Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PAA
Liczba odnalezionych rekordów: 11344Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku
1/11344
Autorzy: Adam Orłowski.
Tytuł: "Lichtarz ruski" - łemkowskie requiem

¬ródło: Maska. Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy. - 2015, T. 25, s. 31-41, bibliogr., streszcz. ang.
p-ISSN: 1898-5947
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Polskie hasła przedmiotowe:
 • Harasymowicz Jerzy (1933-1999) - twórczo¶ć

  Adres url:

  2/11344
  Autorzy: Łukasz Maciura, Konrad Wojciechowski.
  Tytuł: Algorytm segmentacji obrazów medycznych 3D przy wykorzystaniu operatorów morfologicznych oraz indeksacji metod± rozrostu

  ¬ródło: Przegl±d Elektrotechniczny. - 2015, R. 91, nr 5, s. 1-4, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0033-2097
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Tomografia komputerowa
 • Rezonans magnetyczny
 • Algorytmy - stosowanie

  Adres url:

  3/11344
  Autorzy: Beata Gierczak.
  Tytuł: Analiza strukturalna pasażerów PLL LOT a ogólna ocena cech i usług składaj±cych się na wizerunek firmy

  ¬ródło: Przegl±d Komunikacyjny. - 2015, nr 2, s. 23-26, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: A structural analysis of LOT Polish Airlines passengers and the overall evaluation of features and services that make up the company image
  p-ISSN: 0033-2232
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Polskie Linie Lotnicze LOT
 • Transport powietrzny
 • Samoloty pasażerskie


  4/11344
  Autorzy: Alina Walenia.
  Tytuł: Aspekty etyczne systemów oceniania pracowników w instytucjach publicznych

  ¬ródło: Annales. Etyka w życiu gospodarczym. - 2015, vol. 18, nr 1, s. 49-59, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Ethical aspects of the appraisal systems in public institutions
  p-ISSN: 1899-2226
  e-ISSN: 2353-4869
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kadry - zarz±dzanie
 • Kadry - polityka
 • Oceny pracowników
 • Administracja publiczna

  Adres url:

  5/11344
  Autorzy: Mirosław Twardowski.
  Tytuł: Chrze¶cijańska perspektywa rozwi±zywania kwestii społeczno-ekonomicznych w ¶wietle nauczania Jana Pawła II i założeń personalizmu G.M. Gronbachera

  ¬ródło: Annales. Etyka w życiu gospodarczym. - 2015, vol. 18, nr 2, s. 55-66, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The Christian perspective on solving economic issues in the light of John Paul II's teachings and economic personalism of G.M. Gronbacher
  p-ISSN: 1899-2226
  e-ISSN: 2353-4869
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - nauczanie
 • Etyka
 • Gronbacher Gregory M. A.

  Adres url:

  6/11344
  Autorzy: Maciej Bilek, Maria Rybakowa.
  Tytuł: Cukry dodane w napojach energetycznych a ryzyko nadwagi i otyło¶ci u młodzieży

  ¬ródło: Endokrynologia Pediatryczna. - 2015, T. 14, nr 1(50), s. 29-35, bibliogr., streszcz. pol. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Added sugars in energy drinks and the risk of overweight and obesity in adolescents
  p-ISSN: 1730-0282
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cukry - biochemia
 • Napoje bezalkoholowe
 • Otyło¶ć - pediatria
 • Młodzież - zdrowotno¶ć
 • Młodzież - żywienie

  Adres url:

  7/11344
  Autorzy: Agnieszka Guzik, Andrzej Kwolek.
  Tytuł: Często¶ć występowania i rozmieszczenie stwardnienia rozsianego w Polsce i na ¶wiecie
  Tytuł: The prevalence and distribution of Multiple Sclerosis in Poland and around the world

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 1, s. 55-62, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stwardnienie rozsiane

  Adres url:

  8/11344
  Autorzy: Maciej Bilek.
  Tytuł: Dietetyka - wybrane zagadnienia. Cz. 8, Żywienie w chorobach nowotworowych

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2015, R. 18, nr 1, s. 40-46
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dieta

  Adres url:

  9/11344
  Autorzy: Monika Tymczak, Teresa Pop, Bożenna Karczmarek-Borowska, Mariola Pitak, Jacek Kultys.
  Tytuł: Dynamika rozwoju morfofunkcjonalnego dziewcz±t w wieku 13–15 lat
  Tytuł: Dynamics of morphofunctional development of girls aged 13 to 15

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 1, s. 31-40, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Młodzież - rozwój fizyczny
 • Sprawno¶ć motoryczna - badania

  Adres url:

  10/11344
  Autorzy: Mieczysław Radochoński, Adam Perenc, Anna Radochońska.
  Tytuł: Dysfunkcja kory czołowo-oczodołowej a ryzyko wyst±pienia zaburzeń antyspołecznych
  Tytuł: Orbitofrontal cortex dysfunction and risk for antisocial behavior: An analytical review

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 1, s. 47-54, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zachowanie - zaburzenia

  Adres url:

  11/11344
  Autorzy: Agata Ludera-Ruszel.
  Tytuł: Dyskryminacja ze względu na płeć w zakresie wynagrodzenia w ¶wietle unijnego i polskiego prawa pracy - uwagi na temat zasady równo¶ci wynagrodzeń

  ¬ródło: Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2015, nr 2, s. 24-30
  Uwagi: Tyt. ang.: Gender pay discrimination in the Polish and EU labour law - the reflection about the principle of equal pay
  p-ISSN: 0032-6186
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo pracy
 • Płaca - prawo
 • Zatrudnienie - prawo
 • Prawo wspólnotowe europejskie


  12/11344
  Autorzy: Janusz R. Mroczek.
  Tytuł: Geneza i istota zrównoważonego rozwoju

  ¬ródło: Aura. - 2015, nr 4, s. 4-7, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0137-3668
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ekorozwój

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • CEON


  13/11344
  Autorzy: Bogumił Lewandowski, Sebastian Sternberg de - Stojałowski.
  Tytuł: Guzowaty przerost nosa zewnętrznego (Rhinophyma). Obserwacje własne
  Tytuł: Nodular hypertrophy of the external nose (Rhinophyma). Own observation

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 1, s. 63-69, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nos - choroby

  Adres url:

  14/11344
  Autorzy: Alina Owsiak, Magalena Marchel, Ewa Żyracka.
  Tytuł: Impact of pesticides used in the culture of the vine on the viability of the yeast Saccharomyces cerevisiae wine in chronological aging

  ¬ródło: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Science. - 2015, Vol. 4, special iss. 1 (Microbiology), s. 48-51, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1338-5178
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Drożdże
 • Pestycydy a rosliny uprawne

  DOI:

  15/11344
  Autorzy: Magalena Marchel, Paulina Duma, Alina Owsiak.
  Tytuł: Influence of fungi of the genus Trichoderma on phytoavailability cadmium and physiological condition of maize (Zea mays)

  ¬ródło: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Science. - 2015, Vol. 4, special iss. 2 (Biotechnology), s. 79-82, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1338-5178
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kukurydza
 • Kadm - wpływ na ¶rodowisko

  DOI:

  16/11344
  Autorzy: Paweł B±k.
  Tytuł: Jak tłumaczyć aforyzmy. My¶li nieuczesane Stanisława Jerzego Leca w przekładzie Karla Dedeciusa

  ¬ródło: Rocznik Karla Dedeciusa : Dedeciana - tłumaczenie - recepcja = Karl Dedecius-Jahrbuch : Dedeciana - Übersetzung - Rezeption. - 2015, T. 8, s. 49-60
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Aforyzmy niemieckie
 • Lec Stanisław Jerzy (1909-1966)
 • Dedeciusz Karl (1921-...)


  17/11344
  Autorzy: Monika Gr±dalska-Lampart, Bożenna Karczmarek-Borowska, Aneta Urszula Radziszewska.
  Tytuł: Lung cancer in Podkarpackie region in the years 2002-2011

  ¬ródło: Pneumonologia i Alergologia Polska. - 2015, Vol. 83, iss. 2, s. 109-119
  Uwagi: Tyt. w jęz. pol.: Rak płuca w województwie podkarpackim w latach 2002-2011
  p-ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Płuca - nowotwory
 • Podkarpackie województwo - zdrowotno¶ć

  Adres url:
  DOI:

  18/11344
  Autorzy: Paweł Fr±czek.
  Tytuł: Modernizacja sektora energii w Danii

  ¬ródło: Archives of Mining Sciences. - 2015, Vol. 60, no. 1, s. 387-401, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The modernization of the energy sector in Denmark
  p-ISSN: 0860-7001
  e-ISSN: 1689-0469
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.608
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Energetyka - polityka - Dania

  Adres url:

  19/11344
  Autorzy: Attila Kántor, Miroslava Kacániová, Maciej Kluz.
  Tytuł: Natural microflora of wine grape berries

  ¬ródło: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Science. - 2015, Vol. 4, special iss. 1 (Microbiology), s. 32-36, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1338-5178
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Winoro¶l
 • Drożdże
 • Bakterie

  DOI:

  20/11344
  Autorzy: Agnieszka Ćwirlej-Sozańska, Anna Wilmowska-Pietruszyńska, Agnieszka Guzik, Agnieszka Wi¶niowska, Mariusz Drużbicki.
  Tytuł: Ocena przydatno¶ci wybranych skal i metod stosowanych w ocenie równowagi i sprawno¶ci fizycznej seniorów – badanie pilotażowe
  Tytuł: Evaluation of the usefulness of selected scales and methods used in the assessment of balance and physical fitness in seniors – a pilot study

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 1, s. 8-18, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ludzie starzy - rehabilitacja
 • Ludzie starzy - zdrowotno¶ć

  Adres url:

  21/11344
  Autorzy: Monika Binkowska-Bury, Izabela Sałacińska, Paweł Więch, Paweł Januszewicz.
  Tytuł: Palenie tytoniu w¶ród studentów pierwszego roku rzeszowskich uczelni

  ¬ródło: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. - 2015, T. 21, nr 1, s. 101-106, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Tobacco smoking among first year students of Rzeszow universities
  p-ISSN: 2083-4543
  e-ISSN: 2084-4905
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Palenie tytoniu - wpływ na zdrowie
 • Studenci - zdrowotno¶ć

  Adres url:

  22/11344
  Autorzy: Czesława Tr±ba.
  Tytuł: Palma wielkanocna w wierzeniach polskiego ludu

  ¬ródło: Aura. - 2015, nr 4, s. 24-26, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0137-3668
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Religia - etnografia
 • Regionalizm

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • CEON


  23/11344
  Autorzy: Grzegorz Tro¶ciński.
  Tytuł: Pie¶ń o Krzyżu i jej nieznany póĽno¶redniowieczny przekaz. Z zagadnień polskojęzycznego zasobu literackich pozdrowień Krzyża

  ¬ródło: Pamiętnik Literacki. - 2015, R. 106, nr 1, s. 23-44
  Uwagi: Tyt. ang.: The Hymn of the Cross and Its Unknown Late Medieval Source. On the Problems of Polish Reservoir of Literary Regards of the Cross
  p-ISSN: 0031-0514
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Krzyże - w literaturze polskiej


  24/11344
  Autorzy: Grzegorz ¦lusarz, Lidia Kaliszczak.
  Tytuł: Przedsiębiorczo¶ć lokalna i jej uwarunkowania

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - 2015, t. 61, nr 4, s. 57-72, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Local entrepreneurship and its determinants
  p-ISSN: 1426-9724
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorstwa małe i ¶rednie
 • Samorz±d terytorialny
 • Przedsiębiorczo¶ć (postawa)

  Adres url:

  25/11344
  Autorzy: Jan Gawełko, Konrad Wilk.
  Tytuł: Rak piersi u mężczyzn w regionie Polski południowo-wschodniej w latach 1963–2011

  ¬ródło: Nowotwory = Journal of Oncology. - 2015, T. 65, nr 2, s. 103-110, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000

  26/11344
  Autorzy: Maria Zadarko-Domaradzka.
  Tytuł: Realizacja edukacji zdrowotnej w podkarpackich szkołach po reformie programowej w opinii nauczycieli wychowania fizycznego

  ¬ródło: Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu. - 2015, Nr 48, s. 119-126, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The implementation of health education in Subcarpathian schools after the introduction of the new core curriculum as viewed by PE teachers
  p-ISSN: 0239-4375
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wychowanie fizyczne i kultura fizyczna - nauczanie
 • Edukacja zdrowotna

  Adres url:

  27/11344
  Autorzy: Dariusz Sobczyński, Wiesława Malska, Anna Koziorowska.
  Tytuł: Research of the impact of selected equipment used in laboratory at the Institute of Applied Biotechnology and Basic Science for the supply line

  ¬ródło: Przegl±d Elektrotechniczny. - 2015, R. 91, nr 1, s. 73-76, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Badanie oddziaływania na linię zasilaj±c± wybranych urz±dzeń laboratoryjnych stosowanych w Instytucie Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego
  p-ISSN: 0033-2097
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Uniwersytet Rzeszowski - Instytut Biotechnologii i Nauk Podstawowych
 • Laboratoria

  Adres url:
  DOI:

  28/11344
  Autorzy: Sylwia Wierzbińska-Karakuła, Monika Binkowska-Bury, Joanna Burzyńska, Paweł Januszewicz.
  Tytuł: Respektowanie oczekiwań i praw pacjentów w podkarpackich jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej jako element jako¶ci usług zdrowotnych
  Tytuł: Respecting the rights and patient expectations as a part of the quality of health services in the Podkarpacie primary health care units

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 1, s. 19-30, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawa pacjenta
 • Służba zdrowia - organizacja
 • Podkarpackie województwo - służba zdrowia

  Adres url:

  29/11344
  Autorzy: Miłosz A. Mazur, Tomasz Olbrycht, Andrzej Melke.
  Tytuł: Rozmieszczenie Acallocrates colonnellii (Coleoptera: Curculionidae) w Polsce

  ¬ródło: Chrońmy Przyrodę Ojczyst±. - 2015, T. 71, nr 2, s. 149-152, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Distribution of Acallocrates colonnellii(Coleoptera: Curculionidae) in Poland
  p-ISSN: 0009-6172
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Chrz±szcze - geografia

  Adres url:

  30/11344
  Autorzy: Jan Gawełko.
  Tytuł: Rozwój onkologii na Podkarpaciu: czę¶ć II — do 1999 roku

  ¬ródło: Nowotwory = Journal of Oncology. - 2015, T. 65, nr 2, s. 151-156, bibliogr., streszcz. pol.
  p-ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000

  31/11344
  Autorzy: Katarzyna Bieńkowska, Małgorzata Zaborniak-Sobczak.
  Tytuł: Significance of rehabilitation camps in hearing and speech therapy of hearing-impaired

  ¬ródło: The New Educational Review. - 2015, Vol. 29, nr 1, 179-190, bibliogr. streszcz. ang.
  p-ISSN: 1732-6729
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dziecko niedosłysz±ce


  32/11344
  Autorzy: Iwona Kania.
  Tytuł: The Taxonomy of Selected Genera of the Subfamily Limoniinae (Diptera: Limoniidae) from Baltic Amber (Eocene), with Notes on Their Phylogeny

  ¬ródło: Annales Zoologici. - 2015, Vol. 65, no. 1, p. 71-100, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0003-4541
  e-ISSN: 1734-1833
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Owady - paleontologia
 • Muchówki - paleontologia
 • Bursztyn
 • Bałtyk - paleontologia
 • Eocen - fauna


  33/11344
  Autorzy: S. Sivasubramanian, S. Siwakumar, Stanisława Kanas, Seong A Kim.
  Tytuł: Verification of Brannan and Clunie's conjecture for certain subclasses of bi-univalent functions

  ¬ródło: Annales Polonici Mathematici. - 2015, Vol. 113, s. 295-304, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0066-2216
  e-ISSN: 1730-6272
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.437
  DOI:

  34/11344
  Autorzy: Maciej Kochman, Gabriela Domańska, Julian Skrzypiec.
  Tytuł: Wpływ o¶wietlenia lampami jarzeniowymi na równowagę ciała
  Tytuł: Effect of fluorescent lighting on body balance

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2015, T. 13, nr 1, s. 41-46, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zmysł równowagi - badanie
 • Postawa ciała - badanie

  Adres url:

  35/11344
  Autorzy: Tomasz Durak.
  Tytuł: Wpływ warstwy drzew na różnorodno¶ć ro¶linno¶ci zielnej w zbliżonych do naturalnych wielogatunkowych lasach Puszczy Sandomierskiej

  ¬ródło: Sylwan. - 2015, R. 159, nr 1, s. 45-52, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Influence of tree layer on the diversity of the herbaceous vegetation in the semi-natural mixed Sandomierz Forest
  p-ISSN: 0039-7660
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sandomierska Puszcza - flora


  36/11344
  Autorzy: Edyta Barna¶, Agnieszka Borowiec, Małgorzata Kołpa.
  Tytuł: Wybrane elementy zdrowia seksualnego młodzieży studiuj±cej i osób dorosłych

  ¬ródło: Problemy Higieny i Epidemiologii. - 2015, Vol. 96, nr 1, s. 187-192, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1895-4316
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Antykoncepcja
 • Seksuologia
 • Życie seksualne
 • Młodzież - seksualno¶ć
 • Młodzież - socjologia

  Adres url:

  37/11344
  Autorzy: Teresa Noga, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Anita Paj±czek, Łukasz Peszek, Natalia Kochman-Kędziora, Ewa Irlik.
  Tytuł: Wykorzystanie okrzemek (Bacillariophyta) do oceny jako¶ci wód rzeki Białej Tarnowskiej

  ¬ródło: Inżynieria Ekologiczna. - 2015, vol. 42, s. 17-27
  p-ISSN: 2081-139X
  e-ISSN: 2299-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Okrzemki
 • Woda - jako¶ć - badanie

  Adres url:
  DOI:

  38/11344
  Autorzy: Krystyna Mihułka.
  Tytuł: "Nie lubię Niemców, bo nie" - o autorefleksji w postrzeganiu innych

  ¬ródło: Neofilolog. - 2014, nr 42/1, s. 63-76
  Uwagi: Tyt. nr. 42/1: Refleksja w uczeniu się języków obcych / pod red. Małgorzaty Jedynak
  p-ISSN: 1429-2173
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cudzoziemcy - socjologia
 • Postawy - socjologia

  Adres url:

  39/11344
  Autorzy: Jolanta Kowal.
  Tytuł: "Niewygodna dla władzy" twórczo¶ć poetycka Antoniego Goreckiego

  ¬ródło: Toruńskie Studia Bibliologiczne. - 2014, nr 1, s. 9-30, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2080-1807
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gorecki Antoni (1787-1861)
 • Cenzura - Polska - 19 w.
 • Cenzura - Rosja - 19 w.
 • Poezja polska - historia - 19 w.


  40/11344
  Autorzy: Elżbieta Mazur.
  Tytuł: "Składam słowa/ dĽwigam swój czas" : kilka uwag do dyskursu o ocaleniu w poezji Tadeusza Różewicza (na lekcjach języka polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka. - 2014, Z. 9, s. 35-46, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-0484
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Różewicz Tadeusz (1921-2014) - twórczo¶ć
 • Poezja polska - 20-21 w.


  41/11344
  Autorzy: Marta Tabaczyńska, Jarosław Herbert.
  Tytuł: "The twins" bicycle city game, and quest : "Trail of Rzeszów national memory places" as new forms of cycle tourism as well as physical activity promotion among inhabitants of Rzeszów

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 226-233, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka - organizacja
 • Turystyka - wpływ na zdrowie
 • Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - turystyka

  Adres url:

  42/11344
  Autorzy: Marek Nalepa.
  Tytuł: "Trzeba wci±ż gdzie¶ jechać, wyruszać, przemierzać..." : Andrzej Stasiuk i jego niekończ±ca się opowie¶ć

  ¬ródło: Fraza. - 2014, Nr 4, s. 44-56, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1230-4832
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stasiuk Andrzej (1960-...)


  43/11344
  Autorzy: Bogumił Lewandowski, Paweł Pakla, Wojciech Wołek, Mariusz Jednakiewicz, Jakub Nicpoń.
  Tytuł: A fatal case of descending necrotizing mediastinitis as a complication of odontogenic infection : a case report

  ¬ródło: Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska. - 2014, Vol. 11, nr 3, s. 324-328, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 1731-5530
  e-ISSN: 1897-4252
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  DOI:

  44/11344
  Autorzy: Bartosz Dziadek, Krzysztof Przednowek, Stanisław Cieszkowski.
  Tytuł: A time series analysis of the best results of sprint running in Poland between 2003-2013

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 5-10, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Biegi

  Adres url:

  45/11344
  Autorzy: Daniel Szymczyk, Mariusz Drużbicki, Magdalena Szczepanik.
  Tytuł: Ability of maintaining balance in amateur boxers from "Walter" boxing club

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 131-139, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Boks
 • Rzeszów (woj. podkarpackie) - kultura fizyczna

  Adres url:

  46/11344
  Autorzy: Grzegorz Wisz, M. Barwiński, Piotr Sagan, Marian KuĽma.
  Tytuł: Ablacja polikryształów CR2TE3 z wykorzystaniem lasera ND3+:YAG

  ¬ródło: Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie ¦rodowiska. - 2014, nr 3, s. 27-30, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2083-0157
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Lasery - stosowanie

  DOI:

  47/11344
  Autorzy: Justyna Lenik.
  Tytuł: Achievements of athletes from Podkarpackie voivodeship in national competitions (1989-2004)

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 3, s. 177-200, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sportowcy - socjologia
 • Podkarpackie województwo - sport

  Adres url:

  48/11344
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Łukasz Szmyd.
  Tytuł: Activities of national structures of the Second Polish Republic on the field of the organization of the tourism and the recreation of school children and teenagers in 1919-1939 years

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 140-153, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka - Polska - 1918-1939
 • Turystyka - organizacja

  Adres url:

  49/11344
  Autorzy: Justyna Lenik.
  Tytuł: Activities of Polish Gymnastic Society "Sokół" in the field of athletics in Galicia within the period from 1894 to 1919

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 1, s. 146-157
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Towarzystwo Gimanstyczne "Sokół" - historia
 • Lekkoatletyka - historia
 • Galicja - 19-20 w.

