko Botrychium lunaria (Ophioglossaceae) na Pogórzu Dynowskim (SE Polska)

  ¬ródło: Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. - 2014, Vol. 21, no. 1, s. 165-168
  p-ISSN: 1233-0132
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ro¶liny naczyniowe
 • Dynowskie Pogórze - flora


  410/11674
  Autorzy: Antoni Krauz.
  Tytuł: Nowe wydanie terroryzmu z wykorzystaniem broni CBRN we współczesnej cywilizacji ¶mierci

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 285-293, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Terroryzm - zapobieganie i zwalczanie
 • Bioterroryzm - zwalczanie


  411/11674
  Autorzy: Andrzej Pelisiak.
  Tytuł: Nowe znaleziska z neolitu i pocz±tków epoki br±zu z polskich Bieszczadów Wysokich (rejon Wetliny-Moczarnego)

  ¬ródło: Wiadomo¶ci Archeologiczne. - 2014, T. 65, s. 211-216, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0043-5082
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Neolit - Polska
 • Epoka br±zu - Polska
 • Bieszczady - archeologia

  Adres url:

  412/11674
  Autorzy: Marta Pisarek, Jadwiga Lechowska.
  Tytuł: Nowoczesne formy turystyki szans± zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Podkarpacia

  ¬ródło: Woda - ¦rodowisko - Obszary Wiejskie. - 2014, T. 14, z. 4, s. 63-76
  p-ISSN: 1642-8145
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka
 • Podkarpackie województwo - turystyka

  Adres url:

  413/11674
  Autorzy: Waldemar Furmanek.
  Tytuł: Nowoczesne technologie w o¶wiacie i edukacji

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 2, s. 15-26, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 2 : Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technologia informacyjna
 • Edukacja - rozwój


  414/11674
  Autorzy: Marta Połtowicz-Bobak, Dariusz Bobak, Piotr Gębica.
  Tytuł: Nowy ¶lad osadnictwa magdaleńskiego w Polsce południowo-wschodniej. Stanowisko Ł±ka 11-16 w powiecie rzeszowskim

  ¬ródło: Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego O¶rodka Archeologicznego. - 2014, T. 35, s. 237-248, bibliogr., streszcz. ang., niem.
  p-ISSN: 0137-5725
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kultura magdaleńska
 • Ł±ka (woj. podkarpackie) - archeologia

  Adres url:

  415/11674
  Autorzy: Sławomir Kadrow, Dariusz Wojakowski.
  Tytuł: O dyskursie archeologiczno-socjologicznym

  ¬ródło: Studia Humanistyczne AGH. - 2014, T. 13, z. 2, s. 7-17, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2084-3364
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Archeologia - historia
 • Socjologia - historia

  Adres url:

  416/11674
  Autorzy: Zofia Czapiga.
  Tytuł: O vyraženii gneva v russkom i pol'skom predloženii

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Glottodydaktyka. - 2014, nr 6, s. 28-38, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-0484
  e-ISSN: 2084-4816
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: RUS
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gniew
 • Uczucia - język
 • Język polski - słownictwo
 • Język rosyjski - słownictwo

  Adres url:

  417/11674
  Autorzy: Edyta Czop.
  Tytuł: Oblicza współczesnych organizacji polonijnych w wybranych krajach unijnej piętnastki

  ¬ródło: Polityka i Społeczeństwo. - 2014, nr 1(12), s. 97-110, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1732-9639
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Polacy za granic± - kraje Unii Europejskiej
 • Polacy za granic± - kultura


  418/11674
  Autorzy: Jolanta Zawora.
  Tytuł: Obligacje komunalne jako zewnętrzne Ľródło finansowania zadań jednostek samorz±du terytorialnego

  ¬ródło: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2014, nr 65, s. 205-214, bibliogr., streszcz. pol.
  p-ISSN: 1733-2842
  e-ISSN: 2300-4460
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d terytorialny - finanse
 • Obligacje komunalne - Polska

