Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PAA
Liczba odnalezionych rekordów: 13686Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku
1/13686
Autorzy: Maciej Bilek, Agnieszka Siembida, Michał Gostkowski, Kinga Stawarczyk, Ewa Cie¶lik.
Tytuł: Antioxidative capacity of birch saps

¬ródło: Biotechnology and Food Science. - 2017, Vol. 81, nr 1, s. 3-10, bibliogr., streszcz. ang.
p-ISSN: 2084-0136
e-ISSN: 2299-6818
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: ENG
Angielskie hasła przedmiotowe:
 • silver birch
 • birch tree saps
 • antioxidant capacity

  Adres url:

  2/13686
  Autorzy: Marcin Subczak.
  Tytuł: Antyczna tradycja filozoficznych sposobów życia jako wzorzec dla współczesno¶ci

  ¬ródło: Logos i Ethos. - 2017, nr 1, s. 7-31, bibliogr.
  p-ISSN: 0867-8308
  e-ISSN: 2391-6834
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Filozofia
 • sposób życia
 • psyche
 • troska o duszę
 • tożsamo¶ć
 • nowoczesno¶ć
 • ponowoczesno¶ć
 • wzorce osobowe

  Adres url:
  DOI:

  3/13686
  Autorzy: Agnieszka Szybisty, Irena Momola, Gabriel Szajna, Piotr Matłosz, Edyta Nizioł-Babiarz, Krzysztof Warchoł, Zbigniew Barabasz, Emilian Zadarko.
  Tytuł: Body build types vs arches of the feet in static weight bearing conditions

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2017, vol. 7, iss. 1, p. 56-64, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • mesomorphy
 • ectomorphy
 • endomorphy
 • Clarke angle
 • Wejsflog index

  Adres url:

  4/13686
  Autorzy: Paweł Więch, Monika Binkowska-Bury, Bartosz Korczowski.
  Tytuł: Body composition as an indicator of the nutritional status in children with newly diagnosed ulcerative colitis and Crohn's disease - a prospective study

  ¬ródło: Przegl±d Gastroenterologiczny. - 2017, vol. 12, nr. 1, bibliogr. streszcz. ang.
  p-ISSN: 1895-5770
  e-ISSN: 1897-4317
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • inflammatory bowel disease
 • nutritional status
 • body composition
 • children

  Adres url:
  DOI:

  5/13686
  Autorzy: Mariola Garczyńska, Anna Mazur-P±czka, Grzegorz P±czka, Joanna Kostecka.
  Tytuł: Botanika stosowana, I. Ochrona drzew i krzewów w procesach inwestycyjnych w mie¶cie

  ¬ródło: Inżynieria Ekologiczna. - 2017, vol. 18, iss. 3, s. 139-149, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang. Applied botany, I. Protection of trees and bushes in the investment process in urban areas
  p-ISSN: 2081-139X
  e-ISSN: 2392-0629
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • drzewa i krzewy
 • usługi ekosystemów
 • proces inwestycyjny

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • trees and bushes
 • ecosystem services
 • investment process

  Adres url:
  DOI:

  6/13686
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski, Jong-Hoon Yu, Przemysław Pawelec.
  Tytuł: Changes in the level of physical fitness on the way to mastery in martial arts according to activity

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2017, vol. 17, no. 1, pp. 38-44, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • martial arts
 • physical fitness
 • International Physical Fitness Test

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • WoS

  DOI:

  7/13686
  Autorzy: Justyna Lenik.
  Tytuł: Conditions and implementation of physical education in schools in rural and urban areas in Podkarpacie Province

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2017, vol. 7, iss. 1, p. 21-31, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Podkarpacie Province
 • primary schools
 • middle schools
 • high schools
 • physical education teachers

  Adres url:

  8/13686
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski, Krzysztof Kubala.
  Tytuł: Congress in Rio Maior : the particular example of martial arts tourism and scientific tourism

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2017, vol. 17, no. 2, pp. 34-40, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • cultural tourism
 • scientific tourism
 • martial arts
 • combat sports

  DOI:

  9/13686
  Autorzy: Georgij Czerewko.
  Tytuł: Decentralizaciâ kak faktor uravnovešennogo razvitiâ sel'skih regionov v Ykraine

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - 2017, z. 49, s. 22-34, bibliogr., streszcz. ros., pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Decentralizacja jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na Ukrainie ; Tyt. ang.: Decentralization as the factor of sustainable development of rural areas in Ukraine
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: RUS
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • decentralizacja
 • scalanie lokalnych społeczno¶ci terytorialnych

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • decentralization
 • association of territorial communities

  Adres url:
  DOI:

  10/13686
  Autorzy: Piotr Cyrek.
  Tytuł: Destimulants for Activities Supporting Development of Employees' Competencies at Retail Trade Enterprises

  ¬ródło: Handel Wewnętrzny. - 2017, nr 1, s. 16-29, bibliogr., streszcz. ang., pol., ros.
  Uwagi: Tyt. pol.: Destymulanty działań wspieraj±cych podnoszenie kompetencji pracowników w przedsiębiorstwach handlu detalicznego
  p-ISSN: 0438-5403
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Handel detaliczny
 • personel handlowy
 • kwalifikacje pracowników
 • rozwój kompetencji
 • destymulanty rozwoju kadr

  Adres url:

  11/13686
  Autorzy: Maciej Bilek.
  Tytuł: Dietetyka - wybrane zagadnienia. Cz. 16, Postępowanie dietetyczne w chorobach górnego odcinka przewodu pokarmowego

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2017, R. 20, nr 1, s. 41-46
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dietetyka
 • choroby przewodu pokarmowego

  Adres url:

  12/13686
  Autorzy: Adam Czudec.
  Tytuł: Fundusze europejskie a rozwój gospodarczy w skali lokalnej

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - 2017, z. 49, s. 35-47, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: European funds and a local economic development
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • fundusze europejskie
 • Rozwój lokalny
 • obszary wiejskie

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • EU funds
 • local development
 • rural areas

  Adres url:
  DOI:

  13/13686
  Autorzy: Małgorzata Pac, Ewa Bernatowska, Jarosław Kierku¶, Józef Ryżko, Joanna Cielecka-Kuszyk, Teresa Jackowska, Bożena Mikołuć.
  Tytuł: Gastrointestinal disorders next to respiratory infections as leading symptoms of X-linked agammaglobulinemia in children : 34-year experience of a single center

  ¬ródło: Archives of Medical Science. - 2017, vol. 13, nr 2, s. 412-417, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1734-1922
  e-ISSN: 1896-9151
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 1.812
  Punktacja MNiSW: 30.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • primary antibody deficiency
 • inflammatory bowel disease
 • respiratory infections
 • children

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • WoS

  Adres url:
  DOI:

  14/13686
  Autorzy: Georgij Korobielnikow, Lesia Korobielnikowa, Bogdan Mytskan, Andriy Chernozub, Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: Information processing and emotional response in elite athletes

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2017, vol. 17, no. 2, pp. 41-50, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • information processing
 • emotions
 • elite athletes
 • anger
 • visual perception

  DOI:

  15/13686
  Autorzy: Beata Gierczak-Korzeniowska.
  Tytuł: Innowacje produktowe w turystyce szans± dla Podkarpacia - antycypacja czy egzemplifikacja rzeczywisto¶ci?

  ¬ródło: Folia Turistica. - 2017, nr 42, s. 55-68, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Product innovations in tourism as an opportunity for the Podkarpacie (Subcarpathian) province - anticipation or exemplification of reality?
  p-ISSN: 0867-3888
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • innowacje produktowe
 • Turystyka
 • Podkarpacie
 • przedsiębiorstwo turystyczne
 • klaster turystyczny

  Adres url:

  16/13686
  Autorzy: Paulina Brodowska, Maciej Bilek.
  Tytuł: Jak nie suplementy diety, to co?

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2017, R. 20, nr 1, s. 47-53
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dietetyka
 • suplementy diety

  Adres url:

  17/13686
  Autorzy: Katarzyna Szara, Agnieszka Majka.
  Tytuł: Korzy¶ci z wykorzystania funduszy unijnych w gminach Podkarpacia

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - 2017, z. 49, s. 384-395, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The benefits of the use of EU funds in municipalities of Podkarpacie
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • korzy¶ci
 • fundusze unijne
 • gminy
 • Podkarpacie

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • benefits
 • EU funds
 • municipalities
 • Podkarpacie

  Adres url:
  DOI:

  18/13686
  Autorzy: Anna Pieni±żek, Jadwiga Szarowicz, Joanna Błajda, Małgorzata Kołpa, Edyta Barna¶.
  Tytuł: Kryteria zdrowia kobiet w opinii mieszkanek powiatu tarnowskiego

  ¬ródło: Polski Przegl±d Nauk o Zdrowiu. - 2017, nr 1, s. 58-66, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1643-3203
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • warto¶ć zdrowia
 • kobiety
 • cechy społeczno-demograficzne

  DOI:

  19/13686
  Autorzy: Beata Szluz.
  Tytuł: Kształcenie pracowników socjalnych na Ukrainie

  ¬ródło: Roczniki Teologiczne. - 2017, T. 64, z. 1, s. 71-80, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. ang.: Education of social workers in Ukraine
  p-ISSN: 2353-7272
  e-ISSN: 2543-5973
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • praca socjalna
 • pracownik socjalny
 • Edukacja
 • Ukraina

  Adres url:
  DOI:

  20/13686
  Autorzy: Teresa Noga, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Natalia Kochman-Kędziora, Mateusz Rybak, Łukasz Peszek, Anita Poradowska.
  Tytuł: Luticola frequentissima Levkov, Metzeltin & Pavlov - morphological and ecological characteristics of a population from Southern Poland

  ¬ródło: Oceanological and Hydrobiological Studies. - 2017, Vol. 46, iss. 2, bibliogr. streszcz. ang.
  p-ISSN: 1730-413X
  e-ISSN: 1897-3191
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Luticola frequentissima
 • new records
 • Poland
 • taxonomy
 • ecology
 • SEM images

  DOI:

  21/13686
  Autorzy: Artur Wronowski, Maciej Bilek, Kinga Stawarczyk, Michał Gostkowski, Marcin Olszewski, Magdalena Wójciak-Kosior, Ireneusz Sowa.
  Tytuł: Metabolic activity of tree saps of different origin towards cultured human cells in the light of grade correspondence analysis and multiple regression modeling

  ¬ródło: Acta Societatis Botanicorum Poloniae. - 2017, Vol. 86, iss. 2, Article Number 3545, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0001-6977
  e-ISSN: 2083-9480
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • tree saps
 • hepatocytes
 • data mining
 • natural beverages

  Adres url:
  DOI:

  22/13686
  Autorzy: Milan Duricek, Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: Motivational incentives of allround entertainers and types of psychical processes of participants during animation programmes

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2017, vol. 17, no. 1, pp. 9-14, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • animation
 • allround entertainer
 • motivational incentives

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • WoS

  DOI:

  23/13686
  Autorzy: Grzegorz Sobek, Piotr Socha, Sylwia Pawelec, Edyta Łuszczki, Katarzyna Dereń, Artur Mazur.
  Tytuł: Ocena wiedzy kobiet na temat potrzeby stosowania suplementów diety w okresie ci±ży

  ¬ródło: Standardy Medyczne. Pediatria. - 2017, t. 14, s. 126-135
  p-ISSN: 2080-5438
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • suplementy diety
 • żywienie
 • kobiety ciężarne


  24/13686
  Autorzy: Paweł Majka.
  Tytuł: Odpowiedzialno¶ć osób trzecich z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - wybrane problemy orzecznicze

  ¬ródło: Prawo Budżetowe Państwa i Samorz±du. - 2017, vol. 5, nr 1, s. 27-46, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Remission of social security contributions in the light of the jurisprudence of administrative courts
  p-ISSN: 2300-9853
  e-ISSN: 2353-7086
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Odpowiedzialno¶ć prawna
 • osoby trzecie
 • członkowie zarz±du spółek kapitałowych

  Adres url:
  DOI:

  25/13686
  Autorzy: A. Szyszkowska, K. Hęclik, Joanna Kisała, J. Iłowska, M. Mo¶cipan, B. Bereska, I. Zarzyka.
  Tytuł: Opracowanie warunków syntezy poliuretanów z pier¶cieniami imidazochinazolinowymi

  ¬ródło: Przetwórstwo Tworzyw. - 2017, T. 23, nr 1, s. 64-72, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Study on the synthesisconditions of polyurethanes with imidazoquinazoline rings
  p-ISSN: 1429-0472
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Poliuretany
 • synteza
 • imidazochinazolin


  26/13686
  Autorzy: Dariusz Bazaliński, Wioletta Niemiec.
  Tytuł: Owrzodzenie Marjolina

  ¬ródło: Magazyn Pielęgniarki i Położnej. - 2017, nr 01-02, s. 18-19
  p-ISSN: 1425-6789
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • owrzodzenia


  27/13686
  Autorzy: Grzegorz Hajduk.
  Tytuł: Postrzeganie Rzeszowa jako marki - wyniki badań

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - 2017, z. 49, s. 119-128, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The perception of Rzeszów as a brand - research findings
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • marka miejsca
 • Marketing terytorialny
 • marketing miejsc
 • wizerunek marki

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • place brand
 • territorial marketing
 • place marketing
 • brand image

  Adres url:
  DOI:

  28/13686
  Autorzy: Dariusz Bazaliński, Magdalena Zmora, Joanna Przybek-Mita, Maria Kózka.
  Tytuł: Przygotowanie pielęgniarki do opieki nad pacjentem z przewlekł± ran± odleżynow± z uwzględnieniem rodzaju ich kwalifikacji zawodowych

  ¬ródło: Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne. - 2017, nr 1, s. 13-19, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The impact of nurses' qualifications on their knowledge in the field of prevention and treatment of pressure ulcers
  p-ISSN: 1897-3116
  e-ISSN: 2084-9850
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • odleżyny
 • profilaktyka
 • leczenie ran przewlekłych


  29/13686
  Autorzy: Greta Gaweł, Aneta Przypek.
  Tytuł: Przypadek wielokrotnych połyków u więĽnia

  ¬ródło: Inżynier Medyczny Fizyk. - 2017, vol. 6, nr 1, s. 27-30, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2300-1410
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • połyk u więĽniów
 • ciała obce
 • Przewód pokarmowy

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • foreign bodies
 • gastrointestinal tract
 • foreign body ingestions in prisoners


  30/13686
  Autorzy: Mariusz Małecki, Artur Mazur, Marek Sobolewski, Monika Binkowska-Bury, Małgorzata Marć, Paweł Januszewicz.
  Tytuł: Rapid strip tests as a decision-making tool about antibiotic treatment in children - A prospective study

  ¬ródło: Pediatria Polska. - 2017, vol. 92, iss. 2, s. 149-155, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0031-3939
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Pharyngitis
 • Tonsillitis
 • Group A beta-hemolytic streptococcus
 • Rapid strip test

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • Scopus

  DOI:

  31/13686
  Autorzy: Magdalena Czarnik, Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro.
  Tytuł: Reakcja ozimych odmian lnianki siewnej (Camelina Sativa (L.) Crantz) na zróżnicowan± ilo¶ć wysiewu nasion

  ¬ródło: Fragmenta Agronomica. - 2017, Vol. 34, nr 1, s. 30-39, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Reaction of winter varieties of camelina (Camelina Sativa (L.) Crantz) to sowing density
  p-ISSN: 0860-4088
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Camelina sativa L.
 • ilo¶ć wysiewu nasion
 • struktura plonu
 • plon
 • skład chemiczny nasion

  Adres url:

  32/13686
  Autorzy: Jan Gawełko, Marek Cierpiał-Wolan, Sebastian Wójcik.
  Tytuł: Regression Models in Analysis of the Laryngeal Cancer Incidence Trends in Females in Podkarpackie Voivodship

  ¬ródło: Barometr Regionalny. - 2017, t. 15, nr 1, s. 115-124, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Modele regresji w analizie trendów zachorowań na nowotwory krtani u kobiet w województwie podkarpackim
  p-ISSN: 1644-9398
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • cancers in females
 • laryngeal cancer
 • epidemiology
 • regression models
 • forecasting methods

  Adres url:

  33/13686
  Autorzy: Dariusz Bazaliński, Paweł Więch, Izabela Sałacińska, Monika Binkowska-Bury.
  Tytuł: Ryzyko niedokrwienia kończyn dolnych w¶ród populacji otwartej mieszkańców Rzeszowa uczestnicz±cych w profilaktycznej akcji zdrowotnej

  ¬ródło: Medycyna Rodzinna. - 2017, R. 20, nr 1, s. 3-8, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Risk of lower limb ischemia in an open population of Rzeszów residents participating in a preventive heaith campaign
  p-ISSN: 1505-3768
  e-ISSN: 1731-2523
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • ankle-brachial index
 • prophylaxis
 • peripheral artery disease


  34/13686
  Autorzy: Katarzyna Krawczak, Bożenna Karczmarek-Borowska, Ewa Maci±g, Wiesław Guz.
  Tytuł: Rzadki przypadek gruczołowego raka płuca o powolnym przebiegu, z przerzutami do jelita grubego

  ¬ródło: Wiadomo¶ci Lekarskie. - 2017, t. 70, nr 1, s. 846-849, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • rak płuca
 • przerzuty odległe
 • przerzuty do jelita grubego

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • lung cancer
 • metastases
 • colon metastases


  35/13686
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski, Paweł ¦wider.
  Tytuł: Scientific tourism : two cases of conference trips in relation to the pattern

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2017, vol. 7, iss. 1, p. 16-20, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • cultural tourism
 • scientific tourism
 • conferences

  Adres url:

  36/13686
  Autorzy: Marcin Wi±cek, Rafał Kaczorowski, Jarosław Homa, Edward Filip, Janusz Darocha, Daniel Dudek, Wiesław Guz, Halina Bartosik-Psujek.
  Tytuł: Single-center experience of stent retriever thrombectomy in acute ischemic stroke

  ¬ródło: Neurologia i Neurochirurgia Polska. - 2017, Vol. 51, iss. 1, s. 12-18, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0028-3843
  e-ISSN: 1897-4260
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • ischemic stroke
 • endovascular treatment
 • mechanical thrombectomy
 • stent retriever device
 • intra-arterial thrombolysis

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • WoS
 • Scopus

  DOI:

  37/13686
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski, Przemysław Pawelec, Howard Z. Zeng, Jong-Hoon Yu, Michal Vit, Grzegorz Bielec, Jan Słopecki, Krzysztof Kubala, Wojciech Błażejewski.
  Tytuł: Social determinants of attitudes towards health in martial arts comparison between combat sports and combat systems and martial arts practitioners

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2017, vol. 17, no. 1, pp. 23-29, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • martial arts
 • sociology of sport
 • health

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • WoS

  DOI:

  38/13686
  Autorzy: Cezary Ku¶nierz, Wojciech J. Cynarski, Karol Gorner.
  Tytuł: Social reception and understanding of combat sports and martial arts by both school students and adults

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2017, vol. 17, no. 1, pp. 30-37, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • martial arts
 • combat sports
 • social reception
 • values

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • WoS

  DOI:

  39/13686
  Autorzy: Jan Olszewski.
  Tytuł: Społeczna gospodarka rynkowa jako zróżnicowany system przepływu informacji

  ¬ródło: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2017, T. 37, s. 37-49, streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Social Market Economy as a Differentiated System of Information Flow
  p-ISSN: 1734-5669
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • społeczna gospodarka rynkowa
 • przepływ informacji


  40/13686
  Autorzy: Katarzyna Kłosowska-Lasek.
  Tytuł: Stosowanie Modelu Doskonało¶ci EFQM w administracji publicznej w Polsce

  ¬ródło: Problemy Jako¶ci. - 2017, R. 49, nr 4, s. 2-9, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Applying the EFQM Excellence Model in public administration in Poland
  p-ISSN: 0137-8651
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • model doskonało¶ci EFQM
 • kompleksowe zarz±dzanie jako¶ci±
 • Administracja publiczna


  41/13686
  Autorzy: Maciej Kuchciak, Magdalena Kunysz-Rozborska, Karina Król, Patryk Niewczas-Czarny.
  Tytuł: Studies and drafts from beginnings of physical play and games in the world before 1939

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2017, vol. 7, iss. 1, p. 107-117, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • physical culture
 • games
 • physical games

  Adres url:

  42/13686
  Autorzy: Janusz Zieliński, Renata Grzywacz, Rafał Wilk.
  Tytuł: Tendencies to muscle dysmorphia among men training silhouette sports

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2017, vol. 7, iss. 1, p. 95-106, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • students
 • physical activity
 • lifestyle
 • body composition
 • evaluation
 • university

  Adres url:

  43/13686
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: The anti-hero in symbolic spaces

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2017, vol. 17, no. 2, pp. 1-8, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • symbolic culture
 • small graphic forms
 • anti-hero
 • Karol Swierczewski

  Adres url:
  DOI:

  44/13686
  Autorzy: Andrzej Wi¶niewski, Marta Połtowicz-Bobak, Dariusz Bobak, Zdzisław Jary, Piotr Moska.
  Tytuł: The Epigravettian and the Magdalenian in Poland : new chronological data and an old problem

  ¬ródło: Geochronometria. - 2017, vol. 44, iss. 1, s. 16-29, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1733-8387
  e-ISSN: 1897-1695
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 30.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • chronological records
 • bayesian method
 • recolonization
 • Epigravettian
 • Magdalenian
 • Poland

  DOI:

  45/13686
  Autorzy: Anna Koziorowska, Przemysław Sołek, Lena Majchrowicz, Maria Romerowicz-Misielak.
  Tytuł: The impact of electromagnetic fields with frequency of 50 Hz on metabolic activity of cells in vitro

  ¬ródło: Przegl±d Elektrotechniczny. - 2017, R. 93, nr 1, s. 161-164, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0033-2097
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Pole elektromagnetyczne
 • aktywno¶ć metaboliczna
 • komórki nowotworowe

  Adres url:
  DOI:

  46/13686
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski, Paweł ¦wider.
  Tytuł: The journey to the cradle of martial arts : a case study of martial arts' tourism

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2017, vol. 17, no. 2, pp. 24-33, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • wushu
 • Shaolin
 • Turystyka kulturowa
 • antropologia sztuk walki

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • wushu
 • Shaolin
 • cultural tourism
 • anthropology of martial arts

  Adres url:
  DOI:

  47/13686
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski, Gabriel Szajna.
  Tytuł: The nobility of spirit - Homo Creator Nobilis. Towards the anthropology of the knightly way

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2017, vol. 17, no. 1, pp. 1-8, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • anthropology
 • human way
 • nobility
 • knightly order
 • karatedo

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • WoS

  DOI:

  48/13686
  Autorzy: Ewa Kubejko-Polańska.
  Tytuł: The role of local self-government in stimulating urban development in the context of the construction of age-friendly cities and the concept of Silver Economy

