Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PAA
Liczba odnalezionych rekordów: 11990Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku
1/11990
Autorzy: Stanisław Kawiorski.
Tytuł: "Korespondent Krajowy i Zagraniczny" z roku 1793 : najstarsze czasopismo w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego

¬ródło: Podkarpackie Studia Biblioteczne. - 2015, nr 4, s. 74-90, bibliogr., streszcz. pol., ang.
Uwagi: Dok. elektr. ; Tyt. ang.: "Korespondent Krajowy i Zagraniczny" of 1793: the oldest magazine in the collection of the Library of Rzeszow University
e-ISSN: 2084-9338
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Polskie hasła przedmiotowe:
 • Czasopisma polskie - historia
 • Bibliotekarstwo - historia

  Adres url:

  2/11990
  Autorzy: Adam Orłowski.
  Tytuł: "Lichtarz ruski" - łemkowskie requiem

  ¬ródło: Maska. Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy. - 2015, T. 25, s. 31-41, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1898-5947
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Harasymowicz Jerzy (1933-1999) - twórczo¶ć

  Adres url:

  3/11990
  Autorzy: Robert Słabczyński.
  Tytuł: "Masakra" - wyraz modny współczesnej polszczyzny

  ¬ródło: Język Polski. - 2015, nr 3, s. 239-249
  p-ISSN: 0021-6941
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Język polski


  4/11990
  Autorzy: Tadeusz Pi±tek.
  Tytuł: "Netlandia" - wybrane aspekty funkcjonowania człowieka w społeczeństwie informacyjnym

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 94-96, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Społeczeństwo informacyjne


  5/11990
  Autorzy: Anna Wójtowicz-Dawid.
  Tytuł: "Spółka z ograniczon± odpowiedzialno¶ci± jako forma prowadzenia działalno¶ci przez klastry" : wybrane aspekty prawne

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Publicznego. - 2015, nr 1, s. 68-81, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1896-8996
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Klastry (ekon.) - Polska
 • Spółki z ograniczon± odpowiedzialno¶ci± - prawo - Polska

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • BZCz


  6/11990
  Autorzy: Adam Kubiak.
  Tytuł: "St±d do globalno¶ci" - "patologiczne" spojrzenie lokalne

  ¬ródło: Studies in Global Ethics and Global Education. - 2015, nr 3, s. 29-44, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang. "From Here to Globality" : a pathological local view
  p-ISSN: 2392-0890
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Polityka - filozofia
 • Patologia społeczna

  Adres url:
  DOI:

  7/11990
  Autorzy: Aleksander Marszałek.
  Tytuł: 10 lat Konkursu Twórczo¶ci Technicznej

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 1(11), s. 108-114, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technika
 • Konkursy - Polska - 21 w.


  8/11990
  Autorzy: Maciej Bilek, Agnieszka Siembida, Kinga Stawarczyk, Ewa Cie¶lik.
  Tytuł: Aktywno¶ć przeciwrodnikowa soków drzewnych z terenu Podkarpacia

  ¬ródło: Żywno¶ć. Nauka. Technologia. Jako¶ć = Food. Science. Technology. Quality. - 2015, iss. 4 (101), s. 151-161, bibliogr., streszcz. pol.
  p-ISSN: 1425-6959
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Fenole
 • Żywno¶ć prozdrowotna
 • Soki

  Adres url:
  DOI:

  9/11990
  Autorzy: Łukasz Maciura, Konrad Wojciechowski.
  Tytuł: Algorytm segmentacji obrazów medycznych 3D przy wykorzystaniu operatorów morfologicznych oraz indeksacji metod± rozrostu

  ¬ródło: Przegl±d Elektrotechniczny. - 2015, R. 91, nr 5, s. 1-4, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0033-2097
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Tomografia komputerowa
 • Rezonans magnetyczny
 • Algorytmy - stosowanie

  Adres url:

  10/11990
  Autorzy: Zbigniew Gomółka.
  Tytuł: Analiza dokładno¶ci technologii pomiarowej dla skanerów ¶wiatła spójnego i strukturyzowanego

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 257-263, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technika


  11/11990
  Autorzy: Mariola Grzebyk, Agata Pier¶cieniak.
  Tytuł: Analiza instytucjonalna w urzędach gmin z Podkarpacia : metodyka oceny potencjalnej sprawno¶ci instytucjonalnej urzędu gminy

  ¬ródło: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2015, nr 9, s. 40-49, bibliogr., streszcz, pol., ang.
  p-ISSN: 0860-6846
  e-ISSN: 2083-8328
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000

  12/11990
  Autorzy: Ewa Puszczałowska-Lizis, Monika Niebieszczańska, Sławomir Jandzi¶, Marek Kiljański.
  Tytuł: Analiza potencjalnych czynników ryzyka syndromu wypalenia zawodowego u fizjoterapeutów
  Tytuł: The analysis of potential risks factors for professional burnout syndrome in physiotherapists

  ¬ródło: Fizjoterapia Polska = Polish Journal of Physiotherapy. - 2015, Vol. 15, nr 2, s. 68-80, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1642-0136
  e-ISSN: 2084-4328
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Fizjoterapeuci
 • Wypalenie zawodowe


  13/11990
  Autorzy: Jacek Romanowski, Jarosław Omorczyk, Przemysław Bujas, Ewa Puszczałowska-Lizis.
  Tytuł: Analiza poziomu sprawno¶ci fizycznej studentek i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. - 2015, T. 7, s. 61-73
  p-ISSN: 1899-8488
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL

  14/11990
  Autorzy: Beata Gierczak.
  Tytuł: Analiza strukturalna pasażerów PLL LOT a ogólna ocena cech i usług składaj±cych się na wizerunek firmy

  ¬ródło: Przegl±d Komunikacyjny. - 2015, nr 2, s. 23-26, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: A structural analysis of LOT Polish Airlines passengers and the overall evaluation of features and services that make up the company image
  p-ISSN: 0033-2232
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Polskie Linie Lotnicze LOT
 • Transport powietrzny
 • Samoloty pasażerskie


  15/11990
  Autorzy: Andrzej Paszkiewicz, Robert Pękala.
  Tytuł: Analiza wydajno¶ci sieci konwergentnych za pomoc± programowego generatora ruchu

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 278-283, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technika


  16/11990
  Autorzy: Jan Gawełko, Konrad Wilk.
  Tytuł: Analiza zmian w profilu wezwań Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie w latach 2010-2013
  Tytuł: Analysis of changes in the profile of calls to Emergency Medical Teams at Regional Ambulance Station in 2010-2013

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 2, s. 142-152, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ratownictwo medyczne
 • Rzeszów (woj. podkarpackie) - służba zdrowia

  Adres url:

  17/11990
  Autorzy: Agnieszka E. Stępień, Kinga Stawarczyk, Maciej Bilek, Katarzyna M. Kędziora.
  Tytuł: Analysis of selected chemical parameters in Piemontese wines

  ¬ródło: Roczniki Państwowego Zakładu Higieny. - 2015, vol. 66, iss. 3, s. 217-223, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 0035-7715
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wino - jako¶ć - badanie

  Adres url:

  18/11990
  Autorzy: Katarzyna Garwol.
  Tytuł: Anonimowo¶ć w cyfrowym ¶wiecie jako gra pozorów

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 4(14), s. 185-190, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Internet
 • Portal internetowy
 • Portal społeczno¶ciowy


  19/11990
  Autorzy: Tomasz Kolebuk, Daniel Madej, Rafał Pieni±żek, Maciej Bilek.
  Tytuł: Anthropogenic impact of urban settlements on inorganic anions content in selected watercourses in the Subcarpathian Region of Poland

  ¬ródło: Roczniki Państwowego Zakładu Higieny. - 2015, vol. 66, iss. 2, s. 179-184, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 0035-7715
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rzeki - ekologia
 • Woda - degradacja
 • Chlorki
 • Siarczany
 • Chromatografia jonowymienna - stosowanie

  Adres url:

  20/11990
  Autorzy: Alina Walenia.
  Tytuł: Aspekty etyczne systemów oceniania pracowników w instytucjach publicznych

  ¬ródło: Annales. Etyka w życiu gospodarczym. - 2015, vol. 18, nr 1, s. 49-59, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Ethical aspects of the appraisal systems in public institutions
  p-ISSN: 1899-2226
  e-ISSN: 2353-4869
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kadry - zarz±dzanie
 • Kadry - polityka
 • Oceny pracowników
 • Administracja publiczna

  Adres url:

  21/11990
  Autorzy: Arkadiusz Koszarny, Maria Majdan, Dorota Suszek, Magdalena Dryglewska, Jacek Tabarkiewicz.
  Tytuł: Autoantibodies against gliadin in rheumatoid arthritis and primary Sjögren's syndrome patients

  ¬ródło: Wiadomo¶ci Lekarskie. - 2015, T. 68, nr 3, s. 242-247, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. pol.: Autoprzeciwciała przeciwko gliadynie u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów oraz pierwotny zespół Sjögrena
  p-ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Celiakia
 • Zespół Sjögrena
 • Zapalenie stawów reumatoidalne

  Adres url:

  22/11990
  Autorzy: Małgorzata Dżugan, M. Lis, Joanna Hęclik, Hanna Lutnicka, Maria Droba, Jerzy W. Niedziółka.
  Tytuł: Badania in ovo nad embriotoksyczno¶ci± kadmu i poszukiwanie substancji ochronnych

  ¬ródło: Proceedings of ECOpole. - 2015, Vol. 9, nr 1, s. 209-216, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The in ovo study of cadmium embryotoxicity and the search for protectors
  p-ISSN: 1898-617X
  e-ISSN: 2084-4557
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kadm


  23/11990
  Autorzy: Dariusz Sobczyński, Jacek Bartman.
  Tytuł: Badanie przekształtnika impulsowego DC/DC obniżaj±cego napięcie

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 251-256, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technika


  24/11990
  Autorzy: Aleksander Marszałek, Krzysztof Stec.
  Tytuł: Badanie wzmacniaczy mocy w kształtowaniu inżynierów kierunków wielodyscyplinarnych

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 2(12), s. 57-63, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Edukacja
 • Technika


  25/11990
  Autorzy: Paweł Fr±czek, Maciej Kaliski.
  Tytuł: Bezpieczeństwo energetyczne Danii

  ¬ródło: Rynek Energii. - 2015, nr 3, s. 42-47, bibliogr., streszcz. pol. ang.
  p-ISSN: 1425-5960
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bezpieczeństwo energetyczne państwa - Dania
 • Energia

  Adres url:

  26/11990
  Autorzy: Katarzyna Puchalska.
  Tytuł: Bezpo¶rednie inwestycje zagraniczne jako czynnik modernizacji polskiej gospodarki

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 41, s. 400-411, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. z. 41: Gospodarka Polski 1990-2014. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Inwestycje zagraniczne
 • Inwestycje zagraniczne - Polska
 • Polska - gospodarka

  Adres url:

  27/11990
  Autorzy: Bogdan Stefanowicz, Marek Cierpiał-Wolan.
  Tytuł: Błędy przetwarzania danych

  ¬ródło: Wiadomo¶ci Statystyczne. - 2015, nr 9, s. 23-29, bibliogr., streszcz. pol.
  Uwagi: Tyt. ang.: Data processing errors
  p-ISSN: 0043-518X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dane statystyczne

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • BazEkon

  Adres url:

  28/11990
  Autorzy: Maria Romerowicz-Misielak, Dan A. Oren, Magdalena Sowa-Kućma, Anna Tabęcka-Łonczyńska, P. Gilun, Stanisława Stefańczyk-Krzymowska, Marek Koziorowski.
  Tytuł: Changes in melatonin synthesis parameters after carbon monoxide concentration increase in the cavernous sinus

  ¬ródło: Journal of Physiology and Pharmacology. - 2015, vol. 66, iss. 4, s. 505-514, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0867-5910
  e-ISSN: 1899-1505
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 2.720
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Melatonina

  Adres url:

  29/11990
  Autorzy: Maria Ziaja, Tomasz Wójcik.
  Tytuł: Changes in vascular flora of the Rzeszow reservoir after 20 years (SE Poland)

  ¬ródło: Polish Journal of Environmental Studies. - 2015, Vol. 24, nr 4, s. 15-24, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1230-1485
  e-ISSN: 2083-5906
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.600
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - flora

  Adres url:
  DOI:

  30/11990
  Autorzy: Małgorzata Marć, Barbara Zaj±c.
  Tytuł: Charakterystyka zaburzeń słuchu u osób starszych po 75 roku życia w powiecie stalowolskim

  ¬ródło: Gerontologia Polska. - 2015, nr 1, s. 33-39, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The characteristics of hearing disorders in the elderly after 75 years of age in the Stalowa Wola district
  p-ISSN: 1425-4956
  e-ISSN: 1734-4581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Słuch - zaburzenia
 • Ludzie starzy - zdrowotno¶ć

  Adres url:

  31/11990
  Autorzy: Mirosław Twardowski.
  Tytuł: Chrze¶cijańska perspektywa rozwi±zywania kwestii społeczno-ekonomicznych w ¶wietle nauczania Jana Pawła II i założeń personalizmu G.M. Gronbachera

  ¬ródło: Annales. Etyka w życiu gospodarczym. - 2015, vol. 18, nr 2, s. 55-66, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The Christian perspective on solving economic issues in the light of John Paul II's teachings and economic personalism of G.M. Gronbacher
  p-ISSN: 1899-2226
  e-ISSN: 2353-4869
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - nauczanie
 • Etyka
 • Gronbacher Gregory M. A.

  Adres url:

  32/11990
  Autorzy: Edyta Łuszczki, Katarzyna Dereń, Grzegorz Sobek.
  Tytuł: Comparison of nutrition knowledge in patients with type 1 and type 2 diabetes

  ¬ródło: Journal of Pre-Clinical and Clinical Research. - 2015, nr 1, s. 23-26, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1898-2395
  e-ISSN: 1898-7516
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cukrzyca typu I
 • Cukrzyca typu II

  Adres url:

  33/11990
  Autorzy: Kazimierz Jaremczuk, Lidia Kaliszczak.
  Tytuł: Conditions for creativity in an organization

  ¬ródło: Journal of Positive Management. - 2015, Vol. 6, nr 1, s. 42-55, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-103X
  e-ISSN: 2392-1412
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorstwa małe i ¶rednie - zarz±dzanie

  Adres url:

  34/11990
  Autorzy: Maciej Bilek, Maria Rybakowa.
  Tytuł: Cukry dodane w napojach energetycznych a ryzyko nadwagi i otyło¶ci u młodzieży

  ¬ródło: Endokrynologia Pediatryczna. - 2015, T. 14, nr 1(50), s. 29-35, bibliogr., streszcz. pol. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Added sugars in energy drinks and the risk of overweight and obesity in adolescents
  p-ISSN: 1730-0282
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cukry - biochemia
 • Napoje bezalkoholowe
 • Otyło¶ć - pediatria
 • Młodzież - zdrowotno¶ć
 • Młodzież - żywienie

  Adres url:

  35/11990
  Autorzy: Piotr Długosz.
  Tytuł: Czas wolny jako wskaĽnik stylów życia młodzieży pogranicza polsko-ukraińskiego

  ¬ródło: Przegl±d Wschodnioeuropejski = East European Review. - 2015, T. 6, nr 1, s. 81-97, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Leisure time as an indicator of the lifestyle of youth living near the Polish-Ukrainian border
  p-ISSN: 2081-1128
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Czas wolny od pracy - socjologia
 • Młodzież - socjologia
 • Polska a Ukraina - socjologia
 • Ukraina a Polska - socjologia

  Adres url:

  36/11990
  Autorzy: Agnieszka Guzik, Andrzej Kwolek.
  Tytuł: Często¶ć występowania i rozmieszczenie stwardnienia rozsianego w Polsce i na ¶wiecie
  Tytuł: The prevalence and distribution of Multiple Sclerosis in Poland and around the world

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 1, s. 55-62, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stwardnienie rozsiane

  Adres url:

  37/11990
  Autorzy: Małgorzata Leszczyńska.
  Tytuł: Człowiek i jego rozwój w ¶wietle koncepcji integruj±cych nauki ekonomiczne i społeczne

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 43, s. 35-48, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pomoc społeczna
 • Polityka społeczna
 • Społeczeństwo

  Adres url:
  DOI:

  38/11990
  Autorzy: Wojciech Furman.
  Tytuł: Czy można odróżnić działania public relations od stronniczego dziennikarstwa?

  ¬ródło: Zeszyty Prasoznawcze. - 2015, T. 58, nr 1, s. 176-190, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Can one distinguish public relations activities from biased journalism?
  p-ISSN: 0555-0025
  e-ISSN: 2299-6362
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Public relations
 • Dziennikarstwo

  Adres url:
  DOI:

  39/11990
  Autorzy: Jacek Bartman, Dariusz Sobczyński.
  Tytuł: Dane przestrzenne w relacyjnych bazach danych

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 244-250, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Społeczeństwo informacyjne
 • Informacja - technologia
 • Baza danych


  40/11990
  Autorzy: Maciej Bilek.
  Tytuł: Dietetyka - wybrane zagadnienia. Cz. 10, Żywienie i profilaktyka w chorobach jelita grubego

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2015, R. 18, nr 3, s. 50-55
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jelito grube - choroby
 • Jelito grube - nowotwory
 • Dietetyka

  Adres url:

  41/11990
  Autorzy: Maciej Bilek.
  Tytuł: Dietetyka - wybrane zagadnienia. Cz. 8, Żywienie w chorobach nowotworowych

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2015, R. 18, nr 1, s. 40-46
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dieta
 • Nowotwory - dietetyka

  Adres url:

  42/11990
  Autorzy: Maciej Bilek.
  Tytuł: Dietetyka - wybrane zagadnienia. Cz. 9, Żywienie w chorobach układu kr±żenia

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2015, R. 18, nr 2, s. 39-43
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dieta
 • Układ kr±żenia - choroby

  Adres url:

  43/11990
  Autorzy: Bartosz Kruczek, Mateusz Drabczyk.
  Tytuł: Dobór parametrów i symulacja efektów nagniatania impulsowego

  ¬ródło: Mechanik. - 2015, nr 7, s. 435-442, streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Selection of parameters, and simulation of effects of impulse ball peening
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nagniatanie - technologia

  Adres url:
  DOI:

  44/11990
  Autorzy: Grzegorz Maroń.
  Tytuł: Dobro małoletnich jako uzasadnienie reglamentacji protestów antyaborcyjnych w ¶wietle orzecznictwa s±dów USA

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Publicznego. - 2015, nr 6, s. 70-83
  p-ISSN: 1896-8996
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Aborcja - Stany Zjednoczone
 • Aborcja - prawo - Stany Zjednoczone


  45/11990
  Autorzy: Małgorzata Leszczyńska.
  Tytuł: Dochodowy wymiar nierówno¶ci regionalnych w Polsce

  ¬ródło: Turystyka i Rozwój Regionalny. - 2015, nr 3, s. 67-76, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2353-9178
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nierówno¶ci społeczne - Polska - 21 w.
 • Rozwój regionalny - Polska - 21 w.


  46/11990
  Autorzy: Aleksander Piecuch.
  Tytuł: Dok±d zmierza cyfrowa edukacja?

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 81-88, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Edukacja - rozwój
 • Społeczeństwo informacyjne - a szkolnictwo


  47/11990
  Autorzy: Teresa Mi¶, Tomasz Surmacz.
  Tytuł: Doradztwo publiczne w opinii przedsiębiorców prowadz±cych działalno¶ć gospodarcz± na obszarach wiejskich

  ¬ródło: Zagadnienia Doradztwa Rolniczego. - 2015, nr 2, s. 16-31, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Public advisory service in the opinions of self-employed entrepreneurs in rural areas
  p-ISSN: 1232-3578
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Działalno¶ć pozarolnicza na wsi
 • Wie¶ - gospodarka

  Adres url:

  48/11990
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: Droga sztuk walki a polityka

  ¬ródło: Kwartalnik Naukowy OAP UW "e-Politikon". - 2015, nr 13, s. 195-220
  p-ISSN: 2084-5294
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz


  49/11990
  Autorzy: Krzysztof Krupa.
  Tytuł: Dydaktyczne obrazy dynamiczne w wykładach zogniskowanych na układach elektronicznych - model metodyczny

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 2(12), s. 70-74, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Elektronika


  50/11990
  Autorzy: Monika Tymczak, Teresa Pop, Bożenna Karczmarek-Borowska, Mariola Pitak, Jacek Kultys.
  Tytuł: Dynamika rozwoju morfofunkcjonalnego dziewcz±t w wieku 13-15 lat
  Tytuł: Dynamics of morphofunctional development of girls aged 13 to 15

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 1, s. 31-40, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Młodzież - rozwój fizyczny
 • Sprawno¶ć motoryczna - badania

  Adres url:

  51/11990
  Autorzy: Mieczysław Radochoński, Adam Perenc, Anna Radochońska.
  Tytuł: Dysfunkcja kory czołowo-oczodołowej a ryzyko wyst±pienia zaburzeń antyspołecznych
  Tytuł: Orbitofrontal cortex dysfunction and risk for antisocial behavior: An analytical review

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 1, s. 47-54, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zachowanie - zaburzenia

  Adres url:

  52/11990
  Autorzy: Agata Ludera-Ruszel.
  Tytuł: Dyskryminacja ze względu na płeć w zakresie wynagrodzenia w ¶wietle unijnego i polskiego prawa pracy - uwagi na temat zasady równo¶ci wynagrodzeń

  ¬ródło: Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2015, nr 2, s. 24-30, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Gender pay discrimination in the Polish and EU labour law - the reflection about the principle of equal pay
  p-ISSN: 0032-6186
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo pracy
 • Płaca - prawo
 • Zatrudnienie - prawo
 • Prawo wspólnotowe europejskie


  53/11990
  Autorzy: Volodymyr Popovych, Mariusz Bester, Ireneusz Stefaniuk, Marian KuĽma.
  Tytuł: Dyson line and modified Dyson line in the EPR measurements

  ¬ródło: Nukleonika. - 2015, vol. 60, nr 3, cz. 1, s. 385-388, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0029-5922
  e-ISSN: 1508-5791
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  DOI:

  54/11990
  Autorzy: Maria Sarama.
  Tytuł: Dysproporcje w korzystaniu z rozwi±zań e-biznesowych przez małe i ¶rednie przedsiębiorstwa krajów UE-27

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - 2015, nr 117, s. 433-442, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Inequalities in e-business adoption by small and medium firms in EU-27 ; Tyt. nr.: Cyfryzacja i wirtualizacja gospodarki
  p-ISSN: 1896-382X
  e-ISSN: 1640-6818
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorstwa małe i ¶rednie

  Adres url:

  55/11990
  Autorzy: Janusz Strzecha.
  Tytuł: Działania nauczycieli ¶rednich szkół plastycznych w celu uzyskania i doskonalenia swoich zawodowych kompetencji multimedialnych dla dalszego rozwoju zawodowego

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 4(14), s. 40-45, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nauczyciele - przydatno¶ć zawodowa
 • Multimedia


  56/11990
  Autorzy: Maria Grzybek, Wiesław Szopiński.
  Tytuł: Działania organów państwowych i administracji samorz±dowej w ocenie wła¶cicieli gospodarstw rolnych województwa podkarpackiego

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 42, s. 306-316, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Agrobiznes
 • Gospodarstwo rolne

  Adres url:

  57/11990
  Autorzy: Magdalena Wasylewicz.
  Tytuł: Działania przeciw wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży - edukacyjny aspekt zjawiska

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 4(14), s. 179-184, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wykluczenie cyfrowe
 • Internet a młodzież


  58/11990
  Autorzy: Bożena Maj-Tatsis.
  Tytuł: Edukacja matematyczna w kształceniu zawodowym i ustawicznym - wyzwania i potrzeby

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 1(11), s. 216-222, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kształcenie zawodowe
 • Kształcenie ustawiczne
 • Matematyka - nauczanie


  59/11990
  Autorzy: Bożena Dusza.
  Tytuł: Edukacja na odległo¶ć w opinii studentów (doniesienie z badań pilotażowych)

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 4(14), s. 100-104, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Edukacja
 • Studenci - badanie


  60/11990
  Autorzy: Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro.
  Tytuł: Effect of fertilization with nitrogen and seed inoculation with nitragina on seed quality of soya bean (Glycine max (L.) Merrill)

  ¬ródło: Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura. - 2015, Z. 14 (3), s. 51-59, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. pol.: Wpływ nawożenia azotem i szczepienia nitragin± na jako¶ć nasion soi zwyczajnej (Glycine max (L.) Merrill)
  p-ISSN: 1644-0625
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Soja - nasiona i nasiennictwo
 • Soja - uprawa
 • Azot a ro¶liny

  Adres url:

  61/11990
  Autorzy: Aleksandra Truszczyńska, Agnieszka Jarmuziewicz, Justyna Drzał-Grabiec.
  Tytuł: Effect of participating in fitness classes on postural stability of young women

  ¬ródło: Biomedical Human Kinetics. - 2015, Vol. 7, s. 29-33, bibliogr., streszcz. ang.
  e-ISSN: 2080-2234
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Fitness
 • Postawa ciała
 • Kobieta - zdrowotno¶ć

  DOI:

  62/11990
  Autorzy: Jakub M. Łukasiewicz, Magdalena Aksamitowska-Kobos.
  Tytuł: Egzekucja alimentów na rzecz dziecka od zobowi±zanego przebywaj±cego na terenie Anglii oraz Walii na podstawie rozporz±dzenia Rady (WE) z 18.12.2008 r. - 4/2009 (cz. I)

  ¬ródło: Monitor Prawniczy. - 2015, nr 18, s. 972-977, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1230-6509
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Postępowanie cywilne
 • Alimenty - prawo wspólnotowe europejskie


  63/11990
  Autorzy: Jakub M. Łukasiewicz, Magdalena Aksamitowska-Kobos.
  Tytuł: Egzekucja alimentów na rzecz dziecka od zobowi±zanego przebywaj±cego na terenie Anglii oraz Walii na podstawie rozporz±dzenia Rady (WE) z 18.12.2008 r. - 4/2009 (cz. II)

  ¬ródło: Monitor Prawniczy. - 2015, nr 19, s. 1021-1027, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1230-6509
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Postępowanie cywilne
 • Alimenty - prawo wspólnotowe europejskie


  64/11990
  Autorzy: Krzysztof Bochenek.
  Tytuł: Ekologia w kontek¶cie filozofii chrze¶cijańskiej

  ¬ródło: Wschodni Rocznik Humanistyczny. - 2015, T. 11, s. 139-154, streszcz. ang., ros.
  Uwagi: Tytuł tomu : Ekologiczne postrzeganie ¶wiata
  p-ISSN: 1731-9872
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ekologia - filozofia

  Adres url:

  65/11990
  Autorzy: Anna Ko¶ciółek.
  Tytuł: Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe

  ¬ródło: Monitor Prawniczy. - 2015, nr 14, s. 747-753, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1230-6509
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Postępowanie wieczystoksięgowe


  66/11990
  Autorzy: Aneta Radziszewska, Bożenna Karczmarek-Borowska, Monika Gr±dalska-Lampart, Agata Filip.
  Tytuł: Epidemiologia, profilaktyka i czynniki ryzyka zachorowania na raka płuca

  ¬ródło: Polski Merkuriusz Lekarski. - 2014, Vol. 38, nr 224, s. 113-118, bibliogr., streszcz. pol.
  Uwagi: Tyt. ang.: Epidemiology, prevention and risk morbidity factors for lung cancer
  p-ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Płuca - nowotwory


  67/11990
  Autorzy: Bogdan Kwiatkowski, Tomasz Binkowski.
  Tytuł: Etapy projektowania wizualizacji 2D i 3D na przykładzie budynku jednorodzinnego

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 126-132, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Projektowanie - oprogramowanie
 • Grafika komputerowa


  68/11990
  Autorzy: Anna Piotrowicz, Grzegorz Sobek, Edyta Łuszczki, Konrad Klekot, Artur Mazur.
  Tytuł: Exposure of children to food advertising on Polish television

  ¬ródło: Journal of Pre-Clinical and Clinical Research. - 2015, nr 1, s. 36-43, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1898-2395
  e-ISSN: 1898-7516
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dziecko - zdrowotno¶ć
 • Reklama telewizyjna

  Adres url:

  69/11990
  Autorzy: Waldemar Lib.
  Tytuł: Film dydaktyczny w technologii 3D

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 104-110, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Film edukacyjny


  70/11990
  Autorzy: Alicja Pyziak, Jarosław Herbert.
  Tytuł: Free time in the park of culture and recreation in the opinion of Rzeszów inhabitants

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 1, s. 10-16, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Czas wolny od pracy - socjologia
 • Rzeszów (woj. podkarpackie) - socjologia

  Adres url:

  71/11990
  Autorzy: Barbara Skoczyńska-Prokopowicz.
  Tytuł: Funkcjonowanie społeczne współczesnych seniorów - perspektywa aksjologiczna i wybrane regulacje prawne

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Politechniki ¦l±skiej. Organizacja i Zarz±dzanie. - 2015, z. 85, s. 469-484, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1641-3466
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ludzie starzy - socjologia
 • Polityka społeczna - Polska - 21 w.