  Adres url:

  50/11344
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Łukasz Szmyd.
  Tytuł: Activity of the students' tourist club - first in Poland of academic sports club (1906-1914)

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 26-45, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka - organizacje
 • Młodzież - sport

  Adres url:

  51/11344
  Autorzy: Anna Solińska, Ewa Dziurzyńska-Białek, Wiesław Guz, Antoni Samojedny, Monika Mierzwa-¦cisłowicz.
  Tytuł: Acute posttraumatic thoracic aortic changes in computed tomography imaging

  ¬ródło: Polish Journal of Radiology. - 2014, Vol. 79, suppl. 1, s. S28-S32
  p-ISSN: 1733-134X
  e-ISSN: 1899-0967
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Tomografia komputerowa
 • Choroby dziecięce

  Adres url:
  DOI:

  52/11344
  Autorzy: Agata Pier¶cieniak.
  Tytuł: Adaptive Management - rola wiedzy i współpracy w kreowaniu procesu zarz±dzania

  ¬ródło: Marketing i Rynek. - 2014, nr 5, s. 516-521, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1231-7853
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zarz±dzanie wiedz±


  53/11344
  Autorzy: Dominik Szczepański.
  Tytuł: Akcja Wyborcza Solidarno¶ć i Ruch Społeczny AWS w Rzeszowie

  ¬ródło: Polityka i Społeczeństwo. - 2014, nr 3(12), s. 5-18, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1732-9639
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Partie polityczne - Polska
 • Akcja Wyborcza Solidarno¶ć


  54/11344
  Autorzy: Stanisław Sagan, Viktoriya Serzhanova.
  Tytuł: Akty ustrojowe i konstytucje Islandii

  ¬ródło: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2014, T. 31, s. 419-434, streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. T. 31: Studia ustrojoznawcze : księga jubileuszowa profesora Andrzeja Pułło / pod red. Andrzeja Szmyta
  p-ISSN: 1734-5669
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Islandia - konstytucje
 • Islandia - ustrój

  Adres url:

  55/11344
  Autorzy: Agnieszka Ćwirlej-Sozańska.
  Tytuł: Aktywno¶ć fizyczna a stan zdrowia osób starszych
  Tytuł: Physical activity and health status of the elderly

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 2, s. 173-181, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ludzie starzy - zdrowotno¶ć

  Adres url:

  56/11344
  Autorzy: Karol Görnen, Adam Jurczak, Janusz Zieliński, Ewelina Wilk, Wojciech Duma.
  Tytuł: Aktywno¶ć fizyczna młodzieży w czasie wolnym na tle wybranych uwarunkowań

  ¬ródło: Journal of Health Sciences. - 2014, vol. 4, no. 13, s. 266-284
  Uwagi: Tyt. ang.: Physical activity of youth in their leisure time on the selected background
  p-ISSN: 2300-665X
  e-ISSN: 1429-9623
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sprawno¶ć motoryczna
 • Kultura fizyczna
 • Młodzież - rozwój fizyczny

  Adres url:
  DOI:

  57/11344
  Autorzy: Andrzej Bonusiak.
  Tytuł: Aktywno¶ć polityczna Polaków na Litwie i Ukrainie na przełomie XX i XXI wieku : studium przypadków

  ¬ródło: Polityka i Społeczeństwo. - 2014, nr 1(12), s. 57-71, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1732-9639
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Polacy za granic± - Ukraina
 • Polacy za granic± - Litwa


  58/11344
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski, Joanna Skowron.
  Tytuł: An analysis of the conceptual language used for the general theory of martial arts - Japanese, Polish and English terminology

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2014, Vol. 14, nr 1-4, s. 136-153, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. w j. pol.: Analiza języka pojęciowego dla ogólnej teorii sztuk walki - pojęcie japońskie, polskie i angielskie ; W wersji elektr. Vol. 14, nr. 3, s. 49-66
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz - słownictwo

  DOI:

  59/11344
  Autorzy: Lesław Niemczyk.
  Tytuł: Analiza finansowa przedsiębiorstwa bazuj±cego na wiedzy

  ¬ródło: Gospodarka Narodowa. - 2014, nr 4, s. 143-164, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Financial analysis of the knowledge­-based enterprise
  p-ISSN: 0867-0005
  e-ISSN: 2300-5238
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Analiza finansowa
 • Przedsiębiorstwo - finanse
 • Gospodarka oparta na wiedzy

  Adres url:

  60/11344
  Autorzy: Jacek Bartman, Anna Koziorowska.
  Tytuł: Analiza oddziaływania odbiorników na jako¶ć energii - możliwo¶ci badawcze PTIwIE

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 573-580, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Energia


  61/11344
  Autorzy: Jan Zwolak.
  Tytuł: Analiza olejowego układu przepływowego i jako¶ci smarowania tarcz sprzęgłowych w przekładniach zębatych power Shift

  ¬ródło: Tribologia : tarcie, zużycie, smarowanie. - 2014, nr 4, s. 161-169, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Analysis of the oil flow and lubrication quality on the power Shift of disc clutch gearboxes
  p-ISSN: 0208-7774
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przekładnia zębata
 • Smarowanie

  Adres url:

  62/11344
  Autorzy: Tomasz ¦piewak.
  Tytuł: Analiza struktury oraz instrumentów alokacji okresowych nadwyżek ¶rodków pieniężnych przedsiębiorstw w ¶wietle przemian gospodarczych w Polsce

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, Z. 39, s. 330-343, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorstwo - finanse


  63/11344
  Autorzy: Grzegorz Przysada, Dorota Smerecka, Justyna Rykała, Justyna Podgórska-Bednarz, Justyna Leszczak, Aleksandra Wilczek-Banc.
  Tytuł: Analiza tolerancji wysiłku oraz ocena zmęczenia u pacjentów po pomostowaniu tętnic wieńcowych poddanych rehabilitacji kardiologicznej
  Tytuł: Analysis of exercise tolerance and fatigue evaluation in patients after coronary artery bypass grafting undergoing cardiac rehabilitation

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 2, s. 141-151, Bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Serce - choroby
 • Rehabilitacja (med.)

  Adres url:

  64/11344
  Autorzy: Justyna Drzał-Grabiec, Ewa Puszczałowska-Lizis.
  Tytuł: Analiza wybranych parametrów postawy ciała zawodników uprawiaj±cych skoki do wody
  Tytuł: Analysis of selected parameters of body posture in novice divers

  ¬ródło: Medycyna Sportowa. - 2014, Vol. 30, nr 2, s. 103-111
  p-ISSN: 1232-406X
  e-ISSN: 2084-431X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Postawa ciała - badanie
 • Skoki do wody - nauczanie i trening

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • PBL

  Adres url:

  65/11344
  Autorzy: Monika Binkowska-Bury, Paweł Więch, Izabela Sałacińska, Paweł Januszewicz.
  Tytuł: Analiza zmian w zachowaniach ryzykownych w grupie młodzieży akademickiej w Polsce południowo-wschodniej. Długookresowe badania prospektywne

  ¬ródło: Przegl±d Lekarski. - 2014, nr 11, s. 605-608, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Analysis of changes of risky behaviors among students from south-eastern Poland
  p-ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Studenci - badanie
 • Zachowanie - psychologia
 • Zachowanie - zaburzenia


  66/11344
  Autorzy: Stanisław Cieszkowski.
  Tytuł: Analysis of Olympic final competitions results in women's athletic jumping events in the years from 1968 to 2012

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 2, s. 117-122, bibliogr., tab., wykr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Lekkoatletyka - historia
 • Skok w dal - nauczanie i trening

  Adres url:

  67/11344
  Autorzy: Lech Lichołai, Marta Gargała, Marta Pisarek.
  Tytuł: Analysis of wayside shrines in selected areas of the Podkarpacki region
  Tytuł: Analiza obiektów małej architektury sakralnej w wybranych miejscowo¶ciach woj. Podkarpackiego

  ¬ródło: Architektura Krajobrazu. - 2014, nr 3, s. 15-17, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. nr. 3: Zieleń osiedlowa
  p-ISSN: 1641-5159
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Architektura sakralna
 • Podkarpackie województwo - folklor

  Adres url:

  68/11344
  Autorzy: Sławomir Jandzi¶.
  Tytuł: Antoni Marian Gabryszewski as a pioneer of orthopaedics and rehabilitation in Poland

  ¬ródło: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja. - 2014, Vol. 16, nr 5, s. 545-453, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1509-3492
  e-ISSN: 2084-4336
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ortopedia
 • Gabryszewski Antoni Marian (1864-1917)
 • Lekarze - biografie

  DOI:

  69/11344
  Autorzy: Marcin Halicki, Tadeusz Kwater.
  Tytuł: Application of artificial neural network supporting 18 the process of portfolio management in terms of time investment 19 on the Warsaw Stock Exchange

  ¬ródło: Metody Ilo¶ciowe w Badaniach Ekonomicznych. - 2014, vol. 15, nr 2, s. 307-316, bibliogr., streszcz ang.
  p-ISSN: 2082-792X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sztuczna inteligencja

  Adres url:

  70/11344
  Autorzy: Łukasz Mroczyński-Szmaj.
  Tytuł: Arbiter i arbitraż - na przestrzeni dziejów. Historia polskiego s±downictwa polubownego do 1989 r.

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2014, z. 14, s. 129-144, streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • S±downictwo polubowne

  Adres url:

  71/11344
  Autorzy: Aneta Rejman, Małgorzata Janusz.
  Tytuł: Arising and the activity of "Sokół" in Rymanów (1907-1949)

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 1, s. 192-208
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Towarzystwo Gimanstyczne "Sokół" - historia
 • Rymanów (woj. podkarpackie)

  Adres url:

  72/11344
  Autorzy: Justyna Podgórska-Bednarz, Justyna Wyszyńska, Mariusz Drużbicki, Grzegorz Przysada, Ewelina Czenczek-Lewandowska, Justyna Leszczak, Joanna Baran.
  Tytuł: Assessment of conformity and repeatability of chosen scales used for evaluation of gait after brain stroke
  Tytuł: Ocena zgodno¶ci i powtarzalno¶ci wybranych skal stosowanych w ocenie chodu po udarze mózgu

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T.12, nr 4, s. 326-333, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Chód - badanie
 • Udar mózgu - rehabilitacja

  Adres url:

  73/11344
  Autorzy: Kamil Dudek, Mariusz Drużbicki, Grzegorz Przysada, Darian ¦piewak.
  Tytuł: Assessment of standing balance in patients after ankle fractures

  ¬ródło: Acta of Bioengineering and Biomechanics. - 2014, vol. 16, nr 4, s. 59-65, bibliogr.
  p-ISSN: 1509-409X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Staw skokowo-goleniowy - urazy

  Adres url:

  74/11344
  Autorzy: Krzysztof Warchoł, Karolina Przednowek.
  Tytuł: Assessment of the level of physical fitness and physical development of girls aged 13-15 years, students of gymnasium

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 1, s. 128-135
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dziewczęta - rozwój fizyczny
 • Młodzież szkolna - rozwój fizyczny
 • Młodzież szkolna - kultura fizyczna

  Adres url:

  75/11344
  Autorzy: Józef Gorzelany, Natalia Matłok, Dagmara Migut.
  Tytuł: Assessment of the mechanical properties of fresh soil- grown cucumber fruits

  ¬ródło: Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa. - 2014, Vol. 14, nr 4, s. 15-18, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 1641-7739
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ogórek - uprawa
 • Ogórek - jako¶ć


  76/11344
  Autorzy: Piotr Gronkowski, Marcin Wesołowski.
  Tytuł: Astronomia sferyczna w przykładach, cz. I

  ¬ródło: Fizyka w Szkole. - 2014, nr 4, s. 11-15
  p-ISSN: 0426-3383
  e-ISSN: 1689-1945
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Astronomia - nauczanie

  Adres url:

  77/11344
  Autorzy: Krzysztof Warchoł, Maria Zadarko-Domaradzka, Karolina H. Przednowek.
  Tytuł: Attitudes of physical education teachers to the profession in the light of empirical studies

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 2, s. 183-189, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wychowanie fizyczne i kultura fizyczna - nauczanie
 • Nauczyciele wychowania fizycznego - praca

  Adres url:

  78/11344
  Autorzy: Agata Pier¶cieniak, Sylwia Kos.
  Tytuł: Audyt technologiczny jako metoda oceny innowacyjno¶ci w MSP

  ¬ródło: Przegl±d Organizacji. - 2014, nr 4, s. 16-21, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0137-7221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kontrola gospodarcza - Polska
 • Innowacje - zarz±dzanie


  79/11344
  Autorzy: Grzegorz Oracz, Bożena Cukrowska, Jarosław Kierku¶, Józef Ryżko.
  Tytuł: Autoimmune markers in children with chronic pancreatitis

  ¬ródło: Przegl±d Gastroenterologiczny. - 2014, vol. 9, nr 3, s. 142-146, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1895-5770
  e-ISSN: 1895-4317
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zapalenie trzustki
 • Pediatria

  Adres url:
  DOI:

  80/11344
  Autorzy: Maciej Bilek, Maria Rybakowa.
  Tytuł: Azotany (III) i (V) w wodzie pitnej studni kopanych i wierconych z terenu Podkarpacia jako czynniki ryzyka methemoglobinemii

  ¬ródło: Przegl±d Lekarski. - 2014, Vol. 71, nr 10, s. 520-522
  p-ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Woda - jako¶ć - badanie
 • Chromatografia jonowymienna - stosowanie
 • Azotany - wpływ na zdrowie

  Adres url:

  81/11344
  Autorzy: Anna Mazur-P±czka, Grzegorz P±czka, Joanna Kostecka.
  Tytuł: Badania nad faun± glebow± w Polsce - dżdżownice

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 18, s. 95-96, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dżdżownice - badanie

  Adres url:

  82/11344
  Autorzy: Anna Pasternakiewicz, Maciej Bilek, Kinga Stawarczyk.
  Tytuł: Badania zawarto¶ci wybranych anionów nieorganicznych w wodach mineralnych i Ľródlanych - pod k±tem bezpieczeństwa zdrowotnego wody

  ¬ródło: Problemy Higieny i Epidemiologii. - 2014, Vol. 95, nr 3, s. 788-793, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1895-4316
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wody mineralne
 • Azotany - wpływ na ¶rodowisko

  Adres url:

  83/11344
  Autorzy: Aleksander Marszałek, Tomasz Ma¶.
  Tytuł: Badanie układów polaryzacji tranzystora w kształceniu inżynierów edukacji techniczno-informatycznej

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 623-629, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Elektronika - nauczanie
 • Technika - nauczanie
 • Informatyka - nauczanie


  84/11344
  Autorzy: Józef Gorzelany, Natalia Matłok.
  Tytuł: Badanie wybranych wła¶ciwo¶ci mechanicznych i chemicznych korzeni buraków cukrowych

  ¬ródło: Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego. - 2014, Vol. 3/4, nr 11, s. 11-14, streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The study of selected mechanical and chemical properties of sugar beet roots
  p-ISSN: 2084-9494
  e-ISSN: 2300-2018
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Burak cukrowy - chemia
 • Burak cukrowy - uprawa

  Adres url:

  85/11344
  Autorzy: Paweł Grata.
  Tytuł: Bank Krajowy : osobliwo¶ci bankowo¶ci galicyjskiej

  ¬ródło: Mówi± Wieki. - 2014, nr 1, s. 66-68
  p-ISSN: 1689-4189
  e-ISSN: 1689-4197
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Banki - historia


  86/11344
  Autorzy: Agnieszka Lis-Czapiga.
  Tytuł: Barwy w liryce Fiodora Glinki

  ¬ródło: Studia Językoznawcze. - 2014, T. 13, s. 115-125
  Uwagi: Tyt. tomu: "Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny"
  p-ISSN: 1730-4180
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Poezja rosyjska
 • Barwy - słownictwo - Rosja

  Adres url:

  87/11344
  Autorzy: Bartosz Piechowicz, Przemysław Grodzicki, Iwona Piechowicz, Kinga Stawarczyk.
  Tytuł: Beer as olfactory attractant in the fight against harmful slugs Arion lusitanicus mabille 1868

  ¬ródło: Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology. - 2014, vol. 19, nr 1-2, s. 119-125, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Piwo jako atraktant w zwalczaniu szkodliwego ¶limaka z gatunku Arion lusitanicus mabile 1868
  p-ISSN: 2084-4506
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • ¦linik luzytański

  Adres url:
  DOI:

  88/11344
  Autorzy: Robert Krasowski, Waldemar Nadolski, Paweł Król.
  Tytuł: Beginnings of the Jewish skiing in Poland (1919-1939)
  Tytuł: Pocz±tki narciarstwa w ¶rodowisku żydowskim w Polsce (1919-1939)

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 2, s. 214-237, streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Żydzi - sport - historia
 • Narciarstwo - Polska - 1918-1939 r.

  Adres url:

  89/11344
  Autorzy: Antoni Krauz.
  Tytuł: Bioterroryzm narzędziem groĽnej broni CBRN dla infrastruktury krytycznej w globalnym ¶wiecie techniki

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 294-302, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bioterroryzm - zwalczanie
 • Terroryzm - zapobieganie i zwalczanie


  90/11344
  Autorzy: Agnieszka Uberman.
  Tytuł: Black revisited - colour lexicon

  ¬ródło: Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Językoznawstwo. - 2014, s. 219-236, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2081-903X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Barwy - słownictwo


  91/11344
  Autorzy: Stanisława Bazan-Socha, Joanna Żuk, Hanna Plutecka, Bogdan Jakieła, Ewa Mlicka-Kowalczyk, Bartosz Krzyżanowski, Cezary Marcinkiewicz, Lech Zaręba, Jan G. Bazan, Jacek Musiał.
  Tytuł: Blocking of Α1Β1 and Α2Β1 adhesion molecules inhibits eosinophil migration through human lung microvascular endothelial cell monolayer

  ¬ródło: Postępy Higieny i Medycyny Do¶wiadczalnej. - 2014, vol. 68, s. 1444-1451
  Uwagi: Tyt. pol.: Blokowanie molekuł adhezyjnych Α1 Β1 i Α2 Β1 hamuje migrację eozynofilów przez warstwę ludzkich komórek mikrowaskularnych pochodzenia płucnego
  e-ISSN: 1732-2693
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.633
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Komórka (biol.) - biochemia

  Adres url:

  92/11344
  Autorzy: Katarzyna Buczek.
  Tytuł: Blog-tehnologiâ kak interesnoe i poleznoe sredstvo v processe usvaivaniâ inostrannogo âzyka

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Glottodydaktyka. - 2014, nr 6, s. 85-95, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-0484
  e-ISSN: 2084-4816
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: RUS
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Języki - nauczanie - metody
 • Blogi

  Adres url:

  93/11344
  Autorzy: Grzegorz Maroń.
  Tytuł: Bóg w polskim porz±dku prawnym

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Wyznaniowego. - 2014, t. 6, s. 57-76
  p-ISSN: 2080-3788
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bóg - filozofia
 • Prawo - etyka


  94/11344
  Autorzy: Monika Różycka-Kosmalska, Krzysztof Kaczmarek, Sebastian Stec, Jerzy Krzysztof Wranicz.
  Tytuł: Burza elektryczna - ocena kliniczna i postępowanie na oddziale intensywnej terapii kardiologicznej

  ¬ródło: Folia Cardiologica Excerpta. - 2014, T. 9, nr 3, s. 254-262
  p-ISSN: 2353-7752
  e-ISSN: 2353-7760
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kardiologia


  95/11344
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Iwona Tabaczek-Bejster.
  Tytuł: Canoe tourism in Poland (1919-1939)

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 200-210, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka - Polska - 1918-1939

  Adres url:

  96/11344
  Autorzy: Rafał Kapica, Dagmara S±decka.
  Tytuł: Causes of accidents in the mountains - analysis of the activity of the Bieszczady group of the mountain rescue service (GOPR)

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 19-25, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ratownictwo górskie
 • Bieszczady - turystyka

  Adres url:

  97/11344
  Autorzy: Andrzej Maciejczak, Katarzyna Jabłońska, Danuta Baczek, Piotr Barna¶, Marcin Czternastek, Piotr Dudziak, Filip Georgiew, Barbara Jagiełło-Bajer, Bogdan Litwora, Piotr Ma¶lanka, Robert Konior, Janusz Orzech.
  Tytuł: Changes in spino-pelvic alignment after surgical treatment of isthmic spondylolisthesis

  ¬ródło: Neurologia i Neurochirurgia Polska. - 2014, Vol. 48, iss. 1, s. 21-29, bibliogr., streszcz.
  p-ISSN: 0028-3843
  e-ISSN: 1897-4260
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kręgozmyk
 • Kręgosłup - leczenie

  DOI:

  98/11344
  Autorzy: Marek Wojtaszek, Grzegorz Sta¶kiewicz, Kamil Torres, Krzysztof Jakubowski, Oliver Rácz, Elżbieta Cipora.
  Tytuł: Changes of procalcitonin level in multiple trauma patients

  ¬ródło: Anestezjologia Intensywna Terapia = Anaesthesiology Intensive Therapy. - 2014, T. 46, nr 2, s. 78-82, bibliogr., abstr.
  p-ISSN: 1731-2531
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Urazy - zapobieganie i leczenie
 • Prokalcytonina

  Adres url:
  DOI:

  99/11344
  Autorzy: Grzegorz Domino, Paweł ¦wi±tkowski, Piotr Matłosz.
  Tytuł: Characteristics and analysis of determinants for two-handed forehand in tennis

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 253-263, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Tenis - nauczanie i trening

  Adres url:

  100/11344
  Autorzy: Monika Wisz, Katarzyna Łukaszewska-Stanik, Wiesław Guz, Antoni Samojedny, Stanisław Wisz, Wojciech Stanik.
  Tytuł: Characteristics and distinctiveness of multiple sclerosis in children in magnetic resonance imaging

  ¬ródło: Polish Journal of Radiology. - 2014, Vol. 79, suppl. 1, s. S10-S15
  p-ISSN: 1733-134X
  e-ISSN: 1899-0967
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rezonans magnetyczny
 • Pediatria
 • Stwardnienie rozsiane

  Adres url:
  DOI:

  101/11344
  Autorzy: Stanisław Sagan, Viktoriya Serzhanova, Dominika Wapińska.
  Tytuł: Charakterystyka aktów ustrojowych autonomii nordyckich

  ¬ródło: Studia Iuridica Lublinensia. - 2014, T. 22, s. 121-133
  p-ISSN: 1731-6375
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Skandynawia - polityka
 • Prawo - teoria


  102/11344
  Autorzy: Justyna Leszczak, Justyna Drzał-Grabiec, Justyna Rykała, Justyna Podgórska-Bednarz, Maciej Rachwał.
  Tytuł: Charakterystyka wybranych parametrów antropometrycznych stopy prawej i lewej w warunkach odci±żenia i obci±żenia mas± własn±
  Tytuł: Characteristics of chosen lower limb anthropometric parameters in non-weight bearing and in weight-bearing conditions in school children

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 1, s. 55-61, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stopa - badanie

  Adres url:

  103/11344
  Autorzy: Aleksandra Truszczyńska, Justyna Drzał-Grabiec, Kazimierz R±pała, Adam Tarnowski, Krystyna Górniak, Jerzy Białecki.
  Tytuł: Charakterystyka wybranych parametrów postawy ciała u pacjentów z chorob± zwyrodnieniow± stawów biodrowych
  Tytuł: Characteristics of selected parameters of body posture in patients with hip osteoarthritis

  ¬ródło: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja. - 2014, Vol. 16, nr 3, s. 351-360, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1509-3492
  e-ISSN: 2084-4336
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Staw biodrowy
 • Postawa ciała
 • Kręgosłup

  Adres url:
  DOI:

  104/11344
  Autorzy: Rafał Maciuła, A. Hameren van, Antoni Szczurek.
  Tytuł: Charm meson production and double parton interactions at the LHC

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. B. - 2014, Vol. 45, nr 7, s. 1493-1504
  Uwagi: Antoni Szczurek - UR druga afiliacja
  p-ISSN: 0587-4254
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 13.87.Ce Production
 • PACS: 14.65.Dw Charmed quarks

  Adres url:

  105/11344
  Autorzy: Waldemar Furmanek, Waldemar Lib.
  Tytuł: Chatterbot - wirtualny doradca : istota technologii, możliwo¶ci zastosowań edukacyjnych

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 2, s. 231-237, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 2 : Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technologia informacyjna
 • Multimedia - stosowanie


  106/11344
  Autorzy: Mariusz Partyka, Tadeusz Markowski, Jacek Paj±k, Krzysztof Gutkowski.
  Tytuł: Choroba Kikuchi – Fujimoto, jako rzadka przyczyna limfadenopatii szyjnej u 44-letniego pacjenta – opis przypadku i przegl±d pi¶miennictwa
  Tytuł: Kikuchi-Fujimoto disease as a rare cause of cervical lymphadenopathy in 44 years old patient – a case report and review of literature

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 3, s. 302-308, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Węzły chłonne - choroby

  Adres url:

  107/11344
  Autorzy: Piotr Kukla, Sebastian Stec, Marek Jastrzębski.
  Tytuł: Chorzy z arytmi± komorow± bez towarzysz±cej choroby strukturalnej serca

  ¬ródło: Medycyna Praktyczna. - 2014, nr 9, s. 34-38
  p-ISSN: 0867-499X
  e-ISSN: 1689-3247
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Serce - choroby


  108/11344
  Autorzy: Iwona Tabaczek-Bejster, Otylia Jędrzejczak.
  Tytuł: Chosen issues from the history of water polo all around the world (until year 1939)
  Tytuł: Wybrane zagadnienia z dziejów piłki wodnej na ¶wiecie (do 1939 r.)

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 2, s. 81-90
  Uwagi: Tekst w jęz. pol. s. 91-99
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Piłka wodna - historia

  Adres url:

  109/11344
  Autorzy: Aleksandra Gutysz-Wojnicka, Dorota Ozga, I. Kacprzyk, M. Zalewska.
  Tytuł: Chronic pain coping strategies

  ¬ródło: Przedsiębiorczo¶ć i Zarz±dzanie. - 2014, T. 15, z. 12, cz. 1, s. 29-42
  p-ISSN: 1733-2486
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ból - zapobieganie i leczenie


  110/11344
  Autorzy: Alina Owsiak.
  Tytuł: Chronologiczne starzenie się drożdży bez aktywnej dysmutazy ponadtlenkowej w długoterminowych hodowlach stacjonarnych

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 17, s. 69-76, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Drożdże - biochemia
 • Żywno¶ć - badanie

  Adres url:

  111/11344
  Autorzy: Marta Gargała, Czesława Tr±ba.
  Tytuł: Chwasty segetalne we współczesnym krajobrazie otwartym gminy Markowa
  Tytuł: Segetal weeds in contemporary open landscapes in the municipality of Markowa

  ¬ródło: Architektura Krajobrazu. - 2014, nr 1, s. 74-85, bibliogr.
  Uwagi: Tyt. nr. 1: Rekreacja w zieleni
  p-ISSN: 1641-5159
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Chwasty
 • Markowa (woj. podkarpackie)

  Adres url:

  112/11344
  Autorzy: Bartosz Piechowicz, Przemysław Grodzicki.
  Tytuł: Circadian changes in susceptibility of various species of Gryllidae to insecticides, depending on time in intoxication and size of tested group

  ¬ródło: Polish Journal of Environmental Studies. - 2014, Vol. 23, nr 5, s. 1861-1866, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1230-1485
  e-ISSN: 2083-5906
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.600
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Adres url:

  113/11344
  Autorzy: Monika Zaj±c-Mnich, Zbigniew Wi±cek, Marta Bańdur, Wiesław Guz.
  Tytuł: Clear-cell sarcoma of the kidney in a child - case report

  ¬ródło: Polish Journal of Radiology. - 2014, Vol. 79, suppl. 1, s. S65-S67
  p-ISSN: 1733-134X
  e-ISSN: 1899-0967
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Diagnostyka obrazowa
 • Pediatria
 • Nerki - choroby

  Adres url:
  DOI:

  114/11344
  Autorzy: Dorota Osuchowska.
  Tytuł: Collocation in dictionaries consulted by users of English at the advanced level

  ¬ródło: Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Językoznawstwo. - 2014, s. 181-191, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2081-903X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Język angielski


  115/11344
  Autorzy: Janusz Romanek, Grzegorz Sta¶kiewicz, Ryszard Maciejewski, Marek Wojtaszek, Marcin Chlebu¶, R. Sztembis.
  Tytuł: Common origin of left anterior descending artery and right coronary artery from right aortic sinus : presentation of rare variant

  ¬ródło: Folia Morphologica. - 2014, T. 73, nr 2, s. 234-237
  p-ISSN: 0015-5659
  e-ISSN: 1644-3284
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Tętnica główna


  116/11344
  Autorzy: Monika Homa, Rostyslav Hryniv.
  Tytuł: Comparison and oscillation theorems for singular Sturm-Liouville operators

  ¬ródło: Opuscula Mathematica. - 2014, Vol. 34, nr 1, s. 97-113
  p-ISSN: 1232-9274
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • MSC: 34B24 Sturm-Liouville theory (See also 34Lxx)
 • MSC: 34A36 Discontinuous equations
 • MSC: 34B09 Boundary value problems with an indefinite weigh
 • MSC: 34L40 Particular operators (Dirac, one-dimensional Schrödinger, etc.)