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - 2017, z. 49, s. 216-227, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. pol.: Rola samorz±du terytorialnego w stymulowaniu rozwoju miast w kontek¶cie budowy miast przyjaznych starzeniu i koncepcji srebrnej gospodarki
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • polityka miejska
 • rozwój miast
 • srebrna gospodarka
 • starzenie się społeczeństwa
 • miasta i gminy przyjazne starzeniu

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • urban policy
 • urban development
 • Silver Economy
 • ageing population
 • Age-friendly cities and Communities

  Adres url:
  DOI:

  49/13686
  Autorzy: Marek Jan Olbrycht.
  Tytuł: The Sacral Kingship of the Early Arsacids I. Fire Cult and Kingly Glory

  ¬ródło: Anabasis. Studia Classica et Orientalia. - 2017, vol. 7, s. 91-106, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2082-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Arsacids
 • kingship
 • fire cult
 • Divine Glory
 • Mithra
 • monarchic ideology


  50/13686
  Autorzy: Anna Nizioł.
  Tytuł: The use of local culinary resources as the enhancer of the region's tourist appeal - case studies

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2017, vol. 7, iss. 1, p. 65-73, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • local resources
 • tourism
 • attractiveness
 • region

  Adres url:

  51/13686
  Autorzy: Maciej Bilek, Wojciech Szwerc, Piotr KuĽniar, Kinga Stawarczyk, Ryszard Kocjan.
  Tytuł: Time-related variability of the mineral content in birch tree sap

  ¬ródło: Journal of Elementology. - 2017, Vol. 22, nr 2, s. 497-515, bibliogr., streszcz., ang.
  p-ISSN: 1644-2296
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • tree saps
 • minerals
 • time-related variability
 • food standards
 • nutritional benefits

  Adres url:
  DOI:

  52/13686
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: Towards a General Theory of Fighting Arts

  ¬ródło: Physical Activity Review. - 2017, vol. 5, s. 83-90, bibliogr., streszcz. ang.
  e-ISSN: 2300-5076
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • fighting art
 • martial art
 • combat sport
 • physical culture
 • anthropology

  DOI:

  53/13686
  Autorzy: Ewa Swoboda.
  Tytuł: Tworzenie różnych reprezentacji przez dzieci podczas rozwi±zywania problemu matematycznego

  ¬ródło: Edukacja. - 2017, nr 1, s. 27-38, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Using various representations in the process of solving mathematical problems
  p-ISSN: 0239-6858
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Matematyka
 • rozwi±zywanie problemów
 • symbol matematyczny
 • reprezentacje enaktywne
 • reprezentacje ikoniczne

  Adres url:
  DOI:

  54/13686
  Autorzy: Miłosz Szczudło, Gabriel Bobula, Wojciech Czarny.
  Tytuł: University students lifestyle and selected body composition features in evaluation at academic level of education

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2017, vol. 7, iss. 1, p. 5-15, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • students
 • physical activity
 • lifestyle
 • body composition
 • evaluation
 • university

  Adres url:

  55/13686
  Autorzy: Maciej Bilek, Agnieszka Siembida, Michał Gostkowski, Kinga Stawarczyk, Ewa Cie¶lik.
  Tytuł: Variability of the minerals content as a factor limiting health properties of birch saps

  ¬ródło: Journal of Elementology. - 2017, Vol. 22, nr 3, s. 957-967, bibliogr., streszcz., ang.
  p-ISSN: 1644-2296
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • birch tree saps
 • intraspecies variability
 • minerals

  Adres url:
  DOI:

  56/13686
  Autorzy: Paweł Rut.
  Tytuł: Weekend tourism in Podkarpackie Voivodeship as a factor of cross-border social integration

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2017, vol. 7, iss. 1, p. 84-94, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • cross-border tourism
 • weekend tourism
 • cultural event
 • cooperation and social integration
 • economic development

  Adres url:

  57/13686
  Autorzy: Maciej Bilek, Anna Sadowska-Rociek, Kinga Stawarczyk, Michał Stawarczyk, Ewa Cie¶lik.
  Tytuł: Wielopier¶cieniowe węglowodory aromatyczne i pozostało¶ci ¶rodków ochrony ro¶lin w sokach brzozowych z terenu rolniczego

  ¬ródło: Medycyna ¦rodowiskowa = Environmental Medicine. - 2017, Vol. 20, no. 1, p. 17-26, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Polycyclic aromatic hydrocarbons and pesticide residues in birch tree sap from an agricultural area
  p-ISSN: 1505-7054
  e-ISSN: 2084-6312
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • sok brzozowy
 • wielopier¶cieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)
 • pozostało¶ci ¶rodków ochrony ro¶lin

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • birch tree sap
 • polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
 • pesticide residue

  Adres url:
  DOI:

  58/13686
  Autorzy: Marta Kawa, Magdalena Kisiel, Maria Grzybek.
  Tytuł: Wybrane aspekty jako¶ci życia mieszkańców Podkarpacia

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - 2017, z. 49, s. 182-194, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Selected aspects of life quality of Podkarpacie residents
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jako¶ć życia
 • czynniki obiektywne
 • czynniki subiektywne
 • praca

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • quality of life
 • objective factors
 • subjective factors
 • work

  Adres url:
  DOI:

  59/13686
  Autorzy: Wojciech Lichota.
  Tytuł: Wykorzystanie funduszy UE w ramach perspektywy 2007-2013 a możliwo¶ci pozyskania ¶rodków w ramach perspektywy 2014-2020 na przykładzie wybranej gminy z województwa podkarpackiego

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - 2017, z. 49, s. 251-263, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The use of EU funds for the tears 2007-2013 and the possibility of obtaining funds for the years 2014-2020 on the example of selected community with the Podkarpackie Province
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • programy regionalne
 • województwo podkarpackie
 • fundusze europejskie
 • fundusze strukturalne

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • regional programmes
 • Podkarpackie Province
 • EU funds
 • European funds
 • structural funds

  Adres url:
  DOI:

  60/13686
  Autorzy: Małgorzata Chackiewicz, Joanna Kostecka.
  Tytuł: Zatrzymania zasobów różnorodno¶ci biologicznej chronionych Konwencj± Waszyngtońsk± (CITES) dokonywane przez polsk± służbę celn±

  ¬ródło: Inżynieria Ekologiczna. - 2017, vol. 18, iss. 3, s. 129-138, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang. Seizure of biodiversity resources under Washington Convention (CITES) by the Polish customs services
  p-ISSN: 2081-139X
  e-ISSN: 2392-0629
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Różnorodno¶ć biologiczna
 • konwencja CITES
 • retardacja
 • ankieta
 • tury¶ci

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • biodiversity
 • CITES
 • retardation
 • survey
 • turists

  Adres url:
  DOI:

  61/13686
  Autorzy: Magdalena Cyrek.
  Tytuł: Zmiany strukturalne jako determinanta popytu na kapitał ludzki

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - 2017, z. 49, s. 48-72, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Structural changes as determinant of demand for human capital
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • kapitał ludzki
 • wykształcenie
 • wiedza specyficzna
 • wiedza ogólna
 • struktura zatrudnienia
 • branże
 • zawody

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • human capital
 • education
 • specific knowledge
 • general knowledge
 • structure of employment
 • branches
 • occupations

  Adres url:
  DOI:

  62/13686
  Autorzy: Barbara Trygar.
  Tytuł: "Ars in crudo" w powie¶ci "Wyznaję" Jaume Cabré

  ¬ródło: Amor Fati : antropologiczne czasopismo po¶więcone filozofii człowieka, tzn. pytaniu o samego siebie. - 2016, nr 1, s. 165-183
  Uwagi: Tyt. ang.: "Ars in crudo" in the novel "Confesses" by Jaume Cabré
  p-ISSN: 2449-8807
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jaume Cabré (1947-)
 • powie¶ć hiszpańska


  63/13686
  Autorzy: Magdalena Wasylewicz.
  Tytuł: "Komunikowanie o sobie" w internecie w dobie dominacji ikonosfery

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 3(17), s. 172-177, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: "Communicating about yourself" on the Internet in the era of the dominance of the iconosphere
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • komunikacja
 • ikonosfera
 • Internet
 • osobowo¶ć narcystyczna

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • communication
 • iconosphere
 • narcissistic personality

  Adres url:

  64/13686
  Autorzy: Magdalena Patro-Kucab.
  Tytuł: "Krzemienieckie smutki" - poetyckie reakcje na ¶mierć Alojzego Felińskiego

  ¬ródło: Prace Polonistyczne. - 2016, t. 71, s. 81-100
  p-ISSN: 0079-4791
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Poezja
 • Alojzy Feliński


  65/13686
  Autorzy: Grzegorz Maroń.
  Tytuł: "Uchwały problemowe" organów stanowi±cych jednostek samorz±du terytorialnego na przykładzie uchwał dotycz±cych zagadnień bioetycznych

  ¬ródło: Samorz±d Terytorialny. - 2016, nr 1-2, s. 111-126, bibliogr.
  p-ISSN: 0867-4973
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d terytorialny - prawo
 • Bioetyka


  66/13686
  Autorzy: Jan Pisuliński.
  Tytuł: "Ukraiński Mazarini"? - Roman Smal-Stocki i Polacy

  ¬ródło: Nowy Prometeusz. - 2016, nr 9, s. 79-93, bibliogr.
  p-ISSN: 2081-206X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Roman Smal-Stocki


  67/13686
  Autorzy: Marta Smykała.
  Tytuł: "Wir schaffen das!" Diskursive Strategien sprachlicher Konstituierung des Beginns der Flüchtlingskrise und ihrer Hauptakteure im Pressediskurs am Beispiel der Wochenzeitung DIE ZEIT

  ¬ródło: Tekst i Dyskurs - Text und Diskurs. - 2016, nr 9, s. 183-202, bibliogr., streszcz. niem., ang., pol.
  Uwagi: Tyt. ang.: "We can do it!" Discursive strategies of linguistic constitution of the beginning of the refugee crisis and its key players in the print media discourse on the basis of the weekly magazine DIE ZEIT ; Tyt. pol.: "Damy radę!" Dyskursywne strategie językowego konstytuowania pocz±tku kryzysu migracyjnego i jego głównych aktorów w dyskursie prasowym na przykładzie tygodnika DIE ZEIT
  p-ISSN: 1899-0983
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: GER
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • linguistische Diskursanalyse
 • Flüchtlingskrise
 • Deutschland
 • Pressediskurs
 • Schlagwörter
 • Persuasion

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • linguistic discourse analysis
 • refugee crisis
 • Germany
 • print media discourse
 • catchwords
 • persuasion
 • lingwistyczna analiza dyskursu
 • kryzys migracyjny
 • Niemcy
 • dyskurs prasowy
 • słowa-klucze
 • perswazja

  Adres url:

  68/13686
  Autorzy: Anna Golonka.
  Tytuł: (Nie)stabilno¶ć przepisów karnych a dogmat o racjonalno¶ci prawodawcy, czyli kilka uwag na tle nowelizacji kodeksu karnego

  ¬ródło: Ius et Administratio. - 2016, nr 3, s. 11-29, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: (In)stability of penal provisions and legislator?s rationality dogma - a few notes on the background of the amendment of the Criminal Code
  p-ISSN: 2354-0540
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • nowelizacja kodeksu karnego
 • nowelizacja prawa karnego z 2015 r.
 • ratio legis

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • amendment of the Criminal Code
 • the amendment to the criminal law of 2015.
 • ratio legis

  Adres url:

  69/13686
  Autorzy: Krzysztof Gutkowski, Anna Juza, Lilianna Kołodziej-Spirodek, Grażyna Cisowska, Robert Staroń.
  Tytuł: 31-letnia kobieta z wad± rozwojow± trzustki i torbiel± przewodu żółciowego wspólnego

  ¬ródło: Gastroenterologia Praktyczna. - 2016, nr 1, s. 63-66, bibliogr.
  p-ISSN: 2080-9956
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Trzustka - choroby


  70/13686
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski, Lothar Sieber.
  Tytuł: 40 years of Zendo karate Tao-Te-Tao and Idokan karate (1975-2015)

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2016, vol. 16, no. 1, s. 11-17, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: 40 lat Zendo karate Tao-te-tao i Idokan karate (1975-2015)
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz - historia
 • Budō
 • Karate

  Adres url:
  DOI:

  71/13686
  Autorzy: Edyta Barna¶, Renata Ra¶, Sławomir Januszek, Joanna Skręt-Magierło, Andrzej Skręt.
  Tytuł: A case of Massive Fetomaternal Hemorrhage (MFMH) with positive neonatal outcome

  ¬ródło: Archives of Perinatal Medicine. - 2016, Vol. 22, nr 2, s. 27-29
  p-ISSN: 1505-0580
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000

  72/13686
  Autorzy: Katija Dolina, Marija Jug-Dujakovic, Łukasz Łuczaj, Ivana Vitasovic-Kosic.
  Tytuł: A century of changes in wild food plant use in coastal Croatia : the example of Krk and Poljica

  ¬ródło: Acta Societatis Botanicorum Poloniae. - 2016, Vol. 85, iss. 3, Article Number 3508, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0001-6977
  e-ISSN: 2083-9480
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 1.213
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • ethnobotany
 • wild vegetables
 • wild edible plants
 • Dalmatia
 • Kvarner
 • Mediterranean diet

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • WoS

  DOI:

  73/13686
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: A Christian and the martial arts path

  ¬ródło: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. - 2016, vol. 16, no. 2, s. 1-7, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Chrze¶cijanin i droga sztuk walki
  p-ISSN: 2084-3763
  e-ISSN: 2082-7571
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz - etyka

  Adres url:
  DOI:

  74/13686
  Autorzy: Jan G. Bazan, Stanisława Bazan-Socha, Sylwia Buregwa-Czuma, Łukasz Dydo, Wojciech Rz±sa, Andrzej Skowron.
  Tytuł: A Classifier Based on a Decision Tree with Verifying Cuts

  ¬ródło: Fundamenta Informaticae. - 2016, vol. 143, no. 1-2, pp. 1-18, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0169-2968
  e-ISSN: 1875-8681
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 20.000
  DOI:

  75/13686
  Autorzy: Ján Junger, Ewelina NiĽnikowska, Barbara Bergier, Karel Frömel, Ferdinand Salonna, Pongrác Ács, Józef Bergier.
  Tytuł: A field of study as a factor determining physical activity, BMI indicator and self-assessment of physical activity of students in the Visegrad countries

  ¬ródło: Health Problems of Civilization. - 2016, vol. 10, iss. 4, s. 14-25, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2353-6942
  e-ISSN: 2354-0265
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • aktywno¶ć fizyczna
 • IPAQ
 • kierunek studiów
 • BMI
 • sprawno¶ć fizyczna

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • physical activity
 • IPAQ
 • field of study
 • BMI
 • physical activity

  DOI:

  76/13686
  Autorzy: Maciej Balawejder, Radosław Józefczyk, Piotr Antosik, Marcin Pieni±żek.
  Tytuł: A method for remediation of soil contaminated with simazine

  ¬ródło: Archives of Environmental Protection. - 2016, vol. 42, no. 3, pp. 41-46, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-4772
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • simazine
 • soil
 • ozone
 • remediation

  DOI:

  77/13686
  Autorzy: Konrad Mierzejewski, Andrés Véjar Pérez.
  Tytuł: A platform for joint analysis of biosignals ensembles on real-time using FPGA

  ¬ródło: Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Inżynieria Biomedyczna. - 2016, Vol. 22, nr 4, s. 253-260, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. pol.: Platforma do analizy cało¶ci biosygnałów za pomoc± FPGA
  p-ISSN: 1234-5563
  e-ISSN: 1898-8741
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • biosygnały
 • zintegrowana analiza
 • informacja wzajemna
 • Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów
 • FPGA (Programowalne układy cyfrowe)

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • biosignals
 • joint analysis
 • mutual information
 • DSP
 • FPGA

  Adres url:

  78/13686
  Autorzy: Anna Nizioł.
  Tytuł: A proposal to improve the efficiency of managing and functioning of a tourist product as exemplified by a tourist trail

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 2, s. 56-60, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka - marketing
 • Marketing terytorialny

  Adres url:

  79/13686
  Autorzy: Jadwiga Topczewska, Anna Rogowska, Małgorzata Ormian.
  Tytuł: A study into horses use in organic farming in the context of sustainable development in South-East Poland

  ¬ródło: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - 2016, T. 18, z. 3, s. 358-362, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Użytkowanie koni w rolnictwie ekologicznym w aspekcie zrównoważonego rozwoju w południowo-wschodniej Polsce
  p-ISSN: 1508-3535
  e-ISSN: 2450-7296
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • konie robocze
 • Rolnictwo ekologiczne
 • rozwój zrównoważony

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • draft horses
 • organic farming
 • sustainable development

  Adres url:

  80/13686
  Autorzy: Rafał Kołodziej, Paweł Ostrowski.
  Tytuł: Activities of physical education and sport department, branch of the Maria Curie-Sklodowska University in Rzeszow in the years 1969-2001

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 4, p. 201-207, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • sport
 • physical education
 • history


  81/13686
  Autorzy: Michał Marciak.
  Tytuł: Adiabene and Hatra : Some Remarks on Hatra's Neighbor

  ¬ródło: Anabasis : studia classica et orientalia. - 2015, nr 6, s. 245-256, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2082-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Historia


  82/13686
  Autorzy: Jacek Tabarkiewicz.
  Tytuł: Advances in active and passive immunotherapy for Alzheimer's disease - a short review

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, R. 14, nr 1, s. 93-96, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. w j. pol.: Postępy w aktywnej i pasywnej immunoterapii w chorobie Alzheimera - krótki przegl±d pi¶miennictwa
  p-ISSN: 2450-6761
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Choroba Alzheimera - leczenie
 • Immunoterapia

  Adres url:
  DOI:

  83/13686
  Autorzy: Helena Romańczuk, Artur Mazur.
  Tytuł: Advances in the diagnostics of eye diseases

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, R. 14, nr 4, s. 473-482, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. pol.: Postępy w diagnostyce chorób oczu
  p-ISSN: 2450-6761
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • okulistyka
 • Diagnostyka
 • optyczna koherentna tomografia
 • perymetria

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • ophthalmology
 • diagnostics
 • optical coherence tomography
 • perimetry

  Adres url:
  DOI:

  84/13686
  Autorzy: Bożenna Karczmarek-Borowska, Monika Tobiasz, Agnieszka Bukała.
  Tytuł: Akceptacja choroby przez chorych na nowotwór płuca

  ¬ródło: Polski Merkuriusz Lekarski. - 2016, T. 40, nr 236, s. 89-93, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Acceptance of the disease in patients with lung cancer
  p-ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Płuca - nowotwory


  85/13686
  Autorzy: Katarzyna Dereń, Edyta Łuszczki, Grzegorz Sobek, Ewelina Polak, Artur Mazur.
  Tytuł: Aktualna Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywno¶ci Fizycznej w profilaktyce chorób cywilizacyjnych w¶ród dzieci i młodzieży

  ¬ródło: Standardy Medyczne. Pediatria. - 2016, T. 13, nr 6, s. 1007-1017, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The current Healthy Eating Pyramid and Physical Activity in the prevention of lifestyle diseases among children and adolescents
  p-ISSN: 2080-5438
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • piramida żywienia
 • aktywno¶ć fizyczna
 • żywienie
 • dzieci
 • młodzież

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • food pyramid
 • physical activity
 • ntrition
 • children
 • adolescents


  86/13686
  Autorzy: Krzysztof Oklejewicz, Mateusz Wolanin, Olga ¦wider, Paweł Marciniuk, Jolanta Marciniuk, Bohumil Trávníček.
  Tytuł: Aktualny stan wiedzy o występowaniu gatunków z rodzaju Taraxacum w Bieszczadach

  ¬ródło: Roczniki Bieszczadzkie. - 2016, t. 24, s. 281-285, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The current state of knowledge on the occurrence of species of the genus Taraxacum in the Bieszczady Mts
  p-ISSN: 1233-1910
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Carpathian Mts
 • dandelions
 • distribution

  Adres url:

  87/13686
  Autorzy: Bogusław Droba, Maria Droba, Larisa Sibirnaja.
  Tytuł: Aktywno¶ć kwa¶nych glikozydaz w mleczku pszczelim pozyskiwanym z mateczników na różnych etapach rozwoju larwy

  ¬ródło: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. - 2016, nr 584, s. 13-21, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0084-5477
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • mleczko pszczele
 • larwy matek
 • kwa¶ne glikozydazy

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • royal jelly
 • larvae from queen bee's cells
 • acid glycosidases

  Adres url:

  88/13686
  Autorzy: Teresa Pop, Ewelina Czenczek-Lewandowska, Bogumił Lewandowski, Justyna Leszczak, Justyna Podgórska-Bednarz, Joanna Baran.
  Tytuł: Aktywno¶ć zawodowa osób w okresie 10 lat od operacji endoprotezoplastyki stawu biodrowego
  Tytuł: Occupational Activity in Patients 10 Years after Hip Replacement Surgery

  ¬ródło: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja. - 2016, vol. 18, nr 4, s. 327-336, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1509-3492
  e-ISSN: 2084-4336
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • endoprotezoplastyka
 • aktywno¶ć zawodowa
 • Staw biodrowy

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • hip replacement
 • employment status
 • public health

  Adres url:
  DOI:

  89/13686
  Autorzy: Dorota Szumna.
  Tytuł: Aktywny uczeń na I etapie edukacyjnym - od idei do codziennych wyborów zawodowych

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 3(17), s. 54-61, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The active student at the first educational stage - from ideas to daily professional choices
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • edukacja wczesnoszkolna
 • sposoby aktywizowania uczenia się

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • early primary education
 • learning activation
 • means of activating

  Adres url:
  DOI:

  90/13686
  Autorzy: Tadeusz Kwater, Robert Pękala, Aleksandra Salamon.
  Tytuł: Algorytm klasyfikacji obiektów na przykładzie przestrzeni medialnej

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 4(18), s. 352-357, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The algorithm for the classification of the example of media space
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • sekwencyjny algorytm grupowania
 • nienadzorowana klasyfikacja
 • przestrzeń medialna
 • wektor cech

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • the sequence clustering algorithm
 • unsupervised classification
 • media space
 • the feature vector

  DOI:

  91/13686
  Autorzy: Barbara Sobek.
  Tytuł: Alienation of the Jensen, Cauchy and d'Alembert Equations

  ¬ródło: Annales Mathematicae Silesianae. - 2016, vol. 30, iss. 1, s. 181-191, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0860-2107
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • alienation
 • exponential Cauchy equation
 • Jensen equation
 • d'Alembert equation

  Adres url:
  DOI:

  92/13686
  Recenzja pracy: Strefa euro : między sceptycyzmem a realizmem / [zespół aut.] Ryszard Kata, Magdalena Cyrek, Małgorzata Wosiek, Tomasz Potocki, Władysława Jastrzębska. - Warszawa, 2015
  Autorzy: Alina Walenia.
  ¬ródło: Finanse Komunalne
  Opis fizyczny: 2016, R. 23, nr 3, s. 75-76
  p-ISSN: 1232-0307
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL

  93/13686
  Autorzy: Mira Malczyńska-Biały.
  Tytuł: Alternatywne sposoby pozas±dowego rozstrzygania sporów konsumenckich w Polsce wobec digitalizacji rynku

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2016, z. 45, s. 88-95, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Alternative Manners of the Arbitration of Extrajudicial Disputes in Poland Towards Consumer Market Digitization
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Konsumenci (ekon.) - ochrona
 • S±downictwo polubowne

  Adres url:
  DOI:

  94/13686
  Autorzy: Marek Wojtaszek, Marta Król, Dorota Ozga, Elżbieta Mach-Lichota, Krystyna WoĽniak.
  Tytuł: An attempt to identify factors determining the prevalence and intensity of depression in patients with diabetes in Polish population - preliminary report

  ¬ródło: Clinical Diabetology. - 2016, Vol. 5, no. 5, s. 141-146, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2450-7458
  e-ISSN: 2450-8187
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • diabetes mellitus
 • depression
 • depression symptoms
 • insulin
 • hemoglobin A1c
 • diabetic complications

  Adres url:
  DOI:

  95/13686
  Autorzy: Dawid Filip, Arkadiusz Górski, Marek Wojtaszek, Dorota Ozga.
  Tytuł: Analiza funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie w 2012 roku

  ¬ródło: Anestezjologia i Ratownictwo. - 2016, R. 10, s. 150-157, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Analysis of Medical Emergency Teams' actions in operating area of Ambulance Service in Rzeszow in 2012
  p-ISSN: 1898-0732
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • zespół ratownictwa medycznego
 • województwo podkarpackie
 • czas dotarcia ZRM
 • Ratownictwo medyczne

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Medical Emergency Team
 • podkarpackie region
 • MET's arrival time
 • Emergency Medical Services


  96/13686
  Autorzy: Bogusław Twaróg, Zbigniew Gomółka, Ewa Żesławska.
  Tytuł: Analiza i archiwizacja pomiarów analogowych z wykorzystaniem cyfrowych rejestratorów ADLINK

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 4(18), s. 437-443, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Analysis and archiving of analog measurements using ADLINK loggers
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • przetwarzanie analogowo-cyfrowe
 • akwizycja danych
 • szybka transformata Fouriera

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • analog digital processing
 • data acquisition
 • Fast Fourier Transform

  DOI:

  97/13686
  Autorzy: Arkadiusz Palczak.
  Tytuł: Analiza możliwo¶ci poprawy struktury stereometrycznej powierzchni elementów wykonanych w technologii DMLS

  ¬ródło: Problemy Nauk Stosowanych = Problems of Applied Sciences. - 2016, T. 5, s. 085-092, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Analysis of improvement possibilities for the surface texture of the elements made with DMLS technology
  p-ISSN: 2300-6110
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • DLMS
 • obróbka mechaniczna
 • struktura stereometryczna powierzchni
 • stal nierdzewna 316L

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • DMLS
 • mechanical treatment
 • surface texture structure
 • 316L stainless steel

  Adres url:

  98/13686
  Autorzy: Paulina Sawicka-Chudy, Marian Cholewa, Maciej Sibiński, Ryszard Pawełek.
  Tytuł: Analiza parametrów modułów fotowoltaicznych stacjonarnych i nad±żnych w warunkach rzeczywistych

  ¬ródło: Przegl±d Elektrotechniczny. - 2016, R. 92, nr 9, s. 58-61, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0033-2097
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • konwersja energii słonecznej
 • Fotowoltaika
 • krzemowe ogniwa słoneczne
 • stacjonarny system fotowoltaiczny
 • nad±żny system fotowoltaiczny

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • conversion of solar energy
 • photovoltaic
 • silicon solar cells
 • stationary photovoltaic system
 • installation of sun tracking
 • collectors

  Adres url:
  DOI:

  99/13686
  Autorzy: Łukasz Furman, Witold Furman.
  Tytuł: Analiza rozwoju gospodarczego w ¶wietle wybranych wpływów podatkowych w latach 2011-2015 na terenie województwa podkarpackiego

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - 2016, t. 31, nr 3, s. 13-34, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: An analysis of economic development in the light of selected tax revenues in the years 2011-2015 in Podkarpackie Voivodeship
  p-ISSN: 1506-2635
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Podatek
 • Rozwój gospodarczy
 • województwo podkarpackie

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • tax
 • economic development
 • Podkarpackie Voivodeship


  100/13686
  Autorzy: Elżbieta Rybak-Wilusz, Paulina Sawicka-Chudy, Marian Cholewa.
  Tytuł: Analiza wykorzystania energii słonecznej w budynku na podstawie danych eksploatacyjnych

  ¬ródło: Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture. - 2016, t. 33, z. 63 (3/16), s. 43-56, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Analysis the solar energy utilization in the building based on operating data
  p-ISSN: 2300-5130
  e-ISSN: 2300-8903
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • efektywno¶ć energetyczna
 • napromieniowanie słoneczne
 • kolektory słoneczne
 • budynek zamieszkania zbiorowego

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • thermal efficiency
 • irradiation
 • solar thermal collectors
 • collective residence building

  DOI:

  101/13686
  Autorzy: Mariusz Rudy, Renata Stanisławczyk, Paulina Duma, Elżbieta Głodek, Marian Gil.
  Tytuł: Analiza zmian wybranych wła¶ciwo¶ci fizycznych mięsa cielęcego podczas jego przechowywania chłodniczego

  ¬ródło: Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. - 2016, t. 71, nr 3, s. 5-14, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Analysis of changes in selected physical properties of veal during refrigeration storage
  p-ISSN: 2083-5809
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • cielęcina
 • wła¶ciwo¶ci fizyczne mięsa
 • przechowywanie chłodnicze

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • veal
 • physical properties of meat
 • cold storage

  Adres url:

  102/13686
  Autorzy: Agnieszka Guzik, Mariusz Drużbicki, Grzegorz Przysada, Andrzej Kwolek, Agnieszka Brzozowska-Magoń, Andżelina Wolan-Nieroda.
  Tytuł: Analysis of consistency between temporospatial gait parameters and gait assessment with the use of Wisconsin Gait Scale in post-stroke patients

  ¬ródło: Neurologia i Neurochirurgia Polska. - 2017, Vol. 51, iss. 1, s. 60-65, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0028-3843
  e-ISSN: 1897-4260
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • gait
 • stroke
 • Wisconsin Gait Scale
 • 3-dimensional gait analysis

  DOI:

  103/13686
  Autorzy: Hubert Sommer.
  Tytuł: Anoreksja nastolatek w ¶wietle badań - droga do sukcesu czy akt powolnej autodestrukcji

  ¬ródło: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2016, T. 35, z. 1, s. 235-257, streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Teenage girls' anorexia in the light of research - the road to success or the act of slow self-destruction
  p-ISSN: 0137-6136
  e-ISSN: 2449-8327
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Anoreksja
 • adolescencja
 • postawa
 • sukces
 • autodestrukcja

  DOI:

  104/13686
  Autorzy: Bohdan Achremowicz, Jan Oszmiański, Czesław Puchalski.
  Tytuł: Antyoksydanty owoców i warzyw. Cz. 1. Funkcja i działanie

  ¬ródło: Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny = Fermentation, Fruits and Vegetable Industry. - 2016, T. 60, nr 3, s. 8-11, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  p-ISSN: 0137-2645
  e-ISSN: 2449-9552
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Owoce - badanie
 • Warzywa - badanie

  DOI:

  105/13686
  Autorzy: Bohdan Achremowicz, Jan Oszmiański, Czesław Puchalski.
  Tytuł: Antyoksydanty owoców i warzyw. Cz. 2. Antyoksydanty jabłek

  ¬ródło: Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny = Fermentation, Fruits and Vegetable Industry. - 2016, T. 60, nr 4, s. 23-25
  p-ISSN: 0137-2645
  e-ISSN: 2449-9552
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przeciwutleniacze
 • Jabłka
 • Fruktoza
 • Flawonoidy
 • Procyjanidy

  DOI:

  106/13686
  Autorzy: Marlena Pieni±żek.
  Tytuł: Aplikacje mobline jako ¶rodek dydaktyczny z perspektywy pedagogiki medialnej

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 4(18), s. 284-290, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Mobile applications as a means of didactic from the perspective of media education
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • media
 • Aplikacje mobilne
 • Edukacja medialna
 • szkoła
 • ¶rodki dydaktyczne

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • media
 • mobile applications
 • media education
 • teaching aids
 • school

  Adres url:

  107/13686
  Autorzy: Maria Zadarko-Domaradzka, Emilian Zadarko.
  Tytuł: Aplikacje zdrowotne na urz±dzenia mobilne w edukacji zdrowotnej społeczeństwa

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 4(18), s. 291-296, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Health related applications for mobile devices in public health education
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • mobilne zdrowie (m-zdrowie)
 • Promocja zdrowia
 • smartfony

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • mobile health (m-health)
 • health promotion
 • smartphone

  Adres url:
  DOI:

  108/13686
  Autorzy: Agnieszka Ćwirlej-Sozańska, Bernard Sozański, Anna Wilmowska-Pietruszyńska.
  Tytuł: Application of the log-linear analysis to choose determinants of disability among the elderly residents of south-eastern Poland

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, R. 14, nr 4, s. 416-426, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. pol.: Zastosowanie analizy log - liniowej do wyboru czynników determinuj±cych niepełnosprawno¶ć w¶ród starszych mieszkańców Polski południowo-wschodniej
  p-ISSN: 2450-6761
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Niepełnosprawno¶ć
 • Ludzie starzy
 • analiza log-liniowa
 • Polska

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • disability
 • elderly
 • log-linear model
 • Poland

  Adres url:
  DOI:

  109/13686
  Autorzy: Katarzyna Walicka-Cupry¶, Agnieszka Ćwirlej-Sozańska, Agnieszka Brzozowska-Magoń, Anna Łyczko.
  Tytuł: Aqua gymnastics and functional efficiency of women after 60 - pilot study
  Tytuł: Gimnastyka w wodzie a sprawno¶ć funkcjonalna kobiet po 60. roku życia - badania pilotażowe

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, R. 14, nr 3, s. 278-286, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dawniej: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie / Medical Journal of the Rzeszow University and the National Medicines Institute, Warsaw
  p-ISSN: 2450-6761
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • gimnastyka w wodzie
 • sprawno¶ć fizyczna
 • test sprawo¶ci funkcjonalnej Fullertona

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • aqua gymnastic
 • physical activity
 • Fullerton Functional Fitness

  Adres url:
  DOI:

  110/13686
  Autorzy: Krzysztof Mroczkowski.
  Tytuł: Armia regularna przeciw armii terrorystów na przykładzie operacji Izraelskich Sił Obrony w Libanie w 1982 i 2006

  ¬ródło: Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. - 2016, vol. 10, nr 2, s. 134-156, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1896-8848
  e-ISSN: 2450-3436
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Organizacja Wyzwolenia Palestyny
 • Hezbollah
 • Izraelskie Siły Obrony
 • Terroryzm
 • Liban

  Adres url:

  111/13686
  Autorzy: Józef Gorzelany, Mirela Kotlicka, Natalia Matłok, Dagmara Migut, Grzegorz Witek.
  Tytuł: Assesment of selected physical properties of fresh and stored large cranberyy friut

  ¬ródło: Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa. - 2016, Vol. 16, No. 4, s. 13-18
  p-ISSN: 1641-7739
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • large cranberry
 • mechanical properties
 • water contents


  112/13686
  Autorzy: Gabriela Kołodziej, Krzysztof Kołodziej.
  Tytuł: Assessing the impact of the stability training on fitness rated with the Functional Movement Screen Test in a group of professional football players

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, R. 14, nr 4, s. 455-464, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. pol.: Ocena wpływu treningu stabilizacyjnego na sprawno¶ć ocenian± testem Functional Movement Screen Test w grupie zawodników graj±cych w piłkę nożn±
  p-ISSN: 2450-6761
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Piłka nożna
 • ocena funkcjonalna
 • test FMS

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • football
 • functional rate
 • the FMS Test

  Adres url:
  DOI:

  113/13686
  Autorzy: Renata Tobiasz-Salach, Edyta Pyrek-Bajcar, Dorota Bobrecka-Jamro.
  Tytuł: Assessing the possible use of hulled and naked oat grains as energy source

  ¬ródło: Econtechmod. An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes. - 2016, vol. 5, no. 3, pp. 35-40, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2084-5715
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • biomass
 • nitrogen fertilization


  114/13686
  Autorzy: Anna Szaflarska-Popławska, Anetta Soroczyńska-Wrzyszcz, Ewa Barg, Jan Józefczuk, Bartosz Korczowski, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk, Sabina Więcek, Bożena Cukrowska.
  Tytuł: Assessment of coeliac disease prevalence in patients with Down syndrome in Poland - a multi-centre study

  ¬ródło: Przegl±d Gastroenterologiczny. - 2016, vol. 11, nr 1, s. 41-46, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1895-5770
  e-ISSN: 1897-4317
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • coeliac disease
 • Down syndrome
 • prevalence
 • epidemiological study

  Adres url:
  DOI:

  115/13686
  Autorzy: Anna Skubal, Izabela Sudoł, Gabriela Ci±pała, Agnieszka Ćwirlej-Sozańska, Agnieszka Wi¶niowska-Szurlej, Anna Wilmowska-Pietruszyńska.
  Tytuł: Assessment of functional capacity and the risk of falls in the elderly with mild and moderate stage dementia

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, R. 14, nr 4, s. 427-438, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. pol.: Ocena sprawno¶ci funkcjonalnej i ryzyka upadków osób starszych z otępieniem lekkiego i ¶redniego stopnia
  p-ISSN: 2450-6761
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • osoby starsze
 • otępienie
 • ryzyko upadku
 • sprawno¶ć funkcjonalna

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • the elderly
 • dementia
 • risk of falls
 • functional capacity

  Adres url:
  DOI:

  116/13686
  Autorzy: Agnieszka Ćwirlej-Sozańska, Anna Wilmowska-Pietruszyńska.
  Tytuł: Assessment of health, functioning and disability of a population aged 60-70 in south-eastern Poland using the WHO Disability Assessment Schedule (WHODAS 2.0)

  ¬ródło: Annals of Agricultural and Environmental Medicine. - 2016, Vol. 23, no. 1, 7 s., bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1232-1966
  e-ISSN: 1898-2263
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • disability
 • elderly
 • WHODAS 2.0
 • Poland

  DOI:

  117/13686
  Autorzy: Monika Szychta, Anna Wiernicka, Maciej D±dalski, Piotr Landowski, Beata Klincewicz, Katarzyna Karolewska-Bochenek, Grażyna Czaja-Bulsa, Elżbieta Jarocka-Cyrta, Bartosz Korczowski, Małgorzata Sładek, Jarosław Kierku¶.
  Tytuł: Assessment of induction therapy with infliximab in children with moderate to severe ulcerative colitis : a multi-center study

  ¬ródło: Medycyna Wieku Rozwojowego. - 2016, nr 3, s. 205-211, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. w jęz. pol.: Ocena terapii biologicznej infliksymabem u dzieci ze ¶redniociężk± i ciężk± postaci± wrzodziej±cego zapalenia jelita grubego: badanie wieloo¶rodkowe
  p-ISSN: 1428-345X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • wrzodziej±ce zapalenie jelita grubego
 • dzieci

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • infliximab
 • ulcerative colitis
 • children

  Adres url:

  118/13686
  Autorzy: Józef Gorzelany, Dagmara Migut, Natalia Matłok, Piotr KuĽniar.
  Tytuł: Assessment of mechanical properties of fresh fruit and brine pickles obtained from selected varietes of field cucumber, depending on the chemical composition of brine, duration of pickling and additional starting cultures

  ¬ródło: Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa. - 2016, Vol. 16, No. 4, s. 7-12
  p-ISSN: 1641-7739
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • field cucumber
 • pickling


  119/13686
  Autorzy: Agnieszka Ćwirlej-Sozańska, Anna Wilmowska-Pietruszyńska, Agnieszka Wi¶niowska, Agnieszka Guzik, Mariusz Drużbicki, Bernard Sozański.
  Tytuł: Assessment of mobility, body balance and risk of fractures in the elderly
  Tytuł: Ocena mobilno¶ci, równowagi ciała oraz ryzyka złamania u osób starszych

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, T. 14, nr 2, s. 134-147, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Poprzedni tyt. czas.: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie
  p-ISSN: 2450-6761
  e-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ludzie starzy - zdrowotno¶ć
 • Złamania ko¶ci
 • Zmysł równowagi - zaburzenia

  Adres url:
  DOI:

  120/13686
  Autorzy: Bogumił Lewandowski, Robert Brodowski, Wojciech Stopyra, Marek Muster, Andrzej Włodyka, Małgorzata Migut, Michał Leja, Krystyna WoĽniak, Grzegorz Kucaba.
  Tytuł: Assessment of paramedics' knowledge and skills on dealing with dental injuries
  Tytuł: Ocena wiedzy i umiejętno¶ci ratowników medycznych na temat postępowania w urazach zębów

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, R. 14, nr 3, s. 287-299, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dawniej: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie / Medical Journal of the Rzeszow University and the National Medicines Institute, Warsaw
  p-ISSN: 2450-6761
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • urazy zębów
 • pierwsza pomoc
 • wiedza ratowników medycznych

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • dental injuries
 • first aid
 • paramedics' knowledge

  Adres url:
  DOI:

  121/13686
  Autorzy: Daniel Szymczyk, Joanna Majewska, Magdalena Szczepanik, Katarzyna Bazarnik-Mucha, Sławomir Snela, Julian Skrzypiec.
  Tytuł: Assessment of spatio-temporal gait parameters in the group of 9 years old healthy children

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, R. 14, nr 4, s. 376-381, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. pol.: Ocena parametrów czasowo-przestrzennych chodu w grupie zdrowych dzieci w wieku 9 lat
  p-ISSN: 2450-6761
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • chód
 • dzieci
 • warto¶ci referencyjne

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • gait
 • child
 • reference values

  Adres url:
  DOI:

  122/13686
  Autorzy: Marian Rzepko, Sławomir Drozd, Wojciech Bajorek, Wojciech Czarny, Paweł Król, Piotr Kunysz, Joanna Wójtowicz.
  Tytuł: Asymptomatic stability and sexual dimorphism of students of the Rzeszów University

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 1, p. 32-47, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Narciarstwo - nauczanie i trening
 • Studenci - sport

  Adres url:

  123/13686
  Autorzy: Małgorzata Wojnicka-Stolarz, Anna G±szcz, Mariusz Ksi±żek, Dorota Gutkowska, Krzysztof Gutkowski.
  Tytuł: Asymptomatyczny guz neuroendokrynny okolicy krętniczo-k±tniczej u 59-letniego chorego - opis przypadku
  Tytuł: Asymptomatic neuroendocrine tumor of the ileocecal area in a 59 year-old patient - a case study

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, R. 14, nr 1, s. 97-104, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2450-6761
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gastroenterologia
 • Onkologia

  DOI:

  124/13686
  Autorzy: Marcin P±czek.
  Tytuł: Atak cybernetyczny jako akt pozwalaj±cy na podjęcie działań w samoobronie

  ¬ródło: Kwartalnik Bellona : pismo naukowe. - 2016, R. 10, nr 3, s. 33-42, bibliogr., streszcz. pol.
  p-ISSN: 1897-7065
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • atak cybernetyczny
 • Samoobrona
 • napa¶ć zbrojna
 • użycie siły
 • Karta Narodów Zjednoczonych

  Adres url:

  125/13686
  Autorzy: Iwona Ksi±dz.
  Tytuł: Audirovanie kak odin iz složnejših âzykovyh navykov sozdaûŝih âzykovyû sredu

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Glottodydaktyka. - 2016, nr 8, s. 116-124, streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Listening as one of the hardest language skills in the audiovisual field
  p-ISSN: 1643-0506
  e-ISSN: 2084-4816
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: RUS
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • foreign language
 • film
 • language skill
 • listening
 • difficulty


  126/13686
  Autorzy: Mariusz Partyka, Mariusz Jednakiewicz, Robert Staroń, Dorota Gutkowska, Krzysztof Gutkowski.
  Tytuł: Autoimmune pancreatitis mimicking malignant pancreatic tumor in 79-year-old patient - a case report

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, R. 14, nr 3, s. 324-330, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol. Autoimmunologiczne zapalenie trzustki imituj±ce zmianę rozrostow± trzustki u 79-letniego mężczyzny - opis przypadku
  p-ISSN: 2450-6761
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • autoimmunologiczne zapalenie trzustki
 • nowotwór trzustki

  DOI:

  127/13686
  Autorzy: Bożena Tuziak.
  Tytuł: Autorytet władz gminnych jako element kapitału społecznego a nierówno¶ci w rozwoju na poziomie lokalnym

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - 2016, z. 48, s. 347-359, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The Authority of the Municipal Authorities as Component of Social Capital in Context of Inequalities in Development at the Local Level
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Autorytet
 • władze gminne
 • Kapitał społeczny
 • rozwój
 • nierówno¶ci

  Adres url:
  DOI:

  128/13686
  Autorzy: Magdalena Wasylewicz.
  Tytuł: Autorytety medialne - starcie czy wsparcie (?) autorytetów realnych współczesnej młodzieży

  ¬ródło: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2016, T. 35, z. 1, s. 99-109, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Media authorities - encounter or support (?) of real figures
  p-ISSN: 0137-6136
  e-ISSN: 2449-8327
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Autorytet
 • młodzież
 • media

  Adres url:
  DOI:

  129/13686
  Autorzy: Maciej Bilek, Joanna Pytko, Stanisław Sosnowski.
  Tytuł: Badania trwało¶ci soków drzewnych brzozowych

  ¬ródło: Polish Journal for Sustainable Development. - 2016, T. 20, s. 7-14, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Shelf life of birch tree sap
  p-ISSN: 2450-3746
  e-ISSN: 2451-2672
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • brzoza brodawkowata
 • soki drzewne
 • trwało¶ć żywno¶ci
 • bezpieczeństwo zdrowotne żywno¶ci

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • silver birch
 • tree saps
 • shelf life
 • food safety

  Adres url:
  DOI:

  130/13686
  Autorzy: Tomasz Warchoł.
  Tytuł: Badanie możliwo¶ci edukacyjnych rozszerzonej rzeczywisto¶ci - sprawozdanie z badań

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 1(15), s. 124-129, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Research of possibilities educational augmented reality - research report
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Edukacja
 • Uczenie się

  DOI:

  131/13686
  Autorzy: Aleksander Marszałek.
  Tytuł: Badanie układów komutacyjnych w kształceniu inżynierów informatyki

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 3(17), s. 107-112, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Testing of switching circuits in education of computer science engineers
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • edukacja informatyczna
 • układy komutacyjne
 • multiplekser
 • demultiplekser
 • techniczne ¶rodki kształcenia

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • computer science education
 • switching circuit
 • multiplexer
 • demultiplexer
 • teaching aids

  Adres url:
  DOI:

  132/13686
  Autorzy: Bartosz Piechowicz, Renata Watrakiewicz, Elżbieta Rębisz, Lech Zaręba, Maciej Balawejder, Marcin Pieni±żek, Aneta Zwolak, Przemysław Grodzicki, Stanisław Sadło.
  Tytuł: Beer as attractant for Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1885 (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae)

  ¬ródło: Folia Malacologica. - 2016, vol. 24, iss. 3, pp. 193-200, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1506-7629
  e-ISSN: 2300-7125
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Arion vulgaris
 • beer
 • attractant
 • pest
 • trap

  Adres url:
  DOI:

  133/13686
  Autorzy: Renata Ra¶, Mariusz Ksi±żek, Edyta Barna¶, Joanna Skręt-Magierło, Wojciech K±ziołka, Ludmiła Fudali, Justyna Filipowska, Andrzej Skręt.
  Tytuł: Benign metastasizing leiomyoma in triple location: lungs, parametria and appendix

  ¬ródło: Menopause Review. - 2016, Vol. 15, iss. 2, s. 117-121, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-8876
  e-ISSN: 2299-0038
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • benign metastasizing leiomyoma
 • triple location
 • etiology

  DOI:

  134/13686
  Autorzy: Jakub Czopek.
  Tytuł: Bezpieczeństwo i ochrona prywatno¶ci młodzieży w Internecie w kontek¶cie edukacji medialnej

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika. - 2016, T. 12, s. 67-74, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The safety and protection of privacy of young people on the Internet in the context of media education
  p-ISSN: 1896-4591
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Internet - socjologia
 • Młodzież - socjologia
 • Edukacja medialna

  Adres url:

  135/13686
  Autorzy: Ewa Puszczałowska-Lizis, Iwona Zwiercan.
  Tytuł: Bezpo¶rednia i odległa ocena skuteczno¶ci terapii uzdrowiskowej osób z dyskopati± lędĽwiow±

  ¬ródło: Postępy Rehabilitacji = Advances in Rehabilitation. - 2016, Vol. 30, iss. 1, s. 33-40, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Direct and remote evaluation of effectiveness of health resort therapy on people with discopathy of the lumbar spine
  p-ISSN: 0860-6161
  e-ISSN: 1734-4948
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • kręgosłup lędĽwiowy
 • Ból
 • skala NRS
 • ograniczenia funkcjonalne
 • kwestionariusz RMDQ

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • lumbar spine
 • pain
 • NRS scale
 • functional disability
 • RMDQ questionnaire

  Adres url:
  DOI:

  136/13686
  Autorzy: Grzegorz Maroń.
  Tytuł: Biblijne uwagi sędziów podczas procesu karnego w ¶wietle orzecznictwa s±dów odwoławczych USA

  ¬ródło: Studia Prawnoustrojowe. - 2016, [T.] 31, s. 131-149, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Judges' biblical references during criminal trial in the light of case law of U.S. appellate courts
  p-ISSN: 1644-0412
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo karne procesowe
 • Religia a prawo

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • biblical references
 • courts
 • USA
 • religion
 • criminal trial

  Adres url:

  137/13686
  Autorzy: Agnieszka Łaba-Hornecka.
  Tytuł: Biblioterapia i jej wpływ na zachowania komunikacyjne dzieci z autyzmem

  ¬ródło: Niepełnosprawno¶ć. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej. - 2016, nr 23, s. 212-223, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Bibliotherapy and its impact on communication behaviours of children with autism
  p-ISSN: 2080-9476
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Autyzm
 • zachowania komunikacyjne
 • Biblioterapia
 • bajki
 • biblioterapeutyczny program


  138/13686
  Autorzy: Rafał Kapica, Patrycja Żegleń.
  Tytuł: Bicycle routes as an element of recreational infrastructure of Rzeszów

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 1, p. 17-25, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Drogi rowerowe - Polska
 • Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - turystyka

  Adres url:

  139/13686
  Autorzy: Wiesław Mendyka, Maciej Kuchciak, Patryk Niewczas-Czarny, Krzysztof Aftaruk.
  Tytuł: Bio-regeneration, hygiene nutrition and health selfcontrol in Poland (1944-1955), part III

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 4, p. 224-230, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • II Polish Republic
 • history
 • sport medicine
 • bio-regeneration
 • nutrition hygiene
 • health self-control


  140/13686
  Autorzy: Wojciech Żyłka, Marta Żyłka.
  Tytuł: Biomedyczny system pomiarowy K-720 oraz termowizja w kształceniu studentów studiów inżynierskich

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 4(18), s. 412-418, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Biomedical KL-720 measurement system and thermovision in students educating of engineering studies
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • badania termowizyjne
 • kamera termowizyjna
 • moduł fotopletyzmograficzny

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • thermovision research
 • thermovision camera
 • module fotopletyzmografic

  DOI:

  141/13686
  Autorzy: Krystyna Le¶niak-Moczuk.
  Tytuł: Biznes versus społeczeństwo w epoce globalizacji

  ¬ródło: Marketing i Zarz±dzanie. - 2016, nr 2, s. 105-116, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Poprzedni tytuł: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarz±dzania, Finansów i Marketingu ; tyt. ang.: Business versus Society in the Era of Globalization ; tyt. numeru: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i ¶rednich przedsiębiorstw. Mikrofirma
  p-ISSN: 2450-775X
  e-ISSN: 2353-2874
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • procesy globalizacyjne
 • skala mikrobiznesu
 • społeczna odpowiedzialno¶ć globalnego biznesu

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • globalization processes
 • micro scale of business
 • social responsibility of the global business

  DOI:

  142/13686
  Autorzy: Krzysztof Buczek, Małgorzata Buczek-Kowalik.
  Tytuł: Boundaries of coexistence of cultures (Polish, Jewish, Ruthenian) as part of the development of cultural tourism on the example of the borderland commune of Ja¶liska

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 4, p. 110-122, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • border area
 • Ja¶liska
 • cultural diversity
 • border
 • cultural tourism


  143/13686
  Autorzy: Grzegorz Ziętala.
  Tytuł: Brendnejming pol'skih i rossijskih produktov i ego ispol'zovanie v obučenii russkomu âzyku (na primere brendov s nazvaniâmi rodstvennikov)

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Glottodydaktyka. - 2016, nr 8, s. 125-140, streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Brand naming of Polish and Russian products and its application in Russian language teaching (on the example of brands with names of relatives)
  p-ISSN: 1643-0506
  e-ISSN: 2084-4816
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: RUS
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • brand
 • brand naming
 • grandfather
 • uncle
 • aunt


  144/13686
  Autorzy: Bożena Dusza.
  Tytuł: Budowanie kapitału społecznego młodzieży w kontek¶cie szkolnej i wirtualnej "kultury nieufno¶ci"

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 3(17), s. 285-290, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Building a social capital of young people in the context of school and virtual "culture of mistrust"
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • szkoła
 • uczeń
 • media
 • kultura nieufno¶ci

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • social capital
 • school
 • student (pupil)
 • media
 • culture of mistrust

  Adres url:
  DOI:

  145/13686
  Autorzy: Niketa Kataria, Małgorzata Nagórska, Artur Mazur, Grzegorz Telega.
  Tytuł: Burn injury epidemiology, treatment, and prevention approaches in Milwaukee and Rzeszów : a comparative study

  ¬ródło: Pediatria Polska. - 2016, Vol. 91, nr 6, s. 559-565, bibliogr.
  p-ISSN: 0031-3939
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • pediatrics
 • burn injuries
 • burn prevention
 • burns

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • Scopus

  DOI:

  146/13686
  Autorzy: Kazimierz W. Krupa.
  Tytuł: Centra innowacji Uniwersytetu Otago

  ¬ródło: Ekonomiczne Problemy Usług. - 2016, nr 123, s. 79-89, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Poprzedni tytuł: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług ; Tyt. ang.: Innovation centers at the University of Otago ; Tyt. nr 123: Obszary gospodarki elektronicznej
  p-ISSN: 1896-382X
  e-ISSN: 2353-2866
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Innowacje
 • IP
 • Zarz±dzanie

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • innovation
 • IP
 • management

  Adres url:
  DOI:

  147/13686
  Autorzy: Małgorzata Zaborniak-Sobczak, Katarzyna Ita Bieńkowska, Andrzej Senderski.
  Tytuł: Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego : od teorii do praktyki edukacyjnej. Wybrane problemy

  ¬ródło: Niepełnosprawno¶ć. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej. - 2016, nr 23, s. 116-132, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Central auditory processing disorder from theory to educational practice. Selected problems ; Tyt. nr. 23: (Re)wizje profesjonalizmu. Kształcenie w obliczu systemowych zmian i potrzeb podmiotu
  p-ISSN: 2080-9476
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego
 • praktyka edukacyjna

  Adres url:

  148/13686
  Autorzy: Justyna Glińska-WlaĽ.
  Tytuł: Championships of the Polish Uniformed Services in MMA in years 2013 - 2015

  ¬ródło: Physical Activity Review. - 2016, vol. 4, pp. 163-171, bibliogr., streszcz. ang.
  e-ISSN: 2300-5076
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • mixed martial arts
 • uniformed services
 • Polish Championships

  Adres url:
  DOI:

  149/13686
  Autorzy: Maria Romerowicz-Misielak, Anna Tabęcka-Łonczyńska, Katarzyna Kozioł, P. Gilun, S. Stefańczyk-Krzymowska, W. Och, Marek Koziorowski.
  Tytuł: Changes in gonadotropin-releasing hormone and gonadotropinreleasing hormone receptor gene expression after an increase in carbon monoxide concentration in the cavernous sinus of male wild boar and pig crossbreed

  ¬ródło: Journal of Physiology and Pharmacology. - 2016, Vol. 67, iss. 3, s. 431-442, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0867-5910
  e-ISSN: 1899-1505
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 2.804
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • carbon monoxide
 • gonadotropin-releasing hormone
 • gonadotropin-releasing hormone receptor
 • light
 • luteinizing hormone
 • seasonal breeding

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • WoS
 • Scopus


  150/13686
  Autorzy: Ewelina Czenczek-Lewandowska, Łukasz Przygoda, Izabela Szklarska-Witek, Anna Bejster, Ludwika Sadowska.
  Tytuł: Changes in motor development in infants participating in rehabilitation based on Vojta method
  Tytuł: Zmiany w rozwoju motorycznym niemowl±t rehabilitowanych metod± Vojty

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, R. 14, nr 3, s. 266-277, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dawniej: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie / Medical Journal of the Rzeszow University and the National Medicines Institute, Warsaw
  p-ISSN: 2450-6761
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • rozwój niemowl±t
 • dziecko ryzyka
 • rehabilitacja

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • infant development
 • infant at risk
 • rehabilitation

  Adres url:
  DOI:

  151/13686
  Autorzy: Wojciech Bajorek, Renata Grzywacz, Paweł Król, Gabriel Bobula, Anna Zwi±zek, Nurullah Emir Ekinci, Marian Rzepko.
  Tytuł: Characterization and causes of injuries in volleyball according to female volleyball players

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 1, p. 48-55, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Siatkówka (sport)


  152/13686
  Autorzy: Roman Uliasz.
  Tytuł: Charakter prawny wzmianki w księdze akcyjnej o ustanowieniu na akcjach imiennych zastawu oraz o upoważnieniu zastawnika do wykonywania prawa głosu (art. 340 § 1 k.s.h.)

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Handlowego. - 2016, nr 9, s. 42-48, streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1230-2996
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo handlowe
 • akcje
 • Akcjonariusze


  153/13686
  Autorzy: Zofia Sokołowicz, Jadwiga Topczewska.
  Tytuł: Chów zwierz±t w gospodarstwach ekologicznych w aspekcie zrównoważonego rozwoju

  ¬ródło: Polish Journal for Sustainable Development. - 2016, T. 20, s. 169-176, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Animal husbandry in ecological farms in the aspect of sustainable development
  p-ISSN: 2450-3746
  e-ISSN: 2451-2672
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • gospodarstwa ekologiczne
 • chów zwierz±t
 • zrównoważony rozwój

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • organic farming
 • livestock farming
 • sustainable development

  Adres url:
  DOI:

  154/13686
  Autorzy: Maciej Bilek, Jacek Namie¶nik.
  Tytuł: Chromatographic techniques in pharmaceutical analysis in Poland: history and the presence on the basis of papers published in selected Polish pharmaceutical journals in XX century

  ¬ródło: Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research. - 2016, Vol. 73, nr 3, s. 605-612, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0001-6837
  e-ISSN: 2353-5288
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.877
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Chromatografia

  Adres url:

  155/13686
  Autorzy: Dariusz Bobak, Marta Połtowicz-Bobak, Zdzisław Jary, Jerzy Raczyk, Piotr Moska.
  Tytuł: Chronologia osadnictwa szeleckiego na stanowisku Lubotyń 11, pow. głubczycki, w ¶wietle bayesowskiego modelowania datowań

  ¬ródło: Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego O¶rodka Archeologicznego. - 2016, T. 37, s. 11-21, bibliogr., streszcz. ang., niem.
  Uwagi: Tyt. ang.: Chronology of the Szeletian settlement at the site Lubotyń 11, Głubczyce district, in the light of Bayesian modelling of dating ; tyt.niem.: Chronologie der Seletien-Besiedlung an der Fundstelle 11 von Lubotyń, Kr. Głubczyce im Lichte des Bayesschen Datierungsmodells
  p-ISSN: 0137-5725
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • age modelling
 • bayesian method
 • chronology
 • middle to upper palaeolithic transition
 • Szeletian
 • Silesia

  Adres url:
  DOI:

  156/13686
  Autorzy: Bartosz Piechowicz, Przemysław Grodzicki, Kinga Stawarczyk, Iwona Piechowicz, Michał Stawarczyk, Aneta Zwolak.
  Tytuł: Circadian and seasonal changes in honeybee (Apis Mellifera) worker susceptibility to pyrethroids

  ¬ródło: Polish Journal of Environmental Studies. - 2016, Vol. 25, nr 3, s. 1177-1185, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1230-1485
  e-ISSN: 2083-5906
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.790
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • pyrethroids
 • insecticides
 • honeybee
 • biological rhythms
 • Apis mellifera

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • WoS

  Adres url:
  DOI:

  157/13686
  Autorzy: Paweł Lenik, Agnieszka Połaniecka, Tomasz Wilczewski.
  Tytuł: Classification and registration of training loads in basketball, using data obtained from 12 day training camp

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 2, s. 124-132, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • training loads
 • basketball
 • training practice


  158/13686
  Autorzy: Jan G. Bazan, Marcin Szpyrka, Adam Szczur, Łukasz Dydo, Hubert Wojtowicz.
  Tytuł: Classifiers for Behavioral Patterns Identification Induced from Huge Temporal Data

  ¬ródło: Fundamenta Informaticae. - 2016, vol. 143, no. 1-2, pp. 19-34, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0169-2968
  e-ISSN: 1875-8681
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 20.000
  DOI:

  159/13686
  Autorzy: Małgorzata Popiel, Halina Bartosik-Psujek.
  Tytuł: Co to jest adherencja?

  ¬ródło: MS Report: stwardnienie rozsiane. - 2016, Vol. 5, nr 4, s. 10-14, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Adherence - what does it mean?
  p-ISSN: 2084-9435
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • adherencja


  160/13686
  Autorzy: Robert Czaja, Danuta Fus, Ewa Nowosad-Sergeant, Aneta Przepióra, Renata Grzywacz.
  Tytuł: Comparative characteristics of selected somatic cell construction among students of the University of Rzeszow and Higher Pedagogical School in Rzeszow

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 4, p. 100-104, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • somatic
 • folds-fatty
 • anthropometric parameters


  161/13686
  Autorzy: Serhiy Syrotyuk, Valery Syrotyuk, Volodymyr Halchak, Andriy Tokmyna, Andrzej Chochowski, Stanisław Sosnowski.
  Tytuł: Comparative research of efficency of photovoltic power systems

  ¬ródło: Econtechmod. An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes. - 2016, vol. 5, no. 3, pp. 153-158, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2084-5715
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • photovoltaic power system


  162/13686
  Autorzy: Karolina Wejnarska, Elwira Kołodziejczyk, Józef Ryżko, Grzegorz Oracz.
  Tytuł: Comparison of 72-hour fecal fat quantification and the 13C-mixed triglyceride breath test in assessing pancreatic exocrine sufficiency in children with chronic pancreatitis

  ¬ródło: Developmental Period Medicine = Medycyna Wieku Rozwojowego. - 2016, vol. 20, nr 3, s. 222-227, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł w jęz. pol.: Porównanie przydatno¶ci bilansu tłuszczowego w 3-dobowej zbiórce kału i testu oddechowego z triglicerydami znakowanymi węglem 13C w ocenie wydolno¶ci zewn±trzwydzielniczej trzustki u dzieci z przewlekłym zapaleniem trzustki
  p-ISSN: 1428-345X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • chronic pancreatits
 • children
 • pancreatic exocrine insufficiency
 • breath test
 • fecal fat quantification


  163/13686
  Autorzy: Urszula Bentkowska, Krzysztof Balicki.
  Tytuł: Comparison of algorithms for decision making problems and preservation of α-properties of fuzzy relations in aggregation process

  ¬ródło: Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems. - 2016, Vol. 10, no. 2, s. 25-39, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1897-8649
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • decision making algorithms
 • fuzzy relations
 • properties of fuzzy relations
 • aggregation functions

  Adres url:
  DOI:

  164/13686
  Autorzy: Krzysztof Pancerz, Aneta Derkacz, Olga Mich, Jerzy Gomula.
  Tytuł: Computer-aided analysis of data from evaluation sheets of subject with autism spectrum disorders

  ¬ródło: Bio-Algorithms and Med-Systems. - 2016, vol. 12, nr 3, s. 109-116, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1895-9091
  e-ISSN: 1896-530X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • autism spectrum disorders
 • classification rules
 • classification trees
 • preprocessing

  DOI:

  165/13686
  Autorzy: Adam Najdecki, Józef Tabor.
  Tytuł: Conditionally approximately convex functions

  ¬ródło: Demonstratio Mathematica. - 2016, vol. 49, no. 1, s. 11-17, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0420-1213
  e-ISSN: 2391-4661
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Matematyka

  DOI:

  166/13686
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: Congress EWTO in Hockenheim 2016 : trip to this event for studies of martial arts

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 2, s. 119-123, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • martial arts
 • EWTO
 • Keith
 • Kernspecht
 • martial arts tourism


  167/13686
  Autorzy: S.A. Bercha, K. E. Glukhov, L.Yu. Kharkhalis, Małgorzata Sznajder.
  Tytuł: Construction of the Adiabatic Potential of a Symmetric Molecule in the Vicinity of Charged Semiconductor Surface

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2016, Vol. 129, nr 1A, s. A120-122, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.525
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 71.20.-b Electron density of states and band structure of crystalline soli
 • PACS: 71.70.Ej Spin-orbit coupling, Zeeman and Stark splitting, Jahn-Teller effe
 • PACS: 61.50.Ah Theory of crystal structure, crystal symmetry; calculations and m
 • PACS: 02.20.-a Group theory

  Adres url:
  DOI:

  168/13686
  Autorzy: Mira Malczyńska-Biały.
  Tytuł: Consumer safety in European Union cross-border trade : selected aspects

  ¬ródło: Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - 2016, R. 20, nr 4, s. 115-121, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2081-2345
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • bezpieczeństwo konsumentów
 • Unia Europejska
 • handel transgraniczny

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • consumer safety
 • European Union
 • cross-border trade


  169/13686
  Autorzy: Paweł Czarnota.
  Tytuł: Contribution to the knowledge of some poorly known lichens in Poland IV. Bacidia fuscoviridis and Bacidina brandii

  ¬ródło: Acta Mycologica. - 2016, vol. 51, no. 1, 7 s., bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0001-625X
  e-ISSN: 2353-074X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • lichenized fungi
 • rare lichens
 • world distribution
 • Carpathians
 • Gorce range
 • Pieniny Mts

  DOI:

  170/13686
  Autorzy: Stepan Khimka, Stanisław Sosnowski.
  Tytuł: Control lighting by means of virtual control measurement device

  ¬ródło: Motrol : Motoryzacja i energetyka rolnictwa. - 2016, Vol. 18, nr 8, s. 85-88, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1730-8658
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: RUS
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • lighting
 • automatic control
 • color temparature


  171/13686
  Autorzy: Alina Walenia.
  Tytuł: Control mechanisms in the process of preventing corruption in public administration offices on the example of entities in the Podkarpackie Province

  ¬ródło: Annales. Etyka w życiu gospodarczym. - 2016, vol. 19, nr 4, s. 155-165, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1899-2226
  e-ISSN: 2353-4869
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • control
 • corruption
 • public administration

  Adres url:
  DOI:

  172/13686
  Autorzy: Agata Barczewska-Dziobek.
  Tytuł: Cooperation of non-governmental organisations with public administration as implementation of the constitutional principle of subsidiarity

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Publicznego. - 2016, nr 10, s. 109-118, streszcz. pol.
  Uwagi: Tyt. w jęz. pol.: Współpraca organizacji pozarz±dowych z administracj± publiczn± jako realizacja konstytucyjnej zasady subsydiarno¶ci
  p-ISSN: 1896-8996
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • zasada subsydiarno¶ci
 • pomocniczo¶ć
 • Współdziałanie
 • organizacje pozarz±dowe
 • granice interwencji władz


  173/13686
  Autorzy: Damian S. Pyrkosz.
  Tytuł: Cooperation, culture and shared values - Poland and its neighbourhood

  ¬ródło: Optimum. Studia Ekonomiczne. - 2016, nr 6, s. 47-57, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1506-7637
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • cooperation
 • competition
 • culture
 • shared values
 • relationships
 • market economy

  DOI:

  174/13686
  Autorzy: Agata Barczewska-Dziobek.
  Tytuł: Cross-border cooperation of Subcarpathian Voivodship

  ¬ródło: Review of Comparative Law. - 2016, vol. 25, no 2, s. 9-21, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0860-8156
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Adres url:

  175/13686
  Autorzy: Tomasz Wójcik, Maria Janicka.
  Tytuł: Current state and changes in Molinion meadows from Kostrze environs in Kraków

  ¬ródło: Ecological Questions. - 2016, vol. 23, s. 15-27, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1644-7298
  e-ISSN: 2083-5469
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Molinion caeruleae
 • changes in meadow communities
 • succession
 • burning
 • abandonment
 • nature habitats
 • Sandomierz Basin