  72/11990
  Autorzy: Janusz R. Mroczek.
  Tytuł: Geneza i istota zrównoważonego rozwoju

  ¬ródło: Aura. - 2015, nr 4, s. 4-7, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0137-3668
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ekorozwój

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • CEON


  73/11990
  Autorzy: Aneta M. Arkuszewska.
  Tytuł: Glosa do uchwały SN z 10.10.2013 r. III CZP 62/13. [Dot. kontroli postanowienia wydanego w wyniku rozpoznania skargi na orzeczenie referendarza s±dowego]

  ¬ródło: Iustitia. Pismo Stowarzyszenia Sędziów. - 2015, nr 1, s. 17-21, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1640-8365
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Referendarze s±dowi
 • Postępowanie s±dowe


  74/11990
  Autorzy: Paweł Janda.
  Tytuł: Glosa do uchwały SN z 14.05.2014 r. III CZP 18/14. [Dot. objęcia hipotek± czynszu najmu i dzierżawy w razie upadło¶ci]

  ¬ródło: Monitor Prawniczy. - 2015, nr 10, s. 539-542, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1230-6509
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Hipoteka - prawo
 • Upadło¶ć - prawo


  75/11990
  Autorzy: Monika Klejnowska.
  Tytuł: Glosa do wyroku SN z 14.10.2014 r. III KK 125/14. [Dot. obowi±zku okre¶lenia czasu trwania ¶rodka karnego w postaci nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym; uprawnienia prokuratora do złożenia kasacji na korzy¶ć oskarżonego mimo niezaskarżenia uprzednio wyroku s±du I instancji]

  ¬ródło: Orzecznictwo S±dów Polskich. - 2015, nr 7/8, poz. 77 k. (s. 1152-1160), streszcz. ang.
  p-ISSN: 0867-1850
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL

  76/11990
  Autorzy: Lesław Niemczyk.
  Tytuł: Gospodarka oparta na wiedzy a kierunek dalszego rozwoju rachunkowo¶ci : przyczynek do badań interdyscyplinarnych

  ¬ródło: e-mentor. - 2015, nr 2, s. 65-68, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1731-6758
  e-ISSN: 1731-7428
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL

  77/11990
  Autorzy: Bogumił Lewandowski, Sebastian Sternberg de - Stojałowski.
  Tytuł: Guzowaty przerost nosa zewnętrznego (Rhinophyma). Obserwacje własne
  Tytuł: Nodular hypertrophy of the external nose (Rhinophyma). Own observation

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 1, s. 63-69, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nos - choroby

  Adres url:

  78/11990
  Autorzy: Joanna Burzyńska, Monika Binkowska-Bury, Paweł Januszewicz.
  Tytuł: Health on the silver screen : implications for physicians

  ¬ródło: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej. - 2015, vol. 125, nr 7-8, s. 593-595, bibliogr.
  p-ISSN: 0032-3772
  e-ISSN: 1897-9483
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Medycyna

  Adres url:

  79/11990
  Autorzy: Małgorzata Kotańska, Ewelina Buziak-Chmielowiec, Anna D±browska, Magdalena Gladysz, Aneta Jakielaszek, Tomasz Wójcik.
  Tytuł: Human impact on the plant cover of four villages in SE Poland

  ¬ródło: Steciana. - 2015, vol. 19, iss. 2, s. 115-121, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1689-653X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  DOI:

  80/11990
  Autorzy: Aneta Bylak, Krzysztof Kukuła.
  Tytuł: Ichtiofauna Bieszczadzkiego Parku Narodowego : skład gatunkowy, struktura i zagrożenia

  ¬ródło: Roczniki Naukowe Polskiego Zwi±zku Wędkarskiego. - 2015, t. 28, s. 27-42, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Ichthyofauna of the Bieszczady National Park : species composition, structure and risk assessment
  p-ISSN: 0860-648X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bieszczadzki Park Narodowy
 • Ryby

  Adres url:
  DOI:

  81/11990
  Autorzy: Alina Owsiak, Magalena Marchel, Ewa Żyracka.
  Tytuł: Impact of pesticides used in the culture of the vine on the viability of the yeast Saccharomyces cerevisiae wine in chronological aging

  ¬ródło: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Science. - 2015, Vol. 4, special iss. 1 (Microbiology), s. 48-51, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1338-5178
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Drożdże
 • Pestycydy a rosliny uprawne

  DOI:

  82/11990
  Autorzy: Magalena Marchel, Paulina Duma, Alina Owsiak.
  Tytuł: Influence of fungi of the genus Trichoderma on phytoavailability cadmium and physiological condition of maize (Zea mays)

  ¬ródło: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Science. - 2015, Vol. 4, special iss. 2 (Biotechnology), s. 79-82, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1338-5178
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kukurydza
 • Kadm - wpływ na ¶rodowisko

  DOI:

  83/11990
  Autorzy: Maciej Masłowski.
  Tytuł: Informatyzacja jako wyznacznik zintegrowanego rozwoju państwa

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 43, s. 253-266, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  DOI:

  84/11990
  Autorzy: Katarzyna Szara.
  Tytuł: Innowacyjno¶ć i kreatywno¶ć jako determinanty rozwoju regionalnego

  ¬ródło: Turystyka i Rozwój Regionalny. - 2015, nr 3, s. 143-153, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2353-9178
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Innowacje - stosowanie - gospodarka - Polska - 21 w.
 • Rozwój regionalny - Polska - 21 w.


  85/11990
  Autorzy: Paweł Zawora.
  Tytuł: Instrumenty rozwoju lokalnego wykorzystywane w samorz±dach gminnych

  ¬ródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2015, nr 391, s. 302-310, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Means used by local governments to enhance local developmentTyt. nr. 391 : Gospodarka lokalna w teorii i praktyce / red. Ryszard Brol, Andrzej Raszkowski, Andrzej Sztando
  p-ISSN: 1899-3192
  e-ISSN: 2392-0041
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rozwój gospodarczy
 • Samorz±d gminny - zarz±dzanie

  Adres url:
  DOI:

  86/11990
  Autorzy: Anna Wójtowicz-Dawid.
  Tytuł: Instytucja wizji lokalnej w postępowaniu przetargowym : naruszenie prawa czy uprawnienie zamawiaj±cego

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Publicznego. - 2015, nr 4, s. 83-91, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1896-8996
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przetarg publiczny - prawo - Polska
 • Zamówienia publiczne - prawo - Polska

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • BZCz


  87/11990
  Autorzy: Dominik Szczepański.
  Tytuł: Instytucjonalizacja form rywalizacji politycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego w województwie podkarpackim w 2014 roku

  ¬ródło: Polityka i Społeczeństwo. - 2015, nr 1, s. 46-57, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1732-9639
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 r.

  Adres url:
  DOI:

  88/11990
  Autorzy: Tomasz Potocki.
  Tytuł: Instytucjonalne uwarunkowania i mechanizmy podnoszenia ¶wiadomo¶ci finansowej

  ¬ródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2015, nr 395, s. 274-285, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Institutional conditions and mechanisms which improve the level of financial capabilities ; Tyt. nr.: Finanse i rachunkowo¶ć na rzecz zrównoważonego rozwoju : odpowiedzialno¶ć, etyka, stabilno¶ć finansowa. Tom 1. Finanse
  p-ISSN: 1899-3192
  e-ISSN: 2392-0041
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Finanse

  Adres url:
  DOI:

  89/11990
  Autorzy: Małgorzata Wosiek.
  Tytuł: Integrowanie rozwoju kapitału ludzkiego i kapitału społecznego jako wyzwanie polskiej gospodarki

  ¬ródło: Ekonomia XXI Wieku. - 2015, nr 1(5), s. 69-89, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2353-8929
  e-ISSN: 2449-9757
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
 • Gospodarka

  DOI:

  90/11990
  Autorzy: Tadeusz Kwater, Paweł Krutys, Marek Bolanowski.
  Tytuł: Interfejs graficzny do badań identyfikacji bramek logicznych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 333-338, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Grafika komputerowa
 • Sieci neuronowe


  91/11990
  Autorzy: Waldemar Furmanek.
  Tytuł: Internet Ľródłem nadmiarowo¶ci informacji

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 13-25, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Internet - stosowanie
 • Informacja - komputeryzacja


  92/11990
  Autorzy: Marcin Halicki.
  Tytuł: Inwestycje - charakterystyka pojęcia i podstawy rachunku inwestycyjnego

  ¬ródło: Przegl±d Geopolityczny. - 2015, T. 12, s. 85-93
  p-ISSN: 2080-8836
  e-ISSN: 2392-067X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL

  93/11990
  Autorzy: Marta Kawa.
  Tytuł: Istota czynnika ludzkiego w organizacjach spółdzielczych

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 42, s. 409-418, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Spółdzielczo¶ć

  Adres url:

  94/11990
  Autorzy: Paweł B±k.
  Tytuł: Jak tłumaczyć aforyzmy. My¶li nieuczesane Stanisława Jerzego Leca w przekładzie Karla Dedeciusa

  ¬ródło: Rocznik Karla Dedeciusa : Dedeciana - tłumaczenie - recepcja = Karl Dedecius-Jahrbuch : Dedeciana - Übersetzung - Rezeption. - 2015, T. 8, s. 49-60
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Aforyzmy niemieckie
 • Lec Stanisław Jerzy (1909-1966)
 • Dedeciusz Karl (1921-...)


  95/11990
  Autorzy: Jan Gawełko.
  Tytuł: Jakie s± perspektywy biopsji węzła chłonnego wartowniczego?
  Tytuł: What are the perspectives for sentinel lymph node biopsy?

  ¬ródło: Current Gynecologic Oncology. - 2015, Vol. 13, iss. 2, s. 106-112, bibliogr., streszcz. pol., ang., ros.
  p-ISSN: 2081-1632
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  DOI:

  96/11990
  Autorzy: Marlena Pieni±żek.
  Tytuł: Kobiece wzorce osobowe kreowane w młodzieżowych produkcjach filmowych z perspektywy edukacyjnej

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 139-146, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Edukacja medialna
 • Wzór osobowy


  97/11990
  Autorzy: Krystyna Le¶niak-Moczuk.
  Tytuł: Kobieto, kim jeste¶ we współczesnym ¶wiecie?

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 43, s. 62-83, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Feminizm
 • Kobieta - socjologia
 • Mężczyzna - socjologia

  Adres url:
  DOI:

  98/11990
  Autorzy: Agnieszka Długosz.
  Tytuł: Kompetencje komunikacyjne nauczyciela akademickiego

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 1(11), s. 223-229, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nauczyciele akademiccy
 • Nauczyciele - praca


  99/11990
  Autorzy: Teresa Pi±tek.
  Tytuł: Kompetencje ortograficzne uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej - uwarunkowania, stan aktualny, ćwiczenia usprawniaj±ce

  ¬ródło: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2015, T. 34, z. 2, s. 194-210, bibliogr. streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. T. 34, z. 2: Problemy edukacji wczesnoszkolnej : perspektywa teoretyczna i rozwi±zania praktyczne / red. nauk. Krzysztof Kruszko, Ilona Nowakowska-Buryła
  p-ISSN: 0137-6136
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Język polski - pisownia - nauczanie pocz±tkowe

  Adres url:
  DOI:

  100/11990
  Autorzy: Małgorzata Wosiek.
  Tytuł: Komplementarna rola kapitałów ludzkiego i społecznego w rozwoju gospodarczym regionów

  ¬ródło: Turystyka i Rozwój Regionalny. - 2015, nr 3, s. 155-168, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2353-9178
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kapitał społeczny - a rozwój regionalny
 • Rozwój regionalny - Polska - 21 w.
 • Siła robocza - a rozwój regionalny - Polska - 21 w.


  101/11990
  Autorzy: Krystian Tuczyński.
  Tytuł: Konstrukcja innowacyjnego systemu alarmowego stanowi±cego komponent inteligentnego domu

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 355-361, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technika


  102/11990
  Autorzy: Roman Chorób.
  Tytuł: Koordynator klastra kluczowym elementem rozwoju innowacyjnych więzi integracyjnych

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - 2015, nr 117, s. 331-339, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Cluster coordinator as a main development element of innovative integration ties ; Tyt. nr.: Cyfryzacja i wirtualizacja gospodarki
  p-ISSN: 1896-382X
  e-ISSN: 1640-6818
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Klastry (ekon.)

  Adres url:

  103/11990
  Autorzy: Piotr Długosz.
  Tytuł: Korepetycje jako obrona klas ¶rednich przed deklasacj± społeczn± na przykładzie społeczno¶ci regionalnej Podkarpacia

  ¬ródło: Pedagogika Społeczna. - 2015, R. 14, nr 2(56), s. 111-129, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Private tutoring as the middle classes' defence against social degradation based on the example of the community of the Sub-Carpathian region
  p-ISSN: 1642-672X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Korepetycje - Polska
 • Podkarpackie, województwo - socjologia
 • Dostęp do o¶wiaty
 • Struktura społeczna - teoria
 • Nierówno¶ci społeczne - a szkolnictwo

  Adres url:

  104/11990
  Autorzy: Ryszard Kata.
  Tytuł: Kredyty hipoteczne w Polsce w kontek¶cie stabilno¶ci finansowej i makroekonomicznej

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne. - 2015, nr 2, s. 183-196, bibliogr., streszcz.
  p-ISSN: 1644-888X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kredyt hipoteczny
 • Finanse - Polska


  105/11990
  Autorzy: Aleksander Piecuch.
  Tytuł: Kształcenie informatyczne w szkole ¶redniej - 30 lat póĽniej

  ¬ródło: Dydaktyka Informatyki. - 2015, T. 10, s. 63-71, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2083-3156
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  DOI:

  106/11990
  Autorzy: Ryszard Pęczkowski.
  Tytuł: Kształcenie w grupie zróżnicowanej wiekowo w edukacji wczesnoszkolnej - zarys koncepcji

  ¬ródło: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2015, T. 34, z. 2, s. 54-62, bibliogr. streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. T. 34, z. 2: Problemy edukacji wczesnoszkolnej : perspektywa teoretyczna i rozwi±zania praktyczne / red. nauk. Krzysztof Kruszko, Ilona Nowakowska-Buryła
  p-ISSN: 0137-6136
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Edukacja
 • Klasy ł±czone

  Adres url:
  DOI:

  107/11990
  Autorzy: Paweł Fr±czek, Agnieszka Majka.
  Tytuł: Kultura energetyczna krajów Unii Europejskiej

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 43, s. 215-225, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Energetyka
 • Unia Europejska

  Adres url:
  DOI:

  108/11990
  Autorzy: Tadeusz Pi±tek.
  Tytuł: Kultura pracy - o¶wiata - umiejętno¶ci w dobie społeczeństwa informacyjnego

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 4(14), s. 85-90, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Społeczeństwo informacyjne
 • O¶wiata


  109/11990
  Autorzy: Tomasz Koziełło.
  Tytuł: Liga Polskich Rodzin wobec wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku

  ¬ródło: Polityka i Społeczeństwo. - 2015, nr 1, s. 71-82, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1732-9639
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego

  Adres url:
  DOI:

  110/11990
  Autorzy: Aleksander Maci±g, Paweł Syska, Artur Oręziak, Andrzej Przybylski, Beata Broy, Piotr Kołsut, Dariusz Zaj±c, Maria Bilińska, Maciej Sterliński, Hanna Szwed.
  Tytuł: Long term temporary pacing with active fixation lead

  ¬ródło: Kardiologia Polska. - 2015, T. 73, nr 9, 14 s., bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. pol.: Długoterminowa stymulacja czasowa elektrod± o aktywnej fiksacji
  p-ISSN: 0022-9032
  e-ISSN: 1897-4279
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Hemodynamika
 • Elektrody
 • Medycyna - urz±dzenia

  DOI:

  111/11990
  Autorzy: Monika Gr±dalska-Lampart, Bożenna Karczmarek-Borowska, Aneta Urszula Radziszewska.
  Tytuł: Lung cancer in Podkarpackie region in the years 2002-2011

  ¬ródło: Pneumonologia i Alergologia Polska. - 2015, Vol. 83, iss. 2, s. 109-119
  Uwagi: Tyt. w jęz. pol.: Rak płuca w województwie podkarpackim w latach 2002-2011
  p-ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Płuca - nowotwory
 • Podkarpackie województwo - zdrowotno¶ć

  Adres url:
  DOI:

  112/11990
  Autorzy: Marian KuĽma, Wojciech Maziarz, Ireneusz Stefaniuk.
  Tytuł: Magnetic transformation in Ni-Mn-In Heusler alloy

  ¬ródło: Nukleonika. - 2015, vol. 60, nr 3, cz. 1, s. 435-438, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0029-5922
  e-ISSN: 1508-5791
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  DOI:

  113/11990
  Autorzy: Jacek Dziok, G. Murugusundaramoorthy, T. Janani.
  Tytuł: Majorization problems for classes of analytic functions

  ¬ródło: Journal of Mathematics and Applications. - 2015, Nr 38, s. 49-57, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1733-6775
  e-ISSN: 2300-9926
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Adres url:

  114/11990
  Autorzy: Damian S. Pyrkosz.
  Tytuł: Man and relationships in economy - the sustainable development perspective

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 43, s. 49-61, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ekonomia

  Adres url:
  DOI:

  115/11990
  Autorzy: Ewa Swoboda.
  Tytuł: Matematyka dla uczniów szkół zawodowych - co to znaczy? : (podej¶cie teoretyczne)

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 1(11), s. 210-215, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Matematyka - nauczanie - metody
 • Szkolnictwo zawodowe


  116/11990
  Autorzy: Bogusław Twaróg, Ewa Żesławska.
  Tytuł: Mechanizm predykcji liniowej w zadaniu biometrycznej identyfikacji mówcy

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 271-277, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technika


  117/11990
  Autorzy: Ryszard Pęczkowski.
  Tytuł: Media w szkole - i co dalej?

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 42-46, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • ¦rodki masowego przekazu - stosowanie - nauczanie


  118/11990
  Autorzy: Milan Turek, Marek Kokinda, Pavel Ružbarský.
  Tytuł: Methodological fundamentals related to techniques of talent selection

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 1, s. 5-9, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sport - psychologia

  Adres url:

  119/11990
  Autorzy: Marek Bolanowski, Paweł Krutys.
  Tytuł: Metody i ¶rodki zarz±dzania infrastruktur± sieciow± w złożonym ¶rodowisku laboratoryjnym

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 238-243, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sieć komputerowa
 • Systemy informatyczne


  120/11990
  Autorzy: Lucyna Leniowska, Dominik Mazan.
  Tytuł: MFC sensors and actuators in active vibration control of the circular plate

  ¬ródło: Archives of Acoustics. - 2015, Vol. 40, No. 2, pp. 257-265, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0137-5075
  e-ISSN: 2300-262X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.565
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Adres url:
  DOI:

  121/11990
  Autorzy: Krzysztof Krupa.
  Tytuł: Modele metodyczne stosowania dydaktycznych obrazów dynamicznych w wykładach ogniskuj±cych się na elementach elektronicznych

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 2(12), s. 64-69, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Elektronika


  122/11990
  Autorzy: Paweł Fr±czek.
  Tytuł: Modernizacja sektora energii w Danii

  ¬ródło: Archives of Mining Sciences. - 2015, Vol. 60, no. 1, s. 387-401, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The modernization of the energy sector in Denmark
  p-ISSN: 0860-7001
  e-ISSN: 1689-0469
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.608
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Energetyka - polityka - Dania

  Adres url:

  123/11990
  Autorzy: Piotr Rzetelski, Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka.
  Tytuł: Monitorowanie i farmakologiczne przerywanie bloku przewodnictwa nerwowo-mię¶niowego podczas znieczulenia u dzieci - wyniki ankiety przeprowadzonej w¶ród 99 anestezjologów

  ¬ródło: Anestezjologia i Ratownictwo. - 2015, R. 9, nr 1, s. 54-64, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Monitoring and pharmacologic reversal of the neuromuscular block in paediatric patients - survey of practice among 99 anaesthesiologists
  p-ISSN: 1898-0732
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Anestezjologia

  Adres url:

  124/11990
  Autorzy: Katarzyna Kozioł, Marek Koziorowski.
  Tytuł: Morphological defects of epididymal spermatozoa in male roe deer (Capreolus capreolus) during the reproductive season

  ¬ródło: Polish Journal of Veterinary Sciences. - 2015, Vol. 18, iss. 3, s. 565-572, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1505-1773
  e-ISSN: 2300-2557
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.604
  Punktacja MNiSW: 20.000

  125/11990
  Autorzy: Ewa Baran.
  Tytuł: Możliwo¶ci rozwoju pogranicza polsko-słowackiego

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 43, s. 313-322, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Polska a Słowacja
 • Słowacja a Polska

  Adres url:
  DOI:

  126/11990
  Autorzy: Attila Kántor, Miroslava Kacániová, Maciej Kluz.
  Tytuł: Natural microflora of wine grape berries

  ¬ródło: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Science. - 2015, Vol. 4, special iss. 1 (Microbiology), s. 32-36, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1338-5178
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Winoro¶l
 • Drożdże
 • Bakterie

  DOI:

  127/11990
  Autorzy: Anna Koziorowska, Lena Majchrowicz.
  Tytuł: Nauczanie na kierunku biotechnologia umiejętno¶ci pracy w laboratorium na przykładzie badań przeżywalno¶ci komórek w hodowli in vitro

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 2(12), s. 75-79, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Biotechnologia


  128/11990
  Autorzy: Mirosław Twardowski.
  Tytuł: Neowitalistyczna koncepcja życia Piotra Lenartowicza

  ¬ródło: Studia z Historii Filozofii. - 2015, vol. 6, nr 2, s. 83-100, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Piotr Lenartowicz's neovitalistic concept of life
  p-ISSN: 2083-1978
  e-ISSN: 2391-775X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Lenartowicz Piotr (1934-2012)

  Adres url:
  DOI:

  129/11990
  Autorzy: Tomasz Wójcik, K. Pi±tek.
  Tytuł: New locality of Gentiana cruciata L. in the Strzyzowskie Foothills (Western Carpathians)

  ¬ródło: Steciana. - 2015, vol. 19, iss. 2, s. 67-73, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1689-653X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Goryczkowate

  Adres url:
  DOI:

  130/11990
  Autorzy: Piotr Długosz.
  Tytuł: Nierówno¶ci edukacyjne w Europie ¦rodkowo-Wschodniej na przykładzie Polski i Ukrainy

  ¬ródło: TeraĽniejszo¶ć - Człowiek - Edukacja. - 2015, T. 18, nr 1, s. 107-122, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Educational inequalities in East-Central Europe illustrated with the example of Poland and Ukraine
  p-ISSN: 1505-8808
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dostęp do o¶wiaty - Polska
 • Dostęp do o¶wiaty - Ukraina
 • Nierówno¶ci społeczne - a szkolnictwo

  Adres url:

  131/11990
  Autorzy: Małgorzata Wosiek.
  Tytuł: Niespójno¶ci w rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce - spojrzenie przez pryzmat koncepcji kapitału intelektualnego. Czę¶ć II: Kapitał ludzki a kapitał strukturalny rozwoju

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 42, s. 327-339, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kapitał społeczny
 • Gospodarka

  Adres url:

  132/11990
  Autorzy: Małgorzata Wosiek.
  Tytuł: Niespójno¶ci w rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce - spojrzenie przez pryzmat koncepcji kapitału intelektualnego. Czę¶ć 1 : kapitał ludzki a kapitał społeczny

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 41, s. 340-353, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. z. 41: Gospodarka Polski 1990-2014. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Polska - gospodarka
 • Kapitał społeczny

  Adres url:

  133/11990
  Autorzy: Wojciech Żyłka, Marta Żyłka.
  Tytuł: Nowoczesne systemy wspomagaj±ce pracę inżyniera

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 4(14), s. 34-39, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technika


  134/11990
  Autorzy: Adrian Uljasz.
  Tytuł: O edukację muzyczn± w bibliotekach

  ¬ródło: Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 9, s. 41-42
  p-ISSN: 0032-4752
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bibliotekarstwo - Polska - 21 w.
 • Zbiory muzyczne - Polska


  135/11990
  Autorzy: Leszek Gawor.
  Tytuł: Oblicza polskiej sozologii : Walery Goetel i Julian Aleksandrowicz

  ¬ródło: Wschodni Rocznik Humanistyczny. - 2015, T. 11, s. 203-216, streszcz. ang., ros.
  Uwagi: Tytuł tomu : Ekologiczne postrzeganie ¶wiata
  p-ISSN: 1731-9872
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Goetel Walery (1889-1972)
 • Aleksandrowicz Julian (1908-1988)

  Adres url:

  136/11990
  Autorzy: Agnieszka Ćwirlej-Sozańska, Anna Wilmowska-Pietruszyńska, Agnieszka Guzik, Agnieszka Wi¶niowska, Mariusz Drużbicki.
  Tytuł: Ocena przydatno¶ci wybranych skal i metod stosowanych w ocenie równowagi i sprawno¶ci fizycznej seniorów - badanie pilotażowe
  Tytuł: Evaluation of the usefulness of selected scales and methods used in the assessment of balance and physical fitness in seniors - a pilot study

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 1, s. 8-18, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ludzie starzy - rehabilitacja
 • Ludzie starzy - zdrowotno¶ć

  Adres url:

  137/11990
  Autorzy: Justyna Wyszyńska, Justyna Drzał-Grabiec, Justyna Podgórska-Bednarz, Teresa Pop, Sławomir Snela.
  Tytuł: Ocena równowagi kobiet po 60 roku życia

  ¬ródło: Postępy Rehabilitacji = Advances in Rehabilitation. - 2015, Vol. 29, iss. 1, s. 31-37, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. ang.: Assessment of Balance women over 60 years of age
  p-ISSN: 0860-6161
  e-ISSN: 1734-4948
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Adres url:

  138/11990
  Autorzy: Agnieszka Ćwirlej-Sozańska.
  Tytuł: Ocena wpływu systematycznej aktywno¶ci fizycznej na sprawno¶ć fizyczn± oraz gęsto¶ć ko¶ci u kobiet w wieku 50-60 lat
  Tytuł: Assessment of influence of a regular physical activity on physical condition and bone density in women aged 50-60

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 2, s. 116-127, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sprawno¶ć motoryczna - badania
 • Kobieta - zdrowotno¶ć

  Adres url:

  139/11990
  Autorzy: Jan Buczek, Dorota Bobrecka-Jamro.
  Tytuł: Ocena wskaĽników jako¶ciowych ziarna pszenicy populacyjnej i mieszańcowej w zależno¶ci od technologii produkcji

  ¬ródło: Acta Agrophysica. - 2015, vol. 22, nr 3, s. 247-259, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Assessment of qualitative parameters of population and hybrid wheat grain depending on the production technology
  p-ISSN: 1234-4125
  e-ISSN: 2300-6730
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pszenica - uprawa

  Adres url:

  140/11990
  Autorzy: Grażyna Ryba.
  Tytuł: Od intymnej refleksji po ekspresywn± kontestację. Anna Praxmayer, Zofia Mitał, Zofia Kulik - polskie artystki-stypendystki we Włoszech

  ¬ródło: Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. - 2015, nr 1, s. 48-60, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: From intimate reflection to expressive contestation. Anna Praxmayer, Zofia Mital, Zofia Kulik. Polish artists-scholarship holders in Italy
  p-ISSN: 1896-4133
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Adres url:

  141/11990
  Autorzy: Waldemar Furmanek.
  Tytuł: Od rozpoznania problematyki do badań naukowych

  ¬ródło: Dydaktyka Informatyki. - 2015, T. 10, s. 7-10, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2083-3156
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  DOI:

  142/11990
  Autorzy: Jacek Dziok, Janusz Sokół, Jan Stankiewicz.
  Tytuł: On a class of meromorphic functions defined by the convolution

  ¬ródło: Journal of Mathematics and Applications. - 2015, Nr 38, s. 59-70, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1733-6775
  e-ISSN: 2300-9926
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Adres url:

  143/11990
  Autorzy: Alina Szewc-Rogalska.
  Tytuł: Oportunizm podmiotów i instytucji jako stymulator ryzyka systemowego

  ¬ródło: Nauki o Finansach. - 2015, nr 1(22), s. 91-100, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Opportunism of entities and institutions as a systemic risk stimulator
  p-ISSN: 2080-5993
  e-ISSN: 2449-9811
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ryzyko finansowe
 • Instytucje finansowe
 • Pokusa nadużycia
 • Etyka biznesu

  Adres url:
  DOI:

  144/11990
  Autorzy: Sławomir Jandzi¶, Andżelika Ple¶niak, Stanisław Zaborniak, Marek Kiljański.
  Tytuł: Oryginalna metoda przyrodolecznicza doktora Apolinarego Tarnawskiego stosowana w Zakładzie w Kosowie w latach 1893-1939
  Tytuł: The original naturopathy treatment method practiced by doctor Apollinary Tarnawski in Kosovo during the period 1893-1939

  ¬ródło: Fizjoterapia Polska = Polish Journal of Physiotherapy. - 2015, Vol. 15, nr 1, s. 74-80, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1642-0136
  e-ISSN: 2084-4328
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Tarnawski Apolinary (1851-1943)
 • Kosów (Ukraina) - budownictwo - 19-20 w.

  Adres url:

  145/11990
  Autorzy: Magdalena Kołodziej, Agnieszka Wi¶niowska.
  Tytuł: Osteoporoza w mukowiscydozie

  ¬ródło: Postępy Rehabilitacji = Advances in Rehabilitation. - 2015, Vol. 29, iss. 1, s. 39-44, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. ang.: Osteoporosis in cystic fibrosis
  p-ISSN: 0860-6161
  e-ISSN: 1734-4948
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Osteoporoza
 • Mukowiscydoza

  Adres url:
  DOI:

  146/11990
  Autorzy: Monika Binkowska-Bury, Izabela Sałacińska, Paweł Więch, Paweł Januszewicz.
  Tytuł: Palenie tytoniu w¶ród studentów pierwszego roku rzeszowskich uczelni

  ¬ródło: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. - 2015, T. 21, nr 1, s. 101-106, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Tobacco smoking among first year students of Rzeszow universities
  p-ISSN: 2083-4543
  e-ISSN: 2084-4905
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Palenie tytoniu - wpływ na zdrowie
 • Studenci - zdrowotno¶ć

  Adres url:

  147/11990
  Autorzy: Czesława Tr±ba.
  Tytuł: Palma wielkanocna w wierzeniach polskiego ludu

  ¬ródło: Aura. - 2015, nr 4, s. 24-26, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0137-3668
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Religia - etnografia
 • Regionalizm

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • CEON


  148/11990
  Autorzy: Waldemar Furmanek.
  Tytuł: Pedagogika wobec wyzwań współczesno¶ci

  ¬ródło: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Paedagogia-Psychologia. - 2013, T. 26, nr 1-2, s. 11-34, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Pedagogy in view of challenges of the present ; Date accessed: 29 Jul. 2015
  p-ISSN: 0867-2040
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  DOI:

  149/11990
  Autorzy: Piotr Kara¶, Maciej Kara¶.
  Tytuł: Perspektywa rozwoju infrastruktury sieciowej w szkole

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 4(14), s. 153-156, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Informatyka
 • Edukacja


  150/11990
  Autorzy: Adam Szewczyk, Janina Kaniuczak, Edmund Hajduk, Renata Knap.
  Tytuł: Physical and chemical properties of selected soils from the surroundings of the Magura National Park (southern Poland)

  ¬ródło: Soil Science Annual. - 2015, vol. 16, nr 1, s. 36-44, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Wła¶ciwo¶ci fizykochemiczne i chemiczne wybranych gleb z otoczenia Magurskiego Parku Narodowego
  p-ISSN: 0080-3642
  e-ISSN: 2300-4975
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gleba - badanie
 • Magurski Park Narodowy

  Adres url:
  DOI:

  151/11990
  Autorzy: Małgorzata Gajdek, Anna Jacek, Anna Wróbel.
  Tytuł: Pielęgniarka w systemie państwowego ratownictwa medycznego

  ¬ródło: Pielęgniarstwo XXI wieku. - 2015, nr 2 (51), s. 77-83
  p-ISSN: 1730-1912
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000

  152/11990
  Autorzy: Grzegorz Tro¶ciński.
  Tytuł: Pie¶ń o Krzyżu i jej nieznany póĽno¶redniowieczny przekaz. Z zagadnień polskojęzycznego zasobu literackich pozdrowień Krzyża

  ¬ródło: Pamiętnik Literacki. - 2015, R. 106, nr 1, s. 23-44
  Uwagi: Tyt. ang.: The Hymn of the Cross and Its Unknown Late Medieval Source. On the Problems of Polish Reservoir of Literary Regards of the Cross
  p-ISSN: 0031-0514
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Krzyże - w literaturze polskiej


  153/11990
  Autorzy: Anna Bilska-Kos.
  Tytuł: Plazmodesmy - czyli o elementach międzykomórkowej sieci komunikacyjnej u ro¶lin

  ¬ródło: Kosmos. - 2015, T. 64, nr 3, s. 431-443, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Plasmodesmata - elements of communication network in plants
  p-ISSN: 0023-4249
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ro¶liny - badanie

  Adres url:

  154/11990
  Autorzy: Paweł Grata.
  Tytuł: Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej wobec cyklu życia

  ¬ródło: Problemy Polityki Społecznej : studia i dyskusje. - 2015, nr 1, s. 45-62, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1640-1808
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Polityka społeczna - Polska - 1918-1939 r.


  155/11990
  Autorzy: Ewelina Rabiej.
  Tytuł: Polityka Unii Europejskiej wobec personelu medycznego - narzędzie zrównoważonego rozwoju społecznego?

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 43, s. 151-162, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Unia Europejska
 • Służba zdrowia

  Adres url:
  DOI:

  156/11990
  Autorzy: Wiesława KuĽniar.
  Tytuł: Postawy lokalnej społeczno¶ci wobec rozwoju turystyki wiejskiej i ich konsekwencje dla obszaru recepcji

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 42, s. 296-305, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Agroturystyka
 • Społeczno¶ci lokalne

  Adres url:

  157/11990
  Autorzy: Emilia Stanek, Aleksandra Truszczyńska, Justyna Drzał-Grabiec, Adam Tarnowski.
  Tytuł: Postural balance assessment in children aged 7 to 9 years, as related to body weight, height, and physical activity

  ¬ródło: Biomedical Human Kinetics. - 2015, Vol. 7, iss. 1, s. 135-141, bibliogr., streszcz. ang.
  e-ISSN: 2080-2234
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Postawa ciała - badanie

  Adres url:
  DOI:

  158/11990
  Autorzy: Dorota Lizak, Wojciech Czarny.
  Tytuł: Poziom aktywno¶ci fizycznej realizowanej przez osoby dorosłe z regionu tarnowskiego - badania wstępne

  ¬ródło: Problemy Higieny i Epidemiologii. - 2015, vol. 96, nr 1, s. 279-285, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1895-4316
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sprawno¶ć motoryczna
 • Wychowanie fizyczne

  Adres url:

  159/11990
  Autorzy: Grzegorz Maroń.
  Tytuł: Prawne standardy debaty aborcyjnej w ¶wietle orzecznictwa strasburskiego

  ¬ródło: Forum Prawnicze. - 2015, nr 3, s. 47-65, bibliogr.
  p-ISSN: 2081-688X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Aborcja - prawo wspólnotowe europejskie
 • Europejski Trybunał Praw Człowieka

  Adres url:

  160/11990
  Autorzy: Sławomir Rębisz, Ilona Sikora.
  Tytuł: Preferowane cechy nauczyciela akademickiego kierunku pedagogika w opinii studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego i Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu

  ¬ródło: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Paedagogia-Psychologia. - 2013, T. 26, nr 1-2, s. 183-194, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Preferred features of the academic lecturer of the Faculty of Education in the opinion of students from the University of Rzeszów and the Palacký University in Olomouc ; Date accessed: 29 Jul. 2015
  p-ISSN: 0867-2040
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nauczyciele akademiccy
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ołomuniec (Czechy) - szkolnictwo wyższe

  Adres url:
  DOI:

  161/11990
  Autorzy: Beata Szluz.
  Tytuł: Problem bezdomno¶ci w Norwegii - skala zjawiska, uwarunkowania, przeciwdziałanie

  ¬ródło: Seminare. Poszukiwania naukowe. - 2015, t. 36, nr 3, s. 107-115, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The problem of homelessness in Norway. Scale of the phenomenon, causes, prevention
  p-ISSN: 1232-8766
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Norwegia
 • Bezdomno¶ć
 • Pomoc społeczna

  Adres url:

  162/11990
  Autorzy: Beata Kasprzyk.
  Tytuł: Problem pomiaru w ekonomii dobrobytu : pogl±dy historyczne i współczesne

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 41, s. 287-293, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. z. 41: Gospodarka Polski 1990-2014. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ekonomia
 • Jako¶ć życia

  Adres url:

  163/11990
  Autorzy: Ryszard Kata.
  Tytuł: Procesy integracji i konsolidacji spółdzielczego sektora bankowego w Polsce

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywno¶ciowej. - 2015, nr 110, s. 19-32, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Processes of integration and consolidation of the cooperative banking sector in Poland
  p-ISSN: 2081-6979
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Banki - Polska
 • Spółdzielczo¶ć

  Adres url:

  164/11990
  Autorzy: Krystian Tuczyński.
  Tytuł: Projekt i realizacja zautomatyzowanej stacji meteorologicznej

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 349-354, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technika


  165/11990
  Autorzy: Mateusz Michnowicz.
  Tytuł: Projekt interaktywnego lustra wraz z modułem wykrywania twarzy

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 345-348, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technika


  166/11990
  Autorzy: Bożenna Karczmarek-Borowska, Aneta Radziszewska.
  Tytuł: Prostate cancer incidence in Podkarpackie province in 2002-2011

  ¬ródło: Przegl±d Epidemiologiczny. - 2015, vol. 69, nr 1, s. 65-72, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0033-2100
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stercz - nowotwory

  Adres url:

  167/11990
  Autorzy: Leszek Gawor.
  Tytuł: Próba typologii my¶li katastroficznej

  ¬ródło: Kultura i Warto¶ci. - 2015, nr 13, s. 9-26, bibliogr., streszcz. pol., ang., niem.
  Uwagi: Tyt. ang.: An attempt at a typology of catastrophic thought ; Tyt. niem.: Der Versuch einer Typologie des katastrophistischen Gedankens
  p-ISSN: 2299-7806
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Adres url:

  168/11990
  Autorzy: Grzegorz ¦lusarz, Lidia Kaliszczak.
  Tytuł: Przedsiębiorczo¶ć lokalna i jej uwarunkowania

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - 2015, t. 61, nr 4, s. 57-72, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Local entrepreneurship and its determinants
  p-ISSN: 1426-9724
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorstwa małe i ¶rednie
 • Samorz±d terytorialny
 • Przedsiębiorczo¶ć (postawa)

  Adres url:

  169/11990
  Autorzy: Marta Wrońska.
  Tytuł: Przestrzeń medialna atrakcyjnym pozaszkolnym ¶rodowiskiem funkcjonowania adolescentów

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 65-72, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • ¦rodki masowego przekazu a młodzież
 • Technologia informacyjna


  170/11990
  Autorzy: Agata Pier¶cieniak, Mariola Grzebyk.
  Tytuł: Przygotowanie instytucjonalne urzędów gmin z Podkarpacia do realizacji strategii w latach 2014-2020

  ¬ródło: Przedsiębiorczo¶ć i Zarz±dzanie. - 2015, T. 16, z. 4 cz. 1, s. 301-314, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. zeszytu: Strategia jednostki samorz±du terytorialnego w ¶wietle wyzwań XXI wieku / red. Bartłomiej Stopczyński, Michał Turniak
  p-ISSN: 1733-2486
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000

  171/11990
  Autorzy: Dorota Szumna.
  Tytuł: Przygotowanie nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem TI

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 4(14), s. 11-17, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nauczanie pocz±tkowe


  172/11990
  Autorzy: Jan Gawełko, Konrad Wilk.
  Tytuł: Rak piersi u mężczyzn w regionie Polski południowo-wschodniej w latach 1963-2011

  ¬ródło: Nowotwory = Journal of Oncology. - 2015, T. 65, nr 2, s. 103-110, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000

  173/11990
  Autorzy: Wojciech Walat.
  Tytuł: Reakcja uczniów, nauczycieli i rodziców na zjawisko cyberprzemocy

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 4(14), s. 191-196, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cyberprzemoc


  174/11990
  Autorzy: Maria Zadarko-Domaradzka.
  Tytuł: Realizacja edukacji zdrowotnej w podkarpackich szkołach po reformie programowej w opinii nauczycieli wychowania fizycznego

  ¬ródło: Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu. - 2015, Nr 48, s. 119-126, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The implementation of health education in Subcarpathian schools after the introduction of the new core curriculum as viewed by PE teachers
  p-ISSN: 0239-4375
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wychowanie fizyczne i kultura fizyczna - nauczanie
 • Edukacja zdrowotna

  Adres url:

  175/11990
  Autorzy: Waldemar Furmanek.
  Tytuł: Refleksje jubilata

  ¬ródło: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 3, s. 219-231
  Uwagi: Tyt. ang.: A time for own reflections
  p-ISSN: 1507-6563
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Furmanek Waldemar (1945-...)


  176/11990
  Autorzy: Jolanta Zawora.
  Tytuł: Regionalne zróżnicowanie sytuacji finansowej gmin w Polsce

  ¬ródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2015, nr 392, s. 164-172, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Local differences in the financial situation of municipalities in PolandTyt. nr. 392 : Gospodarka regionalna w teorii i praktyce / red. Elżbieta Sobczak, Dariusz Głuszczuk, Marek Obrębalski
  p-ISSN: 1899-3192
  e-ISSN: 2392-0041
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d gminny - finanse

  Adres url:
  DOI:

  177/11990
  Autorzy: Agata Gajdek.
  Tytuł: Rekonstrukcja ogrodu kwiatowego w Kromieryżu (Czechy - kulturowe, edukacyjne i turystyczne znaczenie ogrodów zabytkowych

  ¬ródło: Topiarius : studia krajobrazowe. - 2015, t. 1, s. 11-23, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2449-9595
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Parki i ogrody
 • Architektura krajobrazu


  178/11990
  Autorzy: Dariusz Sobczyński, Wiesława Malska, Anna Koziorowska.
  Tytuł: Research of the impact of selected equipment used in laboratory at the Institute of Applied Biotechnology and Basic Science for the supply line

  ¬ródło: Przegl±d Elektrotechniczny. - 2015, R. 91, nr 1, s. 73-76, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Badanie oddziaływania na linię zasilaj±c± wybranych urz±dzeń laboratoryjnych stosowanych w Instytucie Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego
  p-ISSN: 0033-2097
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Uniwersytet Rzeszowski - Instytut Biotechnologii i Nauk Podstawowych
 • Laboratoria

  Adres url:
  DOI:

  179/11990
  Autorzy: Sylwia Wierzbińska-Karakuła, Monika Binkowska-Bury, Joanna Burzyńska, Paweł Januszewicz.
  Tytuł: Respektowanie oczekiwań i praw pacjentów w podkarpackich jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej jako element jako¶ci usług zdrowotnych
  Tytuł: Respecting the rights and patient expectations as a part of the quality of health services in the Podkarpacie primary health care units

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 1, s. 19-30, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawa pacjenta
 • Służba zdrowia - organizacja
 • Podkarpackie województwo - służba zdrowia

  Adres url:

  180/11990
  Autorzy: Grzegorz Maroń.
  Tytuł: Responsywno¶ć porz±dku prawnego wobec tożsamo¶ci religijnej obywateli jako czynnik sprzyjaj±cy jego społecznej legitymizacji

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Publicznego. - 2015, nr 7-8, s. 209-220, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1896-8996
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Religia a prawo
 • Prawo - teoria


  181/11990
  Autorzy: Teresa Mi¶.
  Tytuł: Rola kapitału społecznego w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 42, s. 282-295, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kapitał społeczny

  Adres url:

  182/11990
  Autorzy: Miłosz A. Mazur, Tomasz Olbrycht, Andrzej Melke.
  Tytuł: Rozmieszczenie Acallocrates colonnellii (Coleoptera: Curculionidae) w Polsce

  ¬ródło: Chrońmy Przyrodę Ojczyst±. - 2015, T. 71, nr 2, s. 149-152, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Distribution of Acallocrates colonnellii (Coleoptera: Curculionidae) in Poland
  p-ISSN: 0009-6172
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Chrz±szcze - geografia

  Adres url:

  183/11990
  Autorzy: Agata Pier¶cieniak, Mariola Grzebyk.
  Tytuł: Rozwi±zania administracyjne w urzędzie gminy

  ¬ródło: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2015, nr 5, s. 58-67, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Administrative rules in the municipal office
  p-ISSN: 0860-6846
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d gminny - organizacja


  184/11990
  Autorzy: Jan Gawełko.
  Tytuł: Rozwój onkologii na Podkarpaciu: czę¶ć II - do 1999 roku

  ¬ródło: Nowotwory = Journal of Oncology. - 2015, T. 65, nr 2, s. 151-156, bibliogr., streszcz. pol.
  p-ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000

  185/11990
  Autorzy: Agata Ludera-Ruszel.
  Tytuł: Rozwój polskiego prawa pracy w następstwie integracji z Uni± Europejsk±

  ¬ródło: Przegl±d Zachodni. - 2015, nr 1, s. 225-235
  Uwagi: Tyt. ang.: The development of Polish labor law following the integration with the European Union
  p-ISSN: 0033-2437
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo pracy
 • Integracja europejska


  186/11990
  Autorzy: Paulina Wacławek, Justyna Drzał-Grabiec, Aleksandra Truszczyńska.
  Tytuł: Rozwój stóp dzieci w wieku przedszkolnym

  ¬ródło: Postępy Rehabilitacji = Advances in Rehabilitation. - 2015, Vol. 29, iss. 1, s. 13-20, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. ang.: The development of children's feet in preschool age
  p-ISSN: 0860-6161
  e-ISSN: 1734-4948
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stopa - badanie
 • Dziecko - zdrowotno¶ć

  Adres url:

  187/11990
  Autorzy: Tomasz Potocki.
  Tytuł: Rozwój systemu finansowego i jego wpływ na redukcję ubóstwa - rola inkluzji finansowej i ¶wiadomo¶ci finansowej

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 42, s. 117-139, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Finanse

  Adres url:

  188/11990
  Autorzy: Jakub Bartak.
  Tytuł: Rozwój w warunkach integracji gospodarczej w perspektywie ekonomii innego kanonu

  ¬ródło: Turystyka i Rozwój Regionalny. - 2015, nr 3, s. 7-18, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2353-9178
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ekonomia


  189/11990
  Autorzy: Joanna Lewicka.
  Tytuł: Rozwój zawodowy bibliotekarzy dzięki uczestnictwu w programie Erasmus. Z do¶wiadczeń własnych oraz pracowników Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego

  ¬ródło: Podkarpackie Studia Biblioteczne. - 2015, nr 4, s. 53-73, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr. ; Tyt. ang.: Professional development of librarians thanks to participation in Erasmus program. By own experience as well as the one reported by the staff of the Library of Rzeszow University
  e-ISSN: 2084-9338
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bibliotekarze - szkolenie
 • Erasmus (program)

  Adres url:

  190/11990
  Autorzy: Magdalena Fudali-Walczak, Grzegorz Raba, Beata Obłoza.
  Tytuł: Saliva pH testing in predicting dental caries in children aged 7-10 years
  Tytuł: Badanie pH ¶liny w predykcji ryzyka choroby próchnicowej u dzieci w wieku 7-10 lat

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 2, s. 90-94, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • ¦lina - badanie
 • Próchnica zębów - pediatria

  Adres url:

  191/11990
  Autorzy: Magdalena Cyrek.
  Tytuł: Sektorowe uwarunkowania reakcji na impulsy kryzysowe w krajach Unii Europejskiej

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 43, s. 197-214, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gospodarka
 • Ekonomia

  Adres url:
  DOI:

  192/11990
  Autorzy: Katarzyna Bieńkowska, Małgorzata Zaborniak-Sobczak.
  Tytuł: Significance of rehabilitation camps in hearing and speech therapy of hearing-impaired

  ¬ródło: The New Educational Review. - 2015, Vol. 29, nr 1, 179-190, bibliogr. streszcz. ang.
  p-ISSN: 1732-6729
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dziecko niedosłysz±ce


  193/11990
  Autorzy: Monika Klejnowska.
  Tytuł: Skarga karna w ¶wietle nowelizacji kodeksu postępowania karnego

  ¬ródło: Prokuratura i Prawo. - 2015, nr 1/2, s. 112-136, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1233-2577
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Postępowanie karne
 • Skarga (prawo)

  Adres url:

  194/11990
  Autorzy: Aneta Weres, Jolanta Zwolińska, Andrzej Kwolek, Piotr Szpunar.
  Tytuł: Skuteczno¶ć fototerapii i masażu klasycznego w ograniczeniu objawów zmęczenia mię¶nia po treningu fizycznym
  Tytuł: The effectiveness of phototherapy and classic massage in reducing the symptoms of muscle fatigue after physical training

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 2, s. 104-115, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Masaż
 • Fototerapia
 • Trening sportowy

  Adres url:

  195/11990
  Autorzy: Magdalena Karas-Trzeciak, Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka.
  Tytuł: Skuteczno¶ć i bezpieczeństwo analgezji pooperacyjnej ci±głym wlewem zewn±trzoponowym 0,2% ropiwakainy z sufentanylem lub fentanylem u niemowl±t i małych dzieci

  ¬ródło: Anestezjologia i Ratownictwo. - 2015, R. 9, nr 1, s. 381-392, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Efficacy and safety of 0.2% ropivacaine with sufentanil or fentanyl administered as a continuous epidural infusion for postoperative pain relief in infants and toddlers
  p-ISSN: 1898-0732
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dziecko - zdrowotno¶ć
 • Znieczulanie


  196/11990
  Autorzy: Krzysztof Szemela.
  Tytuł: Sound radiation from a surface source located at the bottom of the wedge region

  ¬ródło: Archives of Acoustics. - 2015, Vol. 40, No. 2, pp. 223-234, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0137-5075
  e-ISSN: 2300-262X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.565
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Adres url:
  DOI:

  197/11990
  Autorzy: Grzegorz Hajduk.
  Tytuł: Specyfika komunikacji marketingowej powi±zań kooperacyjnych na przykładzie klastrów

  ¬ródło: Logistyka. - 2015, s. 1479-1486, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The specificity of marketing communication of business clusters
  p-ISSN: 1231-5478
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Klastry (ekon.)
 • Marketing

  Adres url:

  198/11990
  Autorzy: Przemysław Maj.
  Tytuł: Specyfika podkarpackiego okręgu nr 9 w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku

  ¬ródło: Polityka i Społeczeństwo. - 2015, nr 1, s. 58-70, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1732-9639
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 r.