  Adres url:
  Adres url:
  DOI:

  117/11344
  Autorzy: Beata Belina-Tomkiewicz, Mirosław Drozd, Wiesław Guz, Antoni Samojedny, Małgorzata Rałowska, Krzysztof Kosydar.
  Tytuł: Computed tomography in the Emergency Department

  ¬ródło: Polish Journal of Radiology. - 2014, Vol. 79, suppl. 1, s. S23-S27
  p-ISSN: 1733-134X
  e-ISSN: 1899-0967
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Tomografia komputerowa
 • Diagnostyka obrazowa

  Adres url:
  DOI:

  118/11344
  Autorzy: Mariusz Rudy, Katarzyna Róg, Marian Gil, Elżbieta Głodek.
  Tytuł: Consumption of fish and fish products depending on the sex of consumers from podkarpackie province

  ¬ródło: Nauka Przyroda Technologie. - 2014, T. 8, z. 4, nr art. 52
  Uwagi: Tyt. pol.: Spożycie ryb i przetworów rybnych w zależno¶ci od płci konsumentów z województwa podkarpackiego
  p-ISSN: 1897-7820
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ryby - kucharstwo i przetwórstwo
 • Podkarpackie województwo

  Adres url:

  119/11344
  Autorzy: Jacek Kra¶.
  Tytuł: Control powers of the Voivodship Marshal in the tourism sector

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 2, s. 142-151, bibliogr. streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka - marketing
 • Podkarpackie województwo - turystyka
 • Marszałek województwa

  Adres url:

  120/11344
  Autorzy: Kazimierz Jaremczuk, Anna Mazurkiewicz, Anna Molter.
  Tytuł: Cultural determinants of attitudes toward career

  ¬ródło: Management. - 2014, vol. 18, nr 1, s. 301-313
  e-ISSN: 1429-9321
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kariera
 • Kultura organizacyjna

  Adres url:
  DOI:

  121/11344
  Autorzy: Grzegorz Dolata.
  Tytuł: Cyfrowe archiwum profesora Kazimierza Brauna w Pracowni Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego

  ¬ródło: Podkarpackie Studia Biblioteczne. - 2014, nr 3, s. 55-57
  Uwagi: Dok. elektr.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Uniwersytet Rzeszowski - Biblioteka
 • Braun Kazimierz (1936-... ) - twórczo¶ć

  Adres url:

  122/11344
  Autorzy: Marian Gil, Elżbieta Głodek.
  Tytuł: Często¶ć spożycia wybranych Ľródeł tłuszczu w¶ród studentek Uniwersytetu Rzeszowskiego w zależno¶ci od wskaĽnika BMI

  ¬ródło: Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - 2014, R. 47, nr 1, s. 10-17
  p-ISSN: 0365-9445
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Tłuszcze jadalne - badanie
 • Studenci - fizjologia

  Adres url:

  123/11344
  Autorzy: Agnieszka Guzik, Katarzyna Bazarnik-Mucha, Andżelina Wolan-Nieroda.
  Tytuł: Często¶ć występowania i czynniki ryzyka urazów na lekcjach wychowania fizycznego u uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa podkarpackiego
  Tytuł: The frequency of occurrence and risk factors for injuries to primary and junior high schools students from the Podkarpackie Province during Physical Education classes

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 4, s. 355-364, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Urazy - sport
 • Wychowanie fizyczne i kultura fizyczna

  Adres url:

  124/11344
  Autorzy: Joanna Kostecka.
  Tytuł: Czuło¶ć ; Krysi ; Westchnienie trzecie ; Uwikłani w życie

  ¬ródło: Fraza. - 2014, nr 3, s. 134-135
  p-ISSN: 1230-4832
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Poezja polska - 21 w.


  125/11344
  Autorzy: Marta Kawa, Anna Augustyńska-Prejsnar.
  Tytuł: Czynniki decyduj±ce o wyborze produktów tradycyjnych i regionalnych w opinii mieszkańców Podkarpacia

  ¬ródło: Journal of Agribusiness and Rural Development. - 2014, nr 3 (33), s. 51-59, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Factors influencing purchasing decisions for traditional and regional products among residents of the Podkarpacie voivodeship
  p-ISSN: 1899-5241
  e-ISSN: 1899-5272
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Produkt regionalny
 • Podkarpackie województwo
 • Konsumenci (ekon.) - badanie

  Adres url:

  126/11344
  Autorzy: Magdalena Cyrek.
  Tytuł: Czynniki międzywojewódzkiego zróżnicowania udziału zatrudnienia w sektorze usług

  ¬ródło: Oeconomia Copernicana. - 2014, nr 1, s. 117-133
  Uwagi: Tyt. ang.: Factors of interregional differences in a share of service sector in employment
  p-ISSN: 2083-1277
  e-ISSN: 2353-1827
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Usługi - ekonomika
 • Zatrudnienie

  Adres url:
  DOI:

  127/11344
  Autorzy: Agata Pier¶cieniak.
  Tytuł: Czynniki sukcesu struktur współpracy nauki z praktyk±

  ¬ródło: Przedsiębiorczo¶ć i Zarz±dzanie. - 2014, T. 15, z. 10, cz. 2, s. 119-128, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The success factors of collaborative structures between science and practice;Tyt. nr.: Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczo¶ci / red. Łukasz Sułkowski, Marian Walczak, Łukasz Prysiński
  p-ISSN: 1733-2486
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Adres url:

  128/11344
  Autorzy: Dorota Kopeć, Bernadetta Wojtuń-Sikora, Karolina H. Przednowek.
  Tytuł: Dance as a kind of physical activity of children and adolescents

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 3, s. 117-122, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Taniec
 • Dziecko - kultura fizyczna
 • Młodzież - kultura fizyczna

  Adres url:

  129/11344
  Autorzy: Piotr Cyrek.
  Tytuł: Decyzje rekrutacyjne w kreowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego

  ¬ródło: Marketing i Rynek. - 2014, nr 8, s. 823-829, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1231-7853
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kadry - polityka
 • Przedsiębiorstwa małe i ¶rednie - konkurencyjno¶ć
 • Handel detaliczny


  130/11344
  Autorzy: Agnieszka Czech-Rogoyska.
  Tytuł: Denglische Werbesprache - eine Umfrage zum Verstehen von Anglizismen in der deutschen Sprache

  ¬ródło: Modern Management Review. - 2014, vol. 19, nr 3, s. 21-30, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Denglisch in the language of advertising - the survey on the degree of understanding of the anglicisms in german ; Tyt. pol.: Denglisch w języku reklam - ankieta badaj±ca stopień zrozumienia anglicyzmów w języku niemieckim
  p-ISSN: 2300-6366
  e-ISSN: 2353-0758
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: GER
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Język angielski a język niemiecki - słownictwo
 • Język niemiecki - wyrazy obce
 • Reklama - badania

  Adres url:
  DOI:

  131/11344
  Autorzy: Dorota Lizak, Wojciech Czarny.
  Tytuł: Determinants of physical activity in adult population vs. existing recommendations

  ¬ródło: Antropomotoryka. - 2014, Vol. 24, nr 65, s. 47-58, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1731-0652
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Społeczeństwo - kultura fizyczna

  Adres url:
  DOI:

  132/11344
  Autorzy: Paweł Lenik.
  Tytuł: Development directions of basketball in Poland in years 1945-1989

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 3, s. 159-176, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Koszykówka - historia

  Adres url:

  133/11344
  Autorzy: Artur Płonka, Paweł Król.
  Tytuł: Development of ski jumping technique before 1945

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 3, s. 209-222, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Skoki narciarskie - nauczanie i trening
 • Skoki narciarskie - technika

  Adres url:

  134/11344
  Autorzy: Janusz Darocha, Jarosław Homa, Daniel Dudek, Wiesław Guz, Antoni Samojedny.
  Tytuł: Diagnostic imaging of cerebral cavernous angioma - case report and review of the literature

  ¬ródło: Polish Journal of Radiology. - 2014, Vol. 79, suppl. 1, s. S61-S64
  p-ISSN: 1733-134X
  e-ISSN: 1899-0967
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Naczyniaki wczesnodziecięce

  Adres url:
  DOI:

  135/11344
  Autorzy: Agnieszka Kostkiewicz, Wiesław Guz, Andrzej Gołofit, Magdalena Freygant, Krzysztof Terpin, Antoni Samojedny.
  Tytuł: Diagnostic imaging, its role and limitations in the diagnosis of arrhythmogenic right ventricular dysplasia/cardiomyopathy

  ¬ródło: Polish Journal of Radiology. - 2014, Vol. 79, suppl. 1, s. S39-S44
  p-ISSN: 1733-134X
  e-ISSN: 1899-0967
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Diagnostyka obrazowa

  Adres url:
  DOI:

  136/11344
  Autorzy: Piotr Cyrek.
  Tytuł: Diagnoza zasobów ludzkich i perspektywy zatrudnienia w przedsiębiorstwach handlu detalicznego

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarz±dzania, Finansów i Marketingu. - 2014, nr 34, s. 259-271, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1509-0507
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Handel detaliczny
 • Zatrudnienie
 • Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
 • Kadry - zarz±dzanie

  Adres url:

  137/11344
  Autorzy: Teresa Noga, Natalia Kochman, Łukasz Peszek, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Anita Paj±czek.
  Tytuł: Diatoms (Bacillariophyceae) in rivers and streams and on cultivated soils of the Podkarpacie region in the years 2007-2011

  ¬ródło: Journal of Ecological Engineering. - 2014, vol. 15, nr 1, s. 6-25, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2299-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Okrzemki - badanie
 • Podkarpackie województwo
 • Ekologia

  Adres url:
  DOI:

  138/11344
  Autorzy: Maciej Bilek.
  Tytuł: Dietetyka - wybrane zagadnienia. Cz. 4, Dieta podstawowa, ubogoenergetyczna i bogatoresztkowa

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2014, R. 17, nr 1, s. 33-36
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dieta

  Adres url:

  139/11344
  Autorzy: Maciej Bilek.
  Tytuł: Dietetyka - wybrane zagadnienia. Cz. 5, Diety niskotłuszczowa, niskowęglowodanowa, nisko- i wysokobiałkowa

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2014, R. 17, nr 2, s. 37-43
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dieta

  Adres url:

  140/11344
  Autorzy: Maciej Bilek.
  Tytuł: Dietetyka - wybrane zagadnienia. Cz. 6, Diety z modyfikacjami konsystencji i składników mineralnych

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2014, R. 17, nr 3, s. 36-42
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dieta

  Adres url:

  141/11344
  Autorzy: Maciej Bilek.
  Tytuł: Dietetyka - wybrane zagadnienia. Cz. 7, Dieta lekkostrawna

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2014, R. 17, nr 4, s. 40-45
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dieta

  Adres url:

  142/11344
  Autorzy: Maria Kurowska, Piotr Przybylski, Daria Przybylska, Wojciech Przybylski, Jacek Tabarkiewicz.
  Tytuł: Differences in the frequency of overweight and obesity measured by means of body adiposity index (BAI) or body fat percentage (BF p.c.) in 18-year-old students from southeastern Poland

  ¬ródło: Hygeia Public Health. - 2013, nr 3, s. 308-314
  Uwagi: Tyt. pol.: Różnice w często¶ci rozpoznawania nadwagi i otyło¶ci przy zastosowaniu wskaĽnika otłuszczenia ciała (BAI) oraz odsetka tkanki tłuszczowej (BF proc.) u 18-letnich uczniów z południowo-wschodniej Polski
  p-ISSN: 1509-1945
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Otyło¶ć
 • Młodzież - zdrowotno¶ć

  Adres url:

  143/11344
  Autorzy: Anna Mazur-Rylska, Wojciech Czarny, Marta Niewczas.
  Tytuł: Distribution of changes in the center of pressure position in the frontal plane in healthy children and in children with mild mental disability participating in 10-week equestrian classes

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 217-225, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dziecko - zdrowotno¶ć
 • Jazda konna
 • Hipoterapia
 • Dziecko upo¶ledzone - rozwój psychofizyczny

  Adres url:

  144/11344
  Autorzy: Alicja Markuszewska-Kuczyńska, Cecilia Bjorkvall, Fryderyk Lorenz, Grazina Kleinotiene, Monika Klimkowska, Maciej Machaczka.
  Tytuł: Długotrwała pancytopenia po chemioterapii jako objaw demaskuj±cy chorobę Gauchera u pacjentki z rakiem płuca

  ¬ródło: Acta Haematologica Polonica. - 2014, nr 3, s. 294-300, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Long-lasting pancytopenia after chemotherapy as a disclosing symptom of Gaucher disease in a patient with lung cancer
  p-ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Chemioterapia
 • Płuca - nowotwory
 • Choroba Gauchera


  145/11344
  Autorzy: Kazimierz Cyran.
  Tytuł: Dochód jako czynnik różnicuj±cy zachowania konsumentów na rynku żywno¶ci (na przykładzie mieszkańców województwa podkarpackiego)

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 38, s. 365-376, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. zeszytu: W kierunku zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Konsumenci (ekon.) - badanie
 • Podkarpackie województwo - socjologia

  Adres url:

  146/11344
  Autorzy: Elżbieta Borowiec-Domka, Edyta Barna¶.
  Tytuł: Dostępno¶ć do badań cytologicznych i mammograficznych w województwie podkarpackim w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka szyjki macicy i raka piersi
  Tytuł: Availability of Pap Tests and Mammography in the Podkarpacie Province Provided Within the Framework of Population-Based Breast and Cervical Cancer Screening

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 3, s. 232-237, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sutki - nowotwory - diagnostyka
 • Szyjka macicy - nowotwory - diagnostyka

  Adres url:

  147/11344
  Autorzy: Grażyna Ryba.
  Tytuł: Droga krzyżowa. Przestrzeń sakralna i sakralizacja przestrzeni we współczesnych realizacjach rzeĽbiarskich
  Tytuł: Stations of the Cross. The sacred space and space sacralisation in the context of modern sculptural achievements

  ¬ródło: Sacrum et Decorum : materiały i studia z historii polskiej sztuki sakralnej. - 2014, R. 7, s. 36-62
  Uwagi: Tekst równol. pol., ang.
  p-ISSN: 1689-5010
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sztuka sakralna
 • RzeĽba polska


  148/11344
  Autorzy: Krzysztof Krupa.
  Tytuł: Dydaktyczne obrazy dynamiczne w kształtowaniu rozumienia parametrów elementów i układów elektronicznych

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 536-541, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Elektronika - nauczanie


  149/11344
  Autorzy: Krystyna Mihułka.
  Tytuł: Dylematy współczesnej glottodydaktyki : język - kultura, interlingwalizm - interkulturowo¶ć

  ¬ródło: Języki Obce w Szkole. - 2014, nr 3, s. 78-87
  p-ISSN: 0446-7965
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Języki - nauczanie

  Adres url:

  150/11344
  Autorzy: Agnieszka Jarmuziewicz, Sławomir Snela, Arkadiusz Bielecki, Joanna Dudek, Katarzyna Bazarnik-Mucha.
  Tytuł: Dynamics of the increase in strength and girth of quadriceps muscle after the reconstruction of anterior cruciate ligament

  ¬ródło: Polish Orthopedics and Traumatology. - 2014, vol. 79, s. 71-76, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0009-479X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Więzadła stawu kolanowego - urazy
 • Kolano - mechanika

  Adres url:

  151/11344
  Autorzy: Mariola Garczyńska, Joanna Kostecka.
  Tytuł: Dynamika muchówek ziemiórkowatych (Sciaridae) na odpadach organicznych w skrzynce ekologicznej w laboratorium

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 17, s. 31-36, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ziemiórki - biologia
 • Odpady organiczne
 • Dżdżownice - hodowla

  Adres url:

  152/11344
  Autorzy: Radosław Grabowski.
  Tytuł: Dysfunkcjonalno¶ć stosowanej klasyfikacji konstytucji ze względu na tryb ich zmiany na przykładzie współczesnych państw europejskich

  ¬ródło: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2014, T. 31, s. 567-580, streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. T. 31: Studia ustrojoznawcze : księga jubileuszowa profesora Andrzeja Pułło / pod red. Andrzeja Szmyta
  p-ISSN: 1734-5669
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Konstytucja
 • Europa - konstytucje

  Adres url:

  153/11344
  Autorzy: Łukasz Maciura.
  Tytuł: Dyskretyzacja z nadzorem tablic danych przy użyciu wielordzeniowego procesora karty graficznej (GPU)

  ¬ródło: Przegl±d Elektrotechniczny. - 2014, R. 90, nr 5, s. 114-117
  Uwagi: Tyt. ang.: Supervised discretization of data arrays using multicore GPU
  p-ISSN: 0033-2097
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bioinformatyka

  Adres url:
  DOI:

  154/11344
  Autorzy: Agata Ludera-Ruszel.
  Tytuł: Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawno¶ć w zakresie dostępu do zatrudnienia

  ¬ródło: Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2014, nr 8, s. 21-26
  p-ISSN: 0032-6186
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dyskryminacja
 • Niepełnosprawni - praca


  155/11344
  Autorzy: Mieczysław Janowski.
  Tytuł: Dyskusyjna równo¶ć w wyborach do organów stanowi±cych jednostek samorz±du terytorialnego

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2014, z. 14, s. 189-195, streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d terytorialny
 • Wybory samorz±dowe

  Adres url:

  156/11344
  Autorzy: Piotr Cyrek.
  Tytuł: Dysproporcje w poziomie oferty handlowej w województwie podkarpackim. Czę¶ć II. Ocena zakresu asortymentowego placówek handlu detalicznego

  ¬ródło: Handel Wewnętrzny. - 2014, nr 1, s. 48-59
  p-ISSN: 0438-5403
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Handel detaliczny
 • Podkarpackie województwo - gospodarka


  157/11344
  Autorzy: Katarzyna Kłosowska-Lasek.
  Tytuł: Działania informacyjno-edukacyjne powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów

  ¬ródło: Samorz±d Terytorialny. - 2014, nr 3, s. 43-56, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0867-4973
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d terytorialny
 • Miejski Rzecznik Konsumentów


  158/11344
  Autorzy: Teresa Noga, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Anita Paj±czek, Natalia Kochman, Łukasz Peszek.
  Tytuł: Ecological assessment of the San river water quality on the area of the san valley landscape park

  ¬ródło: Journal of Ecological Engineering. - 2014, Vol. 15, nr 4, s. 12-22, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2081-139X
  e-ISSN: 2299-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ekologia
 • Okrzemki - badanie

  Adres url:

  159/11344
  Autorzy: Aleksander Piecuch.
  Tytuł: Edukacja coraz bardziej mobilna

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 2, s. 32-41, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 2 : Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Edukacja - rozwój
 • Technologia informacyjna


  160/11344
  Autorzy: Tadeusz Półchłopek.
  Tytuł: Edukacja czytelnicza i medialna w pracy nauczyciela

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka. - 2014, Z. 9, s. 119-130, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-0484
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Edukacja medialna
 • Język polski - nauczanie
 • Czytelnictwo


  161/11344
  Autorzy: Waldemar Furmanek.
  Tytuł: Edukacja zawodowa a przemiany cywilizacyjne

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 157-167, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Edukacja
 • Zawód
 • Praca - socjologia
 • Społeczeństwo informacyjne


  162/11344
  Autorzy: Maria Zadarko-Domaradzka, Piotr Matłosz, Krzysztof Warchoł.
  Tytuł: Edukacja zdrowotna w szkolnej praktyce procesu wychowania fizycznego

  ¬ródło: Problemy Higieny i Epidemiologii. - 2014, Vol. 95, nr 3, s. 673-678, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1895-4316
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Edukacja zdrowotna
 • Nauczyciele wychowania fizycznego
 • Wychowanie fizyczne i kultura fizyczna - nauczanie

  Adres url:

  163/11344
  Autorzy: Bogdan Ludwiczak.
  Tytuł: Efektywno¶ć wydatków powiatów wschodniego regionu Polski w latach 2008–2012

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, Z. 40, s. 125-136, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d terytorialny - finanse
 • Polska Wschodnia - finanse

  Adres url:

  164/11344
  Autorzy: Wojciech Czarny, Wojciech Bajorek, Paweł Król, Marian Rzepko, Gabriel Bobula, Paulina Hałoń.
  Tytuł: Effect of strength on serving effectiveness in volleyball

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 1, s. 31-37
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Siatkówka (sport) - nauczanie i trening

  Adres url:

  165/11344
  Autorzy: Dorota Bobrecka-Jamro, Wacław Jarecki.
  Tytuł: Effect of the sowing date on the size and quality of the seed yield of the yellow lupine (Lupinus luteus L.)

  ¬ródło: Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura. - 2014, Z. 13 (2), s. 13-22
  Uwagi: Tyt. pol.: Wpływ terminu siewu na wielko¶ć i jako¶ć plonu nasion łubinu żółtego (Lupinus luteus L.)
  p-ISSN: 1644-0625
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Łubin żółty - uprawa

  Adres url:

  166/11344
  Autorzy: Adam Czudec.
  Tytuł: Ekonomiczne, ¶rodowiskowe i społeczne funkcje drobnych gospodarstw rolnych

  ¬ródło: Wie¶ i Rolnictwo. - 2014, nr 2, s. 123-143, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The economic, environmental and social functions of small farms
  p-ISSN: 0137-1673
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gospodarstwo rolne - ekonomika
 • Gospodarstwo rolne - socjologia

  Adres url:

  167/11344
  Autorzy: Roman Chorób.
  Tytuł: Ekspansja innowacyjnych struktur integracyjnych w kontek¶cie kreatywno¶ci i konkurencyjno¶ci

  ¬ródło: Przedsiębiorczo¶ć i Zarz±dzanie. - 2014, T. 15, z. 10, cz. 2, s. 9-18, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The expansion of innovative integration structures in the context of creativity and competitiveness;Tyt. nr.: Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczo¶ci / red. Łukasz Sułkowski, Marian Walczak, Łukasz Prysiński
  p-ISSN: 1733-2486
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Innowacje
 • Konkurencja

  Adres url:

  168/11344
  Autorzy: Ireneusz Stefaniuk, Iwona Rogalska, Andrzej Suchocki, Marek Berkowski, Bogumił Cieniek, Piotr Potera.
  Tytuł: Electron paramagnetic resonance studies of manganese and cobalt ions in YAlO3 crystals

  ¬ródło: Optica Applicata. - 2014, vol. 44, no. 1, s. 113-121
  p-ISSN: 0078-5466
  e-ISSN: 1899-7015
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Fizyka

  Adres url:
  DOI:

  169/11344
  Autorzy: Jolanta Kluz-Zawadzka, Anna Hartman-Ksycińska, Bogumił Lewandowski.
  Tytuł: Emergent management of scorpion sting

  ¬ródło: Przegl±d Epidemiologiczny. - 2014, vol. 68, nr 4, s. 685-688, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0033-2100
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Adres url:

  170/11344
  Autorzy: Paweł Fr±czek.
  Tytuł: Energetyka j±drowa a modernizacja sektora energii w Polsce

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 37, s. 344-354, Bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Energia j±drowa


  171/11344
  Autorzy: Paweł Krutys, Tadeusz Kwater, Ewa Żesławska, Robert Pękala.
  Tytuł: Estymacja stanu z nieci±głymi pomiarami dla modelu matematycznego opisanego równaniami różniczkowymi typu hiperbolicznego

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 605-610, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Modele matematyczne
 • Równania różniczkowe - stosowanie


  172/11344
  Autorzy: Oksana Weretiuk.
  Tytuł: European identity and national identity in the prose of the Polish-Ukrainian borderland named Galicia

  ¬ródło: Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Literatura i Kultura. - 2014, s. 107-119, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2081-9048
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Galicja - literatura polska


  173/11344
  Autorzy: Dominik Szczepański.
  Tytuł: European Parliament elections in Poland in 2014

  ¬ródło: Political Preferences. - 2014, nr 9, s. 97-110, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-327X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Parlament Europejski
 • Integracja europejska
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 r.