  DOI:

  176/13686
  Autorzy: Anna Golonka.
  Tytuł: Cyberlaundering i cyberterroryzm, czyli "stare" przestępstwa w "nowych" odsłonach. Czę¶ć I - Etiologia i etymologia procederów

  ¬ródło: Wojskowy Przegl±d Prawniczy. - 2016, nr 1, s. 5-21, streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Cyberlaundering and cyber-terrorism, that is, "old" crimes in "new" pageviews. Part I - Etiology and etymology of these phenomena
  p-ISSN: 0137-7272
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cyberterroryzm
 • Przestępstwo - prawo


  177/13686
  Autorzy: Tomasz Binkowski, Bogdan Kwiatkowski.
  Tytuł: Cyfrowy automat steruj±cy urz±dzeń energoelektronicznych z wykorzystaniem modelu czasu rzeczywistego falownika

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 4(18), s. 387-393, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Digital state machine of power electronic device with the use of inverter's real-time model
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • model czasu rzeczywistego
 • energoelektronika
 • falownik
 • Sterowanie

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • real-time model
 • power electronic
 • nverter
 • control

  DOI:

  178/13686
  Autorzy: Michał Podrazik.
  Tytuł: Cyrus the Younger, Greek Envoys, and the so-called Treaty of Boiotios (409-408 BC)

  ¬ródło: Anabasis : studia classica et orientalia. - 2015, nr 6, s. 78-93, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2082-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Cyrus the Younger
 • Athenians
 • Lakedaimonians
 • Boiotios
 • Greek envoys
 • Persia


  179/13686
  Autorzy: Edyta Kwilosz, Artur Mazur.
  Tytuł: Często¶ć występowania nadwagi i otyło¶ci u dzieci w wieku szkolnym w regionie bieszczadzkim w Polsce

  ¬ródło: Pediatria Polska. - 2016, T. 91, nr 5, s. 447-452, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The prevalence of overweight and obesity in school-aged children in the Bieszczady region in Poland
  p-ISSN: 0031-3939
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Otyło¶ć
 • Pediatria


  180/13686
  Autorzy: Piotr Długosz.
  Tytuł: Czy istnieje człowiek pogranicza? Społeczny portret młodzieży na pograniczach w Europie ¦rodkowo-Wschodniej

  ¬ródło: Pogranicze. Studia Społeczne. - 2016, t. 27, cz. 2, s. 61-83, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. T. 27, cz. 2: Procesy transkulturowe na pograniczach ; Tyt. ang.: Is there a man of the borderland? Social portrait of youth in the borderland in Central-East Europe
  p-ISSN: 1230-2392
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • pogranicze
 • aspiracje młodzieży
 • postawa wobec s±siadów

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • borderlands
 • youth
 • borderland effect
 • life aspirations
 • attitude toward neighbors
 • survey

  Adres url:
  DOI:

  181/13686
  Autorzy: Dorota Ozga, Daniel Bielak, Marek Wojtaszek, Elżbieta Mach-Lichota, Edyta Niemczyk.
  Tytuł: Czy można kontrolować ból? Analiza czynników maj±cych wpływ na stopień kontroli odczuwania bólu u pacjenta - doniesienie wstępne
  Tytuł: Is it possible to control pain? The analysis of factors influencing the level of control over patient's pain experience - preliminary report

  ¬ródło: Ból. - 2016, T. 17, nr 2, s. 9-15, bibliogr., streszcz. pol. ang.
  p-ISSN: 1640-324X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ból - fizjologia

  DOI:

  182/13686
  Autorzy: Joanna Ryżko, Józef Ryżko.
  Tytuł: Czynno¶ciowe zaparcie stolca u dzieci

  ¬ródło: Analiza Przypadków w Pediatrii. - 2016, nr 4, s. 11-16, bibliogr.
  p-ISSN: 2391-9507
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • stolec
 • Zaparcia
 • Dziecko


  183/13686
  Autorzy: Katarzyna Buczek.
  Tytuł: Čto delaet nas, kto my est'? Sozdanie personaža kak priem teatral'nyh tehnik, razvivaûŝih âzykovye sposobnosti inostrannyh učaŝihcâ

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Glottodydaktyka. - 2016, nr 8, s. 77-85, streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: What makes us, who are we? Impersonification as a theatrical method of foreign language proficiency development
  p-ISSN: 1643-0506
  e-ISSN: 2084-4816
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: RUS
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • drama
 • TIE (Theatre in Education)
 • impersonification
 • emotions
 • foreign language teaching


  184/13686
  Autorzy: Iwona Kania, Maciej Wojtoń, Katarzyna Kopeć, Wiesław Krzemiński, Wiktoria Jordan.
  Tytuł: Dane dotycz±ce rodzaju Dicranomyia Stephens, 1829 (Diptera: Limoniidae) w eocenie

  ¬ródło: Bursztynisko. - 2016, nr 39, s. 25-29, bibliogr.
  Uwagi: Tyt. ang.: Data on the genus Dicranomyia Stephens, 1829 (Diptera: Limoniidae) in the Eocene
  p-ISSN: 1644-0927
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Owady
 • Bursztyn
 • Eocen


  185/13686
  Autorzy: Iwona Kania, Wiktoria Jordan, Katarzyna Kopeć, Wiesław Krzemiński, Maciej Wojtoń.
  Tytuł: Dane dotycz±ce rodzaju Helius Lepeletier et Serville, 1828 (Diptera: Limoniidae)

  ¬ródło: Bursztynisko. - 2016, nr 39, s. 21-25, bibliogr.
  Uwagi: Tyt. ang.: Data on the genus Helius Lepeletier et Serville, 1828 (Diptera: Limoniidae)
  p-ISSN: 1644-0927
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Owady


  186/13686
  Autorzy: Ryszard Kata.
  Tytuł: Decyzje przedsiębiorców indywidualnych w zakresie optymalizacji podatkowej

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywno¶ciowej. - 2015, nr 112, s. 47-62, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2081-6979
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • optymalizacja podatkowa
 • ryzyko podatkowe
 • Przedsiębiorcy


  187/13686
  Autorzy: Piotr Cyrek.
  Tytuł: Deklaracje i zachowania przedsiębiorców handlu detalicznego w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników

  ¬ródło: Marketing i Zarz±dzanie. - 2016, nr 3, s. 393-405, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Poprzedni tytuł: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarz±dzania, Finansów i Marketingu ; Tyt. ang.: Declarations and behaviour of retailers concerning improving qualifications of employees ; Tyt. nr.: Marketing przyszło¶ci. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument i przedsiębiorstwo w kontek¶cie zmian w otoczeniu - handel i usługi
  p-ISSN: 2450-775X
  e-ISSN: 2353-2874
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Handel detaliczny
 • personel handlowy
 • kwalifikacje pracowników

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • retail trade
 • trade personnel
 • qualifications employees

  Adres url:
  DOI:

  188/13686
  Autorzy: Jacek Hendel, Tomasz ¦liwa, Andrzej Gonet, Rafał Łuczak, Łukasz Gałuszka, Joanna Kowalczyk.
  Tytuł: Demand for heat from rock mass and borehole heat exchangers for a ventilation system in case of the auditorium at the faculty of drilling, oil and gas at AGH UST in Krakow

  ¬ródło: AGH Drilling, Oil, Gas. - 2016, Vol. 33, no. 2, p. 223-235, bibliogr.
  p-ISSN: 2299-4157
  e-ISSN: 2300-7052
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ciepło - badanie

  Adres url:
  DOI:

  189/13686
  Autorzy: Edyta Szymańska, Sylwia Szymańska, Michał Szczepański, Piotr Landowski, Grażyna Czaja-Bulsa, Elżbieta Jarocka-Cyrta, Bartosz Korczowski, Elżbieta Krzesiek, Jarosław Kierku¶.
  Tytuł: Demographic characteristics of children with early clinical manifestation of inflammatory bowel disease

  ¬ródło: Przegl±d Gastroenterologiczny. - 2016, vol. 11, nr 1, s. 14-17, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1895-5770
  e-ISSN: 1897-4317
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • inflammatory bowel disease
 • early onset
 • children

  Adres url:
  DOI:

  190/13686
  Autorzy: Volodymyr D. Popovych, Piotr Sagan.
  Tytuł: Detection of "Exotic" Dopant-Related Macrodefects in Vapour Grown CdTe:Cr Single Crystals

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2016, vol. 129, no. 1, s. 49-51, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.525
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 61.50.-f Bulk crystals
 • PACS: 61.72.-y Defects, crystal

  DOI:

  191/13686
  Autorzy: Stanisław Adamiak, E. Dynowska, Andrzej Dziedzic, Kamil Szmuc, E. Janik, M. Wiater, T. Wojtowicz, Wojciech Szuszkiewicz.
  Tytuł: Deterioration of Mechanical Properties of MBE-Grown, Metastable Semiconductor Layer with Time / the Case of Zinc Blende MnTe

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2016, Vol. 130, nr 5, s. 1248-1250, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.525
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 61.05.cp, X-ray diffraction
 • PACS: 62.20.-x Mechanical properties of solids
 • PACS: 64.60.My Metastable phases

  Adres url:
  DOI:

  192/13686
  Autorzy: Zbigniew Chodkowski.
  Tytuł: Determinanty planów zawodowych w opinii studentów Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

  ¬ródło: Społeczeństwo i Edukacja : międzynarodowe studia humanistyczne. - 2016, nr 21, s. 335-345, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Determinants of career plans in the opinion of students of the Faculty of Education, University of Rzeszow
  p-ISSN: 1898-0171
  e-ISSN: 2450-0356
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: SLO
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Edukacja
 • praca
 • kwalifikacja
 • kompetencje
 • do¶wiadczenie
 • praktyka

  Adres url:

  193/13686
  Autorzy: Renata Budziak.
  Tytuł: Deutschunterricht in Mittelschulen Galiziens - Diskussion in der Fachzeitschrift Muzeum in der Jahren von 1885 bis 1892

  ¬ródło: Studia Germanica Gedanensia. - 2016, nr 35, s. 185-195, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. nr. 35: Sprache in Ihrer Lokalen Dimension / Hrsg. Danuta Olszewska, Dominika Janus
  p-ISSN: 1230-6045
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: GER
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • periodyki pedagogiczno-dydaktyczne z XIX wieku
 • status języka niemieckiego w szkolnictwie galicyjskim
 • język niemiecki w polskim szkolnictwie ¶rednim
 • historia nauczania języka niemieckiego w Polsce

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • German language in Galicia
 • Journal of Education
 • education policy in Galicia
 • history of German as a foreign language in Poland


  194/13686
  Autorzy: Mariusz D±browski, Alina Grondecka.
  Tytuł: Diabetes as a risk factor of hospitalization in the surgical ward due to cancer in the elderly and middle-aged population

  ¬ródło: Archives of Medical Science. - 2016, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: This work was presented as a poster during the 16th Congress of the Polish Diabetes Society held in Wroclaw on 21-23 June 2015
  p-ISSN: 1734-1922
  e-ISSN: 1896-9151
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 1.812
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Cukrzyca
 • Chirurgia
 • Nowotwory

  DOI:

  195/13686
  Autorzy: Teresa Noga, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Urszula Kloc, Natalia Kochman-Kędziora, Mateusz Rybak, Łukasz Peszek, Anita Paj±czek.
  Tytuł: Diatom diversity and water quality of a suburban stream: a case study of the Rzeszów city in SE Poland

  ¬ródło: Biodiversity: Research and Conservation. - 2016, Vol. 41, iss. 1, s. 19-34, bibliogr., streszcz. ang.
  e-ISSN: 1897-2810
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Okrzemki
 • Rzeszów (woj. podkarpackie) - flora
 • Przyrwa (rzeka)

  Adres url:
  DOI:

  196/13686
  Autorzy: Maciej Bilek.
  Tytuł: Dietetyka - wybrane zagadnienia. Cz. 12, Nadwaga i otyło¶ć

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2016, R. 19, nr 1, s. 40-46
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dietetyka
 • Otyło¶ć

  Adres url:

  197/13686
  Autorzy: Maciej Bilek.
  Tytuł: Dietetyka - wybrane zagadnienia. Cz. 13, Żywienie w zatruciach pokarmowych, gor±czce i chorobach zakaĽnych

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2016, R. 19, nr 2, s. 38-42
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dietetyka
 • Zatrucie pokarmowe
 • Choroby zakaĽne

  Adres url:

  198/13686
  Autorzy: Maciej Bilek.
  Tytuł: Dietetyka - wybrane zagadnienia. Cz. 14, Dietoterapia i dietoprofilaktyka chorób układu kostnego

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2016, R. 19, nr 3, s. 42-46
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dietetyka
 • Ko¶ci - choroby

  Adres url:

  199/13686
  Autorzy: Maciej Bilek.
  Tytuł: Dietetyka - wybrane zagadnienia. Cz. 15, Postępowanie dietetyczne w kamicy nerkowej

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2016, R. 19, nr 4, s. 46-50
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dietetyka
 • kamica nerkowa

  Adres url:

  200/13686
  Autorzy: Magdalena Szałaj, Maciej Bilek.
  Tytuł: Diety stosowane w sanatorium a rola farmaceuty w opiece nad pacjentem

  ¬ródło: Farmacja Krakowska. - 2016, R. 19, nr 4, s. 51-55
  p-ISSN: 1505-8166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dieta
 • sanatoria
 • Farmaceuci
 • pacjenci

  Adres url:

  201/13686
  Autorzy: Tomasz Pałka, Wiesław Błach, Grzegorz Lech, Wanda Pilch, Anna Tyka, Dariusz Mucha, Łukasz Tota, Tadeusz Ambroży, Renata Skalska-Izdebska.
  Tytuł: Differences in the levels of physiological biochemical responses during physical exercise involving the lower and upper extremities in judo competitors

  ¬ródło: Journal of Combat Sports and Martial Arts. - 2016, vol. 7, nr 1, s. 7-15, streszcz. ang.
  p-ISSN: 2081-5735
  e-ISSN: 2084-4301
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Walka wręcz

  DOI:

  202/13686
  Autorzy: Grzegorz Zaguła, Czesław Puchalski, Maria Czernicka, Marcin Bajcar, Bogdan Saletnik.
  Tytuł: Distribution system for generating slowly varying magnetic fields

  ¬ródło: Econtechmod. An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes. - 2016, vol. 5, no. 4, pp. 73-78, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2084-5715
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • magnetic fields
 • magnetic stimulation


  203/13686
  Autorzy: Tomasz Surmacz.
  Tytuł: Diversification of Expectations and Buying Behaviours of Internet Users in the Context of Brand Activities in Social Media

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2016, z. 45, s. 282-290, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Dywersyfikacja oczekiwań i zachowań zakupowych internautów w kontek¶cie aktywno¶ci marek w mediach społeczno¶ciowych
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Media społeczno¶ciowe
 • Konsumenci (ekon.) - badanie
 • Handel elektroniczny

  Adres url:
  DOI:

  204/13686
  Autorzy: Teresa Noga, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Mateusz Rybak, Natalia Kochman-Kędziora, Łukasz Peszek, Anita Paj±czek.
  Tytuł: Diversity of diatoms in the natural, mid-forest Terebowiec stream - Bieszczady National Park

  ¬ródło: Journal of Ecological Engineering. - 2016, vol. 17, iss. 4, s. 232-247, bibliogr., streszcz. ang.
  e-ISSN: 2299-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • diatom indices
 • SPI
 • GDI
 • TDI
 • ecology
 • taxonomy

  Adres url:
  DOI:

  205/13686
  Autorzy: Józef Bergier, Ewelina NiĽnikowska, Barbara Bergier, Ján Junger, Pongrác Ács, Ferdinand Salonna.
  Tytuł: Diversity of physical activity among the school youth depending on the type of place of residence

  ¬ródło: Health Problems of Civilization. - 2016, vol. 10, iss. 1, s. 24-31, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2353-6942
  e-ISSN: 2354-0265
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Młodzież szkolna
 • aktywno¶ć fizyczna
 • IPAQ
 • miejsce zamieszkania

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • school youth
 • physical activity
 • IPAQ

  DOI:

  206/13686
  Autorzy: Andrzej Bobiec, Lech Buchholz, MArcin Churski, Przemysław Chylarecki, Wiesław Fałtynowicz, Jerzy M. Gutowski, Bogdan Jaroszewicz, Dries P.J. Kujper, Anna Kujawa, Romuald Mikusek, Robert W. Masłajek, Sabina Nowak, Paweł Pawlaczyk, Tomasz Podgórski, Wiesaw Walankiewicz, Tomasz Wesołowski, Karol Zub.
  Tytuł: Dlaczego martwe ¶wierki s± potrzebne w Puszczy Białowieskiej?

  ¬ródło: Las Polski. - 2016, nr 7, s. 14-16
  p-ISSN: 0023-8538
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Białowieska Puszcza - flora


  207/13686
  Autorzy: Maria Kocór.
  Tytuł: Dlaczego współczesny nauczyciel jest słabo przygotowany i umotywowany do pracy wychowawczej w szkole?

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika. - 2016, T. 13, s. 185-194, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Why is contemporary teacher poorly prepared and motivated to educational work in school?
  p-ISSN: 1896-4591
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Nauczyciele - przydatno¶ć zawodowa


  208/13686
  Autorzy: Andrzej Bobiec.
  Tytuł: Do czego służ± badania na stałych powierzchniach w Białowieskim Parku Narodowym?

  ¬ródło: Le¶ne Prace Badawcze. - 2016, vol. 77, nr 4, s. 296-301, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. w jęz. ang.: What is the use of studies carried out on the permanent plots in the Białowieża National Park?
  p-ISSN: 1732-9442
  e-ISSN: 2082-8926
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Białowieski Park Narodowy
 • Ekologia
 • zaburzenia ekologiczne

  Adres url:
  DOI:

  209/13686
  Autorzy: Marcin Grochowina, Lucyna Leniowska.
  Tytuł: Dobór cech diagnostycznych dla klasyfikatora SVM w zadaniu klasyfikacji stanu przetoki tętniczo-żylnej na podstawie sygnału akustycznego

  ¬ródło: Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Inżynieria Biomedyczna. - 2016, Vol. 22, nr 4, s. 207-212, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. pol.: Selection of features for SVM classifier in the arteriovenous fistula state estimation on the basis of acoustic signal
  p-ISSN: 1234-5563
  e-ISSN: 1898-8741
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • klasyfikator SVM
 • przetoka tętniczo-żylna
 • selekcja cech

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • SVM classifier
 • arteriovenous fistula
 • features selection

  Adres url:

  210/13686
  Autorzy: Joanna Grzegorczyk, Wiesław Grzegorczyk, Krzysztof Grzegorczyk.
  Tytuł: Domniemane przypadki kiły uwiecznione w krakowskim ołtarzu Wita Stwosza w ¶wietle nowych badań nad pocz±tkami tej choroby w Europie

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, R. 14, nr 3, s. 340-357, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dawniej: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie / Medical Journal of the Rzeszow University and the National Medicines Institute, Warsaw
  p-ISSN: 2450-6761
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  DOI:

  211/13686
  Autorzy: Maria Kocór.
  Tytuł: Do¶wiadczenia nauczycieli zwi±zane z rol± wychowawcy klasy w szkołach na terenie Podkarpacia

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 4(18), s. 37-44, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The experience of teachers related with the role of class teacher schools in the Podkarpacie
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • szkoła
 • klasa
 • uczeń
 • wychowawca klasy
 • do¶wiadczenia
 • Autorytet
 • kompetencje

  DOI:

  212/13686
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: Droga do ostatecznej prawdy. Nowe rozumienie filozofii Kyokushin

  ¬ródło: Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - 2016, T. 54, s. 3-13, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The way of truth. Towards the philosophy of self-creation
  p-ISSN: 0239-4375
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Antropologia
 • filozofia sztuk walki
 • twórca
 • wojownik prawdy

  Adres url:

  213/13686
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: Duchowy wymiar walki a transcendentny sens literatury profetycznej

  ¬ródło: Dydaktyka Literatury i Konteksty. - 2016, T. 35, s. 45-53, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Spiritual dimension of fight and transcendental sense of prophetic literature
  p-ISSN: 2084-3372
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • transcendencja walki
 • literatura profetyczna


  214/13686
  Autorzy: Tomasz Bochnak, Piotr N. Kotowicz, Zuzanna Opielowska.
  Tytuł: Dwa celtyckie depozyty przedmiotów żelaznych z Pakoszówki, pow. sanocki

  ¬ródło: Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego O¶rodka Archeologicznego. - 2016, T. 37, s. 209-246, bibliogr., streszcz. ang., niem.
  Uwagi: Tyt. ang.: Two Celtic iron deposits from Pakoszówka, Sanok district ; tyt.niem.: Zwei keltische Hortfunde mit Eisengegenständen aus Pakoszówka, Kreis Sanok
  p-ISSN: 0137-5725
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • La Tène period
 • La Tène culture
 • San river basin
 • Pakoszówka
 • hoards of iron items

  Adres url:
  DOI:

  215/13686
  Autorzy: Ewa Puszczałowska-Lizis, Przemysław Bujas, Jarosław Omorczyk, Leszek Nosiadek.
  Tytuł: Dymorfizm płciowy cech morfologicznych stóp kobiet i mężczyzn po 60 roku życia

  ¬ródło: Fizjoterapia Polska = Polish Journal of Physiotherapy. - 2016, Vol. 16, nr 3, s. 88-94, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Sexual dimorphism in foot morphology in women and men over 60
  p-ISSN: 1642-0136
  e-ISSN: 2084-4328
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Starzenie się
 • Stopa
 • wysklepienie podłużne
 • wysklepienie poprzeczne
 • ustawienie palucha
 • ustawienie V palca

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • ageing
 • foot
 • longitudinal arch
 • transverse arch
 • arrangement of the hallux
 • arrangement of the fifth toe


  216/13686
  Autorzy: Paweł Łuka.
  Tytuł: Dynamics of change in the number of persons who used accommodation services in health establishments in Poland in the years 2008-2015

  ¬ródło: European Journal of Medical Technologies. - 2016, vol. 13, nr 4, s. 27-35, bibliogr., streszcz. ang.
  e-ISSN: 2353-1029
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • health establishments
 • accommodation services
 • dynamics of change

  Adres url:

  217/13686
  Autorzy: Agnieszka Niezgoda, Ewa Markiewicz, Beata Gierczak.
  Tytuł: Dywergencja zachowań konsumenckich na przykładzie rynku turystycznego

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - 2016, z. 45, s. 96-104, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Divergence in Consumer Behavior Based on the Tourism Market
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Turystyka - ekonomika
 • Konsumenci (ekon.) - badanie

  Adres url:
  DOI:

  218/13686
  Autorzy: Agnieszka Mirkiewicz.
  Tytuł: Działacze Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Przeworsku (1893-1939)

  ¬ródło: Przegl±d Sokoli. - 2016, nr 29/30, s. 3-6, bibliogr.
  p-ISSN: 1505-3083
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Towarzystwo Gimanstyczne "Sokół"
 • Przeworsk
 • Wychowanie fizyczne


  219/13686
  Autorzy: Sławomir Jandzi¶, Stanisław Zaborniak.
  Tytuł: Działalno¶ć dr. Józefa Aleksiewicza na rzecz rozwoju ortopedii i rehabilitacji we Lwowie w latach 1912-1930
  Tytuł: Activity of Dr Józef Aleksiewicz, PhD, Towards the Development of Orthopedics and Rehabilitation in Lviv in the Years 1912-1930

  ¬ródło: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja. - 2016, Vol. 18, nr 2, s. 199-210, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1509-3492
  e-ISSN: 2084-4336
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Aleksiewicz Józef (1884-1957)
 • Lekarze - Polska - 20 w.