  Adres url:
  DOI:

  199/11990
  Autorzy: Artur Ostromęcki, Dariusz Zaj±c, Andrzej Mantaj.
  Tytuł: Społeczno-ekonomiczne korzy¶ci z prowadzonej przez rolników pozarolniczej działalno¶ci gospodarczej

  ¬ródło: Zagadnienia Ekonomiki Rolnej. - 2015, T. 343, nr 2, s. 40-60, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0044-1600
  e-ISSN: 2392-3458
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  DOI:

  200/11990
  Autorzy: Anna Barwińska-Małajowicz.
  Tytuł: Sprzeczno¶ci w rozwoju kapitału ludzkiego na przełomie XX i XXI wieku w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 41, s. 354-367, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. z. 41: Gospodarka Polski 1990-2014. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Siła robocza
 • Rynek pracy
 • Emigracja zarobkowa
 • Absolwenci szkół wyższych - praca

  Adres url:

  201/11990
  Autorzy: Anna Sołtysik.
  Tytuł: Stanisław Niemczyk - (od)twórca architektury

  ¬ródło: Topiarius : studia krajobrazowe. - 2015, t. 1, s. 49-59, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2449-9595
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Architektura


  202/11990
  Autorzy: Piotr Patoczka.
  Tytuł: Stara i nowa drewniana zagroda w Rzeszowie

  ¬ródło: Topiarius : studia krajobrazowe. - 2015, t. 1, s. 35-48, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2449-9595
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Architektura a budownictwo
 • Budownictwo drewniane


  203/11990
  Autorzy: Janusz Mi±so.
  Tytuł: Starcie paradygmatów technologii informacyjnych i komunikacji interpersonalnej bezpo¶redniej wyzwaniem dla człowieczeństwa, społeczeństwa i edukacji

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 47-54, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technologia informacyjna
 • Komunikacja interpersonalna


  204/11990
  Autorzy: Paweł Lenik, Agnieszka Połaniecka.
  Tytuł: State of Polish training team in basketball in 1975-1989

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 1, s. 52-58, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Adres url:

  205/11990
  Autorzy: Iwona Kania.
  Tytuł: Subfamily Limoniinae SPEISER, 1909 (Diptera, Limoniidae) from Baltic amber (Eocene) : the genus Trichoneura LOEW, 1850

  ¬ródło: Acta Zoologica Cracoviensia. - 2015, Vol. 58, nr 1, s. 1-19, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2299-6060
  e-ISSN: 2300-0163
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bursztyn
 • Muchówki

  DOI:

  206/11990
  Autorzy: Marcin Halicki, Tadeusz Kwater.
  Tytuł: Sztuczna sieć neuronowa wspomagaj±ca proces decyzji inwestowania w akcje na giełdzie w ujęciu kwartalnym na przykładzie hipotetycznych danych

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 219-224, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Giełda - teoria
 • Akcje (ekon.) - badanie
 • Sieci neuronowe - stosowanie


  207/11990
  Autorzy: Adrian Uljasz.
  Tytuł: Tadeusz Semadeni (1902-1944). Polski sportowiec, działacz i dziennikarz sportowy, bojownik antyhitlerowskiego ruchu oporu

  ¬ródło: Przegl±d Nauk Historycznych. - 2015, nr 1, s. 59-78, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1644-857X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Semadeni Tadeusz (1902-1944)


  208/11990
  Autorzy: Waldemar Furmanek.
  Tytuł: Technologiczny radar CISCO 2014

  ¬ródło: Dydaktyka Informatyki. - 2015, T. 10, s. 15-19, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2083-3156
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  DOI:

  209/11990
  Autorzy: Waldemar Lib.
  Tytuł: Test badaj±cy terminologię techniczn± Technika wokół nas - propozycja narzędzia badań

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 1(11), s. 38-44, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technika - nauczanie
 • Technika - terminologia


  210/11990
  Autorzy: Jadwiga Stanek-Tarkowska, Teresa Noga, Natalia Kochman-Kędziora, Łukasz Peszek, Anita Paj±czek, Edyta Kozak.
  Tytuł: The diversity of diatom assemblages developed on fallow soil in Pogórska Wola near Tarnów (southern Poland)

  ¬ródło: Acta Agrobotanica. - 2015, Vol. 68, z. 1, s. 33-42, bibliogr. streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. pol.: Różnorodno¶ć zbiorowisk okrzemek rozwijaj±cych się na odłogowanej glebie w Pogórskiej Woli koło Tarnowa
  p-ISSN: 0065-0951
  e-ISSN: 2300-357X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Okrzemki - badanie
 • Gleba - badanie

  Adres url:

  211/11990
  Autorzy: Łukasz Peszek, Teresa Noga, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Anita Paj±czek, Natalia Kochman-Kędziora, Marcin Pieni±żek.
  Tytuł: The effect of anthropogenic change in the structure of diatoms and water quality of the Żołynianka and Jagielnia streams

  ¬ródło: Journal of Ecological Engineering. - 2015, Vol. 16, nr 2, s. 31-53, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2081-139X
  e-ISSN: 2299-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Okrzemki - biologia

  Adres url:
  DOI:

  212/11990
  Autorzy: Justyna Koc-Jurczyk, Łukasz Jurczyk.
  Tytuł: The efficiency of landfill leachate treatment using the fenton's reagent

  ¬ródło: Journal of Ecological Engineering. - 2015, Vol. 16, nr 3, s. 70-76, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2081-139X
  e-ISSN: 2299-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  DOI:

  213/11990
  Autorzy: Agnieszka Przyszlak.
  Tytuł: The morphology of the feet of young basketball players against non-training population

  ¬ródło: Archives of Physiotherapy and Global Researches. - 2015, vol. 19, nr 3, s. 65-75
  p-ISSN: 2353-4389
  e-ISSN: 2353-7183
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Koszykówka
 • Stopa - anatomia

  DOI:

  214/11990
  Autorzy: Zbigniew Barabasz, Maria Zadarko-Domaradzka, Beata Penar-Zadarko, Edyta Nizioł-Babiarz, Emilian Zadarko.
  Tytuł: The relation between subjective health-assessment and cardiorespiratory fitness in adolescents

  ¬ródło: Progress in Health Sciences. - 2015, Vol. 5, no. 1, s. 150-155, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-1617
  e-ISSN: 2083-6260
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Młodzież - zdrowotno¶ć
 • Młodzież - rozwój fizyczny

  Adres url:

  215/11990
  Autorzy: Jacek Tabarkiewicz, Katarzyna Pogoda, Agnieszka Karczmarczyk, Piotr Pozarowski, Krzysztof Giannopoulos.
  Tytuł: The Role of IL-17 and Th17 Lymphocytes in Autoimmune Diseases

  ¬ródło: Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis. - 2015, Vol. 63, iss. 6, p. 435-449
  p-ISSN: 0004-069X
  e-ISSN: 1661-4917
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Choroby autoimmunizacyjne

  DOI:

  216/11990
  Autorzy: Iwona Kania.
  Tytuł: The Taxonomy of Selected Genera of the Subfamily Limoniinae (Diptera: Limoniidae) from Baltic Amber (Eocene), with Notes on Their Phylogeny

  ¬ródło: Annales Zoologici. - 2015, Vol. 65, no. 1, p. 71-100, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0003-4541
  e-ISSN: 1734-1833
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Owady - paleontologia
 • Muchówki - paleontologia
 • Bursztyn
 • Bałtyk - paleontologia
 • Eocen - fauna


  217/11990
  Autorzy: Wojciech P. Rdzanek.
  Tytuł: Total acoustic power of two concentric clamped circular plates vibrating in a fluid

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2015, Vol. 128, Iss. 1A, pp. A-41-A-45, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.530
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Adres url:
  DOI:

  218/11990
  Autorzy: Patrycja Żegleń.
  Tytuł: Tourism as a factor of regional economy development in Beskid Niski and its influence on social and natural environment

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 1, s. 17-22, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Beskid Niski - turystyka

  Adres url:

  219/11990
  Autorzy: Anna Barwińska-Małajowicz.
  Tytuł: Tranzycyjny kapitał kariery absolwentów szkół wyższych w Polsce - wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 42, s. 378-398, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Praca - badanie
 • Absolwenci szkół wyższych - praca

  Adres url:

  220/11990
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: Trip and scientific internship in Brno. A contribution to the sociology of tourism - martial arts tourism and scientific tourism

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2015, vol. 5, iss. 1, s. 45-51, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz - szkolenie
 • Walka wręcz - teoria - Europa
 • Turystyka - socjologia

  Adres url:

  221/11990
  Autorzy: Bożena Dusza.
  Tytuł: Uczeń przeciętny - jaki jest?

  ¬ródło: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2015, T. 34, z. 2, s. 211-223, bibliogr. streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. T. 34, z. 2: Problemy edukacji wczesnoszkolnej : perspektywa teoretyczna i rozwi±zania praktyczne / red. nauk. Krzysztof Kruszko, Ilona Nowakowska-Buryła
  p-ISSN: 0137-6136
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Uczniowie - socjologia
 • Edukacja
 • Wychowanie

  Adres url:
  DOI:

  222/11990
  Autorzy: Paweł Fr±czek.
  Tytuł: Uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Niemiec

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 41, s. 492-501, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. z. 41: Gospodarka Polski 1990-2014. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bezpieczeństwo energetyczne państwa

  Adres url:

  223/11990
  Autorzy: Paweł Fr±czek.
  Tytuł: Uwarunkowania restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Niemczech - wnioski dla Polski

  ¬ródło: Przegl±d Organizacji. - 2015, nr 5, s. 24-30, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0137-7221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Węgiel kamienny
 • Górnictwo - reforma
 • Niemcy a Polska

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • BazEkon


  224/11990
  Autorzy: Katarzyna Szara.
  Tytuł: Uwarunkowania rozwoju w ¶wietle koncepcji "3 T"

  ¬ródło: Optimum. Studia Ekonomiczne. - 2015, nr 1, s. 178-187, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Development factors in "3 T" concept
  p-ISSN: 1506-7637
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rozwój gospodarczy

  Adres url:
  DOI:

  225/11990
  Autorzy: Jolanta Zawora.
  Tytuł: Uwarunkowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej wynikaj±ce z sytuacji finansowej jednostek samorz±du terytorialnego

  ¬ródło: Finanse Komunalne : dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych. - 2015, R. 22, [nr] 1/2, s. 43-54, streszcz. ang.
  Uwagi: Materiały z konferencji "Efektywne zagospodarowanie ¶rodków finansowych przez jednostki samorz±du terytorialnego w nowej perspektywie unijnej - aktualne wyzwania", Serock, 29-30 wrze¶nia 2014
  p-ISSN: 1232-0307
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Budżety terenowe - Polska - 21 w.
 • Programy UE - Polska
 • Samorz±d terytorialny - programy i fundusze wspólnotowe - Polska

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • BZCz


  226/11990
  Autorzy: Maria Ziaja, Tomasz Wójcik.
  Tytuł: Vascular flora of the Natura 2000 area "Laki nad Wojkowka" PLH 180051 (Dynowskie Foothills)

  ¬ródło: Steciana. - 2015, vol. 19, iss. 2, s. 105-114, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1689-653X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • NATURA 2000

  Adres url:
  DOI:

  227/11990
  Autorzy: S. Sivasubramanian, S. Siwakumar, Stanisława Kanas, Seong A Kim.
  Tytuł: Verification of Brannan and Clunie's conjecture for certain subclasses of bi-univalent functions

  ¬ródło: Annales Polonici Mathematici. - 2015, Vol. 113, s. 295-304, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0066-2216
  e-ISSN: 1730-6272
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.437
  DOI:

  228/11990
  Autorzy: Aleksander Piecuch.
  Tytuł: W poszukiwaniu kompetencji informacyjnych

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 4(14), s. 24-33, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Informatyka - nauczanie


  229/11990
  Autorzy: Agnieszka Wójcik.
  Tytuł: Widoki zapożyczone w zabytkowych ogrodach rezydencjonalnych - problematyka ochrony

  ¬ródło: Topiarius : studia krajobrazowe. - 2015, t. 1, s. 25-33, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2449-9595
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Parki i ogrody
 • Architektura krajobrazu


  230/11990
  Autorzy: Tomasz Warchoł.
  Tytuł: Wielofunkcyjny samochód Revolta opracowany na podstawie modelu działalno¶ci technicznej

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 1(11), s. 115-121, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samochody - budowa i konstrukcje


  231/11990
  Autorzy: Sebastian Wójcik-Jackowski, Maciej Bilek.
  Tytuł: Woda z "prywatnych" ujęć wody pitnej jako czynnik ryzyka zdrowia człowieka, w ¶wietle badań jej jako¶ci na tle obowi±zuj±cych uregulowań prawnych

  ¬ródło: Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - 2015, R. 48, nr 2, s. 216-222, bibliogr.
  p-ISSN: 0365-9445
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Woda - jako¶ć - badanie

  Adres url:

  232/11990
  Autorzy: Tomasz Binkowski, Bogdan Kwiatkowski.
  Tytuł: Wpływ częstotliwo¶ci taktowania układu FPGA na dokładno¶ć estymacji prędko¶ci silnika pr±du stałego

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 232-237, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Silniki - badanie


  233/11990
  Autorzy: Natalia Iwaszczuk, Jadwiga Orłowska-Puzio.
  Tytuł: Wpływ hedgingu na rozwój podmiotów handlu zagranicznego

  ¬ródło: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. - 2015, Nr 214, s. 51-63, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2083-8611
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Handel zagraniczny
 • Hedging
 • Ryzyko finansowe

  Adres url:

  234/11990
  Autorzy: Jakub Bartak.
  Tytuł: Wpływ nierówno¶ci dochodowych na akumulację kapitału ludzkiego - ujęcie teoretyczne

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 41, s. 329-339, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. z. 41: Gospodarka Polski 1990-2014. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nierówno¶ci społeczne
 • Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • BazEkon

  Adres url:

  235/11990
  Autorzy: Maciej Kochman, Gabriela Domańska, Julian Skrzypiec.
  Tytuł: Wpływ o¶wietlenia lampami jarzeniowymi na równowagę ciała
  Tytuł: Effect of fluorescent lighting on body balance

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 1, s. 41-46, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zmysł równowagi - badanie
 • Postawa ciała - badanie

  Adres url:

  236/11990
  Autorzy: Katarzyna Garwol.
  Tytuł: Wpływ seksualizmu w sieci na młodych użytkowników internetu

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 4(14), s. 203-208, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Internet a młodzież
 • Internet a dziecko


  237/11990
  Autorzy: Anna Pięta-Szawara.
  Tytuł: Wpływ ustawy kwotowej na zakres podmiotowo¶ci politycznej kobiet w Polsce na przykładzie wyborów do Sejmu w 2011 roku oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku

  ¬ródło: Polityka i Społeczeństwo. - 2015, nr 1, s. 36-45, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1732-9639
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wybory parlamentarne
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 r.

  Adres url:
  DOI:

  238/11990
  Autorzy: Tomasz Durak.
  Tytuł: Wpływ warstwy drzew na różnorodno¶ć ro¶linno¶ci zielnej w zbliżonych do naturalnych wielogatunkowych lasach Puszczy Sandomierskiej

  ¬ródło: Sylwan. - 2015, R. 159, nr 1, s. 45-52, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Influence of tree layer on the diversity of the herbaceous vegetation in the semi-natural mixed Sandomierz Forest
  p-ISSN: 0039-7660
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sandomierska Puszcza - flora


  239/11990
  Autorzy: Renata Stanisławczyk, Mariusz Rudy.
  Tytuł: Wpływ wieku uboju koni na zmiany zachodz±ce w tłuszczu końskim w czasie zamrażalniczego przechowywania

  ¬ródło: Nauka Przyroda Technologie. - 2015, T. 9, z. 1, s. 1-11, bibliogr., streszcz. pol.
  Uwagi: Tyt. ang.: Effect of the slaughter age of horses on changes occurring in the horse fat during the frozen storage
  e-ISSN: 1897-7820
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Konina - konserwacja

  Adres url:
  DOI:

  240/11990
  Autorzy: Michał Koniuszko, Robert Pękala, Andrzej Paszkiewicz.
  Tytuł: Wspomaganie certyfikacji witryn internetowych za pomoc± urzędów lokalnych

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 4(14), s. 62-67, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Internet


  241/11990
  Autorzy: Kazimierz W. Krupa, Pavlo Skotnyy, Wojciech Krupa.
  Tytuł: Współczesne aspekty zarz±dzania w chmurach komputerowych i biblioteki infrastruktury technologii informatycznych

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - 2015, nr 117, s. 173-184, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Modern aspects of the management of cloud computing and IT infrastructure library ; Tyt. nr.: Cyfryzacja i wirtualizacja gospodarki
  p-ISSN: 1896-382X
  e-ISSN: 1640-6818
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technologia informacyjna

  Adres url:

  242/11990
  Autorzy: Agata Pier¶cieniak.
  Tytuł: Współpraca z JST jako determinanta realizacji strategii terytorialnych w latach 2014-2020

  ¬ródło: Przedsiębiorczo¶ć i Zarz±dzanie. - 2015, T. 16, z. 4 cz. 1, s. 173-187, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. zeszytu: Strategia jednostki samorz±du terytorialnego w ¶wietle wyzwań XXI wieku / red. Bartłomiej Stopczyński, Michał Turniak
  p-ISSN: 1733-2486
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000

  243/11990
  Autorzy: Dariusz Pogocki.
  Tytuł: Wstrz±¶nienia mózgu - problem sportów kontaktowych

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe WSKFiT. - 2015, vol. 10, s. 25-39, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Concussions - a problem of contact sports
  p-ISSN: 1734-5359
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Mózg - urazy

  Adres url:

  244/11990
  Autorzy: Edyta Barna¶, Agnieszka Borowiec, Małgorzata Kołpa.
  Tytuł: Wybrane elementy zdrowia seksualnego młodzieży studiuj±cej i osób dorosłych

  ¬ródło: Problemy Higieny i Epidemiologii. - 2015, Vol. 96, nr 1, s. 187-192, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1895-4316
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Antykoncepcja
 • Seksuologia
 • Życie seksualne
 • Młodzież - seksualno¶ć
 • Młodzież - socjologia

  Adres url:

  245/11990
  Autorzy: Teresa Noga, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Anita Paj±czek, Łukasz Peszek, Natalia Kochman-Kędziora, Ewa Irlik.
  Tytuł: Wykorzystanie okrzemek (Bacillariophyta) do oceny jako¶ci wód rzeki Białej Tarnowskiej

  ¬ródło: Inżynieria Ekologiczna. - 2015, vol. 42, s. 17-27
  p-ISSN: 2081-139X
  e-ISSN: 2299-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Okrzemki
 • Woda - jako¶ć - badanie

  Adres url:
  DOI:

  246/11990
  Autorzy: Wiesława Malska, Anna Koziorowska.
  Tytuł: Wykorzystanie testu t dla pojedynczej próby we wnioskowaniu statystycznym

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 323-327, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Statystyka - metody


  247/11990
  Autorzy: Paweł Majka.
  Tytuł: Wył±czenie samorz±dowych organów podatkowych oraz ich pracowników - uwagi de lege lata oraz de lege ferenda

  ¬ródło: Prawo Budżetowe Państwa i Samorz±du. - 2015, vol. 2, nr 3, s. 37-50, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The exclusion of local tax authorities and their employee - de lege lata and de lege ferenda remarks
  p-ISSN: 2300-9853
  e-ISSN: 2353-7086
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Podatek - prawo
 • Samorz±dowe kolegia odwoławcze

  Adres url:
  DOI:

  248/11990
  Autorzy: Anna Ko¶ciółek.
  Tytuł: Z problematyki ustanowienia kuratora procesowego dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

  ¬ródło: Przegl±d S±dowy. - 2015, nr 5, s. 56-67, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0867-7255
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kuratorzy (prawo)


  249/11990
  Autorzy: Sławomir Jandzi¶, Stanisław Zaborniak, Andżelika Ple¶niak.
  Tytuł: Z tradycji wodolecznictwa we Lwowie przed 1914 r.
  Tytuł: On the tradition of hydrotherapy in Lviv before 1914

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 2, s. 187-197, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Lwów (Ukraina) - zdrowotno¶ć
 • Lwów (Ukraina) - historia

  Adres url:

  250/11990
  Autorzy: Wojciech Walat.
  Tytuł: Z życiorysu naukowego Profesora dr. hab. Waldemara Furmanka

  ¬ródło: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 3, s. 212-218
  Uwagi: Tyt. ang.: From the biography of Proffesor Waldemar Furmanek
  p-ISSN: 1507-6563
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Furmanek Waldemar (1945-...)