  Adres url:

  174/11344
  Autorzy: Justyna Drzał-Grabiec, Aleksandra Truszczyńska.
  Tytuł: Evaluation of selected postural parameters in children who practice kyokushin karate

  ¬ródło: Biomedical Human Kinetics. - 2014, Vol. 6, iss. 1, s. 69-73, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2080-2234
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Postawa ciała
 • Dziecko - kultura fizyczna
 • Karate

  Adres url:
  DOI:

  175/11344
  Autorzy: Sławomir Drozd, Paweł Król, Michał Sarna, Kamil Król, Bartłomiej Czarnota, Marian Rzepko.
  Tytuł: Evaluation of the ability to keep the balance in ski training of students of the Rzeszów university

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 234-242, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Narciarstwo - nauczanie i trening
 • Studenci - kultura fizyczna

  Adres url:

  176/11344
  Autorzy: Artur Płonka, Paweł Król.
  Tytuł: Evolution of the technique in ski jumps in 1945-1992

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 3, s. 201-208, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Skoki narciarskie - nauczanie i trening
 • Skoki narciarskie - technika

  Adres url:

  177/11344
  Autorzy: Tomasz Koziełło.
  Tytuł: Ewolucja politycznej relewancji Ligi Polskich Rodzin (2001-2010)

  ¬ródło: Polityka i Społeczeństwo. - 2014, nr 3(12), s. 45-57, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1732-9639
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Partie polityczne - Polska
 • Partie polityczne - socjologia


  178/11344
  Autorzy: Teresa Noga, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Anita Paj±czek, Łukasz Peszek, Natalia Kochman.
  Tytuł: Expansion of didymosphenia geminata (Lyngbe) M. Schmidt (Bacillariophyceae) in running Waters in S-E Poland : new records in the Podkarpacie Region

  ¬ródło: Journal of Ecological Engineering. - 2014, vol. 15, nr 2, s. 31-39, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2299-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ekologia

  Adres url:
  DOI:

  179/11344
  Autorzy: Jerzy Michalczuk.
  Tytuł: Expansion of the syrian woodpecker Dendrocopos syriacus in Europe and Western Asia

  ¬ródło: Ornis Polonica. - 2014, vol. 55, z. 3, s. 149-161, bibliogr., streszcz. ang., pol
  Uwagi: Tyt. pol.: Ekspansja dzięcioła białoszyjego Dendrocopossyriacus w Europie i Azji Zachodniej
  p-ISSN: 2081-9706
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dzięcioł białoszyi

  Adres url:

  180/11344
  Autorzy: Anna Jacek.
  Tytuł: Extrajudicial ways of compensating for medical damage in Poland

  ¬ródło: Progress in Health Sciences. - 2014, Vol. 4, no. 1, s. 200-210
  p-ISSN: 2083-1617
  e-ISSN: 2083-6260
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Medycyna - błędy
 • Medycyna - prawo

  Adres url:

  181/11344
  Autorzy: Natalia Gryń.
  Tytuł: Fala brytyjskiej muzyki punkowej w latach 1976-1978 w ¶wietle założeń młodzieżowych ruchów kontestacyjnych

  ¬ródło: Zeszyty Historyczne Semper Fidelis. - 2014, nr 1 (7), s. 92-108
  p-ISSN: 1689-9709
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Punk rock - historia - Wielka Brytania


  182/11344
  Autorzy: Dorota Owsianik, Karolina Statek.
  Tytuł: Farmakoterapia otyło¶ci - więcej zagrożeń niż korzy¶ci
  Tytuł: Pharmacotherapy of obesity - more risks than benefits

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 3, s. 275-288, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Otyło¶ć - leczenie

  Adres url:

  183/11344
  Autorzy: Grzegorz Maroń.
  Tytuł: Feministyczna jurysprudencja jako współczesna szkoła prawnicza

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2014, z. 14, s. 87-111, streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Feminizm
 • Prawo - teoria

  Adres url:

  184/11344
  Autorzy: Łukasz Godek, Jarosław Herbert, Maciej ¦liż.
  Tytuł: Fitness as a healthy lifestyle among inhabitants from Rzeszow

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 1, s. 79-89
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Fitness

  Adres url:

  185/11344
  Autorzy: Justyna Zych, Anna Szczęch, Jarosław Herbert.
  Tytuł: Forms of spending free time by eldery in city of Rzeszów

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 3, s. 151-158, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ludzie starzy - kultura fizyczna
 • Czas wolny od pracy

  Adres url:

  186/11344
  Autorzy: Elżbieta Rokosz-Piejko.
  Tytuł: George Eliot's Middlemarch (1994) as an example of the British classic television serial of the 1990s

  ¬ródło: Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Literatura i Kultura. - 2014, s. 95-106, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2081-9048
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Eliot George (1819-1880)


  187/11344
  Autorzy: Sławomir Jandzi¶, Ewa Puszczałowska-Lizis, Marek Kiljański.
  Tytuł: Gimnastyka lecznicza w działalno¶ci zakładów gimnastycznych na ziemiach polskich przed 1914 r.
  Tytuł: Healing gymnastics in activity of gymnastic units on Polish land before 1914

  ¬ródło: Fizjoterapia Polska = Polish Journal of Physiotherapy. - 2014, vol. 14, nr 1, s. 74-84, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1642-0136
  e-ISSN: 2084-4328
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gimnastyka lecznicza
 • Rehabilitacja (med.) - historia


  188/11344
  Autorzy: Monika Klejnowska.
  Tytuł: Glosa do postanowienia S±du Najwyższego z 5 VI 2012 r. IV KK 22/12, OSNKW 2012, z. 11, poz. 115

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2014, z. 14, s. 199-211, streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Adres url:

  189/11344
  Autorzy: Anna Żarska.
  Tytuł: Gnev i ego vyraženie na rodnom i inostrannom âzykah (na materiale vyskazyvanij pol'skih i russkih studentov)

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Glottodydaktyka. - 2014, nr 6, s. 173-178, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-0484
  e-ISSN: 2084-4816
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: RUS
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Uczucia - język
 • Gniew - język
 • Język rosyjski - słownictwo
 • Język polski - słownictwo

  Adres url:

  190/11344
  Autorzy: Joanna Kostecka, Justyna Koc-Jurczyk, Katarzyna Brudzisz.
  Tytuł: Gospodarka odpadami w Polsce i Unii Europejskiej w ostatnich latach

  ¬ródło: Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony ¦rodowiska = Archives od Waste Management and Environmental Protection. - 2014, vol. 16, iss. 1, s. 1-10
  Uwagi: Tyt. ang.: Waste management in Poland and European Union
  p-ISSN: 1733-4381
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Odpady - gospodarka - Polska
 • Odpady - gospodarka - kraje Unii Europejskiej

  Adres url:

  191/11344
  Autorzy: Jadwiga Lechowska, Marta Pisarek, Magdalena Wilk.
  Tytuł: Gospodarowanie odpadami organicznymi pochodz±cymi z produkcji zwierzęcej na terenie gminy Głogów Małopolski

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 17, s. 55-60, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Odpady organiczne
 • Odpady - technologia
 • Głogów Małopolski (woj. podkarpackie) - gospodarka

  Adres url:

  192/11344
  Autorzy: Ewa Stompor-Chrzan, Marta Pisarek, Marta Gargała, Aleksandra W±sowicz-Duch.
  Tytuł: Grass Lawns and Ornamental Grasses in the Urban Greenery of the City of Rzeszów
  Tytuł: Powierzchnie trawiaste i trawy ozdobne w zieleni miejskiej Rzeszowa

  ¬ródło: Architektura Krajobrazu. - 2014, nr 3, s. 18-27, bibliogr., streszc.ang., pol.
  Uwagi: Tyt. nr. 3: Zieleń osiedlowa
  p-ISSN: 1641-5159
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rzeszów (woj. podkarpackie) - flora i fauna

  Adres url:

  193/11344
  Autorzy: Łukasz Łuczaj, Piotr Köhler.
  Tytuł: Grzyby w ankiecie Józefa Rostafińskiego (1850-1928) ogłoszonej w 1883 r.

  ¬ródło: Etnobiologia Polska. - 2014, vol. 4, s. 7-54
  Uwagi: Tyt. ang.: Mushrooms in Józef Rostafiński's (1850-1928) questionnaire from 1883
  p-ISSN: 2083-6228
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ro¶liny - etnografia
 • Rostafiński Józef (1850-1928)

  Adres url:

  194/11344
  Autorzy: Bożena Sowa.
  Tytuł: Harmonizacja podatku akcyzowego jako istotny czynnik integracji gospodarczej

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 37, s. 454-477, Bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Akcyza - prawo


  195/11344
  Autorzy: Agata Rzeszutko-Polak, Joanna Piech.
  Tytuł: Health tourism in the activities of naturopathy centers and sanatoriums in Krasnobrod and Horyniec-Zdroj up to 2004

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 188-193, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka - wpływ na zdrowie
 • Leczenie - metody niekonwencjonalne
 • Sanatoria - Polska
 • Horyniec-Zdrój (woj. podkarpackie) - służba zdrowia
 • Krasnobród (woj. lubelskie)

  Adres url:

  196/11344
  Autorzy: Zbigniew W. Czerniakowski, Tomasz Olbrycht.
  Tytuł: Historic Rzeszów parks as a mainstay of precious invertebrates

  ¬ródło: Czasopismo Techniczne. Architektura. - 2014, R. 111, z. 6-A, s. 149-156, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Zabytkowe parki Rzeszowa jako ostoja cennych bezkręgowców
  p-ISSN: 1897-6271
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Parki i ogrody
 • Rzeszów (woj. podkarpackie) - flora i fauna
 • Bezkręgowce

  Adres url:

  197/11344
  Autorzy: Małgorzata Janusz, Dagmara S±decka, Aneta Rejman.
  Tytuł: History of the s/y Rzeszowiak yacht (2000-2012)

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 179-187, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Żeglarstwo - historia

  Adres url:

  198/11344
  Autorzy: Agnieszka Podolak-Machowska, Joanna Kostecka.
  Tytuł: Hodowla rozwielitek (Daphnia Sp.) w laboratorium

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 17, s. 83-90, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rozwielitka - badanie

  Adres url:

  199/11344
  Autorzy: Zbigniew Rykiel.
  Tytuł: Humanistyka i semiperyferializacja

  ¬ródło: Przestrzeń Społeczna = Social Space. - 2014, nr 7, s. 7-28
  p-ISSN: 2084-7696
  e-ISSN: 2084-1558
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Humanizm (postawa) - filozofia

  Adres url:

  200/11344
  Autorzy: Zbigniew Rykiel.
  Tytuł: Humanities vs semi-peripherialisation

  ¬ródło: Przestrzeń Społeczna = Social Space. - 2014, nr 7, s. 29-50
  p-ISSN: 2084-7696
  e-ISSN: 2084-1558
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Adres url:

  201/11344
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: IASI - meeting place for people and ideas study of the scientific trip

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 2, s. 191-196, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka - socjologia
 • Turystyka - konferencje

  Adres url:

  202/11344
  Autorzy: Robert Krasowski, Waldemar Nadolski, Paweł Król.
  Tytuł: Ice-skating in Lviv in 1869-1899

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 2, s. 238-249, streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Lwów (Ukraina) - sport - historia
 • Łyżwiarstwo figurowe - 19 w.

  Adres url:

  203/11344
  Autorzy: Wojciech Kozioł.
  Tytuł: Identyfikacja czynników ekonomicznych oddziałuj±cych na dynamikę populacji ludzkiej

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 38, s. 240-252, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. zeszytu: W kierunku zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kapitał społeczny
 • Dochody indywidualne
 • Rynek pracy
 • Siła robocza

  Adres url:

  204/11344
  Autorzy: Eugeniusz Moczuk, Karol Bajda, Natalia Zdeb.
  Tytuł: Ile bezrobotnego jest w bezrobotnym? Prawno-socjologiczna analiza pojęcia bezrobotnego w przepisach polskiego prawa

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2014, z. 14, s. 112-128, streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bezrobocie - socjologia
 • Bezrobocie - prawo

  Adres url:

  205/11344
  Autorzy: Dorota Ozga, Marek Wojtaszek, Aleksandra Gutysz-Wojnicka, Mariusz Bester, Elżbieta Mach-Lichota.
  Tytuł: Illness acceptance of patients from the pain treatment clinic

  ¬ródło: Przedsiębiorczo¶ć i Zarz±dzanie. - 2014, T. 15, z. 12, cz. 2, s. 19-29
  p-ISSN: 1733-2486
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ból - zapobieganie i leczenie


  206/11344
  Autorzy: Marian Rzepko, Sławomir Drozd, Paweł Król, Wojciech Bajorek, Wojciech Czarny, Wiesław Błach, Antonio Francisco Almeida Cardoso.
  Tytuł: Importance of visualization to postural stability in amateur boxers

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2014, Vol. 14, no. 1-4, s. 195-200, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. w j. pol.: Znaczenie wizualizacji w stabilno¶ci postawy osób trenuj±cych boks amatorski ; W wersji elektr. Vol. 14, no. 2, s. 23-28
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Postawa ciała
 • Boks

  DOI:

  207/11344
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski, Wiesław Wajs, Antonio Vences Brito.
  Tytuł: Improving the movements of basic karate techniques with the use of motion capture and mathematical modeling. The concept of a research project

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2014, Vol. 14, no. 1-4, s. 80-94, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. w j. pol.: Poprawa ruchów podstawowych technik karate z pomoc± rejestrowania ruchu i modelowania matematycznego. Koncepcja projektu badawczego ; W wersji elektr. Vol. 14, no. 1, s. 39-53
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Karate
 • Biomechanika


  208/11344
  Autorzy: Stanisław Wła¶niewski, Janina Kaniuczak, Edmund Hajduk, Małgorzata Nazarkiewicz.
  Tytuł: Influence of liming and mineral fertilization on the copper content in grain of spring barley (Hordeum vulgare L.) and winter wheat (Triticum aestivum L.) cultivated on loessial soil

  ¬ródło: Journal of Elementology. - 2014, vol. 19, nr 3, s. 821-832, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Wpływ wapnowania i nawożenia mineralnego na zawarto¶ć miedzi w ziarnie jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.) i pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.) uprawianych na glebie lessowej
  p-ISSN: 1644-2296
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jęczmień jary - nawożenie
 • Pszenica ozima - nawożenie

  Adres url:
  DOI:

  209/11344
  Autorzy: Mariusz D±browski.
  Tytuł: Inhibitor DPP-4 jako terapia dodana w niewyrównanej cukrzycy typu 2 leczonej wielokrotnymi wstrzyknięciami insuliny

  ¬ródło: Diabetologia Kliniczna. - 2014, T. 3, nr 3, s. 125-130
  p-ISSN: 2084-4441
  e-ISSN: 2299-2529
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cukrzyca typu II


  210/11344
  Autorzy: Beata Szluz.
  Tytuł: Innovative approaches, forms and methods of modern social work

  ¬ródło: Społeczeństwo i Rodzina. - 2014, nr 2, s. 52-62
  Uwagi: Tyt. pol.: Innowacyjne podej¶cia, formy i metody we współczesnej pracy socjalnej
  p-ISSN: 1734-6614
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Opieka społeczna - metody


  211/11344
  Autorzy: Grzegorz Pastuszko.
  Tytuł: Instytucja konstruktywnego wotum nieufno¶ci w systemach ustrojowych państw europejskich - analiza prawno-porównawcza

  ¬ródło: Przegl±d Sejmowy. - 2014, nr 3, s. 29-42
  p-ISSN: 1230-5502
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo parlamentarne
 • Prawo państwowe
 • Państwo - ustrój

  Adres url:

  212/11344
  Autorzy: Grzegorz Maroń.
  Tytuł: Instytucja Marszałka Seniora Sejmu w polskim porz±dku prawnym

  ¬ródło: Polityka i Społeczeństwo. - 2014, nr 2(12), s. 5-24, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1732-9639
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Marszałek sejmu
 • Prawo parlamentarne - Polska


  213/11344
  Autorzy: Grzegorz Maroń.
  Tytuł: Instytucja ¶lubowania radnego jednostki samorz±du terytorialnego w polskim porz±dku prawnym

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Publicznego. - 2014, nr 11, s. 64-80
  p-ISSN: 1896-8996
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d terytorialny - prawo
 • Przysięga - prawo
 • Radni - prawo


  214/11344
  Autorzy: Grzegorz Maroń.
  Tytuł: Instytucja ¶lubowania wójta w polskim porz±dku prawnym

  ¬ródło: Samorz±d Terytorialny. - 2014, nr 7-8, s. 129-140
  p-ISSN: 0867-4973
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wójt - prawo
 • Przysięga - prawo


  215/11344
  Autorzy: Agnieszka Pawłowska, Anna Kołomycew.
  Tytuł: Instytucjonalizacja partnerstw sektorowych w województwie podkarpackim

  ¬ródło: Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne. - 2014, Vol. 43, s. 192-211
  p-ISSN: 1505-2192
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Partnerstwo lokalne
 • Podkarpackie województwo - rolnictwo

  Adres url:

  216/11344
  Autorzy: Damian S. Pyrkosz.
  Tytuł: Integrating culture into (Sustainable) development - values, implications and dilemmas

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 38, s. 57-73, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. zeszytu: W kierunku zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kultura a gospodarka
 • Rozwój społeczny
 • Rozwój gospodarczy

  Adres url:

  217/11344
  Autorzy: Mirosław Dymon.
  Tytuł: Intensywno¶ć przeżywania stresu wykonawczego a poziom interpretacji utworów muzycznych

  ¬ródło: Studia Muzyczno-Edukacyjne. - 2013, Vol. 1, nr 1, s. 49-66, bibliogr., streszcz. pol. ang.
  p-ISSN: 2353-7671
  e-ISSN: 2353-768X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL

  218/11344
  Autorzy: Aleksandra Grenda, Agata Leońska-Duniec, Mariusz Kaczmarczyk, Krzysztof Ficek, Paweł Król, Paweł Cięszczyk, Piotr Żmijewski.
  Tytuł: Interaction between ACE I/D and ACTN3 R557X polymorphisms in Polish competitive swimmers

  ¬ródło: Journal of Human Kinetics. - 2014, vol. 42, p. 127-136 
  p-ISSN: 1640-5544
  e-ISSN: 1899-7562
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.698
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pływanie

  Adres url:
  DOI:

  219/11344
  Autorzy: Agnieszka Fus, Łukasz Kopacz, Zdzisław Wawrzyniak.
  Tytuł: Interkulturelle Merkmale von Fernsehnachrichten

  ¬ródło: Germanica Wratislaviensia. - 2014, nr 139, s. 153-164
  p-ISSN: 0435-5865
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: GER
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Telewizyjne programy informacyjne
 • Edukacja międzykulturowa


  220/11344
  Autorzy: Adrian Uljasz.
  Tytuł: Internet jako pomoc w pracy z niepełnosprawnym odbiorc± usług bibliotecznych

  ¬ródło: Poradnik Bibliotekarza. - 2014, nr 4, s. 37-38
  p-ISSN: 0032-4752
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Internet - stosowanie
 • Niepełnosprawni - socjologia


  221/11344
  Autorzy: Joanna Skręt-Magierło, Edyta Barna¶, Barbara Sęk-Kłębukowska, Jakub Nicpoń, Grzegorz Kloc.
  Tytuł: Intracranial hematoma as the cause of headache after subarachnoid anesthesia for cesarean section-a case report

  ¬ródło: Ginekologia Polska. - 2014, Vol. 85, iss. 1, s. 58-61, bibliogr., abstr.
  p-ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Znieczulanie - powikłania
 • Krwiak


  222/11344
  Autorzy: Tadeusz Kwater, Ewa Żesławska, Paweł Krutys.
  Tytuł: Jako¶ć estymacji stanu z ci±głymi pomiarami dla modelu zanieczyszczonej rzeki

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 611-616, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Modele matematyczne
 • Równania różniczkowe


  223/11344
  Autorzy: Aleksander Piecuch.
  Tytuł: Jako¶ć kształcenia a cyfrowa edukacja

  ¬ródło: Dydaktyka Informatyki. - 2014, nr 9, s. 91-103, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2083-3156
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technologia informacyjna
 • Edukacja


  224/11344
  Autorzy: Bożenna Karczmarek-Borowska, Maria Pelc, Ewa Rabiej, Monika Gr±dalska-Lampart.
  Tytuł: Jako¶ć życia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca poddanych chemioterapii
  Tytuł: The quality of life of non-small cell lung cancer patients treated with chemotherapy

  ¬ródło: Pneumonologia i Alergologia Polska. - 2014, Vol. 82, iss. 4, s. 349-357, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Płuca - nowotwory
 • Chemioterapia
 • Jako¶ć życia

  DOI:

  225/11344
  Autorzy: Rolandas Petkrvičius, Joanna Typek, Maciej Bilek.
  Tytuł: Jan Kazimierz Muszyński (1884-1957) prekursorem badań etnobotanicznych na Litwie

  ¬ródło: Etnobiologia Polska. - 2014, vol. 4, s. 55-82, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Jan Kazimierz Muszyński (1884-1957): a pioneer of ethnobotanical studies in Lithuania
  p-ISSN: 2083-6228
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Muszyński Jan Kazimierz (1884-1957)
 • Botanika - biografie

  Adres url:

  226/11344
  Autorzy: Alicja Jakubowska-Ożóg.
  Tytuł: Janusz Szuber - poeta Podkarpacia

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka. - 2014, Z. 9, s. 47-55, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-0484
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Szuber Janusz (1947-...)
 • Poezja polska - 20-21 w.