  Adres url:

  419/11674
  Autorzy: Joanna Mazur.
  Tytuł: Obraz dziecka i dzieciństwa w powie¶ci autobiograficznej Chłopięce lata Johna Maxwella Coetzee oraz Dzieciństwo Lwa Tołstoja

  ¬ródło: Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Literatura i Kultura. - 2014, s. 149-160, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2081-9048
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Coetzee John Maxwell (1940-...)
 • Tolstoj Lev N. (1828-1910)


  420/11674
  Autorzy: Anna Rybak, Piotr Socha, Anna Stolarczyk, Bożena Cukrowska, Łukasz Obrycki, Aldona Wierzbicka, Beata Oralewska, Anna Szaflarska-Popławska, Barbara Iwańczak, Elżbieta Jarocka-Cyrta, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk, Wojciech Cichy, Grażyna Czaja-Bulsa, Jerzy Socha.
  Tytuł: Obraz kliniczny celiakii u dzieci w Polsce

  ¬ródło: Standardy Medyczne. Pediatria. - 2014, nr 2, s. 297-304, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Clinical evaluation of coeliac disease in Polish children
  p-ISSN: 2080-5438
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Celiakia - pediatria
 • Dziecko - zdrowotno¶ć

  Adres url:

  421/11674
  Autorzy: Wojciech Walat.
  Tytuł: Obraz nauczyciela klas 1-3 szkoły w opiniach nauczycieli i studentek pedagogiki

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 51-62, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nauczyciele - praca
 • Nauczyciele a młodzież szkolna

  Adres url:

  422/11674
  Autorzy: Paulina Ura.
  Tytuł: Obywatelstwo w ¶wietle prawa administracyjnego

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2014, z. 15, s. 181-201, streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1643-0484 ; 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Obywatelstwo - prawo
 • Prawo administracyjne

  Adres url:

  423/11674
  Autorzy: Renata Szczepanik, Grażyna Brzuszkiewicz-KuĽmicka, Marek Szczepkowski, Teresa Pop, Zbigniew ¦liwiński.
  Tytuł: Ocena aktywno¶ci ruchowej i sprawno¶ci fizycznej kobiet po 65 roku życia, ze zdiagnozowan± osteoporoz± : doniesienia wstępne
  Tytuł: Evaluation of the motor activity and physical fitness of women over 65 years of age diagnosed with osteoporosis : preliminary reports

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 1, s. 62-73, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Osteoporoza
 • Kobieta - kultura fizyczna
 • Ludzie starzy - kultura fizyczna

  Adres url:

  424/11674
  Autorzy: Elżbieta Głodek, Marian Gil.
  Tytuł: Ocena często¶ci spożycia wybranych Ľródeł błonnika pokarmowego w¶ród studentek Uniwersytetu Rzeszowskiego

  ¬ródło: Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - 2014, R. 47, nr 1, s. 18-24, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0365-9445
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Włókna pokarmowe - spożycie
 • Studenci - zdrowotno¶ć

  Adres url:

  425/11674
  Autorzy: Ewa Lenart-Domka, Anna ¦wierad.
  Tytuł: Ocena czynników ryzyka występowania bólów okolicy lędĽwiowo-krzyżowej u nastolatków w wieku 11-14 lat

  ¬ródło: Postępy Rehabilitacji = Advances in Rehabilitation. - 2014, T. 28, nr 2, s. 23-31, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. w jęz. ang.: The assessment of risk factors of low back pain in adolescents between 11-14 years old
  p-ISSN: 0860-6161
  e-ISSN: 1734-4948
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kręgosłup
 • Ból - zapobieganie i leczenie
 • Młodzież - zdrowotno¶ć


  426/11674
  Autorzy: Jolanta Zawora.
  Tytuł: Ocena możliwo¶ci finansowania działalno¶ci rozwojowej gmin województwa podkarpackiego na tle kraju

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, Z. 39, s. 432-442, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. z. 39: W kierunku zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d gminny - finanse