  251/11990
  Autorzy: Waldemar Furmanek.
  Tytuł: Zalety i wady telepracy

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 1(11), s. 127-135, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Telepraca


  252/11990
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski, Joanna Chała.
  Tytuł: Zamki i turnieje : turystyka pasjonatów kultury militarnej Europy

  ¬ródło: Turystyka Kulturowa. - 2015, nr 6, s. 21-35, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Castles and tournaments : tourism of military culture enthusiasts in Europe
  e-ISSN: 1689-4642
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Adres url:

  253/11990
  Autorzy: Mariola Grzebyk, Agata Pier¶cieniak.
  Tytuł: Zarz±dzanie kadrami administracji a jako¶ć usług publicznych

  ¬ródło: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2015, nr 6, s. 52-63, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Human resources management in administration and the quality of public services
  p-ISSN: 0860-6846
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kadry - zarz±dzanie


  254/11990
  Autorzy: Teresa Mi¶.
  Tytuł: Zarz±dzanie wiedz± w instytucjach szczebla regionalnego

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - 2015, nr 117, s. 519-530, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Knowledge managmement in institutions on a regional level ; Tyt. nr.: Cyfryzacja i wirtualizacja gospodarki
  p-ISSN: 1896-382X
  e-ISSN: 1640-6818
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zarz±dzanie wiedz±

  Adres url:

  255/11990
  Autorzy: Zbigniew Gomółka, Ewa Żesławska.
  Tytuł: Zastosowanie kołowej transformaty Hougha w zadaniu zliczania monet

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 3(13), s. 264-270, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technika


  256/11990
  Autorzy: Maciej Bilek, Stanisław Sosnowski.
  Tytuł: Zawarto¶ć cukrów w napojach bezalkoholowych jako wyznacznik jako¶ci produktów

  ¬ródło: Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - 2015, R. 48, nr 2, s. 182-187, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0365-9445
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cukry - biochemia
 • Żywno¶ć - jako¶ć
 • Napoje bezalkoholowe

  Adres url:

  257/11990
  Autorzy: Maciej Bilek, Kinga Stawarczyk, Łukasz Łuczaj, Ewa Cie¶lik.
  Tytuł: Zawarto¶ć wybranych składników mineralnych i anionów nieorganicznych w sokach drzewnych z terenu Podkarpacia

  ¬ródło: Żywno¶ć. Nauka. Technologia. Jako¶ć = Food. Science. Technology. Quality. - 2015, iss. 3 (100), s. 138-147, bibliogr., streszcz. pol.
  p-ISSN: 1425-6959
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Drzewa - biochemia
 • Mikroelementy

  Adres url:
  DOI:

  258/11990
  Autorzy: Sabina Lachowicz, Rafał Wi¶niewski.
  Tytuł: Zawarto¶ć zwi±zków polifenolowych i aktywno¶ć przeciwutleniaj±ca w odmianach cebuli żółtej i czerwonej

  ¬ródło: Towaroznawcze Problemy Jako¶ci = Polish Journal of Commodity Science. - 2015, nr 3(44), s. 93-101
  p-ISSN: 1733-747X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cebula - biologia
 • Polifenole


  259/11990
  Autorzy: Edyta Obodyńska.
  Tytuł: Zdrowie jako podstawowa warto¶ć edukacyjna i życiowa

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2015, nr 2(12), s. 148-154, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Edukacja zdrowotna


  260/11990
  Autorzy: Lilianna Kołodziej-Spirodek, Agnieszka Rusiecka, Karolina Hunia-Paj±k, Krzysztof Gutkowski.
  Tytuł: Zmiany ogniskowe w±troby w przebiegu włóknienia zaotrzewnowego - opis przypadku i syntetyczny przegl±d pi¶miennictwa
  Tytuł: Focal lesions of the liver in the course of retroperitoneal fibrosis - case report and brief review of the literature

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 2, s. 180-186, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • W±troba - choroby

  Adres url:

  261/11990
  Autorzy: Tomasz Surmacz, Barbara Fura.
  Tytuł: Znaczenie ósmej zasady zarz±dzania jako¶ci± w budowaniu zielonych łańcuchów dostaw

  ¬ródło: Logistyka. - 2015, nr 2, s. 748-754
  Uwagi: Tyt. ang.: The importance of the eighth principle of quality management in building green supply chains
  p-ISSN: 1231-5478
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zarz±dzanie jako¶ci±
 • Łańcuch dostaw - zarz±dzanie

  Adres url:

  262/11990
  Autorzy: Małgorzata Leszczyńska.
  Tytuł: Zróżnicowanie efektów rozwojowych w Polsce z perspektywy zmian relacji dochodów gospodarstw domowych

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2015, z. 41, s. 307-318, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. z. 41: Gospodarka Polski 1990-2014. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gospodarstwo domowe - finanse

  Adres url:

  263/11990
  Autorzy: Piotr Dziemidok, Mariusz D±browski, Marta Makara-Studzińska.
  Tytuł: Zwi±zek neuropatii cukrzycowej z występowaniem depresji w¶ród chorych na cukrzycę

  ¬ródło: Psychiatria Polska. - 2015
  Uwagi: Published ahead of print 20 June, 2015
  p-ISSN: 0033-2674
  e-ISSN: 2391-5854
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  DOI:

  264/11990
  Autorzy: Edyta Łuszczki, Katarzyna Dereń, Grzegorz Sobek, Artur Mazur.
  Tytuł: Żywienie dzieci i młodzieży po operacjach bariatrycznych

  ¬ródło: Standardy Medyczne. Pediatria. - 2015, nr 12, s. 698-707
  p-ISSN: 2080-5438
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Żywienie - zagadnienia
 • Dziecko - żywienie
 • Młodzież - żywienie
 • Medycyna


  265/11990
  Autorzy: Bohdan Achremowicz, Adam Paweł Kuczyński.
  Tytuł: Żywno¶ć funkcjonalna na rynku amerykańskim

  ¬ródło: Przemysł Spożywczy. - 2015, T. 69, nr 5, s. 32-34, bibliogr.
  Uwagi: Tyt. ang.: Functional foods on the USA market
  p-ISSN: 0033-250X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Żywno¶ć
 • Dieta

  DOI:

  266/11990
  Autorzy: Anna Golonka.
  Tytuł: "Bat na pijanych kierowców", czyli o założeniach projektu ustawy o zmianie kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw

  ¬ródło: Wojskowy Przegl±d Prawniczy. - 2014, nr 4, s. 77-99, streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0137-7272
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo karne - projekty - Polska
 • Komunikacja drogowa - prawo - Polska

  Adres url:

  267/11990
  Autorzy: Krystyna Mihułka.
  Tytuł: "Nie lubię Niemców, bo nie" - o autorefleksji w postrzeganiu innych

  ¬ródło: Neofilolog. - 2014, nr 42/1, s. 63-76
  Uwagi: Tyt. nr. 42/1: Refleksja w uczeniu się języków obcych / pod red. Małgorzaty Jedynak
  p-ISSN: 1429-2173
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cudzoziemcy - socjologia
 • Postawy - socjologia

  Adres url:

  268/11990
  Autorzy: Jolanta Kowal.
  Tytuł: "Niewygodna dla władzy" twórczo¶ć poetycka Antoniego Goreckiego

  ¬ródło: Toruńskie Studia Bibliologiczne. - 2014, nr 1, s. 9-30, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2080-1807
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gorecki Antoni (1787-1861)
 • Cenzura - Polska - 19 w.
 • Cenzura - Rosja - 19 w.
 • Poezja polska - historia - 19 w.

  Adres url:

  269/11990
  Autorzy: Elżbieta Mazur.
  Tytuł: "Składam słowa/ dĽwigam swój czas" : kilka uwag do dyskursu o ocaleniu w poezji Tadeusza Różewicza (na lekcjach języka polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych)

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka. - 2014, Z. 9, s. 35-46, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-0484
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Różewicz Tadeusz (1921-2014) - twórczo¶ć
 • Poezja polska - 20-21 w.

  Adres url:

  270/11990
  Autorzy: Jolanta Kowal.
  Tytuł: "Talent (nie)wyższy nad mierno¶ć" : kilka uwag o zjawisku wierszomanii na Litwie w latach 1815-1830

  ¬ródło: Prace Polonistyczne. - 2014, Ser. 69, s. 9-20, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0079-4791
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dziennik Wileński (czasop.)
 • Zdolno¶ci
 • Litwa - kultura - 19 w.
 • Czasopisma literackie litewskie
 • Poezja - historia - 19 w.


  271/11990
  Autorzy: Marta Tabaczyńska, Jarosław Herbert.
  Tytuł: "The twins" bicycle city game, and quest : "Trail of Rzeszów national memory places" as new forms of cycle tourism as well as physical activity promotion among inhabitants of Rzeszów

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 226-233, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka - organizacja
 • Turystyka - wpływ na zdrowie
 • Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - turystyka

  Adres url:

  272/11990
  Autorzy: Marek Nalepa.
  Tytuł: "Trzeba wci±ż gdzie¶ jechać, wyruszać, przemierzać..." : Andrzej Stasiuk i jego niekończ±ca się opowie¶ć

  ¬ródło: Fraza. - 2014, Nr 4, s. 44-56, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1230-4832
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stasiuk Andrzej (1960-...)


  273/11990
  Autorzy: Bogumił Lewandowski, Paweł Pakla, Wojciech Wołek, Mariusz Jednakiewicz, Jakub Nicpoń.
  Tytuł: A fatal case of descending necrotizing mediastinitis as a complication of odontogenic infection : a case report

  ¬ródło: Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska. - 2014, Vol. 11, nr 3, s. 324-328, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 1731-5530
  e-ISSN: 1897-4252
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  DOI:

  274/11990
  Autorzy: Jacek Kęsik, Dariusz Bober.
  Tytuł: A method of controlling the electrical energy consumption consistent with the model of power modes

  ¬ródło: Przegl±d Elektrotechniczny. - 2014, R. 90, nr 3, s. 231-234, biliogr., streszcz. ang., pol.,
  Uwagi: Tyt. w jęz. pol.: Metoda sterowania zużyciem energii elektrycznej uwzględniaj±ca zróżnicowane tryby zasilania
  p-ISSN: 0033-2097
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  DOI:

  275/11990
  Autorzy: Bartosz Dziadek, Krzysztof Przednowek, Stanisław Cieszkowski.
  Tytuł: A time series analysis of the best results of sprint running in Poland between 2003-2013

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 5-10, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Biegi

  Adres url:

  276/11990
  Autorzy: Daniel Szymczyk, Mariusz Drużbicki, Magdalena Szczepanik, Katarzyna Bazarnik-Mucha, Marian Rzepko.
  Tytuł: Ability of maintaining balance in amateur boxers from "Walter" boxing club

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 131-139, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Boks
 • Rzeszów (woj. podkarpackie) - kultura fizyczna

  Adres url:

  277/11990
  Autorzy: Grzegorz Wisz, M. Barwiński, Piotr Sagan, Marian KuĽma.
  Tytuł: Ablacja polikryształów CR2TE3 z wykorzystaniem lasera ND3+:YAG

  ¬ródło: Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie ¦rodowiska. - 2014, nr 3, s. 27-30, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2083-0157
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Lasery - stosowanie

  DOI:

  278/11990
  Autorzy: Zbigniew Suraj, Piotr Grochowalski.
  Tytuł: About new version of RSDS system

  ¬ródło: Fundamenta Informaticae. - 2014, Vol. 135, iss. 4, s. 503-519, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0169-2968
  e-ISSN: 1875-8681
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.717
  Punktacja MNiSW: 15.000
  DOI:

  279/11990
  Autorzy: Justyna Lenik.
  Tytuł: Achievements of athletes from Podkarpackie voivodeship in national competitions (1989-2004)
  Tytuł: Osi±gnięcia lekkoatletów z Podkarpacia w zawodach ogólnopolskich (1989-2004)

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 3, s. 177-188, bibliogr.
  Uwagi: Tekst w jęz. pol. na s. 189-200
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sportowcy - socjologia
 • Podkarpackie województwo - sport

  Adres url:

  280/11990
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Łukasz Szmyd.
  Tytuł: Activities of national structures of the Second Polish Republic on the field of the organization of the tourism and the recreation of school children and teenagers in 1919-1939 years

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 140-153, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka - Polska - 1918-1939
 • Turystyka - organizacja

  Adres url:

  281/11990
  Autorzy: Justyna Lenik.
  Tytuł: Activities of Polish Gymnastic Society "Sokół" in the field of athletics in Galicia within the period from 1894 to 1919
  Tytuł: Działalno¶ć Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w zakresie lekkoatletyki na terenie Galicji w latach 1894-1919

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 1, s. 146-151
  Uwagi: Tekst w jęz. pol. na s. 151-157
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Towarzystwo Gimanstyczne "Sokół" - historia
 • Lekkoatletyka - historia
 • Galicja - 19-20 w.

  Adres url:

  282/11990
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Łukasz Szmyd.
  Tytuł: Activity of the Students' Tourist Club - first in Poland of academic sports club (1906-1914)
  Tytuł: Działalno¶ć Akademickiego Klubu Turystycznego - pierwszego w Polsce akademickiego klubu sportowego (1906-1914)

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 26-35, bibliogr.
  Uwagi: Tyt. w jęz. pol. na s. 36-45
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka - organizacje
 • Młodzież - sport

  Adres url:

  283/11990
  Autorzy: Anna Solińska, Ewa Dziurzyńska-Białek, Wiesław Guz, Antoni Samojedny, Monika Mierzwa-¦cisłowicz.
  Tytuł: Acute posttraumatic thoracic aortic changes in computed tomography imaging

  ¬ródło: Polish Journal of Radiology. - 2014, Vol. 79, suppl. 1, s. S28-S32
  p-ISSN: 1733-134X
  e-ISSN: 1899-0967
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Tomografia komputerowa
 • Choroby dziecięce

  Adres url:
  DOI:

  284/11990
  Autorzy: Agata Pier¶cieniak.
  Tytuł: Adaptive Management - rola wiedzy i współpracy w kreowaniu procesu zarz±dzania

  ¬ródło: Marketing i Rynek. - 2014, nr 5, s. 516-521, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1231-7853
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zarz±dzanie wiedz±

  Adres url:

  285/11990
  Autorzy: Dorota Ozga, Marek Wojtaszek, Aleksandra Gutysz-Wojnicka, Mariusz Bester, Elżbieta Mach-Lichota.
  Tytuł: Akceptacja choroby przez pacjentów leczonych w poradni leczenia bólu

  ¬ródło: Przedsiębiorczo¶ć i Zarz±dzanie. - 2014, T. 15, z. 12, cz. 2, s. 19-29, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Illness acceptance of patients from the pain treatment clinicTyt. T. 15, z. 12, cz 2: Organizacja i zarz±dzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie- czę¶ć II / red. Elżbieta Majchrzak-Kłokocka, Andrzej WoĽniak
  p-ISSN: 1733-2486
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ból - zapobieganie i leczenie

  Adres url:

  286/11990
  Autorzy: Dominik Szczepański.
  Tytuł: Akcja Wyborcza Solidarno¶ć i Ruch Społeczny AWS w Rzeszowie

  ¬ródło: Polityka i Społeczeństwo. - 2014, nr 3(12), s. 5-18, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1732-9639
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Partie polityczne - Polska
 • Akcja Wyborcza Solidarno¶ć


  287/11990
  Autorzy: Małgorzata Grzesik-Kulesza.
  Tytuł: Akty prawne z moc± ustawy w polskim prawie konstytucyjnym w latach 1921-1947

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2014, z. 15, s. 32-49, streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1643-0484
  e-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo - historia
 • Prawo konstytucyjne


  288/11990
  Autorzy: Stanisław Sagan, Viktoriya Serzhanova.
  Tytuł: Akty ustrojowe i konstytucje Islandii

  ¬ródło: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2014, T. 31, s. 419-434, streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. T. 31: Studia ustrojoznawcze : księga jubileuszowa profesora Andrzeja Pułło / pod red. Andrzeja Szmyta
  p-ISSN: 1734-5669
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Islandia - konstytucje
 • Islandia - ustrój

  Adres url:

  289/11990
  Autorzy: Agnieszka Ćwirlej-Sozańska.
  Tytuł: Aktywno¶ć fizyczna a stan zdrowia osób starszych
  Tytuł: Physical activity and health status of the elderly

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 2, s. 173-181, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ludzie starzy - zdrowotno¶ć

  Adres url:

  290/11990
  Autorzy: Karol Görnen, Adam Jurczak, Janusz Zieliński, Ewelina Wilk, Wojciech Duma.
  Tytuł: Aktywno¶ć fizyczna młodzieży w czasie wolnym na tle wybranych uwarunkowań

  ¬ródło: Journal of Health Sciences. - 2014, vol. 4, no. 13, s. 266-284
  Uwagi: Tyt. ang.: Physical activity of youth in their leisure time on the selected background
  p-ISSN: 2300-665X
  e-ISSN: 1429-9623
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sprawno¶ć motoryczna
 • Kultura fizyczna
 • Młodzież - rozwój fizyczny

  Adres url:
  DOI:

  291/11990
  Autorzy: Szczepan Kozak.
  Tytuł: Aktywno¶ć gospodarcza kobiet w Galicji w ¶wietle "Skorowidza przemysłowo-handlowego" z 1912 r. Zarys problematyki

  ¬ródło: Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku. - 2014, t. 12, s. 81-95, streszcz. ang.
  p-ISSN: 2080-8313
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Galicja - gospodarka
 • Galicja - socjologia
 • Kobieta - historia

  Adres url:

  292/11990
  Autorzy: Andrzej Bonusiak.
  Tytuł: Aktywno¶ć polityczna Polaków na Litwie i Ukrainie na przełomie XX i XXI wieku : studium przypadków

  ¬ródło: Polityka i Społeczeństwo. - 2014, nr 1(12), s. 57-71, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1732-9639
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Polacy za granic± - Ukraina
 • Polacy za granic± - Litwa


  293/11990
  Autorzy: Łukasz Godek, Maciej Brożyna, Maciej ¦liż.
  Tytuł: Aktywno¶ć turystyczna studentów I roku turystyki i rekreacji w Wydziale wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

  ¬ródło: Turystyka i Rekreacja (Warszawa). - 2014, nr 2, s. 82-90, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1895-3700
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Studenci - turystyka - Polska


  294/11990
  Autorzy: Paulina Filip, Mariola Grzebyk, Sylwia Bulwa.
  Tytuł: Alternatywne formy finansowania polskich przedsiębiorstw - znaczenie i kryteria wyboru

  ¬ródło: Przedsiębiorstwo i Region. - 2014, nr 6, s. 97-108, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tytuł nr: Zagrożenia globalne jako Ľródło barier rozwoju przedsiębiorstw w regionie
  p-ISSN: 2080-458X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorstwo - finanse

  Adres url:

  295/11990
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski, Joanna Skowron.
  Tytuł: An analysis of the conceptual language used for the general theory of martial arts - Japanese, Polish and English terminology

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2014, Vol. 14, nr 1-4, s. 136-153, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. w j. pol.: Analiza języka pojęciowego dla ogólnej teorii sztuk walki - pojęcie japońskie, polskie i angielskie ; W wersji elektr. Vol. 14, nr. 3, s. 49-66
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz - słownictwo

  DOI:

  296/11990
  Autorzy: Dariusz Bober, Jacek Kęsik, Kamil Żyła.
  Tytuł: An overview of mobile solutions and applications for navigating visually impaire people

  ¬ródło: Logistyka. - 2014, nr 6, s. 2055-2061, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: pełny tekst na CD 3
  p-ISSN: 1231-5478
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000

  297/11990
  Autorzy: Małgorzata Gajewska, Mirosław Wielgo¶, Grzegorz Panek, Janina Marczewska.
  Tytuł: Analiza często¶ci występowania proapoptycznych białek p53 i p21 w nabłonkowych guzach jajnika

  ¬ródło: Ginekologia Polska. - 2014, nr 2, s. 111-116, bibliogr.
  Uwagi: Tytuł ang.: Incidence of proapoptotic proteins p53 and p21 in epithelial ovarian tumors
  p-ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jajnik - nowotwory

  Adres url:

  298/11990
  Autorzy: Justyna Leszczak, Andrzej Kwolek, Justyna Podgórska-Bednarz, Justyna Rykała, Anna Siewierska.
  Tytuł: Analiza czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u osób poddawanych rehabilitacji

  ¬ródło: Zamojskie Studia i Materiały. Fizjoterapia. - 2014, T. 16, z. 1, s. 35-44
  p-ISSN: 2300-7184
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Serce - choroby - rehabilitacja


  299/11990
  Autorzy: Lesław Niemczyk.
  Tytuł: Analiza finansowa przedsiębiorstwa bazuj±cego na wiedzy

  ¬ródło: Gospodarka Narodowa. - 2014, nr 4, s. 143-164, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Financial analysis of the knowledge-based enterprise
  p-ISSN: 0867-0005
  e-ISSN: 2300-5238
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Analiza finansowa
 • Przedsiębiorstwo - finanse
 • Gospodarka oparta na wiedzy

  Adres url:

  300/11990
  Autorzy: Jacek Bartman, Anna Koziorowska.
  Tytuł: Analiza oddziaływania odbiorników na jako¶ć energii - możliwo¶ci badawcze PTIwIE

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 573-580, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Energia

  Adres url:

  301/11990
  Autorzy: Jan Zwolak.
  Tytuł: Analiza olejowego układu przepływowego i jako¶ci smarowania tarcz sprzęgłowych w przekładniach zębatych power Shift

  ¬ródło: Tribologia. - 2014, nr 4, s. 161-169, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Analysis of the oil flow and lubrication quality on the power Shift of disc clutch gearboxes
  p-ISSN: 0208-7774
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przekładnia zębata
 • Smarowanie

  Adres url:

  302/11990
  Autorzy: Artur Czapiga.
  Tytuł: Analiza pragmatyczna leksemu "wła¶nie" i jego odpowiedników w języku rosyjskim i angielskim

  ¬ródło: Studia Wschodniosłowiańskie. - 2014, t. 17, s. 151-164, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Polish lexeme wła¶nie and its Russian and English equivalents : a pragmatic survey
  p-ISSN: 1642-557X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Język polski
 • Język angielski
 • Język rosyjski
 • Semantyka lingwistyczna

  Adres url:

  303/11990
  Autorzy: Tomasz ¦piewak.
  Tytuł: Analiza struktury oraz instrumentów alokacji okresowych nadwyżek ¶rodków pieniężnych przedsiębiorstw w ¶wietle przemian gospodarczych w Polsce

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, Z. 39, s. 330-343, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. z. 39: W kierunku zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorstwo - finanse

  Adres url:

  304/11990
  Autorzy: Grzegorz Przysada, Dorota Smerecka, Justyna Rykała, Justyna Podgórska-Bednarz, Justyna Leszczak, Aleksandra Wilczek-Banc.
  Tytuł: Analiza tolerancji wysiłku oraz ocena zmęczenia u pacjentów po pomostowaniu tętnic wieńcowych poddanych rehabilitacji kardiologicznej
  Tytuł: Analysis of exercise tolerance and fatigue evaluation in patients after coronary artery bypass grafting undergoing cardiac rehabilitation

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 2, s. 141-151, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Serce - choroby
 • Rehabilitacja (med.)

  Adres url:

  305/11990
  Autorzy: Justyna Drzał-Grabiec, Ewa Puszczałowska-Lizis.
  Tytuł: Analiza wybranych parametrów postawy ciała zawodników uprawiaj±cych skoki do wody
  Tytuł: Analysis of selected parameters of body posture in novice divers

  ¬ródło: Medycyna Sportowa = Polish Journal of Sports Medicine. - 2014, Vol. 30, nr 2, s. 103-111
  p-ISSN: 1232-406X
  e-ISSN: 2084-431X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Postawa ciała - badanie
 • Skoki do wody - nauczanie i trening

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • PBL

  Adres url:

  306/11990
  Autorzy: Monika Binkowska-Bury, Paweł Więch, Izabela Sałacińska, Paweł Januszewicz.
  Tytuł: Analiza zmian w zachowaniach ryzykownych w grupie młodzieży akademickiej w Polsce południowo-wschodniej. Długookresowe badania prospektywne

  ¬ródło: Przegl±d Lekarski. - 2014, nr 11, s. 605-608, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Analysis of changes of risky behaviors among students from south-eastern Poland
  p-ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Studenci - badanie
 • Zachowanie - psychologia
 • Zachowanie - zaburzenia


  307/11990
  Autorzy: Stanisław Cieszkowski.
  Tytuł: Analysis of Olympic final competitions results in women's athletic jumping events in the years from 1968 to 2012

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 2, s. 117-122, bibliogr., tab., wykr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Lekkoatletyka - historia
 • Skok w dal - nauczanie i trening

  Adres url:

  308/11990
  Autorzy: Lech Lichołai, Marta Gargała, Marta Pisarek.
  Tytuł: Analysis of wayside shrines in selected areas of the Podkarpacki region
  Tytuł: Analiza obiektów małej architektury sakralnej w wybranych miejscowo¶ciach woj. Podkarpackiego

  ¬ródło: Architektura Krajobrazu. - 2014, nr 3, s. 15-17, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. nr. 3: Zieleń osiedlowa
  p-ISSN: 1641-5159
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Architektura sakralna
 • Podkarpackie województwo - folklor

  Adres url:

  309/11990
  Autorzy: Sławomir Jandzi¶.
  Tytuł: Antoni Marian Gabryszewski as a pioneer of orthopaedics and rehabilitation in Poland

  ¬ródło: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja. - 2014, Vol. 16, nr 5, s. 545-553, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1509-3492
  e-ISSN: 2084-4336
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ortopedia
 • Gabryszewski Antoni Marian (1864-1917)
 • Lekarze - biografie

  DOI:

  310/11990
  Autorzy: Ewa Żyracka.
  Tytuł: Antyoksydanty i toksyczne działanie kadmu na komórki drożdży Saccharomyces cerevisiae

  ¬ródło: Proceedings of ECOpole. - 2014, Vol. 8, nr 1, s. 331-338, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. w j. ang.: Antioxidants and toxic action of cadmium in yeast cells Saccharomyces cerevisiae
  p-ISSN: 1898-617X
  e-ISSN: 2084-4557
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przeciwutleniacze
 • Kadm - wpływ na ¶rodowisko
 • Drożdże

  DOI:

  311/11990
  Autorzy: Marcin Halicki, Tadeusz Kwater.
  Tytuł: Application of artificial neural network supporting 18 the process of portfolio management in terms of time investment 19 on the Warsaw Stock Exchange

  ¬ródło: Metody Ilo¶ciowe w Badaniach Ekonomicznych. - 2014, vol. 15, nr 2, s. 307-316, bibliogr., streszcz ang.
  p-ISSN: 2082-792X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sztuczna inteligencja

  Adres url:

  312/11990
  Autorzy: Anita Ciesielska, Magdalena Kozłowska, Marek Gadzalski, Mariusz Worek, Adam Jaworski, Paweł St±czek.
  Tytuł: Application of Microsatellite-Primed PCR (MSP-PCR) and PCR Melting Profile (PCR-MP) Method for Intraspecies Differentiation of Dermatophytes

  ¬ródło: Polish Journal of Microbiology. - 2014, Vol. 63, iss. 3, s. 283-290, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1733-1331
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.697
  Punktacja MNiSW: 15.000

  313/11990
  Autorzy: Łukasz Mroczyński-Szmaj.
  Tytuł: Arbiter i arbitraż - na przestrzeni dziejów. Historia polskiego s±downictwa polubownego do 1989 r.

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2014, z. 14, s. 129-144, streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • S±downictwo polubowne

  Adres url:

  314/11990
  Autorzy: Aneta Rejman, Małgorzata Janusz.
  Tytuł: Arising and the activity of "Sokół" in Rymanów (1907-1949)
  Tytuł: Powstanie i działalno¶ć gniazda "Sokoła" w Rymanowie (1907-1949)

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 1, s. 192-200
  Uwagi: Tekst w jęz. pol. na s. 201-208
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Towarzystwo Gimanstyczne "Sokół" - historia
 • Rymanów (woj. podkarpackie)

  Adres url:

  315/11990
  Autorzy: Justyna Podgórska-Bednarz, Justyna Wyszyńska, Mariusz Drużbicki, Grzegorz Przysada, Ewelina Czenczek-Lewandowska, Justyna Leszczak, Joanna Baran.
  Tytuł: Assessment of conformity and repeatability of chosen scales used for evaluation of gait after brain stroke
  Tytuł: Ocena zgodno¶ci i powtarzalno¶ci wybranych skal stosowanych w ocenie chodu po udarze mózgu

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 4, s. 326-333, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Chód - badanie
 • Udar mózgu - rehabilitacja

  Adres url:

  316/11990
  Autorzy: Dorota Ozga, Aleksandra Gutysz-Wojnicka, Marek Wojtaszek, Bogumił Lewandowski.
  Tytuł: Assessment of satisfaction with nursing in a group of patients with disorders of the nervous system based on the Newcastle Satisfaction with Nursing Scale (NSNS)
  Tytuł: Ocena satysfakcji z opieki pielęgniarskiej w grupie pacjentów ze schorzeniami układu nerwowego w oparciu o Skalę Zadowolenia z Pielęgnacji Newcastle

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 3, s. 224-231, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Opieka pielęgniarska
 • Układ nerwowy - choroby

  Adres url:

  317/11990
  Autorzy: Kamil Dudek, Mariusz Drużbicki, Grzegorz Przysada, Darian ¦piewak.
  Tytuł: Assessment of standing balance in patients after ankle fractures

  ¬ródło: Acta of Bioengineering and Biomechanics. - 2014, vol. 16, nr 4, s. 59-65, bibliogr.
  p-ISSN: 1509-409X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Staw skokowo-goleniowy - urazy

  Adres url:
  DOI:

  318/11990
  Autorzy: Krzysztof Warchoł, Karolina Przednowek.
  Tytuł: Assessment of the level of physical fitness and physical development of girls aged 13-15 years, students of gymnasium

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 1, s. 128-135
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dziewczęta - rozwój fizyczny
 • Młodzież szkolna - rozwój fizyczny
 • Młodzież szkolna - kultura fizyczna

  Adres url:

  319/11990
  Autorzy: Józef Gorzelany, Natalia Matłok, Dagmara Migut.
  Tytuł: Assessment of the mechanical properties of fresh soil- grown cucumber fruits

  ¬ródło: Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa. - 2014, Vol. 14, nr 4, s. 15-18, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 1641-7739
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ogórek - uprawa
 • Ogórek - jako¶ć


  320/11990
  Autorzy: Barbara Skoczyńska-Prokopowicz.
  Tytuł: Assisting the family : new innovative for social support for family

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe - Politechnika ¦l±ska. Organizacja i Zarz±dzanie. - 2014, z. 75, s. 149-156, streszcz. pol.
  Uwagi: Tyt. pol.: Asystent rodziny - innowacje dla wsparcia społecznego rodziny
  p-ISSN: 1641-3466
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Opieka społeczna - Polska - od 1980 r.