  DOI:

  220/13686
  Autorzy: Sławomir Jandzi¶, Stanisław Zaborniak.
  Tytuł: Działalno¶ć dra Józefa Aleksiewicza na rzecz rozwoju ortopedii i rehabilitacji w Iwoniczu Zdroju (1921-1957)
  Tytuł: Dr. Józef Aleksiewicz activity in support of the development of orthopedics and rehabilitation in Iwonicz-Zdrój (1921-1957)

  ¬ródło: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja. - 2016, Vol. 18, nr 4, s. 393-401, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1509-3492
  e-ISSN: 2084-4336
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • historia medycyny
 • medycyna fizykalna
 • Ortopedia
 • rehabilitacja

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • history of medicine
 • physical medicine
 • orthopedics
 • rehabilitation


  221/13686
  Autorzy: Jolanta Zawora.
  Tytuł: Działalno¶ć gminy w Niemczech i Polsce - uwarunkowania prawne, organizacyjne i finansowe

  ¬ródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2016, nr 439, s. 393-404, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Activities of municipalities in Germany and Poland - legall, organizational and financial factors
  p-ISSN: 1899-3192
  e-ISSN: 2392-0041
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • struktura samorz±du terytorialnego
 • gmina
 • gospodarka finansowa

  DOI:

  222/13686
  Autorzy: Jolanta Zawora.
  Tytuł: Działalno¶ć gminy w Niemczech i Polsce - uwarunkowania prawne, organizacyjne i finansowe

  ¬ródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2016, nr 439, s. 393-404, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Activities of municipalities in Germany and Poland - legal, organizational and financial factors
  p-ISSN: 1899-3192
  e-ISSN: 2392-0041
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • struktura samorz±du terytorialnego
 • gmina
 • gospodarka finansowa

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • structure of local government
 • municipality
 • financial economy

  Adres url:
  DOI:

  223/13686
  Autorzy: Marek Zin, Janusz R. Mroczek.
  Tytuł: Dziczyzna - jako Ľródło zdrowej żywno¶ci. Cz. 1

  ¬ródło: Gospodarka Mięsna. - 2016, nr 3, s. 54-56
  p-ISSN: 0367-4916
  e-ISSN: 2449-9536
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000

  224/13686
  Autorzy: Marek Zin, Janusz R. Mroczek.
  Tytuł: Dziczyzna - jako Ľródło zdrowej żywno¶ci. Cz. 2

  ¬ródło: Gospodarka Mięsna. - 2016, nr 4, s. 50-53
  p-ISSN: 0367-4916
  e-ISSN: 2449-9536
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Dziczyzna - towaroznawstwo


  225/13686
  Autorzy: Ewa Gramatyka-Dr±żek, Anna Pióro-Sowa, Krystyna Piasecka, Artur Mazur.
  Tytuł: Dziecko narażone na atak małych zwierz±t za granic±

  ¬ródło: Pediatria Po Dyplomie. - 2016, T. 20, nr 4, s. 65-72, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1508-0110
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Choroby dziecięce
 • Podróżnictwo
 • turystyka - higiena


  226/13686
  Autorzy: Beata Szluz.
  Tytuł: Education of social workers in Poland and Slovakia

  ¬ródło: Seminare. Poszukiwania naukowe. - 2016, t. 37, nr 4, s. 115-127, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Edukacja pracowników socjalnych w Polsce i w Słowacji
  p-ISSN: 1232-8766
  e-ISSN: 2450-1328
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • praca socjalna
 • pracownik socjalny
 • Edukacja
 • Republika Słowacka
 • Polska

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • social work
 • social worker
 • education
 • the Slovak Republic
 • the Republic of Poland

  Adres url:
  DOI:

  227/13686
  Autorzy: Anna ¦niegulska.
  Tytuł: Edukacja do rodzicielstwa jako wyzwanie współczesno¶ci

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 4(18), s. 96-101, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The experience of teachers related with the role of class teacher schools in the Podkarpacie
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rodzina
 • rodzicielstwo
 • wyzwania edukacyjne
 • edukacja do roli rodzica
 • przemiany społeczne

  Adres url:
  DOI:

  228/13686
  Autorzy: Marta Wrońska.
  Tytuł: Edukacja mobilna seniorów - na przekór stereotypom

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika. - 2016, T. 13, s. 249-257, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Mobile education the erderly - against stereotypes
  p-ISSN: 1896-4591
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ludzie starzy - nauczanie
 • Edukacja medialna


  229/13686
  Autorzy: Anna ¦niegulska.
  Tytuł: Edukacja prorodzinna w kontek¶cie współczesnych przemian społecznych

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 2(16), s. 300-305, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Pro-family education in relation to contemporary social changes
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Rodzina
 • edukacja prorodzinna
 • szkoła
 • przemiany społeczne

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • family
 • pro-family education
 • school
 • social changes

  Adres url:
  DOI:

  230/13686
  Autorzy: Aleksandra Szubart, Barbara Fura.
  Tytuł: Efekty systemu zarz±dzania ¶rodowiskowego ISO 14001 w organizacjach w ¶wietle wyników badań

  ¬ródło: Humanities and Social Sciences. - 2016, Vol. 23, nr 1, s. 167-178, bibliogr., streszcz. pol.
  Uwagi: Tyt. ang.: Effects of ISO 14001 environmental management system in enterprises in the light of research results
  p-ISSN: 2300-5327
  e-ISSN: 2300-9918
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • system zarz±dzania ¶rodowiskowego
 • ISO 14001
 • województwo podkarpackie
 • przedsiębiorstwa

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • environmental management system
 • ISO 14001
 • Podkarpackie Province
 • enterprises

  Adres url:
  DOI:

  231/13686
  Autorzy: Wojciech Lichota.
  Tytuł: Efektywno¶ć finansowa specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

  ¬ródło: Gospodarka Narodowa. - 2016, nr 1, s. 99-130, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The financial effectiveness of Poland's special economic zones
  p-ISSN: 0867-0005
  e-ISSN: 2300-5238
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Specjalna strefa ekonomiczna - Polska

  Adres url:

  232/13686
  Autorzy: Krystian Tuczyński.
  Tytuł: Efektywno¶ć wykorzystywania elektronicznego systemu zarz±dzania szkoł± - sprawozdanie z badań

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 1(15), s. 44-50, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The effectiveness of the use of electronic school management - research report
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Technologia informacyjna
 • Pedagogika - badania

  Adres url:
  DOI:

  233/13686
  Autorzy: Renata Grzywacz, Krzysztof Przednowek, Robert B±k, Marta Niewczas.
  Tytuł: Effect of eastern martial arts on bringing up and behaviour of children and adolescents in the opinion of sensei and parents or caregivers

  ¬ródło: Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports. - 2016, vol. 12, s. 155-162, bibliogr., streszcz. ang.
  e-ISSN: 2300-8822
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • aggression
 • combat sports
 • education
 • self-defence
 • training

  Adres url:

  234/13686
  Autorzy: Wojciech Bajorek, Maciej Brożyna.
  Tytuł: Effect of environmental conditions on the level of cardiorespiratory fitness

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 4, p. 231-236, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • cardiorespiratory
 • fitness
 • environment


  235/13686
  Autorzy: Wacław Jarecki, Jan Buczek, Dorota Bobrecka-Jamro.
  Tytuł: Effect of foliar fertilization on the chlorophyll content in leaves and the chemical composition of faba bean seeds (Vicia faba L. (Partim))

  ¬ródło: Journal of Elementology. - 2016, Vol. 21, nr 4, s. 1305-1313, bibliogr., streszcz., ang.
  p-ISSN: 1644-2296
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • traditional cultivar
 • self-completing cultivar
 • SPAD index
 • macroelements
 • microelements

  Adres url:
  DOI:

  236/13686
  Autorzy: Jan G±sior, Stanisław Wła¶niewski, Inesa Drozd, Halyna Kreczkiwska, Małgorzata Nazarkiewicz.
  Tytuł: Effect of Organic Additives on Vegetation of Plants Grown in Landfill Soil after Ozokerite Processing

  ¬ródło: Polish Journal of Environmental Studies. - 2016, Vol. 25, nr 6, s. 2373-2385, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1230-1485
  e-ISSN: 2083-5906
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • plant growth phase
 • chlorophyll content
 • fresh weight yield
 • efficiency of additives

  Adres url:
  DOI:

  237/13686
  Autorzy: Anna Gajda, Ewa A. Czyż, Anthony R. Dexter.
  Tytuł: Effects of long-term use of different farming systems on some physical, chemical and microbiological parameters of soil quality

  ¬ródło: International Agrophysics. - 2016, vol. 30, nr 2, s. 165-172, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0236-8722
  e-ISSN: 2300-8725
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • different farming systems
 • organic matter
 • soil bulk density
 • readily-dispersible clay
 • particulate organic matter content
 • fluorescein diacetate hydrolysis

  Adres url:
  DOI:

  238/13686
  Autorzy: Miłosz Zardzewiały, Bogdan Saletnik, Marcin Bajcar, Grzegorz Zaguła, Maria Czernicka, Czesław Puchalski.
  Tytuł: Effects of mineral fertilization and pre-sowing magnetic stimulation on the yield and quality of sugar beet roots

  ¬ródło: Econtechmod. An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes. - 2016, vol. 5, no. 3, pp. 51-58, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2084-5715
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • magnetic stimulation
 • yield
 • mineral fertilization
 • sugar beet


  239/13686
  Autorzy: Jolanta Zwolińska, Karolina Rz±sa.
  Tytuł: Efficacy of diadynamic treatment in patients with lumbosacral pain

  ¬ródło: Rehabilitacja Medyczna. - 2016, vol. 20, nr 3, s. 21-30, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1427-9622
  e-ISSN: 1896-3250
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • zespół bólowy dolnego odcinka kręgosłupa
 • pr±d impulsowy o niskiej częstotliwo¶ci
 • pr±dy diadynamiczne


  240/13686
  Autorzy: Zofia Bilut-Homplewicz.
  Tytuł: Ein polonistischer Sprach-, Stil- und Kulturforscher für den Adressaten aus dem deutschsprachigen Raum. Was kann man am Werk von Stanisław Gajda entdecken?

  ¬ródło: Stylistyka. - 2016, R. 25, s. 91-108, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The profile of the Polish language, style and culture academic researcher as it should be presented to a German-speaking recipient. What can we discover in Professor Stanisław Gajda's academic output?
  p-ISSN: 1230-2287
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: GER
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • discourse
 • prestige as a category of discourse
 • style as a humanistic category of discourse
 • theory of style


  241/13686
  Autorzy: Teresa Noga, Mateusz Rybak, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Anita Paj±czek, Natalia Kochman-Kędziora, Łukasz Peszek.
  Tytuł: Ekspansja okrzemki Didymosphenia geminata (Lyngbye) M. Schmidt w potokach bieszczadzkich

  ¬ródło: Roczniki Bieszczadzkie. - 2016, t. 24, s. 305-311, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1233-1910
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Didymosphenia geminata
 • Wołosaty stream and tributaries

  Adres url:

  242/13686
  Autorzy: Bartosz Kruczek.
  Tytuł: Elastooptyka a metoda elementów skończonych jako narzędzia do analizy naprężeń

  ¬ródło: Problemy Nauk Stosowanych = Problems of Applied Sciences. - 2016, T. 4, s. 85-94, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Photoelastic polariscopy and finite element method comparison
  p-ISSN: 2300-6110
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Naprężenia i odkształcenia
 • Elastooptyka


  243/13686
  Autorzy: L.Yu. Kharkhalis, K. E. Glukhov, Małgorzata Sznajder.
  Tytuł: Electron-Deformational Phase Transitions in a TlGaSe2 Layered Crystal

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2016, Vol. 129, nr 1A, s. A123-125, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.525
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 71.15.Mb Density functional theory, local density approximation, gradient
 • PACS: 71.20.Nr Semiconductor compounds
 • PACS: 71.38.-k Polarons and electron-phonon interactions

  Adres url:
  DOI:

  244/13686
  Autorzy: Piotr Gronkowski, Marcin Wesołowski, Agata Wójcik, Arkadiusz Niemiec.
  Tytuł: Emisja materii z powierzchni j±der kometarnych

  ¬ródło: Fizyka w Szkole z Astronomi±. - 2016, nr 3, s. 24-29, bibliogr.
  p-ISSN: 0426-3383
  e-ISSN: 1689-1945
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • emisja materii
 • Komety


  245/13686
  Autorzy: Robert B±k, Roman Maciej Kalina.
  Tytuł: Empirical justifying the possibility of educating specialists of the mountain rescue on subject of the medical rescue - example of Poland

  ¬ródło: Archives of Budo. - 2016, Vol. 12, s. 131-135, bibliogr., streszcz. ang.
  e-ISSN: 1643-8698
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • extreme sports
 • medical rescue
 • Bologna Declaration


  246/13686
  Autorzy: Stanisław Pieczarkowski, Marek Woynarowski, Piotr Landowski, Robert Wilk, Adam Daukszewicz, Ewa Toporowska-Kowalska, Piotr Albrecht, Iwona Igny¶, Elżbieta Czkwianianc, Elżbieta Jarocka-Cyrta, Bartosz Korczowski.
  Tytuł: Endoscopic therapy of oesophageal strictures in children - a multicentre study

  ¬ródło: Przegl±d Gastroenterologiczny. - 2016, vol. 11, nr 3, s. 194-199, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1895-5770
  e-ISSN: 1897-4317
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • children
 • oesophageal stenosis
 • dilatation

  Adres url:
  DOI:

  247/13686
  Autorzy: Lidia Perenc, Bożenna Karczmarek-Borowska, Monika Tymczak.
  Tytuł: Endurance training of the respiratory muscles - a literature research
  Tytuł: Trening wytrzymało¶ci mię¶ni oddechowych - przegl±d pi¶miennictwa

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, T. 14, nr 2, s. 193-208, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Poprzedni tyt. czas.: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie
  p-ISSN: 2450-6761
  e-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Mię¶nie - fizjologia
 • Układ oddechowy - fizjologia
 • Wysiłek fizyczny - badanie

  Adres url:
  DOI:

  248/13686
  Autorzy: Marta Nowacka.
  Tytuł: English Spelling Among the Top Priorities in Pronunciation Teaching : Polglish Local Versus Global(ised) Errors in the Production and Perception of Words Commonly Mispronounced

  ¬ródło: Research in Language. - 2016, vol. 14, iss. 2, p. 123-148, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1731-7533
  e-ISSN: 2083-4616
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • words commonly mispronounced
 • spelling-induced mispronunciations
 • local and global pronunciation errors
 • Polglish
 • letter-to-sound correspondence

  DOI:

  249/13686
  Autorzy: Ewa A. Czyż, Anthony R. Dexter.
  Tytuł: Estimation of the density of the clay-organic complex in soil

  ¬ródło: International Agrophysics. - 2016, vol. 30, nr 1, s. 19-23, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0236-8722
  e-ISSN: 2300-8725
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Gleba - badanie

  Adres url:
  DOI:

  250/13686
  Autorzy: Agata Pier¶cieniak, Mariola Grzebyk.
  Tytuł: Etyka i zapobieganie korupcji w administracji lokalnej

  ¬ródło: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2016, nr 6, s. 22-30, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Ethics and corruption prevention in local administration
  p-ISSN: 0860-6846
  e-ISSN: 2083-8328
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • administracja lokalna
 • Etyka zawodowa
 • przeciwdziałanie korupcji
 • analiza instytucjonalna
 • wyniki badań

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • local administration
 • professional ethics
 • corruption fighting
 • institutional analysis
 • research results


  251/13686
  Autorzy: Ryszard Kata, Paulina Filip.
  Tytuł: European Union subsidies and bank credits as external sources of financing for small and medium enterprises in Poland

  ¬ródło: Management. - 2016, vol. 20, nr 2, s. 457-472
  e-ISSN: 1429-9321
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • small and medium sized enterprises
 • EU funds
 • financing of activity

  DOI:

  252/13686
  Autorzy: Agnieszka Cholewa-Wójcik, Tomasz Hermaniuk.
  Tytuł: Evaluating Sustainable Value of the Packaging Sector Using SEVM (The Sustainable Enterprise Value Map) Tool

  ¬ródło: Handel Wewnętrzny : rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing. - 2016, R. 62, nr 1, s. 5-15, bibliogr., streszcz. pol., ros.
  p-ISSN: 0438-5403
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • competitiveness
 • creating values in the area of sustainable development
 • SEVM tool


  253/13686
  Autorzy: Robert Czaja, Danuta Fus, Ewa Nowosad-Sergeant, Agnieszka Przyszlak.
  Tytuł: Evaluation indicators by weight-growth of men and women at the age of 21, studying at the faculty of physical education, University of Rzeszow

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 4, p. 105-109, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • somatic index
 • indicator
 • body weight


  254/13686
  Autorzy: Mariusz Drużbicki, Grzegorz Przysada, Agnieszka Guzik, Andrzej Kwolek, Sławomir Snela, Iwona Opalińska, Piotr Matłosz.
  Tytuł: Evaluation of incidence frequency and analysis of risk factors for the occurrence of back pain in a randomly-chosen group in the Podkarpackie Region of south-eastern Poland

  ¬ródło: Annals of Agricultural and Environmental Medicine. - 2016, Vol 23, No 2, p. 335-340, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1232-1966
  e-ISSN: 1898-2263
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.895
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ból - zapobieganie i leczenie
 • Kultura fizyczna - wpływ na zdrowie

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • back pain
 • epidemiology
 • type of work
 • physical activity
 • living environment

  Adres url:
  DOI:

  255/13686
  Autorzy: Maciej Bilek, Kinga Stawarczyk, Piotr KuĽniar, Marcin Olszewski, Katarzyna M. Kędziora, Ewa Cie¶lik.
  Tytuł: Evaluation of the content of inorganic anions in tree saps

  ¬ródło: Journal of Elementology. - 2016, Vol. 21, nr 4, s. 1277-1288, bibliogr., streszcz., ang.
  p-ISSN: 1644-2296
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.719
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Soki - jako¶ć - badanie
 • Drzewa - biochemia
 • Żywno¶ć - badanie
 • Azotany - wpływ na zdrowie

  Adres url:
  DOI:

  256/13686
  Autorzy: Joanna Skręt-Magierło, Renata Ra¶, Edyta Barna¶, Andrzej Skręt.
  Tytuł: Evaluation of the hospital environment for women with endometrial cancer

  ¬ródło: Annals of Agricultural and Environmental Medicine. - 2016, Vol. 23, nr 3, s. 447-452, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1232-1966
  e-ISSN: 1898-2263
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.895
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • endometrial cancer
 • hospital environment
 • patient satisfaction

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • WoS
 • Scopus

  DOI:

  257/13686
  Autorzy: Agnieszka Guzik, Mariusz Drużbicki, Grzegorz Przysada, Andrzej Kwolek, Agnieszka Brzozowska-Magoń, Marek Sobolewski.
  Tytuł: Evaluation of the impact of exercise of gait on a treadmill on balance of people who suffered from cerebral stroke

  ¬ródło: Acta of Bioengineering and Biomechanics. - 2016, Vol. 18, no. 4, s. 41-48, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1509-409X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • balance
 • cerebral stroke
 • treadmill


  258/13686
  Autorzy: Gustaw Wójcik, Jolanta Piskorz, Krzysztof Pisz, Renata Skalska-Izdebska, Włodzimierz Bulikowski.
  Tytuł: Ewaluacja efektów przeciwbólowych z wykorzystaniem hydroterapii u pacjentów z chorob± Raynaud'a : doniesienia wstępne

  ¬ródło: Acta Balneologica. - 2016, t. 58, nr 1, s. 44-49, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł w jęz. ang.: Evaluation of effects painkillers with the use of hydrotherapy in patients with Raynaud's disease - preliminary reports
  p-ISSN: 2082-1867
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ból
 • Ból - zapobieganie i leczenie
 • Fizykoterapia


  259/13686
  Autorzy: Waldemar Furmanek.
  Tytuł: Ewolucja problematyki badań Pana doktora Antoniego Zaj±ca (w dniu nadania Jego imienia Pracowni Dydaktyki Ogólnej)

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 2(16), s. 17-24, streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Evolution of problems of research of Ph.D Antoni Zaj±c (On the day to give his name of General Teaching Laboratory)
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • O¶wiata - historia

  Adres url:
  DOI:

  260/13686
  Autorzy: Justyna Wyszyńska, Justyna Podgórska-Bednarz, Artur Mazur.
  Tytuł: Excessive body mass and its correlation with hypertension : a review of the literature
  Tytuł: Nadmierna masa ciała i jej zwi±zek z nadci¶nieniem tętniczym - przegl±d pi¶miennictwa

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, T. 14, nr 2, s. 209-219, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Poprzedni tyt. czas.: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie
  p-ISSN: 2450-6761
  e-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ci¶nienie krwi wzmożone
 • Otyło¶ć

  Adres url:
  DOI:

  261/13686
  Autorzy: Justyna Wyszyńska, Justyna Podgórska-Bednarz, Anna ¦witała, Julian Skrzypiec.
  Tytuł: Extracorporeal shock wave therapy in the treatment of plantar fasciitis

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, R. 14, nr 4, s. 465-472, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. pol.: Pozaustrojowa terapia fal± uderzeniow± w leczeniu zapalenia powięzi podeszwy
  p-ISSN: 2450-6761
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • zewn±trzustrojowa fala uderzeniowa
 • terapia
 • zapalenie powięzi podeszwy

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • extracorporeal shock wave
 • therapy
 • plantar fasciitis

  DOI:

  262/13686
  Autorzy: Aleksandra Marach, Jarosław Kierku¶, Józef Ryżko, Grzegorz Oracz.
  Tytuł: Familial adenomatous polyposis in children

  ¬ródło: Postępy Nauk Medycznych. - 2016, vol. 29, nr 4, s. 246-252, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Rodzinna polipowato¶ć gruczolakowata u dzieci
  p-ISSN: 0860-6196
  e-ISSN: 1731-2469
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • polipowato¶ć gruczolakowata okrężnicy