  Adres url:

  427/11674
  Autorzy: Justyna Rykała, Justyna Drzał-Grabiec, Justyna Podgórska-Bednarz, Sławomir Snela.
  Tytuł: Ocena parametrów stabilogramu kobiet po 60 roku życia, w warunkach wył±czenia kontroli wzrokowej
  Tytuł: Assessment of parameters of stabilogram of women over 60 years of age without visual control

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 1, s. 47-54, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Postawa ciała - badanie
 • Ludzie starzy

  Adres url:

  428/11674
  Autorzy: Karolina Wejnarska, Jarosław Kierku¶, Elwira Kołodziejczyk, Józef Ryżko, Grzegorz Oracz.
  Tytuł: Ocena przebiegu klinicznego przewlekłego zapalenia trzustki u dzieci ze współwystępowaniem mutacji w genach SPINK1 i CFTR

  ¬ródło: Postępy Nauk Medycznych. - 2014, vol. 27, nr 3, s. 140-144, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The clinical course of chronic pancreatitis in children with the coincidence of mutations in the CFTR and SPINK1 genes
  p-ISSN: 0860-6196
  e-ISSN: 1731-2469
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zapalenie trzustki
 • Pediatria

  Adres url:

  429/11674
  Autorzy: Waldemar Kosiba, Justyna Drzał-Grabiec, Sławomir Snela.
  Tytuł: Ocena regulacji równowagi u pacjentów z nadci¶nieniem tętniczym
  Tytuł: Evaluation of the balance regulation in patients with arterial hypertension

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 2, s. 162-172, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ci¶nienie krwi wzmożone

  Adres url:

  430/11674
  Autorzy: Agnieszka Wi¶niowska, Katarzyna Zajkiewicz.
  Tytuł: Ocena równowagi i koordynacji ruchowej dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów
  Tytuł: Assessment of balance and motor coordination in children with juvenile idiopathic arthritis

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 1, s. 25-36, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stawy (anat.) - zapalenie - pediatria
 • Sprawno¶ć motoryczna

  Adres url:

  431/11674
  Autorzy: Jolanta Wojnar.
  Tytuł: Ocena skuteczno¶ci modeli analizy dyskryminacyjnej do prognozowania zagrożenia finansowego spółek giełdowych

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarz±dzania. - 2014, t. 24, nr 1, s. 219-231, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Evaluation of the effectiveness of models for discrimination analysis to predict financial risk of listed companies
  p-ISSN: 1506-2635
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Analiza dyskryminacyjna - stosowanie - finanse
 • Spółki giełdowe - finanse - Polska - 21 w.
 • Dane statystyczne

  Adres url:

  432/11674
  Autorzy: Jolanta Zwolińska, Aneta Weres, Andrzej Kwolek, Witold Furgał.
  Tytuł: Ocena skuteczno¶ci na¶wietlań nisko (LLLT) - i wysokoenergetycznym (HILT) promieniowaniem laserowym na zmniejszanie objawów zmęczenia mię¶nia : analiza porównawcza

  ¬ródło: Medycyna Sportowa = Polish Journal of Sports Medicine. - 2014, Vol. 30, nr 3, s. 157-167, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1232-406X
  e-ISSN: 2084-431X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Laseroterapia

  DOI:

  433/11674
  Autorzy: Małgorzata Leszczyńska.
  Tytuł: Ocena społecznego zrównoważenia rozwoju w Polsce według kryterium dynamiki dochodów gospodarstw domowych

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 37, s. 410-420, Bibliogr., streszcz pol., ang.
  Uwagi: Tyt. z. 37: Gospodarka Polski 1990-2013. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gospodarstwo domowe - finanse

  Adres url:

  434/11674
  Autorzy: Anna Stolarczyk, Małgorzata Matuszczyk, Anna Rybak, Piotr Socha, Beata Oralewska, Anna Szaflarska-Popławska, Elżbieta Jarocka-Cyrta, Barbara Iwańczak, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk, Wojciech Cichy, Grażyna Czaja-Bulsa, Jerzy Socha.
  Tytuł: Ocena sposobu żywienia dzieci z celiaki± - czy dieta może być czynnikiem ryzyka miażdżycy?