  321/11990
  Autorzy: Piotr Gronkowski, Marcin Wesołowski.
  Tytuł: Astronomia sferyczna w przykładach. Cz. 1

  ¬ródło: Fizyka w Szkole. - 2014, nr 4, s. 11-15
  p-ISSN: 0426-3383
  e-ISSN: 1689-1945
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Astronomia - nauczanie


  322/11990
  Autorzy: Piotr Gronkowski, Marcin Wesołowski.
  Tytuł: Astronomia sferyczna w przykładach. Cz. 2

  ¬ródło: Fizyka w Szkole. - 2014, nr 5, s. 16-18
  p-ISSN: 0426-3383
  e-ISSN: 1689-1945
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Astronomia - nauczanie


  323/11990
  Autorzy: Wojciech P. Rdzanek, Witold J. Rdzanek.
  Tytuł: Asymptotic formulae for the acoustic self-impedance of simply-supported and simply supported-clamped annular plates

  ¬ródło: Mechanics and Control. - 2014, Vol. 33, nr 1, s. 17-25, biobliogr., streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 2083-6759
  e-ISSN: 2300-7079
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  DOI:

  324/11990
  Autorzy: Krzysztof Warchoł, Maria Zadarko-Domaradzka, Karolina H. Przednowek.
  Tytuł: Attitudes of physical education teachers to the profession in the light of empirical studies

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 2, s. 183-189, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wychowanie fizyczne i kultura fizyczna - nauczanie
 • Nauczyciele wychowania fizycznego - praca

  Adres url:

  325/11990
  Autorzy: Agata Pier¶cieniak, Sylwia Kos.
  Tytuł: Audyt technologiczny jako metoda oceny innowacyjno¶ci w MSP

  ¬ródło: Przegl±d Organizacji. - 2014, nr 4, s. 16-21, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0137-7221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kontrola gospodarcza - Polska
 • Innowacje - zarz±dzanie


  326/11990
  Autorzy: Grzegorz Oracz, Bożena Cukrowska, Jarosław Kierku¶, Józef Ryżko.
  Tytuł: Autoimmune markers in children with chronic pancreatitis

  ¬ródło: Przegl±d Gastroenterologiczny. - 2014, vol. 9, nr 3, s. 142-146, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1895-5770
  e-ISSN: 1895-4317
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zapalenie trzustki
 • Pediatria

  Adres url:
  DOI:

  327/11990
  Autorzy: Sylwester Czopek, Andrzej Pelisiak.
  Tytuł: Autostrady i co dalej?

  ¬ródło: Raport. - 2014, T. 9, s. 423-434
  p-ISSN: 2300-0511
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.500
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Archeologia


  328/11990
  Autorzy: Maciej Bilek, Maria Rybakowa.
  Tytuł: Azotany (III) i (V) w wodzie pitnej studni kopanych i wierconych z terenu Podkarpacia jako czynniki ryzyka methemoglobinemii

  ¬ródło: Przegl±d Lekarski. - 2014, Vol. 71, nr 10, s. 520-522
  p-ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Woda - jako¶ć - badanie
 • Chromatografia jonowymienna - stosowanie
 • Azotany - wpływ na zdrowie

  Adres url:

  329/11990
  Autorzy: Anna Mazur-P±czka, Grzegorz P±czka, Joanna Kostecka.
  Tytuł: Badania nad faun± glebow± w Polsce - dżdżownice

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 18, s. 95-96, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dżdżownice - badanie

  Adres url:

  330/11990
  Autorzy: Anna Pasternakiewicz, Maciej Bilek, Kinga Stawarczyk.
  Tytuł: Badania zawarto¶ci wybranych anionów nieorganicznych w wodach mineralnych i Ľródlanych - pod k±tem bezpieczeństwa zdrowotnego wody

  ¬ródło: Problemy Higieny i Epidemiologii. - 2014, Vol. 95, nr 3, s. 788-793, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1895-4316
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wody mineralne
 • Azotany - wpływ na ¶rodowisko

  Adres url:

  331/11990
  Autorzy: Aleksander Marszałek, Tomasz Ma¶.
  Tytuł: Badanie układów polaryzacji tranzystora w kształceniu inżynierów edukacji techniczno-informatycznej

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 623-629, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Elektronika - nauczanie
 • Technika - nauczanie
 • Informatyka - nauczanie

  Adres url:

  332/11990
  Autorzy: Józef Gorzelany, Natalia Matłok.
  Tytuł: Badanie wybranych wła¶ciwo¶ci mechanicznych i chemicznych korzeni buraków cukrowych

  ¬ródło: Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego. - 2014, Vol. 3/4, nr 11, s. 11-14, streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The study of selected mechanical and chemical properties of sugar beet roots
  p-ISSN: 2084-9494
  e-ISSN: 2300-2018
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Burak cukrowy - chemia
 • Burak cukrowy - uprawa

  Adres url:

  333/11990
  Autorzy: Paweł Grata.
  Tytuł: Bank Krajowy : osobliwo¶ci bankowo¶ci galicyjskiej

  ¬ródło: Mówi± Wieki. - 2014, nr 1, s. 66-68
  p-ISSN: 1689-4189
  e-ISSN: 1689-4197
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Banki - historia


  334/11990
  Autorzy: Jerzy Plis.
  Tytuł: Bariery komunikacyjne w mediacji i ich przezwyciężanie

  ¬ródło: ADR Arbitraż i Mediacja. - 2014, nr 4, s. 13-20, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1898-942X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Komunikacja społeczna
 • Mediacja (prawo)

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • BZCz


  335/11990
  Autorzy: Agnieszka Lis-Czapiga.
  Tytuł: Barwy w liryce Fiodora Glinki

  ¬ródło: Studia Językoznawcze. - 2014, T. 13, s. 115-125, streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. tomu: "Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny"
  p-ISSN: 1730-4180
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Poezja rosyjska
 • Barwy - słownictwo - Rosja

  Adres url:

  336/11990
  Autorzy: Bartosz Piechowicz, Przemysław Grodzicki, Iwona Piechowicz, Kinga Stawarczyk.
  Tytuł: Beer as olfactory attractant in the fight against harmful slugs Arion lusitanicus mabille 1868

  ¬ródło: Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology = Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Metrologia. - 2014, vol. 19, nr 1-2, s. 119-125, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Piwo jako atraktant w zwalczaniu szkodliwego ¶limaka z gatunku Arion lusitanicus mabile 1868
  p-ISSN: 1640-9019
  e-ISSN: 2084-4506
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • ¦linik luzytański

  Adres url:
  DOI:

  337/11990
  Autorzy: Robert Krasowski, Waldemar Nadolski, Paweł Król.
  Tytuł: Beginnings of the Jewish skiing in Poland (1919-1939)
  Tytuł: Pocz±tki narciarstwa w ¶rodowisku żydowskim w Polsce (1919-1939)

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 2, s. 214-225, streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. w jęz. pol. na s. 226-237
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Żydzi - sport - historia
 • Narciarstwo - Polska - 1918-1939 r.

  Adres url:

  338/11990
  Autorzy: Monika Cioch, Tadeusz Tuszyński.
  Tytuł: Biologiczne metody odkwaszania win gronowych

  ¬ródło: Nauki Inżynierskie i Technologie. - 2014, nr 1 (12), s. 9-23, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-5985
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  DOI:

  339/11990
  Autorzy: Antoni Krauz.
  Tytuł: Bioterroryzm narzędziem groĽnej broni CBRN dla infrastruktury krytycznej w globalnym ¶wiecie techniki

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 294-302, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bioterroryzm - zwalczanie
 • Terroryzm - zapobieganie i zwalczanie

  Adres url:

  340/11990
  Autorzy: Agnieszka Uberman.
  Tytuł: Black revisited - colour lexicon

  ¬ródło: Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Językoznawstwo. - 2014, s. 219-236, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2081-903X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Barwy - słownictwo


  341/11990
  Autorzy: Stanisława Bazan-Socha, Joanna Żuk, Hanna Plutecka, Bogdan Jakieła, Ewa Mlicka-Kowalczyk, Bartosz Krzyżanowski, Cezary Marcinkiewicz, Lech Zaręba, Jan G. Bazan, Jacek Musiał.
  Tytuł: Blocking of Α1Β1 and Α2Β1 adhesion molecules inhibits eosinophil migration through human lung microvascular endothelial cell monolayer

  ¬ródło: Postępy Higieny i Medycyny Do¶wiadczalnej. - 2014, vol. 68, s. 1444-1451
  Uwagi: Tyt. pol.: Blokowanie molekuł adhezyjnych Α1 Β1 i Α2 Β1 hamuje migrację eozynofilów przez warstwę ludzkich komórek mikrowaskularnych pochodzenia płucnego
  p-ISSN: 0032-5449
  e-ISSN: 1732-2693
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.573
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Komórka (biol.) - biochemia

  Adres url:

  342/11990
  Autorzy: Katarzyna Buczek.
  Tytuł: Blog-tehnologiâ kak interesnoe i poleznoe sredstvo v processe usvaivaniâ inostrannogo âzyka

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Glottodydaktyka. - 2014, nr 6, s. 85-95, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-0484
  e-ISSN: 2084-4816
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: RUS
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Języki - nauczanie - metody
 • Blogi

  Adres url:

  343/11990
  Autorzy: Justyna Drzał-Grabiec, Aleksandra Truszczyńska.
  Tytuł: Body posture in young women involved in regular aerobic exercise

  ¬ródło: Human Movement. - 2014, Vol. 15, no. 4, s. 195-198, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1732-3991
  e-ISSN: 1899-1955
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Postawa ciała
 • Kobieta - zdrowotno¶ć
 • Aerobik - wpływ na zdrowie

  DOI:

  344/11990
  Autorzy: Anna Bajda-Wesołowska, Tomasz Bochnak, Monika Hozer.
  Tytuł: Bogaty grób kobiecy z wczesnej epoki żelaza odkryty w miejscowo¶ci Zabłotce, pow. jarosławski, stan. 27

  ¬ródło: Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego O¶rodka Archeologicznego. - 2014, T. 35, s. 105-125, bibliogr., streszcz. ang., niem.
  p-ISSN: 0137-5725
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Epoka żelaza
 • Zabłotce (woj. podkarpackie) - archeologia

  Adres url:

  345/11990
  Autorzy: Grzegorz Maroń.
  Tytuł: Bóg w polskim porz±dku prawnym

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Wyznaniowego. - 2014, t. 6, s. 57-76
  p-ISSN: 2080-3788
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bóg - filozofia
 • Prawo - etyka


  346/11990
  Autorzy: Monika Różycka-Kosmalska, Krzysztof Kaczmarek, Sebastian Stec, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Burza elektryczna - ocena kliniczna i postępowanie na oddziale intensywnej terapii kardiologicznej

  ¬ródło: Folia Cardiologica. - 2014, T. 9, nr 3, s. 254-262, bibliogr., streszcz. pol.
  Uwagi: Tyt. ang.: Electrical storm - clinical assessment and management in the intensive care unit
  p-ISSN: 2353-7752
  e-ISSN: 2353-7760
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kardiologia

  Adres url:

  347/11990
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Iwona Tabaczek-Bejster.
  Tytuł: Canoe tourism in Poland (1919-1939)

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 200-210, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka - Polska - 1918-1939

  Adres url:

  348/11990
  Autorzy: Rafał Kapica, Dagmara S±decka.
  Tytuł: Causes of accidents in the mountains - analysis of the activity of the Bieszczady group of the mountain rescue service (GOPR)

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 19-25, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ratownictwo górskie
 • Bieszczady - turystyka

  Adres url:

  349/11990
  Autorzy: Tadeusz Krzymowski, Stanisława Stefańczyk-Krzymowska, Jolanta Muszak, Przemysław Gilun, Marek Koziorowski.
  Tytuł: Cavernous sinus and its mysterious physiological functions : facts and hypotheses

  ¬ródło: Acta Biologica Cracoviensia s. Zoologia. - 2013/2015, no. 55-56, s. 7-15, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0001-530X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000

  350/11990
  Autorzy: Kazimierz Cyran.
  Tytuł: Cena jako wyznacznik jako¶ci produktów żywno¶ciowych

  ¬ródło: Modern Management Review. - 2014, vol. 19, nr 21(4), s. 47-59, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Price as a determinant of the food products quality
  p-ISSN: 2353-0758
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Żywno¶ć - jako¶ć
 • Ceny

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • BazEkon

  Adres url:
  DOI:

  351/11990
  Autorzy: Andrzej Maciejczak, Katarzyna Jabłońska, Danuta Baczek, Piotr Barna¶, Marcin Czternastek, Piotr Dudziak, Filip Georgiew, Barbara Jagiełło-Bajer, Bogdan Litwora, Piotr Ma¶lanka, Robert Konior, Janusz Orzech.
  Tytuł: Changes in spino-pelvic alignment after surgical treatment of isthmic spondylolisthesis

  ¬ródło: Neurologia i Neurochirurgia Polska. - 2014, Vol. 48, iss. 1, s. 21-29, bibliogr., streszcz.
  p-ISSN: 0028-3843
  e-ISSN: 1897-4260
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kręgozmyk
 • Kręgosłup - leczenie

  DOI:

  352/11990
  Autorzy: Marek Wojtaszek, Grzegorz Sta¶kiewicz, Kamil Torres, Krzysztof Jakubowski, Oliver Rácz, Elżbieta Cipora.
  Tytuł: Changes of procalcitonin level in multiple trauma patients

  ¬ródło: Anestezjologia Intensywna Terapia = Anaesthesiology Intensive Therapy. - 2014, T. 46, nr 2, s. 78-82, bibliogr., abstr.
  p-ISSN: 1731-2531
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Urazy - zapobieganie i leczenie
 • Prokalcytonina

  Adres url:
  DOI:

  353/11990
  Autorzy: Grzegorz Domino, Paweł ¦wi±tkowski, Piotr Matłosz.
  Tytuł: Characteristics and analysis of determinants for two-handed forehand in tennis

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 253-263, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Tenis - nauczanie i trening

  Adres url:

  354/11990
  Autorzy: Monika Wisz, Katarzyna Łukaszewska-Stanik, Wiesław Guz, Antoni Samojedny, Stanisław Wisz, Wojciech Stanik.
  Tytuł: Characteristics and distinctiveness of multiple sclerosis in children in magnetic resonance imaging

  ¬ródło: Polish Journal of Radiology. - 2014, Vol. 79, suppl. 1, s. S10-S15
  p-ISSN: 1733-134X
  e-ISSN: 1899-0967
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rezonans magnetyczny
 • Pediatria
 • Stwardnienie rozsiane

  Adres url:
  DOI:

  355/11990
  Autorzy: Stanisław Sagan, Viktoriya Serzhanova, Dominika Wapińska.
  Tytuł: Charakterystyka aktów ustrojowych autonomii nordyckich

  ¬ródło: Studia Iuridica Lublinensia. - 2014, T. 22, s. 121-133
  p-ISSN: 1731-6375
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Skandynawia - polityka
 • Prawo - teoria


  356/11990
  Autorzy: Justyna Leszczak, Justyna Drzał-Grabiec, Justyna Rykała, Justyna Podgórska-Bednarz, Maciej Rachwał.
  Tytuł: Charakterystyka wybranych parametrów antropometrycznych stopy prawej i lewej w warunkach odci±żenia i obci±żenia mas± własn±
  Tytuł: Characteristics of chosen lower limb anthropometric parameters in non-weight bearing and in weight-bearing conditions in school children

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 1, s. 55-61, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stopa - badanie

  Adres url:

  357/11990
  Autorzy: Aleksandra Truszczyńska, Justyna Drzał-Grabiec, Kazimierz R±pała, Adam Tarnowski, Krystyna Górniak, Jerzy Białecki.
  Tytuł: Charakterystyka wybranych parametrów postawy ciała u pacjentów z chorob± zwyrodnieniow± stawów biodrowych
  Tytuł: Characteristics of selected parameters of body posture in patients with hip osteoarthritis

  ¬ródło: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja. - 2014, Vol. 16, nr 3, s. 351-360, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1509-3492
  e-ISSN: 2084-4336
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Staw biodrowy
 • Postawa ciała
 • Kręgosłup

  Adres url:
  DOI:

  358/11990
  Autorzy: Rafał Maciuła, A. Hameren van, Antoni Szczurek.
  Tytuł: Charm meson production and double parton interactions at the LHC

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. B. - 2014, Vol. 45, nr 7, s. 1493-1504
  p-ISSN: 0587-4254
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.850
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 13.87.Ce Production
 • PACS: 14.65.Dw Charmed quarks

  Adres url:

  359/11990
  Autorzy: Waldemar Furmanek, Waldemar Lib.
  Tytuł: Chatterbot - wirtualny doradca : istota technologii, możliwo¶ci zastosowań edukacyjnych

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 2, s. 231-237, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 2 : Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technologia informacyjna
 • Multimedia - stosowanie

  Adres url:

  360/11990
  Autorzy: Mariusz Partyka, Tadeusz Markowski, Jacek Paj±k, Krzysztof Gutkowski.
  Tytuł: Choroba Kikuchi-Fujimoto, jako rzadka przyczyna limfadenopatii szyjnej u 44-letniego pacjenta - opis przypadku i przegl±d pi¶miennictwa
  Tytuł: Kikuchi-Fujimoto disease as a rare cause of cervical lymphadenopathy in 44 years old patient - a case report and review of literature

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 3, s. 302-308, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Węzły chłonne - choroby

  Adres url:

  361/11990
  Autorzy: Piotr Kukla, Sebastian Stec, Marek Jastrzębski.
  Tytuł: Chorzy z arytmi± komorow± bez towarzysz±cej choroby strukturalnej serca

  ¬ródło: Medycyna Praktyczna. - 2014, nr 9, s. 34-38
  p-ISSN: 0867-499X
  e-ISSN: 1689-3247
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Serce - choroby


  362/11990
  Autorzy: Iwona Tabaczek-Bejster, Otylia Jędrzejczak.
  Tytuł: Chosen issues from the history of water polo all around the world (until year 1939)
  Tytuł: Wybrane zagadnienia z dziejów piłki wodnej na ¶wiecie (do 1939 r.)

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 2, s. 81-90
  Uwagi: Tekst w jęz. pol. s. 91-99
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Piłka wodna - historia

  Adres url:

  363/11990
  Autorzy: Aleksandra Gutysz-Wojnicka, Dorota Ozga, I. Kacprzyk, M. Zalewska.
  Tytuł: Chronic pain coping strategies

  ¬ródło: Przedsiębiorczo¶ć i Zarz±dzanie. - 2014, T. 15, z. 12, cz. 1, s. 29-42, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. T. 15, z. 12, cz. 1: Organizacja i zarz±dzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie - czę¶ć I / red. Elżbieta Majchrzak-Kłokocka, Andrzej WoĽniak
  p-ISSN: 1733-2486
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ból - zapobieganie i leczenie


  364/11990
  Autorzy: Sylwester Czopek.
  Tytuł: Chronologia i podziały kulturowe póĽnej epoki br±zu i wczesnej epoki żelaza na ziemiach polskich w ujeciu Józefa Kostrzewskiego - próba oceny z "perspektywy południowej"

  ¬ródło: Fontes Archaeologici Posnanienses. - 2014, Vol. 50, nr 1, s. 69-78, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0071-6863
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Epoka br±zu - Polska
 • Epoka żelaza - Polska
 • Kostrzewski Józef (1885-1969)


  365/11990
  Autorzy: Alina Owsiak.
  Tytuł: Chronologiczne starzenie się drożdży bez aktywnej dysmutazy ponadtlenkowej w długoterminowych hodowlach stacjonarnych

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 17, s. 69-76, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Drożdże - biochemia
 • Żywno¶ć - badanie

  Adres url:

  366/11990
  Autorzy: Marta Gargała, Czesława Tr±ba.
  Tytuł: Chwasty segetalne we współczesnym krajobrazie otwartym gminy Markowa
  Tytuł: Segetal weeds in contemporary open landscapes in the municipality of Markowa

  ¬ródło: Architektura Krajobrazu. - 2014, nr 1, s. 74-85, bibliogr.
  Uwagi: Tyt. nr. 1: Rekreacja w zieleni
  p-ISSN: 1641-5159
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Chwasty
 • Markowa (woj. podkarpackie)

  Adres url:

  367/11990
  Autorzy: Bartosz Piechowicz, Przemysław Grodzicki.
  Tytuł: Circadian changes in susceptibility of various species of Gryllidae to insecticides, depending on time in intoxication and size of tested group

  ¬ródło: Polish Journal of Environmental Studies. - 2014, Vol. 23, nr 5, s. 1861-1866, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1230-1485
  e-ISSN: 2083-5906
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.871
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Adres url:

  368/11990
  Autorzy: Monika Zaj±c-Mnich, Zbigniew Wi±cek, Marta Bańdur, Wiesław Guz.
  Tytuł: Clear-cell sarcoma of the kidney in a child - case report

  ¬ródło: Polish Journal of Radiology. - 2014, Vol. 79, suppl. 1, s. S65-S67
  p-ISSN: 1733-134X
  e-ISSN: 1899-0967
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Diagnostyka obrazowa
 • Pediatria
 • Nerki - choroby

  Adres url:
  DOI:

  369/11990
  Autorzy: Dorota Osuchowska.
  Tytuł: Collocation in dictionaries consulted by users of English at the advanced level

  ¬ródło: Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Językoznawstwo. - 2014, s. 181-191, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2081-903X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Język angielski


  370/11990
  Autorzy: Janusz Romanek, Grzegorz Sta¶kiewicz, Ryszard Maciejewski, Marek Wojtaszek, Marcin Chlebu¶, R. Sztembis.
  Tytuł: Common origin of left anterior descending artery and right coronary artery from right aortic sinus : presentation of rare variant

  ¬ródło: Folia Morphologica. - 2014, T. 73, nr 2, s. 234-237
  p-ISSN: 0015-5659
  e-ISSN: 1644-3284
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.336
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Tętnica główna


  371/11990
  Autorzy: Monika Homa, Rostyslav Hryniv.
  Tytuł: Comparison and oscillation theorems for singular Sturm-Liouville operators

  ¬ródło: Opuscula Mathematica. - 2014, Vol. 34, nr 1, s. 97-113
  p-ISSN: 1232-9274
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • MSC: 34B24 Sturm-Liouville theory (See also 34Lxx)
 • MSC: 34A36 Discontinuous equations
 • MSC: 34B09 Boundary value problems with an indefinite weigh
 • MSC: 34L40 Particular operators (Dirac, one-dimensional Schrödinger, etc.)