  Adres url:

  263/13686
  Autorzy: Renata ¦wirgoń-Skok.
  Tytuł: Family law in the private law systematics from the Roman law until the present day

  ¬ródło: The Journal of Juristic Papyrology. Supplement. - 2016, Vol. 29, s. 979-992
  p-ISSN: 0075-4277
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo rodzinne

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • family law
 • Roman Law


  264/13686
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: Fencing in self-defence

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 4, p. 62-65, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • martial arts
 • hoplology
 • historical weapons
 • self-defence


  265/13686
  Autorzy: Ryszard Wójtowicz.
  Tytuł: Filozofia i naród. O istocie romantyzmu Józefa W. Gołuchowskiego

  ¬ródło: Galicja. Studia i materiały. - 2016, nr 2, s. 27-34, streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł w jęz. ang.: Philosophy and nation. On the essence of the romanticism Józef. W. Gołuchowski
  p-ISSN: 2450-5854
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • duch narodu
 • Filozofia
 • Religia
 • Romantyzm

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • spirit of nation
 • philosophy
 • religion
 • romanticism

  Adres url:

  266/13686
  Autorzy: Damian S. Pyrkosz.
  Tytuł: Financialization of values - an institutional anatomy of the financial crisis

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - 2016, z. 47, s. 137-147, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. pol.: Finansjalizacja warto¶ci - analiza instytucjonalna kryzysu finansowego
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • warto¶ci
 • instytucje
 • zmiana
 • kryzys
 • Gospodarka

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • values
 • institutions
 • change
 • crisis
 • economy

  Adres url:
  DOI:

  267/13686
  Autorzy: Łukasz Furman.
  Tytuł: Finansowe instrumenty pochodne jako narzędzie optymalizacji podatkowej

  ¬ródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2016, nr 445, s. 48-59, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Derivative financial instruments as a tool for tax optimization
  p-ISSN: 1899-3192
  e-ISSN: 2392-0041
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Podatek
 • optymalizacja podatkowa
 • programy motywacyjne
 • pochodne instrumenty finansowe

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • tax
 • tax optimization
 • incentive programs
 • in-derivative financial instruments

  DOI:

  268/13686
  Autorzy: Tomasz Wójcik, Maria Ziaja.
  Tytuł: Flora ro¶lin naczyniowych wzgórza Kamieniec (Pogórze Dynowskie)

  ¬ródło: Chrońmy Przyrodę Ojczyst±. - 2016, T. 72, z. 1, s. 60-67, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Vascular plants of Kamieniec Hill (the Dynów Foothills)
  p-ISSN: 0009-6172
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Ro¶liny naczyniowe
 • Pogórze Dynowskie - flora


  269/13686
  Autorzy: Anna Kołomycew.
  Tytuł: Formy współpracy jednostek terytorialnych. Od instytucjonalizacji do współpracy sieciowej

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Publicznego. - 2016, nr 9, s. 31-42, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Forms of cooperation between territorial units. From institutionalization to network-based cooperation
  p-ISSN: 1896-8996
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • governance
 • co-government
 • network governance
 • public sector
 • public policy
 • territorial units
 • cooperation


  270/13686
  Autorzy: Karolina Pycia, Grażyna Jaworska.
  Tytuł: Fortyfikacja żywno¶ci w niezbędne składniki odżywcze

  ¬ródło: Laboratorium. - 2016, nr 11-12, s. 43-47, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Food fortification with essential nutrients
  p-ISSN: 1643-7381
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • wzbogacanie żywno¶ci
 • składniki mineralne
 • Witaminy
 • substancje bioaktywne

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • food fortification
 • minerals
 • vitamins
 • bioactive substances


  271/13686
  Autorzy: Wojciech Walat.
  Tytuł: Fraktalna twórczo¶ć Jana Siuty

  ¬ródło: Fraza. - 2016, nr 4, s. 306
  p-ISSN: 1230-4832
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • malarstwo
 • Jan Siuta


  272/13686
  Autorzy: Michał Marciak.
  Tytuł: From Edom to Idumea : Analysis of Selected Passages from the Hexateuch

  ¬ródło: Anabasis : studia classica et orientalia. - 2015, nr 6, s. 35-49, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2082-8993
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Historia


  273/13686
  Autorzy: Ewa Puszczałowska-Lizis, Iwona Zwiercan.
  Tytuł: Functional efficiency in persons with lumbar spine discopathy after treatment at a health resort

  ¬ródło: Rehabilitacja Medyczna. - 2016, vol. 20, nr 3, s. 31-37, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. w jęz. pol.: Sprawno¶ć funkcjonalna osób z dyskopati± lędĽwiow± po usprawnianiu w warunkach uzdrowiskowych
  p-ISSN: 1427-9622
  e-ISSN: 1896-3250
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • kręgosłup lędĽwiowy
 • Ból
 • kwestionariusz Oswestry

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • lumbar spine
 • pain
 • Oswestry Disability Index

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • Scopus

  DOI:

  274/13686
  Autorzy: Ryszard Kata.
  Tytuł: Fundusze Unii Europejskiej jako instrument stymulowania spójno¶ci społeczno-gospodarczej regionów Polski Wschodniej

  ¬ródło: Finanse Komunalne. - 2016, R. 23, nr 10, s. 5-16, streszcz. pol.
  p-ISSN: 1232-0307
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • fundusze europejskie
 • spójno¶ć społeczno-gospodarcza
 • Polska Wschodnia


  275/13686
  Autorzy: Beata Gumienny.
  Tytuł: Funkcjonowanie dorosłych osób z głębsz± niepełnosprawno¶ci± intelektualn± - pogl±dy rodziców

  ¬ródło: Niepełnosprawno¶ć : zagadnienia, problemy, rozwi±zania = Disability : issues, problems, solutions. - 2016, nr 3, s. 92-112, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Functioning of adults with profound intellectual disability - the views of parents
  p-ISSN: 2084-7734
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • dorosło¶ć i aktywno¶ć osób z niepełnosprawno¶ci± intelektualn±
 • pogl±dy i samopoczucie rodziców


  276/13686
  Autorzy: Agnieszka Guzik, Andżelina Wolan-Nieroda, Katarzyna Walicka-Cupry¶.
  Tytuł: Gait in patients with stroke-related hemiparesis and methods of gait assessment
  Tytuł: Chód pacjentów z niedowładem połowiczym po udarze mózgu i metody jego oceny

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, T. 14, nr 2, s. 220-224, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Poprzedni tyt. czas.: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie
  p-ISSN: 2450-6761
  e-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Udar mózgu - rehabilitacja
 • Chód - badanie

  Adres url:
  DOI:

  277/13686
  Autorzy: Agnieszka Guzik, Mariusz Drużbicki, Andrzej Kwolek, Grzegorz Przysada, Agnieszka Brzozowska-Magoń.
  Tytuł: Gait velocity as a tool for evaluating the effects of gait training in patients with chronic stroke
  Tytuł: Prędko¶ć chodu jako narzędzie oceny efektów treningu chodu u pacjentów w okresie póĽnym po udarze mózgu

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, T. 14, nr 2, s. 183-192, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Poprzedni tyt. czas.: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie
  p-ISSN: 2450-6761
  e-ISSN: 2082-369X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Udar mózgu - rehabilitacja

  Adres url:
  DOI:

  278/13686
  Autorzy: Szczepan Kozak.
  Tytuł: Galicyjskie akta notarialne w zasobie Archiwum Państwowego w Przemy¶lu na tle archiwów południowo-wschodniej Polski

  ¬ródło: Rocznik Historyczno-Archiwalny. - 2016, T. 24 (2013-2014), s. 143-156, bibliogr.
  p-ISSN: 1232-7263
  Liczba arkuszy: 1,0
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • akta notarialne
 • Galicja
 • Archiwum Państwowe w Przemy¶lu


  279/13686
  Autorzy: Pongrác Ács, Józef Bergier, Ferdinand Salonna, Jan Junger, Csaba Melczar, Alexandra Makai.
  Tytuł: Gender differences in physical activity among secondary school students in the Visegrad countries (V4)

  ¬ródło: Health Problems of Civilization. - 2016, vol. 10, iss. 3, s. 21-29, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 2353-6942
  e-ISSN: 2354-0265
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • aktywno¶ć fizyczna
 • IPAQ
 • młodzież
 • kraje grupy Wyszehradzkiej

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • physical activity
 • IPAQ
 • adolescents
 • Visegrad countries

  DOI:

  280/13686
  Autorzy: Sławomir Jandzi¶, Ewa Puszczałowska-Lizis.
  Tytuł: Genesis and stages of formation of the Polish Society for Rehabilitation of the Disabled
  Tytuł: Geneza i etapy powstania Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem

  ¬ródło: Medical Review. - 2016, R. 14, nr 3, s. 331-339, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Dawniej: Przegl±d Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie / Medical Journal of the Rzeszow University and the National Medicines Institute, Warsaw
  p-ISSN: 2450-6761
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • historia medycyny
 • Niepełnosprawno¶ć
 • rehabilitacja

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • history of medicine
 • disability
 • rehabilitation

  Adres url:
  DOI:

  281/13686
  Autorzy: Viktoriya Serzhanova.
  Tytuł: Geneza ustrojowa ziem naddniestrzańskich

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Konstytucyjnego. - 2013, nr 5(53), s. 203-222
  p-ISSN: 2082-1212
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Naddniestrze
 • geneza ustrojowa

  DOI:

  282/13686
  Autorzy: Janina Kaniuczak, Małgorzata Nazarkiewicz, Edmund Hajduk, Jan G±sior, Stanisław Wła¶niewski.
  Tytuł: Geotermia a ochrona zasobów ¶rodowiska

  ¬ródło: Polish Journal for Sustainable Development. - 2016, T. 20, s. 77-84, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Geothermics and resources protection
  p-ISSN: 2450-3746
  e-ISSN: 2451-2672
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • energia geotermalna
 • emisja dwutlenku węgla
 • zasoby geotermalne w Polsce
 • retardacja przekształcania zasobów

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • geothermal energy
 • carbon dioxide emission
 • geothermal resources in Poland
 • retardation of resources transformation

  DOI:

  283/13686
  Autorzy: Natalia Iwaszczuk, Bartosz Łamasz, Jadwiga Orłowska-Puzio.
  Tytuł: Globalizacja a nierówno¶ci w rozwoju wybranych krajów

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - 2016, z. 47, s. 161-174, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Globalization and inequality in the development of selected countries
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Globalizacja
 • nierówno¶ci ekonomiczno-społeczne
 • PKB per capita
 • współczynnik Giniego

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • globalization
 • economic and social inequality
 • GDP per capita
 • Gini index

  Adres url:
  DOI:

  284/13686
  Autorzy: Krystyna Le¶niak-Moczuk.
  Tytuł: Globalne oblicze wolno¶ci gospodarczej i integracji społecznej

  ¬ródło: Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - 2016, z. 47, s. 70-81, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The global true colours of economic freedom and social integration
  p-ISSN: 1898-5084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Globalizacja
 • rola państwa w gospodarce
 • Rynek pracy
 • Nierówno¶ci społeczne

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • globalization
 • role of the state in the economy
 • labor market
 • social inequality

  Adres url:
  DOI:

  285/13686
  Autorzy: Monika Klejnowska.
  Tytuł: Glosa do postanowienia SN z 8.10.2015 r. II KK 148/15. [Dot. raż±cej niesprawiedliwo¶ci wyroku jako podstawy kontroli odwoławczej prowadzonej poza granicami zaskarżenia]

  ¬ródło: Orzecznictwo S±dów Polskich. - 2016, nr 9, poz. 86 k. (s. 1214-1223)
  p-ISSN: 0867-1850
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000

  286/13686
  Autorzy: Anna Golonka.
  Tytuł: Glosa do wyroku S±du Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24 lipca 2013 r., sygn. II AKa 119/2013

  ¬ródło: Prokuratura i Prawo. - 2016, nr 7/8, s. 275-283, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Commentary to the judgement issued by the Court of Appeal in ŁódĽ on 24 July 2013, file ref. no. II AKa 119/2013
  p-ISSN: 1233-2577
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • S±d Apelacyjny (ŁódĽ) - orzecznictwo
 • dzieciobójstwo - prawo
 • Prawo karne procesowe


  287/13686
  Autorzy: Sylwia Stecko.
  Tytuł: Godno¶ć istoty ludzkiej w ¶wietle ustawy o pomocy społecznej

  ¬ródło: Młoda Humanistyka. - 2016, nr 1(6), 12 s., bibliogr., streszcz. pol., ang.
  e-ISSN: 2353-6950
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Prawo
 • Pomoc społeczna
 • praca socjalna

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • law
 • social assistance
 • social work

  Adres url:

  288/13686
  Autorzy: Anna Katarzyna Mazurek-Kusiak, Beata Prukop.
  Tytuł: Goths Village in Masłomęcz as an example of crossborder tourist product

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 3, pp. 103-110, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • thematic village
 • service quality
 • Masłomęcz
 • tourism

  Adres url:

  289/13686
  Autorzy: Anna Bartosiewicz, Monika Binkowska-Bury, Małgorzata Marć, Paweł Januszewicz.
  Tytuł: Gotowo¶ć pielęgniarek do ordynowania leków i wypisywania recept

  ¬ródło: Problemy Pielęgniarstwa. - 2016, T. 24, nr. 2, s. 91-97, bibliogr., streszcz. pol. ang.
  p-ISSN: 1233-9989
  e-ISSN: 2299-8284
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • recepta
 • Leki
 • pielęgniarka
 • podstawowa opieka zdrowotna

  DOI:

  290/13686
  Autorzy: Agnieszka Pawłowska.
  Tytuł: Governance jako podej¶cie teoretyczne - kilka kwestii spornych

  ¬ródło: Polityka i Społeczeństwo. - 2016, nr 3, s. 5-17, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Governance as a theoretical approach - some contentious issues
  p-ISSN: 1732-9639
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • governance
 • theory
 • notion
 • definition

  DOI:

  291/13686
  Autorzy: Grzegorz Pastuszko.
  Tytuł: Granice autonpmii regulacyjnej w regulaminach polskiego parlamentu

  ¬ródło: Przegl±d Prawa Konstytucyjnego. - 2013, nr 5(53), s. 23-39
  p-ISSN: 2082-1212
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Parlament


  292/13686
  Autorzy: Kamil Karski, Monika Kura¶, Tomasz Tokarczyk.
  Tytuł: Grot włóczni z okresu rzymskiego odkryty w miejscowo¶ci Gorzyce, powiat tarnobrzeski

  ¬ródło: Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego O¶rodka Archeologicznego. - 2016, T. 37, s. 319-324, bibliogr., streszcz. ang., niem.
  Uwagi: Tyt. ang.: The spearhead of the Roman period discovered in the village Gorzyce, district Tarnobrzeg ; tyt.niem.: Römische Lanzenspitze aus Gorzyce, Kr. Tarnobrzeg
  p-ISSN: 0137-5725
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Roman period
 • Przeworsk culture
 • weapon

  Adres url:
  DOI:

  293/13686
  Autorzy: Barbara Pękala.
  Tytuł: Group Decision Making Problem by General Convexity or Concavity and Aggregation Process

  ¬ródło: Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems. - 2016, Vol. 10, no. 4, s. 62-69, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1897-8649
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Aggregation function
 • interval-valued fuzzy sets
 • S-convexity
 • T-concavity

  DOI:

  294/13686
  Autorzy: Beata Gajda, Edyta Koman, Agnieszka Kalinowska, Ewelina Cisek, Agnieszka Kiszka, Katarzyna Michalska-Małecka, Katarzyna Nowomiejska, Anselm Juenamann, Robert Rejdak.
  Tytuł: Guz rzekomy mózgu - objawy okulistyczne

  ¬ródło: Okulistyka. - 2016, nr 2, s. 69-72
  Uwagi: Tyt. ang. Pseudotumor Cerebri - Ophthalmological Symptoms
  p-ISSN: 1505-2753
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • rzekomy guz mózgu (PTCS)
 • ci¶nienie ¶ródczaszkowe (ICP)
 • ból głowy


  295/13686
  Autorzy: R. Kuna, Stanisław Adamiak, S. Petit, P. Baroni, K. Gas, R. Minikayev, A. Szczerbakow, J. Łażewski, Wojciech Szuszkiewicz.
  Tytuł: Hardening of (Pb,Cd)Te crystal lattice with an increasing CdTe content in the solid solution

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2016, Vol. 130, nr 5, s. 1245-1247, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.525
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 62.20.-x Mechanical properties of solids
 • PACS: 63.20.D- Phonon states and bands, normal modes, and phonon dispersion

  Adres url:
  DOI:

  296/13686
  Autorzy: Maria Zadarko-Domaradzka.
  Tytuł: Health education of children and youth as a part of public health strategy the challenge for physical education teachers

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 2, s. 31-39, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Edukacja zdrowotna
 • Nauczyciele wychowania fizycznego - praca

  Adres url:

  297/13686
  Autorzy: Maria Zadarko-Domaradzka, Edyta Nizioł-Babiarz, Justyna Glińska-WlaĽ, Emilian Zadarko.
  Tytuł: Health-promoting social campaigns as seen by the students of the school from the Podkarpacie region

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 4, p. 93-99, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • health
 • health promotion
 • social marketing


  298/13686
  Autorzy: Katarzyna Garwol.
  Tytuł: Hejt w internecie - analiza zjawiska

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 4(18), s. 304-309, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Hate in the Internet - analysis of the phenomenon
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • mowa nienawi¶ci
 • hejt
 • toll
 • Internet

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • hate speech
 • hate
 • toll
 • Internet

  DOI:

  299/13686
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski, Renata Grzywacz, Krzysztof Kubala, Magdalena Kunysz-Rozborska, Adam Podolski, Przemysław Pawelec.
  Tytuł: HEPA Promotion in the Environment of Academic Scientists - Preliminary Research

  ¬ródło: Physical Culture and Sport. Studies and Research. - 2016, vol. 72, iss. 1, pp. 17-22, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2081-2221
  e-ISSN: 1899-4849
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • health
 • health promotion
 • prevention

  Adres url:
  DOI:

  300/13686
  Autorzy: Magdalena Życińska, Przemysław Życiński, Krzysztof Gutkowski.
  Tytuł: Hepatologia. 49-letnia kobieta z marsko¶ci± w±troby i upo¶ledzeniem czynno¶ci nerek

  ¬ródło: Medycyna Praktyczna. - 2016, nr 2, s. 88-81, bibliogr.
  p-ISSN: 0867-499X
  e-ISSN: 1689-3247
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • W±troba - choroby
 • Nerki - choroby


  301/13686
  Autorzy: Renata ¦wirgoń-Skok.
  Tytuł: Heredis institutio caput et fundamentum totius testamenti est - as a rule of Roman inheritance law

  ¬ródło: Krytyka Prawa. - 2016, T. 8, nr 2, s. 157-172, bibliogr., streszcz. pol.
  Uwagi: Tyt. pol.: Heredis institutio caput et fundamentum totius testamenti est - jako reguła rzymskiego prawa spadkowego
  p-ISSN: 2080-1084
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • heredis institutio
 • Prawo rzymskie
 • testament

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • heredis institutio
 • Roman Law
 • testament

  Adres url:
  DOI:

  302/13686
  Autorzy: Renata Stanisławczyk.
  Tytuł: Heterocykliczne aminy aromatyczne w produktach mięsnych

  ¬ródło: Gospodarka Mięsna. - 2016, nr 2, s. 36-39
  p-ISSN: 0367-4916
  e-ISSN: 2449-9536
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Mięso - badanie
 • Mięso - przetwórstwo
 • Mięso - technologia


  303/13686
  Autorzy: Anna Hartman-Ksycińska, Jolanta Kluz-Zawadzka, Bogumił Lewandowski.
  Tytuł: High altitude illness
  Tytuł: Choroba wysoko¶ciowa

  ¬ródło: Przegl±d Epidemiologiczny. - 2016, vol. 70, nr 3, s. 490-499, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tekst równol. ang., pol.
  p-ISSN: 0033-2100
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • choroba wysoko¶ciowa
 • ostra choroba wysoko¶ciowa
 • wysoko¶ciowy obrzęk płuc
 • wysoko¶ciowy obrzęk mózgu
 • aklimatyzacja
 • hipoksja hiperbaryczna
 • czynnik indukowany hipoksj±

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • high altitude illness
 • acute mountain sickness
 • high-altitude cerecral oedema
 • high-altitude pulmonary oedema


  304/13686
  Autorzy: Wojciech Czarny, Iwona Pezdan-¦liż, Stanisław Zaborniak.
  Tytuł: Hiking hostels of the polish tourist association in the era of the partitions and the second republic in the Krakow-Czestochowa upland (1906-1939)

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 2, s. 109-118, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Polish lands
 • the Second Republic
 • tourism
 • Polish Tourist Association

  Adres url:

  305/13686
  Autorzy: Wojciech Walat.
  Tytuł: Homo interneticus - wyzwanie dla współczesnej edukacji

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 4(18), s. 235-242, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Homo interneticus - a challenge for modern education
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Edukacja
 • alfabetyzacja
 • analfabetyzm funkcjonalny

  Adres url:
  DOI:

  306/13686
  Autorzy: Monika Bugno-Poniewierska, Beata Staroń, Leszek Potocki, Artur Gurgul, Maciej Wnuk.
  Tytuł: Identification of unbalanced aberrations in the genome of equine sarcoid cells using CGH technique

  ¬ródło: Annals of Animal Science. - 2016, Vol. 16, iss. 1, s. 79-85, bibliogr., streszcz. ang.
  e-ISSN: 2300-8733
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.599
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • horse
 • sarcoid
 • comparative genomic hybridization

  DOI:

  307/13686
  Autorzy: Oksana Weretiuk.
  Tytuł: Identifying the Ukrainian : Marina Lewycka's a short history of tractors in Ukrainian

  ¬ródło: Studia Anglica Resoviensia. - 2016, vol. 13, s. 154-164, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1643-0484
  e-ISSN: 1898-8709
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Ukrainian history
 • imagological analysis
 • assimilation

  DOI:

  308/13686
  Autorzy: Zbigniew Gomółka, Bogusław Twaróg, Ewa Żesławska.
  Tytuł: Identyfikacja tożsamo¶ci z wykorzystaniem analizy geometrii dłoni

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 4(18), s. 437-443, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Identification of persons using hand geometry analysis
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • identyfikacja biometryczna
 • cyfrowe przetwarzanie obrazów

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • biometric identification system
 • digital image processing
 • hand geometry analysis.