  ¬ródło: Standardy Medyczne. Pediatria. - 2014, nr 3, s. 428-438, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Dietary assessment of children with coeliac disease - is diet a risk factor of atherosclerosis?
  p-ISSN: 2080-5438
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Celiakia - pediatria
 • Dziecko - żywienie


  435/11674
  Autorzy: Renata Nesterowicz.
  Tytuł: Ocena sytuacji finansowej sektora instytucji rz±dowych i samorz±dowych w Polsce

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, Z. 40, s. 181-190, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. z. 40: Efektywno¶ć i skuteczno¶ć gospodarowania finansami jednostek samorz±du terytorialnego w kontek¶cie stabilno¶ci finansowej
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Finanse publiczne

  Adres url:

  436/11674
  Autorzy: Filip Georgiew, Andrzej Maciejczak, Jakub Florek.
  Tytuł: Ocena wyników leczenia operacyjnego zespołu kanału nadgarstka
  Tytuł: Results of surgical treatment of carpal tunnel syndrome

  ¬ródło: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja. - 2014, Vol. 16, nr 5, s. 455-468, bibliogr., streszcz. pol., ang
  p-ISSN: 2084-4336
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nadgarstek - choroby
 • Zespół cie¶ni nadgarstka

  DOI:

  437/11674
  Autorzy: Natalia Matłok, Józef Gorzelany, Maciej Bilek, Rafał Pieni±żek, Piotr KuĽniar, Janina Kaniuczak.
  Tytuł: Ocena zawarto¶ci fruktozy, glukozy i sacharozy w wybranych odmianach cebuli uprawianych w trzech gospodarstwach hodowlano-nasiennych

  ¬ródło: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. - 2014, Z. 576, s. 79-87, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0084-5477
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cebula - biologia
 • Chromatografia cieczowa - stosowanie
 • Glukoza - wpływ na zdrowie

  Adres url:

  438/11674
  Autorzy: Renata Stanisławczyk, Mariusz Rudy, Bernadetta ¦wi±tek.
  Tytuł: Ocena zawarto¶ci Ochratoksyny A (ATA) w wybranych produktach spożywczych występuj±cych w obrocie handlowym w polsce na terenie województwa podkarpackiego

  ¬ródło: Nauka Przyroda Technologie. - 2014, T. 8, z. 1, nr art. 8, bibliogr. streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Evaluation of contents of ochratoxin A (OTA) in selected foods available in trade in Poland in the Podkarpacie province
  p-ISSN: 1897-7820
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ochratoksyna A


  439/11674
  Autorzy: Ewa A. Czyż.
  Tytuł: Ocena zmian stabilno¶ci gleby w warunkach monokultury i uprawy kukurydzy (Zea Mays L.) w zmianowaniu

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 18, s. 25-26, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.Ewa A. Czyż - UR druga afiliacja
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kukurydza - uprawa
 • Gleba - użytkowanie

  Adres url:

  440/11674
  Autorzy: Urszula Kujawska-Pac, Edyta Kwilosz, Artur Mazur.
  Tytuł: Ocena żywno¶ci oferowanej w sklepikach szkolnych i kupowanej przez dzieci z krakowskich szkół podstawowych

  ¬ródło: Pediatria Polska. - 2014, Vol. 89, nr 5, s. 347-351, bibliogr.
  Uwagi: Tyt. ang.: Evaluation of food offered and purchased in school shops in primary schools in Krakow
  p-ISSN: 0031-3939
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dziecko - zdrowotno¶ć
 • Dziecko - żywienie
 • Odżywianie - higiena - Polska - 21 w.
 • Uczniowie - żywienie - Polska - 21 w.