  Adres url:
  Adres url:
  DOI:

  372/11990
  Autorzy: Cezary Ku¶nierz, Wojciech J. Cynarski, Artur Litwiniuk.
  Tytuł: Comparison of aggressiveness levels in combat sports and martial arts male athletes to non-practising peers

  ¬ródło: Archives of Budo. - 2014, Vol. 10, s. 253-260, bibliogr., streszcz. ang.
  e-ISSN: 1643-8698
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz

  Adres url:

  373/11990
  Autorzy: Beata Belina-Tomkiewicz, Mirosław Drozd, Wiesław Guz, Antoni Samojedny, Małgorzata Rałowska, Krzysztof Kosydar.
  Tytuł: Computed tomography in the Emergency Department

  ¬ródło: Polish Journal of Radiology. - 2014, Vol. 79, suppl. 1, s. S23-S27
  p-ISSN: 1733-134X
  e-ISSN: 1899-0967
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Tomografia komputerowa
 • Diagnostyka obrazowa

  Adres url:
  DOI:

  374/11990
  Autorzy: Mariusz Rudy, Katarzyna Róg, Marian Gil, Elżbieta Głodek.
  Tytuł: Consumption of fish and fish products depending on the sex of consumers from podkarpackie province

  ¬ródło: Nauka Przyroda Technologie. - 2014, T. 8, z. 4, nr art. 52, bibliogr. streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Spożycie ryb i przetworów rybnych w zależno¶ci od płci konsumentów z województwa podkarpackiego
  p-ISSN: 1897-7820
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ryby - kucharstwo i przetwórstwo
 • Podkarpackie województwo

  Adres url:

  375/11990
  Autorzy: Jacek Kra¶.
  Tytuł: Control powers of the Voivodship Marshal in the tourism sector

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 2, s. 142-151, bibliogr. streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka - marketing
 • Podkarpackie województwo - turystyka
 • Marszałek województwa

  Adres url:

  376/11990
  Autorzy: Małgorzata Gajewska, Mirosław Wielgo¶, Grzegorz Panek.
  Tytuł: Critical analysis of cases of endometrial carcinoma of the uterine corpus incidentally diagnosed after incomplete surgery for other indications. Three case reports and a review of the literature

  ¬ródło: Przegl±d Menopauzalny. - 2014, nr 5, s. 305-309, bibliogr.
  p-ISSN: 1643-8876
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Macica - nowotwory

  Adres url:

  377/11990
  Autorzy: Katarzyna Jakubek-Kipa, Lucyna Lisowicz, Tomasz Klupa, Artur Mazur.
  Tytuł: Cukrzyca typu HNF1A MODY u 14-letniej dziewczynki z otyło¶ci±

  ¬ródło: Pediatria Polska. - 2014, Vol. 89, nr 6, s. 449-452, bibliogr.
  Uwagi: Tyt. ang.: Diabetes mellitus type HNF1A MODY in 14-year-old obese girl
  p-ISSN: 0031-3939
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cukrzyca

  DOI:

  378/11990
  Autorzy: Kazimierz Jaremczuk, Anna Mazurkiewicz, Anna Molter.
  Tytuł: Cultural determinants of attitudes toward career

  ¬ródło: Management. - 2014, vol. 18, nr 1, s. 301-313
  e-ISSN: 1429-9321
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kariera
 • Kultura organizacyjna

  Adres url:
  DOI:

  379/11990
  Autorzy: Beáta Balogová.
  Tytuł: Current state of knowledge in sociotherapy and Adler's therapy

  ¬ródło: Charity, Philanthropy and Social Work : quarterly of the Bronisław Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jarosław. - 2014, Nr 4, s. 7-, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2353-4605
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Praca społeczna


  380/11990
  Autorzy: Grzegorz Dolata.
  Tytuł: Cyfrowe archiwum profesora Kazimierza Brauna w Pracowni Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego

  ¬ródło: Podkarpackie Studia Biblioteczne. - 2014, nr 3, s. 55-57
  Uwagi: Dok. elektr.
  e-ISSN: 2084-9338
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Uniwersytet Rzeszowski - Biblioteka
 • Braun Kazimierz (1936-... ) - twórczo¶ć

  Adres url:

  381/11990
  Autorzy: Marian Gil, Elżbieta Głodek.
  Tytuł: Często¶ć spożycia wybranych Ľródeł tłuszczu w¶ród studentek Uniwersytetu Rzeszowskiego w zależno¶ci od wskaĽnika BMI

  ¬ródło: Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - 2014, R. 47, nr 1, s. 10-17, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0365-9445
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Tłuszcze jadalne - badanie
 • Studenci - fizjologia

  Adres url:

  382/11990
  Autorzy: Agnieszka Guzik, Katarzyna Bazarnik-Mucha, Andżelina Wolan-Nieroda.
  Tytuł: Często¶ć występowania i czynniki ryzyka urazów na lekcjach wychowania fizycznego u uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa podkarpackiego
  Tytuł: The frequency of occurrence and risk factors for injuries to primary and junior high schools students from the Podkarpackie Province during Physical Education classes

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 4, s. 355-364, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Urazy - sport
 • Wychowanie fizyczne i kultura fizyczna

  Adres url:

  383/11990
  Autorzy: Waldemar Furmanek.
  Tytuł: Człowiek jako obiekt badań humanistycznej pedagogiki pracy

  ¬ródło: Labor et Educatio : rocznik naukowy Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. - 2014, nr 2, s. 9-30, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The man as an object of the study of humanistic pedagogy of labour
  p-ISSN: 2353-4745
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Antropologia filozoficzna
 • Pedagogika pracy

  Adres url:

  384/11990
  Autorzy: Joanna Kostecka.
  Tytuł: Czuło¶ć ; Krysi ; Westchnienie trzecie ; Uwikłani w życie

  ¬ródło: Fraza. - 2014, nr 3, s. 134-135
  p-ISSN: 1230-4832
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Poezja polska - 21 w.


  385/11990
  Autorzy: Dorota Komorowska, Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka.
  Tytuł: Czy dodatkowe monitorowanie parametrów oddechowych jest potrzebne podczas znieczulania małych dzieci nowoczesnym aparatem do znieczulenia?

  ¬ródło: Anestezjologia i Ratownictwo. - 2014, R. 8, nr 3, s. 299-309, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Is any additional monitoring of respiratory parameters necessary when anaesthetizing young children with a modern anaesthesia machine?
  p-ISSN: 1898-0732
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pediatria
 • Anestezjologia
 • Znieczulanie - metody
 • Dziecko

  Adres url:

  386/11990
  Autorzy: Piotr Kisiel.
  Tytuł: Czy multimedia to co¶ nowego? : sztuka w obliczu rozwoju technologii

  ¬ródło: Arteria. - 2014, nr 12, s. 43-48
  p-ISSN: 1895-5827
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Multimedia - a sztuka
 • Sztuka interaktywna - historia

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • BZCz

  Adres url:

  387/11990
  Autorzy: Andrzej Zapałowski.
  Tytuł: Czy Polska powinna być regionalnym mocarstwem?

  ¬ródło: Przegl±d Geopolityczny. - 2014, T. 8, s. 259-272, streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2080-8836
  e-ISSN: 2392-067X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Polska - polityka


  388/11990
  Autorzy: Mirosław Twardowski.
  Tytuł: Czy zasadne jest stosowanie ''antropologicznej" koncepcji "rasy"?

  ¬ródło: Tarnowskie Studia Teologiczne. - 2014, T. 33, nr 1, s. 25-37, bibliogr., streszcz. pol., ang
  p-ISSN: 0239-4472
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  DOI:

  389/11990
  Autorzy: Marta Kawa, Anna Augustyńska-Prejsnar.
  Tytuł: Czynniki decyduj±ce o wyborze produktów tradycyjnych i regionalnych w opinii mieszkańców Podkarpacia

  ¬ródło: Journal of Agribusiness and Rural Development. - 2014, nr 3 (33), s. 51-59, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Factors influencing purchasing decisions for traditional and regional products among residents of the Podkarpacie voivodeship
  p-ISSN: 1899-5241
  e-ISSN: 1899-5272
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Produkt regionalny
 • Podkarpackie województwo
 • Konsumenci (ekon.) - badanie

  Adres url:

  390/11990
  Autorzy: Anna Augustyńska-Prejsnar, Zofia Sokołowicz.
  Tytuł: Czynniki kształtuj±ce jako¶ć sensoryczn± mięsa kurcz±t brojlerów

  ¬ródło: Wiadomo¶ci Zootechniczne. - 2014, R. 52, z. 2, s. 108-116, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1731-8068
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000

  391/11990
  Autorzy: Magdalena Cyrek.
  Tytuł: Czynniki międzywojewódzkiego zróżnicowania udziału zatrudnienia w sektorze usług

  ¬ródło: Oeconomia Copernicana. - 2014, nr 1, s. 117-133
  Uwagi: Tyt. ang.: Factors of interregional differences in a share of service sector in employment
  p-ISSN: 2083-1277
  e-ISSN: 2353-1827
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Usługi - ekonomika
 • Zatrudnienie

  Adres url:
  DOI:

  392/11990
  Autorzy: Agata Pier¶cieniak.
  Tytuł: Czynniki sukcesu struktur współpracy nauki z praktyk±

  ¬ródło: Przedsiębiorczo¶ć i Zarz±dzanie. - 2014, T. 15, z. 10, cz. 2, s. 119-128, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The success factors of collaborative structures between science and practiceTyt. nr.: Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczo¶ci / red. Łukasz Sułkowski, Marian Walczak, Łukasz Prysiński
  p-ISSN: 1733-2486
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Adres url:

  393/11990
  Autorzy: Michał Parczewski.
  Tytuł: Daleko od przełomu

  ¬ródło: Slavia Antiqua. - 2014, T. 55, s. 237-253
  p-ISSN: 0080-9993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000

  394/11990
  Autorzy: Dorota Kopeć, Bernadetta Wojtuń-Sikora, Karolina H. Przednowek.
  Tytuł: Dance as a kind of physical activity of children and adolescents

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 3, s. 117-122, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Taniec
 • Dziecko - kultura fizyczna
 • Młodzież - kultura fizyczna

  Adres url:

  395/11990
  Autorzy: Grzegorz Tro¶ciński.
  Tytuł: Dawne pi¶miennictwo religijne - inspiruj±ce i nadal odkrywane dziedzictwo

  ¬ródło: Tematy i Konteksty. - 2014, nr 4, s. 13-21, streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 4: Staropolskie i o¶wieceniowe pi¶miennictwo religijne. Tematy - konwencje - tradycja
  p-ISSN: 2299-8365
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • O¶wiecenie - literatura polska
 • Literatura polska - historia


  396/11990
  Autorzy: Piotr Cyrek.
  Tytuł: Decyzje rekrutacyjne w kreowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego

  ¬ródło: Marketing i Rynek. - 2014, nr 8, s. 823-829, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1231-7853
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kadry - polityka
 • Przedsiębiorstwa małe i ¶rednie - konkurencyjno¶ć
 • Handel detaliczny

  Adres url:

  397/11990
  Autorzy: Agnieszka Czech-Rogoyska.
  Tytuł: Denglische Werbesprache - eine Umfrage zum Verstehen von Anglizismen in der deutschen Sprache

  ¬ródło: Modern Management Review. - 2014, vol. 19, nr 3, s. 21-30, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Denglisch in the language of advertising - the survey on the degree of understanding of the anglicisms in german ; Tyt. pol.: Denglisch w języku reklam - ankieta badaj±ca stopień zrozumienia anglicyzmów w języku niemieckim
  p-ISSN: 2300-6366
  e-ISSN: 2353-0758
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: GER
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Język angielski a język niemiecki - słownictwo
 • Język niemiecki - wyrazy obce
 • Reklama - badania

  Adres url:
  DOI:

  398/11990
  Autorzy: Dorota Lizak, Wojciech Czarny.
  Tytuł: Determinants of physical activity in adult population vs. existing recommendations

  ¬ródło: Antropomotoryka. - 2014, Vol. 24, nr 65, s. 47-58, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1731-0652
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Społeczeństwo - kultura fizyczna

  Adres url:
  DOI:

  399/11990
  Autorzy: Paweł Lenik.
  Tytuł: Development directions of basketball in Poland in years 1945-1989
  Tytuł: Kierunki rozwoju koszykówki w Polsce w latach 1941989

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 3, s. 159-167, bibliogr.
  Uwagi: Tyt. w jęz. pol. na s. 168-176
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Koszykówka - historia

  Adres url:

  400/11990
  Autorzy: Artur Płonka, Paweł Król.
  Tytuł: Development of ski jumping technique before 1945
  Tytuł: Rozwój techniki skoków narciarskich przed 1945 r.

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 3, s. 209-215, bibliogr.
  Uwagi: Tyt. w jęz. pol. na s. 216-222
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Skoki narciarskie - nauczanie i trening
 • Skoki narciarskie - technika

  Adres url:

  401/11990
  Autorzy: Janusz Darocha, Jarosław Homa, Daniel Dudek, Wiesław Guz, Antoni Samojedny.
  Tytuł: Diagnostic imaging of cerebral cavernous angioma - case report and review of the literature

  ¬ródło: Polish Journal of Radiology. - 2014, Vol. 79, suppl. 1, s. S61-S64
  p-ISSN: 1733-134X
  e-ISSN: 1899-0967
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Naczyniaki wczesnodziecięce

  Adres url:
  DOI:

  402/11990
  Autorzy: Agnieszka Kostkiewicz, Wiesław Guz, Andrzej Gołofit, Magdalena Freygant, Krzysztof Terpin, Antoni Samojedny.
  Tytuł: Diagnostic imaging, its role and limitations in the diagnosis of arrhythmogenic right ventricular dysplasia/cardiomyopathy

  ¬ródło: Polish Journal of Radiology. - 2014, Vol. 79, suppl. 1, s. S39-S44
  p-ISSN: 1733-134X
  e-ISSN: 1899-0967
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Diagnostyka obrazowa

  Adres url:
  DOI:

  403/11990
  Autorzy: Piotr Cyrek.
  Tytuł: Diagnoza zasobów ludzkich i perspektywy zatrudnienia w przedsiębiorstwach handlu detalicznego

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarz±dzania, Finansów i Marketingu. - 2014, nr 34, s. 259-271, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1509-0507
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Handel detaliczny
 • Zatrudnienie
 • Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
 • Kadry - zarz±dzanie

  Adres url:

  404/11990
  Autorzy: Przemysław Paczkowski.
  Tytuł: Dialog sokratyczny jako dramat

  ¬ródło: Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich. - 2014, nr 14, s. 95-102, bibliogr., streszcz. ang., ros.
  Uwagi: Tyt. ros.: Sokratovskij dialog kak drama
  p-ISSN: 1642-1248
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Filozofia


  405/11990
  Autorzy: Teresa Noga, Natalia Kochman, Łukasz Peszek, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Anita Paj±czek.
  Tytuł: Diatoms (Bacillariophyceae) in rivers and streams and on cultivated soils of the Podkarpacie region in the years 2007-2011

  ¬ródło: Journal of Ecological Engineering. - 2014, vol. 15, nr 1, s. 6-25, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2299-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Okrzemki - badanie
 • Podkarpackie województwo
 • Ekologia

  Adres url:
  DOI:

  406/11990
  Autorzy: Maciej Bilek.
  Tytuł: Dietetyka - wybrane zagadnienia. Cz. 4, Dieta podstawowa, ubogoenergetyczna i bogatoresztkowa

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2014, R. 17, nr 1, s. 33-36
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dieta

  Adres url:

  407/11990
  Autorzy: Maciej Bilek.
  Tytuł: Dietetyka - wybrane zagadnienia. Cz. 5, Diety niskotłuszczowa, niskowęglowodanowa, nisko- i wysokobiałkowa

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2014, R. 17, nr 2, s. 37-43
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dieta

  Adres url:

  408/11990
  Autorzy: Maciej Bilek.
  Tytuł: Dietetyka - wybrane zagadnienia. Cz. 6, Diety z modyfikacjami konsystencji i składników mineralnych

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2014, R. 17, nr 3, s. 36-42
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dieta

  Adres url:

  409/11990
  Autorzy: Maciej Bilek.
  Tytuł: Dietetyka - wybrane zagadnienia. Cz. 7, Dieta lekkostrawna

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2014, R. 17, nr 4, s. 40-45
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dieta

  Adres url:

  410/11990
  Autorzy: Maria Kurowska, Piotr Przybylski, Daria Przybylska, Wojciech Przybylski, Jacek Tabarkiewicz.
  Tytuł: Differences in the frequency of overweight and obesity measured by means of body adiposity index (BAI) or body fat percentage (BF p.c.) in 18-year-old students from southeastern Poland

  ¬ródło: Hygeia Public Health. - 2013, nr 3, s. 308-314
  Uwagi: Tyt. pol.: Różnice w często¶ci rozpoznawania nadwagi i otyło¶ci przy zastosowaniu wskaĽnika otłuszczenia ciała (BAI) oraz odsetka tkanki tłuszczowej (BF proc.) u 18-letnich uczniów z południowo-wschodniej Polski
  p-ISSN: 1509-1945
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Otyło¶ć
 • Młodzież - zdrowotno¶ć

  Adres url:

  411/11990
  Autorzy: Anna Mazur-Rylska, Wojciech Czarny, Marta Niewczas.
  Tytuł: Distribution of changes in the center of pressure position in the frontal plane in healthy children and in children with mild mental disability participating in 10-week equestrian classes

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 217-225, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dziecko - zdrowotno¶ć
 • Jazda konna
 • Hipoterapia
 • Dziecko upo¶ledzone - rozwój psychofizyczny

  Adres url:

  412/11990
  Autorzy: Marek Motyka, Jerzy T. Marcinkowski.
  Tytuł: Dlaczego będ± zażywać? Czę¶ć III, Uwarunkowania sprzyjaj±ce dynamice zjawiska narkomanii

  ¬ródło: Problemy Higieny i Epidemiologii. - 2014, nr 2, s. 243-249, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1895-4316
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Narkomania - socjologia
 • Substancje uzależniaj±ce
 • Narkotyki

  Adres url:

  413/11990
  Autorzy: Marek Motyka, Jerzy T. Marcinkowski.
  Tytuł: Dlaczego zażywaj± ¶rodki psychoaktywne? Cz. II, Wybrane teorie uzależnień

  ¬ródło: Problemy Higieny i Epidemiologii. - 2014, nr 2, s. 234-242, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1895-4316
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Narkomania - socjologia
 • Substancje uzależniaj±ce
 • Narkotyki

  Adres url:

  414/11990
  Autorzy: Marek Motyka, Jerzy T. Marcinkowski.
  Tytuł: Dlaczego zażywali ¶rodki psychoaktywne? Cz. I, Rola i znaczenie ¶rodków psychoaktywnych w kulturze : od Pradziejów do pocz±tku XX wieku

  ¬ródło: Problemy Higieny i Epidemiologii. - 2014, nr 2, s. 223-233, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1895-4316
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Narkomania - socjologia
 • Substancje uzależniaj±ce
 • Narkotyki

  Adres url:

  415/11990
  Autorzy: Alicja Markuszewska-Kuczyńska, Cecilia Bjorkvall, Fryderyk Lorenz, Grazina Kleinotiene, Monika Klimkowska, Maciej Machaczka.
  Tytuł: Długotrwała pancytopenia po chemioterapii jako objaw demaskuj±cy chorobę Gauchera u pacjentki z rakiem płuca

  ¬ródło: Acta Haematologica Polonica. - 2014, nr 3, s. 294-300, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Long-lasting pancytopenia after chemotherapy as a disclosing symptom of Gaucher disease in a patient with lung cancer
  p-ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Chemioterapia
 • Płuca - nowotwory
 • Choroba Gauchera


  416/11990
  Autorzy: Kazimierz Cyran.
  Tytuł: Dochód jako czynnik różnicuj±cy zachowania konsumentów na rynku żywno¶ci (na przykładzie mieszkańców województwa podkarpackiego)

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 38, s. 365-376, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. z. 38: W kierunku zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Konsumenci (ekon.) - badanie
 • Podkarpackie województwo - socjologia

  Adres url:

  417/11990
  Autorzy: Barbara Skoczyńska-Prokopowicz.
  Tytuł: Dom Pomocy Społecznej "LE¦NIÓWKA" w Turzy, jako wzorcowa placówka realizuj±ca założenia polityki społecznej wobec osób starszych

  ¬ródło: Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka. - 2014, nr 4, s. 74-92, bibliogr.
  Uwagi: Tyt. ang.: Social Assistance Institution "LE¦NIÓWKA" in Turza, as a model institution realising assumptions of social policy towards older people
  p-ISSN: 1896-0049
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Polityka społeczna
 • Ludzie starzy
 • Domy pomocy społecznej

  Adres url:

  418/11990
  Autorzy: Elżbieta Borowiec-Domka, Edyta Barna¶.
  Tytuł: Dostępno¶ć do badań cytologicznych i mammograficznych w województwie podkarpackim w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka szyjki macicy i raka piersi
  Tytuł: Availability of Pap Tests and Mammography in the Podkarpacie Province Provided Within the Framework of Population-Based Breast and Cervical Cancer Screening

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 3, s. 232-237, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sutki - nowotwory - diagnostyka
 • Szyjka macicy - nowotwory - diagnostyka

  Adres url:

  419/11990
  Autorzy: Anna Sołtysik.
  Tytuł: Drewniane ko¶cioły i cerkwie w krajobrazie Karpat
  Tytuł: Wooden roman-catholic and orthodox churches in Carpathian landscape

  ¬ródło: Przestrzeń i Forma = = = Space & Form. - 2014, nr 22, cz. 3, s. 119-126, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tekst w jęz. ang. na s. 126-129
  p-ISSN: 1895-3247
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Budownictwo drewniane

  Adres url:

  420/11990
  Autorzy: Grażyna Ryba.
  Tytuł: Droga krzyżowa. Przestrzeń sakralna i sakralizacja przestrzeni we współczesnych realizacjach rzeĽbiarskich
  Tytuł: Stations of the Cross. The sacred space and space sacralisation in the context of modern sculptural achievements

  ¬ródło: Sacrum et Decorum : materiały i studia z historii polskiej sztuki sakralnej. - 2014, R. 7, s. 36-62
  Uwagi: Tekst równol. pol., ang.
  p-ISSN: 1689-5010
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sztuka sakralna
 • RzeĽba polska


  421/11990
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: Droga miecza i literatury : etos rycerski w wychowaniu patriotycznym

  ¬ródło: Dydaktyka Literatury i Konteksty. - 2014, T. 33, s. 134-141, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2084-3372
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Etos rycerski
 • Wychowanie patriotyczne - Polska


  422/11990
  Autorzy: Tomasz Potocki, Krzysztof Opolski.
  Tytuł: Dualizm decyzyjny w podejmowaniu ryzykownych decyzji

  ¬ródło: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2014, nr 10, s. 3-18, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0860-6846
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorstwo - zarz±dzanie
 • Ryzyko - zarz±dzanie


  423/11990
  Autorzy: Krzysztof Krupa.
  Tytuł: Dydaktyczne obrazy dynamiczne w kształtowaniu rozumienia parametrów elementów i układów elektronicznych

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 536-541, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Elektronika - nauczanie

  Adres url:

  424/11990
  Autorzy: Krystyna Mihułka.
  Tytuł: Dylematy współczesnej glottodydaktyki : język - kultura, interlingwalizm - interkulturowo¶ć

  ¬ródło: Języki Obce w Szkole. - 2014, nr 3, s. 78-87
  p-ISSN: 0446-7965
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Języki - nauczanie

  Adres url:

  425/11990
  Autorzy: Agnieszka Jarmuziewicz, Sławomir Snela, Arkadiusz Bielecki, Joanna Dudek, Katarzyna Bazarnik-Mucha.
  Tytuł: Dynamics of the increase in strength and girth of quadriceps muscle after the reconstruction of anterior cruciate ligament

  ¬ródło: Polish Orthopedics and Traumatology. - 2014, vol. 79, s. 71-76, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0009-479X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Więzadła stawu kolanowego - urazy
 • Kolano - mechanika

  Adres url:

  426/11990
  Autorzy: Mariola Garczyńska, Joanna Kostecka.
  Tytuł: Dynamika muchówek ziemiórkowatych (Sciaridae) na odpadach organicznych w skrzynce ekologicznej w laboratorium

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 17, s. 31-36, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ziemiórki - biologia
 • Odpady organiczne
 • Dżdżownice - hodowla

  Adres url:

  427/11990
  Autorzy: Radosław Grabowski.
  Tytuł: Dysfunkcjonalno¶ć stosowanej klasyfikacji konstytucji ze względu na tryb ich zmiany na przykładzie współczesnych państw europejskich

  ¬ródło: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2014, T. 31, s. 567-580, streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. T. 31: Studia ustrojoznawcze : księga jubileuszowa profesora Andrzeja Pułło / pod red. Andrzeja Szmyta
  p-ISSN: 1734-5669
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Konstytucja
 • Europa - konstytucje

  Adres url:

  428/11990
  Autorzy: Łukasz Maciura.
  Tytuł: Dyskretyzacja z nadzorem tablic danych przy użyciu wielordzeniowego procesora karty graficznej (GPU)

  ¬ródło: Przegl±d Elektrotechniczny. - 2014, R. 90, nr 5, s. 114-117
  Uwagi: Tyt. ang.: Supervised discretization of data arrays using multicore GPU
  p-ISSN: 0033-2097
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bioinformatyka

  Adres url:
  DOI:

  429/11990
  Autorzy: Agata Ludera-Ruszel.
  Tytuł: Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawno¶ć w zakresie dostępu do zatrudnienia

  ¬ródło: Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2014, nr 8, s. 21-26
  p-ISSN: 0032-6186
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dyskryminacja
 • Niepełnosprawni - praca


  430/11990
  Autorzy: Mieczysław Janowski.
  Tytuł: Dyskusyjna równo¶ć w wyborach do organów stanowi±cych jednostek samorz±du terytorialnego

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2014, z. 14, s. 189-195, streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d terytorialny
 • Wybory samorz±dowe

  Adres url:

  431/11990
  Autorzy: Piotr Cyrek.
  Tytuł: Dysproporcje w poziomie oferty handlowej w województwie podkarpackim. Cz. 2, Ocena zakresu asortymentowego placówek handlu detalicznego

  ¬ródło: Handel Wewnętrzny. - 2014, nr 1, s. 48-59
  p-ISSN: 0438-5403
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Handel detaliczny
 • Podkarpackie województwo - gospodarka

  Adres url:

  432/11990
  Autorzy: Piotr Cyrek.
  Tytuł: Dysproporcje w poziomie oferty handlowej w województwie podkarpackim. Cz. 3, Ocena personelu sprzedażowego podmiotów detalicznych

  ¬ródło: Handel Wewnętrzny. - 2014, nr 3, s. 80-92, bibliogr., streszcz. pol., ang., rus.
  p-ISSN: 0438-5403
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Handel detaliczny
 • Podkarpackie województwo - gospodarka

  Adres url:

  433/11990
  Autorzy: Kazimierz Cyran, Sławomir Dybka.
  Tytuł: Dystrybucja produktów na tle pozostałych obszarów wykorzystania Internetu w przedsiębiorstwach sektora żywno¶ciowego (np. woj. podkarpackiego)

  ¬ródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2014, nr 347, s. 75-85, bibliogr.
  Uwagi: Tyt. nr. 347 : Ekonomia / red. Jerzy Sokołowski, Magdalena Rękas, Grażyna Węgrzyn
  p-ISSN: 1899-3192
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Internet - stosowanie - gospodarka
 • Przedsiębiorstwo - komputeryzacja


  434/11990
  Autorzy: Dariusz Opaliński.
  Tytuł: Dyszlem i pod par±, czyli o galicyjskim pocztowo-kolejowym rozkładzie jazdy w 1867 r.