  DOI:

  309/13686
  Autorzy: Łukasz Błażowski.
  Tytuł: Immunoterapia podjęzykowa : praktyczne wskazówki

  ¬ródło: Alergia. - 2016, nr 4, s. 27-30
  p-ISSN: 1641-5728
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • immunoterapia podjęzykowa
 • Alergia


  310/13686
  Autorzy: Bogdan Saletnik, Marcin Bajcar, Grzegorz Zaguła, Maria Czernicka, Czesław Puchalski.
  Tytuł: Impact of the biomass pyrolysis parameters on the quality of biocarbon obtained from rape straw, rye straw and willow chips

  ¬ródło: Econtechmod. International Quarterly Journal on Economics, New Technologies and Modelling Processes. - 2016, Vol. 5, nr 2, s. 129-134, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2084-5715
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • biomass
 • straw
 • willow straw
 • pyrolysis
 • biocarbon
 • macroelements


  311/13686
  Autorzy: Aleksandra Janas, Tadeusz Zych.
  Tytuł: Imprezy i wydarzenia w Muzeum Historycznym m. Tarnobrzega w roku 2015 - kalendarium

  ¬ródło: Dzikoviana : rocznik Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega. - 2016, T. 2, s. 215-231, bibliogr.
  p-ISSN: 2449-6448
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Muzeum Historyczna Miasta Tarnobrzega


  312/13686
  Autorzy: Barbara Iwańczak, Józef Ryżko, Piotr Jankowski, Małgorzata Sładek, Agata Wasilewska, Mariusz Szczepanik, Edyta Sienkiewicz, Anna Szaflarska-Popławska, Sabina Więcek, Jarosław Kwiecień, Bartosz Korczowski, Jolanta Ma¶lana.
  Tytuł: Induction and Maintenance Infliximab Therapy for the Treatment of Crohn's Disease with Perianal Fistulas in Children: Retrospective, Multicenter Study

  ¬ródło: Advances in Clinical and Experimental Medicine. - 2016, vol. 25, nr 3, s. 523-530, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1899-5276
  e-ISSN: 2451-2680
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Crohn's disease
 • perianal fistulas
 • infliximab

  Adres url:
  DOI:

  313/13686
  Autorzy: R. Kuna, R. Minikayev, Małgorzata Trzyna, K. Gas, A. Bosak, A. Szczerbakow, S. Petit, J. Łażewski, Wojciech Szuszkiewicz.
  Tytuł: Inelastic X-Ray Scattering Studies of Phonon Dispersion in PbTe and (Pb,Cd)Te Solid Solution

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2016, Vol. 130, nr 5, s. 1251-1254, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.525
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 63.20.D- Phonon states and bands, normal modes, and phonon dispersion
 • PACS: 68.43.-h Chemisorption/physisorption: adsorbates on surfaces
 • PACS: 9.Sf Ion scattering from surfaces

  DOI:

  314/13686
  Autorzy: Piotr Potera, Ireneusz Stefaniuk.
  Tytuł: Influence of Annealing and Irradiation by Heavy Ions on Optical Absorption of Doped Lithium Niobate Crystals

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2016, Vol. 130, nr 3, s. 800-804, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.525
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 81.40.Gh Other heat and thermomechanical treatments
 • PACS: 61.80.-x Physical radiation effects, radiation damage
 • PACS: 78.20.-e Optical properties of bulk materials and thin films

  Adres url:
  DOI:

  315/13686
  Autorzy: Bogdan Saletnik, Marcin Bajcar, Grzegorz Zaguła, Maria Czernicka, Czesław Puchalski.
  Tytuł: Influence of biochar and biomass ash applied as soil amendment on germination rate of Virginia mallow seeds (Sida hermaphrodita R.)

  ¬ródło: Econtechmod. An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes. - 2016, vol. 5, no. 3, pp. 71-76, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2084-5715
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Virginia mallow
 • germination rate
 • biochar
 • biomass ash


  316/13686
  Autorzy: Jolanta Zwolińska, Aneta Weres, Andrzej Kwolek.
  Tytuł: Influence of phototherapy on sensorimotor excitability of healthy muscle

  ¬ródło: Journal of Pre-Clinical and Clinical Research. - 2016, vol. 16, nr 1, s. 23-27, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1898-2395
  e-ISSN: 1898-7516
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  DOI:

  317/13686
  Autorzy: Justyna Ku¶nierz-Chmiel.
  Tytuł: Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców województwa

  ¬ródło: Samorz±d Terytorialny. - 2016, nr 1-2, s. 63-74, bibliogr.
  p-ISSN: 0867-4973
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • inicjatywa uchwałodawcza


  318/13686
  Autorzy: Maciej Kuchciak, Magdalena Kunysz-Rozborska, Patryk Niewczas-Czarny.
  Tytuł: Injuries in boxing, classification and first aid within 1950-1955

  ¬ródło: Scientific Review of Physical Culture. - 2016, vol. 6, iss. 2, s. 61-66, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2083-859X
  e-ISSN: 2083-8581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • sport
 • sport medicine
 • boxing
 • injuries in boxing

  Adres url:

  319/13686
  Autorzy: Marek Cierpiał-Wolan.
  Tytuł: Innovation as a factor of economic development of border areas

  ¬ródło: Transborder Economics. International Journal on Transborder Economics, Politics and Statistics. - 2016, Vol. 1, nr 1, s. 97-108, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2451-3229
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • innovation
 • transborder areas
 • investment outlays


  320/13686
  Autorzy: Agnieszka Majka, Dorota Jankowska.
  Tytuł: Innowacyjno¶ć gospodarki a poziom życia mieszkańców w ujęciu regionalnym

  ¬ródło: Studia i Prace WNEiZ US. - 2016, nr 45/2, s. 317-328, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. w jęz. ang.: Economic innovation and the standard of living in regional perspective
  p-ISSN: 2450-7733
  e-ISSN: 2300-4096
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • innowacyjno¶ć
 • poziom życia
 • region
 • Analiza

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • innovativeness
 • standard of living
 • region
 • analysis

  Adres url:
  DOI:

  321/13686
  Autorzy: Agnieszka Orzechowska, Tomasz Orzechowski.
  Tytuł: Instytucja uznania za zmarłego w Polsce w okresie międzywojennym

  ¬ródło: Studia Iuridica Toruniensia. - 2016, Vol. 19, s. 257-273, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 1689-5258
  e-ISSN: 2391-7873
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • uznanie za zmarłego
 • zaginiony
 • ¶mierć w czasie wojny
 • rozwi±zanie małżeństwa
 • Kodeks Napoleona
 • Kodeks cywilny Królestwa Polskiego
 • ABGB
 • BGB

  Adres url:
  DOI:

  322/13686
  Autorzy: Bogusław Kotarba.
  Tytuł: Instytucjonalizacja opozycji politycznej we władzach gminy

  ¬ródło: Polityka i Społeczeństwo. - 2016, nr 1, s. 65-78, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tytuł w jęz. ang.: The institutionalization of the political opposition within local authorities
  p-ISSN: 1732-9639
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Samorz±d gminny
 • Polityka - socjologia

  Adres url:
  DOI:

  323/13686
  Autorzy: Edyta Więcławska.
  Tytuł: Integrating the needs of the local market in teaching legal translation

  ¬ródło: Humanities and Social Sciences. - 2016, Vol. XXI, Iss. 23, s. 245-252
  p-ISSN: 2300-5327
  e-ISSN: 2300-9918
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • directionality of translation
 • text genre


  324/13686
  Autorzy: Grzegorz Kloc, Małgorzata Budziak, Agnieszka Więckiewicz, Mateusz Ple¶niak, Halina Bartosik-Psujek.
  Tytuł: Intravascular lymphoma mimicking multiple sclerosis

  ¬ródło: Neurologia i Neurochirurgia Polska. - 2016, Vol. 50, nr 4, s. 313-317, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0028-3843
  e-ISSN: 1897-4260
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Intravascular lymphoma
 • multiple sclerosis
 • Relapsing-remitting multiple sclerosis

  DOI:

  325/13686
  Autorzy: Zbigniew Suraj, Agnieszka Lasek, Piotr Lasek.
  Tytuł: Inverted Fuzzy Implications in Approximate Reasoning

  ¬ródło: Fundamenta Informaticae. - 2016, vol. 143, no. 1-2, pp. 151-171, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0169-2968
  e-ISSN: 1875-8681
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • computer circuits
 • fuzzy logic
 • inverse problems

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • WoS
 • Scopus

  DOI:

  326/13686
  Autorzy: Władysław Piotr WlaĽlak.
  Tytuł: Inwentarze zasobów cyfrowych Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie

  ¬ródło: Archiva Ecclesiastica : biuletyn Stowarzyszenia Archiwistów Ko¶cielnych. - 2016, R. 9, Nr 9, s. 49-54
  p-ISSN: 1895-7358
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Archiwum Diecezji Częstochowskiej
 • zasoby cyfrowe


  327/13686
  Autorzy: Grzegorz Górski.
  Tytuł: Irreducible Green Functions Method Applied to Nanoscopic Systems

  ¬ródło: Acta Physica Polonica. A. - 2016, Vol. 130, nr 2, s. 551-553, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 0587-4246
  e-ISSN: 1898-794X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.525
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • PACS: 73.63.Kv Quantum dots
 • PACS: 73.23.Hk Coulomb blockade; single-electron tunneling
 • PACS: 74.45.+c Andreev reflection (superconductivity)

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • WoS

  DOI:

  328/13686
  Autorzy: Aleksandra Truszczyńska, Zbigniew Trzaskoma, Zuzanna Stypińska, Justyna Drzał-Grabiec, Adam Tarnowski.
  Tytuł: Is static balance affected by using shoes of different height?

  ¬ródło: Biomedical Human Kinetics. - 2016, Vol. 8, iss. 1, s. 137-144, bibliogr., streszcz. ang.
  e-ISSN: 2080-2234
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Heel height
 • Static balance
 • Stability

  DOI:

  329/13686
  Autorzy: Waldemar Lib.
  Tytuł: Istotne i nieistotne cechy multimedialnych programów dydaktycznych w opinii nauczycieli przedmiotów zawodowych - doniesienie z badań pilotażowych

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 4(18), s. 215-223, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The most and least important features of multimedia educational programs in the opinion of teachers of vocational subjects - report of the pilot studies
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Multimedia
 • oprogramowanie dydaktyczne
 • cechy oprogramowania dydaktycznego

  Adres url:
  DOI:

  330/13686
  Autorzy: Bohdan Achremowicz.
  Tytuł: Jak wyżywić ludno¶ć ¶wiata do 2050 roku?

  ¬ródło: Przemysł Spożywczy. - 2016, T. 70, nr 6, s. 2-7, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  p-ISSN: 0033-250X
  e-ISSN: 2449-996X
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • indywidualna dieta
 • mięso z hodowli tkankowych
 • algi
 • Owady
 • drukarka 3D

  DOI:

  331/13686
  Autorzy: Agata Pier¶cieniak.
  Tytuł: Jako¶ć jako kryterium oceny współpracy pomiędzy samorz±dem terytorialnym a organizacjami pozarz±dowymi

  ¬ródło: Przedsiębiorczo¶ć i Zarz±dzanie. - 2016, T. 17, z. 9, cz. 2, s. 101-114, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Quality as a Criterion for the Assessment of the Cooperation between the Local Government and Non-Governmental OrganizationsTyt. nr.: Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczo¶ci - badania i analizy, cz. 2 / redakcja naukowa Łukasz Sułkowski, Halina Sobocka-Szczapa, Łukasz Prysiński
  p-ISSN: 1733-2486
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • kooperacja
 • Samorz±d terytorialny
 • organizacje pozarz±dowe

  Adres url:

  332/13686
  Autorzy: Wojciech J. Cynarski.
  Tytuł: Japanese Security Culture in the Global Village. The Budo Charter as a Modernized Element of Ancient Military Tradition

  ¬ródło: Security Dimensions. - 2016, nr 20, s. 30-50, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 2353-7000
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • martial arts
 • way of a warrior
 • ethical canon
 • security culture

  Adres url:
  DOI:

  333/13686
  Autorzy: Adrian Uljasz.
  Tytuł: Jerzy Kotula (1855-1889) : cieszyński księgarz, wydawca i nakładca

  ¬ródło: Gdański Rocznik Ewangelicki. - 2016, Vol. 10, s. 57-74
  p-ISSN: 1898-1127
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kotula Jerzy


  334/13686
  Autorzy: Dorota Grabek-Lejko.
  Tytuł: Jeżyny (Rubus sp.) jako Ľródło substancji biologicznie aktywnych o potencjalnym zastosowaniu medycznym

  ¬ródło: Postępy Fitoterapii. - 2016, T. 17, nr 3, s. 218-2268, bibliogr., streszcz. ang., pol.
  Uwagi: Tyt. ang.: Blackberries (Rubus sp.) as a source of bioactive compounds with high potential in medicine
  p-ISSN: 1509-8699
  e-ISSN: 1731-2477
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Jeżyna


  335/13686
  Autorzy: Aneta Bylak, Ewa Kukuła.
  Tytuł: Jętka Cloëon dipterum (Linnaeus, 1761) w Bieszczadzkim Parku Narodowym

  ¬ródło: Roczniki Bieszczadzkie. - 2016, t. 24, s. 299-303, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Mayfly Cloëon dipterum (Linnaeus, 1761) in the Bieszczady National Park
  p-ISSN: 1233-1910
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • Ephemeroptera
 • aquatic invertebrates
 • mountain stream
 • beaver ponds
 • Central Europe

  Adres url:

  336/13686
  Autorzy: Anna Steliga.
  Tytuł: Język sztuki - analiza porównawcza twórczo¶ci plastycznej artystów (nie)pełnosprawnych

  ¬ródło: Forum Pedagogiczne. - 2016, nr 1, s. 195-211, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Language of the art - comparative analysis of artistic works of the disabled and fully fit artists
  p-ISSN: 2083-6325
  e-ISSN: 2449-7142
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • język sztuki
 • twórczo¶ć plastyczna
 • artysta niepełnosprawny
 • artysta pełnosprawny

  Adres url:
  DOI:

  337/13686
  Autorzy: Anna Żarska.
  Tytuł: K voprosu o vklûčenii emocij v process akvizicii inostrannogo âzyka

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Glottodydaktyka. - 2016, nr 8, s. 141-146, streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: On the validity of the inclusion of emotions in the process of foreign language acquisition
  p-ISSN: 1643-0506
  e-ISSN: 2084-4816
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: RUS
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • emotions
 • foreign language
 • Russian language
 • acquisition


  338/13686
  Autorzy: Maciej Bilek, Piotr KuĽniar, Ewa Cie¶lik.
  Tytuł: Kadm w pitnym soku brzozowym z terenu rolniczego

  ¬ródło: Medycyna ¦rodowiskowa = Environmental Medicine. - 2016, Vol. 19, no. 3, p. 31-35, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Cadmium content in the drinking birch sap collected from the agriculture area
  p-ISSN: 1505-7054
  e-ISSN: 2084-6312
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • sok brzozowy
 • Kadm
 • skażenie ¶rodowiska
 • bezpieczeństwo żywno¶ci

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • birch tree sap
 • cadmium
 • environmental pollution
 • food safety

  Adres url:
  DOI:

  339/13686
  Autorzy: Sławomir Dybka.
  Tytuł: Kapitał intelektualny a warto¶ć rynkowa przedsiębiorstwa

  ¬ródło: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 2016, nr 276, s. 210-222, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Intellectual capital and the market value of enterprises
  p-ISSN: 2083-8611
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorstwo
 • Warto¶ć
 • kapitał intelektualny
 • kapitał ludzki

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • enterprise
 • value
 • intellectual capital
 • human capital

  Adres url:

  340/13686
  Autorzy: Bogusław ¦lusarczyk, Katarzyna Szara.
  Tytuł: Kapitał kreatywny jako determinanta konkurencji na przykładzie przedsiębiorców i klasy kreatywnej

  ¬ródło: Marketing i Rynek. - 2016, nr 3 (CD), s. 926-936, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Creative capitals as a determinant of competition for example entrepreneurs and the creative class
  p-ISSN: 1231-7853
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Przedsiębiorcy
 • Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa


  341/13686
  Autorzy: Hubert Kotarski.
  Tytuł: Kapitał społeczny jako element modelu aktywizacji społeczno¶ci lokalnych

  ¬ródło: Młoda Humanistyka. - 2016, nr 1(6), 15 s., bibliogr., streszcz. pol., ang.
  e-ISSN: 2353-6950
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kapitał społeczny
 • społeczno¶ć lokalna
 • aktywizacja społeczna
 • zaufanie

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • social capital
 • local community
 • social mobilization
 • trust

  Adres url:

  342/13686
  Autorzy: Małgorzata Wosiek.
  Tytuł: Kapitał społeczny w kontek¶cie nierówno¶ci ekonomicznych - wybrane aspekty teoretyczne

  ¬ródło: Optimum. Studia Ekonomiczne. - 2016, nr 2, s. 39-54, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Social capital and economic inequality : selected theoretical aspects
  p-ISSN: 1506-7637
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Kapitał społeczny
 • nierówno¶ci dochodowe
 • zaufanie

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • social capital
 • income inequality
 • generalised trust

  Adres url:
  DOI:

  343/13686
  Autorzy: Maria Kossakowska-Maras.
  Tytuł: Kartina mira v zapadnoj, russkoj i pol'skoj kognitivnoj lingvistike i lingvokul'turologii

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Glottodydaktyka. - 2016, nr 8, s. 102-115, streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Picture of the world in West, Russian and Polish cognitive linguistics and linguo-culturology
  p-ISSN: 1643-0506
  e-ISSN: 2084-4816
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: RUS
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • world picture
 • language world picture
 • conceptic world picture
 • cognitive linguistics
 • linguo-culturology


  344/13686
  Autorzy: Zofia Czapiga.
  Tytuł: Kauzator zachwytu w języku rosyjskim i polskim

  ¬ródło: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica. - 2016, Z. 12, s. 43-52, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Causative of admiration in Polish and Russian
  p-ISSN: 1731-8025
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Adres url:
  DOI:

  345/13686
  Autorzy: Łukasz Furman.
  Tytuł: Kierunki modyfikacji istniej±cych rozwi±zań w systemie poboru podatków

  ¬ródło: Przegl±d Prawno-Ekonomiczny. - 2016, nr 36, s. 250-264, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Directions of modification of existing solutions in the tax system
  p-ISSN: 1898-2166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • tax
 • tax system
 • tak authorities consumption tax
 • modification of taxes


  346/13686
  Autorzy: Zbigniew Rykiel.
  Tytuł: Klaunokracja 2.0 i boleny koniec patriarchatu na semiperyferiach
  Tytuł: Clownocracy 2.0 and the painful end of patriarchy on the semi-peripheries

  ¬ródło: Przestrzeń Społeczna (Social Space). - 2016, nr 2, s. 7-57, bibliogr.
  Uwagi: tekst w j. ang. 33-57
  p-ISSN: 2084-1558
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000

  347/13686
  Autorzy: Anna Jacek, Małgorzata Nagórska.
  Tytuł: Klauzula sumienia

  ¬ródło: Edukacja Prawnicza. - 2016, nr 2 (167), s. 51-55
  p-ISSN: 1231-0336
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • klauzula sumienia


  348/13686
  Autorzy: Artur Mordka.
  Tytuł: Klemensa Hankiewicza idea filozofii narodowej i słowiańskiej

  ¬ródło: Galicja. Studia i materiały. - 2016, nr 2, s. 101-112, streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tytuł w jęz. ang.: Klemens Hankiewicz' Idea of National and Slavic Philosophy
  p-ISSN: 2450-5854
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Klemens Hankiewicz
 • filozofia słowiańska
 • naród

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • slavonic philosophy
 • nation

  Adres url:
  DOI:

  349/13686
  Autorzy: Piotr Cyrek.
  Tytuł: Kluczowe cechy pracowników w rozwoju przedsiębiorstw handlowych

  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywno¶ciowej. - 2016, nr 113, s. 105-116, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The key features of employees infl uencing the development of trade enterprises
  p-ISSN: 2081-6979
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Handel detaliczny
 • pracownicy
 • kluczowe cechy pracowników
 • polityka personalna

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • retail trade
 • employees
 • key features of employees
 • personnel policy

  Adres url:

  350/13686
  Autorzy: Magdalena Patro-Kucab.
  Tytuł: Kobiety w życiu i twórczo¶ci Alojzego Felińskiego

  ¬ródło: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. - 2016, t. 34, nr 4, s. 131-146, bibliogr., streszcz. ang.
  p-ISSN: 1505-9057
  e-ISSN: 2353-1908
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Alojzy Feliński
 • kobiety

  Adres url:
  DOI:

  351/13686
  Autorzy: Tomasz Warzocha.
  Tytuł: Kompetencje komunikacyjne jako komponent kompetencji społecznych nauczycieli akademickich - założenia do badań

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 3(17), s. 70-75, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The communicative competence as a part of social skills by academics - research assumptions
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • nauczyciel akademicki
 • kompetencje
 • kompetencje społeczne
 • Q-test
 • komunikacja

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • academic teacher
 • skills
 • social skills
 • communication

  Adres url:

  352/13686
  Autorzy: Małgorzata Wosiek.
  Tytuł: Komplementarna rola kapitału ludzkiego oraz społecznego w inteligentnym rozwoju gospodarczym

  ¬ródło: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 2016, nr 276, s. 58-71, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The complementary role of human and social capital in intelligent economic development
  p-ISSN: 2083-8611
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • kapitał ludzki
 • Kapitał społeczny
 • aktywno¶ć innowacyjna przedsiębiorstw

  Angielskie hasła przedmiotowe:
 • human capital
 • social capital
 • the innovative activities of enterprises

  Adres url:

  353/13686
  Autorzy: Janusz Mi±so.
  Tytuł: Komunikacja interpersonalna a proces przebaczania

  ¬ródło: Paedagogia Christiana. - 2016, vol. 38, nr 2, s. 263-278, bibliogr., streszcz. pol., ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: Interpersonal communication and forgiveness process
  p-ISSN: 1505-6872
  e-ISSN: 2451-1951
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • Personalizm
 • Komunikacja interpersonalna
 • kryzys prawdy
 • kryzys miło¶ci

  Adres url:

  354/13686
  Autorzy: Małgorzata Marć.
  Tytuł: Komunikacja pielęgniarki z pacjentem : uwarunkowania zawodowe

  ¬ródło: Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie. - 2016, nr 1, s. 33-36
  p-ISSN: 2391-9515
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • pielęgniarki
 • pacjenci


  355/13686
  Autorzy: Edyta Obodyńska.
  Tytuł: Koncepcja edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w szkole - geneza i celowo¶ć realizacji

  ¬ródło: Edukacja - Technika - Informatyka : kwartalnik naukowy = Education - Technology - Computer Science : quarterly journal. - 2016, nr 4(18), s. 57-63, bibliogr., streszcz. ang.
  Uwagi: Tyt. ang.: The concept of health education and health promotion - the origin and purpose of implementation
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
 • zdrowie
 • Edukacja zdrowotna
 • Promocja zdrowia
 • szkoła promuj±ca zdrowie