  227/11344
  Autorzy: Waldemar Nadolski, Robert Krasowski, Iwona Pezdan-¦liż, Marta Przydział.
  Tytuł: Jewish accommodations of summer and winter tourism in the interwar period

  ¬ródło: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna. - 2014, T. 13, nr 2, s. 45-54, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1505-4241
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka

  Adres url:
  DOI:

  228/11344
  Autorzy: Katarzyna Garwol.
  Tytuł: Język Internetu i SMS-a zagrożeniem dla stylistyki języka polskiego

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 2, s. 322-327, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 2 : Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Internet - język


  229/11344
  Autorzy: Jolanta Kononowicz-Kur.
  Tytuł: Kalina v slavânskoj kul'ture i nomenklature

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Glottodydaktyka. - 2014, nr 6, s. 51-59, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-0484
  e-ISSN: 2084-4816
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: RUS
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Słowianie - kultura
 • Język rosyjski

  Adres url:

  230/11344
  Autorzy: Marta Gargała, Lech Lichołai, Marta Pisarek.
  Tytuł: Kierunki przekształceń rynków małych miast Podkarpacia wynikaj±ce z nowych trendów gospodarowania przestrzeni±

  ¬ródło: Problemy Ekologii Krajobrazu. - 2014, Vol. 36, s. 59-70
  p-ISSN: 1899-3850
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Miasta - inwestycje
 • Zagospodarowanie przestrzenne


  231/11344
  Autorzy: Rafał Łukasiewicz.
  Tytuł: Kilka uwag na temat procedury przysposobienia zagranicznego

  ¬ródło: Roczniki Nauk Prawnych. - 2014, t. 24, nr 4, s. 89-108
  p-ISSN: 1507-7896
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Adopcja - prawo


  232/11344
  Autorzy: Grzegorz A. Kleparski.
  Tytuł: Kilka uwag o języku specjalnej troski : historyczny kosmopolityzm i współczesny ekspansjonizm języka angielskiego

  ¬ródło: Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Językoznawstwo. - 2014, s. 5-13, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2081-903X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Język angielski
 • Językoznawstwo


  233/11344
  Autorzy: Stanisław Cieszkowski.
  Tytuł: Kinetics of development of selected motor capacity of children aged 8-18 years covered sports training personnel within the Podkarpackie province

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 3, s. 24-29, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dziecko - kultura fizyczna
 • Młodzież - kultura fizyczna
 • Podkarpackie województwo - kultura fizyczna

  Adres url:

  234/11344
  Autorzy: Waldemar Lib.
  Tytuł: Kompetencje komunikacyjne uczniów kończ±cych szkołę podstawow± w zakresie pojęć technicznych

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 69-80, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technika - nauczanie
 • Technika - terminologia
 • Młodzież szkolna - wychowanie


  235/11344
  Autorzy: Małgorzata Zaborniak-Sobczak, Katarzyna Walicka-Cupry¶, Agnieszka Ćwirlej-Sozańska, Justyna Drzał-Grabiec, Aleksandra Truszczyńska.
  Tytuł: Kompetencje społeczne fizjoterapeutów : wyniki badań pilotażowych

  ¬ródło: Postępy Rehabilitacji = Advances in Rehabilitation. - 2014, T. 28, nr 2, s. 5-12, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. w jęz. ang.: Social competence of physiotherapists : preliminary report
  p-ISSN: 0860-6161
  e-ISSN: 1734-4948
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Fizjoterapeuci


  236/11344
  Autorzy: Łukasz Maciura, Piotr Lasek, Anna Iwanicka-Maciura.
  Tytuł: Koncepcja systemu telemedycznego z komunikacj± głosow± służ±cego do przypominania i zdalnej kontroli zażywania leków przez pacjentów geriatrycznych i psychiatrycznych

  ¬ródło: Przegl±d Elektrotechniczny. - 2014, R. 90, nr 5, s. 118-121, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The concept of telemedicine system with voice communication used to remind and remote control of medication for geriatric and psychiatric patients
  p-ISSN: 0033-2097
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Systemy informatyczne - stosowanie
 • Telemedycyna
 • Geriatria
 • Psychiatria

  Adres url:
  DOI:

  237/11344
  Autorzy: Halina Zięba-Załucka.
  Tytuł: Konstytucyjne aspekty bezpieczeństwa

  ¬ródło: Studia Iuridica Lublinensia. - 2014, T. 22, s. 411-428, streszcz. ang.
  Uwagi: Księga jubileuszowa dedykowana Ewie Gdulewicz
  p-ISSN: 1731-6375
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bezpieczeństwo publiczne - prawo


  238/11344
  Autorzy: Piotr Gronkowski, Marcin Wesołowski.
  Tytuł: Kosmiczne fontanny

  ¬ródło: Urania-Postępy Astronomii. - 2014, T. 85, nr 1, s. 24-27
  p-ISSN: 1689-6009
  e-ISSN: 1689-0140
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Komety
 • Układ słoneczny

  Adres url:

  239/11344
  Autorzy: Łukasz Furman.
  Tytuł: Koszty funkcjonowania administracji skarbowej na przykładzie Polski

  ¬ródło: Zarz±dzanie i Finanse. - 2014, vol. 12, nr 3/t. 2, s. 75-91, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Operating costs of the tax administration on the example of Poland
  p-ISSN: 2084-5189
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Podatek
 • Administracja

  Adres url:

  240/11344
  Autorzy: Małgorzata Dziedzic.
  Tytuł: Koučing v obučenii studentov-rusistov

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Glottodydaktyka. - 2014, nr 6, s. 113-118, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-0484
  e-ISSN: 2084-4816
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: RUS
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Mentoring
 • Zarz±dzanie

  Adres url:

  241/11344
  Autorzy: Tomasz Olbrycht.
  Tytuł: Kózkowate (Coleoptera, Cerambycidae) obszaru Natura 2000 "Patria nad Odrzechow±"

  ¬ródło: Roczniki Bieszczadzkie. - 2014, T. 22, s. 321-327, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) in Natura 2000 site, "Patria nad Odrzechow±"
  p-ISSN: 1233-1910
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kózkowate
 • NATURA 2000

  Adres url:

  242/11344
  Autorzy: Katarzyna Szara.
  Tytuł: Kreatywno¶ć a innowacyjno¶ć w działalno¶ci podkarpackich przedsiębiorców

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarz±dzania. - 2014, t. 24, nr 1, s. 201-210, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Creativity and innovation in business activity
  p-ISSN: 1506-2635
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorczo¶ć (postawa)
 • Innowacje

  Adres url:

  243/11344
  Autorzy: Tomasz Surmacz.
  Tytuł: Kreowanie zielonych łańcuchów dostaw : proponowany model integracji

  ¬ródło: Logistyka. - 2014, nr 5, s. 2099-2104
  Uwagi: Tyt. ang.: Creating green supply chains : proposal of an integration framework
  p-ISSN: 1231-5478
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ochrona ¶rodowiska - zarz±dzanie


  244/11344
  Autorzy: Władysław Piotr WlaĽlak.
  Tytuł: Ksi±dz Stefan Mizera (1924-2002). Dyrektor archiwum archidiecezjalnego i kustosz muzeum archidiecezjalnego w Częstochowie

  ¬ródło: Archiva Ecclesiastica : biuletyn Stowarzyszenia Archiwistów Ko¶cielnych. - 2014, R. 7, Nr 7, s. 45-48
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Archiwistyka
 • Mizera Stefan (1924-2002)
 • Archiwa ko¶cielne - zbiory


  245/11344
  Autorzy: Paweł Fr±czek.
  Tytuł: Kultura energetyczna krajów nordyckich

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, Z. 39, s. 443-451, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Energetyka - gospodarka


  246/11344
  Autorzy: Agata Nijander-Dudzińska.
  Tytuł: Kultura polityczna elit w miastach partnerskich pogranicza Polski, Słowacji, Węgier i Ukrainy. Koncepcja badań

  ¬ródło: Politeja. - 2014, nr 27, s. 327-346
  p-ISSN: 1733-6716
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Polityka - socjologia


  247/11344
  Autorzy: Barbara Iwańczak, Józef Ryżko, Jarosław Kierku¶, Piotr Jankowski, Małgorzata Sładek, Agata Wasilewska, Piotr Landowski, Mariusz Szczepanik, Elżbieta Krzesiek, Edyta Sienkiewicz, Anna Szaflarska-Popławska, Sabina Więcek, Jarosław Kwiecień, Magdalena Kacperska, Bartosz Korczowski, Jolanta Ma¶lana.
  Tytuł: Leczenie biologiczne nieswoistych zapaleń jelit u dzieci w latach 2004-2013 w Polsce

  ¬ródło: Polski Merkuriusz Lekarski. - 2014, Vol. 36, nr 215, s. 311-315, bibliogr., streszcz. pol.
  Uwagi: Tyt. ang.: Biological treatment of inflammatory bowel diseases in children in the years 2004-2013 in Poland
  p-ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Choroba Le¶niowskiego-Crohna - pediatria


  248/11344
  Autorzy: Maciej Rysz, Janusz Jaworowski, Romuald Krajewski, Joanna Barańska.
  Tytuł: Leiomyosarcoma of the external ear - Case report

  ¬ródło: Otolaryngologia Polska. - 2014, nr 1, s. 42-45, bibliogr.
  Uwagi: Tyt. pol.: Mięsak gładkokomórkowy ucha - opis przypadku
  p-ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Mięsaki
 • Ucho - choroby


  249/11344
  Autorzy: Emilian Zadarko, Zbigniew Barabasz, Edyta Nizioł-Babiarz, Maria Zadarko-Domaradzka, Monika Barabasz, Marek Sobolewski, Andrea Palanska, Józef Bergier, Jan Junger.
  Tytuł: Leisure time physical activity of young women from the Carpathian Euroregion in relation to the Body Mass Index

  ¬ródło: Annals of Agricultural and Environmental Medicine. - 2014, Vol 21, No 3, p. 622-626, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1232-1966
  e-ISSN: 1898-2263
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kobieta - kultura fizyczna
 • Kobieta - zdrowotno¶ć
 • Czas wolny od pracy

  Adres url:
  DOI:

  250/11344
  Autorzy: Artur Czapiga.
  Tytuł: Leksemy, vyražaûŝie podtverždenie mneniâ cobesednika (na primere naturalnie, jasne, konečno, estestvenno; naturally, of course, sure, certainly)

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Glottodydaktyka. - 2014, nr 6, s. 19-27, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-0484
  e-ISSN: 2084-4816
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: RUS
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Język rosyjski a język angielski
 • Język rosyjski a język polski
 • Język polski a język angielski
 • Język polski a język rosyjski
 • Język angielski a język polski
 • Język angielski a język rosyjski
 • Semantyka lingwistyczna

  Adres url:

  251/11344
  Autorzy: Dariusz Bazaliński, Izabela Sałacińska, Paweł Więch, Maria Kózka.
  Tytuł: Life Satisfaction and Self-efficacy in Patients with Stoma

  ¬ródło: Progress in Health Sciences. - 2014, Vol. 4, no. 2, s. 22-30
  p-ISSN: 2083-1617
  e-ISSN: 2083-6260
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jako¶ć życia a choroby

  Adres url:

  252/11344
  Autorzy: Maciej Machaczka.
  Tytuł: Limfohistiocytoza hemofagocytarna jako możliwa, choć mało znana, przyczyna uporczywej gor±czki u chorych na nowotwory

  ¬ródło: Opieka onkologiczna. - 2014, T. 1, s. 16-21
  Uwagi: Tyt. ang.: Hemophagocytic lymphohistiocytosis as possible but hardly known cause of the prolonged fever in cancer patients
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nowotwory


  253/11344
  Autorzy: Edyta Więcławska.
  Tytuł: Linguistic insights into legal terminology

  ¬ródło: Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Językoznawstwo. - 2014, s. 237-249, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2081-903X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo - terminologia


  254/11344
  Autorzy: Patrycja Austin.
  Tytuł: Listening between the lines in Vikram Seth's A Suitable Boy and An Equal Music

  ¬ródło: Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Literatura i Kultura. - 2014, s. 9-19, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2081-9048
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG

  255/11344
  Autorzy: Janusz Czaban, Ewa A. Czyż, Grzegorz Siebielec, Jacek NiedĽwiecki.
  Tytuł: Long-lasting effects of bentonite on properties of a sandy soil deprived of the humus layer

  ¬ródło: International Agrophysics. - 2014, vol. 28, nr 3, s. 279-289
  p-ISSN: 0236-8722
  e-ISSN: 2300-8725
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gleba - badanie

  Adres url:
  DOI:

  256/11344
  Autorzy: Danuta Hejda.
  Tytuł: Ludzie i miejsca w twórczo¶ci Janusza Szubera

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka. - 2014, Z. 9, s. 56-65, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-0484
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Szuber Janusz (1947-...)
 • Poezja polska - 20-21 w.


  257/11344
  Autorzy: Justyna Filipowska, Tomasz Łoziński.
  Tytuł: Magnetic Resonance-Guided High-Intensity Focused Ultrasound (MR-HIFU) in treatment of symptomatic uterine myomas

  ¬ródło: Polish Journal of Radiology. - 2014, Vol. 79, s. 439-443
  p-ISSN: 1733-134X
  e-ISSN: 1899-0967
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rezonans magnetyczny
 • Macica - choroby

  Adres url:
  DOI:

  258/11344
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski, Lothar Sieber, Gabriel Szajna.
  Tytuł: Martial arts in physical culture

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2014, Vol. 14, no. 1-4, s. 101-108, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. w j. pol.: Sztuki walki w kulturze fizyzcnej ; W wersji elektr. Vol. 14, no. 4, s. 31-38
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz

  DOI:

  259/11344
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski, Zdenko Reguli.
  Tytuł: Martial arts science institutionalisation : specialized scientific periodicals

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2014, Vol. 14, no. 1-4, s. 127-135, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. w j. pol.: Instytucjonalizacja obszaru martial arts science : wyspecjalizowane periodyki naukowe ; W wersji elektr. Vol. 14, no. 1, s. 54-62
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Czasopisma naukowe - badanie
 • Walka wręcz


  260/11344
  Autorzy: Marlena Makiel-Hędrzak.
  Tytuł: Materia i obraz. O rzeĽbie Agnieszki Jankowskiej

  ¬ródło: Fraza. - 2014, nr 3, s. 278-281
  p-ISSN: 1230-4832
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jankowska Agnieszka (1968-...)


  261/11344
  Autorzy: Konrad Leniowski, Ewa Węgrzyn, Ziemowit Kosiński.
  Tytuł: Mates exhibit similar brightness of carotenoid red caps in Middle Spotted Woodpeckers Dendrocopos medius

  ¬ródło: Acta Ornithologica. - 2014, Vol. 49, nr 2, s. 267-272, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0001-6454
  e-ISSN: 1734-8471
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 35.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dzięcioł ¶redni

  DOI:

  262/11344
  Autorzy: Jerzy Rut.
  Tytuł: Meeting the Saint

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 1, s. 115-121, abstr., bibliogr., fot.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)

  Adres url:

  263/11344
  Autorzy: Anna Rudyk.
  Tytuł: Mesto èkspressivnyh adresativov v strukture voprositel'nogo predloženiâ

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Glottodydaktyka. - 2014, nr 6, s. 70-76, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-0484
  e-ISSN: 2084-4816
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: RUS
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przekłady rosyjskie
 • Przekłady angielskie
 • Grochola Katarzyna (1957-...)

  Adres url:

  264/11344
  Autorzy: Maciej Balawejder, Ewa Szpyrka, Piotr Antos, Radosław Józefczyk, Bartosz Piechowicz, Stanisław Sadło.
  Tytuł: Method for reduction of pesticide residue levels in raspberry and blackcurrant based on utilization of ozone

  ¬ródło: Ochrona ¦rodowiska i Zasobów Naturalnych. - 2014, vol. 25, nr 4, s. 1-5, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Wykorzystanie ozonu do obniżania poziomu pozostało¶ci pestycydów w malinach oraz czarnej porzeczce
  p-ISSN: 1230-7831
  e-ISSN: 2353-8589
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pestycydy
 • Malina
 • Czarna porzeczka

  Adres url:
  DOI:

  265/11344
  Autorzy: Maciej Balawejder, Piotr Antos, Radosław Józefczyk, Marcin Pieni±żek.
  Tytuł: Metoda remediacji ozonem gleb skażonych pestycydami

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 18, s. 19-20, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ozon - stosowanie
 • Gleba - chemia
 • Gleba - ochrona
 • Pestycydy - wpływ na ¶rodowisko

  Adres url:

  266/11344
  Autorzy: Jerzy Kitowski.
  Tytuł: Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw budowlanych

  ¬ródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2013, nr 326, s. 104-114
  Uwagi: Tyt. nr. 326 : Zarz±dzanie finansami firm - teoria i praktyka / red. Adam Kopiński, Agnieszka Bem
  p-ISSN: 1899-3192
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorstwo - finanse
 • Budownictwo - finanse


  267/11344
  Autorzy: Katarzyna Puchalska.
  Tytuł: Miejsce przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w gospodarce polskiej

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 38, s. 317-330, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. zeszytu: W kierunku zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kapitał obcy przedsiębiorstwa - Polska

  Adres url:

  268/11344
  Autorzy: Sabina Grabowska.
  Tytuł: Międzynarodowa konferencja naukowa La creación jurisprudencial del Derecho a la Salud (Ewolucja prawa do ochrony zdrowia) w ramach II spotkania The Constitutional Law Journal Network (¦wiatowej Sieci Czasopism Prawa Konstytucyjnego), Meksyk, 28–29 listopada 2013 r. : (sprawozdanie)

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Konstytucyjnego. - 2014, nr 1(17), s. 283-288
  p-ISSN: 2082-1212
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo - zjazdy i konferencje
 • Zdrowie publiczne - prawo


  269/11344
  Autorzy: Magdalena Cyrek.
  Tytuł: Międzywojewódzkie dysproporcje wytwarzania warto¶ci dodanej w branżach usługowych

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, Z. 39, s. 383-393, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nierówno¶ci społeczne
 • Gospodarka


  270/11344
  Autorzy: Stanisław Nabywaniec.
  Tytuł: Misyjne drogi Ko¶ciołów wschodnich

  ¬ródło: Ko¶ciół w Polsce. Dzieje i Kultura. - 2014, T. 13, s. 209-224
  p-ISSN: 2080-1238
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ko¶ciół katolicki - historia


  271/11344
  Autorzy: Wojciech Broszkiewicz.
  Tytuł: Młodzi o młodo¶ci - definiowanie młodo¶ci i cech osobowo¶ciowych młodzieży w kontek¶cie współczesnych wyzwań

  ¬ródło: Rocznik Lubuski. - 2014, T. 40, cz. 2, s. 75-119
  Uwagi: Tyt. T. 40, cz. 2: Psychospołeczne uwarunkowania zachowań ryzykownych / red. Zbigniew Izdebski, Krzysztof W±ż , Marzanna Farnicka
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Młodzież - socjologia

  Adres url:

  272/11344
  Autorzy: Piotr Długosz.
  Tytuł: Młodzież wiejska pogranicza polsko­ukraińskiego : potencjał czy bariera modernizacji?

  ¬ródło: Wie¶ i Rolnictwo. - 2014, nr 2, s. 123-143, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Young people living in the rural areas near the Polish­Ukrainian border : a modernisation potential or barrier?
  p-ISSN: 0137-1673
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Regiony przygraniczne - Polska
 • Regiony przygraniczne - Ukraina
 • Młodzież wiejska - socjologia
 • Aspiracje - socjologia
 • Edukacja medialna

  Adres url:

  273/11344
  Autorzy: Wincenty Kulpa, Lech Zaręba.
  Tytuł: Modele AMA wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego w banku

  ¬ródło: Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. - 2014, nr 2, s. 50-61
  p-ISSN: 2299-4033
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ryzyko bankowe - badanie - metody

  Adres url:

  274/11344
  Autorzy: Krzysztof Warchoł.
  Tytuł: Modern programmes for fostering physical activity of children and the youth on the example of Podkarpackie voivodeship

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 126-130, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dziecko - kultura fizyczna
 • Dziecko - zdrowotno¶ć
 • Młodzież - kultura fizyczna
 • Młodzież - zdrowotno¶ć
 • Podkarpackie województwo - kultura fizyczna

  Adres url:

  275/11344
  Autorzy: Magdalena Wo¶.
  Tytuł: Monolingual vs. bilingual - dictionaries in foreign language teaching and learning

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Glottodydaktyka. - 2014, nr 6, s. 168-172, streszcz. pol.
  p-ISSN: 1643-0484
  e-ISSN: 2084-4816
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Słowniki wielojęzyczne
 • Języki - nauczanie

  Adres url:

  276/11344
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: Moral values, and the people of the noble way of martial arts

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2014, Vol. 14, no. 1-4, s. 11-20, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. w j. pol.: Warto¶ci moralne ludzi szlachtnej drogi sztuk walki ; W wersji elektr. Vol. 14, no. 1, s. 1-10
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz - etyka


  277/11344
  Autorzy: Ewa Konieczna.
  Tytuł: Morphological humour in the short stories of Stanisław Lem

  ¬ródło: Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Językoznawstwo. - 2014, s. 155-166, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2081-903X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Lem Stanisław (1921-2006)


  278/11344
  Autorzy: Jakub Bartak.
  Tytuł: Motywacyjne aspekty nierówno¶ci dochodowych

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, Z. 39, s. 96-109, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nierówno¶ci społeczne


  279/11344
  Autorzy: Daniel Dudek, Anna Orłowska, Jarosław Homa, Janusz Darocha, Wiesław Guz, Antoni Samojedny.
  Tytuł: Moyamoya disease and moyamoya syndrome in children - case reports and a literature review

  ¬ródło: Polish Journal of Radiology. - 2014, Vol. 79, suppl. 1, s. S56-S60
  p-ISSN: 1733-134X
  e-ISSN: 1899-0967
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pediatria
 • Choroby dziecięce

  Adres url:
  DOI:

  280/11344
  Autorzy: Beata Kasprzyk.
  Tytuł: Nierówno¶ci ekonomiczne : ich postrzeganie i skala akceptacji społecznej

  ¬ródło: Studia Ekonomiczne. Zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 2014, nr 180, cz. 2, s. 110-120, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Economic inequalities - their perception and scale social acceptance;Tyt. nr. 180 : Dokonania współczesnej my¶li ekonomicznej: racjonalno¶ć - efektywno¶ć - etyka. Cz. 2, Podej¶cie praktyczne
  p-ISSN: 2083-8611
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nierówno¶ci społeczne

  Adres url:

  281/11344
  Autorzy: Grzegorz Sobek, Artur Mazur.
  Tytuł: Niski poziom witaminy D u dzieci i młodzieży jako czynnik sprzyjaj±cy rozwojowi cukrzycy typu 2
  Tytuł: Vitamin D deficiency as a risk factor of type 2 diabetes in children and adolescents

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 3, s. 289-293, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cukrzyca typu II
 • Witaminy - stosowanie

  Adres url:

  282/11344
  Autorzy: Barbara Januszkiewicz.
  Tytuł: Normy prawne funkcjonowania języka polskiego na Ukrainie

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka. - 2014, Z. 9, s. 145-152, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-0484
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Język polski - nauczanie - Ukraina


  283/11344
  Autorzy: Paweł Czarnota, Emil Hernik.
  Tytuł: Notes on two lichenicolous Epigloea species from Central Europe

  ¬ródło: Acta Societatis Botanicorum Poloniae. - 2013, vol. 82, nr 4, s. 321-324, bibliogr. streszcz. ang.
  p-ISSN: 0001-6977
  e-ISSN: 2083-9480
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 1.195
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Porosty

  Adres url:
  DOI:

  284/11344
  Autorzy: Maria Ziaja, Tomasz Wójcik.
  Tytuł: Nowe stanowisko Botrychium lunaria (Ophioglossaceae) na Pogórzu Dynowskim (SE Polska)

  ¬ródło: Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. - 2014, Vol. 21, no. 1, s. 165-168
  p-ISSN: 1233-0132
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ro¶liny naczyniowe
 • Dynowskie Pogórze - flora


  285/11344
  Autorzy: Antoni Krauz.
  Tytuł: Nowe wydanie terroryzmu z wykorzystaniem broni CBRN we współczesnej cywilizacji ¶mierci

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 285-293, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Terroryzm - zapobieganie i zwalczanie
 • Bioterroryzm - zwalczanie


  286/11344
  Autorzy: Marta Pisarek, Jadwiga Lechowska.
  Tytuł: Nowoczesne formy turystyki szans± zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Podkarpacia

  ¬ródło: Woda - ¦rodowisko - Obszary Wiejskie. - 2014, T. 14, z. 4, s. 63-76
  p-ISSN: 1642-8145
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka
 • Podkarpackie województwo - turystyka

  Adres url:

  287/11344
  Autorzy: Waldemar Furmanek.
  Tytuł: Nowoczesne technologie w o¶wiacie i edukacji

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 2, s. 15-26, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 2 : Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technologia informacyjna
 • Edukacja - rozwój


  288/11344
  Autorzy: Sławomir Kadrow, Dariusz Wojakowski.
  Tytuł: O dyskursie archeologiczno-socjologicznym

  ¬ródło: Studia Humanistyczne AGH. - 2014, T. 13, z. 2, s. 7-17, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2084-3364
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Archeologia - historia
 • Socjologia - historia

  Adres url:

  289/11344
  Autorzy: Zofia Czapiga.
  Tytuł: O vyraženii gneva v russkom i pol'skom predloženii

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Glottodydaktyka. - 2014, nr 6, s. 28-38, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-0484
  e-ISSN: 2084-4816
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: RUS
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gniew
 • Uczucia - język
 • Język polski - słownictwo
 • Język rosyjski - słownictwo

  Adres url:

  290/11344
  Autorzy: Edyta Czop.
  Tytuł: Oblicza współczesnych organizacji polonijnych w wybranych krajach unijnej piętnastki

  ¬ródło: Polityka i Społeczeństwo. - 2014, nr 1(12), s. 97-110, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1732-9639
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Polacy za granic± - kraje Unii Europejskiej
 • Polacy za granic± - kultura


  291/11344
  Autorzy: Joanna Mazur.
  Tytuł: Obraz dziecka i dzieciństwa w powie¶ci autobiograficznej Chłopięce lata Johna Maxwella Coetzee oraz Dzieciństwo Lwa Tołstoja

  ¬ródło: Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Literatura i Kultura. - 2014, s. 149-160, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2081-9048
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Coetzee John Maxwell (1940-...)
 • Tolstoj Lev N. (1828-1910)


  292/11344
  Autorzy: Anna Rybak, Piotr Socha, Anna Stolarczyk, Bożena Cukrowska, Łukasz Obrycki, Aldona Wierzbicka, Beata Oralewska, Anna Szaflarska-Popławska, Barbara Iwańczak, Elżbieta Jarocka-Cyrta, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk, Wojciech Cichy, Grażyna Czaja-Bulsa, Jerzy Socha.
  Tytuł: Obraz kliniczny celiakii u dzieci w Polsce

  ¬ródło: Standardy Medyczne. Pediatria. - 2014, nr 2, s. 297-304, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Clinical evaluation of coeliac disease in Polish children
  p-ISSN: 2080-5438
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Celiakia - pediatria
 • Dziecko - zdrowotno¶ć

  Adres url:

  293/11344
  Autorzy: Wojciech Walat.
  Tytuł: Obraz nauczyciela klas 1-3 szkoły w opiniach nauczycieli i studentek pedagogiki

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 51-62, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nauczyciele - praca
 • Nauczyciele a młodzież szkolna


  294/11344
  Autorzy: Renata Szczepanik, Grażyna Brzuszkiewicz-KuĽmicka, Marek Szczepkowski, Teresa Pop, Zbigniew ¦liwiński.
  Tytuł: Ocena aktywno¶ci ruchowej i sprawno¶ci fizycznej kobiet po 65 roku życia, ze zdiagnozowan± osteoporoz± : doniesienia wstępne
  Tytuł: Evaluation of the motor activity and physical fitness of women over 65 years of age diagnosed with osteoporosis : preliminary reports

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 1, s. 62-73, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Osteoporoza
 • Kobieta - kultura fizyczna
 • Ludzie starzy - kultura fizyczna

  Adres url:

  295/11344
  Autorzy: Elżbieta Głodek, Marian Gil.
  Tytuł: Ocena często¶ci spożycia wybranych Ľródeł błonnika pokarmowego w¶ród studentek Uniwersytetu Rzeszowskiego