  ¬ródło: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. - 2014, nr 4
  p-ISSN: 0023-5881
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Galicja - historia
 • Kolejnictwo - historia
 • Poczta


  435/11990
  Autorzy: Ryszard Kata.
  Tytuł: Działalno¶ć banków w sferze obsługi finansowej agrobiznesu w Polsce

  ¬ródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2014, nr 360, s. 82-90, bibliogr.
  Uwagi: Tyt. nr. 360 : Agrobiznes 2014. Problemy ekonomiczne i społeczne / red. Anna Olszańska, Joanna Szymańska
  p-ISSN: 1899-3192
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Banki - finanse
 • Agrobiznes - zarz±dzanie


  436/11990
  Autorzy: Katarzyna Kłosowska-Lasek.
  Tytuł: Działania informacyjno-edukacyjne powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów

  ¬ródło: Samorz±d Terytorialny. - 2014, nr 3, s. 43-56, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0867-4973
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d terytorialny
 • Miejski Rzecznik Konsumentów


  437/11990
  Autorzy: Katarzyna Szafarz, Wojciech Tarała, Artur Mazur.
  Tytuł: Dziecko w izbie przyjęć zatrute rozpuszczalnikiem organicznym

  ¬ródło: Pediatria Po Dyplomie. - 2014, nr 5, s. 59-64
  p-ISSN: 1508-0110
  e-ISSN: 2449-965X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dziecko - zdrowotno¶ć
 • Zatrucia chemikaliami


  438/11990
  Autorzy: Joanna Zakrzewska-Koperska, Paweł Derejko, Franciszek Walczak, Piotr Urbanek, Robert Bodalski, Michał Orczykowski, Łukasz Kalińczuk, Zbigniew Jedynak, Ilona Michałowska, Artur Oręziak, Maria Bilińska, Andrzej Przybylski, Łukasz Szumowski.
  Tytuł: Early stage of left atrium remodelling predicts better outcome in long-term follow-up of atrial fibrillation ablation

  ¬ródło: Kardiologia Polska. - 2014, nr 10, s. 925-933, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł pol.: Wczesny etap przebudowy lewego przedsionka jako czynnik prognostyczny skuteczno¶ci ablacji migotania przedsionków w obserwacji odległej
  p-ISSN: 0022-9032
  e-ISSN: 1897-4279
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kardiologia

  Adres url:

  439/11990
  Autorzy: Teresa Noga, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Anita Paj±czek, Natalia Kochman, Łukasz Peszek.
  Tytuł: Ecological assessment of the San river water quality on the area of the san valley landscape park

  ¬ródło: Journal of Ecological Engineering. - 2014, Vol. 15, nr 4, s. 12-22, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2081-139X
  e-ISSN: 2299-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ekologia
 • Okrzemki - badanie

  Adres url:
  DOI:

  440/11990
  Autorzy: Aleksander Piecuch.
  Tytuł: Edukacja coraz bardziej mobilna

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 2, s. 32-41, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 2 : Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Edukacja - rozwój
 • Technologia informacyjna

  Adres url:

  441/11990
  Autorzy: Tadeusz Półchłopek.
  Tytuł: Edukacja czytelnicza i medialna w pracy nauczyciela

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka. - 2014, Z. 9, s. 119-130, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-0484
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Edukacja medialna
 • Język polski - nauczanie
 • Czytelnictwo


  442/11990
  Autorzy: Waldemar Furmanek.
  Tytuł: Edukacja zawodowa a przemiany cywilizacyjne

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 157-167, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Edukacja
 • Zawód
 • Praca - socjologia
 • Społeczeństwo informacyjne

  Adres url:

  443/11990
  Autorzy: Maria Zadarko-Domaradzka, Piotr Matłosz, Krzysztof Warchoł.
  Tytuł: Edukacja zdrowotna w szkolnej praktyce procesu wychowania fizycznego

  ¬ródło: Problemy Higieny i Epidemiologii. - 2014, Vol. 95, nr 3, s. 673-678, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1895-4316
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Edukacja zdrowotna
 • Nauczyciele wychowania fizycznego
 • Wychowanie fizyczne i kultura fizyczna - nauczanie

  Adres url:

  444/11990
  Autorzy: E. Jawin, Adrian Kużdżał, Andrzej Maciejczak.
  Tytuł: Efektywno¶ć masażu w łagodzeniu objawów opóĽnionej bolesno¶ci mię¶ni

  ¬ródło: Medycyna Manualna. - 2014, nr 4, s. 16-21, streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1428-0604
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Masaż
 • Mię¶nie


  445/11990
  Autorzy: Wacław Jarecki, Jan Buczek, Dorota Bobrecka-Jamro.
  Tytuł: Efektywno¶ć ochrony insektycydowej rzepaku ozimego acetamiprydem

  ¬ródło: Fragmenta Agronomica. - 2014, Vol. 31, nr 1, s. 18-24, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Efficiency of insecticide protection of winter oilseed rape with acetamiprid
  p-ISSN: 0860-4088
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rzepak ozimy - uprawa

  Adres url:

  446/11990
  Autorzy: Bogdan Ludwiczak.
  Tytuł: Efektywno¶ć wydatków powiatów wschodniego regionu Polski w latach 2008-2012

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, Z. 40, s. 125-136, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. z. 40: Efektywno¶ć i skuteczno¶ć gospodarowania finansami jednostek samorz±du terytorialnego w kontek¶cie stabilno¶ci finansowej
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d terytorialny - finanse
 • Polska Wschodnia - finanse

  Adres url:

  447/11990
  Autorzy: Edmund Hajduk, Janina Kaniuczak, Stanisław Wła¶niewski, Małgorzata Nazarkiewicz.
  Tytuł: Effect of liming and mineral fertilization on copper content in potato tubers (Solanum tuberosum L.) and green matter of fodder sunflower (Helianthus annuus L.) cultivated on loessial soil

  ¬ródło: Journal of Elementology. - 2014, vol. 19, nr 2, s. 423-432, bibliogr., streszcz., ang., pol.
  Uwagi: Tyt. pol.: Wpływ wapnowania i nawożenia mineralnego na zawarto¶ć miedzi w bulwach ziemniaka (Solanum tuberosum L.) i zielonej masie słonecznika pastewnego (Helianthus annuus L.) uprawianych na glebie lessowej
  p-ISSN: 1644-2296
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.690
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jęczmień jary - nawożenie
 • Pszenica ozima - nawożenie

  Adres url:
  DOI:

  448/11990
  Autorzy: Wojciech Czarny, Wojciech Bajorek, Paweł Król, Marian Rzepko, Gabriel Bobula, Paulina Hałoń.
  Tytuł: Effect of strength on serving effectiveness in volleyball

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 1, s. 31-37
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Siatkówka (sport) - nauczanie i trening

  Adres url:

  449/11990
  Autorzy: Dorota Bobrecka-Jamro, Wacław Jarecki.
  Tytuł: Effect of the sowing date on the size and quality of the seed yield of the yellow lupine (Lupinus luteus L.)

  ¬ródło: Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura. - 2014, Z. 13 (2), s. 13-22
  Uwagi: Tyt. pol.: Wpływ terminu siewu na wielko¶ć i jako¶ć plonu nasion łubinu żółtego (Lupinus luteus L.)
  p-ISSN: 1644-0625
  e-ISSN: 2300-8504
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Łubin żółty - uprawa

  Adres url:

  450/11990
  Autorzy: Agnieszka Podolak-Machowska, Joanna Kostecka, Tadeusz Librowski, Michał Santocki, Janusz Bigaj, Barbara Płytycz.
  Tytuł: Effects of anesthetic compounds on responses of earthworms to electrostimulation

  ¬ródło: Folia Biologica. - 2014, Vol. 62, iss. 2, s. 155-162, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0015-5497
  e-ISSN: 1734-9168
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.882
  Punktacja MNiSW: 15.000
  DOI:

  451/11990
  Autorzy: Miłosz Zardzewiały, Grzegorz Zaguła, Czesław Puchalski.
  Tytuł: Effects of pre-sowing magnetic stimulation on the growth, development and changes in physicochemical properties in sugar beet seedlings

  ¬ródło: Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa. - 2014, Vol. 14, nr 4, s. 201-209, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 1641-7739
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Burak cukrowy - uprawa
 • Burak cukrowy - chemia
 • Metale ciężkie
 • Pole magnetyczne


  452/11990
  Autorzy: Roman Chorób.
  Tytuł: Ekspansja innowacyjnych struktur integracyjnych w kontek¶cie kreatywno¶ci i konkurencyjno¶ci

  ¬ródło: Przedsiębiorczo¶ć i Zarz±dzanie. - 2014, T. 15, z. 10, cz. 2, s. 9-18, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The expansion of innovative integration structures in the context of creativity and competitiveness;Tyt. nr.: Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczo¶ci / red. Łukasz Sułkowski, Marian Walczak, Łukasz Prysiński
  p-ISSN: 1733-2486
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Innowacje
 • Konkurencja

  Adres url:

  453/11990
  Autorzy: Ireneusz Stefaniuk, Iwona Rogalska, Andrzej Suchocki, Marek Berkowski, Bogumił Cieniek, Piotr Potera.
  Tytuł: Electron paramagnetic resonance studies of manganese and cobalt ions in YAlO3 crystals

  ¬ródło: Optica Applicata. - 2014, vol. 44, no. 1, s. 113-121, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0078-5466
  e-ISSN: 1899-7015
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.461
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Fizyka

  Adres url:
  DOI:

  454/11990
  Autorzy: Anna Ko¶ciółek.
  Tytuł: Elektroniczna mediacja w sprawach cywilnych w Polsce

  ¬ródło: ADR Arbitraż i Mediacja. - 2014, nr 4, s. 33-43, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1898-942X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • E-s±dy - Polska
 • Mediacja (prawo) - Polska

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • BZCz


  455/11990
  Autorzy: Jolanta Kluz-Zawadzka, Anna Hartman-Ksycińska, Bogumił Lewandowski.
  Tytuł: Emergent management of scorpion sting
  Tytuł: Postępowanie ratownicze po ukłuciu skorpiona

  ¬ródło: Przegl±d Epidemiologiczny. - 2014, vol. 68, nr 4, s. 685-688, 771-774, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tekst w j. ang. s.: 685-68 ; w j. pol. s. 771-774
  p-ISSN: 0033-2100
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Uk±szenie przez skorpiona
 • Ratownictwo medyczne

  Adres url:

  456/11990
  Autorzy: Paweł Fr±czek.
  Tytuł: Energetyka j±drowa a modernizacja sektora energii w Polsce

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 37, s. 344-354, Bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. z. 37: Gospodarka Polski 1990-2013. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Energia j±drowa

  Adres url:

  457/11990
  Autorzy: T. Z±bek, E. Semik, Maciej Wnuk, A. Fornal, Artur Gurgul, Monika Bugno-Poniewierska.
  Tytuł: Epigenetic structure and the role of polymorphism in the shaping of DNA methylation patterns of equine OAS1 locus

  ¬ródło: Journal of Applied Genetics. - 2015, Vol. 56, iss. 2, s. 231-238, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Published online: 7 September 2014
  p-ISSN: 1234-1983
  e-ISSN: 2190-3883
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 1.477
  Punktacja MNiSW: 20.000
  DOI:

  458/11990
  Autorzy: Paweł Krutys, Tadeusz Kwater, Ewa Żesławska, Robert Pękala.
  Tytuł: Estymacja stanu z nieci±głymi pomiarami dla modelu matematycznego opisanego równaniami różniczkowymi typu hiperbolicznego

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 605-610, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Modele matematyczne
 • Równania różniczkowe - stosowanie

  Adres url:

  459/11990
  Autorzy: Witold Jedynak.
  Tytuł: Ethical problems of the sociologists profession : Polish perspective

  ¬ródło: Economics & Sociology. - 2014, Vol. 7, No. 4, s. 104-112, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2071-789X
  e-ISSN: 2306-3459
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Socjolodzy - etyka

  Adres url:
  DOI:

  460/11990
  Autorzy: Oksana Weretiuk.
  Tytuł: European identity and national identity in the prose of the Polish-Ukrainian borderland named Galicia

  ¬ródło: Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Literatura i Kultura. - 2014, s. 107-119, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2081-9048
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Galicja - literatura polska


  461/11990
  Autorzy: Dominik Szczepański.
  Tytuł: European Parliament elections in Poland in 2014

  ¬ródło: Political Preferences. - 2014, nr 9, s. 97-110, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-327X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Parlament Europejski
 • Integracja europejska
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 r.

  Adres url:

  462/11990
  Autorzy: Justyna Drzał-Grabiec, Aleksandra Truszczyńska.
  Tytuł: Evaluation of selected postural parameters in children who practice kyokushin karate

  ¬ródło: Biomedical Human Kinetics. - 2014, Vol. 6, iss. 1, s. 69-73, bibliogr., streszcz. ang.
  e-ISSN: 2080-2234
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Postawa ciała
 • Dziecko - kultura fizyczna
 • Karate

  Adres url:
  DOI:

  463/11990
  Autorzy: Sławomir Drozd, Paweł Król, Michał Sarna, Kamil Król, Bartłomiej Czarnota, Marian Rzepko.
  Tytuł: Evaluation of the ability to keep the balance in ski training of students of the Rzeszów university

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 234-242, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Narciarstwo - nauczanie i trening
 • Studenci - kultura fizyczna

  Adres url:

  464/11990
  Autorzy: Katarzyna Borycka, Idalia Kasprzyk.
  Tytuł: Evaluation of the effect of weather on concentrations of airborne Artemisia pollen using circular statistic.

  ¬ródło: Acta Agrobotanica. - 2014, Vol. 67, z. 1, s. 3-13, bibliogr. streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 0065-0951
  e-ISSN: 2300-357X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pyłki - badanie
 • Bylica pospolita


  465/11990
  Autorzy: Artur Płonka, Paweł Król.
  Tytuł: Evolution of the technique in ski jumps in 1945-1992
  Tytuł: Ewolucja techniki skoków narciarskich w latach 1945-1992

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 3, s. 201-204, bibliogr.
  Uwagi: Tyt. w jęz. pol. na s. 205-208
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Skoki narciarskie - nauczanie i trening
 • Skoki narciarskie - technika

  Adres url:

  466/11990
  Autorzy: Tomasz Koziełło.
  Tytuł: Ewolucja politycznej relewancji Ligi Polskich Rodzin (2001-2010)

  ¬ródło: Polityka i Społeczeństwo. - 2014, nr 3(12), s. 45-57, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1732-9639
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Partie polityczne - Polska
 • Partie polityczne - socjologia


  467/11990
  Autorzy: Teresa Noga, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Anita Paj±czek, Łukasz Peszek, Natalia Kochman.
  Tytuł: Expansion of didymosphenia geminata (Lyngbe) M. Schmidt (Bacillariophyceae) in running Waters in S-E Poland : new records in the Podkarpacie Region

  ¬ródło: Journal of Ecological Engineering. - 2014, vol. 15, nr 2, s. 31-39, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2299-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ekologia

  Adres url:
  DOI:

  468/11990
  Autorzy: Jerzy Michalczuk.
  Tytuł: Expansion of the syrian woodpecker Dendrocopos syriacus in Europe and Western Asia

  ¬ródło: Ornis Polonica. - 2014, vol. 55, z. 3, s. 149-161, bibliogr., streszcz. ang., pol
  Uwagi: Tyt. pol.: Ekspansja dzięcioła białoszyjego Dendrocopossyriacus w Europie i Azji Zachodniej
  p-ISSN: 2081-9706
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dzięcioł białoszyi

  Adres url:

  469/11990
  Autorzy: Anna Jacek.
  Tytuł: Extrajudicial ways of compensating for medical damage in Poland

  ¬ródło: Progress in Health Sciences. - 2014, Vol. 4, no. 1, s. 200-210
  p-ISSN: 2083-1617
  e-ISSN: 2083-6260
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Medycyna - błędy
 • Medycyna - prawo

  Adres url:

  470/11990
  Autorzy: Natalia Gryń.
  Tytuł: Fala brytyjskiej muzyki punkowej w latach 1976-1978 w ¶wietle założeń młodzieżowych ruchów kontestacyjnych

  ¬ródło: Zeszyty Historyczne Semper Fidelis. - 2014, nr 1 (7), s. 92-108
  p-ISSN: 1689-9709
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Punk rock - historia - Wielka Brytania


  471/11990
  Autorzy: Dorota Owsianik, Karolina Statek.
  Tytuł: Farmakoterapia otyło¶ci - więcej zagrożeń niż korzy¶ci
  Tytuł: Pharmacotherapy of obesity - more risks than benefits

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 3, s. 275-288, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Otyło¶ć - leczenie

  Adres url:

  472/11990
  Autorzy: Grzegorz Maroń.
  Tytuł: Feministyczna jurysprudencja jako współczesna szkoła prawnicza

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2014, z. 14, s. 87-111, streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Feminizm
 • Prawo - teoria

  Adres url:

  473/11990
  Autorzy: Andrzej L. Zachariasz.
  Tytuł: Filozofia zmierzchu humanizmu czy zmierzch filozofii?

  ¬ródło: Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich. - 2014, nr 14, s. 15-34, bibliogr., streszcz. ang., ros.
  Uwagi: Tyt. ros.: Filosofiâ zakata gumanizma ili zakat filosofii?
  p-ISSN: 1642-1248
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Filozofia


  474/11990
  Autorzy: Łukasz Godek, Jarosław Herbert, Maciej ¦liż.
  Tytuł: Fitness as a healthy lifestyle among inhabitants from Rzeszow

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 1, s. 79-89
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Fitness

  Adres url:

  475/11990
  Autorzy: Kamila Musiał, Agata Dulska-Jeż.
  Tytuł: Flora ł±k na terenie Pychowic i Kostrza

  ¬ródło: Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne. - 2014, nr 22, t. 2, s. 311-320, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Flora of meadows in Pychowice and Kostrze
  p-ISSN: 1895-4421
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ł±ki i pastwiska - flora

  Adres url:

  476/11990
  Autorzy: Justyna Zych, Anna Szczęch, Jarosław Herbert.
  Tytuł: Forms of spending free time by eldery in city of Rzeszów

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 3, s. 151-158, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ludzie starzy - kultura fizyczna
 • Czas wolny od pracy

  Adres url:

  477/11990
  Autorzy: Sylwester Makarski.
  Tytuł: Formy i sposoby komunikacji rynkowej (na przykładzie Podkarpackiego Centrum Hurtowego "Agrohurt S.A.")

  ¬ródło: Marketing i Rynek. - 2014, nr 4 (CD), s. 290-297, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1231-7853
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rynek - badanie
 • Podkarpackie województwo - handel

  Adres url:

  478/11990
  Autorzy: Monika Bugno-Poniewierska, Bartosz Słota, Klaudia Pawlina, Leszek Potocki, Artur Gurgul, Ewa Słota, Jolanta Klukowska-Rötzler.
  Tytuł: Gene mapping as a method for verifying sequence localization based on interspecific chromosome painting (ZOO-FISH)

  ¬ródło: Folia Biologica (Kraków). - 2014, Vol. 62, no. 1, s. 17-21, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0015-5497
  e-ISSN: 1734-9168
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.882
  Punktacja MNiSW: 15.000
  DOI:

  479/11990
  Autorzy: Łukasz Jurczyk.
  Tytuł: Genotoksyczno¶ć odcieków ze składowiska odpadów komunalnych w Kozodrzy wobec celomocytów E. fetida in vitro

  ¬ródło: Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony ¦rodowiska = Archives od Waste Management and Environmental Protection. - 2014, vol. 16, iss. 3, s. 33-40, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Genotoxicity of leachates from municipal landfill in Kozodrza (Poland) against E. fetida celomocytes in vitro
  p-ISSN: 1733-4381
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Odpady - gospodarka - Polska


  480/11990
  Autorzy: Elżbieta Rokosz-Piejko.
  Tytuł: George Eliot's Middlemarch (1994) as an example of the British classic television serial of the 1990s

  ¬ródło: Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Literatura i Kultura. - 2014, s. 95-106, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2081-9048
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Eliot George (1819-1880)


  481/11990
  Autorzy: Sławomir Jandzi¶, Ewa Puszczałowska-Lizis, Marek Kiljański.
  Tytuł: Gimnastyka lecznicza w działalno¶ci zakładów gimnastycznych na ziemiach polskich przed 1914 r.
  Tytuł: Healing gymnastics in activity of gymnastic units on Polish land before 1914

  ¬ródło: Fizjoterapia Polska = Polish Journal of Physiotherapy. - 2014, vol. 14, nr 1, s. 74-84, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1642-0136
  e-ISSN: 2084-4328
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gimnastyka lecznicza
 • Rehabilitacja (med.) - historia


  482/11990
  Autorzy: Monika Klejnowska.
  Tytuł: Glosa do postanowienia S±du Najwyższego z 5 VI 2012 r. IV KK 22/12, OSNKW 2012, z. 11, poz. 115

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2014, z. 14, s. 199-211, streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Adres url:

  483/11990
  Autorzy: Anna Golonka.
  Tytuł: Glosa do postanowienia SN z 5.06.2013 r. III KK 443/2012. [Dot. odpowiedzialno¶ci za przestępstwo popełnione przez sprawcę znajduj±cego się w stanie nietrzeĽwo¶ci lub odurzenia]

  ¬ródło: Wojskowy Przegl±d Prawniczy. - 2014, nr 2, s. 85-95, streszcz. ang.
  p-ISSN: 0137-7272
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Alkoholizm a przestępczo¶ć
 • Narkomania a przestępczo¶ć


  484/11990
  Autorzy: Anna Ko¶ciółek.
  Tytuł: Glosa do uchwały S±du Najwyższego z 23.05.2012 r. III CZP 9/12. [Dot. dopuszczalno¶ci wniesienia ¶rodka zaskarżenia drog± elektroniczn±]

  ¬ródło: Państwo i Prawo. - 2014, nr 8, s. 127-133
  p-ISSN: 0031-0980
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Skarga (prawo)


  485/11990
  Autorzy: Anna Ko¶ciółek.
  Tytuł: Glosa do uchwały SN z 21.11.2013 r. III CZP 66/13. [Dot. przerwania biegu przedawnienia w kontek¶cie umorzenia postępowania na podstawie art. 505 (37) § 1 k.p.c.]

  ¬ródło: Glosa. - 2014, nr 3, s. 63-68
  p-ISSN: 1233-4634
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedawnienie roszczenia - prawo


  486/11990
  Autorzy: Katarzyna Korzyńska, Kazimiera Konefał.
  Tytuł: Głowica do kr±żkowania z samoposuwem powierzchni walcowych zewnętrznych

  ¬ródło: Mechanik. - 2014, R. 87, Nr 11 CD, s. 145-155, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: XII Konferencja Naukowa "Technologia obróbki przez nagniatanie" Sopot, 17-18 czerwca 2014r.
  p-ISSN: 0025-6552
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000

  487/11990
  Autorzy: Anna Żarska.
  Tytuł: Gnev i ego vyraženie na rodnom i inostrannom âzykah (na materiale vyskazyvanij pol'skih i russkih studentov)

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Glottodydaktyka. - 2014, nr 6, s. 173-178, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-0484
  e-ISSN: 2084-4816
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: RUS
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Uczucia - język
 • Gniew - język
 • Język rosyjski - słownictwo
 • Język polski - słownictwo

  Adres url:

  488/11990
  Autorzy: Joanna Kostecka, Justyna Koc-Jurczyk, Katarzyna Brudzisz.
  Tytuł: Gospodarka odpadami w Polsce i Unii Europejskiej w ostatnich latach

  ¬ródło: Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony ¦rodowiska = Archives od Waste Management and Environmental Protection. - 2014, vol. 16, iss. 1, s. 1-10, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Waste management in Poland and European Union
  p-ISSN: 1733-4381
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Odpady - gospodarka - Polska
 • Odpady - gospodarka - kraje Unii Europejskiej

  Adres url:

  489/11990
  Autorzy: Jadwiga Lechowska, Marta Pisarek, Magdalena Wilk.
  Tytuł: Gospodarowanie odpadami organicznymi pochodz±cymi z produkcji zwierzęcej na terenie gminy Głogów Małopolski

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 17, s. 55-60, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Odpady organiczne
 • Odpady - technologia
 • Głogów Małopolski (woj. podkarpackie) - gospodarka

  Adres url:

  490/11990
  Autorzy: Ewa Stompor-Chrzan, Marta Pisarek, Marta Gargała, Aleksandra W±sowicz-Duch.
  Tytuł: Grass Lawns and Ornamental Grasses in the Urban Greenery of the City of Rzeszów
  Tytuł: Powierzchnie trawiaste i trawy ozdobne w zieleni miejskiej Rzeszowa

  ¬ródło: Architektura Krajobrazu. - 2014, nr 3, s. 18-27, bibliogr., streszc.ang., pol.
  Uwagi: Tyt. nr. 3: Zieleń osiedlowa
  p-ISSN: 1641-5159
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rzeszów (woj. podkarpackie) - flora i fauna

  Adres url:

  491/11990
  Autorzy: Łukasz Łuczaj, Piotr Köhler.
  Tytuł: Grzyby w ankiecie Józefa Rostafińskiego (1850-1928) ogłoszonej w 1883 r.

  ¬ródło: Etnobiologia Polska. - 2014, vol. 4, s. 7-54
  Uwagi: Tyt. ang.: Mushrooms in Józef Rostafiński's (1850-1928) questionnaire from 1883
  p-ISSN: 2083-6228
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ro¶liny - etnografia
 • Rostafiński Józef (1850-1928)

  Adres url:

  492/11990
  Autorzy: Bożena Sowa.
  Tytuł: Harmonizacja podatku akcyzowego jako istotny czynnik integracji gospodarczej

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 37, s. 454-477, Bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. z. 37: Gospodarka Polski 1990-2013. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Akcyza - prawo

  Adres url:

  493/11990
  Autorzy: Agata Rzeszutko-Polak, Joanna Piech.
  Tytuł: Health tourism in the activities of naturopathy centers and sanatoriums in Krasnobrod and Horyniec-Zdroj up to 2004

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 188-193, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka - wpływ na zdrowie
 • Leczenie - metody niekonwencjonalne
 • Sanatoria - Polska
 • Horyniec-Zdrój (woj. podkarpackie) - służba zdrowia