  441/11674
  Autorzy: Monika Klejnowska.
  Tytuł: Ochrona pokrzywdzonych przestępstwem seksualnym ¶wietle art. 185c k.p.k.

  ¬ródło: Przegl±d Policyjny. - 2014, nr 3, s. 21-34, streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0867-5708
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ochrona osób i mienia


  442/11674
  Autorzy: Aneta Kowalczyk.
  Tytuł: Ochrona wynagrodzenia za pracę. Prawo rzymskie a współczesne regulacje prawa pracy

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2014, z. 14, s. 66-77, streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo rzymskie
 • Prawo pracy
 • Płaca - prawo

  Adres url:

  443/11674
  Autorzy: Anna Mazurkiewicz, Marta Moczulska.
  Tytuł: Oczekiwania młodych osób wobec aktywno¶ci zawodowej : (w ¶wietle wyników badań empirycznych)

  ¬ródło: Zarz±dzanie Zasobami Ludzkimi. - 2014, nr 5, s. 57-68, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1641-0874
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rynek pracy - Polska - 21 w.
 • Młodzież - praca

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • BazEkon


  444/11674
  Autorzy: Stanisław Dłuski.
  Tytuł: Oczodoły ; Pro¶ba do Eurydyki ; Ja¶niej

  ¬ródło: Fraza. - 2014, Nr 4, s. 180-181
  p-ISSN: 1230-4832
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Poezja polska - 21 w.


  445/11674
  Autorzy: Marcin Subczak.
  Tytuł: Od "tragicznego" do "terapeutycznego" wymiaru filozoficznego etosu : koncepcja filozofii w "De consolatione" Boecjusza

  ¬ródło: Logos i Ethos. - 2014, [nr] 1, s. 111-128, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0867-8308
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Boethius Anicius Manlius Torquatus Severinus (ca 480-524)
 • Filozofia - historia - Rzym

  Adres url:

  446/11674
  Autorzy: Ewa A. Czyż.
  Tytuł: Oddziaływanie systemów produkcji na zawarto¶ć substancji organicznej i zagęszczanie gleby

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 18, s. 27-28, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.Ewa A. Czyż - UR druga afiliacja
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gleba - badanie

  Adres url:

  447/11674
  Autorzy: Ewa A. Czyż, Anna M. Gajda, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Janina Kaniuczak.
  Tytuł: Oddziaływanie uprawy wybranych ro¶lin energetycznych i trawy na ¶rodowisko glebowe

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 18, s. 37-38, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.Ewa A. Czyż - UR druga afiliacja
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ro¶liny energetyczne - uprawa
 • Trawy - uprawa
 • Gleba - użytkowanie
 • Gleba - badanie

  Adres url:

  448/11674
  Autorzy: Anna Barwińska-Małajowicz, Katarzyna Puchalska.
  Tytuł: Odrabianie dystansu rozwojowego w województwie Podkarpackim w kontek¶cie bezpo¶rednich inwestycji zagranicznych i rynku pracy

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 37, s. 421-434, Bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. z. 37: Gospodarka Polski 1990-2013. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Podkarpackie województwo - geografia
 • Rozwój regionalny - Polska

  Adres url:

  449/11674
  Autorzy: Grzegorz Maroń.
  Tytuł: Odwołania do osoby papieża Jana Pawła II w prawodawstwie polskim

  ¬ródło: Studia Prawnicze KUL. - 2014, nr 3, s. 95-118
  p-ISSN: 1897-7146
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - nauczanie
 • Prawodawstwo - Polska


  450/11674
  Autorzy: Sabina Lachowicz, Maciej Bilek, Natalia Matłok, Maciej Balawejder.
  Tytuł: Okre¶lenie jako¶ci cukru na podstawie zawarto¶ci monosacharydów

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 17, s. 49-54, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cukier
 • Burak cukrowy - uprawa
 • Trzcina pospolita - stosowanie
 • Chromatografia cieczowa - stosowanie