  ¬ródło: Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - 2014, R. 47, nr 1, s. 18-24
  p-ISSN: 0365-9445
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Włókna pokarmowe - spożycie
 • Studenci - zdrowotno¶ć

  Adres url:

  296/11344
  Autorzy: Ewa Lenart-Domka, Anna ¦wierad.
  Tytuł: Ocena czynników ryzyka występowania bólów okolicy lędĽwiowo-krzyżowej u nastolatków w wieku 11-14 lat

  ¬ródło: Postępy Rehabilitacji = Advances in Rehabilitation. - 2014, T. 28, nr 2, s. 23-31, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. w jęz. ang.: The assessment of risk factors of low back pain in adolescents between 11-14 years old
  p-ISSN: 0860-6161
  e-ISSN: 1734-4948
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kręgosłup
 • Ból - zapobieganie i leczenie
 • Młodzież - zdrowotno¶ć


  297/11344
  Autorzy: Jolanta Zawora.
  Tytuł: Ocena możliwo¶ci finansowania działalno¶ci rozwojowej gmin województwa podkarpackiego na tle kraju

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, Z. 39, s. 432-442, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d gminny - finanse


  298/11344
  Autorzy: Justyna Rykała, Justyna Drzał-Grabiec, Justyna Podgórska-Bednarz, Sławomir Snela.
  Tytuł: Ocena parametrów stabilogramu kobiet po 60 roku życia, w warunkach wył±czenia kontroli wzrokowej
  Tytuł: Assessment of parameters of stabilogram of women over 60 years of age without visual control

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 1, s. 47-54, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Postawa ciała - badanie
 • Ludzie starzy

  Adres url:

  299/11344
  Autorzy: Karolina Wejnarska, Jarosław Kierku¶, Elwira Kołodziejczyk, Józef Ryżko, Grzegorz Oracz.
  Tytuł: Ocena przebiegu klinicznego przewlekłego zapalenia trzustki u dzieci ze współwystępowaniem mutacji w genach SPINK1 i CFTR

  ¬ródło: Postępy Nauk Medycznych. - 2014, vol. 27, nr 3, s. 140-144, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The clinical course of chronic pancreatitis in children with the coincidence of mutations in the CFTR and SPINK1 genes
  p-ISSN: 0860-6196
  e-ISSN: 1731-2469
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zapalenie trzustki
 • Pediatria

  Adres url:

  300/11344
  Autorzy: Waldemar Kosiba, Justyna Drzał-Grabiec, Sławomir Snela.
  Tytuł: Ocena regulacji równowagi u pacjentów z nadci¶nieniem tętniczym
  Tytuł: Evaluation of the balance regulation in patients with arterial hypertension

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 2, s. 162-172, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ci¶nienie krwi wzmożone

  Adres url:

  301/11344
  Autorzy: Agnieszka Wi¶niowska, Katarzyna Zajkiewicz.
  Tytuł: Ocena równowagi i koordynacji ruchowej dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów
  Tytuł: Assessment of balance and motor coordination in children with juvenile idiopathic arthritis

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 1, s. 25-36, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stawy (anat.) - zapalenie - pediatria
 • Sprawno¶ć motoryczna

  Adres url:

  302/11344
  Autorzy: Dorota Ozga, Aleksandra Gutysz-Wojnicka, Marek Wojtaszek, Bogumił Lewandowski.
  Tytuł: Ocena satysfakcji z opieki pielęgniarskiej w grupie pacjentów ze schorzeniami układu nerwowego w oparciu o Skalę Zadowolenia z Pielęgnacji Newcastle
  Tytuł: Assessment of satisfaction with nursing in a group of patients with disorders of the nervous system based on the Newcastle Satisfaction with Nursing Scale (NSNS)

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 3, s. 224-231, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Opieka pielęgniarska
 • Układ nerwowy - choroby

  Adres url:

  303/11344
  Autorzy: Jolanta Wojnar.
  Tytuł: Ocena skuteczno¶ci modeli analizy dyskryminacyjnej do prognozowania zagrożenia finansowego spółek giełdowych

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarz±dzania. - 2014, t. 24, nr 1, s. 219-231, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Evaluation of the effectiveness of models for discrimination analysis to predict financial risk of listed companies
  p-ISSN: 1506-2635
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorstwa małe i ¶rednie - finanse
 • Spółki - ekonomika

  Adres url:

  304/11344
  Autorzy: Jolanta Zwolińska, Aneta Weres, Andrzej Kwolek, Witold Furgał.
  Tytuł: Ocena skuteczno¶ci na¶wietlań nisko (LLLT) - i wysokoenergetycznym (HILT) promieniowaniem laserowym na zmniejszanie objawów zmęczenia mię¶nia : analiza porównawcza

  ¬ródło: Medycyna Sportowa = Polish Journal of Sports Medicine. - 2014, Vol. 30, nr 3, s. 157-167, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1232-406X
  e-ISSN: 2084-431X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Laseroterapia

  DOI:

  305/11344
  Autorzy: Małgorzata Leszczyńska.
  Tytuł: Ocena społecznego zrównoważenia rozwoju w Polsce według kryterium dynamiki dochodów gospodarstw domowych

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 37, s. 410-420, Bibliogr., streszcz pol., ang.
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gospodarstwo domowe - finanse


  306/11344
  Autorzy: Anna Stolarczyk, Małgorzata Matuszczyk, Anna Rybak, Piotr Socha, Beata Oralewska, Anna Szaflarska-Popławska, Elżbieta Jarocka-Cyrta, Barbara Iwańczak, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk, Wojciech Cichy, Grażyna Czaja-Bulsa, Jerzy Socha.
  Tytuł: Ocena sposobu żywienia dzieci z celiaki± - czy dieta może być czynnikiem ryzyka miażdżycy?

  ¬ródło: Standardy Medyczne. Pediatria. - 2014, nr 3, s. 428-438, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Dietary assessment of children with coeliac disease - is diet a risk factor of atherosclerosis?
  p-ISSN: 2080-5438
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Celiakia - pediatria
 • Dziecko - żywienie


  307/11344
  Autorzy: Renata Nesterowicz.
  Tytuł: Ocena sytuacji finansowej sektora instytucji rz±dowych i samorz±dowych w Polsce

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, Z. 40, s. 181-190, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Finanse publiczne

  Adres url:

  308/11344
  Autorzy: Natalia Matłok, Józef Gorzelany, Maciej Bilek, Rafał Pieni±żek, Piotr KuĽniar, Janina Kaniuczak.
  Tytuł: Ocena zawarto¶ci fruktozy, glukozy i sacharozy w wybranych odmianach cebuli uprawianych w trzech gospodarstwach hodowlano-nasiennych

  ¬ródło: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. - 2014, Z. 576, s. 79-87
  p-ISSN: 0084-5477
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cebula - biologia
 • Chromatografia cieczowa - stosowanie
 • Glukoza - wpływ na zdrowie

  Adres url:

  309/11344
  Autorzy: Ewa A. Czyż.
  Tytuł: Ocena zmian stabilno¶ci gleby w warunkach monokultury i uprawy kukurydzy (Zea Mays L.) w zmianowaniu

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 18, s. 25-26, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.Ewa A. Czyż - UR druga afiliacja
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kukurydza - uprawa
 • Gleba - użytkowanie

  Adres url:

  310/11344
  Autorzy: Aneta Kowalczyk.
  Tytuł: Ochrona wynagrodzenia za pracę. Prawo rzymskie a współczesne regulacje prawa pracy

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2014, z. 14, s. 66-77, streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo rzymskie
 • Prawo pracy
 • Płaca - prawo

  Adres url:

  311/11344
  Autorzy: Anna Mazurkiewicz, Marta Moczulska.
  Tytuł: Oczekiwania młodych osób wobec aktywno¶ci zawodowej : (w ¶wietle wyników badań empirycznych)

  ¬ródło: Zarz±dzanie Zasobami Ludzkimi. - 2014, nr 5, s. 57-68, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1641-0874
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rynek pracy - Polska - 21 w.
 • Młodzież - praca

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • BazEkon


  312/11344
  Autorzy: Stanisław Dłuski.
  Tytuł: Oczodoły ; Pro¶ba do Eurydyki ; Ja¶niej

  ¬ródło: Fraza. - 2014, Nr 4, s. 180-181
  p-ISSN: 1230-4832
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Poezja polska - 21 w.


  313/11344
  Autorzy: Marcin Subczak.
  Tytuł: Od "tragicznego" do "terapeutycznego" wymiaru filozoficznego etosu : koncepcja filozofii w "De consolatione" Boecjusza

  ¬ródło: Logos i Ethos. - 2014, [nr] 1, s. 111-128, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0867-8308
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Boethius Anicius Manlius Torquatus Severinus (ca 480-524)
 • Filozofia - historia - Rzym

  Adres url:

  314/11344
  Autorzy: Ewa A. Czyż.
  Tytuł: Oddziaływanie systemów produkcji na zawarto¶ć substancji organicznej i zagęszczanie gleby

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 18, s. 27-28, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.Ewa A. Czyż - UR druga afiliacja
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gleba - badanie

  Adres url:

  315/11344
  Autorzy: Ewa A. Czyż, Anna M. Gajda, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Janina Kaniuczak.
  Tytuł: Oddziaływanie uprawy wybranych ro¶lin energetycznych i trawy na ¶rodowisko glebowe

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 18, s. 37-38, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.Ewa A. Czyż - UR druga afiliacja
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ro¶liny energetyczne - uprawa
 • Trawy - uprawa
 • Gleba - użytkowanie
 • Gleba - badanie

  Adres url:

  316/11344
  Autorzy: Anna Barwińska-Małajowicz, Katarzyna Puchalska.
  Tytuł: Odrabianie dystansu rozwojowego w województwie Podkarpackim w kontek¶cie bezpo¶rednich inwestycji zagranicznych i rynku pracy

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 37, s. 421-434, Bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Podkarpackie województwo - geografia
 • Rozwój regionalny - Polska


  317/11344
  Autorzy: Grzegorz Maroń.
  Tytuł: Odwołania do osoby papieża Jana Pawła II w prawodawstwie polskim

  ¬ródło: Studia Prawnicze KUL. - 2014, nr 3, s. 95-118
  p-ISSN: 1897-7146
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - nauczanie
 • Prawodawstwo - Polska


  318/11344
  Autorzy: Sabina Lachowicz, Maciej Bilek, Natalia Matłok, Maciej Balawejder.
  Tytuł: Okre¶lenie jako¶ci cukru na podstawie zawarto¶ci monosacharydów

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 17, s. 49-54, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cukier
 • Burak cukrowy - uprawa
 • Trzcina pospolita - stosowanie
 • Chromatografia cieczowa - stosowanie

  Adres url:

  319/11344
  Autorzy: Anna Dziama, Grzegorz A. Kleparski.
  Tytuł: On the international character of bakery terminology in American English : the Yiddish impact

  ¬ródło: Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Językoznawstwo. - 2014, s. 39-49, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2081-903X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Język angielski - słownictwo
 • Język jidysz a język angielski


  320/11344
  Autorzy: Jolanta Wesół, Grzegorz A. Kleparski.
  Tytuł: On the semantic journey of English bag through the sexual and occupational dimension

  ¬ródło: Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Językoznawstwo. - 2014, s. 129-140, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2081-903X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Język angielski - semantyka


  321/11344
  Autorzy: Bogusław Kotarba.
  Tytuł: Opozycja w samorz±dzie terytorialnym

  ¬ródło: Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne. - 2014, Vol. 43, s. 160-175
  p-ISSN: 1505-2192
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d terytorialny - zarz±dzanie

  Adres url:

  322/11344
  Autorzy: Krzysztof Przednowek, Janusz Iskra, Anna Walaszczyk.
  Tytuł: Optimization of training loads developing strength in 400-metres hurdles

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 1, s. 122-127
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Bieg przez płotki

  Adres url:

  323/11344
  Autorzy: Bogdan Kwiatkowski, Robert Pękala, Bogusław Twaróg, Zbigniew Gomółka, Mateusz Michnowicz.
  Tytuł: Organizacyjne aplikacje mobilne jako Ľródło informacji

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 2, s. 348-353, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 2 : Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Systemy operacyjne mobilne
 • Aplikacje mobilne


  324/11344
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Łukasz Szmyd.
  Tytuł: Organization of colony summer and winter for school children and teenagers in activity of national structures of the Second Polish Republic in 1919-1939 years

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 154-161, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kolonie letnie - Polska - 1918-1939 r.
 • Kolonie letnie - organizacja

  Adres url:

  325/11344
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Łukasz Szmyd.
  Tytuł: Organizations and tourist-tourist associations acting in Poland before 1939

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 67-96, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka - historia
 • Turystyka - organizacje

  Adres url:

  326/11344
  Autorzy: Stanisław Zaborniak, Wojciech Bajorek.
  Tytuł: Origins of volleyball in the world, Poland and the city of Rzeszow (1920-1939)

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 1, s. 46-57
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Siatkówka (sport) - historia

  Adres url:

  327/11344
  Autorzy: Joanna Uliasz.
  Tytuł: Oryginalne rozwi±zania systemów rz±dów na przykładzie Sułtanatu Omanu

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Konstytucyjnego. - 2014, nr 3(19), s. 95-112
  p-ISSN: 2082-1212
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Oman - polityka wewnętrzna


  328/11344
  Autorzy: Alicja Kawka, Bohdan Achremowicz.
  Tytuł: Owies - ro¶lina XXI wieku. Wykorzystanie żywieniowe i przemysłowe

  ¬ródło: Nauka Przyroda Technologie. - 2014, T. 8, z. 3, s. 1-12, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Oat - XXI century plant. Nutrition and industrial use
  e-ISSN: 1897-7820
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Owies - uprawa

  Adres url:

  329/11344
  Autorzy: Maciej Bilek, Natalia Matłok, Rafał Pieni±żek, Janina Kaniuczak.
  Tytuł: Oznaczenie zawarto¶ci cukrów prostych i sacharozy w sokach i nektarach owocowych pochodz±cych z rynku ukraińskiego

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 17, s. 15-21, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cukry - biochemia
 • Soki - jako¶ć - badanie
 • Ukraina a Polska - handel

  Adres url:

  330/11344
  Recenzja pracy: Mesjański "logos" Europy. Mariana Zdziechowskiego i Stanisława Brzozowskiego dyskursy o kulturze Zachodu / Artur Żywiołek. - Częstochowa, 2012
  Autorzy: Janusz Pasterski.
  Tytuł: O dyskursach kulturowych Mariana Zdziechowskiego i Stanisława Brzozowskiego
  ¬ródło: Konteksty Kultury
  Opis fizyczny: 2014, T. 11, nr 2, s. 190-196
  p-ISSN: 2083-7658
  e-ISSN: 2353-1991
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zdziechowski Marian (1861-1938)
 • Brzozowski Stanisław (1878-1911)

  Adres url:

  331/11344
  Autorzy: Wacław Kruk, Agnieszka Hubert-Lutecka, Karolina Zaj±c, Izabela Cichocka.
  Tytuł: Palenie tytoniu przez studentów – skala problemu

  ¬ródło: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. - 2014, T. 20, nr 4, s. 433-438, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Smoking by students – scale of the problem
  p-ISSN: 2083-4543
  e-ISSN: 2084-4905
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Palenie tytoniu
 • Studenci - zdrowotno¶ć

  Adres url:

  332/11344
  Autorzy: Grzegorz Błażejewski, Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: Participation in fitness activities as a form of prevention from social exclusion of physically impaired persons - a report

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 3, s. 57-62, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Fitness

  Adres url:

  333/11344
  Autorzy: Magdalena Cyrek.
  Tytuł: Participation of labour in economic results of the service sector branches - comparisons of Podkarpacie and other Polish regions

  ¬ródło: Service Management. - 2014, vol. 13, nr 2, s. 15-27
  p-ISSN: 1898-0511
  e-ISSN: 2353-2858
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Usługi - ekonomika
 • Praca - ekonomika

  Adres url:

  334/11344
  Autorzy: Ewa Polak, Maciej Huzarski.
  Tytuł: Participation of members of Polish Gymnastic Society "Sokol" in Rzeszow in Polish and international sokol slets until 1939

  ¬ródło: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna. - 2014, T. 13, nr 1, s. 13-28
  Uwagi: Tyt. pol.: Udział członków Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Rzeszowie w zlotach sokolstwa polskiego i zlotach wszechsokolich do 1939 roku
  p-ISSN: 1505-4241
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Towarzystwo Gimanstyczne "Sokół" - historia

  Adres url:

  335/11344
  Autorzy: Ewa Polak, Maciej Huzarski.
  Tytuł: Participation of the members of the Polish Gymnastic Society "Sokol" in Rzeszow in the district and regional Sokol Slets until 1939

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 1, s. 174-191
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Towarzystwo Gimanstyczne "Sokół" - historia
 • Rzeszów - sport - 1918-1939 r.

  Adres url:

  336/11344
  Autorzy: Anna G±sior-Niemiec.
  Tytuł: Partnerstwo i partycypacja na obszarach wiejskich - przypadek lokalnych grup działania w województwie podkarpackim

  ¬ródło: Polityka i Społeczeństwo. - 2014, nr 2(12), s. 80-94, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1732-9639
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Partnerstwo lokalne
 • Rozwój regionalny


  337/11344
  Autorzy: Paweł Zawora, Jolanta Zawora.
  Tytuł: Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma finansowania działalno¶ci inwestycyjnej samorz±dów lokalnych

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, Z. 40, s. 324-333, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Partnerstwo publiczno-prywatne

  Adres url:

  338/11344
  Autorzy: Maria Pyszniak, Paweł Rybojad, Katarzyna Pogoda, Andrzej Jabłonka, Agnieszka Bojarska-Junak, Jacek Tabarkiewicz.
  Tytuł: Percentages of NKT cells in the tissues of patients with non-small cell lung cancer who underwent surgical treatment

  ¬ródło: Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska. - 2014, nr 1, s. 34-39, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1731-5530
  e-ISSN: 1897-4252
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Płuca - nowotwory
 • Krew - badanie
 • Limfocyty

  Adres url:

  339/11344
  Autorzy: Antoni Szczurek.
  Tytuł: Peripheral, ultrarelativistic production of particles in heavy ion collisions

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. B. - 2014, Vol. 45, nr 7, s. 1597-1617
  Uwagi: Antoni Szczurek - UR druga afiliacja
  p-ISSN: 0587-4254
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 25.75.Dw Particle and resonance production
 • PACS: 13.25.-k Hadronic decays of mesons

  Adres url:

  340/11344
  Autorzy: Krzysztof Kucab, Grzegorz Górski, Jerzy Mizia.
  Tytuł: Phase separation near half-filling point in superconducting compounds

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2014, Vol. 126, no. 4A, s. A104-A106, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 71.10.Fd Lattice fermion models
 • PACS: 74.20.-z Theories and models of superconducting state
 • PACS: 75.10.Lp Band and itinerant models

  Adres url:
  DOI:

  341/11344
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski, James Lee-Barron.
  Tytuł: Philosophies of martial arts and their pedagogical consequences

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2014, Vol. 14, no. 1-4, s. 42-49, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. w j. pol.: Filozofie sztuku walki i ich konsekwencje pedagogiczne ; W wersji elektr. Vol. 14, no. 1, s. 11-19
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz - filozofia


  342/11344
  Autorzy: Ewa Puszczałowska-Lizis, Sławomir Jandzi¶, Ewelina Makara.
  Tytuł: Physical activity of female students of selected academic specialties at the University of Rzeszow

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 118-125, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Czas wolny od pracy
 • Studenci - zdrowotno¶ć


  343/11344
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski, Marcin Obodyński, Zbigniew Barabasz, Emilian Zadarko.
  Tytuł: Physical culture of students in times of system transformation after 1989 in medical colleges and universities in Poland

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 2, s. 130-141, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Transformacja systemu społeczno-gospodarczego - socjologia
 • Kultura fizyczna
 • Studenci - kultura fizyczna

  Adres url:

  344/11344
  Autorzy: Waldemar Lib, Wojciech Walat.
  Tytuł: Pi±ty wymiar w edukacji pożarniczej

  ¬ródło: Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza = Safety & Fire Technique. - 2014, vol. 33, iss. 1, s. 107-116
  Uwagi: Tyt. ang.: Fifth dimension of fire educationTyt. ros.: Pátoe izmerenie v protivopožarnom obučenii
  p-ISSN: 1895-8443
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technologia informacyjna
 • Nauczanie na odległo¶ć

  Adres url:
  DOI:

  345/11344
  Autorzy: Iwona Kania, Katarzyna Kopeć, Wiesław Krzemiński.
  Tytuł: Pilaria sarawakiensis n. sp. (Diptera, Limoniidae) from Borneo (Malysia, Sarawak)

  ¬ródło: Acta Zoologica Cracoviensia. - 2014, Vol. 57, nr 1, s. 21-27
  p-ISSN: 2299-6060
  e-ISSN: 2300-0163
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Muchówki
 • Taksonomia


  346/11344
  Autorzy: Jan Gawełko.
  Tytuł: Pocz±tki onkologii na Podkarpaciu

  ¬ródło: Nowotwory. - 2014, T. 64, nr 4, s. 353-354
  p-ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  DOI:

  347/11344
  Autorzy: Piotr Gronkowski, Marcin Wesołowski.
  Tytuł: Podstawy astronomii sferycznej

  ¬ródło: Fizyka w Szkole. - 2014, nr 1, s. 10-16
  p-ISSN: 0426-3383
  e-ISSN: 1689-1945
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Astronomia - nauczanie

  Adres url:

  348/11344
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: Polish achievements in the theory of physical education and new directions

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2014, Vol. 14, no. 1-4, s. 66-79, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. w j. pol.: Polski dorobek teorii wychowania fizycznego i nowe kierunki ; W wersji elektr. Vol. 14, no. 2, s. 1-14
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wychowanie fizyczne i kultura fizyczna - teoria

  DOI:

  349/11344
  Autorzy: Paweł Grata.
  Tytuł: Polityka podatkowa wicepremiera i ministra skarbu Eugeniusza Kwiatkowskiego w latach 1935-1939

  ¬ródło: Humanities and Social Sciences. - 2014, Vol. 19, nr 1, s. 23-46, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Tax policy of the deputy of prime minister and minister of the treasury Eugeniusz Kwiatkowski in 1935-1939
  p-ISSN: 2300-5327
  e-ISSN: 2300-9918
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Podatek - polityka
 • Kwiatkowski Eugeniusz (1888-1974)

  Adres url:

  350/11344
  Autorzy: Agata Kucharska-Babula.
  Tytuł: Polski rock pocz±tku lat osiemdziesi±tych jako ostoja tożsamo¶ci narodowej

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka. - 2014, Z. 9, s. 92-107, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-0484
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rock - historia - Polska


  351/11344
  Autorzy: Bogusław Twaróg, Zbigniew Gomółka, Bogdan Kwiatkowski.
  Tytuł: Pomiary termowizyjne w systemach diagnostycznych

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 598-604, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Termografia i termowizja - stosowanie


  352/11344
  Autorzy: Ewa Baran, Jadwiga Pawłowska-Mielech.
  Tytuł: Poprawa spójno¶ci regionu Polski Wschodniej w warunkach integracji europejskiej

  ¬ródło: Studia Ekonomiczne. Zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 2014, nr 166, s. 128-138, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. numeru: Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu / red. nauk. Andrzej Barteczek, Andrzej R±czaszek
  p-ISSN: 2083-8611
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rozwój regionalny
 • Polityka strukturalna UE
 • Polityka regionalna UE

  Adres url:

  353/11344
  Autorzy: Dorota Bobrecka-Jamro, Michał Romaniak, Wacław Jarecki, Jan Buczek.
  Tytuł: Postęp biologiczny i jego znaczenie w produkcji rzepaku w Polsce i województwie podkarpackim

  ¬ródło: Ro¶liny Oleiste = Oilseed Crops. - 2014, t. 34, z. 1, s. 37-45, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Biological progress and its significance for the production of oilseed rape in Poland and Podkarpackie voivodship
  p-ISSN: 1233-8273
  e-ISSN: 2084-5057
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rzepak - uprawa
 • Podkarpackie województwo - rolnictwo

  Adres url:

  354/11344
  Autorzy: Aleksandra Truszczyńska, Kazimierz R±pała, Elżbieta Gmitrzykowska, Zbigniew Trzaskoma, Justyna Drzał-Grabiec.
  Tytuł: Postural stability disorders in patients with osteoarthritis of the hip

  ¬ródło: Acta of Bioengineering and Biomechanics. - 2014, vol. 16, nr 1, s. 45-50
  p-ISSN: 1509-409X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Staw biodrowy - choroby

  Adres url:

  355/11344
  Autorzy: Katarzyna Wardak, Danuta Celińska-Cedro.
  Tytuł: Potential of the adolescents, suffering from inflammatory bowel disease, for overcoming difficulties and achieving the intended goals

  ¬ródło: Zdrowie Publiczne = Polish Journal of Public Health. - 2014, Vol. 124, nr 4, s. 178-182, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0044-2011
  e-ISSN: 2083-4829
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jelita - zapalenie
 • Jelita - choroby
 • Młodzież - zdrowotno¶ć

  Adres url:

  356/11344
  Autorzy: Paweł Grata.
  Tytuł: Potęga spółdzielców. Bankowo¶ć polska zaboru pruskiego

  ¬ródło: Mówi± Wieki. - 2014, nr 2, s. 66-73
  p-ISSN: 1689-4189
  e-ISSN: 1689-4197
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Spółdzielczo¶ć
 • Banki spółdzielcze

  Adres url:

  357/11344
  Autorzy: Aleksandra Gutysz-Wojnicka, Danuta Dyk, Dorota Ozga, Edyta Cudak.
  Tytuł: Pozawerbalne wskaĽniki bólu u pacjentów nieprzytomnych, wentylowanych mechanicznie

  ¬ródło: Anestezjologia i Ratownictwo. - 2014, nr 8, s. 23-31, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Non-verbal indicators of pain in unconscious, mechanically ventilated patients
  p-ISSN: 1898-0732
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ból - zapobieganie i leczenie
 • Komunikacja niewerbalna
 • Pielęgniarki i pielęgniarze - praca

  Adres url:

  358/11344
  Autorzy: Wojciech Walat.
  Tytuł: Pozytywne i negatywne zmiany w funkcjonowaniu szkoły wyższej pod wpływem e-learningu

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 2, s. 290-300, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 2 : Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nauczanie na odległo¶ć


  359/11344
  Autorzy: Katarzyna Błaszczuk.
  Tytuł: Praca jako wyznacznik aktywno¶ci społecznej i rehabilitacji osób chorych psychicznie

  ¬ródło: Rzeszowskie Studia Socjologiczne. - 2014, Nr 3, s. 67-96, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2299-6044
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Praca - socjologia
 • Choroby psychiczne
 • Chorzy psychicznie - rehabilitacja
 • Chorzy psychicznie - socjologia


  360/11344
  Autorzy: Tadeusz Pi±tek.
  Tytuł: Prakseologiczno-ergonomiczny aspekt wykorzystania technologii informacyjnych w rozwijaniu kultury pracy na przykładzie metody "Temat_Projekt2" (TP2)

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 2, s. 391-398, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 2 : Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technologia informacyjna
 • Praca - etyka


  361/11344
  Autorzy: Radosław Grabowski.
  Tytuł: Prawne determinanty funkcjonowania lokalnych grup działania w Polsce

  ¬ródło: Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne. - 2014, Vol. 43, s. 145-159
  p-ISSN: 1505-2192
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Partnerstwo lokalne

  Adres url:

  362/11344
  Autorzy: Anna Wójtowicz-Dawid.
  Tytuł: Prawo zamówień publicznych jako narzędzie interwencjonizmu gospodarczego

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, Z. 40, s. 313-323, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zamówienia publiczne - prawo

  Adres url:

  363/11344
  Autorzy: Anna Augustyńska-Prejsnar, Małgorzata Ormian, Grażyna Gajdek.
  Tytuł: Preferencje nabywcze "żywno¶ci wygodnej" pochodzenia drobiowego w opinii młodzieży akademickiej

  ¬ródło: Journal of Agribusiness and Rural Development. - 2014, nr 4 (34), s. 17-26, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Purchasing preferences for convenient food of poultry origin in opinion of young university students
  p-ISSN: 1899-5241
  e-ISSN: 1899-5272
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Mięso - spożycie
 • Studenci - badanie

  Adres url:

  364/11344
  Autorzy: Sabina Grabowska.
  Tytuł: Prezydent w parlamentarnym systemie rz±dów Republiki Bułgarii : geneza - pozycja ustrojowa - odpowiedzialno¶ć konstytucyjna

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Konstytucyjnego. - 2014, nr 2(18), s. 119-130, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2082-1212
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Odpowiedzialno¶ć konstytucyjna - Bułgaria
 • Parlamentaryzm - Bułgaria
 • Prezydentura (urz±d) - prawo - Bułgaria
 • Bułgaria - konstytucja 1991 r.
 • Bułgaria - ustrój


  365/11344
  Autorzy: Ewa DĽwierzyńska.
  Tytuł: Primenenie èlektronnyh obrazovatel'nyh resursov v obučenii inostrannym âzykam

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Glottodydaktyka. - 2014, nr 6, s. 126-132, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-0484
  e-ISSN: 2084-4816
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: RUS
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Multimedia - stosowanie - nauczanie
 • Języki - nauczanie - metody

  Adres url:

  366/11344
  Autorzy: Wacław Kruk, Izabela Cichocka, Karolina Zaj±c, Agnieszka Hubert-Lutecka.
  Tytuł: Problem stosowania substancji uzależniaj±cych (dopalacze, narkotyki, napoje energetyzuj±ce) w¶ród studentów wybranych uczelni rzeszowskich

  ¬ródło: Problemy Higieny i Epidemiologii. - 2014, nr 4, s. 880-888, bibliogr.
  Uwagi: Tyt. ang.: Problem of addictive substance use (legal highs, drugs, energy drinks) among students of selected Rzeszow universities
  p-ISSN: 1895-4316
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Studenci - zdrowotno¶ć
 • Substancje uzależniaj±ce

  Adres url:

  367/11344
  Autorzy: Beata Stępień-Załucka.
  Tytuł: Problematyka wysoko¶ci opłat od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w kontek¶cie prawa do s±du

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Publicznego. - 2014, nr 4, s. 88-102, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1896-8996
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Skarga (prawo)
 • Krajowa Izba Odwoławcza - prawo
 • ¦rodki odwoławcze - Polska


  368/11344
  Autorzy: Anna Koziorowska, Maria Romerowicz-Misielak.
  Tytuł: Problemowa metoda nauczania jako forma zajęć na kierunku biotechnologia

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 476-480, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL

  369/11344
  Autorzy: Dorota Owsianik, Elżbieta Mach-Lichota, Marek Wojtaszek.
  Tytuł: Problemy zwi±zane z nadużyciem substancji odurzaj±cych w¶ród młodzieży : opis przypadku zatrucia benzydamin±
  Tytuł: Problems associated with the misuse of drugs among young people : benzydamine poisoning - case study

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 4, s. 381-387, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Narkomania dzieci i młodzieży
 • Toksykologia
 • Leki - stosowanie

  Adres url:

  370/11344
  Autorzy: Grzegorz Bonusiak.
  Tytuł: Proces odrodzenia praw amerykańskich ludów rdzennych na przykładzie "prawa do ziemi" kanadyjskich Inuitów

  ¬ródło: Studia Humanistyczne AGH. - 2014, T. 13, nr 2, s. 85-102, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2084-3364
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kanada - prawo
 • Eskimosi - Kanada

  Adres url:
  DOI:

  371/11344
  Autorzy: Małgorzata Leszczyńska.
  Tytuł: Procesy rozwojowe w Polsce w ¶wietle przemian dochodów w instytucjonalnym sektorze gospodarstw domowych

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 38, s. 169-179, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. zeszytu: W kierunku zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gospodarstwo domowe - finanse
 • Dochód

  Adres url:

  372/11344
  Autorzy: Halina Zięba-Załucka.
  Tytuł: Prokuratura a Rada Ministrów (na marginesie oceny sprawozdania prokuratora generalnego przez prezesa Rady Ministrów)

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Konstytucyjnego. - 2014, nr 3(19), s. 193-210
  p-ISSN: 2082-1212
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prokuratura
 • Rz±d (organ państw.)


  373/11344
  Autorzy: Anna Ko¶ciółek.
  Tytuł: Protokół z posiedzenia jawnego w postępowaniu cywilnym

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2014, z. 14, s. 53-65, streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Postępowanie cywilne

  Adres url:

  374/11344
  Autorzy: Ewa Lenart-Domka.
  Tytuł: Przebieg rehabilitacji pacjentki z zespołem Rasmussena – opis przypadku
  Tytuł: Rehabilitation process of the patient with Rasmussen encephalitis – case description

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 3, s. 294-301, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Mózg - zapalenie

  Adres url:

  375/11344
  Autorzy: Janusz Pasterski.
  Tytuł: Przeciw zw±tpieniu

  ¬ródło: Fraza. - 2014, Nr 4, s. 198-199
  p-ISSN: 1230-4832
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zyman Edward (1943-...)
 • Poezja polska - 20-21 w.


  376/11344
  Autorzy: Małgorzata Baran, Mateusz Flankowski.
  Tytuł: Przegl±d systemów e-government w wybranych krajach

  ¬ródło: Humanities and Social Sciences. - 2014, Vol. 19, nr 2, s. 9-23, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The overview of e-government systems in the selected countries
  p-ISSN: 2300-5327
  e-ISSN: 2300-9918
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Administracja elektroniczna
 • Usługi elektroniczne

  Adres url:
  DOI:

  377/11344
  Autorzy: Anna Hanus, Iwona Szwed.
  Tytuł: Przekład tekstu naukowego na tle lingwistycznych badań polonistycznych i germanistycznych

  ¬ródło: Stylistyka. - 2014, R. 23, s. 357-375
  Uwagi: Tyt. R. 23: Dyskurs i styl - Discourse and style
  p-ISSN: 1230-2287
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dysertacje naukowe - stylistyka
 • Językoznawstwo - historia - Niemcy
 • Językoznawstwo - historia - Polska
 • Przekłady niemieckie
 • Przekłady polskie


  378/11344
  Autorzy: Ewelina Rabiej.
  Tytuł: Przekształcenia własno¶ciowe w sektorze ochrony zdrowia – szansa czy zagrożenie dla województwa podkarpackiego?

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 38, s. 211-223, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. zeszytu: W kierunku zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Służba zdrowia - organizacja
 • Podkarpackie województwo - służba zdrowia

  Adres url:

  379/11344
  Autorzy: Agnieszka Majka.
  Tytuł: Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia ludno¶ci województwa podkarpackiego

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, Z. 39, s. 408-418, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nierówno¶ci społeczne
 • Podkarpackie województwo - ludno¶ć


  380/11344
  Autorzy: Rafał Łukasiewicz.
  Tytuł: Przysposobienie ze wskazaniem - kilka uwag o projektowanych zmianach KRO

  ¬ródło: Studia Prawnicze KUL. - 2014, nr 4, s. 175-191
  p-ISSN: 1897-7146
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Adopcja - prawo


  381/11344
  Autorzy: Renata ¦wirgoń-Skok.
  Tytuł: Przywileje spadkowe w rozwoju historycznym rzymskiego prawa prywatnego

  ¬ródło: Ius et Administratio. - 2014, z. specjalny, s. 152-162, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Inheritance privileges in the historical development of private Roman law
  p-ISSN: 2354-0540
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Spadek - prawo rzymskie


  382/11344
  Autorzy: Agnieszka Grudzińska-Raczek, Wiesław Guz, Antoni Samojedny, Anna Solińska, Ewa Dziurzyńska-Białek.
  Tytuł: Pulmonary arteriovenous malformation - does anyone still remember about this abnormality?

  ¬ródło: Polish Journal of Radiology. - 2014, Vol. 79, suppl. 1, s. S50-S55
  p-ISSN: 1733-134X
  e-ISSN: 1899-0967
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  DOI:

  383/11344
  Autorzy: Józef Gorzelany, Natalia Matłok, Dagmara Migut, Tomasz Cebulak.
  Tytuł: Quality of dill pickled cucumbers depending on the variety and chemical composition of pickle brine

  ¬ródło: Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa. - 2014, Vol. 14, nr 4, s. 19-22, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 1641-7739
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ogórek - uprawa


  384/11344
  Autorzy: Wojciech Pasterniak, Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: Quantum physics and sports training. the possibility of using the achievements of quantum physics in football

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2014, Vol. 14, no. 1-4, s. 178-185, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. w j. pol.: Fizyka kwantowa a trening sportowy. Możliwo¶ci wykorzystania osi±gnięć fizyki kwantowej w piłce nożnej ; W wersji elektr. Vol. 14, no. 4, s. 54-61
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Piłka nożna
 • Trening sportowy - metody
 • Mechanika kwantowa - stosowanie - sport


  385/11344
  Autorzy: Halina Zięba-Załucka.
  Tytuł: Rada Polityki Pieniężnej w systemie konstytucyjnym - trzy kadencje

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Publicznego. - 2014, nr 10, s. 25-34, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1896-8996
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Narodowy Bank Polski - prawo
 • Pieni±dz - polityka


  386/11344
  Autorzy: Bożenna Karczmarek-Borowska, Kamila Golon.
  Tytuł: Rak piersi w ci±ży
  Tytuł: Breast cancer in pregnancy

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 2, s. 182-189, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sutki - nowotwory
 • Ci±ża

  Adres url:

  387/11344
  Autorzy: Izabela Sadowska-Bartosz, Sabina Galiniak, Grzegorz Bartosz.
  Tytuł: Reakcja Fentona : z mroków historii

  ¬ródło: Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych. - 2014, T. 63, nr 3, s. 309-314, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0023-4249
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Reakcja Fentona

  Adres url:

  388/11344
  Autorzy: Wacław Jarecki, Jan Buczek, Dorota Bobrecka-Jamro.
  Tytuł: Reakcja pszenicy jarej odmiany Kandela na zróżnicowan± intensywno¶ć uprawy

  ¬ródło: Fragmenta Agronomica. - 2014, Vol. 31, nr 3, s. 58-68, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Reaction of spring wheat cultivar Kandela to diversified intensity of cultivation
  p-ISSN: 0860-4088
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pszenica jara - uprawa
 • Plony - badanie

  Adres url:

  389/11344
  Autorzy: Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro, Michał Noworól.
  Tytuł: Reakcja rzepaku ozimego na zróżnicowan± ilo¶ć wysiewu nasion w rejonie podkarpackim

  ¬ródło: Ro¶liny Oleiste = Oilseed Crops. - 2014, t. 34, z. 1, s. 65-74
  Uwagi: Tyt. ang.: Reaction of winter rapeseed to varied number of sown seeds in Podkarpacie area
  p-ISSN: 1233-8273
  e-ISSN: 2084-5057
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rzepak - uprawa
 • Podkarpackie województwo - rolnictwo

  Adres url:

  390/11344
  Autorzy: Urszula Kopeć.
  Tytuł: Realizacja gatunkowego schematu recenzji filmowej przez licealistów

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka. - 2014, Z. 9, s. 108-115, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-0484
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Recenzje - teoria
 • Język polski - nauczanie


  391/11344
  Autorzy: Michał Gabriel WoĽniak.
  Tytuł: Refleksje na marginesie wyboru tekstów Tadeusza Kowalika pt. "O lepszy ład społeczno-ekonomiczny", opublikowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 38, s. 5-15, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. zeszytu: W kierunku zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Polityka społeczna

  Adres url:

  392/11344
  Autorzy: Jan Buczek, Dorota Bobrecka-Jamro, Aneta Jarecka.
  Tytuł: Regionalne zróżnicowanie bilansu glebowej materii organicznej w województwie podkarpackim

  ¬ródło: Woda - ¦rodowisko - Obszary Wiejskie. - 2014, T. 14, z. 4, s. 17-26, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1642-8145
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Adres url:

  393/11344
  Autorzy: Tomasz Potocki, Bogdan Wierzbiński.
  Tytuł: Reputation perception in small to medium-sized enterprises

  ¬ródło: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2014, nr 1, s. 11-29
  p-ISSN: 0860-6846
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorstwa małe i ¶rednie


  394/11344
  Autorzy: Dorota Bobrecka-Jamro, Aneta Jarecka, Wacław Jarecki.
  Tytuł: Response of some spring wheat cultivars to diverse mineral NPK fertilization

  ¬ródło: Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura. - 2014, Z. 13 (2)
  Uwagi: Tyt. pol.: Reakcja kilku odmian pszenicy jarej na zróżnicowane nawożenie mineralne NPK
  p-ISSN: 1644-0625
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pszenica jara - uprawa

  Adres url:

  395/11344
  Autorzy: Marta Rzepecka.
  Tytuł: Richard Nixon's pre-presidential rhetorical confrontation with communism

  ¬ródło: Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Literatura i Kultura. - 2014, s. 179-186, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2081-9048
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nixon Richard (1913-1994)


  396/11344
  Autorzy: Krzysztof Oklejewicz, Maciej Kozak, Mateusz Wolanin.
  Tytuł: Rodzaj Alchemilla w Beskidzie Niskim

  ¬ródło: Roczniki Bieszczadzkie. - 2014, T. 22, s. 221-240, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The genus Alchemilla in the Beskid Niski Mts.
  p-ISSN: 1233-1910
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Beskid Niski
 • Karpaty - fauna

  Adres url:

  397/11344
  Autorzy: Barbara Gutkowska, Joanna NiedĽwiecka.
  Tytuł: Rodzaj Rosa (Rosaceae) na Pogórzu Dynowskim (SE Polska)

  ¬ródło: Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. - 2014, Vol. 21, no. 2, s. 217-227
  p-ISSN: 1233-0132
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ro¶liny naczyniowe
 • Dynowskie Pogórze - flora


  398/11344
  Autorzy: Tomasz Potocki, Bogdan Wierzbiński.
  Tytuł: Rola badań po¶więconych szczę¶ciu w teorii ekonomii dobrobytu

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 37, s. 43-66, Bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Szczę¶cie
 • Ekonomia


  399/11344
  Autorzy: Janusz Mi±so.
  Tytuł: Rola mediów w kształtowaniu kultury regionalnej w perspektywie społeczeństwa informacyjnego, medialnego, sieciowego

  ¬ródło: Perspektywy Edukacyjno-Społeczne. - 2014, nr 1, s. 16-20, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  e-ISSN: 2353-8031
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • ¦rodki masowego przekazu
 • Społeczeństwo informacyjne

  Adres url:

  400/11344
  Autorzy: Maria Pyszniak, Katarzyna Pogoda, Artur Mazur, Jacek Tabarkiewicz.
  Tytuł: Rola systemu endokanabinoidów w patogenezie i terapii otyło¶ci

  ¬ródło: Endokrynologia Pediatryczna. - 2014, nr 2, s. 65-76, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The role of Endocannabinoid System in pathogenesis and therapy of obesity
  p-ISSN: 1730-0282
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Otyło¶ć - leczenie

  Adres url:

  401/11344
  Autorzy: Agata Ludera-Ruszel.
  Tytuł: Rola szkolenia zawodowego pracowników w realizacji zadań z zakresu humanizacji pracy

  ¬ródło: Humanizacja Pracy. - 2014, T. 47, nr 3, s. 145-156, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr.: Psychologiczno-społeczne uwarunkowania zaangażowania pracowniczego / red. nauk. Danuta Walczak-Duraj
  p-ISSN: 1643-7446
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Szkolenie zawodowe
 • Praca - badanie

  Adres url:

  402/11344
  Autorzy: Marta Pisarek, Marta Gargała.
  Tytuł: Ro¶liny energetyczne jako kreatorzy krajobrazu

  ¬ródło: Czasopismo Inżynierii L±dowej, ¦rodowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture. - 2014, T. 31, z. 61, nr 3/II, s. 423-432
  p-ISSN: 2300-5130
  e-ISSN: 2300-8903
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ro¶liny energetyczne

  Adres url:

  403/11344
  Autorzy: Agata Ludera-Ruszel.
  Tytuł: Rozważania na temat dopuszczalno¶ci zatrudnienia na podstawie umowy o pracę członków zarz±du jednoosobowych spółek kapitałowych

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo. - 2014, z. 14, s. 78-86, streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1730-3508
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo pracy
 • Spółki kapitałowe - prawo
 • Umowa o pracę

  Adres url:

  404/11344
  Autorzy: Maria Sarama, Mieczysław Jan Król.
  Tytuł: Rozwi±zania e-biznesowe w przedsiębiorstwach krajów UE-27

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - 2014, nr 112, s. 431-440, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr.: Ekonomiczno-społeczne i techniczne warto¶ci w gospodarce opartej na wiedzy. T. 1
  p-ISSN: 1640-6818
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gospodarka elektroniczna
 • Kraje Unii Europejskiej - gospodarka

  Adres url:

  405/11344
  Autorzy: Magdalena Nykiel, Mateusz Wolanin, Krzysztof Oklejewicz.
  Tytuł: Rubus divaricatus (Rosaceae) na Płaskowyżu Kolbuszowskim - nowa wschodnia granica zasięgu

  ¬ródło: Acta Botanica Silesiaca. - 2014, Vol. 10, s. 199-206, abstr., bibliogr., fot., rys.
  p-ISSN: 1895-5738
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jeżyna - geografia
 • Kolbuszowa (woj. podkarpackie ; okręg) - flora

  Adres url:

  406/11344
  Autorzy: Agata Ludera-Ruszel.
  Tytuł: Ruchomy czas pracy – szansa czy zagrożenie dla pracowników

  ¬ródło: Monitor Prawa Pracy. - 2014, nr 1, s. 17-20
  p-ISSN: 1731-8165
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Czas pracy - prawo
 • Prawo pracy


  407/11344
  Autorzy: Ewa Puszczałowska-Lizis.
  Tytuł: Rugby na wózkach - w stronę aktywizacji niepełnosprawnych

  ¬ródło: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2014, nr 6, s. 31-34
  p-ISSN: 0860-8075
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rugby
 • Niepełnosprawni - sport


  408/11344
  Autorzy: Maria Kossakowska-Maras.
  Tytuł: Russkaâ banâ kak âvlenie russkoj kul'tury v processe formirovaniâ SKK studentov-rusistov

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Glottodydaktyka. - 2014, nr 6, s. 156-167, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-0484
  e-ISSN: 2084-4816
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: RUS
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • K±piele - antropologia społeczna
 • Język rosyjski - słownictwo

  Adres url:

  409/11344
  Autorzy: Dorota Chudyk.
  Tytuł: Russkie i pol'skie sravnitel'nye konstrukcii s prilagatel'nymi, nazyvaûŝimi koričnevyj cvet

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Glottodydaktyka. - 2014, nr 6, s. 9-18, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-0484
  e-ISSN: 2084-4816
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: RUS
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Językoznawstwo porównawcze
 • Język rosyjski a język polski - gramatyka
 • Język polski a język rosyjski - gramatyka
 • Przymiotnik polski
 • Przymiotnik rosyjski
 • Barwy - słownictwo - Polska
 • Barwy - słownictwo - Rosja

  Adres url:

  410/11344
  Autorzy: Anna Stasienko.
  Tytuł: Russkoe i pol'skoe slovoobrazovatel'nye gnezda s suŝestvitel'nym leto/lato v kačestve ishodnogo slova

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Glottodydaktyka. - 2014, nr 6, s. 77-82, streszcz. pol.
  p-ISSN: 1643-0484
  e-ISSN: 2084-4816
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: RUS
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Słowotwórstwo
 • Język polski - słownictwo
 • Język rosyjski - słownictwo
 • Semantyka

  Adres url:

  411/11344
  Autorzy: Renata ¦wirgoń-Skok.
  Tytuł: Rzymska superficies a prawo zabudowy w projekcie zmian prawa rzeczowego

  ¬ródło: Czasopismo Prawno-Historyczne. - 2014, z. 2, s. 31-44, streszcz. ang., fr.
  p-ISSN: 0070-2471
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo rzeczowe
 • Prawo rzymskie


  412/11344
  Autorzy: Jerzy Kulasa, Anna Nizioł.
  Tytuł: SaaS jako element chmury obliczeniowej w pracy studenta

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 2, s. 252-258, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 2 : Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technologia informacyjna


  413/11344
  Autorzy: Aneta Rejman, Małgorzata Janusz, Dagmara S±decka.
  Tytuł: School sport of children and youth in Rzeszowskie province in the years 1944-1957

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 172-178, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sport - historia
 • Dziecko - kultura fizyczna
 • Młodzież - kultura fizyczna

  Adres url:

  414/11344
  Autorzy: Aneta Rejman, Małgorzata Janusz.
  Tytuł: School staff of physical education in Rzeszow province in 1944-1989

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 2, s. 174-181, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wychowanie fizyczne - Polska - od 1944 r.
 • Rzeszów (woj. podkarpackie) - kultura fizyczna - 1944-1989 r.