  Adres url:

  451/11674
  Autorzy: Edyta Więcławska.
  Tytuł: On linguistic features of legal discourse

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studia Anglica Resoviensia. - 2014, vol. 11, s. 105-115, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1643-0484
  e-ISSN: 1898-8709
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo - język
 • Tekst - analiza

  Adres url:

  452/11674
  Autorzy: Danuta Ciesielska, Stanisław Domoradzki.
  Tytuł: On mathematical lectures at the Jagiellonian University in the years 1860-1918. Essay based on manuscripts

  ¬ródło: Czasopismo Techniczne. Nauki Postawowe = Technical Transactions. Fundamental Sciences. - 2014, R. 111, z. 1, s. 59-71, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 0011-4561
  e-ISSN: 2353-737X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  DOI:

  453/11674
  Autorzy: Stanisław Domoradzki, Mykhailo Zarichnyi.
  Tytuł: On some aspects of the set theory and topology in J. Puzyna's monumental work

  ¬ródło: Czasopismo Techniczne. Nauki Postawowe = Technical Transactions. Fundamental Sciences. - 2014, R. 111, z. 1, s. 85-97, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 0011-4561
  e-ISSN: 2353-737X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  DOI:

  454/11674
  Autorzy: Anna Dziama, Grzegorz A. Kleparski.
  Tytuł: On the international character of bakery terminology in American English : the Yiddish impact

  ¬ródło: Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Językoznawstwo. - 2014, s. 39-49, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2081-903X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Język angielski - słownictwo
 • Język jidysz a język angielski


  455/11674
  Autorzy: Jolanta Wesół, Grzegorz A. Kleparski.
  Tytuł: On the semantic journey of English bag through the sexual and occupational dimension

  ¬ródło: Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Językoznawstwo. - 2014, s. 129-140, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2081-903X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Język angielski - semantyka


  456/11674
  Autorzy: Czesław Stępniak.
  Tytuł: On useful schema in survival analysis after heart attack

  ¬ródło: Discussiones Mathematicae. Probability and Statistics. - 2014, Vol. 34, nr 1-2, s. 63-69, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1509-9423
  e-ISSN: 2084-0381
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  DOI:

  457/11674
  Autorzy: Bogusław Kotarba.
  Tytuł: Opozycja w samorz±dzie terytorialnym

  ¬ródło: Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne. - 2014, Vol. 43, s. 160-175
  p-ISSN: 1505-2192
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d terytorialny - zarz±dzanie

  Adres url:

  458/11674
  Autorzy: Krzysztof Przednowek, Janusz Iskra, Anna Walaszczyk.
  Tytuł: Optimization of training loads developing strength in 400-metres hurdles

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 1, s. 122-127
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bieg przez płotki

  Adres url:

  459/11674
  Autorzy: Bogdan Kwiatkowski, Robert Pękala, Bogusław Twaróg, Zbigniew Gomółka, Mateusz Michnowicz.
  Tytuł: Organizacyjne aplikacje mobilne jako Ľródło informacji

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 2, s. 348-353, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 2 : Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Systemy operacyjne mobilne
 • Aplikacje mobilne


  460/11674
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Łukasz Szmyd.
  Tytuł: Organization of colony summer and winter for school children and teenagers in activity of national structures of the Second Polish Republic in 1919-1939 years

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 154-161, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kolonie letnie - Polska - 1918-1939 r.
 • Kolonie letnie - organizacja

  Adres url:

  461/11674
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Łukasz Szmyd.
  Tytuł: Organizations and tourist-tourist associations acting in Poland before 1939
  Tytuł: Organizacje i stowarzyszenia krajoznawczo-turystyczne działaj±ce w Polsce przed 1939 r.

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 67-81, bibliogr.
  Uwagi: Tyt. w jęz. pol. na s. 82-96
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka - historia
 • Turystyka - organizacje

  Adres url:

  462/11674
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Wojciech Bajorek.
  Tytuł: Origins of volleyball in the world, Poland and the city of Rzeszow (1920-1939)

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 1, s. 46-57
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Siatkówka (sport) - historia

  Adres url:

  463/11674
  Autorzy: Joanna Uliasz.
  Tytuł: Oryginalne rozwi±zania systemów rz±dów na przykładzie Sułtanatu Omanu

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Konstytucyjnego. - 2014, nr 3(19), s. 95-112
  p-ISSN: 2082-1212
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Oman - polityka wewnętrzna


  464/11674
  Autorzy: Alicja Kawka, Bohdan Achremowicz.
  Tytuł: Owies - ro¶lina XXI wieku. Wykorzystanie żywieniowe i przemysłowe

  ¬ródło: Nauka Przyroda Technologie. - 2014, T. 8, z. 3, s. 1-12, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Oat - XXI century plant. Nutrition and industrial use
  e-ISSN: 1897-7820
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Owies - uprawa

  Adres url:

  465/11674
  Autorzy: Maciej Bilek, Natalia Matłok, Rafał Pieni±żek, Janina Kaniuczak.
  Tytuł: Oznaczenie zawarto¶ci cukrów prostych i sacharozy w sokach i nektarach owocowych pochodz±cych z rynku ukraińskiego

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 17, s. 15-21, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cukry - biochemia
 • Soki - jako¶ć - badanie
 • Ukraina a Polska - handel

  Adres url:

  466/11674
  Autorzy: Wacław Kruk, Agnieszka Hubert-Lutecka, Karolina Zaj±c, Izabela Cichocka.
  Tytuł: Palenie tytoniu przez studentów - skala problemu

  ¬ródło: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. - 2014, T. 20, nr 4, s. 433-438, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Smoking by students - scale of the problem
  p-ISSN: 2083-4543
  e-ISSN: 2084-4905
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Palenie tytoniu
 • Studenci - zdrowotno¶ć

  Adres url:

  467/11674
  Autorzy: Leszek Gawor.
  Tytuł: Paneuropeizm i jego obecno¶ć w polskiej my¶li społeczno-politycznej międzywojnia

  ¬ródło: Wschodni Rocznik Humanistyczny. - 2014, T. 10, s. 463-476, streszcz. ang., ros.
  p-ISSN: 1731-9872
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Adres url:

  468/11674
  Autorzy: M. K. Aouf, R. M. El-Ashwah, Jacek Dziok, Jan Stankiewicz.
  Tytuł: Partial sums of a certain harmonic univalent meromorphic functions

  ¬ródło: Journal of Mathematics and Applications. - 2014, Nr 37, s. 5-12, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1733-6775
  e-ISSN: 2300-9926
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000

  469/11674
  Autorzy: Grzegorz Błażejewski, Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: Participation in fitness activities as a form of prevention from social exclusion of physically impaired persons - a report

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 3, s. 57-62, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Fitness

  Adres url:

  470/11674
  Autorzy: Magdalena Cyrek.
  Tytuł: Participation of labour in economic results of the service sector branches - comparisons of Podkarpacie and other Polish regions

  ¬ródło: Service Management. - 2014, vol. 13, nr 2, s. 15-27
  p-ISSN: 1898-0511
  e-ISSN: 2353-2858
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Usługi - ekonomika
 • Praca - ekonomika

  Adres url:

  471/11674
  Autorzy: Ewa Polak, Maciej Huzarski.
  Tytuł: Participation of members of Polish Gymnastic Society "Sokol" in Rzeszow in Polish and international sokol slets until 1939

  ¬ródło: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna. - 2014, T. 13, nr 1, s. 13-28
  Uwagi: Tyt. pol.: Udział członków Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Rzeszowie w zlotach sokolstwa polskiego i zlotach wszechsokolich do 1939 roku
  p-ISSN: 1505-4241
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Towarzystwo Gimanstyczne "Sokół" - historia

  Adres url:

  472/11674
  Autorzy: Ewa