  Adres url:

  415/11344
  Autorzy: Magdalena Cyrek.
  Tytuł: Sektorowe charakterystyki państw UE wobec alternatywy konkurencyjno¶ć - spójno¶ć społeczna

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 37, s. 104-122, Bibliogr., streszcz. pol, ang.
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ekonomia


  416/11344
  Autorzy: Elena Bendíková, Monika Drozd.
  Tytuł: Selected determinants of seniors' lifestyle

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 103-112, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ludzie starzy - kultura fizyczna
 • Jako¶ć życia - socjologia

  Adres url:

  417/11344
  Autorzy: Iwona Duda, Agata Rzeszutko-Polak.
  Tytuł: Selected tourist attractions of Roztocze region

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 2, s. 208-213, streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Roztocze - turystyka

  Adres url:

  418/11344
  Autorzy: Piotr Cymbalista.
  Tytuł: Semantics of male-specific vs. female-specific occupational names : the case of governor and governess

  ¬ródło: Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Językoznawstwo. - 2014, s. 15-27, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2081-903X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Język angielski - semantyka


  419/11344
  Autorzy: Grzegorz Raba, Kamil Szczupak, Piotr Baran.
  Tytuł: Skojarzone leczenie ci±ży szyjkowej z zastosowaniem metotrexatu oraz prostaglandyn – opis przypadku
  Tytuł: Combined treatment of cervical pregnancy with methotrexate and prostaglandins. A case report

  ¬ródło: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. - 2014, T. 12, nr 3, s. 309-312, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ci±ża - powikłania

  Adres url:

  420/11344
  Autorzy: Krzysztof Gutkowski, Dorota Gutkowska.
  Tytuł: Skórne manifestacje chorób w±troby

  ¬ródło: Dermatologia po Dyplomie. - 2014, nr 3, s. 36-40, 42-44, bibliogr.
  p-ISSN: 2081-0105
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Skóra (anat.) - choroby
 • W±troba - choroby


  421/11344
  Autorzy: Jarosław Kinal, Zbigniew Rykiel.
  Tytuł: Social media as a new area of teaching in higher education

  ¬ródło: Przestrzeń Społeczna = Social Space. - 2014, nr 7, s. 161-170
  p-ISSN: 2084-7696
  e-ISSN: 2084-1558
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Marketing społeczno¶ciowy
 • Szkolnictwo wyższe
 • ¦rodki masowego przekazu

  Adres url:

  422/11344
  Autorzy: Małgorzata Dziedzic.
  Tytuł: Social'nye seti v obučenii RKI

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Glottodydaktyka. - 2014, nr 6, s. 119-125, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-0484
  e-ISSN: 2084-4816
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: RUS
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Język rosyjski - nauczanie

  Adres url:

  423/11344
  Autorzy: Aneta Rejman, Magdalena Kunysz-Rozborska.
  Tytuł: Socio-moral aspects of professional boxing

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 113-117, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Boks

  Adres url:

  424/11344
  Autorzy: Maciej Bilek, Maciej Strzemski, Joanna Typek, Kamila Rokicka, Ewelina Rydzik.
  Tytuł: Soja owłosiona - ro¶lina pokarmowa, przemysłowa i lecznicza

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 17, s. 7-14, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Soja - do¶wiadczalnictwo
 • Ro¶liny lekarskie
 • Ro¶liny transgeniczne

  Adres url:

  425/11344
  Autorzy: Stanisław Cieszkowski, Lesław Lassota, Justyna Lenik.
  Tytuł: Somatic figure of children aged 8-18 years covered sports training personnel within the Podkarpackie province

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 3, s. 223-228, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Młodzież - sport
 • Młodzież - kultura fizyczna
 • Młodzież - badanie

  Adres url:

  426/11344
  Autorzy: Sławomir Dybka.
  Tytuł: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania skuteczno¶ci komunikacji marketingowej w handlu detalicznym

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 38, s. 377-390, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. zeszytu: W kierunku zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Handel detaliczny - Polska
 • Marketing - badania

  Adres url:

  427/11344
  Autorzy: Monika Binkowska-Bury, Paweł Więch, Izabela Sałacińska, Paweł Januszewicz.
  Tytuł: Spożycie alkoholu w¶ród studentów pierwszego roku rzeszowskich uczelni wyższych

  ¬ródło: Problemy Pielęgniarstwa. - 2014, nr 3, s. 246-251
  p-ISSN: 1233-9989
  e-ISSN: 2299-8284
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Alkohol - wpływ na zdrowie
 • Studenci - zdrowotno¶ć

  Adres url:

  428/11344
  Autorzy: Marta Kawa.
  Tytuł: Spółdzielnie jako podmioty ekonomii społecznej wpływaj±ce na rozwój

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, Z. 39, s. 344-354, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Spółdzielczo¶ć


  429/11344
  Autorzy: Katarzyna Pogoda, Renata Sienkiewicz-Kozłowska, Ewa Szombara.
  Tytuł: Sprawozdanie z Advanced Breast Cancer Second International Consensus Conference

  ¬ródło: Onkologia w Praktyce Klinicznej. - 2014, nr 1, s. 38-44, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Report of Advanced Breast Cancer Second International Consensus Conference
  p-ISSN: 1734-3542
  e-ISSN: 1734-6460
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Onkologia - zjazdy i konferencje


  430/11344
  Autorzy: Julia Kapelańska-Pręgowska, Emilia Sarnacka, Anna Jacek, Katarzyna Syroka-Marczewska.
  Tytuł: Sprawozdanie z IV Konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Zdrowia na temat Bezpieczeństwa Pacjentów ( 9-11 paĽdziernika 2013 roku, Coimbra, Portugalia)

  ¬ródło: Studia Iuridica. - 2014, T. 58, s. 301-319
  p-ISSN: 0137-4346
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawa pacjenta


  431/11344
  Autorzy: Renata Nesterowicz.
  Tytuł: Sprawozdawczo¶ć finansowa i jej rola w ocenie wyników działalno¶ci przedsiębiorstw

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, Z. 39, s. 320-329, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorstwo - finanse


  432/11344
  Autorzy: Małgorzata Wosiek.
  Tytuł: Stan i perspektywy rozwoju kapitału intelektualnego w Polsce

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 37, s. 276-295, Bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kapitał społeczny
 • Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa


  433/11344
  Autorzy: Ewa A. Czyż, Anthony Dexter, Artur Łopatka, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Magdalena Łysiak.
  Tytuł: Stan i podatno¶ć na zagęszczenie gleb użytków rolnych w Polsce

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzib± w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. - 2014, nr 18, s. 35-36, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dok. elektr.Ewa A. Czyż - UR druga afiliacja
  p-ISSN: 1642-3828
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gleba - użytkowanie

  Adres url:

  434/11344
  Autorzy: Janusz Kukulski, Robert Białogłowski.
  Tytuł: Stanowisko do badania czujników optoelektronicznych

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 636-641, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Elektronika - nauczanie
 • Optoelektronika


  435/11344
  Autorzy: Krystian Tuczyński, Robert Białogłowski.
  Tytuł: Stanowisko do badania czujników ultradĽwiękowych

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : rocznik naukowy = Education - Technology - Computer Science : scientific annual. - 2014, nr 5, cz. 1, s. 630-635, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 5, cz. 1 : Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej
  p-ISSN: 2080-9069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Elektronika - nauczanie
 • Bezpieczeństwo


  436/11344
  Autorzy: Rafał Filip, Anna Lewandowska, Małgorzata Szczepankiewicz, Blanka Majda.
  Tytuł: State of patients' knowledge about treatment and proceedings in type 2 diabetes

  ¬ródło: Annals of Agricultural and Environmental Medicine. - 2014, Vol. 21, No. 2, p. 359-363, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1232-1966
  e-ISSN: 1898-2263
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cukrzyca typu II

  Adres url:

  437/11344
  Autorzy: Anna Wróbel, Anna Jacek, Małgorzata Gajdek.
  Tytuł: Stosowanie klauzuli sumienia w zawodach lekarza, pielęgniarki i położnej w ¶wietle obowi±zuj±cych przepisów prawa

  ¬ródło: Pielęgniarstwo XXI wieku. - 2014, nr 1(46), s. 19-21
  Uwagi: Tyt. ang.: Conscience clause in professions of a doctor, a nurse and a midwife in the light of new legal regulations
  p-ISSN: 1730-1912
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Sumienie
 • Etyka lekarska
 • Medycyna - prawo
 • Pielęgniarki i pielęgniarze - etyka


  438/11344
  Autorzy: Beata Szluz.
  Tytuł: Streetworking jako nowa forma interwencji i pracy z osobami wykluczonymi społecznie

  ¬ródło: Seminare. - 2014, T. 35, nr 2, s. 101-111, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Streetworking as a new form of intervention and work with the socially excluded
  p-ISSN: 1232-8766
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Praca społeczna
 • Streetworking

  Adres url:

  439/11344
  Autorzy: Agnieszka Myszka.
  Tytuł: Struktura wyrazu jako wskaĽnik proprialno¶ci w toponimii (na przykładzie zapisów z osiemnastowiecznych ksi±g s±dowych Rzeszowa)

  ¬ródło: Onomastica. - 2014, R. 58, s. 151-166
  Uwagi: Tyt. ang.: Structure of a word as an indicator of propriality in toponymy (as exemplified in entries from 18-th century judicial records of Rzeszów)
  p-ISSN: 0078-4648
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Onomastyka


  440/11344
  Autorzy: Jarosław Herbert, Maciej ¦liż.
  Tytuł: Student's health in "consumer" school

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 3, s. 68-74, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Uczniowie - zdrowotno¶ć

  Adres url:

  441/11344
  Autorzy: Iwona Tabaczek-Bejster, Brygida Sakowska-Kamińska.
  Tytuł: Studies and drafts from the beginning of diving in the world and Polish lands
  Tytuł: Studia i szkice z pocz±tków skoków do wody na ¶wiecie i ziemiach polskich

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 2, s. 65-72, bibliogr.
  Uwagi: Tekst w jęz. pol. s. 73-80
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nurkowanie - historia

  Adres url:

  442/11344
  Autorzy: Iwona Szwed.
  Tytuł: Style perswazji w polskim i niemieckim komentarzu ekonomicznym w prasie publikowanej online

  ¬ródło: Stylistyka. - 2014, R. 23, s. 435-459
  Uwagi: Tyt. R. 23: Dyskurs i styl - Discourse and style
  p-ISSN: 1230-2287
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dziennikarstwo internetowe - Niemcy
 • Dziennikarstwo internetowe - Polska
 • Język niemiecki - stylistyka
 • Język polski - stylistyka
 • Perswazja


  443/11344
  Autorzy: Maciej Bilek, Natalia Matłok, Janina Kaniuczak, Józef Gorzelany.
  Tytuł: Sugar and inorganic anions content in mineral and spring water-based beverages

  ¬ródło: Roczniki Państwowego Zakładu Higieny. - 2014, vol. 65, iss. 3, s. 193-197, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 0035-7715
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Napoje
 • Wody mineralne - mikrobiologia
 • Węglowodany - biochemia
 • Żywno¶ć - jako¶ć

  Adres url:

  444/11344
  Autorzy: Małgorzata Baran, Justyna Stecko.
  Tytuł: Symulacyjny model produkcja-zbyt w konwencji metody dynamiki systemów : przypadek przedsiębiorstwa Fotosystem

  ¬ródło: Modern Management Review. - 2014, vol. 19, nr 1, s. 7-24, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The simulation model of production and distribution in the convention of the system dynamics method : a case of the Fotosystem enterprise
  p-ISSN: 2300-6366
  e-ISSN: 2353-0758
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Produkcja - ekonomika
 • Symulacja - stosowanie

  Adres url:
  DOI:

  445/11344
  Autorzy: Małgorzata Rałowska, Krzysztof Kosydar, Wiesław Guz, Antoni Samojedny, Mirosław Drozd, Beata Belina-Tomkiewicz, Andrzej Górecki.
  Tytuł: Synovial chondromatosis - diagnostic pitfalls

  ¬ródło: Polish Journal of Radiology. - 2014, Vol. 79, suppl. 1, s. S72-S75
  p-ISSN: 1733-134X
  e-ISSN: 1899-0967
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Choroby dziecięce
 • Rezonans magnetyczny
 • Diagnostyka

  Adres url:
  DOI:

  446/11344
  Autorzy: Anatoliy Tkach, Tadeusz Pliszka.
  Tytuł: Sytuacja demograficzna Polski implikacj± dla zintegrowanego rozwoju

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 37, s. 239-257, Bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Demografia


  447/11344
  Autorzy: Roman Magry¶.
  Tytuł: Szlachcic, pleban, kupiec... Rzecz o społecznych tożsamo¶ciach Ignacego Krasickiego na podstawie jego twórczo¶ci literackiej

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka. - 2014, Z. 9, s. 13-34, streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-0484
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Krasicki Ignacy (1735-1801)
 • Literatura polska - 18 w.


  448/11344
  Autorzy: Maria Jeznach, Marek Cierpiał-Wolan.
  Tytuł: Szybkie szacunki kwartalnego PKB a jako¶ć i wiarygodno¶ć danych

  ¬ródło: Wiadomo¶ci Statystyczne. - 2014, nr 2, s. 1-16
  p-ISSN: 0043-518X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Produkt globalny - Polska
 • Prognozy - metody
 • Statystyka gospodarcza

  Adres url:

  449/11344
  Autorzy: Waldemar Furmanek.
  Tytuł: ¦więtowanie w systemie problematyki humanistycznej pedagogiki pracy

  ¬ródło: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2014, nr 4, s. 33-40, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Celebration in the system of issues of the humane work pedagogy
  p-ISSN: 1507-6563
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pedagogika pracy


  450/11344
  Autorzy: Łukasz Łuczaj, Artur Adamczak, Magdalena Duda.
  Tytuł: Tannin content in acorns (Quercus spp.) from Poland

  ¬ródło: Dendrobiology. - 2014, vol. 72, s. 103-111, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1641-1307
  e-ISSN: 2083-8387
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.525
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • D±b

  Adres url:
  DOI:

  451/11344
  Autorzy: Artur Mazur, Katarzyna Klimek, Grzegorz Telega, Rafał Filip, Ewa Małecka-Tendera.
  Tytuł: Ten-year secular trend of overweight and obesity in school children in south-eastern Poland

  ¬ródło: Annals of Agricultural and Environmental Medicine. - 2014, Vol. 21, No. 3, p. 634-638, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1232-1966
  e-ISSN: 1898-2263
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Otyło¶ć - pediatria
 • Dziecko - zdrowotno¶ć

  Adres url:
  DOI:

  452/11344
  Autorzy: Jolanta Wojnar, Beata Kasprzyk.
  Tytuł: Tendencje i prognozy w spożyciu mięsa w Polsce w latach 1989-2016

  ¬ródło: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - 2014, T. 16, z. 4, s. 335-340
  p-ISSN: 1508-3535
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Mięso - spożycie - Polska


  453/11344
  Autorzy: Małgorzata Wosiek.
  Tytuł: Tendencje rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce przez pryzmat międzynarodowych porównań

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2014, z. 38, s. 253-266, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. zeszytu: W kierunku zintegrowanego rozwoju
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kapitał społeczny
 • Siła robocza

  Adres url:

  454/11344
  Autorzy: Dorota Jarzębicka, Joanna Sieczkowska, Józef Ryżko, Grzegorz Oracz.
  Tytuł: Terapia biofeedback w leczeniu czynno¶ciowego zaparcia stolca

  ¬ródło: Standardy Medyczne. Pediatria. - 2014, nr 3, s. 396-401, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Biofeedback therapy in the treatment of functional constipation
  p-ISSN: 2080-5438
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zaparcia - leczenie
 • Dziecko - zdrowotno¶ć


  455/11344
  Autorzy: Agnieszka Wegner, Maciej D±dalski, Józef Ryżko, Jarosław Kierku¶.
  Tytuł: Terapia w chorobie Le¶niowskiego-Crohna u dziecka. Opis przypadku

  ¬ródło: Postępy Nauk Medycznych. - 2014, vol. 27, nr 3, s. 172-177, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Methods of treatment in child with Crohn’s disease. Case report
  p-ISSN: 0860-6196
  e-ISSN: 1731-2469
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Choroba Le¶niowskiego-Crohna - pediatria

  Adres url:

  456/11344
  Autorzy: Maria Ziaja, Tomasz Wójcik.
  Tytuł: Termophilic plant communities in Natura 2000 site "Ł±ki nad Wojkówk±" PLH 180051 – Podkarpacie Province

  ¬ródło: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia. - 2014, Vol. 69, nr 1, s. 59-78
  Uwagi: Tyt. pol.: Zbiorowiska ro¶linno¶ci ciepłolubnej na obszarze Natura 2000 "Ł±ki nad Wojkówk±" PLH 180051 - w województwie podkarpackim
  p-ISSN: 0066-2232
  e-ISSN: 2083-3563
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Karpaty - ¶rodowisko
 • NATURA 2000

  Adres url:

  457/11344
  Autorzy: Agnieszka Mac.
  Tytuł: Textsortenvielfalt in Fernsehnachrichten am Beispiel der öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland und Polen

  ¬ródło: Studia Germanica Gedanensia. - 2014, nr 31, s. 145-154, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. nr. 31: Kontrastive Linguistik und interkulturelle Kommunikation / red. Danuta Olszewska, Andrzej K±tny, Anna Socka
  p-ISSN: 1230-6045
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: GER
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Telewizja - język
 • Telewizyjne programy informacyjne - język - Niemcy


  458/11344
  Autorzy: Iwona Tabaczek-Bejster, Stanisław Zaborniak.
  Tytuł: The beginning of swimming teaching methodology before 1939

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 162-171, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pływanie - nauczanie i trening - Polska - 1918-1939 r.

  Adres url:

  459/11344
  Autorzy: Bożena Duda.
  Tytuł: The cases of cat and chicken as zoosemy-based synonyms of (male) prostitute in English

  ¬ródło: Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Językoznawstwo. - 2014, s. 29-38, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2081-903X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Język angielski - słownictwo
 • Język angielski - semantyka
 • Językoznawstwo


  460/11344
  Autorzy: Władysław Piotr WlaĽlak.
  Tytuł: The Catholic Church in Poland in the Years 1944-1950

  ¬ródło: Ius et Administratio. - 2014, z. specjalny, s. 178-186, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Ko¶ciół katolicki w Polsce w latach 1944-1950
  p-ISSN: 2354-0540
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ko¶ciół katolicki - Polska
 • Ko¶ciół katolicki - historia


  461/11344
  Autorzy: Agata Rzeszutko-Polak, Joanna Piech.
  Tytuł: The development of qualified tourism in Polish part of Roztocze during the communist era (1945-1989)

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 194-199, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka - wpływ na zdrowie
 • Roztocze - turystyka
 • Turystyka - historia

  Adres url:

  462/11344
  Autorzy: Donald Trinder.
  Tytuł: The dysfunctional nature of Anglo-Polish relations

  ¬ródło: Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Literatura i Kultura. - 2014, s. 201-210, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2081-9048
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Polska a Wielka Brytania


  463/11344
  Autorzy: Renata Grzywacz, Patrycja Żegleń.
  Tytuł: The effectiveness of education to participate in the physical culture through tourism on the example of Piwniczna Zdroj inhabitants

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 1, s. 100-105
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka - socjologia
 • Kultura fizyczna - wpływ na zdrowie

  Adres url:

  464/11344
  Autorzy: Marcin Halicki, Andreas Uphaus.
  Tytuł: The efficient frontier and international portfolio diversification

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2014, nr 66, s. 101-110, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Granica efektywno¶ci a międzynarodowa dywersyfikacja portfela akcji
  p-ISSN: 1733-2842
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Zarz±dzanie ryzykiem
 • Akcje (ekon.) - badanie

  Adres url:

  465/11344
  Autorzy: Ireneusz Stefaniuk, Dagmara Wróbel, Andrzej Skręt, Joanna Skręt-Magierło, Tomasz Góra, Piotr Szczerba.
  Tytuł: The Electron Paramagnetic Resonance in the study of tissue specimens

  ¬ródło: Current Topics in Biophysics. - 2014, Vol. 37, p. 23-28
  p-ISSN: 2084-1892
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rezonans paramagnetyczny elektronowy - stosowanie

  Adres url:
  DOI:

  466/11344
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: The European karate today : the opinion of experts

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2014, Vol. 14, nr 1-4, s. 109-120, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. w j. pol. Dzieje europejskie karate - opinia ekspertów. W wersji elektr. Vol. 14, nr 3., s. 10-21
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Karate

  DOI:

  467/11344
  Autorzy: Justyna Drzał-Grabiec, Maciej Rachwał, Zbigniew Trzaskoma, Justyna Rykała, Justyna Podgórska-Bednarz, Izabela Cichocka, Aleksandra Truszczyńska, Kazimierz R±pała.
  Tytuł: The foot deformity versus postural control in females aged over 65 years

  ¬ródło: Acta of Bioengineering and Biomechanics. - 2014, vol. 16, nr 4, s. 75-82, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1509-409X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Stopa - badanie
 • Postawa ciała - badanie
 • Kobieta - fizjologia

  Adres url:
  DOI:

  468/11344
  Autorzy: Justyna Drzał-Grabiec, Sławomir Snela, Justyna Rykała, Justyna Podgórska, Aleksandra Truszczyńska.
  Tytuł: The influence of elongation exercises on the anterior-posterior spine curvatures

  ¬ródło: Biomedical Human Kinetics. - 2014, Vol. 6, iss. 1, p. 1-4, abstr., bibliogr.
  p-ISSN: 2080-2234
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kręgosłup - leczenie
 • Postawa ciała - korekcja

  Adres url:

  469/11344
  Autorzy: Teresa Pop, Bożenna Karczmarek-Borowska, Monika Tymczak, Ireneusz Hałas, Joanna Bana¶.
  Tytuł: The influence of Kinesiology Taping on the reduction of lymphoedema among women after mastectomy - preliminary study

  ¬ródło: Contemporary Oncology. - 2014, vol. 18, nr 2, s. 124-129
  p-ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Mastektomia

  Adres url:
  DOI:

  470/11344
  Autorzy: Anna Koziorowska, Jacek Bartman.
  Tytuł: The influence of reactive power compensation on the content of higher harmonics in the voltage and current waveforms 

  ¬ródło: Przegl±d Elektrotechniczny. - 2014, R. 90, nr 1, s. 136-140
  Uwagi: Tyt. w jęz. pol.: Wpływ kompensacji mocy biernej na zawarto¶ć harmonicznych na przykładzie urz±dzeń kopalnianych
  p-ISSN: 0033-2097
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pr±dy stałe - urz±dzenia

  Adres url:
  DOI:

  471/11344
  Autorzy: Stanisław Cieszkowski.
  Tytuł: The level of coordination motor abilities of Podkarpackie district sports teams members in martial sports, shooting and archery

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 2, s. 196-202, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Podkarpackie województwo - sport
 • Walka wręcz - nauczanie i trening
 • Strzelectwo sportowe - nauczanie i trening
 • Łucznictwo - nauczanie i trening

  Adres url:

  472/11344
  Autorzy: Jarosław Omorczyk, Tadeusz Ambroży, Przemysław Bujas, Ewa Puszczałowska-Lizis.
  Tytuł: The level of technical and specific skill efficiency in youth class female artistic gymnasts

  ¬ródło: Antropomotoryka. Journal of Kinesiology and Exercise Sciences. - 2014, T. 24, nr 2 (66), s. 33-40, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1731-0652
  e-ISSN: 2353-3986
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gimnastyka sportowa - nauczanie i trening
 • Sprawno¶ć motoryczna
 • Sprawno¶ć motoryczna - badania

  Adres url:
  DOI:

  473/11344
  Autorzy: Wojciech P. Rdzanek, Witold J. Rdzanek, Krzysztof Szemela.
  Tytuł: The low frequency approximation of the sound radiation power of two vibrating circular pistons embedded in two different rigid planes of a three-wall corner

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2014, Vol. 125, nr 4 A, s. A135-A143, bibliogr., abstr.
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Adres url:
  DOI:

  474/11344
  Autorzy: Teresa Noga, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Łukasz Peszek, Anita Paj±czek, Natalia Kochman.
  Tytuł: The new localities of rare species Neidium hercynicum Mayer on the peatland areas of southern and south-eastern Poland

  ¬ródło: Journal of Ecological Engineering. - 2014, Vol. 15, iss. 3, s. 64-69, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2081-139X
  e-ISSN: 2299-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Okrzemki - badanie
 • Roztoczański Park Narodowy - flora
 • Orawsko-Nowotarska, Kotlina
 • Torfowisko - ekologia

  Adres url:
  DOI:

  475/11344
  Autorzy: Ian Upchurch.
  Tytuł: The pillars are not what they used to be but the house is still standing : Britishness in the twenty-first century

  ¬ródło: Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Literatura i Kultura. - 2014, s. 211-225, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2081-9048
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Wielka Brytania - historia
 • Wielka Brytania - polityka


  476/11344
  Autorzy: Dorota Lizak, Wojciech Czarny, Marta Niewczas.
  Tytuł: The problem of postural defects in children and adolescents and the role of school teachers and counselors in their prevention

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 11-18, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Postawa ciała - badanie
 • Dziecko - zdrowotno¶ć
 • Młodzież - zdrowotno¶ć
 • Nauczyciele - praca
 • Nauczyciele a uczniowie

  Adres url:

  477/11344
  Autorzy: Bożenna Karczmarek-Borowska, Maria Pelc, Ewa Rabiej, Monika Gr±dalska-Lampart.
  Tytuł: The quality of life of non-small cell lung cancer patients treated with chemotherapy

  ¬ródło: Pneumonologia i Alergologia Polska. - 2014, T. 82, nr 4, s. 349-357
  Uwagi: Tyt. pol.: Jako¶ć życia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca poddanych chemioterapii
  p-ISSN: 0867-7077
  e-ISSN: 2299-8292
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Płuca - nowotwory
 • Chemioterapia

  Adres url:

  478/11344
  Autorzy: Agnieszka Huzarska.
  Tytuł: The reconstruction of historic buildings in the province of Rzeszów as an important factor for cultural tourism development after the second world war, from 1944 until 1950

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2014, vol. 4, no. 4, s. 243-252, bibliogr.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka kulturowa
 • Turystyka - historia
 • Rzeszów (woj. podkarpackie) - turystyka

  Adres url: